Langesø 1820-1850

Afskrift af register til skifteprotokol
Langesø Gods 1820-1850
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Adamsdatter, Adelheide Benedikte – Jydekrogen, 14.1.1828, III 83, 84, 86, ~ husmand og hjulmand Peder Willadsen, Jydekrogen, 3.7.1835, III 150, 151, (~1 Ide Christensdatter 12.5.1801, II 383, ~3 Susanne Margrethe Christensdatter 12.2.1837, III 167)
Adamsdatter, Anne Cathrine – Bredbjergbanke, 27.7.1843, 216, ~ husmand og bødker Niels Hansen
Andersdatter, Anne – Taagerod, 18.7.1837, 169, 174, ~ gaardmand Rasmus Carlsen
Andersdatter, Anne Margrethe – Bredbjerg, 2.2.1842, 204, 205, ~ boelsmand Jens Larsen
Andersdatter, Kirsten – Komigen, 18.2.1824, III 34, ~ aftægtsmand Christen Frantsen 29.4.1838, III 176
Andersdatter, Maren – fattiglem, Lærkesmedhuset, 13.4.1849, 259 (Kb. Maren Bredbjerg)
Andersdatter, Maren – Sophiehøj, Vigerslev, 19.3.1835, III 147, 149, ~ gaardmand Christen Knudsen, (~1 Sidsel Jørgensdatter 18.7.1817, II 538, ~1 Rasmus Henriksen 23.5.1808, II 455, 478)
Andersdatter, Marie Elisabeth – Rue, 9.3.1829, 103, ~ husmand Niels Pedersen 12.10.1832, 139
Andersdatter, Mette – Stenløse, 26.8.1823, III 30, ~ gaardmand Niels Poulsen 16.6.1836, III 163
Andersdatter, Mette Cathrine – enke, Langesø, 19.3.1843, 214, efter …
Andersen, Anders – ungkarl, Blæsbjerg, 26.8.1840, 197, 199, -L
Andersen, Christen – ungkarl, Ruesøgaard, 18.8.1842, 208
Andersen, Hans – husmand, Havreheden, 26.1.1837, 166, ~ Mette Kirstine Christensdatter 27.2.1830, 117
Andersen, Henning – gaardmand, Skovsgaarde, 14.1.1807, II 466, ~1 Anne Larsdatter 2.1.1775, II 89, -L, ~2 Maren Jensdatter 21.6.1847, III 243
Andersen, Henrik – gaardmand, L. Pederstrup, 27.12.1824, III 38 og 31.12.1822, 22, ~ Anne Pedersdatter død 1816 (se ogsaa 23.12.1816, II 533)
Andersen, Jesper – gaardmand, Rue, 15.1.1815, II 518, 529, ~1 Maren Jørgensdatter 8.3.1790, II 305, 308, (~1 Niels Hansen Ballen 18.7.1771, II 46), ~2 Maren Jørgensdatter 13.1.1837, III 166
Andersen, Jørgen – husmand og almisselem, Rue, 25.5.1843, 214, ~ Anne Cathrine Madsdatter 8.8.1844, 222
Andersen, Jørgen – slagter, Jydekrogen, 28.5.1794, II 340, enke og almisselem Anne Marie Hansdatter 1.12.1826, III 64
Andersen, Lars – aftægtsmand, Brunsvig, 24.11.1842, III 211, 212, -L, ~ Karen Rasmusdatter 25.2.1845, III 232, (~1 Hans Bendtsen 2.4.1810, II 469, ~1 Kirsten Jørgensdatter 13.10.1790, II 311, 314, 316, 317)
Andersen, Lars – gartner, Tinghuset, Vigerslev, 14.12.1837, 174, 184, 208, ~ Karen Jacobsdatter
Andersen, Niels – forh. husmand, Fangel, 18.1.1832, 133
Andersen, Ole – husmand, Vigerslev, 24.1.1831, III 128, 129, ~1 Anne Kirstine Andersdatter 4.3.1807, II 436, (~1 Lars …), ~2 Anne Margrethe Jensdatter 21.2.1829, III 99, 107, -L
Berg, Hans – møller, Morud, 9.6.1848, 248, 249, ~ Karen Rasmussen
Berthelsdatter, Maren – enke og fattiglem, Lærkesmedhus, Vigerslev, 23.2.1847, 241, efter indsidder Christian Johansen (Kb.) 9.3.1837, 167
Berthelsen, Peder – fattiglem, Rødeled, 12.7.1848, 249
Boye, Anne Sophie – pige, Morudskov, 20.12.1840, 200, -L
Boye, Axel – husmand og skovfoged, Morudskov, 16.9.1840, 198, 258, ~ Marie Christiansdatter 29.12.1847, 245, 258
Boye, Johanne Cathrine – Rødeledhus, Vigerslev, 31.12.1825, 45, 131, 132, ~ væver Johan Carl Fich 2.8.1840, 197, 201, 202, (~2 Karen Jensdatter, ~2 husmand Christen Nielsen, Bro, Brænderup)
Carlsen, Jørgen – husmand, Taagerod, 9.12.1835, 152, 153, ~ Cathrine Marie Jørgensdatter
Christensdatter, Abelone – enke, Ruelundsgaard, Vigerslev, 1.12.1834, 147, efter gaardmand Poul Knudsen død 9.4.1819 (Kb.)
Christensdatter, Abelone Cathrine – tjenestepige, Rue, 23.2.1836, 157, 161, 162, 163, -L
Christensdatter, Anne Kirstine – Farstrup, 5.6.1848, 248, 249, -L, ~1 gaardmand Anders Nielsen 5.9.1822, 17, 19, ~2 gaardmand Christen Hansen 24.5.1837, 167
Christensdatter, Anne Marie – tjenestepige, Skovsgaarde, 12.1.1836, 154, 161, 162, 163, -L
Christensdatter, Ellen – Limkildehus, 18.4.1849, 259, ~ husmand Niels Hansen
Christensdatter, Karen – Taagerod, 18.12.1831, 132, ~ gaardmand Niels Christophersen 23.9.1834, 147
Christensdatter, Marie – enke, Bredbjerg, 14.4.1823, III 29, efter boelsmand Rasmus Hansen død 1.5.1802
Christensdatter, Mette Kirstine – Havreheden, 27.2.1830, 117, ~ husmand Hans Andersen 26.1.1837, 166
Christensdatter, Susanne Margrethe – enke, Jydekrogen, 12.2.1837, III 167, efter husmand og hjulmand Peder Willadsen 3.7.1835, III 150, 151, (~1 Ide Christensdatter 12.5.1801, II 383, ~2 Adelheide Benedikte Adamsdatter 14.1.1828, III 83, 84, 86)
Christensen, Anders – gaardmand, Adamsminde, Vigerslev, 12.2.1836, 154, 158, ~ Anne Cathrine Knudsdatter
Christensen, Frantz – husmand, Komigen, 4.11.1839, 193, ~ Karen Jørgensdatter
Christensen, Johan – indsidder, Lærkesmedhuset, Vigerslev, 28.12.1849, 269
Christensen, Jørgen – enkemand og gaardmand, Taagerod, 11.6.1836, III 162, ~ Anna Kirstine Hansdatter 10.6.1800, II 380
Christensen, Knud – aftægtsmand, Skovsgaarde, 6.6.1823, III 29, enke Cathrine Hansdatter 26.1.1829, III 98
Christensen, Rasmus – gaardmand, Ruesøgaard, 25.5.1822, III 15, ~ Anne Marie Pedersdatter 20.11.1847, 244
Christiansdatter, Anne Kirstine – Veflinge, 14.3.1834, III 145, ~1 husmand Hans Jensen, (~1 Maren Nielsdatter), ~2 gaardmand Jens Larsen 22.11.1841, III 201, 202, 204, (~2 Giertrud Marie Hansdatter)
Christiansdatter, Anne Marie – enke, Morud Skov, 29.12.1847, 245, 258, efter husmand Axel Boye 16.9.1840, 198, 258
Christophersdatter, Giertrud Margrethe – Stenulthuset, Vissenbjerg, 2.5.1820, II 552, III 1, 4, ~1 Jørgen …, ~2 husmand, smed Mathias Madsen, (~1 Giertrud Jørgensdatter 28.4.1817, II 537, 538, 541)
Christophersdatter, Kirsten – Ditlevsdahl, 28.3.1838, 176, -L
Christophersen, Niels – gaardmand, Ditlevsdahl, 10.2.1809, 461, 465, ~ Kirsten Nielsdatter 24.12.1827, 83
Christophersen, Niels – gaardmand, Taagerod, 23.9.1834, 147, ~ Karen Christensdatter 18.12.1831, 132
Christophersen, Rasmus – aftægtsmand, Morudgaarde, 23.4.1840, 196, ~ Anne Marie Larsdatter
Eberhardsdatter, Johanne Marie – Houslykke, Vigerslev, 28.5.1846, 239
Eriksdatter, Anne Marie – Morud, 15.11.1847, III 244, 246, ~1 Lars Rasmussen 5.4.1808, II 453, (~ Kirsten Christensdatter 17.11.1799, II 379), ~2 gaardmand Niels Nielsen
Eriksdatter, Susanne – enke Rue, 28.10.1836, 163, efter gaardmand Hans Rasmussen 11.4.1823, 28
Eriksen, Hans – husmand, Abildrodhuset, Skovby, 8.6.1815, II 2, -L (L.S.S. skiftepr.=Lunde, Skam, Skovby), ~ Kirsten Knudsdatter, Morud 30.11.1821, III 12, (~1 Jacob …)
Eriksen, Jesper – aftægtsmand, Taagerod, 11.5.1850, 274, ~ Anne Elisabeth Nielsdatter 23.10.1849, 268
Eriksen, Rasmus – boelsmand, Bredbjerg, 27.3.1833, III 144, ~ Maren Pedersdatter 29.8.1821, III 11, (~1 Poul Frantsen 6.5.1802, II 392, ~1 Maren Jensdatter 10.5.1792, II 323)
Fich, Johan Carl – væver, Rødeledhus, Vigerslev, 2.8.1840, 197, 201, 202, ~1 Johanne Cathrine Boye 31.12.1825, 45, 131, 132, ~2 Karen Jensdatter, (~2 husmand Christen Nielsen, Bro, Brænderup)
Fischer, Frederik – fattiglem, Rue, 27.3.1845, 232
Fjellebro, Niels Pedersen – ungkarl og røgter, Langesø, 4.4.1842, 207, 213, -L
Frandsen, Rasmus – gaardmand, Ulstrup, 31.12.1826, 65, ~ Maren Hansdatter 21.2.1828, 84
Frantsen, Christen – aftægtsmand, Komigen, 29.4.1838, III 176, ~ Kirsten Andersdatter 18.2.1824, III 34
Frantsen, Jens – husmand og smed, Taagerod, 22.1.1839, 185, 191, -L, ~ Maren Olesdatter (~1 …)
Frantsen, Niels – aftægtsmand, Vierne, 10.7.1822, 17, ~ Kirstine Mathiasdatter 2.8.1821, 10
Frederiksdatter, Abelone Kirstine – Ruesøgaard, 2.11.1844, 227, 229, 231, ~ gaardmand Peder Rasmussen
Frederiksdatter, Anne Dorthea – enke, Rue, 14.4.1836, 162, efter aftægtsmand Knud Christensen, Vester Lunde
Frederiksdatter, Ida – Bredbjerg, 26.4.1832, 134, 135, ~ boelsmand Hans Poulsen
Frederiksen, Hans Christian – Bredbjerg, 22.9.1837, 172, -L
Frederiksen, Peder – ungkarl, Bredbjerg, 22.11.1850, 279
Frederiksen, Rasmus – ungkarl, Bredbjerg, 9.6.1848, 248, -L
Hampenborg, Niels – fattiglem, Farstrup, 3.11.1844, 227
Hansdatter, Anne – Hovedskovhuset, 17.4.1826, III 47, 53, ~1 Jørgen Hansen Lunde 18.3.1797, II 359, (~1 Anne Magdalene Jensdatter, 16.8.1776, II 103, ~1 Lars Jørgensen 7.7.1762, I 116), ~2 husmand Rasmus Olesen 10.8.1829, III 113
Hansdatter, Anne Cathrine – enke, Jydekrogen, 21.1.1849, III 257, efter husmand Hans Mauritsen 1.11.1815, II 527, (~1 Karen Nielsdatter 20.5.1768, I 169, ~2 Karen Hansdatter 7.7.1787, II 297)
Hansdatter, Anne Kirstine – Rue, 19.2.1836, 157
Hansdatter, Anne Margrethe – Vigerslev, 3.12.1850, 280, ~1 husmand Johan Rasmussen 18.12.1839, 194, ~2 husmand Ole Jeppesen
Hansdatter, Anne Marie – enke og almisselem, Jydekrogen, 1.12.1826, III 64, efter slagter Jørgen Andersen 28.5.1794, II 340
Hansdatter, Birthe – pige, Taagerod, 9.4.1831, 130
Hansdatter, Bodil – Jydekrogen, 4.8.1849, III 259, ~ husmand Hans Hansen 21.6.1849, III 259, (~1 Maren Jørgensdatter 22.9.1825, III 42, 44)
Hansdatter, Cathrine – enke, Skovsgaarde, 26.1.1829, III 98, efter aftægtsmand Knud Christensen 6.6.1823, III 29
Hansdatter, Christiane – almisselem, Havreheden, Veflinge, 12.3.1829, 103
Hansdatter, Christiane – Fjelleberghus, Vigerslev Sogn, 16.5.1826, 49, 57, ~ husmand og rokkedrejer Lars Findsen, (~2 Cathrine Larsdatter)
Hansdatter, Karen – enke og almisselem, Rue, 16.12.1835, 152, efter Christen Jørgensen 27.3.1830, 118
Hansdatter, Karen – enke, Stenløse, 1.2.1828, 84, 95, 97, -L, efter urtegaardsmand Anders Iversen død 1814, Odense
Hansdatter, Kirsten – Brunsvig, 14.11.1840, 198, 199, ~ boelsmand Hans Nielsen
Hansdatter, Kirsten – enke, Limkildehus, Vigerslev, 11.1.1837, 164, 169, 183, efter husmand Christen Rasmussen 12.7.1829, 111, 118, 126, 183
Hansdatter, Kirsten – L. Købeskov, 15.6.1843, III 214, 216, 218, ~ boelsmand Jacob Jensen, (~1 Bodil Nielsdatter, ~1 Jørgen Rasmussen, ~1 Anne Larsdatter, ~2 Maren Pedersdatter)
Hansdatter, Kirsten – Stenløse, 17.8.1827, 72, 76, 81, ~ gaardmand Jens Rasmussen
Hansdatter, Kirstine Marie – enke, Farstrup, 15.2.1830, 117, efter Anders Jørgensen, Aahuset, Orte
Hansdatter, Maren – enke, Komigen, 22.5.1822, III 14, efter aftægtsmand Anders Hansen død 24.11.1819 Vigerslev Kb.
Hansdatter, Maren – enke, Ulstrup, 21.2.1828, 84, efter gaardmand Rasmus Frandsen 31.12.1826, 65
Hansdatter, Maren Sophie – pige, Veflinge, 6.11.1822, III 19
Hansdatter, Marie Kirstine – Farstrup, 23.1.1840, 194, ~ aftægtsmand Anders Olsen 3.3.1849, 258
Hansdatter, Mette Kirstine – pige, Farstrup, 4.4.1839, 191, -L
Hansen, Anders – aftægtsmand, Komigen, død 24.11.1819 Vigerslev (Kb.), enke Maren Hansdatter 22.5.1822, III 14
Hansen, Anders – almisselem, Rue, 27.2.1827, 69, ~ Kirsten Henriksdatter 19.2.1825, III 38
Hansen, Christen – gaardmand, Farstrup, 24.5.1837, 167, ~ Ane Kirstine Christensdatter 5.6.1848, 248, 249, -L, (~1 gaardmand Anders Nielsen 5.9.1822, 18, 19)
Hansen, Christen – ungkarl, Farstrup, 5.5.1837, 167, -L
Hansen, Christian – gaardmand, L. Pederstrup, 10.7.1850, 276, 277, ~ Cathrine Jørgensdatter
Hansen, Frants – ungkarl, Vierne, 18.3.1825, 38, -L
Hansen, Frederik – ungkarl, Lærkesmediehus, 1.9.1833, 144
Hansen, Hans – aftægtsmand, Ruehede, 26.4.1823, 29, ~ Maren Pedersdatter
Hansen, Hans – husmand, Jydekrogen, 21.6.1849, III 259, ~1 Maren Jørgensdatter 22.9.1825, III 42, 44, ~2 Bodil Hansdatter 4.8.1849, III 259
Hansen, Jørgen – almisselem, Farstrup, 10.2.1828, 85
Hansen, Lars – aftægtsmand, Aagaarde, 26.11.1825, III 43, ~ Anne Cathrine Jørgensdatter 9.7.1805, II 4, 18
Hansen, Lars – ungkarl, Skovsgaarde, Vigerslev, 27.5.1842, 208
Hansen, Maren – Steghus, 4.8.1844, 222, 232, ~ husmand og filtskærer Thomas Ringe 3.5.1832, 214, 232
Hansen, Martinus – husmand og smed, Vigerslev, 16.1.1829, III 97, 98, 105, ~1 Karen Mikkelsdatter 27.12.1816, II 533, ~2 Maren Knudsdatter
Hansen, Niels – almisselem, Rue, 30.3.1835, 149, ~ Cathrine Nielsdatter 7.9.1837, 172
Hansen, Niels – husmand, Havelundshus, Vigerslev, 14.7.1829, 113, ~ Dorthea Jensdatter
Hansen, Peder – boelsmand, Vierne, 10.4.1822, 13, ~ Anne Nielsdatter 6.9.1828, 92, 95, (~2 husmand Gregers Nielsen 1.9.1850, 277, 278, ~ Maren Gabrielsdatter)
Hansen, Peder – gaardmand, Blæsbjergskov, Birkegaarden, 13.1.1834, 145, ~ …
Hansen, Peder – husmand, Stenløse, 16.7.1824, III 36, 37, ~1 Christiane Rasmusdatter, (~1 Hans Andersen), ~2 Anne Cathrine Mogensdatter, ~3 Birthe Jørgensdatter, ~4 Birthe Jacobsdatter
Hansen, Poul – gaardmand, Vigerslev, 20.2.1824, III 34, 40, enke Marianne Larsdatter 18.11.1826, III 59, 60, 68, 75
Hansen, Rasmus – gaardmand, Rue, 27.1.1839, III 185, 188, 192, -L, ~1 Maren Nielsdatter 31.3.1828, III 85, 89, (~1 Lars Andersen 8.12.1806, II 439), ~2 Sidsel Jørgensdatter
Hansen, Søren – husmand og sadelmager, Havreheden, 11.1.1839, 185, 187, 190, ~ Bodil Eriksdatter
Henningsdatter, Apellone – Rue, 26.7.1847, 243, -L, ~ aftægtsmand Hans Pedersen
Henningsen, Jørgen – husmand og skomager, Taagerod, 9.3.1829, III 102, 108, -L, ~ Johanne Nielsdatter 28.2.1829, III 100, 108, (~1 Morten Hansen 26.8.1811, II 485, 1810)
Henriksdatter, Anne – L. Haugsted, 16.3.1847, 241, 242, 244, ~ boelsmand Bendt Madsen 13.7.1848, 249, 252, 255
Henriksdatter, Kirsten – Rue Fattighus, 19.2.1825, III 38, ~ almisselem Anders Hansen 27.2.1827, 69
Henriksen, Anders – gaardmand, L. Pederstrup, 7.3.1823, 24, 27, ~ Cathrine Jørgensdatter
Iversdatter, Kirsten – Bredbjerg, 13.5.1833, 142, ~ boelsmand Jørgen Larsen
Jensdatter, Anne Margrethe – Vigerslev, 21.2.1829, III 99, 107, -L, ~ husmand Ole Andersen 24.1.1831, III 128, 129, (~1 Anne Kirstine Andersdatter 4.3.1807, II 436, ~1 Lars …)
Jensdatter, Anne Marie – pige, Fangel, 6.10.1834, 147, -L
Jensdatter, Bodil – Farstrup, 17.12.1825, III 43, ~ almisselem Anders Knudsen 17.6.1835, III 150
Jensdatter, Johanne – tjenestepige, Tinghuset, 13.11.1826, 58, -L
Jensdatter, Karen – Farstrup, 26.6.1836, III 163, ~1 murermester Godske Ditlev Andersen 13.10.1796, II 356, ~2 husmand og murermester Niels Nielsen 1.12.1826, III 63, 67
Jensdatter, Kirsten – Blæsbjerghus, Vigerslev, 15.8.1832, 137, -L, ~ husmand Knud Larsen
Jensdatter, Maren – enke, Skovsgaarde, 21.6.1847, III 243, efter gaardmand Henning Andersen 14.1.1807, II 466, (~1 Anne Larsdatter 2.1.1775, II 89, -L)
Jensdatter, Marie – tjenestepige, Taagerod, 14.5.1830, 118, -L
Jensen, Hans – fattiglem, Rue, 23.9.1847, 244
Jensen, Hans – gaardmand og sognefoged, Fangel, 15.6.1844, 220, 221, 222, ~ Anne Knudsdatter
Jensen, Jørgen – aftægtsmand, Rue, 11.1.1839, 185
Jensen, Jørgen – fattiglem, Farstrup, 17.4.1848, 246, ~ Anne Jørgensdatter 3.2.1849, 257
Jensen, Jørgen Henrik – Fangel, 11.4.1832, 133
Jensen, Lars – Kalshegnehus, 30.9.1831, II 544, enke Maren Jørgensdatter 2.12.1831, III 132
Jensen, Mathias – husmand, Rue, 28.5.1821, 9, -L, ~ Anne Andersdatter
Jensen, Rasmus – gaardmand, Farstrup, 28.10.1839, 193, ~ Anne Cathrine Nielsdatter 26.11.1827, 77, 79
Jensen, Rasmus – ungkarl, Fangel, 5.7.1832, 136, -L
Jeppesdatter, Gytha Margrethe – Vierne, 3.2.1833, III 141, ~1 Lars Larsen 8.6.1807, II 443, (~1 Anne Jensdatter), ~2 Anders Pedersen 2.5.1810, II 472, 479, ~3 boelsmand Hans Nielsen
Jeppesdatter, Karen – Ditlevsdal, 5.11.1845, 235, 238, ~ gaardmand Christoffer Nielsen 27.8.1847, 243
Jeppesdatter, Maren – enke og almisselem, Rue, 1.10.1825, III 43, efter husmand Anders Andersen, Ørritslev, Søndersø (Kb. Vigerslev),
Jespersdatter, Anne – enke, Rue, 2.10.1849, 260, 262, 266, 271, 273, efter gaardmand Niels Larsen 28.10.1844, 227, 232, 237, 262
Jespersdatter, Anne – pige, Aagaarde, 7.12.1849, 269, -L
Jespersen, Peder – boelsmand, Brunsvig, 3.5.1828, 87, 90, -L, ~ Karen Knudsdatter
Johansdatter, Ane Cathrine – Rue, 29.7.1844, 222, 224, 231, ~ husmand Jesper Hansen
Johansen, Christian – almisselem, Lærkesmediehus, 9.3.1837, 167, ~ Maren Berthelsdatter 23.1.1847, 241
Johansen, Jacob – almisselem, Pederstrup, 10.2.1830, 117, ~ …
Johansen, Marie – pige, Vigerslev, 20.9.1849, 259, -L
Johansen, Peder – husmand, Rue, 11.2.1836, 154, ~ Abelone Rasmusdatter 20.11.1828, 96
Jørgensdatter, Abelone – almisselem, Rue, 17.10.1830, 128, ~ indsidder Anders Nielsen 25.5.1832, 135
Jørgensdatter, Anne – enke og fattiglem, Farstrup, 3.2.1849, 257, efter indsidder Jørgen Jensen 17.4.1848, 246
Jørgensdatter, Anne – Farstrup, 16.6.1831, 131, ~ indsidder Rasmus Pedersen (Kb. Christen Pedersen) 24.7.1837, 174
Jørgensdatter, Anne Cathrine – enke, Blæsbjerg, 13.3.1831, 129, efter boelsmand Hans Jespersen (Kb.)
Jørgensdatter, Anne Kirstine – Taagerod, 22.6.1771, II 41, ~ gaardmand Hans Pedersen, (~2 Anne Nielsdatter 2.4.1825, III 38)
Jørgensdatter, Karen – enke, Rue, 5.11.1829, 114, efter aftægtsmand Lars Rasmussen 21.6.1828, 92
Jørgensdatter, Karen – fattiglem, Rue, 19.3.1830, 117
Jørgensdatter, Karen – Taagerod, 13.8.1830, 126, 127, -L, ~ husmand Jørgen Pedersen 10.4.1844, 218
Jørgensdatter, Kirsten – enke, Taagerod, 20.8.1828, 93, efter Carl Jørgensen
Jørgensdatter, Kirsten – Skovsbyhus, Vissenbjerg, 13.4.1832, III 133, 139, -L, ~1 husmand og smed Mathias Madsen, Stenalthuset, Vissenbjerg, 16.5.1826, III 48, 50, (~1 Giertrud Jørgensdatter død 28.4.1817, II 537, 538, 541, ~2 Giertrud Margrethe Christophersdatter 2.5.1820, II 552, III 1, 4, ~1 Jørgen …), ~2 husmand og bødker Henrik Rasmussen
Jørgensdatter, Maren – enke, Katshegnehus, 2.12.1831, III 132, efter Lars Jensen 30.9.1818, II 544
Jørgensdatter, Maren – enke, Rue, 13.1.1837, III 166, efter gaardmand Jesper Andersen 15.1.1815, 518, 529, (~1 Maren Jørgensdatter 8.3.1790, II 305, 308, ~1 Niels Hansen Balle 10.7.1771, II 46)
Jørgensdatter, Maren – Farstrup, 17.10.1825, 43, ~ indsidder Knud Pedersen
Jørgensdatter, Maren – Jydekrogen, 22.9.1825, III 42, 44, ~ husmand Hans Hansen 21.6.1849, III 259, (~2 Bodil Hansdatter 4.8.1849, III 259)
Jørgensdatter, Maren – St. Pederstrup, 2.4.1839, 190, 196, ~ husmand Lars Jensen
Jørgensdatter, Marie Cathrine – Farstrup, 26.3.1828, 85, ~ husmand Jens Nielsen 30.5.1835, 150
Jørgensdatter, Sidsel – Sophiehøj, Vigerslev, 18.7.1817, II 538, ~1 Rasmus Henriksen 23.5.1808, II 455, 478, ~2 gaardmand Christen Knudsen, (~2 Maren Andersdatter 19.3.1835, III 147, 149)
Jørgensen, Anders – gaardmand, Taagerod, 8.12.1837, III 274, ~1 Maren Christensdatter 11.8.1807, II 451, (~1 Rasmus Jensen 2.1.1765, I 138, ~2 Anders Larsen 21.9.1787, II 278), ~2 Maren Knudsdatter 22.10.1849, III 267
Jørgensen, Christen – almisselem, Rue, 27.3.1830, 118, enke Karen Hansdatter 16.12.1835, 152
Jørgensen, Christopher – fattiglem, Farstrup, 2.12.1840, 199
Jørgensen, Frederik – boelsmand, Bredbjerg, 1.6.1841, 201, ~ Anne Pedersdatter
Jørgensen, Jacob – husmand, Rue, 21.8.1844, 223, 233, ~ Birthe Cathrine Pedersdatter
Jørgensen, Jens – almisselem, Lærkesmedien, 12.10.1822, III 20, ~ Anne Cathrine Henriksdatter
Jørgensen, Jørgen – ungkarl, Taagerod, 26.4.1832, 134, -L
Jørgensen, Lars – møller, Morud, 4.11.1828, III 94, 96, 103, 115, -L, ~ Anne Cathrine Pedersdatter 27.6.1829, III 106, 116, (~1 Jesper …, ~2 Lars Hansen 19.6.1789, II 298)
Jørgensen, Niels – aftægtsmand, Ruelundsgaard, 9.3.1829, 103, ~ Kirsten Nielsdatter 8.2.1844, 217
Jørgensen, Niels – husmand, Lundehus, Vigerslev, 5.2.1846, 239, ~ Apellone Knudsdatter
Jørgensen, Niels – ungkarl, Brunsvig, 18.10.1849, 266, -L
Jørgensen, Rasmus – aftægtsmand og fattiglem, Rue, 4.7.1849, 259
Kieler, Mariane – pige, Langesø, 18.12.1820, 4, 6, -L
Knudsdatter, Abellone – Taagerod, 19.5.1842, 207, 212, ~ gaardmand Hans Jensen
Knudsdatter, Karen – Ørritslev, Søndersø, 14.2.1836, 154, 155, 157, 163, -L, ~ gaardmand Jens Christensen
Knudsdatter, Kirsten – Morud, 30.11.1821, III 12, ~1 Jacob …, ~2 husmand Hans Eriksen, Abildrodhuset, Skovby, 8.6.1815, II 2, -L (L.S.S.skiftepr.)
Knudsdatter, Maren – Taagerod, 22.10.1849, III 267, ~ gaardmand Anders Jørgensen 8.12.1837, III 174, (~1 Maren Christensdatter 11.8.1807, II 451, ~1 Rasmus Jensen 2.1.1765, I 138, ~2 Anders Larsen 21.9.1787, II 278)
Knudsen, Anders – almisselem, Farstrup, 17.6.1835, III 150, ~ Bodil Jensdatter 17.12.1825, III 43
Knudsen, Christen – gaardmand, Farstrup, 5.10.1838, 178, 180, ~ Karen Larsdatter 20.12.1847, 244
Knudsen, Jørgen – indsidder og træskomand, Bredbjergbanke, 5.12.1833, 144
Knudsen, Peder – ungkarl, Veflinge, 20.4.1837, 167, -L
Knudsen, Poul – gaardmand, Farstrup, 18.3.1826, III 46, 66, ~1 Johanne Jørgensdatter 10.12.1784, II 210, ~2 Maren Jensdatter 19.6.1799, II 373, ~3 Birthe Jespersdatter
Larsdatter, Abelone Margrethe – Jydekrogen, 4.11.1847, 244, ~1 Ole Andersen død 12.12.1812 (Kb.), Morud, ~2 gaardmand Jens Larsen, Morud, 17.10.1821, L.S.S. Herred Skifteprot. 147, 177, 180, II 185 (dømt for falskneri)
Larsdatter, Anna – tjenestepige, Farstrup, 2.5.1840, 196
Larsdatter, Bodil Kirstine – Bredbjergbanke, 30.10.1837, 172, ~ husmand Poul Pedersen
Larsdatter, Ellen – Katshegnehus, 1.9.1826, III 54, -L, ~ husmand Mads Jørgensen, (~1 Marie Cathrine Larsdatter 14.5.1825, III 39, ~3 Anne Jørgensdatter)
Larsdatter, Karen – enke, Farstrup, 20.12.1847, 244, efter gaardmand Christen Knudsen 5.10.1838, 178, 180
Larsdatter, Kirsten – fattiglem, Bredbjergbanke, 26.5.1848, 248, ~ aftægtsmand Jørgen Larsen 10.7.1848, 249
Larsdatter, Marianne – enke, Birkegaarden, Vigerslev, 18.11.1826, III 59, 60, 68, 75, efter gaardmand Poul Hansen 20.2.1824, III 34, 40
Larsdatter, Marie Cathrine – Katshegnehus, 14.5.1825, III 33, ~ husmand Mads Jørgensen, (~2 Ellen Larsdatter 1.9.1826, III 54, -L, ~3 Anne Jørgensdatter)
Larsen, Hans – gaardmand, Farstrup, 27.7.1837, III 171, ~ Karen Nielsdatter 1.4.1833, III 144, (~1 gaardmand Jørgen Christophersen 18.10.1805, II 419, 425, ~1 Maren Christensdatter 7.9.1778, II 117, ~2 Abelone Nielsdatter 20.1.1794, II 335)
Larsen, Hans – hospitalslem, Rue, 16.7.1845, 233
Larsen, Hans – husmand, Rue, 22.11.1850, 279, ~ Kirsten Pedersdatter
Larsen, Jens – gaardmand, Morud, 17.10.1821, L.S.S.skiftepr. 147, 177, 180, II 185 (dømt for falskneri), ~ Abelone Margrethe Larsdatter, Jydekrogen, 4.11.1847, 244, (~1 gaardmand Ole Andersen død 12.12.1812 (Kb.))
Larsen, Jens – gaardmand, Rue, 7.5.1838, 176, 177, ~ Maren Rasmusdatter
Larsen, Jens – gaardmand, Veflinge, 22.11.1841, III 201, 202, 204, ~1 Anne Kirstine Christiansdatter 14.3.1834, III 145, (~1 husmand Hans Jensen, ~1 Maren Nielsdatter), ~2 Giertrud Marie Hansdatter
Larsen, Jørgen – aftægtsmand, Bredbjerg Banke, 10.7.1848, 249, ~ Kirsten Larsdatter 26.5.1848, 248
Larsen, Jørgen – indsidder, Bredbjerg, 7.8.1847, 243
Larsen, Niels – aftægtsmand, Møllelykkehus, 12.11.1849, 268, ~ Anne Margrethe Pedersdatter 29.5.1848, 248
Larsen, Niels – gaardmand, Rue, 28.10.1844, 227, 232, 237, 262, ~ Anne Jespersdatter 2.10.1849, 260, 262, 266, 271, 273
Larsen, Rasmus – aftægtsmand, Veflinge, 27.8.1832, 139, ~ …
Larsen, Rasmus – husmand, Svennekærhus, Rue Mark, 2.12.1842, III 211, 212, 225, ~1 Anne Marie Mikkelsdatter 3.7.1802, II 397, ~2 Dorthe Marie Madsdatter 8.5.1844, III 218, 225
Mackeprang, Marie Elisabeth – Langesø, 19.7.1836, 163
Madsdatter, Anne Cathrine – Rue, 8.8.1844, 222, enke efter husmand, fattiglem Jørgen Andersen 25.5.1843, 214
Madsdatter, Dorthe Marie – Svennekærhus, Rue Mark, 8.5.1844, III 218, 225, enke efter husmand Rasmus Larsen 2.12.1842, III 211, 212, 225, ~1 Anne Marie Mikkelsdatter 3.7.1802, II 397
Madsdatter, Maren – tjenestepige, Birkegaarden, Vigerslev, 24.3.1831, 129, 130, -L
Madsen, Adam Christopher – Bredbjerg Banke, 23.6.1821, III 10, ~ Karen Knudsdatter, Lunde, Sk.Sk. 8.12.1806, 262, 327 (L.S.S. skiftepr), (~1 Christen Madsen)
Madsen, Bendt – boelsmand, L. Haugsted, 13.7.1848, 249, 252, 255, ~ Ane Henriksdatter 16.3.1847, 241, 242, 244
Madsen, Lars – gaardmand, Stenløse, 8.10.1839, 193, ~ Johanne Hansdatter
Madsen, Mathias – husmand og smed, Stenalthuset, Vissenbjerg, 16.5.1826, III 48, 50, ~1 Giertrud Jørgensdatter 28.4.1817, II 537, 538, 541, ~2 Giertrud Margrethe Christophersdatter 2.5.1820, II 552, III 1, 4, (~1 Jørgen …), ~3 Kirsten Jørgensdatter 13.4.1832, III 133, 139, -L, (~2 husmand og bødker Henrik Rasmussen, Skovsbyhus)
Madsen, Søren – husmand, Veflinge, 26.11.1827, 78, 80, ~1 Anne Cathrine Jensdatter 29.7.1808, II 460, ~2 Anne Cathrine Nielsdatter
Mai, Jean – fattiglem, Ensomhed, 24.3.1848, 246, ~ Anne Kirstine Ulbek 19.10.1848, 244
Mai, Marie Sophie Frederikke – Ensomhed, Langesø Dyrehave, 4.3.1839, 190
Martinusen, Rasmus – dreng, Vigerslev, 2.1.1829, 97
Mathiasdatter, Kirstine – Vierne, 2.8.1821, 10, ~ aftægtsmand, Niels Frantsen 10.7.1822, 17
Mathiasen, Mads – husmand, Tinghuset, 1.9.1826, 55, 56, -L, ~ Sidsel Marie Pedersdatter 29.1.1836, 154
Mikkelsdatter, Sidsel – gift eller enke, Farstrup, 17.12.1825, 44, -L, smed Jens Poulsen (Kb.), Stegsted
Mouritsen, Hans – husmand, Jydekrogen, 1.11.1815, II 527, ~1 Karen Nielsdatter 20.5.1768, I 169, ~2 Karen Hansdatter 7.7.1787, II 297, ~3 Anne Cathrine Hansdatter 21.1.1849, III 257
Nielsdatter, Anne – enke, Taagerod, 2.4.1825, III 38, efter gaardmand Hans Pedersen, (~1 Anne Kirstine Jørgensdatter 22.6.1771, II 41)
Nielsdatter, Anne – Fangel, 31.1.1837, 166, ~ husmand Hans Andersen
Nielsdatter, Anne – Farstrup, 13.8.1837, 172, ~ gaardmand Jørgen Nielsen 17.5.1839, 191
Nielsdatter, Anne – Vierne, 6.9.1828, 92, 95, ~1 boelsmand Peder Hansen 10.4.1822, 13, ~2 husmand Gregers Nielsen 1.9.1850, 277, 278, (~2 Maren Gabrielsdatter)
Nielsdatter, Anne Cathrine – Farstrup, 26.11.1827, 77, 79, ~ gaardmand Rasmus Jensen 28.10.1839, 193
Nielsdatter, Anne Cathrine – Vierne, Haarslev, 9.6.1820, II 553, III 7, ~ gaardmand Hans Andersen
Nielsdatter, Anne Elisabeth – pige, Hovedskovshus, Vigerslev, 9.6.1834, 147, -L
Nielsdatter, Anne Elisabeth – Taagerod, 23.10.1849, 268, ~ aftægtsmand Jesper Eriksen 11.5.1850, 274
Nielsdatter, Anne Kirstine – Rue, 9.9.1850, 277, 278, -L, ~ gaardmand Knud Christian Madsen
Nielsdatter, Anne Margrethe – enke, Farstrup, 27.12.1821, III 12, efter Christen Sørensen 17.11.1798, II 368, (~1 Anne Jørgensdatter 18.1.1758, I 86, ~2 Anne Larsdatter 7.5.1772, II 56)
Nielsdatter, Anne Sophie – fattiglem, Vigerslev, 21.6.1848, 248
Nielsdatter, Bodil – L. Købeskov, 21.10.1823, III 31, 32, ~1 Jørgen Rasmussen 7.10.1814, II 514, 525, (~1 Anne Larsdatter 12.1.1781, II 133, ~2 Maren Pedersdatter 16.9.1799, II 375, 377), ~2 boelsmand Jacob Jensen, (~2 Kirsten Hansdatter 15.6.1843, III 214,216, 218)
Nielsdatter, Bodil – Taagerod, 12.3.1823, III 25, 28, ~ gaardmand Hans Andersen, (~2 Johanne Rasmusdatter 7.2.1848, III 246, 250, 253, 256)
Nielsdatter, Cathrine – enke og almisselem, Rue, 7.9.1837, 172, efter Niels Hansen 30.3.1835, 149
Nielsdatter, Johanne – Farstrup, 18.12.1832, 139, -L, ~ indsidder og træskomand Anders Christensen
Nielsdatter, Johanne – Taagerod, 28.2.1829, III 100, 108, ~1 Morten Hansen 26.8.1811, II 485, 1810, ~2 husmand og skomager Jørgen Henningsen 9.3.1829, III 102, 108, -L
Nielsdatter, Karen – Farstrup, 1.4.1833, III 144, ~1 Jørgen Christophersen 18.10.1805, II 419, 425, (~1 Maren Christensdatter 7.9.1778, II 117, ~2 Abelone Nielsdatter 20.1.1794, II 335), ~2 gaardmand Hans Larsen 27.7.1837, III 171
Nielsdatter, Kirsten – Ditlevsdal, 24.12.1827, 83, ~ gaardmand Niels Christophersen 10.2.1809, II 461, 465
Nielsdatter, Kirsten – enke, Ruelundsgaard, 8.2.1844, 217, efter gaardmand Niels Jørgensen 9.3.1829, 103
Nielsdatter, Maren – almisselem, Farstrup, 12.2.1834, 145, ~ Rasmus Jørgensen (Kb.)
Nielsdatter, Maren – pige, Blæsbjerg Skov, 8.11.1847, 244, -L
Nielsdatter, Maren – Rue, 31.3.1828, III 85, 89, ~1 Lars Andersen 8.12.1806, II 439, ~2 gaardmand Rasmus Hansen 27.1.1839, III 185, 188, 192, -L, (~ Sidsel Jørgensdatter)
Nielsdatter, Marie – fattiglem og pige, Smørvraa, 10.2.1842, 204
Nielsdatter, Marie – Lærkesmedhus, Vigerslev, 25.4.1845, 233, 239, -L, ~ husmand og smed Jørgen Pedersen
Nielsen, Anders – gaardmand, Farstrup, 5.9.1822, 17, 19, ~ Anne Kirstine Christensdatter 5.6.1848, 248, 249, -L, ~2 gaardmand Christen Hansen 24.5.1837, 167
Nielsen, Anders – indsidder, Rue, 25.5.1832, 135, ~ Abelone Jørgensdatter 17.10.1830, 128
Nielsen, Christoffer – gaardmand, Ditlevsdal, 27.8.1847, 243, ~ Karen Jeppesdatter 5.11.1845, 235, 238
Nielsen, Godske Ditlev – husmand, Farstrup, 9.7.1850, 276, 277, ~ Abellone Jørgensdatter
Nielsen, Gregers – husmand, Vierne, 1.9.1850, 277, 278, ~1 Anne Nielsdatter 6.9.1828, 92, 95, (~1 boelsmand Peder Hansen 10.4.1822, 13), ~2 Maren Gabrielsdatter
Nielsen, Hans – indsidder og fattiglem, Jydekrogen, 18.1.1843, 213
Nielsen, Jens – husmand, Farstrup, 30.5.1835, 150, ~ Marie Cathrine Jørgensdatter 26.3.1828, 85
Nielsen, Jens – ungkarl, Farstrup, 21.4.1827, 69, -L
Nielsen, Jørgen – boelsmand, Brunsvig, 9.10.1849, 266, 268, ~ Sidsel Hansdatter
Nielsen, Jørgen – gaardmand, Farstrup, 17.5.1839, 191, ~ Anne Nielsdatter 13.8.1837, 172
Nielsen, Jørgen – Ruelundsgaard, 3.11.1847, 244
Nielsen, Lars – aftægtsmand, Taagerod, 7.7.1821, 10
Nielsen, Lars – indsidder og smed, Møllelykkehus, Vigerslev, 22.5.1845, 233, 240, ~ Anne Marie Hansdatter, (~2 Niels Sørensen)
Nielsen, Niels – husmand og murermester, Farstrup, 1.12.1826, III 63, 67, ~ Karen Jensdatter 26.6.1836, III 163, (~1 murermester Godske Ditlev Andersen 13.10.1796, II 356)
Nommensen, Anders – ungkarl, Vierne, 30.12.1827, 83, -L
Olesen, Hans – gaardmand, Farstrup, 14.9.1802, II 401, enke Marie Poulsdatter 27.9.1822, III 20
Olesen, Rasmus – husmand, Hovedskovhuset, 10.8.1829, III 113, ~ Anne Hansdatter 17.4.1826, III 47, 53, (~1 Jørgen Hansen Lunde 18.3.1797, II 359, ~1 Anne Margrethe Jensdatter 16.8.1776, II 103, ~1 Lars Jørgensen 7.7.1762, I 116)
Olsdatter, Anne Kirstine – Rue, 27.12.1836, 163, -L, ~ husmand Christen Knudsen
Olsdatter, Gjertrud Cathrine – almisselem, Farstrup, 14.7.1839, 191
Olsen, Anders – aftægtsmand, Farstrup, 3.3.1849, 258, ~ Marie Kirstine Hansdatter 23.1.1840, 194
Olsen, Hans – Rue, 14.1.1830, 117, -L
Pedersdatter, Anne – pige, Stenløse, 11.3.1822, III 13
Pedersdatter, Anne – Veflinge, 7.11.1838, 181, ~ husmand Knud Madsen
Pedersdatter, Anne Cathrine – enke, Farstrup, 15.4.1830, 118, efter murermester Hans Nielsen
Pedersdatter, Anne Cathrine – Morud, 27.6.1829, 106, 116, ~1 Jesper …, ~2 Lars Hansen 19.6.1789, II 298, ~3 møller Lars Jørgensen 4.11.1828, 94, 96,103, 115, -L
Pedersdatter, Anne Kirstine – Nykøbing, Vigerslev, 23.11.1844, 227, 232, ~ boelsmand Hans Nielsen
Pedersdatter, Anne Margrethe – Møllelykkehus, 29.5.1848, 248, ~ aftægtsmand Niels Larsen 12.11.1849, 268
Pedersdatter, Anne Marie – enke, Ruesøgaard, 20.11.1847, 244, efter gaardmand Rasmus Christensen 25.5.1822, 15
Pedersdatter, Cathrine – enke, Farstrup, 2.1.1824, III 33, 38, efter husmand Peder Pedersen død 30.3.1815
Pedersdatter, Dorthea – Rue, 23.1.1837, 166
Pedersdatter, Kirsten – enke, Rue, 19.2.1846, 239, efter gaardmand Thor Jensen død 1.1.1807 (Kb.)
Pedersdatter, Kirsten – Taagerod, 14.8.1827, 72, ~ gaardmand Hans Jørgensen
Pedersdatter, Maren – Bredbjerg, 29.8.1821, III 11, ~1 Poul Frandsen 6.5.1802, II 392, (~1 Maren Jensdatter 10.5.1792, II 323), ~2 boelsmand Rasmus Eriksen 27.3.1833, III 144
Pedersdatter, Marie Kirstine – Farstrup, 27.6.1842, 208, 211, -L, ~ husmand og smed Lars Christian Andersen
Pedersdatter, Peerlene – Taagerod, 1.12.1826, 64, 65, ~ indsidder og væver Niels Rasmussen
Pedersdatter, Sidsel Marie – enke, Tinghuset, Vigerslev, 29.1.1836, 154, efter husmand Mads Mathiasen 1.9.1826, 55, 56, -L
Pedersen, Christen (Kb.) – indsidder, Farstrup, 24.7.1837, 174, ~ Anne Jørgensdatter 16.6.1831, 131 (skiftepr. Rasmus Pedersen)
Pedersen, Gotschalk – aftægtsmand, Bredbjerg, 19.6.1847, 243, 246, ~ Maren Rasmusdatter
Pedersen, Hans – Brunsvig, husmand, 7.1.1836, 154, ~ …
Pedersen, Jørgen – husmand, Taagerod, 10.4.1844, 218, ~ Karen Jørgensdatter 13.8.1830, 126, 127, -L
Pedersen, Lars – fattiglem, Munkehusgyde, Vigerslev, 12.12.1843, 217
Pedersen, Niels – aftægtsmand, Nykøbing, 30.12.1820, III 8, ~1 Margrethe Olesdatter 21.9.1780, II 128, -L, ~2 Agathe Nielsdatter 6.10.1814, II 513, 527
Pedersen, Niels – fattiglem, Rue, 5.10.1843, 216
Pedersen, Niels – husmand, Krudtløkkehus, Trostrup, 25.8.1837, 172, ~ Anne Andersdatter
Pedersen, Niels – husmand, Rue, 12.10.1832, 139, ~ Marie Elisabeth Andersdatter 9.3.1829, 103
Pedersen, Rasmus – husmand, Smørvraa, 30.11.1826, III 61, ~ Mette Rasmusdatter 11.8.1845, III 233, (~1 Hans Jensen 17.9.1794, II 344, 349, ~1 Adamine Frederikke Godskesdatter, i Stige, 31.3.1787, II 269, ~1 Peder Jørgensen, Morud, 10.1.1772, II 50)
Pedersen, Rasmus – indsidder, Farstrup, 24.7.1837, 174, ~ Anne Jørgensdatter 16.6.1831, 131 (Kb. Christen Pedersen)
Pedersen, Rasmus – Stenløse, 21.1.1847, 241, -L
Pedersen, Rasmus – ungkarl, Fangel, 12.1.1835, 147, -L
Poulsdatter, Abellone – pige, Farstrup, 2.8.1840, 197
Poulsdatter, Grethe – fattiglem, Farstrup, 14.9.1841, 201
Poulsdatter, Kirstine – Bredbjerg, 30.12.1822, III 21, ~ boelsmand Jens Larsen, (~2 Maren Rasmusdatter)
Poulsdatter, Maren – tjenestepige, Bredbjerg, 17.7.1825, 41, -L
Poulsdatter, Marie – enke, Farstrup, 27.9.1822, III 20, efter gaardmand Hans Olesen 14.9.1802, II 401
Poulsen, Jens – fattiglem, Farstrup, 31.12.1838, 185
Poulsen, Niels – gaardmand, Stenløse, 16.6.1836, III 163, ~ Mette Andersdatter 26.8.1823, III 30
Rasmusdatter, Abelone – Farstrup, 16.11.1828, 83, ~ husmand og skrædder Jørgen Rasmussen 19.9.1829, 113
Rasmusdatter, Abelone – Rue, 20.11.1828, ~ husmand Peder Johansen 11.2.1836, 154
Rasmusdatter, Anne Dorthea – enke, Blæsbjerghus, Vigerslev, 21.5.1842, 207, efter husmand Niels Hansen
Rasmusdatter, Anne Kirstine – Rue, 20.8.1850, 277
Rasmusdatter, Anne Magdalene – Komigen, 8.5.1832, 134, ~ husmand Rasmus Rasmussen 26.2.1834, 145
Rasmusdatter, Anne Marie – Fangel, 3.7.1824, III 35, 37, ~ boelsmand Peder Madsen
Rasmusdatter, Gjertrud – fattiglem, Rue, 30.10.1829, 114
Rasmusdatter, Johanne – Taagerod, 7.2.1848, III 246, 250, 253, 256, ~ fhv. gaardmand Hans Andersen, (~1 Bodil Nielsdatter 12.3.1823, III 25, 28)
Rasmusdatter, Karen – Brunsvig, 25.2.1845, III 232, ~1 Hans Bendtsen 2.4.1810, II 469, (~1 Kirsten Jørgensdatter 13.10.1790, II 311, 314, 316, 317), ~2 aftægtsmand Lars Andersen 24.11.1842, III 211, 212, -L
Rasmusdatter, Maren – tjenestepige, Rue, 24.6.1844, 221
Rasmusdatter, Marie – enke og fattiglem, Rue, 22.8.1847, 243, efter indsidder Anders Hansen
Rasmusdatter, Mette – Smørvraa, 11.3.1845, III 233, ~1 Hans Jensen 17.9.1794, II 344, 349, (~1 Adamine Frederikke Godskesdatter i Stige, 31.3.1787, II 269, ~1 Peder Jørgensen, Morud, 10.1.1772, II 50), ~2 husmand Rasmus Pedersen 30.11.1826, III 61
Rasmussen, Christen – husmand og tømmermand, Limkildehuset, Vigerslev, 12.7.1829, 111, 118, 126, 183, ~ Kirsten Hansdatter 11.1.1837, 164, 169, 183
Rasmussen, Hans – gaardmand, Rue, 11.4.1823, 28, ~ Susanne Eriksdatter 28.10.1836, 163
Rasmussen, Hans – gaardmand, Ulstrup, 19.11.1841, 201, 204, ~ Maren Larsdatter
Rasmussen, Hans – husmand, Taagerod, 10.6.1830, 121, 122, ~ Maren Olesdatter, (~2 smed Jens Frantsen, Brændedamstedet, Ubberud)
Rasmussen, Hans Henrik – ungkarl og møllersvend, Morud, 31.5.1832, 135, 140, -L
Rasmussen, Jens – boelsmand, Fangel, 9.5.1830, 118, 119, 121, ~ Kirstine Marie Rasmusdatter
Rasmussen, Johan – Vigerslev, 18.12.1839, 194, ~ Anne Margrethe Hansdatter 3.12.1850, 280, (~2 Ole Jeppesen)
Rasmussen, Jørgen – husmand og skrædder, Farstrup, 19.9.1829, 113, ~ Abelone Rasmusdatter 16.1.1828, 83
Rasmussen, Jørgen – husmand, Rue, 19.7.1830, 124, ~ Maren Jespersdatter
Rasmussen, Lars – aftægtsmand, Rue, 21.6.1828, 92, ~ Karen Jørgensdatter 5.11.1829, 114
Rasmussen, Mads – fhv. møller og indsidder, Morud Mølle, 22.2.1842, 204, ~ Henriette Kirstine Rasmusdatter (Kb.)
Rasmussen, Rasmus – husmand, Komigen, 26.2.1834, 145, ~ Anne Magdalene Rasmusdatter 8.5.1832, 134
Rasmussen, Søren – gaardmand, Rue, 12.4.1848, 246, 254, 260, ~ Birthe Kirstine Christensdatter
Ringe, Thomas – husmand og feltskærer, Steghus, 3.5.1843, 214, 232, ~ Maren Hansen 4.8.1844, 222, 232
Sørensen, Christen – Farstrup, 17.11.1798, II 368, ~1 Anne Jørgensdatter 18.1.1758, I 86, ~2 Anne Larsdatter 7.5.1772, II 56, ~3 Anne Margrethe Nielsdatter 27.12.1821, III 12
Thomasdatter, Mette Cathrine – pige, Farstrup, 4.2.1837, 166, 173
Thorsen, Peder – gaardmand, Rue, 24.8.1842, 208, 209, ~ Karen Larsdatter
Tokker, Søren Nielsen – husmand, Cancellihuset, Vigerslev, 16.4.1845, 232, ~ Anne Kirstine Hansdatter
Ubel, Hans Nielsen – aftægtsmand, Havreheden, 31.12.1847, 245
Ulbek, Anne Kirstine – Ensomhed, 19.10.1847, 244, ~ fattiglem Jean Mai 28.3.1848, 246
Willadsen, Peder – husmand og hjulmand, Jydekrogen, 3.7.1835, III 150, 151, ~1 Ide Christensdatter 12.5.1801, II 383, ~2 Adelheide Benedikte Adamsdatter 14.1.1828, III 38, 84, 86, ~3 Susanne Margrethe Christensdatter 12.2.1837, III 167