Juelsberg stamhus 1826-1851

Afskrift af register til skifteprotokol
Juelsberg stamhus 1826-1851
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Andersdatter, Ane Margrethe – enke, Kissendrup, 7.2.1837, 127, 128, efter gaardmand Anders Mortensen 11.6.1826, 2, 3
Andersdatter, Bodil – Skalkendrup, 12.2.1835, 116
Andersdatter, Kirsten – enke, Hjulby, 2.10.1834, 111, efter husmand Peder Henriksen
Andersen, Gregers – husmand, Lystighedshus, Hjulby, 21.2.1844, 175, ~ …
Andersen, Hans – gaardmand, Bovense, 8.9.1831, 56, 67, -L, ~ Anne Hansdatter 3.7.1834, 111 (~1 gaardmand Lars Jacobsen død 1799)
Andersen, Jens – Aunslev, 30.1.1842, 183
Andersen, Morten – gaardmand, Kissendrup, 4.7.1846, 192, 193, 196, ~ Giertrud Jacobsdatter (~2 gaardmand Hans Larsen 4.2.1847, 198, 201)
Andersen, Niels – gaardmand, Vindinge, 8.5.1848, 205, 206, 208, ~ Karen Hansdatter
Andersen, Peder – husmand, Aunslev, 22.10.1835, 119, 121, ~ Anne Rasmusdatter 13.9.1833, 92, 121
Andersen, Poul – gaardmand, Hjulby, 4.8.1838, 135, ~ Apellone Hansdatter 6.12.1829, 29, 31
Bendtsen, Hans – gaardmand, Aunslev, 21.4.1846, 191, 195, ~ Karen Gregersdatter 1.1.1832, 68, 70 (~1 Anders Larsen død 1807)
Bendtsen, Hans – husmand, Skalkendrup, 6.10.1833, 92, ~ …
Bendtsen, Jeppe – gaardmand, Reistrup, 21.5.1827, 5, 8, ~1 Karen Jensdatter, ~2 Mette Pedersdatter
Christensdatter, Christiane – enke, Vindinge, 28.12.1828, 19, 20, 22, 28, 33, efter Christian Gotschalksen
Christensdatter, Johanne – Skaboeshuse, 24.6.1832, 72, 74, 100, ~ husmand Mads Hansen 19.7.1832, 73, 74, 100
Christensdatter, Kirsten – Bovense, 8.12.1837, 133, 134, ~ husmand Christen Rasmussen, (~2 Anne Cathrine Andersdatter)
Christensen, Lars – gaardmand, Hjulby, 13.1.1844, 175, 177, 219, ~ Ane Pedersdatter
Christensen, Mads – soldat, Reistrup, 21.12.1826, 4, -L
Christensen, Niels – soldat, Kissendrup, 20.5.1827, 5, -L
Christensen, Peder – gaardmand, Ullerslev, 9.3.1841, 151
Christiansdatter, Anne – Ullerslev, 2.2.1836, 124, 125, ~ husmand Niels Pedersen 22.2.1844, 175, 188, (~2 Giertrud Jacobsdatter)
Christiansen, Elias – husmand, Aunslev, 1.1.1832, 68, ~ Ane Kirstine Pedersdatter
Christoffersdatter, Karen – Skaboeshuse, 7.5.1834, 106, 110, 114, ~ husmand Rasmus Hansen 18.5.1831, 44, 49, (~1 Pernille Willumsdatter)
Dam, Hans Hansen – husmand, Ullerslev, 2.3.1830, 36, ~ Karen Andreasdatter
Dinesdatter, Birthe Marie – Aunslev, 10.9.1850, 215
Dinesdatter, Johanne – Korkendrup, 15.1.1833, 82, 86, ~1 Knud Poulsen, ~2 gaardmand Hans Nielsen 5.5.1833, 88, 102, 113
Dinestrup, Niels Jensen – husmand, Skalkendrup, 10.3.1830, 36, 77, 89, ~ Karen Hansdatter 12.8.1832, 73, 77, 89
Fraugde, Cathrine – hospitalslem, Aunslev, 1.6.1834, 109
Frideriksen, Morten – gaardmand, Vindinge, 3.7.1828, 15, 17, ~ Johanne Hansdatter
Gregersdatter, Ane – Lystighedshus, Hjulby, 21.1.1843, 167
Gregersdatter, Karen – Aunslev, 1.1.1832, 68, 70, ~1 Anders Larsen død 1807, ~2 gaardmand Hans Bendtsen 21.4.1846, 191, 195
Gregersdatter, Trine – Lystighedshus, Hjulby, 19.4.1843, 167
Gregersen, Niels – husmand, Avernakke, 8.2.1842, 166, ~ …
Gregersen, Peder – gaardmand, Aunslev, 31.12.1847, 204, 206, 220, ~ Ane Thomasdatter
Gudmandsen, Rasmus – gaardmand, Reistrup, 29.6.1830, 38, 40, -L, ~ Kirsten Thomasdatter, 29.6.1830, 38, 40 (~1 Rasmus Danielsen død 1819, ~1 Karen Thomasdatter død ca 1800)
Hansdatter, Abelone – Hjulby, 6.12.1829, 29, 31, ~ gaardmand Poul Andersen 4.8.1838, 135
Hansdatter, Ane – Vindinge, 2.5.1827, 5, ~ gaardmand Peter Christensen
Hansdatter, Anne – Bovense, 3.7.1834, 111, ~1 gaardmand Lars Jacobsen død 1799, ~2 gaardmand Hans Andersen 8.9.1831, 56, 67, -L
Hansdatter, Christiane – Nordenhuse, 15.3.1849, 207, 212, ~ husmand og, fisker Peder Hansen
Hansdatter, Else Kathrine – Skaboeshuse, 15.7.1832, 73, 76, 101, ~ husmand Hans Hansen 8.9.1832, 76, 101
Hansdatter, Karen – Skalkendrup, 12.8.1832, 73, 77, 89, ~ husmand Niels Jensen Dinestrup 10.3.1830, 36, 77, 89
Hansdatter, Karen – Skalkendrup, 2.12.1833, 92, 96, ~ gaardmand Anders Christensen
Hansdatter, Kirsten – Skaboeshuse, 23.7.1850, 215, ~ husmand Søren Jørgensen
Hansdatter, Maren – Dyrehaven, 19.9.1837, 130
Hansdatter, Maren – Nordenhuse, 18.11.1844, 181, 183, ~ husmand og fisker Peder Jacobsen 11.7.1848, 206, (~2 Karen Nielsdatter)
Hansdatter, Maren – pige, Aunslev, 24.3.1841, 151
Hansdatter, Maren – Silkenborghuset, 18.11.1828, 17, 24, -L, ~ husmand Hans Larsen 18.9.1831, 56, 57, -L, (~2 Giertrud Nielsdatter)
Hansen, Anders – Skyttehuset (Silkeborghuset), død 5.11.1823 (Kb.), ~1 Johanne Nielsdatter død 22.10.1777 (Kb.), ~2 Karen Larsdatter 23.4.1840, 143, 145, 148, 157, 158, -L
Hansen, Christian – tjenestekarl, Skalkendrup, 26.8.1831, 56
Hansen, Hans – gaardmand, Korkendrup, 19.8.1831, 56, 59, ~ Kirsten Larsdatter 16.12.1833, 104 (~2 gaardmand Knud Svendsen)
Hansen, Hans – husmand, Skaboeshus, 2.5.1832, 69, ~ …
Hansen, Hans – husmand, Skaboeshuse, 8.9.1832, 76, 101, ~ Else Kathrine Hansdatter 15.7.1832, 73, 76, 101
Hansen, Hans – Vindinge, gaardmand, 2.12.1831, 59, 62, ~ Margrethe Johansdatter
Hansen, Jørgen – gaardmand, Hjulby, 22.2.1832, 68, 69, ~ Karen Jørgensdatter
Hansen, Knud – husmand og murermester, Vindinge, 24.7.1832, 73, ~ …
Hansen, Lars – husmand, Hjulby, 18.12.1827, 12, ~ …
Hansen, Mads – husmand, Skaboeshuse, 19.7.1832, 73, 74, 100, ~ Johanne Christensdatter 24.6.1832, 72, 74, 100
Hansen, Maren – enke, Slipshavn, 30.3.1827, 5, efter husmand Lars Hansen
Hansen, Niels – boelsmand, Piilshuse, 9.7.1829, 25, -L, ~ …
Hansen, Peder – husmand, Skalkendrup, 28.12.1850, 217, -L, ~1 Maren Jensdatter 15.2.1832, 68, 69 (~1 Peder Andersen), ~2 Anne Marie Rasmusdatter
Hansen, Rasmus – husmand, Skaboeshuse, 18.5.1831, 44, 49, ~1 Pernille Willumsdatter, ~2 Karen Christoffersdatter 7.5.1834, 106, 110, 114
Hansen, Rasmus – ungkarl, Rabenslyst, 9.5.1849, 207
Hansen, Thomas – boelsmand, Dyrhauge, 11.9.1827, 8, 12, ~ Ane Dorthe Hansdatter
Henriksen, Mathias – husmand, Skomagerhus, 11.12.1848, 206, ~1 Gertrud Larsdatter 7.1.1835, 115, ~2 Marie Knudsdatter 3.3.1842, 166, -L
Henriksen, Svend – gaardmand, Korkendrup, 26.6.1827, 7, 11, ~ Ane Danielsdatter
Herlufsdatter, Sara Margrethe (Møller) – enke og almisselem, Reistrup, 5.5.1827, 5, efter husmand Philip Andersen Schjødt (Kb.)
Hindsesen, Christen – husmand, Vindinge, 3.8.1842, 167, ~ …
Holm, Peder Larsen – gaardmand, Reistrup, 28.12.1830, 40, 51, ~1 Ane Marie Hansdatter, ~2 Mette Hansdatter
Haastrup, Christen – skovfoged, Nydamshus, 20.4.1844, 176, 181, ~ Johanne Kirstine Møller 29.11.1842, 167, 181
Jacobsdatter, Ane – Nordenhuse, 13.12.1840, 148
Jacobsdatter, Gertrud – Skaboeshuse, 4.10.1835, 119
Jacobsen, Hans – husmand og fisker, Nordenhuse, 31.8.1850, 215, -L
Jacobsen, Hans – Juelsbjerggaard, 9.6.1840, 147
Jacobsen, Peder – husmand og fisker, Nordenhuse, 11.7.1848, 206, ~ Maren Hansdatter 18.11.1844, 181, 183, ~2 Karen Nielsdatter
Jensdatter, Ane Kirstine – Nyborg Landsogn, 19.5.1829, 25, ~ husmand Peder Johansen
Jensdatter, Anne – Aunslev, 27.3.1841, 151, ~1 gaardmand Mads Knudsen 8.3.1829, 25, 27, 31, ~2 gaardmand Rasmus Madsen
Jensdatter, Anne – Skalkendrup, 29.9.1834, 111, 112, ~1 skomager Henrik Hauslund, ~2 boelsmand Dines Jørgensen
Jensdatter, Johanne – hospitalslem, Aunslev, 9.7.1835, 118
Jensdatter, Maren – Hjulby, 16.2.1846, 191, 195, ~ gaardmand Hans Rasmussen
Jensdatter, Maren – Skalkendrup, 15.2.1832, 68, 69, ~1 Peder Andersen, ~2 husmand Peder Hansen 28.12.1850, 217, -L, (~2 Anne Marie Rasmusdatter)
Jensen, Erik – gaardmand, L. Juelsberg, 20.5.1848, 205, 207, ~ …
Jensen, Knud – Nordenhuse, 22.3.1848, 205
Jensen, Lars – gaardmand, Skalkendrup, 23.4.1841, 153, 156, 161, ~ Giertrud Larsdatter, (~1 gaardmand Jens Larsen)
Jensen, Lars – ungkarl, Hjulby, 13.9.1831, 56
Jensen, Mads – gaardmand, Vindinge, 15.4.1829, 25, 29, -L, ~ Maren Thomasdatter
Jensen, Peder – gaardmand, Skalkendrup, 20.8.1846, 192, 195, 202, ~ Karen Olesdatter, (~2 Mads Larsen)
Jensen, Søren – gaardmand, Hjulby, 25.10.1831, 57, 61, 213, ~ Mette Pedersdatter
Jetz, Christoffer – husmand, Aunslev, 29.7.1832, 73, ~ …
Johansdatter, Mette – Aunslev, 11.9.1827, 8, 9, ~ husmand Rasmus Johansen
Johansen, Ane Marie – Vindinge Mark, 21.3.1849, 207
Johansen, Carsten – husmand, Nordenhuse, 17.11.1831, 57, enke Sidsel Pedersdatter 2.2.1836, 124
Johansen, Hans – husmand, Aunslev, 14.1.1832, 68, ~ Maren Jeppesdatter?
Johansen, Hans – Vindinge Mark, 19.7.1841, 160
Johansen, Peder – fisker, Borgeskov, 17.8.1847, 201, ~ …
Jørgensdatter, Kirsten – Reistrup, 25.6.1832, 73, ~ husmand Jørgen Pedersen
Jørgensdatter, Mette – Aunslev, 11.9.1845, 189, 191, ~ boelsmand Peder Knudsen, (~1 Kirsten Mathiasdatter 23.6.1829, 25)
Jørgensen, Hans – gaardmand, Reistrup, 15.10.1843, 170, ~ Karen Rasmusdatter 13.6.1843, 167
Jørgensen, Hans – karl, Juelsberg, 13.8.1848, 206
Jørgensen, Jens – husmand, Avernakke, 31.7.1834, 111, ~ …
Jørgensen, Peder – gaardmand, Avernakke, 2.6.1846, 192, 198, ~ Mette Marie Larsdatter
Jørgensen, Peder – gaardmand, Korkendrup, 27.5.1835, 118, 119, ~ Bodil Rasmusdatter (~2 gaardmand Knud Rasmussen)
Jørgensen, Peder – husmand, Skaboeshuse, 5.3.1827, 5, ~ …
Jørgensen, Rasmus – husmand, Avernakke, 26.1.1832, 68, ~ …
Jørgensen, Rasmus – husmand, Pilevad, 19.4.1834, 106, ~ …
Kastel, Jens Nielsen – husmand og soldat, Aunslev, 8.4.1826, 2, 5, ~ Maren Knudsdatter (~2 husmand Hans Pedersen 6.5.1842, 166)
Kiergaard, Ane Sophie – Slipshavn, 13.10.1833, 92, ~ boelsmand Jens Iversen
Knudsdatter, Ane Marie – Vindinge, 12.12.1846, 195, 196, ~ husmand Rasmus Pedersen
Knudsdatter, Marie – Skomagerhus, 3.3.1842, 166, -L, ~ husmand Mathias Henriksen 11.2.1848, 206, (~1 Giertrud Larsdatter 7.1.1835, 115)
Knudsen, Hans – husmand, Nordenhuse, 9.4.1828, 13, o …
Knudsen, Hans – tjenestekarl, Aunslev, 24.1.1829, 23, 25, -L
Knudsen, Lars – gaardmand, Avernakke, 10.11.1827, 9, 10, ~ Sidsel Clemensdatter
Knudsen, Mads – gaardmand, Aunslev, 8.3.1829, 25, 27, 31, ~ Anne Jensdatter 27.3.1841, 151 (~2 gaardmand Rasmus Madsen)
Knudsen, Rasmus – Aunslev, 21.6.1840, 147
Knudsen, Rasmus – gaardmand, Vindinge, 27.3.1834, 106, 107, 109, ~ Karen Larsdatter
Knudsen, Rasmus – husmand, Aunslev, 16.12.1842, 167, ~ …
Kühn, Elisabeth – Juelsberg, og ægtefælle gartner Christian Thomsen 15.5.1831, 44, 64, 65, 75, 82, 83, 116, -L
Larsdatter, Ane Kirstine – Ullerslev, 29.6.1844, 177, 180, ~ husmand Christen Christiansen, (~2 Anne Nielsdatter)
Larsdatter, Gertrud – Skomagerhus, 7.1.1835, 115, ~ husmand Mathias Henriksen 11.12.1848, 206, (~2 Marie Knudsdatter 3.3.1842, 166, -L)
Larsdatter, Giertrud – Vindinge Mark, 30.11.1824 (se 18.12.1840, 149), ~ gaardmand Niels Larsen 2.11.1830, 40, 41, 52 se ogsaa 124 (~2 Giertrud Christensdatter)
Larsdatter, Karen – enke, Skyttehuset (Silkenborghus), 23.4.1840, 143, 145, 148, 157, 158, -L, efter husmand Anders Hansen, død 5.11.1823 (Kb.) (~1 Johanne Nielsdatter død 22.10.1777 (Kb.)
Larsdatter, Karen – Silkenborghuset, 3.2.1847, 198, ~ …
Larsdatter, Kirsten – Korkendrup, 16.12.1833, 104, ~1 Hans Hansen 19.8.1831, 56, 59, ~2 gaardmand Knud Svendsen
Larsdatter, Maren – tjenestepige, Skalkendrup, 23.7.1831, 56
Larsdatter, Stine Marie – pige, Aunslev, 4.3.1834, 106, -L
Larsen, Anders – husmand, Aunslev, 4.2.1846, 191, ~ Margrethe Rasmusdatter 9.9.1835, 118
Larsen, Hans – gaardmand, Kissendrup, 4.2.1847, 198, 201, ~ Giertrud Jacobsdatter, (~1 gaardmand Morten Andersen 4.7.1846, 192, 193, 196)
Larsen, Hans – husmand, Reistrup, 13.12.1826, 3, ~ Apolone Nielsdatter
Larsen, Hans – husmand, Silkenborghuset, 18.9.1831, 56, 57, -L, ~1 Maren Hansdatter 18.11.1828, 17, 24, -L, ~2 Giertrud Nielsdatter
Larsen, Hans Hansen – tjenestekarl, Silkenborghuset, 28.11.1837, 11, -L
Larsen, Jacob – husmand, Skaboeshuse, 19.7.1832, 73, ~ …
Larsen, Lars – husmand, Skalkendrup, 2.7.1838, 135, ~ Abelone Justsdatter (Kb.)
Larsen, Niels – gaardmand, Vindinge Mark, 2.11.1830, 40, 41, 52, se ogsaa 124, ~1 Giertrud Larsdatter 30.11.1824, se 18.12.1840, 149, ~2 Giertrud Christensdatter
Madsdatter, Johanne – Skrøbeshauge, 14.2.1836, 124, ~1 Ole Hansen, ~2 husmand Peder Mortensen 4.6.1841, 157
Madsdatter, Margrethe – Skalkendrup, 15.2.1831, 44, ~ husmand Rasmus Mortensen 23.4.1833, 88, 98
Madsen, Peter – enkemand og husmand, Vindinge, 29.11.1833, 92, 99, efter …
Markusdatter, Karen – enke, Flødstrup, 12.4.1835, 116, 122, efter husmand Peder Nielsen 5.1.1828, 12, 122
Martinussen, Maren – Juelsberg, 1.7.1837, 130, 133, ~ skovridder Johan Christian Emmeluth
Mathiasdatter, Kirsten – Aunslev, 23.6.1829, 25, ~ boelsmand Peder Knudsen, (~2 Mette Jørgensdatter 11.9.1845, 189, 191)
Mathiasen, Peter – Skomagerhus, 28.4.1839, 141
Mortensen, Anders – Kissendrup, gaardmand, 11.6.1826, 2, 3, ~ Ane Margrethe Andersdatter 7.2.1837, 127, 128
Mortensen, Peder – husmand, Skrøbeshauge, 4.6.1841, 157, ~ Johanne Madsdatter 14.2.1836, 124, (~1 Ole Hansen)
Mortensen, Peder – tjenestekarl, Aunslev, 28.8.1827, 8
Mortensen, Rasmus – husmand og smed, Skalkendrup, 23.4.1833, 88, 98, ~ Margrethe Madsdatter 15.2.1831, 44
Møller, Hans Sørensen – husmand og fisker, Nordenhuse, 3.3.1841, 150
Møller, Johan – fhv. kammertjener og pensionist, Juelsberg, 19.9.1831, 56, 57, 66
Møller, Johanne Kirstine – Nydamshus, 29.11.1842, 167, 181, ~ skovfoged Christen Haastrup 20.4.1844, 176, 181
Møller, Sara Margrethe Herlufsdatter – enke og almisselem, Reistrup, 5.5.1827, 5, efter husmand Philip Andersen Schjødt (Kb.)
Nielsdatter, Ane – Aunslev, 14.2.1850, 211, 215, ~ gaardmand Søren Poulsen 22.8.1850, 215
Nielsdatter, Ane Cathrine – pige, Flødstrup, 8.2.1839, 140
Nielsdatter, Ane Kathrine – Nordenhuse, 20.11.1832, 76, ~ indsidder Rasmus Jeppesen
Nielsdatter, Ane Marie – Aunslev, 14.4.1834, 106, ~ husmand og hjulmand Thomas Pedersen 4.3.1850, 211
Nielsdatter, Birthe – Reistrup, 17.8.1849, 207, ~ husmand Jørgen Hansen
Nielsdatter, Karen – Aunslev, 22.4.1847, 200, ~ gaardmand Peder Dinesen
Nielsdatter, Maren – enke, Vindinge, 16.4.1830, 36, efter husmand Peder Larsen (Kb.)
Nielsdatter, Maren – Skaboeshuse, 14.7.1832, 73, 90, 106, ~ husmand Peder Rasmussen 17.7.1832, 73, 90, 106
Nielsdatter, Sidsel – Holemose, 13.6.184, 167, 170, ~ gaardmand Peder Jacobsen
Nielsdatter, Sidsel – Skaboeshuse, pige, 29.8.1835, 118
Nielsen, Christen – husmand, Bovense, 22.2.1827, 5, ~ …
Nielsen, Hans – gaardmand, Korkendrup, 5.5.1833, 88, 102, 113, ~ Johanne Dinesdatter 15.1.1833, 82, 86, (~1 Knud Poulsen)
Nielsen, Hans – vægter, Juelsberg, 26.2.1830, 36
Nielsen, Jørgen – husmand, Nydamshuset, 13.4.1829, 25, ~ …
Nielsen, Lars – husmand, Hjulby, 23.12.1834, 113, ~ …
Nielsen, Mads – husmand, Pilehuse, 17.6.1826, 2, ~ Anne Hansdatter
Nielsen, Peder – husmand, Flødstrup, 5.1.1828, 12, 122, ~ Karen Markusdatter 12.4.1835, 116, 122
Nielsen, Rasmus – gaardmand, Bovense, 2.1.1848, 204, 207, -L, ~ Ane Mathiasdatter, (~2 Jens Simonsen)
Olsen, Bendix – gaardmand, Bovense, 23.2.1850, 211, ~ Ane Nielsdatter
Olsen, Niels – ungkarl, Skaboeshuse, 27.7.1832, 73, -L
Pedersdatter, Elisabeth – Nordenhuse, 8.11.1839, 143
Pedersdatter, Karen – almisselem, Aunslev, 25.2.1835, 116
Pedersdatter, Karen – Reistrup, 14.5.1849, 207
Pedersdatter, Maren – Skrøbeshauge, 23.3.1828, 13, ~ gaardmand Niels Andersen
Pedersdatter, Sidsel – trolovet, Auernakke, 29.4.1847, 200, trolovede gaardmand Rasmus Hansen, (~ Karen Pedersdatter)
Pedersdatter, Stine – tjenestepige, Vindinge, 23.7.1847, 201
Pedersen, Anders – husmand, Aunslev, 4.11.1839, 142, ~ …
Pedersen, Anders – Lamdrup Mark, husmand, 17.8.1831, 56, 78, ~ Maren Larsdatter
Pedersen, Anders – Ullerslev, 6.7.1839, 141, -L
Pedersen, Anders – ungkarl, Aunslev, 17.1.1840, 143
Pedersen, Christen – gaardmand, Ullerslev, 6.11.1843, 170, 171, -L, ~ Trine Rasmusdatter, (~2 Søren Pedersen)
Pedersen, Hans – gaardmand, Skalkendrup, 6.3.1832, 68, 80, ~ Karen Hansdatter
Pedersen, Hans – husmand, Aunslev, 6.5.1842, 166, ~ Maren Knudsdatter, (~1 husmand og soldat Jens Nielsen Kasel 8.4.1826, 2, 5)
Pedersen, Johan – Juelsbjerg, 13.8.1848, 206
Pedersen, Jørgen – husmand, Lamdrup Mark, 24.2.1845, 183
Pedersen, Lars – 14 aar, Aunslev, 13.9.1826, 3
Pedersen, Lars – konstabel, Reistrup, 21.12.1832, 81, -L
Pedersen, Mads – husmand, Svanholmshus, 28.4.1839, 140, ~ …
Pedersen, Martinus – Reistrup, gaardmand, 4.7.1835, 118, ~ Dorthe Poulsdatter
Pedersen, Niels – husmand, Ullerslev, 22.2.1844, 175, 188, ~1 Anne Christiansdatter 2.2.1836, 124, 125, ~2 Giertrud Jacobsdatter
Pedersen, Rasmus – enkemand og gaardmand, Korkendrup, skifte i levende live 6.7.1831, 54, efter …
Pedersen, Sidsel – enke, Nordenhuse, 2.2.1836, 124, efter husmand Carsten Johnsen 17.11.1831, 57
Pedersen, Thomas – Hjulby, 20.4.1844, 176
Pedersen, Thomas – husmand og hjulmand, Aunslev, 4.3.1850, 211, ~ Anne Marie Nielsdatter 14.4.1834, 106
Petersen, Abraham – murermester, Reistrup, 10.11.1838, 137, 139, 140, -L, ~ Cicilia Sophie Petersen
Poulsdatter, Johanne – pige, Hjulby, 27.2.1828, 13, -L
Poulsdatter, Sidsel – Hjulby, 30.12.1827, 12, 18, 125, 127, 128, 129, 132, ~ gaardmand Rasmus Nielsen
Poulsen, Anders – Hjulby, 3.11.1836, 127
Poulsen, Hans – Skalkendrup, 29.8.1831, 56, ~ …
Poulsen, Mads – gaardmand, Kissendrup, 2.7.1840, 147, 149, ~ Ane Cathrine Hansdatter, (~1 Hans Dinesen)
Poulsen, Niels – husmand, Flødstrup, 30.9.1843, 170, 179, ~ Ane Jensdatter, (~2 Hans Andersen)
Poulsen, Søren – gaardmand, Aunslev, 22.8.1850, 215, ~ Ane Nielsdatter 14.2.1850, 211, 215
Rasmusdatter, Ane – Korkendrup, 16.7.1840, 147, -L, ~ gaardmand Dines Knudsen
Rasmusdatter, Ane Kirstine – Lamdrup, 25.10.1838, 137, 138, 141, ~ gaardmand Rasmus Larsen
Rasmusdatter, Anne – Aunslev, 13.9.1833, 92, 121, ~ husmand Peder Andersen 22.10.1835, 119, 121
Rasmusdatter, Anne – Lamdrup, 17.7.1837, 130, ~ gaardmand Hans Rasmussen, (~2 Karen Rasmussen)
Rasmusdatter, Anne – Reistrup, 23.1.1849, 207, ~ husmand Peder Martinussen, (~2 Elisabeth Sørensen)
Rasmusdatter, Karen – Reistrup, 13.6.1843, 167, ~ gaardmand Hans Jørgensen 15.10.1843, 170
Rasmusdatter, Karen – tjenestepige, Hjulby, 17.8.1827, 8
Rasmusdatter, Maren – Flødstrup, 13.5.1835, 118, ~ gaardmand Jørgen Hansen
Rasmusdatter, Maren – Vindinge, 14.3.1829, 25, ~ husmand Anders Nielsen
Rasmusdatter, Maren – Vindinge, 29.11.1841, 164, ~ husmand og smed Rasmus Andersen
Rasmusdatter, Margrethe – Aunslev, 9.9.1835, 118, ~ husmand Anders Larsen 4.2.1846, 191
Rasmussen, Hans – husmand, Vindinge, 25.3.1837, 128, ~ …
Rasmussen, Henrik – gaardmand, Vindinge Mark, 13.1.1845, 183, 185, ~ Johanne Larsdatter
Rasmussen, Jørgen – husmand, skrædder og væver, Pilevad, 19.12.1843, 174, 175, ~ Maren Hansdatter (~2 Jens Pedersen)
Rasmussen, Mads – gaardmand, Vindinge, 16.6.1830, 36, 40, ~ Johanne Hansdatter
Rasmussen, Peder – husmand, Reistrup, 26.3.1834, 106, ~ …
Rasmussen, Peder – husmand, Reistrup, 27.4.1850, 211, ~ …
Rasmussen, Peder – husmand, Skaboeshuse, 17.7.1832, 73, 90, 106, ~ Maren Nielsdatter 14.7.1832, 73, 90, 106
Steen, Christian August – boelsmand, Dyrehaugen, 23.12.1845, 190, ~ Frederikke Amalie Aagesen død 14.2.1847 (Kb.)
Stephansen, Jacob – boelsmand, Aunslev, død 1814, skifteberetning 18.12.1826, 3, ~ Mette Marie Poulsdatter
Sørensdatter, Ane – Hjulby, 14.11.1840, 148
Sørensdatter, Ane Kirstine – Aunslev, 25.1.1847, 196
Sørensdatter, Karen – Rabenslyst, 8.1.1829, 23, -L, ~ gaardmand Dines Gregersen
Sørensen, Niels – Hjulby, 5.2.1839, 140
Thomasdatter, Karen – pige, Aunslev, 26.4.1834, 106
Thomasdatter, Kirsten – Reistrup, 29.6.1830, 38, 40, ~1 gaardmand Rasmus Danielsen død 1819 (~1 Karen Thomasdatter død ca 1800), ~2 gaardmand Rasmus Gudmundsen 29.6.1830, 38, 40, -L
Thomasdatter, Maren – almisselem, Korkendrup, 24.4.1826, 2
Thomassen, Peder – Aunslev, 22.11.1847, 204
Thomsen, Christian – gartner, Juelsberg, og hustru Elisabeth Kühn 15.5.1831, 44, 64, 65, 75, 82, 83, 116, -L
Tommerup, Preben Lihme – gartner, Juelsberg, 2.2.1841, 150, 153, -L
Willadsen, Peder – røgter, Juelsberg, 13.8.1848, 206