Lundegaard 1719-1845

Afskrift af register til skifteprotokol
Lundegaard Gods 1719-1845
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, … – Nørre Broby, 19.6.1730, I 20, ~1 Claus …, ~2 Erich Laursen, gaardafstaaelse
…, … – Nørre Broby, 3.11.1762, II 23, gaardafstaaelse, ~ Laurs Jensen
Andersdatter, Anne – Vøjstrup, 2.11.1770, II 156, ~ Hans Hansen Aagaard
Andersdatter, Dorthe – Lundegaards Mølle, 16.2.1805, 220, ~ møller Rasmus Larsen
Andersdatter, Karen – Stavby, 27.3.1845, 830, 831, 847 fortsat fol 3 i ny prot., ~ gaardmand Hans Nielsen
Andersdatter, Karen – Vittinge, 1.11.1791, 11, ~ gaardmand Jørgen Knudsen, afstaaelse 20.3.1841, 708, 714 (~2 Karen Andersdatter 25.12.1831, 541, 546)
Andersdatter, Karen – Vittinge, 25.12.1831, 541, 546, ~ gaardmand Jørgen Knudsen, afstaaelse 20.3.1841, 708, 714 (~1 Karen Andersdatter 1.11.1791, 11)
Andersdatter, Kirsten – enke, Nørre Broby, 25.11.1780, II 306, -L, efter Peder …
Andersdatter, Maren – Nørre Broby, 11.12.1770, II 162, ~ Niels Rasmussen
Andersdatter, Maren – pige, Vøjstrup, 3.12.1842, 761, -L
Andersdatter, Mette – Nørre Broby, 20.1.1802, 196, ~ husmand Christen Knudsen 18.12.1833, 571, 579, 624, (~2 Marie Lisbeth Christensdatter 22.3.1825, 401)
Andersen, Anders – Nørre Broby, 7.7.1761, II 3, ~1 Anna Nielsdatter (Kb.) 16.9.1731, I 22, enke Dorte Iversdatter 15.12.1770, II 168, (~2 Peder Eriksen)
Andersen, gl. Rasmus – gaardmand, Stavby, 6.11.1822, 385, ~ Kirsten Larsdatter 22.5.1807, 249
Andersen, Hans – husmand, Nørre Broby, 23.7.1833, 581, 606, -L, ~ Karen Pedersdatter 5.7.1833, 579, 606, -L
Andersen, Hans – Nørre Broby, 16.11.1789, II 440, og hustru Maren Nielsdatter, gaardafstaaelse
Andersen, Henning – ugift, Vittinge, 9.1.1768, II 115, -L
Andersen, Iver – enkemand og gaardmand, Nørre Broby, 26.5.1810, 274, 294, 298, efter …
Andersen, Jørgen – gaardmand, Vøjstrup, 19.2.1799, 164, ~ Karen Rasmusdatter
Andersen, Jørgen – husmand og bødker, Nørre Broby, 24.12.1842, 769, ~ Maren Andersdatter
Andersen, Jørgen – husmand, Nørre Broby, 2.7.1846 fol 14 i ny prot.
Andersen, lille Rasmus – gaardmand, Stavby, 29.7.1822, 380, 386, -L, ~ Dorthe Hansdatter (død arv.?? af gl. Rasmus Andersen)
Andersen, Niels – husmand og tømrer, Stavby, aftægt 5.10.1844, 810, ~ Anne Sørensdatter 15.2.1843, 772
Andersen, Niels – Staaby, 12.3.1768, II 98, ~1 Karen Nielsdatter 26.1.1739, I 67, (~1 Christen Hansen), ~2 Maren Madsdatter
Andersen, Peder – gaardmand, Nørre Broby, 11.1.1834, 611, 618, ~ Karen Andersdatter
Andersen, Peder – murmester Nørre Broby, 8.3.1745, I 177, ~ Anne Knudsdatter
Andersen, Rasmus – Nørre Broby, 29.12.1744, I 169, ~ Anne Erichsdatter
Andersen, Rasmus – Staaby, 29.4.1735, I 32, ~1 Karen Pedersdatter 23.10.1732, I 26, ufuldendt skifte, ~2 Margrete Rasmusdatter 28.11.1768, II 129
Banche, Hans Madsen – Nørre Broby, 12.3.1773, II 216, -L, ~ Mette Christensdatter
Banche, Mads Hansen – Nørre Broby, 8.11.1768, II 60, ~1 Anne Poulsdatter, ~2 Maren Nielsdatter
Bertelsen, Jesper – husmand, Vittinge, 2.6.1828, 495, 502, ~1 Ellen Hansdatter 2.4.1791, 3, ~2 Margrethe Rasmusdatter
Birch, Iver Jørgensen – forpagter, Lundegaard, 16.2.1746, I 227, 283, 315, ~ Christiana Sophie Lauritsdatter (paa Krumstrup)
Buhl, Hans Jørgensen – Staaby, 25.8.1750, I 332, -L ~ Maren Jørgensdatter
Buhl, Jørgen Pedersen – Staaby, 30.5.1753, I 370, ~ Ellen Nielsdatter
Bødker, Christen – smed, Nørre Broby, død 16.5.1732 (kb.), ~ Karen Sørensdatter 18.7.1733, I 37, (~2 smed Frederik Iversen 17.8.1732)
Bødker, Jørgen Rasmussen – Nørre Broby, 19.12.1744, I 162, ~ Anne Jørgensdatter
Bødker, Rasmus Hansen – Vøjstrup, 1.7.1748, I 316, ~ Anne Hansdatter
Christensdatter, Anne – Nørre Broby, 1.2.1769, II 138, ~ Knud Jørgensen, (~2 Sophie Rasmusdatter 21.3.1775, II 226, -L)
Christensdatter, Anne – Nørre Broby, 26.5.1752, I 354, ~ murermester Tyge Lauersen
Christensdatter, Anne Kirstine – Staaby, 13.4.1781, II 356, og mand Lars Rasmussen, gaardafstaaelse
Christensdatter, Karen – Stavby, 14.12.1795, 88, ~ husmand og hjulmand Niels Jørgensen 30.10.1826, 438, 440, 446, 448, (~2 Maren Nielsdatter død 1818)
Christensdatter, Maren – Nørre Broby, 31.3.1790, II 452, og mand Niels Jørgensen, gaardafstaaelse
Christensdatter, Maren Lisbeth – Nørre Broby, 22.3.1825, 401, ~ husmand Christen Knudsen 18.2.1833, 571, 579, 624, (~1 Mette Andersdatter 20.1.1802, 196)
Christensen, Anders – husmand, Nørre Broby, 28.5.1836, 636, 637, 640, ~ Johanne Nielsdatter, (~2 Ove Christian Christiansen)
Christensen, Anders – husmand, Vittinge, 15.8.1830, 536, ~ Anne Marie Madsdatter
Christensen, Anders – Nørre Broby, 26.5.1761, I 497, -L, gaardafstaaelse 21.4.1760, I 452, ~ Maren Knudsdatter 28.9.1759, I 480, -L, (~1 Rasmus Nielsen)
Christensen, Hans – gaardmand, Nørre Broby, 12.5.1845, 836, 850, ~1 Maren Jørgensdatter 15.3.1818, 345, (~1 gaardmand Mads Hansen 25.3.1807, 241, ~1 Margrethe Rasmusdatter 3.2.1801, 184, 188, ~1 gaardmand Peder Madsen), ~2 Kirsten Andersdatter
Christensen, Hans – skomager, Vittinge, 24.5.1719, I 1, ~ …
Christensen, Hans – Vittinge, 2.10.1746, I 190, enke Anne Nielsdatter 19.12.1766, II 71, (~2 Rasmus Rasmussen, Vittinge)
Christensen, Jens – husmand, Nørre Broby, 24.5.1828, 492, -L, ~ Laurine Christiane Naamannsdatter
Christensen, Jørgen – husmand og smed, Nørre Broby, 4.12.1819, 359, 366, -L, ~1 Kirsten Hansdatter 27.10.1814, 320, (~1 Christen …), ~2 Maren Nielsdatter
Christensen, Knud – husmand, Nørre Broby, 23.2.1828, 488, ~ Karen Pedersdatter
Christensen, Lauritz – Nørre Broby, død 1753, skifte 14.5.1763, II 24, ~1 …, ~2 Karen Pedersdatter
Christensen, Lauritz – Vøjstrup, 30.5.1721, I 9, ~ 3.7.1701 I, Nørre Broby, Ingeborg Jensdatter
Christensen, Mads – Staaby, 1.4.1747, I 204, ~ Anne Pedersdatter, gaardafstaaelse
Christensen, Marcus – husmand, Vøjstrup, 14.9.1848 fol 35 i ny prot., ~ Anne Knudsdatter 11.4.1836, 635, 636, -L
Christensen, Niels – gaardmand, Nørre Broby, 25.2.1801, 186, 193, 217, -L, ~ Mariane Larsdatter, (~1 Hans …)
Christensen, Niels – Nørre Broby, 24.4.1743, I 129, ~ Anne Eriksdatter, + enkens gaardafstaaelse
Christensen, Rasmus – ungkarl fra Gummerup Stavby, , 18.7.1825, 405, -L
Christiansdatter, Anna – Nørre Broby, 30.9.1761, (?), I 499, -L, ~ Peder Knudsen Dohl (?)
Daniel, Hans – forvalter, Lundegaard, 5.8.1807, 252, -L, ~ Christiane Margrethe Lund
Dirichsdatter, Margarethe – Vittinge, 23.3.1768, II 103, ~ Mads Hansen
Dohl, Peder Knudsen – Nørre Broby, 10.4.1780, II 304, ~1 Anna Christiansdatter 30.9.1761, (?) I 499, -L (?), ~2 Kirsten Pedersdatter
Dohl, Rasmus Knudsen – Nørre Broby, 21.3.1775, II 222, ~ Anne Maria Christiansdatter
Erichsen, Mads – Nørre Broby, 30.1.1744, I 83, ~1 Karen Jensdatter, ~2 Anne Erichsdatter
Erichsen, Peder – Nørre Broby, 9.5.1775, II 228, ~1 Dorthe Iversdatter 15.12.1770, II 168, (~1 Anders Andersen 7.7.1761, II 3), ~2 Maren Nielsdatter
Eriksen, Jørgen – gaardmand, Nørre Broby, 2.3.1798, 151, ~ Anna Rasmusdatter
Hansdatter, Anne – Nørre Broby, 20.10.1848, fol 42 i ny prot., ~ gaardmand Anders Nielsen
Hansdatter, Anne – Nørre Broby, og ægtefælle gaardmand Rasmus Rasmussen, afstaaelse 18.2.1799, 161
Hansdatter, Anne – ugift tjenestepige, Vittinge, 22.11.1756, I 430, -L
Hansdatter, Anne – Vøjstrup, (~1 Mads …) og ægtefælle gaardmand Anders Rasmussen, afstaaelse 18.2.1799, 157
Hansdatter, Anne Cathrine – Stavby, 27.11.1833, 595, 603, 611, ~ gaardmand Knud Andersen
Hansdatter, Dorthe – Tommesholtgaarden, Nørre Broby, 15.10.1835, 630, ~ gaardmand Niels Mortensen 3.3.1844, 789, 795, 807, 822
Hansdatter, Ellen – Vittinge, 2.4.1791, 3, ~ husmand Jesper Bertelsen 2.6.1828, 495, 502, (~2 Margrethe Rasmusdatter)
Hansdatter, Else – Vittinge, 28.4.1834, 621, 625, 627, ~ husmand Jørgen Jørgensen, (~1 Maren Mortensdatter 14.5.1796, 124)
Hansdatter, Johanne – Nørre Broby, 17.5.1805, 223, -L, ~ husmand Anders Jensen
Hansdatter, Johanne – Nørre Broby, 19.6.1839, 687, 697, ~ gaardmand Hans Hansen
Hansdatter, Johanne – Stavby, 17.6.1844, 799, 803, 815, ~ gaardmand Niels Andersen 12.6.1827, 459, 472
Hansdatter, Johanne – Vittinge, 3.7.1770, II 151, værgebeskikkelse)
Hansdatter, Karen – Nørre Broby, 29.4.1817, 337, ~ gaardmand Jørgen Madsen 30.6.1832, 555, 567, 569, 571, (~2 Karen Jørgensdatter 27.6.1832, 555, 567, 569, 571)
Hansdatter, Karen – Nørre Broby, 6.11.1802, 213, ~ husmand Hans Nielsen
Hansdatter, Karen – tjenestepige, hos birkedommer Riber paa Filstrup, 5.8.1829, 527,-L
Hansdatter, Karen – Vittinge, 6.1.1838, 651, 657, 664, ~ gaardmand Stephen Hansen 11.3.1839, 678, 686, 701, (~1 Maren Poulsdatter 14.8.1810, 286)
Hansdatter, Kirsten – Nørre Broby, 27.10.1814, 320, ~1 Christen …, ~2 husmand og smed Jørgen Christensen 4.12.1819, 359, 366, -L, (~2 Maren Nielsdatter)
Hansdatter, Kirsten – Staaby, 31.3.1790, II 454, og mand Rasmus Hansen, gaardafstaaelse
Hansdatter, Maren – Vøjstrup, 28.10.1822, 381, 389, ~ gaardmand Rasmus Rasmussen Lunde 20.4.1815, 328
Hansdatter, Margrethe – Stavby, 19.3.1796, 116, ~ gaardmand Anders Nielsen
Hansdatter, Marie Kirstine – Lundegaards Mølle, død 30.11.1819, skifte 12.6.1824, 393, ~ møller Hans Rasmussen
Hansen, Anders – gaardmand, Stavby, 22.6.1827, 459, 466, 475, ~1 Johanne Madsdatter 8.4.1806, 231, (~1 Peder …), ~2 Marie Elisabeth Rasmusdatter 11.5.1842, 715, 731, 762
Hansen, Anders – gaardmand, Stavby, 7.2.1841, 707, 712, ~ Dorthe Rasmusdatter
Hansen, Anders – Staaby, 2.8.1781, II 369, ~1 Elisabet Jespersdatter 9.3.1773, II 189, ~2 Giertrud Pedersdatter, gaardafstaaelse
Hansen, Christen – Nørre Broby, 15.7.1771, II 174, enke Abelone Rasmusdatter, Nørre Broby 3.6.1782, II 347, gaardafstaaelse
Hansen, Christen – ugift soldat, Nørre Broby, 8.8.1837, 644, -L
Hansen, Christen – ungkarl, Nørre Broby, 11.10.1763, II 29, (moder; Maren Christensdatter, ~1 Hans …, ~2 Niels Jørgensen)
Hansen, Hans – gaardmand, Vøjstrup, 27.8.1799, 174, ~1 …, ~2 Karen Hansdatter
Hansen, Hans – Nørre Broby, 9.2.1751, I 334, ~ Maren Christensdatter
Hansen, Hans – Nørre Broby, gaardmand, 12.6.1829, 520, ~1 Anne Jørgensdatter 15.11.1808, 262, -L, ~2 Kirsten Larsdatter
Hansen, Hans – skrædder, Nørre Broby, 4.2.1794, 58, ~ Johanne Pedersdatter
Hansen, Iver – Nørre Broby, 11.6.1743, I 133, ~ Kirsten Andersdatter
Hansen, Iver – skrædder, Nørre Broby, 11.2.1745, I 172, -L, ~ Kirsten Andersdatter
Hansen, Jørgen – husmand, Vøjstrup, 23.6.1812, 306, -L, ~ Cathrine Jacobsdatter
Hansen, Lars – gaardmand, Vittinge, 28.2.1809, 265, ~ Dorthe Madsdatter 25.6.1843, 777 (~2 Peder Madsen)
Hansen, Mads – gaardmand, Nørre Broby, 25.3.1807, 241, ~1 Margrethe Rasmusdatter 3.2.1801, 184, 188, (~1 gaardmand Peder Madsen), ~2 Maren Jørgensdatter 15.3.1818, 345, (~2 gaardmand Hans Christensen 12.5.1845, 836, 850, ~2 Kirsten Andersdatter)
Hansen, Mads – Vittinge, 28.9.1784, II 398, ~1 Margarethe Dirichsdatter 23.3.1768, II 103, ~2 Karen Pedersdatter, tillige gaardafstaaelse
Hansen, Mads – Vøjstrup, 30.11.1780, II 320, ~ Anne Hansdatter
Hansen, Niels – gaardmand, Vøjstrup, 26.6.1825, 402, 405, 434, ~1 Apolone Larsdatter 6.5.1802, 200, ~2 Kirsten Rasmusdatter
Hansen, Niels – Vøjstrup, 18.6.1743, I 77, og hustru Anne Klausdatter
Hansen, Peder – hjulmand, Nørre Broby, 6.7.1756, I 379, og hustru Johanne Rasmusdatter
Hansen, Peder – husmand og skrædder, Nørre Broby, 2.1.1827, 445, ~ Maren Hansdatter
Hansen, Peder – husmand, Nørre Broby, 12.2.1796, 100, ~ Johanne Pedersdatter
Hansen, Poul – husmand og skrædder, Vittinge, 14.7.1828, 506, ~ Anne Marie Rasmusdatter
Hansen, Rasmus – gaardmand, Lærkedalsgaard, Nørre Broby, 22.9.1824, 399, 652, ~ Anne Madsdatter
Hansen, Rasmus – gaardmand, Vøjstrup, og hustru Anne Marie Rasmusdatter, afstaaelse 8.7.1800, 181
Hansen, Rasmus – Lundegaards Mølle, møller, 19.6.1747, I 224, mølleafstaaelse til Anders Nielsen
Hansen, Rasmus – Staaby, 12.3.1721, I 10, ~ …
Hansen, Rasmus – Staaby, 31.3.1790, II 454, ~ Kirsten Hansdatter, gaardafstaaelse
Hansen, Rasmus – ungkarl, Nørre Broby, 3.1.1781, II 362, (moder; Karen Rasmusdatter, ~1 Hans …, enke efter Jørgen Henriksen)
Hansen, Stephen – gaardmand, Vittinge, 11.3.1839, 678, 686, 701, ~1 Maren Poulsdatter 14.8.1810, 286, ~2 Karen Hansdatter 6.1.1838, 651, 657, 664
Henrichsen, Jørgen – Nørre Broby, 25.3.1758, I 435, ~ Karen Rasmusdatter
Hjulmand, Hans Knudsen – husmand, Nørre Broby, 21.2.1826, 415, 419, 427, ~1 Karen Larsdatter 10.5.1797, 143, ~2 Margrethe Madsdatter
Ibsdatter, Karen – Nørre Broby, 10.12.1737, I 49, ~ Christen Christensen Aagaard 14.4.1753, I 362, 366
Ibsdatter, Mette – Nørre Broby, 10.5.1775, II 234, -L, ~ Jørgen Erichsen
Ibsen, Niels – Staaby, 23.6.1744, I 90, -L, ~ Kirsten Hansdatter
Ibsen, Peder – Staaby, 24.6.1777, II 268, ~ Maren Rasmusdatter, gaardafstaaelse
Iversdatter, Anna (Anne) – enke, Nørre Broby, 26.8.1776, II 258, efter Niels Andersen
Iversdatter, Dorthe – Nørre Broby, 15.12.1770, II 168, ~1 Anders Andersen 7.7.1761, II 3, ~2 Peder Erichsen
Iversen, Frederik – Nørre Broby, 19.5.1753, I 370, -L, ~ Karen Sørensdatter, (~1 Christen …)
Iversen, Hans – husmand, Nørre Broby, 23.6.1811, 296, -L, ~ Else Sørensdatter
Iversen, Hans – Nørre Broby, 5.7.1759, I 475, ~ Maren Nielsdatter
Iversen, Knud – Nørre Broby, 23.6.1789, II 433, ~ Karen Rasmusdatter, gaardafstaaelse
Iversen, Mads – gaardmand, Stavby, og hustru Karen Andersdatter, afstaaelse 3.12.1806, 236
Iversen, Mads – Staaby, 12.7.1749, I 288, ~1 Anna Mortensdatter 22.9.1732, I 24, ~2 Maren Jørgensdatter
Iversen, Peder – Nørre Broby, 26.4.1779, II 292, enke Kirsten Andersdatter 25.11.1780, II 306, -L
Jacobsdatter, Anne Cathrine – Vøjstrup, 7.2.1828, 486, 489, -L, ~ husmand Mads Pedersen 21.5.1842, 720, 721, 764, (~2 Maren Sørensdatter, ~2 Peder Nielsen)
Jacobsdatter, Johanne – Nørre Broby, 14.5.1763, II 26, ~ Jens Andersen
Jacobsdatter, Johanne Cathrine – Vøjstrup, 2.6.1788, II 420, ~1 Jørgen Pedersen 29.1.1776, II 247, ~2 hjulmand Rasmus Rasmussen
Jensdatter, Abelone – Vøjstrup, 7.4.1764, II 34, ~1 Mads Laursen, ~2 Laurs Nielsen, (~2 Dorte Pedersdatter 22.11.1785, II 426), tillige gaardafstaaelse
Jensdatter, Kirsten – Stavby, 18.2.1796, 104, -L, ~ gaardmand Peder Madsen
Jensdatter, Maren – Vøjstrup, 29.11.1802, 214, ~ husmand Lars Madsen 12.7.1827, 465, 482 (~2 Anne Knudsdatter)
Jensen, Niels – Staaby, 28.3.1743, I 123, -L, ~ Kirsten Christiansdatter
Jeppesdatter, Maren (Jespersdatter) – Nørre Broby, 18.12.1837, 651, 652, 661, uægte L (livsarving??), ~ gaardmand Anders Madsen, (~1 Karen Rasmusdatter 6.11.1833, 594, 595, 599)
Jespersdatter, Elisabeth – Staaby, 9.3.1773, II 189, ~ Anders Hansen
Jonsen, Erik – Vittinge, 11.8.1747, I 256, ~ Anna Jørgensdatter
Jørgensdatter, Abelone – Staaby, 14.1.1790, II 442, ~ Anders Nielsen
Jørgensdatter, Anne – Nørre Broby, 15.11.1808, 262, -L, ~ gaardmand Hans Hansen 12.6.1829, 520, (~2 Kirsten Larsdatter)
Jørgensdatter, Anne – ugift, Nørre Broby, 1.2.1768, II 179, -L    
Jørgensdatter, Johanne – Vøjstrup, 1½ aar, 15.12.1778, II 340 (arving, moder; enke Johanne Jacobsdatter efter Jørgen Pedersen II 247, nu ~ Rasmus Rasmussen)
Jørgensdatter, Johanne – Vøjstrup, 9.5.1832, 543, 551, 563, ~ gaardmand Hans Larsen
Jørgensdatter, Karen – Højruphus, 8.5.1834, 621, 626, -L ~ husmand Hans Nielsen 29.12.1848 fol 46 i en ny prot.
Jørgensdatter, Karen – Nørre Broby, 27.6.1832, 555, 567, 569, 571, ~ gaardmand Jørgen Madsen 30.6.1832, 555, 567, 569, 571 (~1 Karen Hansdatter 29.4.1817, 337)
Jørgensdatter, Karen – Nørre Broby, 9.3.1751, I 348, og ægtefælle Jørgen Knudsen, gaardafstaaelse
Jørgensdatter, Karen – Vittinge, 26.1.1751, I 345, ~ Hans Hansen, (~2 Kirsten Madsdatter 16.7.1784, II 389), tillige gaardafstaaelse
Jørgensdatter, Leene – Lundegaards Mølle, 5.2.1763, II 63, ~ møller Anders Nielsen
Jørgensdatter, Maren – Nørre Broby, 15.3.1818, 345, ~1 gaardmand Mads Hansen 25.3.1807, 241, (~1 Margrethe Rasmusdatter 3.2.1801, 184, 188, ~1 gaardmand Peder Madsen), ~2 gaardmand Hans Christensen 12.5.1845, 836, 850, (~2 Kirsten Andersdatter)
Jørgensdatter, Maren – Staaby, 11.2.1774, II 217, ~ Hans Madsen, gaardafstaaelse
Jørgensdatter, Mette – Nørre Broby, død 6.4.1822, skifte 4.1.1820, 366, ~ gaardmand Mads Madsen, (~1 Anne Marie Knudsdatter 26.7.1794, 68)
Jørgensen, Anders – tjenestekarl, Stavby, 14.12.1831, 540, 829, ~ Maren Nielsdatter, (~2 Hans Hansen)
Jørgensen, Anders – Vittinge, 11.3.1768, II 93, ~1 Anne Rasmusdatter 27.11.1745, I 179, (~1 Mads Nielsen), ~2 Anne Hansdatter
Jørgensen, Hans – husmand Vøjstrup, og hustru Maren Rasmusdatter, afstaaelse 8.4.1791, 6
Jørgensen, Jens – Staaby, 30.6.1758, I 446, hans enke Margrete Rasmusdatter, Staaby, 28.11.1768, II 129
Jørgensen, Knud – gaardmand, Nørre Broby, 18.12.1807, 257, ~ Karen Nielsdatter
Jørgensen, Niels – gaardmand, Stavby, 12.6.1827, 459, 472, ~ Johanne Hansdatter 17.6.1844, 799, 803, 815
Jørgensen, Niels – husmand og hjulmand, Stavby, 30.10.1826, 438, 440, 446, 448, ~1 Karen Christensdatter 14.12.1795, 88, ~2 Maren Nielsdatter død 1818
Jørgensen, Niels – Nørre Broby, 31.3.1790, II 452, og hustru Maren Christensdatter, gaardafstaaelse
Jørgensen, Peder – 7½ aar, Vøjstrup, 15.12.1778, II 340, (arvinger moderen; enke Johanne Jacobsdatter efter Jørgen Pedersen II 247, nu ~ Rasmus Rasmussen)
Jørgensen, Peder – gaardmand, Stavby, 30.12.1793, 43, 62, ~1 Johanne Madsdatter død 1773, ~2 Johanne Madsdatter 8.4.1806, 231, (~2 Anders Hansen se ham)
Jørgensen, Rasmus – gaardmand, Nørre Broby, og hustru Anne Christensdatter, børnene deler arven, 9.10.1828, 515
Kempes, Anne Jørgensdatter – gammel pige, Nørre Broby, 1.2.1768, II 179, -L
Klausdatter, Anne – Vøjstrup, 18.6.1743, I 77, og ægtefælle Niels Hansen
Knabe, Rasmus Rasmussen – Vittinge, 19.4.1781, II 343, ~1 Anne Nielsdatter 19.12.1766, II 71, ~2 Maren Knudsdatter
Knudsdatter, Anne – enke, Nørre Broby, 2.6.1777, II 265, efter Peder Murmester
Knudsdatter, Anne – Vøjstrup, 11.4.1836, 635, 636, -L, ~ husmand Marcus Christensen 14.9.1848 fol 35 i ny prot.
Knudsdatter, Anne Marie – Nørre Broby, 26.7.1794, 68, ~ gaardmand Mads Madsen, (~2 Mette Jørgensdatter død 6.4.1822, skifte 4.1.1820, 366)
Knudsdatter, Kirsten – Staaby, 4.10.1768, II 125, ~1 Hans Rasmussen Aagaard, ~2 Mads Hansen Aagaard, tillige gaardafstaaelse,
Knudsdatter, Kirsten – Vittinge, 1.10.1842, 727, 737, -L, ~ gaardmand Hans Madsen 24.5.1833, 576, 579, -L
Knudsdatter, Maren – Nørre Broby, 28.9.1759, I 480, ~1 Rasmus Nielsen, ~2 Anders Christensen
Knudsen, Christen – Nørre Broby, 18.2.1833, 571, 579, 624, ~1 Mette Andersdatter 20.1.1802, 196, ~2 Marie Lisbeth Christensdatter, 22.3.1825, 401
Knudsen, Hans – Nørre Broby, 15.6.1759, I 466, -L, ~ Anna Rasmusdatter
Knudsen, Jørgen – gaardmand, Vittinge, afstaaelse 20.3.1841, 708, 714, ~1 Karen Andersdatter 1.11.1791, 11, ~2 Karen Andersdatter 25.12.1831, 541, 546
Knudsen, Jørgen – Nørre Broby, 9.3.1751, I 348, og hustru Karen Jørgensdatter, gaardafstaaelse
Knudsen, Laurs – Nørre Broby, 9.2.1767, II 74, og hustru Karen Madsdatter, gaardafstaaelse
Knudsen, Mads – husmand, Vittinge, afstaaelse 10.12.1801, 194
Knudsen, Rasmus – Vøjstrup, 18.12.1767, II 87, -L, ~ Karen Laursdatter
Knudsen, Søren – Vøjstrup, 28.4.1735, I 28, enke Else Laursdatter 24.2.1760, I 484 (~2 Hans Madsen 11.1.1759, I 455)
Krogh, Mads Madsen – gaardmand Langenberggaard, Nørre Broby, og hustru Kirsten Christensdatter, afstaaelse 25.11.1805, 229
Larsdatter, Anna – Nørre Broby, 29.5.1719, I 7, ~ Jens Laursen
Larsdatter, Anne Marie – Vittinge, 13.9.1842, 726, -L, ~ gaardmand Jørgen Jørgensen
Larsdatter, Apolone – Vøjstrup, 6.5.1802, 200, ~ gaardmand Niels Hansen 26.6.1825, 402, 405, 434, (~2 Kirsten Rasmusdatter)
Larsdatter, Cathrine – pige, Stavby, 13.8.1794, 78, -L
Larsdatter, Ellen – Nørre Broby, 25.7.1806, 233, ~1 Jens Sørensen, ~2 husmand Ole Jensen Lomborg 6.6.1821, 375, (~2 Kirsten Madsdatter, ~2 Rasmus Jespersen)
Larsdatter, Karen – Nørre Broby, 10.5.1797, 143, ~ husmand Hans Knudsen Hjulmand 21.2.1826, 415, 419, 427, (~2 Margrethe Madsdatter)
Larsdatter, Karen – Vøjstrup, 7.11.1833, 595, ~ husmand Anders Rasmussen 3.5.1837, 643
Larsdatter, Kirsten – Staurhovhus, Stavby, 9.1.1838, 651, ~ husmand Anders Nielsen
Larsdatter, Kirsten – Stavby, 22.5.1807, 249, ~ gaardmand gl. Rasmus Andersen 6.11.1822, 385
Larsdatter, Margrethe – pige, Vittinge, 23.4.1834, 620, -L
Larsen, Hans – husmand, Stavby, 13.4.1827, 450, 456, 479, 483, ~ Kirsten Pedersdatter
Larsen, Mads – ungkarl, Vittinge, 3.12.1819, 356, -L
Larsen, Rasmus – gaardmand, Stavby, 2.7.1828, 495, 507, 518, ~ Anne Pedersdatter 20.2.1821, 373
Larsen, Rasmus – gaardmand, Vittinge, 23.1.1825, 401, ~ Kirsten Rasmusdatter død 23.6.1820, skifte 1.11.1822, 384
Larsen, Rasmus – husmand og smed, Nørre Broby, 25.5.1830, 529, 530, ~ Maren Nielsdatter
Lassdatter, Anna – Nørre Broby, 29.5.1719, I 7, ~ Jens Laursen
Lassen, Niels – 18.2.1764, II 49, ~ Karen Mortensdatter
Laursdatter, Anna Marie – Vittinge, 29.1.1749, I 265, -L ~ Mads Hansen
Laursdatter, Else – Vøjstrup, 24.2.1760, I 484, ~1 Søren Knudsen 28.4.1735, I 28, ~2 Hans Madsen 11.1.1759, I 455
Laursdatter, Karen – Vøjstrup, 18.12.1767, II 87, -L, ~ Rasmus Knudsen
Laursdatter, Maren – enke, Nørre Broby, 16.9.1764, II 57, ~1 Christen Christensen Aagaard, ~2 Hans Nielsen (… Naagaard), aftægtskontrakt, (stedsøn Niels Christensen)
Laursen, Knud – Nørre Broby, 6.7.1755, I 373, ~1 Maren Pedersdatter 11.6.1743, I 126, ~2 Mette Ibsdatter
Laursen, Mads – Vøjstrup, 31.3.1753, I 358, ~ Abelone Jensdatter 7.4.1764, II 34 (~2 Laurs Nielsen i Vøjstrup)
Laursen, Rasmus – skrædder, Nørre Broby, 19.2.1744, I 160, enke Anne Madsdatter 5.1.1747, I 194 (~2 Hans Hansen)
Laursen, Tyge – Nørre Broby, 26.4.1784, II 411, ~2 Anne Christensdatter 26.5.1752, I 354, ~3 Maren Olesdatter
Lomborg, Jens Jørgensen – skovfoged, Vittinge, 12.9.1757, I 432, ~ Anne Laursdatter
Lomborg, Lars Jensen – husmand, Lomborg Vittinge, og hustru Kirsten Christensdatter, afstaaelse 21.5.1807, 248
Lomborg, Ole Jensen – snedker og husmand, Nørre Broby, 6.6.1821, 375, ~1 Ellen Larsdatter 25.7.1806, 233, (~1 Jens Sørensen), ~2 Kirsten Madsdatter, (~2 Rasmus Jespersen)
Lunde, Jens Hansen – Nørre Broby, 5.9.1763, II 41,-L, ~1 Karen Nielsdatter 18.10.1758, I 453, -L, ~2 Johanne Marie Christoffersdatter
Lunde, Laurs Hansen – enkemand, Vøjstrup, 2.6.1747, I 214, -L, efter …
Lunde, Rasmus Knudsen – ugift, Vøjstrup, 6.6.1768, II 113, gaardafstaaelse 13.1.1769, II 133, -L
Lunde, Rasmus Rasmussen – gaardmand, Vøjstrup, 20.4.1815, 328, ~ Maren Hansdatter 28.10.1822, 381, 389
Madsdatter, Anna – Nørre Broby, 5.1.1747, I 194, ~1 skrædder Rasmus Laursen, 19.12.1744, I 160, ~2 skrædder Hans Hansen, (~2 Maren Pedersdatter 2.5.1752, I 351, -L)
Madsdatter, Anne – Vittinge, 6.12.1775, II 245, (243), gaardafstaaelse, ~ Mads Jensen
Madsdatter, Anne – Vøjstrup, 23.6.1760, I 485, ~ Rasmus Pedersen
Madsdatter, Dorthe – Vittinge, 25.6.1843, 777, ~1 gaardmand Lars Hansen 28.12.1809, 265, ~2 gaardmand Peder Madsen
Madsdatter, Gertrud – Nørre Broby, 23.3.1826, 426, -L, ~ gaardmand Søren Rasmussen
Madsdatter, Giertrud – Staaby, 23.4.1754, I 371, -L, ~ Peder Jørgensen, (~2 Johanne Madsdatter 4.1.1774, II 209)
Madsdatter, Johanne – Stavby, 8.4.1806, 231, ~1 gaardmand Peder Jørgensen (se ham), ~2 gaardmand Anders Hansen 22.6.1827, 459, 466, 475, (~2 Marie Elisabeth Rasmusdatter 11.5.1842, 715, 731, 762)
Madsdatter, Johanne – Staaby, 4.1.1774, II 209, ~ Peder Jørgensen
Madsdatter, Karen – Nørre Broby, 16.12.1779, II 301, ~ Hans Rasmussen Bødker, tillige husafstaaelse
Madsdatter, Karen – Nørre Broby, 9.2.1767, II 78, og mand Laurs Knudsen, gaardafstaaelse
Madsdatter, Kirsten – pige, Stavby, død i Ølsted, 20.11.1819, 355, -L
Madsdatter, Kirsten – Vittinge, 16.7.1784, II 389, ~ Hans Hansen, tillige gaardafstaaelse
Madsdatter, Kirsten – Vøjstrup, 16.4.1737, I 45, død 1735, ~ Laurs Pedersen, + gaardafstaaelse
Madsdatter, Maren – Staaby, 26.3.1790, II 450, 458, ~1 Anders Rasmussen 16.7.1773, II 200, 205, ~2 Peder Madsen
Madsen, Anders – ungkarl, Vittinge, 30.1.1836, 635, -L
Madsen, Hans – gaardmand, Vittinge, 24.5.1833, 576, 579, -L
Madsen, Hans – Nørre Broby, 30.6.1778, II 286, ~ Maren Larsdatter
Madsen, Hans – Staaby, 11.2.1774, II 217, ~ Maren Jørgensdatter, (~1 Mads …), gaardafstaaelse
Madsen, Hans – ungkarl, Vøjstrup, 29.11.1828, 517, -L
Madsen, Hans – Vittinge, død 1743, 18.12.1744, I 155, ~ Anne Mortensdatter, + gaardafstaaelse
Madsen, Hans – Vøjstrup, 11.1.1759, I 455, enke Else Lausdatter 24.2.1760, I 484 (~1 Søren Knudsen 28.4.1735, I 28)
Madsen, Iver – Staaby, 21.10.1783, II 385, og hustru Maria Nielsdatter, gaardafstaaelse
Madsen, Jens – husmand, Nørre Broby, 1.6.1827, 456, ~ Johanne Hansdatter
Madsen, Jens – Nørre Broby, 14.1.1759, I 459, ~1 …, ~2 Anna Thomasdatter
Madsen, Jørgen – gaardmand, Nørre Broby, 30.6.1832, 555, 567, 569, 571, ~1 Karen Hansdatter 29.4.1817, 337, ~2 Karen Jørgensdatter 27.6.1832, 555
Madsen, Knud – Vittinge, 15.6.1748, I 249, ~ Maria Nielsdatter
Madsen, Lars – husmand, Vøjstrup, 12.7.1827, 465, 482, ~1 Maren Jensdatter 29.11.1802, 214, ~2 Anne Knudsdatter
Madsen, Mads – gaardmand, Vittinge, 30.11.1829, 528, ~ Karen Knudsdatter
Madsen, Peder – Nørre Broby, 25.8.1783, II 378, ~ Margrethe Rasmusdatter
Madsen, Peder – Staaby, 26.3.1790, II 450, 458, ~ Maren Madsdatter 16.7.1773, II 200, 205 (enke efter Anders Rasmussen)
Madsen, Rasmus – gaardmand og sognefoged, Nørre Broby, 28.11.1831, 538, ~ Karen Jensdatter
Madsen, Rasmus – gaardmand, Lærkedalsgaarden, Nørre Broby, ~1 Karen Rasmusdatter 24.8.1843, 782, 787, -L, ~2 Ellen Christine Larsdatter
Madsen, Stephen – gaardmand, Nørre Broby, 16.9.1848, fol 39 i ny prot.
Mortensdatter, Anne – Staaby, 22.9.1732, I 24, ~ Mads Iversen 12.7.1749, I 288, 300
Mortensdatter, Karen – ugift gammel pige, Nørre Broby, 6.3.1761, I 502, -L
Mortensdatter, Maren – Vittinge, 14.5.1796, 124, ~ husmand Jørgen Jørgensen, (~2 Else Hansdatter 28.4.1834, 621, 625, 627)
Mortensen, Daniel – Nørre Broby, 3.6.1779, II 300, ~ Fridericha Sophia Nielsdatter
Mortensen, Niels – gaardmand, Tommerholtgaarden, Nørre Broby, 3.3.1844, 789, 795, 807, 822, ~ Dorthe Hansdatter 15.10.1835, 630
Mortensen, Niels – skrædder, Vittinge, 4.5.1782, II 372, ~ Anne Marie Rasmusdatter
Murmester, Peder – Nørre Broby, 2.6.1777, II 265, enke Anne Knudsdatter
Møllegaard, Hans Hansen – Vittinge, 12.6.1770, II 145, enke Karen Olufsdatter, Vittinge 4.8.1770, II 160, gaardafstaaelse
Møller, Anders Nielsen – Lundegaards Mølle, mølleafstaaelse 30.12.1773, II 219, ~ Leene Jørgensdatter 5.2.1763, II 63
Møller, Henrik Pedersen – Lundegaards Mølle, 22.5.1742, I 101, ~1 Johanne Poulsdatter, ~2 Karen Nielsdatter
Møller, Rasmus Hansen – Lundegaards Mølle, 19.6.1747, I 224, mølleafstaaelse
Nielsdatter (Kb.), Anne – Nørre Broby, 16.9.1731, I 22, ~ Anders Andersen
Nielsdatter, Anne – Vittinge, 19.12.1766, II 71, ~1 Hans Christensen 21.11.1746, ~2 Rasmus Rasmussen
Nielsdatter, Karen – Nørre Broby, 18.10.1758, I 453, -L, ~ Jens Hansen Lunde
Nielsdatter, Karen – Nørre Broby, 19.6.1813, 312, ~1 husmand Carsten Pedersen 8.5.1802, 207, ~2 husmand Niels Andersen
Nielsdatter, Karen – Staaby, 26.1.1739, I 67, ~1 Christen Jensen, ~2 Niels Andersen
Nielsdatter, Karen – Staaby, 3.12.1740, I 72, ~ Mads Nielsen
Nielsdatter, Maren – Nørre Broby, 12.12.1744, I 99, -L, ~ Hans Knudsen
Nielsdatter, Maren – Nørre Broby, 16.11.1789, II 440, og mand Hans Andersen, gaardafstaaelse
Nielsdatter, Maria – Staaby, 21.10.1783, II 385, og mand Iver Madsen, gaardafstaaelse og aftægtskontrakt
Nielsdatter, Mette – enke, Nørre Broby, 11.10.1812, 309, efter husmand Niels Hansen
Nielsen (Kb.), Mads – Vittinge, 20.4.1735, I 34, ~ …
Nielsen, Anders – enkemand, Lundegaards Mølle, møller, 30.12.1773, II 219, efter Leene Jørgensdatter 5.2.1763, II 63, mølleafstaaelse og aftægtskontrakt
Nielsen, Christen – Vittinge, 9.7.1784, II 387, ~ …, gaardafstaaelse
Nielsen, Hans – husmand, Højruphus, 29.12.1848, fol 46 i en ny prot., ~ Karen Jørgensdatter 8.5.1834, 621, 626, -L
Nielsen, Hans – Staaby, ~ … 15.10.1762, II 20, gaardafstaaelse
Nielsen, Hans – ungkarl, Tommerholtgaarden, 4.5.1830, 529, -L
Nielsen, Hans – Vøjstrup, 6.7.1750, I 327, ~ Karen Madsdatter, + gaardafstaaelse
Nielsen, Lars – indsidder, Stavby Mark, 28.1.1796, 95, ~ Karen Madsdatter
Nielsen, Mads – Staaby, 9.6.1743, I 143, ~1 Karen Nielsdatter 3.12.1740, I 72, ~2 Kirsten Hansdatter
Nielsen, Morten – gaardmand, Tommerholtgaarden, 28.6.1791, 8, ~ Maren Hansdatter
Nielsen, Morten – gaardmand, Tommerholtgaarden, Nørre Broby, 16.10.1846, fol 21 i ny prot.
Nielsen, Morten – skrædder, Vittinge, 22.2.1781, II 335, ~ Maren Erichsdatter (~1 skrædder Jens Hansen død 1740, intet skifte), tillige husafstaaelse
Nielsen, Niels – ungkarl, Stavby, 22.10.1826, 437, -L
Northansen, Ole – indsidder, født i Norge, fh. Hajdukke, Nørre Broby, 8.12.1791, 17, -L, ~ Kirsten Iversdatter
Olsen, Frantz – ungkarl, Nørre Broby, 18.6.1767, II 270 (dødsdag 18.6.1767)
Olsen, Stephan – Vittinge, 4.4.1758, I 437
Olufsdatter, Karen – enke, Vittinge, 4.8.1770, II 160, efter Hans Hansen Møllegaard 17.6.1770, II 145, 149, gaardafstaaelse
Pedersdatter, … - enke, Vøjstrup, 8.2.1730, I 15, efter Hans Rasmussen Aagaard, aftægtskontrakt
Pedersdatter, Anne – Stavby, 20.2.1821, 371, ~ gaardmand Rasmus Larsen 2.7.1828, 495, 507, 518
Pedersdatter, Anne – Vøjstrup, ..6.1768, II 106, ~ Jørgen Pedersen
Pedersdatter, Dorthe – Vøjstrup, 22.11.1785, II 426, ~ Lars Nielsen, tillige gaardafstaaelse
Pedersdatter, Else Marie – Nørre Broby, 11.8.1817, 342, ~1 husmand Hans Pedersen ~2 …
Pedersdatter, Giertrud – Vittinge, 8.12.1780, II 314, ~ Mads Madsen
Pedersdatter, Giertrude – Staaby, 2.8.1781, II 369, og mand Anders Hansen, gaardafstaaelse
Pedersdatter, Johanne – Hyrdehuset, Nørre Broby og Vittinge Bys Marker, 18.4.1770, II 152, ~ Mads Nielsen Thommerholt
Pedersdatter, Karen – Nørre Broby, 5.7.1833, 579, 606, -L, ~ husmand Hans Andersen 23.7.1833, 581, 606, -L
Pedersdatter, Karen – ugift, Nørre Broby, 24.7.1775, II 240, +L
Pedersdatter, Karen (Kb.) – Staaby, 23.10.1732, I 26, ~ Rasmus Andersen
Pedersdatter, Kirsten – enke, Nørre Broby, 29.12.1757, I 434, efter Anders …, i Skrinshave, Køng Sogn
Pedersdatter, Maren – Nørre Broby, 11.6.1743, I 126, ~ Knud Laursen 1.7.1755, I 373
Pedersdatter, Maren – Nørre Broby, 12.6.1729, I 19, ~1 Søfren …, ~2 Knud Pederssen
Pedersdatter, Maren – Nørre Broby, 2.5.1752, I 351, -L, ~ skrædder Hans Hansen
Pedersdatter, Maren – Nørre Broby, 6.11.1802, 212, ~ husmand Peder Jørgensen
Pedersdatter, Maren – ugift og tjenende, Vøjstrup, 13.2.1762, II 14, -L, (datter af afdøde Peder Grægersen ~ Karen Pedersdatter)
Pedersen, Anders – Vittinge, 30.5.1744, I 97, -L
Pedersen, Carsten – husmand, Nørre Broby, 8.5.1802, 207, ~ Karen Nielsdatter 19.6.1813, 312 (~2 husmand Niels Andersen)
Pedersen, Christen – ungkarl, Nørre Broby, 19.5.1796, 132, -L
Pedersen, Christopher – Nørre Broby, 17.2.1781, II 330, -L, ~ Kirsten Madsdatter
Pedersen, Henrich – møller, Lundegaards Mølle, 22.5.1742, I 101, ~1 Johanne Poulsdatter, ~2 Karen Nielsdatter
Pedersen, Jeppe – Staaby, 20.6.1744, I 150, enke Karen Ibsdatter, enkens gaardafstaaelse
Pedersen, Jørgen – Vøjstrup, 29.1.1776, II 247, ~1 Anne Pedersdatter ..6.1768, II 106, ~2 Johanne Cathrine Jacobsdatter i Vøjstrup, 2.6.1788, II 420, (~2 Rasmus Rasmussen Hjulmand)
Pedersen, Knud – Nørre Broby, 14.2.1746, I 182, ~1 Maren Pedersdatter (Kb.) 12.6.1729, I 19, (~1 Søfren …), ~2 Kirsten Pedersdatter
Pedersen, Mads – husmand, Vøjstrup, 21.5.1842, 720, 721, 764, ~1 Anne Cathrine Jacobsdatter 7.2.1828, 486, 489, -L, ~2 Maren Sørensdatter, (~2 Peder Nielsen)
Pedersen, Niels – Staaby, 28.9.1731, I 23, og hustru …, aftægtskontrakt
Pedersen, Rasmus – ungkarl, Nørre Broby, 26.2.1795, 84, -L
Pedersen, Rasmus – Vøjstrup, 7.2.1783, II 360, ~1 Anna Madsdatter 23.6.1760, I 485, ~2 …, gaardafstaaelse
Poulsdatter (Kb.), Margrete – Nørre Broby, 25.10.1734, I 27
Poulsdatter, Anne – Nørre Broby, 23.1.1736, I 39, ~ Mads Hansen Tømmermand
Poulsdatter, Maren – Vittinge, 14.8.1810, 286, ~ gaardmand Stephen Hansen 11.3.1839, 678, 686, 701, (~2 Karen Hansdatter 6.1.1838, 651, 657, 664)
Poulsdatter, Margrete (Kb.) – Nørre Broby, 25.10.1734, I 27, ~ Rasmus Jørgensen
Poulsen, Mads – fhv. dragon, Nørre Broby, 14.3.1793, 25, -L
Poulsen, Søren – husmand, Vittinghuset, 2.2.1803, 215, ~ Johanne Madsdatter
Rasmusdatter, Abelone – enke, Nørre Broby, 3.6.1782, II 347, efter Christen Hansen 15.7.1771, II 174, gaardafstaaelse
Rasmusdatter, Anne – enke, Nørre Broby, 17.2.1756, I 407, -L, efter kromand Laurs Pedersen (Kb.)
Rasmusdatter, Anne – Nørre Broby, 19.2.1827, 447, 464, 470, -L, ~ gaardmand Anders Madsen
Rasmusdatter, Anne – pige, Lærkedalsgaarden, Nørre Broby, 28.5.1828, 494, 496, -L
Rasmusdatter, Anne – pige, Vittinge, 8.8.1800, 182, -L
Rasmusdatter, Anne – Vittinge, 27.11.1745, I 179, ~1 Mads Nielsen, ~2 Anders Jørgensen
Rasmusdatter, Anne – Vøjstrup, 21.5.1743, I 137 (datter af Johannes Rasmus Laursens i Jordløse og trolovet med Rasmus Nielsen)
Rasmusdatter, Anne Marie – pige, Nørre Broby, 28.5.1828, 494, 498, 515, 519, -L
Rasmusdatter, Anne Marie – Vøjstrup, og ægtefælle gaardmand Rasmus Hansen, afstaaelse 8.7.1800, 181
Rasmusdatter, Else – Nørre Broby, 17.2.1762, II 13, ~ sergeant Rasmus Buch
Rasmusdatter, Giertrud – Nørre Broby, 16.9.1789, II 424, ~ Anders Jensen
Rasmusdatter, Ingeborg – Nørre Broby, 30.4.1776, II 261, -L, ~ Rasmus Jacobsen
Rasmusdatter, Johanne – Nørre Broby, 30.10.1760, I 492, ~ Rasmus Jørgensen
Rasmusdatter, Johanne – Nørre Broby, 31.3.1838, 661, 672, ~ husmand Knud Hansen
Rasmusdatter, Johanne – Nørre Broby, 6.7.1756, I 379, og ægtefælle hjulmand Peder Hansen
Rasmusdatter, Karen – Lærkedalsgaarden, Nørre Broby, 24.8.1843, 782, 787, -L, ~ gaardmand Rasmus Madsen (~2 Ellen Christine Larsdatter)
Rasmusdatter, Karen – Nørre Broby, 27.6.1727, I 12, begr. 19.6.1726 kb, ~ Christen Christensen Aagaard
Rasmusdatter, Karen – Nørre Broby, 6.11.1833, 594, 595, 599, ~ gaardmand Anders Madsen 28.12.1837, 651, 652, 661, (~2 Karen Jeppesdatter eller Jespersdatter uægte L)
Rasmusdatter, Karen – Vøjstrup, 9.11.1811, 302, ~ gaardmand Mads Hansen
Rasmusdatter, Kirsten – Stavby, død 2.5.1823, skifte 4.11.1822, 385, ~ gaardmand Anders Nielsen
Rasmusdatter, Kirsten – Vittinge, 15.12.1838, 674, -L, ~ husmand Hans Poulsen
Rasmusdatter, Kirsten – Vittinge, død 23.6.1820, skifte 1.10.1822, 384, ~ gaardmand Rasmus Larsen 23.1.1825, 401
Rasmusdatter, Maren – enke, Stavby, 28.1.1794, 51, -L, efter Peder Ibsen
Rasmusdatter, Maren – Staaby, 24.6.1777, II 268, ~ Peder Ibsen, gaardafstaaelse
Rasmusdatter, Margaretha – Staaby, 28.11.1768, II 129, ~1 Rasmus Andersen 29.4.1735, I 32, ~2 Jens Jørgensen 30.6.1758, I 446, ~3 Mads Rasmussen 11.4.1759, I 464, ~4 Hans Rasmussen Aagaard
Rasmusdatter, Margrethe – Nørre Broby, 3.2.1801, 184, 188, ~1 gaardmand Peder Madsen, ~2 gaardmand Mads Hansen 25.3.1807, 241, (~2 Maren Jørgensdatter 15.3.1818, 345, ~2 gaardmand Hans Christensen 12.5.1845, 836, 850, ~2 Kirsten Andersdatter)
Rasmusdatter, Marie Elisabeth – Stavby, 11.5.1842, 715, 731, 762, ~ gaardmand gl. Anders Hansen 22.6.1827, 459, 466, 475, (~1 Johanne Madsdatter 8.4.1806, 231, ~1 Peder …)
Rasmusdatter, Sophie – Nørre Broby, 21.3.1775, II 226, -L, ~ Knud Jørgensen
Rasmussen, Anders – gaardmand, Vøjstrup, og hustru Anne Hansdatter, (~1 Mads …), afstaaelse 18.2.1799, 157
Rasmussen, Anders – husmand, Vøjstrup, 3.5.1837, 643, ~ Karen Larsdatter 7.11.1833, 595
Rasmussen, Anders – Nørre Broby, 2.4.1782, II 351, -L, ~ Karen Jørgensdatter, tillige gaardafstaaelse
Rasmussen, Anders – Staaby, 16.7.1773, II 200, enke Maren Madsdatter 26.3.1790, II 450, 458
Rasmussen, Andreas – gaardmand, Stavby, 6.5.1843, 772, 785, 788, 789, ~ Dorthe Christensdatter, (~1 gaardmand Søren Rasmussen 26.8.1837, 645, 668)
Rasmussen, Hans – gaardmand, Stavby, 12.9.1793, 30, ~ Kirsten Andersdatter
Rasmussen, Hans – Vittinge, 1.5.1756, I 381, -L, ~ Karen Olufsdatter
Rasmussen, Lars – Staaby, 13.7.1781, II 356, og hustru Anne Kirstine Christensdatter, gaardafstaaelse
Rasmussen, Mads – gaardmand, Nørre Broby, 25.5.1844, 798, 799, 819, ~ Anne Stephansdatter
Rasmussen, Mads – Staaby, 11.4.1759, I 464, enke Margrete Rasmusdatter 28.11.1768, II 129
Rasmussen, Niels – Nørre Broby, 7.5.1785, II 404, ~1 Maren Andersdatter 11.12.1770, II 162, ~2 Anne Catharina Hansdatter
Rasmussen, Niels – ugift gaardmand, Lærkedalsgaarden, Nørre Broby, 27.4.1839, 682, 692, 705, -L
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Nørre Broby, og hustru Anne Hansdatter, afstaaelse 18.2.1799, 161
Rasmussen, Rasmus – Vittinge, 12.8.1755, I 384, ~1 Else … (Kb.), ~2 Kirsten Hansdatter
Rasmussen, Rasmus – Vittinge, 18.6.1738, I 57, ~ Chatarina Lauridsdatter, gaardafstaaelse
Rasmussen, Søren – gaardmand, Stavby, 26.8.1837, 645, 668, ~ Dorthe Christensdatter, (~2 gaardmand Andreas Rasmussen 6.5.1843, 772, 785, 788, 789)
Skomager, Hans – Vittinge, 24.5.1719, I …, ~ Else … (Kb.)
Skomager, Rasmus Rasmussen – Vittinge, 12.8.1755, I 384, ~1 Else … (Kb.), ~2 Kirsten Hansdatter
Smed, Christen – Nørre Broby, 18.7.1733, I 37, ~ Karen Søfremsdatter (Kb.)
Smed, Christen Sørensen – Nørre Broby, 1.10.1807, 255, ~ Kirsten Hansdatter
Stephensen, Poul – gaardmand, Vøjstrup, 7.12.1842, 761, 770, ~ Erike Susanne Hansdatter
Sørensdatter, Anne – Stavby, 15.2.1843, 772, ~ husmand og tømrer Niels Andersen, aftægt 5.10.1844, 810
Sørensen, Jens – snedker, Nørre Broby, 7.7.1769, II 140, ~ Ellen Laursdatter
Sørensen, Laurs – Vøjstrup, 22.3.1790, II 447, 455, ~ Johanne Knudsdatter
Thommerholt, Mads Nielsen – Hyrdehuset ved Skovledet mellem Nørre Broby og Vittinge Mark, 25.2.1780, II 308, ~1 Johanne Pedersdatter 18.4.1770, II 152, ~2 Karen Andersdatter
Aagaard, Christen Christensen – Nørre Broby, 14.4.1753, I 362, ~1 …, ~2 Karen Rasmusdatter 27.6.1727, I 12 (begr. 19.6.1726, I), ~3 Karen Ibsdatter 19.12.1737, I 49, ~4 Kirsten Jensdatter (begr. 7.1.1739, I), ~5 Maren Lauridsdatter
Aagaard, Christen Hansen – Nørre Broby, 20.4.1727, I 12, se 15 27.6.1727 enkens … aftægt,
Aagaard, Hans Nielsen – Nørre Broby, 21.7.1764, II 52, -L, ~ Maren Laursdatter
Aagaard, Hans Rasmussen – Staaby, 14.8.1728, I 17, ~ Kirsten Knudsdatter, (~2 Mads Hansen Aagaard)
Aagaard, Johanne Madsdatter – Staaby, 4.1.1774, II 209, ~ Peder Jørgensen
Aagaard, Niels Christensen – Nørre Broby, 5.6.1767, II 79, ~ Marie Laursdatter
Aagaard, Rasmus Hansen – indsidder, Stavby, 18.4.1797, 137, -L
Aagaard, Rasmus Hansen – Vøjstrup, 15.6.1776, II 253, ~ Maren Rasmusdatter, tillige gaardafstaaelse