Thorseng (Tåsinge) 1696-1774

Afskrift af register til skifteprotokol
Thoreng (Tåsinge) Gods 1696-1774
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, … – Biernemark, 16.8.1769, VI 318, ~ Jens Smed
…, … – Lundby 30D 13.4.1769, VI 284, -L, ~ Jørgen Bødker
…, … – Lundby, 13.7.1705, III 128, ~ Hans Rasmussen
…, … – Lundby, 20.1.1755, V 190, ~ Rasmus Hansen Smed
…, … – Lundby, 28.7.1748, V 63, ~ Rasmus Hansen Kimer
…, … – Skindballe, 20.2,1742, IV 324, ~ Erland Erlandsen Møller
…, Anna Maria – enke, Troense, 25.11.1734, IV 97, efter … Løber
Allexandersen, Hans – Troense, 26.1.1756, V 199, ~ Margrete Andersdatter
Andersdatter, Anna – Biernemark, 24.5.1735, IV 116, ~ Jacob Andersen Rogen
Andersdatter, Anne – Gesinge, 25.1.1753, V 172, ~ Martin Hansen
Andersdatter, Anne – Nørreskov, 20.7.1751, V 127, ~1 Hans Knudsen, ~2 Rasmus Jensen
Andersdatter, Anne – Skovballe, 25.2.1761, V 258, ~ Jørgen Andersen
Andersdatter, Anne – Strammelse, 27.2.1749, V 76, ~1 Niels Ottesen, ~2 Jørgen Hansen
Andersdatter, Anne – Vindeby, 25.7.1729, IV 55, ~ Peder Rasmussen Smed, (~2 Margrette Simonsdatter 1.10.1751, V 129)
Andersdatter, Anne Catharina – Knudsbølle, 8.2.1769, VI 260, -L, ~ Rasmus Jensen
Andersdatter, Anne Lisbet – Vindeby, 7.8.1767, VI 205, ~ Hans Nielsen
Andersdatter, Bodil – Strammelse, 12.3.1745, V 4, ~ Christoffer Simonsen 8.11.1745, V 16, (~2 Anne Laursdatter)
Andersdatter, Chatarine – Søbye, 30.4.1768, VI 236, ~ snedker Hans Andersen 293
Andersdatter, Ellen – Strammelse, 8.12.1752, V 152, ~ Mads Hansen
Andersdatter, Ellen – Vemmenæs, 5.12.1773, VI 459, ~1 Peder Lollik fol 11, ~2 Hans Lollik
Andersdatter, Gierdrue – Bierreby, 12.3.1745, IV 380, -L, ~ Hans Mortensen
Andersdatter, Inger – Troense, 25.3.1710, III 175, ~ Mogens Olsen
Andersdatter, Karen – Strammelse, 10.2.1758, V 217, ~ Hans Lerche, (~2 Anna (eller Karen) Rasmusdatter 16.6.1769, VI 301, 307)
Andersdatter, Karen – Troense, 20.11.1762, VI 30, ~ inderste Lars Thurøe
Andersdatter, Karen – Troense, 23.6.1768, VI 255, ~ Niels Hansen
Andersdatter, Karen – Troense, 4.3.1744, IV 354, -L, ~ Mads Hansen Stør
Andersdatter, Karen – Vemmenæs, 10.3.1762, V 335, ~ smed Peder Rasmussen
Andersdatter, Karen – Vindeby, 16.9.1757, V 216, ~1 Laurs Andersen, ~2 Michel Thomasen, (~2 Kirsten Nielsdatter 16.3.1762, III 5)
Andersdatter, Karen – Vindeby, 30D 7.1.1701, III 65, ~1 Christopher Pedersen, ~2 Niels Andersen
Andersdatter, Maren – Biernemark, 9.6.1704, III 112, ~ Lauers Nielsen Møller
Andersdatter, Maren – Skovballe, 5.4.1738, IV 186, ~1 Niels Pedersen, ~2 Lars Hansen, ~3 Rasmus Hansen Pelle
Andersdatter, Maren – Strammelse, 1.4.1769, VI 281, -L
Andersdatter, Maren – Strammelse, 23.3.1751, V 102, ~1 Rasmus Drost, ~2 Hans Hansen Dommer
Andersdatter, Margareta – Strammelse, 18.6.1737, IV 174, ~ Peder Rasmussen
Andersdatter, Margrete – Bierreby, 21.1.1716, III 232, ~ Hans Madsen
Andersdatter, Mette – Bjernemark, 23.2.1715, III 216, ~ Jørgen Jensen, ~2 Siwfart Svendsen
Andersdatter, Mette – Horseskov, 30D 14.7.1768, 256, ~ Niels Stær
Andersen, Anders – Lundby, 21.6.1760, V 257, -L, ~ Gertrud Nielsdatter
Andersen, Anders – Strammelse, 5.4.1766, VI 164, -L, ~ Sophin Hansdatter
Andersen, Anders Møller – Bukkehave Mølle, 21.7.1747, V 42, -L, ~ Mette Rasmusdatter
Andersen, Christian – Skovballe, og hustru Karen Hansdatter 1.5.1761, V 280, -L
Andersen, Hans – Gesinge, 5.5.1765, VI 127, ~ Maren Hansdatter
Andersen, Hans – Medelley, 29.6.1747, V 40, ~ Karen Sørensdatter
Andersen, Hans – smed, Strammelse, 18.12.1708, III 158, ~ Karen Hansdatter
Andersen, Jacob – Knudsbølle, 10.8.1740, IV 270, ~ Wolborre Andersdatter
Andersen, Jens – Gesinge, 9.7.1716, III 256, ~ Kirsten Andersdatter
Andersen?, Johan Friderich – Friderichstad, Troense, 22.9.1770, VI 383, -L, ~ Anna Hansdatter
Andersen, Jørgen – Troense, 8.6.1734, IV 82, ~ Anna Hansdatter
Andersen, Lars – Troense, 25.1.1706, III 133, ~ Zidsel Rasmusdatter
Andersen, Laurs – Troense, 4.2.1761, V 284, ~1 Inger Mogensdatter 14.12.1746, V 27, ~2 Ingeborg Christensdatter
Andersen, Laurs – Vindeby, 9.1.1728, IV 38, ~ Karen Andersdatter
Andersen, Martin – Bregninge, 24.12.1771, VI 428, ~ Kirsten Rasmusdatter
Andersen, Niels – ungkarl, Knudsbølle, 24.5.1738, IV 218, (søn af Birthe Nielsdatter)
Andersen, Niels – Vindeby, 5.6.1738, IV 255, -L, ~1 Karen Andersdatter, ~2 Anne Jensdatter, (~1 Christopher Pedersen, 30D 7.1.1701, III 65)
Andersen, Peder – Gesinge og hustru Bodil Jensdatter 23.2.1742, IV 326
Andersen, Peder – Gesinge, 25.1.1709, III 159, ~ Margrethe Andersdatter
Andersen, Peder – Helluf, 22.7.1774, VI 477, ~1 Maren Hansdatter 30D, 11.12.1769, VI 323, (~1 Jørgen Jørgensen skifte 7.1.1766), ~2 Anne Mortensdatter
Andersen, Peder – Skovballe, 24.2.1742, IV 327, ~ Anne Madsdatter
Andersen, Peder – Strammelse, 14.8.1767, VI 207, -L, ~ Anne Jørgensdatter
Andersen, Rasmus – Strammelse, 12.3.1745, V 3, ~ Maren Andersdatter
Andersen, Søren – Søby, 30.6.1770, VI 371, ~ Anne Christensdatter
Bagger, Anders Simonsen – Knudsbølle, og hustru Anne Jacobsdatter 14.4.1751, V 117
Barfoed, Claus Christoffersen – skovfoged, Vemmenæs, 25.6.1736, IV 147, 153, enke Ellen Clausdatter 16.6.1744, IV 357, Bjærgby
Bech, Nicklaj – Færgestedet ved Torsing-Broen, 18.8.1765, VI 112, ~ Anne Laursdatter
Berggren, Hendriks – tjener, Valdemar Slot, 18.2.1764, VI 92, ~ Karen Møllers
Birch, Hans Jensen – Troense, 23.7.1767, VI 200, død ca 1764 se ogsaa fol VII 143, ~ Anne Mortensdatter
Birch, Rasmus – færgestedet ved Taasinge-Broen, 24.2.1749, V 71, ~ Ellen Jacobsdatter Brun
Blytekker, Hendrick – Taasinge Slot, 21.11.1767, VI 302, -L
Bogøe, Anders – Strammelse, 15.10.1716, III 259, ~1 Margrete Lauritsdatter 30.4.1714, III 207, -L, ~2 Johanne Jensdatter
Breidegam, Christian Gotfred – murersvend, Troense, 21.4.1755, V 192
Broch, Herman – Vemmenæs Færgegaard, 7.6.1760, V 291, ~ Anne Sophia Lund 23.5.1768, VI 239, (~1 Christopher Wolchertsen fol 173, ~3 Christen Antonius Piil 298)
Bunde, Michel – Vindeby, 6.5.1763, VI 49, ~1 …, ~2 Maren Rasmusdatter
Bylle, Hans – Nyby, 3.3.1769, VI 274, ~ Karen Rasmusdatter
Bylle, Hans Jensen – Nyby, 6.3.1737, IV 165, ~ Giertrud Rasmusdatter
Bylle, Peder Lauersen – Nyby, 7.7.1749, V 83, ~ Giertrud Rasmusdatter, (~1 Christen Nielsen Bylle)
Bylou, Niels Nielsen – Nyby, skifte 20.2.1683, ~ Maren Rasmusdatter 21.1.1701, III 63, (~2 Christen Nielsen Bylou)
Børresdatter, Johanne – Troense, 2.10.1746, V 26, ~ Jacob Stær
Christensdatter, Anne – Lundby, 28.3.1746, V 22, ~1 Anders Andersen Drost, ~2 Simon Drost, (~2 Kirsten Rasmusdatter 31.7.1747, V 46, ~1 Hans Rasmussen 6.7.1746, V 24)
Christensdatter, Anne – Nyby, 30D 1.2.1769, VI 258, -L, ~1 Michel Rasmussen, ~2 Hans Pedersen
Christensdatter, Birgitte – Bregninge, 5.7.1728, IV 46, ~ Jørgen Tromsegaard
Christensdatter, Karen – Gallehuset, 4.6.1768, VI 252, -L, ~ Jacob Larsen
Christensdatter, Karen – Gesinge, 7.4.1768, VI 230, ~ Peder Madsen
Christensdatter, Karen – Lundby, 10.2.1739, IV 237, ~ Niels Andersen Steener
Christensdatter, Karen – Viehuset, 6.12.1739, IV 233, -L, ~ Hans Andersen
Christensdatter, Karen – Vindeby, 18.5.1705, III 124, ~ Niels Pedersen
Christensdatter, Kirsten – Søby, 1.3.1713, III 197, ~ Hans Christensen Møller
Christensdatter, Maren – Bregninge, skifte 10.12.1686, ~ Niels Andersen, (~2 Bodil Rasmusdatter, ~3 Karen Hansdatter 4.8.1702, III 93)
Christensdatter, Maren – Helløf, 19.7.1736, IV 146, ~ smed Rasmus Rasmussen
Christensdatter, Maren – Lundby, 16.6.1742, IV 329, ~ Christen Petersen Wogn
Christensen, Anders – Skovballe, 25.12.1728, IV 48, ~1 …, ~2 Johanna Rasmusdatter
Christensen, Christen – snedker, Troense, 30.4.1768, VI 236, ~1 Margrete Rasmusdatter 5.5.1752, V 138, ~2 Anne Marie Andersdatter 293
Christensen, Christen – Strammelse, 9.2.1751, V 101, ~1 Maren Laursdatter 28.7.1748, V 63, ~2 Anne Christensdatter
Christensen, Hans – Gesinge, 20.10.1704, III 115, ~ Maren Hansdatter
Christensen, Hans – Vindeby, 21.6.1738, IV 204, ~ Karen Hansdatter
Christensen, Jens – Lundby, 28.6.1712, III 185, ~ Karen Jørgensdatter
Christensen, Jens – Strammelse, 22.7.1767, VI 198, ~ Maria Pedersdatter
Christensen, Jens – Strammelse, Lundsballegaard, 31.3.1702, III 84, ~1 Karin Nielsdatter, ~2 Maren Hansdatter
Christensen, Peder – Bierreby, 24.12.1769, VI 334, ~ Anna Andersdatter
Christensen, Peder – Nyby, 4.12.1765, VI 155, -L, ~ Ingeborg Rasmusdatter
Christensen, Peder – Skovballe, 8.1.1767, VI 176, ~ Bodil Jørgensdatter, (~2 Anders Madsen 8.11.1787, VII 146, -L)
Christensen, Peder – skrædder, Troense, og hustru Kirstine Pedersdatter 24.9.1740, IV 277, 313
Christensen, Rasmus – Knudsbølle, 23.6.1744, IV 362, -L, ~ Anna Josepsdatter
Christensen, Rasmus – Nyby, 12.2.1720, IV 13, ~ Kirsten Hansdatter
Christensen, Rasmus – Nyby, 8.9.1709, III 161, ~ Kirsten Rasmusdatter
Christensen, Rasmus – Strammelse, 14.12.1729, IV 62, ~ Anna Josepsdatter
Christiansen, Hans – smed, Gesinge, 15.7.1747, V 41, ~ Karen Rasmusdatter
Christophersdatter, Dorthe – Skovballe, 28.2.1758, V 221, ~ Rasmus Jørgensen
Christophersdatter, Kirsten – Søby, 6.3.1740, IV 253, ~ Martin Rasmussen
Christophersdatter, Maren – Gesinge, 2.5.1719, IV 8, ~ Hans Rasmussen
Christophersdatter, Maria – Stougaard, 5.8.1733, IV 74, ~ Poul Svendsen
Christophersen, Knud – Breininge, 22.7.1765, VI 131, L, ~ Anne Margrethe Larsdatter, (~1 Peder Espesen)
Chrone, Michel Eliasen – Knudsbølle, 25.2.1756, V 194, ~ Zidsel Andersdatter Basse
Clausdatter, Ellen – enke, Bierreby, 16.6.1744, IV 357, efter Claus Barfoed
Clausdatter, Kirsten – Strammelse, 12.3.1745, V 8, ~ Jørgen Nielsen 27.7.1745, fol 14
Clausdatter, Margaretha – Pederskovs Mølle, 9.1.1730, IV 60, ~ Jens Hansen
Clausen, Christofer – Strammelse, 27.2.1749, V 77, ~ Anna Jørgensdatter
Clausen, Hans – Lundby, 4.7.1738, IV 208, ~ Anna Christensdatter
Clausen, Hans – Strammelse, 1.7.1762, VI 18, ~ Anne Hansdatter
Clausen, Jørgen – Nyby, 4.7.1733, IV 73, ~ Karen Madsdatter
Clausen, Peder – Strammelse, 4.5.1760, V 251, ~ Karen Rasmusdatter 4.1.1762, fol. 319, -L
Davidsen, Hans – Gesinge, 8.6.1734, IV 85, ~1 Bodil Pedersdatter 4.11.1720, IV 21, ~2 Anna Rasmusdatter
Degn, Niels Anders – ladefoged, Taasinge Slot, 26.5.1754, V 187, -L
Dommer, Hans Hansen – Strammelse, 3.9.1757, V 204, ~1 Maren Andersdatter 23.3.1751, V 102 (~1 Rasmus Drost), ~2 Kirsten Jensdatter
Dommere, Jeppe – Strammelse, 28.3.1698, III 30, ~1 …, ~2 Karen Ipsdatter
Drost, Anders Andersen – Lundby 13.7.1715, III 225, ~ Anne Christensdatter 2.3.1746, V 22, (~2 Simon Drost)
Drost, Christen – Gesinge, 18.7.1769 VI 312, ~ Anne Hansdatter
Drost, Jep – Lundby, 9.5.1764, VI 107, -L, ~ Maren Rasmusdatter, (~1 Simon Drost)
Drost, Jørgen Rasmussen – Søbye, 5.7.1765, VI 149, ~ Karen Jørgensdatter
Drost, Martin Andersen – Strammelse, 14.12.1740, IV 278, ~1 Karen Rasmusdatter 19.5.1714, III 209, (~1 Christen …), ~2 Maren Simonsdatter 18.6.1737, IV 172, ~3 Karen Clausdatter
Drost, Rasmus – Bjernemark, 4.9.1762, VI 23, -L, ~ Anne Jørgensdatter, (~2 Ospin Hansen)
Drost, Simon – Lundby, 17.11.1758, V 238, ~1 Anne Christensdatter 28.3.1746, V 22, (~1 Anders Andersen Drost), ~2 Kisten Rasmusdatter 31.7.1747, V 46, (~1 Hans Rasmussen, Skindballe, skifte 6.7.1746, V 24), ~3 Maren Rasmusdatter
Eilersdatter, Sidsel – Biernemark, 29.12.1763, VI 92, -L, ~ Erid Hansen
Eilersen, Lars – Troense, 3.6.1763, VI 51, -L, ~ Sille Lorentsdatter
Erichsdatter, Anne – Nyby, 27.1.1730, IN 60, ~1 …, ~2 Rasmus Wæver
Erichsdatter, Inger – Søby, 18.9.1759, V 248, ~ skrædder Rasmus Jensen
Erichsdatter, Karen – Bjernemark, 24.11.1762, VI 31, ~ Rasmus Nielsen Øboe
Erichsdatter, Karen – enke, Troense, 22.8.1744, IV 365, efter Olluf Henningsen
Erichsdatter, Karen – Knudsbølle, 23.9.1715, III 229, ~ Niels Pedersen Skouf
Erichsen, Anders – Strammelse, 9.7.1752, V 139, ~1 Kirstens Hansdatter 26.9.1750, V 89, ~2 Bodil Hansdatter
Erichsen, Christen – Bjerreby, 27.11.1770, VI 394, ~ Maren Hansdatter
Erichsen, Christoffer – enkemand, Søby, 13.8.1705, III 130, +L, efter …
Erichsen, Rasmus – Søby, 1.3.1697, III 10, ~ Sophia Jørgensdatter
Erlandsen, Erland – Vemmenæs, 20.4.1763, VI 85, ~1 …, ~2 Singer Hansdatter
Espensdatter, Karen – Pederskovhus, 12.4.1766, VI 166, -L, ~ Jokum Larsen
Espensdatter, Kirsten – Vindeby, 16.6.1708, III 153, -L, ~ Oluf Henningsen
Espesen, Peder – Bregninge, omtalt i et skifte 1765 V 131, ~ Kirsten Pedersdatter, (~2 Knud Christophersen 22.7.1765, ~2 Anne Margrethe Larsdatter)
Gammelgaard, Niels Nielsen – Troense, 13.2.1741, IV 314, ~ Maren Andersdatter
Gammelgaard, Niels Pedersen – Troense, 23.3.1715, III 219, ~ Boeld Rasmusdatter
Giise, Rasmus Hansen – Bierreby, 21.8.1748, V 67, -L, ~ Anne Rasmusdatter
Giise, Rasmus Jensen – Bierreby, 21.3.1772, VI 429, ~1 Anne Rasmusdatter 26.4.1749, V 78, -L, ~2 Maren Simonsdatter, (~2 Anders Nielsen død 1786)
Gram, Niels Andersen – ladefoged, paa Slottet, 26.5.1754, V 187
Gregersen, Mads – Strammelse, 24.12.1764, VI 108, ~ Anne Rasmusdatter
Grønberg, Kirstine Henriksdatter – Sverderop, 9.8.1740, IV 264, ~ skovfoged Niels Basse
Hansdatter, Agnethe – Troense, 16.6.1747, V 39, ~ pottemager Peder Madsen
Hansdatter, Ane – Bierreby, 21.2.1742, IV 325, ~1 Hans …, ~2 Peder Rasmussen Kop
Hansdatter, Ane – Vindeby, 25.7.1704, III 15, ~ Peder Lauridsen
Hansdatter, Anna – Bierreby, 2.2.1772, VI 428, -L, ~ Hans Jensen
Hansdatter, Anna – Strammelse, 4.7.1720, IV 18, ~ Ospen Jensen
Hansdatter, Anna – Troense, 23.12.1773, VI 461, -L, ~ Simon Pedersen
Hansdatter, Anne – Hellef, 12.9.1766, VI 173, ~1 Hans …, ~2 Peder Nielsen
Hansdatter, Anne Malene – Vemmenæs, Færgegaard, 8.3.1753, V 173, ~1 Rasmus Nielsen Hemmelev 27.7.1748, V 53, ~2 Christopher Volchartzen
Hansdatter, Birgite – Stiold, 25.11.1720, IV 23, ~ Mads Hansen Gesinge
Hansdatter, Bodil – Bierreby, 8.5.1764, VI 104, ~ Martin Jørgensen
Hansdatter, Ellen – Troense, 12.3.1744, IV 356, ~ Byrge Jacobsen
Hansdatter, Giertrud – Bierreby, 28.7.1770, VI 368, ~ Martin Rasmussen
Hansdatter, Inger – Gesinge, 15.11.1760, V 269, ~ Hans Christophersen
Hansdatter, Johanne – Bierreby, 15.12.1741, IV 322, ~ Jens Jensen
Hansdatter, Johanne – enke, Skovballe, 19.4.1708, III 153, +L, efter Hans Eriksen
Hansdatter, Karen – Bregninge, 4.8.1702, III 93, ~ Niels Andersen
Hansdatter, Karen – Hellef, 14.1.1751, V 100, ~1 Peder Pedersen, ~2 Hans Rasmussen
Hansdatter, Karen – Lundby, 3.10.1767, VI 214, ~ Hendrich Lund
Hansdatter, Karen – Skovballe, 24.3.1772, VI 431, -L, ~ Jens Scharøe
Hansdatter, Karen – Skovballe, og ægtefælle Christian Andersen 1.5.1761, V 280, -L
Hansdatter, Karen – Stiold, 26.2.1716, III 238, ~ Rasmus Hansen Skouf
Hansdatter, Karen – Strammelse, 20.3.1759, V 242, ~ Henrik Hansen
Hansdatter, Karen – Vemmenæs, 4.8.1770, VI 381, ~ Hans Pedersen
Hansdatter, Karen – Vornæs, 16.2.1742, IV 323, ~1 Mikkel Wogn fol. 176, ~2 Niels Jensen
Hansdatter, Kirsten – Biernemark, 30D 7.3.1769, VI 272, ~ Peder Erichsen Stær
Hansdatter, Kirsten – Bierreby, 20.2.1742, IV 324, ~ skomager Rasmus Rasmussen
Hansdatter, Kirsten – Bierreby, 22.10.1704, III 117, ~ Rasmus Hansen
Hansdatter, Kirsten – Gesinge, 10.3.1747, V 36, ~ Peder Ollesen
Hansdatter, Kirsten – Gesinge, 17.12.1746, V 31, ~1 Hans Hansen død 1712, ~2 Niels Jensen Jyde
Hansdatter, Kirsten – Gesinge, 29.6.1767, VI 195, ~ Rasmus Hansen
Hansdatter, Kirsten – Lundby, 4.7.1738, IV 207, ~ bødker Hans Hansen
Hansdatter, Kirsten – Strammelse, 26.9.1750, V 89, ~ Anders Eriksen
Hansdatter, Lene – Strammelse, 9.9.1757, V 215, -L, ~ Anders Michelsen
Hansdatter, Maren – Bierreby, 13.2.1736, IV 124, skomager Rasmus Rasmussen
Hansdatter, Maren – Bierreby, 23.1.1717, III 272, ~ Peder Madsen, (~2 Maren Hansdatter 8.9.1757, V 212, -L)
Hansdatter, Maren – Bierreby, 8.9.1757, V 212, -L, ~ Peder Madsen
Hansdatter, Maren – Bregninge, 12.7.1738, IV 215, ~ Rasmus Mortensen Stær
Hansdatter, Maren – Gesinge, 25.12.1697, III 25, ~1 Christen Erichsen, ~2 Hans Christensen
Hansdatter, Maren – enke, Stiold, 15.3.1768, VI 229, efter Lars Jacobsen død ca 1764
Hansdatter, Maren – enke, Vindeby, 9.1.1717, III 262, efter …
Hansdatter, Maren – Gesinge, 8.9.1757, V 211, ~ Martin Hansen Houmand
Hansdatter, Maren – Helluf, 30D 11.12.1769, VI 323, ~1 Jørgen Jørgensen, ~2 Peder Andersen
Hansdatter, Maren – Lundby, 5.2.1722, IV 29, ~1 Hans Rasmussen, ~2 Ospen Nielsen
Hansdatter, Maren – Stiold, 15.3.1768, VI 229, død ca 1764, ~ Lars Jacobsen
Hansdatter, Maren – Strammelse, 16.5.1735, IV 113, ~ Svend Petersen
Hansdatter, Maren – Strammelse, 18.4.1755, V 192
Hansdatter, Maren – Søby, 3.7.1743, V 82, -L, ~ Peder Hansen
Hansdatter, Maren – Troense, 10.8.1734, IV 94, ~ Hans Hansen
Hansdatter, Margarete – Gesinge, 5.4.1735, IV 112, -L, ~ Hans Christophersen, (~2 Inger Hansdatter 15.11.1760, V 269, ~1 …)
Hansdatter, Mette – Strammelse, 25.3.1720, IV 14, ~ Hans Pedersen, (~2 Johanna Simonsdatter)
Hansdatter, Mette – Vindeby, 28.6.1758, V 235, ~1 Hans …, ~2 Michel Jensen
Hansdatter, Pernille – Skovballe, 12.7.1729, IV 61, ~1 Hans …, ~2 Morten Stær
Hansen, Anders – Bierreby, ~1 Margarethe Michelsdatter 8.1.1742, IV 323
Hansen, Anders – Bierreby, 8.5.1764, VI 100, ~1 Grete Michelsdatter skifte 8.1.1742, ~2 Maren Mortensdatter, ~3 Karen Svendsdatter
Hansen, Anders – Gesinge, 3.6.1771, VI 418, ~ Anna Pedersdatter
Hansen, Anders – Strammelse, 20.7.1709, III 170, ~ Boeld Rasmusdatter
Hansen, Christen – Bregninge, 16.7.1759, V 246, ~1 Karen Nielsdatter 6.10.1751, V 132, ~2 Kirsten Michelsdatter
Hansen, Christian – Nyby, 18.11.1752, V 149, ~ Karen Larsdatter
Hansen, Claus – ungkarl, Biernemark, 22.1.1744, IV 349, søn af Karen Pedersdatter
Hansen, Hans – Biernemark, 24.7.1702, III 91, Anna Rasmusdatter
Hansen, Hans – Troense, 4.2.1744, IV 354, ~1 Maren Hansdatter, ~2 Anna Mortensdatter
Hansen, Jens – Bierreby, 8.2.1729, IV 51, ~ Maren Lauersdatter
Hansen, Jens – Pederskovs Mølle, 15.3.1762, VI 2, 8, ~1 Margrete Clausdatter 9.1.1730, IV 60, ~2 Anne Lauersdatter
Hansen, Jens – Troense, 22.11.1752, V 162
Hansen, Jens – Vemmenæs, 28.7.1762, VI 22, -L, ~ Karen Pedersdatter
Hansen, Johan Friderich – Frederickstad, 22.9.1770, VI 383, -L, ~ Anna Hansdatter
Hansen, Joseph – Skovballe 25.2.1761, V 290, ~ Margrethe Hansdatter
Hansen, Jørgen – Nyby, 3.11.1717, III 276, ~ Helle Hansdatter
Hansen, Jørgen – Strammelse, 13.5.1760, V 256, ~ Maren Pedersdatter
Hansen, Mads – Strammelse, 28.1.1771, VI 398, ~ Maren Rasmusdatter
Hansen, Morten – Lundby, 22.3.1769, VI 277, ~ Giertrud Nielsdatter
Hansen, Morten – Lundby, 25.10.1699, III 47, ~ Anna Michelsdatter
Hansen, Morten – Skovballe, 1.2.1738, IV 181, ~1 Pernille Hansdatter fol. 61, ~2 Karen Rasmusdatter
Hansen, Niels – Bierreby, ..1.1754, V 186, ~1 Giertrud Pedersdatter 5.4.1738, IV 183, ~2 Margrete Lauersdatter
Hansen, Otto – Strammelse 4.8.1769, VI 316, ~ Anna Poulsdatter
Hansen, Peder – Gesinge, 13.1.1717, III 267, -L, ~ Kirsten Andersdatter
Hansen, Peder – slagter, Strammelse, 9.3.1769, VI 278, ~ Anne Hansdatter
Hansen, Peder – Troense, 26.6.1730, IV 66, ~ Dorte Pedersdatter, (~2 Peder Michelsen)
Hansen, Peder – tømmermand, Waare, 17.2.1762, V 328, ~ Kirsten Michelsdatter
Hansen, Peder – ungkarl, Bierreby, 24.6.1760, V 259
Hansen, Rasmus – Bierreby, 19.2.1709, III 162, ~1 Kirsten Hansdatter 22.10.1704, III 117, ~2 Kirsten Andersdatter
Hansen, Rasmus – Lundby, 16.10.1700, III 62, -L, ~ …
Hansen, Rasmus – Skindballe, 20.3.1716, III 244, ~1 …, ~2 Birte Nielsdatter
Hansen, Rasmus – skomager, Bierreby, 3.3.1710, III 174, ~2 Maren Hansdatter
Hansen, Rasmus – Skovballe, 1.3.1713, III 198, ~ Gyde Pedersdatter
Hansen, Rasmus – Strammelse, 26.5.1698, III 36, -L, ~ Anna Matzdatter
Hansen, Rasmus – Waare, 19.12.1752, V 156, trolovet med enke Karen Pedersdatter
Hemmelef, Rasmus Nielsen – Vemmenæs Færgegaard, 27.7.1748, V 53, ~ Anne Magdalene Høyers, (~2 Christopher Volchartsen 8.3.1753, fol. 173)
Hemming, Anders – Bierreby, 18.6.1737, IV 125, ~ Anna Nielsdatter
Hemming, Lauers Pedersen – Strammelse, 14.4.1758, V 224, ~ Maren Nielsdatter
Hemming, Peder – Lundby, 10.6.1738, IV 198, ~ Karen Jespersdatter
Hendrichsdatter, Mette – Troense, 19.5.1770, VI 362, ~ Anders Larsen
Hendrichsen, Aksel – Strammelse, 16.6.1769, VI 306, ~ Karen Hansdatter
Henning, Niels – Vemmenæs, 8.5.1764, VI 106, ~ Giertrud Nielsdatter
Henriksdatter, Karen – Troense, 10.5.1749, V 79, -L, ~ Peder Nielsen Stær
Hermandsdatter, Ingeborg – Horseskov, 26.6.1734, IV 90, ~ bødker Martin Mortensen
Hiulmand, Erich – Strammelse, 23.10.1739, IV 247, ~1, …, ~2 Maren Andersdatter
Hollænder, Niels Jensen – Strammelse, 24.7.1745, V 13, ~1 …, ~2 Karen Hansdatter
Horstman, Hendrich – Troense, 9.1.1764, VI 167, ~ Sidsel Chatrine …
Houfmand, Hans Hansen – skifte 9.2.1725, enke Karen Pedersdatter i Søby, 20.3.1733, IV 72
Houvman, Rasmus – Søby, 25.6.1761, V 313, ~ Karen Hansdatter
Howmand, Morten – Gesinge, 16.6.1769, VI 318, ~1 …, ~2 Maren Jensdatter
Hviig, Anders – Strammelse, 22.2.1721, IV 25
Høj, Rasmus – Gesinge, 5.5.1765, VI 126, ~ Kirsten Hansdatter
Høyer, Christopher – Troense, 13.1.1741, IV 315, -L, ~ Maren Jørgensdatter
Høymand, Christen Rasmussen – Melby, 24.5.1735, IV 118, ~ Margrete Christensdatter
Høymand, Jens Rasmussen – Stiovl, 29.6.1739, IV 246, ~3 Anna Lauritzdatter
Høyte, Hans – Waare, 21.2.1770, VI 354, ~ Bodil Rasmusdatter
Høyte, Niels – Waare, 1.12.1713, III 204, ~ Maren Rasmusdatter
Høythe, Rasmus – Strammelse, 21.8.1729, IV 56, ~ Maren Rasmusdatter
Høytte, Christen Ottensen – Vindeby, 16.6.1757, V 201, ~ Anne Nielsdatter
Haar, Martin Rasmussen – Strammelse, 14.11.1703, III 106, ~1 Maren Christensdatter 23.1.1698, ~2 Johanne Mortensdatter
Ibsdatter, Boeld – Stioel, 26.7.1700, III 56, ~ Mads Hansen
Ibsdatter, Karen – Strammelse, 6.4.1716, III 250, -L, ~ Anders Andersen Dommer
Ibsdatter, Kirsten – Lundby, 14.2.1733, IV 71, ~ Peder Ottesen
Ibsen, Hans – Bierreby, 22.6.1744, IV 359, ~ Maren Nielsdatter
Ibsen, Rasmus – Strammelse, 27.5.1727, IV 33, ~ Bodil Jensdatter
Ibsen, Simon – Bierreby, 26.2.1735, IV 103, ~2 Kirsten Nielsdatter
Iversen, Niels – Breinninge, 5.4.1766, VI 164, ~ Ellen Lauersdatter
Jacobsdatter, Anna – Lundby, 9.8.1769, VI 317, ~1 Stephen …, ~2 Aksel Larsen
Jacobsdatter, Anne – Knudsbølle og ægtefælle Anders Simonsen Bagger 14.4.1751, V 117
Jacobsdatter, Anne – Søby, 7.9.1759, V 247, ~ Jens Hansen Møller
Jacobsdatter, Anne – Vindeby, 11.3.1760, V 249, ~ Laurs Hansen
Jacobsdatter, Bodil – Vindeby, 15.9.1758, V 223, ~ Christen Rasmussen Møller
Jacobsdatter, Johanne – Strammelse, 9.9.1757, V 215, ~1 Niels Nielsen Kold, ~2 Jens Nielsen Kold
Jacobsdatter, Karen – Biernemark, 26.6.1702, III 89, ~ Jens Nielsen Strandbæk
Jacobsdatter, Maren – Biernemark, 22.6.1739, IV 240, smed Jens Hansen
Jacobsdatter, Zidsel – Troense, 15.3.1709, III 164, -L, ~1 Hans Rasmussen Stær fol 33, ~2 Rasmus Jørgensen (Stær), (~2 Karen Andersdatter)
Jacobsen, Niels – Nyby, 2.8.1708, III 154, ~ Maren Larsdatter
Jacobsen, Niels – ungkarl, Knudsbølle, 20.6.1736, IV 157
Jacobsen, Svend – Søby, 24.5.1735, IV 130, ~1 Karen Pedersdatter, (~1 Hans Hansen Houfmand 9.7.1725, skifte 20.3.1733, IV 72), ~2 Karen Hansdatter [?]
Jensdatter, Anne – Bierreby, 24.1.1701, III 70, ~ Rasmus Rasmussen
Jensdatter, Anne – Knudsbølle, 14.5.1709, III 168, ~ Niels Nielsen Kuld
Jensdatter, Anne – Lundby, 28.1.1769, VI 257, -L, ~ smed Rasmus Jensen
Jensdatter, Anne – Lundby, 3.8.1748, V 64, ~1 Anders …, ~2 Jens Madsen Lollike
Jensdatter, Anne – Strammelse, 25.2.1763, VI 46, -L, ~ Claus Dinesen
Jensdatter, Bodel – Gesinge, 23.2.1742, IV 326, ~ Peder Andersen der dør samtidig
Jensdatter, Bodil – Strammelse, 13.3.1766, VI 163, ~1 Niels …, ~2 Jacob Knudsen
Jensdatter, Elisabet – Vindeby, 16.10.1713, III 202, ~ Morten Jørgensen
Jensdatter, Giertrud – Troense, 6.7.1735, IV 119, ~ Claus Nielsen Wogn
Jensdatter, Johanne – Strammelse, 25.3.1720, IV 14, -L, ~ Poul Christoffersen
Jensdatter, Johanne – Waare, 30.4.1765, VI 110, ~ Christen Rasmussen
Jensdatter, Karen – Strammelse, 5.6.1736, IV 138, ~1 …, ~2 smed Rasmus Madsen
Jensdatter, Kirsten – Biernemark, 31.3.1762, VI 6, ~1 Jørgen Christensen, ~2 Hans Strandbæk
Jensdatter, Maren – Gesinge, 5.5.1765, VI 128, ~1 Anders Josepsen, ~2 Anders Andersen 235, ~3 Rasmus Hansen (se Kbg.) Jacobsen (eller Josepsen) 292
Jensdatter, Maren – Lundby, 17.6.1756, V 200, ~ Ospen Jørgensen
Jensdatter, Maren – Søby, 3.7.1743, V 82, ~ Peder Hansen
Jensdatter, Margrethe – Troense, 15.6.1727, IV 33, ~ Otte Christensen
Jensdatter, Margrethe Marie – Troense, 17.8.1752, V 147, ~ Rasmus Nielsen Møller
Jensdatter, Mette – Biernemark, 20.8.1767, VI 209, ~ Jens Nielsen
Jensdatter, Stine – Nyby, 4.8.1748, V 65, ~ Simon Rasmussen
Jensen, Christen – Strammelse, 10.9.1703, III 104, Karen Rasmusdatter
Jensen, Dines – Lundby og hustru … 20.5.1728, IV 44
Jensen, Hans – Knudsbølle, 31.3.1762, VI 8, ~ Margrethe Jacobsdatter
Jensen, Hans – Lundby, 12.1.1717, III 266, ~ Anne Nielsdatter
Jensen, Hans – Vindeby, 12.4.1706, III 135, -L
Jensen, Jens – karl, Lundby, 9.10.1752, V 181, -L
Jensen, Jens – Meddelby, 28.9.1764, VI 99, ~ Karen Sørensdatter
Jensen, Jørgen – Biernemark, 26.8.1701, III 78, ~1 Anna Jensdatter sk. 23.8.1695, ~2 Mette Andersdatter 23.2.1715, III 216, (~2 Sifvart Svendsen)
Jensen, Lauers – Bierreby (Kiøbenhafn) 19.6.1696, III 2, ~ Maren Rasmusdatter
Jensen, Mads – væver, Gesinge, 15.8.1742, IV 332, ~ Karen Hermandsdatter
Jensen, Niels – Gesinge, 30.4.1738, IV 187, ~ Maren Pedersdatter 29.4.1730, IV 63, ~2 Maren Simonsdatter
Jensen, Niels – Søby, 1.2.1738, IV 182, ~ Karen Nielsdatter 3.7.1749, V 82, (~2 Morten Espensen)
Jensen, Peder – Strammelse, 28.1.1772, VI 453
Jensen, Rasmus – Lundby, 18.8.1700, III 61, ~ Karen Jensdatter
Jeppesdatter, Anne – Strammelse, 20.4.1758, V 226, -L
Jeppesdatter, Karen – pige, 11.10.1765, VI 152
Jeppesen, Hans – Bierreby, 14.3.1679, VI 280, -L, ~ Lisbeth Jacobsdatter
Jeppesen, Morten – Vemmenæs, 20.5.1769, VI 305, ~ Karen Andersdatter
Jespersdatter, Anne – Vemmenæs, 15.2.1765, VI 109, -L, ~ Peder Christensen
Jespersdatter, Kirsten – Strammelse, 1.6.1697, III 5, ~ Rasmus Eriksen
Josephsdatter, Anne – Nyby, 16.10.1753, V 180, -L
Josephsdatter, Karen – Gesinge, 11.12.1741, IV 322, ~ Anders Hansen Skrædder
Josepsen, Anders – Gesinge, 12.7.1738, IV 214, enke Maren Jensdatter, Gesinge, 5.5.1765, VI 235, 292
Josepsen, Claus – Gesinge, 20.6.1703, III 103, ~ Boeld Knudsdatter
Jyde, Jens – Gesinge, 18.11.1737, IV 178, ~ Giertrud Nielsdatter
Jyde, Jens – Waare, 2.8.1770, VI 375, ~ Maren Andersdatter
Jyde, Lars Jensen – Bierreby, 13.2.1736, IV 125, ~1 Karen Madsdatter 13.11.1710, III 179, ~2 Maren Hansdatter
Jyde, Niels Jensen, – Gesinge, 17.12.1746, V 31, ~1 …, ~2 Kirsten Hansdatter
Jyde, Rasmus Hansen – Gesinge, 16.9.1697, III 16, ~ Anna Søfrensdatter
Jyde?, Christen Rasmussen – Bierreby, 5.7.1765, VI 148, -L, ~ Maren Hansdatter
Jørgensdatter, Anna – Bierreby, 10.8.1771, VI 426, ~ Lars Jensen
Jørgensdatter, Birgitte – Lundby, 14.6.1743, IV 346, ~ Peder Ottensen
Jørgensdatter, Dorthea – Troense, 16.11.1772, VI 442, ~1 Hans …, ~2 Søren Bødker
Jørgensdatter, Ellen – Lundby, 20.7.1770, VI 374, ~ Christen Nørregaard
Jørgensdatter, Johanna – Søby, 2.12.1696, III 8, ~ Christoffer Eriksen
Jørgensdatter, Johanne – Vemmenæs, 8.5.1764, VI 105, ~ Jens Hansen Wogn
Jørgensdatter, Karen – Troense, 3.11.1702, III 95, -L, ~ Anders Lauritsen
Jørgensdatter, Maren – Troense, 30D, 8.4.1769, VI 282, -L
Jørgensen, Anders – Strammelse, 12.7.1710, III 177, ~ Maren Pedersdatter 17.1.1713, III 194 (~2 Anders Nielsen Kuld)
Jørgensen, Jens – Strammelse, 23.10.1739, IV 249, ~ Boel Larsdatter
Jørgensen, Jens – Strammelse, slagter, 21.4.1761, V 307, ~1 Maren Hansdatter 18.4.1755, V 192, ~2 Anne Hansdatter
Jørgensen, Joseph – Biernemark, 9.11.1697, III 21, enke Anna Rasmusdatter 20.3.1715, III 224
Jørgensen, Jørgen – Hellef, 27.1.1766, VI 158, enke Maren Hansdatter 11.12.1769, VI 323
Jørgensen, Niels – ungkarl, Biernemark, 1.5.1769, VI 325
Jørgensen, Niels – Vindeby, 9.5.1705, III 123, ~ Maren Hansdatter
Jørgensen, Ospen – Lundby, 8.8.1765, VI 123, ~1 Maren Jensdatter 17.6.1756, V 200, ~2 Kirsten Jørgensdatter
Jørgensen, Rasmus – Nyby, 24.12.1729, IV 59, Anna Christensdatter
Jørgensen, Rasmus – Strammelse, 9.9.1757, V 213, -L, ~ Bodil Erichsdatter
Jørgensen, Søfren – Søby, 10.6.1738, IV 193, ~ Karen Rasmusdatter
Kieldemand, Jens – Lundby, 14.5.1698, III 37, -L, ~ Kirsten Mortensdatter
Kieldsel, Jens – Vemmenæs Færgegaard, 20.12.1712, III 188, ~ Maren Jensdatter
Killemand, Lauers Rasmussen – Bierreby, 16.9.1749, V 84, ~ Lene Michelsdatter
Kimer, Mads – Knudsbølle, 6.7.1771, VI 422, ~1 …, ~2 Stine Mortensdatter
Kimer, Rasmus – Lundby, 25.5.1736, IV 134, ~ Maren Kulds
Kimer, Rasmus Jørgensen – Nyby, 12.5.1768, VI 252, -L, ~ Johanne Rasmusdatter
Kiøbenhafn, Laurs Jensen – Bierreby, 19.6.1696, III 2, ~ Maren Rasmusdatter
Knudsdatter, Kirsten – Stiold, 22.9.1720, IV 21, -L, ~ Jens Rasmussen (Højmand)
Knudsen, Hans – Gesinge, 25.8.1748, V 68, ~ Bodil Eriksdatter
Kold, Hans Hansen – Strammelse, 4.5.1760, V 251, ~ Karen Rasmusdatter
Kold, Laurs – Bierreby, 10.2.1761, V 275, ~ Maren Pedersdatter
Kop, Niels Jensen – Bierreby, 26.7.1713, III 200, ~ Maren Rasmusdatter
Kop, Peder Hansen – Søby, 17.8.1753, V 179, ~ Anne Arentzdatter
Kop, Peder Rasmussen – Bierreby, 26.6.1752, V 139, ~1 Ane Hansdatter 21.2.1742, IV 325, (~1 Lars …), ~2 Dorthe Rasmusdatter
Kop, Søren – Søby, 17.6.1743, IV 348, ~ Karen Rasmusdatter
Krog, Christen – Strammelse, 27.2.1717, III 274, ~ Kirsten Rasmusdatter
Krog, Morten Ottesen – Strammelse, 9.12.1750, V 91, -L, ~1 Kirsten Rasmusdatter 24.7.1744, IV 364, -L, ~2 Bodil Lauersdatter
Krog, Rasmus – Lundby, 24.5.1707, III 147, ~1 … sk. 11.9.1691, ~2 Johanne Christensdatter
Kuld, Anders – Bregninge, 28.11.1730, IV 68, Anna Rasmusdatter
Kuld, Laurids – Biernemark, 25.5.1736, IV 132, ~1 …, ~2 Dorthe Jensdatter
Kuld, Mads Rasmussen – Troense, 5.4.1729, IV 53, ~ Anna Pedersdatter
Kuld, Niels Hansen – Bregninge, 28.3.1697, III 12, ~ Anna Rasmusdatter
Kuld, Niels Jensen – Biernemark, 8.10.1701, III 80, ~ Boeld Nielsdatter, ~2 Kirsten Lauritzdatter, der dør samtidig med manden
Kuld, Rasmus Hansen – Biernemark, 21.3.1719, IV 5, ~ Bodil Nielsdatter
Ladefoged, Magnus Knudsen – Nyby, 25.2.1763, VI 48, enkemand …
Larsdatter, Ane – Stiold, 15.8.1742, IV 331, ~1 Jens Rasmussen Høymand, ~2 Mads Jørgensen
Larsdatter, Anna – Stioul, 20.9.1753, V 179, ~ Anders Skou
Larsdatter, Anna – Vindeby, 6.8.1770, VI 380, -L, ~ Niels Nielsen
Larsdatter, Anne – Biernemark, 30.3.1742, IV 329, ~ Hans Christensen Mule
Larsdatter, Anne – Troense, 23.12.1773, VI 461, ~1 Lars …, ~2 Christen Pedersen
Larsdatter, Boeld – 27.10.1707, III 150, ~ Claus Kimer
Larsdatter, Karen – Biernemark, 14.1.1706, III 132, ~ Jørgen Jacobsen
Larsdatter, Karen – Nyby, 30D 20.2.1769, VI 259, ~1 Christian …, ~2 Niels Jørgensen
Larsdatter, Kirsten – husholderske, Vemmenæs Færgegaard, 5.6.1740, IV 259, -L
Larsdatter, Kirsten – Strammelse, 18.2.1710, III 173, ~ Jens Pedersen fol. 42, ~2 Rasmus Rasmussen
Larsdatter, Maren – Bierreby, 2.8.1755, V 194, ~ Mikkel … - ~2 Jens …, ~3 Hans Jensen, (~2 Anna Hansdatter 2.2.1772, VI 428, -L)
Larsdatter, Maren – Gesinge, 5.3.1708, III 150, -L, ~ Hans Rasmussen Tysk, (~2 Maren Christophersdatter 2.5.1719, IV 8)
Larsdatter, Maren – Troense, 23.3.1771, VI 398, ~1 Morits …, ~2 Andreas West
Larsdatter, Margrethe – Biernemark, 17.11.1746, V 26, -L, ~ Claus Hansen
Larsdatter, Sidsel – Vemmenæs, 22.4.1771, VI 410, ~ Jørgen Tiedemand
Larsen, Hans – Troense, 3.5.1762, VI 16, ~ Maren Pedersdatter
Larsen, Peder – Biernemark, 7.8.1741, IV 319, ~ Ane Pedersdatter
Larsen, Rasmus – Troense, 17.6.1705, III 126, ~ Karen Hendrichsdatter
Larsen, Simon – Strammelse, 24.3.1716, III 247, ~1 … sk. 27.6.1699, ~2 Maren Larsdatter
Lauersdatter, Anna – Bregninge, 28.4.1735, IV 113, ~1 Simon …, ~2 bager Lars Hansen
Lauersdatter, Maren – Biernemark, 26.6.1745, V 13, ~ Claus Hansen, (~2 Margrethe Larsdatter 17.11.1746, V 26, -L)
Lauridtsen, Anders – Troense, 7.2.1720, IV 9, ~1 Anne Mortensdatter sk. 18.1.1689, ~2 Karen Jørgensdatter 3.11.1702, III 95, -L, ~3 Birgitte Nielsdatter, 27
Lauritsdatter, Karen – enke, Nyby, 5.11.1697, III 18, efter Hans Drost
Lauritsdatter, Karen – Nyby, 5.11.1697, III 18, ~1 Hans Drost, ~2 Peder …, ~3 Matz Nafnesen
Lauritsdatter, Kirsten – Biernemark, 8.10.1701, III 80, [dør samtidig] ægtefælle Niels Jensen Kuld (~1 Boeld Nielsdatter)
Lauritsdatter, Margarete – Strammelse, 30.4.1714, III 207, -L, ~ Anders Bogøe
Laursdatter, Anna – Bregninge, 28.4.1735, IV 113, ~ Lars Hansen Bagger
Laursdatter, Anne – Vemmenæs, 10.2.1761, V 275, ~ Rasmus Hansen
Laursdatter, Bodil – Vemmenæs, 6.3.1762, V 335, ~ Jens Pedersen Bødker
Laursdatter, Maren – Biernemark, 14.1.1752, V 133, ~ Niels Frandsen
Laursdatter, Maren – Biernemark, 26.6.1745, V 13, ~ Claus Hansen
Laursdatter, Maren – Strammelse, 28.7.1748, V 63, ~ Christen Christensen
Laursen, Peder – Strammelse, 9.10.1752, V 148, Karen Clausdatter, (~1 Morten Andersen Drost)
Laursen, Rasmus – Nyby, 3.9.1748, V 69, ~ Anne Hansdatter
Laursen, Rasmus – Troense, 10.8.1748, V 66, ~ Susanne Michelsdatter 17.12.1767, VI 225, (~2 Rasmus Larsen)
Lindegaard, Hans – skomager, Troense, 19.4.1763, VI 85, ~1 Helle Frandsdatter Stær 1753, V 168, ~2 Anne Chatrine …
Lock, Niels Sørensen – Svenderophus, 9.6.1734, IV 84, -L, ~ Kirstina Beg?
Lollich, Peder Madsen – Vemmenæs, 1.4.1762, VI 11, ~ Ellen Andersdatter
Lollik, Christen Pedersen – Vemmenæs, 8.5.1764, VI 104, ~ Grete Nielsdatter
Lollike, Jens Madsen – Søby, 3.8.1773, VI 458, L, ~ …
Lorentsdatter, Magrette – Vindeby, 14.3.1760, V 250, ~1 Hans …, ~2 Anders Pedersen
Lund, Anders Hansen – Knudsbølle, 5.9.1757, V 208, -L, ~ Maren Hansdatter
Lund, Anders Jacobsen – Knudsbølle, 12.5.1751, V 118, ~ Maren Hansdatter sk. 7.7.1738, (~1 Hans Lund)
Lund, Anne Sophia – Vemmenæs Færgegaard, 23.5.1768, VI 239, 298, ~1 Christopher Wolchertsen, ~2 Herman Broch, ~3 Christen Antonius Piil
Lund, Bodil Jensdatter – Strammelse, 13.3.1766, VI 163, ~1 Niels …, ~2 Jacob Knudsen
Lund, Ellen Christensdatter – Troense, 31.3.1751, V 107, e.e. Laurs …
Lund, Hans – Knudsbølle, 21.6.1738, IV 223, ~ Maren Hansdatter
Lund, Hendrich – Lundby, 16.3.1771, VI 402, ~1 Karen Hansdatter 3.10.1767, VI 214, ~2 Bodil Nielsdatter
Lund, Morten – Troense, 26.10.1708, III 156, ~1 Maren Christensdatter sk, 5.1.1685, ~2 Anne Rasmusdatter 2.8.1700, III 58, (~1 Nafnesen), ~3 Inger Ipsdatter
Lund, Ole Nielsen Broch – ungkarl, Vemmenæs Færgegaard, 8.7.1760, V 258
Lund, Peder – Bierreby, 19.5.1735, IV 104, ~ Kirsten Andersdatter
Lund, Rasmus – Waare, 11.1.1753, V 165, ~ Bodil Nielsdatter
Løfve, Anders Sørensen – Troense, 27.4.1703, III 97, ~ Kirsten Andersdatter
Løwe, Hans – Troense, 6.8.1765, VI 129, ~1 …, ~2 Lispet Jørgensdatter
Madsdatter, Karen – Bierreby, 13.11.1710, III 179, ~ Lars Jensen Jyde
Madsdatter, Karen – Nyby, 27.2.1745, IV 373, ~1 Anders Marcussen, ~2 Simon Rasmussen, (~2 Stine Jensdatter 4.8.1748, V 65)
Madsdatter, Kirsten – Nyby, 24.1.1737, IV 163, ~ smed Hans Hansen
Madsdatter, Kirsten – Vemmenæs, 10.2.1761, V 298, ~ hattemager Johan Friderich Knop
Madsdatter, Maren – Biernemark, 2.11.1759, V 249, -L, ~ Hans Christensen Muule
Madsen, Christen – Nyby, 25.2.1763, VI 42, 65, ~ Maren Hansdatter
Madsen, Hans – Bierreby, 5.4.1738, IV 184, ~1 Magrete Andersdatter 21.1.1716, III 232, ~2 Maren Jensdatter
Madsen, Jens – Lundby, 2.4.1729, IV 53, ~ Karen Rasmusdatter
Madsen, Rasmus – Bierreby, 22.2.1721, IV 26
Madsen, Rasmus – Gesinge, 7.4.1716, III 253, ~ Maren Hansdatter
Mangelsen, Balter – Bierreby, 6.10.1761, VI 27, -L, ~ Catrine Christiansdatter
Marcidatter, Marie Kirstine – Bregninge Veirmøllehuset, 26.11.1747, V 47, -L, ~ Johan Michael Cheffer
Markussen, Lawris – Bierreby, 6.2.1743, IV 339, ~ Maren Rasmusdatter
Mathiesen, Erich – Bierreby, 16.1.1742 IV 323, ~ Johanne Hansdatter
Michelsdatter, Anna – Lundby, 30D, 29.1.1770, VI 353, ~1 Peder Ottesen fol. VI 192, ~2 Niels Jørgensen
Michelsdatter, Karen – Troense, 4.8.1770, VI 378, ~ Niels Mortensen
Michelsdatter, Lene – Bierreby, 23.10.1767, VI 220, ~1 Lars …, ~2 Knud Rasmussen, ~3 Hans Kellemand
Michelsdatter, Margarethe – Bierreby, 8.1.1742, IV 323, ~ Anders Hansen
Michelsdatter, Susanne – Troense, 17.12.1767, VI 225, ~1 Rasmus Lauersen V 66, ~2 Rasmus Larsen
Michelsen, Anders – Strammelse, 29.11.1762, VI 33, ~1 Lene Hansdatter 9.9.1757, V 215, -L, ~2 Sophie Hansdatter
Michelsen, Hans – Hellef, 6.11.1761, V 316, ~ Anne Hansdatter
Michelsen, Rasmus – Vindeby, 25.7.1736, IV 160, ~ Maren Mortensdatter
Michelsen, Rasmus Vever – Lundby, 13.1.1746, V 19, ~1 Anna Nielsdatter 15.4.1739, IV 238, ~2 Karen Nielsdatter 17.6.1741 IV 318, ~3 Kirsten Jacobsdatter
Mogensdatter, Inger – Troense, 14.12.1746, V 27, ~ Lars Andersen
Mogensen, Knud (Chinafarer) – Troense, forlist ca 1747, 18.11.1750, V 90, ~ Kirsten Pedersdatter 2.1.1759, V 239, (~2 Jens Diderichsen)
Mortensdatter (Kb.), Kirsten – Biernemark, 8.11.1701, III 82, ~ Rasmus Jørgensen
Mortensdatter, Anne – Søby, 6.4.1705, III 120, ~ Rasmus Andersen
Mortensdatter, Bodil – Vindeby, 6.7.1735, IV 121, ~1 Hans Nielsen, ~2 Christen Ottesen Høyte
Mortensdatter, Karen – Strammelse, 24.12.1742, IV 330, ~ Jens Pedersen Hemming
Mortensdatter, Karen – Troense, 10.1.1732, IV 65, -L
Mortensdatter, Karen – Waaræs Skov, 22.5.1766, VI 166, -L, ~ Rasmus Pedersen, , (~2 Anne Nielsdatter 14.11.1767, VI 227, -L)
Mortensdatter, Maren – Bierreby, 20.6.1757, V 202, ~ Anders Hansen
Mortensdatter, Maren – Vindeby, 29.3.1762, VI 7, -L, ~1 Knud Mortensen, ~2 Jørgen Michelsen
Mortensen, Hans – tjenestekarl, Gesinge, 4.10.1749, V 85, fæstemø Anne Salmonsdatter
Mortensen, Jacob – Strammelse, 8.4.1763, VI 49, ~ Johanne Rasmusdatter
Mortensen, Knud – Vindeby, 25.7.1720, IV 19, ~ Maren Mortensdatter 29.3.1762, VI 7, (~2 Jørgen Michelsen)
Muhle, Hans Christensen – Biernemark, 14.11.1760, V 264, ~1 Anne Larsdatter 30.3.1742, IV 329, ~2 Maren Madsdatter 2.11.1759, V 249, -L, ~3 Ellen Mogensdatter
Muule, Jacob Hansen – Bierreby, 29.6.1703, III 101, ~ Maren Hansdatter
Muule, Peder – Biernemark, 30.4.1729, IV 57, ~ Anna Lausdatter
Münster, Christen – Troense, 14.6.1763, VI 67, ~ Pernille Johansdatter
Møller, Christen Rasmussen – Vindeby, 12.5.1770, VI 364, ~1 Bodil Jacobsdatter 15.9.1758, V 223, ~2 Kirsten Nielsdatter 8.2.1762, V 323, ~3 Anna Maria Christophersdatter
Møller, Hans – Vaare, 12.10.1728, IV 50, -L, ~ Anna Christensdatter
Møller, Hans Hansen – Strammelse, 7.8.1741, IV 319, ~ Ane Andersdatter
Møller, Jens Hansen – Søby, 17.2.1762, V 330, ~1 Anne Jacobsdatter 7.9.1769, V 248, ~2 Kirsten Hansdatter
Møller, Mickel Rasmussen – Troense, 4.3.1744, IV 355, -L, ~ Anna Lauritsdatter
Møller, Morten Rasmussen – matros (chinafarer), død 1745, skifte 7.3.1748, V 49, -L
Møller, Niels – Biernemark, 23.5.1698, III 34, ~ Anna Lauritzdatter
Møller, Niels – Ventepose? Mølle, 18.11.1730, IV 64
Møller, Peder – Pederskovs nederste Mølle, 17.2.1734, IV 75, ~ Mette Sørensdatter
Møller, Petter – Troense, 13.4.1743, IV 343, ~ Catrina Hansdatter Lundsgaard
Møller, Rasmus – Strammelse 15.8.1707, III 148, ~ Kirstens Andersdatter
Nafnesdatter, Karen – Stiold, 8.4.1715, III 222, ~ Knud Rasmussen
Nafnesen, Mads – Nyby, 9.2.1729, IV 50, ~ Maren Christensdatter
Nafnesen, Rasmus – Bierreby, 6.5.1699, III 45, ~ Karen Christensdatter, (~2 Hans Rasmussen)
Nagel, Hans Christian – ved Slottet, 30D 11.12.1769, VI 322, ~ Anna Maria Pedersdatter
Nielsdatter, Kirsten – Biernemark, 8.11.1701, III 82, ~ Rasmus Jørgensen, (~2 Johanne Svendsdatter 7.8.1706, III 146)
Nielsdatter, Anna – Lundby, 15.4.1739, IV 238, ~ Rasmus Michelsen
Nielsdatter, Anna – Troense, 3.6.1745, V 11, ~ Jens Christensen Felding
Nielsdatter, Anne – Vornæs, 14.11.1767, VI 227, -L, ~ Rasmus Pedersen
Nielsdatter, Bodil – Troense, 18.3.1719, IV 3, -L, ~ Hans Rasmussen
Nielsdatter, Giertrud – Gesinge, 8.8.1748, V 65, ~ Jens …, ~2 Jørgen Andersen
Nielsdatter, Johanne – Vindeby, 29.3.1770, VI 358
Nielsdatter, Karen – Bregninge, 6.10.1751, V 132, ~ Christen Hansen
Nielsdatter, Karen – Lundby, 17.6.1741, IV 318, ~ Rasmus Michelsen Vever
Nielsdatter, Karen – Strammelse, 18.6.1743, IV 349, ~ Hans Pedersen Barfod
Nielsdatter, Karen – Søby, 3.7.1749, V 82, ~1 Niels Jensen, ~2 Martin Espensen
Nielsdatter, Karen – ugift pige, Skovballe, 1.12.1762, VI 38
Nielsdatter, Kirsten – Biernemark, 8.11.1701, III 82, ~ Rasmus Jørgensen
Nielsdatter, Kirsten – Bierreby, 23.6.1744, IV 361, ~ Christen Lauridtsen Kimmer
Nielsdatter, Kirsten – Lundby, 23.12.1697, III 23, ~ Hans Pedersen
Nielsdatter, Kirsten – Vindeby, 16.3.1762, VI 5, ~ Michel Thomsen
Nielsdatter, Kirsten – Vindeby, 2.8.1698, III 40, -L, ~ Peder Jørgensen
Nielsdatter, Kirsten – Vindeby, 8.2.1762, V 323, ~ Christen Møller
Nielsdatter, Maren – Biernemark, 25.6.1769, VI 310, ~ Erich Hansen Piil
Nielsdatter, Maren – Bierreby, 17.11.1772, VI 445, ~ Hans Hansen Pelle
Nielsdatter, Maren – Bierreby, 24.2.1768, VI 228, -L (jfr. 180), ~ Rasmus Pedersen
Nielsdatter, Maren – Bierreby, 30D 17.11.1772, VI 445, ~1 Niels …, ~2 Hans Hansen Pelle
Nielsdatter, Maren – Færgesteet v/ Taasingebroen, 2.5.1767, VI 194, jfr. fol. 112, ~ Niels Nielsen Bæch
Nielsdatter, Maren – Nyby, 22.3.1709, III 165, ~ Morten Jørgensen
Nielsdatter, Maren – Vindeby, 22.3.1709, III 165, ~ Morten Jørgensen
Nielsdatter, Margrete – Troense, 4.4.1755, V 190, -L, ~ Mads Hansen
Nielsdatter, Sidsell – Knudsbølle, 7.3.1735, IV 107, ~ Siegvart Michael Crone
Nielsdatter, Susanne – Vindeby, 7.2.1749, V 70, ~1 Jørgen Nielsen fol. 47, ~2 Knud Petersen
Nielsen, Christen – Gesinge, 18.6.1728, IV 45, -L, ~ Margrethe Andersdatter
Nielsen, Christen – ridefoged, Valdemar Slot, 4.12.1762, VI 4, -L
Nielsen, Hans – Vemmenæs, 20.5.1769, VI 305, ~ Karen Pedersdatter
Nielsen, Hans – Vindeby, 1.8.1719 IV 9, ~ Bodil Mortensdatter, (~2 Christen Ottesen)
Nielsen, Hans – Vindeby, 9.1.1717, III 265, Giertrud Hansdatter
Nielsen, Jacob – Hjortø, 6.5.1761, V 311, ~ Maren Lorentzdatter
Nielsen, Jens – Biernemark, 9.5.1768, VI 237, 295, ~1 Mette Jensdatter 20.8.1767, VI 209, ~2 Karen Jensdatter
Nielsen, Jens – Gesinge, 19.7.1698, III 39, ~ Maren Hansdatter
Nielsen, Jep – Strammelse, 5.4.1721 IV 28, ~ Kirstens Ibsdatter, (~2 Anders Rasmussen)
Nielsen, Jørgen – Strammelse, 27.7.1745 [der stod ikke mere]
Nielsen, Jørgen – Vindeby, 10.2.1748, V 47, ~ Susanne Nielsdatter
Nielsen, Michel – Wore, 2.1.1712, III 182, ~ Karen Suendzdatter
Nielsen, Niels Skipper – Troense, 20.1.1773, VI 463, ~ Anna Maria Hansdatter
Nielsen, Ospen – Lundby, 28.3.1729, IV 51, ~1 Maren Hansdatter 5.2.1722, IV 29, (~1 Hans Rasmussen), ~2 Kirsten Ipsdatter
Nielsen, Peder – Biernemark, 23.10.1734, IV 95, ~1 … skifte 18.10.1712, ~2 Anna Pedersdatter
Nielsen, Peder – Vindeby, 10.5.1760, V 252, ~ Sophie Rasmusdatter
Nielsen, Pouel – Gesinge, 18.6.1716, III 254, ~ Kirsten Nielsdatter
Nielsen, Rasmus – Vindeby, 10.2.1739, IV 235, -L, ~ Maren Rasmusdatter
Nørregaard, Hans Andersen – Lundby, 25.6.1703, III 98, ~1 Anne Hansdatter, ~2 Karen Sørensdatter
Nørregaard, Jens Andersen – Lundby, 14.2.1728, IV 39, ~ Margrette Jensdatter
Ollesen, Peder – Gesinge, 23.8.1748, V 67, ~1 Kirsten Hansdatter fol. 36, ~2 Maren Pedersdatter
Olsdatter, Kirsten – Troense, 19.4.1763, VI 84, -L, ~ skomager Anders Schafte
Olsen, Hans – Strammelse, 24.12.1705, III 131, ~ Margrete Larsdatter
Olsen, Rasmus – Knudsbølle, 25.2.1763, VI 47, ~ Marie Hansdatter
Ospensen, Hans – Gesinge, 30D 20.7.1769, VI 313, ~ Kirsten Hansdatter
Ospensen, Jeppe – Lundby, 3.2.1698, III 28, ~ Birgithe Ibsdatter
Ospensen, Niels – Lundby, 12.3.1769, VI 288, -L, ~ Kirsten Jørgensdatter
Ottesdatter, Maren – Troense, 4.2.1719, IV 3, ~1 Christen …, ~2 Niels Rasmussen
Ottesen, Morten – Vindeby, 26.10.1698, III 44, ~ Kirsten Rasmusdatter
Ottesen, Niels – Strammelse, 2.4.1729, IV 52, ~ Anne Andersdatter, (~2 Hans Hansen)
Ottesen, Peder – Lundby, 9.4.1767, VI 192, ~1 Kirsten Ipsdatter 19.2.1733, IV 71, -L, ~2 Birgitte Jørgensdatter 14.6.1743, IV 346, ~3 Anne Michelsdatter i Lundby 30D 29.1.1770, VI 353
Parsberg, Sophia Amalia – enke, Strammelse, 24.12.1740, IV 279, efter Axel Juel
Pedersdatter, Ane – Gesinge, 15.8.1742, IV 329, ~ Peder Nielsen
Pedersdatter, Bodil – Gesinge, 4.11.1720, IV 21, ~ Hans Davidsen
Pedersdatter, Dorthe – Troense, 3.12.1752, V 160, ~1 Anders …, ~2 Peder Michelsen
Pedersdatter, Giertrud – Bierreby, 5.4.1738, IV 183, ~ Niels Hansen
Pedersdatter, Karen – Gesinge, 12.3.1745, V 3, ~ Lauris Rasmussen Kimmer
Pedersdatter, Karen – Søby, 20.3.1733, IV 72, ~1 Hans Hansen Houfmand, ~2 Svend (Johansen), Jacobsen
Pedersdatter, Kiersten – Troense, 2.1.1759, V 239, ~1 Knud Mogensen, ~2 Jens Diderichsen
Pedersdatter, Kirsten – Lundby, 19.6.1738, IV 201, ~ Rasmus Nielsen Wogn
Pedersdatter, Kirstine – Troense, og mand skrædder Peder Christensen 24.9.1740, IV 277, 313
Pedersdatter, Malene – Nyby, 1.4.1714, III 210, -L, ~ Morten Jørgensen Pilegaard
Pedersdatter, Maren – Bierreby, 30.4.1749, V 79, ~1 Rasmus Ærreboe død 1711, ~2 Jens Sørensen, ~3 Anders Rasmussen Stenøer, (~2 Bodil Jensdatter)
Pedersdatter, Maren – Bierreby, 5.4.1715, III 221, ~ Hans Rasmussen
Pedersdatter, Maren – Gesinge, 29.4.1730, IV 63, ~ Niels Jensen
Pedersdatter, Maren – Skovballe, 6.8.1713, III 202, -L, ~ Jørgen Rasmussen Barfod
Pedersdatter, Maren – Strammelse, 17.1.1713, III 194, ~1 Anders Jørgensen fol. 177, ~2 Anders Nielsen Kuld
Pedersdatter, Margrethe – Lundby, 31.1.1752, V 133, ~ Peder Nielsen Hemming
Pedersdatter, Mette – Gesinge, ~ Laurs Piil, afstaaelse af gaard 7.2.1762, V 325
Pedersdatter, Sidsel – Strammelse, 3.5.1738, IV 190, ~1 Anders Rasmussen, ~2 Jørgen Ipsen Lerche
Pedersdatter, Sidsel – Vemmenæs, 26.5.1774, VI 476, ~ smed Peder Rasmussen
Pedersdatter, Sidsel Katrine – Pederskov, 22.8.1769, VI 334, ~1 urtegaardsmand Hendrich Horstmand, ~2 skovfoged Johan Gotfried Franche
Pedersen, Anders – smed, Vindeby, 3.8.1769, VI 300, 314, ~ Karen Andersdatter
Pedersen, Anders – Vindeby, 14.7.1769, VI 311, ~1 Margrethe Lorentsdatter 14.3.1760, V 250, (~1 Hans …), ~2 Anna Pedersdatter
Pedersen, Christen – Søby, 23.8.1729, IV 56, -L, ~ Anna Christensdatter
Pedersen, Christopher – Vindeby, sk. 20.3.1690, ~ Karen Andersdatter 30D, 17.1.1701, III 65, (~2 Niels Andersen)
Pedersen, Frederich – skomager, Troense, 4.1.1763, VI 39, ~ Sidzel Andersdatter
Pedersen, Hans – Gesinge, 26.4.1717, III 275, ~ Kirstens Nielsdatter
Pedersen, Hans – Helluf, 17.7.1751, V 127, ~ Maren Jørgensdatter
Pedersen, Jacob – Søby, 21.7.1769, VI 313, -L, ~ Karen Jørgensdatter
Pedersen, Jens – Pederskov Mølle, 13.4.1697, III 14, ~ Maren Jørgensdatter
Pedersen, Jens – Strammelse, 22.8.1698, III 42, ~ Kirsten Lauritzdatter 18.2.1710, III 173
Pedersen, Jens – Søby, 14.2.1728, IV 43, -L, ~ Karen Pedersdatter
Pedersen, Jørgen – Nyby, 23.4.1768, VI 233, ~ Maren Nielsdatter
Pedersen, Niels – Helløf, 26.4.1749, V 77, ~ Karen Andersdatter
Pedersen, Peder – Helløf, 3.5.1737, IV 168, ~ Karen Hansdatter 14.1.1751, V 100, (~2 Hans Rasmussen)
Pedersen, Peder – Strammelse, 23.10.1734, IV 96, ~ …
Pedersen, Rasmus – Bierreby, 1.5.1734 IV 91, ~ Anna Rasmusdatter
Pedersen, Svend – Stovgaard, 26.2.1701, III 68, ~ Giertrud Nielsdatter sk. 6.7.1688, ~2 Anna Jensdatter
Pedersen, Svend – Strammelse, 14.11.1760, V 265, ~1 Maren Hansdatter 16.5.1735, IV 113, ~2 Kirsten Rasmusdatter
Pedersen, Thyge – Nye Frederichstad, 20.11.1762, VI 30, ~ Johanne Nielsdatter
Pelle, Hans Mikkelsen – Bierreby, 10.2.1761, V 271, ~ Birthe Hansdatter
Pelle, Niels – Bierreby, 1.6.1763, VI 87, ~ Maren Nielsdatter
Pelle, Rasmus – Bierreby, 13.3.1769, VI 284, ~ Maren Nielsdatter
Pelle, Rasmus Hansen – enkemand, Skovballe, 23.10.1770, VI 385, efter Maren Andersdatter 5.4.1738, IV 186, (~1 …, ~2 Niels Pedersen, ~3 Lars Hansen)
Phil, Christen Andersen – Knudsbølle, 16.5.1735, IV 114, ~ Bodel Jespersdatter
Pihl, Christen Andersen – Nyby, 12.12.1752, V 154, ~ Maren Nielsdatter
Piil, Anders Nielsen – Biernemark, 7.8.1741, IV 321, ~ Kirsten Rasmusdatter
Piil, Hans Eriksen – Biernemark, 24.2.1763, VI ,8, ~ Sidsel Rasmusdatter
Piil, Jacob Nielsen – Gesinge, 10.11.1744, IV 369, ~ Mette Pedersdatter
Piil, Lars Ospensen – Biernemark, 21.12.1772, VI 450
Piil, Laurs – Gesinge, og hustru Mette Petersdatter, afstaar gaarden 17.2.1762, V 326
Pouelsen, Svend – Bregninge, 26.10.1773, VI 459, -L, ~ Mette Rasmusdatter
Poulsen, Niels – Strammelse, 28.6.1774, VI 474, -L
Povelsen, Hans – Strammelse, 16.12.1767, VI 221, ~ Karen Pedersdatter
Povelsen, Lauritz – Skovballe, 9.6.1747, V 36, ~ Anna Jensdatter
Rask, Morten Rasmussen – Søby, 10.6.1738, IV 196, ~ Anna Christensdatter
Rask, Rasmus – Søby, 6.3.1721, IV 26
Rasmusdatter, Anna – Biernemark, 20.3.1715, III 224, ~1 Joseph Jørgensen fol. 213, ~2 Hans Andersen
Rasmusdatter, Anna – Bregninge, 26.2.1745, IV 370, ~ Hans Rasmussen
Rasmusdatter, Anna – Bregninge, 27.3.1737, IV 166, ~1 …, ~2 Hans Kuld
Rasmusdatter, Anna (ell. Karen) – Strammelse, 16.6.1769, VI 301, 307, ~ Hans Lærche
Rasmusdatter, Anne – Bierreby, 26.4.1749, V 78, -L, ~ Rasmus Jensen Giise
Rasmusdatter, Anne – Bierreby, 7.10.1709, III 171, ~ Jens Ipsen
Rasmusdatter, Anne – Gesinge, 30.4.1738, IV 189, ~ Rasmus Hemming
Rasmusdatter, Anne – Lundby, 23.1.1766, VI 159, ~ Lars Pedersen
Rasmusdatter, Anne – Troense, 2.8.1700, III 58, ~1 Nafne Madtzen, ~2 Morten Lund
Rasmusdatter, Anne – Waare, 10.6.1763, VI 52, ~ Christen Rasmussen
Rasmusdatter, Birte – Stiold, 19.4.1720, IV 16, -L, ~ Jens Rasmussen Høymand, (~2 Kirsten Knudsdatter 22.9.1720, IV 21, -L)
Rasmusdatter, Bodel – Strammelse, 3.5.1738, IV 192, ~ Anders Ottesen
Rasmusdatter, Charlotte Amalia – Troense, 19.7.1752, V 144, ~1 Christopher Laursen, ~2 Christian Kurtzius
Rasmusdatter, Dorothea – Bierreby, 26.11.1771, VI 427, ~1 Peder …, ~2 Anders Kop
Rasmusdatter, Giertrud – Bierreby, 4.6.1760, V 257, -L, ~ Peder Hansen Foget
Rasmusdatter, Giertrud – Vemmenæs, 10.3.1762, V 335, ~ Niels Bønlykke
Rasmusdatter, Ingeborg – Nyby (?), 17.1.1767, VI 179, -L, ~ Jens Jockumsen
Rasmusdatter, Johanne – Bierreby, 13.5.1701, III 35, ~ Simon Ipsen
Rasmusdatter, Karen – Bierreby, 23.2.1742, IV 326, ~ Hans Pedersen
Rasmusdatter, Karen – Bierreby, 4.8.1741, IV 318, ~ Hans Mortensen, (~2 Gierdtrue Andersdatter 12.3.1745, IV 380, -L)
Rasmusdatter, Karen – enke, Stioul, 19.12.1752, V 160, efter Hans Rasmussen
Rasmusdatter, Karen – enke, Strammelse, 4.1.1762, V 319, efter Peder Clausen 4.5.1760, V 251
Rasmusdatter, Karen – Lundby, 20.5.1769, VI 304, ~ Christen Bylle
Rasmusdatter, Karen – Lundby, 23.12.1738, IV 221, ~1 Jens Madsen fol. 53, ~2 Hans Mortensen Lund
Rasmusdatter, Karen – Nyby, 27.11.1699, III 49, ~ Christen Rasmussen Frauen eller Trane
Rasmusdatter, Karen – Skovballe, 12.2.1759, V 241, ~ Jens Nielsen Stær
Rasmusdatter, Karen – Strammelse, 18.5.1714, III 209, ~1 Christen …, ~2 Morten Andersen Drost
Rasmusdatter, Karen – Søby, 22.6.1764, VI 108, ~1 Søren …, ~2 Hendrik Kop
Rasmusdatter, Karen – Troense, 22.4.1773, VI 455, -L, ~ Jacob Andersen
Rasmusdatter, Karen (eller Anna) – Strammelse, 16.6.1769, VI 307, 301, ~ Hans Lærche
Rasmusdatter, Kirsten – Biernemark, 6.6.1750, V 87, ~ Jørgen Christensen Strandbæk
Rasmusdatter, Kirsten – Gamlegaard, 16.5.1721, IV 29, -L, ~ Peder Nielsen
Rasmusdatter, Kirsten – Gesinge, 10.1.1766, VI 159
Rasmusdatter, Kirsten – Lundby, 31.7.1747, V 46, ~1 Hans Rasmussen i Skindballe, ~2 Simon Drost
Rasmusdatter, Kirsten – Nyby, 10.6.1738, IV 195, -L, ~ Anders Høyte
Rasmusdatter, Kirsten – Strammelse, 24.7.1744, IV 364, -L, ~ Morten Ottesen Krog
Rasmusdatter, Magdalene – Nyby, 17.2.1728, IV 41, ~1 Ip …, ~2 Michel Rasmussen
Rasmusdatter, Maren – Biernemark, 14.7.1727, IV 36, ~1 Frantz Frandsen, ~2 Niels Pedersen
Rasmusdatter, Maren – Bierreby, 24.11.1735, IV 123, ~ Niels Andersen Hemming
Rasmusdatter, Maren – Lundby, 18.5.1769, VI 291, ~ Peder Kimmer
Rasmusdatter, Maren – Nyby, 21.1.1701, III 63, ~1 Niels Nielsen Bylou, ~2 Christen Nielsen Bylou
Rasmusdatter, Maren – Nyby, 23.6.1702, III 87, ~ Christen Rasmussen Trane
Rasmusdatter, Maren – Strammelse, 10.8.1740, IV 265, ~ Niels Jensen Hollænder
Rasmusdatter, Maren – Søby, 1.6.1763, VI 88, -L, ~ Peder Rasmussen Haar død 1768, (~2 Margrethe Mikkelsdatter, ~2 Rasmus Nielsen 1768)
Rasmusdatter, Maren – Vindeby, 7.7.1758, V 236, -L, ~ Peder Jørgensen Thurøe
Rasmusdatter, Maren – Waare, 25.2.1716, III 233, ~ Rasmus Simonsen
Rasmusdatter, Margarethe – Nyby, 22.12.1716, III 261, ~ Hans Jørgensen
Rasmusdatter, Margrete – Bierreby, 1.2.1738, IV 179, ~ Rasmus Madsen
Rasmusdatter, Margrete – Troense, 5.5.1752, V 138, ~ Christen Christensen Snedker
Rasmusdatter, Mette – Bukkehave Mølle, 30D 23.1.1770, VI 350, -L, ~1 Anders Nielsen
Rasmussen, Anders – Strammelse, 9.3.1716, III 241, ~ Sidsel Pedersdatter 3.5.1738, IV 190, (~2 Jørgen Ipsen Lerche)
Rasmussen, Christen – Waare, 2.12.1772, VI 447, ~1 Anne Rasmusdatter 10.6.1763, VI 52, ~2 Johanne Jensdatter 30.4.1765, VI 100, ~3 Anne Pedersdatter
Rasmussen, Claus – Nyby, 8.3.1728, IV 42, -L, ~ Kirsten Lausdatter
Rasmussen, Hans – Bierreby v/ Kilden, 12.3.1745, IV 379, ~1 Maren Pedersdatter 5.4.1715, III 221, ~2 Kirsten Jacobsdatter
Rasmussen, Hans – Bierreby, 10.8.1729, IV 58, ~ Karen Christensdatter
Rasmussen, Hans – enkemand, Lundby, 28.1.1769, VI 303, efter …
Rasmussen, Hans – enkemand, Søby, 24.2.1762, V 300, efter …
Rasmussen, Hans – Skindballe, 6.7.1746, V 24, ~ Kirsten Rasmusdatter 31.7.1747, V 46, (~2 Simon Drost, Lundby)
Rasmussen, Hans – Skovballe, 29.6.1739, IV 245, ~ Karen Rasmusdatter
Rasmussen, Hans – Strammelse, 25.2.1763, VI 45, ~ Maren Nicolaisdatter
Rasmussen, Jacob – Bierreby, 8.7.1704, III 113, ~ Anna Rasmusdatter
Rasmussen, Jacob – Strammelse, 13.5.1760, V 256, ~ Karen Clausdatter
Rasmussen, Jens – smed, Knudsbølle, 12.11.1714, III 212, ~ Sidsel Rasmusdatter
Rasmussen, Jens – smed, Waare, 24.2.1742, IV 327
Rasmussen, Jens – Troense, 17.5.1769, VI 291, -L, ~ Karen Rasmusdatter
Rasmussen, Joseph – Lundby, 17.10.1767, VI 217, -L, ~ Kirsten Jacobsdatter
Rasmussen, Knud – Bierreby, 6.12.1752, V 157, ~ Malena Michelsdatter
Rasmussen, Michel – Nyby, 30.4.1758, V 229, ~1 Magdalene Rasmusdatter 17.2.1728, IV 41, (~1 Ib …), ~2 Anne Christensdatter
Rasmussen, Mikkel – møller, Troense, 4.3.1744, IV 355, -L, ~ Anna Lauridsdatter
Rasmussen, Morten (R. Møller) – matros, 7.3.1748, V 49, -L, død 1745 paa rejse fra China
Rasmussen, Niels – Bierreby, 2.4.1752, V 137, ~ Kirsten Rasmusdatter
Rasmussen, Niels – Lundby, 19.1.1717, III 270, ~ Maren Rasmusdatter
Rasmussen, Peder – Biernemark, 19.8.1740, IV 274, ~ Karen Jensdatter
Rasmussen, Peder – Strammelse, 18.3.1735, IV 108, ~ Anna Nielsdatter
Rasmussen, Peder – Troense, 12.4.1741, IV 316, ~ Kirsten Nielsdatter
Rasmussen, Peder – fisker?, Taasinge Slot, 2.10.1754, V 189
Rasmussen, Rasmus – ungkarl, Strammelse, 29.4.1758, V 227, -L
Rasmussen, Simon – møller?, Bukkehave, 14.1.1758, V 233, -L, ~ Mette Rasmusdatter
Rasmussen, Søfren – Melby, 13.8.1727, IV 37, ~1 …, ~2 Margarethe Pedersdatter
Rosenblad, Lars – Troense, 10.2.1748, V 48, ~ Abel Kirstine Laursdatter
Rytter, Anders Ipsen – Strammelse, 22.6.1739, IV 239, ~ Maren Christophersdatter
Scharøe, Jens – Waare og hustru … 25.5.1771, VI 412, -L
Schinballe, Niels Hansen – enkemand, Bierreby, 7.2.1767, VI 180 (jfr. 228), efter Karen Andersdatter gift 1730
Schaarøe, Anders Andersen – Waare, 12.2.1735, IV 102, ~ Karen Rasmusdatter, (~1 Niels Rasmussen)
Segudsen, Christen – Knudsbølle, 9.12.1746, V 32, -L, ~ Anne Josepsdatter
Simmensen, Anders – Strammelse, 29.7.1712, III 186, ~ Bodil Rasmusdatter
Simonsdatter, Anne – Skovballe, 1.6.1763, VI 50, ~ Jørgen Barfoed
Simonsdatter, Johanna – Strammelse, 25.3.1720, IV 14, ~ Hans Pedersen
Simonsdatter, Karen – Gesinge, 21.2.1739, IV 250, ~ Hans Andersen Drost
Simonsdatter, Kirsten – Stiold, 9.4.1701, III 73, ~1 Jørgen Hansen, ~2 Hans Jacobsen, ~3 Rasmus Hansen Stougaard
Simonsdatter, Maren – Gesinge, 16.9.1747, V 46, ~ Peder Jørgensen
Simonsdatter, Maren – Strammelse, 18.6.1737, IV 172, ~ Morten Andersen Drost
Simonsdatter, Margrette – Vindeby, og mand Peder Rasmussen Smed 1.10.1751, V 129
Simonsen, Christen – Skindballe, 30.6.1749, V 81, -L, ~ Sophie Hansdatter
Simonsen, Christoffer – Strammelse, 8.11.1745, V 4, ~1 Bodil Andersdatter 12.3.1745, V 16, ~2 Anne Laursdatter
Simonsen, Lars – Strammelse, 28.6.1738, IV 205, -L, ~ Anna Kirstine Jensdatter
Simonsen, Rasmus – Skovballe, 20.5.1735, IV 115, ~ Dorthea Christophersdatter
Sivertsdatter, Giertrud – Waare, 27.1.1766, VI 161, ~ Erik Hansen
Skarre, Anders Eriksen – Skovballe, 10.3.1755, V 190, -L, ~ Karen Nielsdatter
Skarøe, Niels Rasmussen – Waare, 10.4.1765, VI 135, ~ Karen Rasmusdatter
Skomager, Rasmus Rasmussen – Bierreby, 25.1.1753, V 169, ~1 Maren Hansdatter 13.2.1736, IV 124, ~2 Kirsten Hansdatter 20.2.1742, IV 324, ~3 Kirsten Jensdatter
Skouf, Hans Hansen – Stiold, 26.2.1716, III 235, ~ Karen Rasmusdatter, (~1 Peder Rasmussen)
Skov, Anders Hansen – Lundby, 10.3.1735, IV 109, -L, ~ Johanne Christensdatter
Skov, Hans Christensen – Biernemark, 11.3.1745, IV 376, -L, ~ Maren Rasmusdatter
Skov, Peder Hansen – Biernemark, 10.8.1728, IV 47, -L, ~ Maren Rasmusdatter
Slagter, Jens Jørgensen – Strammelse, 21.4.1761, V 307, ~1 Maren Hansdatter 18.4.1755, V 192, ~2 Anne Hansdatter
Smed, Anders Pedersen – Vindeby, 3.8.1769, VI 300, ~ Karen Andersdatter
Smed, Hans – Lundby, 20.3.1736, IV 127, ~ Kirsten Mortensdatter
Smed, Hans – Troense, 5.4.1735, IV 111, ~ Dorthe Lauritzdatter
Smed, Jens Rasmussen – Waare, 24.2.1742, IV 327, ~ Karen Christensdatter
Smed, Rasmus – Nyby, 29.5.1737, IV 170, ~ Anne Lauritzdatter
Staldkarl, Niels – Valdemars Slot, 2.1.1735, IV 101
Steenør, Anders Rasmussen – Bierreby, 8.5.1764, VI 106
Steenør, Hans – Bierreby, 28.7.1762 VI 21, ~ Maren Pedersdatter
Steenør, Hans – Søby, 26.9.1767, VI 211, ~ Maren Pedersdatter
Steffensen, Hans – Vornæs, 20.6.1769, VI 308, ~ Karen Hansdatter
Stenøer, Jens Søfrensen – Bierreby, 19.8.1720, IV 19, ~ Maren Pedersdatter
Stær, Christen Christensen – Gesinge, 3.3.1770, VI 358, ~ Bodil Hansdatter
Stær, Hans – Biernemark, 14.11.1760, V 262, ~ Bodil Jacobsdatter
Stær, Hans – Nyby, 25.7.1767, VI 202, ~1 Anne Rasmusdatter sk. 15.3.1745, ~2 Karen Larsdatter
Stær, Hans – Troense, 29.1.1731, V 69, ~2 Karen Hemmingsen
Stær, Hans Rasmussen – Troense, 20.4.1698, III 33, enke Zidsel Jacobsdatter 15.3.1709, III 164
Stær, Helle Frandsdatter – Troense, 1753, V 268, ~ Hans Lindegaard [ingen dato ell. maaned]
Stær, Jørgen Rasmussen – Lundby, 19.6.1738, IV 203, ~ Bodil Hansdatter
Stær, Lars Jensen – Skovballe, 28.7.1747, V 45, -L, ~ Karen Rasmusdatter
Stær, Morten Hansen – Skovballe, 1.2.1738, IV 181, ~1 Pernille Hansdatter 12.7.1730, IV 61, (~1 Hans …), ~2 Karen Rasmusdatter
Stær, Peder – Gesinge, 15.11.1760, V 270, ~2 Margrethe Rasmusdatter
Stær, Peder Nielsen – Troense, 8.1.1751, V 97, -L, ~1 Karen Henriksdatter 10.5.1749, V 79, -L, ~2 Maria Cathrine Christophersdatter
Stær, Rasmus – Troense, 4.5.1754, V 188, ~ Katrine Magarete Andersdatter
Stær, Rasmus Jørgensen – Troense, 27.6.1731, IV 71, -L, ~1 Zidsel Jacobsdatter 15.3.1709, III 164, ~2 Karen Andersdatter
Svendsdatter, Johanne – Biernemark, 7.8.1706, III 146, ~ Rasmus Jørgensen
Svendsen, Poul – Stougaard, Knudsbølle, 27.5.1750, V 86, ~1 Anne Maria Christophersdatter 5.8.1733, IV 74, ~2 Maren Eriksdatter
Søfrensdatter, Anna – Strammelse, 30.11.1728, IV 48, ~ Jørgen Jyde
Søfrensdatter, Maren – Bierreby, 23.2.1742, IV 326, ~ Morten Rasmussen
Sørensdatter, Anne Margrethe – Bierreby, 26.8.1747, V 46, -L, ~1 Rasmus …, ~2 Knud Laursen
Sørensdatter, Dorthe – Bierreby, 25.3.1709, III 166, ~ Mads Rasmussen
Sørensdatter, Maren – Vemmenæs, 30D 1.7.1768, VI 256, ~ Rasmus Hansen
Sørensdatter, Mette – Troense, 18.4.1770, VI 406, -L, ~ skrædder Rasmus Nielsen
Sørensen, Niels – Strammelse, 1.5.1758, V 231, ~ Maren Hansdatter
Thomesen, Erich – Nyby, 6.5.1734, IV 79, ~ Karen Madsdatter
Thurøe, Christen Jensen – Troense, 28.2.1758, V 219, ~ Anne Hansdatter
Thurøe, Peder Jørgensen – Vindeby, 18.4.1765, VI 109, -L, ~1 Maren Rasmusdatter 7.7.1758, V 236, -L, ~2 Margrete Larsdatter
Trane, Christen Rasmussen – Nyby, 6.12.1730, IV 68, ~1 Anne Pedersdatter sk. 14.1.1694, ~2 Karen Rasmusdatter 27.11.1699, III 49, ~3 Maren Rasmusdatter 23.6.1702, III 87, (~1 …), ~4 Else Rasmusdatter
Troensegaard, Christen Christensen – Troense, 7.12.1714, III 211, ~ Maren Ottesdatter
Troensegaard, Jens Hansen – Bregninge, 15.6.1750, V 88, ~ Mette Rasmusdatter
Troensegaard, Otte Christensen – Troense, 15.8.1742, IV 333, ~1 Margrete Jensdatter fol 33, ~2 Karen Nielsdatter
Tygesen, Peder – Skovballe, 24.2.1742, IV 328, 331, ~ Karen Rasmusdatter
Tønnesen, Morten – skoleholder, Troense, 6.1.1770, VI 348, -L
Ungemand, Rasmus Hansen – Strammelse, 18.3.1736, IV 128, -L, ~ Anna Rasmusdatter
Ungmand, Hans Nielsen – Gesinge, 15.11.1760, V 268, ~ Maren Hansdatter
Ungmand, Hans Pedersen – Gesinge, 20.3.1736, IV 128, -L, ~ Anna Rasmusdatter
Ungmand, Margrethe – Gesinge, 14.3.1740, IV 252, ~1 Niels Stær, ~2 Hans Hansen
Ungmand, Rasmus Rasmussen – Strammelse, 9.10.1748, V 70, ~ Anna Mortensdatter
Veig, Mads Hansen – Strammelse, 20.3.1759, V 243, ~1 Ellen Andersdatter, ~2 Anne Erichsdatter
Vever, Rasmus Michelsen – Lundby, 13.1.1746, V 9, ~1 Ane Nielsdatter 15.4.1739, IV 238, ~2 Karen Nielsdatter 17.6.1741, IV 318, ~3 Kirsten Jacobsdatter
Wetter, Johan – Troense, 18.9.1768, VI 268, -L, ~ Karen Ridders
Wilchen, Casper Hendrich – skomager, Troense, 31.8.1768, VI 275, ~ Sidsel Andersdatter
Wogn, Anders Hansen – Strammelse, 18.1.1717, III 270, ~ Margrethe Nielsdatter
Wogn, Claus Nielsen – Troense, 3.5.1762, VI 13, ~1 Gertrud Jensdatter 6.7.1735, IV 119, ~2 Kirsten Andersdatter
Wogn, Hans Pedersen – enkemand, Lundby, 22.4.1704, III 111
Wogn, Knud – Troense, 30D 9.2.1769, VI 266, -L, ~ Kirsten Andersdatter
Wogn, Michel – Vornæs, 13.10.1737, IV 176, ~ Karen Hansdatter 16.2.1742, IV 323, (~2 Niels Jensen)
Wogn, Peder – Lundby, 19.6.1768, VI 254, ~ Anne Andersdatter
Wæfwer, Hans – Strammelse, 30.11.1728, IV 47, ~ Maren Rasmusdatter
Wæver, Hans Andersen – Nyby, 29.3.1700, III 51, ~1 Giertrud Jensdatter, ~2 Hellevig Jacobsdatter
Wæver, Mads Jensen – Gesinge, 15.8.1742, IV 332, ~ Karen Hermandsdatter
Ærboe, Rasmus – Bierreby, 27.6.1711, III 181, ~ Maren Pedersdatter
Æreboe, Hans Rasmussen – Stiold, 20.2.1742, IV 325, ~ Karen Rasmusdatter
Ærreboe, Rasmus Hansen – Stioul, 30.12.1750, V 93, -L, ~ Karen Mikkelsdatter
Øboe, Anders Andersen – Gesinge, 20.7.1769, VI 309, ~2 Bodil Jepsdatter
Øeboe, Mads Andersen – Strammelse, 21.4.1704, III 109, ~ Kirsten Mortensdatter
Aagaard, Kirstin Larsdatter – Vindeby, 7.8.1741, IV 320, ~ færgemand Niels Hansen