Fraugdegaard 1689, 1719-1817

Afskrift af register til skifteprotokol
Fraugdegaard Gods 1689, 1719-1817
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, … - ved Fravdegaards Mølle, 15.4.1745, 68, -L, ~ Christen Rasmussen
Andersdatter, Cathrine – Birkum, 30D, 18.6.1776, 208, ~1 smed Niels Jacobsen 2.11.1743, 64, ~2 smed Anders Hansen 18.12.1762, 176, ~3 smed Peder Michelsen 16.10.1784, 240, (~2 Mette Hansdatter)
Andersdatter, Catrine – Fravde, 13.12.1797, 281, ~ Anders Jørgensen
Andersdatter, Gjertrud – Fravde, 10.8.1786, 247, ~1 Hans Andersen 3.6.1771, 200, ~2 Mads Jørgensen
Andersdatter, Johanne – Birkum, 30D 28.6.1775, 207, ~1 Hans Sørensen 30D 28.1.1773, 202, ~2 Jens Nielsen
Andersdatter, Johanne – Fravde, 28.2.1737, 24, ~ Hindse Hansen 5.1.1757, 139, (~2 Johanne Lauritzdatter)
Andersdatter, Karen – enke, Hudevad, 24.11.1751, 106, efter Hans Ibsen
Andersdatter, Maren – Fravde, 30D 10.10.1777, 213, ~ Laurs Rasmussen, (~2 Maria Christensdatter 30D 19.10.1778, 217, -L)
Andersdatter, Maria – indsidderske, Over-Holluf, 8.10.1773, 204, -L
Andersen, Anders – Fravde, 9.3.1816, 302, ~ Maren Pedersdatter
Andersen, Hans – bødker, Fravde, 29.3.1799, 284, ~ Kirsten Andersdatter
Andersen, Hans – Fravde, 3.6.1771, 200, ~ Gjertrud Andersdatter 10.8.1786, 247, (~2 Mads Jørgensen)
Andersen, Mads – skrædder og indsidder, Fravde, begr. 20.4.1788 (Kb.), enke Anne Friderichsdatter 18.5.1796, 273
Andersen, Poul – Fravde, 29.9.1800, 286, 288, ~1 Maren Rasmusdatter 17.1.1784, 239, -L, ~2 Anna Marie Larsdatter 19.3.1800, 286, 287, ~3 Appelone Hansdatter
Andersen, Rasmus – enkemand Birkum, 6.2.1754, 114, efter Mette Hansdatter (Kb.)
Bødker, Anders – Fravde, 22.12.1763, 183, ~ …
Bøjesdatter, Maren – Tvinge, 17.11.1801, 291, ~ Ole Pedersen 10.1.1805, 296, (~2 Cathrine Corneliusdatter)
Caspersen, Christian – Fravde, 2.10.1798, 284, ~ Mette Dorthe Christiansdatter
Christensdatter, Karen – Over-Holluf, 7.3.1747, 76, ~ Rasmus Laursen
Christensdatter, Kirsten – Fravde, 10.5.1758, 155, ~ Mads Pedersen
Christensdatter, Maren – Ore, 30.4.1795, 267, ~ Anders Nielsen
Christensdatter, Maren – Strandskovgaard, 14.10.1748, 88, ~1 Albrecht Johansen 7.6.1743, 66, ~2 Mads Ibsen
Christensdatter, Maria – Fravde, 30D 19.10.1778, 217, -L, ~ Laurs Rasmussen
Christensdatter, Marie – Fravde, 6.7.1795, 271, ~ Lars Knudsen 6.3.1815, 301, (~2 Kirstine Andersdatter)
Christensen, Hans – Lavindsgaarde, 21.5.1795, 268, ~ Anne Pedersdatter
Christensen, Niels – Bovense, 15.10.1736, 19, ~1 …, ~2 Karen Mortensdatter
Christiansdatter, Anna – Hudevad, 4.11.1791, 254, ~ Rasmus Sørensen
Christiansdatter, Margrethe – enke og indsidderske, Birkum, 29.5.1758, 156, efter Mads Andersen
Christiansen, Friderich – Tving, 30D 20.12.1804, 295, ~ Karen Larsdatter
Christophersen, Hans – Fravde, 21.5.1785, 245, ~1 Gjertrud Jensdatter 3.7.1765, 194, ~2 Maren Jørgensdatter
Clemmensen, Christen – møller, Fravdegaards Mølle, 30D 14.1.1745, 69, ~ Karen Hansdatter
Degn, Hans Pedersen – Fravde, 29.5.1763, 177, ~ Karen Jørgensdatter, (~2 Lars Jørgensen 1.4.1792, 256)
Ditlefsen, Hans – Fravde, 2.7.1758, 159, ~ Edel Hansdatter 30.11.1765, 195, (~2 Hendrich Hansen)
Espensdatter, Kirsten – Birkum, afk. 5.1.1778, 214, ~ Peder Madsen
Friderichsdatter, Anne – enke, Fravde, 18.5.1796, 273, efter indsidder Mads Andersen Skrædder (Kb.)
Godtfredsen, Jacob – Birkum, 16.7.1787, 250, -L, ~ Mette Jørgensdatter, (~1 Hans Jørgensen 22.1.1787, 249)
Grann, Erik Andersen – Fravde, 30.7.1759, 163, ~ Elsebeth Margrethe Pedersdatter 18.11.1768, 197, (~2 Hans Casper Kok)
Grauer, Henrich – gartner, Fravdegaard, 17.5.1816, 303, -L
Gregersdatter, Maren – Fravde, 1.2.1759, 161, ~1 Peder Pedersen, ~2 indsidder Rasmus Madsen
Gregersen, Christen – Fravde, 20.3.1756, 117, -L, ~ Gjertrud Jensdatter
Hansdatter, … – ved Fravdegaards Mølle, 15.4.1745, 68, -L, ~ Christen Rasmussen
Hansdatter, Anna – Fravde, 2.6.1782, 228, -L, ~ Knud Knudsen, (~1 Karen Jørgensdatter 15.2.1781, 224)
Hansdatter, Anna – Fravde, 22.5.1786, 245, ~1 Rasmus Jensen 13.9.1764, 191, ~2 Niels Madsen
Hansdatter, Anna – Fravde, 24.8.1736, 15, ~1 Anders …, ~2 Hans Jespersen 14.7.1750, 101, (~2 Anne Jørgensdatter)
Hansdatter, Anna – Ore, 8.2.1741, 33, ~ Rasmus Andersen, (~2 Anne Jensdatter 17.6.1747, 81)
Hansdatter, Anna – Over-Holluf, 28.8.1783, 238, ~ Anders Jørgensen, (~1 Maren Hansdatter, 30D 1.8.1778, 216)
Hansdatter, Anna – Tving, 1.9.1797, 279, -L, ~ Friderich Christensen
Hansdatter, Anne Cathrine – Over-Holluf, 26.3.1801, 289, -L, ~ Knud Hansen
Hansdatter, Edel – Fravde, 30.11.1765, 195, ~1 Hans Ditlefsen 2.7.1758, 159, ~2 Hendrich Hansen
Hansdatter, Johanna – amme, Fravde Præstegaard, 7.9.1746, 73, -L
Hansdatter, Johanna – Fravde, 26.5.1737, 26, ~ Jørgen Pedersen
Hansdatter, Johanne – Grønholt, 30.9.1756, 131, ~ Henrich Frantzen
Hansdatter, Johanne – ugift pige, Fravde, 28.10.1783, 238, -L, (moder; enke Gjertrud Andersdatter efter Hans Andersen 3.6.1771, 200, ~2 Mads Jørgensen)
Hansdatter, Karen – Birkum, 28.3.1780, 220, ~ Peder Jensen
Hansdatter, Karen – enke og indsidderske, Fravde, 10.3.1759, 162, efter Hans …
Hansdatter, Karen – Torup, Allerup, 30D 28.1.1774, 205, ~ Poul Nielsen
Hansdatter, Karen – Tving, 30.5.1796, 274, ~1 Hans Sørensen 21.12.1787, 250, ~2 Peder Madsen
Hansdatter, Kirsten – Hudevad, 23.2.1796, 272, -L, ~ indsidder Peder Clausen, (moder; enke Karen Jacobsdatter efter Hans Hansen 9.8.1791, 253)
Hansdatter, Kirsten – Tving, 23.6.1752, 109, 113, ~1 Jørgen …, ~2 Peder Knudsen
Hansdatter, Maren – Fravde, 29.7.1791, 252, ~ indsidder Poul Hansen
Hansdatter, Maren – Over-Holluf, 30D 1.8.1778, 216, -L, ~ Anders Jørgensen, (~2 Anna Hansdatter 28.8.1783, 238)
Hansen, Anders – Birkum, 7.8.1794, 262, 264, ~ Anne Kirstine Andersdatter, (~1 Jesper Hansen, ~2 Christian Knudsen)
Hansen, Anders – smed, Birkum, 18.12.1762, 176, -L, ~ Catrine Andersdatter, 30D 18.6.1776, 208, (~1 smed Niels Jacobsen 2.11.1743, 64, ~3 smed Peder Michelsen 16.10.1784, 240)
Hansen, Christen – Fravde, 4.6.1768, 196, ~1 Maren Hansdatter, ~2 Kirsten Rasmusdatter, (~2 Lars …)
Hansen, Godthard – Fravde, 15.4.1771, 199, ~ Karen Jacobsdatter, (~1 Knud Hansen 22.9.1762, 171), -L
Hansen, Hans – Fravde, 13.3.1736, 9, ~1 …, ~2 Sidsel Hansdatter
Hansen, Hans – Hudevad, 9.8.1791, 253, ~ Karen Jacobsdatter
Hansen, Hans – Lavindsgaarde, 1.4.1748, 82, -L, ~ Karen Nielsdatter, (~1 Søren Pedersen død 13.8.1718 ..), + gaardafstaaelse og aftægt
Hansen, Hendrich – Fravde, 29.10.1773, 204, -L, ~ Maren Nielsdatter, (fader; Hans Hendrichsen)
Hansen, Hindse – Fravde, 8.1.1757, 139, ~1 Gertrud Jørgensdatter død 1732, - skifte, ~2 Johanne Andersdatter 28.2.1757, 24, ~3 Johanne Laursdatter 2.2.1780, 219, (~2 Hans Pedersen 22.11.1768, 197, ~3 Hans Hansen Ditlevsen)
Hansen, Jesper – Birkum, 8.1.1758, 148, ~ Anne Kirstine Andersdatter, (~2 Christian Knudsen, ~3 Anders Hansen)
Hansen, Jesper – enkemand, Holekildehus, 5.4.1783, 233, efter Karen Jørgensdatter 30D, ..1782, 228, brgr. 16.7.
Hansen, Knud – Fravde, 22.9.1762, 171, ~ Johanne Knudsdatter 28.2.1737, 22, ~2 Karen Jacobsdatter, (~2 Godthard Hansen 15.4.1771, 199)
Hansen, Mads – Kærby, 30D 2.4.1783, 232, -L, ~ Johanne Knudsdatter
Hansen, Morten – Allerup, 6.5.1733, 2, ~ Maren Andersdatter
Hansen, Niels – Kærby, 23.2.1813, 299, ~1 Karen Rasmusdatter 17.4.1788, 251, ~2 Maren Madsdatter
Hansen, Niels – Tving, 4.10.1760, 167, ~ Anne Sørensdatter, -L
Hansen, Niels – ugift tjenestekarl, Grønholt, ..1753, 113, -L
Hansen, Niels – ungkarl, Tving, 30D 25.6.1774, 206, -L
Hansen, Peder – indsidder, Fravde, 2.2.1796, 272, 276, ~ Mette Hindsesdatter
Hansen, Peder – Kærby, afk. 4.9.1768, 196, ~ …
Hansen, Simon – Kappendrup, 4.7.1776, 210, ~ Anna Jensdatter
Hansen, Søren – Tving, 30D 19.6.1781, 225, ~ Anna Andersdatter
Hempel, Peder Valentin – Fravde, 20.3.1741, 42, -L, ~ Maren Jensdatter
Henrichsen, Hans – Statenehuset, 22.12.1779, 217, ~ Anna Margaretha …
Henrichsen, Johan – Birkum, gaardfratagelse 9.6.1735, 12
Henrichsen, Niels – enkemand, Aarslev, 16.9.1756, 122, -L, efter Maren Rasmusdatter afk. 6.6.1747, 71, (~1 Rasmus Pedersen)
Hindsesen, Hans – ugift tjenestekarl, Fravde, 4.5.1758, 158, -L
Hjeronimusdatter, Marie – Fravde, 3.7.1770, 198, ~ Peder Jacobsen
Hjulmand, Povl – Kærby, 12.1.1757, 143, ~1 …, ~2 Cathrine Hansdatter
Ibsdatter, Kirsten – Birkum, 26.7.1736, 13, ~ Rasmus Rasmussen
Ibsdatter, Kirsten – Fravde, 19.3.1770, 197, -L, ~ Rasmus Rasmussen, (fader; Ib Andersen)
Ibsdatter, Maren – Hudevad, 5.3.1751, 105, ~1 Rasmus Hansen død 1710, ~2 Hans Rasmussen 14.10.1752, 112, + gaardafstaaelse og aftægt
Ibsen, Anders – Hudevad, 16.1.1764, 186, ~1 Dorthea Lauridsdatter (Kb.) 23.12.1751, 107, ~2 Sophie Hansdatter
Jacobsen, Niels – smed, Birkum, 2.11.1743, 64, ~ Catrine Andersdatter 30D, 18.6.1776, 208, (~2 smed Anders Hansen 18.12.1762, 176, ~3 smed Peder Michelsen 16.10.1784, 240)
Jensdatter, Anna – Ore, 17.6.1747, 81, ~ Rasmus Andersen, (~1 Anna Hansdatter 8.2.1741, 33)
Jensdatter, Gjertrud – Fravde, 3.7.1765, 194, ~ Hans Christophersen 21.5.1786, 245, (~2 Maren Jørgensdatter)
Jensdatter, Johanne – Fravde, 30D 23.6.1719, 1, ~ smed Philip Jørgensen
Jensdatter, Karen – Fravde, 31.10.1809, 298, ~ Hans Christensen
Jensdatter, Kirsten (Kb. Rasmusdatter) – Fravdegaards Mølle, 30D 16.8.1817, 303, ~ møller Jens Pedersen
Jensdatter, Maren – Brylle begr. 2.12.1686, ~ Søren Jensen Vibe reg. 5.10.1689
Jensen, Anders – Kærby, 16.9.1796, 277, ~ Anne Andersdatter
Jensen, Lars – Lavindsgaarde, 3.7.1763, 180, -L, ~1 Karen Nielsdatter, ~2 Dorthe Thomasdatter, se hende
Jensen, Niels – Tving, 9.3.1764, 189, ~ Karen …
Jensen, Rasmus – Fravde, 13.9.1764, 191, ~ Anna Hansdatter 22.5.1786, 245, (~2 Niels Madsen)
Jespersen, Hans – Fravde, 14.7.1750, 101, ~1 Anna Hansdatter 24.8.1736, 15, (~1 Anders …), ~2 Anna Jørgensdatter
Johansen, Albrecht – Strandskovgaard, 7.6.1743, 66, ~ Maren Christensdatter 14.10.1748, 88, (~2 Mads Ibsen)
Jørgensdatter, Anne Dorthe – Kærby, 27.3.1783, 231, ~ Peder Hansen
Jørgensdatter, Gjertrud – Fravde Kærby, afk. 18.4.1750, 99, ~ Peder Knudsen
Jørgensdatter, Karen – Fravde, 15.2.1781, 224, ~ Knud Knudsen, (~2 Anna Hansdatter 2.6.1782, 228, -L)
Jørgensdatter, Karen – Holekildehus, 30D  ..1782, 228, begr. 16.7., ~ Jesper Hansen 5.4.1783, 233, (~1 Maren Madsdatter 29.11.1762, 173)
Jørgensdatter, Maren – Allerup, 5.3.1749, 90, ~ Anders Nielsen 30D 26.8.1783, 237, (~2 Anna Nielsdatter)
Jørgensen, Hans – Birkum, 22.1.1787, 249, ~ Mette Jørgensdatter, (~2 Jacob Godtfredsen 16.7.1787, 250)
Jørgensen, Lars – Fravde, 1.4.1792, 256, ~ Karen Jørgensdatter, (~1 Hans Pedersen Degn 29.5.1763, 177), + gaardafstaaelse og aftægt
Jørgensen, Peder – Fravde, 14.6.1768, 196, -L, ~ …, (fader; Jørgen Pedersen)
Jørgensen, Rasmus – Birkum, gaardfrasigelse 11.3.1749, 93
Knudsdatter, Johanne – Fravde, 28.2.1737, 22, ~ Knud Hansen 22.9.1762, 171, (~2 Karen Jacobsdatter)
Knudsen, Christian – Birkum, 4.5.1770, 198, ~ Anna Kirstine Andersdatter, (~1 Jesper Hansen, ~3 Anders Hansen)
Knudsen, Hans – Fravde, 26.3.1771, 199, ~ Dorthe Hansdatter, (~2 Hans Andersen)
Knudsen, Jeppe – ugift tjenestekarl, Langesgaarde, 11.6.1792, 257, -L
Knudsen, Lars – Fravde, 6.3.1815, 301, ~1 Marie Christensdatter 6.7.1795, 271, ~2 Kirstine Andersdatter
Kok, Jørgen – Fravde, 3.12.1755, 115, ~ Maren Jørgensdatter
Langberg, Karen Erichsdatter – Fravde, 30D 4.10.1781, 225, ~ skrædder Simon Nielsen 13.6.1802, 292, (~2 Appelone Knudsdatter)
Larsdatter, Anna Marie – Fravde, 19.3.1800, 286, 287, ~ Poul Andersen 29.9.1800, 286, 288, (~2 Appelone Hansdatter)
Larsdatter, Johanne – Torup, 28.7.1794, 260, 263, ~ Hans Poulsen
Laursdatter, Anna – Kappendrup, afk. 14.10.1749, 97, ~1 Jens Sørensen 1.6.1737, 28, ~2 Berendt Lorenz
Laursdatter, Dorthea – Hudevad, 23.12.1751, 107, ~ Anders Ibsen (se ham)
Laursdatter, Johanne – Fravde, 2.2.1780, 219, ~1 Hindse Hansen 8.1.1757, 139, (~1 Johanne Andersdatter), ~2 Hans Pedersen 22.11.1768, 227, ~3 Hans Hansen Ditlevsen
Laursdatter, Kirsten – Kappendrup, 14.7.1787, 248, -L, ~ Rasmus Andersen
Laursdatter, Maren – Torup, 23.3.1741, 40, ~ væver Poul Pedersen 3.5.1748, 87, (~2 Karen Pedersdatter)
Lorentzdatter, Sophie Margrethe – Fravde, 4.10.1794, 265, ~ smed Jørgen Mønster
Lunde, Anders – Fravde, 14.3.1741, 37, ~1 …, ~2 Karen Andersdatter
Lunde, Knud Andersen – Fravde, 3.7.1765, 193, -L, ~ Karen Andersdatter, (~2 Jørgen Andersen)
Madsdatter, Maren – Birkum, 29.11.1762, 173, -L, ~ Jesper Hansen, (moder; enke Birthe … efter Mads …)
Madsen, Anders – Kappendrup, 14.9.1785, 244, ~ Maren Rasmusdatter
Madsen, Hans – Torp, 20.2.1742, 62, ~ Maren Laursdatter
Madsen, Hans – ugift tjenestekarl, Birkum, 10.4.1758, 153, -L
Madsen, Niels – aftægtsmand, Fravde, 11.5.1788, 251, ~ Anna Hansdatter 22.5.1786, 245, (~1 Rasmus Jensen 13.9.1764, 191)
Madsen, Niels – karetmager, Fravde, 14.10.1802, 293, ~ Anne Margrethe Nielsdatter
Madsen, Peder – Torp, 16.11.1781, 226, ~ Mette Nielsdatter
Madsen, Rasmus – Holekildehuset, 21.12.1797, 282, ~ Karen Hansdatter
Markusdatter, Marie – Alléhuset ved Fravdegaard, 2.9.1792, 258, ~ Hans Christian …
Martinusdatter, Sophie – Grønholt, 30D, 17.11.1781, 226, ~ Hans Henrichsen
Michelsen, Peder – smed, Birkum, 16.10.1784, 240, ~1 Cathrine Andersdatter, 30D, 18.6.1776, 208, (~1 smed Niels Jacobsen 2.11.1743, 64, ~2 smed Anders Hansen 18.12.1762, 176), ~2 Mette Hansdatter
Munk, Hans Nielsen – Fravde Kærby, 30D 2.3.1814, 300, 301, ~ Margrethe Hansdatter
Nielsdatter, Anne – ugift indsidderske, Birkum, 10.6.1757, 145, +L, (fader Niels Erichsen)
Nielsdatter, Appelone – Bovense, 3.3.1785, 243, ~1 Hans Nielsen 12.5.1760, 164, ~2 unge Hans Pedersen
Nielsdatter, Gjertrud – Bovense, 11.11.1761, 170, ~1 Christen …, ~2 Peder Jespersen
Nielsdatter, Johanne Dorthea – Birkum, 9.2.1761, 169, ~ Hans Sørensen
Nielsdatter, Kirsten – Fravde, 16.1.1771, 198, ~ Mads Rasmussen 4.4.1780, 221, (~2 Maren Stephansdatter)
Nielsdatter, Maren – Fravde, 28.7.1741, 58, -L, ~ Hans Pedersen
Nielsen, Anders – Allerup, 30D 26.8.1783, 237, ~1 Maren Jørgensdatter 5.3.1749, 90, ~2 Anna Nielsdatter
Nielsen, Christen – Birkum, 16.1.1758, 151, ~ Anna Larsdatter
Nielsen, Christen – Bovense, 7.9.1736, 16, ~ Gjertrud Jensdatter
Nielsen, Hans – Bovense, 12.5.1760, 164, ~ Abelone Nielsdatter 3.3.1785, 243 (~2 unge Hans Pedersen)
Nielsen, Hans – Grønholt, og hustru Karen Pedersdatter afk. 19.9.1757, 147
Nielsen, Mads – ungkarl, Tving, 25.8.1782, 229, -L, (moder; enke Karen Pedersdatter efter Niles …, ~2 Jens Hansen)
Nielsen, Simon – skrædder, Fravde, 13.6.1802, 292, ~1 Karen Erichsdatter Langberg, 30D 4.10.1781, 225, ~2 Apelone Knudsdatter
Nielses, Mette – enke, Fravde, afk. 15.3.1773, 203, efter Niels …
Ottosdatter, Mette – Birkum, 11.6.1756, 119, ~ Anders Poulsen, 30D 13.2.1778, 215, (~2 Anna Hansdatter)
Pedersdatter, Anne – Fravde, 23.4.1741, 41, -L, ~ Lauritz Hansen, (moder; enke Maren Jensdatter efter Peder …)
Pedersdatter, Elsebeth Margrethe – Fravde, 18.11.1768, 197, ~1 Erich Andersen Grann 30.7.1759, 163, ~2 Hans Casper Kok
Pedersdatter, Karen – enke, Fravde, 105.1768, 196, efter Poul Christensen
Pedersdatter, Karen – Grønholt, og ægtefælle Hans Nielsen, afk. 19.9.1757, 147
Pedersdatter, Karen – Hudevad, 3.5.1777, 212, ~ Laurs Andersen
Pedersdatter, Kirsten – Over-Holluf, 24.3.1809, 297, -L, ~1 Niels Pedersen 2.11.1796, 278, ~2 Hans Laursen
Pedersdatter, Maren – Over-Holluf, 30D 25.10.1777, 214, ~ Peder Nielsen
Pedersdatter, Riborg – Fravdegaards Mølle, 6.4.1793, 259, ~ møller Lars Nielsen Pilegaard
Pedersen, Anders – Fravde, 6.6.1747, 78, ~ Maren Hansdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersen, Hans – Fravde, (H.P.Murmester), 21.11.1768, 197, ~ Johanne Laursdatter, (~1 Hindse Hansen 8.11.1757, 138, ~3 Hans Hansen Ditlevsen)
Pedersen, Niels – Over-Holluf, 2.11.1796, 278, -L, ~ Kirsten Pedersdatter 24.3.1809, 297, (~2 Hans Knudsen), (fader; Peder Nielsen i Fravde)
Pedersen, Ole – Tving, 10.1.1805, 296, ~1 Maren Sørensdatter 12.2.1785, 240, ~2 Maren Bøjesdatter 17.11.1801, 291, ~3 Cathrine Corneliusdatter
Pedersen, Peder – Fravde, 23.12.1751, 113, -L, ~ Maren Pedersdatter
Pedersen, Poul – væver, Torup, 3.5.1748, 87, ~1 Maren Laursdatter 23.3.1741, 40, ~2 Karen Pedersdatter
Poulsdatter, Marie – Fravde, 26.11.1781, 227, ~ Jens Reinholtsen
Poulsen, Anders – Birkum, 30D 13.2.1778, 215, ~1 Mette Ottosdatter 11.6.1756, 119, ~2 Anna Hansdatter
Poulsen, Hans – Over-Holluf, 14.2.1786, 245, ~ Sophie Pedersdatter
Rasmusdatter, Karen – Birkum, 18.10.1749, 97, ~ Mads Hansen
Rasmusdatter, Karen – Fravde, 17.4.1788, 251, ~ indsidder Niels Hansen 23.2.1813, 299, (~2 Maren Madsdatter)
Rasmusdatter, Maren – Fravde, 17.1.1784, 239, -L, ~ Poul Andersen
Rasmusdatter, Maren – Aarslev, afk. 6.6.1746, 71, ~1 Rasmus Pedersen, ~2 Niels Henrichsen 16.9.1756, 122
Rasmusdatter, Mette – Kappendrup, 30D 3.8.1772, 202, ~ Jørgen Jensen
Rasmussen, Hans – enkemand og aftægtsmand, Hudevad, 14.10.1752, 112, efter Maren Ibsdatter 5.3.1751, 105, (~1 Rasmus Hansen), + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Jens – Fravde, 30D 1.6.1814, 301, ~ Dorthea Hansdatter
Rasmussen, Johan – Kappendrup, afk. 4.9.1757, 146, -L, ~ Kirsten Larsdatter
Rasmussen, Jørgen – Fravde, 30D 13.6.1740, 30, ~ Maren Jensdatter
Rasmussen, Jørgen – Fravde, 8.1.1764, 184, ~ Karen Hansdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Lauritz – Over-Holluf, 26.8.1741, 60, ~ Maria Jensdatter
Rasmussen, Mads – Fravde, 4.4.1780, 221, ~1 Kirsten Nielsdatter 16.1.1771, 198, ~2 Maren Stephansdatter
Rasmussen, Niels – ugift tjenestekarl, Birkum, 7.9.1762, 170, -L
Rasmussen, Ole – enkemand og fhv. møller, Fravdegaard, 30D 17.5.1799, 285, -L, efter Cathrine Jørgensdatter, Hollufgaards skp.
Rasmussen, Rasmus – Fravde, 2.3.1752, 107, ~ Anne Knudsdatter
Schiøtte, Peder Nielsen – Fravde, 21.8.1749, 94, 144, ~ Maren Andersdatter Møller
Simonsdatter, Dorthea – Kærby, 7.3.1757, 145, ~ Jørgen Madsen, + husafstaaelse og aftægt
Simonsen, Hans – Kappendrup, 11.10.1751, 104, ~ Anne Pedersdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Sjællandsfar, Laurs Hansen – Fravde, 30.6.1750, 100, -L, ~ Maren Andersdatter
Skive, gl. Niels Hansen – Tving, 22.6.1750, 99, ~1 …, ~2 Kirsten Hansdatter
Sørensdatter, Anna Maria – Holekildehus, Fravde, 3.5.1735, 7, ~ Mads Peder Brockmand
Sørensdatter, Maren – Tving, 12.2.1785, 240, ~ Ole Pedersen
Sørensen, Hans – Birkum, 30D 28.1.1773, 202, ~1 Johanne Dorthea Nielsdatter 9.2.1761, 169, ~2 Johanne Andersdatter, 30D 28.6.1775, 207 (~2 Jens Nielsen)
Sørensen, Hans – Tving, 21.12.1787, 250, ~ Karen Hansdatter 30.5.1796, 274, (~2 Peder Madsen)
Sørensen, Jens – Kappendrup, 1.6.1737, 28, ~ Anna Laursdatter afk. 14.10.1749, 97, (~2 Berendt Lorenz)
Thomasdatter, Dorthe – Langesgaarde, 25.3.1785, 241, -L, ~1 Lars Jensen, Lavindsgaarde, se ham, ~2 Mads Ibsen
Valentinsdatter, Mette – Fravde, afk. 14.3.1765, 193, ~1 Anders …, ~2 Mads Andersen
Villadsdatter, Ellen – Fravde, 14.2.1741, 36, -L, ~ Henrich Rasmussen