Klingstrup 1790-1807

Afskrift af register til skifteprotokol
Klingstrup Gods 1790-1807
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, … – Øster Aaby, Skaarup, 18.6.1791, 6, 9, ~ husmand Niels Jensen
Andersdatter, Anne Margrethe – Skaarupøre, 16.6.1794, 43, ~ husmand Rasmus Nielsen 3.2.1802, 93, 96, 103, (~2 Kirsten Andersdatter)
Bertelsdatter, Anne Kirstine – Hesselager, 9.4.1803, 102, ~1 Henrik … død efter 1789, ~2 gaardmand Jacob Jørgensen
Christiansdatter, Ellen – Øster Aaby, Skaarup, 19.12.1792, 23, -L, ~ indsidder Rasmus Jensen
Davidsen, Niels – gaardmand, Øster Aaby, Skaarup, 10.5.1792, 21, ~ Anne Cathrine Nielsdatter
Dideriksen, Jesper – husmand, Aaby Skov, Skaarup, 14.11.1797, 58, 63, 71, 73, ~ Else Jensdatter 14.5.1798, 64, 71, 93
Eriksdatter, Anne Marie – Skaarup, 16.1.1792, 16, 19, ~ husmand Niels Hansen 21.6.1791, 7, 10
Hansdatter, Kirsten – Skaarup, 7.11.1796, 54, ~1 Jens Pedersen 20.8.1791, 11, ~2 gaardmand Hans Pedersen 26.2.1805, 109, (~2 Elsebeth Hansdatter)
Hansdatter, Maren – Skaarupøre, 26.11.1803, 107, 108, ~ husmand Niels Jørgensen 20.9.1802, 98, mon i 2 ~ …?
Hansdatter, Maren – Skaarupøre, 26.3.1800, 78, ~ husmand Niels Andersen
Hansen, Christen – gaardmand, Vejstrup, 16.7.1806, 115, ~ Johanne Andersdatter
Hansen, gl. Rasmus – gaardmand, Øster Aaby, Skaarup, 1.4.1801, 81, ~1 Anne Jørgensdatter død ca 1776, ~2 Karen Madsdatter
Hansen, Hans – gaardmand, Skaarup, 24.11.1795, 48, -L, ~ Sidsel Pedersdatter
Hansen, Hans – Øster Aaby, Skaarup, 2.5.1801, 85, -L, ~ Dorthe Hansdatter
Hansen, Jens – gaardmand, Øster Aaby, Skaarup, 27.3.1794, 39, ~ Johanne Rasmusdatter
Hansen, Jørgen – ungkarl, Skaarup, 29.12.1792, 26, 37, -L
Hansen, Lars – boelsmand, Skaarupøre, 24.9.1798, 66, 68, ~1 Sinde Rasmusdatter død efter 1760, ~2 Maren Hansdatter død ca 1774, ~3 Karen Andersdatter
Hansen, Lars – gaardmand, Skaarup, 15.1.1802, 90, 95, ~ Mette Rasmusdatter
Hansen, Mogens – husmand, Aaby Skov, Skaarup, 19.3.1803, 100, ~ Kirsten Pedersdatter
Hansen, Morten – gaardmand, Øster Aaby, Skaarup, 24.7.1799, 76, ~ Karen Knudsdatter 20.4.1806, 113, (~1 Christopher Hansen død ca 1780)
Hansen, Niels – husmand, Skaarup, 21.6.1791, 7, 10, ~ Anne Marie Eriksdatter 16.1.1792, 16, 19
Hansen, unge Rasmus – gaardmand, Øster Aaby, Skaarup, 31.5.1805, 111, ~1 Maren Poulsdatter død ca 1775, ~2 Maren Pedersdatter død ca 1784, ~3 Karen Hansdatter
Hellesdatter, Karen – Øster Aaby, Skaarup, 24.5.1805, 110, mon ~2 …?, ~ gaardmand Rasmus Hansen Ladefoged
Hellesen, Erik – møller, Klingstrup Mølle, 6.3.1793, 27, ~ Maren Nielsdatter
Holgersdatter, Karen – Hesselager, 14.1.1799, 69, ~ husmand Hans Hansen
Holgersen, Hans – gaardmand, Øster Aaby, Skaarup, 17.6.1797, 55, ~ Kirsten Hansdatter
Iversdatter, Kirsten – Skaarup, 12.6.1794, 42, -L, ~ indsidder Peder Eriksen
Jensdatter, Else – Aaby Skov, Skaarup, 14.5.1798, 64, 71, 73, ~ husmand Jesper Dideriksen 14.11.1797, 58, 63, 71, 73
Jensen, Hans – ungkarl, Øster Aaby, 18.4.1792, 20, -L
Jensen, Rasmus – ungkarl, Øster Aaby, 4.3.1796, 51, -L
Johannesdatter, Anne – Øster Aaby, Skaarup, 17.5.1793, 33, -L, ~ indsidder Jørgen Smed
Jørgensen, Niels – husmand, Skaarupøre, 20.9.1802, 98, ~ Maren Hansdatter 26.11.1803, 107, 108
Knudsdatter, Karen – Øster Aaby, Skaarup, 29.4.1806, 113, ~1 Christopher Hansen død ca 1780, ~2 gaardmand Morten Hansen 24.7.1799, 76
Knudsen, Jørgen – gaardmand, Øster Aaby, Skaarup, 13.9.1803, 105, 108, ~1 Cathrine Rasmusdatter 14.1.1792, 14, 18, ~2 Maren Pedersdatter
Larsdatter, Kirsten – Skaarup, 27.8.1793, 36, 39, -L, ~ husmand Christen Bentzen
Larsen, Hans – gaardmand, Skaarup, 13.12.1790, 2, ~ Sidsel Pedersdatter
Madsen, Peder – gaardmand, Skaarup, 1.2.1799, 70, ~ Marie Nielsdatter
Møller, Erik Hellesen – Klingstrup Mølle, 6.3.1793, 27, ~ Maren Nielsdatter
Nielsdatter, Ellen – Skaarup, 15.5.1807, 116, ~ husmand Niels Nielsen
Nielsdatter, Johanne – Øster Aaby, Skaarup, 3.3.1795, 45, ~1 Jens … død ca 1773, ~2 gaardmand Hans Jørgensen
Nielsen, Hans – gaardmand, Vormark, 3.5.1793, 30, 34, ~1 … død ca 1785, ~2 Kirsten Rasmusdatter
Nielsen, Peder – ungkarl, Skaarup, 31.3.1798, 62, 64, 68, 71, -L
Nielsen, Rasmus – husmand, Skaarupøre, 3.2.1802, 93, 96, 103, ~1 Anne Margrethe Andersdatter 16.6.1794, 43, ~2 Kirsten Andersdatter
Pedersdatter, Karen – Skaarup, 7.11.1796, 54, ~1 Hans …, ~2 gaardmand Hans Eilersen
Pedersdatter, Karen – Øster Aaby, Skaarup, 22.12.1797, 60, ~ gaardmand Hans Nielsen, (afdøde efterlod foruden et barn med enkemanden, en søn Rasmus Rasmussen)
Pedersdatter, Marie – indsidderske, Skaarupøre, 24.2.1795, 44, 47, e.e. Hans …
Pedersen, Hans – gaardmand, Skaarup, 26.2.1805, 109, ~1 Kirsten Hansdatter 7.11.1796, 54, (~1 gaardmand Jens Pedersen 20.8.1791, 11), ~2 Elsebeth Hansdatter
Pedersen, Jens – gaardmand, Skaarup, 20.8.1791, 11, ~ Kirsten Hansdatter 7.11.1796, 54 (~2 gaardmand Hans Pedersen 26.2.1805, 109, ~2 Elsebeth Hansdatter)
Pedersen, Jørgen – gaardmand, Skaarup, 30.5.1799, 74, 76, 77, 79, ~ Birthe Marie Nielsdatter
Pedersen, Niels – gaardmand, Skaarup, 7.11.1796, 52, ~1 Anna Jensdatter død ca 1774, ~2 Marie Pedersdatter
Poulsen, Jørgen – husmand, Aaby Skov, Skaarup, 3.2.1802, 92, 97, ~ Anne Jørgensdatter
Rasmusdatter, Anne – Holmdrup, 28.8.1798, 65, 67, -L, ~ husmand Thomas Pedersen
Rasmusdatter, Cathrine – Øster Aaby, Skaarup, 14.1.1792, 14, 18, ~ gaardmand Jørgen Knudsen 13.9.1803, 105, 108, (~2 Maren Pedersdatter)
Skrædder, Rasmus Jensen – indsidder, Skaarup, 9.7.1793, 35, 39, ~1 … død ca 1777, ~2 Maren Jørgensdatter
Smed, Peder Rasmussen – Skaarup, 8.6.1799, 75, ~ Maren Mortensdatter