Kørup 1740-1836

Afskrift af register til skifteprotokol
Kørup Gods 1740-1836
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

(Skifteprot. 1836-50 er indbundet sammen med Lunde-Skam Herred skiftepr. 1856-60)

…, … – Ringe, 11.10.1766, I 123, -L, ~ skrædder Christen Mikkelsen, (~2 Mette Marie Larsdatter 16.4.1792, III 78, -L)
…, Sophie Amalie – enke, Gyndstrup, 14.12.1774, II 10, efter forpagter … Berentzen
Abrahamsen, Niels – skrædder, Bedeslev, 19.7.1800, III 147, ~1 …, ~2 Anne Marie Nielsdatter
Acke, Jørgen Nielsen – gaardmand, Baardesø, ?.?.1795, II 59, Einsidelsborg skiftep., ~ Karen Nielsdatter 10.8.1775, II 25
Albrechsdatter, Karen – Nørre Næraa, 4.7.1741, I 10, ~ gaardmand Søren Rasmussen
Albretsen, Peder – husmand, Bedeslev, 19.3.1832, III 367, 371, ~1 Birthe Jensdatter 27.2.1798, III 124, 128, ~2 Anne Margrethe Hansdatter 26.11.1804, III 169, ~3 Anne Margrethe Andersdatter
Andersdatter, Anne – Agernæs, 31.5.1786, II 120, ~ gaardmand Peder Stephansen
Andersdatter, Birgitte – Nørre Næraa, 9.10.1742, I 13, -L, ~ Hans Larsen 25.10.1743, I 36, -L, (~2 Else Larsdatter 1.2.1743, I 17, -L, ~3 Anne Jensdatter)
Andersdatter, Bodil – Bedeslev, 12.4.1763, I 89, ~ indsidder Rasmus Nielsen
Andersdatter, Dorthe – Nørre Næraa, 14.5.1830, III 357, ~ aftægtsmand Henrik Knudsen
Andersdatter, Giertrud – Bedeslev, 6.1.1791, III 63, ~ gaardmand Peder Jensen
Andersdatter, Karen – Ringe, 24.9.1722, III 303, ~ Rasmus Rasmussen 2.12.1825, III 322, 326, næste protokol folio 44, (~2 Karen Hansdatter 2.12.1825, III 322, 326)
Andersdatter, Kirsten – Baardesø, 1.12.1772, II 1, ~ gaardmand Niels Pedersen
Andersdatter, Maren – Bedeslev, 7.2.1801, III 150, 153, ~ Jens Andersen 10.9.1828, III 350, (~1 Karen Isaksdatter 15.3.1788, III 20, ~1 Anders Madsen død 1762, ~2 Morten Eriksen død 1770)
Andersdatter, Maren – Nørre Næraa, 18.6.1800, III 146, ~ gaardmand gl. Hans Hansen
Andersdatter, Maren – pige, Nørre Næraa, 25.6.1835, III 413, -L
Andersdatter, Maren – Ringe, 16.12.1758, I 68, ~ gaardmand Peder Rasmussen
Andersdatter, Maren – Rorslev, 13.6.1799, III 138, 143, ~1 Anders Christensen 26.4.1770, I 145, ~2 Jørgen Jørgensen 4.4.1807, III 178, 179
Andersen, Anders – 14 aar, Nørre Næraa, 15.4.1867, III 334
Andersen, Erik – ungkarl, Gyndstrup, 12.2.1782, II 56, -L
Andersen, Frederik – gaardmand, Æbelø, 26.9.1831, III 363, ~ Maren Clausdatter 11.9.1832, III 372, 382
Andersen, Hans – bødker, Tørresø, 25.8.1785, II 92, ~1 Maren Larsdatter 8.8.1775, I 112 Einsidelsborg skiftep., ~2 Maren Rasmusdatter 9.2.1779, I 118 Einsidelsborg skiftep., ~3 Anne Larsdatter 22.6.1785, II 86, ~4 Karen Rasmusdatter
Andersen, Hans – husmand, Bedeslev, 9.5.1825, II 319, -L, ~ Sidsel Madsdatter
Andersen, Hans – husmand, Baardesø, 26.4.1769, I 132, ~ Catrine Pedersdatter
Andersen, Hans – ungkarl, Ringe, 26.12.1826, III 331, -L
Andersen, Jens – gaardmand, Bedeslev, 10.9.1828, III 350, ~1 Karen Isaksdatter 15.3.1788, III 20, (~1 Anders Madsen død 1762, ~2 Morten Eriksen død 1770), ~2 Maren Jørgensdatter 5.6.1793, III 85, ~3 Maren Andersdatter 7.2.1801, III 150, 153, ~4 Gertrud Rasmusdatter
Andersen, Jørgen – gaardmand, Nørre Næraa, 28.7.1828, III 348, 350, ~1 Karen Pedersdatter 18.2.1818, III 275, -L, ~2 Johanne Jensdatter
Andersen, Jørgen – husmand, Vellinge, 6.10.1804, III 166, ~ Maren Jensdatter 30.1.1808, III 186, (~2 Hans Rasmussen)
Andersen, Jørgen – Vellinge, 29.10.1766, I 123, -L, ~1 Bodil Hansdatter 30.6.1763, I 100, (~1 Ole …), ~2 Sidsel Olesdatter
Andersen, Knud – gaardmand, Gundstrup, 18.2.1799, II 84, 87, 97 Einsidelsborg skiftep., ~1 Mette Mortensdatter 2.12.1775, II 31 (~1 Ole Nielsen 12.10.1748, I 45, ~1 Johanne Hansdatter 29.10.1746, I 39, ~1 Poul Madsen 31.10.1740, I 5), ~2 Maren Pedersdatter 11.1.1779, II 40, ~3 Birthe Jørgensdatter 10.9.1806, II 126, 129 se 135 Einsidelsborg skiftep., (~2 Niels Hansen 20.1.1829, II 216, 218 Einsidelsborg skiftep.)
Andersen, Knud – gaardmand, Gyndstrup, 5.12.1755, I 63, -L, ~ Maren Ibsdatter, (~1 Lars Hansen 11.10.1749, I 48)
Andersen, Lars – husmand, Baardesø, 8.8.1742, I 15, ~ Karen eller Kirsten Hansdatter
Andersen, Lars – Ringe, husmand, 18.11.1820, III 289, ~ Frederikke Hansdatter
Andersen, Mads – gaardmand, Gyndstrup, 1.1.1788, III 17, ~ Karen Jensdatter 4.5.1799, III 134, 140, (~2 Ole Knudsen 15.6.1814, III 244, 249, ~2 Johanne Jespersdatter, ~2 Knud Ibsen)
Andersen, Mads – gaardmand, Rorslev, 15.12.1795, III 105, 110, ~ Kirsten Nielsdatter
Andersen, Mads – husmand, Bedeslev, 7.2.1801, III 152, 155, -L, ~ Karen Hansdatter
Andersen, Mathias – gaardmand, Gyndstrup, 11.3.1760, I 73, ~ Anne Larsdatter 26.6.1761, I 76, ~2 Jesper Mortensen
Andersen, Niels – husmand, Bedeslev, 5.12.1808, III 195, ~ Anne Rasmusdatter 9.7.1799, III 139, 142
Andersen, Rasmus – aftægtsmand, Ringe, 22.8.1787, III 8, ~ Karen Hansdatter 7.4.1811, III 210
Andersen, Rasmus – gaardmand, Ringe, 10.7.1817, III 269, 271, ~ Johanne Jørgensdatter 18.4.1836, III 427, 430 (~2 Hans Knudsen)
Andersen, Rasmus – skrædder, aardesø, 17.8.1771, I 186, -L, ~ Margrete Pedersdatter
Ave, Mathias – gaardmand, Holmegaard, Nørre Næraa, 30.1.1789, III 26, ~ Anne Kalvitz
Baltzersdatter, Anne – Nørre Næraa, 23.6.1768, I 126, ~ Niels Ibsen 14.2.1812, III 225, (~2 Maren Abrahamsdatter)
Baltzersen, Rasmus – husmand, Vellinge, Bedeslev, 13.5.1741, II 10, ~1 …, ~2 Dorthe Poulsdatter
Bertelsdatter, Birthe – Nørre Næraa, 21.3.1801, III 154, ~ husmand Poul Rasmussen
Bruun, Albreth Rasmussen – husmand, Æbelø, 3.12.1834, III 394, 410, ~ Karen Jensdatter 5.3.1844, 110
Bruun, Rasmus Pedersen – husmand, Æbelø, og hustru Karen Pedersdatter 14.4.1812, III 227
Christensdatter, Anne – Vellinge, 30.10.1766, I 124, -L, ~ husmand Rasmus Madsen
Christensdatter, Bodil – Vellinge, 21.1.1804, III 161, ~ Jørgen Nielsen 23.9.1830, III 359, (~2 Kirsten Nielsdatter 18.3.1836, III 422, 424, 435)
Christensdatter, Karen – Bredstrup, 2.4.1765, I 122, ~ gaardmand Hjere Jørgensen
Christensdatter, Maren – Rorslev, 26.4.1763, I 92, ~ Rasmus Sørensen 29.1.1773, II 4, (trolovet Karen Rasmusdatter 26.4.1763, I 95, -L, ~2 Kirsten Nielsdatter)
Christensen, Anders – husmand, Rorslev, 26.4.1770, I 145, ~ Maren Andersdatter 13.6.1799, III 138, 143, (~2 Jørgen Jørgensen 4.4.1807, III 178, 179)
Christensen, Claus – indsidder, Nørre Næraa, 9.5.1801, III 156, -L, ~ Maren Nielsdatter
Christensen, Hans – gaardmand, Rorslev, 26.4.1763, I 91, enkemand efter …
Christensen, Hans – gaardmand, Vellinge, 19.8.1814, III 250, ~ Maren Jensdatter
Christensen, Hans – husmand, Ringe, 19.8.1800, III 148, ~ Anne Catrine Hansdatter
Christensen, Jeppe – gaardmand, Bredstrup, 15.4.1834, III 389, ~ Gertrud Nielsdatter
Christensen, Jørgen – gaardmand, Bredstrup, Nørre Næraa, 20.10.1762, I 86, ~ Anne Hansdatter 28.11.1793, III 88, 90, (~1 Anders Hansen 21.9.1757, ~3 Niels Jensen 27.10.1807, III 184, -L)
Christensen, Jørgen – husmand, Vellinge, 3.4.1804, III 162, ~ Else Marie Jensdatter
Christensen, Niels – husmand, Bedeslev, 20.11.1820, III 290, ~ Kirsten Christensdatter
Christiansdatter, Anne Marie – Ringe, 1.3.1787, III 1, ~ Niels Gregersen 30.7.1808, III 192, (~2 Kirsten Mortensdatter 23.1.1795, III 94, 96, ~3 Maren Rasmusdatter)
Christiansen, Hans – smed, Nørre Næraa, 9.4.1827, III 334, ~ Maren Hjeresdatter
Christiansen, Johan – husmand, Ringe, 22.9.1798, III 125, 128, ~ Karen Hansdatter
Christophersdatter, Maren – Nørre Næraa, 24.5.1804, III 163, ~ Lars Jørgensen 4.4.1811, III 207, 210, 214 (~2 Maren Jensdatter)
Christophersen, Niels – gaardmand, Glavendrup, 3.5.1747, I 41, ~1 Anne Knudsdatter død ca 1736, ~2 Anne Andersdatter, (~2 Jørgen Hansen 21.11.1754, I 61, ~3 gaardmand Peder Knudsen)
Clausdatter, Anne – pige, Rorslev, 26.5.1815, III 256, 260, -L
Clausdatter, Maren – Æbelø, 11.9.1832, III 372, 382, ~ Frederik Andersen 26.9.1831, III 363
Clausen, Hans – gaardmand, Rorslev, 19.2.1818, III 275, ~ Bodil Nielsdatter
Dyhr, Peder – birkedommer, Bedeslev, 8.9.1775, II 27, -L, ~ Catrine Marie Junge
Eriksdatter, Anne Dorthe – Grindløse, 23.9.1758, I 66, -L, ~ Hans Jensen
Eriksdatter, Johanne – Vellinge, 13.8.1791, III 70, 73, -L, ~ boelsmand Hans Larsen, (~2 Marie Knudsdatter 9.6.1809, III 196, 199)
Eriksen, Hans – møller, Holme Mølle, 21.6.1787, III 8, ~ Maren Pedersdatter 31.5.1790, III 55, 56, 60, 64
Fabian, Juliane – Holme Mølle, 30.5.1827, III 335, ~ møller Hans Corneliussen
Ferslev, Anne Marie – Kørup, 5.5.1769, I 135, -L, ~ forpagter Christen Sparevogn
Frydendahl, Malta – Bedeslev, 8.5.1787, III 33, ~ Marie Hennings
Gregersen, Niels – gaardmand, Ringe, 30.7.1808, III 192, ~1 Anne Marie Christiansdatter 1.3.1787, III 1, ~2 Kirsten Mortensdatter 23.1.1795, III 94, 96, ~3 Maren Rasmusdatter
Hansdatter, Anne – Bedeslev, 26.5.1824, III 311, ~ Stephan Stephansen 29.5.1843, 98, 102, 105, 114, (~2 Anne Poulsdatter)
Hansdatter, Anne – Bedeslev, 30.5.1817, III 268, ~ gaardmand Anders Hansen
Hansdatter, Anne – Bredstrup Mølle, Nørre Næraa, 27.4.1763, I 93, ~ møller Rasmus Hansen
Hansdatter, Anne – Bredstrup, Nørre Næraa, 28.11.1793, III 88, 90, ~1 Anders Hansen 21.9.1757, ~2 Jørgen Christensen 20.10.1762, I 86, ~3 Niels Jensen 27.10.1807, III 184, -L
Hansdatter, Anne – Nørre Næraa, 20.3.1744, I 36, ~1 Jens …, ~2 husmand Peder Holgersen
Hansdatter, Anne – Vellinge, 17.9.1814, III 254, ~ husmand Jørgen Rasmussen, (~2 Maren Hansdatter 10.4.1831, III 362)
Hansdatter, Anne Catrine – pige, Ringe, 20.11.1820, III 289, -L
Hansdatter, Anne Margrethe – Bedeslev, 26.11.1804, II 169, ~ Peder Albretsen 19.3.1832, III 367, 371, (~1 Birthe Jensdatter 27.2.1798, III 124, 128, ~3 Anne Margrethe Andersdatter)
Hansdatter, Anne Marie – pige, Bedeslev, 29.1.1823, III 305, -L
Hansdatter, Anne Marie – Rorslev, 3.4.1827, III 334, -L, ~ gaardmand Jørgen Rasmussen
Hansdatter, Barbara – Ringe, 28.9.1795, III 103, 119, ~ gaardmand Jeppe Christensen
Hansdatter, Bodil – Ringe, 16.12.1824, III 317, ~ gaardmand Hans Hjeresen 16.4.1849, 179, 182, (~1 Anne Ibsdatter 22.4.1811, III 210, 212, ~3 Karen Larsdatter 7.4.1831, III 361, -L, ~4 Maren Hansdatter)
Hansdatter, Bodil – Skamby, 3.6.1761, I 75, ~1 gaardmand Christen Jørgensen (?), ~2 gaardmand Knud Jensen
Hansdatter, Bodil – Vellinge, 30.6.1763, I 100, ~1 Ole …, ~2 Jørgen Andersen 29.10.1766, I 123, -L (~2 Sidsel Olsdatter)
Hansdatter, Frederikke – Ringe, 30.6.1825, III 320, ~ husmand Niels Ibsen
Hansdatter, Johanne – Gundstrup, 29.10.1746, I 39, ~1 Poul Madsen 31.10.1740, I 5, ~2 Ole Nielsen 12.10.1748, I 45, (~2 Mette Mortensdatter)
Hansdatter, Johanne Kirstine – Bedeslev, 11.3.1835, III 409, 411, -L, ~ husmand Albreth Pedersen
Hansdatter, Karen – Bedeslev, 6.7.1804, III 164, ~ Jørgen Jensen
Hansdatter, Karen – Nørre Næraa, 15.9.1821, III 296, ~ Hans Jensen 17.10.1807, III 183, (~1 Kirsten Jensdatter 15.8.1795, III 102)
Hansdatter, Karen – Ringe, 7.4.1811, III 210, ~ Rasmus Andersen 22.8.1787, III 8
Hansdatter, Karen – Rorslev, 15.7.1790, III 56, ~1 Jørgen Rasmussen død 1757, ~2 gaardmand Jesper Jensen død efter 1760
Hansdatter, Karen – Rorslev, 4.1.1825, III 318, ~ Ole Larsen 26.3.1828, III 347, (~1 Elisabeth Knudsdatter 6.4.1816, III 261)
Hansdatter, Kirsten – Rorslev, 14.5.1781, II 43, ~ Niels Jensen 17.2.1775, II 24
Hansdatter, Kirsten – Rorslev, 14.9.1816, III 264, 266, -L, ~ Mads Hansen
Hansdatter, Kirsten – Rorslev, 24.3.1808, III 189, ~ Hans Jørgensen 12.9.1832, III 373, -L, (~2 Gertrud Hansdatter)
Hansdatter, Maren – Bedeslev, 9.10.1833, III 381, 383, -L, ~ husmand Hans Hansen
Hansdatter, Maren – Bredstrup Mølle, 25.9.1827, III 340, ~ Niels Nielsen 10.3.1811, III 206, 208
Hansdatter, Maren – enke, Bredstrup, Nørre Næraa, 25.5.1749, I 47, efter Hjerre Pedersen
Hansdatter, Maren – Grindløse, 1.10.1757, I 66, -L, ~ gaardmand Hans Jensen, (~2 Anne Dorthe Eriksdatter 23.9.1758, I 66, -L)
Hansdatter, Maren – Grindløse, 25.6.1763, I 94, ~ hjulmand Jørgen Jensen
Hansdatter, Maren – Nørre Næraa, 17.7.1771, I 183, ~1 Rasmus Jensen død før 1757, ~2 Hans Nielsen 17.7.1771, I 183
Hansdatter, Maren – Rorslev, 10.5.1803, III 160, -L, ~ Niels Nielsen
Hansdatter, Maren – Rorslev, 12.4.1795, III 97, 100, ~1 Clemen …, ~2 Hans Nielsen 16.10.1790, III 60, 63, (~1 Gertrud Jacobsdatter død ca 1775)
Hansdatter, Maren – Vellinge, 10.4.1831, III 362, ~ Jørgen Rasmussen, (~1 Anne Hansdatter 17.9.1814, III 254)
Hansdatter, Maren– Rorslev, 28.12.1812, III 234, ~ gaardmand Mads Hansen, (~2 Kirsten Hansdatter 14.9.1816, III 264, 266, -L)
Hansdatter, Margrete – Melby, 7.1.1747, I 40, ~ Jørgen Knudsen 4.10.1754, I 60, (~2 Gertrud Rasmusdatter 4.10.1754, I 60)
Hansdatter, Mette – Baardesø, 10.5.1762, I 80, ~1 Jens Jensen 17.9.1759, I 72, (~1 Maren Olsdatter 20.10.1740, I 2), ~2 gaardmand Peder Rasmussen, (~2 Maren Rasmusdatter 29.4.1770, I 149)
Hansen, Anders – gaardmand, Bredstrup, Nørre Næraa, 21.9.1757, ~ Anne Hansdatter 28.11.1793, III 88, 90, (~2 Jørgen Christensen 20.10.1762, I 86, ~3 Niels Jensen 27.10.1807, III 184, -L)
Hansen, Anders – gaardmand, Nørre Næraa, 8.1.1836, III 419, ~ Kirsten Jørgensdatter 10.7.1845, 138, 148
Hansen, Anders – hjulmand, Bedeslev, 15.5.1788, III 23, ~ Maren Jørgensdatter 8.8.1787, II 4 Einsidelsborg skiftep., ~2 Dorthe Madsdatter 26.4.1789, III 38
Hansen, Anders – husmand, Bedeslev, 3.6.1822, III 299, ~ Karen Pedersdatter
Hansen, Anders – husmand, Baardesø, 26.5.1769, I 133, ~ Karen Johansdatter
Hansen, Christen – gaardmand, Nørre Næraa, død 1801, testamente 12.2.1798, III 153, -L, ~ Pernille Pedersdatter
Hansen, Christen – gaardmand, Vellinge, 6.5.1832, III 368 se ogsaa 401, ~ Maren Jensdatter, (~2 Anders Hansen)
Hansen, Christen – gaardmand, Vellinge, 9.6.1795, III 99, 100, 118, ~1 Bodil Rasmusdatter 17.1.1772, II 365 Gyldensteen skiftep., ~2 Kirsten Jørgensdatter
Hansen, Frands – indsidder, Bedeslev, 29.6.1814, III 245, -L
Hansen, gl. Hans – gaardmand, Nørre Næraa (1800 unge), 18.11.1813, III 239, ~1 Kirsten Hjeresdatter 21.1.1805, III 171, ~2 Barbara Sophie Olsdatter
Hansen, Hans – Baardesø, 31.3.1769, I 129 ~ Birthe Margrethe Madsdatter, (~2 husmand Rasmus Christophersen)
Hansen, Hans – gaardmand, Bedeslev, 4.9.1828, III 349, -L, ~1 Maren Jørgensdatter 30.10.1823, III 307, -L., ~2 Anne Jørgensdatter
Hansen, Hans – gaardmand, Bedeslev, skifte og afstaaelse 6.11.1801, III 15, ~1 …, ~2 Kirsten Andersdatter
Hansen, Hans – gaardmand, Rorslev, 20.6.1822, III 301, ~ Karen Pedersdatter
Hansen, Hans – husmand, Bedeslev, 28.4.1836, III 428, 433, ~1 Mette Pedersdatter død 1827, ~2 Kirsten Pedersdatter 17.10.1829, III 353, ~3 Maren Pedersdatter
Hansen, Hans – husmand, Baardesø, 31.3.1769, I 129, ~ Birthe Margrethe Madsdatter (~2 Rasmus Christophersen)
Hansen, Hans – husmand, Gyndstrup, 6.5.1799, III 135, ~ Bodil Marie Hansdatter (~2 Peder Pedersen 26.5.1826, III 324)
Hansen, Hans – ugift kusk, Kørup, 8.8.1798, III 125, 127, 129, -L
Hansen, Hans – ungkarl, Bedeslev, 11.4.1780, II 45, -L
Hansen, Hans – ungkarl, Æbelø, 4.5.1829, III 352, -L
Hansen, Hjere – gaardmand, Ringe, skifte og afstaaelse 15.4.1801, III 155, ~ Karen Hansdatter
Hansen, Jeppe – husmand, Rorslev, 19.4.1743, I 18, ~1 …, ~2 Maren Hansdatter
Hansen, Jørgen – gaardmand, Glavendrup, 21.11.1754, I 61, ~1 Anne Andersdatter, (~1 Niels Christophersen 3.5.1747, I 41, ~1 Anne Knudsdatter død ca 1736), ~3 Peder Knudsen
Hansen, Jørgen – gaardmand, Nørre Næraa, 17.7.1771, I 181, ~ Anne Christensdatter
Hansen, Knud – gaardmand, Gyndstrup, 27.8.1830, III 358, ~ Maren Nielsdatter
Hansen, Knud – husmand og bødker, Tørresø, 27.9.1785, II 100, ~1 Anne Nielsdatter 28.9.1775, I 113 Einsidelsborg skiftep., ~2 Karen Hansdatter
Hansen, Lars – gaardmand, Gyndstrup, 11.10.1749, I 48, ~ Maren Ibsdatter, (~2 Knud Andersen 5.12.1755, I 63, -L)
Hansen, Lars – gaardmand, Nørre Næraa, 9.7.1825, III 320, ~ Maren Jensdatter
Hansen, Mads – ungkarl, Rorslev, 18.3.1772, I 159, -L
Hansen, Morten – gaardmand, Vellinge, 21.1.1782, II 52, ~ Bodil Jespersdatter 18.6.1754, I 57
Hansen, Niels – gaardmand, Gyndstrup, 18.11.1802, III 159, -L, ~ Anna Kirstine Jespersdatter
Hansen, Niels – gaardmand, Nørre Næraa, 5.3.1833, III 377, 380, -L, ~ Barbara Sophie Olsdatter
Hansen, Niels – husmand, Gyndstrup, 17.4.1811, III 210, 218, ~ Barbara Nielsdatter
Hansen, Niels – smed, Bedeslev, 18.4.1785, II 82, -L, ~ Kirstine Hansdatter
Hansen, Niels – ungkarl, skrædder, Pugholmshuset, 18.2.1834, III 389
Hansen, Peder – gaardmand, Gyndstrup, 8.7.1782, II 58, ~ Anne Knudsdatter
Hansen, Peder – husmand, Baardesø, 1.12.1785, II 106, ~ Margrethe Pedersdatter 8.10.1796, II 68 Einsidelsborg skiftep., (~2 Jørgen Nielsen 24.2.1797, II 70, 73, -L, ~2 Bodil Andersdatter)
Hansen, Peder – husmand, Ringe, 18.5.1830, III 357, ~ Maren Christensdatter
Hansen, Rasmus – gaardmand, Ringe, 6.2.1807, III 177, ~ Anne Marie Knudsdatter
Hansen, Rasmus – ungkarl, Nørre Næraa, 23.12.1820, III 290, -L
Hansen, Søren – husmand, Bedeslev, 4.9.1818, III 279, ~1 Marie Nielsdatter 1.11.1806, III 176, -L, ~2 Sidsel Madsdatter
Hansen, unge Hans – gaardmand, Nørre Næraa, 1.9.1805, III 171, ~ Karen Pedersdatter 7.4.1830, III 355, (~1 Christen Nielsen 28.10.1796, III 114, 116, 122, ~3 Jørgen Rasmussen)
Hellesdatter, Anne Kirstine – Vellinge, 26.7.1817, III 270, 273, -L, ~ husmand Jørgen Johansen
Henriksdatter, Giedke – enke, Gundstrup, 22.9.1762, I 86, efter Mads Rasmussen
Henriksen, Knud – gaardmand, Nørre Næraa, 22.10.1833, III 383, ~ Karen Marie Jørgensdatter, (~2 Jens Hansen)
Hjeresdatter, Kirsten – Nørre Næraa, 21.1.1805, III 171, ~ gl. Hans Hansen (1800 unge) 18.11.1813, III 239, (~2 Barbara Sophie Olsdatter)
Hjeresen, Hans – gaardmand, Ringe, 16.4.1849, 179, 182, ~1 Anne Ibsdatter 22.4.1811, III 210, 212, ~2 Bodil Hansdatter 16.12.1824, III 317, ~3 Karen Larsdatter 7.4.1831, III 361, -L, ~4 Maren Hansdatter
Hjeresen, Hans – husmand, Nørre Næraa, 15.11.1843, 105, 107, ~1 Maren Nielsdatter 16.1.1836, III 418, (~1 Anders Knudsen 4.11.1813, III 238, 241), ~2 Anne Marie Andersdatter
Hjeresen, Mads – indsidder, Nørre Næraa, 2.1.1830, III 354, -L
Hjeresen, Niels – aftægtsmand, Rorslev, 15.1.1812, III 225, ~ Johanne Mortensdatter 24.1.1812, III 225
Ibsdatter, Anne – pige, Rorslev, 23.9.1822, III 303, -L
Ibsdatter, Anne – Ringe, 22.4.1811, III 210, 212, ~ gaardmand Hans Hjeresen 16.4.1849, 179, 182, (~2 Bodil Hansdatter 16.12.1824, III 317, ~3 Karen Larsdatter 7.4.1831, III 361, -L, ~4 Maren Hansdatter)
Ibsdatter, Anne Marie – Rorslev, 9.11.1832, III 375, ~ husmand Rasmus Hansen
Ibsdatter, Gertrud – Ringe, 29.1.1823, III 306, -L, ~ Anders Rasmussen
Ibsdatter, Karen – Grindløse, 24.10.1740, I 4, ~ Niels Jensen 22.1.1742, I 11, (~2 Kirsten Mortensdatter 15.9.1750, I 49, ~2 Rasmus Hansen)
Ibsen, Jørgen – gaardmand, Rorslev, 7.2.1828, III 345, 347, 351, ~ Karen Rasmusdatter, (~2 Mads Jørgensen)
Ibsen, Niels – gaardmand, Vellinge, 8.7.1807, III 181, ~ Catrine Knudsdatter
Ibsen, Niels – Nørre Næraa, 14.12.1812, III 225, ~1 Anne Baltzersdatter 23.6.1768, I 126, ~2 Maria Abrahamsdatter
Ibsen, Rasmus – husmand, Rorslev, 1.11.1787, III 16, ~ Anne Cathrine Nielsdatter 18.1.1788, III 20
Isaksdatter, Karen – Bedeslev, 15.3.1788, III 20, ~1 Anders Madsen død 1762, ~2 gaardmand Morten Eriksen død 1770, ~3 Jens Andersen 10.9.1828, III 350, (~2 Maren Jørgensdatter 5.6.1793, III 85, ~3 Maria Andersdatter 7.2.1801, III 150, 153, ~4 Gertrud Rasmusdatter)
Isaksen, Mads – husmand, Bedeslev, 24.11.1823, III 308, 312, ~ Kirsten Jensdatter 3.11.1834, III 393, (~2 Rasmus Hansen)
Isaksen, Rasmus – indsidder, Ringe, 29.6.1805, III 171, ~ Karen Christensdatter
Jacobsen, Hans – husmand, Bedeslev, 8.11.1814, III 255, ~ Maren Jørgensdatter
Jacobsen, Lars – birkedommer, Bolmerod, 22.2.1742, I 19, ~ Anne Vesses 12.7.1738
Jensdatter, Anne – Agernæs, 14.1.1832, III 367, -L, ~ Niels Olsen
Jensdatter, Anne – Rorslev, 26.4.1763, I 90, ~1 Rasmus Rasmussen 6.10.1749, I 47, ~2 Mads Olsen, (~2 Karen Jensdatter 14.6.1779, II 41)
Jensdatter, Anne Marie – Rorslev, 17.3.1796, III 107, 109, 120, ~ Niels Nielsen, (~1 Karen Madsdatter 4.1.1788, III 21, ~3 Maren Hansdatter 10.5.1803, III 160, -L)
Jensdatter, Birthe – Bedeslev, 27.2.1798, III 124, 128, ~ Peder Albretsen 19.3.1832, III 367, 371, (~2 Anne Margrethe Hansdatter 26.11.1804, III 169, ~3 Anne Margrete Andersdatter)
Jensdatter, Bodil – Bredstrup, 15.2.1828, III 346, ~1 Hans Larsen 27.4.1813, III 236, ~2 gaardmand Hans Nielsen, (~2 Anne Larsdatter 27.10.1831, III 364)
Jensdatter, Bodil – Gyndstrup, 8.1.1757, I 64, ~ Anders Nielsen 1.2.1775, II 20, (~2 Bodil Nielsdatter)
Jensdatter, Gertrud – Baardesø, 19.4.1769, I 131, ~1 husmand Hans Augustesen død 1764, ~2 Vilhelm Frederik Høyer
Jensdatter, Karen – Bedeslev, 31.10.1831, III 365, ~ gaardmand Jørgen Pedersen
Jensdatter, Karen – Grindløse, 30.5.1750, I 49, -L, ~ boelsmand Anders Knudsen
Jensdatter, Karen – Gyndstrup, 4.5.1799, III 134, 140, ~1 Mads Andersen 1.1.1788, III 17, ~2 Ole Knudsen 15.6.1814, III 244, 249, (~2 Johanne Jespersdatter)
Jensdatter, Karen – Nørre Højrup, 30.10.1769, I 144, ~ husmand Mads Hansen
Jensdatter, Karen – Rorslev, 14.6.1779, II 41, ~ Mads Olsen, (~1 Anne Jensdatter 26.4.1763, I 90, ~1 Rasmus Rasmussen 6.10.1749, I 47)
Jensdatter, Karen – Rorslev, 18.2.1819, III 282, ~ Hjere Madsen, (~1 Anne Dorthe Nielsdatter 11.5.1812, III 227, -L)
Jensdatter, Kirsten – Bedeslev, 3.11.1834, III 393, ~1 Mads Isaksen 24.11.1823, III 308, 312, ~2 husmand Rasmus Hansen
Jensdatter, Kirsten – Baardesø, 17.8.1771, I 189, ~1 Anders Jensen 8.8.1742, I 30 Einsidelsborg skiftep., ~2 Rasmus Madsen 4.6.1763, I 78, -L Einsidelsborg skiftep.
Jensdatter, Kirsten – Nørre Næraa, 15.8.1795, III 102, ~ Hans Jensen 17.10.1807, III 183 (~2 Karen Hansdatter 15.9.1821, III 296)
Jensdatter, Kirsten – pige, Bedeslev, 8.5.1821, III 293, -L
Jensdatter, Kirsten – pige, Ringe Mølle, 20.9.1782, II 63, -L
Jensdatter, Maren – pige, Vellinge, 26.12.1834, III 402, 408, -L
Jensdatter, Maren – Vellinge, 30.1.1808, III 186, ~1 Jørgen Andersen 6.10.1804, III 166, ~2 husmand Hans Rasmussen
Jensdatter, Margrethe – Gyndstrup, 20.11.1778, II 39, ~ Mads Knudsen 28.2.1787, III 1
Jensdatter, Marie – Rorslev, 11.10.1809, III 199, -L, ~ Jørgen Pedersen
Jensen, Anders – gaardmand, Baardesø, 8.8.1742, I 30 Einsidelsborg skiftep., ~ Kirsten Jensdatter 17.8.1771, I 89, (~2 Rasmus Madsen 4.6.1763, I 78, -L, Einsidelsborg skiftep.)
Jensen, Anders – husmand og snedker, Rorslev, 17.10.1829, III 353, ~ Maren Pedersdatter
Jensen, Bertel – husmand, Ringe, 20.1.1816, III 260, -L, ~ Karen Nielsdatter
Jensen, Bertel – husmand, Rorslev, 24.6.1834, III 391, -L, 125, ~ Maren Ibsdatter 5.1.1837, 2, 125
Jensen, Claus – ungkarl, Rorslev, 26.2.1836, III 419, -L
Jensen, gl. Anders – gaardmand, Ringe, 20.2.1813, III 236, ~ Johanne Jørgensdatter
Jensen, Hans – gaardmand, Gyndstrup, 14.3.1741, I 8, ~ Birthe Rasmusdatter 5.11.1751, I 51, (~2 Hans Hansen Møller 13.11.1784, II 67, ~2 Mette Kirstine Nielsdatter 20.4.1806, III 176)
Jensen, Hans – husmand, Nørre Næraa, 17.10.1807, III 183, ~1 Kirsten Jensdatter 15.8.1795, III 102, ~2 Karen Hansdatter 15.9.1821, III 296
Jensen, Hans – husmand, Æbelø, 14.5.1816, III 262, 265, -L, ~ Anne Lucie Pedersdatter 17.11.1825, III 322, (~1 Claus Jensen død 1782)
Jensen, Hans – indsidder, Baardesø, 27.9.1754, I 59 ~ Maren Hansdatter, (~2 Jens Carstensen død i Vellinge 1776 se Hofmansgave skiftep.)
Jensen, Jacob – husmand, Ringe, 13.5.1823, III 307, ~ Grethe …
Jensen, Jens – gaardmand, Baardesø, 17.9.1759, I 72, ~1 Maren Olsdatter 20.10.1740, I 2, ~2 Mette Hansdatter 10.5.1762, I 80, (~2 Peder Rasmussen, ~2 Maren Rasmusdatter 29.4.1770, I 149)
Jensen, Jeppe – smed, Bedeslev, 29.6.1832, III 370 se ogsaa 376, ~ Kirsten Pedersdatter
Jensen, Just – ungkarl, Ringe, 27.3.1829, III 352, -L
Jensen, Knud – Holme Mølle, Nørre Næraa, 24.7.1752, I 52, -L
Jensen, Margrethe Hedevig – Kørupgaard, 27.2.1764, I 116, -L, ~ forpagter Henrik Thram
Jensen, Niels – gaardmand, Bredstrup, Nørre Næraa, 27.10.1807, III 184, -L, ~ Anne Hansdatter 28.11.1793, II 88, 90, (~1 Anders Hansen 21.9.1757, ~2 Jørgen Christensen 20.10.1762, I 86)
Jensen, Niels – gaardmand, Grindløse, 22.1.1742, I 11, ~ Karen Ibsdatter 24.10.1740, I 4, ~2 Kirsten Mortensdatter 15.9.1750, I 49, (~2 Rasmus Hansen)
Jensen, Niels – Nørre Næraa, husmand, 17.4.1811, III 210, 212, ~ Anne Andersdatter
Jensen, Niels – Rorslev, tømrer, 17.2.1775, II 24, ~ Kirsten Hansdatter 14.5.1781, II 43
Jensen, Peder – husmand, Nørre Næraa, 24.3.1808, III 188, ~ Anne Andersdatter
Jensen, Peder – Ringe, ungkarl, 2.8.1831, III 362, -L
Jensen, Peder – ungkarl, Bedeslev, 19.3.1821, III 291, 296, -L
Jensen, Rasmus – enkemand og indsidder, Nørre Næraa, 1.3.1802, III 158, efter …
Jensen, Rasmus – Kørup, 5.12.1761, I 82, -L
Jespersdatter, Bodil – Vellinge, 18.6.1754, I 57, ~ Morten Hansen 21.1.1782, II 52
Jespersen, Peder – gaardmand, Gyndstrup, 15.2.1834, III 386, ~ Anne Hansdatter
Johansen, Johan – gaardmand, Rorslev, 8.2.1799, III 130, 132, 150, ~ Gertrud Rasmusdatter
Johansen, Jørgen – smed, Ringe, 27.1.1790, III 50, -L, ~ Bodil Pedersdatter
Johansen, Jørgen – ungkarl, Ringe, 1.8.1832, III 371, -L
Johansen, Niels – gaardmand, Rorslev, 3.7.1824, III 314, ~ Kirsten Hansdatter
Josephsen, Hans – husmand, Nørre Næraa, 26.11.1793, III 87, ~ Maren Christensdatter
Jørgensdatter, Anne – Bedeslev, 24.9.1753, I 54, -L, ~ Frederik Mortensen Zaltau 27.4.1748, I 43, -L
Jørgensdatter, Anne – Bredstrup, 14.6.1788, III 25, ~ indsidder Jørgen Hansen
Jørgensdatter, Anne Marie – Rorslev, 7.4.1824, III 308, 313, ~1 Hans Nielsen 3.7.1819, III 283, ~2 husmand Hjere Hansen, (~2 Maren Knudsdatter 19.9.1826, III 327)
Jørgensdatter, Anne Marie – Vellinge, 8.4.1792, III 77, 79, ~ smed Niels Christiansen
Jørgensdatter, Johanne – Gyndstrup, 6.8.1773, II 9, ~ gaardmand Christen Madsen
Jørgensdatter, Johanne – Ringe, 18.4.1836, III 427, 430, ~1 Rasmus Andersen 10.7.1817, III 269, 271, ~2 gaardmand Hans Knudsen
Jørgensdatter, Judith – Bedeslev, 6.4.1789, III 37, ~ husmand Hans Hansen
Jørgensdatter, Karen – Ringe, 28.7.1796, III 113, 121, ~ Hans Madsen 11.4.1796, III 108, 113, 121
Jørgensdatter, Kirsten – Bedeslev, 12.10.1804, III 166, ~ Jens Larsen 4.11.1823, III 307, (~2 Anne Jørgensdatter)
Jørgensdatter, Kirsten – enke, Baardesø, 24.9.1777, II 33, -L, efter gaardmand Peder Hansen
Jørgensdatter, Maren – Bedeslev, 30.10.1823, III 307, ~ Hans Hansen
Jørgensdatter, Maren – Bedeslev, 5.6.1793, III 85, ~ Jens Andersen 10.9.1828, III 350, (~1 Karen Isaksdatter 15.3.1788, III 20, (~1 Anders Madsen død 1762, ~2 Morten Eriksen død 1770), ~3 Maren Andersdatter 7.2.1801, III 150, 153, ~4 Gertrud Rasmusdatter)
Jørgensdatter, Maren – Nørre Næraa, 7.12.1812, III 233, ~ gaardmand Rasmus Christiansen
Jørgensdatter, Maren – Ringe, 2.7.1788, III 24, ~ husmand Anders Jørgensen
Jørgensdatter, Margrethe – pige, Gyndstrup, 27.4.1770, I 148, -L
Jørgensdatter, Sidsel – Bedeslev, 7.3.1795, III 96, ~ husmand Knud Pedersen
Jørgensen, Hans – husmand, Rorslev, 12.9.1832, III 373, -L, ~1 Kirsten Hansdatter 24.3.1808, III 189, ~2 Gertrud Hansdatter
Jørgensen, Henrik – ungkarl, Holme Mølle, 6.7.1814, III 247, 250, -L
Jørgensen, Jacob – gaardmand, Bedeslev, 20.5.1834, III 391, ~ Anne Kirstine Olesdatter
Jørgensen, Jens – gaardmand, Baardesø, 12.8.1770, I 151, ~ Karen Nielsdatter
Jørgensen, Jens – gaardmand, Grindløse, 31.8.1759, I 70, -L, ~ Dorthe Knudsdatter
Jørgensen, Jens – husmand, Vellinge, 6.6.1821, III 295, se ogsaa 402, 408, ~ Anne Larsdatter, (~2 Hans Rasmussen)
Jørgensen, Jesper – gaardmand, Rorslev, 16.5.1787, III 6, ~ Maren Nielsdatter
Jørgensen, Jørgen – gaardmand, Nørre Næraa, 27.4.1763, I 94, ~ Anne Poulsdatter 18.12.1778, II 40 (~2 Jørgen Pedersen 17.3.1808, III 188, -L, ~2 Karen Pedersdatter)
Jørgensen, Jørgen – husmand, Baardesø, 6.2.1764, I 115, ~ Maren Christensdatter (~2 husmand Anders Larsen)
Jørgensen, Jørgen – husmand, Rorslev, 4.4.1807, III 178, 179, ~ Maren Andersdatter 13.6.1799, III 138, 143, (~1 Anders Christensen 26.4.1770, I 145)
Jørgensen, Jørgen – husmand, Vellinge, 16.9.1797, III 122, ~ Marie Eriksdatter
Jørgensen, Knud – gaardmand, Rorslev, 16.12.1834, III 398, ~ Dorthe Madsdatter 10.8.1844, 118, 121
Jørgensen, Lars – gaardmand, Nørre Næraa, 4.4.1811, III 207, 210, 214, ~1 Maren Christophersdatter 24.5.1804, III 163, ~2 Maren Jensdatter
Jørgensen, Niels – gaardmand, Baardesø, 12.8.1770, I 151, ~ Johanne Larsdatter
Jørgensen, Niels – gaardmand, Vellinge, 31.5.1791, III 67, 69, 76, ~ Gertrud Jeppesdatter
Jørgensen, Peder – gaardmand, Nørre Næraa, 7.7.1782, II 60, ~ Maren Madsdatter
Jørgensen, Peder – ungkarl, Vellinge, 20.10.1832, III 375, -L
Jørgensen, Poul – gaardmand, Ringe, 18.1.1814, III 242, 247, ~ Anne Rasmusdatter
Jørgensen, Rasmus – gaardmand, Bedeslev, 17.4.1779, III 206 Gyldensten skiftep., ~ Gertrud Larsdatter 25.6.1796, III 111, 123, (~2 Hans Jensen)
Jørgensen, Rasmus – ungkarl, Nørre Næraa, 27.12.1836, III 440, -L
Knudsdatter, Anne – Gyndstrup, 26.11.1804, III 168, ~ gaardmand Knud Andersen
Knudsdatter, Anne – Rorslev, 10.11.1786, II 129, ~ gaardmand Jeppe Jørgensen
Knudsdatter, Elisabeth – Rorslev, 6.4.1816, III 261, ~ Ole Larsen Smed 26.3.1828, III 347, (~2 Karen Hansdatter 4.1.1825, III 318)
Knudsdatter, Johanne – enke, Baardesø 21.5.1771, I 164, -L, efter gaardmand Jens Andersen, Rorslev, Gyldensteen skifteprot. I 381
Knudsdatter, Maren – Bredstrup, 23.2.1812, III 225, ~ gaardmand Anders Nielsen
Knudsdatter, Maren – Rorslev, 19.9.1826, III 327, ~ Hjere Hansen, (~1 Anne Marie Jørgensdatter 7.4.1824, III 308, 313, ~1 Hans Nielsen 3.9.1819, III 283)
Knudsdatter, Marie – Vellinge, 9.5.1809, III 196, 199, ~ Hans Larsen, (~1 Johanne Eriksdatter 13.8.1791, III 70, 73, -L)
Knudsen, Anders – gaardmand, Gundstrup, 8.10.1749, I 48, ~1 Anne Nielsdatter 6.2.1748, I 42, ~2 Maren Rasmusdatter 14.2.1749, I 46, ~3 Maren Nielsdatter 27.7.1754, I 59, (~2 Hans Nielsen 17.1.1769, I 126, ~2 Apolone Nielsdatter 2.6.1804, II 116 Einsidelsborg skiftep, ~2 Jens Hansen)
Knudsen, Anders – husmand, Nørre Næraa, 4.11.1813, III 238, 241, ~ Maren Nielsdatter 16.1.1836, III 418, (~2 husmand Hans Hjerresen 15.11.1843, 105, 107, ~2 Anne Marie Andersdatter)
Knudsen, Hans – aftægtsmand, Ringe, 3.3.1812, III 225
Knudsen, Jørgen – gaardmand, Melby, 4.10.1754, I 60, ~1 Margrete Hansdatter 7.1.1747, I 40, ~2 Gertrud Rasmusdatter 4.10.1754, I 60
Knudsen, Mads – bødker, Gyndstrup, 28.2.1787, III 1, ~ Margrethe Jensdatter 20.11.1778, II 39
Knudsen, Mads – ungkarl, Rorslev, 30.11.1827, III 344, -L
Knudsen, Niels – gaardmand, Gyndstrup, 19.7.1773, II 2, -L, ~1 Karen Nielsdatter 27.4.1770, I 147, -L, ~2 Anne Rasmusdatter
Knudsen, Niels – gaardmand, Ugerslev, 21.11.1758, I 67, ~1 … død ca 1755, ~2 Gertrud Larsdatter
Knudsen, Ole – gaardmand, Gyndstrup, 15.6.1814, III 244, 249, ~1 Karen Jensdatter 4.5.1799, III 134, 130, (~1 Mads Andersen 1.1.1788, III 17), ~2 Johanne Jespersdatter (~2 Knud Ibsen)
Knudsen, Peder – husmand, Nørre Næraa, 17.2.1787, III 4, ~1 Erengaard Rasmusdatter 30.1.1775, II 16, ~2 Karen Knudsdatter
Kragh, Anne Margrete – Kørup, 16.8.1791, III 71, 76, -L, ~ forpagter Adolph Hansen
Larsdatter, Anne – Bedeslev, 2.1.1835, III 402, 403, ~ husmand Rasmus Madsen 3.8.1847, 165, (~2 Anne Marie Jensdatter)
Larsdatter, Anne – Bredstrup, 27.10.1831, III 364, ~ Hans Nielsen, (~1 Bodil Jensdatter 15.2.1828, III 346, ~1 Hans Larsen 27.4.1813, III 236)
Larsdatter, Anne – Baardesø, 9.12.1762, I 88, ~ indsidder Morten Andersen
Larsdatter, Anne – Gyndstrup, 26.6.1761, I 76, ~1 Mathias Andersen 11.3.1760, I 73, ~2 gaardmand Jesper Mortensen
Larsdatter, Anne – Tørresø, 22.6.1785, II 86, ~ Hans Andersen 25.8.1785, II 92, (~1 Maren Larsdatter 8.8.1775, I 112 Einsidelsborg skiftep., ~2 Maren Rasmusdatter 9.2.1779, I 118 Einsidelsborg skiftep., ~4 Karen Rasmusdatter)
Larsdatter, Else – Nørre Næraa, 1.2.1743, I 17, -L, ~ Hans Larsen 25.10.1743, I 36, -L (~1 Birgitte Andersdatter 9.10.1742, I 13, -L, ~3 Anne Jensdatter)
Larsdatter, Ester – Gerskov, 2.6.1753, I 53, ~1 Christen Nielsen 17.9.1734, ~2 gaardmand Knud Hansen
Larsdatter, Gertrud – Bedeslev, 25.6.1796, III 111, 123, ~1 Rasmus Jørgensen 17.4.1779, III 206 Gyldensten skiftep., ~2 gaardmand Hans Jensen
Larsdatter, Gertrud Marie – pige, Bedeslev, 29.12.1821, III 298, -L
Larsdatter, Karen – Bedeslev, 28.5.1811, III 214, -L, ~ husmand Niels Hansen
Larsdatter, Karen – enke, Bedeslev, 1.3.1763, I 108, efter degn Hans Carsten Struck til Kørup og Hunstrup
Larsdatter, Karen – pige, Ringe, 25.3.1820, III 288, -L
Larsdatter, Karen – Ringe, 7.4.1831, III 361, -L, ~ gaardmand Hans Hjeresen se denne
Larsdatter, Karen – Vellinge, 8.9.1835, III 413, ~ husmand, smed Claus Nielsen 16.9.1845, 139, 147, (~2 Magdalene Dorthea Hjeresdatter)
Larsdatter, Maren – Rorslev, 18.1.1806, III 173, ~ husmand Jørgen Pedersen, (~2 Maren Jensdatter 11.10.1809, III 199, -L)
Larsdatter, Mette Marie – Ringe, 16.4.1792, III 78, -L, ~ Christen Mikkelsen, (~1 … skifte 11.10.1766, I 123, -L)
Larsen, Anders – møller, Ringe Mølle, 18.2.1783, II 63, -L, ~ Anne Jensdatter
Larsen, Hans – gaardmand, Bredstrup, 27.4.1813, III 236, ~ Bodil Jensdatter 15.2.1828, III 346 (~2 Hans Nielsen, ~2 Anne Larsdatter 27.10.1831, III 364)
Larsen, Hans – skrædder, Nørre Næraa, 25.10.1743, I 36, -L, ~1 Birgitte Andersdatter 9.10.1742, I 13, -L, ~2 Else Larsdatter 1.2.1743, I 17, -L, ~3 Anne Jensdatter
Larsen, Hans Christian – husmand, Vellinge, 3.5.1836, III 430, ~ …
Larsen, Jens – smed, Bedeslev, 4.11.1823, III 307, ~1 Kirsten Jørgensdatter 12.10.1804, III 166, ~2 Anne Jørgensdatter
Larsen, Jens – smed, Rorslev, 16.12.1762, I 89, ~1 Karen Rasmusdatter død 1749, skifte 8.7.1752, ~2 Kirsten Ibsdatter
Larsen, Mads – husmand, Ringe, 21.11.1807, III 185, -L, ~ Gertrud Ibsdatter
Larsen, Ole – smed, Rorslev, 26.3.1828, III 347, ~1 Elisabeth Knudsdatter 6.4.1816, III 261, ~2 Karen Hansdatter 4.1.1825, III 318
Larsen, Peder – indsidder, Bedeslev, 8.3.1787, III 15, ~ …
Larsen, Rasmus – ungkarl, Ugerslev, 5.11.1833, III 384, 400, -L
Madsdatter, Bodil – pige, Krogsbølle, 27.1.1741, I 7, -L
Madsdatter, Dorthea – Bedeslev, 26.4.1789, III 38, ~ Anders Hansen 15.5.1788, III 23, (~1 Maren Jørgensdatter 8.8.1787, II 4 Einsidelsborg skiftep.)
Madsdatter, Karen – Rorslev, 4.1.1788, III 21, ~ gaardmand Niels Nielsen, (~2 Anne Marie Jensdatter 17.3.1796, III 107, 109, 120, ~3 Maren Hansdatter 10.5.1803, III 160, -L)
Madsen, Bertel – gaardmand, Bedeslev, 10.12.1811, III 222. ~ Kirsten Rasmusdatter 17.7.1812, III 230, (~1 Lars Rasmussen 18.4.1807, III 179, 180, (~1 Maren Rasmusdatter 30.7.1804, III 164), ~3 Jens Olsen)
Madsen, gl. Hans – gaardmand, Rorslev, 12.3.1808, III 187, 190, ~ Anne Jensdatter
Madsen, Hans – husmand, Ringe, 11.4.1796, III 108, 113, 121, ~ Karen Jørgensdatter, 28.7.1796, III 113, 121
Madsen, Hans – Nørre Næraa, 23.10.1762, I 87, -L, ~ …
Madsen, Poul – Gundstrup, gaardmand, 31.10.1740, I 5, ~ Johanne Hansdatter 29.10.1746, I 39, (~2 Ole Nielsen 12.10.1748, I 45, ~2 Mette Mortensdatter 2.12.1775, II 31, ~2 Knud Andersen 18.2.1799, II 84, 87, 97 Einsidelsborg skiftep. (~2 Maren Pedersdatter 11.1.1779, II 40, ~3 Birthe Jørgensdatter 10.9.1806, II 126, 129 Einsidelsborg skiftep.)
Madsen, Rasmus – gaardmand, Bedeslev, 6.9.1811, III 216, 219, ~ Anne Nielsdatter 4.4.1809, III 196
Madsen, Rasmus – gaardmand, Baardesø, 4.6.1763, I 78, -L Einsidelsborg skiftep., ~ Kirsten Jensdatter 17.8.1771, I 189 (~1 Anders Jensen 8.8.1742, I 30 Einsidelsborg skiftep.)
Madsen, Rasmus – husmand, Bedeslev, 3.8.1847, 165, ~1 Anne Larsdatter 2.1.1835, III 402, ~2 Anne Marie Jensdatter
Marcussen, Mads – gaardmand, Gyndstrup, 29.6.1762, I 84, ~ Maren Nielsdatter
Marqversen, Hans – gaardmand, Tørresø, 17.7.1785, II 88, ~ Anne Jensdatter (~2 Anders Hansen)
Mikkelsen, Jens – husmand, Nørre Næraa, 9.11.1750, I 50, -L, ~ Anne Jensdatter
Mortensdatter, Johanne – Rorslev, 24.1.1812, III 225, ~ Niels Hjeresen 15.1.1812, III 225
Mortensdatter, Kirsten – Grindløse, 15.9.1750, I 49, ~1 Niels Jensen 22.1.1742, I 11, (~1 Karen Ibsdatter 24.10.1740, I 4), ~2 gaardmand Rasmus Hansen
Mortensdatter, Kirsten – Ringe, 23.1.1795, III 94, 96, ~ Niels Gregersen 30.7.1808, III 192, (~1 Anne Marie Christiansdatter 1.3.1787, III 1, ~3 Maren Rasmusdatter)
Mortensdatter, Mette – Gundstrup, 2.12.1775, II 31, ~1 Ole Nielsen 12.10.1748, I 45, (~1 Johanne Hansdatter 29.10.1746, I 39) ~2 Knud Andersen 18.2.1799, II 84, 87, 97 Einsidelsborg skiftep. (~2 Maren Pedersdatter 11.6.1779, ~3 Birthe Jørgensdatter 10.9.1806, II 126, 129 Einsidelsborg skiftep.)
Møller, Hans Hansen – gaardmand, Gyndstrup, 13.11.1784, II 67, ~1 Birte Rasmusdatter 5.11.1751, I 51, (~1 Hans Jensen 14.3.1741, I 8), ~2 Mette Kirstine Nielsdatter 20.4.1806, III 176
Nicolajsdatter, Kirstine – Gyndstrup, 29.12.1754, I 62, -L, ~ husmand Hans Nielsen
Nielsdatter, Anne – Bedeslev, 4.4.1809, III 196, ~ Rasmus Madsen 6.9.1811, III 216, 219
Nielsdatter, Anne – Gundstrup, 6.2.1748, I 42, ~ Anders Knudsen 8.10.1749, I 48, (~2 Maren Rasmusdatter 14.2.1749, I 46, ~3 Maren Nielsdatter 27.7.1754, I 59)
Nielsdatter, Anne – Gyndstrup, 10.11.1827, III 342, ~ husmand Rasmus Madsen
Nielsdatter, Anne – Gyndstrup, 17.5.1802, III 158, -L, ~ Mads Poulsen 16.10.1792, III 80, -L
Nielsdatter, Anne Catrine – Rorslev, 18.1.1788, III 20, ~ Rasmus Ibsen 1.11.1787, III 16
Nielsdatter, Anne Dorthe – Rorslev, 11.5.1812, III 227, -L, ~ gaardmand Hjere Madsen, (~2 Karen Jensdatter 18.2.1819, III 282)
Nielsdatter, Anne Marie – Bedeslev, 21.1.1804, III 161, ~1 Peder …, ~2 Jørgen Pedersen 29.7.1773, III 42 Gyldensteen skiftep., (~1 Kirsten Thomasdatter 22.7.1763, II 24 Gyldensteen skiftep.), ~3 Hans Nielsen 9.5.1789, III 52, 75, -L
Nielsdatter, Apolone – Rorslev, 1.5.1795, III 97, -L, ~ Christen Nielsen
Nielsdatter, Johanne – Baardesø, 13.12.1766, I 125, -L, ~ gaardmand Peder Nielsen
Nielsdatter, Karen – Bedeslev, 15.1.1810, III 200, -L, ~ husmand Knud Hansen
Nielsdatter, Karen – Baardesø, 10.8.1775, II 25, ~ Jørgen Nielsen Acke ?.?.1795, II 59 Einsidelsborg skiftep.
Nielsdatter, Karen – Gyndstrup, 27.4.1770, I 147, -L, ~ Niels Knudsen
Nielsdatter, Kirsten – pige, Bedeslev, 4.3.1832, III 367, -L
Nielsdatter, Kirsten – Vellinge, 18.3.1836, III 422, 424, 435, ~ Jørgen Nielsen 23.9.1830, III 359 (~1 Bodil Christensdatter 21.1.1804, III 161)
Nielsdatter, Maren – Bedeslev, 19.3.1821, III 291, 296, -L, ~ Jens Pedersen 4.1.1811, III 204, (arvingerne Peder og Kirsten døde samtidig som moderen, -L)
Nielsdatter, Maren – Gyndstrup, 27.5.1800, III 144, 156, ~ gaardmand Hans Knudsen
Nielsdatter, Maren – Gyndstrup, 27.7.1754, I 59, ~1 Anders Knudsen 8.10.1749, I 48, (~1 Anne Nielsdatter 6.2.1748, I 42, ~2 Maren Rasmusdatter 14.2.1749, I 46), ~2 Hans Nielsen 17.1.1769, I 126, (~2 Apolone Nielsdatter 2.6.1804, II 116 Einsidelsborg skiftep., ~2 Jens Hansen)
Nielsdatter, Maren – Nørre Næraa, 16.1.1836, III 148, ~1 Anders Knudsen 4.11.1813, III 238, 241, ~2 husmand Hans Hjeresen 15.11.1843, 105, 107, (~2 Anne Marie Andersdatter)
Nielsdatter, Marie – Bedeslev, 1.11.1806, III 176, -L, ~ Søren Hansen
Nielsdatter, Mette Kirstine – Gyndstrup, 20.4.1806, III 176, ~ Hans Hansen Møller 13.11.1784, II 67, (~1 Birthe Rasmusdatter 5.11.1751, I 51, ~1 Hans Jensen 14.3.1741, I 8)
Nielsen, Anders – gaardmand, Gyndstrup, 1.2.1775, II 20, ~1 Bodil Jensdatter 8.1.1757, I 64, ~2 Bodil Nielsdatter
Nielsen, Christen – gaardmand, Gerskov, 17.9.1734, ~ Ester Larsdatter 2.6.1753, I 53, (~2 Knud Hansen)
Nielsen, Christen – gaardmand, Nørre Næraa, 28.10.1796, III 114, 116, 122, ~ Karen Pedersdatter 7.4.1830, III 355, (~2 Hans Hansen 1.9.1805, III 171, ~3 Jørgen Rasmussen)
Nielsen, Christen – husmand, Rorslev, 1.12.1810, III 202, ~1 Apolone Nielsdatter 1.5.1795, III 97, -L, ~2 Maren Jeppesdatter
Nielsen, Christopher – husmand, Gerskov, Skeby, 23.9.1751, I 50, ~ Birthe Jørgensdatter
Nielsen, Claus – husmand og smed, Vellinge, 16.9.1845, 139, 147, ~1 Karen Larsdatter 8.9.1835, III 413, ~2 Magdalene Dorthea Hjeresdatter
Nielsen, Hans – gaardmand, Bedeslev, 9.5.1789, III 52, 75, -L, ~ Anne Marie Nielsdatter 21.1.1804, III 161, (~1 Peder …, ~2 Jørgen Pedersen 29.7.1773, III 42 Gyldensteen skiftep., ~1 Kirsten Thomasdatter 22.7.1763, II 24 Gyldensteen skiftepr.)
Nielsen, Hans – gaardmand, Gundstrup, 17.1.1769, I 126, ~1 Maren Nielsdatter 27.7.1754, I 59, (~1 Anders Knudsen 8.10.1749, I 48, ~1 Anne Nielsdatter 6.2.1748, I 42, ~2 Maren Rasmusdatter 14.2.1749, I 46), ~2 Apolone Nielsdatter 2.6.1804, II 116 Einsidelsborg skiftep., (~2 Jens Hansen)
Nielsen, Hans – gaardmand, Nørre Næraa, 3.8.1799, III 139, 140, 143, ~ Margrethe Andersdatter
Nielsen, Hans – gaardmand, Nørre Næraa, og hustru Maren Hansdatter 17.7.1771, I 183, (~1 Rasmus Jensen ?)
Nielsen, Hans – husmand, Krogsbølle, 5.12.1761, I 78, ~ Gertrud Jensdatter
Nielsen, Hans – husmand, Rorslev, 16.10.1790, III 60, 63, ~1 Gertrud Jacobsdatter død ca 1775, ~2 Maren Hansdatter 12.4.1795, III 97, 100, (~1 Clemen …)
Nielsen, Hans – husmand, Rorslev, 3.7.1819, III 283, ~ Anne Marie Jørgensdatter 7.4.1824, III 308, 313, (~2 Hjere Hansen, ~2 Maren Knudsdatter 19.9.1826, III 327)
Nielsen, Hans – ungkarl, Ringe, 14.6.1829, III 352, -L
Nielsen, Hans Christian – gaardmand, Nørre Næraa, 5.2.1825, III 318, -L, ~ Bodil Nielsdatter
Nielsen, Hjere – ungkarl, Ringe, 14.2.1828, III 345,-L
Nielsen, Jeppe – enkemand og gaardmand, Vellinge, 28.7.1791, III 70, 74, 75, efter …
Nielsen, Jeppe – gaardmand, Nørre Næraa, 20.9.1827, III 340, 343, ~ Anne Catrine Nielsdatter
Nielsen, Jeppe – gaardmand, Vellinge, 18.5.1833, III 379, 386, ~1 Kirsten Rasmusdatter (fraskilt), ~2 Anne Marie Johansdatter
Nielsen, Johan – gaardmand, Bedeslev, 1.1.1835, III 402, 405, ~ Maren Olsdatter 11.1.1843, 91, 93
Nielsen, Jørgen – gaardmand, Vellinge, 23.9.1830, III 359, ~1 Bodil Christensdatter 21.1.1804, III 161, ~2 Kirsten Nielsdatter 18.3.1836, III 422, 424, 435
Nielsen, Morten – gaardmand, Ringe, 11.6.1815, III 257, ~ Anne Ibsdatter
Nielsen, Niels – gaardmand og møller, Ringe, 21.8.1819, III 285, -L, ~ Anne Margrethe Pedersdatter
Nielsen, Niels – gaardmand, Rorslev, 21.12.1836, III 439, ~ Johanne Hansdatter 25.2.1837, IV 9
Nielsen, Niels – møller, Bredstrup Mølle, 10.3.1811, III 206, 208, ~ Maren Hansdatter 25.9.1827, III 340
Nielsen, Ole – gaardmand, Gundstrup, 12.10.1748, I 45, ~1 Johanne Hansdatter 29.10.1746, I 39, (~1 Poul Madsen 31.10.1740, I 5), ~2 Mette Mortensdatter 2.12.1775, II 31, (~2 Knud Andersen 18.12.1799, II 84, 87, 97 Einsidelsborg skiftep., ~2 Maren Pedersdatter 11.6.1779, II 40, ~3 Birthe Jørgensdatter 10.9.1806, II 126, 129 Einsidelsborg skiftep.)
Nielsen, Ole – husmand, Rorslev, 13.1.1817, III 267, ~1 Maren Rasmusdatter 5.1.1788, III 17, ~2 Maren Pedersdatter 29.12.1821, III 299
Nielsen, Rasmus – ungkarl, Rorslev, 6.5.1831, III 362, -L
Olsdatter, Catrine – Vellinge, 17.6.1769, I 134, ~ gaardmand Hans Mortensen
Olsdatter, Maren – Baardesø, 20.10.1740, I 2, ~ Jens Jensen 17.9.1759, I 72, (~2 Mette Hansdatter 10.5.1762, I 80, ~2 Peder Rasmussen, ~2 Maren Rasmusdatter 29.4.1770, I 149)
Olsdatter, Maren – Rorslev, 26.11.1793, III 88, 89, ~ smed Lars Jensen
Olsen, Jens – gaardmand, Nørre Højrup, 15.3.1745, I 37, ~ Maren Iversdatter, (~2 gaardmand Anders Andersen)
Olsen, Mads – Rorslev, gaardmand, ~1 Anne Jensdatter 26.4.1763, I 90 (~1 Rasmus Rasmussen 6.10.1749, I 47), ~2 Karen Jensdatter 14.6.1779, II 41
Olsen, Niels – ungkarl, Gundstrup, 15.10.1771, I 154, -L
Olsen, Rasmus – skrædder, Vellinge, 7.9.1764, I 121, -L, ~ Karen Hansdatter
Ottosen, Hans – ungkarl, Ringe, 4.3.1833, III 386, -L
Ottosen, Niels – almisselem, Ringe, og hustru … ?.?.1789, III 50
Pedersdatter, Anne Lucie – Æbelø, Klinte Sogn, 17.11.1825, III 322, ~1 husmand Claus Jensen død 1782, ~2 Hans Jensen 14.5.1816, III 262, 265, -L
Pedersdatter, Bodil – Ringe, 12.11.1825, III 321, -L, ~ husmand Jørgen Jørgensen
Pedersdatter, Cathrine – Ringe, 13.6.1836, III 435, 438, ~ husmand Hans Pedersen
Pedersdatter, Gertrud – Allehusene v/ Einsidelsborg, 17.10.1831, II 237 Einsidelsborg skiftep. og 385 Kørup skiftep., ~ husmand fh. kusk paa Einsidelsborg, senere husmand i Ringe Rasmus Poulsen (1833 husmand i Ringe) 29.1.1837, 35, 38 Einsidelsborg skiftep. og 385 Kørup skiftep. (~2 Karen Larsdatter)
Pedersdatter, Karen – Nørre Næraa, 18.2.1818, III 275, -L, ~ Jørgen Andersen
Pedersdatter, Karen – Nørre Næraa, 7.4.1830, III 355, ~1 Christen Nielsen 28.10.1796, III 114, 116, 122, ~2 Hans Hansen 1.9.1805, III 171, ~3 gaardmand Jørgen Rasmussen
Pedersdatter, Karen – Æbelø, og ægtefælle Rasmus Pedersen Bruun, 14.4.1812, III 227
Pedersdatter, Kirsten – Bedeslev, 17.10.1829, III 353, ~ Hans Hansen 28.4.1836, III 428, 433, (~1 Mette Pedersdatter død 1827, ~3 Maren Pedersdatter)
Pedersdatter, Kirsten – Nørre Næraa, 7.4.1830, III 355, jfr. Karen Pedersdatter
Pedersdatter, Maren – enke, Bedeslev, 12.3.1787, III 16, efter gaardmand Jacob Rasmussen
Pedersdatter, Maren – Gundstrup, 11.1.1779, II 40, ~ Knud Andersen 18.2.1799, II 84, 87, 97 Einsidelsborg skiftep., (~1 Mette Mortensdatter 2.12.1775, II 31, ~1 Ole Nielsen 12.10.1748, I 45, ~1 Johanne Hansdatter 29.10.1746, I 39, ~1 Poul Madsen 31.10.1740, I 5), ~3 Birthe Jørgensdatter 10.9.1806, II 126, 129 Einsidelsborg skiftep., (~2 Niels Hansen 20.1.1829, II 216, 218 Einsidelsborg skiftep.)
Pedersdatter, Maren – Holme Mølle, 31.5.1790, III 55, 56, 60, 64, ~ Hans Eriksen 21.6.1787, III 8
Pedersdatter, Maren – Rorslev, 29.12.1821, III 299, ~ Ole Nielsen 13.1.1817, III 267, (~1 Maren Rasmusdatter 5.1.1788, III 17)
Pedersen, Anders – indsidder, Ringe, 6.2.1807, III 178, -L
Pedersen, gl. Rasmus – gaardmand, Nørre Næraa, 29.10.1785, II 109, -L, ~ Kirstine Simonsdatter
Pedersen, Jens – gaardmand, Bedeslev, 4.1.1811, III 204, ~ Maren Nielsdatter 19.3.1821, III 291, 296, (børnene Peder og Kirsten døde samtidig, -L)
Pedersen, Jørgen – gaardmand, Bedeslev, 29.7.1773, III 42 Gyldensteen skiftep., ~1 Kirsten Thomasdatter 22.7.1763, II 24 Gyldensteen skiftep., ~2 Anne Marie Nielsdatter 21.1.1804, III 161, (~1 Peder …, ~3 Hans Nielsen 9.5.1789, III 52, 75, -L)
Pedersen, Jørgen – gaardmand, Nørre Næraa, 17.3.1808, III 188,-L, ~1 Anne Poulsdatter 18.12.1778, II 40, (~1 Jørgen Jørgensen 27.4.1763, I 74), ~2 Karen Pedersdatter
Pedersen, Ole – indsidder, Bedeslev, 8.4.1785, II 70, -L, ~ Karen Hansdatter
Pedersen, Peder – husmand, Gyndstrup, 26.5.1826, III 324, ~ Bodil Marie Hansdatter, (~1 Hans Hansen 6.5.1799, III 135)
Pedersen, Rasmus – gaardmand, Nørre Næraa, 3.2.1764, I 113, ~ Karen Nielsdatter
Pedersen, Rasmus – gaardmand, Rorslev, 14.6.1748, I 45, ~ Anne Larsdatter
Pedersen, Søren – indsidder, Krogsbølle, 18.1.1786, II 114, ~ Kirstine Christensdatter
Poulsdatter, Anne – Nørre Næraa, 18.12.1778, II 40, ~1 Jørgen Jørgensen 27.4.1763, I 94, ~2 Jørgen Pedersen 17.3.1808, III 188, -L, (~2 Karen Pedersdatter)
Poulsen, Hans – husmand, Vellinge, 8.11.1825, III 321, ~ Karen Rasmusdatter
Poulsen, Jens – gaardmand, Nørre Næraa, 30.9.1786, II 124, ~1 Maren Rasmusdatter død 1776, ~2 Margrethe Andersdatter
Poulsen, Mads – husmand, Gyndstrup, 16.10.1792, III 80, -L, ~ Anne Nielsdatter 17.5.1802, III 158, -L
Præst, Niels Hansen – indsidder, Baardesø, 10.5.1762, I 82, ~ Maren eller Anne Andersdatter
Rasmusdatter, Anne – Bedeslev, 14.5.1781, II 42, -L, ~ Lars Nielsen
Rasmusdatter, Anne – Bedeslev, 9.7.1799, III 139, 142, ~ Niels Andersen 5.12.1808, III 195
Rasmusdatter, Anne – enke, Baardesø, 19.11.1781, II 53, -L, efter Lars Pedersen
Rasmusdatter, Anne Marie – Nørre Næraa, 2.8.1831, III 362, -L, ~ Jørgen Rasmussen
Rasmusdatter, Birthe – Gyndstrup, 5.11.1751, I 51, ~1 Hans Jensen 14.3.1741, I 8, ~2 Hans Hansen Møller 13.11.1784, II 67, (~2 Mette Kirstine Nielsdatter 20.4.1806, III 176)
Rasmusdatter, Dorthe – Bedeslev, 22.11.1790, III 61, 69, 74, ~ gaardmand Hans Rasmussen
Rasmusdatter, Erengaard – Nørre Næraa, 30.1.1775, II 16, ~ Peder Knudsen 17.2.1787, III 4, (~2 Karen Knudsdatter)
Rasmusdatter, Gertrud – Bedeslev, 23.10.1822, III 305, ~ husmand Rasmus Nielsen
Rasmusdatter, Gertrud – Melby, 4.10.1754, I 60, ~ Jørgen Knudsen 4.10.1754, I 60, (~1 Margrete Hansdatter 7.1.1747, I 40)
Rasmusdatter, Karen – Rorslev, 26.4.1763, I 95, -L, trolovet Rasmus Sørensen
Rasmusdatter, Kirsten – Bedeslev, 17.7.1812, III 230, ~1 Lars Rasmussen 18.4.1807, III 179, 180, (~1 Maren Rasmusdatter 30.7.1804, III 164), ~2 Bertel Madsen 10.12.1811, III 222, ~3 gaardmand Jens Olsen
Rasmusdatter, Kirsten – Vellinge, 9.4.1806, III 175, ~ husmand Peder Christiansen
Rasmusdatter, Maren – Bedeslev, 30.7.1804, III 164, ~ Lars Rasmussen 18.4.1807, III 179, 180, (~2 Kirsten Rasmusdatter 17.7.1812, III 230, ~2 Bertel Madsen 10.12.1811, III 222, ~3 Jens Olsen)
Rasmusdatter, Maren – Bedeslev, 4.10.1826, III 330, ~ gaardmand Anders Pedersen
Rasmusdatter, Maren – Baardesø, 29.4.1770, I 149, ~ Peder Rasmussen, (~1 Mette Hansdatter 10.5.1762, I 80, (~1 Jens Jensen 17.9.1759, I 72, ~1 Maren Olesdatter 20.10.1740, I 2)
Rasmusdatter, Maren – Gundstrup, 14.2.1749, I 46, ~ Anders Knudsen 8.10.1749, I 48, (~1 Anne Nielsdatter 6.2.1748, I 42, ~3 Maren Nielsdatter 27.7.1754, I 59)
Rasmusdatter, Maren – Nørre Næraa, 4.8.1757, I 65, -L, ~ Niels Rasmussen
Rasmusdatter, Maren – Nørre Næraa, 9.10.1742, I 13, ~ smed Niels Rasmussen, (~2 Maren Rasmusdatter 4.8.1757, I 65, -L)
Rasmusdatter, Maren – Rorslev, 5.1.1788, III 17, ~ Ole Nielsen 13.1.1817, III 267 (~2 Maren Pedersdatter 29.12.1821, III 299)
Rasmusdatter, Mette – Bedeslev, 26.4.1798, III 125, 128, ~ husmand gl. Niels Christensen
Rasmusdatter, Mette Kirstine – pige, Rorslev, 14.11.1827, III 344, -L
Rasmussen, Anders – husmand, Ringe, 19.12.1835, III 415, -L, ~1 Gertrud Ibsdatter 29.1.1823, III 306, -L, ~2 Kirsten Larsdatter
Rasmussen, Christen – gaardmand, Ringe, 10.6.1814, III 243, 248, -L, ~ Anne Rasmusdatter
Rasmussen, Christen – husmand, Baardesø, 21.5.1771, I 180, ~ Maren Hansdatter
Rasmussen, Christen – indsidder, Gyndstrup, 11.1.1785, II 79, enkemand efter …
Rasmussen, Claus – gaardmand, Rorslev, 17.11.1796, III 115, ~ Barbara Hansdatter
Rasmussen, Frederik – husmand, Rorslev, 14.12.1762, I 85, ~ Anne Andersdatter
Rasmussen, gl. Rasmus – gaardmand, Gyndstrup, 1.7.1816, III 263, ~ Anne Madsdatter
Rasmussen, Hans – husmand, Nørre Næraa, 30.12.1818, III 280, -L, ~ Karen Hansdatter
Rasmussen, Hans – husmand, Ringe, 8.12.1824, III 317, ~ Marie Larsdatter
Rasmussen, Hans – ungkarl, Baardesø, 22.2.1830, III 355, -L
Rasmussen, Jørgen – gaardmand, Nørre Næraa, 11.12.1834, III 396, ~1 Anne Marie Rasmusdatter 2.8.1831, III 362, -L, ~ 2 Margrethe Jørgensdatter
Rasmussen, Jørgen – gaardmand, Nørre Næraa, 22.4.1771, I 191, -L, ~ Kirsten Ibsdatter
Rasmussen, Jørgen – gaardmand, Ringe, 20.2.1799, III 130, 133, 149, ~ Anne Rasmusdatter
Rasmussen, Lars – gaardmand, Bedeslev, 18.4.1807, III 179, 180, ~1 Maren Rasmusdatter 30.7.1804, III 164, ~2 Kirsten Rasmusdatter 17.7.1812, III 230, (~2 Bertel Madsen 10.12.1811, III 222, ~3 Jens Olsen)
Rasmussen, Mads – ungkarl, Nørre Næraa, 5.4.1806, III 174, -L
Rasmussen, Niels – almisselem, Rorslev, 5.5.1788, III 20
Rasmussen, Niels – gaardmand, Gyndstrup, 18.6.1757, I 64, ~1 Bodil Hansdatter død 1753, ~2 Anne Simonsdatter 1.4.1769, I 130, (~2 Peder Hansen Ellegaard)
Rasmussen, Niels – husmand, Gyndstrup, 23.10.1804, III 167, ~ Karen Madsdatter
Rasmussen, Niels – husmand, Rorslev, 15.1.1763, I 89, -L, ~ Maren Rasmusdatter
Rasmussen, Peder – husmand, Nørre Næraa, 14.9.1832, III 374, ~ Mette Hansdatter
Rasmussen, Peder – husmand, Ringe, 1.2.1775, II 17, ~ Birthe Knudsdatter
Rasmussen, Peder – husmand, Ringe, 13.8.1742, II 16, -L, ~ Gertrud Nielsdatter
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Gyndstrup, 22.9.1826, III 329, 331, ~ Anne Kirstine Jespersdatter
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Ringe, 2.12.1825, III 322, 326 se næste protokol 1.3.1839, folio 4, se ogsaa Dallund skiftep. 1829 pag. 857, ~1 Karen Andersdatter 24.9.1822, III 303, ~2 Karen Hansdatter 2.12.1825, III 322, 326
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Rorslev, 6.10.1749, I 47, ~ Anne Jensdatter 26.4.1763, I 90, (~2 Mads Olsen, ~2 Karen Jensdatter 14.6.1779, II 41)
Rasmussen, Rasmus – husmand, Ringe, 11.8.1790, III 59, ~ Johanne Nielsdatter
Schønning, Peder Johansen – skovfoged, Kørup, 26.6.1786, II 131, ~1 … Jensdatter død ca 1774, ~2 Maren Jørgensdatter
Simonsdatter, Anne – Gyndstrup, 1.4.1769, I 13, ~1 Niels Rasmussen 18.6.1757, I 64, ~2 gaardmand Peder Hansen Ellegaard
Spenning, Gotfred – husmand, Baardesø, 29.12.1761, I 79, ~ Maren Andersdatter
Stephansen, Lars – gaardmand, Ringe, 27.3.1827, III 331, -L, ~ Maren Rasmusdatter
Stephansen, Stephan – gaardmand, Bedeslev, 29.5.1843, 98, 102, 105, 114, ~1 Anne Hansdatter 26.5.1824, III 311, ~2 Anne Poulsdatter
Struch, Apolone Hansdatter – pige, Bedeslev, 23.2.1763, I 100, -L
Sørensdatter, Kirsten – enke, Gundstrup, 31.5.1759, I 69, -L, efter …
Sørensen, Albreth – husmand, Ringe, 3.3.1783, II 66, ~ Birthe Knudsdatter
Sørensen, Rasmus – gaardmand, Rorslev, 29.1.1773, II 4, ~1 Maren Christensdatter 26.4.1763, I 92, (trolovet Karen Rasmusdatter 26.4.1763, I 95, -L), ~2 Kirsten Nielsdatter
Weyer, Anne Sophie Andreasdatter – pige, Pugholmshus, 27.12.1787, III 40, -L
Zaltau, Frederik Mortensen – husmand, Bedeslev, 27.4.1748, I 43, -L, ~ Anne Jørgensdatter 24.9.1753, I 54,-L