Vejrupgaard 1721-1828

Afskrift af register til skifteprotokol
Vejrupgaard Gods 1721-1828
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, Maren – enke, Fravde Kærby, reg. 1791 3.1, I 359, 363, efter Hans Madsen (Kb.)
Andersdatter, Anna – Birkende, 4.5.1783, I 287, ~ Lars Pedersen
Andersdatter, Anna Margrethe – Marslev, 16.10.1773, I 212, ~ fhv. ladefoged Jens Jensen 15.5.1795, II 67
Andersdatter, Johanne – enke og aftægtskone, Fravde Kjærby, 4.4.1788, I 328. efter Jens Andersen 23.4.1767, I 189
Andersdatter, Johanne – Aasum, 15.1.1760, I 168, ~1 Jep Ibsen, ~2 Rasmus Jørgensen, ~3 Niels Jørgensen 15.1.1760, I 168
Andersdatter, Karen – Hundslev, 6.4.1732, I 60, ~ Jacob Nielsen
Andersdatter, Karen – Marslev, 24.3.1739, I 74, ~1 Laurs Tygesen, Marslev, død 1728 14.1, ~2 Jens Svendsen
Andersdatter, Mette – Kærby, 11.6.1770, I 199, ~ Niels Pedersen aft. 1778 4.11, I 257, + husafstaaelse og aftægt
Andersen, Anders – ungkarl, Birkinge, 6.11.1763, I 184, arving broder Lars Andersen, Kirkendrup
Andersen, Claus – Fravde Kærby, 12.4.1798, II 88, -L, ~ Anne Chatrine Christensdatter
Andersen, Hans – bødker, Aasum, 7.6.1791, II 12, 15, ~ Maren Pedersdatter
Andersen, Jens – Birkinge, 2.5.1812, II 138, ~ Karen Pedersdatter
Andersen, Jens – Fravde Kærby, 23.4.1767, I 189, enke og aftægtskone Johanne Andersdatter 4.4.1788, I 328
Andersen, Jørgen – Aasum, 3.8.1759, I 155, ~1 Kirstine Rasmusdatter 10.1.1750, I 110, ~2 Karen Jespersdatter 13.12.1757, I 136, ~3 Ellen Pedersdatter 1.5.1792, II 18, (~2 Niels Bertelsen) afkald I 294 og I 295
Andersen, Mathias – Aasum, 14.5.1769, I 194, -L, ~ Susanne Tønnesdatter
Andersen, Niels – Marslev, 24.1.1801, II 101, 108, ~1 Apolone Nielsdatter 17.5.1783, I 288, ~2 Anne Nielsdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Andersen, Peder – ungkarl, Fravde Kærby, 6.3.1807, II 126, -L, (moder; enke Kirsten Pedersdatter 20.2.1798, II 87, 108, efter Anders Jensen)
Andersen, Peder – Aasum, 24.9.1735, I 65, ~1 Anne Hansdatter 20.7.1730, I 53, ~2 Karen Andersdatter
Andreas, Just – ungkarl, Birkinge, 28.6.1796, II 75, 77, -L
Bech, Hans Pedersen – Bækhuset, Marslev, 10.8.1789, I 334, ~ Maren Iversdatter
Bülow, Ide Sophie – paa Vejrupgaard, 4.6.1801, II 102, ~1 major Hans Brochenhuus v. Løvenhjelm, til Vejstrup, ~2 kammerherre Joh. Christ. Goth von Kørbitz
Carlsen, Hindse (Kb) – Kærby, 10.5.1763, I 179, ~ Maren Erichsdatter, (~2 Laurs Jensen 10.4.1771, I 204)
Christensdatter, Maren – Marslev, 7.12.1729, I 47, ~ smed Jonas Jacobsen 22.2.1730, I 50, (~2 Maren Nielsdatter)
Christensen, Knud – Fravde Kærby, 26.3.1743, I 96, ~1 Maren Hansdatter 15.1.1728, I 27, (~1 Cornelius Pedersen død 1699), ~2 Anna Pedersdatter
Christensen, Peder – Skiftemosehus, 10.3.1787, I 322, ~1 Kirsten Pedersdatter 12.10.1772, I 207, ~2 Maren Poulsdatter, (~2 Niels Mortensen død 1796, ~3 Jørgen Christensen død 1818 Bjerge Aasum herreds skifteprot.)
Christoffersen, Jens – ungkarl, Kærbygaard, 18.1.1764, I 185, -L
Christophersdatter, Erne – enke, Kærbygaard, 22.6.1742, I 87, efter 1. Jens Clemensen sk. ?.11 1719, efter 2. Mads Hansen 21.4.1742, I 84
Clausdatter, Maren – ugift, Birkinge, 11.8.1804, II 117, 118, -L, (moder; enke Maren Nielsdatter efter Claus Knudsen 1793 21.9, 35, 42, ~2 Christopher Pedersen)
Clausen, Anders – Birkinge, 27.12.1812, II 137, ~ Marie Stikmann
Clausen, Anders – Marslev, 2.3.1773, I 209, ~1 Maren Hansdatter 2.3.1763, I 178, ~2 Karen Hansdatter
Clausen, Knud – Marslev, 19.2.1761, I 171, ~ Maren Thomasdatter 11.4.1785, I 312, (~2 Jacob Madsen 18.4.1786, I 317)
Clausen, Knud – ungkarl, Birkinge, 21.12.1796, II 79, -L, (moder; enke Maren Nielsdatter efter Claus Knudsen 21.9.1793, II 35, 42, ~2 Christopher Pedersen)
Clausen, Niels – Birkinge, 10.5.1827, II 153, 158, ~ Anne Olesdatter
Clemensen, Jens – Kærbygaard, sk. ?.11 1719, ~ Erne Christophersdatter 22.6.1742, I 87, (~2 Mads Hansen)
Clemmensen, Søren – enkemand, Aasum, 30.12.1792, II 22, 35, efter Mette Rasmusdatter 16.5.1784, I 291
Ditlevsdatter, Karen – Birkinge, 13.3.1772, I 204, ~ Rasmus Pedersen 12.6.1781, I 267, (~2 Margrethe Rasmusdatter)
Ditlevsen, Hans – Kærbygaard, 2.9.1793, II 31, 39, ~1 Gjertrud Pedersdatter 17.2.1767, I 188, (~1 Jørgen Sørensen 12.4.1753, I 114), ~2 Maren Jacobsdatter, gaardafstaaelse og aftægt 10.1.1805, II 118
Erichsdatter, Anna Maria – Birkinge, 19.10.1793, II 44, 47, ~ Hans Nielsen 14.6.1806, II 121, 123, (~2 Karen Pedersdatter)
Erichsen, Hans – Holev, 27.12 1807, II 131, 134, ~1 Maren Stephansdatter 28.6.1762, I 176, -L, ~2 Karen Poulsdatter 20.1.1790, I 341, ~3 Johanne Ottosdatter 19.3.1797, II 82, 86, ~4 Gjertrud Vilhelmsdatter
Erichsen, Knud – Urup, 8.8.1828, II 179, ~ Kirsten Pedersdatter
Friderichsen, Andreas – Marslev, 3.8.1793, II 29, 33, ~1 Gjertrud Hansdatter 23.11.1792, II 20, ~2 Anne Rasmusdatter
Graae, Peder Nielsen – enkemand, Lavindsgaard (Rønninge?), 24.6.1768, I 192, -L, efter Magdalene Leonora Nielsdatter (begr. 24.1.1766 Kb.)
Hansdatter, Anna – Birkinge, 11.3.1763, I 179, ~ Jørgen Pedersen, (~2 Maria Rasmusdatter 24.5.1795, II 62, 65)
Hansdatter, Anna – enke og aftægtskone, Urup, 18.7.1794, II 55, efter Lars Sørensen død 1784 28.11 (Kb.)
Hansdatter, Anna – Hundslev, 23.2.1729, I 42, ~1 Anders Nielsen begr. 6.11.1726 Kølstrup, ~2 Laurids Andersen
Hansdatter, Anna – Aasum, 20.7.1730, I 53, ~ Peder Andersen 24.9.1734, I 65, (~2 Karen Andersdatter)
Hansdatter, Anna Dorthea – Marslev, 10.5.1824, II 168, ~ Knud Christiansen
Hansdatter, Anna Magdalene – Marslev, 8.1.1774, I 214, ~ Hans Johansen, (~2 Karen Rasmusdatter 4.9.1776, I 242, -L, ~3 Karen Larsdatter 10.4.1797, II 85)
Hansdatter, Bodil – Birkinge, 12.5.1791, II 10, 13, ~ Rasmus Rasmussen
Hansdatter, Gjertrud – Marslev, 23.11.1792, II 20, ~ Andreas Friderichsen 3.8.1793, II 29, 33, (~2 Anne Rasmusdatter)
Hansdatter, Karen – enke og aftægtskone, Birkinge, 14.3.1823, II 165, efter …
Hansdatter, Karen – Marslev, 17.3.1796, II 71, 76, ~1 Anders …, ~2 Hans Jensen 28.5.1795, II 63, 70
Hansdatter, Karen – Aasum, 17.3.1799, II 92, ~1 Niels Jørgensen 16.6.1777, I 247, ~2 Niels Nielsen Stock
Hansdatter, Kirsten – Holev, 6.3.1759, I 151, ~ Erich Hansen 14.2.1781, I 266
Hansdatter, Kirsten – Radstrup By, Marslev Sogn, 28.3.1763, I 183, ~ Peder Hansen 9.3.1791, II 5, 8, (~2 Kirsten Hansdatter 3.12.1790, I 349)
Hansdatter, Kirsten – Radstrup, 3.12.1790, I 349, ~ Peder Hansen 9.3.1791, II 5, 8, (~1 Kirsten Hansdatter 28.3.1763, I 183)
Hansdatter, Maren – enke, Birkinge, 15.5.1795, II 60, 81, efter Lars Mortensen 30D 12.11.1780, I 264
Hansdatter, Maren – Fravde Kærby, 15.1.1728, I 27, ~1 Cornelius Pedersen død 1699, ~2 Knud Christensen 26.3.1743, I 96
Hansdatter, Maren – Marslev, 2.3.1763, I 179, ~ Anders Clausen 2.3.1773, I 209, (~2 Karen Hansdatter)
Hansdatter, Mette – Fravde Kærby, 20.3.1797, II 83, ~ Jørgen Rasmussen
Hansdatter, Sara – Hundslev, 10.4.1738, I 71, ~ Niels Pedersen, + gaardafstaaelse og aftægt
Hansdatter, Sidsel – Kærby, 31.5.1774, I 220, ~1 Cornelius Knudsen 21.3.1747, I 102, ~2 Rasmus Ibsen 4.12.1773, I 212
Hansen, Christopher – Marslev, 27.4.1729, I 44, ~ Mette Mortensdatter
Hansen, Erich – Holev, 14.2.1781, I 266, ~ Kirsten Hansdatter 6.3.1759, I 151
Hansen, Erich – Marslev, 21.7.1742, I 88, ~ Maren Nielsdatter, (~2 smed Niels Rasmussen aft. 20.2.1758, I 134)
Hansen, Hans – Birkinge, 19.4.1791, II 9, 11, ~ Apellone Rasmusdatter, (~2 Peder Nielsen)
Hansen, Hindse – smed, Birkinge, 13.3.1743, (13.12.1747) I 94 jvf. 138 ~ Mette Pedersdatter 6.5.1758, I 137, (~2 bødker Hans Pedersen)
Hansen, Jørgen – møller, Bjernemølle, Rønninge Sogn, 18.1.1729, I 30, ~1 …, ~2 Gunder Jacobsdatter, + afstaaelse og aftægt
Hansen, Jørgen – Aasum, 30.11.1781, I 275, ~ Maren Nielsdatter
Hansen, Mads – Birkinge, 12.3.1759, I 166, ~ Anna Rasmusdatter 5.3.1783, I 282, + gaardafstaaelse og aftægt
Hansen, Mads – Kærbygaard, 21.4.1742, I 84, ~ Erne Christophersdatter 22.6.1742, I 87, (~1 Jens Clemmensen Sk. ?.11 1719)
Hansen, Mads – Over Kærby, 28.7.1739, I 76, ~ Dorthe Christophersdatter
Hansen, Mogens – smed, Birkinge, 16.7.1782, I 279, ~ aftægtskone Maren Pedersdatter 21.1.1796, II 69
Hansen, Niels – Birkinge, 2.3.1782, I 278, ~ Dorthe Madsdatter
Hansen, Niels – Vejrupgaard, 30.5.1725, II 171
Hansen, Ole – ugift skomagersvend, Kærby, aft. 20.4.1775, I 235, -L
Hansen, Peder – Bækhuset, 15.11.1825, II 171, ~1 Mette Jocumsdatter 20.2.1812, II 137, ~2 Maria Nielsdatter
Hansen, Peder – Radstrup, 9.3.1791, II 5, 8, ~1 Kirsten Hansdatter 28.3.1763, I 183, ~2 Kirsten Hansdatter 3.12.1790, I 349
Hansen, Poul – skomagersvend, Fravde Kærby, 24.6.1785, I 296, -L, (fader; Hans Christiansen)
Hanses, Karen – Fravde Kjærby, 3.1.1791, I 359, 363, ~ Hans Madsen (Kb.)
Hindsesen, Peder – Birkinge, 6.7.1789, I 332, ~ Maren Christophersdatter
Ibsdatter, Anna – Birkinge, 24.2.1759, I 150, ~ Christen Jørgensen 24.2.1796, II 71, (~2 Karen Hansdatter)
Ibsdatter, Johanne – Vilholms Mølle, Birkinge Sogn, 17.11.1730, I 59, ~ møller Rasmus Nielsen
Ibsen, Rasmus – Kærby, 4.12.1773, I 212, enke Sidsel Hansdatter 31.5.1774, I 220, (~1 Cornelius Knudsen 21.3.1747, I 102)
Jacobsdatter, Dorthe – Birkinge, 1.2.1768, I 190, -L, ~ Erik Knudsen 26.1.1777, I 246, (~1 Maren Jensdatter 17.11.1766, I 188, ~3 Johanne Pedersdatter)
Jacobsen, Jonas – smed, Marslev, 22.2.1730, I 50, ~1 Maren Christensdatter 7.12.1723, I 47, ~2 Maren Nielsdatter
Jacobsen, Peder – Rolsted, 11.7.1730, I 54, ~ Maria Hansdatter
Jansky, David Christoffersen – skomager, Fravde Kærby, 30.10.1775, I 234, ~ Ide Louise Nielsdatter, -L
Jensdatter, Anna Dorthea – Birkinge, 25.1.1791, I 361 II 1, 7, 15, 17, ~1 Knud Jensen 28.6.1754, I 121, (~1 Karen Pedersdatter 10.12.1743, I 97), ~2 Peder Clemmensen
Jensdatter, Dorthe – Marslev, og ægtefælle Otto Pedersen 6.2.1759, I 144, -L, (~1 Hans Nielsen 22.5.1755, I 125)
Jensdatter, Gjertrud – enke, Birkinge, død 14.12.1789, I 340, efter Jørgen Poulsen
Jensdatter, Karen – Kærby, 18.12.1745, I 98, ~ Christopher Jensen 27.4.1746, I 98, (~2 Dorthea Ibsdatter)
Jensdatter, Kirsten – enke, Marslev, 5.6.1796, II 74, 76, efter smed Peder Larsen 13.4.1793, II 25, 49
Jensdatter, Maren – Birkinge, 17.11.1766, I 188, ~ Erik Knudsen 26.1.1777, I 246, (~2 Dorthe Jacobsdatter 1.2.1768, I 190, ~3 Johanne Pedersdatter)
Jensdatter, Margrethe – Aasum, 30D 12.10.1802, II 111, ~ Hans Jensen 3.10.1827, II 174, (~2 Mette Hansdatter)
Jensdatter, Mette – Urup, 26.9.1746, I 104, ~ gl. Hans Nielsen, + gaardafstaaelse og aftægt
Jensen, Anders – Fravde Kærby, 20.2.1798, II 87, 108, enke Kirsten Pedersdatter 11.1.1826, II 173, + gaardafstaaelse og aftægt
Jensen, Christopher – Kærby, 27.4.1746, I 98, ~1 Karen Jensdatter 18.12.1745, I 98, ~2 Dorothea Ibsdatter
Jensen, Hans – Marslev, 28.5.1795, II 63, 70, enke Karen Hansdatter 17.3.1796, II 71, 76, -L, (~1 Anders Clausen)  
Jensen, Hans – smed, Marslev, 2.11.1802, II 113, ~ Else Andersdatter, (~2 Anders Jensen 17.4.1823, II 167)
Jensen, Hans – ungkarl, Fravde Kærby, 16.6.1772, 207, -L, (moder; enke Johanna Andersdatter efter Jens Andersen 25.4.1767, I 189)
Jensen, Hans – Urup, 1.9.1822, II 161, ~ Kirsten Mortensdatter
Jensen, Hans – Aasum, 3.10.1827, II 174, ~1 Margrete Jensdatter 30D 12.10.1802, II 111, ~2 Mette Hansdatter
Jensen, Hans Erich – ugift, Marslev, 20.9.1796, II 77, 82, -L, (moder; enke Karen Johansdatter efter ladefoged Jens Jensen 15.9.1795, II 67)
Jensen, Holger – Lavindsgaard, Rønninge Sogn, 5.6.1768, I 191, ~ Berthe Jespersdatter, (~2 snedker Niels Jørgensen)
Jensen, Jens – ladefoged, Marslev, 15.8.1795, II 67, ~1 Anna Margrethe Andersdatter 16.10.1773, I 212, ~2 Karen Johansdatter
Jensen, Just – Birkinge, 10.5.1764, I 186, ~ Apelone Hansdatter
Jensen, Knud – Birkinge, 28.6.1754, I 121, ~1 Karen Pedersdatter 10.12.1743, I 97, (~1 Lars Rasmussen), ~2 Anna Dorthea Jensdatter 25.1.1791, I 361 og II 1, 7, 15, 17, (~2 Peder Clemmensen)
Jensen, Knud – Fravde Kærby, 11.5.1789, I 329, -L, ~ Anna Chathrina Christensdatter
Jensen, Laurs – Kærby, 10.4.1771, I 204, ~ Maren Erichsdatter, (~1 Hindse Carlsen 10.5.1763, I 179) + husafstaaelse
Jensen, Marthinus – Birkinge, 26.4.1785, I 300, -L, ~ Maren Rasmusdatter
Jensen, Niels – Marslev, 16.10.1773, I 211, ~ Dorthe Jørgensdatter 10.11.1799, II 97, (~2 Peder Nielsen)
Jensen, Peder – Fravde Kærby, 1.3.1785, I 308, ~ Maren Pedersdatter 2.7.1802, II 109, (~2 Mads Hansen)
Jensen, Rasmus – Birkum, 1.9.1822, II 164, ~ Kirsten Madsdatter
Jensen, Rasmus – Fravde Kærby, 13.9.1777, I 254, ~ Anna Kirstine Jørgensdatter
Jespersdatter, Berthe – Lavindsgaard, Rønninge Sogn, 5.6.1768, I 191, ~1 Holger Jensen, ~2 snedker Niels Jørgensen 4.12.1790, I 353, (~2 Karen Knudsdatter 12.7.1785, I 304, ~3 Maria Larsdatter)
Jespersdatter, Karen – Aasum, 13.12.1757, I 136, ~ Jørgen Andersen 3.8.1759, I 155, (~1 Kirstine Rasmusdatter 10.1.1750, I 110, ~3 Ellen Pedersdatter 1.5.1792, II 18)
Jocumsdatter, Mette – Bækhuset, 20.2.1812, II 137, ~ Peder Hansen 15.11.1825, II 171, (~2 Maria Nielsdatter)
Johansdatter, Kirsten – enke, Bækhuset, 11.5.1782, I 279, efter Peder …
Josiasen, Anders – smed, Marslev, anm. 1823 17.4, II 167, 169, ~ Else Andersdatter usk. bo, (~1 smed Hans Jensen 2.11.1802, II 113)
Justesdatter, Anne – Fravde Kærby, 9.1.1828, II 177, -L, ~ Rasmus Pedersen, reciprockt testamente
Jørgensdatter, Anna Sophia – Urup, 19.1.1783, I 283, ~1 Knud Ottesen 6.6.1763, I 181, (~1 Mette Nielsdatter 9.3.1741, I 82, ~2 Chatrine Laursdatter 22.7.1758, I 142), ~2 Christian Madsen 14.2.1812, II 136, (~2 Kirsten Jensdatter)
Jørgensdatter, Dorthe – Marslev, 10.11.1799, II 97, ~1 Niels Jensen 16.10.1773, I 211, ~2 Peder Nielsen
Jørgensdatter, Karen – Raagelund, 17.10.1730, I 56, ~ Hans Sørensen
Jørgensdatter, Maren – ugift, Fravde Kærby, 4.7.1827, II 174, -L, (fader; Jørgen Rasmussen i Fravde Kærby)
Jørgensdatter, Margaretha – Marslev, 15.2.1791, I 365, ~1 Niels Larsen 18.10.1747, I 90, ~2 gl. Anders Pedersen
Jørgensdatter, Maria – Birkinge, 18.6.1772, I 207, ~ tømrer Rasmus Nielsen afk. 11.5.1820, II 144, (~2 Anne Rasmusdatter 24.9.1804, II 118, ~3 Marie Rasmusdatter)
Jørgensdatter, Mette Maria – Marslev, 18.10.1806, II 125, ~ Jens Hintzesen
Jørgensen, Christen – Birkinge, 24.3.1796, II 71, ~1 Anna Ibsdatter 24.2.1759, I 150, ~2 Anne Larsdatter, (~1 Morten Rasmussen, ~2 Jens Clemensen) ~3 Karen Hansdatter
Jørgensen, Christian – barn, Birkinge, 17.10.1794, II 57, -L (moder; enke Anne Madsdatter efter Jørgen Sørensen 18.3.1794, II 5, 57)
Jørgensen, Hans – Birkinge, 1.12.1742, I 93, ~ Karen Knudsdatter, (~2 Anders Larsen 17.7.1773, I 211)
Jørgensen, Hans – enkemand, Vejrupgaard, afk. 18.3.1781, I 266, efter ......
Jørgensen, Jesper – Birkinge, 7.11.1793, II 45, 48, 50, 57, -L, ~ Apelone Hansdatter
Jørgensen, Jørgen – Birkinge, 12.3.1794, II 51, ~ Margrete Rasmusdatter
Jørgensen, Knud – ungkarl, Aasum, død i Haarby, 3.9.1772, I 208, -L
Jørgensen, Niels – snedker, Lavindsdaard, 4.12.1790, I 353, ~1 Berthe Jespersdatter 5.6.1768, I 191, (~1 Holger Jensen), ~2 Karen Knudsdatter 12.7.1785, I 304, -L, ~3 Maria Larsdatter
Jørgensen, Niels – Aasum, 16.6.1777, I 247, ~ Karen Hansdatter (Stork) 17.3.1799, II 92, (~2 Niels Nielsen Stork)
Jørgensen, Niels – Aasum, og hustru Johanne Andersdatter 15.1.1760, I 168, -L, (~1 Jep Ibsen, ~2 Rasmus Jørgensen)
Knudsdatter, Bartha – Birkinge, (Kb) 15.4.1821, II 146, ~1 Søren Madsen II 37, ~2 Rasmus Rasmussen
Knudsdatter, Karen – Birkinge, 1.12.1742, I 93, ~1 Hans Jørgensen, ~2 Anders Larsen 17.7.1773, I 211, (~2 Johanna Nielsdatter)
Knudsdatter, Karen – Lavindsgaard, 12.7.1785, I 304, -L, ~ snedker Niels Jørgensen 4.12.1790, I 353, (~1 Berte Jespersdatter 5.6.1768, I 191, ~3 Maria Larsdatter)
Knudsdatter, Maria – enke, Fravde Kærby, 1.3.1827, II 174, efter Christian …
Knudsdatter, Mette – Birkinge, 4.3.1800, II 99, ~ Hans Madsen død 9.3.1778, I 255, ~2 Claus Pedersen
Knudsdatter, Mette – Marslev, 25.8.1787, I 325, ~ Hans Madsen 16.5.1793, II 25, 41
Knudsen, Claus – Birkinge, 21.9.1793, II 35,42, ~ Maren Nielsdatter
Knudsen, Cornelius – Kærby, 21.3.1747, I 102, ~ Sidsel Hansdatter 31.5.1774, I 220, (~2 Rasmus Ibsen 4.12.1773, I 312)
Knudsen, Erik – Birkinge, 26.1.1777, I 246, ~1 Maren Jensdatter 17.11.1766, I 188, ~2 Dorthe Jacobsdatter 1.2.1768, I 190, -L, ~3 Johanne Pedersdatter, (~1 Niels Poulsen 25.10.1763, I 184)
Knudsen, Jens – Kærby, og hustru Anne Pedersen gaardafstaaelse 6.4.1754, I 115
Knudsen, Jørgen – Hundslev, 15.2.1736, I 66, ~ Kirsten Andersdatter
Knudsen, Jørgen – Skiftemosehus, Birkinge Sogn, 17.10.1772, I 208 (afk. I 235), ~1 Anna Chatharina Vilhelmsdatter 13.1.1749, I 108, (~1 Poul Pedersen), ~2 Anna Chatrine Larsdatter 1.4.1794, II 54, (~2 Peder Laursen 26.4.1795, II 60, 66)
Knudsen, Peder – Fravde Kærby, 18.5.1795, II 61, 64, enke Mette Nielsdatter gaardafstaaelse og aftægt 16.9.1803, II 116
Knudsen, Povel – Birkinge, 17.9.1747, I 103, -L, ~ Cathrine Rasmusdatter 9.11.1761, I 175, (~1 Jens Rasmussen 30.12.1729, I 49, ~3 Jørgen Poulsen 1.8.1781, I 271)
Knudsen, Rasmus – Birkinge, 10.5.1764, I 186, ~1 Kirstine Nielsdatter 6.12.1736, I 27, -L, ~2 Kirsten Rasmusdatter, -L
Larsdatter, Edel Sophia – Lavindsgaard, 6.2.1790, I 344, -L, ~ Rasmus Jørgensen
Larsdatter, Johanne – Birkinge, 6.2. 1826, II 173, ~ Peder Madsen
Larsdatter, Karen – Marslev, 10.4.1797, II 85, ~ Hans Johansen
Larsdatter, Mette Marie – enke, Marslev, 6.6.1764, I 187,  efter Hans …
Larsen, Anders – Birkinge, 17.7.1773, I 211, -L, ~1 Karen Knudsdatter 1.12.1742, I 93, (~1 Hans Jørgensen), ~2 Johanna Nielsdatter
Larsen, Hans – Kærby, 15.9.1774, I 220, -L (arvinger; fæstemø Kirsten Pedersdatter, moder enke Anna Dorthea Hansdatter efter Lars …)
Larsen, Niels – Hundslev, 1.2.1775, I 222, ~1 Mette Laurdatter (Kølstrup Kb. fol 168), ~2 Karen Rasmusdatter
Larsen, Niels – Marslev, 18.10.1742, I 90, ~ Margaretha Jørgensdatter 15.2.1791, I 222 (~2 gl. Anders Pedersen)
Larsen, Peder – enkemand, Skiftemosehus, Birkinge Sogn, 26.4.1795, II 60, 66, efter Anne Chathrine Laursdatter 1.4.1794, II 54 (~2 Jørgen Knudsen 17.10.1772, I 208, 235)
Larsen, Peder – smed, Marslev, 13.4.1793, II 25, 49, enke Kirsten Jensdatter 5.6.1796, II 74, 76, -L, (moder; Karen Pedersdatter)
Larsen, Rasmus – Birkinge, 2.6.1763, I 180, ~ Elisabeth Hansdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Larsen, Rasmus – Fravde Kærby, 3.8.1789, I 336, ~ Dorthe Jensdatter, + aftægt
Larsen, Søren – møller, Mellemmølle, 11.5.1825, II 170, -L, ~ Maren Nielsdatter, (reciprokt testamente)
Lauridsen, Laurids – Marslev, 11.4.1729, 43, -L, ~ Anna Hansdatter
Laursdatter, Anna Cathrine – Skiftemosehus, Birkinge Sogn, 1.4.1794, II 54, ~1 Jørgen Knudsen 17.10.1772, I 208, 235, ~2 Peder Larsen 26.4.1796, II 60, 66
Laursdatter, Chatrine – Urup, 22.7.1758, I 142, ~ Knud Ottosen 6.6.1763, I 181, (~1 Mette Nielsdatter 9.3.1741, I 82, ~3 Anna Sophia Jørgensdatter 19.1.1783, I 283)
Laursen, Frederik – skytte og møller, Vejrup Mølle, 17.7,1761, I 172, ~ Anna Andersdatter
Laursen, Peder – ungkarl, Hundslev, 30.5.1758, I 139, -L
Laursen, Rasmus – Urup, Rynkeby Sogn, 30.3.1771, I 203, ~1 …, ~2 Maren Ottesdatter, + husafstaaelse og aftægt
Lemcke, Hans Ernst – fhv. møller i Vejrup Mølle, Marslev, 24.7.1780, I 260 (skiftet er paabegyndt i Ulrichsholms Skifteprotokol U.S. 325), ~ Edel Chatrine Frederiksdatter (jfr. fol. 344)
Madsdatter, Dorthe – Birkinge, 2.3.1782, I 278, ~ Niels Hansen
Madsen, Christian – Urup, 19.2.1812, II 136 (samme skifte er indført S. 141), ~1 Anna Sophia Jørgensdatter 19.1.1783, I 283, (~1 Knud Ottosen 6.6.1763, I 181), ~2 Kirsten Jensdatter
Madsen, Hans – Birkinge, død 3.3.1778, I 255, ~ Mette Knudsdatter reg. 4.3.1800, II 99, (~2 Claus Pedersen)
Madsen, Hans – Birkum, død 12.6.1776, I 239, -L, (moder; enke, Maren Madsdatter efter Mads Sørensen 22.71770, I 201)
Madsen, Hans – enkemand, Marslev, død 16.5.1793, II 25, 41, efter Mette Knudsdatter død 25.8.1787, I 325
Madsen, Jacob – Birkinge, reg. 30.4.1725, I 2, ~ Anna Mogensdatter
Madsen, Jacob – Marslev, død 18.4.1786, I 317, -L, ~1 Maren Thomasdatter reg. 11.4.1785, I 312, (~1 Knud Clausen 19.2.1767, I 171), ~2 Anna Maria Poulsdatter 8.8.1814, II 139, (~2 gl. Rasmus Pedersen)
Madsen, Jørgen – Marslev, 23.6.1739, I 75, -L, ~ Maren Stephansdatter
Madsen, Lars – Hundslev, død 25.4.1776, I 235, ~ Giertrud Nielsdatter
Madsen, Lars – ungkarl, Birkinge, 9.3.1770, I 197, -L, (moder; enke Anna Rasmusdatter efter Mads Hansen 12.9.1759, I 166)
Madsen, Peder – Birkum, død 11.6.1793, II 95, ~ Inger Hansdatter
Madsen, Søren – Birkinge, død 1.10.1793, II 37, 463, enke Barte Knudsdatter (Kb) 15.4.1821, II 146
Mogensen, Hans – smed, Birkinge, 30D 23.6.1806, II 122, enke Anna Sophia Nielsdatter 2.5.1827, II 174
Mortensen, Lars – Birkinge, 30D 12.11.1780, II 264, enke Maren Hansdatter 15.5.1795, II 60, 81
Mortensen, Niels – Skiftemosehus, Birkinge, 19.5.1796, II 73, 75, 81, -L, ~ Maren Poulsdatter, (~1 Peder Christensen død 1787, ~3 Jørgen Christensen død 1818)
Nielsdatter, Anna Maria – Marslev, død 22.1.1799, II 90, ~1 Niels Rasmussen død 24.7.1789 (Kb) se Ulriksholm, ~2 Jørgen Adolphsen
Nielsdatter, Anna Sophia – enke, Birkinge, 2.5.1827, II 174, efter smed Hans Mogensen 30D 1806 23.6, II 122
Nielsdatter, Apolone – Marslev, død 17.5.1783, I 288, ~ Niels Andersen 24.1.1801, II 101, 108, (~2 Anne Nielsdatter)
Nielsdatter, Else – ugift malkepige, Marslev, død 11.2.1793, II 23, -L
Nielsdatter, Giertrud – Birkinge, 15.5.1773, I 210, -L, ~1 Rasmus Hansen, (forældre; enke Giertrud Nielsdatter efter Niels Sørensen), ~2 Knud Poulsen, hans skifte, se Sanderumgaard, ~3 Søren Nielsen)
Nielsdatter, Kirsten – Birkinge, 6.12.1726, I 27, -L, ~ Rasmus Knudsen
Nielsdatter, Kirsten – Vejrup, afk. 8.7.1782, I 283, -L
Nielsdatter, Maren – enke, Aasum, død 30.11.1781, I 275, efter Jørgen Hansen
Nielsdatter, Maren – Marslev, 21.7.1742, I 88, ~1 Erich Hansen, ~2 smed Niels Rasmussen afk. 1758 20.2, I 134, (~2 Maren Jensdatter)
Nielsdatter, Maren – Mellemmølle, 15.9.1762, I 177, ~ Niels Andersen
Nielsdatter, Mette – enke, Fravde Kærby, 1803 16.9, II 116, efter Peder Knudsen 18.5.1795, II 61, 64
Nielsdatter, Mette – Urup, 9.3.1741, I 82, ~ Knud Ottesen 6.6. 1763, I 81, (~2 Cathrine Laursdatter 22.7.1758, I 142, ~3 Anna Sophia Jørgensdatter død  19.1.1783, I 283)
Nielsen, Hans – Birkinge, 14.6.1806, II 121, 123, ~1 Anna Maria Erichsdatter 1793 19.10, II 44, 47, ~2 Karen Pedersdatter
Nielsen, Hans – Birkinge, 20.12.1796, II 77, 79, ~ Margrethe Rasmusdatter
Nielsen, Hans – Hundslev, 14.8.1782, I 280, ~ Karen Rasmusdatter
Nielsen, Hans – Marslev, 22.5.1755, I 125, ~ Dorthe Jensdatter, (~2 Otto Pedersen reg. 1759 6.2, I 144), arveafkald og kvittering 21.10.1780 og 6.11, I 264
Nielsen, Hans – ungkarl, Fravde Kærby, 3.5.1770, I 198, -L
Nielsen, Jens – enkemand, Birkinge, afk. 20.4.1784, I 291, efter 2. Johanne Madsdatter 1770 (Birkinge Kb.)
Nielsen, Jørgen – Birkinge, død 24.11.1807, II 128, 130, 134, -L, ~ Apolone Hansdatter
Nielsen, Jørgen – Vejremose, Birkinge Sogn, død 23.12.1821, II 148, ~ Chatrine Hansdatter (usk. bo)
Nielsen, Peder – enkemand, Aasum, 6.3.1786, I 315, efter Kirsten Henrichsdatter
Nielsen, Peder – ladefoged, Marslev, 18.9.1736, I 68, ~ Anna Rasmusdatter 5.3.1774, I 214, (~2 sognefoged Knud Rasmussen 13.5.1772, I 205)
Nielsen, Peder – Marslev, 16.3.1823, II 165
Nielsen, Poul – Birkinge, 16.10.1807, II 127, 129, ~1 Anna Catharina Poulsdatter 26.4.1782, I 280, ~2 Anne Rasmusdatter
Nielsen, Rasmus – møller, Mellemmølle, Rønninge, 4.8.1750, I 112, ~ Maria Pedersdatter
Nielsen, Rasmus – tømrer, Birkinge, 26.11.1738, I 72, ~ Anna Madsdatter, + husafstaaelse
Nielsen, Rasmus – tømrer, Birkinge, afk. 11.5.1820, II 144, ~1 Maria Jørgensdatter 18.6.1772, I 207, ~2 Anne Rasmusdatter 24.9.1804, II 118, ~3 Marie Rasmusdatter
Olsen, Lars – Marslev, 21.5.1806, II 120, –L, ~ Kirsten Rasmusdatter
Ottesdatter, Johanne – Holev, 19.3.1797, II 82, 86, ~ Hans Erichsen død 27.12,1807, II 131, 134, (~1 Karen Poulsdatter 20.1.1790, I 341, ~3 Giertrud Vilhelmsdatter)
Ottesen, Knud – Urup, 6.6.1763, I 181, ~1 Mette Nielsdatter 9.3.1741, I 82, ~2 Chatrine Laursdatter 22.7.1758, I 142, ~3 Anna Sophia Jørgensdatter død 19.1.1783, I 283, (~2 Christian Madsen 19.2.1812, II 136)
Ovesdatter, Karen (Bartha Knudsdatter) – Birkinge, 15.4.1821, II 146, ~1 Søren Madsen II 37, ~2 Rasmus Rasmussen
Pedersdatter, Anna - Birkinge, 19.12.1747, I 138, ~ bødker Hans Pedersen, (~2 Mette Pedersdatter 6.5.1758, I 137, ~1 smed Hindse Hansen 13.3.1743, I 94)
Pedersdatter, Apelone – Marslev, 2.2.1790, I 347, ~ Matias Christensen, (~1 Barbara Pedersdatter 29.4.1773, I 210)
Pedersdatter, Barbara – Marslev, 29.4.1773, I 210, ~ Matias Christensen, (~2 Apelone Pedersdatter 2.2.1790, I 347)
Pedersdatter, Elisabeth – ugift tjenestepige, Marslev, død 9.9.1776, I 244, -L, (moder; enke Kirsten Johansdatter efter Peder …)
Pedersdatter, Ellen – Aasum, 1.5.1792, II 18, ~1 Jørgen Andersen død 3.8.1759, I 155 ~2 Niels Bertelsen
Pedersdatter, Gjertrud – Kærbygaard, 17.2.1767, I 188, ~1 Jørgen Sørensen 12.4.1753, I 114, ~2 Hans Ditlevsen død 7.9.1793, II 31, 39, (~2 Maren Jacobsdatter afst. og aft. 10.1.1805, II 118)
Pedersdatter, Johanne – Birkinge, 27.11.1734, I 61, -L, ~ Knud Kiert
Pedersdatter, Karen – Birkinge, 10.12.1743, I 97, ~1 Lars Rasmussen død 23.6.1711 (Kb.), ~2 Knud Jensen 28.6.1754, I 121, (~2 Anna Dorthea Jensdatter død 25.1.1791, I 361 og II 1, 7, 15, 17)
Pedersdatter, Karen – Birkinge, 17.5.1763, I 180, ~ husmand og tømrer Niels Rasmussen 23.5.1765, I 187
Pedersdatter, Kirsten – Birkinge, død 19.4.1822, II 148, 156, 159, -L, ~ Erich Sørensen
Pedersdatter, Kirsten – enke, Fravde Kærby, 11.1.18026, II 173, efter Anders Jensen 20.2.1798, II 87, 108
Pedersdatter, Kirsten – Skiftemosehus, 12.10.1772, I 207, ~ Peder Christensen død 1787 10.3, I 322, (~2 Maren Poulsdatter)
Pedersdatter, Maren – enke, Birkinge, 21.1.1796, II 69, efter smed Mogens Hansen 16.7.1782, I 279
Pedersdatter, Maren – Fravde Kærby, 2.7.1802, II 109, ~1 Peder Jensen 1.3.1785, I 308, ~2 Mads Hansen
Pedersdatter, Maria – ugift, Birkinge, 14.1.1791, I 360, 364, -L
Pedersdatter, Mette – Birkinge, 6.5.1758, I 137, ~1 smed Hindse Hansen 13.3.1743, I 94 ? el. 19.12.1747, I 138 ?, ~2 bødker Hans Pedersen, (~1 Anna Pedersdatter 19.12.1747, I 138
Pedersen, Christian – Nonnebohuset, Birkende Sogn, død 24.2.1782, I 279, ~ …
Pedersen, Christopher – murermester, Fravde Kærby, død 12.8.1824, II 168, -L, ~ Maria Knudsdatter
Pedersen, Hans – Holev, 23.1.1728, I 28, ~ Maren Lauridsdatter
Pedersen, Hans – Radstrup, 2.11.1746, I 99, ~ Chatrina Hansdatter
Pedersen, Knud – Birkinge, død 30.4.1822, II 152, 157, ~ Kirsten Andersdatter
Pedersen, Laurids – Birkinge, 5.3.1729, II 42, -L, ~ Anna Pedersdatter
Pedersen, Lauritz – Hundslev, 6.5.1748, I 107, ~ Barte Knudsdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersen, Niels – enkemand, Kærby, afk. 4.11.1778, I 257, efter Mette Andersdatter 11.6.1770, I 199, + husafstaaelse og aftægt
Pedersen, Niels – ungkarl, 20 aar, Fravde Kærby, 22.7.1795, II 66, 68, -L, (moder; enke Mette Nielsdatter efter Peder Knudsen 18.5.1795, II 61, 64
Pedersen, Otto – Marslev, og hustru Dorthe Jensdatter 6.2.1759, I 144, -L, (~1 Hans Nielsen 22.5.1755, I 125), (arvinger; forældrene Peder Ottesen ~ Karen Pedersdatter i Rynkeby)
Pedersen, Peder – Vejrup Mølle, død 19.6.1754, I 117, -L, ~ Mette Jensdatter
Pedersen, Rasmus – Birkinge, 12.6.1781, I 267, ~1 Karen Ditlevsdatter 13.3.1772, I 204, ~2 Margrethe Rasmusdatter
Pedersen, Rasmus – tjenestekarl, Birkinge, 11.11.1823, II 168
Poulsdatter, Anna Catharina – Birkinge, 26.4.1782, I 280, ~ Poul Nielsen 16.10.1807, II 127, 129, (~2 Anna Rasmusdatter)
Poulsdatter, Anna Maria – Marslev, 8.8.1814, II 139, ~1 Jacob Madsen død 18.4.1786, I 317, (~1 Maren Thomasdatter 11.4.1785, I 312), ~2 gl. Rasmus Pedersen
Poulsen, Jørgen – Birkinge, 1.8.1781, I 271, ~1 Cathrine Rasmusdatter 9.11.1761, I 175, (~1 Jens Rasmussen 30.12. 1729, I 49, ~2 Poul Knudsen 17.9.1747, I 103), ~2 Maren Rasmusdatter
Poulsen, Niels – Birkinge, 25.10.1763, I 184, ~ Johanne Pedersdatter, (~2 Erik Knudsen 26.1.1777, I 246) + husdafstaaelse og aftægt
Povelsdatter, Maren – Kærbygaard, 22.2.1741, I 80, ~ Jørgen Sørensen 12.4.1753, I 114, (~2 Gjertrud Pedersdatter 17.2.1767, I 188)
Rasmusdatter, Anna – Birkinge, 24.9.1804, II 118, ~ tømrer Rasmus Nielsen afk. 11.5.1820, II 144, (~1 Marie Jørgensdatter 18.6.1772, I 207, ~3 Marie Rasmusdatter)
Rasmusdatter, Anna – enke, Birkinge, 5.3.1783, I 282, efter Mads Hansen 12.9.1759, I 166
Rasmusdatter, Anna – Marslev, 17.5.1826, II 174, ~ Jens Nielsen
Rasmusdatter, Anna – Marslev, 5.3.1774, I 214, ~1 ladefoged Peder Nielsen 18.9.1736, I 68, ~2 sognefoged Knud Rasmussen 13.5.1772, I 205
Rasmusdatter, Anna – ugift, Birkinge, 10.3.1791, II 7, -L
Rasmusdatter, Anna – Urup, 1.10.1784, I 292, ~ Peder Rasmussen
Rasmusdatter, Anne – Marslev, 17.5.1826, II 174, ~ Jens Nielsen, (usk. bo)
Rasmusdatter, Apellone – Birkinge, 19.4.1791, II 9, 11, ~1 Hans Hansen, ~2 Peder Nielsen
Rasmusdatter, Chatrine – Birkinge, 9.11.1761, I 175, ~1 Jens Rasmussen 30.12.1729, I 49, ~2 Povel Knudsen 17.9.1747, I 103, ~3 Jørgen Povelsen 1.8.1781, I 271, (~2 Maren Rasmusdatter)
Rasmusdatter, Karen – Birkinge, 10.9.1783, I 290, -L, ~ Hans Pedersen
Rasmusdatter, Karen – Marslev, død 4.9.1776, I 242, -L, ~ Hans Johansen, (~1 Anna Magdalene Hansdatter 8.1.1774, I 214)
Rasmusdatter, Kirsten – Birkinge, 16.6.1772, I 206, -L, ~ Rasmus Hansen, (~2 Gjertrud Nielsdatter 15.5.1773, I 210, -L (forældre; enke Gjertrud Nielsdatter efter Niels Sørensen), ~2 Knud Povelsen, ~3 Søren Nielsen og hendes 2 mands skifte se Sanderumgaard
Rasmusdatter, Kirstine – Aasum, 10.1.1750, I 110
Rasmusdatter, Marie – Birkinge, 24.5.1795, II 62, 65, ~ Jørgen Pedersen
Rasmusdatter, Martha – Birkinge, 4.2.1770, I 196, -L
Rasmusdatter, Mette – Aasum, 16.5.1784, I 291, ~ Søren Clemmensen død 30.12. 1792, II 22, 35
Rasmussen, Christian – Fravde Kærby, død 15.3.1825, II 170, 171, ~ Mette Kirstine Pedersdatter
Rasmussen, Jens – Birkinge, 30.12.1729, I 49, ~ Cathrina Rasmusdatter 9.11.1761, I 175, (~2 Poul Knudsen 17.9.1747, I 103, ~3 Jørgen Poulsen 1.8.1781, I 271)
Rasmussen, Knud – sognefoged, Marslev, 13.5.1772, I 205, -L, enke Anna Rasmusdatter 5.3.1774, I 214, (~1 ladefoged Peder Nielsen 18.9.1736, I 68)
Rasmussen, Lars – Gardehuse, 4.7.1827, II 174, -L, ~ Maren Hendrichsdatter, (fader; Rasmus Larsen i Gardehuset)
Rasmussen, Morten – Birkinge, 8.1.1735, I 63, ~ Anna Lauritzdatter, (~2 Jens Clemmensen, Sk., ~3 Christen Jørgensen, -Sk. (~1 Anne Jeppesdatter Sk. 24.2 1759, I 150, ~2 Karen Hansdatter)
Rasmussen, Niels – Mellemmølle, Rønninge Sogn, 14.7.1721, I 1, ~ Maren Rasmusdatter
Rasmussen, Niels – smed, Marslev, afk. 20.2.1758, I 134, ~1 Maren Nielsdatter 21.7.1742, I 88, (~1 Erich Hansen), ~2 Maren Jensdatter
Rasmussen, Peder – Røjerup, død 22.10.1784, I 296, ~1 Karen Sørensdatter 24.9.1774, I 221, -L, ~2 Karen Andersdatter
Rasmussen, Rasmus – Birkinge, 12.5.1828, II 178, ~1 Karen Ovesdatter (Barthe Knudsdatter), (~1 Søren Madsen 15.4.1821, II 146)
Rasmussen, Søren – Birkinge, 25.10.1781, I 274, ~ Ide Lovise Pedersdatter
Schiacht, Ferdinand Nicolaus – tjener, Vejrup, 21.8.1801, II 106, 109, 115, 117, -L
Schiøtz, Hans Erich – foged, Vejrupgaard, død 20.4.1775, I 223, ~ Maren Hogensdatter
Simonsdatter, Karen – Marslev, 7.9.1776, I 244, ~ Hans Andersen Møller
Soelgaard, Laurs – ugift, hovmester og informator, Vejrupgaard, død 1.3.1755, I 126, -L, (fader; Jonas Sørensen Solgaard i Høelen, Norge)
Sommer, Hans Hansen (Kb.) – skrædder, Nonneboløkken, 16.6.1825, II 171
Stephansdatter, Maren – Marslev, 28.6.1762, I 176, -L, ~ Hans Erichsen
Svendsen, Jens – Marslev, 13.3.1743, I 95, ~1 Karen Andersdatter 24.3.1739, I 74, (~1 Laurs Tygesen), ~2 Sidsel Johansdatter
Svendsen, Ole – betler, Vejrup, 23.11.1793, II 48
Sørensdatter, Karen – Røjerup, 24.9.1774, I 221, ~ Peder Rasmussen død 22.10.1784, I 296, -L, (~2 Karen Andersdatter)
Sørensdatter, Kirsten – Aasum, 22.4.1795, II 58, ~ Rasmus Madsen
Sørensdatter, Maren – Birkinge, 7.4.1736, I 67, ~ Morten Madsen
Sørensen, Jørgen – Birkinge, 19.3.1794, II 42, 57, ~ Anna Madsdatter
Sørensen, Jørgen – Kærbygaard, 12.4.1753, I 114, ~1 Maria Poulsdatter 22.2.1741, I 80, ~2 Gjertrud Pedersdatter 17.2.1767, I 188, (~2 Hans Ditlevsen død 7.9.1793, II 31, 39)
Sørensen, Mads – Birkum, 1770 22.7, I 201, ~ Maren Madsdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Thomasdatter, Maren – Marslev, 11.4.1785, I 312, ~1 Knud Clausen 17.2.1761, I 171, ~2 Jacob Madsen død 18.4.1786, I 317, (~2 Anna Maria Poulsdatter 8.8.1814, II 139)
Thomasen, Jacob – enkemand, Marslev, 30D 25.9.1778, I 258, efter …
Trunnerup, Johan Christian – møller, Marslev, død 26.9.1822, II 162, 164, 165-L, ~ Gjertrud Sindberg
Tygesen, Laurs – Marslev, 14.1.1728, enke Karen Andersdatter i Marslev 24.3.1739, I 74
Vilhelmsdatter, Anna Chatarina – Skiftemosehus, Birkinge Sogn, 13.1.1749, I 104, ~1 Poul Pedersen, ~2 Jørgen Knudsen 17.10.1772, I 208, (~2 Anna Chatarina Larsdatter 1.4.1794, II 54)