Hverringe 1719-1790

Afskrift af register til skifteprotokol
Hverringe Gods 1719-1790
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, … - enke, Viby, 30D 1736 17.9, I 209, efter bødker Hans Pedersen
…, Karen – enke, Løkkegaard, 8.4.1732, I 155, efter Jørgen Urtegaardsmand
Andersdatter, Anne – Viby [11a], 16.12.1735, I 169, ~1 Anders Nielsen 28.5.1722, I 31, (~1 …), ~2 Lars Rasmussen
Andersdatter, Apolone – Mesinge, 23.11.1723, I 64, ~ Rasmus Hansen Grønlund 1744 16.6, I 325, (~2 Bodil Andersdatter 1781 10.11, I 376)
Andersdatter, Bodil – Mesinge, 10.11.1781, II 376, ~1 Rasmus Hansen Grønlund 16.6.1744, I 325, (~1 Apalone Andersdatter 23.11.1723, I 64), ~2 aftægtsmand Jens Clausen
Andersdatter, Dorthe – Mesinge, 2.6.1773, II 299, ~ Peder Olufsen 4.3.1777, II 325, (~2 Kirsten Pedersdatter)
Andersdatter, Johanne – Maale, 4.8.1761, II 68, ~ indsidder Niels Nielsen
Andersdatter, Karen – enke, Maale, [Hverringe 1 v] 18.8.1788, II 501, efter Anders Frandsen 28.4.1788, II 493, (~1 Erengodt Jensdatter 31.1.1781, II 343)
Andersdatter, Karen – Viby [12a], 10.9.1763, II 119, ~ Hans Pedersen
Andersdatter, Karen – Viby [3a], og ægtefælle Lars Pedersen 22.1.1761, II 43 (~1 Gjertrud Jensdatter 2.6.1741, I 286, ~2 Gjertrud Nielsdatter 10.11.1747, I 355)
Andersdatter, Kirsten – Mesinge, 28.5.1762, II 90, ~ Peder Knudsen 18.4.1765, II 161, (~2 Karen Andersdatter)
Andersdatter, Magrethe – Midskou, 3.11.1735, I 194, ~1 Christen …, ~2 Niels Nielsen
Andersdatter, Maren – Mesinge, 29.11.1759, II 35, ~ Rasmus Jensen 17.5.1778, II 330, (~2 Kirsten Larsdatter 14.5.1763, II 109, ~3 Maren Hansdatter)
Andersdatter, Maren – Snave [4a], 12.3.1789, II 526, ~ Anders Hansen 12.3.1789, II 526
Andersen, Anders – aftægtsmand, Mesinge, 30D, 1.3.1787, II 474, ~ Bodil Mortensdatter
Andersen, Anders – Viby [6a], 19.4.1753, I 432, ~1 Karen Rasmusdatter 1.12.1750, I 411, -L, ~2 Anne Kirstine Bertelsdatter, (~2 Anders Rasmussen 1.10.1772, II 272, ~3 Mathias Nielsen 8.10.1784, II 444)
Andersen, Bertel – Maale [10a], og hustru Lisbeth Jørgensdatter 15.12.1761, II 74
Andersen, Christen – Salby, 20.12.1735, I 196, -L ~ Karen Hansdatter, (~1 Ib Andersen død 1712), + gaardafstaaelse og aftægt
Andersen, Jens – Midskov, 2.2.1753, I 430, ~ Mette Pedersdatter, + husafstaaelse og aftægt
Andersen, Jens – Snave [3a], 3.8.1729, I 113, enke og indsidderske Mette Larsdatter 30D, 1.9.1757, I 468
Andersen, Mads – gaardmand, Maale [11a], 30.4 1795, III 120, 127, ~1 Anne Cathrine Rasmusdatter 23.1.1776, II 311, (~1 Anders Bertelsen 17.4.1765, II 156), ~2 Anne Hansdatter 3.10.1786, II 472, ~3 Maren Jensdatter
Andersen, Mads – indsidder og tidligere gaardmand i Midskov, Bregnør, ..6.1768, 197, ~1 Inger Nielsdatter 20.9.1749, I 403, ~2 Anne Jacobsdatter 18.2.1756, I 446
Andersen, Niels - Midskov og hustru Karen Carlsdatter 1784 20.1, II 422
Andersen, Niels – Midskov, 27.2.1730, I 131, ~1 …, ~2 Johanne Christensdatter 26.10.1746, I 344, (~2 Anders Ibsen 2.9.1763, II 113)
Andersen, Niels – ungkarl, Maale, 20.3.1777, II 326, -L
Andersen, Peder – Viby [26a?], 26.3.1754, I 438, ~1 …, ~2 Johanne Larsdatter
Andersen, Søren – Maale [17a], 17.4.1758, I 474, ~1 Anne Frandsdatter 2.9.1753, I 436, ~2 Anne Nielsdatter Frørup, (~2 Rasmus Jensen 9.10.1768, II 203, ~3 Oluf Nielsen 4.10.1777, II 329)
Bertelsen, Anders – Maale, 17.4.1765, II 156, ~ Anne Cathrine Rasmusdatter 23.1.1776, II 311, (~2 Mads Andersen)
Bertelsen, Jørgen – Maale [10a], 6.1.1777, II 319, ~ Dorthe Jørgensdatter, (~2 unge Peder Hansen)
Bjelke, Frantz Andersen – Viby, 7.10.1722, I 49, ~1 Maren Lauritsdatter sk. 23.11.1704, ~2 Anna Sørensdatter
Bjelke, Laurs – Maale, 27.10.1727, I 95, ~ Maren Laursdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Bjørn, Hans Madsen – Maale, 9.4.1736, I 208, ~ Ursula Laursdatter
Bjørn, Lars – Maale, 1761 15.12, II 77, ~ Maren Nielsdatter + huusafstaaelse og aftægt
Bjørn, Mads Larsen – Maale, 1771 16.11, II 255 og III 151, ~ Anne Andersdatter
Bjørn, Niels Larsen – aftægtsmand, Skaven, 1781 27.2, II 377, 398, ~1 Karen Pedersdatter 1755 20.11, I     445, (~1 Oluf Ibsen 1742 10.3, I 314), ~2 Dorthe Hansdatter 1780 1.4, II 334, -L
Blegind, Maren Jensdatter – Mesinge, 1778 7.9, II 332, ~1 Peder …, ~2 indsidder Christian Sevaldt 1786 10.1, II 460
Buchwalder, Ide Øllegaard – enke, Hverringe, 1757 2.5, I 224, -L, efter Hans Købke
Buul, Hans – Mesinge, 1741 7.7, I 287, ~1 Christence Madsdatter 1738 10.4, I 246, ~2 Bodil Mortensdatter
Buul, Niels Hansen – Mesinge, 1758 21.7, II 12, ~ Johanne Madsdatter
Buul, Niels Hansen – Salby,1795 25.4, III 115, 125, ~1 Mette Larsdatter 1776 7.11, II 317, -L, (~1 Rasmus Hansen 1766 11.10, II 187), ~2 Anna Hansdatter 1781 13.9, II 374, ~3 Karen Christophersdatter
Büchwalder, Ide Øllegaard – enke, Hverringe, 1737 2.5, I 224, -L, efter Hans Købke
Carlsdatter, Karen – Midskov, og ægtefælle Niels Andersen 1784 20.1, II 422
Christensdatter, Johanne – Midskov, 1746 26.10, I 344, ~1 Niels Andersen 1730 27.2, I 131, (~1 …), ~2 Anders Ibsen 1763 2.9, II 113, (~2 Karen Poulsdatter 1775 31.1, II 307)
Christensen, Hannibal – skovfoged, Stavre, 1782 4.4, II 400, ~ Karen Pedersdatter 1757 24.8, I 469, ~2 Johanne Hansdatter
Christensen, Knud – Drigstrup, 1720 22.12, I 9, ~ Anna Ibsdatter, (~1 Ib Christensen død 1698)
Christensen, Lars – Mesinge, 1769 28.7, II 230, ~1 …, ~2 Karen Andersdatter, (~1 Peder Knudsen 1765 18.9, II 230)
Christensen, Morten – almisselem og indsidder, Taarup, 1783 30.9, II 420, ~ Anne Jørgensdatter
Christensen, Peder – Kragegaard, Mesinge, 1735 20.7, I 181, ~ Karen Jensdatter
Christensen, Poul Kiempe – Maale, 1731 4.5, I 142, ~1 …, ~2 Nille Pedersdatter 1741 30.5, I 285, (~2 Peder Madsen)
Christensen, Rasmus – Maale, 1719 25.2, I 1, ~ Anna Hendrichsdatter
Christophersen, Lars – ungkarl, Maale, 1777 27.2, II 323, -L, (moder: enke Maren Larsdatter efter smed Christopher Kral 1756 11.6, I 449, ~2 smed Mathias Mathiasen)
Crone, Anders Hansen – Løkkegaard, 1782 14.9, II 405, -L, ~ Rebekka Andersdatter 16.4 1798, III 171, (~1 Niels Madsen 1773 6.1, II 284)
Didrichsen, Diderich – Maale, 1766 10.10, II 186, -L, ~ Johanne Rasmusdatter, (~1 Peder Madsen 1759 23.9, II 30, ~3 Oluf Madsen)
Didrichsen, Didrich – Maale, 1721 15.1, I 7, ~ Anneche Madsdatter, (~2 Anders Madsen 1751 4.6, I 421)
Dinesen, Jens (Andersen) – Viby, 1784 15.7, II 430, -L, ~ Gjertrud Christiansdatter 10.2 1825, 537, (~2 Mads Rasmussen i 1810)
Frandsdatter, Anna – Midskov, og ægtefælle Hans Laursen 1773 26.3, II 293
Frandsdatter, Anne – Maale, 1753 2.9, I 436, ~ Søren Andersen 1750 17.4, I 474, (~ Anne Nielsdatter Frørup)
Frandsdatter, Dorthe – enke, indsidderske og almisselem, Mesinge, 1789 1.12, II 534, efter Hans Thorsen 1773 9.12, II 304, (~1 Bodil Olufsdatter 1761 17.6, II 66, -L)
Frandsdatter, Karen – Midskov, 1745 4.4, I 341, ~1 Poul Hansen 1732 13.4, I 157, ~2 Jens Jensen 1736 12.2, I 200, ~3 Niels Jensen
Frandsdatter, Karen – Taarup, 1735 12.5 og ægtefælle Mads Nielsen 1735 27.5, I 173
Frandsdatter, Maren – Maale, 1750 4.4, I 408, ~ Peder Madsen 1759 23.9, II 30, (~2 Johanne Rasmusdatter)
Frandsen, Anders – Maale, 1788 28.4, II 493, ~1 Erengodt Jensdatter, (~1 Hans Nielsen 1750 12.2, I 404), 1781 31.1, II 343 ~2 Karen Andersdatter 1788 18.8, II 501
Frandsen, Jens – Maale, 1728 9.1, I 98, ~ Dorthea Hansdatter
Frandsen, Peder – Maale, 1765 21.3, II 143, ~ Karen Jørgensdatter 14.2 1791, III 7, (~2 Poul Larsen 1772 10.10, II 276, ~3 Poul Christensen)
Gregersdatter, Kirsten – Maale, 1762 14.12, II 94, ~1 Oluf Rasmussen 1721 11.6, I 26, ~2 Lars Knudsen
Gregersen, Peder – Maale, 1757 14.12, I 472, ~ Anne Sørensdatter
Grønlund, Anders Rasmussen, - barn, Mesinge, 1738 11.5, I 66, -L, (fader; enkemand Rasmus Hansen Grønlund efter Apolone Andersdatter 1723 23.11, I 64)
Grønlund, Poul Hansen – Snabe, 1737 11.8, I 237, -L, ~ Mette Laursdatter
Grønlund, Rasmus Hansen – Mesinge, 1744 16.6, I 325, ~1 Apalone Andersdatter 1723 23.11, I 64, ~2 Bodil Andersdatter 1781 10.11, II 376, (~2 aftægtsmand Jens Clausen)
Hannibalsen, Lars – Maale, 1801 27.4, III 249, ~ Johanne Pedersdatter 1789 12.1, II 518, ~2 Kirsten Hieronimusdatter aftægt 1824 20.6, III 503, (~2 Erik Andersen 1816 8.7, III 417)
Hansdatter, Anna – Midskov, 1773 2.1, II 281, ~ Anders Hansen
Hansdatter, Anna – Salby, 1781 13.9, II 274, ~ Niels Hansen
Hansdatter, Anna – ugift tjenestepige, Snabe, 1782 2.3, II 394, -L
Hansdatter, Anne – Maale, 1786 3.10, II 472, ~ Mads Andersen
Hansdatter, Anne (Anna)– Mesinge, 1782 18.9, II 405, ~ Niels Nielsen
Hansdatter, Apalone – enke og indsidderske, Mesinge, 1768 12.11, II 204, ~1 Magnus …, ~2 indsidder Albrecht Nielsen 1768 24.6, II 200
Hansdatter, Bodil – Mesinge, 1731 26.6, I 146, ~ Lars Larsen, (~2 Karen Poulsdatter 1742 12.1, I 305)
Hansdatter, Bodil – Maale, 1773 18.2, II 286, ~ Jens Nielsen 1798 21.6, III 173
Hansdatter, Bodil – Maale, 1778 26.9, II 333, -L, ~ Anders Hansen
Hansdatter, Dorothea – Maale, 1760 24.12, II 39, -L, ~ Christen Paulsen 1770 16.10, II 236, (~2 Johanne Andersdatter)
Hansdatter, Dorthe – Skoven, 1780 1.4, II 334, ~ Niels Larsen Bjørn 1781 27.2, II 377, 398, (~1 Karen Pedersdatter 1755 20.11, I 445, -L)
Hansdatter, Johanne – Drigstrup, 1763 26.3, II 100, ~1 Peder Hermandsen 1728 30.3, I 102, ~2 Elias Paulsen 1771 23.9, II 248
Hansdatter, Karen – Maale, 1766 24.2, II 177, -L, ~ urtegaardsmand Niels Sørensen, (moder; enke Dorthe Jørgensdatter i Søby, efter Hans …)
Hansdatter, Maren - Bregnør senere i Mesinge, 1763 26.7, II 110, ~ Thomas Madsen, (~2 Maren Pedersdatter 1782 11.3, II 396)
Hansdatter, Maren – Midskov, 1736 12.10, I 210, -L, ~ Laurs Laursen, (moder; enke Karen Pedersdatter efter Hans …, ~2 Christen Nielsen Munch), (~2 Kirstina Rasmusdatter 1747 16.5, I 350, -L)
Hansdatter, Maren – Maale, 1764 18.9, II 135, ~ Anders Larsen
Hansdatter, Maren – Taarup, 1737 3.11, I 242, ~ Morten Pedersen
Hansdatter, Mette – Midskov, 1756 15.6, I 452, ~ Hermand Rasmussen 1771 26.5, II 241, (~2 Rebekka Jensdatter 1772 26.2, II 251, -L)
Hansen, Anders – Maale, 1751 2.7, I 421, ~ Annethe Madsdatter, (~1 Didrich Didrichsen 1721 15.1, I 7)
Hansen, Anders – Snabe, 1789 12.3, II 526, og hustru Maren Andersdatter 1789 12.3, II 526
Hansen, gl. Peder – Maale, 1787 20.11, II 480, ~ Bodil Andersdatter
Hansen, Hans – aftægtsmand og indsidder, Midskov, 1758 21.4, II 492, ~ Maren Jensdatter
Hansen, Hans – Drigstrup, 1740 24.5, I 270, ~ Sidsel Knudsdatter 1741 27.9, I 296, (~2 unge Hans Laursen 1761 26.3, II 55)
Hansen, Hans – Maale, 1789 14.2, II 520, ~ Maren Paulsdatter 1823, 19.11, III 494, (~2 Hans Hannibalsen)
Hansen, Hans – ungkarl, Drigstrup, død 1761 27.4 eller 27.3, II 62, -L, (søn af Hans Hansen 1740 24.5, I 270 og Sidsel Hansdatter 1741 27.9, I 296)
Hansen, Hans – ungkarl, Mesinge, død i Maale 1737 12.6, I 249, -L
Hansen, Jens – hjulmand, Mesinge, 1785 10.5, II 444, ~ Apolone Hansdatter
Hansen, Jens – Viby, 1734 12.6, I 168, ~ Johanna Frandsdatter, (~1 Jens Olufsen Hiort Sk. 1698 3.6)
Hansen, Lars – Mesinge, 1785 15.7, II 450, -L, ~ Gjertrud Nielsdatter
Hansen, Lars – træskomand, Viby, 1730 3.12, I 141, ~ …
Hansen, Lars – ungkarl, Drigstrup, 1787 29.5, II 476, -L, (moder; enke Karen Knudsdatter efter Hans Larsen 1761 17.11, II 70, ~2 Jørgen Hansen)
Hansen, Mads – Midskov, 1783 12.6, II 410, enke Johanne Jensdatter 1783 25.6, II 412, (~1 Peder Jensen 1766 13.5, II 182  -L)
Hansen, Niels – Midskov, 1783 30.9, II 418, ~ Johanne Nielsdatter, (~1 Rasmus Larsen 1762 30.4, II 86)
Hansen, Niels – Skovhuset ved Maale, 1745 1.5, I 332, ~ Maren Jensdatter
Hansen, Niels – Snabe, 1782 17.1, II 390, (~ Maren Larsdatter, ~1 Paul Jensen 1765 10.1, II 138, -L), (fader; indsidder Hans Nielsen)
Hansen, Ole – Midskov, 1740 8.8, I 274, ~ Ursula Rasmusdatter 1747 31.7, I 352, (~2 Rasmus Laursen 1762 30.4, II 86)
Hansen, Paul – Midskov, 1732 13.4, I 157, ~ Karen Frandsdatter 1745 4.4, I 341, (~2 Jens Jensen 1736 12.2, I 200, ~3 Niels Jensen)
Hansen, Peder – Maale, 1741 18.6, I 292, -L, ~ Dorthe Hansdatter
Hansen, Rasmus – Salby, 1766 11.10, II 187, ~1 Dorthea Ibsdatter 1744 10.6, I 321, ~2 Lisbeth Madsdatter 1762 11.2. II 79, ~3 Mette Laursdatter 1736 7.11, II 317, (~2 Niels Hansen –L)
Hansen, Rasmus – tjenestekarl, Drigstrup, 1788 29.4, II 457, Helvig Rasmusdatter
Hansen, Rasmus – Viby, 1772 24.12, II 278, -L, ~ Anna Andersdatter
Hansen, Thomas – Midskov, 1822 21.5, III 486, ~1 Catrine Olufsdatter 1772 11.6, II 258, (~1 Lars Nielsen Sk. 1769 14.2), ~2 Maren Nielsdatter
Hansen, unge Anders – Maale, 1772 29.8, II 266, -L, ~ Maren Nielsdatter
Henrichsdatter, Anna Catrine – enke, Viby, 1777 26.5, II 327, efter smed Mathias Jensen 1757 6.5, I 461
Hermandsdatter, Mette – ugift indsidderske, Midskov, 1783 25.6, II 413, -L
Hermandsen, Peder – Drigstrup, 1728 20.3, I 102, ~ Johanne Hansdatter 1763 26.3, II 100, (~2 Elias Paulsen 1771 23.9, II 248)
Ibsdatter, Dorthea – Salby, 1744 10.6, I 321, ~1 Laurs Laursen 1742 12.1, I 310, ~2 Rasmus Hansen 1766 11.10, II 187, (~2 Lisbeth Madsdatter 1762 11.2, II 79, ~3 Mette Larsdatter 1776 7.11, II 317)
Ibsen, Andreas – Midskov, 1763 2.9, II 113, ~1 Johanne Christensdatter 1746 26.10, I 344, (~1 Niels Andersen 1730 27.2, I 131) ~2 Karen Paulsdatter 1775 31.1, II 307, (~2 Jens Jacobsen 1773 8.6, II 300)
Ibsen, Laurs – Midskov, 1741 22.3, I 282, ~ Mette Hansdatter, (~1 Rasmus Nielsen 1735 3.11, I 192, -L)
Ibsen, Oluf – Skoven, 1742 10.3, I 314, ~1 Anna Nielsdatter 1728 10.1, I 99, ~2 Karen Pedersdatter 1755 20.11, I 445, (~1 Niels Larsen Bjørn 1781 27.12, II 377, 398)
Jacobsdatter, Anne – Midskov, 1756 18.2, I 446, ~ Mads Andersen
Jacobsdatter, Karen – pige, Kragegaard, Mesinge, 1763 15.2, II 97, -L, (moder; enke Margrethe Jensdatter efter Jacob Laursen 1731 27.5, I 298, ~2 Niels Hansen)
Jacobsen, Jens – enkemand, Kragegaard, Mesinge, 1733 10.7, I 166, efter Kirsten Laursdatter 1728 19.7, I 106, -L
Jacobsen, Jens – Midskov, 1773 8.6, II 300, -L, enke Karen Paulsdatter 1775 31.1, II 307, (~1 Anders Ibsen 1763 2.9, II 113), + gaardafstaaelse og aftægt, (moder; enke Margrethe Jensdatter efter Jacob Laursen 1741 27.5, I 298, ~2 Niels Hansen)
Jensdatter, Erengodt – Maale, 1781 31.1, II 343, ~1 Hans Nielsen 1750 12.2, I 404, ~2 Anders Frandsen 1788 28.4, II 493, (~2 Karen Andersdatter 1788 18.8, II 501)
Jensdatter, Gjertrud – Drigstrup, 1737 19.4, I 223, -L, ~ Hans Laursen, (moder; enke Karen Hansdatter efter Jens Rasmussen i Store Viby)
Jensdatter, Gjertrud – Viby, 1741 2.6, I 286, ~ Laurs Pedersen 1761 22.1, II 43, (~2 Gjertrud Nielsdatter 1747 10.11, I 355, ~3 Karen Andersdatter 1761 22.1, II 43)
Jensdatter, Johanne – Midskov, 1783 25.6, II 412, ~1 Peder Jensen 1766 13.5, II 182, ~2 Mads Hansen 1783 12.6, II 410
Jensdatter, Johanne – Viby, 1729 6.4, I 113, ~ Jens Olsen 1730 20.5, I 135
Jensdatter, Maren – Midskov, 1749 18.9, I 402, ~ Hans Andersen Munch (se denne)
Jensdatter, Maren – Midskov, og ægtefælle Hans Nielsen 1761 28.6, II 64
Jensdatter, Maren – Maale, 1748 15.5, I 364, ~ Anders Madsen 1769 24.7, II 223, (~2 Maren Nielsdatter 1759 5.5, II 20, ~3 Maren Sørensdatter)
Jensdatter, Margrethe – Kragegaard, Mesinge, 1776 29.10, II 314, ~1 Jacob Larsen 1741 27.5, I 298, ~2 indsidder Niels Hansen
Jensdatter, Mette – Viby, 1735 3.10, I 185, -L, ~ Hans Pedersen, (moder; enke Johanne Frandsdatter efter Jens Hansen 1734 12.6, I 168), (~2 Kirsten Andersdatter 1763 10.9, II 119)
Jensdatter, Rebekka – Midskov, 1772 26.2, II 251, ~1 Hermand Rasmussen 1771 26.9, II 241, (~1 Mette Hansdatter 1756 15.6, I 452), ~2 Hendrich Pedersen 1789 27.4, II 531, (~2 Margrethe Nielsdatter 1792 11.6, II 261, ~3 Kirsten Hansdatter)
Jensen, Anders – Midskov, 1730 15.7, I 138, ~ Maren Ibsdatter
Jensen, Carl – Maale, 1758 19.3, II 1, ~ Maren Nielsdatter 1781 27.2, II 344, (~2 Jens Andersen)
Jensen, Erich – Taarup, 1751 15.6, I 424, ~ Louise Larsdatter 1777 1.3, II 325, (~2 Hans Rasmussen)
Jensen, Jens – Midskov, 1736 12.2, I 200, ~ Karen Frandsdatter 1745 4.4, I 341, (~1 Poul Hansen     1732 13.4, I 157, ~3 Niels Jensen)
Jensen, Jep – indsidder, Mesinge, 1739 23.12, I 272, ~ …
Jensen, Lauritz – Salby, 1723 17.7, I 55, ~ Maren Poulsdatter
Jensen, Mathias – smed, Viby, 1757 6.5, I 461, enke Anne Catrine Hendrichsdatter 1777 26.5, II 327 + husafstaaelse og aftægt
Jensen, Niels – Midskov, 1758 13.4, II, ~1 Karen Frandsdatter 1745 4.4, I 341, (~1 Poul Hansen 1732 13.4, 157, ~2 Jens Jensen 1736 12.2, I 200), ~2 Ane Andersdatter, (~2 Knud Pedersen 1773 26.3, II 289)
Jensen, Peder – Midskov, 1766 13.5, II 182, ~ Johanne Jensdatter 1783 25.6, II 412, (~2 Mads Hansen 1783 12.6, II 410)
Jensen, Poul – Snabe, 1765 10.1, II 138, ~ Maren Larsdatter, (~2 Niels Hansen 1782 17.1, II 390)
Jensen, Rasmus – indsidder, Mesinge, 1778 17.5, II 330, ~1 Maren Andersdatter 1759 29.11, II 35, ~2 Kirsten Larsdatter 1763 14.5, II 109, ~3 Maren Hansdatter
Jensen, Rasmus – Maale, 1768 9.10, II 203, ~ Anne Nielsdatter Frørup, (~1 Søren Andersen 1758 17.4, I 474, ~3 Oluf Nielsen 1777 4.10, II 329)
Jørgensdatter, Anna – Løkkegaard, 1747 18.3, I 347, ~ Christen Jørgensen 1760 10.4, II 36, (~2 Maren Hansdatter)
Jørgensdatter, Elisabeth – pige, Maale, 1784 30.4, II 427, -L, (moder; enke Dorthe Jørgensdatter efter Jørgen Bertelsen 1777 6.1, II 318, ~2 unge Peder Hansen)
Jørgensdatter, Lisbeth – Maale, og ægtefælle Bertel Andersen 1761 15.12, II 74
Jørgensen, Anders – skovfoged, Maale, 1785 24.8, II 455, ~ Anne Hansdatter, + husafstaaelse og aftægt
Jørgensen, Christen – Løkkegaard, 1760 10.4, II 36, ~1 Anna Jørgensdatter 1747 18.3, I 347, ~2 Maren Hansdatter 1793, 30.12, III 104, (~2 Jørgen Thomsen)
Jørgensen, Lars – Maale, 1784 4.5, II 428, ~ Maria Nielsdatter
Jørgensen, Peder – Maale, 1742 4.6, I 323, ~ Karen Hansdatter
Karls, Catharina – enke, Hverringe, 1724 3.3, I 73, -L, efter korporal Laurits Hansen Karl
Kiempe, Jørgen Christensen – Maale, 1751 24.12, I 417, ~1 Dorothea Knudsdatter 1723 29.7, I 59, ~2 Dorothea Pedersdatter 1754 20.9, I 442, (~2 Hans Pedersen)
Klostermand, Johan Hendrich – parykmager og afdanket fodgarder, Hverringe, 1735 13.6, I 180, ~ Anna Else …
Knudsdatter, Dorothea – Maale, 1723 29.7, I 59, ~ Jørgen Christensen Kjempe 1751 24.12, I 417, (~2 Dorothea Pedersdatter 1754 20.9, I 447)
Knudsdatter, Karen – Drigstrup, 1788 22.8, II 499, ~1 Hans Larsen 1761 17.11, II 70, ~2 Jørgen Hansen
Knudsdatter, Sidsel – Drigstrup, 1741 27.9, I 296, ~1 Hans Hansen 1740 24.5, I 270, ~2 unge Hans Laursen 1761 26.3, II 55, (~2 Karen Christophersdatter)
Knudsen, Anders – Maale, 1735 5.11, I 205, ~ Berte Andersdatter
Knudsen, Peder – Mesinge, 1765 18.9, II 161, ~1 Dorte Rasmusdatter død 1757 ~2 Kirsten Andersdatter 1762 23.5, II 90, ~3 Karen Andersdatter, (~2 Lars Christensen 1769 28.7, II 230)
Krøl, Christoffer – smed, Maale, 1756 16.6, I 449, ~ Maren Laursdatter 1799 13.6, III 214, (~2 smed Mathias Mathiasen)
Købke, Charlotte Amalie – paa Hverringe, død 1739 24.3, I 268, ~ hollænder Laurs Frandsen
Larsdatter, Anna – ugift pige, Midskov, 1780 14.12, II 341, III 151, -L, (datter af Lars Nielsen sk. 1769 14.2 og hustru Catrine Larsdatter 1772 11.6, II 258)
Larsdatter, Dorthea Frederica – Romsø, 1745 12.3, I 395, ~ Jørgen Madsen 1747 2.7, I 375, (~2 Kirsten Christensdatter)
Larsdatter, Kirsten – Mesinge, 1763 14.5, II 109, ~ Rasmus Jensen 1778 17.5, II 330, (~1 Maren Andersdatter 1759 29.11, II 35, ~3 Maren Hansdatter)
Larsdatter, Louise – Taarup, 1777 1.3, II 325, ~1 Erich Jensen 1751 5.6, I 424, ~2 Hans Rasmussen
Larsdatter, Maren – ugift tjenestepige, Viby, 1784 1.4, II 424, -L, (afdøde forældre Lars Jørgensen og Kirsten Nielsdatter i Mesinge)
Larsdatter, Mette – indsidderenke, Snabe, 30D 1757 1.9, I 468, efter Jens Andersen 1729 3.8, I 115
Larsdatter, Mette – Salby, 1776 7.11, II 317, -L, ~1 Rasmus Hansen 1766 11.10, II 187, ~2 Niels Hansen Buul, (~2 Anna Hansdatter 1781 13.9, II 374)
Larsdatter, Rejie – Maale, 30D 1731 20.2, I 141, -L, ~ Poul Jensen
Larsen, Anders – ungkarl, Maale, 1729 21.12, I 121, -L, (moder; enke Maren Laursdatter efter Laurs Bjelke 1727 27.10, I 195)
Larsen, Hans – Drigstrup, 1761 17.11, II 70, ~1 Anne Pedersdatter 30 D 1735 28.4, I 172, (~1 Mads Nielsen død 1717) ~2 Gertrud Jensdatter 1737 19.4, I 223, -L, (moder; enke Karen Hansdatter efter Jens Rasmussen St. Viby), ~3 Karen Knudsdatter 1788 22.8, II 499, (~2 Jørgen Hansen)
Larsen, Hans – Mesinge, 1771 26.9, II 243, ~ Anne Larsdatter 1775 10.7, II 310, + gaardafstaaelse og aftægt
Larsen, Jacob – bødker, Mesinge, 1788 7.2, II 489, ~ Apalone Hansdatter
Larsen, Niels – barn, Midskov, 1777 24.2, 322, -L, (søn af Lars Nielsen Sk. 1769 14.2 ~ Catrine Olufsdatter 1772 11.6, II 258)
Larsen, Niels – Midskov, 1752 20.1, I 427, ~ Anne Hansdatter, gaardafstaaelse og aftægt
Larsen, Niels – Viby, 1772 27.7, II 261, ~ Karen Larsdatter, 1805 12.3, III 293, 303, (~2 Lars Andersen)
Larsen, Ole – Maale, 1790 18.2, II 535, -L, ~ Johanne Andersdatter
Larsen, Oluf – barn, Midskov, 1777 24.2, II 322, -L, (søn af Lars Nielsen Sk. 1769 14.2 ~ Catrine Olufsdatter 1772 11.6, II 258)
Larsen, Peder – Viby, 1728 20.9, I 108, ~ Maren Hansdatter, (~1 Hans Jørgensen), gaardafstaaelse og aftægt
Larsen, Poul – Maale, 1772 10.10, II 276, ~ Karen Jørgensdatter 1791 14.2, III 7, (~1 Peder Frandsen 1765 21.3, II 143, ~3 Paul Christensen)
Larsen, Rasmus – Midskov, 1762 30.4, II 86, ~1 Ursula Rasmusdatter 1747 31.7, I 352, (~1 Ole Hansen 1740 8.8, I 274), ~2 Anna Nielsdatter 1757 26.3, I 456, ~3 Johanne Nielsdatter, (~2 Niels Hansen 1783 30.9, II 418)
Larsen, unge Hans – Drigstrup, 1761 26.3, II 55, ~1 Sidsel Knudsdatter 1741 27.9, I 296, (~1 Hans Hansen 1740 24.5, I 270), ~2 Karen Christophersdatter
Lauridsdatter, Dorthea – Taarup, 1732 3.1, I 150, ~ Niels Hansen
Laursdatter, Anna – enke, Mesinge, 1775 10.7, II 310, efter Hans Larsen 1771 26.9, II 243
Laursdatter, Karen Bodil – barn, Salby, 1744 10.6, I 321, -L, (moder; enke Dorthea Ibsdatter 1744 10.6, I 321 efter Laurs Laursen 1742 12.1, I 310, ~2 Rasmus Hansen)
Laursdatter, Kirsten – Kragegaard, Mesinge, 1728 19.7, I 106, ~ Jens Jacobsen afk. 1733 10.7, I 166, -L
Laursen, Hans – Midskov, og hustru Anna Frandsdatter 1773 26.3, II 293
Laursen, Jacob – Kragegaard, Mesinge, 1741 27.5, I 298, ~ Margrethe Jensdatter 1776 29.10, II 314, (~2 indsidder Niels Hansen)
Laursen, Laurs – Salby, 1742 12.1, I 310, ~ Dorthea Ibsdatter 1744 10.6, I 321, (~2 Rasmus Hansen)
Madsdatter, Christence – Mesinge, 1738 10.4, I 246, ~ Hans Buul 1741 7.7, I 287, (~2 Bodil Mortensdatter)
Madsdatter, Lisbeth – Salby, 1762 11.2, II 79, ~ Rasmus Hansen 1766 11.10, II 187, (~2 Mette Larsdatter 1776 7.11, II 317)
Madsen, Anders – indsidder, Maale, 1735 3.11, I 196, ~ Kirsten Pedersdatter
Madsen, Anders – Maale, 1769 24.7, II 223, ~1 Maren Jensdatter 1748 15.5, I 364, ~2 Maren Nielsdatter 1789 5.5, II 20, ~3 Maren Sørensdatter 1799 13.6, III 213, (~2 Niels Hansen Hytteballe)
Madsen, Hans – Mesinge, 1771 26.9, II 246, ~1 Maren Nielsdatter 1754 10.4, I 441, ~2 Gjertrud Hansdatter
Madsen, Jørgen – Romsø, 1747 2.7, I 375, ~1 Dorthea Fredericha Larsdatter 1745 12.3, I 395, ~2 Kirsten Christensdatter
Madsen, Niels – Løkkegaard, 1773 6.1, II 284, ~1 Kirsten Nielsdatter 1727 17.1, I 83, ~2 Maren Pedersdatter 1764 25.5, II 132, -L, ~3 Rebekka Andersdatter1798 16.4, III 171, (~2 Anders Hansen Crone 1782 14.9, II 405, -L)
Madsen, Peder – Maale, 1759 23.9, II 30, ~1 Nille Pedersdatter 1741 30.5, I 285, (~1 Poul Christensen 1731 4.5, I 142), ~2 Maren Frandsdatter 1750 14.4, I 405, ~3 Johanna Rasmusdatter, (~2 Diderich Diderichsen 1766 10.10, II 186, ~3 Oluf Madsen)
Magnussen, Tyge – Mesinge, 1769 13.1, I 209, ~ Ellen Christensdatter
Marcussen, Lars – Mesinge, 1785 18.2, II 446, -L, ~ Karen Andersdatter
Mathiasdatter, Dorthe Louise – Løkkegaard, 1780 27.3, II 340, ~1 Niels Simonsen 1764 22.3, II 122, ~2 Jens Thomsen
Meier, Christopher – indsidder, Mesinge, 1749 27.2, I 370
Michelsen, Hans – Maale, 1780 27.4, II 336, -L, ~ Karen Bertelsdatter
Michelsen, Niels – Mesinge, 1756 17.5, I 448, -L, ~ Mette Mogensdatter, (moder; enke Catharina Hansdatter efter Michel Sambsøe 1728 13.12, I 111)
Munch, Hans Pedersen – Midskov, 1766 24.10, II 193, ~1 Maren Jensdatter 1749 18.9, I 402, ~2 Karen Nielsdatter, (~2 Anders Nielsen 1791 22.2, III 11, 43)
Munch, Jens Hansen – Midskov, 1784 17.4, II 426, ~ Karen Christensdatter
Møller, Hans – indsidder og almisselem, Maale, 1787 21.8, II 478, -L, ~ Dorthe Christensdatter
Nielsdatter, Anna – Skoven, 1728 10.1, I 99, ~ Oluf Ibsen 1742 10.3, I 314, (~2 Karen Pedersdatter 1755 20.11, I 445)
Nielsdatter, Anne – Midskov, 1757 26.3, I 456, ~ Rasmus Larsen 1762 30.4, II 86, (~1 Ursula Rasmusdatter 1747 31.7, I 357, ~3 Johanna Nielsdatter)
Nielsdatter, Catarina – Taarup, 1723 23.12, I 67, -L, ~ Peder Mortensen
Nielsdatter, Dorothea – Maale, 1726 4.1, I 78, ~1 Hans …, ~2 Niels Pedersen
Nielsdatter, Ellen – Viby, 1759 12.5, II 28, ~ Hans Frandsen
Nielsdatter, Gjertrud – Viby, 1747 10.11, I 355, ~ Laurs Pedersen 1761 22.1, II 43, (~1 Gjertrud Jensdatter 1741 2.6, I 286, ~3 Karen Andersdatter 1761 22.1, II 43)
Nielsdatter, Inger – Midskov, 1749 20.9, I 403, ~ Mads Andersen
Nielsdatter, Johanne – Maale, 1727 11.3, I 85, ~1 Anders …, ~2 Peder Olufsen (?), ~3 Mads Gregersen
Nielsdatter, Karen – Viby, 1769 16.3, II 219, ~ Anders Dinesen
Nielsdatter, Kirsten – Løkkegaard, 1727 17.1, I 83, ~ Niels Madsen 1773 6.1, II  284, (~2 Maren Pedersdatter 1764 25.5, II 132, ~3 Rebekka Andersdatter, (~2 Anders Hansen Crone 1782 14.9, II 405)
Nielsdatter, Kirsten – Mesinge, 1727 26.6, I 88, ~1 Jens Madsen død 1699, ~2 smed Christian Carlsen
Nielsdatter, Maren – Mesinge, 1749 26.3, I 372, ~1 Christian Poulsen Sk. 1739 30.12, ~2 Lars Jensen
Nielsdatter, Maren – Mesinge, 1754 10.4, I 441, ~ Hans Madsen 1771 26.9, II 246, (~2 Gjertrud Hansdatter)
Nielsdatter, Maren – Maale [8a], 27.2.1781, II 344, ~1 Carl Jensen 19.3.1758, II 1, ~2 Jens Andersen
Nielsdatter, Maren – Maale, 1759 5.5, II 20, ~ Anders Madsen 1769 24.7, II 223, (~1 Maren Jensdatter 1748 15.5, I 364, ~3 Maren Sørensdatter)
Nielsdatter, Margrete – Midskov, 1772 11.6, II 261, ~ Hendrich Pedersen 1789 27.4, II 531, (~1 Rebekka Jensdatter 1772 26.2, II 251, ~3 Kirsten Hansdatter -L)
Nielsdatter, Mette – Maale, og ægtefælle Jens Nielsen 1763 9.4, II 104, -L
Nielsen, Albrecht – indsidder, Mesinge, 1768 24.6, II 200, enke Apalone Hansdatter 1768 12.11, II 204, -L, (~1 Magnus …)
Nielsen, Anders – Maale, 1772 24.9, II 269, ~ Maren Larsdatter, gaardafstaaelse og aftægt
Nielsen, Anders – Viby, 1722 28.5, I 31, ~1 …, ~2 Anna Andersdatter 1735 16.2, I 169, (~2 Lars Rasmussen)
Nielsen, Hans – enkemand og indsidder, Snabe, 1783 16.9, II 417, efter …
Nielsen, Hans – enkemand, Midskov, 1769 9.12, II 233, efter …
Nielsen, Hans – indsidder, Viby, 1774 23.7, II 306, ~ Else Maria Mathiasdatter
Nielsen, Hans – Midskov, og hustru Maren Jensdatter 1761 28.6, II 64
Nielsen, Hans – Maale, 1750 12.2, I 404, ~ Erengodt Jensdatter 1781 31.1, II 343, (~2 Anders Frandsen 1788 28.4, II 493)
Nielsen, Jacob – Kragegaard, Mesinge, 30D 1784 19.6, II 431, ~ Birte Kirstine Rasmusdatter 1796 7.11, III 140, (~2 Peder Pedersen)
Nielsen, Jens – Midskov, 1783 24.12, II 420, -L, ~ Kirsten Nielsdatter, (moder; enke Anne Andersdatter efter Niels Jensen 1758 13.4, II 5)
Nielsen, Jens – Maale, 1798 21.6, III 173, ~ Bodil Hansdatter 1773 18.2, II 286
Nielsen, Jens – Maale, og hustru Mette Nielsdatter 1763 9.4, II 104, -L
Nielsen, Johannes – barn, Kragegaard, Mesinge, 1776 29.10, II 315, -L, (afdøde forældre smed Niels Johansen og hustru Kirsten Jacobsdatter i Munkebo Sk. 1765 30.10)
Nielsen, Lars – Midskov, 1769 14.2, II 212, III 151, ~ Catrine Olufsdatter 1772 11.6, II 258, (~2 Thomas Hansen)
Nielsen, Mads – Taarup, 1735 27.5, I 173, og hustru Karen Frandsdatter 1735 12.5, I 173
Nielsen, Mathias – Viby, 1784 8.10, II 441, ~ Anna Kirstine Bertelsdatter, (~2 Anders Andersen 1753 17.4, II 432, ~3 Anders Rasmussen 1772 1.10, II 272, -L)
Nielsen, Ole – Maale, 1777 4.10, II 329, ~ Anna Nielsdatter Frørup, (~1 Søren Andersen 1758 17.4, I 474, ~2 Rasmus Jensen 1768 9.10, II 203, -L)
Nielsen, Oluf – Maale, 1727 14.7, I 90, ~ Karen Nielsdatter
Nielsen, Rasmus – Midskov, 1735 3.11, I 192, ~ Mette Hansdatter, (~2 Laurs Ibsen 1741 22.3, I 282)
Olesdatter, Anne – Maale, 1777 4.6, II 329, ~ Mads Frandsen død 1806, (~2 Maren Hansdatter afstaaelse 15.10 1805, III 306)
Olsen, Jens – Viby, 1730 20.5, I 135, ~ Johanne Jensdatter 1729 6.4, I 113
Olsen, Ole – indsidder, Viby, 1784 23.9, II 440, ~ Anne Pedersdatter
Olufsdatter, Anna – Mesinge, 1735 30.10, I 189, ~ træskomand Peder Hansen
Olufsdatter, Bodil – Mesinge, 1761 17.6, II 66, ~ Hans Thorsen 1773 9.12, II 304, (~2 Dorthe Frandsdatter 1789 1.12, II 534, -L)
Olufsdatter, Catrine – Midskov, 1772 11.6, II 258, III 151, ~1 Lars Nielsen Sk. 1769 14.2, ~2 Thomas Hansen
Olufsen, Hans – Maale, 1737 30.1, I 219, ~1 …, ~2 Anne Nielsdatter
Olufsen, Peder – Mesinge, 1777 4.3, II 325, ~1 Dorthe Andersdatter 1773 2.6, II 299, ~2 Kirsten Pedersdatter
Pedersdatter, Anne – Drigstrup, 30D 1735 28.4, I 172, ~1 Mads Nielsen død 1717, ~2 Hans Lauritzen
Pedersdatter, Dorothea – Maale, 1754 20.9, I 442, ~1 Jørgen Christensen Kjempe 1751 24.12, I 417, (~1 Dorothea Knudsdatter 1723 29.7, I 59), ~2 Hans Pedersen
Pedersdatter, Gertrud – Mesinge, 1750 2.4, I 409, ~ Jens Jørgensen
Pedersdatter, Johanne – Maale, 1789 12.1, II 518, ~ Lars Hannibalsen
Pedersdatter, Karen – Skoven, 1755 20.11, I 445, ~1 Oluf Ibsen 1742 10.3, I 314, (~1 Anna Nielsdatter 1728 10.1, I 99), ~2 Niels Larsen Bjørn 1781 27.2, II 377, 398, (~2 Dorthe Hansdatter 1780 1.4, II 334)
Pedersdatter, Karen – Stavre, 1757 24.8, I 469, ~ skovfoged Hannibal Christensen 1782 4.4, II 400, (~2 Johanne Christensdatter)
Pedersdatter, Maren – Bregnør, 1783 20.2, II 409, ~ Rasmus Christiansen
Pedersdatter, Maren – Løkkegaard, 1764 25.5, II 132, ~ Niels Madsen 1773 6.1, II 284, (~1 Kirsten Nielsdatter 1727 27.1, I 83, ~3 Rebekka Andersdatter, -L)
Pedersdatter, Maren – Mesinge, 1782 11.3, II 396, ~ Thomas Madsen
Pedersdatter, Maren – Midskov, 5.3.1768, II 195, ~1 Niels …, ~2 husmand Mads Andersen
Pedersdatter, Nille – Maale, 1741 30.5, I 285, ~1 Poul Christensen 1731 4.5, I 142, (~1 …), ~2 Peder Madsen
Pedersen, Hans – Maale. 1756 9.11, I 454. ~ Dorothea Hansdatter. + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersen, Henrich – Midskov, 1789 27.4, II 531, ~1 Rebekka Jensdatter 1772 26.2, II 251, (~1 Hermand Rasmussen 1771 26.9, II 241), ~2 Margrethe Nielsdatter 1772 11.6, II 261, -L, ~3 Kirsten Hansdatter
Pedersen, Knud – Midskov, 1773 26.3, II 289, III 10, ~ Anna Andersdatter, (~1 Niels Jensen 1758 15.4, II 5, + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersen, Laurs – Viby, 1761 22.1, II 43, ~1 Gjertrud Jensdatter 1741 2.6, I 286, ~2 Gjertrud Nielsdatter 1747 10.11, I 355, ~3 Karen Andersdatter 1761 22.1, II 43
Pedersen, Peder – Drigstrup, 1783 13.6, II 411, ~ Dorthe Larsdatter død før 1825, (~2 Lars Pedersen 1825 7.3, III 536, -L)
Pedersen, Peder – ungkarl og røgter, Hverringe, 1781 10.4, II 360, -L
Petersen, Didrich – enkemand, Maale, fh. paa Romsø  1722 12.8, I 37, 76 efter …
Poulsdatter, Karen – Mesinge, 1742 12.1, I 305, ~ Laurs Laursen, (~1 Bodil Hansdatter 1731 26.6, I     146)
Poulsdatter, Karen – Midskov, 1775 31.1, II 307, ~1 Anders Ibsen 1763 2.9, II 113, (~1 Johanne Christensdatter 1746 26.10, I 344), ~2 Jens Jacobsen 1773 8.6, II 300
Poulsdatter, Maren – Hytteballe, 1765 13.4, II 150, ~ Hans Hansen
Poulsdatter, Maren – Mesinge, 1737 29.3, I 221, ~1 Hans …, ~2 Mads Laursen
Poulsdatter, Maren – Salby, 1737 18.1, I 215, -L, ~ Laurits Madsen Kiempe
Poulsdatter, Ursula – Salby, 1764 28.3, II 124, ~ Hans Larsen, + gaardafstaaelse og aftægt
Poulsen, Christen – Maale, 1770 16.10, II 236, ~1 Dorothea Hansdatter 1760 24.12, II 39, -L, ~2 Johanne Andersdatter 1825 8.1, III 528, 544, (~2 Knud Hansen død før 1825)
Poulsen, Christian – Mesinge, Sk. 1739 30.12, ~ Maren Nielsdatter 1749 26.3, I 375, (~2 Lars Jensen)
Poulsen, Elias – indsidder, Drigstrup, 1771 23.9, II 248, ~ Johanne Hansdatter 1763 26.3, II 100, (~1 Peder Hermansen 1728 30.3, I 102, -L)
Poulsen, Hans – Midskov, 1731 27.6, I 146, -L, ~ Maren Ibsdatter (Kb), (fader Poul Hansen)
Poulsen, Hendrich – Taarup, 1727 16.9, I 92, ~ Dorothea Rasmusdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Poulsen, Niels – ungkarl og indsidder, Maale, 1780 20.12, II 345, -L
Rasmusdatter, Anna Catrine – Maale, 1776 23.1, II 311, ~1 Anders Bertelsen 1765 17.4, II 156, ~2 Mads Andersen
Rasmusdatter, Anne – Mesinge, 1765 22.3, II 148, -L, ~ Friderich Gyldenoffel
Rasmusdatter, Anne – Maale, 30D 1759 10.3, II 14, -L, ~ Anders Hansen
Rasmusdatter, Johanne – enke og indsidder, Salby, 1783 18.6, II 414, -L, efter Oluf Henrichsen
Rasmusdatter, Karen – Viby, 1750 1.12, I 411, ~ Anders Andersen 1753 19.4, I 432, -L, (~2 Anne Kirstine Bertelsdatter)
Rasmusdatter, Kirstina – Midskov, 1747 16.5, I 350, -L, ~ Laurs Laursen
Rasmusdatter, Ursula – Midskov, 1747 31.7, I 352, ~1 Ole Hansen 1740 8.8, I 274, ~2 Rasmus Laursen 1762 30.4, II 86, (~2 Anne Nielsdatter 1757 26.3, I 456, ~3 Johanne Nielsdatter)
Rasmussen, Anders – tjenestrekarl, Billeshave, f. paa Hverringe Gods Posthuset, 1785 31.12, II 462, 766 (Kruttering), -L
Rasmussen, Anders – Viby, 1772 1.10, II 272, ~ Anne Kirstine Bertelsdatter, (~1 Anders Andersen 1753 19.4, I 432, ~3 Mathias Nielsen 1784 8.10, II 444)
Rasmussen, Andreas – Maale, 1741 21.1, I 276, ~ Maren Poulsdatter
Rasmussen, Bertel – Midskov, 1727 17.1, I 81, ~ Karen Pedersdatter
Rasmussen, Hans – Viby, 1778 22.7, II 331, -L, ~ Kirsten Larsdatter, (~2 Hans Rasmussen), (moder; enke Zidsel Andersdatter efter Rasmus …)
Rasmussen, Hermand – Midskov, 1771 26.9, II 241, ~1 Mette Hansdatter 1756 15.6, I 452, -L, ~2 Rebekka Jensdatter 1772 26.2, II 251, (~2 Hendrich Pedersen 1789 27.4, II 531)
Rasmussen, Jens – Viby, 1736 24.9, I 212, ~ Karen Hansdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Laurs – Viby, 1740 31.12, I 277, -L, ~1 Anne Andersdatter 1735 16.2, I 169, (~1 Anders Nielsen 1722 28.5, I 31), ~2 Maren Andersdatter
Rasmussen, Niels – væver, Midskov, 1729 12.5, I 111, ~1 …, ~2 Anna Nielsdatter
Rasmussen, Oluf – Maale, 1721 11.6, I 26, ~ Kirsten Gregersdatter 1762 14.12, II 94, (~2 Lars Knudsen)
Rasmussen, Rasmus – indsidder og hjulmand, Viby, 1730 21.5, I 136, -L
Romsøe, Peder Didrichsen – ungkarl, Maale, 1739 18.3, I 256, -L
Sambsøe, Michel – Mesinge, 1728 13.12, I 111, ~ Catharina Hansdatter
Schmeltz, Elisabeth Catrine – Romsø, 1765 26.9, II 165, ~ monsieur … Heintzpetter
Sewaldt, Christian – indsidder og almisselem, Mesinge, 1786 10.1, II 460, ~ Maren Jensdatter Blegind 1778 7.9, II 332, -L, (~1 Peter …)
Simonsdatter, Anne – Maale, 1762 1.10, II 92, -L, ~ Hans Olufsen
Simonsen, Niels – Løkkegaard, 1764 22.3, II 122, ~ Dorthe Louise Mathiasdatter 1780 27.3, II 340, (~2 Jens Thomsen)
Svarrer, Anders Nielsen - indsidder, Viby, 1735 9.6, I 178, ~ Mette Valentinsdatter
Thorsen, Hans – Mesinge, 1773 9.12, II 304, -L, ~1 Bodil Olufsdatter 1761 17.6, II 66, ~2 Dorthe Frandsdatter 1789 1.12, II 534
Ørnefeldt, Sara Bertelsdatter – Hverringe, 1721 28.5, I 14, ~ fhv. ridefoged Hans Henrich Manthix