Skovsgaard (Langeland) 1763-1820

Afskrift af register til skifteprotokol
Skovsgaard Gods (Langeland) 1763-1820
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Andersdatter, Anna Kathrina – Hennetved, 4.3.1773, 39, ~1 Anders Hansen 22.11.1768, 31, ~2 Peder Hansen
Andersdatter, Kirsten – Hennetved, uskiftet bo, 25.5.1802, 105, 111, ~1 Hans Christophersen, ~2 Christen Nielsen
Andersdatter, Maren – Hennetved, 15.6.1774, 42, ~ Rasmus Stephansen 4.12.1784, 71, (~2 Anna Jørgensdatter 15.10.1782, 66)
Andersdatter, Marie – enke, Helsned, 28.9.1808, 118, efter Hans Andersen 20.4.1806, 116
Andersen, Hans – Havbølle, 11.9.1780, 57, ~ Birthe Maria Thomasdatter
Andersen, Hans – Helsned, 20.4.1806, 116, enke Marie Andersdatter 28.9.1808, 118
Caspersen, Johan – bødker, Hennetved, 15.7.1815, 130, ~ Pernille Simonsdatter
Christensdatter, Anna – Havbølle, og ægtefælle Hans Jacobsen, 5.5.1763, 7
Christensdatter, Anna – Hennetved, 27.1.1776, 45, ~ Christen Christensen
Christensdatter, Maren – Hennetved, 9.3.1781, 61, ~2 væver Rasmus Jensen 26.4.1793, 96, (~2 Inger Pedersdatter)
Christensdatter, Margaretha – Hennetved, 11.3.1771, 38, ~ Peder Olsen
Christensen, Hans – Skovsgaards Mølle, møller, 9.12.1776, 47, ~ Inger Pedersdatter
Christensen, Jørgen – enkemand, Hennetved, 10.3.1792, 90, -L
Christiansen, Hans – Havbølle, 20.4.1812, 121, 123, ~1 Karen Madsdatter 22.10.1798, 103, 121, ~2 Kirsten Rasmusdatter
Hansdatter, Johanne – Hennetved, død for ca 20 uger siden, 26.4.1805, 114, ~ bødker Hans Hansen
Hansdatter, Maren – Havbølle, 1.2.1779, 55, ~ Peder Hansen Land 4.11.1783, 67, (~2 Dorthe Hansdatter)
Hansdatter, Maria – Lindelse, 1.5.1806, 117, ~ Peder Nielsen
Hansdatter, Marie Christine – Hagenby, 27.4.1799, 103, ~1 Hans Madsen 13.11.1770, 35, ~2 Rasmus Sørensen, (~2 Kirsten Jørgensdatter 16.3.1820, 132)
Hansen, Anders – Helsned, 6.1.1777, 51, ~ Lucia Clausdatter
Hansen, Anders – Hennetved, 22.11.1768, 31, ~ Anna Kathrina Andersdatter 4.3.1773, 39, (~2 Peder Hansen)
Hansen, Godtfred – Helsned, 19.11.1783, 69, -L, ~ Kirsten Christensdatter
Hansen, Knud – Hennetved, 28.3.1787, 79, -L, ~ Inger Rasmusdatter
Jacobsen, Hans – Havbølle, og hustru Anna Christensdatter 5.5.1763, 7
Jensen, Rasmus – væver, Hennetved, 26.4.1793, 96, ~1 Maren Christensdatter 9.3.1781, 61, ~2 Inger Pedersdatter
Johansen, Hans Casper – Hennetved, 20.1.1768, 27, ~ Dorthea Hansdatter
Jørgensdatter, Anna – Hennetved, 15.10.1782, 66, ~ Rasmus Stephansen 4.12.1784, 71, (~1 Maren Andersdatter 15.6.1774, 42)
Jørgensdatter, Kirsten – Hagenby, 16.3.1820, 132, ~ Rasmus Sørensen
Jørgensdatter, Maren – Hennetved, 14.6.1764, 12, ~ Peder Olsen
Jørgensen, Rasmus – Hennetved, 27.11.1785, 75, -L, ~ Johanne Rasmusdatter
Knudsen, Anders – Havbølle, 21.4.1763, 1, ~ Inger Hansdatter
Land, Peder Hansen – Havbølle, 4.11.1783, 67, ~1 Maren Hansdatter 1.2.1779, 55, ~2 Dorthe Hansdatter
Laursen, Mads – ungkarl, Skovsgaards Mølle, 18.7.1802, 106, (forældre; afdøde møller Laurs Madsen 23.4.1787, 84 og Anne Margrethe Pedersdatter, ~2 møller Hans Christensen)
Madsdatter, Karen – Havbølle, 22.10.1798, 103, 121, ~ Hans Christensen 20.4.1812, 121, 123, (~2 Kirsten Rasmusdatter)
Madsdatter, Karen – Hennetved, 12.2.1790, 90, ~1 Hans Christensen, ~2 Niels Jeppesen
Madsdatter, Karen – Hennetved, 22.11.1810, 119, ~ Peder Nicolajsen 13.7.1815, 128, 131, (~2 Karen Rasmusdatter)
Madsdatter, Maren – Helsned, 2.2.1814, 127, ~ Godtfred Rasmussen
Madsen, Christen – Hennetved, 14.7.1764, 17, ~ Karen Hansdatter
Madsen, Hans – Hagenby, 13.11.1770, 35, ~1 Johanne Hansdatter, ~2 Maria Christine Hansdatter 27.4.1799, 103, (~2 Rasmus Sørensen)
Madsen, Laurs – møller, Skovsgaards Mølle, 23.4.1787, 84, ~ Anne Margrethe Cathrine Pedersdatter 5.6.1810, 118, (~2 møller Hans Christensen)
Michelsen, Claus – Hennetved, 20.4.1812, 123, 124, ~ Maren Madsdatter
Mikkelsdatter, Giertrud – Hennetved, 14.10.1782, 64, ~ Hans Hansen
Nicolajsen, Anders – Hennetved, 4.9.1789, 88, ~ Karen Andreasdatter
Nicolajsen, Peder – Hennetved, 13.7.1815, 128, 131, ~1 Karen Madsdatter 22.11.1810, 119, ~2 Karen Rasmusdatter
Nielsdatter, Johanne – Hennetved, 13.11.1765, 26, ~ Hans Nielsen 26.4.1805, 115, (~2 Elisabeth Cathrine Jørgensdatter)
Nielsen, Hans – Hennetved, 26.4.1805, 115, ~1 Johanne Nielsdatter 13.11.1765, 26, ~2 Elisabeth Jørgensdatter
Nielsen, Hans – Hennetved, 26.7.1787, 82, ~ Christine Nielsdatter
Olsen, Peder – Hennetved, ~1 Maren Jørgensdatter 14.6.1764, 12, ~2 Margaretha Christensdatter 11.3.1771, 38
Pedersdatter, Anne Margrethe Cathrine – Skovsgaards Mølle, 5.6.1810, 118, ~1 møller Laurs Madsen 23.4.1787, 84, ~2 møller Hans Christensen
Pedersen, Christen – Hennetved, død for 5 aar siden, 19.11.1802, 106, ~ Kirsten Pedersdatter
Pedersen, Rasmus – Helsned, 7.4.1794, 99, -L, ~ Kirsten Christensdatter
Petersdatter, Johanne – Helsned, 21.5.1787, 81, ~ Hans Rasmussen
Rasmusdatter, Inger – Hennetved, 31.1.1814, 127, -L, ~ Hans Pedersen Bremholm, arvekvittering fra udarvinger
Rasmusdatter, Karen – ugift, Hennetved, 14.5.1788, 86, -L, (datter; af afdøde Rasmus Stephansen og ligeledes afdøde Maren Andersdatter)
Rasmussen, Niels – ladefoged, Skovsgaard, 17.11.1794, 102, ~ Margrethe Hansdatter
Rasmussen, Peder – Hennetved, 21.8.1793, 99, ~ Kirsten Christensdatter
Rasmussen, Søren – Hennetved, 10.9.1765, 19, ~1 Karen Andersdatter skifte 6.6.1757, ~2 Karen Thomasdatter 12.6.1764, 14, ~3 Maren Christensdatter
Stephansen, Rasmus – Hennetved, 4.12.1784, 71, ~1 …, ~2 Maren Andersdatter 15.6.1774, 42, ~3 Anna Jørgensdatter 15.10.1782, 66, ~4 Karen Madsdatter
Sørensen, Anders – ugift landsoldat, Skovsgaard, 5.6.1782, 62, -L
Thomasdatter, Karen – Hennetved, 14.6.1764, 14, ~ Søren Rasmussen, (~1 Karen Andersdatter 6.6.1757)