Krumstrup ! - II, 1726-1817

Afskrift af register til skifteprotokol
Krumstrup Gods I - II, 1726-1817
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Adolphsdatter, Abigel – Straruphuset, 24.10.1777, I 494, ~ gl. Niels Knudsen
Andersdatter, Anna Maria – Lørup, 17.7.1766, I 421, -L, ~1 Anders Pedersen I 142, ~2 Jørgen Nielsen
Andersdatter, Karen – Ore, 2.8.1756, I 252, ~ skrædder Casten Hermansen
Andersdatter, Maria – enke, Gislev, 29.4.1794, II 22, 24, efter Anders Michelsen
Andersen, Hans – Gislev, 25.4.1730, I 4, ~ Anne Christophersdatter
Andersen, Hans – Sandager, 7.2.1746, I 149, enke Maren Hendrichsdatter 14.4.1762, I 373, (~1 Knud Hansen (Kb.))
Andersen, Jens – bager, Lørup, 21.1.1785, I 523, ~1 …, +L, ~2 Anna Hansdatter, -L
Andersen, Jens – Sandager, 4.10.1784, I 515, ~1 Anne Ibsdatter 2.9.1780, I 501, ~2 Anne Marie Clausdatter, (~2 Hans Nielsen II 96, ~3 Knud Pedersen)
Andersen, Michel – Lørup, 12.4.1777, I 475, ~1 Margretha Pedersdatter 16.11.1761, I 368, død for ca 4 aar siden, +L, ~2 Marie Hansdatter, -L
Andersen, Peder – ungkarl, Sandager, 10.9.1753, I 270, (søn af Anders Pedersen I 80 og Karen Rasmusdatter)
Bager, Jens Andersen – Lørup, 21.1.1785, I 523, ~2 Anna Hansdatter
Baltzarsdatter, Anne – Sandager, 2.8.1784, I 511, ~ Peter Clausen
Bechman, Herman – Sandager, 7.2.1746, I 152, ~ Maren Pedersdatter
Birk, Iver Jørgensen – forpagter, Krumstrup og Lundegaard, 20.4.1746, I 161, registrering af hans efterladenskaber paa Krumstrup, ~ Christiana Sophia Lauridsdatter, (~1 forpagter Erich Jensen fol. 87)
Christensdatter, Apelone – Lørup, 23.10.1739, I 85, -L, ~ Mads Laursen
Christensen, Hans – Lørup, 30D, 2.3.1776, I 464, -L, ~ …
Christiansdatter, Johanne – Sandager, 4.7.1741, I 112, ~ Michel Rasmussen 13.6.1747, I 183, (~2 Anna Villumsdatter)
Christiansdatter, Maria – enke, Gislev, 29.4.1794, II 22, 24, efter Anders Michelsen I 548
Christophersen, Søren – Sandager, 15.5.1743, I 191, ~ Karen Sørensdatter
Clausdatter, Anne Marie – Ellinge, ..3.1777, I 485, (nogle dage før manden) og ægtefælle Lorentz Palludan død 21.3.1777
Clausdatter, Kirsten – Sandager, 26.5.1741, I 119, -L, ~ Anders Hansen der beholder boet uskifte efter forlig af 5.5.1741 med hendes fader
Clausdatter, Susanne – Ravndrup, 13.3.1785, I 520, -L, ~1 Hendrich Rasmussen 31.8.1760, I 336, +L, ~2 Rasmus Rasmussen
Damgaard, Hans – Sandager, 8.4.1757, I 275, -L, ~ Maren Andersdatter
Davidsdatter, Maren – Sandager, 30.3.1744, I 192, ~1 Peder …, ~2 Rasmus Jensen
Ditlefsdatter, Anna Margarethe – Gislev, 11.7.1759, I 311, ~1 Christen Tønder 7.2.1742, I 136, ~2 Christopher Hansen 11.4.1777, I 483, (~2 Giertrud Christophersdatter)
Espensen, Claus – møller, Sandager Mølle, 17.10.1786, I 533, -L, ~ Marthe Hansdatter, (~1 Christopher Sørensen I 426)
Frandsdatter, Anna Margretha – enke, Sandager Mølle, 28.2.1749, I 225, efter Peder Henning
Hansdatter, Anna – Lørup, 19.11.1749, I 243, ~ Jens Jacobsen
Hansdatter, Anna Kirstine – Frørup, 30D, 7.7.1790, II 2, ~ Hans Andersen
Hansdatter, Johanne – Sandager, 26.2.1754, I 256, ~ Jens Rasmussen
Hansdatter, Karen – Lørup, 16.7.1780, I 501, ~1 Niels Pedersen 5.3.1746, I 197, ~2 Niels Pedersen
Hansdatter, Kiersten – Gislev, 19.1.1760, I 326, -L
Hansdatter, Maren – Lørup, 30D, 18.2.1771, I 448, ~ skrædder Anders Christensen
Hansdatter, Mette – enke, Gultvedholm, sk. beg. 7.11.1763, I 390, efter Mads Rasmussen
Hansdatter, Zidzel – Gultved, 19.2.1780, I 498, ~ David Nielsen, (~2 Johanna Johansdatter 17.11.1792, II 8)
Hansen, Anders – Sandager, 12.12.1758, I 290, -L, ~ Kirsten Clausdatter 26.5.1741, I 119, -L, (forlig mellem enkemanden og hendes fader af 5.5.1741), ~2 Anna Maria Rasmusdatter
Hansen, Gabriel – Gislev Holme, 14.5.1743, I 123, ~ Maren …
Hansen, Ib – Gislev, 24.8.1764, I 410, ~ Mette Sophie Stephansdatter 31.7.1769, I 444, (~2 Rasmus Michelsen)
Hansen, Jens – ungkarl og tjenende, Ravndrup, 12.7.1759 eller 1760, I 301 (søn af Hans Pedersen Jyde I 250 og Bodil Nielsdatter)
Hansen, Jørgen – Lørup, 13.3.1780, I 500, ~ Bodil Nielsdatter
Hansen, Laurs – Gislev, 26.3.1772, I 452, -L, ~ Sidsel Knudsdatter
Hansen, Michel – Ravndrup, 4.7.1761, I 355, ~1 Karen Pedersdatter 19.11.1747, I 206, (~1 Niels Pedersen I 40, ~2 Jørgen Hansen Holm se I 46, skifte 28.9.1735), ~2 Johanne Nielsdatter 1.2.1751, I 247, +L, ~3 Anna Maria Larsdatter, -L
Hansen, Niels – Pederstrup, 24.12.1737, I 66, ~1 Sidsel Nielsdatter 3.7.1737, I 54, +L, ~2 Mette Laursdatter, -L (~2 Rasmus Laursen I 193)
Hansen, Peder – ugift tjenestekarl, Næraa, 4.1.1777, I 470
Hansen, Poul – Sandager, 9.9.1749, I 234, ~ Karen Rasmusdatter, (~1 Anders Pedersen I 80, ~3 Niels Hansen Holm)
Hansen, Rasmus – enkemand, Ravndrup, 12.3.1742, I 121, efter Maren Madsdatter ~ 26.10.1710 I Gislev Kirke
Hansen, Rasmus – Gultved, 20.10.1777, I 492, ~ Birthe Knudsdatter
Hansen, Sone – Sandager, dødsfaldet tillyst 8.4.1741, I 104, -L, ~ Dorthe Pedersdatter
Hartvigsdatter, Maren – Sandager, 21.8.1761, I 363, ~1 Peder Knudsen 15.2.1748, I 217, ~2 Torben Hansen
Hendrichsdatter, Maren – Sandager, 14.4.1762, I 373, ~1 Knud …, ~2 Hans Andersen 7.2.1746, I 149
Hendrichsdatter, Maria – Lørup, 4.3.1772, I 452, ~ Peder Rasmussen
Henning, Peder – Sandager Mølle, 13.7.1739, I 83, enke Anna Margretha Frandsdatter 28.2.1749, I 225
Holm, Hans Rasmussen – Gultvedholm, 1.5.1731, I 12, ~1 Anna Rasmusdatter I, ~2 Anne Rasmusdatter, (~2 Jørgen Jensen I 380)
Holm, Jørgen Hansen – Ravndrup, se fol I 46, skifte 28.9.1735, ~ Karen Pedersdatter 19.11.1747, I 206, (~1 Niels Pedersen I 40, ~3 Michel Hansen)
Holst, Charlotte Helene Lorentzdatter – enke, Ellinge, 1.2.1777, I 481, efter maler Michael Palludan
Hyldsmand, Jørgen Jensen – Hyldshus, 24.3.1744, I 167, ~ Kirsten Hansdatter
Ibsdatter, Anne – Sandager, 2.9.1780, I 501, ~ Jens Andersen 4.10.1784, I 515, (~2 Anne Marie Clausdatter)
(Issaksen), Bodel – enke, Sandager, 31.10.1789, I 548, efter Isak Pedersen I 498
Jacobsdatter, Kirsten – Ravndrup, 23.10.1774, I 462, ~ Hans Clausen
Jacobsdatter, Kirsten – Ravndrup, 4.12.1747, I 222, ~ Anders Hansen
Jacobsen, Gorm – Holme, 16.3.1779, I 496, -L, ~ Anna Andersdatter, der gaard paa aftægt, aftægtskontrakten anders 5.6.1779
Jacobsen, Jacob – ugift tjenestekarl, Ore, Næraa Sogn, 23.12.1787, I 542
Jensdatter, Anne – Gultvedholm, 8.10.1781, I 504, ~ Lars Rasmussen Krogh
Jensdatter, Berthe – tjenestepige, Sandager, 9.10.1747, I 209, arvinger ukendt
Jensdatter, Maren – Gislev-Holme, 16.2.1748, I 218, ~ Jørgen Hansen
Jensdatter, Mette – Lørup, 8.5.1747, I 203, ~ Niels Hansen
Jensen, Erich – Krumstrup, 25.7.1741, I 87, ~ Christiana Sophie Lauridsdatter, samfrændeskifte iflg. Kgl. bevilling af 7.8.1739, (~2 forpagter Iver Jørgensen Birk, fol 161)
Jensen, Jørgen – Gultvedholm, 13.10.1763, I 380, 464, ~ Anna Rasmusdatter, (~1 Hans Rasmussen Holm, I 12)
Jensen, Jørgen – Hyldshus, 24.3.1744, I 167, ~ Kirsten Hansdatter
Jensen, Jørgen – Ravndrup, 31.7.1797, II 30, -L, ~ Anne Margrete Rasmusdatter
Jensen, Niels – Ore, 24.6.1726, I 1, ~ Kirsten Hansdatter
Jensen, Peder – Sandager, 30D, 19.11.1804, II 57, ~ Maren Jepsdatter
Jensen, Rasmus – Sandager, og hustru Kirsten Mortensdatter 23.12.1746, I 202
Jensen, Søren – murmester, Lørup, 30D, 3.10.1770, I 446, ~1 Maren Pedersdatter 27.6.1746, I 156, ~2 Anne Hansdatter
Johansdatter, Johanna – Gultved, 17.11.1792, II 8, ~ David Nielsen
Jyde, Hans Pedersen – Lørup, 13.12.1752, I 250, ~ Bodil Nielsdatter
Jørgensdatter, Anna – Hyldshus, 1.6.1745, I 172, ~ Hans Christian(sen) Skiøtte 18.2.1746, I 175, (~2 Anne Chatrine Pedersdatter)
Jørgensdatter, Bodil – Lørup, 27.6.1772, I 456, ~ Hans Pedersen
Jørgensen, Jens – almisselem, Gislev-Holme, 16.12.1775, I 463, ~1 Anne Marie Madsdatter 25.7.1768, I 442, +L, ~2 Ellen Rasmusdatter, -L
Knudsen, Peder – Sandager, 15.2.1748, I 217, ~1 … sk. 9.6.1735), ~ Maren Hartvigsdatter 21.8.1761, I 363, (~2 Torben Hansen)
Knudsen, Søfren – Sandager, 10.12.1747, I 214, -L, (søn af Maren Hendrichsdatter enke efter Hans Andersen I 149)
Krøll, Peter Christophersen – skomager, Lørup, 17.4.1782, I 505, ~ Karen Nielsdatter
Larsdatter, Marie – Sandager, 31.1.1770, I 445, ~ Peder Tobiasen 6.5.1774, I 459, (~2 Karen Nielsdatter)
Larsdatter, Mette – Næraa, 6.2.1767, I 434, ~ Hans Olsen, 30D, 27.5.1768, I 440, (~2 Mette Rasmusdatter)
Larsen, Mads – Lørup, 29.6.1746, I 165, ~1 Apelone Christensdatter 23.10.1739, I 85, -L, ~2 Karen Nielsdatter
Laursen, Rasmus – Pederstrup, 3.2.1745, I 193, ~ Mette Larsdatter, (~1 Niels Hansen I 66, ~1 Sidsel Nielsdatter I 54)
Laursen, Rasmus – ungkarl og landsoldat, Krumstrup, 29.10.1804, II 55, (søn af Berthe Hansdatter, ~ selvejer, husmand og væver Anders Nielsen i Lørup)
Madsdatter, Anne Marie – Gislev-Holme, 25.7.1768, I 442, ~ Jens Jørgensen 16.12.1775, I 463, (~2 Ellen Rasmusdatter)
Madsdatter, Dorthe – Gislev-Holme, 22.4.1772, I 453, ~ Lars Pedersen
Madsdatter, Marie – Strarup, 19.5.1774, I 461, ~ Niels Knudsen
Madsen, Jørgen – Lørup, 19.1.1799, II 35, ~ Maren Christensdatter
Madsen, Peiter – bødker, Lørup, 2.12.1760, I 350, ~ Karen Jørgensdatter
Mandixen, Peder – Sandager, 17.8.1766, I 469, -L, ~ Anna Hansdatter
Michelsdatter, Maren – Lørup, 24.11.1747, I 211, -L
Michelsen, Anders – Gislev, 2.1.1789, I 548, enke Maria Andersdatter eller Christiansdatter i Gislev, 29.4.1794, II 22, 24
Michelsen, Hans – Lørup Mølle, 2.8.1802, II 45, ~ Magdalene Nielsdatter 9.2.1813, II 66
Michelsen, Lars – Gislev, og hustru Anne Margrete Pedersdatter 20.6.1797, II 29
Michelsen, Michel – møller, Lørup (eller Krumstrup Mølle), 18.2.1753, I 265, ~ Anna Margaretha Hansdatter
Michelsen, Peder – skrædder, Lørup, 26.6.1772, I 455, -L, ~ Karen Jørgensdatter
Mortensdatter, Kirsten – Sandager, og ægtefælle Rasmus Jensen 23.12.1746, I 202
Møller, Niels – Pederstrup, 27.7.1742, I 184, -L, ~ Karen Jensdatter
Nielsdatter, Applone – Lørup, 8.8.1782, I 507, ~ smed Albreth Henrichsen
Nielsdatter, Johanne – Ravndrup, 1.2.1751, I 247, ~ Michel Hansen 4.7.1761, I 355, (~2 Anne Marie Larsdatter)
Nielsdatter, Magdalene – enke, Lørup Mølle, 9.2.1813, II 66, efter Hans Michelsen 2.8.1802, II 45
Nielsdatter, Maren – enke, Gislev, 28.2.1766, I 419, efter Jens Nielsen Foged (Kb.) begr. 6.2.1735 (~ 1717)
Nielsdatter, Sidsel – Pederstrup, 9.7.1737, I 54, ~ Niels Hansen 24.12.1737, I 66, (~2 Mette Laursdatter)
Nielsen, Hans – Sandager, 31.5.1817, II 96, ~ Anna Marie Clausdatter, (~1 Jens Andersen I 515, ~3 Knud Pedersen i Trumerup)
Nielsen, Jens – Ore, 10.1.1750, I 245, ~ Maren Clausdatter
Nielsen, Peder – Ravndrup, 17.11.1747, I 207, -L, (søn af Karen Pedersdatter I 206 og Niels Pedersen I 40)
Nielsen, Rasmus – bødker, Gislev, 28.9.1760, I 335, afkald efter ham, ~ Else Rasmusdatter
Nielsen, Rasmus – enkemand, Strarupgaard, 8.1.1731, I 8, efter …
Olsen, Hans – Næraa, 30D, 275.1768, I 440, ~1 Mette Larsdatter 6.2.1767, I 434, ~2 Mette Rasmusdatter
Olufsdatter, Anne – Lørup, 29.7.1804, II 50, ~ Søren Rasmussen
Palludan, Lorentz – Ellinge, 21.3.1777, I 485, og hustru Anne Marie Clausdatter død nogle dage før manden
Pedersdatter, Anne – Lørup, 10.11.1813, II 81, enkemanden skomager Christen Jensen skifter i anledning af nyt ægteskab
Pedersdatter, Anne Magrethe – Gislev, og ægtefælle Lars Michelsen 20.6.1797, II 29
Pedersdatter, Birtha – Sandager, 13.11.1793, II 18, -L, ~ gl. Hans Nielsen
Pedersdatter, Karen – Lørup, 20.1. eller 21.1.1792, II 3, ~ Jep Jensen
Pedersdatter, Karen – Ravndrup, 19.11.1747, I 206, ~1 Niels Pedersen 20.6.1731, I 40, +L, ~2 Jørgen Hansen Holm se I 146, sk. 28.9.1735, +L, ~3 Michel Hansen, -L
Pedersdatter, Maren – enke, Gultved, 15.9.1779, I 498, efter Rasmus Rasmussen (Kb.)
Pedersdatter, Maren – Lørup, 27.6.1746, I 156, ~ murmester Søren Jensen 30D, 3.10.1770, I 446, (~2 Anne Hansdatter)
Pedersdatter, Maren – malkepige, Krumstrup, 26.12.1800, II 43, +L, (datter af Peder Jensen I Sandager)
Pedersdatter, Margaretha – Sandager Mølle, 17.5.1749, I 231, ~ møller Christopher Sørensen 27.7.1766, I 426, (~2 Martha Hansdatter)
Pedersdatter, Margretha – Lørup, 12.11.1761, I 368 (død for 4 aar siden), ~ Michel Andersen 12.4.1777, I 475, (~2 Marie Hansdatter)
Pedersdatter, Margrette – Lørup, 30.1.1775, I 463, ~1 Jens Nielsen Tang 18.3.1743, I 185, +L, ~2 Gregers Larsen, -L
Pedersdatter, Signette – Holme, 5.8.1773, I 457, enke efter Marcus Smeltz
Pedersen, Anders – Gultved, 25.7.1763, I 376, ~ Birte …
Pedersen, Anders – Lørup, 31.7.1743, I 142, -L, ~ Anne Marie Andersdatter 17.7.1766, I 421, (~2 Jørgen Nielsen)
Pedersen, Anders – Sandager, 10.2.1740, I 80, ~ Karen Rasmusdatter se fol 270, (~2 Poul Hansen I 234, ~3 Niels Hansen Holm)
Pedersen, Hans – Hyldshus, 10.10.1816, II 90, ~ Lisbeth Nielsdatter, der skifte med børnene I anledning af indgaaelse af nyt ægteskab
Pedersen, Isack – Sandager, 7.12.1779, I 498, arveafkald efter ham, hans enke Bodel (Issaksens) 31.10.1789, I 548
Pedersen, Jacob – Gislev, 3.2.1748, I 215, ~ Anna Andersdatter
Pedersen, Jens – Ravndrup, 26.1.1809, II 60, -L, ~ Anne Margrete Rasmusdatter
Pedersen, Niels – Lørup, 5.3.1746, I 197, ~ Karen Hansdatter 16.7.1780, I 501, (~2 Niels Pedersen)
Pedersen, Niels – Ravndrup, 20.6.1731, I 40, ~ Karen Pedersdatter 19.11.1747, I 206, (~2 Jørgen Hansen Holm sk. 28.9.1735, ~3 Michel Hansen)
Pedersen, Peder – Lørup, 1.9.1784, I 513, ~ Anne Nielsdatter
Pedersen, Rasmus – Gislev-Holme, 5.2.1746, I 150, ~ Else Knudsdatter
Peitersen, Christopher – skomager, Brohuset, Lørup Mark, 30D, 27.12.1800, II 39, ~ Karen Isaksdatter
Peitersen, Hans – Gislev, 25.9.1752, I 248, -L, ~ Maren Nielsdatter, (~1 Jens …)
Peitersen, Johan – smed, Lørup, 29.4.1763, I 371, ~ Mette Ibsdatter (Jeppesdatter), (~1 smed Henrich Rasmussen I 259)
Petersen, Jacob – Gislev, 21.12.1759, I 315, -L, ~ Maren Jensdatter
Pettersdatter, Johanne – Lørup, 30D, 12.7.1784, I 508, ~ bødker Lars Nielsen
Poulsen, Rasmus – Ore, 30D, 22.8.1786, I 529, ~ Karen Poulsdatter
Rasmusdatter, Anna – Gultvedholm, 12.1.1729, I 2, ~ Hans Rasmussen 1.5.1731, I 12 (~2 Anne Rasmusdatter)
Rasmusdatter, Karen – Gultved, 16.8.1774, I 461, ~ Bertel Pedersen
Rasmusdatter, Karen – Sandager, 27.7.1776, I 468, ~ Rasmus Andersen
Rasmusdatter, Mette – Revs-Vindinge, 9.3.1731, I 10, ~ Jens Sørensen
Rasmussen, Christen – Ellinge, 25.7.1759, I 303, ~ Mette Marie Hansdatter
Rasmussen, David – Gislev-Holme, 10.2.1777, I 474, ~ Kirsten Larsdatter
Rasmussen, Hans – Gislev-Holme, 4.11.1731, I 47, ~ Else Knudsdatter, der nu ægter Lars Pedersen
Rasmussen, Hans – Lørup, 17.1.1749, I 219, ~ Anna Andersdatter, der nu ægter Niels Davidsen
Rasmussen, Hendrich – Ravndrup, 31.8.1760, I 336, ~ Susanne Clausdatter 13.3.1785, I 520, (~2 Rasmus Rasmussen)
Rasmussen, Henrich – Lørup, smed, 22.10.1756, I 259, ~ Mette Jeppesdatter (eller Ibsdatter), (~2 smed Johan Peitersen I 371)
Rasmussen, Michel – Sandager, 13.6.1747, I 183, ~1 Johanne Christiansdatter 4.7.1741, I 112, +L, ~2 Anna Villumsdatter, -L, der nu ægter Jørgen Andersen
Rasmussen, Niels – Gislev-Holme, 8.10.1789, I 546, ~ Johanne Pedersdatter
Rasmussen, Niels – Strarupgaard, 22.4.1764, I 401, ~ Bodil Knudsdatter
Rasmussen, Rasmus – bødker, Gislev, 30D, 15.7.1769, I 443, ~ Maren Rasmusdatter
Rasmussen, Rasmus – Ravndrup, 8.5.1794, II 23, 26, ~1 Susanne Clausdatter 13.3.1785, I 520, (~1 Hendrich Rasmussen I 336), ~2 Karen Hansdatter
Santleben, Jørgen – Bøgebjærg Hus, 29.10.1756, I 257, ~1 …, ~2 Elisabeth Hansdatter
Skiøtte, Hans Christian(sen) – Hyldshus, 18.2.1746, I 175, ~1 Anna Jørgensdatter 1.6.1745, I 172, +L, ~2 Anne Chatrine Pedersdatter, -L
Smeltz, Leopoldine Chatrine Marcusdatter – Gislev-Holme, 3.12.1776, I 476, -L, ~ skrædder Hans Friderich Trolle
Steffensdatter, Woldborre – pige, Gislev, 1.1.1760, I 331, -L
Stephansdatter, Mette Sophie – Gislev, 31.7.1769, I 444, ~1 Ib Hansen 24.8.1764, I 410, ~2 Rasmus Michelsen
Sørensen, Christopher – møller, Sandager, 27.7.1766, I 426, ~1 Magaretha Pedersdatter 17.5.1749, I 231, ~2 Martha Hansdatter, (~2 Claus Espensen I 533)
Sørensen, Jens – Revs-Vindinge, 20.2.1758, I 283, ~1 Mette Rasmusdatter 9.3.1731, I 10, ~2 Ellen Jensdatter
Sørensen, Laurs – enkemand og hjulmand, Sandager, 4.3.1749, I 227, efter …
Sørensen, Rasmus – Sandager, 10.5.1740, I 81, ~ Kirsten Clausdatter
Sørrensdatter, Giertrud – Sandager, 28.4.1749, I 230, ~ Laurs Hansen
Tang, Jens Nielsen – Lørup, 18.3.1743, I 185, ~ Margretha Pedersdatter
Thomassen, Jørgen – Gultved, 12.6.1785, I 529, -L, ~ Bodel Nielsdatter
Tobiasen, Christian – Gislev, 10.5.1771, I 451, -L, ~ Stine (Kirstine) Pedersdatter
Tobiasen, Peder – Sandager, 6.5.1774, I 459, ~1 Marie Larsdatter 31.1.1770, I 445, +L, ~2 Karen Nielsdatter, -L
Tønder, Christen – Gislev, 7.2.1742, I 136, enke Anna Margaretha Ditlefsdatter
Visk, Lorentz Nicolaj – Lørup, 6.11.1736, I 48
Wegner, Hendrich – Lørup, 19.4.1793, II 75, ~ Ana Pedersdatter
Wegner, Johan Friderich – betler, Sandager, 12.3.1776, I 476, ~ Karen Christensdatter
Wulf, Frands – Bøgebjærg Hus, Krumstrup Enemærker, 5.1.1787, I 538, ~ Maren Christensdatter