Holckenhavn 1775-1827

Afskrift af register til skifteprotokol
Holckenhavn Gods 1775-1827
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, … - almisselem, Kogsbølle, 14.12 1785, VI 2, efter Lars Henriksen
…, Johanne – enke og almisselem, Frørup, 13.12 1785, VI 5 (død 1793), efter Hans Jensen Skirre
…, Johanne – gift eller enke og almisselem, Sulkendrup, 13.12 1785 VI 4, ~ eller efter Poul Madsen
…, Mette – enke og almisselem, Frørup, 13.12 1785 VI 5 (død 1788), efter Hans Madsen
Albertsdatter, Karen – Blankenborg, Vindinge, 7.2 1806, VII 295, 296, ~1 husmand Brandt Christophersen 13.5 1805, VII 285, (~2 Karen Pedersdatter ~2 Lars Pedersen)
Albertsdatter, Maren – Vindinge, 23.9 1805, VII 290, ~ husmand Peder Bendixen skifte i levende live (arresteret) 13.9 1805, VII 290, 291, 294 (~1 Anne Jensdatter 11.7 1799, 201)
Albertsdatter, Mette – Kogsbølle, 8.12 1825, VII 446, ~ husmand Eiler Nielsen 29.11 1821, VII  420
Andersdatter, Anne – enke, Sulkendrup, 18.6 1825, VII 443, efter indsidder Hans Jacobsen
Andersdatter, Anne – Kogsbølle, 10.3 1802, VII 250, ~ indsidder Knud Nielsen (~2 Maren Simonsdatter)
Andersdatter, Anne – Kogsbølle, 11.3 1790, VII 1, 7, ~1 gaardmand Søren Rasmussen død 1781, ~2 Peder Madsen 24.1 1809, VII  318, 320 (~2 Frederikke Christiane Jørgensdatter 30.10 1793, VII 57, 62, ~3 Johanne Pedersdatter, (~2 Villads Hansen))
Andersdatter, Anne – Kogsbølle, 22.10 1793, VII 56, 63, ~ gaardmand Søren Rasmussen Pihl (~2 Birthe Andersdatter 24.4 1811, VII 345, ~3 Margrethe Andersdatter)
Andersdatter, Birthe – Kogsbølle, 24.4 1811, VII 345, ~ gaardmand Søren Rasmussen Pihl, (~1 Anne Andersdatter 22.10 1793, VII 56, 63, ~3 Margrethe Andersdatter)
Andersdatter, Else – Vindinge, 5.3 1778, V 42, ~ gaardmand Mikkel Hansen Pilegaard
Andersdatter, Else Margrethe – ugift, Vindinge, 13.6 1821, VII  414, -L
Andersdatter, Karen – Sulkendrup Mølle, 5.11 1803, VII  279, ~ møller Marcus Pedersen Beck 27.9 1824, VII  433, 440, 444, 445, (~2 Margrethe Hansdatter)
Andersdatter, Karen – ugift, Vindinge, 22.7 1813, VII  375, -L
Andersdatter, Maren – Kogsbølle, 7.6 1826, VII 448, -L, ~ husmand og smed Peder Christophersen 18.7 1820, VII  407, 428, -L
Andersdatter, Mette – Sulkendrup, 20.3 1797, VII  140, ~ gaardmand Anders Hansen 22.12 1808, VII  315, 320, (~2 Maren Hansdatter (~2 Claus Andersen)
Andersen, Anders – indsidder, Kogsbølle, 8.9 1823, VII  427, ~ Maren Hansdatter (Kb.) 7.3 1827, VII 459
Andersen, Frederik – indsidder, Frørup, 25.3 1793, VII 47, ~ …
Andersen, Hans – almisselem, Langæble, 14.12 1785, VI 7
Andersen, Hans – gaardmand, Vindinge, 18.1 1775, IV 90, ~ Kirsten Sørensdatter, (~2 gaardmand Hans Andersen Pilegaard)
Andersen, Jeppe – husmand, ved Stranden, Vindinge, død 29.10 1778, 2.11 1778, ~ Anne Hansdatter 21.1 1789, V 177, VII 11, 12, 13, (~1 husmand Marcus Gundersen 13.2 1749, II  145)
Andersen, Lars – skovrider, Holckenhavn, 1.9 1800, VII 234, 237, 240, -L
Andersen, Niels – almisselem, Kogsbølle, 23.3 1826, VII 447
Andersen, Niels – gaardmand, Vindinge, 10.12 1794, VII 97, 117, ~ Mette Margrethe Svendsdatter, (~1 gaardmand Peder Hansen 30.9 1767, IV 372)
Andersen, Peder – gaardmand, Sentved, 1.8 1808, VII 312, 314, ~ Mette Knudsdatter
Andersen, Peder – husmand, Vindinge, 27.7 1822, VII 423, ~ Birthe Rasmusdatter
Andersen, Poul Jacob – gaardmand, Rosilde, 2.6 1790, VII 3, 10, ~ Birthe Jørgensdatter, (~2 gaardmand Hans Johansen)
Andersen, Rasmus – gaardmand, Kogsbølle, 27.6 1816, VII 391, 392, ~1 Giertrud Jørgensdatter 6.6 1781, V 62, -L, ~2 Maren Hansdatter
Andersen, Rasmus – gaardmand, Sulkendrup, 28.7 1815, VII 385, ~ Kirsten Hansdatter 27.4 1818, VII 401
Andersen, Søren – smed, Dyrehaven, Vindinge, 18.5 1784, V 94, ~1 Karen Rasmusdatter 14.11 1783, V 88, ~2 Margrethe Christensdatter 14.8 1794, VII 143, (~2 smed Mads Eriksen 28.5 1821, VII 411, 422 ~2 Anne Sophie Margrethe Rasmusdatter 7.7 1813, VII 374, 376, -L, ~3 Anne Margrethe Vilhelmsdatter 21.2 1827, VII 457, 460, (~2 smed Magnus Knudsen))
Andreassen, Lars – husmand, Taarup, 26.10 1811, VII 348, ~1 Johanne Jensdatter 3.5 1771, IV  541, -L, (~1 Rasmus Andersen 20.6 1768, IV 473, -L), ~2 Giertrud Pedersdatter 7.2 1791, VII 17, 18, 35, ~3 Karen Mikkelsdatter
Augustsdatter, Margrethe – ugift, Vindinge, 12.9 1791, VI 13
Baumann, Johan – husmand, Blankenborg, Vindinge, 21.3 1818, VII 400, ~1 Karen Albertsdatter 7.2 1806, VII 295, 296, (~1 husmand Brandt Christophersen 13.5 1805, VIII 285) ~2 Karen Pedersdatter, (~2 Lars Pedersen)
Bech, Jens Madsen – skovfoged, Holckenhavn, 6.7 1826, VII 449, 454, ~ Birthe Cathrine Henriksdatter
Bech, Marcus Pedersen – møller, Sulkendrup Mølle, 27.9 1824, VII 433, 440, 444, 445, ~1 Karen Andersdatter 5.11 1803, VII 279, ~2 Margrethe Hansdatter
Bendixdatter, Maren – Rosildegaard, arvingsklage over samfrændsskifte af 26.10 1821, 10.3 1827, VII 459, ~ gaardmand Peder Larsen 23.1 1808, VII 306, 448, (~1 Kirsten Rasmusdatter 20.10 1785, V 109, (~1 Jørgen Hansen 8.4 1763, V 61, ~1 Karen Knudsdatter 15.2 1755, II  172)
Bendixen, Christen – gaardmand, Frørup, 6.5 1816, VII 390, -L, ~ Maren Jeppesdatter, (~1 gaardmand Lars Jacobsen 10.4 1794, VII 67, 95)
Bendixen, Niels – husmand, Frørup, 16.1 1827, VII 457, ~1 Voldborg Rasmusdatter 27.12 1782, V 83, -L, ~2 Anne Marie Hansdatter død 1817
Bendixen, Peder – husmand, Vindinge, skifte i levende live (arresteret), 13.9 1805, VII  290, 291, 294, ~ Anne Jensdatter 11.7 1799, VII 201, ~2 Maren Albertsdatter 23.9 1805, VII 290
Blach, Niels Madsen – møller, Sulkendrup, 13.10 1783, V 85, ~ Ellen Marcusdatter 20.4 1803, VII  269, 273, 274, (~1 Peder Hansen Bech 9.10 1766, IV 311)
Bondo, Lars Christiansen – gaardmand, Sludegaard, 23.6 1809, VII 325, 335, 337, 340, -L, ~ Kirstine Diergaard 22.10 1798, VII 181, 337, 340, -L
Boye, Peder Hansen - husmand, Kogsbølle, 8.11 1793, VII 58, ~ Maren Larsdatter
Brandt, Svend Christophersen – ugift, Holckenhavn, 7.7 1814, VII 380, -L
Brorsen, Giertrud Marie – Kogsbølle, 27.2 1809, VII  319, 321, 334, -L, ~ birkedommer Eiler Christian Jantzen 12.4 1786, V 138, VII 23, -L
Bødker, Svend Hansen – Vindinge, 2.4 1825, VII 443, ~ …
Bøye, Peder Hansen – husmand, Kogsbølle, 8.11 1793, VII 58, ~ Maren Larsdatter
Carstensen, Mads – ugift og skytte, Holckenhavn, 27.11 1811, VII  350, 370, -L
Christensdatter, (Anne) Kirstine – Vindinge, 11.12 1802, VII  261, 268, ~ karetmager Niels Nielsen 13.7 1799, VII 204
Christensdatter, (Anne) Margrethe – Taarup, afstaaelse 15.6 1818, VII 403, skifte 15.3 1827, VII  460, 461, ~ gaardmand Niels Hansen 14.12 1811, VII  354, (~1 Anne Hansdatter 1.10 1782, V 77)
Christensdatter, Maren – Dyrehaven, 2.6 1787 V 174, ~1 husmand Niels Nielsen 21.11 1782 V 80, ~2 fisker Anders Madsen
Christensdatter, Margrethe – Dyrehaven, Vindinge, 14.8 1794, VII 143, ~1 smed Søren Andersen 18.5 1784, V 94, (~1 Karen Rasmusdatter 14.11 1783, V 88), ~2 smed Mads Eriksen 28.5 1821, VII 411, 422, (~2 Anne Sophie Margrethe Rasmusdatter 7.7 1813, VII 374, 376, -L, ~3 Anne Margrethe Vilhelmsdatter 21.2 1827, VII 457, (~2 smed Mogens Knudsen))
Christensdatter, Mette – Vindinge, 21.8 1816, VII 394, 397, ~ husmand Hans Nielsen
Christensen, Christen – gaardmand, Lamdrup, 7.9 1795, VII 113, 118, ~1 Bodil Larsdatter 12.6 1771, IV 554, ~2 Bente Marie Hansdatter
Christensen, Christian – ugift, Kogsbølle, 7.5 1825, VII 443, -L
Christensen, Espen – smed, Rosilde, 18.6 1807, VII 303, ~1 …, ~2 Marie Knudsdatter
Christensen, Hans – gaardmand, Rosilde, 6.12 1820, VII 409, 442, 444, 451, -L, ~ Johanne Jensdatter 3.1 1825, VII 438, 442, 444, 451, -L, (~1 gaardmand Mads Mikkelsen 25.11 1782, V 80 ~1 Anne Keisdatter 14.7 1740, III 17, ~1 gaardmand Peder Andersen 19.3 1738, III  12, ~2 Cathrine Nielsdatter død 1762)
Christensen, Hans – husmand, Sulkendrup, afstaaelse 13.6 1821, VII 413, ~ Anne Madsdatter død 1818
Christensen, Hans – ugift, Holckenhavn, 5.2 1794, VII 64, -L
Christensen, Mads – ugift, Holckenhavn Skov, 20.4 1811, VII  344, 346, -L
Christensen, Mogens – almisselem, Kogsbølle, 14.12 1785, VI 4, 10, ~ Karen Henriksdatter 14.12 1785, VI 4, 8
Christiansdatter, Abelone Marie – Kogsbølle, 16.2 1792, VII 28, 30, ~ skomager Niels Christian Pedersen 7.9 1805, VII 289, (~2 Maren Frederiksdatter, ~2 Dines Hansen)
Christiansdatter, Else Marie – Sentved, 26.5 1812, VII 362, ~ gaardmand Anders Pedersen, (~2 Karen Nielsdatter)
Christiansdatter, Karen – Kogsbølle, 7.1 1824, VII 428, ~ husmand Niels Rasmussen
Christiansdatter, Mette – Kogsbølle, 1.3 1826, VII 447, ~1 husmand Hans Rasmussen 30.9 1805, VII 290, ~2 husmand Rasmus Danielsen
Christiansen, Hans – gaardmand, Vindinge, 4.6 1785, V 103, ~ Gyde Larsdatter 29.11 1792, VII  46
Christiansen, Poul – dreng, Kogsbølle, 2.12 1825, VII 446
Christiansen, Ulrik – indsidder, Kogsbølle, 30.10 1820, VII  408, ~ Johanne Madsdatter, (~2 indsidder Jacob Andersen)
Christophersdatter, Anne Margrethe – Dyrehaven, Vindinge, 24.6 1813, VII 373, ~1 husmand Frederik Nielsen 20.6 1793, VII 51, 63, ~2 husmand Mads Nielsen, (~2 Marie Albertsdatter ~1 indsidder Hans Knudsen, Kogsbølle 29.6 1813, VII  374)
Christophersen, Brandt – husmand, Blankenborg, Vindinge, 13.5 1805, VII 285, ~ Karen Albertsdatter 7.2 1806, VII 295, 296, (~2 husmand Johan Baumann 21.3 1818, VII 400, ~2 Karen Pedersdatter, ~2 Lars Pedersen)
Christophersen, Peder – smed, Kogsbølle, 18.7 1820, VII  407, 428, -L, ~ Maren Andersdatter 7.6 1826, VII 448, -L
Clausdatter, Dorthea – Taarup, 10.11 1809, VII 335, ~1 gaardmand Hans Jensen 17.11 1773, IV  566, (~1 Karen Andersdatter død 1767, ~1 gaardmand Peder Bentsen 22.3 1752, II  154, ~2 Karen Jørgensdatter 21.11 1770, IV 232, -L), ~2 gaardmand Anders Hansen 16.11 1789, V 201, ~3 gaardmand Rasmus Jørgensen, (~2 Anne Nielsdatter)
Clausdatter, Karen – Taarup, 17.6 1788, VI 10, ~ almisselem Johan Danielsen reg. 13.12 1785, VI  6
Clausdatter, Maren – Taarup, 13.12 1785, VI 5
Clemmensdatter, Karen – Kogsbølle, 22.8 1792, VII 35, 46, ~ indsidder Rasmus Nielsen
Clemmensdatter, Karen – ugift, Kogsbølle, 24.12 1822, VII 425, -L
Clemmensen, Hans – ugift, Sulkendrup, 26.8 1806, VII 301, 302, 305, -L
Corfitzdatter, Kirsten – Kogsbølle, 8.6 1789, V 185, 212, ~1 gaardmand Peder Nielsen 19.1 1764, IV 175, ~2 gaardmand Peder Madsen Damsgaard, Kogsbølle og senere husmand i Frørup
Damsgaard, Hans Madsen – gaardmand, Sulkendrup, 8.7 1794, VII 77, ~ Kirstine Henriksdatter (forhen gaardmand i Frørup)
Danielsen, Johan – almisselem, Taarup, reg. 13.12 1785, VI 6, ~ Karen Clausdatter 17.6 1788, VI  10
Diergaard, Kirstine – Sludegaard, 22.10 1798, VII 181, 337, 340, -L, ~ Lars Christiansen Bondo 22.6 1809, VII 325, 335, 337, 340, -L
Diest, Carl Christian – tjener, Holckenhavn, 17.8 1822, VII 426, ~ Karen Rasmusdatter
Dinesdatter, Giertrud – Kogsbølle, 13.2 1792, VII 27, 47, ~1 husmand Dines Andersen død 1782, ~2 husmand Niels Nielsen 15.8 1809, VII 332, (~2 Dorthea Rasmusdatter, ~2 Mads Mogensen)
Dinesdatter, Karen – Kogsbølle, 9.4 1795, VII  103, 111, ~1 smed Christen Espersen 4.2 1765, IV  234, ~2 smed Anders Hansen 23.12 1812, VII  369, 370, (~2 Karen Andersdatter)
Dinesdatter, Maren – enke og almisselem, Rosilde, 12.12 1785, VI 2 (død 1793), efter Rasmus Nielsen
Dinesen, Mads – gaardmand, Kogsbølle, 24.2 1813, VII 372, ~ Juliane Kirstine Rasmusdatter 2.12 1816, VII 396, 398, (~2 Hans Jørgensen)
Dinesen, Niels – husmand, Sulkendrup, 3.5 1785, V 100, -L, ~1 Mette Jørgensdatter 22.1 1763, IV  43, (~1 Peder Jørgensen 1.4 1723, II 17, ~2 Jørgen Clausen 19.6 1741, II 109), ~2 Maren Knudsdatter 3.5.1785, V 100, -L
Dinesen, Niels – husmand, Vindinge, 27.1 1803 VII 266, ~ Inger Hansdatter, (~2 husmand Niels Larsen)
Dinesen, Niels – husmand, Vindinge, 27.1 1803, VII 266, ~ Inger Hansdatter, (~2 Niels Larsen)
Dinesen, Niels – husmand, Vindinge, 30.11 1785, VI 1, ~1 Maren Knudsdatter død 1775, ~2 Kirsten Jensdatter
Ejlersdatter, Anne – Kogsbølle, 23.4 1812, VII 361, ~ husmand Hans Larsen, (~2 Sidsel Kirstine Hansdatter)
Ejlersen, Jørgen – gaardmand, Kogsbølle, 10.4 1778, V 47, ~1 Giertrud Dinesdatter 21.4 1749, II  146, ~2 Maren Jensdatter 2.5 1750, II, 146, -L, ~3 Karen Thomasdatter
Ejlersen, Mads – skomager, Sulkendrup, 18.11 1799, VII 219, Johanne Andersdatter
Eliassen, Anders – husmand og skomager, Vindinge, 6.2 1792, VII 27, ~1 Elisabeth Nielsdatter død 1760, (~1 husmand Lars Nielsen 28.9 1750, II 147), ~2 Ellen Jørgensdatter død 1778, ~3 Margrethe Andersdatter
Eriksdatter, Maren – Kogsbølle, 2.2 1812, VII 357, -L, ~ indsidder Peder Hansen
Eriksen, Mads – smed, Dyrehaven, Vindinge, 28.5 1821, VII 411, 422, ~1 Margrethe Christensdatter 14.8 1794, VII 416, (~1 smed Søren Andersen 18.5 1784, V 94, ~1 Karen Rasmusdatter 14.11 1783, V 88), ~2 Anne Sophie Margrethe Rasmusdatter 7.7 1813, VII 374, 376, -L, ~3 Anne Margrethe Vilhelmsdatter 21.2 1827, VII 457, 460, (~2 Magnus Knudsen)
Ernstdatter, Anne – Rosilde, 12.12 1778, V 55, -L, ~ gaardmand Rasmus Rasmussen
Ernstsen, Albertus – gaardmand, Sulkendrup, 26.1 1799, VII 189, 209, ~1 Maren Nielsdatter 8.8 1766, IV 305, ~2 Anne Thomasdatter
Fager, Peder – forhen soldat, Holckenhavn, 12.9 1824, VII 433
Fløkke, Christian Larsen – gaardmand, Taarup, 4.4 1794, VII  65, 70, 83, ~1 Ingeborg Dorthea Lindholm 15.4 1782, V 64, ~2 Anne Nielsdatter
Frederiksdatter, Johanne – almisselem, Kogsbølle, 14.12 1785, VI 4
Frederiksdatter, Kirsten – enke, Kogsbølle, 13.1 1824, VII 428, efter husmand Rasmus Jørgensen
Frederiksdatter, Maren – Frørup, 6.7 1812, VII 364, ~ gaardmand Jacob Larsen, (~2 Karen Hansdatter)
Graver, Lars Hansen – forhen gaardmand, Kogsbølle, 27.5 1821, VII 411, ~ …
Gundersen, Marcus – v. Stranden, Vindinge, 13.2 1749, II 145, ~ Anne Hansdatter 21.1 1789, V 177, VII 11, 12, 13, ~2 Jeppe Andersen død ca. 1780
Hansdatter, Anne – Færgehuset, Vindinge, 21.1 1789, V 177, VII 11, 12, 13, ~1 husmand Marcus Andersen 13.2 1749, II 145, ~2 Jeppe Andersen død ca. 1780
Hansdatter, Anne – Taarup, 1.10 1782, V 77, ~ gaardmand Niels Hansen 14.12 1811, VII 354, (~2 Anne Margrethe Christensdatter afstaaelse 15.6 1818, VII 403, skifte 15.3 1827, VII  460, 461)
Hansdatter, Cathrine – enke og almisselem, Kogsbølle, 14.12 1785, VI  4, 12, efter Rasmus Knudsen
Hansdatter, Elisabeth – Rosilde, 9.4 1808 VII 308, ~ husmand Clemmen Rasmussen, (~2 Sidsel Marie Pedersdatter)
Hansdatter, Else – Vindinge, 25.10 1800, VII 238, ~ skrædder Anders Nielsen 8.1 1806, VII 294, 295, (~2 Mette Christensdatter)
Hansdatter, Giertrud – Kogsbølle, 13.2 1824, VII 428, 429, ~ gaardmand Peder Hansen, (~2 Maren Nielsdatter)
Hansdatter, Johanne – enke, Vindinge, 1.9 1824, VII  433, efter indsidder Peder Madsen
Hansdatter, Johanne – Sulkendrup, 19.10 1820, VII 400, ~ husmand Christian Olsen, (~1 Mette Cathrine Nielsdatter 4.7 1795, VII 111, ~2 Karen Pedersdatter 13.5 1801, VII  243, ~3 Abelone Pedersdatter 28.5 1808, VII 310, ~5 Anne Margrethe Madsdatter)
Hansdatter, Johanne Marie – Rosilde, 21.4 1810, VII 338, ~ gaardmand Jens Madsen 7.11 1811, VII 348, 351, (~2 Mette Rasmusdatter, ~2 gaardmand Henrik Hansen)
Hansdatter, Karen – almisselem, Taarup, 13.12 1785, VI 6
Hansdatter, Karen – enke, Holckenhavn, 28.11 1809 VII 336, 337, efter vægter Anders Pedersen Paaske død 1804
Hansdatter, Karen – enke, Taarup, 20.9 1801 VII 248 –L, efter husmand Niels Sørensen
Hansdatter, Karen – Frørup, 28.11 1800, VII 241, -L, ~ gaardmand Niels Justesen 29.5 1801, VII 245, -L
Hansdatter, Karen – Slude, 8.9 1795, VII 116, -L, ~ gaardmand Niels Knudsen
Hansdatter, Karen – Taarup, 21.1 1821, VII 411, ~ boelsmand Rasmus Hansen Pihl
Hansdatter, Karen – Vindinge, 17.11 1824, VII 437, ~ Anders Pedersen 14.10 1797, VII 152, (~1 Margrethe Johansdatter 21.8 1769, IV 505, ~1 Hans Sørensen 21.7 1763, IV 82, ~2 Jens Hansen 9.2 1764, IV 178, -L)
Hansdatter, Kirsten – Kogsbølle, 18.7 1801, VII 246, ~ husmand Lars Pedersen 18.12 1815, VII  387, (~2 Dorthea Pedersdatter)
Hansdatter, Kirsten – Rosilde, 8.11 1802, VII 257, ~ husmand Jesper Mathiassen
Hansdatter, Kirsten – Sulkendrup, 24.4 1818, VII 401, ~ gaardmand Rasmus Andersen 28.7 1815, VII 385
Hansdatter, Maren – enke og almisselem, Vindinge, 9.12 1785, VI 1, efter Hans Christensen
Hansdatter, Maren – Kogsbølle, 7.3 1827, VII 459, ~ indsidder Anders Andersen 8.9 1823, VII 427
Hansdatter, Mette – Tarup, 9.10 1797, VII  148, ~ gaardmand Rasmus Larsen 14.4 1806, VII 298, 300, (~2 Johanne Hansdatter, ~2 gaardmand Hans Hansen)
Hansen, Anders – gaardmand, Sulkendrup, 20.12 1808, VII 315, 320, ~1 Mette Andersdatter 20.3 1797, VII 140, ~2 Maren Hansdatter, (~2 gaardmand Claus Andersen)
Hansen, Anders – gaardmand, Taarup, 16.11 1789, V 201, ~ Dorthea Clausdatter 10.11 1809, VII  335, (~1 gaardmand Hans Jensen 17.11 1773, IV 566, ~1 Karen Andersdatter død 1767, ~1 gaardmand Peder Bentsen 22.3 1752, II 154, ~2 Karen Jørgensdatter 21.11 1770, IV 232, -L, ~3 gaardmand Rasmus Jørgensen, ~2 Anne Nielsdatter)
Hansen, Anders – husmand og skrædder, Kogsbølle, 22.2 1823, VII 425, -L, ~ Elisabeth Christiane Pedersdatter
Hansen, Anders – husmand, Kogsbølle, 29.11 1807, VII 303, 317, ~1 …, ~2 Anne Elisabeth Rasmusdatter
Hansen, Anders – smed og husmand, Kogsbølle, 23.12 1812, VII 369, 370, ~1 Karen Dinesdatter 9.4 1795, VII 103, 111, (~1 smed Christen Espensen 4.2 1765, IV 234), ~2 Maren Andersdatter
Hansen, Andreas – smed, Taarup, 7.5 1785, V 101, ~ Maren Jørgensdatter
Hansen, Anne Sophie – ugift, Holckenhavn, 29.6 1818, VII  403
Hansen, Christian – indsidder, Kogsbølle, 29.4 1824, VII 430, ~ …
Hansen, Christian - indsidder, Kogsbølle, 8.6 1798, VII 164, 189, ~ Johanne Andersdatter
Hansen, Christopher – snedker, Slude, 11.11 1823, VII 427, ~ Anne Kirstine Jensdatter, (~2 husmand Niels Andersen)
Hansen, Hans – smed, Frørup, 14.2 1800, VII  221, 222, ~ Anne Pedersdatter, (~2 smed Peder Jacobsen 26.4 1815, VII 382, 384, -L)
Hansen, Hans Christian – gaardmand, Rosilde, 20.11 1815, VII 386, 388, ~1 Maren Jensdatter 4.10 1809, VII 333, ~2 Anne Sørensdatter, (~2 gaardmand Niels Rasmussen)
Hansen, Hintze – husmand, Taarup, 9.10 1826, VII 454, ~ Anne Marie Christensdatter
Hansen, Jens – indsidder, Frørup, 11.5 1799, VII 194, ~ Sidsel Jensdatter
Hansen, Jens – Kogsbølle, 15.7 1816, VII 392, -L, ~ Margrethe Kirstine Jørgensdatter, (~1 gaardmand Hans Madsen 13.2 1798, VII  155, 162)
Hansen, Jens – ugift, Kogsbølle, 28.10 1822, VII 424, -L
Hansen, Just – almisselem, Kogsbølle, 14.12 1785, VI 3
Hansen, Jørgen – husmand og væver, Kogsbølle, 9.3 1789, V 179, VII 5, -L, ~ Anne Ejlersdatter
Hansen, Knud – ugift, Sulkendrup, 15.2 1820, VII 406, 410, -L
Hansen, Lars – gaardmand, Vindinge, 10.7 1791, VII 43, ~ Anne Nielsdatter, (~2 Niels Andersen Kiær 23.11 1825, VII 446)
Hansen, Lars – Sulkendrup, 29.12 1786, VI 9, ~1 Sidsel Eriksdatter 12.2 1756, II 175, -L, ~2 Maren Madsdatter død 1782 h. datter …, almisselem 13.12 1785, VI 2
Hansen, Mads – kudsk, Holckenhavn, 29.10 1805, VII 293, 294, -L
Hansen, Niels – gaardmand, Rosilde, 28.3 1815, VII 381, 384, -L, ~ Karen Hansdatter, (~1 gaardmand Poul Mortensen 17.1 1800, VII 211, -L, hans trol. Dorthea Jensdatter 18.1 1763, IV 158, -L, ~3 Hans Poulsen)
Hansen, Niels – gaardmand, Taarup, 14.12 1811, VII 354, ~1 Anne Hansdatter 1.10 1782, V 77, ~2 Anne Margrethe Christensdatter afstaaelse 15.6 1818, VII 403, skifte 15.3 1827, VII 460, 461
Hansen, Niels – husmand, Vindinge, død 31.5 1824, VII 435, ~ …
Hansen, Niels – indsidder, Rosilde, 27.11 1809 VII 335, ~ Mette Rasmusdatter, (~2 indsidder Mikkel Johansen)
Hansen, Pelle – almisselem, Taarup, og datter … 13.12 1785, VI 7
Hansen, Poul – husmand, Frørup, 23.11 1825, VII 446, 447, ~ Anne Hansdatter
Hansen, Rasmus – forpagter, Kogsbølle, 17.4 1799, VII 192, ~ Maren Christensdatter
Hansen, Svend – husmand og bødker, Vindinge, 2.4 1825, VII 443, ~ …
Henriksdatter, Karen – Kogsbølle, 14.12 1785, VI 4, 8, ~ almisselem Mogens Christensen 14.12 1785, VI 4, 10
Henriksdatter, Kiøn – Kogsbølle, 2.6 1825, VII 443, ~ husmand Peder Christensen
Hindsesen, Hans – almisselem, Taarup, 13.12 1785, VI 7
Hintzpeter, Mette Amalie – ugift, Dyrehaven, Vindinge, 29.8 1814, VII 380, 381, -L
Holgersdatter, Anne – Kogsbølle, 31.1 1822, VII 422, -L, ~ gaardmand Jørgen Hansen, (~2 Anne Pedersdatter)
Holgersen, Marcus – gaardmand og skovrider, Kogsbølle, 11.10 1798, VII 176, 182, ~ Maren Dinesdatter, (~2 gaardmand Johan Christian Hansen)
Holm, Barbara – almisselem, Kogsbølle, 14.12 1785, VI 3
Holm, Sara Ejlersdatter – enke, Kogsbølle, 12.11 1789, V 189, efter tømmermand Jens Nielsen Faersøe død 1780
Huus, Hans Rasmussen – fhv. gaardmand, Taarup, 19.4 1823 VII 426
Huus, Hans Rasmussen – fhv. gaardmand, Taarup, 19.4 1823, VII 426
Hviid, Sibylle – Holckenhavn, 21.6 1792, VII 31, ~ forvalter Hans Frederik Schou
Iversdatter, Anne Sophie – pige, Sulkendrup, 10.7 1836, VII 449, -L
Jacobsdatter, Anne – enke, Taarup, 24.10 1808, VII 313, 317, efter skrædder og husmand Ole Sørensen død 1782
Jacobsdatter, Johanne Marie – Hagenborg, Frørup, 31.5 1796, VII 125, 130, ~ husmand Erik Madsen
Jacobsen, Hans – ugift indsidder, Kogsbølle, 31.10 1793, VII 58, 96
Jacobsen, Johannes – smed, Frørup, 26.7 1790, VII 5, 16, -L, ~ Abelone Larsdatter, (~1 smed Hans Hansen 24.2 1767, IV 349)
Jacobsen, Lars – gaardmand, Frørup, 10.4 1794, VII 67, 95, ~ Maren Jeppesdatter, (~2 gaardmand Christen Bendixen 6.5 1816, VII 390, -L)
Jacobsen, Peder – smed, Frørup, 26.4 1815, VII 382, 384, -L, ~ Anne Pedersdatter, (~1 smed Hans Hansen 14.2 1800, VII 221, 222)
Jacobsen, Rasmus – gaardmand, Vindinge, 14.11 1789, V 195, ~ Maren Hansdatter
Jantzen, Ejler Christian – birkedommer, Kogsbølle, 12.4 1786, V 138, VI 23, -L, ~ Giertrud Marie Brorsen 27.2 1809, VII 319, 321, 334, -L
Jensdatter, Anne – Kogsbølle, 19.1 1785, V 98, ~ gaardmand Mogens Madsen 24.6 1793, VII 53, 61, (~1 Marie Hansdatter død 1772, ~1 Christen Madsen 14.4 1764, IV 200, ~1 Cathrine Hansdatter 9.3 1753, II 167, ~3 Bodil Jensdatter, ~2 gaardmand Mads Christensen)
Jensdatter, Anne – Vindinge, 11.7 1799, VII 201, ~ husmand Peder Bendixen skifte i levende live (arrestant) 13.9 1805, VII 290, 291, 294, (~2 Maren Albertsdatter 23.9 1805, VII 290)
Jensdatter, Dorthea – Slude, 11.4 1796, VII 123, ~1 gaardmand Christen Andersen død 1765, ~2 gaardmand Anders Clemmensen 5.6 1768, IV 461, ~3 gaardmand Jens Pedersen
Jensdatter, Johanne – Rosilde, 3.1 1825, VII 438, 442, 444, 451, ~1 gaardmand Mads Mikkelsen 25.11 1782, V 80, (~1 Anne Keisdatter 14.7 1740, III 17, ~1 gaardmand Peder Andersen 19.3 1738, III 12, ~2 Cathrine Nielsdatter død 1762, ~2 gaardmand Hans Christensen 6.12 1820, VII 409, 422, 444, 451, -L)
Jensdatter, Karen – Frørup, 24.1 1816, VII 389, 391, -L, ~1 Peder Jørgensen Lang 19.4 1785, V 105, -L, (~1 Margrethe Jørgensdatter død 1784, ~1 Hans Nielsen Lang 27.1 1758, II 193) ~2 Hans Christensen Lang 24.1 1816, VII 389, 391, -L
Jensdatter, Maren – Frørup, 28.11 1798, VII 183, ~ gaardmand Niels Sørensen 5.2 1820, VII 405, 406, (~2 Anne Hansdatter)
Jensdatter, Maren – Frørup, 9.4 1776, V 4, 23, -L, ~1 husmand Tønne Andersen Vilmand 20.6 1755, II 171, -L, ~2 gaardmand Knud Hansen
Jensdatter, Maren – Kogsbølle, 16.4 1786, VI 7, ~ Rasmus Andersen Pihl 8.12 1755, II 171, (~1 Kirsten Madsdatter 8.4 1734, II 74)
Jensdatter, Maren – Lerseygaarden, Taarup, 25.11 1811, VII 349, 359, ~1 gaardmand Anders Rasmussen 8.5 1782, V 66, ~2 Jens Pedersen 13.8 1798, VII 169, 188
Jensdatter, Maren – Rosilde, 4.10 1809, VII 333, ~ gaardmand Hans Christian Hansen 20.11 1815, VII 386, 388, (~2 Anne Sørensdatter, ~2 gaardmand Niels Rasmussen)
Jensdatter, Maren – Vindinge, og ægtefælle, almisselem Mads Jensen 9.12 1785, VI 1, 10
Jensdatter, Sophie – enke og almisselem, Frørup, 13.12 1785, VI 5 (død 1794), efter Bendix Nielsen
Jensen, Anders – gaardmand, Damsgaard v. Sulkendrup, 8.5 1824, VII 430, 435, ~ Maren Hansdatter, (~2 Rasmus Mortensen)
Jensen, Anders – gaardmand, Vindinge, 9.1 1778, V 39, ~ Anne Henriksdatter, (~2 Mikkel Rasmussen)
Jensen, Anders – indsidder, Sulkendrup, 14.1 1824, VII 428, ~ …
Jensen, Andreas – Vindinge, 9.1 1778 V 39, ~ Anne Henriksdatter, (~2 gaardmand Mikkel Rasmussen)
Jensen, Christen – jæger, Vindinge, 12.12 1785, VI 2
Jensen, Hans – fhv. gaardmand, Vindinge, 13.1 1825, VII 441, ~ Maren Nielsdatter 11.11 1826, VII 454, 455
Jensen, Hans – indsidder, Kogsbølle, 15.5 1776, V 11, -L
Jensen, Hans – snedker, Slude, 1.8 1799, VII, 210, 219, ~ Marie Johanne Christophersdatter
Jensen, Mads – almisselem, Vindinge, og hustru Maren Jensdatter 9.12 1785, VI 1, 10
Jensen, Niels – husmand, Taarup, 24.11 1813 VII 379, ~ Johanne Nielsdatter, (~2 husmand Daniel Johansen)
Jeppesen, Jørgen - Teglgaard v. Taarup, 16.5.1721, II 10, ~1 Inger Andersdatter 24.8.1717, I 81, ~2 Karen Nielsdatter 22.3.1770 IV 517, (~2 Peder Andersen)
Jespersdatter, Anne Margrethe – Rosilde, 23.10 1788, V 176, VII 10, ~1 Anders Blankholm død før 1771, ~2 snedker Mathias Jonassen Lind 14.4 1798, VII  159, (~2 Karen Christensdatter)
Jespersdatter, Elisabeth – enke, Vindinge 3.1 1825 VII 440, efter væver Kiønig Rasmussen, Maare
Jespersen, Jens – gaardmand, Sulkendrup, 3.3 1777 V 18, ~ Maren Pedersdatter 12.10 1767 IV 386, -L, ~2 Maren Jørgensdatter afstaaelse 4.12 1815 VII 387, dødsanm. 18.1 1822 VII 422, (~2 Christen Larsen 26.5 1800 VII 225, 242)
Johansdatter, Anne Kirstine – Taarup, 31.12 1823 VII 428, ~1 gaardmand Andreas Jensen Vilmand 18.6 1799, VII 196, 208, (~1 Maren Larsdatter 6.10 1792 VII 36, 39, 54, ~1 birkedommer Christen Christensen, Holckenhavn 31.8 1756 II 177, 228, ~1 Cathrine Alhed Johansdatter Damph 17.1.1740, II 102, -L), ~2 Lars Pedersen Vilmand
Johansdatter, Barbara – Kogsbølle, 2.5 1794, VII  68, 86, -L, ~ husmand og bødker Hans Andersen
Johansdatter, Kirsten – enke og almisselem, Frørup, 9.12 1785 VI 5 (død 1792), efter smed Christen Nielsen
Johansdatter, Stine Elisabeth – ugift, Sulkendrup, 26.8 1811 VII 347, 349, -L
Johansen, Henrik – indsidder, Kogsbølle, 27.5 1821 VII 411
Johansen, Jens – aftægtsmand, Sulkendrup, 24.2 1822 VII 422
Justesdatter, Karen – Kogsbølle, 23.5 1824 VII 432, 441, ~ husmand Poul Mikkelsen 17.2 1825 VII 441, (~1 Elisabeth Stephensdatter 26.7 1790 VII 4, 14, ~1 husmand Henrik Mogensen død 1785)
Justesen, Rasmus – indsidder, Sulkendrup, 6.5 1795 VII 108, 110, -L, ~ Mette Dinesdatter
Jæger, Christen Jensen – Vindinge, 12.12 1785 VI 2
Jørgensdatter, Erikke Margrethe – Vindinge, 9.12 1785 VI 2, 13, ~ almisselem Rasmus Pedersen død før 1790
Jørgensdatter, Frederikke Christiane – Kogsbølle, 30.10 1793 VII 57, 62, ~ gaardmand Peder Madsen 24.1 1809 VII 318, 320, (~1 Anne Andersdatter 11.3 1790 VII 1, 7, ~1 gaardmand Søren Rasmussen død 1781, ~3 Johanne Pedersdatter, ~2 Villads Hansen)
Jørgensdatter, Giertrud – Kogsbølle, 6.6 1781 V 62, -L, ~ gaardmand Rasmus Andersen 27.6 1816 VII 391, 392, (~2 Maren Hansdatter)
Jørgensdatter, Karen – Kogsbølle, 16.7 1778 V 51, ~ gaardmand Lars Hansen
Jørgensdatter, Karen – ugift, Holckenhavn, 24.6 1824 VII 432, 440, -L
Jørgensdatter, Maren – Sulkendrup, afstaaelse 4.12 1815 VII 387, dødsanm. 18.1 1822 VII 422, ~1 gaardmand Jens Jespersen 3.3 1777 V 18, (~1 Maren Pedersdatter 12.10 1767 IV 386, -L), ~2 gaardmand Christen Larsen 26.5 1800 VII 225, 242
Jørgensdatter, Maren – Taarup, 10.12 1777, V 36, ~1 Rasmus Larsen Smed 26.11 1762 IV 36, (~1 Sidsel Knudsdatter 6.12 1757 II 189, ~1 Anders Poulsen Ladefoged 8.6 1752 II 157)
Jørgensdatter, Volborg – Taarup, 4.12 1776 V 16, -L, ~1 Anders Sørensen 8.3 1763 IV 52, -L, trol. Lars Andersen 27.5 1763 IV 79, -L, ~2 husmand Lars Jensen
Jørgensen (Lang), Peder – gaardmand, Taarup, 1785 19.4 V 105, -L, ~1 Margrethe Jørgensdatter død 1784, (~1 gaardmand Hans Nielsen Lang 1758 27.1 II 193), ~2 Karen Jensdatter 1816 24.1 VII 389, 391, -L, (~2 Hans Christensen Lang 1816 24.1 VII 389, 391, -L)
Jørgensen, Anders – gaardmand, Vindinge, 9.8 1802 VII 253, 265, ~ Maren Nielsdatter
Jørgensen, Anders – husmand, Kogsbølle, 16.9 1799 VII 216, ~ Margrethe Pedersdatter
Jørgensen, Dines – gaardmand, Sulkendrup, 7.12 1795 VII 119, 124, ~ Elisabeth Madsdatter
Jørgensen, Hans – gaardmand, Sulkendrup, 13.4 1808 VII 310, 359, 360, ~1 Anne Hansdatter 12.8 1768 IV 485, ~2 Anne Knudsdatter 9.6 1821 VII 412
Jørgensen, Karen – enke? og almisselem, Sulkendrup, 13.12 1785 VI 2, efter? Ludvig …
Jørgensen, Niels – husmand og snedker, Sulkendrup, 6.2 1797, VII 132, ~ Abelone Larsdatter
Karetmager, Niels Nielsen – Vindinge, 13.9 1799 VII 204, Anne Kirstine Christensdatter 11.12 1802 VII 261, 268
Kildemand, Hans Pedersen – husmand, Taarup, 29.10 1816, VII 395 ~ Kirsten Madsdatter
Kiær, Niels Andersen – gaardmand, Vindinge, 23.11 1825, VII 446, ~ Anne Nielsdatter, (~1 gaardmand Lars Hansen 6.7 1791, VII 20, 43)
Kiønigsen, Jesper – husmand, Vindinge, 30.3 1822 VII 422, 423, –L, ~ Maren Nielsdatter
Knudsdatter 3.5 1785, V 100, -L
Knudsdatter, Anne – Sulkendrup 9.6 1821 VII 412, ~ gaardmand Hans Jørgensen 13.4 1808 VII 310, 359, 360, (~1 Anne Hansdatter 12.8 1768, IV 485)
Knudsdatter, Dorthea Marie – Taarup, 12.4 1815, VII 382, ~ husmand Christen Jensen, (~2 Maren Andersdatter)
Knudsdatter, Karen – Kogsbølle, 13.1 1827, VII 457, ~ gaardmand Peder Larsen 13.7 1812 VII 365
Knudsdatter, Maren – Sulkendrup, 3.5 1785, V 100, –L, ~ husmand Niels Dinesen 3.5 1785, V 100, –L, ~1 Mette Jørgensdatter 22.1 1763 IV 43, (~1 Peder Jørgensen 1.4 1723 II 17, ~2 Jørgen Clausen 19.6 1741 II 109)
Knudsdatter, Maren – Vindinge, død 1775, ~ husmand Niels Dinesen 30.11 1785, VI 1, (~2 Kirsten Jensdatter)
Knudsdatter, Mette – enke, Taarup, 24.2 1824, VII 428, efter husmand Claus Jacobsen
Knudsen, Daniel – gaardmand, Vindinge, 25.5 1805 VII 286, ~ Mette Nielsdatter, (~2 gaardmand Jørgen Thomassen
Knudsen, Hans – gaardmand, Rosilde, 30.7 1794 VII 82, 87, 94 ~ Inger Madsdatter 2.6 1780 V 61, (~1 Peder Jensen 8.1 1763 IV 39, ~1 Anne Mikkelsdatter 6.6 1752 II 156 –L, ~1 Jens Larsen 6.9 1748 II 145 –L), ~2 Dorthea Rasmusdatter, (~2 Jørgen Pedersen 17.11 1824 VII 437)
Knudsen, Hans – indsidder, Kogsbølle, 29.6 1813, VII 374, ~ Marie Albertsdatter, (~2 husmand Mads Nielsen, Dyrehaven, Vindinge, ~1 Anne Margrethe Christophersdatter 24.6 1813 VII 373, ~1 husmand Frederik Nielsen 20.6 1793 VII 56, 63)
Knudsen, Knud – husmand og smed, Sulkendrup, 6.2 1797 VII 135, 140, – L, ~ Mette Larsdatter
Knudsen, Niels – gaardmand, Langæble, 14.7 1800 VII 231, 237, ~ Else Pedersdatter, (~2 gaardmand Hans Nielsen)
Knudsen, Peder – husmand Kogsbølle, 17.1 1811 VII 343, ~1 Elisabeth Pedersdatter 18.2 1779 V 58, ~2 Karen Jeppesdatter
Krøyer, Abelone – enke og almisselem, Vindinge, 9.12 1785, VI 1, efter Johan Christensen
Kudsk, Mads Hansen – Holckenhavn, 29.10 1805 VII 293, 294, –L
Kull, Jørgen Nielsen – stodderfoged, Kogsbølle, 14.12 1785 VI 3, 8
Kull, Simon Nielsen – indsidder, Sulkendrup, 1.10 1787 V 123, ~ Anne Margrethe Ejlersdatter, (~2 Christen Jochumsen)
Ladefoged, Svend Nielsen – Holckenhavn, 19.11 1791 VII 25, ~ Annichen Pedersdatter
Lang, Hans Christensen – gaardmand, Frørup, 24.1 1816 VII 389, 391, –L, ~ Karen Jensdatter 24.1 1816 VII 389, 391, –L, (~1 Peder Jørgensen Lang 19.4 1785 V 105 –L, ~1 Margrethe Jørgensdatter død 1784, ~1 Hans Nielsen Lang 27.1 1758 II 193)
Lang, Niels Jørgensen – gaardmand, Taarup, 19.4 1785 V 105, –L, ~1 Margrethe Jørgensdatter død 1784, (~1 Hans Nielsen Lang 27.1 1758 II 193), ~2 Karen Jensdatter 24.1 1816 VII 389, 391, –L, (~2 Hans Christensen Lang 24.1 1816 VII 389, 391, –L)
Larsdatter, Else – enke og almisselem, Samsøe 13.11 1790 VI 13, efter Rasmus Pedersen, Sulkendrup
Larsdatter, Gyde – Vindinge, 29.11 1792 VII 46, ~ gaardmand Hans Christiansen 4.6 1785 V 103
Larsdatter, Karen – Kogsbølle, 20.4 1813, VII 373, ~ gaardmand Rasmus Andersen Kiær, (~2 Dorthea Andersdatter)
Larsdatter, Karen – ugift, Sulkendrup, 10.6 1789 VI 12
Larsdatter, Kirsten – enke og almisselem, Taarup, 13.12 1785 VI 6, (+1801), efter Niels Nielsen
Larsdatter, Maren – enke og almisselem, Kogsbølle, 14.12 1785 VI 3, 11, efter Knud Nielsen
Larsdatter, Maren – Taarup, 6.10 1792 VII 36, 39, 54, ~1 birkedommer Christen Christensen, Holckenhavn 31.8 1756 II 177, 228, (~1 Cathrine Alhed Johansdatter Damph 17.1 1740 II 102, –L), ~2 gaardmand Andreas Jensen Vilmand 18.6 1799 VII 196, 208, (~2 Anne Kirstine Johansdatter 31.12 1823 VII 428, ~2 Lars Pedersen Vilmand)
Larsdatter, Mette Margrethe – Vindinge, 2.12 1816, VII 395, ~ slagter og husmand Anders Hansen, (~2 Anne Christensdatter, ~1 indsidder Jørgen Pedersen død 1806)
Larsdatter, Sophie Magdalene – ugift, Kogsbølle, 16.2 1827 VII 457, 462, +L
Larsen (Fløkke), Christian – gaardmand, Taarup, 4.4 1794 VII 65, 70, 83, ~1 Ingeborg Dorthea Lindholm 15.4 1782 V 65, ~2 Anne Nielsdatter
Larsen, Christen – Sulkendrup, gaardmand 26.5 1800 VII 225, 242 ~ Maren Jørgensdatter, afstaaelse 4.12 1815 VII 387, dødsanm. 18.1 1822 VII 422, ~1 gaardmand Jens Jespersen 3.3 1777 V 18, ~1 Maren Pedersdatter 12.10 1767 IV 386 –L
Larsen, Jørgen – Kogsbølle, husmand 15.8 1809 VII 332, ~1 Anne Margrethe Mogensdatter 7.2 1797 VII 137, ~2 Elisabeth Rasmusdatter
Larsen, Jørgen – Sulkendrup, husmand 4.9 1778 V 54, ~1 Maren Nielsdatter 7.11 1740 II 105 (~1 husmand Rasmus Rasmussen 9.6 1731 II 60, 61), ~2 Maren Andersdatter
Larsen, Peder – gaardmand, Kogsbølle, 13.7 1812 VII 365, ~ Karen Knudsdatter 13.1 1827 VII 457
Larsen, Peder – gaardmand, Rosildegaard, 23.1 1808 VII 306, 418, ~1 Kirsten Rasmusdatter 20.10 1785 V 109, (~1 Jørgen Hansen 8.4 1763 IV 61, ~1 Karen Knudsdatter 15.12 1755 II 172), ~2 Maren Bendixdatter, arvingsklage over samfrændsskifte 26.10 1821, 10.3 1827 VII 459
Larsen, Peder – Taarup, 10.7 1798 VII 165, 186, ~ Giertrud Nielsdatter 2.7 1813 VII 376
Larsen, Rasmus – gaardmand, Taarup, 14.4 1806 VII 298, 300, ~1 Mette Hansdatter 9.10 1797 VII 148, ~2 Johanne Hansdatter, (~2 gaardmand Hans Hansen)
Larsen, Rasmus – gaardmand, Taarup, 14.4 1806, VII 298, 300, ~1 Mette Hansdatter 9.10 1797, VII 148, ~2 Johanne Hansdatter, (~2 gaardmand Hans Hansen)
Leopold, Anne Marie – Holckenhavn, 12.2 1798 VII 155, 300, ~ forvalter Frederik Christian Schubeler
Leopold, Jens Lange – ugift skriver, Holckenhavn, 3.6 1803 VII 272, 273, 281, –L
Lind, Mathias Jonassen – snedker, Rosilde, 14.4 1798 VII 159, ~1 Anne Margrethe Jespersdatter 23.10 1788 V 176, (~1 Anders Blankholm død før 1771), ~2 Karen Christensdatter
Lindholm, Ingeborg Dorthea – Taarup, 15.4 1782 V 64, ~ gaardmand Christian Larsen Fløkke 4.4.1794, VII 65, 70, 83, (~2 Anne Nielsdatter)
Luchmann, Ditlev – ugift gartner, Holckenhavn, 27.8.1754, II 173, -L
Ludvig(sdatter?), Karen [Jørgensdatter] – almisselem, Sulkendrup, 13.12 1785 VI 2, måske enke efter Ludvig …?
Ludvigsen, Ole – indsidder, Kogsbølle, 27.1 1824 VII 428, ~ Anne Lovise Olesen 30.4 1844, 369, 370
Madsdatter, Anne Marie – ugift, Sulkendrup, 28.5 1822 VII 423, –L
Madsdatter, Giertrud – Holckenhavn Skov, og ægtefælle husmand Christen Mogensen 26.10 1810 VII 342
Madsdatter, Giertrud – Taarup, 29.9 1774 IV 578, ~ gaardmand Ole Marcussen død 1782, (~2 Margrethe Kirstine Poulsdatter 29.3 1802 VII 252, ~2 gaardmand Rasmus Rasmussen 16.10 1812 VII 367, ~2 Ellen Nielsdatter)
Madsdatter, Inger – Rosilde, 2.6 1780 V 61, ~1 gaardmand Peder Jensen 8.1 1763, IV 39, (~1 Anne Mikkelsdatter 6.6.1752, II 156, -L. ~1 gaardmand Jens Larsen 6.9.1748, II 145, -L), ~2 gaardmand Hans Knudsen 30.7.1794, VII 82, 87, 94, (~2 Dorthea Rasmusdatter, ~2 Jørgen Pedersen 17.11.1824, VII 437)
Madsdatter, Johanne – ugift, Vindinge, 2.8 1821 VII 446, –L
Madsdatter, Karen – Rosilde, 6.2 1788, V 129, ~ bødker Christen Andersen
Madsdatter, Maren – enke og almisselem, Kogsbølle, 14.12 1785 VI 2 (død 1794), efter bødker Hans Jørgensen
Madsdatter, Maren – Sulkendrup, 17.10 1789, V 187, ~ indsidder Rasmus Hansen
Madsen, Hans – gaardmand, Kogsbølle, 13.2 1798 VII 155, 162, ~1 Margrethe Kirstine Jørgensdatter, (~2 gaardmand Jens Hansen 15.7 1816 VII 392 –L)
Madsen, Jens – gaardmand, Rosilde, 7.11 1811, VII 348, 351, ~1 Johanne Marie Hansdatter 21.4 1810, VII 338, ~2 Mette Rasmusdatter, (~2 gaardmand Henrik Hansen)
Madsen, Jørgen – husmand, Sulkendrup, 2.4 1811 VII 343, ~ Karen Hansdatter, (~2 Rasmus Hansen)
Madsen, Knud – gaardmand, Frørup, 23.7 1791 VII 22, 44, 54, ~ Anne Ottesdatter
Madsen, Mogens – gaardmand, Kogsbølle, 24.6 1793 VII 53, 61, ~ Maren Hansdatter død 1772, (~1 gaardmand Christen Madsen 14.4 1764 IV 200, ~1 Cathrine Hansdatter 9.3 1753 II 167), ~2 Anne Jensdatter 19.1 1785 V 98, ~3 Bodil Jensdatter, (~2 gaardmand Mads Christensen)
Madsen, Peder – gaardmand, Kogsbølle, 24.1 1809, VII 318, 320, ~1 Anne Andersdatter 11.3 1790, VII 1, 7, (~1 gaardmand Søren Rasmussen død 1781) ~2 Frederikke Christiane Jørgensdatter 30.10 1793, VII 57, 62, ~3 Johanne Pedersdatter, (~2 gaardmand Villads Hansen)
Madsen, Rasmus – gaardmand, Kogsbølle, 24.2 1795 VII 99, ~ Maren Hansdatter
Marcusdatter, Ellen – Sulkendrup Mølle, 20.4 1803 VII 269, 273, 274, ~1 møller Peder Hansen Bech 9.10 1766 IV 311, ~2 møller Niels Madsen Blach 13.10 1783 V 85,
Mikkelsdatter, Anne – Rosilde, og ægtefælle gaardmand Knud Rasmussen, afstaaelse 14.6 1826 VII 448, 450
Mikkelsdatter, Johanne – Taarup, 18.5 1826, VII 448, ~1 gaardmand Niels Hansen Skirre 27.6 1787, V 119, ~2 gaardmand Niels Hansen (Lang)
Mikkelsen, Mads – gaardmand, Rosilde, 25.11 1782 V 80, ~1 Anne Kaisdatter 14.7 1740 III 17 (~1 gaardmand Peder Andersen 19.3 1738 III 12), ~2 Cathrine Nielsdatter død 1762, ~3 Johanne Jensdatter 3.1 1825 VII 438, 442, 444, 451, (~2 Hans Christensen 6.12 1820 VII 409, 442, 444, 451, –L)
Mikkelsen, Poul – husmand, Kogsbølle, 17.2 1825 VII 441, ~1 Elisabeth Stephensdatter 26.7 1790 VII 4, 14, (~1 husmand Henrik Mogensen død 1785), ~2 Karen Justsdatter 23.5 1824 VII 432, 441
Mogensdatter, Anne Margrethe – Kogsbølle, 7.2 1797 VII 137, ~ husmand Jørgen Larsen 15.8 1809 VII 332, (~2 Elisabeth Rasmusdatter)
Mogensen, Christen – husmand Holckenhavn Skov, og hustru Giertrud Madsdatter 26.10 1810 VII 342
Mortensen, Poul – gaardmand, Rosilde, 17.1 1800 VII 221 –L, trolovede Dorthea Jensdatter 18.1 1763 IV 158 –L, ~ Karen Hansdatter, (~2 gaardmand Niels Hansen 28.3 1815 VII 381 –L)
Møller, Hans – almisselem, Taarup, og datteren …… 13.12 1785 VI 6
Møller, Jens Nielsen (Tange) – Kogsbølle Mølle, 5.2 1788 V 130, ~ Elisabeth Nielsdatter, ~2 møller Hans Pedersen Bech
Møller, Marcus Pedersen (Bech) – Sulkendrup Mølle, 27.9 1824 VII 433, 440, 444, 445, ~1 Karen Andersdatter 5.11 1803 VII 279, ~2 Margrethe Hansdatter
Møller, Niels Madsen (Blach) – Sulkendrup Mølle, 13.10 1783 V 85, ~ Ellen Marcusdatter, (~1 Peder Hansen Bech 9.10 1766 IV 311)
Møller, Niels Rasmussen – indsidder, Kogsbølle, 10.6 1823 VII 426, ~ …
Møller, Rasmus Andersen – enkemand og forhen gaardmand, Kogsbølle, 15.1 1824, VII 428, efter …
Møller, Rasmus Andersen – forh. gaardmand, Kogsbølle, 15.1 1824 VII 428, efter …
Nielsdatter, Anne – Vindinge, 28.8 1821 VII 418, 421, ~ smed Albert Sørensen 27.6 1826 VII 449, (~1 Abelone Rasmusdatter 11.2 1790 V 186, VII 9, ~1 Hans Espensen død 1769), ~2 Karen Rasmusdatter 19.3 1794 VII 64, 92
Nielsdatter, Dorthea – Kogsbølle, 14.12 1785 VI 3, ~ gaardmand Clemmen Hansen 19.9 1767 IV 378
Nielsdatter, Elisabeth – Lille Mølle, Revsvindinge, 12.8 1816 VII 393, 423, ~ møller Anders Espensen, (~1 Anne Pedersdatter 8.3 1766 IV 296, ~2 Marie Rasmusdatter 12.9 1777 V 33)
Nielsdatter, Giertrud – Taarup, 26.7 1813 VII 376, ~ gaardmand Peder Larsen 10.7 1798 VII 165, 186
Nielsdatter, Maren – Vindinge, 11.11 1826 VII 454, 455, ~ gaardmand Hans Jensen 13.1 1825 VII 441
Nielsdatter, Margrethe – enke, Vindinge, 9.12 1785 VI 1, efter almisselem Anders Rasmussen
Nielsdatter, Mette – Vindinge, 27.12 1809 VII 336, ~ gaardmand Lars Hansen
Nielsdatter, Mette Cathrine – Sulkendrup, 4.7 1795 VII 111, ~ husmand Christian Olesen, (~2 Karen Pedersdatter 13.5 1801 VII 243, ~3 Abelone Pedersdatter 28.5 1808 VII 310, ~4 Johanne Hansdatter 19.10 1820 VII 400, ~5 Anne Margrethe Madsdatter)
Nielsdatter, Sidsel – Taarup, 1.5 1790 VII 2, 15, ~1 husmand Hans Nielsen 22.6 1764 IV 217 (~1 Giertrud Jeppesdatter 4.3 1743 II 125 –L, ~1 Peder Dinesen 21.6 1731 II 58, –L), ~2 husmand Hans Jeppesen død før 1790
Nielsen, Anders – skrædder Vindinge, 8.1 1806 VII 294, 295, ~1 Else Hansdatter 25.10 1800 VII 238, ~2 Mette Christensdatter
Nielsen, Anders – ugift, Conradslund, 1.5 1804 VII 282, –L
Nielsen, Ejler – husmand, Kogsbølle, 29.11 1821 VII 420, ~ Mette Albertsdatter 8.12 1825 VII 446
Nielsen, Frederik – husmand, Dyrehaven, Vindinge, 20.6 1793 VII 51, 63, ~ Anne Margrethe Christophersdatter 24.6 1813 VII 373, (~2 husmand Mads Nielsen, ~2 Marie Albertsdatter, ~1 indsidder Hans Knudsen, Kogsbølle, 29.6 1813 VII 374)
Nielsen, Hans – gaardmand, Taarup, 16.4 1776 V 10, ~ Maren Clausdatter, (~2 Anders Pedersen 16.4 1776 V 10, –L)
Nielsen, Hans – ugift smedesvend, Kogsbølle, 26.6 1812 VII 364, 366, 368 –L
Nielsen, Hans – ungkarl, Slude, 2.8 1799 VII 214, 220, –L
Nielsen, Niels – husmand, Dyrehaven, 21.11 1782 V 80, ~ Maren Christensdatter 2.6 1787 V 174
Nielsen, Niels – husmand, Kogsbølle, 15.8 1809 VII 332, ~1 Giertrud Dinesdatter 13.2 1792 VII 27, 47, (~1 husmand Dines Andersen død 1782), ~2 ~ Dorthea Rasmusdatter, (~2 husmand Mads Mogensen)
Nielsen, Niels – karetmager, Vindinge, 13.7 1799 VII 204, ~ Anne Kirstine Christensdatter 11.12 1802 VII 261, 268
Nielsen, Niels – ugift, Vindinge, 22.11 1802 VII 260, 268, –L
Nielsen, Svend – ladefoged, Holckenhavn, 19.11 1791 VII 25, ~ Annichen Pedersdatter
Nielsen, Søren – ugift soldat og fhv. ladefoged, Holckenhavn, 18.9 1812 VII 366, 368, 369, –L
Olesdatter, Amalie Margrethe – Taarup, 5.6 1789 V 184, VII 8, ~ gaardmand Hans Pedersen
Olesdatter, Frederikke Lovise – Kogsbølle, 29.11 1821 VII 419, ~ husmand Anders Sørensen, (~2 Giertrud Hansdatter)
Olesdatter, Johanne – Vindinge, 17.12 1789 V 209, ~1 gaardmand Jørgen Pedersen +1763 (Juelsberg Gods), ~2 indsidder Rasmus Pedersen
Olesen, Jens – ugift soldat, Taarup, 5.3 1812 VII 359, –L
Ottosdatter, Margrethe – ugift, Slude, 11.6 1824 VII 432, –L
Pedersdatter, Abelone – Sulkendrup, 28.5 1808 VII 310, ~ husmand Christian Olesen, (~1 Mette Cathrine Nielsdatter 4.7 1795 VII 111, ~2 Karen Pedersdatter 13.5 1801 VII 243, ~4 Johanne Hansdatter)
Pedersdatter, Anne – enke, Kogsbølle, 24.3 1825, VII 443, efter husmand Christen Frederiksen
Pedersdatter, Anne Cathrine – ugift, Bønkel, 6.8 1826 VII 453
Pedersdatter, Elisabeth – Kogsbølle, 18.2 1779 V 58, ~ husmand Peder Knudsen 17.1 1811 VII 343, (~2 Karen Jeppesdatter)
Pedersdatter, Ellen – enke og almisselem, Kogsbølle, 14.2 1785 VI 2, efter Søren Pedersen
Pedersdatter, Giertrud – Taarup, 7.2 1791 VII 17, 18, 35, ~ husmand Lars Andreassen 26.10 1811 VII 348, (~1 Johanne Jensdatter 3.5 1771 IV 541 –L, ~1 Rasmus Andersen 20.6 1768 IV 473 –L, ~3 Karen Mikkelsdatter)
Pedersdatter, Karen – enke, Kogsbølle, 31.1 1823, VII 425, efter gaardmand Anders Rasmussen Kiær
Pedersdatter, Karen – Sulkendrup, 13.5 1801 VII 243, ~ husmand Christian Olesen, (~1 Mette Cathrine Nielsdatter 4.7 1795 VII 111, ~3 Abelone Pedersdatter 28.5 1808 VII 310, ~4 Johanne Hansdatter)
Pedersdatter, Karen – Teglgaarden, Taarup, 7.8 1821 VII 416, 422, ~ gaardmand Peder Andersen
Pedersdatter, Kirsten – enke og almisselem, Frørup, 13.12 1785 VI 4 (død 1790), efter Lars Skrædder
Pedersdatter, Maren – Frørup, 14.6 1814 VII 379, ~ gaardmand Niels Nielsen, (~2 Kirsten Hansdatter)
Pedersdatter, Maren – Frørup, 16.10 1824, VII 435, ~ husmand Hans Hansen
Pedersdatter, Maren – Kogsbølle, 11.10 1813, VII 378, ~ husmand Peder Andersen, (~2 Karen Jensdatter 7.8 1821, VII 416, 422)
Pedersdatter, Maren – Sulkendrup, 10.3 1806 VII 297, ~ husmand og tømmermand Hans Rasmussen 3.3 1818 VII 399, (~2 Dorthea Jeppesdatter, ~1 Mads …)
Pedersdatter, Margrethe – Kogsbølle, 14.12 1785 VI 3, 13, ~1 skrædder Lars Baltzersen 14.3 1764 IV 187, ~2 Peder Nielsen død 1774
Pedersdatter, Mette Kirstine – ugift, Kogsbølle, 3.1 1825 VII 440, –L
Pedersdatter, Sidsel – Kogsbølle, 11.7 1793 VII 54, ~1 gaardmand Mads Knudsen 18.4 1757 II 178, (~1 Anne Thygesdatter 19.1 1751 II 147), ~2 gaardmand Rasmus Hansen
Pedersdatter, Sidsel – ugift, Dyrehaven, Vindinge, ugift 19.5 1800 VII 224, 228, 234, 236, –L
Pedersen, Anders – gaardmand, Teglgaard, Taarup, 26.10 1792 VII 38, 55, ~ Anne Dorthea Jørgensdatter
Pedersen, Anders – gaardmand, Taarup, 16.4 1776 V 10, –L, ~ Maren Clausdatter, (~1 gaardmand Hans Nielsen 16.4 1776 V 10)
Pedersen, Anders – husmand, Vindinge, 14.10 1797 VII 152, ~1 Margrethe Johansdatter 21.8 1769 IV 505, (~1 husmand og hjulmand Hans Sørensen 21.7 1763 IV 82, ~2 Jens Hansen 9.2 1764 IV 178 –L), ~2 Karen Hansdatter 17.11 1824 VII 437
Pedersen, Andreas Christian – matros, Dyrehaven, Vindinge, 11.6 1823 VII 426, 427, –L, ~ Elisabeth Cathrine Hintzpeter, (~1 husmand Frederik Poulsen 1.5 1809 VII 323)
Pedersen, Christian – skomager, Kogsbølle, 7.9 1805, VII 289, ~1 Abelone Marie Christiansdatter 16.2 1792, VII  28, 30, ~2 Maren Frederiksdatter, (~2 husmand Dines Hansen)  
Pedersen, Jens – gaardmand Lersey v. Taarup, 13.8 1798 VII 169, 188, ~1 Maren Jensdatter 25.11 1811 VII 349, 359, (~2 gaardmand Anders Rasmussen 8.5 1782 V 66)
Pedersen, Jørgen – gaardmand, Rosilde, 17.11 1824 VII 437, ~ Dorthea Rasmusdatter, (~1 Hans Knudsen 30.7 1794 VII 82, 87, 94, ~1 Inger Madsdatter 2.6 1780 V 61, ~1 Peder Jensen 8.1 1763 IV 39, ~1 Anne Mikkelsdatter 6.6 1752 II 156 –L, ~1 Jens Larsen 6.9 1748 II 145 –L)
Pedersen, Lars – husmand, Kogsbølle, 18.12 1815 VII 387, ~1 Kirsten Hansdatter 18.7 1801 VII 246, ~2 Dorthea Madsdatter
Pedersen, Mads – gaardmand, Vindinge, 14.7 1798, VII  168, 174, 187, -L, trolovet Karen Mikkelsdatter, (~ gaardmand Peder Dideriksen)
Pedersen, Mads – husmand, Kogsbølle, 16.3 1789 V 182, VII 6, ~ Anne Cathrine Andersdatter, (~2 husmand Peder Johansen)
Pedersen, Mads – indsidder, Frørup, 13.12 1785 VI 5, ~ Johanne Hansdatter 9.8 1754 II 169
Pedersen, Niels Christian – skomager, Kogsbølle, 7.9 1805 VII 289, ~1 Abelone Marie Christiansdatter 16.2 1792 VII 28, 30, ~2 Maren Frederiksdatter, (~2 Dines Hansen)
Pedersen, Rasmus – gaardmand, Langæble, 22.11 1787 V 124, ~1 Dorthea Pedersdatter 21.2 1758 II 194, ~2 Karen Hansdatter
Pedersen, Rasmus – ugift, Vindinge, 12.8 1782 V 71, –L
Pilegaard, Anders Hansen – gaardmand, Vindinge, 16.1 1787, V 114, ~ Anne Rasmusdatter 4.4 1764, IV 194
Poulsdatter, Margrethe Kirstine – Taarup, 29.3 1802 VII 252, ~1 gaardmand Ole Marcussen, (~1 Giertrud Madsdatter 29.9 1774 IV 578), ~2 gaardmand Rasmus Rasmussen 16.10 1812 VII 367, (~2 Ellen Nielsdatter)
Poulsen, Anders – gaardmand, Taarup, 28.10 1824 VII 435, 436, ~ Karen Jeppesdatter
Poulsen, Claus – indsidder og fhv. møller i Gudme Mølle, Frørup, 15.1 1822 VII 421, 425
Poulsen, Frederik – husmand Dyrehaven, Vindinge, 1.5 1809 VII 323, ~ Elisabeth Cathrine Hintzpeter, (~2 matros Andreas Christian Pedersen 11.6 1823 VII 426, 427 –L)
Poulsen, Mads – husmand, Sulkendrup, 17.7 1817 VII 398, ~ Frederikke Larsdatter
Poulsen, Mikkel – ugift Kogsbølle, 26.6 1821 VII 414 –L
Poulsen, Peder – indsidder, Dyrehaven, 16.11 1776 V 15, ~ Ellen Christensdatter, (~2 husmand Anders Christensen, ~1 Ellen Sørensdatter 16.11 1776 V 14)
Rasmusdatter, Abelone – Vindinge, 11.2 1790, V 186, VII 9, ~1 smed Hans Espensen død 1769, ~2 smed Albert Sørensen 27.6 1826, VII 449, (~2 Karen Rasmusdatter 19.3 1794, VII 64, 92, ~3 Anne Nielsdatter 28.8 1821, VII 418, 421
Rasmusdatter, Anne – Kogsbølle, 23.7 1800, VII  232, ~ indsidder Jens Jensen Birkemose, (~2 Elisabeth Jacobsdatter)
Rasmusdatter, Anne – Rosilde, 18.9 1813 VII 377, ~ husmand Hans Nielsen, (~2 Kirsten Frederiksdatter)
Rasmusdatter, Anne Sophie Margrethe – Dyrehaven, Vindinge, 7.7 1813 VII 374, 376 –L, ~ smed Mads Eriksen 28.5 1821 VII 411, 422, (~1 Margrethe Christensdatter 14.8 1794 VII 143, ~1 smed Søren Andersen 18.5 1784 V 94, ~1 Karen Rasmusdatter 14.11 1783 V 88, ~3 Anne Margrethe Vilhelmsdatter 21.2 1827 VII 457, 460, ~2 smed Mogens Knudsen)
Rasmusdatter, Elisabeth – Taarup, 3.6 1791 VII 19, 44 –L, ~ husmand Anders Rasmussen Kragh
Rasmusdatter, Johanne – Frørup, 19.11 1810 VII 342, ~ husmand Peder Nielsen, (~2 Dorthea Pedersdatter)
Rasmusdatter, Johanne – Kogsbølle, 1.11 1803, VII 277, ~ husmand Niels Hansen, (~2 Karen Larsdatter)
Rasmusdatter, Juliane Kirstine – Kogsbølle, 2.12 1816 VII 396, 398, ~1 gaardmand Mads Dinesen 24.2 1813 VII 372, ~2 gaardmand Hans Jørgensen
Rasmusdatter, Karen – Dyrehaven, Vindinge, 14.11 1783 V 88, ~ smed Søren Andersen 18.5 1784 V 94, (~2 Margrethe Christensdatter 14.8 1794 VII 143, ~2 smed Mads Eriksen 28.5 1821 VII 411, 422, ~2 Anne Sophie Margrethe Rasmusdatter 7.7 1813 VII 374, 376 –L, ~3 Anne Margrethe Vilhelmsdatter 21.2 1827 VII 457, 460, ~2 smed Mogens Knudsen
Rasmusdatter, Karen – Vindinge, 19.3 1794 VII 64, 92, ~ smed Albert Sørensen 27.6 1826 VII 449, (~1 Abelone Rasmusdatter 11.2 1790 V 186, VII 9, ~1 smed Hans Espensen +1769, ~3 Anne Nielsdatter 28.8 1821 VII 418, 421)
Rasmusdatter, Kirsten – Kogsbølle, 8.4 1816, VII 390, ~ husmand Lars Andersen, (~2 Mette Jensdatter)
Rasmusdatter, Kirsten – Rosildegaard, 20.10 1785 V 109, ~1 gaardmand Jørgen Hansen 8.4 1763 IV 61, (~1 Karen Knudsdatter 15.12 1755 II 172), ~2 Peder Larsen 23.1 1808 VII 306, 418, (~2 Maren Bendixdatter, arvingsklage over samfrændsskifte af 26.10 1821, 10.3 1827 VII 457)
Rasmusdatter, Maren – Taarup, 13.12 1785 VI 6, ~ gaardmand Peder Hansen Kull 28.12 1756 III 30
Rasmusdatter, Marie – Kogsbølle, 21.11 1806 VII 302, ~ husmand Frederik Storgaard, (~2 Karen Nielsdatter)
Rasmusdatter, Marie – Lille Mølle, Revsvindinge, 12.9 1777 V 33, ~ møller Anders Espensen, (~1 Anne Pedersdatter 8.3 1766 IV 296, ~3 Elisabeth Nielsdatter 12.8 1816 VII 393, 423)
Rasmusdatter, Mette – Kogsbølle, 27.4 1795, VII 105, 110, ~1 Hans Nielsen 26.11 1767, IV 410, ~2 gaardmand Poul Ernstsen
Rasmusdatter, Volborg – Frørup, 27.12 1782 V 83 –L, ~ husmand Niels Bendixen 16.1 1827 VII 457, (~2 Anne Marie Hansdatter +1817)
Rasmussen, Anders – gaardmand, Lersey v. Frørup, 8.5 1782 V 66, ~ Maren Jensdatter 25.11 1811 VII 349, 359, (~2 Jens Pedersen 13.8 1798 VII 169, 188)
Rasmussen, Dines – hospitalslem, Vindinge, 11.8 1804 VII 282, 284, ~ Barbara Sørensdatter +1804
Rasmussen, Hans – gaardmand, Taarup, 24.8 1784 V 91, ~1 Maren Andersdatter død 1779, ~2 Anne Hansdatter
Rasmussen, Hans – husmand, Kogsbølle, 30.9 1805 VII 290, ~ Mette Christiansdatter 1.3 1826 VII 447, (~2 Rasmus Danielsen)
Rasmussen, Hans – tømmermand og husmand, Sulkendrup, 3.3 1818 VII 399, ~1 Maren Pedersdatter 10.3 1806 VII 297, ~2 Dorthea Jeppesdatter, (~1 Mads …)
Rasmussen, Knud – gaardmand, Rosilde, og hustru Anne Mikkelsdatter, afstaaelse 14.6 1826 VII 448, 450
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Taarup, 16.10 1812 VII 367, ~1 Margrethe Kirstine Poulsdatter 29.3 1802 VII 252, (~1 gaardmand Ole Marcussen +1782, ~1 Giertrud Madsdatter 29.9 1774 IV 578), ~2 Ellen Nielsdatter
Samsøe, Else Larsdatter – enke og almisselem, Sulkendrup, 13.11 1790 VI 13, efter Rasmus Pedersen
Skirre, Niels Hansen – gaardmand, Taarup, 27.6 1787, V 119, ~ Johanne Mikkelsdatter 18.5 1826, VII 448, (~2 Niels Hansen Lang)
Skomager, Mads Ejlersen – Sulkendrup, 18.11 1799 VII 219, ~ Johanne Andersdatter
Skomager, Niels Christian Pedersen – Kogsbølle, 7.9 1805 VII 289, ~1 Abelone Marie Christiansdatter 16.2 1792 VII 28, 30, ~2 Maren Frederiksdatter, (~2 Dines Hansen)
Skrædder, Anders Hansen – husmand Kogsbølle, 22.2 1823 VII 425, –L, ~ Elisabeth Christiane Pedersdatter
Skrædder, Anders Nielsen – Vindinge, 8.1 1806 VII 294, 295, ~1 Else Hansdatter 25.10 1800 VII 238, ~2 Mette Christensdatter
Smed, Albert Sørensen – Vindinge, 27.6 1826 VII 449, ~1 Abelone Rasmusdatter 11.2 1790 V 186, VII 9, (~1 smed Hans Espensen død 1769), ~2 Karen Rasmusdatter 19.3 1794 VII 64, 92, ~3 Anne Nielsdatter 28.8 1821 VII 418, 421
Smed, Anders Hansen – Kogsbølle, 23.12 1812 VII 369, 370, ~1 Karen Dinesdatter 9.4 1795 VII 103, 111 (~1 smed Christen Espensen 4.2 1765 IV 234), ~2 Maren Andersdatter
Smed, Andreas Hansen – Taarup, 7.5 1785 V 101, ~ Maren Jørgensdatter
Smed, Espen Christensen – Rosilde, 18.6 1807 VII 303, ~1 …, ~2 Marie Knudsdatter
Smed, Hans Hansen – Frørup, 14.2 1800 VII 221, 222, ~ Anne Pedersdatter, (~2 smed Peder Jacobsen 26.4 1815 VII 382, 384 –L)
Smed, Johan Hansen – husmand, Slude, 29.7 1821 VII 416, 420, ~ Hylleborg Madsdatter
Smed, Johannes Jacobsen – Frørup, 26.7 1790 VII 5, 16 –L, ~ Abelone Larsdatter, (~1 smed Hans Hansen 24.2 1767 IV 349)
Smed, Knud Knudsen – husmand, Sulkendrup, 6.2 1797 VII 135, 140 –L, ~ Mette Larsdatter
Smed, Mads Eriksen – Dyrehaven, Vindinge, 28.5 1821 VII 411, 422, ~1 Margrethe Christensdatter 14.8 1794 VII 143, (~1 smed Søren Andersen 18.5 1784 V 94, ~1 Karen Rasmusdatter 14.11 1783 V 88), ~2 Anne Sophie Margrethe Rasmusdatter 7.7 1813 VII 374, 376 –L, ~3 Anne Margrethe Vilhelmsdatter 21.2 1827 VII 457, 460, (~2 smed Mogens Knudsen)
Smed, Peder Christophersen – Kogsbølle, 18.7 1820 VII 407, 428 –L, ~ Maren Andersdatter 7.6 1826 VII 448 –L
Smed, Peder Jacobsen – Frørup, 26.4 1815 VII 382, 384 –L, ~ Anne Pedersdatter, (~1 smed Hans Hansen 14.2 1800 VII 221, 222)
Smed, Søren Andersen – Dyrehaven, 18.5 1784 V 94, ~1 Karen Rasmusdatter 14.11 1783 V 88, ~2 Margrethe Christensdatter 14.8 1794 VII 143, (~2 smed Mads Eriksen 28.5 1821 VII 411, 422, ~2 Anne Sophie Margrethe Rasmusdatter 7.7 1813 VII 374, 376 –L), ~3 Anne Margrethe Vilhelmsdatter, (~2 smed Mogens Knudsen
Snedker, Christopher Hansen – Slude, 11.11 1823 VII 427, ~ Anne Kristine Jensdatter, (~2 Niels Andersen)
Snedker, Hans Jensen – Slude, 1.8 1799 VII 210, 219, ~ Marie Johanne Christophersdatter
Snedker, Mathias Jonasen Lind – Rosilde, 14.4 1798 VII 159, ~1 Anne Margrethe Jespersdatter 23.10 1788 V 176, VII 10, (~1 Anders Blankholm død før 1771), ~2 Karen Christensdatter
Snedker, Niels Jørgensen – husmand, Sulkendrup, 6.2 1797 VII 132, ~ Abelone Larsdatter
Stephensdatter, Elisabeth – Kogsbølle, 26.7 1790 VII 4, 14, ~1 husmand Henrik Mogensen død 1785, ~2 husmand Poul Mikkelsen 17.2 1825 VII 4, 441, (~2 Karen Justsdatter 23.5 1824 VII 432, 441)
Stoldt, Karen Kirstine – enke, Vindinge, 24.9 1803 VII 275, efter degn Hans Nielsen Wegner, Gjerslev
Sullestad, Anders Frederiksen – ugift gartner, Holckenhavn, 28.4 1793, VII 47, 48, 59, -L
Sørensdatter, Anne – Vindinge, 10.9 1782 V 75, ~ husmand Andreas Christiansen
Sørensdatter, Ellen – Vindinge, 16.11 1776, V 14, ~ husmand Anders Christensen, (~2 Ellen Christensdatter, ~1 indsidder Peder Poulsen, Dyrehaven 16.11 1776, V 15)
Sørensen, Albert – smed, Vindinge, 27.6 1826 VII 449, ~1 Abelone Rasmusdatter 11.2 1790 V 186, VII 9, (~1 Hans Espensen død 1769), ~2 Karen Rasmusdatter 19.3 1794 VII 64, 92, ~3 Anne Nielsdatter 28.8 1821 VII 418, 421
Sørensen, Anders – almisselem, Taarup, 13.12 1785 VI 6
Sørensen, Jørgen – gaardmand og forvalter, Lerseygaard, Holckenhavn, 1.3 1826 VII 447, VIII 75, 87, 188, 217, ~ Abelone Møller
Sørensen, Niels – gaardmand, Frørup, 5.2 1820 VII 405, 406, ~1 Maren Jensdatter 28.11 1798 VII 183, ~2 Anne Hansdatter
Tange, Jens Nielsen – møller, Kogsbølle Mølle, 5.2 1788 I 130, ~ Elisabeth Nielsdatter, (~2 Hans Pedersen Bech)
Tange, Jørgen Nielsen – møller, Kogsbølle Mølle, 5.2 1788, I 130, ~ Elisabeth Nielsdatter, (~2 møller Hans Pedersen Bech)
Thisted, Lars Christensen – gaardmand, Rosilde, 26.11.1734, II 77, -L, ~ Maren Sørensdatter
Thomassen, Mads – gaardmand Sulkendrup, 31.1 1812 VII 356, 357, 363, ~ Anne Nielsdatter, (~2 gaardmand Peder Rasmussen)
Thygesen, Hans – husmand Kogsbølle, 27.5 1821 VII 411, 427, ~ Karen Johansdatter
Tobiasdatter, Anne – enke, Kogsbølle, 15.2 1822, VII  422, efter skrædder Christian Frederik Bech Taarup forh. Vindinge, (~1 Inger Andersdatter død 1762)
Tømmermand, Hans Rasmussen – Sulkendrup, 3.3 1818 VII 399, ~1 Maren Pedersdatter 10.3 1806 VII 297, ~2 Dorthea Jeppesdatter, (~1 Mads …)
Vilhelmsdatter, Anne Margrethe – Dyrehaven, Vindinge, 21.2 1827 VII 457, 460, ~1 smed Mads Eriksen 28.5 1821 VII 411, 422, (~1 Margrethe Christensdatter 14.8 1794 VII 143, ~1 Søren Andersen 18.5 1784 V 94, ~1 Karen Rasmusdatter 14.11 1783 V 88, ~2 Anne Sophie Margrethe Rasmusdatter 7.7 1813 VII 374, 376, –L), ~2 smed Mogens Knudsen
Vosse, Kirsten – enke og almisselem, Taarup, 13.12 1785 VI 6, (død 1794), efter Rasmus Nielsen
Vosse, Lars Nielsen – husmand, Frørup, 8.10 1810, VII 339, ~ Giertrud Hansdatter, (~2 husmand Rasmus Hansen)
Væver, Jørgen Hansen – husmand, Kogsbølle, 9.3 1789 V 179, ~ …
Willerede, Søren – almisselem, Kogsbølle, 14.12 1785 VI 4
Wilmand, Andreas Jensen – gaardmand, Taarup, 18.6 1799 VII 196, 208, ~1 Maren Larsdatter 6.10 1792 VII 36, 39, 54, (~1 birkedommer Christen Christensen, Holckenhavn, 31.8 1756 II 177, 228, ~1 Cathrine Alhed Johansdatter Damph 17.1 1740 II 102 –L), ~2 Anne Kirstine Johansdatter 31.12 1823 VII 428, (~2 Lars Pedersen Vilmand)