Nyborg - Tranekær 1703-1811 (1836)

Afskrift af register til skifteprotokol
Nyborg - Tranekær 1703-1811 (1836)
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

I = 1703-09 / II = 1736-49 / III = 1749-61 / IV = 1761-70 / V = 1769-74 / VI = 1770-88 / VII = 1777-81 / VIII = 1782-93 / IX = 1790-95 / X = 1793-97 / XI = 1795-99 / XII = 1798-99 / XIII = 1799-1811 / XIV = 1797-1802

…, … – Aunslev, II 778, ~ Rasmus Madsen
…, … - enke, Heden, II 277, efter oberstlieutenant Nabock
…, … – Holmegaard, III 133, ~ Peder Vrede
…, … – Vester Skjerninge, II 586, ~ Christopher Caspersen
…, Birthe (jfr. Berthe) – enke, Vejstrup, X 177, efter Rasmus Møllegaard
…, Eleonora Christine – enke, Rødkilde, II 126, 381, efter Johan Lange
…, Maren – enke, Gislev, V 318, efter Lorents
Ahlefeldt, Christian von – ritmester, Norskov, II 866
Ahlefeldt-Laurvigen, Christian – greve og generalmajor til Langeland, IX 131, enke Elisabeth Juel til Lundsgaard og Bjørnemose, XIII 95, 96, 150, 154, 155, 157, 177, 187 – bilag 4 bind, hans commis… 1793.
Ahlefeldt-Laurvigen, Christian Johan Frederik – greve, gehejmeconferentsraad, kammerherre og oberst, til Langeland, 1856, 2 bind
Albierg (Ahlberg), Johannes – forpagter, Mullerup, IV 337
Andersdatter, Anne – Stevningshus, XII 69, ~ Peder Sørensen
Andersdatter, Anne (Anna) Marie – Urtehuset ved Rørbæk, myrdet IV 415
Andersdatter, Karen – enke, Gultved, XII 109, efter Thomas Jørgensen
Andersdatter, Karen – enke, Kissendrup, VI 204, efter Jørgen Dinesen Flöcke
Andersdatter, Maren – enke, Norden, Agetved Huse, VI 293, efter Rasmussen, Ivar (Iver), hans stifdatter Mette Jensdatter, IV 356
Andersdatter, Maren – Illebølle 18.10.1800, XIV 160, ~ husmand Lars Hansen
Andersdatter, Margrete – Vester Skjerninge, VI 202, ~ Rasmus Jensen
Andersdatter, Marie –Vester Skjerninge, IX 137, ~ Rasmus Andersen Graae
Andersen, Christen – væver, Høje, VI 231, ~ Anna Pedersdatter, VII 110
Andersen, Dines – Kissendrup, V 312, enke Birthe Marie Jørgensdatter, VIII 207
Andersen, Hans – Gislev, XIII 46
Andersen, Marcus – smed, Mullerup, IV 214
Andersen, Peder – Ullerslev, II 2, ~ Else Madsdatter, I 114
Andersen, Rasmus – bødker, Slæbæk, IV 398, enke Mette Pedersdatter, XII 213
Andersen, Rasmus – fhv. foged, paa Hvedholm, VII 1
Andersen, Søren – Ullerslev, II 893, enke Kirsten Nielsdatter, III 185
Andersen, Thomas – Bolteskov, XIII 87
Bachmann, Hans – forvalter ved Brahetrolleborg, paa Højrupgaard, III 1001
Bagge, Engel Magdalene – enke, Charlottenlund paa Hou, VI 272, efter hr. Thomas Lyngbye
Bagger, Frederik – etatsraad, Julskov, VIII 337
Baggesen, Niels – commerceraad, Hesselagergaard, XIII 12, 16, 21, 25, 27, 28, 30, 37 (Lars Hesselagergaard, bev. til uskiftet bo 24/11 1741, II 891)
Baggesen, Øllegaard Margrete – Dyrehaugegaard, XIII 88, 92, 94, 186, ~ overkrigscommissair Johannes Frederik Friis
Banner, Tim – Tøjstrup, I 96, ~ Hedvig Elisabeth Urne, se Odense Skp. XX 376
Bech, Gjert – Stengade 17/7 D
Beenfeldt, Eleonore Elisabeth –enke, Lammehave, XI 197, efter oberstlieutenant Johan Christopher Körbitz
Beenfeldt, Herman Frederik – generallieutn., Lammehave, IV 107, ~ Ide Dorthe Gyldencrone, II 577
Bekker, Lucie Elisabeth – enke, Ullerslev, XIII 15, 16, 19, efter forpagter paa Raschenberg Jacob Christian Duch
Bendixen, Hans – forpagter, Fjellebro, VIII 156
Bergen, Cathrine von – Svendborg, 1807, 1 bind, 1 pakke, ~ byfoged og landsdommer Johannes Uldall
Bernhardsdatter, Anne (Anna) Margrete – enke, Espe, III 383, efter Thomas Sørensen Lind
Berrig, Peder – forpagter, Brudagergaard, III 234
Bierregaard, Bagge – birkedommer, Hesselager, XI 197
Bierrum, Johan Joachim – ridefoged, Hverringe, VII 83
Blach, Magnus Nicolai – Forhaabningslund, XIII 77, 83
Blankholm, Frederik – forvalter, Hvedholm, VIII 255
Blender, Margrete Hedevig – Mullerup, IV 322, ~ hollænder Henning Mouritsen
Bonde, Hans Olesen – Taarup, Frørup Sogn, II 89
Borman, Casper – auctions-indkasserer, Horsens, IV 318
Borre, Laurs Rasmussen – Hennetved, III 767
Boyehauge, Hans Mortensen – Vindeby, V 280
Brahe, Anne Elisabeth – frøken, Hvedholm, VIII 319
Brahe, Henrik Bille – geh. conferentsr. og stiftsbefalingsmand, VIII 298
Brahe, Karen – frøken, Østrupgaard, II 271
Brahe, Preben – oberstlieutenant, Hvedholm m.m., VI 294
Brahe, Susanne – enke, Stensgaard, III 889, efter etatsraad Frederik Hein
Brandt, Elisabeth – Hverringe, X 97, XI 197, ~ forpagter Søren Bekker
Brandt, Jochum – Refsvindinge, XII 5
Bredahl, Georg – oberstlieutenant, Stenstrupgaard, IV 410, ~ Arngott Ottonette Elisabeth v. Rønne, IV 305
Bredahl, Hannibaline – frøken, Stenstrup, VII 147
Bredahl, Inger Sørensdatter – jomfru, Glorup, VI 184
Bredahl, Maren Jensdatter – jomfru, Dyrehaugegaard, X 89
Brinck, Niels – cancelliassessor, Tiselholt, III 458
Brockdorff, Mette – Lykkesholm paa Langeland, II 522, ~ oberstlieutenant Hans Ditlev Kaas
Brockdorff, Schack – baron og generallieutenant, Scheelenborg, 1731 – 1 bind
Brockdorff, Sophie Charlotte – Nedergaard, IV 356, ~ generalmajor Christian Banner Kaas
Broholm, Mette Cathrine – enke, Ørbæk Præstegaard, VIII 103, 156, efter fhv. foged Niels Hansen paa Ørbæklunde
Bruus, Rasmus Nielsen – Statene, X 105, XI 197
Buchholt, Ide Margrete – jomfru, Hesselagergaard, VI 229
Buchwald, Anna Maria – Brolykke, II 892, IV 223, ~ cancelliraad Lorents Petersen
Bus, Henrik – herredsfoged, Vinding m.fl. Herreder, Biskopstaarup, VIII 10, ~ Charlotte Sophie Christensen, IV 274
Bülch, Barbara – enke, Hennetved, VI 94, efter Jens Pedersen Uldrup
Böckmann, Anna Marie – enke, Sandholt, IV 387, efter justitsraad Hans Nobel
Bøyehauge, Hans Mortensen – Vindeby, V 280
Castenchiold, Anne Maria – enke, Vejstrupgaard, VI 180, efter justitsraad og landsdommer Andreas von Bergen
Christensdatter, Anna (Anne) – Høje, V 348, ~ Hans Pedersen
Christensdatter, Anna Margrete – Gislevholme, XI 257, ~ Peder Bertelsen
Christensdatter, Anne (Anna) Margrete – Gislevholme, XI 257, ~ Peder Bertelsen
Christensdatter, Karen – Høje, XIII 42, ~ Casper Hansen
Christensen, Charlotte Sophie – Biskoptaarup, IV 274, ~ herredsfoged Henrik Bus
Christensen, Christian – møller i Ærøskjøbing, senere i Lindvads Mølle, III 1002, ~ Margrete Thomasdatter, III 152
Christensen, Claus Christian – sosnider, i Illebølle, VI 259
Christensen, Jens – Gislevholme, VI 49
Christensen, Johan – Lørup, II 579
Christensen, Jørgen – fra Hindsgavl, nu paa Holstenshus, III 842
Christensen, Jørgen – Maale, XII 249
Christensen, Niels – Slæbæk, XII 25
Christiansdatter, Karen – Østerby, 15.2.1799, XIV 143, ~ bødker Niels Rasmussen
Christiansen, Hans – Frørup, XIII 82
Christiansen, Henning – Sallinge, Lunde Mølle, VI 274, (enken død 1818 se møller Hans Corfixen i Rødemølle i Egense)
Christiansen, Jens – skrædder, Vejstrup, II 785, hans datter Karen Jensdatter, II 795
Christophersen, Niels – Vester Skjerninge, III 1018
Christophersen, Peder – Vester Skjerninge, III 172, ~ Elisabeth Hansdatter Thorup, III 160
Cicignon, Johan Frederik von – oberstlieutenant, Nakkebølle, IV 304, ~ Erica Christine Holck, II 573
Clausen, Ditlev – en med køer, rejsende person fra Sjælland, IV 259
Clemmensen, Johan Just – Taarup, Frørup Sogn, IV 377
Cortsen, Rasmus – Bovense, X 61, enke Kirsten Pedersdatter, XI 207
Cramer, Johan Andreas – universitetskantsler og professor, Søbo, VIII 243, enke Margrete Marie de Falsen, IX 161, XI 2, 139, 162, 168
Danielsen, Jørgen – bødker, af Høje, tugthusfange, i Odense, X 221, ~1 Kirsten Jensdatter, VIII 195, ~2 Elisabeth Hansdatter, X 221
Davidsen, Hans – Slæbæk, VI 55, enke Anna Margrete Andersdatter, VI 171
Dinesen, Jørgen Flöcke – Kissendrup, II 782, enke Karen Andersdatter, VI 204
Ditlevsen, Rasmus – Skjerninge Balle, IV 301
Drevitz, Christopher – strandvisiteur, Vester Aaby, II 97
Dreyer, Jens – cancelliraad, Raschenberg, III 176, enke Anna Elisabeth Haman, V 73
Duch, Claus – forpagter, Bøgebjerg, XI 243, ~ Eleonore Frederikke Christiane Jensen, X 17
Duch, Jacob Christian Diderik – forpagter, Raschenberg, VIII 361, enke Lucie Elisabeth Bekker, Ullerslev, XIII 15, 16, 19
Ebbesen, Dorothea – Julskov, VIII 362, ~ justitsraad Laurits Lindegaard
Edvardsdatter, Karen – Aunslev, IV 378, ~ Gottfried Jørgensen Hartmann
Eglöff, Dorthea – III 242, ~ cancelliassessor Johan Kallager
Eibye, Hans Hansen – Ullerslev, XIII 96, ~1 Anna Pedersdatter, V 245, ~2 Maren Madsdatter Tolderlund, VI 303
Eickstedt, Hans Henrik von – overkammerherre, Boltinggaard, XIII 60
Einfeldt, Johan Jørgen Daniel – Gjelskov, VIII 2, hollænder Rasmussens stifsøn
Einfeldt, Johanne Margrete Henriette – barn, Ølstedgaard, VI 175
Eleonore Christina – enke, Rødkilde, II 126, 381, efter Johan Lange
Engelsted, Malta Ulrik – cancelliraad, Rørbæk, IV 193
Epping, Frederik von – lieutenant, Holmdrup, III 619
Erlöw, Anton – pensionist, Nedergaard, VII 75
Erreboe, Riborg Sophie – Svendborg, VI 47, ~ cancelliraad Adrian Bekker
Espensdatter, Sophie – Høje, VI 190, ~ smed Peder Sørensen
Espensen, Niels – Ryslinge, og enke Marie Hansdatter, X 109, 121
Faber, Hans Hansen – Vester Aaby, II 768
Fabricius, Christian Frederik – forpagter, Brolykke, VIII 191
Falck, Jens – Gislev, VI 221
Falsen, Margrete Marie de – enke, Søbo, IX 161, XI 2, 139, 162, 168, efter universitetskantsler Johan Andreas Cramer
Fatin, Marie Margrete – Boltingaard, VIII 167, ~ Hans Thune
Faxøe, Ole – forpagter, Fjellebro, VIII 354, IX 127
Fich, Ingeborg – jomfru, død 30.4.1800, paa Taasing (ved Slottet), 1801-1802 …
Flyborg, Eiler – ridefoged, Broholm, VIII 202
Flöcke (Flykke), Jørgen Dinesen – Kissendrup, II 782, enke Karen Andersdatter, VI 204
Fog, Gjertrud – enke, Stenstrup, VI 197, efter Offer Hansen
Fogh, Marcus – cancelliraad, Brobygaard, IV 193
Fogh, Niels – Brobygaard, II 779
Fogh, Sophie – Damsbo Boltingsholm, II 274 oo Søren Lund, II 868, III 243 + 2 bd.
Folmer, Ellen Christophersdatter – Hou, IV 320, VI 145, ~ Gregers Rasmussen
Frandsen, Lorents – snedker, Gislev, IV 262
Frandsen, Morten – væver, Vester Skjerninge, XIII 212
Frederiksdatter, Ingeborg Sophie – Kværndrup, XII 131, ~ skrædder Jørgen Ritz
Frederiksdatter, Johanne – Stenstrup, XIII 55, 57, ~ Rasmus Knudsen
Frederiksdatter, Karen – Faarevejle, III 626, ~ hollænder Peter Anton Funch
Frick – XI 149
Friderichsen, Hans – sadelmager, Skrøbeløv Hede, VIII 175
Friis, Andreas Edvardsen – birkedommer, Raundrup, IV 393
Friis, Sophie Hedevig født comtesse – enke, Ravnholt, VII 8, efter generallieutenant Ove Juul
From, Peter Ditlev – Gislev, VII 145
From, Rasmus – skovrider og strandcontroleur, Nyborg, VIII 29, 69
Frydendahl (Freudendahl), Iver Malthe – forpagter, paa Sandholt og Sollerup, IV 258, 316
Fugl, Anders Hansen – Brudagergaard og hustru Kirsten Rasmusdatter, VI 282 (testamente)
Fugl, Birgitte – enke, Brobygaard, II 151, efter kammerraad Christian Fogh
Gersdorff, Charlotte Amalie – enke, Ravnholt, III 612, efter gehejmeraad Christian Sehestedt
Gersdorff, Jens Peter – Boltinggaard 1836 – 1 bind, 1 pakke
Gierne, Ulrica Augusta – Gislev, V 335
Gilius (Gelius) – pens. lieutenant, Bjørnemose, VII 67
Graff, Anna Barbara – Skaarup, VII 153, ~ Nicolai Liebholt
Grambow, Adam Diderik von – oberst, IV 314
Grewe, Frederik Jørgen – forvalter, Hvidkilde, III 616
Grønvold, Inger Margrethe – enke, Hesselagergaard, II 117, efter cancelliraad Niels Buchholt
Graae, Anders Rasmussen – Vester Skjerninge, VIII 246
Graae, Anna Pedersdatter – Vester Skjerninge, III 177, ~ Anders Rasmussen
Graae, Peder Pedersen – Vester Skjerninge, II 808
Gyldencrone, Frederik – baron, hos sin søster ritmesterinde Pultz, paa Tiselholt, VI 260
Gyldencrone, Ide Dorthe – Lammehave, II 577, ~ oberst Herman Frederik Beenfeldt
Hagedorn, Seneca von – admiral, Hindema og Krumstrup, III 22
Halem, Anna Margrete von – enke, Klingstrup, V 376, efter oberstleieutn. Henning Christopher Valckendorff
Halem, Charlotte Marie von – frøken, Klingstrup, VIII 348, IX 121
Haman, Anna Elisabeth – enke, Raschenberg, V 73, efter cancelliraad Jens Dreyer
Hansdatter, Anna Cathrine – Illebølle, IV 386, ~ skomager Anders Braadt
Hansdatter, Anne (Anna) Elisabeth – Longelse, VI 238, ~ Lars Christensen Lollik
Hansdatter, Anne (Anna) Marie – enke, Ryslinge, X 109, 121, efter Niels Espensen
Hansdatter, Barbara Marie – Skaarupør, IV 158, ~ Peder Hellesen
Hansdatter, Dorothea – enke, Sandholt, II 392, efter etatsraad Hans Nobel
Hansdatter, Dorothea (Dorthea, Dorthe) – enke, Sønder Longelse, IV 268, efter møller Hans Rasmussen
Hansdatter, Dorothea (Dorthea, Dorthe) – Nørre Broby, XIII 43, 44, ~ sognefoged Lars Larsen
Hansdatter, Elisabeth (jvfr. Lisbeth) – Høje, X 221, ~ tugthusfange Jørgen Danielsen Bødker
Hansdatter, Ellen – Gudme, X 193, ~ Jens Nielsen Krag
Hansdatter, Gjertrud – Hesselager, XII 171, ~ Erik Andersen
Hansdatter, Gjertrud – Hjortholm, III 3, 21, ~ Niels Rasmussen
Hansdatter, Helene – Hesselager, III 655, ~ hjulmand Jørgen Andersen
Hansdatter, Johanne – enke, Svanninge, X 237, efter Rasmus Jørgensen
Hansdatter, Johanne – Ollerup, XIII 32, 34, ~ Jens Nielsen
Hansdatter, Johanne – Vindeby, 1801 11/2, XIV 172, ~ Rasmus Hansen
Hansdatter, Jytte Kirstine – Svenborg 1801 – 1 bind, ~ kjøbmand Ernst Nielsen
Hansdatter, Karen – enke, Eble Mølle, IV 284, efter Otto Thomsen Mønster
Hansdatter, Karen – Haubølle, VII 77, ~ Niels Hansen Land
Hansdatter, Karen – Horne, XII 121 (se ogsaa i Hvedholm Gods), ~ Jens Hansen Stage
Hansdatter, Karen – Illebølle, VIII 190, ~ Lars Hansen
Hansdatter, Karen – Longelse, VIII 197, ~ møller Hans Christophersen
Hansdatter, Karen – Ullerslev, VI 308, stifdatter af Poul Hansen
Hansdatter, Karen – v. Herslev, reg. 15.3.1798, XIV 106, ~ indsidder Lars Pedersen
Hansdatter, Kirsten (Kirstine) – enke, Aastrup, XIII 22
Hansdatter, Kirsten (Kirstine) – Taarup, VIII 248, ~ Erik Pedersen
Hansdatter, Maren – Aunslev, XII 177, ~ Hans Stephansen
Hansdatter, Maren – enke, Aaskov, Aunslev Sogn, III 224, efter Hans Jensen
Hansdatter, Maren – Høje, X 53, ~ smed Christopher Svendsen
Hansdatter, Maren – Østerby, XII 167, ~ Jacob Knudsen
Hansdatter, Marie Kirstine – Nordenhuse, VIII 3, ~ Jens Iversen
Hansdatter, Sidsel – pige, Polleholm, VIII 303
Hansen, Albret – Statene VIII 152
Hansen, Anna Benedicte – Lindevads Mølle, V 432, VI 43, ~ Jørgen Eriksen
Hansen, Christen – Slæbæk, X 161, enke Kirsten Olsdatter, XII 139
Hansen, Christen – Tullebølle og hustru Karen Pedersdatter, VIII 309
Hansen, Godske – Vester Aaby, VI 176
Hansen, Hans – Eibye, Ullerslev, XIII 96, ~1 Anna Pedersdatter, V 245, ~2 Maren Madsdatter Tolderlund, VI 303
Hansen, Hans – forvalter og forpagter, Lundegaard, XIII 6
Hansen, Hans – Gislevholme, VIII 181
Hansen, Hans – Ullerslev, VI 223
Hansen, Hans Christopher – Polleholm, V 284, ~ Karen Olesdatter (se Sk. i Langelands Hrd.)
Hansen, Hans Jacob – ungkarl, Polleholm, VIII 142
Hansen, Jacob – Herrested, XII 147
Hansen, Jens – Langeskov, XIII 15, enke Abelone Olufsdatter, XIII 41, 43, 44, 45, 53
Hansen, Jens – skytte, Fjellebro, XII 9
Hansen, Jeppe – Trunderup, VI 141
Hansen, Johan Otto – Skovsbo paa Langeland, II 247
Hansen, Jørgen – forvalter og inspecteur, Valdemar Slot, død 22.9.1807, 1807-10 …, ~1 Margrethe Fich, ~2 Friderica Sophia Christiane Sonnemann
Hansen, Jørgen – inspecteur, ved grevskabet Langeland og hustru Anna Jensdatter Schiøring, V 332
Hansen, Jørgen – smed, Bovense, IV 220
Hansen, Knud – Heden, XIII 74, 92
Hansen, Lars (Laurs, Laurits) – Lindelse, VI 63
Hansen, Morten – indsidder, huset Egemose, Illebølle under Nedergaard, reg. 1.7.1797, XIV 71, 102, ~ Bodil Christensdatter
Hansen, Niels – fhv. foged, Ørbæklunde, VI 52, enke Mette Cathrine Broholm, Ørbæk Præstegaard, VIII 103 156
Hansen, Niels – Jensgaard, XIII 72
Hansen, Offer – Stenstrup, og hans enke Gjertrud Fog, VI 197
Hansen, Ole – Polleholm, VI 208, stifsøn af Christian Kier (jvfr. Kiær)
Hansen, Peder – i Vester Hæsinge, fhv. skytte hos overkmhr. v. Plessen, V 252, hans hustru Else Larsdatter, V 261
Hansen, Rasmus – Vester Aaby, XIII 30, 32, 36, 40
Hansen, Rasmus – Aaskov, VIII 242
Haurum, Karen – enke, Krumstrup, IV 63, efter Mikkel Rasmussen Lange
Hein, Frederik – etatsraad, Stensgaard, III 12, enke Susanne Brahe, III 889
Hellesen, Peder – Skaarupør, X 137, ~ Barbara Marie Hansdatter, IV 158
Hempel, Søren Tilleman – cancelliraad, fhv. inspecteur ved det kongl. Frederiks Hospital København, Faaborg, 1822 – 1 bd. 1 ske.
Henriksdatter, Maren – enke, Espe, XIII 69, efter Thomas …
Henriksdatter, Maren – Midskov, XII 123, ~ Peder Jensen
Himmelstrup, Niels Bang – etatsraad, krigs- og landscommissair, III 227
Hindesen, Rasmus – Ullerslev, III 597, ~ Maren Jacobsdatter, II 84
Hiortelund, Hans Christopher – forpagter, Biskopstorp paa Langeland, VI 148, ~ Margrete Mogensdatter, IV 407
Hoben, Jørgen Ernst von – Nielstrup, II 799
Hoeberg, Hans Henningsen – Brudager, IV 216
Holck, Christian Frederik – baron, kammerherre og hofjægermester, Holckenhavn, IV 2, enke Amalie Margrete Skeel, Gislev Præstegaard, IV 329
Holck, Eiler – baron og stiftamtmand, Aarhus, II 379
Holck, Erica Christine – Nakkebølle, II 573, ~ capitain Johan Frederik v. Cicignon
Holck, Frederik Christian – baron, Holckenhavn, I 125
Holck, Mogens Frederik Anton Iver – baron, Holckenhavn, XIII 47, 55, 58, 62, 64, 65, 69, 74, 75, 80, 81, 85, 88, 96, 150, 152, 155, 163 bilag: 2 bind
Holck-Winterfeldt, Frederik Christian – greve, kammerherre og oberstl, Fjellebro, og enke Christiane Wind, Rise Margrete -  1838, 1 bind, 1 pakke
Holm, Hans Pedersen – Vester Skjerninge, XIII 210
Holmer, Oluf Gabrielsen – Øster Skjerninge Balle og hustru Kirstine Pedersdatter Næraae, VIII 254
Holsten, Anna Margrete von – Fjellebro, IV 415, ~ conferentsraad Frederik Ludvig von Pentz
Holsten, Sophie von – Bjørnemose, III 174, ~ oberstlieutenant Erik Christian Sehested
Holsten, Wulf Siegfred von – major, Gjelskov, II 162, enke Ide Skeel, Bjørnemose, II 831
Hvid, Axel – forpagter, Glorup, II 784
Høgh, Peder Nielsen – Rødme, XIII 90
Høy, Rasmus Ipsen – Rødme, V 395, ~ Anna Jensdatter, IV 156
Høyer, Maren – Krumstrup, VI 241, VII 80, ~ krigsraad Morten Møller
Haar, Jens – Lysemose, VIII 332, 352
Haar, Jens Jensen – dreng, Lysemose, XI 253
Haartzen, Magdalene – Rygaard, VI 64, ~ forpagter Peter Ulrik Tietgen
Ibsdatter, Johanne – enke, Rødme, XI 153, 165, 185, efter Hans Pedersen
Ibsdatter, Johanne – Løjes Mølle, Sjælland, VIII 348, ~ Hans Weigaard
Ibsdatter, Karen – Kirkeby, VI 247, ~ Jørgen Johansen
Ivar (Iver) Nielsen – tjenestekarl, Lindelse Præstegaard, + 1802 13/1 XIV 211
Ivarsen, Jens – Nordenhuse, VIII 310, ~ Marie Kirstine Hansdatter, VIII 3
Ivarsen, Sophie Amalie – Thorseng, VII 151, ~ birkedommer Andreas Toftgaard
Iversen, Jens – Nordenhuse, VIII 310, ~ Marie Kirstine Hansdatter, VIII 3
Jacobsdatter, Bodil – Lindelse, VI 267, ~ væver Jørgen Lange
Jacobsdatter, Maren – Ullerslev, II 84, ~ Rasmus Hindsesen
Jacobsdatter, Mette Marie – Vormarksgaard, II 509, ~ Hans Christensen Ancher
Jacobsen, Andreas – smed, Gislevholme, X 209
Jacobsen, Hans – Helletofte, III 104
Jacobsen, Jens – forpagter, Boltinggaard, VIII 101
Jacobsen, Jens – skomager, Lørup, XII 193
Jegsen, Jens – forpagter, Boltinggaard, VIII 101
Jensdatter, Anne (Anna) – Rødme, IV 156, ~ Rasmus Høy
Jensdatter, Bodil – enke, Bjerreby, XII 229, efter Rasmus Stenøre
Jensdatter, Karen – Ullerslev, XII 201, ~ Niels Christiansen
Jensdatter, Karen – Vejstrup, II 795, datter af skrædder Jens Christiansen
Jensdatter, Kirsten (Kirstine) – Høje, VIII 195, ~ bødker Jørgen Danielsen
Jensdatter, Maren – Trunderup, V 387, ~ Hans Rasmussen Lundsgaard
Jensdatter, Mette – Gultved, XIII 85, 86, ~ David Nielsen
Jensdatter, Mette – Nordenhuse, IV 256, stifdatter af Iver Rasmussen
Jensdatter, Mette – Skaarup, XIII 175, ~ Hans Jensen
Jensdatter, Sidsel Kirstine – enke, Gislev, X 261, efter Niels …
Jensen, Hans – Gislev Holme, IX 147
Jensen, Hans – Hennetved, VIII 122
Jensen, Hans – Højrup, XI 190, 198
Jensen, Hans – Trunderup, XI 197
Jensen, Hans – Aaskov, Aunslev Sogn, III 17, enke Maren Hansdatter, III 224
Jensen, Lars (Laurs, Laurits) – hjulmand, Nørre Broby, XII 257, ~ Anna Rasmusdatter, XII 205
Jensen, Lars (Laurs, Laurits) – Nørre Broby, XII 217
Jensen, Niels – Hesselager, X 1
Jensen, Niels – snedker, Kværndrup, XII 81, ~ Margrete Jørgensdatter, XII 29
Jensen, Niels – ungkarl, Hundstrup, XIII 90, 93
Jensen, Ole (Oluf) – dreng, Langeskov, XIII 68
Jensen, Peder – Vormark, XII 173
Jensen, Theodorus – Gislev Holme, IX 147
Jespersdatter, Mette – Nørre Longelse, IV 279, ~ Christen Pryd
Johansdatter, Anne (Anna) Cathrine – Trunderup, VIII 306, ~ Bonne Johansen
Johansdatter, Anne Cathrine – Trunderup, VIII 306, ~ Johansen, Bonne
Johansdatter, Margrete – Hennetved, V 362, ~ Hans Pedersen
Johansdatter, Marie – enke, Millinge, XII 275, efter Hans …
Johansen, Jørgen – i Kirkeby, og hustru Karen Ibsdatter, VI 247
Juel, Carl – barn, Raschenberg, V 352, 435
Juel, Carl – geh. confr. Rd. og stiftsbefalingsmd., Taasinge, IV 349, V 247
Juel, Elisabeth – enke, Lundsgaard og Bjørnemose, XIII 95, 96, 150, 154, 155, 157, 177, 187efter generalmajor, greve Christian Ahlefeldt-Laurvigen, til Langeland,
Juel, Frederik – generallieutenant, Taasinge, 1816 – 1 bind
Juel, Gregers Christian – gehejmeraad, Raschenberg, VI 157, ~ Amalie Christiane Raben (~1 Carl Juel, Taasinge)
Juel, Margrete – frøken, Valdemar Slot, II 7
Juel, Niels – kammerherre og oberst, Taasinge, (1768-70 1pk.), enke Sophie Amalie Parsberg, VIII 252
Juel, Niels – major, Hverringe, II 287
Juel, Peder – gehejmeconferentsraad, Hverringe, VI 162, 170, enke Berthe Cathrine Levetzau, VIII 80
Juel, Sophie – enke, Egeskov, VIII 126, efter etatsraad Niels Krag
Justdatter, Berthe – Saaderup, XII 143, ~ Dines Danielsen
Juul, Christian Sehestedt – gehejmeraad, Ravnholt, VIII 219
Juul, Ove – generallieutnant, Ravnholt, IV 314, enke Sophie Hedevig ctss Friis, VII 8
Jørgensdatter, Birthe (jfr. Berthe) Marie – enke, Kissendrup, VII 207, efter Dines Andersen
Jørgensdatter, Johanne – Vester Skjerninge, XIII 213, ~ Niels Henningsen
Jørgensdatter, Maren – Bovense, VIII 335, ~ Peder Andersen
Jørgensdatter, Maren – Kværndrup, XII 29, ~ snedker Niels Jensen
Jørgensdatter, Margrete – Kværndrup, XII 29, ~ snedker Niels Jensen
Jørgensdatter, Margrete – Magleby, VI 61, ~ Hans Nielsen
Jørgensdatter, Mette Valborg – Sallinge Lunde Mølle, XI 199, ~ Jens Rasmussen
Jørgensen, David – væver, Ryslinge, VII 64
Jørgensen, Hans – Brolykke, VIII 365, IX 169
Jørgensen, Hans – Kværndrup, X 69, ~ Mette Pedersdatter, VIII 355
Jørgensen, Marcus – Strandtved, Ullerslev Sogn, II 233
Jørgensen, Ole (Oluf) – fhv. bager, ungkarl, i Hesselager Præstegaard, hos sin halvbroder Hr. Herman Landt, IV 401
Jørgensen, Rasmus – Nemmehus, XII 57
Jørgensen, Rasmus – Vesterby, Langeland, VI 206
Jørgensen, Søren – Brolykke, VIII 346, IX 116, ~ Sophie Hansdatter Lund, V 347
Kallager, Johan – cancelliassessor og hustru Dorthea Eglöff, III 242
Kanneworff, Nicolai Johan – cancelliraad og landvæsenscommissair, Faaborg 1833 – 1 bind, 1 pakke
Kastrup, Jørgen – birkedommer i Schelenborg Birk, Gislevholme, IV 196, enke Kirstine Marie Lund, Rørbæk, VIII 296
Kier (jvfr. Kiær), Jens – ridefoged, Norskov, VIII 167
Kierumgaard, Andreas Hansen – rokkedrejer, Hesselager, VIII 109
Kisbye, Anna Cathrine – enke, Heden, V 177, efter … Wetsken
Kiær (jfr. Kier), Jørgen Bentsen – forpagter, Egeløkke, III 134, 193
Knudsen Valborg – Rørbæk og Risinge, VI 195, ~ justitsraads Otto Jacob Engelsted
Knudsen, Christian – røgter, Søvertorp, VI 302
Knudsen, Hans – Vindeby, VI 236
Knudsen, Niels – Ryslinge, XII 77
Knudsen, Peder – Ollerup, XIII 75, 77, 84
Knötter, Thomas – Raundrup, II 804
Krag, Christine – Tiselholt, III 890, ~ krigsraad Claus Plum
Krag, Dines Christian – consistorialraad, Hjortholm, III 4, VI 200, hans enke Christine Zumbildt, VI 200
Krag, Niels – etatsraad, Egeskov, II 379, enke Sophie Juel, VIII 126
Krag, Niels – Møllegaard paa Langeland, VI 54, 65
Krogstrup, Niels – herredsskriver, Sallinge Herred, II 275
Krogstrup, Niels – studiosus, Valdemars Slot, XIII 46, 53, 59, 64, 65 (bis)
Kruse, Christine – enke, Klingstrup, I 1, efter Henning Valckendorff,
Kudsk, Niels Andersen – Ronnehuset, Lunde Sogn, XIII 89
Kuhla, Anna Wind von der – Boltinggaard, II 506, ~ generalmajor Henrik Bielke Kaas
Körbitz, Johan Christopher – oberstlieutenant, Lammehave, VIII 294, enke Eleonore Elisabeth Beenfeldt, XI 197
Kaarup, Rasmus Rasmussen – skomager, Vester Aaby, VI 122
Kaas, Birgitte Sophie – Skovsgaard, IV 108, ~ ritmester Henrik Christopher Pultz
Kaas, Christian Banner – generalmajor, Nedergaard, III 377, 494, enke Sophie Charlotte Brockdorf, IV 356
Kaas, Henrik Bielke – generalmajor, Boltinggaard, V 370, ~ Anne Wind von der Kuhla, II 506
Kaas, Hilleborg Sophie – enke, Steensgaard og Egelykke, XI 265, efter oberstlieutenant Carl Frederik Steensen
Kaas, Otto Ditlev – generalmajor, Nedergaard, VI 158
Kaas, Sophie Magdalene – frøken, Nedergaard, VIII 221
Lange, Jens – Rødkilde, IX 1 – bilag 2 bind, ~ Maren Tønder, III 382
Lange, Margrete – enke, Flintholm, IV 397, efter … Larsen
Lange, Peder – Krumstrup, III 568
Langeland, Peder Rasmussen – Skaarupør, III 486
Langhoff, Rasmus Andersen – Hindema, III 640
Larsdatter, Anne (Anna) Christine – Ryslinge, X 197, ~ Mikkel Rasmussen
Larsdatter, Anne (Anna) Marie – enke, Trunderup, XIII 10, 14, efter Niels Andersen Møller
Larsdatter, Else – Vester Hæsinge, V 261, ~ fhv. skytte Peder Hansen
Larsdatter, Johanne Marie – Lunde, XII 267, ~ Rasmus Svendsen
Larsdatter, Lisbeth – Brudager, XII 21, ~ Niels Jørgensen
Larsdatter, Lisbeth (jfr. Elisabeth) – Brudager, XII 21, ~ Niels Jørgensen
Larsdatter, Sara – enke, Snarup, XI 233, 235, 242, 247, efter Christen Clausen
Larsen (Laursen), Christen – Spodsbjerg, VI 57
Larsen (Laursen), Claus – Langtved, XII 185
Larsen (Laursen), Hans – møller, ved Rudkjøbing, IV 411, VIII 103
Larsen (Laursen), Hans – Ryslinge, og enke Dorthe Nielsdatter, X 169
Larsen (Laursen), Jens – Ryslinge, X 113, 125
Larsen (Laursen), Jens – Vemmenæs, X 249
Larsen (Laursen), Jesper – ungkarl, paa Skovsgaard 1801 26/11 XIV 188, 250
Larsen (Laursen), Johan Christopher – Boltinggaards Enemærker, XIII 54, 62, 66
Larsen (Laursen), Peder – Kogtvedgaard, III 432
Larsen (Laursen), Rasmus – hestehandler, Vemmenæs, XIII 73, 74, 77
Larsen (Laursen), Søren – bysmed, Høje, V 310
Larsen, Claus – Langtved, XII 185
Larsen, Søren – bysmed, Høje, V 310
Leemann, Johan – gartner, Hjortholm, VIII 178
Lehn, Johan – Hvidkilde, III 892
Lemming, Peder – Nyborg, IV 356
Leopold, Gregers – Løjtved 1774-78, 1 B.
Leth, Adolphine – Vejlegaard, XII 37, ~ kammerherre Michael Fabritius Tengnagel
Leth, Christian – herredsfoged, i Sunds-Gudme Herreder, cancelliassessor, IV 209
Leth, Susanne – jomfru, hos sin svigerinde, cancelliassessorinde Leth, i Skaarup, V 270
Levetzau, Berthe Cathrine – enke, Hverringe, VIII 80, efter gehejmeconferentsraad Peder Juel
Lindegaard, Laurits – justitsraad, Julskov, XI 197, ~ Dorothea Ebbesen, VIII 362
Lindegaard, Otto – krigsraad, Lykkesholm, VI 162
Lindegaard, Peder Henrik – skipper, Rødkilde, VII 133
Lindegaard, Salomon – justitsraad, Hellerup, III 836, IV 379, ~ Frederikke Christiane Scharwing, IV 379
Lorents Frandsen – snedker, Gislev, IV 262
Lorentsdatter, Anna Cathrine – Vester Aaby, II 389, ~ skibstømmermand Søren Nielsen
Ludvigsdatter, Marie Vibeke – Svanninge, XII 89, ~ Jens Nielsen
Lund, Andreasine Marie Cathrine Hansdatter – Hverringe, VI 55, 283, ~ forpagter Jens Eriksen
Lund, Bodstrup – færgekarl, Vindeby, X 229
Lund, Frederikke Christiane – Vester Aaby, VIII 249, ~ Michael Pilegaard
Lund, Kirstine Marie – enke, Rørbæk, VIII 296, efter birkedommer Jørgen Kastrup
Lund, Sophie Hansdatter – Brolykke, V 347, ~ Søren Jørgensen
Lund, Søren – cancelliraad, Damsbo og Böttigersholm, (II 274), ~ Sophie Fogh, II 868, III 243 – bilag 2 bind
Lunde, Hans – Aarslev, V 185
Madsdatter, Else – Ullerslev, I 114, ~ Peder Andersen
Madsdatter, Maren – enke, Vester Hæsinge, XI 231, efter Erik …
Madsen, Jens – Svanninge, X 129
Madsen, Mikkel – Gislevholme, XI 211
Madsen, Morten – ungkarl, Hennetved, IV 394
Maegaard, Peder – Refsøre, X 265
Marcussen, Anders – smed, Mullerup, III 199, ~ Anna Pedersdatter ib.
Martners (?), Maren Christine – enke, Skovsbo paa Langeland, III 904, efter chirurg Henrik Schalch
Matthiasen, Jens – Lille Bøgebjerg, X 273, XII 1
Michelsen, Lars (Laurs, Laurits) – proprietær, Skovsgaard 20.2.1797, XIV 3, 73, 103, 108, 166, 178, 190, 219, 258, ~ Kirsten Marie Aagaard, anm. 11.1.1800, XIV 152, 166, 178, 190, 219, 258
Mikkelsdatter, Apollone – Refsøre, VIII 300, ~ Rasmus Jensen Lærcke
Mikkelsen, Niels – Trunderup, VIII 291
Moese, Peder Hansen – Ollerup, XI 227
Mogensdatter, Margrete – Biskopstorp, Langeland, IV 407, ~ forpagter Hans Christopher Hiortelund
Mogensen, Ingeborg Marie – Fuglsbølle, reg. 23.5.1799, XIV 145, 151, 157, ~ Hans Hansen Qvindebjerg
Mogensen, Mikkel – Haastrup, XII 117
Moltke, Adam Gottlob – gehejmeraad og greve, Bregentved og Glorup, IX 133, enke Sophie Hedevig Raben, paa Glorup, XIII 79
Mortensen, Hans – Skjerningballe, II 809
Mortensen, Knud – Ullemosegaard, II 788
Mortensen, Rasmus – Aunslev, VI 211, stifsøn af Hindse Rasmussen
Muckadell, Albrecht Christopher Schaffalitzky de – greve, gehejmeraad, V 266, XI 203, 206, 210, 218
Munck, Christian Vilhelm – Biskopstaarup, II 48
Mühlheim, Anna Elisabeth – enke, Holmdrupgaard, Skaarup Sogn, I 29, efter capitain Claus von Rönne
Møller, Christian Christensen, III 1002, ~ Margrete Thomasdatter, i Lindvads Mølle, III 152
Møller, Hans Hansen – Frørup og hustru, XIII 87, 89, 92
Møller, Lars Pedersen – Horne, X 181
Møller, Niels Andersen – Trunderup, fh. i Mellemmølle, Rønninge, VIII 30, enke Anna Marie Larsdatter, XIII 10, 14
Møller, Peder Christensen – VII 62
Nagel, Birthe Clausdatter – Hennetved, V 369, ~ Christen Andersen
Nielsdatter, Anna Marie – Ullerslev, VIII 237, ~ Erik Nielsen
Nielsdatter, Anne – Vester Aaby, II 501, ~ Rasmus Nielsen Kiøng, (~2 Hilleborg Rasmusdatter, III 1028)
Nielsdatter, Anne (Anna) – Ollerup, XIII 60, 62, ~ Marqver Rasmussen
Nielsdatter, Anne (Anna) Helvig – Gislev, XI 214, ~ Rasmus Andersen
Nielsdatter, Dorothea (Dorthea, Dorthe) – enke, Ryslinge, X 169, efter Hans Larsen
Nielsdatter, Karen – Millinge, XII 159, ~ Jens Jørgensen
Nielsdatter, Karen – Rørbæk, II 584, ~ commerceraad Otto Jacobsen Engelsted
Nielsdatter, Kirsten (Kirstine) – enke, Ullerslev, III 185, efter Søren Andersen
Nielsdatter, Maren – Frørup, IV 306, ~ Peder Hansen
Nielsdatter, Maren – Høje, X 73, ~ Peder Jensen
Nielsdatter, Maren – Nyby paa Thorseng, XIII 46, 53, 59, 63, ~ Rasmus Poulsen
Nielsdatter, Margrete – Frørup, IV 306, ~ Peder Hansen
Nielsen, Anders – Herslev, Langeland, VIII 23
Nielsen, Ernst – kjøbmand, Svenborg, og hustru Jytte Kirstine Hansdatter 1801 – 1 bind
Nielsen, Hans – Ullerslev, XIII 81
Nielsen, Ivar – tjenestekarl, Lindelse Præstegaard død 13.1.1802, XIV 211
Nielsen, Jørgen – Gudme, XII 113
Nielsen, Jørgen – Lørup, XI 197
Nielsen, Lars (Laurs, Laurits) – ungkarl, Trunderup, VIII 120
Nielsen, Søren – i Skjerninge Balle, IV 369
Nielsen, Søren – Skjerninge Balle, IV 369
Nielsen, Zacharias – Kogtved, VIII 356
Nissen, Jacob – skrædder, Skaarup, VI 212
Nobel, Hans – justitsraad, Sandholt, III 103, enke Anna Marie Böckmann, IV 387
Nobel, Hans – Sandholt, III 502
Nobel, Martha – enke, Sandholt, VIII 33, efter cancelliraad Christian Nøragger
Nogel, Birthe Clausdatter – Hennetved, VIII 31, ~ Mads Madsen
Næraae, Kirstine Pedersdatter – Oluf Gabrielsen Holmers hustru, i Øster Skjerninge Balle, VIII 254
Nøragger, Christian – cancelliraad, Sandholt, IV 341, enke Martha Nobel, Sandholt, VIII, 33
Nøragger, Fredericha – enke, Sandholt, XIII 67, efter cancelliraad Søren Lindam
Nøragger, Frederik – aandsvag, Sandholt, VI 179
Nøragger, Niels – Sandholt, VIII 173, justitsraad Hans Nobel Nøraggers broder
Obelitz, Balthazar von – major, IV 407
Obenhausen, Cathrine Hedevig – Allested, VI 174, ~ lieutenant Johan Henrik Püschel
Ocksen, Lovisa Hedevig – Norskov, III 173, 203, ~ major Peter Bernhard von Wolffrad
Offenberg, Hans Christopher von – commandeur 1722, Vestergaard, 1 bind
Offer Hansen – Stenstrup, og enke Gjertrud Fog, VI 197
Oles (Olufs) datter, Abelone – enke, Langeskov, XIII 41, 43, 44, 45, 53, efter Jens Hansen
Oles (Olufs) datter, Johanne –Vesterby paa Langeland, VIII 21, ~ Mads Rasmussen
Oles (Olufs) datter, Kirsten – enke, Slæbæk, XII 139, efter Christen Hansen
Oles (Olufs) datter, Nicoline – datter, Sallinge Lunde, XIII 33, møller Ole Pedersen
Olsen, Jørgen – dreng, Sallinge Lunde Mølle, XI 255
Olsen, Niels Bang – Gudme, IX 118
Oustrup, Peder Sørensen – fhv. foged, Ørbæklunde, IV 371
Parsberg, Sophie Amalie – enke, II 381, efter Axel Juel
Parsberg, Sophie Amalie – enke, Taasinge, VIII 252, efter kammerherre og oberst Niels Juel
Pedersdatter, Anne (Anna) – Høje, VII 110, ~ Christen Andersen Væver
Pedersdatter, Anne (Anna) – Mullerup, III 199, ~ smed Anders Marcussen
Pedersdatter, Anne (Anna) – Ullerslev, V 245, ~ Hans Hansen Eibye
Pedersdatter, Bodil – enke, Holmdrup, død 1705 (se Odense Amts skiftedok.), efter skovrider Hans Olesen
Pedersdatter, Johanne – Lundeborg, VIII 193, ~ Jens Rasmussen
Pedersdatter, Johanne – Vejstrup, II 894, III 1, ~ Knud Knudsen
Pedersdatter, Karen – Hennetved, 22.5.1801, XIV 175, ~ skrædder Christen Christensen
Pedersdatter, Karen – Tullebølle, VIII 309, ~ Christen Hansen
Pedersdatter, Karen – Ulemosegaard, VIII 333, ~ Laurits Landt
Pedersdatter, Kirsten (Kirstine) – enke, Bovense, XI 207, efter Rasmus Cortsen
Pedersdatter, Maren – enke, Tøjstrup, II 53, efter Jens Erreboe af Faaborg
Pedersdatter, Margrete – Jordløse Trunderup, X 185, ~ Hans Eriksen
Pedersdatter, Mette – enke, Slæbæk, XII 213, efter bødker Rasmus Andersen
Pedersdatter, Mette – Skyttegaarden, XIII 24, ~ Frants Hansen Gammelgaard
Pedersdatter, Mette – Kværndrup, VIII 355, ~ Hans Jørgensen
Pedersdatter, Mette – Ullebølle Strandhus, II 794, ~ Hans Rasmussen
Pedersdatter, Pedernille – Lunde, XII 65, ~ skrædder Knud Christensen
Pedersdatter, Sara – enke, Trunderup, XIII 7, efter Niels …
Pedersen, Anders – Nyborg Mølle, 30.11.1705, I 80
Pedersen, Anders – Slæbæk, VIII 217, ~ Else Sørensdatter ib.
Pedersen, Erik – Taarup og hustru Kirsten Hansdatter, VIII 248
Pedersen, Hans – herredsfoged, Hindema, III 7
Pedersen, Hans – Rødme, VIII 22, enke Johanne Ibsdatter, XI 153, 165, 185
Pedersen, Hans – ungkarl, Lørup, XII 189
Pedersen, Lars (Laurs, Laurits) – møller, Horne, X 181
Pedersen, Ole (Oluf) – møller, Sallinge Lunde, VIII 355, 363, hans datter Nicoline Olufsdatter, XIII 33
Pedersen, Peder – Illum, XII 233
Pedersen, Søren – ungkarl, Ullerslev, III 230
Pedersen, Truels – Hesselager, IV 384
Pentz, Frederik Ludvig von – conferentsraad, Fjellebro, VI 1, ~ Anna Margrete von Holsten, IV 415
Pentz, Kirstine Sophie von – frøken, Maare, V 337
Petersen, Anke – enke, Vejlegaard og Lundegaard, III 135, efter generallieutenants Adolph Neuberg
Petersen, Lorents – cancelliraad og birkedommer, Brolykke, II 892, IV 223 og hustru Anna Maria Buchwald
Petersen, Magdalene – enke, Norskov, III 837, efter landtingshører og skriver Lorents Abro, Sjælland
Piil, Jesper – herredsskriver, Langeland, II 501
Piil, Lars (Laurs, Laurits) Hansen – Vormark, XII 73
Pingel, Johan Christian – etatsraad, Skaarup, VII 114 og 1 pk.
Poulsdatter, Johanne Margrethe – enke og indsidder, Hennetved, reg. 1799 27.3.1799, XIV 148, efter Christen Nielsen
Poulsdatter, Kirstine – Kissendrup, VIII 318, ~ Jørgen Dinesen Flöcke (Flykke)
Poulsdatter, Maren – Skaarupør, III 5, ~ Peder Rasmussen Lange
Poulsen, Erik – Sønder Broby, VI 55
Poulsen, Jens – sognefoged, Stenstrup, XIII 153
Poulsen, Rasmus – og hustru Maren Nielsdatter, Nyby paa Thorseng, XIII 46, 53, 59, 63
Praëm, Hugo – Risinge, III 615
Praëm, Pernille – enke, Risinge, III 843, efter Eskild Ebbesen
Prag, Birgitte Sophie – enke, Skovsbo, Langeland, VI 268, efter Poul Henr. Schalck
Pryds, Christian – Longelse, VIII 146, ~ Mette Jespersdatter, IV 279
Pultz, Hans Frederik – oberst, Rygaard, 1718 – 1 bind
Pultz, Henrik Christopher – ritmester, Skovsbo, og hustru Birgitte Sophie Kaas, IV 108, 160
Pultz, Peter – Rygaard, IV 315
Püschel, Johan Henrik – lieutenant, Allested, VI 174
Raben, Sophie Hedevig – enke, Glorup, XIII 79, efter gehejmeraad og greve Adam Gottlob Moltke-Bregentved
Randrup, Lars – skomager, Hennetved, VI 219
Rasch, Charlotte Amalie – enke, Flintholm, III 1039, IV 1, efter etatsraad og landsdommer Christian Schouboe
Rasch, Hans – Lindelse, reg. 1800 4/11 XIV 163, 168, ~ Anne Marie Hansdatter
Rasch, Philip – Nybølle, funden død, XII 97
Rasmusdatter, Anna – Høje, V 412, ~ Jens Nielsen
Rasmusdatter, Anna – Jordløse, X 153, ~ Hans Jensen
Rasmusdatter, Anna Cathrine – Kværndrup, XI 137, ~ Niels Hansen Falle
Rasmusdatter, Anna Christine – Starup, XII 135, ~ Henning Hansen Skrædder
Rasmusdatter, Anna Kirstine – Ollerup, XIII 76, ~ Mads Jørgensen
Rasmusdatter, Anne – Skaarup, V 356, ~ væver Morten Pedersen
Rasmusdatter, Anne – Svanninge, XII 225, ~ Hans Nielsen
Rasmusdatter, Anne (Anna) – Nørre Broby, XII 205, ~ Lars Jensen Hjulmand
Rasmusdatter, Anne (Anna) – Trunderup, IX 149, ~ Henrik Rasmussen
Rasmusdatter, Anne Cathrine – Ullerslev, VIII 26, ~ Rasmus Jacobsen
Rasmusdatter, Hilleborg – Vester Aaby, III 1028, ~ Rasmus Nielsen Kjøng
Rasmusdatter, Johanne – Haubølle, VI 264, ~ Niels Hansen Land, (~2 Karen Hansdatter VII 77)
Rasmusdatter, Johanne – Ulbølle Strandhuse, V 364, ~ Hans Rasmussen
Rasmusdatter, Kirsten – Vormark, X 217, ~ Peder Rasmussen
Rasmusdatter, Kirsten (Kirstine) – Bredagergaard, VI 282, ~ Anders Hansen Fugl
Rasmusdatter, Kirsten (Kirstine) – Lækkely 14.7.1800, XIV 158, ~ indsidder Hans Hansen
Rasmusdatter, Kirsten (Kirstine) – pige, Gislev, IX 135
Rasmusdatter, Mariane – Aunslev, VIII 359, ~ Gotfred Jørgensen
Rasmussen Rasmus – Oure, XII 93
Rasmussen Rasmus – skrædder, Taarup, XI 205
Rasmussen, Anders – Vester Hæsinge, X 117
Rasmussen, Anders – Vester Skjerninge, V 417, ~ Anna Pedersdatter Graae, III 177
Rasmussen, Hans – barn, Gjestelev, VIII 299
Rasmussen, Hans – møller, Sønder Longelse, IV 211, enke Dorthea Hansdatter, IV 268
Rasmussen, Hans – Trunderup, VIII 17 (jfr. H. R. Lundegaard …)
Rasmussen, Hans – Ulbølle Strandhuse, VI 168, ~1 Mette Pedersdatter II 794, ~2 Johanne Rasmusdatter V 364
Rasmussen, Hindse – Aunslev, VI 211, stifsøn af Rasmus Mortensen
Rasmussen, Mads – ungkarl, Lunde, V 433
Rasmussen, Morten – Aunslev, IV 345
Rasmussen, Niels – Hjortholm, III 384, ~ Gjertrud Hansdatter, III 3, 21
Rasmussen, Niels – Trunderup, V 70
Rasmussen, Niels – Øster Skjerninge, IX 145
Rasmussen, Rasmus – Gjestelev, VI 233
Rasmussen, Rasmus – Oure, XII 93
Rasmussen, Rasmus – skrædder, Taarup, XI 205
Rasmussen, Rasmus – ungkarl, Gjestelev, VIII 303
Reventlow, Johan Ludvig – greve, Brahetrolleborg, XIII 45
Rifberg, Anna Cathrine – birkedommer og ridefoged Niels Stehrs enke, paa Skovsgaard, Ollerup Sogn, VII 47
Riising, Peder Kryssing – major, Faaborg Vejrmølle, 1829 – 1 bind, 1 pakke
Roeholt, Maren Kirstine – jomfru, Kullerup, XIII 30, 32, 35
Rosenkrantz, Charlotte Hedevig – enke, Holmelund, II 512, efter oberstlieutenant Jørgen Wind
Rosenkrantz, Christian Corfits – capitain, Damsbo, 1720 – 1 bind
Rosenvind, Peder Andersen – kjøbmand, Nyborg 1815 – 1 bind, 1 pakke
Rytter, Jørgen – Svanninge, XII 221
Römer, Anna Sophie Amalie von – enke, Ulbølle, XI 222, efter procurator … Morup, Haderslev
Römer, Hans Vilhelm von – capitain, Ulbølle, VIII 72
Rönne, Armgott Ottonette Elisabeth von – Stenstrupgaard, IV 305, ~ oberstlieutenant Georg Bredahl
Rönnebeck, Matthias Friderich, von – afsk. premierlieutenant, Tøjstrup, VIII 123
Schaffenberg, Charlotte Friderica Vilhelmine, III 243
Schalck, Henrik – chirurgus, Kjøbenhavn, III 16, enke Maren Christine Martners (?), Skovsbo, Langeland, III 904
Schalck, Poul Henrik – Skovsbo, Langeland, IV 283, enke Birgitte Sophie Prag, VI 268
Scharwing, Frederikke Christiane – Hellerup, IV 379, ~ justitsraad Salomon Lindegaard
Scheel, Magdalene – enke, Holmelund 1733 – 1 bind, efter cancelliforvalter Hans Rasmussen
Scherewien, Carl Leopold von – conferentsraad og landsdommer, Søbo, VII 81
Schiöring, Anna Jensdatter – V 332, ~ inspecteur ved grevskabet Langeland Jørgen Hansen
Schlaberndorff, Louise Charlotte von – enke, Hverringe, II 274, efter generalmajor Niels Krabbe
Schmidt, Hans Hansen – barn, V 357, søn af Lindevads Mølle
Schmidt, Hans Rasmussen – møller, Lindevads Mølle, IV 291
Schmit, Christopher Otto – etatsraad, Hellerup, VII 73
Schneidewind (Snedevind), Johan – Sollerup, VIII 15
Schoubo, Niels Leth – overauditeur, Brudager, VIII 250, ~ Johanne Snitker, VIII 193
Schousgaard, Jens Mortensen – Lunde, XI 159
Schrøder, Henrik – gartner, Stenstrup, VIII 186
Schäffer, Henriette – Langaa Præstegaard, XIII 5, 8, 11, 18, 23, 25, ~ oberst Christian Ludvig von Holten
Sehested, Erik Christian – oberstlieutenant, Bjørnemose, III 670, ~ Sophie von Holsten, III 174
Sehested, Niels – oberstlieutenant, Broholm, II 587, enke Elisabeth Skeel, (~ Caspar v. Wessel) III 907
Sehestedt, Christian – gehejmeraad og stiftsbefalingsmand, Ravnholt, II 278, enke Charlotte Amalie
Seiersen, Jørgen – Høje, V 350
Siersted, Severine Marie – jomfru, Bejerholm, XIII 211
Skeel, Amalie Margrete – enke, Gislev Præstegaard, IV 329, efter baron, kammerherre og hofjægermester Christian Frederik Holck, til Holckenhavn,
Skeel, Elisabeth – Broholm, III 907~ viceadmiral Casper von Wessel
Skeel, Frederik Christian – gehejmeraad, Mullerup, XI 234, 236, 251
Skeel, Holger – gehejmeraad, stiftamtmand, i Sjælland, Mullerup, IV 210
Skeel, Ide – II 831, ~ major Wolf Stegfred von Holsten, paa Bjørnemose, II 162
Smed, Niels Andersen – Lyndelse, X 233
Snitker, Johanne – Brudager, VIII 193, ~ overauditeur Niels Leth Schouboe
Steensen Leth, Carl Frederik – major, Steensgaard og Egelykke, og enke Constance Henriette Fabritius Tengnagel 1827 – 1 bind, 1 pakke
Steensen, Hans Gotfred – oberstlieutenant, Steensgaard, III 21
Steensen, Henrik – Steensgaard, I 205
Steenøre, Rasmus – Bjerreby, X 241, enke Bodil Jensdatter, XII 229
Stehr (Stær), Niels – ridefoged og birkedommer, Egeskov, IV 368, enke Anna Cathrine Rifberg, Skovsgaard, Ollerup Sogn, VII 47
Staal, Kirsten Larsdatter – enke, V 329, efter Hans Christian Zeuthen
Svitzer, Abel – jomfru, Horne, XI 249, 259
Sørensen, Rasmus – dreng, Heden, VIII 217
Sørensen, Rasmus – Lysemosegaard, XIII 9
Tambsen, Joachim Daniel – oberstlieutenant, Ravnholt, IV 283
Tengnagel, Constance Henriette Fabritius – Steensgaard og Egeløkke, og ægtefælle major Carl Frederik Steensen Leth, 1827 – 1 bind, 1 pakke
Terkel, Otto Henrik – fh. agende postfører Kjøbenhavn-Hamborg, Ny Mølle, Ellested, X 41
Thomasdatter, Margrete – Ærøskjøbing, III 152, ~ Christian Christensen Møller
Thomsen, Henrik – Espe, XIII 69
Thomsen, Nicolai – i Kirkeby, III 643
Thomsen, Niels – skomager, Kværndrup, X 201
Thorup, Elisabeth Hansdatter –Vester Skjerninge, III 160, ~ Peder Christophersen
Thyebjerg, Jens – murmester, Brudager, VI 137
Tietgens, Peter Ulrik – forpagter, Rygaard, XIII 1, 27, 29, 31, 40, 41, ~ Magdalene Haartzen, VI 64
Toftenæs, Hans Nielsen – møller, Lindevads Mølle, IV 194
Tolderlund, Maren Madsdatter – Ullerslev, VI 303, ~ Hans Hansen Eibye
Tommerup, Johanne – Søbo, II 287, ~ commerceraad Johan Eskild Falsen, (~1 … begr. 15/11 1729 i Jordløse)
Trochmann, Anna Christine – enke, Brudager, III 582, efter Daniel Kellinghuusen
Trolle, Helle – enke, Klingstrup, II 133, efter amtmand Jørgen Henning Valckendorff
Truels Pedersen – Hesselager, IV 384
Tönder, Maren – Rødkilde, III 382, IX 1, ~ Jens Lange
Uldall, Johannes – landsdommer og byfoged, Svenborg, og hustru Cathrine von Bergen 1807, 1 bind, 1 pakke
Uldrup, Jens Pedersen – Hennetved, IV 320, enke Barbara Bülch, VI 94
Urne, Joachim Frederik – capitain, Stenstrup, VIII 249
Urne, Sivert – Julskov, 1713, 1 bind
Valckendorff, Henning Christopher – oberstlieutenant, Klingstrup, II 281, enke Anna Margrete von Halem, V 376
Wegner, Sophie Dorthea – enke, Brobygaard, VI 163, efter hollænder Johan Jørgen Einfeldt
Weibye, Lars Jensen – strandcontroleur, Lindelse, VI 124, hans søn Jens Larsen Weibye, Hennetved, VIII 13
Wiiger, Jens Thomesen – fhv. borger i Kjerteminde, paa Brolykke, III 14
Wilhelm, Ole (Oluf) – ridefoged, Raschenberg, V 1
Wilhelm, Peter – logerende, Kogtvedgaard, IV 347
Wind, Christiane Rise Margrete – greve Frederik Christian Holck Winterfeldt, til Fjellebro, kammerherre og oberstlieutenants enke 1838 – 1 bind, 1 pakke
Wind, Karen – enke, Boltinggaard, I 89 – 31.5.1706, efter amtmand Preben von Ahnen, til Kopanger
Wind, Regitse Margrete – jomfru, Gislev, VIII 220
Wind, Sophie Amalie – enke, Mullerup, II 500, efter Anders Skeel
Winding, Christen – Ulemosegaard, III 608
Winterberg, Anna Cathrine – jomfru, Heden, V 414
Wogt, Christian – møller, Vester Skjerninge, IV 348
Wolf, Anna Margrete – enke, Ørbæklunde, III 110, efter justitsraad Matthias Henriksen Rosenvinge
Würkern, Cecilie Cathrine von – jomfru, Lammehave, VIII 121
Zumbildt, Christine – enke, Hjortholm, VI 200, efter consistorialraad Dines Christian Krag
Aagaard, Kirstine Marie – Skovsgaard, anm. 1800 11/1, XIV 152, 166, 178, 190, 219, 258