Nielstrup 1719-1759

Afskrift af register til skifteprotokol
Nielstrup Gods 1719-1759
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, Maren – Øster Skerninge, 20.4.1740, 112, ~ Hans Hendrichsen
Alsing, Søren Jørgensen – Ollerup, 8.5.1754, 108, ~1 Sidsel Pedersdatter eller Rasmusdatter 25.10.1740, 52, (~1 Iver …), ~2 Maren Christensdatter
Andersdatter, Anne – Ballen, 15.2.1758, 128, ~ Morten Graa
Andersdatter, Kirsten – Øster Skerninge Holm, 5.12.1757, 126, ~1 Niels …, ~2 Jesper Mortensen Holm
Andersdatter, Lisbeth – barn, Øster Skerninge Holm, 20.2.1758, 132, -L, (moder; …, enke efter Anders Nielsen, sk. 1.10.1756, Hvidkilde prot. 157)
Andersdatter, Mette Margrethe – Øster Skerninge, 18.1.1747, 66, ~1 Niels …, ~2 Jens Christian Sørensen
Andersen, Hans – Egebjærg, 3.10.1738, 46, ~ Kirsten Stephansdatter, 7.12.1750, 77, (~2 Claus Hendrichsen)
Andersen, Hans – ugift tjenestekarl, Kirkeby, 1.6.1753, 95, -L
Andreasdatter, Mette Margrethe – Øster Skerninge, 18.1.1747, 66, ~1 Niels …, ~2 Jens Christian Sørensen
Eilersdatter, Cathrine – Øster Skerninge, 18.10.1751, 80, ~ indsidder Hans Nielsen Møller
Graa, Hans Jensen – Øster Skerninge Balle, senere Øster Skerninge Holm, 10.5.1737, 43, ~1 Johanne Hansdatter 13.1.1728, 14, (~1 Eggert …), ~2 Anne Poulsdatter
Hansdatter, Anna – Ollerup, 29.7.1726, 13. ~ Rasmus Jensen Buch, (~2 Kirsten Laursdatter 28.5.1729, 18, -L)
Hansdatter, Anne – Ollerup, 3.7.1742, 58, ~ Jørgen Hansen
Hansdatter, Bodil – Egebjærg, 23.5.1759, 134, ~ Niels Sørensen
Hansdatter, Johanne – Øster Skerninge Balle, 13.1.1728, 14, ~1 Eggert …, ~2 Hans Jensen Graa
Hansdatter, Johanne – Øster Skerninge, 23.10.1732, 38, ~ Hans Poulsen
Hansdatter, Karen – Kirkeby, 31.12.1749, 71, ~ Rasmus Nielsen
Hansdatter, Kirsten – Øster Skerninge, 13.12.1758, 134 (skiftet indført i Hvidkilde Skifteprot. 259, 260), ~ Anders Hansen Buch 3.6.1782, IV 148 (Hvidkilde], (~2 Anne Hansdatter 10.5.1801
Hansen, Hans – Ollerup, 13.1.1719, 4, ~ Anna Pedersdatter
Hansen, Marquer – Ollerup, 20.9.1755, 116, ~ Maren Larsdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Hansen, Rasmus – Øster Skerninge, 10.4.1733, 40, ~ Johanne Hansdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Helmer, Nicolaj – Egebjærg, anm. 19.9.1755, 113, ~ Johanne Hansdatter
Hendrichsen, Jacob – Øster Skerninge, 28.11.1757, (skiftet findes indført i Hvidkilde skifteprot. 235, 236)
Holm, Jesper Poulsen – Ballen, anm. 3.11.1752, 85, ~ Mette Larsdatter
Hovmand, Anders Nielsen – tjenestekarl, Ollerup, 10.1.1758, 128, (skiftet findes indført i Hvidkilde skifteprot. 228, 229)
Iversen, Niels - …, 11.6.1759, 136, ~ Maren Madsdatter
Jensen, Jens – Ollerup, 11.11.1747, 67, ~ Maren Knudsdatter, (~1 Hans Jørgensen), + aftægt
Jespersen, Hans – Ollerup, 8.4.1754, 105, ~ Appollone Jensdatter
Jørgensdatter, Bodil – Ollerup, ?.4.1736, 45, ~ bødker Hendrich Madsen 22.1.1742, 53, (~2 Maren Hansdatter)
Jørgensdatter, Ingeborg – Skerninge Holm, 20.6.1729, 16, ~ Poul Jespersen, + gaardafstaaelse og aftægt
Knudsen, Niels – Ollerup, 5.11.1753, 100, ~ Karen Pedersdatter
Knudsen, Peder – Ollerup, 30.8.1730, 23, -L, ~ Johanne Pedersdatter
Laursdatter, Kirsten – Ollerup, 28.5.1729, 18, -L, ~ Rasmus Jensen Buch
Madsen, Hendrich – bødker, Ollerup, 22.1.1742, 53, ~1 Bodil Jørgensdatter ?.4. 1736, 45, ~2 Maren Hansdatter
Mortensdatter, Margrethe – Øster Skerninge, 15.9.1759, 138, -L, ~ væver Svend Madsen
Mortensen, Morten – Egebjærg, 10.3.1740, 49, ~ Anna Hansdatter
Nielsen, Anders – Holmen, 1.10.1755, 121, (skiftet findes indført i Hvidkilde skifteprot. 157)
Nielsen, Peder – Egebjærg, 15.3.1726, 9, ~ Johanne Jensdatter
Pedersdatter, Johanne – Ollerup, 14.9.1746, 64, -L, ~ Niels Pedersen
Pedersdatter, Johanne – Skerninge Balle, 6.9.1759, 137, -L, ~ Niels Sandberg, (~ 1 …), (fader; Peder Hansen i Lunde By og Sogn)
Pedersdatter, Sidsel (eller Rasmusdatter?), – Ollerup, 25.10.1740, 52, ~1 Iver …, ~2 Søren Jørgensen Alsing i Ollerup
Pedersdatter, Susanne – indsidderske, Øster Skerninge, 31.1.1742, 56, -L
Pedersen, Niels – Ollerup, 12.11.1753, 103, ~1 Johanne Pedersdatter 14.9.1746, 64, -L, ~2 Johanne Nielsdatter    
Rasmusdatter, Berte – Øster Skerninge, 29.11.1751, 78, -L, ~ Hans Christensen
Rasmusdatter, Johanne – Øster Skerninge, 19.12.1753, 94, ~ Jens Rasmussen
Rasmusdatter, Margrethe – Egebjærg, 15.9.1757, 121, ~ Mads Hendrichsen
Rasmusdatter, Sidsel (eller Pedersdatter?) – Ollerup, 25.6.1740, 52, ~1 Iver …, ~2 Søren Jørgensen Alsing 8.5.1754, 108, (~2 Maren Christensdatter)
Rasmusdatter, Vibeke – Vester Skerninge, 13.5.1746, 63, -L, ~1 Hans Rasmussen 9.8.1731, 31, (~1 …), ~2 Niels Rasmussen
Rasmussen, Hans – Vester Skerninge, 9.8.1731, 31, -L, ~1 …, ~2 Vibeke Rasmusdatter 13.5.1746, 63, (~2 Niels Rasmussen)
Rasmussen, Hans – Øster Skerninge, 5.5.1745, 60, ~ Mette Mortensdatter
Rasmussen, Mads – Raarud, 15.3.1729, 20, ~ Karen Poulsdatter
Rasmussen, Rasmus – Egebjærg, 4.6.1750, 73, ~ Maren Michelsdatter
Sandberg, Niels Rasmussen – Skerninge Balle, 7.1.1761, III 108 (Hvidkilde), ~1 Kirsten Mikkelsdatter 17.?.1758 (Hvidkilde), ~2 Johanne Pedersdatter 6.9.1759, 137, -L, (fader; Peder Hansen i Lunde By og sogn), ~3 Mette Nielsdatter (Hvidkilde)
Stephansdatter, Kirsten – Egebjærg, 7.12.1750, 77, ~1 Hans Andersen 3.10.1738, 46, ~2 Claus Hendrichsen
Sørensen, Niels – Egebjærg, 10.8.1759, III 36 (Hvidkilde), ~ Bodil Hansdatter 23.5.1759, 134 (Hvidkilde III 26)
Vest, Hans – Øster Skerninge, anm. 21.9.1757, 122, ~ Lisbeth Larsdatter