Præsteembederne 1693-1817

Afskrift af register til skifteprotokol
Præsteembederne 1693-1817
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

[Allesø-Næsbyhoved Broby 1804-1817 / Assens 1728-1774 / Brahetrolleborg-Krarup 1771-1811 / Bregninge-Søby (Ærø) / Bøstrup 1731-1817 / Dalum-Sanderum 1719-1799 / Ejlby-Melby 1760-1808 / Fjelsted-Harndrup 1806-1813 / Føns-Ørslev 1794-1816 / Gelsted-Rørup 1780-1817 / Humble 1693-1804 / Højby-Nørre Lyndelse 1766 / Haarslev 1770-1803 / Kerte 1817 / Kerteminde-Drigstrup 1745-1788 / Korup-Ubberud 1790-1810 / Kølstrup 1719-1813 / Lindelse 1792-1809 / Lumby 1720-1817 / Lunde (Nordfyn) 1719-1816 / Mesinge 1790-1797 / Norup 1800 / Norup 1801-1806 / Nyborg 1788 / Rise (se Ærøskøbing præstearkiv) / Rudkøbing-Skrøbelev 1809 / Rønninge-Rolfsted 1721-1805 / Skeby-Otterup 1794-1812 / Skydebjerg-Orte 1791-1811 / Snøde-Stoense 1801-1810 / Stenløse-Fangel 1782-1799 / Stenstrup-Lunde 1786-1811 / Søllested-Vedtofte 1793-1798 / Sønderby 1813 / Tryggelev-Fodslette 1768-1799 / Vissenbjerg 1798 / Vester Aaby-Aastrup 1747-1813 / Vigerslev 1793-1799 / Ærøskøbing ingen årstal]

… Anne Kirstine – 18.1.1793, 1, ~ husmand Lars Jensen [Søllested-V]
…, … - enke, kvittering 9.9.1749, D, efter Hans … [Bøstrup]
…, Johanne – enke og indsidderske, Melby, 13.4.1799, 13, -L, efter Hans Larsen [Ejlby-M]
Ambjørnsen, Anders – smed, Ejlby, 11.1.1802, 17, ~ Anne Cathrine Hansdatter [Ejlby-M]
Andersdatter, Anne – død Bandrup, Fredericia, skifte 24.2.1805, 47, ~ husmand Hans Pedersen, Korup (~1 Maren Andersdatter 20.12.1801, 43, -L) [Korup-U]
Andersdatter, Birte – Saltofte, 4.6.1736, 2, ~1 Matz Pedersen 3.9.1728, 1, ~2 Peder Larsen 16.3.1762, 6 (~2 Gertrud Henriksdatter) [Assens]
Andersdatter, Bodil – enke, Sanderum, 22.1.1761, I 50, efter Knud Hansen [Dalum]
Andersdatter, Bodil – enke, Øster Lunde, 13.5.1800, 27, efter gaardmand Carl Nielsen 19.3.1787, 21 [Lunde]
Andersdatter, Johanne – Kædeby, 12.2.1729, I 67, ~ Rasmus Jensen Erreboe [Humble]
Andersdatter, Johanne – Vester Lunde, 23.1.1758, 16, -L, ~ husmand Peder Rasmussen 17.8.1762, 18, -L (~2 Maren Nielsdatter) [Lunde]
Andersdatter, Judith – Kaslund, 27.12.1774, D, ~1 Hans Olsen 11.5.1763, 12, ~2 Clemen Hansen [Assens]
Andersdatter, Karen – Stenløse, 2.6.1787, 10, ~ husmand Lars Olsen 16.6.1787, 10 [Stenløse-F]
Andersdatter, Kirsten – 19.3.1755, I 212, ~ Laurs Laursen 2.5.1774, II 20 (~2 Dorthe Madsdatter) [Humble]
Andersdatter, Kirsten – Otterup, 15.4.1795, 2, ~ gaardmand Jep Rasmussen [Skeby-O]
Andersdatter, Maren – Ejlby, 22.4.1805, 22, ~ Niels Jensen 21.12.1808, 23 [Ejlby-M]
Andersdatter, Maren – Korup, 20.12.1801, 43, -L, ~ husmand Hans Pedersen (~2 Anne Andersdatter død Brandrup, Fredericia, 24.2.1805, 47 [Korup-U]
Andersdatter, Sidsel – Vester Lunde, 10.12.1728, 4, ~1 husmand Mads Nielsen 23.4.1719, 2, ~2 Mads Clemensen ?.?.1725, 4, ~3 Mads Andersen 11.6.1750, 10 (~ Anna Pedersdatter) [Lunde]
Andersen, Hans – gaardmand, Gelsted, 6.1.1780, 1, ~ Maren Jensdatter 16.10.1781, 5 (~2 Jørgen Nielsen, ~2 Anne Hansdatter 23.11.1803, 14) [Gelsted-R]
Andersen, Hans – gaardmand, Sanderum, 12.6.1772, II 4, ~ Anna Hansdatter [Dalum]
Andersen, Hans – husmand, Haagerup, død 1.6.1810, skifte 4.1.1811, 10, ~ Valborg Jørgensdatter (~2 Hans Ottesen) [Brahetrolleborg-Krarup]
Andersen, Hans – Ulbølle Strandhuse, ?.?.1777, D [Brahetrolleborg-Krarup]
Andersen, Jens – husmand, Vester Aaby, 30.12.1812, 121, ~1 Maren Jørgensdatter 18.8.1796, 108, ~2 Maren Larsdatter [V. Aaby-Aa]
Andersen, Johan Monrath – Vester Aaby, død i Stenstrup, 22.3.1759, 29, -L, ~ Maren Mikkelsdatter [V. Aaby-Aa]
Andersen, Jørgen – husmand og væver, Lumby, 22.2.1817, 29, ~ Maren Pedersdatter [Lumby]
Andersen, Lars – enkemand og corporal, Lunde, 22.10.1736, 7, hans enke … [Lunde]
Andersen, Mads – Vester Lunde, 11.6.1750, 10, ~1 Sidsel Andersdatter 10.12.1728, 4, (~1 husmand Mads Nielsen 23.4.1719, 2, ~2 Mads Clemensen ?.?.1725, 4), ~2 Anna Pedersdatter [Lunde]
Andersen, Poul – Agedrup, gaardmand, 21.10.1755, 41, ~1 Inger Gregersdatter 3.5.1746, 31 (~1 gaardmand Jens Laursen 2.1.1742, 24), ~2 Charlotte Jørgensdatter [Kølstrup]
Arentsdatter, Margrethe – Lejbølle, 18.9.1812, 23, ~ gaardmand Niels Mortensen [Bøstrup]
Bertelsdatter, Kirsten – Sanderum, 16.3.1769, I 61, efter Jens … [Dalum]
Bloch, Søren Nielsen – avlsforpagter, Vester Aaby, 14.8.1747, 1, 7, 11, 27, enke Maren Aagaard 20.7.1768, 42 [V. Aaby-Aa]
Blomme, Morten Hansen – boelsmand, Strandhuse, 22.10.1807, 5, ~1 Anne Marie Christensdatter død … 1778, ~2 Karen Rasmusdatter død … 1790, ~3 Anne Marie Hansdatter [Brahetrolleborg-K]
Bryde, Peder Hansen – husmand, Ulbølle Strandhuse, 4.3.1813, 123, ~1 Maren Nielsdatter 26.2.1788, 81, ~2 Maren Hansdatter [V. Aaby-Aa]
Bucher, Kirsten – Orte, 17.7.1805, 23, -L [Skydebjerg-O]
Bødker, Hans Jensen – Vester Aaby, død i Gærup, 28.5.1748, 7, -L, ~ Maren Larsdatter [V. Aaby-Aa]
Bønnelykke, Laurs Hansen – husmand, Vindeby, 27.4.1801, 18, 21, ~1 Cathrine Nielsdatter 7.7.1792, 3 (~1 Christen Sørensen), ~2 Kirsten Christensdatter [Lindelse]
Carlsen, Hans – Hagested, Sjælland, 5.6.1755, 18 [V. Aaby-Aa]
Carstensen, Hans – enkemand 12.12.1787, I 59 [Haarslev]
Christensdatter, Anne – 24.4.1758, I 213, ~ gaardmand Hans Madsen 13.6.1763, II 1 (~1 Anna Lauritsdatter 26.10.1744, I 179, 195, ~2 Maren Rasmusdatter 8.2.1746, 195, -L) [Humble]
Christensdatter, Christine Marie – Strandhusene, Ulbølle, 7.7.1809, 118, ~1 Jens Hansen 21-22.1777, 59, ~2 boelsmand Morten Andersen [Vester Aaby-Aa]
Christensdatter, Inger – Humble, 12.11.1734, I 113, 128, ~ Mads Lauridsen 2.3.1722, I 13 (~1 Bodil Lauridsdatter) [Humble]
Christensdatter, Johanne – Vester Aaby, 25.3.1764, 39, ~ Hans Rasmussen Fik 6.3.1771, 49 [Vester Aaby-Aa]
Christensdatter, Kirsten – enke, Lunde, 24.8.1785, 19, efter smed Niels … [Lunde]
Christensdatter, Maren – enke, 27.2.1742, I 175, efter Jørgen Laursen Paaske 31.3.1740, I 166 [Humble]
Christensdatter, Mette – enke, Vester Aaby, 7.6.1772, 56, efter husmand, skrædder Claus Pedersen 24.3.1770, 45 [Vester Aaby-Aa]
Christensen, Anders – gaardmand, Lille Snøde, 22.9.1814, 78, 86, 89, ~1 Anne Marie Nielsdatter 24.3.1801, 9, ~2 Kirsten Hansdatter [Snøde-S]
Christensen, Anders – skrædder, Sanderum, 11.6.1772, II 1, ~ Karen Hansdatter [Dalum]
Christensen, Christen jun. – Vingaarden, 2.9.1785, D., ~ Karen Mortensdatter 17.12.1800, 9 (~2 Ole Mortensen) [Bøstrup]
Christensen, Christian sen. – Vingaarden, 6.10.1775, D [Bøstrup]
Christensen, Hans - død for flere aar siden, 7.11.1797, 26, ~ Kirsten Larsdatter, Korup [Korup-U]
Christensen, Hans – husmand, Egense, 31.1.1801, 2, ~ Mette Madsdatter [Norup]
Christensen, Hans – Tryggelev, 12.7.1731, I 72, ~ Maren Knudsdatter [Humble]
Christensen, Jørgen – indsidder, Sanderum, 20.5.1765, I 57, ~ Birthe Rasmusdatter [Dalum]
Christensen, Morten – husmand, 3.5.1771, II 17, ~ Maren Jacobsdatter [Humble]
Christensen, Niels – indsidder, 23.12.1812, II 1, ~ Ane Marie Sørensdatter 17.8.1812, II 1 [Føns-Ø]
Christensen, Ole – husmand, Sanderum, 15.1.1786, II 52, D, ~ Anne Margrethe Madsdatter 6.4.1797, II 2, D [Dalum]
Christensen, Rasmus – bødker, Midskov, 24.12.1790, 1, ~ Karen Sørensdatter [Mesinge]
Christophersdatter, Birte – Ejlby, 23.7.1800, 14, ~3 ? husmand Hans Knudsen 4.7.1801, 16 (~3 ? Anne Marie Andersdatter) [Ejlby-M]
Christophersdatter, Dorthe – enke, Rolfsted, 26.11.1805, 57, efter Mads Jacobsen 8.1.1797, 50 (datter Karen Madsdatter 30.5.1798, 55, -L) [Rønninge-R]
Christophersdatter, Kirsten Hansdatter – enke, Sanderum, 6.2.1784, II 50, efter indsidder Hans Hansen Tambour 27.6.1778, II 37 (~1 …) [Dalum]
Christophersdatter, Maren – trolovet, Odense, 27.10.1740, 12, ~1 skoleholder Lars Walleboe, Lumby, ~2 skomager Christen Andersen, Lumby, trolovet med bryggersvend Andreas Larsen Mørch, Odense [Lumby]
Clausen, Christen – 8.6.1741, D., ~ Kirsten Pedersdatter [Bøstrup]
Clausen, Christen – kusk, Præstegaarden, 5.12.1792, 1, -L [Bøstrup]
Clemensen, Christen – husmand, Strandhuse, 13.1.1769, 43, enke Anne Margrethe Hansdatter 18.4.1781, 68, 74 (børnene kaldte sig Riber) [Vester Aaby-Aa]
Clemensen, Lars – husmand, Otterup, død i København, 17.9.1812, 11, ~ Karen Jørgensdatter 1799 [Skeby-O]
Clemensen, Mads - ?.?.1725, 4, ~ Sidsel Andersdatter, Vester Lunde, 10.12.1728, 4 (~1 husmand Mads Nielsen 23.4.1719, 2, ~3 Mads Andersen 11.6.1750, 10 (~2 Anna Pedersdatter))
Conrad, Hans Hansen – enkemand, Hvenevadshus, 27.12.1770, I 1 [Haarslev]
Conrad, Johanne – Haarslev, 10.8.1800, II 4, -L [Haarslev]
Dont, Hans Rasmussen – husmand, Bøstrup, 1.4.1806, 12, ~ Bodil Hansdatter [Bøstrup]
Dyrup, Hans Andersen – gaardmand, Sanderum, og hans hustru Maren Andersdatter 3.6.1773, II 12, 31, 59 D [Dalum]
Edvaldt, Peder Pedersen – Vester Aaby, 6.5.1752, 9, -L, ~ Anna Catharina Jørgensdatter [Vester Aaby-Aa]
Eriksdatter, Johanne – 5.4.1740, 8, -L, ~ skrædder Clemen Lauritsøn 24.3.1740, 8, -L [Lumby]
Eriksdatter, Kirsten – Ladby, 28.9.1756, 51, ~1 Søren Jørgensen 26.8.1732, 5, ~2 gaardmand Niels Jensen 5.5.1788, D (~2 Maren Hansdatter) [Kølstrup]
Espensdatter, Karen – Sanderum, 17.4.1755, I 39, -L, ~ husmand og væver Peder Nielsen 24.11.1758, I 43, 57, (~2 Mette Matsdatter 9.12.1781, II 42, ~2 Daniel Jacob Schultz) [Dalum]
Fik, Hans Rasmussen – Vester Aaby, 6.3.1771, 49, ~ Johanne Christensdatter 25.3.1764, 39 [V. Aaby-Aa]
Frandsen, Morten – gaardmand, Hjulby, 14.4.1788, D, ~ Anne Henriksdatter [Nyborg]
Frederichsen, Johan Jacob – Mesinge, 9.1.1791, 9, ~ Kirsten Hansdatter [Mesinge]
Gregersdatter, Inger – Agedrup, 3.5.1746, 31, ~1 gaardmand Jens Laursen 2.1.1742, 24, ~2 gaardmand Poul Andersen 21.10.1755, 41 (~2 Charlotte Jørgensdatter) [Kølstrup]
Gregersen, Niels – gaardmand, Fodslette, 13.8.1777, 3, ~ Margrethe Hansdatter [Tryggelev-F]
Grægersen, Hans – gaardmand, Bovense, 7.11.1804, 3, ~ Karen Carstensdatter død ?.?.1784, ~2 Anna Sørensdatter 4.8.1795, 1, ~3 Kirsten Andersdatter [Aunslev-B]
Guldbeck, Jens Nielsen – Rønninge, 11.4.1740, 11, ~ Bodil Jeppesdatter [Rønninge-R]
Hansdatter, Ane – Bøstrup, 14.3.1810, 16, ~ gaardmand Rasmus Pedersen [Bøstrup]
Hansdatter, Anne – enke, Vester Aaby, 21.8.1756, 21, 26, -L, efter Per Nielsen Snedker [V. Aaby-Aa]
Hansdatter, Anne – Føns, 8.5.1802, I 3, -L, ~ husmand Lars Nielsen [Føns-Ø]
Hansdatter, Anne – Gelsted, 23.11.1803, 14, ~ gaardmand Jørgen Nielsen (~1 Maren Jensdatter 16.10.1781, 5, ~1 gaardmand Hans Andersen 6.1.1780, 1) [Gelsted-R]
Hansdatter, Anne – pige, Præstegaarden, Fodslette, 4.10.1768, 1, -L [Tryggelev-F]
Hansdatter, Anne – Sanderum, 1.8.1767, II 6, ~ Mathis Mathisen 22.2.1767, I 60 [Dalum]
Hansdatter, Anne – Vester Aaby, 3.5.1761, 32, -L, ~ Poul Nielsen Wantinge 29.4.1763, 38, -L [Vester Aaby-Aa]
Hansdatter, Anne (Anna) – Rønninge, 7.8.1772, 43, ~ Hans Peter eller Hans Petersen [Rønninge-R]
Hansdatter, Anne (Anna) Marie – Lejbølle, 9.6.1807, 16, ~ gaardmand Lars Jørgensen [Bøstrup]
Hansdatter, Anne Margrethe – 2.3.1797, 7, ~ husmand Ivar Johansen [Lindelse]
Hansdatter, Anne Margrethe – enke, Strandhuse, 18.4.1781, 68, 74, efter husmand Christen Clemensen 13.1.1769, 43 (børnene kaldte sig Riber) [V. Aaby- Aa]
Hansdatter, Edel Cathrine – Vester Aaby, 11.1.1775, 54, død i Stenstrup 1774, ~ Hans Hansen Bødker [V. Aaby-Aa]
Hansdatter, Edel Sophie – Stoense, 7.8.1813, 68, ~1 gaardmand Hans Rasmussen, ~2 gaardmand Jens Christiansen [Snøde-S]
Hansdatter, Elisabeth – Sønderskov, Fodslette, 12.9.1799, 39, ~ gaardmand Mads Gotfredsen [Tryggelev-F]
Hansdatter, Else – enke, Lundehuset, Nakkebølle, 13.6.1760, 31, 34, efter Peder Madsen Lund [V. Aaby-Aa]
Hansdatter, Giertrud – Sanderum, 7.1.1789, II 54, D, -L, ~ indsidder Hans Mathiasen [Dalum]
Hansdatter, Johanne – enke, 29.12.1779, I 13, efter Johan … [Haarslev]
Hansdatter, Karen – enke, Vester Aaby, 12.7.1754, 15, efter Rasmus Nielsen, Birkinge [Vester Aaby-Aa]
Hansdatter, Karen – Lejbølle, 19.9.1757, D, ~ Mogens Jørgensen [Bøstrup]
Hansdatter, Karen – Sanderum, 22.1.1762, I 51, ~ gaardmand Anders Sørensen (~1 Anna Jespersdatter 6.4.1729, I 1) [Dalum]
Hansdatter, Karen – Skydebjerg, 1.4.1810, 31, ~ Peder Pedersen [Skydebjerg-O]
Hansdatter, Kirsten – Drigstrup, 11.7.1757, D, ~ skrædder Christian Hansen 11.4.1771, D (~1 Mette Madsdatter 9.3.1746, D, -L (~1 husmand Niels Rasmussen 9.2.1745, D, -L), ~3 Karen Pedersdatter 7.4.1771, D, -L [Kerteminde-D]
Hansdatter, Kirsten – Røjerup, død i Hudevad, 23.1.1796, 49, ~ væver Peder Clausen [Rønninge-R]
Hansdatter, Maren – 29.5.1792, II 35, ~ husmand Peder Madsen [Humble]
Hansdatter, Maren – enke og indsidderske, Lumby, 11.4.1795, 12, efter Christen Rasmussen [Lumby]
Hansdatter, Maren – Ennebølle, 8.4.1815, 81, -L, ~ husmand Hans Pedersen Goth [Snøde-S]
Hansdatter, Maren – pige, Øster Lunde, 17.8.1762, 17 [Lunde]
Hansdatter, Mette – Lunde, 29.4.1788, 21, ~1 røgter Hans Olsen 22.2.1787, 20, ~2 Jørgen Hansen 14.12.1795, 25 (~2 Karen Jørgensdatter) [Lunde]
Hansdatter, Sophie – Stoense, 7.8.1813, 68, ~ gaardmand Hans Rasmussen, ~2 gaardmand Jens Christiansen [Snøde-S]
Hansen, Anders – ungkarl, Gelsted, 19.11.1773, 12 [Gelsted-R]
Hansen, Christen – soldat, Helsingør, 8.9.1812, 65, 72 [Snøde-S]
Hansen, Christian – skrædder, Drigstrup, 11.4.1771, D, ~1 Mette Madsdatter 9.3.1746, D, -L (~1 husmand Niels Rasmussen, 9.2.1745, D, -L), ~2 Kirsten Hansdatter 11.7.1757, D, ~3 Karen Pedersdatter 7.4.1771, D, -L [Kerteminde-D]
Hansen, Christopher – husmand og væver, Sanderum, 4.3.1750, I 39, ~ Karen Olufsdatter 22.10.1765, I 59 (~1 træskomand Hans … 23.6.1731, I 7) [Dalum]
Hansen, Conrad Hans – enkemand, Hvenevadshus, 27.12.1770, I 1 [Haarslev]
Hansen, Hans – husmand, Trøstrup-Korup, 10.4.1804, 3, ~ Anne Andersdatter [Allesø-N]
Hansen, Hans – Munkebro, 2.8. 1766, 40, ~ Anna Henrichsdatter [V. Aaby-Aa]
Hansen, Hans – Øster Lunde, 2.12.1738, 7, ~ … [Lunde]
Hansen, Hendrik – husmand og skrædder, Drigstrup, 17.12.1787, D, ~1 …, ~2 Alhed Ottesdatter [Kerteminde-D]
Hansen, Jacob - 8.1.1737, I 129, 140, ~ Maren Hansdatter [Humble]
Hansen, Jens – Ejlby, 20.4.1806, 23 [Ejlby-M]
Hansen, Jens – Strandhusene, Ulbølle, 21-22.11.1777, 59, enke Christine Marie Christensdatter 7.7.1809, 118 (~2 Morten Andersen) [Vester Aaby-Aa]
Hansen, Jeppe – ungkarl, Sanderum, 5.9.1783, II 46,-L [Dalum]
Hansen, Johanne – Haarslev, 10.8.1800, II 4, -L [Haarslev]
Hansen, Jørgen – Lunde, 14.12.1795, 25, ~1 Mette Hansdatter 29.4.1788, 21 (~1 røgter Hans Olsen 22.2.1787, 20), ~2 Karen Jørgensdatter [Lunde]
Hansen, Knud – husmand, 9.5.1763, I 226, ~ Sidsel Hansdatter [Humble]
Hansen, Knud – husmand, Ejlby, 26.10.1796, 6, ~ Anna Madsdatter [Ejlby-M]
Hansen, Lars – husmand, Kerte, 15.3.1817, 4, ~ Birthe Margrethe Frederiksdatter [Kerte]
Hansen, Mads – husmand, 9.11.1764, II 6, ~ Johanne Pedersdatter [Humble]
Hansen, Mads – husmand, Hesselbjerg, 27.11.1813, 70, ~ Anne Kirstine Hansdatter [Snøde-S]
Hansen, Marcus – gaardmand, Lille Snøde, 21.1.1806, 29, ~ Marie Dorthea Nielsdatter [Snøde-S]
Hansen, Niels – gaardmand, Fangel, 20.4.1786, 3, ~ Maren Jørgensdatter [Stenløse-F]
Hansen, Niels – smed, Ladby, 10.7.1783, D, ~ Anne Cathrine Gotfredsdatter [Kølstrup]
Hansen, Peder – 9.2.1790, II 34, -L (fra St. Lime, Jylland), præstegaarden [Humble]
Hansen, Peder – Allese, gaardmand, 31.1.1815, 14, ~ Karen Rasmusdatter [Allesø-N]
Hansen, Peder – gaardmand, Orte, 22.1.1811, 33, -L, ~ Sophie Christensdatter (~1 gaardmand Niels Rasmussen 10.6.1791, 5, 12) [Skydebjerg-O]
Hansen, Peder – husmand, Trøstrup Korup, 2.7.1794, 20, ~ Maren Hansdatter [Korup-U]
Hansen, Poul – gaardmand, 9.8.1779, II, 23, ~ Maren Pedersdatter [Humble]
Hansen, Rasmus – gaardmand, Melby, 11.9.1797, 7, ~ Mette Rasmusdatter (~2 Erik Hieresen) [Eilby-M]
Hansen, Søren – Strandhuse, Ulbølle, 2.4.1771, D [Brahetrolleborg-K]
Hare, Rasmus Christensen – Slukefter, 19.6.1740, D, -L [Bøstrup]
Hendrichsdatter, Birte – Melby, 21.12.1752, 4, ~ Anders Pedersen [Assens]
Hendrichsdatter, Marie – Vester Aaby, 11-12.11.1759, 30, 38, -L [Vester Aaby-Aa]
Henrichsdatter, Maren – enke, Bøstrup, 1.10.1811, 21, efter husmand Poul Pedersen 21.9.1810, 20 [Bøstrup]
Hiortelund, Anna Margretha– Fodslette, 10.11.1768, 13, ~1 degn Simon Arentzen Colding, ~2 Christen Andersen Skrædder [Tryggelev-F]
Holm, Peder – Vester Aaby, 11.3.1794, 99, ~ Marie Cathrine Hansdatter [Vester Aaby-Aa]
Hooch, Arp – Hjallese, 15-16.12.1771, II 7, ~ Ingeborg Christiansdatter Rose [Dalum]
Hvid, Karen Nielsdatter - ?.?.1808, 41 [Stenstrup-L]
Hvid, Niels Hansen – husmand og væver, Stenstrup, 11.7.1791, 6, ~ Christence Pedersdatter 16.12.1800, 34 (~2 væver og husmand Hans Nielsen 29.11.1810, 56 [Stenstrup-L]
Jacobsen, Anders – hjulmand og husmand, Sønderby, 12.6.1813, 2, ~1 Anne Rasmusdatter, ~2 Karen Pedersdatter [Sønderby]
Jacobsen, Mads – Rolfsted, 8.1.1797, 50, enke Dorthe Christophersdatter 26.11.1805, 57 (datter Karen Madsdatter 30.4.1798, 55, -L) [Rønninge-R]
Jensdatter, Anna (Anne) Cathrine – 18.2.1799, 4, ~ husmand Mads Jensen [Bøstrup]
Jensdatter, Ellen – Beldringe, 7.11.1802, 2, -L, ~ gaardmand Christen Olsen [Lumby]
Jensdatter, Ellen – enke, Vester Aaby, 13.1.1789, 83, efter Anders Thomsen, 19.6.1786, 83 [V. Aaby-Aa]
Jensdatter, Else Margrethe – Kirkestrædet, 14.3.1817, 26, ~ husmand Lars Larsen [Bøstrup]
Jensdatter, Karen – Bøstrup, 19.5.1779, D, ~ Johan Vilhelm Peher [Bøstrup]
Jensdatter, Karen – Vester Aaby, 16.9.1786, 79 [Vester Aaby-Aa]
Jensdatter, Kirsten – Sanderum, 24.2.1758, I 41, ~ skrædder Peder Rasmussen, Sanderum, 8.5.1770, I 62 (~2 Karen Hansdatter) [Dalum]
Jensdatter, Kirstine – Vester Aaby, 8.9.1760, 32, 43, ~1 Mads Hansen Greve, ~2 Hans Jørgensen Schytte [Vester Aaby-Aa]
Jensdatter, Maren – Ejlby, 17.12.1794, 2, -L [Ejlby-M]
Jensdatter, Maren – Gelsted, 16.10.1781, 5, ~1 gaardmand Hans Andersen 6.1.1780, 1, ~2 gaardmand Jørgen Nielsen (~2 Anne Hansdatter 23.11.1803, 14) [Gelsted-R]
Jensdatter, Margrethe – Bøstrup, 5.7.1746, D, ~ husmand Rasmus Clausen [Bøstrup]
Jensdatter, Maria Sofie – ugift og indsidderske, 18.6.1797, II 64, -L [Humble]
Jensdatter, Mette – 5.4.1723, I 33, 50, ~ Mads Madsen [Humble]
Jensdatter, Sidsel – Kirkestrædet, 18.12.1798, 3, ~ indsidder Lars Mathisen [Bøstrup]
Jensen, Anders – annexgaardmand, Sanderum, 3.1.1752, I 27, ~ Maren Andersdatter [Dalum]
Jensen, Hans – husmand, Fangel, 15.7.1799, 23, ~ Karen Rasmusdatter [Stenløse-F]
Jensen, Laurs – gaardmand, Agedrup, 13.11.1736, 13, ~ Johanne Jensdatter [Kølstrup]
Jensen, Morten – gaardmand, Skrøbelev, 20.8.1809, D, ~ Elisabeth Sophie Madsdatter [Rudkøbing]
Jensen, Morten – husmand, Ennebølle, 7.3.1812, 63, -L, ~ Maren Hansdatter [Snøde-S]
Jensen, Niels – Ejlby, 21.12.1808, 23, ~ Maren Andersdatter 22.4.1805, 22 [Ejlby-M]
Jensen, Niels – gaardmand, Ladby, 5.5.1788, D, ~1 Kirsten Eriksdatter 28.9.1756, 51 (~1 Søren Jørgensen 26.8.1732, 5), ~2 Maren Hansdatter [Kølstrup]
Jensen, Rasmus – gaardmand, Hjallese, 23.2.1751, I 23, ~ Mette Andersdatter [Dalum]
Jensen, Rasmus – Stenløse, 26.1.1787, 5, ~1 Kirsten Andersdatter, ~2 Maren Nielsdatter 13.1.1782, 2, -L, ~3 Karen Hansdatter, [Stenløse-F]
Jensen, Valentin – husmand og skomager, Ørreslev, 28.3.1798, 2, ~ Maren Jensdatter [Skeby-O]
Jeppesdatter, Karen – Korup, 11.1.1793, 18, -L, ~ bødker Peder Hansen [Korup-U]
Jeppesdatter, Kirsten – enke, Haarslev, 14.3.1789, I 63, -L, efter Jørgen Johansen 29.12.1779, I 13, -L [Haarslev]
Jeppesdatter, Kirsten – Vester Aaby, 26.5.1781, 63, 68, -L, ~1 Peder Nielsen Vantinge 11.6.1773, 56, -L, ~2 Rasmus Madsen (~2 Karen Madsdatter 21.8.1783, 74) [Vester Aaby-Aa]
Jepsdatter, Anne (Anna)– Sanderum, 6.4.1729, I 1, ~ annexgaardmand Anders Sørensen (~2 Karen Hansdatter 22.11.1762, I 51 [Dalum]
Jepsdatter, Karen – Melby, 18.9.1798, 11, ~ husmand og bødker Poul Olsen [Ejlby-M]
Jepsen, Anders – gaardmand, Otterup, 23.8.1804, 6, ~ Bodil Rasmusdatter [Skeby-O]
Jespersen, Rasmus – 4.6.1726, I 51, 65, -L, ~ Karen Rasmusdatter 6.1.1729, I 66, -L, (~2 Jens Mogensen 5.11.1733, I 97, 112, ~2 Maren Pedersdatter) [Humble]
Jochumsdatter (Jensdatter), Anne Barbara – indsidderske, Søllested, 26.10.1794, 3, ~ 15.5.1743 I Søllested med Jens Olesen som begr. 17.7.1779 [Søllested-V]
Johansdatter, Bente – Vester Lunde, ..9.1730, 5, ~ smed Jeppe Sørensen 24.2.1744, 9 (~1 … 4.4.1718, 1) [Lunde]
Johansdatter, Maren – enke, 21.2.1804, 29, efter Søren Nielsen Smed 15.2.1804, 29 [Lunde]
Johansen, Jørgen – 29.12.1779, I 13, -L, enke Kirsten Jeppesdatter, død i Haarslev, skifte 14.3.1789, I 63, -L [Haarslev]
Jyde, Lars Nielsen – indsidder, Vester Aaby, enke Mette Rasmusdatter Svarer 29.8.1756, 21, 24 [Vester Aaby-Aa]
Jørgensdatter, Abelone Cathrine – Vigerslev, 2.7.1799, 18, ~1 smed Jacob Rasmussen død 1773, ~2 smed Martinus Hansen Lundorph [Vigerslev]
Jørgensdatter, Anne – 12.5.1710, I 7, ~ smed Jens Madsen, Kædeby, 9.7.1737, I 155, 165 (~2 Dorthea Nielsdatter 22.4.1748, I 197, ~2 Hans Hansen) [Humble]
Jørgensdatter, Anne – Vester Aaby, 17.9.1758, 28, ~ soldat Jørgen Hansen, København [Vester Aaby-Aa]
Jørgensdatter, Ide – Vester Aaby, 2.4.1771, 50, ~ Anders Pedersen Steen 20.2.1771, 50 [Vester Aaby-Aa]
Jørgensdatter, Kirsten – Hessum, 25.12.1794, 2, -L, ~ Rasmus Sørensen [Skeby-O]
Jørgensdatter, Kirsten – Sanderum, 5.7.1754, I 36, ~ husmand Jørgen Christensen [Dalum]
Jørgensdatter, Maren – 8.5.1727, 9, ~1 Rasmus …, ~2 Poul Pedersen, Rørup, 15.6.1748, 19 (~2 Anna Maria Lauritsdatter) [Rønninge-R]
Jørgensdatter, Maren – Svalebølle, 10.1.1731, D, ~ møller Rasmus Michelsen, Vejrmøllen, 16.4.1749, D [Bøstrup]
Jørgensdatter, Maren – Vester Aaby, 18.8.1796, 108, ~ husmand Jens Andersen 30.12.1812, 121 (~2 Maren Larsdatter) [Vester Aaby-Aa]
Jørgensen, Christen – 30.8.1735, 5, ~ Sidsel Lauritsdatter [Lunde]
Jørgensen, Frederik – husmand, Elleskovhusene, 15.3.1798, 2, ~1 …, ~2 Giertrud Christiansdatter [Vissenbjerg]
Jørgensen, Hans – bødker og indsidder, Haagerup, 30.9.1802, 2 ~ Karen Pedersdatter [Brahetrolleborg-K]
Jørgensen, Jens – 12.11.1806, 26, ~ Johanne Andreasdatter [Lumby]
Jørgensen, Jens – Haarslev, 20.1.1774, I 5, ~ Anne Jensdatter [Haarslev]
Jørgensen, Knud – 19.5.1785, II 51, -L, ~ Karen Madsdatter [Dalum]
Jørgensen, Maren – og husmand Mads Hansen, 26.4.1763, I 223 [Humble]
Jørgensen, Maren – og ægtefælle husmand Mads Hansen 26.4.1763, I 223 [Humble]
Jørgensen, Niels – husmand, Lille Snøde, 31.3.1804, 76, ~ Anne Marie Andreasdatter (~1 husmand Anders Rasmussen 16.1.1808, 44, ~1 …) [Snøde-S]
Jørgensen, Ole – gaardmand, Ørreslev, 22.4.1794, 2, ~1 Maren Madsdatter, ~2 Karen Nielsdatter [Vigerslev]
Jørgensen, Peder – husmand, Sanderum, 5.2.1782, II 44, ~ Birthe Hansdatter [Dalum]
Jørgensen, Søren – Ladby, 26.8.1732, 5, ~ Kirsten Eriksdatter 28.9.1756, 51 (~2 gaardmand Niels Jensen 5.5.1788, D), ~2 Maren Hansdatter [Kølstrup]
Klinte, Hans Peder – Korup, 14.6.1799, 31, -L, ~ Kirsten Larsdatter [Korup-U]
Knudsdatter, Abelone – Røjrup, 14.6.1770, 37, ~1 Jacob Rasmussen [Rønninge–R]
Knudsdatter, Anne – enke, Rønninge, 30.12.1769, 25, efter husmand Morten Larsen 13.5.1757, 22 [Rønninge-R]
Knudsdatter, Anne – Rolfsted, 10.3.1721, 1, ~ gaardmand Jørgen Thomasen 17.2.1727, 3 [Rønninge-R]
Knudsdatter, Apolone – Røjrup, 14.6.1770, 37, ~ Jacob Rasmussen [Rønninge-R]
Knudsdatter, Johanne – Stenstrup, ?. 2.1809, 50, ~ husmand Frants Hansen [Stenstrup-L]
Knudsen, Hans – gaardmand, Lille Snøde, 16.3.1810, 55, ~ Kirstine Marie Christensdatter [Snøde-S]
Knudsen, Hans – husmand, Ejlby, 4.7.1801, 16, ~2? Birthe Christophersdatter 23.7.1800, 14, ~3? Anne Marie Andersdatter [Ejlby-M]
Knudsen, Jesper – gaardmand, Tressebølle, 26.10.1801, 14, 23, ~ Gertrud Andersdatter [Snøde-S]
Knudsen, Jørgen – husmand, Lumby, 29.10.1724, 5, ~ Anne Olufsdatter [Lumby]
Knudsen, Ole – gaardmand, Uglebjerg, Hov, 18.4.1817, 95, ~1 Johanne Andersdatter, ~2 Anne Marie Jensdatter Skytte 21.11.1808, 49, ~3 Marie Jacobsdatter [Snøde-S]
Köhler, Johan – skrædder, Vester Lunde, 14.5.1753, 12, ~ Sophie Rasmusdatter [Lunde]
Laböll, Else – 6.5.1781, I 33, -L [Haarslev]
Ladefoged, Rasmus Andersen – Lunde, 21.9.1739, 8, ~ Maren Eriksdatter [Lunde]
Larsdatter, Anne Helena – 3.4.1789, 23, -L [Lunde]
Larsdatter, Maren – Højby, 10.9.1766, D, ~ gaardmand Christen Christensen [Nørre Lyndelse-H]
Larsen, Frederik – Lunde, 9.4.1793, 24, ~ Kirsten Larsdatter [Lunde]
Larsen, Jørgen – gaardmand, Sanderum, 31.10.1799, D., -L, ~ Anne Hansdatter 1799, D [Dalum]
Larsen, Morten – husmand, Rønninge, 13.5.1757, 22, enke Anne Knudsdatter 30.12.1769, 25 [Rønninge-R]
Larsen, Peder – Saltofte, 16.3.1762, 6, ~1 Birthe Andersdatter 4.6.1736, 2 (~1 Mads Pedersen 3.9.1728, 1), ~2 Gertrud Henriksdatter [Assens]
Lauersdatter, Anne Kirstine – Ladby, 30.3.1795, D., ~ Jens Nielsen [Kølstrup]
Lauridsdatter, Anne – 26.10.1744, I 179, 185, ~ gaardmand Hans Madsen 13.6.1763, II 1 (~2 Maren Rasmusdatter 8.2.1746, I 195, -L, ~3 Anne Christensdatter 24.4.1758, I 213 [Humble]
Lauridsen, Mads – Humble, 2.3.1722, I 13, ~1 Bodil Lauridsdatter, ~2 Inger Christensdatter 12.11.1734, I 113, 128 [Humble]
Lauritsen, Hans – Ristinge, 4.9.1722, I 21, ~ Anna Christensdatter [Humble]
Lauritsøn, Clemen – skrædder, 24.3.1740, 8, -L, ~ Johanne Eriksdatter 5.4.1740, 8, -L [Lumby]
Lauritzen, Anders – 21.4.1693, I 2, ~ Apelone Mortensdatter 5.7.1702, I 4, (~2 hjulmand Laurits …)
Laursdatter, Ane Kirstine – Ladby, 30.3.1795, D, ~ Jens Nielsen [Kølstrup]
Laursdatter, Giertrud – ?.?.1786, D, ~ Andreas Rasmussen [Bøstrup]
Laursdatter, Karen – Ladby, 21.5.1731, 1, ~ smed Hans … [Kølstrup]
Laursdatter, Mette – Ristinge, 1.9.1750, I 198, ~ Christen Madsen [Humble]
Laursen, Jens – gaardmand, Agedrup, 2.1.1742, 24, ~ Inger Gregersdatter 3.5.1746, 31 (~2 gaardmand Poul Andersen 21.10.1755, 41), ~2 Charlotte Jørgensdatter [Kølstrup]
Laursen, Laurs - 2.5.1774, II 20, ~1 Kirsten Andersdatter 19.3.1755, I 212, ~2 Dorthe Madsdatter [Humble]
Lerche, Maren – enke, Sanderum, 14.2.1772, II 6, efter Søren … [Dalum]
Lorentsen, Jens – død 1790, skifte 16.4.1794, I 1, ~1 …, ~2 Kirsten Andersdatter, Føns [Føns-Ø]
Luchasdatter, Anne – Melby, 29.3.1803, 18, ~ husmand Christen Christensen [Ejlby-M]
Madsdatter, Anne – Mensalgaarden, Øster Lunde, 16.8.1752, 11, -L [Lunde]
Madsdatter, Anne Margrethe – Sanderum, 6.4.1797, II 63, D., ~ husmand Ole Christensen 15.1.1786, II 52, D. [Dalum]
Madsdatter, Karen – 16.2.1778, 46, ~ Jacob Thomsen [Rønninge-R]
Madsdatter, Karen – pige, Rolfsted, 30.4.1798, 55, -L [Rønninge-R]
Madsdatter, Karen – ugift, Sanderum, 3.2.1779, II 39, -L [Dalum]
Madsdatter, Karen – Vester Aaby, 21.8.1783, 74, ~ Rasmus Madsen (~1 Kirsten Jeppesdatter 26.5.1781, 63, 68, -L, ~1 Peder Nielsen Vantinge 11.6.1773, 56, -L) [Vester Aaby-Aa]
Madsdatter, Karen – Vester Aaby, 4.9.1776, 55, -L, ~ Morten Andersen [Vester Aaby-Aa]
Madsdatter, Maren – Føns, 24.7.1800, I 2, ~ husmand Knud Pedersen [Føns-Ø]
Madsdatter, Mette – Drigstrup, 9.3.1746, D, -L, ~1 husmand Niels Rasmussen 9.2.1745, D, -L, ~2 skrædder Christian Hansen 11.4.1771, D (~ Kirsten Hansdatter 11.7.1757, D, ~3 Karen Pedersdatter 7.4.1771, D, -L) [Kerteminde-D]
Madsen, Anders – husmand, Bregninge, skifte 7.3.1800, ~1 Bolette Dorothea Christensdatter, ~1 (må være 2) Anna Knudsdatter (~2 Albert Hansen 8.2.1801), (skiftet findes i Bregninge-Søby præstearkiv embedskorrespondance m.m. 1795-1869) [Vester Bregninge]
Madsen, Anders – husmand, Skydebjerg, 10.11.1794, 15, ~ Elisabeth Hansdatter [Skydebjerg-O]
Madsen, Christian – husmand, Vestrehuse, 26.11.1801, 20, 26, ~ Anne Cathrine Rasmusdatter [Snøde-S]
Madsen, Christian – ungkarl, Sanderum, 21.6.1795, II 61, -L [Dalum]
Madsen, Hans – gaardmand, 13.6.1763, II 1, ~1 Anna Lauridsdatter 26.10.1744, I 179, 195, ~2 Maren Rasmusdatter 8.2.1746, I 195, -L, ~3 Anne Christensdatter 24.4.1758, I 213 [Humble]
Madsen, Jørgen – husmand, Egense, 6.1.1806, 5, -L, ~ Mette Madsdatter [Norup]
Madsen, Laurits – hjulmand, 27.5.1751, I 203, -L, ~1 Apelone Mortensdatter 5.7.1702, I 4 (~1 Anders Lauritsen 21.4.1693, I 2), ~2 Bodil Poulsdatter 27.8.1733, I 76, 96, -L, ~3 Anna Pedersdatter 14.5.1737, I 141, 154, -L, ~4 Sidsel Hansdatter [Humble]
Madsen, Peder – Stokkeby, Rise Sogn, 21.7.1693, ~1 …, ~2 … (~2 Christen Eriksen), (skiftet findes i Ærøskøbing Præstearkiv: breve og dokumenter vedr. embedet 1685-1904)
Mathiasdatter, Kirsten – Korup, 12.7.1801, 38, ~ Anders Andersen [Korup-U]
Mathiesen, Mathis – Sanderum, 22.2.1767, I 60, ~ Anne Hansdatter 1.8.1767, II 6 [Dalum]
Matsdatter, Mette - 9.12.1781, II 42, ~1 husmand og væver Peder Nielsen, Sanderum, 24.11.1758, I 43, 57 (~1 Karen Espensdatter 17.4.1755, I 39, -L), ~2 væver Daniel Jacob Schultz [Dalum]
Michelsdatter, Maren – Humble, 10.3.1796, II 43, 63, ~1 Jens Jørgensen, ~2 Jørgen Rasmussen, ~3 Peder Christensen [Humble]
Michelsen, Rasmus – husmand, 9.11.1768, II 10, ~ Inger Rasmusdatter [Humble]
Michelsen, Rasmus – møller, Svalebølle Vejrmølle, 16.4.1749, D, ~ Maren Jørgensdatter 10.1.1731, D [Bøstrup]
Mogensen, Jens – 5.11.1733, I 97, 112, ~1 Karen Rasmusdatter 6.1.1729, I 66, -L (~1 Rasmus Jespersen 4.6.1726, I 51, 65, -L), ~2 Maren Pedersdatter [Humble]
Mortensdatter, Abelone – 5.7.1702, I 4, ~1 Anders Lauritsen 21.4.1693, I 2, ~2 hjulmand Laurits Madsen 27.5.1751, I 203, -L (~2 Bodil Poulsdatter 27.8.1733, I 76, 96, -L, ~3 Anna Pedersdatter 14.5.1737, I 141, 154, -L, ~4 Sidsel Hansdatter) [Humble]
Mortensdatter, Giertrud – Skydebjerg, 5.1.1797, 17, ~ Gregers Pedersen [Skydebjerg-O]
Mortensdatter, Karen – Vingaarden, 17.12.1800, 9, ~1 Christen Christensen jun. 2.9.1785, D, ~2 Ole Mortensen [Bøstrup]
Mortensen, Anders – enkemand, 12.9.1741, I 171 [Humble]
Mortensen, Andreas – skomager, 14.1.1783, 18, ~ Karen Andersdatter [Lunde]
Mortensen, Hans – skovfoged og husmand, Præstehave, Hov, 16.5.1806, 37, ~ Cathrine Marie Hansdatter [Snøde-S]
Mortensen, Jørgen – enkemand, Ejlby, 28.5.1793, 1 [Ejlby-M]
Munck, Rebecke Salome – enke, 21.1.1772, 38, -L, efter regimentskvartermester Peder Jensen [Rønninge-R]
Møller, Rasmus Michelsen – Svalebølle Vejrmølle, 16.4.1749, D, ~ Maren Jørgensdatter 10.1.1731, D [Bøstrup]
Mørck, Christen Jørgensen – Præstegaarden, Vester Aaby, 10.6.1761, 33, 34, -L [Vester Aaby-Aa]
Mørck, Sophia – Midskov, 18.1.1791, 5, ~ Anders Bendixen [Mesinge]
Nielsdatter, Abelone – enke, 21.8.1780, I 29, efter Henrik …, efter Peder … [Haarslev]
Nielsdatter, Abelone – enke, Føns, 16.2.1816, II 2, efter skrædder Nicolai Kragh [Føns-Ø]
Nielsdatter, Abelone – Sanderum, 24.2.1767, I 59, ~ Jens Rasmussen 28.8.1759, I 46 [Dalum]
Nielsdatter, Anna Cathrine – Sanderum, 19.9.1776, II 31, ~1 gaardmand Peder Andersen, ~2 Hans Hansen [Dalum]
Nielsdatter, Anne – pige, Ladby, 31.10.1790, D, -L [Kølstrup]
Nielsdatter, Anne Kirstine – Orte, 23.3.1804, 21, -L [Skydebjerg-O]
Nielsdatter, Anne Marie – Lille Snøde, 24.3.1801, 9, ~ gaardmand Anders Christensen 22.9.1814, 78, 86, 89 (~2 Kirsten Hansdatter) [Snøde-S]
Nielsdatter, Apolone – enke, Føns, 16.2.1816, II 2, efter skrædder Nicolai Krogh [Føns-Ø]
Nielsdatter, Cathrine – Vindeby, 7.7.1792, 3, ~1 Christen Sørensen, ~2 husmand Laurs Hansen Bønnelykke 27.4.1801, 18, 21 (~2 Kirsten Christensdatter) [Lindelse]
Nielsdatter, Dorthea – Kædeby, 22.4.1748, I 197, ~1 smed Jens Madsen 9.7.1737, I 155, 165 (~1 Anna Jørgensdatter 12.5.1710, I 7), ~2 Hans Hansen [Humble]
Nielsdatter, Ellen – Bøstrup, 20.3.1810, 18, ~ gaardmand Peder Johansen [Bøstrup]
Nielsdatter, Elsa – Sanderum, 19.9.1732, I 10, ~ gaardmand Hans Pedersen 22.3.1734, I 14 (~2 Maren Andersdatter) [Dalum]
Nielsdatter, Johanne – ugift, Vester Aaby, 1.5.1755, 17, 18, 24, -L [Vester Aaby-Aa]
Nielsdatter, Maren – enke, Haarslev, 21.4.1792, II 2, efter Jens Jørgen Svarer 20.1.1774, II 5 [Haarslev]
Nielsdatter, Maren – Stenløse, 13.1.1782, 2, ~ husmand Rasmus Jensen 26.1.1787, 5, -L (~1 Kirsten Andersdatter, ~3 Karen Hansdatter) [Stenløse-F]
Nielsdatter, Maren – Svalebølle, 3.1.1817, 25, ~ husmand Hans Mortensen (~1 Anne Rasmusdatter 15.5.1799, 6, ~2 Anna Malene Pedersdatter 15.5.1812, 22) [Bøstrup]
Nielsdatter, Maren – Ulbølle Strandhuse, 26.2.1788, 81, ~ husmand Peder Hansen Bryde 4.3.1813, 123 (~2 Maren Hansdatter [Vester Aaby-Aa]
Nielsdatter, Maren – Vester Lunde, 15.8.1790, 23, -L, ~ Mads Poulsen 1.3.1800, 26, -L (~2 Anna Nielsdatter) [Lunde]
Nielsdatter, Margrethe – Orte, 4.5.1794, 13, -L [Skydebjerg-O]
Nielsen, Anders – husmand, Sanderum, 1.5.1776, II 34, ~1 Karen Andersdatter, ~2 Karen Pedersdatter, ~3 Karen Larsdatter [Dalum]
Nielsen, Carl – gaardmand, Øster Lunde, 19.3.1787, 21, enke Bodil Andersdatter 13.5.1800, 27 [Lunde]
Nielsen, Christopher – Lunde, 21.2.1736, 6, ~ Kirsten Lauritsdatter [Lunde]
Nielsen, Gregers – gaardmand, Drigstrup, 2.4.1771, D, ~ Karen Hansdatter (~1 gaardmand Poul Rasmussen 13.6.1763, D) [Kerteminde-D]
Nielsen, Hans – enkemand, Jullerup, 29.3.1795, 2 [Ejlby-M]
Nielsen, Hans – væver og husmand, Stenstrup, 29.11.1810, 56, ~ Christence Pedersdatter 16.12.1800, 34 (~1 væver og husmand Niels Hansen Hvid 11.7.1791, 6 [Stenstrup-L]
Nielsen, Lars – gaardmand, Fangel, 22.3.1799, 17, ~ Anne Rasmusdatter [Stenløse-F]
Nielsen, Mads – husmand, Vester Lunde, 23.4.1719, 2, ~ Sidsel Andersdatter 10.12.1728, 4 (~2 Mads Clemensen ?.?.1725, 4, ~3 husmand Mads Andersen 11.6.1750, 10 (~2 Anna Pedersdatter)) [Lunde]
Nielsen, Michel – smed, Hennetved, 6.6.1809, 22, ~1 Karen Jensdatter (~1 smed Christen Pedersen, ~2 Jens Henriksen), ~2 Dorthea Hansdatter [Lindelse]
Nielsen, Niels Borch – 13.11.1800, 20, ~ Karen Bangs [Lumby]
Nielsen, Peder – husmand og væver, Sanderum, 24.11.1758, I 43, 57, ~1 Karen Espensdatter 17.4.1755, I 39, -L, ~2 Mette Matzdatter 9.12.1781, II 42 (~2 væver Daniel Jacob Schultz) [Dalum]
Nielsen, Rasmus – gaardmand, Orte, 17.12.1793, 11, -L [Skydebjerg-O]
Nielsen, Rasmus – indsidder, Vigerslev, 12.1.1795, 10 [Vigerslev]
Olesdatter, Grethe – Vester Aaby, 2.7.1793, 97, -L, ~ husmand Mads Nielsen Wantinge ?.3.1802, 110, 114, -L, ~2 Anne Kirstine Andersdatter     [V. Aaby-Aa]
Olesen, Christian – murermester, Vester Aaby, 15.4.1754, 14, 19, ~ Anne Lisbeth Berndsdatter [V. Aaby-Aa]
Olsen, Christen – Præsteskovhuset, 12.3.1794, 2 [Skeby-O]
Olsen, Hans – Kaslund, 11.5.1763, 12, ~ Judith Andersdatter 27.12.1774, D, (~2 Clemen Hansen) [Assens]
Olsen, Hans – røgter, Lunde, 22.2.1787, 20, ~ Mette Hansdatter 29.4.1788, 21, (~2 Jørgen Hansen 14.12.1795, 25), ~2 Karen Jørgensdatter [Lunde]
Olsen, Lars – husmand, Stenløse, 16.6.1787, 10, ~ Karen Andersdatter 2.6.1787, 10 [Stenløse-F]
Olufsdatter, Karen – Sanderum, 22.10.1765, I 59, ~1 træskomand Hans …  23.6.1731, I 7, ~2 Christopher Hansen 4.3.1750, I 39 [Dalum]
Olufsøn, Hans – Lunde, 7.5.1725, 3, -L, ~ Johanne Andersdatter, (~2 husmand Mads Rasmussen, Vester Lunde, 16.3.1741, 8) [Lunde]
Ottesen, Frederik – Ristinge, 6.7.1769, I 14, ~1 Birthe Rasmusdatter 27.12.1767, I se 14, ~2 Anne Cathrine Rasmusdatter [Humble]
Pedersdatter, Anna – 14.5.1737, I 141, 154, -L, ~ hjulmand Laurits Madsen 27.5.1751, I 203, -L, (~1 Apelone Mortensdatter 5.7.1792, I 4 (~1 Anders Lauritsen 21.4.1693, I 2) ~2 Bodil Poulsdatter 27.8.1733, I 76, 96, -L, ~4 Sidsel Hansdatter) [Humble]
Pedersdatter, Anna (Ane) Margrethe – Bøstrup, 1.9.1789, D., ~ gaardmand Hans Johansen [Bøstrup]
Pedersdatter, Anna (Anne) – Vester Aaby, 5.6.1753, 12, -L, ~ Hans Hansen [Vester Aaby-Aa]
Pedersdatter, Anna Catharina – Otterup, 23.2.1801, 3, -L, ~ husfæster og væver Lars Pedersen [Skeby-O]
Pedersdatter, Anna Malene – Svalebølle, 15.5.1812, 22, ~ husmand Hans Mortensen (~1 Anna Rasmusdatter 15.5.1799, 6, ~3 Maren Nielsdatter 3.1.1817, 25) [Bøstrup]
Pedersdatter, Anna Marie – Vester Aaby, 2.7.1764, 39, 41, ~ Ole Nielsen Snedker 7.8.1770, 45, 49 (~ Maren Olesdatter) [Vester Aaby-Aa]
Pedersdatter, Birthe – Humble, 28.1.1793, II 35, ~ husmand Peder Knudsen [Humble]
Pedersdatter, Christence – Stenstrup, 16.12.1800, 34, ~1 væver og husmand Niels Hansen Hvid 11.7.1791, 6, ~2 væver og husmand Hans Nielsen 29.11.1810, 56 [Stenstrup-L]
Pedersdatter, Karen – 16.2.1778, 46, ~ Jacob Thomsen [Rønninge-R]
Pedersdatter, Karen – Drigstrup, 7.4.1771, D, -L, ~ skrædder Christian Hansen 11.4.1771, D (~1 Mette Madsdatter 9.3.1746, D, -L, (~1 husmand Niels Rasmussen 9.2.1745, D, -L), ~2 Kirsten Hansdatter 11.7.1757, D) [Kerteminde-D]
Pedersdatter, Karen – indsidderske, 26.3.1797, II 64, har haft forh. med Gabriel …, ~ indsidder Christian Rasmussen[Humble]
Pedersdatter, Karen – Fangel, 7.7.1789, 15, -L, ~ indsidder Hans Jeppesen [Stenløse-F]
Pedersdatter, Maren – 12.2.1804, II 65, 71, ~1 Poul …, ~2 gaardmand Michel Rasmussen [Humble]
Pedersdatter, Maren – enke, 28.2.1780, II 31, efter Michel … [Humble]
Pedersdatter, Maren – Lumby, 24.3.1734, 7, ~1 husmand Peder Pedersen 25.9.1724, 2, ~2 husmand Hans Jørgensen [Lumby]
Pedersen, Claus – husmand og skrædder, Vester Aaby, 24.3.1770, 45, ~ Mette Christensdatter 7.6.1772, 53 [V. Aaby-Aa]
Pedersen, gl. Niels – Vester Aaby, 18.12.1754, 9, ~ Kirsten Rasmusdatter 25.4.1749, 8 [Vester Aaby-Aa]
Pedersen, Hans – Bøstrup, 6.2.1801, 11, -L [Bøstrup]
Pedersen, Hans – gaardmand, Sanderum, 22.3.1734, I 14, ~1 Elsa Nielsdatter 19.9.1732, I 10, ~2 Maren Andersdatter [Dalum]
Pedersen, Jørgen – hjulmand, 8.10.1796, 3, ~ Maren Jensdatter [Ejlby-M]
Pedersen, Mads – husmand, Lindelse, 6.10.1800, 15, 20, ~1 …, ~2 Karen Nicolajsdatter [Lindelse]
Pedersen, Mads – Saltofte, 3.9.1728, 1, ~ Birthe Andersdatter 4.6.1736, 2 (~2 Peder Larsen 16.3.1762, 6), ~2 Giertrud Henriksdatter) [Assens]
Pedersen, Niels – gaardmand, Bregnør, Drigstrup, 13.11.1796, 12, ~ Giertrud Jørgensdatter [Mesinge]
Pedersen, Peder – husmand, Lumby, 25.9.1724, 2, ~ Maren Pedersdatter 24.3.1734, 7, (~2 husmand Hans Jørgensen) [Lumby]
Pedersen, Poul – husmand, Bøstrup, 21.9.1810, 20, enke Maren Henrichsdatter 1.10.1811, 21 [Bøstrup]
Pedersen, Poul – Rørup, 15.6.1748, 19, ~1 Maren Jørgensdatter 8.5.1727, 9 (~1 Rasmus …), ~2 Anna Maria Lauritsdatter [Rønninge-R]
Pedersen, Rasmus – husmand, Ejlby, 25.1.1804, 20, ~ Kirsten Andersdatter [Ejlby-M]
Pedersen, Rasmus – husmand, Stokkeby, Rise Sogn, 20.2.1730, ~ Bodil Rasmusdatter beg. 9.11.1761 (~2 Strande Lauritsen 11.5.1779, ~2 Kirsten Jørgensdatter), skiftet findes i Ærøskøbing Præstearkiv: breve og dokumenter vedr. embedet 1685-1904
Pileholm, Ursula – enke, Søllested, 22.1.1798, 3, efter sognepræst Hans Philip Plesner, Søllested-Vedtofte [Søllested-V]
Poulsdatter, Bodil – 27.8.1733, i 76, 96, -L, ~ hjulmand Lauritz Madsen 27.5.1761, I 203, -L, (~1 Apelone Mortensdatter 5.7.1702, I 4 (~1 Anders Lauritsen 21.4.1693, I 2) ~3 Anna Pedersdatter 14.5.1737, I 141-154, -L, ~4 Sidsel Hansdatter) [Humble]
Poulsdatter, Marie Margretha – Vester Aaby, 3.7.1802, 114, 118 (efterlod et uægte barn), ~ Claus Pedersen [Vester Aaby-Aa]
Poulsen, Mads – husmand, Bøstrup, 9.6.1814, 24, ~ Johanne Madsdatter [Bøstrup]
Poulsen, Mads – Vester Lunde, 1.3.1800, 26, -L, ~1 Maren Nielsdatter 15.8.1790, 23, -L, ~2 Anna Nielsdatter [Lunde]
Poulsen, Peder – husmand ell. boelsmand, Røjerup, 18.7.1791, 48, ~ Johanne Pedersdatter [Rønninge-R]
Paaske, Jørgen Lauersen – 31.3.1740, I 166, enke Maren Christensdatter 27.2.1742, I 175 [Humble]
Paaske, Laurs Jørgensen – husmand, 9.5.1763, II 4, ~ Kirsten Christoffersdatter [Humble]
Rasmusdatter, Anna – Lille Snøde, 24.11.1806, 40, ~ gaardmand Rasmus Hansen [Snøde-S]
Rasmusdatter, Anna – Svalebølle, 15.5.1799, 6, ~ huusmand Hans Mortensen (~2 Anna Malene Pedersdatter 15.5.1812, 22, ~3 Maren Nielsdatter 3.1.1817, 25) [Bøstrup]
Rasmusdatter, Anne – enke, Vester Aaby, 30.4.1749, 8, efter Per Steen [Vester Aaby-Aa]
Rasmusdatter, Anne – Graderup, 27.6.1812, 1, ~ Jens Jensen [Fjelsted-H]
Rasmusdatter, Birte – Ristinge, 27.12.1767, I se 14, ~ Frederich Ottesen 6.7.1769, I 14 (~2 Anne Cathrine Rasmusdatter [Humble]
Rasmusdatter, Gertrud – Vester Aaby, 26.8.1794, 105, levede først sammen med Anders …, ~1 husmand Søren Rasmussen 24.1.1786, 75, 79, ~2 Jacob Andersen [V. Aaby-Aa]
Rasmusdatter, Karen - 6.1.1729, I 66, -L, ~1 Rasmus Jespersen 4.6.1726, I 51, 65, -L, ~2 Jens Mogensen 5.11.1733, I 97, 112 (~2 Maren Pedersdatter [Humble]
Rasmusdatter, Karen – enke, Lumby, 26.11.1811, 28, -L, efter husmand Hans Thomsen 11.12.1804, 23, -L [Lumby]
Rasmusdatter, Karen – Vester Aaby, ?.?.1748, 20, 22, 32, ~1 gaardmand Peder Hansen Knap død 1746, ~2 Rasmus Hansen Greve død 1755 [Vester Aaby-Aa]
Rasmusdatter, Kirsten - 25.4.1749, 8, ~ gl. Niels Pedersen 18.12.1754, 9 [Vester Aaby-Aa]
Rasmusdatter, Kirsten – Rønninge, 13.6.1763, 23, ~ Rasmus Nielsen Bødker [Rønninge-R]
Rasmusdatter, Maren – 8.2.1746, I 195, -L, ~ gaardmand Hans Madsen 13.6.1763, II 1(~1 Anna Lauridsdatter 26.10.1744, I 179, 195, ~3 Anne Christensdatter 24.4.1758, I 213) [Humble]
Rasmusdatter, Maren – enke og indsidder, Stenstrup, ca. 21.2.1791, 3, efter Peder Carstensen [Stenstrup-L]
Rasmusdatter, Maren – enke, Fodslette, 2.3.1797, 35, efter Christen Pedersen Skrædder 6.9.1790, 27 [Tryggelev-F]
Rasmusdatter, Marie Kirstine – Bøstrup, 16.1.1789, D, ~ gaardmand Peder Jørgensen [Bøstrup]
Rasmussen, Anders – husmand, Lille Snøde, 16.1.1808, 44, ~1 …, ~2 Anne Marie Andreasdatter (~2 husmand Niels Jørgensen 31.3.1804, 76) [Snøde-S]
Rasmussen, Christen – Bøstrup, 12.11.1790, D [Bøstrup]
Rasmussen, Christen – gaardmand, 15.5.1793, ii 37, -L, ~ Maren Pedersdatter [Humble]
Rasmussen, Christen – husmand, Vindeby, 30.5.1793, 4, ~ Johanne Nielsdatter [Lindelse]
Rasmussen, gl. Hans – gaardmand, Lille Snøde, 29.6.1816, 92 [Snøde-S]
Rasmussen, Hans – Øster Lunde, 9.2.1789, 20, ~ Maria Hansdatter [Lunde]
Rasmussen, Jens – Ristinge, 19.5.1718, I 10, -L, ~1 … (~1 Laurits Mikkelsen skifte 23.2.1686), ~2 Birgitha Hansdatter [Humble]
Rasmussen, Jens – Sanderum, 28.8.1759, I 46, ~2 Appolone Nielsdatter 24.2.1767, I 59 [Dalum]
Rasmussen, Mads – husmand, Vester Lunde, 16.3.1741, 8, ~ Johanne Andersdatter (~1 Hans Olufsøn, Lunde, 7.5.1725, 3, -L) [Lunde]
Rasmussen, Niels – gaardmand, Orte, 10.6.1791, 5, 12, ~1 …, ~2 Sophie Christensdatter (~2 gaardmand Peder Hansen 22.1.1811, 33, -L) [Skydebjerg-O]
Rasmussen, Niels – husmand, Bregnør, Drigstrup, 9.2.1745, D, -L, ~ Mette Madsdatter 9.3.1746, D, -L (~1 skrædder Christian Hansen 11.4.1771, D, ~2 Kirsten Hansdatter 11.7.1757, D, ~3 Karen Pedersdatter 7.4.1771, D, -L) [Kerteminde-D]
Rasmussen, Peder – husmand, Vester Lunde, 17.8.1762, 18, -L, ~1 Johanne Andersdatter 23.1.1758, 16, -L, ~2 Maren Nielsdatter [Lunde]
Rasmussen, Peder – indsidder, Ejlby, 26.10.1798, 12, -L [Ejlby-M]
Rasmussen, Peder – skrædder, Sanderum, 8.5.1770, I 62, ~1 Kirsten Jensdatter 24.2.1758, I 41, ~2 Karen Hansdatter [Dalum]
Rasmussen, Poul – Drigstrup, gaardmand, 13.6.1763, D, ~ Karen Hansdatter (~2 gaardmand Gregers Nielsen 2.4.1771, D) [Kerteminde-D]
Rasmussen, Søren – husmand, Vester Aaby, 24.1.1786, 75, 79, ~ Giertrud Rasmusdatter, 26.8.1794, 105, levede først sammen med Anders …, ~2 Jacob Andersen [Vester Aaby-Aa]
Riibe, Clemen Christensen – ugift sømand, Strandhuse, Ulbølle, 26.2.1789, 84, -L, død mellem Guinea-England [Vester Aaby-Aa]
Simonsen, Jørgen – Lunde, 14.8.1753, 14, ~ Maren Antonisdatter [Lunde]
Skomer, Anne Mortensdatter – pige, Vester Aaby, 28.9.1754, 15, 18, -L [Vester Aaby-Aa]
Skrædder, Christen Pedersen – Fodslette, 6.9.1790, 27, enke Maren Rasmusdatter 2.3.1797, 35 [Tryggelev-F]
Skytte, Anne Marie Jensdatter – Uglebjerg, Hov, 21.11.1808, 49, ~ gaardmand Ole Knudsen 18.4.1817, 95, (~1 Johanne Andersdatter, ~3 Marie Jacobsdatter) [Snøde-S]
Smed, Jens Madsen – Kædeby, 9.7.1737, I 155, 165, ~1 Anna Jørgensdatter 12.5.1710, I 7, ~2 Dorthea Nielsdatter 22.4.1748, I 197 (~2 Hans Hansen) [Humble]
Smed, Søren Nielsen – 15.2.1804, 29, enke Maren Johannesdatter 21.2.1804, 29 [Lunde]
Snedker, Ole Nielsen – Vester Aaby, 7.8.1770, 45, 49, ~1 Anne Marie Pedersdatter 2.7.1764, 39, 41, ~2 Maren Olesdatter [V. Aaby-Aa]
Steen, Anders Pedersen – Vester Aaby, 20.2.1771, 50, ~ Ide Jørgensdatter 2.4.1771, 50 [Vester Aaby-Aa]
Steffensen, Anders – gaardmand, Næsbyhovedbroby, 5.4.1810, 5, ~ Karen Rasmusdatter [Allesø-N]
Strande, Lauritsen – indsidder, Stokkeby, Rise Sogn, 11.5.1779, ~1 Bodil Rasmusdatter (~1 Rasmus Pedersen 20.2.1730, ~2 Kirsten Jørgensdatter), skifte findes i Ærøskøbing Præstearkiv; breve og dokumenter vedr. embedet 1685-1904
Strange, Jensen – Rislinge, 6.5.1722, I 16, ~ Giertrud Christensdatter [Humble]
Svarer, Mette Rasmusdatter – enke, Vester Aaby, 29.8.1756, 21, 24, efter indsidder Lars Nielsen Jyde (Vester Aaby-Aa]
Svarre, Jens Jørgen – Haarslev, 20.1.1774, I 5, enke Maren Nielsdatter 21.4.1792, II 2 [Haarslev]
Søbye, Anne Magdalene – pige, Stenstrup, 27.9.1807, 41 [Stenstrup-L]
Sørensdatter, Anne – Bovense, 4.8.1795, 1, ~ gaardmand Hans Grægersen (~1 Karen Carstensdatter død 1784, ~3 Kirsten Andersdatter) [Aunslev-B]
Sørensdatter, Anne Marie – 17.8.1812, II 1, ~ indsidder Niels Christensen 23.12.1812, II 1 [Føns-Ø]
Sørensen, Hans – enkemand og husmand, Korup, 24.3.1792, 10, -L [Korup-U]
Sørensen, Jeppe – smed, Vester Lunde, 24.2.1744, 9, ~1 … 4.4.1718, 1, ~2 Bente Johansdatter ?.9-1730, 5 [Lunde]
Saabye, Anna Magdalene – pige, Stenstrup, 27.9.1807, 41 [Stenstrup-L]
Tambour, Hans Hansen – indsidder, Sanderum, 27.6.1778, II 37, ~1 …, ~2 Kirsten Christophersdatter (Hansdatter) 6.2.1784, II 50 [Dalum]
Thomasen, Jørgen – gaardmand, Rolfsted, 17.2.1727, 3, ~1 Anna Knudsdatter 10.3.1721, 1, ~2 Karen Andersdatter [Rønninge-R]
Thomassen, Anders – landsoldat og husmand, Trøstrup-Korup, 26.1.1790, 3, ~ Elisabeth Marie Larsdatter [Korup-U]
Thomsen, Anders – Vester Aaby, 19.6.1786, 83, enke Ellen Jensdatter 13.1.1789, 83 [V.Aaby- Aa]
Thomsen, Hans – husmand, Lumby, 11.12.1804, 23, -L, enke Karen Rasmusdatter 26.11.1811, 28, -L [Lumby]
Tillemann, Dorthea Sophia – ugift, Vester Aaby, 3.2.1790, 89, 97, -L [V. Aaby-Aa]
Træskomand, Hans – Sanderum, 23.6.1731, I 7, ~ Karen Olufsdatter 22.10.1765, I 59 (~2 Christopher Hansen 4.3.1750, I 39) [Dalum]
Tømmermand, Peder Mogensen – indsidder, Stenstrup, 23.9.1792, 16, død i Sæbyholm, Lolland, ~ Anna Marie Hansdatter (~2 Hans Pedersen Tømmermand) [Stenstrup-L]
Valentinsdatter, Kirsten – død i Otterup, 7.4.1811, D, -L [Skeby-O]
Vang, Niels Pedersen – ungkarl, Fodslette, 7.12.1783, 23 [Tryggelev-F]
Vantinge, gl. Niels – Vester Aaby, 21.5.1770, 45, ~ … [Vester Aaby-Aa]
Vantinge, Peder Nielsen – Vester Aaby, 11.6.1773, 56, -L, ~ Kirsten Jeppesdatter 26.5.1781, 63, 68, -L (~2 Rasmus Madsen, ~ Karen Madsdatter 21.8.1783, 74) [V. Aaby-Aa]
Wantinge, gl. Niels – Vester Aaby, 21.5.1770, 45, ~ … [Vester Aaby-Aa]
Wantinge, Mads Nielsen – husmand, Vester Aaby, ?.3.1802, 110, 114, -L, ~1 Grethe Olesdatter 2.7.1793, 97, -L, ~2 Anne Kirstine Andersdatter [V. Aaby-Aa]
Wantinge, Poul Nielsen – Vester Aaby, 29.4.1763, 38, -L, ~ Anne Hansdatter 3.5.1761, 32, -L [Vester Aaby-Aa]
Wilhelm, Hendrik Sørensen Kok – birkeskriver, Brahetrolleborg, 15.5.1754, 25, 27, 34, ~1 Abigael
Wilhelmsdatter, Abel – Bøstrup, 3.1.1757, D, -L, ~ Anders Madsen [Bøstrup]
Wilhelmsen, Frederik – Lejbølle, 10.11.1789, D, -L [Bøstrup]
Wolrathsdatter Randorph, ~2 Dorthe Madsdatter [Vester Aaby-Aa]
Aagaard, Maren – enke, Vester Aaby, 20.7.1768, 42, efter avlsforpagter Søren Nielsen Bloch 14.8.1747, 1, 7, 11, 27 [Vester Aaby-Aa]