Ryttergodset 1681-1719

Afskrift af register til skifteprotokol
Ryttergodset 1681-1719
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

[I=1681-1690, II=1688-1695, III=1694-1701, IV=1702-1710, V=1710-1718, VI=1714-1719, VII=1719-1726, VIII=1726-1731, IX=1731-1737, X=1737-1740, XI=1740-1747, XII=1747-1751, XIII=1751-1756, XIV=1756-1759 (1764), XV=1760-1762, XVI=1762-1765]

…, … – enke, Hagendrup, Flødstrup Sogn, I 170, efter Ove Madsen
…, … – Freltofte, Nørre Lyndelse Sogn, V 211, ~ Hans Madsen
…, … – Ravndrup, Gislev Sogn, I 13, ~ selvejer Niels Rasmussen
…, … – Øxendrup, I 128, ~ Peder Johansen Smed
…, Johanne – enke, Vantinge, III 124, efter Peder Hansen
…, Maren – enke, Haubølle, Humble Sogn, II 67, efter Rasmus …
Albretsen, Rasmus – Korkendrup, Aunslev Sogn, II 34
Alexandersen, Rasmus – Badstrup, Skamby Sogn, og hustru Rebekka Hansdatter IV 120
Andersdatter, Anna – Aarslev, V 41, ~ Peder Pedersen (~2 Anna Rasmusdatter V 294)
Andersdatter, Anne – Lamdrup, Vindinge Sogn, V 228, ~ Morten Pedersen
Andersdatter, Anne – Oure, III 126, ~ Rasmus Dinesen
Andersdatter, Anne – Sandager, II 247, ~ Find Jørgensen
Andersdatter, Anne – Skamby, VI 107, ~ Peder Madsen
Andersdatter, Anne – Svendstrup, Stenløse Sogn, IV 65, ~ Thomas Rasmussen
Andersdatter, Anne – Ulbølle, I 229, ~ Niels Rasmussen (~2 Johanne Pedersdatter V 205)
Andersdatter, Anne – Aarslev, V 41, ~ Peder Pedersen
Andersdatter, Birgitte – Freltofte, Nørre Lyndelse Sogn, III 223, ~ Rasmus Jørgensen
Andersdatter, Dorthe – Næraa, III 245, ~ Hans Jensen
Andersdatter, Dorthe – Næs, Sandager Sogn, VI 97, ~ Niels Andersen
Andersdatter, Esther – Hessum, Skeby Sogn, II 174, ~ Laurits Andersen
Andersdatter, Gjertrud – Frørup, V 227, ~ Peder Hansen
Andersdatter, Helene – Ullerslev, V 94, ~ Jens Nielsen
Andersdatter, Johanne – Nørreby, Klinte Sogn, II 243, ~ Anders Christensen
Andersdatter, Johanne – Vindinge, V 256, ~ Mads Pedersen
Andersdatter, Karen – Biskopstaarup, Skjellerup Sogn, V 62, ~ Anders Jørgensen
Andersdatter, Karen – Frørup, V 246, ~ Hans Ebbesen
Andersdatter, Karen – Lyø, II 197, ~ Jesper Rasmussen
Andersdatter, Karen – Uggerslev, III 249, ~ Laurs Hansen
Andersdatter, Karen – Vantinge, I 222, ~ Mads Jørgensen
Andersdatter, Karen – Vejstrup, IV 156, ~ Rasmus Lauritsen
Andersdatter, Karen – Aasum, I 220, ~ Jørgen Jørgensen
Andersdatter, Kirsten – Dongs Højrup, Kirkeby Sogn, I 140, ~ Jens Andersen
Andersdatter, Kirsten – Egebjerg, Kirkeby Sogn, IV 78, ~ Peder Madsen (~2 Karen Mortensdatter)
Andersdatter, Kirsten – Egense, Norup Sogn, V 251, ~ Ole Hansen (~2 Maren Jespersdatter V 287)
Andersdatter, Kirsten – Taastrup, Lunde Sogn, IV 258, ~ Oluf Jensen
Andersdatter, Maren – Albjerg, Oure Sogn, III 208, ~ Christen Larsen
Andersdatter, Maren – Birkum, Fraugde Sogn, III 253, ~ Hans Lauritsen (Laursen)
Andersdatter, Maren – Faurskov, Kjerte Sogn, VI 89, ~ Anders Nielsen
Andersdatter, Maren – Hundslev, Kjølstrup Sogn, IV 273, ~ Jesper Jensen
Andersdatter, Maren – Kjerte Sogn, VI 89
Andersdatter, Maren – Lyø, II 217, ~ Hans Nielsen
Andersdatter, Maren – Oure, V 236, ~ Morten Andersen
Andersdatter, Maren – Sandager, VI 226, ~ Anders Nielsen
Andersdatter, Maren – Skalkendrup, Aunslev Sogn, III 272, ~ Mads Jensen
Andersdatter, Margrete – Ryslinge, II 273, ~ Jens Elling
Andersdatter, Mette – Skalkendrup, Aunslev Sogn, II 90, ~ Rasmus Knudsen
Andersdatter, Sidsel – Skalkendrup, Aunslev Sogn, III 21, ~ Poul Madsen
Andersen, Anders – Eble, Ørbæk Sogn, IV 262
Andersen, Anders – Egense, III 225
Andersen, Anders – Nørreby, Klinte Sogn, III 185
Andersen, Anders – Skalbjerg, Vissenbjerg Sogn, VI 73
Andersen, Christen – Nørreby, Klinte Sogn, V 178
Andersen, Claus – Hjallese, Dalum Sogn, III 200, hans hustru Karen Hansdatter III 174
Andersen, Gregers – Svendstrup, Stenløse Sogn, V 242
Andersen, Hans – Allese, IV 182
Andersen, Hans – Baaring, Asperup Sogn, VI 231
Andersen, Hans – Egense, Norup Sogn, IV 172
Andersen, Hans – Lumby Taarup, V 240, hans hustru Maren Simonsdatter III 236
Andersen, Hans – Lyø, og hustru Anne Hansdatter II 144
Andersen, Hans – Oure, II 225
Andersen, Hans – Villestofte, Paarup Sogn, VI 296
Andersen, Henning – Sarup, Haarby Sogn, VI 156
Andersen, Jacob – Lyø, og hustru Kirsten Hansdatter II 188
Andersen, Jens – Albjerg, Oure Sogn, V 234
Andersen, Jens – Næsbyhoveds Broby, II 245
Andersen, Jens – Oure, V 206
Andersen, Jens – Øster Lunde, Lunde Sogn, IV 190
Andersen, Jep (Jeppe, Jeip) – Daugstrup, Østrup Sogn, V 264
Andersen, Jørgen – Faurskov, Kjerte Sogn, VI 197
Andersen, Knud – Lyø, II 194
Andersen, Laurits – Over Kjærby, Drigstrup Sogn, III 9
Andersen, Laurits – Ravnebjerg, Sanderum Sogn, VI 148
Andersen, Mads – Taagerud, Vigerslev Sogn, VI 77
Andersen, Mogens – Albjerg, Oure Sogn, IV 154
Andersen, Niels – Bladstrup, Hjadstrup Sogn, III 156
Andersen, Niels – Eble, Ørbæk Sogn, V 268
Andersen, Niels – Raagelund, Aasum Sogn, III 247
Andersen, Oluf – Vester Skjerninge, V 151, ~ Margrete Mathiasdatter V 102
Andersen, Peder – Baardesø, Krogsbølle Sogn, III 196
Andersen, Peder – Lyø, I 60
Andersen, Peder – Ulbølle, III 158
Andersen, Peder – Aasum, I 75
Andersen, Rasmus – Birkum, Fraugde Sogn, III 271
Andersen, Rasmus – Lyø, og hustru Karen Hansdatter I 61
Andersen, Rasmus – Rorslev, I 48
Andersen, Søren – Skrøbeshave, Aunslev Sogn, I 15
Andesdatter, Esther – Hessum, Skeby Sogn, II 174, ~ Laurits Andersen
Andreasen, Henrik – Ulbølle, IV 268
Bai, Morten Hansen – Rifbjerg, Simmerbølle Sogn, I 2
Berntsdatter, Agnete – enke, Ramdrup, Gislev Sogn, V 57, efter Hans Kjer
Bertelsdatter, Maren – Nørreby, Klinte Sogn, IV 105, ~ Albert Pedersen
Bertelsen, Jens – Voldby, Kauslunde Sogn, og hustru Maren Rasmusdatter VI 215
Bisgaard, Peder Hansen – Egense, III 93
Bjørnø, Niels Hansen – Lyø, I 59
Boldt, Peder – Vindinge, ~1 Apelone Pedersdatter III 44, ~2 Anne Rasmusdatter III 195
Brehmer, Peder – Aunslev, IV 101
Brod, Jørgen Pedersen – Hjallese, Dalum Sogn, III 19
Brogaard, Peder Nielsen – Vindinge, og hustru Karen Mikkelsdatter III 42
Busck, Johan Reinhold – Fjellerup, Fjelsted Sogn, VI 313
Christensdatter, Anne – Bjørnø, II 80, ~ Jørgen Mikkelsen
Christensdatter, Helvig – Aasum, V 288, 297, ~ Morten Larsen
Christensdatter, Karen – Biskopstaarup, Skjellerup Sogn, IV 200, ~ Hans Rasmussen
Christensdatter, Karen – Fremmelev, Lunde Sogn, IV 262, ~ Knud Nielsen
Christensdatter, Karen – Hessum, Skeby Sogn, III 204, ~ Christen Knudsen
Christensdatter, Maren – Brudager, IV 49, ~ Hans Lauritsen (Laursen)
Christensdatter, Maren – Hjallese, Dalum Sogn, V 207, ~ Hans Christensen
Christensdatter, Maren – Skovsbo, Egense Sogn, III 256, ~ Peder Rasmussen
Christensdatter, Margrete – Hjadstrup, IV 61, ~ Hans Rasmussen
Christensen, Anders – Kirsendrup, Flødstrup Sogn, IV 70
Christensen, David – Nørre Sandager, V 112
Christensen, Hans – Ullerslev, I 130
Christensen, Jacob – Kingstrup, Gjelsted Sogn, VI 49
Christensen, Jens – Høje, Lunde Sogn, ~1 Dorthe Olufsdatter IV 181, ~2 Anne Lauritsdatter V 6
Christensen, Jens – Vester Skjerninge, IV 45
Christensen, Jørgen – Bederslev, V 241
Christensen, Jørgen – Nørreby, Klinte Sogn, I 49
Christensen, Mads – Højrup, V 6, ~ Maren Knudsdatter III 203
Christensen, Mads – Torup, Allerup Sogn, V 74
Christensen, Niels – Højrup, V 174, ~ Anne Knudsdatter død 1750 (Nordskov skiftepr.)
Christensen, Niels – Ravndrup, Gislev Sogn, IV 5
Christensen, Rasmus – Allese, II 136
Christensen, Rasmus – Rosilde, Vindinge Sogn, I 8
Christensen, Søren – Aasum, smed, ~1 Hedevig Knudsdatter III 176, ~2 Gjertrud Rasmusdatter IV 183, ~3 Margrete Gregersdatter V 172
Christophersen, Christen – Mullerup, Flødstrup Sogn, hollænder, IV 63, ~ Karen Nielsdatter III 212
Clausdatter, Anne – Munkebo, IV 74, ~ Peder Laursen
Clausdatter, Anne – Ulbølle, II 75, ~ Rasmus Nielsen
Clausdatter, Karen – Ellinge, V 136, ~ Jens Jensen
Clausdatter, Kirsten – Lamdrup, Vindinge Sogn, II 129, ~ Erik Mogensen
Clausen, Jens – Holmdrup, Skaarup Sogn, IV 259
Clausen, Jørgen – Ravnebjerg, Sanderum Sogn, VI 206
Clausen, Mads – Skalkendrup, Aunslev Sogn, V 280, ~ Johanne Rasmusdatter IV 6
Clausen, Peder – Allese, III 77
Clausen, Peder – Frørup, I 96
Clausen, Peder – Ulbølle, I 227
Clemensen, Mads – Frørup Taarup, III 142, ~ Bodil Pedersdatter III 117
Clemmensdatter, Else – Frørup Taarup, V 72, ~ Rasmus Rasmussen
Clemmensen, Knud – Aasum, II 43
Davidsdatter, Johanne – Frørup, II 270, ~ Hans Nielsen
Dinesen, Rasmus – Oure, ~1 Anne Andersdatter III 126, ~2 Johanne Pedersdatter IV 151
Dragon, Niels Hansen – død 1710 i Skaane, V 87
Elling, Jens – Ryslinge, og hustru Margrete Andersdatter II 273
Eriksdatter, Karen – Ellinge, V 244, ~ Niels Pedersen
Eriksdatter, Karen – Højrup, IV 12, ~ Hans Rasmussen
Eriksdatter, Maren – Bolmerød, Skamby Sogn, IV 141, ~ Knud Sørensen
Eriksdatter, Margrete – Brudager, V 197, ~ Herman Simonsen
Eriksen, Hans – Højrup, V 12
Eriksen, Jens – Ejlby, VI 212
Eriksen, Knud – Ørritslev, Sønderse Sogn, VI 195
Eriksen, Laurits – Brudager, III 269, ~ Gjertrud Jørgensdatter I 27
Eriksen, Mads – Brangstrup, Ringe Sogn, III 246
Eriksen, Niels – Rorslev, V 44
Ernstsen, Rasmus – Aarslev, V 39
Foged, Jørgen Hansen – Kirsendrup, Flødstrup Sogn, og hustru Anne Hansdatter IV 110, 129
Frandsen, Niels – Andebølle, Vissenbjerg Sogn, 17.8.1682, død 1½ aar tidligere (Rigsarkivet, Topografisk samling på papir, ~ Karen Clausdatter (~2 Dines Ibsen)
Frantsen, Rasmus – Egebjerg, Stenstrup Sogn, I 42
Frederiksdatter, Anne – Nørre Lyndelse, IV 217, ~ Peter Jensen Litebæhr
Gammel, Lars Rasmussen – Kingstrup, Gjelsted Sogn, VI 85
Gregersdatter, Karen – Frørup Taarup, IV 67, ~ Hans Rasmussen Smed
Gregersdatter, Karen – Hundslev, Kjølstrup Sogn, I 133, ~ Oluf Hansen
Gregersdatter, Margrete – Aasum, IV 172, ~Søren Christensen Smed (~2 Hedvig Knudsdatter, III 176, ~3 Gjertrud Rasmusdatter IV 183)
Grovsmed, Anders Madsen – Rønninge, IV 257
Grovsmed, Hans Pedersen – Hjallese, Dalum Sogn, IV 164
Guresen, Matthias – Uggerslev, væver, III 167
Gaas, Anders – Gislev, IV 177
Hansdatter, Anne – Drigstrup, IV 191, ~ Mads Andersen
Hansdatter, Anne – Falsled, Svanninge Sogn, VI 205, ~ Christen Iversen
Hansdatter, Anne – Freltofte, Nørre Lyndelse Sogn, III 222, ~ Laurits Jensen
Hansdatter, Anne – Hjallese Taarup, Dalum Sogn, IV 53, ~ Poul Svendsen
Hansdatter, Anne – Kappendrup, Rolfsted Sogn, V 135, ~ Hans Simonsen
Hansdatter, Anne – Kirsendrup, Flødstrup Sogn, IV 110, 129, ~ Jørgen Hansen
Hansdatter, Anne – Korkendrup, Aunslev Sogn, I 72, ~ Knud Pedersen
Hansdatter, Anne – Lyø, II 141, ~ Rasmus Madsen
Hansdatter, Anne – Lyø, II 144, ~ Hans Andersen
Hansdatter, Anne – Ringe, III 155, ~ Niels Hansen
Hansdatter, Anne – Sandholts Lyndelse, IV 205, ~ Laurits Eriksen
Hansdatter, Anne – Svanninge Sogn, VI 205
Hansdatter, Anne – Saaderup, Skjellerup Sogn el. Kullerup Sogn, III 173, ~1 Hans Lunde III 162, ~2 Niels Nielsen
Hansdatter, Anne – Uggerslev, III 152, ~ Peder Jensen Jyde
Hansdatter, Anne – Ullerslev, III 265, ~ Jacob Rasmussen
Hansdatter, Anne – Vantinge, V 268, ~ Anders Madsen
Hansdatter, Anne – Aasum, V 96, ~ Mads Ibsen
Hansdatter, Apollona – Ullerslev, V 136, ~ Oluf Pedersen
Hansdatter, Barbara – Nørreby, Klinte Sogn, I 30, ~ Poul Rasmussen
Hansdatter, Bodil – Aunslev, III 206, ~ Hans Larsen
Hansdatter, Bodil – Fremmelev, Lunde Sogn, IV 270, ~ Søren Andersen
Hansdatter, Bodil – Vester Aaby, III 122, ~ Peder Rasmussen Holm
Hansdatter, Bodil – Vindinge, I 92, ~ Anders Pilegaard IV 26
Hansdatter, Dorthe – Hjallese, Dalum Sogn, V 49, ~ Lars Pedersen
Hansdatter, Dorthe – Nørre Lyndelse, IV 176, ~ Hans Jensen
Hansdatter, Ellen – Skaarup, III 131, ~ Mads Jørgensen
Hansdatter, Ellen – Sønder Næraa, V 194, ~ Thomas Laursen
Hansdatter, Gjertrud – Fjellerup, Fjelsted Sogn, VI 45, ~ Markvard Iversen
Hansdatter, Gye – Øster Egense, Norup Sogn, I 31, ~ Anders Simonsen
Hansdatter, Johanne – Lumby, II 125, ~ Jesper Hansen
Hansdatter, Johanne – Skaarup, III 277, ~ Mads Jørgensen
Hansdatter, Johanne – Ulbølle, V 163, ~ Søren Pedersen
Hansdatter, Karen – Frørup, IV 101, ~ Morten Madsen
Hansdatter, Karen – Hjallese, Dalum Sogn, III 174, ~ Claus Andersen
Hansdatter, Karen – Høje, Lunde Sogn, V 292, ~ Niels Knudsen
Hansdatter, Karen – Haarby, VI 253, ~ Mads Jensen
Hansdatter, Karen – Lyø, I 62, ~ Rasmus Andersen
Hansdatter, Karen – Lyø, II 186, ~ Peder Pedersen
Hansdatter, Karen – Nørre Lyndelse, V 264, ~ Rasmus Larsen
Hansdatter, Karen – Oure, V 156, ~ Anders Jensen
Hansdatter, Karen – Skaarup, V 189, ~ Peder Madsen
Hansdatter, Karen – Staurby, Vejlby Sogn, VI 211, ~ Hans Jørgensen
Hansdatter, Karen – Ullerslev, V 96, ~ Hans Madsen
Hansdatter, Karen – Øster Egense, Norup Sogn, IV 172, ~ Hans Andersen Agge
Hansdatter, Karen – Aarslev, V 186, ~ Jens Poulsen
Hansdatter, Karen – Aasum, IV 193, ~ Niels Pedersen
Hansdatter, Kirsten – Aunslev, III 275, ~ Niels Christensen Skomager
Hansdatter, Kirsten – enke, Lyø, I 113, efter Anders Hansen
Hansdatter, Kirsten – Lyø, II 188, ~ Jacob Andersen
Hansdatter, Kirsten – Skalkendrup, Aunslev sogn, I 34, ~ Poul Madsen
Hansdatter, Kirsten – Uggerslev, III 6, ~ Niels Lauritsen
Hansdatter, Malene – Holevad, VI 93, ~ Simon Lauritsen (Laursen)
Hansdatter, Maren – Brudager, I 52, ~ Jens Pedersen
Hansdatter, Maren – Fænø, VI 249, ~ Jens Jensen
Hansdatter, Maren – Harrendrup, VI 185, ~ Hans Madsen
Hansdatter, Maren – Hjallese, Dalum sogn, III 136, ~ Christen Christensen
Hansdatter, Maren – Lyø, II 146, ~ Peder Lauritsen
Hansdatter, Maren – Lyø, II 200, ~ Niels Mikkelsen
Hansdatter, Maren – Millinge, Svanninge Sogn, VI 201, ~ Niels Hansen
Hansdatter, Maren – Næsbyhoveds Broby, VI 308, ~ Hans Jørgensen
Hansdatter, Maren – Ryslinge, IV 3, ~ Rasmus Nielsen
Hansdatter, Maren – Skalkendrup, Aunslev Sogn, III 259, ~ Hans Hansen
Hansdatter, Maren – Skalkendrup, Aunslev Sogn, V 265, ~ Peder Larsen
Hansdatter, Maren – Svindinge, V 140, ~ Jens Jensen
Hansdatter, Maren – Ulbølle, III 129, ~ Mads Rasmussen
Hansdatter, Margrete – Eble, Ørbæk Sogn, I 142, ~ Anders Lang
Hansdatter, Margrete – Kappendrup, Rolfsted Sogn, I 165, ~ Christopher Jensen
Hansdatter, Margrete – Vindinge, II 100, ~ Søren Nielsen
Hansdatter, Mette – Gislev Holme, II 260, ~ Jørgen Knudsen
Hansdatter, Mette – Ryslinge, V 113, ~ Rasmus Hansen
Hansdatter, Mette – Øster Skjerninge, IV 167, ~ Hans Lauritsen
Hansdatter, Rebekka – Badstrup, Skamby Sogn, IV 120, ~ Rasmus Alexandersen
Hansdatter, Sidsel – Lørup, Ryslinge Sogn, II 9, ~ Christen Johansen
Hansdatter, Sidsel – Aasum, V 80, ~ Steffen (Stephen) Pedersen
Hansen, Albret – Refsvindinge, lieutenant, I 213
Hansen, Anders – Hjallese, Dalum Sogn, II 235
Hansen, Anders – Kjertinge, Kjølstrup Sogn, III 214
Hansen, Anders – Oure, IV 149
Hansen, Anders – Schiøtte i Oure, V 157
Hansen, Anders – Skalkendrup, Aunslev Sogn, og hustru Karen Jostesdatter I 70
Hansen, Anders – Skrøbeshauge, Aunslev Sogn, og hustru Dorthe Rasmusdatter V 127
Hansen, Anders – Ulbølle, III 267
Hansen, Anders – Øster Skjerninge, IV 167
Hansen, Bertel – Lunde, IV 259, ~ Maren Knudsdatter II 92
Hansen, Christen – Hjallese, Dalum Sogn, IV 145
Hansen, Christen – Sønder Højrup, II 38
Hansen, Christen – Uggerslev, III 150
Hansen, Claus – Raarud, Kirkeby Sogn, III 229
Hansen, Hans – Aunslev, IV 158, ~ Birthe Ibsdatter III 189
Hansen, Hans – Gislev Holme, møller, II 263
Hansen, Hans – Heldager, Tved Sogn, I 129, 131
Hansen, Hans – Holmdrup, Skaarup Sogn, III 275
Hansen, Hans – Kværndrup, V 150
Hansen, Hans – Munkebo, III 235
Hansen, Hans – Nørreby, Klinte Sogn, V 143
Hansen, Hans – Rosilde, Vindinge Sogn, V 275
Hansen, Hans – Skalkendrup, Aunslev Sogn, ~1 Maren Lauritsdatter I 240, ~2 Maren Hansdatter III 259, ~3 Anne Poulsdatter IV 14
Hansen, Hans – Ullerup, Skamby Sogn, ~1 Inger Ibsdatter VI 60, ~2 Kirsten Jørgensdatter VI 189
Hansen, Hans – Vester Aaby, ~1 Maren Mogensdatter III 261, ~2 Kirsten Jørgensdatter IV 23
Hansen, Hans – Vester Aaby, II 267
Hansen, Hans – Øster Lunde, Lunde Sogn, IV 77
Hansen, Hans – Aaby, ~1 Kirsten Jørgensdatter IV 23, ~2 Maren Rasmusdatter IV 199
Hansen, Hjere – Uggerslev, IV 249
Hansen, Jacob – Holme, Gislev Sogn, V 241
Hansen, Jacob – Aasum, I 76
Hansen, Jens – Ulbølle, IV 43
Hansen, Jens – Vejrup, Indslev Sogn, VI 48
Hansen, Just – Aaskov, Aunslev Sogn, V 22, ~ Alhed Pedersdatter 1.3.1747 Skovsbo skp. I 159 (~2 Anders Hansen)
Hansen, Jørgen – Aunslev, III 139
Hansen, Jørgen – Bjørnø, Faaborg Sogn, I 133
Hansen, Jørgen – Baardesø, Hundstrup Sogn, V 203
Hansen, Jørgen – Munkegaarde, Rørup Sogn, VI 64
Hansen, Jørgen – Næsbyhoveds Broby, II 114
Hansen, Jørgen – Nørreby, Klinte Sogn, IV 104
Hansen, Jørgen – Raarud, Kirkeby Sogn, V 43
Hansen, Jørgen – Ulbølle, IV 180
Hansen, Knud – Hessum, Skeby Sogn, III 170
Hansen, Knud – Ravndrup, Gislev Sogn, IV 9
Hansen, Knud – Skaarup, Skovby Sogn, VI 7
Hansen, Knud – Sønder Højrup, II 41
Hansen, Knud – Sønder Næraa, IV 252, ~ Kirsten Knudsdatter III 244
Hansen, Laurits – Egebjerg, Kirkeby Sogn, V 121
Hansen, Laurits – Haubølle, Humble Sogn, II 30
Hansen, Laurits – Svendstrup, Stenløse Sogn, IV 97
Hansen, Laurits (Laurs) – Fremmelev, Lunde Sogn, I 201
Hansen, Laurits –Brøndstrup, Skamby el. Melby Sogn, møller, III 251
Hansen, Mads – Brandsby, Hjadstrup Sogn, IV 32
Hansen, Mads – Hjallese, Dalum Sogn, III 91
Hansen, Mads – Nørreby, Klinte Sogn, III 82
Hansen, Marquor – Agedrup, IV 94
Hansen, Morten – Albjerg, Oure Sogn, I 56
Hansen, Morten – Bederslev, V 269
Hansen, Niels – Bistaarup, Skjellerup Sogn, I 14 (i Uggerslev ~ Maren Nielsdatter III 84)
Hansen, Niels – Bjørnø paa Lyø, I 59
Hansen, Niels – Brangstrup, Ringe Sogn, V 206
Hansen, Niels – dragon, død 1710 i Skaane, V 87
Hansen, Niels – Skalkendrup, Aunslev Sogn, IV 16, ~ Maren Lauritsdatter I 126
Hansen, Oluf – Hundslev, Kjølstrup Sogn, III 186, ~1 Sidsel Nielsdatter I 32, ~2 Anne Rasmusdatter I 105, ~3 Karen Gregersdatter I 133, ~4 Lene Larsdatter
Hansen, Peder – Allese, V 9, ~ Karen Pedersdatter III 238
Hansen, Peder – Bisgaard, Egense, III 93
Hansen, Peder – Dongs Højrup, Kirkeby Sogn, myrdet, IV 229
Hansen, Peder – Elmelund, Sanderum Sogn, VI 126
Hansen, Peder – Flødstrup, IV 10
Hansen, Peder – Frørup, I 93
Hansen, Peder – Frørup, IV 125
Hansen, Peder – Kirkeby, IV 85
Hansen, Peder – Næsbyhoveds Broby, III 56
Hansen, Peder – Turup, VI 222
Hansen, Peder – Aaskov, Aunslev Sogn, V 123, enke Anne Rasmusdatter V 224
Hansen, Rasmus – Albjerg, Oure Sogn, III 23
Hansen, Rasmus – Aunslev, I 11
Hansen, Rasmus – Frørup Taarup, IV 232, ~ Margrete Jensdatter IV 196
Hansen, Rasmus – Gundestrup, Brylle Sogn, VI 311
Hansen, Rasmus – Hjallese, Dalum Sogn, III 17
Hansen, Rasmus – Lunde, Lunde Herred, V 270
Hansen, Rasmus – Over Kjærby, Drigstrup Sogn, og hustru … V 183
Hansen, Rasmus – Rynkeby, Ringe Sogn, II 83
Hansen, Rasmus – Saaderup, Skjellerup el. Kullerup Sogn, V 53
Hansen, Rasmus – Vester Skjerninge, V 258
Hansen, Rasmus – Vester Aaby, III 262
Hansen, Rasmus – Ørsbjerg, Kjerte Sogn, VI 278
Hansen, Simon – Krogshøj, Paarup Sogn, VI 26
Hansen, Simon – Aasum, II 181
Helvigsdatter, Malene – Frørup, V 149, ~ Niels Hansen
Henningsdatter, Karen – Bøllemose, Sanderum Sogn, VI 113, ~ Hans Rasmussen
Henriksdatter, Anne – Ulbølle, I 186, ~ Peter Thommesen
Hindsen, Søren – Ullerslev, III 233
Hindsesdatter, Maren – Ullerslev, I 118, ~ vanvittige Rasmus Hjeresen
Hjeresen, Jørgen – Bladstrup, Hjadstrup Sogn, II 167
Hjeresen, Søren – Daugstrup, Østrup Sogn, I 195
Hjulmand, Jørgen Hansen – Ullerslev, II 94
Humble, Niels Jensen – Aunslev, III 241
Humble, Peder Jensen – Skalkdendrup, Aunslev Sogn, II 19
Ibsdatter, Anne – Birkum, Fraugde Sogn, V 224, ~ Peder Pedersen
Ibsdatter, Anne – Emmelev, Hjadstrup Sogn, III 237, ~ Laurits (Laurs) Rasmussen
Ibsdatter, Anne – Munkerud, Paarup Sogn, VI 34, ~ Jørgen Madsen
Ibsdatter, Birthe – Aunslev, III 189, ~ Hans Hansen
Ibsdatter, Inger – Ollerup, Skamby Sogn, VI 60, ~ Hans Hansen
Ibsdatter, Karen – Gadsbølle, Vissenbjerg Sogn, VI 60, ~ Claus Thomsen (Thommesen)
Ibsdatter, Lene – Munkebo, II 97, ~ Peder Lauritsen
Ibsdatter, Maren – Brøndstrup, Skamby Sogn, II 276, ~ Niels Madsen
Ibsdatter, Maren – Gislev Holme, IV 179, ~ Hans Jørgensen
Ibsdatter, Maren – Lyø, II 221, ~ birkedommer Mads Lauritsen
Ibsdatter, Maren – Nørreby, Klinte Sogn, III 218, ~ Lars Rasmussen
Ibsdatter, Maren – Øster Lunde, Lunde Sogn, IV 64, ~ Jeppe Nielsen
Ibsdatter, Sidsel – Bederslev, IV 8, ~ Rasmus Jørgensen
Ibsen, Anders – Kjertinge, Kjølstrup Sogn, V 37
Ibsen, Christen – Aunslev, I 15, 78
Ibsen, Christen – Nørreby, Klinte Sogn, III 153, ~ Anne Nielsdatter III 117
Ibsen, Erik – Ullerslev, III 97
Ibsen, Gotfred – Næsbyhoveds Broby, IV 30
Ibsen, Jesper – Sandholts Lyndelse, IV 82, ~ Karen Rasmusdatter III 53
Ibsen, Jørgen – Falsled, Svanninge Sogn, I 102
Ibsen, Mads – Kappendrup, Rolfsted Sogn, IV 181
Ibsen, Mads – Aasum, V 285, ~1 Karen Pedersdatter II 246, ~2 Anne Rasmusdatter III 178, ~3 Anne Hansdatter V 96
Ibsen, Morten – Albjerg, Oure Sogn, V 236
Ibsen, Niels – Over Kjærby, Drigstrup Sogn, IV 243, ~ Gjertrud Nielsdatter III 250
Ibsen, Niels – Rorslev, Nørre Næraa Sogn, V 193, ~ Anne Jensdatter II 278
Ibsen, Peder – Hjallese, Dalum Sogn, III 160
Jacobsdatter, Anne – Fjelsted, VI 238, ~ Lars Jørgensen
Jacobsdatter, Anne – Strib, Vejlby Sogn, VI 258, ~ Poul Nielsen
Jacobsdatter, Birgitte – Hjorslev, Otterup Sogn, IV 39, ~ Jørgen Rasmussen
Jacobsdatter, Birgitte – Ringe, II 4, ~ Niels Jyde
Jacobsdatter, Birgitte – Vejstrup, V 278, ~ Erik Rasmussen
Jacobsdatter, Karen – Sanderum, VI 118, ~ Niels Pedersen
Jacobsdatter, Maren – Haldager, Tved Sogn, IV 148, ~ Peder Lauritsen (Laursen)
Jacobsen, Claus – Gislev, IV 218
Jacobsen, Peder – Assenbølle, Vissenbjerg Sogn, VI 18
Jensdatter, Anne – Dræby, Munkebo Sogn, IV 61, ~ Peder Nielsen
Jensdatter, Anne – Flødstrup, III 169, ~ Lars Gregersen
Jensdatter, Anne – Gislev, V 108, ~ Morten Mikkelsen
Jensdatter, Anne – Liden Padesø, Haarslev Sogn, VI 33, ~ Jørgen Eriksen
Jensdatter, Anne – Rorslev, II 278, ~ Niels Ibsen
Jensdatter, Anne – Raarud, Kirkeby Sogn, IV 169
Jensdatter, Johanne – Rorslev, IV 106, ~ Niels Pedersen
Jensdatter, Karen – Fremmelev, Lunde Sogn, II 165, ~ Knud Jørgensen
Jensdatter, Karen – Oure, V 222, ~ Hans Pedersen
Jensdatter, Karen – Ryslinge, IV 185, ~ Jep (Jeppe) Hansen
Jensdatter, Kirsten – Albjerg, Oure Sogn, IV 17, ~ Anders Reinholtsen
Jensdatter, Kirsten – Frørup Taarup, IV 264, ~ Knud Sonesen
Jensdatter, Maren – Liden Hestbjerg, Ubberud Sogn, VI 167, ~ Rasmus Nielsen
Jensdatter, Maren – Moderup, Særslev Sogn, VI 134, ~ Hans Pedersen
Jensdatter, Maren – Ringe, Nørre Næraa Sogn, I 85, ~ Knud Rasmussen
Jensdatter, Maren – Ringe, Nørre Næraa Sogn, III 116, ~ Niels Hansen
Jensdatter, Maren – Raarud, Kirkeby Sogn, V 231, ~ Mads Rasmussen
Jensdatter, Maren – Sandager, VI 86, ~ Jens Lauritsen
Jensdatter, Maren – Vindinge, III 141, ~ Jørgen Jensen
Jensdatter, Margrete – Frørup Taarup, IV 196, ~ Rasmus Hansen
Jensen, Anders – Haubølle, Humble Sogn, II 32
Jensen, Casper – Næsbyhoveds Broby, I 113
Jensen, Christen – Aunslev, I 116
Jensen, Christen – Haarslev, VI 229
Jensen, Christopher – Kappendrup, Rolfsted Sogn, III 40, ~ Margrete Hansdatter I 165
Jensen, Hans – Brudager, II 231
Jensen, Hans – Gislev Holme, II 238
Jensen, Hans – Sønder Næraa, IV 43, ~ Dorthe Andersdatter III 245
Jensen, Hans – Turup, VI 96
Jensen, Henning – Vejlby, VI 219, 221
Jensen, Jacob – Ollerup, IV 147
Jensen, Jens – Ellinge, V 228, ~ Karen Clausdatter V 136
Jensen, Jens – Ferritslev, Rolfsted Sogn, IV 174
Jensen, Jens – Kirsendrup, Flødstrup Sogn, IV 35
Jensen, Jens – Refsvindinge, V 295
Jensen, Mads – Nørre Lyndelse, IV 38
Jensen, Niels – Ellinge, IV 93
Jensen, Niels – Humble, Aunslev, III 241
Jensen, Niels – Ladby, Kjølstrup Sogn, V 35, ~ Anne Nielsdatter IV 139
Jensen, Niels – Skovsgaarde Nymark, Haarslev Sogn, VI 146
Jensen, Oluf – Allese, IV 32
Jensen, Oluf – Gislev Holme, III 125
Jensen, Peder – Bederslev, IV 59, ~ Apelone Knudsdatter II 149
Jensen, Peder – Humble, Skalkendrup, Aunslev Sogn, II 19
Jensen, Peder – Maderup, Særslev Sogn, VI 87
Jensen, Peder – Vellinge, Bederslev Sogn, V 26
Jensen, Rasmus – Hjallese, Dalum Sogn, III 144
Jensen, Rasmus – Kjølstrup, I 190
Jensen, Rasmus – Ladby, Kjølstrup Sogn, I 162
Jensen, Rasmus – Ringe, I 51
Jensen, Rasmus – Øxendrup, IV 197
Jensen, Søren – Skamby Taarup, IV 271
Jespersdatter, Maren – Egense, Norup Sogn, V 287, ~ Ole Hansen (~1 Kirsten Andersdatter V 251)
Jespersen, Jesper – Skjerningholm, Øster Skjerninge Sogn, III 14
Jespersen, Jørgen – Nørreby, Klinte Sogn, IV 249
Jespersen, Morten – Baardesø, Krogsbølle Sogn, II 153
Jespersen, Peder – Fremmelev, Lunde Sogn, I 89
Jespersen, Peder – Skalkendrup, Aunslev Sogn, IV 99
Johansdatter, Karen – Egense, V 293, ~ Rasmus Rasmussen
Johansdatter, Margrete – Lørup, Ryslinge Sogn, V 28, ~ Christen Christensen
Justesdatter, Karen – Skalkendrup, Aunslev Sogn, I 70, ~ Anders Hansen
Justesen, Dines – Vindinge, IV 2
Justesen, Hans – Aaskov, Aunslev Sogn, og hustru Anne Pedersdatter I 235
Justesen, Jep – Korkendrup, Aunslev Sogn, II 22
Jørgensdatter, Anne – Allese, III 239, ~ Anders Madsen
Jørgensdatter, Anne – Gamborg, VI 38, ~ Jørgen Jørgensen
Jørgensdatter, Anne – Ulbølle, III 180, ~ Rasmus Christensen
Jørgensdatter, Anne – Aarslev, III 210, ~ Niels Rasmussen Skomager
Jørgensdatter, Apelone – enke, Daugstrup, Østrup Sogn, III 157, efter Mads …
Jørgensdatter, Barbara – Baardesø, Krogsbølle Sogn, IV 138, ~ Jørgen Jespersen
Jørgensdatter, Dorthe – Vester Skjerninge, III 277, ~ Laurits (Laurs) Jørgensen
Jørgensdatter, Else – Bladstrup, Hjadstrup Sogn, IV 25, ~ Niels Hansen
Jørgensdatter, Gjertrud – Brudager, I 27, ~ Laurits Eriksen
Jørgensdatter, Johanne – Ollerup, IV 212, ~ Anders Hansen
Jørgensdatter, Johanne – Uggerslev, IV 141, ~ Hans Rasmussen
Jørgensdatter, Karen – Næsbyhoveds Broby, IV 186, ~ Søren Jensen
Jørgensdatter, Karen – Uggerslev, III 50, ~ Jørgen Jensen
Jørgensdatter, Karen – Aarslev, III 124, ~ Poul Andersen
Jørgensdatter, Kirsten – Gadsbølle, Vissenbjerg Sogn, VI 104, ~ Rasmus Christensen
Jørgensdatter, Kirsten – Hundslev, Kjølstrup Sogn, III 120, ~ skomager Jens Jespersen
Jørgensdatter, Kirsten – Ollerup, Skamby Sogn, VI 189, ~ Hans Hansen
Jørgensdatter, Kirsten – Aaby, IV 23, ~ Hans Hansen
Jørgensdatter, Maren – Egense, Norup Sogn, II 50, ~ Hans Knudsen
Jørgensdatter, Maren – Fremmelev, Lunde Sogn, IV 56, ~ Mads Lauritsen (Laursen)
Jørgensdatter, Maren – Raby, Ubberud Sogn, VI 147, ~ Niels Nielsen Smed
Jørgensdatter, Maren – Rue, Vigerslev Sogn, VI 264, ~ Erik Nielsen
Jørgensdatter, Maren – Sanderum, VI 175, ~ Mads Andersen
Jørgensen, Anders – Biskopstaarup, Skjellerup Sogn, og hustru Karen Andersdatter V 62
Jørgensen, Anders – Øster Lunde, Lunde Sogn, I 99
Jørgensen, Christen – Ravnebjerg, Sanderum Sogn, VI 10
Jørgensen, Dines – Fremmelev, Lunde Sogn, I 20
Jørgensen, Eggert – Skjerninge Balle, Øster Skjerninge, III 31
Jørgensen, Find – Sandager, Gislev Sogn, III 242, hans hustru Anne Andersdatter II 247
Jørgensen, Hans – Fremmelev, Lunde Sogn, V 262, ~ Maren Nielsdatter II 244
Jørgensen, Hans – Gislev Holme, IV 226, ~1 Anne Lauritsdatter II 242, ~2 Maren Ibsdatter IV 179
Jørgensen, Hans – Kolbjerg, Vissenbjerg Sogn, VI 2
Jørgensen, Henrik – Allerup, I 44
Jørgensen, Jørgen – Aasum, V 226, ~ Karen Andersdatter I 220
Jørgensen, Knud – Fremmelev, Lunde Sogn, IV 143, ~ Karen Jensdatter II 165
Jørgensen, Laurits – Askeby, Særslev Sogn, I 10
Jørgensen, Laurits (Laurs) – Askeby, Særslev Sogn, I 10
Jørgensen, Mads – Skaarup, ~1 Ellen Hansdatter III 131, ~2 Johanne Hansdatter III 277
Jørgensen, Mads – Vantinge, III 54, ~ Karen Andersdatter I 222
Jørgensen, Mogens – Kappendrup, Rolfsted Sogn, IV 138
Jørgensen, Morten – Anderup, Lumby Sogn, V 181
Jørgensen, Niels – Melby, VI 235
Jørgensen, Niels – Vindinge, IV 235
Jørgensen, Niels – Ørsbjerg, Kjerte Sogn, VI 272
Jørgensen, Peder – Næsbyhoveds Broby, smed, IV 123
Jørgensen, Peder – Rodstrup, Skamby Sogn, VI 246
Jørgensen, Poul – Rorslev, II 119
Jørgensen, Rasmus – Freltofte, Nørre Lyndelse Sogn, og hustru Birgitte Andersdatter III 223
Jørgensen, Rasmus – Gislev Holme, III 266
Jørgensen, Rasmus – Oure, IV 47
Kier, Hans – Ravndrup, Gislev Sogn, IV 117, enke Agnete Berntsdatter V 57
Kier, Rasmus Hansen – Ravndrup, Gislev Sogn, I 151
Knudsdatter, Anne – Allese, III 259, ~ Anders Pedersen
Knudsdatter, Apelone – Bederslev, II 149, ~ Peder Jensen
Knudsdatter, Apelone – Næsbyhoveds Broby, V 278, ~ Peder Jensen
Knudsdatter, Bodil – Korkendrup, Aunslev Sogn, V 284, ~ Simon Nielsen
Knudsdatter, Hedevig – Aasum, III 176, ~Søren Christensen Smed (2. …, ~3 Gjertrud Rasmusdatter IV 183, ~4 Margrete Gregersdatter V 172)
Knudsdatter, Karen – Heldager, Tved Sogn, III 148, ~ Hans Andersen
Knudsdatter, Karen – Kirsendrup, Flødstrup Sogn, V 273, ~ Hans Nielsen
Knudsdatter, Kirsten – Bellinge, VI 232, ~ Peder Pedersen
Knudsdatter, Kirsten – Lyø, II 207, ~ Just Hansen
Knudsdatter, Kirsten – Næraa, III 244, ~ Knud Hansen
Knudsdatter, Kirsten – Nørreby, Klinte Sogn, V 255, ~ Jørgen Jørgensen
Knudsdatter, Maren – Højrup, III 203, ~ Mads Christensen
Knudsdatter, Maren – Lunde, Lunde Herred, II 92, ~ Bertel Hansen
Knudsdatter, Maren – Nørre Højrup, III 115, ~ Hiere Nielsen
Knudsdatter, Maren – Rønninge, III 240, ~ Anders Madsen
Knudsdatter, Maren – Tørresø, Krogsbølle Sogn, V 181, ~ Hans Jørgensen
Knudsdatter, Maren – Aasum, III 215, ~ Morten Larsen
Knudsdatter, Margrete – Beldringe, Lunde Sogn, I 124, ~ Hans Jørgensen
Knudsdatter, Mette – Rodstrup, Skamby Sogn, VI 190, ~ Hans Jørgensen
Knudsen, Anders – Skalkendrup, Aunslev Sogn, IV 113
Knudsen, Anders – Aasum, V 237, ~1 Anne Nielsdatter III 220, ~2 Karen Nielsdatter V 125
Knudsen, Hans – Kirsendrup, Flødstrup Sogn, IV 159
Knudsen, Hans – Ramdrup, Gislev Sogn, V 110
Knudsen, Hans – Uggerslev, ~1 Bodil Rasmusdatter V 253, ~2 Mette Nielsdatter V 278
Knudsen, Jens – Sandager, I 146
Knudsen, Jørgen – Brønse, Vissenbjerg Sogn, VI 43
Knudsen, Lykke – Sandager, og hustru Maren Rasmusdatter V 109
Knudsen, Niels – Nørreby, Klinte Sogn, IV 251
Knudsen, Niels – Slæbæk, Kirkeby Sogn, IV 87, enke Anne Pedersdatter IV 207
Knudsen, Niels – Uggerslev, IV 194
Knudsen, Oluf – Hjorslev, Otterup Sogn, III 63
Knudsen, Peder – Baardesø, Krogsbølle Sogn, I 9
Knudsen, Peder – Skamby Torup, II 57
Knudsen, Poul – Aunslev, smed, V 82
Knudsen, Simon – Allese, V 224, ~ Anne Rasmusdatter IV 185
Koch, Anders Pedersen – Frørup, ~ Mette Pedersdatter II 63
Kochenborg, Peder Rasmussen – Brudager, IV 169
Krøger, Jørgen Hansen – Simmerbølle, III 243
Lang, Anders – Eble, Ørbæk Sogn, og hustru Margrete Hansdatter I 142
Larsdatter, Apelone – Gamborg, VI 92, ~ Niels Hansen
Larsdatter, Maren – Gislev Holme, III 109, ~ Hans Smiedt
Larsdatter, Maren – Nybølle, Hillerslev Sogn, IV 52, ~ Otto Andersen
Larsdatter, Mette – Rønninge, III 118, ~ Hans Ibsen
Larsen, Anders – Gjerskov, Skeby Sogn, III 172
Larsen, Lars – Eilskov, Haarslev Sogn, VI 275
Larsen, Morten – Aasum, ~1 Maren Knudsdatter III 215, ~2 Helvig Christensdatter V 288, 297
Larsen, Rasmus – Aunslev, III 180
Lauritsdatter (Laursdatter), Anne – Lyø, II 218, ~ Knud Mikkelsen
Lauritsdatter (Laursdatter), Maren – Fangel, IV 161, ~ Peder Pedersen
Lauritsdatter (Laursdatter), Maren – Skalkendrup, Aunslev Sogn, I 240, ~ Hans Hansen
Lauritsdatter Anne – Albjerg, Oure Sogn, V 199, ~ Christen Laursen
Lauritsdatter, Anne – Gislev Holme, II 242, ~ Hans Jørgensen
Lauritsdatter, Anne – Høje, Lunde Sogn, V 6, ~ Jens Christensen
Lauritsdatter, Anne – Lyø, II 218, ~ Knud Mikkelsen
Lauritsdatter, Anne – Ryslinge, II 260, ~ Jacob Elling
Lauritsdatter, Dorthe – Albjerg, Oure Sogn, II 106, ~ Niels Lauritsen
Lauritsdatter, Inger – Frørup, V 4, ~ Hans Pedersen
Lauritsdatter, Karen – Aunslev, I 167, ~ Peder Lauritsen Kiempe
Lauritsdatter, Karen – Lumby Torup, I 150, ~ Oluf Lauritsen
Lauritsdatter, Kirsten – Albjerg, Oure Sogn, III 100, ~ Morten Madsen
Lauritsdatter, Kirsten – Ladby, Kjølstrup Sogn, V 160, ~ Christen Rasmussen
Lauritsdatter, Maren – Fangel, IV 161, ~ Peder Pedersen
Lauritsdatter, Maren – Hjallese, Dalum Sogn, V 48, ~ Jens Jørgensen
Lauritsdatter, Maren – Hjallese, Dalum Sogn, V 51, ~ Hans Mortensen
Lauritsdatter, Maren – Nybølle, Hillerslev Sogn, IV 52, ~ Otto Andersen
Lauritsdatter, Maren – Skalkendrup, Aunslev Sogn, I 126, ~ Niels Hansen
Lauritsdatter, Maren – Skalkendrup, Aunslev Sogn, I 240, ~ Hans Hansen
Lauritsdatter, Margrete – Kappendrup, Rolfsted Sogn, III 29, ~ Rasmus Nielsen
Lauritsen, Christen – Albjerg, Oure Sogn, ~1 Maren Andersdatter III 208, ~2 Maren Rasmusdatter III 271, ~3 Johanne Rasmusdatter IV 107, ~4 Anne Laursdatter V 199
Lauritsen, Hans – Aunslev, III 264
Lauritsen, Hans – Haldager, Tved Sogn, III 257, ~ hustru Maren Rasmusdatter III 258
Lauritsen, Hans – Næsbyhoveds Broby, II 227
Lauritsen, Hans – Ryslinge, IV 21
Lauritsen, Hans – Vantinge, V 253
Lauritsen, Hans – Øster Egense, Norup Sogn, II 54
Lauritsen, Hindse – Ullerslev, I 187
Lauritsen, Jens – Skovsgaarde, Haarslev Sogn, VI 32
Lauritsen, Jørgen – Gamborg, VI 248
Lauritsen, Laurs – Slæbæk, Kirkeby Sogn, V 232, ~ … IV 23
Lauritsen, Mads – Næsbyhoveds Broby, II 61
Lauritsen, Niels – Uggerslev, V 13, hans hustru Kirsten Hansdatter III 6
Lauritsen, Oluf – Øster Egense, Norup Sogn, V 91
Lauritsen, Peder – Hjorslev, Otterup Sogn, I 46
Lauritsen, Peder – Munkebo, ~1 Lene Ibsdatter II 97, ~2 Anne Clausdatter IV 74
Lauritsen, Rasmus – Lunde, Lunde Herred, II 111
Laursdatter, Anne – Albjerg, Oure Sogn, V 199, ~ Christen Laursen
Laursen, Jens – Skovsgaarde, Haarslev Sogn, VI 22
Laursen, Jørgen – Gamborg, VI 248
Laursen, Laurits – Slæbæk, Kirkeby Sogn, V 232, ~ … IV 23
Lunde, Hans – Saaderup, Skjellerup el. Kullerup Sogn, III 162, enke Anna Hansdatter III 173
Madsdatter Johanne – Korkendrup, Aunslev Sogn, III 67, ~ Mads Jensen
Madsdatter, Anne – Nørreby, Klinte Sogn, III 154, ~ Søren Nielsen
Madsdatter, Anne – Taastrup, Lunde Sogn, III 167, ~ Niels Knudsen
Madsdatter, Anne – Ulbølle, V 292, ~ Peder Johansen
Madsdatter, Apelone – Bederslev, III 151, ~ Søren Nielsen
Madsdatter, Apelone – enke, Lørup, Ryslinge Sogn, I 250, efter Anders Jensen
Madsdatter, Bodil – Kværndrup, IV 251, ~ Peder Jacobsen
Madsdatter, Dorthe – Agedrup, IV 193, ~ Hans Pedersen
Madsdatter, Johanne – Korkendrup, Aunslev Sogn, III 67, ~ Mads Jensen
Madsdatter, Johanne – Lamdrup, Gislev Sogn, IV 132, ~ Niels Madsen
Madsdatter, Karen – Bederslev, IV 33, ~ Anders Andersen
Madsdatter, Karen – Gudme, III 133, ~ Rasmus Rasmussen Strøy
Madsdatter, Karen – Ravnebjerg, Sanderum Sogn, VI 163, ~ Hans Nielsen
Madsdatter, Karen – Aasum, II 128, ~ Jørgen Rasmussen Muus
Madsdatter, Kirsten – Egebjerg, Kirkeby Sogn, IV 205, ~ Oluf Mikkelsen
Madsdatter, Kirsten – Staurby, Vejlby Sogn, VI 210, ~ Søren Hansen
Madsdatter, Mette – Skalkendrup, Aunslev Sogn, V 2, ~ Anders Pedersen
Madsen, Anders – Drigstrup, III 159
Madsen, Anders – Rønninge, grovsmed, IV 257
Madsen, Anders – Ullerslev, IV 238
Madsen, Anders – Vantinge, I 211
Madsen, Christen – Gamby Heltehus, Haarslev Sogn, VI 140
Madsen, Christopher – Vejstrup, V 279
Madsen, Claus – Lyø, II 215
Madsen, Hans – Harrendrup, og hustru Maren Hansdatter VI 185
Madsen, Hans – Øster Lunde, Lunde Sogn, IV 205
Madsen, Hans – Aaby, IV 47
Madsen, Hjere – Faurskov, Kjerte Sogn, VI 180
Madsen, Jacob – Allese, V 213
Madsen, Jens – Kjertinge, Kjølstrup Sogn, II 103
Madsen, Jep – Aasum, II 177
Madsen, Jørgen – Øster Lunde, Lunde Sogn, IV 233
Madsen, Laurits – Emmerlev, Hjadstrup Sogn, I 106
Madsen, Morten – Frørup, og hustru Karen Hansdatter IV 101
Madsen, Niels – Brøndstrup, Skamby Sogn, III 104, ~ Maren Ibsdatter II 276
Madsen, Niels – Lamdrup, Vindinge Sogn, V 221, ~ Johanne Madsdatter IV 132
Madsen, Niels – Vollerslev, Stenløse Sogn, III 89
Madsen, Peder – Bovense, V 133
Madsen, Peder – Dræby, Munkebo Sogn, IV 75, ~ Anne Jensdatter IV 61
Madsen, Peder – Frørup, IV 126
Madsen, Peder – Hjallese, Dalum Sogn, V 75
Madsen, Peder – Skovsbo, Egense Sogn, III 75
Madsen, Peder- Frørup, IV 126
Madsen, Poul – Skalkendrup, Aunslev Sogn, ~1 Kirsten Hansdatter I 34, ~2 Sidsel Andersdatter III 21
Madsen, Rasmus – Ullerslev, III 107
Madsen, Rasmus – Aasum, III 127
Matthiasdatter, Margrete – Vester Skjerninge, V 102, ~ Oluf Andersen
Matthiasen, Bjørn – Kolbjerg, Vissenbjerg Sogn, VI 12
Matthiesen, Henrik – Staurby, Vejlby Sogn, VI 286
Mikkelsdatter, Anna (Anne) – Ringe, V 165, ~ Peder Madsen
Mikkelsdatter, Else – Lyø, II 2, ~ Hans Andersen
Mikkelsdatter, Else – Lyø, II 2, ~1 Rasmus Jespersen, sk. 15.3.1672 i Lyø Birk, dok. til tingbogen, ~2 Hans Andersen
Mikkelsdatter, Karen – Allese, II 139, ~ Hans Pedersen
Mikkelsdatter, Karen – Vindinge, III 42, ~ Peder Nielsen Brogaard
Mikkelsen, Jørgen – Skebjerg, Tullebølle Sogn, I 4
Mikkelsen, Knud – Lyø, og hustru Anne Lauritsdatter II 218
Mikkelsen, Morten – Gislev, og hustru Anne Jensdatter V 108
Mikkelsen, Morten – Korsebølle, Tranekjær Sogn, II 26
Mikkelsen, Niels – Longelse, I 87
Mikkelsen, Niels – Lyø, og hustru Maren Hansdatter II 200
Mikkelsen, Rasmus – Allese, III 47
Mogensdatter, Karen – Albjerg, Oure Sogn, V 200, ~ Jens Rasmussen
Mogensdatter, Maren – Vester Aaby, III 261, ~ Hans Hansen
Mogensen, Erik – Lamdrup, Vindinge Sogn, IV 204, ~ Kirsten Clausdatter II 129
Mortensdatter, Karen – Albjerg, Oure Sogn, V 211, ~ Niels Rasmussen, ~2 Peder Nielsen, Hjallese, V 75
Mortensdatter, Maren – Ullerslev, III 12, ~ Peder Nielsen Tange
Mortensen, Anders – Lunde, I 245
Mortensen, Baltser – Skalbjerg, Vissenbjerg Sogn, VI 141
Mortensen, Knud – Egebjerg, Kirkeby Sogn, smed, V 116
Mortensen, Laurits – Ulbølle, V 21
Mortensen, Morten – Egebjerg, Kirkeby Sogn, V 46, 119
Mortensen, Niels – Frørup, III 70
Mortensen, Rasmus – Kogtved, St. Jørgens Sogn, III 61
Mortensen, Rasmus – Aasum, V 290
Muus, Jørgen Rasmussen – Aasum, IV 13, ~ Karen Madsdatter II 128
Muus, Morten – Aasum, I 193, 95
Muus, Rasmus Andersen – Aasum, V 154
Møller, Hans Hansen – Gislev Holme, II 263
Møller, Hans Nielsen – Freltofte, Nørre Lyndelse Sogn, III 202
Møller, Laurits Hansen – Brøndstrup, Skamby eller Melby Sogn, III 251
Nau, Claus – Uggerslev, V 208
Nielsdatter, Abigael – Nybølle, Hillerslev Sogn, II 252, ~ Rasmus Rasmussen
Nielsdatter, Anne – Aunslev, I 65, ~ Laurits Pedersen
Nielsdatter, Anne – Bellinge, VI 309, ~ Jens Knudsen
Nielsdatter, Anne – Boltinge, Ringe Sogn, II 249, ~ Rasmus Lauritsen
Nielsdatter, Anne – Flødstrup, IV 71, ~ Peder Pedersen
Nielsdatter, Anne – Ladby, Kjølstrup Sogn, IV 139, ~ Niels Jensen
Nielsdatter, Anne – Nørreby, Klinte Sogn, III 117, ~ Christen Ibsen
Nielsdatter, Anne – Aasum, III 220, ~ Anders Knudsen
Nielsdatter, Barbara Kirstine – Røskovsgaarde, Vigerslev Sogn, VI 69, ~ Anders Rasmussen
Nielsdatter, Ellen – Hagendrup, Flødstrup Sogn, V 250, ~ Henrik Kier
Nielsdatter, Else – Agetveds Huse, Aunslev Sogn, IV 28, ~ Tyge Hansen
Nielsdatter, Gjertrud – Over Kjærby, Drigstrup Sogn, III 250, ~ Niels Ipsen
Nielsdatter, Gjertrud – Sønder Næraa, V 18, ~ Hans Pedersen
Nielsdatter, Johanne – Ollerup, III 143, ~ Mikkel Pedersen
Nielsdatter, Johanne – Skalbjerg, Vissenbjerg Sogn, VI 269, ~ Lars Nielsen
Nielsdatter, Karen – Agetved, Aunslev Sogn, I 66, ~ Laurits (Laurs) Andersen Kiempe
Nielsdatter, Karen – Bred, Vissenbjerg Sogn, VI 137, ~ Ole Nielsen
Nielsdatter, Karen – Kirkeby, III 228, ~ Laurs Lauritsen
Nielsdatter, Karen – Lyø, II 196, ~ Rasmus Pedersen
Nielsdatter, Karen – Mullerup, Flødstrup Sogn, III 212, ~ Christen Christophersen
Nielsdatter, Karen – Sandager, IV 195, ~ Niels Rasmussen
Nielsdatter, Karen – Skamby Taarup, II 123, ~ Peder Pedersen
Nielsdatter, Karen – Vindinge, III 194, ~ Mads Pedersen
Nielsdatter, Karen – Aasum, V 125, ~ Anders Knudsen
Nielsdatter, Kirsten – Eble, Ørbæk Sogn, I 25, ~ Hans Lauritsen
Nielsdatter, Maren – Falsled, Svanninge Sogn, VI 287, ~ Hans Jensen
Nielsdatter, Maren – Fremmelev, Lunde Sogn, II 244, ~ Hans Jørgensen
Nielsdatter, Maren – Uggerslev, III 84, ~ Niels Hansen
Nielsdatter, Maren – Uggerslev, IV 137, ~ Søren Nielsen Hjulmand
Nielsdatter, Maren – Uggerslev, V 143, ~ Knud Hansen
Nielsdatter, Margrete – Volstrup, Ringe Sogn, III 254, ~ Frants Rasmussen
Nielsdatter, Mette – Uggerslev, V 278, ~ Hans Knudsen
Nielsdatter, Sidsel – Hundslev, Kjølstrup Sogn, I 32, ~ Oluf Hansen
Nielsen, Anders – Egense, og hustru Maren Rasmusdatter II 265
Nielsen, Anders – Elmelund, Sanderum Sogn, VI 39
Nielsen, Anders – Faurskov, Kjerte Sogn, og hustru Maren Andersdatter VI 89
Nielsen, Anders – Skalbjerg, Vissenbjerg Sogn, VI 130
Nielsen, Christopher – Nørre Lyndelse, IV 139, ~ Maren Simonsdatter III 224
Nielsen, Erik – Pederstrup, Longelse Sogn, II 130
Nielsen, Erik – Rue, Vigerslev Sogn, og hustru Maren Jørgensdatter VI 264
Nielsen, Frants – Ullerslev, V 16
Nielsen, Hans – Biskopstaarup, Skjellerup Sogn, V 77
Nielsen, Hans – Grønholt, Aunslev Sogn, I 63
Nielsen, Hans – Lyø, og hustru Maren Andersdatter II 217
Nielsen, Hans – Paarup, Ellinge Sogn, V 218
Nielsen, Hans – Skebjerg, Tullebølle Sogn, I 45
Nielsen, Hans – Søllinge, III 274
Nielsen, Hans – Øster Lunde, Lunde Sogn, V 24, ~ Kirsten Rasmusdatter II 163
Nielsen, Jens – Daugstrup, Østrup Sogn, I 24
Nielsen, Jens – Hekkenfeld, Bovense Sogn, I 243
Nielsen, Jens – Kjertinge, Kjølstrup Sogn, V 51
Nielsen, Jens – Spesbjerg, Ubberud Sogn, VI 188
Nielsen, Jens – Ullerslev, V 170, ~ Helene Andersdatter V 94
Nielsen, Jørgen – Fremmelev, Lunde Sogn, V 271
Nielsen, Knud – Svenstrup, Stenløse Sogn, og hustru Anne Pedersdatter IV 246
Nielsen, Lars – Eilskov, Haarslev Sogn, VI 275
Nielsen, Laurits – Vester Aaby, IV 214, ~ Johanne Pedersdatter IV 83
Nielsen, Mads – Bederslev, II 59
Nielsen, Morten – Næsbyhoveds Broby, IV 55
Nielsen, Ole – Torup, Sandager Sogn, VI 243
Nielsen, Oluf – Bovense, V 89
Nielsen, Oluf – Brandsby, Hjadstrup Sogn, V 211
Nielsen, Oluf – Torup, Skamby, III 139
Nielsen, Peder – Bovense, V 133
Nielsen, Peder – Dræby, Munkebo Sogn, IV 75, ~ Anne Jensdatter IV 61
Nielsen, Peder – Hjallese, Dalum Sogn, V 75, ~ Karen Mortensdatter
Nielsen, Peder – Skovsbo, Egense Sogn, III 75
Nielsen, Rasmus – Allese, III 237
Nielsen, Rasmus – Brangstrup, Ringe Sogn, III 111
Nielsen, Rasmus – Holmdrup, Skaarup Sogn, IV 240
Nielsen, Rasmus – Højrup, I 37
Nielsen, Rasmus – Lørup, Ryslinge Sogn, IV 266
Nielsen, Rasmus – Ulbølle, IV 107, ~ Anne Clausdatter II 75
Nielsen, Rasmus – Vantinge, III 255
Nielsen, Rasmus – Øster Lunde, Lunde Sogn, IV 145
Nielsen, Tybben – Skrøbeshave, Aunslev Sogn, I 23, enke Johanne Pedersdatter, Agetvedhuse, Aunslev Sogn, I 68
Nisdatter, Ellen – Hagendrup, Flødstrup Sogn, V 250, ~ Henrik Kier
Olesen, Hans – Lamdrup, Vindinge Sogn, V 220
Olesen, Niels – Næsbyhoveds Broby, V 270
Olsen, Peder – Aarslev, væver, IV 4
Olufsdatter, Dorthe – Høje, Lunde Sogn, IV 181, ~ Jens Christensen
Olufsen, Anders – Allese, III 137, ~ Apelone Rasmusdatter I 245
Olufsen, Anders – Øster Egense, Norup Sogn, IV 194
Olufsen, Rasmus – Sandager, II 131
Olufsen, Rasmus – Skaarup, I 16
Ovesen, Mads – ungkarl, Hagendrup, Flødstrup Sogn, I 170
Pedersdatter, Anne – enke, Freltofte, Nørre Lyndelse Sogn, IV 41, efter Hans …
Pedersdatter, Anne – enke, Slæbæk, Kirkeby Sogn, IV 207, efter Niels Knudsen
Pedersdatter, Anne – Kirkendrup, Næsbyhoveds Broby Sogn, IV 79, ~ Jørgen Christensen
Pedersdatter, Anne – Korkendrup, Aunslev Sogn, IV 237, ~ Hans Ibsen
Pedersdatter, Anne – Nybølle, Hillerslev Sogn, IV 265, ~ Christen Madsen
Pedersdatter, Anne – Rorslev, IV 183, ~ Laurits Jørgensen
Pedersdatter, Anne – Svendstrup, Stenløse Sogn, IV 246, ~ Knud Nielsen
Pedersdatter, Anne – Aaskov, Aunslev Sogn, I 235, ~ Hans Justesen
Pedersdatter, Apelone – Vindinge, III 44, ~ Peder Boldt
Pedersdatter, Birgitte – Hjorslev, Otterup Sogn, IV 39, ~ Jørgen Rasmussen
Pedersdatter, Birgitte – Ringe, II 4, ~ Niels Jyde
Pedersdatter, Bodil – Frørup Taarup, III 117, ~ Mads Clemmensen
Pedersdatter, Ellen – Vester Skjerninge, II 232, ~ Rasmus Andersen
Pedersdatter, Else – Aunslev, II 160, ~ Anders Sørensen
Pedersdatter, Gjertrud – Slagstrup, Særslev Sogn, VI 286, ~ Mikkel Pedersen
Pedersdatter, Johanne – enke, Agetvedshuse, Aunslev Sogn, I 68, efter Tybben Nielsen
Pedersdatter, Johanne – Frørup, IV 68, ~ Hans Rasmussen
Pedersdatter, Johanne – Lyø, II 205, ~ Hans Tønnesen
Pedersdatter, Johanne – Oure, IV 151, ~ Rasmus Dinesen
Pedersdatter, Johanne – Skaarupøre, V 107, ~ Jørgen Madsen
Pedersdatter, Johanne – Aaby, IV 83, ~ Laurits Nielsen
Pedersdatter, Johanne – Ulbølle, V 205, ~ Niels Rasmussen (~1 Anne Andersdatter)
Pedersdatter, Karen – Allese, III 238, ~ Peder Hansen
Pedersdatter, Karen – Heldager, Tved Sogn, V 296, ~ Gregers Hansen
Pedersdatter, Karen – Hjallese Torup, Dalum Sogn, III 149, ~ Frants Ibsen
Pedersdatter, Karen – Hjallese, Dalum Sogn, V 76, ~ Rasmus Jacobsen
Pedersdatter, Karen – Langvidsgaardene, Rønning Sogn, V 254, ~ Christen Nielsen
Pedersdatter, Karen – Lyø, II 211, ~ Peder Justesen
Pedersdatter, Karen – Magtenbølle, Vissenbjerg Sogn, VI 292, ~ Claus Andersen
Pedersdatter, Karen – Ulbølle, III 16, ~ Jens Jørgensen Dyre
Pedersdatter, Karen – Vantinge, V 223, ~ Tyge Jespersen
Pedersdatter, Karen – Vester Aaby, V 202, ~ Rasmus Nielsen
Pedersdatter, Karen – Aasum, II 246, ~ Mads Ibsen
Pedersdatter, Kirsten – Lyø, II 213, ~ Mads Madsen
Pedersdatter, Maren – Egense, Norup Sogn, III 198, ~ Oluf Hansen
Pedersdatter, Maren – Frørup Taarup, IV 128, ~ Hans Rasmussen Smed
Pedersdatter, Maren – Gudme, IV 155, ~ Morten Pedersen
Pedersdatter, Maren – Heldager, Tved Sogn, V 248, ~ Rasmus Rasmussen
Pedersdatter, Maren – Lyø, II 7, ~ Peder Sørensen
Pedersdatter, Maren – Ringe, Nørre Næraa Sogn, II 133, ~ Jørgen Nielsen
Pedersdatter, Maren – Sandholts Lyndelse, IV 234, ~ Mikkel Nicolaisen
Pedersdatter, Maren – Slæbæk, Kirkeby Sogn, V 210, ~ Lars Larsen
Pedersdatter, Maren – Øster Lunde, Lunde Sogn, IV 207, ~ Hans Andersen
Pedersdatter, Margrete – Ullerslev, V 79, ~ Laurits Jørgensen
Pedersdatter, Margrete – Vantinge, V 223, ~ Laurs Nielsen
Pedersdatter, Margrethe – Ullerslev, V 79, ~ Laurits Jørgensen
Pedersdatter, Mette – Frørup, II 63, ~ Anders Pedersen Koch
Pedersdatter, Mette – Kjærby, Skovby Sogn, VI 172, ~ Anders Poulsen
Pedersdatter, Mette – Ullemose, Øster Skjerninge Sogn, V 42, ~ Peder Andersen
Pedersdatter, Sidsel – Lyø, II 190, ~ Rasmus Andersen
Pedersdatter, Voldborg – Lyø, I 111, ~ Peder Sørensen
Pedersen, Anders – Frørup, I 35
Pedersen, Anders – Lyø, II 209
Pedersen, Anders – Nørreby, Klinte Sogn, II 116
Pedersen, Anders – Ravnebjerg, Sanderum Sogn, VI 29
Pedersen, Anders – Sanderum, VI 152
Pedersen, Anders – Vester Aaby, III 183
Pedersen, Christen – Raarup, Kirkeby Sogn, I 17
Pedersen, Hans – Lyø, II 192
Pedersen, Hans – Raarud, Kirkeby Sogn, IV 165
Pedersen, Hans – Skjerningholm, Øster Skjerninge Sogn, IV 19, ~ Anne Poulsdatter III 146
Pedersen, Hans – Taastrup, Lunde Sogn, I 231
Pedersen, Hans – Ulbølle, IV 109
Pedersen, Hans – Aasum, III 177
Pedersen, Jens – Bederslev, I 198
Pedersen, Jens – Brudager, III 231, ~ … Hansdatter I 52
Pedersen, Jens – Ørsbjerg, Kjerte Sogn, VI 250
Pedersen, Jep – Nørreby, Klinte Sogn, V 146
Pedersen, Jep – Slæbæk, Kirkeby Sogn, I 138
Pedersen, Jeppe – Ulbølle, IV 228
Pedersen, Jon – Agetveds Huse, Aunslev Sogn, V 215
Pedersen, Jørgen – Blæsbjerg, Vigerslev Sogn, VI 266
Pedersen, Jørgen – Sanderum, VI 122
Pedersen, Knud – Brandsby, Hjadstrup Sogn, II 151
Pedersen, Knud – Korkendrup, Aunslev Sogn, IV 50, ~ Anne Hansdatter I 72
Pedersen, Knud – Ollerup, II 223
Pedersen, Laurits – Lille Viby, Drigstrup Sogn, III 66
Pedersen, Mads – Ladby, Kjølstrup Sogn, III 79
Pedersen, Mads – Næsbyhoveds Broby, V 229
Pedersen, Mads – Vindinge, V 282, ~1 Bodil Sørensdatter III 101, ~2 Karen Nielsdatter III 194, ~3 Johanne Andersdatter V 256
Pedersen, Mikkel – Ollerup, V 247, ~ Johanne Nielsdatter III 143
Pedersen, Mikkel – Ryslinge, III 134
Pedersen, Mikkel – Ulbølle, V 20
Pedersen, Navne – Haubølle, Humble Sogn, I 8
Pedersen, Niels – Ravndrup, Gislev Sogn, IV 29
Pedersen, Niels – Rorslev, Nørre Næraa Sogn, V 201, ~ Johanne Jensdatter IV 106
Pedersen, Niels – Rønninge, II 65
Pedersen, Niels – Tøren, Veflinge Sogn, VI 289
Pedersen, Niels – Vester Skjerninge, II 222
Pedersen, Peder – Fangel, og hustru Maren Lauritsdatter IV 161
Pedersen, Peder – Flødstrup, og hustru Anne Nielsdatter IV 71
Pedersen, Peder – Skamby Torup, III 112, hans hustru Karen Nielsdatter II 123
Pedersen, Peder – Øster Egense, Norup Sogn, II 52
Pedersen, Poul – Højrup, hans hustru Apelone Rasmusdatter V 214
Pedersen, Rasmus – Bederslev, I 144
Pedersen, Rasmus – Bederslev, IV 58
Pedersen, Rasmus – Eble, Ørbæk Sogn, IV 133
Pedersen, Rasmus – Korkendrup, Aunslev Sogn, V 52
Pedersen, Rasmus – Lyø, og hustru Karen Nielsdatter II 196
Pedersen, Rasmus – Ullerslev, II 229
Pedersen, Rasmus – Vester Aaby, III 73
Pedersen, Rasmus – Ørsted, VI 159
Pedersen, Rasmus – Øxendrup, V 3
Pedersen, Søren – Ulbølle, hans hustru Johanne Hansdatter V 163
Pedersen, Thomas – Lyndelse, III 216
Pilegaard, Hans – Vindinge, IV 26, ~ Bodil Hansdatter, I 92
Poulsdatter, Anne – Holm, Øster Skjerninge Sogn, III 146, ~ Hans Pedersen
Poulsdatter, Anne – Rorslev, Nørre Næraa Sogn, V 203, ~ Laurs Jørgensen
Poulsdatter, Anne – Skalkendrup, Aunslev Sogn, IV 14, ~ Hans Hansen
Poulsdatter, Anne – Skjerningholm, Øster Skjerninge, III 146, ~ Hans Pedersen
Poulsdatter, Cathrine – Frørup, V 284, ~ Knud Hansen (~1 Marie Wallesdatter V 71, 73)
Poulsdatter, Gjertrud – Albjerg, Oure Sogn, IV 152, ~ Niels Rasmussen
Poulsdatter, Karen – Hjallese, Dalum Sogn, V 287, ~ Niels Nielsen
Poulsdatter, Karen – Sønder Næraa, V 212, ~ Lars Knudsen
Poulsdatter, Maren – enke, Øxendrup, V 204, efter Hans Jensen
Poulsen, Hans – Albjerg, Oure Sogn, III 26
Poulsen, Hans – Oure, III 221
Poulsen, Jørgen – Baaring, Asperup Sogn, VI 81
Poulsen, Jørgen – Tved, III 58
Poulsen, Matthias – ’velfornemme’, Tanggaard, Ubberud Sogn, VI 297
Poulsen, Oluf – Vester Aaby, I 136
Poulsen, Peder – Skalkendrup, Aunslev Sogn, I 21
Rasmusdatter, Anne – Allese, IV 185, ~ Simon Knudsen
Rasmusdatter, Anne – Hundslev, Kjølstrup Sogn, I 105, ~ Oluf Hansen
Rasmusdatter, Anne – Korkendrup, Aunslev Sogn, V 274, ~ Ole Hansen
Rasmusdatter, Anne – Skalkendrup, Aunslev Sogn, IV 235, ~ Mads Rasmussen
Rasmusdatter, Anne – Vindinge, III 195, ~ Peder Bolt
Rasmusdatter, Anne – Vollerslev, Stenløse Sogn, V 249, ~ Peder Christensen
Rasmusdatter, Anne – Aarslev, V 294, ~ Peder Pedersen
Rasmusdatter, Anne – Aaskov, Aunslev Sogn, V 224, enke efter Peder Hansen
Rasmusdatter, Anne – Aasum, III 178, ~ Mads Ibsen
Rasmusdatter, Apelone – Allese, I 245, ~ Anders Olufsen
Rasmusdatter, Apelone – Højrup, V 214, ~ Poul Pedersen
Rasmusdatter, Birgitte – Taastrup, Lunde Sogn, I 149, ~ Mads Nielsen
Rasmusdatter, Bodil – Uggerslev, V 253, ~ Hans Knudsen
Rasmusdatter, Dorthe – Skrøbeshauge, Aunslev Sogn, V 127, ~ Anders Hansen
Rasmusdatter, Gjertrud – Aasum, IV 183, ~Søren Christensen Smed (~2 Hedvig Knudsdatter, III 176, ~4 Margrete Gregersdatter V 172)
Rasmusdatter, Johanne – Albjerg, Oure Sogn, IV 107, ~ Christen Lauritsen
Rasmusdatter, Johanne – Skalkendrup, Aunslev Sogn, IV 6, ~ Mads Clausen
Rasmusdatter, Karen – Sandholts Lyndelse, III 53, ~ Jesper Ibsen
Rasmusdatter, Karen – Uggerslev, III 178, ~ Rasmus Rasmussen
Rasmusdatter, Karen – Aaby, V 124, ~ Jacob Holm
Rasmusdatter, Karen – Aabymark Gaard, Nørre Aaby Sogn, VI 266, ~ Jens Hansen
Rasmusdatter, Kirsten – Albjerg, Oure Sogn, III 100, ~ Morten Madsen
Rasmusdatter, Kirsten – Egebjerg, Kirkeby Sogn, IV 259, ~ Rasmus Rasmussen
Rasmusdatter, Kirsten – Skovsbo, Egense Sogn, III 226, ~ Hans Nielsen
Rasmusdatter, Kirsten – Øster Lunde, Lunde Sogn, II 163, ~ Hans Nielsen
Rasmusdatter, Maren – Allese, V 10, ~ Jørgen Andersen
Rasmusdatter, Maren – Bederslev, IV 220, ~ Hans Ibsen
Rasmusdatter, Maren – Eble, Ørbæk Sogn, IV 135, ~ Jens Hindsen
Rasmusdatter, Maren – Egense, II 265, ~ Anders Nielsen
Rasmusdatter, Maren – Elmelund, Sanderum Sogn, VI 110, ~ Peder Andersen
Rasmusdatter, Maren – enke, Albjerg, Oure Sogn, III 271, efter Christen Lauritsen
Rasmusdatter, Maren – Haldager, Tved Sogn, III 258, ~ Hans Lauritsen
Rasmusdatter, Maren – Sandager, V 109, ~ Lykke Knudsen
Rasmusdatter, Maren – Ulbølle, V 257, ~ Jørgen Mikkelsen
Rasmusdatter, Maren – Vester Aaby, V 124, ~ Jacob Holm
Rasmusdatter, Maren – Voldby, Kauslunde Sogn, VI 215, ~ Jens Bertelsen
Rasmusdatter, Maren – Aaby, IV 199, ~ Hans Hansen
Rasmussen, Anders – Hjallese Taarup, Dalum Sogn, V 99
Rasmussen, Anders – Lunde, Sunds Herred, skrædder, V 209
Rasmussen, Anders – Rue, Vigerslev Sogn, VI 223
Rasmussen, Anders – Skydebjerg, VI 241
Rasmussen, Anders – Aasum, V 277
Rasmussen, Christen – Albjerg, Oure Sogn, I 38
Rasmussen, Eiler – Ulbølle, V 160 [Helene Caspersdatter?]
Rasmussen, Gl. Lars – Kingstrup, Gjelsted Sogn, VI 85
Rasmussen, Hans – Bejstrup, Ellinge Sogn, II 12
Rasmussen, Hans – Biskopstaarup, Skjellerup Sogn, IV 254, ~ Karen Christensdatter IV 200
Rasmussen, Hans – Korkendrup, Aunslev Sogn, IV 115
Rasmussen, Hans – Rynkeby, Ringe Sogn, I 84
Rasmussen, Hans – Øster Lunde, Lunde Sogn, III 87
Rasmussen, Hans – Øxendrup, III 183
Rasmussen, Jacob – Taarup, Frørup Sogn, V 245
Rasmussen, Jesper – Nørreby, Klinte Sogn, I 29
Rasmussen, Jørgen – Brudager, I 204
Rasmussen, Jørgen – Hjallese, Dalum Sogn, III 259
Rasmussen, Jørgen – Nørreby, Klinte Sogn, IV 122
Rasmussen, Jørgen – Øster Lunde, Lunde Sogn, III 121
Rasmussen, Knud – Ringe, Nørre Næraa Sogn, V 140, ~ Maren Jensdatter I 85
Rasmussen, Lars – Ebberup, Kjærum Sogn, VI 280
Rasmussen, Laurits – Boltinge, Ringe Sogn, V 168
Rasmussen, Laurits – Hjadstrup, I 197
Rasmussen, Laurits (Laurs) – Nørreby, Klinte Sogn, IV 188
Rasmussen, Mads – Kappendrup, Rolfsted Sogn, IV 89
Rasmussen, Mads – Skalkendrup, Aunslev Sogn, V 216, ~ Anne Rasmusdatter IV 235
Rasmussen, Mikkel – Lyø, I 108
Rasmussen, Morten – Oure, I 33
Rasmussen, Niels – Albjerg, Oure Sogn, V 235, ~1 Gjertrud Poulsdatter IV 152, ~2 Karen Mortensdatter V 211
Rasmussen, Niels – Paarup, I 122
Rasmussen, Niels – Ullerslev, II 15
Rasmussen, Niels – Vindinge, V 60
Rasmussen, Niels – Aarslev, skomager, IV 36, ~ Anne Jørgensdatter III 210
Rasmussen, Oluf – Skaarup, I 41
Rasmussen, Oluf – Udby Mose, Udby Sogn, VI 283
Rasmussen, Peder – Haubølle, Humble Sogn, II 28
Rasmussen, Peder – Kochenborg, Brudager, IV 169
Rasmussen, Peder – Ramdrup, Gislev Sogn, V 260
Rasmussen, Peder – Udby Mose, Udby Sogn, VI 256
Rasmussen, Peder – Vantinge, II 77
Rasmussen, Poul – Nørreby, Klinte Sogn, V 179, ~ Barbara Hansdatter I 30
Rasmussen, Rasmus – Frørup Taarup, IV 230, ~ Else Clemensdatter V 72
Rasmussen, Rasmus – Gamborg, VI 31
Rasmussen, Rasmus – Holmdrup, Skaarup Sogn, V 104
Rasmussen, Rasmus – Nybølle, Hillerslev Sogn, V 83, ~ Abigael Nielsdatter II 252
Rasmussen, Rasmus – Ulbølle, I 225
Rasmussen, Rasmus – Ullemose, Øster Skjerninge Sogn, III 34
Schiøtte, Anders Hansen – Oure, V 157
Schiøtte, Hans Hansen – Hjallese, Dalum Sogn, IV 127
Simonsdatter, Apolone – Fremmelev, Lunde Sogn, V 291, ~ Knud Pedersen
Simonsdatter, Kirsten – Næsbyhoveds Broby, III 4, ~ Niels Ibsen
Simonsdatter, Maren – Fremmelev, Lunde Sogn, V 15, ~ Jesper Pedersen
Simonsdatter, Maren – Lumby Taarup, III 236, ~ Hans Andersen
Simonsdatter, Maren – Nørre Lyndelse, III 224, ~ Christopher Nielsen
Simonsen, Anders – Øster Egense, Norup Sogn, IV 271, ~ Gye Hansdatter I 31
Simonsen, Herman – Brudager, og hustru Margrete Eriksdatter V 197
Skomager, Niels Rasmussen – Aarslev, IV 36, ~ Anne Jørgensdatter III 210
Skovgaard, Niels – Ryslinge, I 67
Skrædder, Anders Rasmussen – Lunde, Sunds Herred, V 209
Smed, Jens Mortensen – Gislev Holme, I 74
Smed, Knud Mortensen – Egebjerg, Kirkeby Sogn, V 116
Smed, Peder Jørgensen – Næsbyhoveds Broby, IV 123
Smed, Poul Knudsen – Aunslev, V 82
Smed, Rasmus Hansen – Frørup Taarup, I 97
Staffensdatter, Anne – Nørre Lyndelse, V 265, ~ Lars Madsen
Staffensen (Stephensen, Staphensen), Anders – Asperup, VI 99
Staffensen, Niels – Svendstrup, Stenløse Sogn, IV 95
Staffensen, Rasmus – Frørup, III 192
Steffensdatter, Mette – enke, Aasum, V 81, efter Knud …
Stephansdatter, Maren – Bellinge, VI 207, ~ Peder Andersen
Stephansen, Knud – Allese, IV 247
Stephemsdatter, Maren – Bellinge, VI 207, ~ Peder Andersen
Stephensdatter, Anne – Nørre Lyndelse, V 265, ~ Lars Madsen
Stephensdatter, Maren – Bellinge, VI 207, ~ Peder Andersen
Stephensdatter, Mette – Aasum, V 81, ~ Knud Clemmensen
Stephensen, Knud – Allese, IV 247
Stephensen, Niels – Gislev, III 266
Stephensen, Niels – Svendstrup, Stenløse Sogn, IV 95
Stephensen, Rasmus – Frørup, III 192
Strøy, Rasmus Rasmussen – Gudme, og hustru Karen Madsdatter III 133
Svendsdatter, Karen – Vollerslev, Stenløse Sogn, III 163, ~ Niels Mortensen
Svendsen, Anders – Ollerup, IV 20
Sørensdatter, Bodil – Vindinge, III 101, ~ Mads Pedersen
Sørensdatter, Karen – Rønninge, II 157, ~ Rasmus Hansen
Sørensdatter, Karen – Vester Aaby, IV 268, ~ Jens Hansen
Sørensdatter, Kirsten – Kjølstrup, IV 246, ~ Søren Hansen
Sørensen, Anders – Aunslev, III 164, ~ Else Pedersdatter II 160
Sørensen, Hans – Nørre Lyndelse, V 246
Sørensen, Ib (Jeip) – Vindinge, II 86
Sørensen, Jens – Ryslinge, IV 222
Sørensen, Laurits – Daugstrup, Østrup Sogn, II 171
Sørensen, Niels – Skamby, III 2
Sørensen, Peder – Lyø, II 203, ~1 Voldborg Pedersdatter I 111, ~2 Maren Pedersdatter II 7
Sørensen, Søren – Farsbøl, Haarslev Sogn, VI 229
Sørensen, Tyge – Rolfsted, IV 37
Tange, Niels – Ullerslev, IV 274
Terkelsen, Mads – Ryslinge, II 258
Thiil, Johan – Skaarup, IV 225
Thomasdatter, Mette – Lunde, III 199, ~ Niels Pedersen
Thommesen, Jacob – Vester Aaby, III 95
Thomsen (Thommesen), Laurits – Freltofte, Nørre Lyndelse Sogn, II 47
Thomsen, Jacob – Vester Aaby, III 95
Thomsen, Stephen – Brenderup, VI 56
Tybbensdatter, Maren – Aunslev, III 37, ~ skrædder Jep Hansen
Tønnesen, Hans – Lyø, og hustru Johanne Pedersdatter II 205
Ulrich, Matthias – Ulbølle, I 128
Villumsen, Hans – Kokkenborg, Lunde Sogn, III 114
Væver, Matthias Guresen – Uggerslev, III 167
Wallesdatter, Marie – Frørup, V 71, 73, ~ Knud Hansen
Wallesdatter, Marie – Frørup, V 71, 73, ~ Knud Hansen (~2 Cathrine Poulsdatter V 284)
Wolf, Ditlev – Rorslev, III 153