Christiansdal 1765-1824

Afskrift af register til skifteprotokol
Christiansdal Gods 1765-1824
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Andersdatter, Anna – Bellinge, reg. 1787 6/8, I 646, ~ Niels Knudsen
Andersdatter, Anne – Hjallese, død 1809 31/3, II 114, 122, (stiffader Knud Ibsen)
Andersdatter, Birthe – Bellinge, reg. 1767 27/4 I 63, ~ indsidder Jacob Nielsen
Andersdatter, Cathrine – tjenestepige, Hjallese Hestehave, død 1820 29/10, II 267
Andersdatter, Johanne – pige, Højme, anm. 1795 12/12, I 908, 951
Andersdatter, Karen – enke, Højme, reg. 1795 23/3, I 891, efter husmand Lars Larsen
Andersdatter, Karen – Grisehuset, Dalum Sogn, reg. 1769 28/10, I 207, ~ indsidder Søren Jensen
Andersdatter, Karen – Verninge, reg. 1784 11/8, I 608, ~ Peder Hansen
Andersdatter, Maren – Højme, reg. 1794 6/1, I 846, ~ smed Niels Hansen
Andersen, Anders – gaardbeboer, Hjallese, reg. 1778 31/12, I 495, ~2 Dorthea Pedersdatter
Andersen, Anders – gaardmand, Brændekilde, 30D 1798 2/2, I 1006, 1014, ~ Anne Nielsdatter
Andersen, Anders – gaardmand, Hjallese Torp, reg. 1767 30/3, I 50, 672, ~ Anna Larsdatter, (~2 Hans Rasmussen)
Andersen, Anders – husmand, Gothenborghuse, Hjallese Mark, reg. 1797 22/12, I 1003, 1017, ~ Karen Jørgensdatter
Andersen, Hans – husmand, Hedehuset, 30D 1769 24/11, I 210, ~ Anne Pedersdatter
Andersen, Hans – husmand, Sanderum, reg. 1782 23/6, I 587, ~ Anne Knudsdatter
Andersen, Hans – ungkarl, Brændekilde, reg. 1814 22/4, II 187, 195, (stiffader Jens Knudsen)
Andersen, Jens – enkemand og gaardmand, Bellinge, anm. 1801 26/1 I 1090, 1107
Andersen, Jens – husmand, Bellinge, anm. 1795 17/10, I 903, ~ Karen Augustsdatter
Andersen, Lars – inderste, Brændekilde, reg. 1772 11/2, I 362, ~ Maren Ibsdatter
Andersen, Mads – gaardmand, Hjallese, reg. 1773 16/11, I 393, ~ Maren Hansdatter
Andersen, Niels – gaardbeboer, Højme, reg. 1787 31/3, I 656, ~ Kirsten Rasmusdatter
Andersen, Peder – gaardbeboer, Bellinge, reg. 1777 16/4, I 483, II 45, ~ Kirsten Andersdatter, (~2 Peder Rasmussen)
Andersen, Peder – gaardmand, Bellinge, reg. 1768 15/3, I 116, ~ Maren Larsdatter
Andersen, Peder – ungkarl, Hjallese, død 1806 15/7, II 84, 87, 93, (stiffader Knud Ibsen)
Andersen, Rasmus – ungkarl, Øghave (fra Fangel), reg. 1774 7/3, I 412
August, Hans – ungkarl, Højme, reg. 1790 24/2, I 719, (fæstemø Anne Rasmusdatter)
Augustes, Cathrina – enke, Højme, reg. 1776 30/7, I 445, efter August Steffensen
Augustsdatter, Johanne – Højme, 30D 1791 26/4, I 745, ~ husmand Jørgen Hansen
Bendixen, Niels – skovfoged, Øghave 1816 14/7, II 207
Bendsdatter, Anne – enke, Højme, død 1811 4/6, II 142, efter gaardmand Hans Mortensen
Bentzen, Anders – gaardmand, Brændekilde, reg. 1796 21/7, I 931, 957, ~ Karen Rasmusdatter
Borre, Morten Andersen – gaardmand, Bellinge, reg. 1768 15/3, I 121, ~ Maren Mortensdatter
Christensdatter, Anne – Bellinge, reg. 1791 14/8, I 763, ~ Anders Larsen
Christensdatter, Anne – Hjallese, reg. 1781 12/10, I 564, ~ inderste Rasmus Poulsen
Christensdatter, Marta Maria – Grynborggaard, Sanderum Sogn, reg. 1801 27/7, I 111, ~ gaardmand Peter Nielsen
Christensen, Anders – gaardmand, Bellinge, reg. 1800 3/7, I 1079, 1086, ~ Dorthe Hansdatter
Christensen, Jørgen – Øghaven, anm. 1823 31/1, II 272, ~ …
Christensen, Lars – gaardmand, Hjallese, 30D 1797 5/8, I 979, ~ Johanne Pedersdatter
Christensen, Peder – Højme, anm. 1822 24/1, II 271, (søn af afgangne husmand Chr. Pedersen)
Christophersen, Iver – gaardmand, Hjallese, 30D 1779 26/3, I 508, ~ Karen Hansdatter
Hansdatter, Anna – Bellinge, reg. 1767 11/2, I 42, ~ Morten Andersen
Hansdatter, Anne – Hjallese, reg. 1773 26/4, I 391, ~ Hans Pedersen
Hansdatter, Karen – Højme, 1816 15/1, II 206, ~ gaardmand Peder Larsen
Hansdatter, Karen – Sanderum, reg. 1780 25/4, I 532, ~ husmand Hans Andersen
Hansdatter, Kirsten – Bellinge, 1802 9/1, II 2, ~ gaardmand Anders Nielsen
Hansdatter, Kirsten – Bellinge, reg. 1796 4/3, I 911, ~ gaardmand Peter Jensen
Hansdatter, Kirsten – Hjallese, reg. 1786 16/9, I 640, ~ Ole Hansen
Hansdatter, Kirsten – Højme, reg. 1791 18/1, I 738, ~ gaardmand Hans Hansen
Hansdatter, Maren – Bellinge, anm. 1793 30/1, I 793, 801, ~ Anders Nielsen
Hansdatter, Maren – enke, Bellinge, reg. 1780 4/8, I 542, efter Rasmus …
Hansdatter, Maren – Hjallese Hestehave, død 1816 11/7, II 207, 208, ~ gaardfæster Hans Andersen
Hansdatter, Maren – Hjallese, reg. 1772 26/2, I 368, ~ smed Niels Hansen
Hansdatter, Maren – Højme, reg. 1766 7/7, I 33, ~ smed Hans Rasmussen
Hansdatter, Maren – Sejrskovhus, Hjallese, 1813 9/4, II 170, ~ husmand Rasmus Pedersen
Hansdatter, Marie – Sanderum, reg. 1788 5/7, I 686, ~ gaardbeboer Mads Hansen
Hansdatter, Mette – Hjallese, 1810 28/3, II 133, ~ Rasmus Poulsen
Hansen, Alexander – ungkarl, Bellinge, død 1772 14/4, I 373
Hansen, Anders – indsidder, Højme, reg. 1782 19/1, I 567, ~ Karen Nielsdatter
Hansen, Anders – tjenestekarl, Hjallese, anm. 1822 10/3, II 271, (søn af Hans Conradsen i Ellepindshuset)
Hansen, Christen – indsidder og daglejer, Hjallese, reg. 1780 5/5, I 536, ~ Kirsten Laursdatter
Hansen, Christopher – smed, Hjallese, anm. 1788 18/1, I 679, ~ Dorthe Andersdatter 1788 16/2, I 680
Hansen, Friderich – gaardmand, Hjallese, reg. 1774 25/2, I 405, ~ Maren Pedersdatter
Hansen, Hans – gaardmand, Bregnemose, reg. 1767 16/11, I 98, ~ Birte Pedersdatter
Hansen, Hans – husmand, Hedehuset, anm. 1824 9/10, II 272, ~ …
Hansen, Hans – møller i Jordløse, Dalum Mølle, anm. 1787 20/8, I 694, 810, ~ Birte Kirstine Hansdatter (*1743 i Rynkeby, Ringe Sogn)
Hansen, Jacob – husmand, Højme, anm. 1790 31/7, I 727, 734, ~1 …, ~2 Kirstine Larsdatter
Hansen, Jens – husmand, Højme, 1812 9/12, II 163, ~ Kirsten Larsdatter
Hansen, Jens – inderste, Øghavehuset, reg. 1783 11/3, I 600, ~ Anne Elsebeth …
Hansen, Jørgen – husmand, Højme, anm. 1797 13/5, I 970, 989, ~1 Johanne Augustsdatter, ~2 Anne Mogensdatter
Hansen, Lars – gaardfæster, Højme, og hustru Anne Kirstine Sørensdatter, anm. 1806 13/5, II 75, 82, 90
Hansen, Lars – husmand, Bellinge, 30D 1790 31/7, I 732, ~ Karen Augustsdatter
Hansen, Laurs – gaardbeboer, Bellinge, anm. 1777 15/11, I 456, ~ Maren Laursdatter
Hansen, Morten – Ottelundshuset, død 1817 5/9, II 224, ~ Anne Jeppesdatter
Hansen, Niels – gaardmand, Højme, anm. 1776 19/4, I 434, ~3 Mette Ibsdatter
Hansen, Peder – inderste, Hjallese, 30D 1769 30/10, I 212, ~ Karen Nielsdatter
Hansen, Peder – Verninge, reg. 1784 11/8, I 608, ~ Karen Andersdatter
Hansen, Rasmus – Hjallese Hestehave, + 1802 17/5, II 21, 28, 38, 40, 41, ~ Anne Cathrine Larsdatter (død under skiftet),
Hansen, Rasmus – skrædder, Hjallese, reg. 1770 3/7, I 228, ~ Dorete Poulsdatter
Ibsdatter, Maren – Hjallese, reg. 1796 27/4, I 921, ~ Niels Madsen
Jacobsdatter, Mette – Højme, død 1815 5/7, II 200, 206, ~ Lars Larsen
Jacobsen, Casper – Hjallese, reg. 1768 3/2, I 107, ~ Karen Rasmusdatter
Jacobsen, Valentin – Hovhavehuset, reg. 1801 26/2, I 1097, ~1 Maren Jensdatter, ~2 Anne Pedersdatter
Jensdatter, Anne – Bellinge, anm. 1782 5/2, I 571, ~ Anders Rasmussen
Jensdatter, Anne Margrethe – Ottelundshuset, Højme Mark, reg. 1801 5/10, I 1135, ~ Niels Rasmussen
Jensdatter, Dorthea – enke, Bellinge, død 1815 18/7, II 201, 214, efter Rasmus Madsen
Jensdatter, Maren – Hovhavehuset, Ubberud Sogn, reg. 1786 8/9, I 651, ~ Valentin Jacobsen
Jensen, Hans – Højme, reg. 1775 6/3, I 424, ~ Anne Bendtsdatter
Jensen, Hans – inderste, Sanderum, anm. 1792 14/11, I 787, ~ Karen Hansdatter
Jensen, Søren – Parishuset, Sanderum Sogn, reg. 1796 30/3, I 920, 930, ~ Mette Marie Jørgensdatter
Jeppesen, Lars – ungkarl, Højme, 1812 5/10, II 159, (stiffader Mads Jensen)
Justsdatter, Karen – Bellinge, 30D 18o7 12/1, II 95, ~1 Jens Pedersen, ~2 Hans Jørgensen
Jørgensdatter, Anne – Hjallese, reg. 1784 27/3, I 602, ~ gaardmand Hans Christensen
Jørgensdatter, Else Christiana – Bellinge, reg. 1779 4/12, I 522, ~ Jens Knudsen
Jørgensdatter, Karen – Hjallese, reg. 1770 20/7, I 236, ~ bødker Lars Jensen
Jørgensdatter, Karen – Kødhuset, Dalum Sogn, anm. 1814 13/1, II 175, 184, ~1 husmand Anders Andersen, ~2 husmand Niels Hansen
Jørgensdatter, Kirsten – Højme, anm. 1798 15/9, I 1029, ~ Peter Larsen
Jørgensen, Hans – Bellinge, reg. 1777 30/3, I 472, ~ Maren Simonsdatter død under skiftet, (~1 Jørgen Hansen … 1758 se Ryttergods skiftep.)
Jørgensen, Peder – Hjallese, død 1815 17/6, II 199, ~ Maren Larsdatter
Jørgensen, Peder – Hjallese, reg. 1779 11/4, I 515, ~ Catharina Laursdatter
Jørgensen, Rasmus – Bellinge, 22/2 1809, II 107, 116, ~ Karen Rasmusdatter, reg. 1791 25/7, I 757, ~2 Karen Jensdatter (jfr. S…borg)
Jørgensen, Rasmus – Bellinge, 30D 1805 23/4, II 69, ~ Anna Jørgensdatter
Knudsen, Anders – Højme, reg. 1799 23/7, I 1064, ~ Karen Hansdatter
Knudsen, Jens – indsidder, Bellinge, reg. 1791 27/8, I 768, ~ Karen Hansdatter
Knudsen, Niels – Bellinge, 1802 12/6, II 26, 33, ~ Anna Margrete Jørgensdatter
Knudsen, Rasmus – Hjallese, reg. 1770 6/7, I 233, ~ Maren Frandsdatter død 1758
Larsdatter, Anna Dorthea – Grynborggaard, Sanderum Sogn, 30D 1793 5/2, I 795, ~ Christen Christensen
Larsdatter, Anne – Hjallese, reg. 1770 7/5, I 255, ~ husmand Hans Andersen
Larsdatter, Anne – Hjallese, reg. 1788 17/1, I 674, ~1 Anders Andersen, ~2 Hans Rasmussen
Larsdatter, Anne Cathrine – Hjallese Hestehave, 1802 2/6, II 21, 28, 38, 40, 41 og tidligere afdøde mand Rasmus Hansen
Larsdatter, Karen – Hjallese, reg. 1767 18/4, I 66, ~ Rasmus Pedersen
Larsdatter, Karen – Hjallese, reg. 1768 14/11, I 141, ~ gaardmand Peder Andersen
Larsdatter, Karen – Højme, reg. 1792 23/10, I 784, ~ Lars Larsen
Larsdatter, Kirsten – enke, Højme, død 1820 10/7, II 266, efter husfæster Jens Hansen
Larsdatter, Maren – enke, Hjallese, anm. 1796 31/12, I 955, 968, efter skrædder Anders Rasmussen
Larsdatter, Maren – enke, Højme, reg. 1791 26/4, I 741, efter Anders Knudsen
Larsen, Anders – Løkkehuset, anm. 1822 17/4, II 271, ~ Dorthe Larsdatter
Larsen, Christen – Hjallese Hestehave, 1818 22/6, II 229, ~ Anne Nielsdatter
Larsen, Christen – Hjallese, reg. 1768 21/12, I 154, ~ Anne Andersdatter
Larsen, Christen – Verninge, 30D 1803 25/2, II 54, ~ Maren Pedersdatter
Larsen, Hans – Brændekilde, anm. 1800 11/10, I 1084, 1106, -L, II 9, 16, 24, ~ Kirsten Pedersdatter
Larsen, Hans – Højme, død 1814 16/2, II 178, 194, 205, ~ Johanne Larsdatter
Larsen, Hans – smed, Bellinge, 1805 8/4, II 65, ~ Karen Rasmusdatter
Larsen, Jacob – ungkarl, Højme, reg. 1787 29/5, I 666
Larsen, Lars – skrædder, Højme, reg. 1782 2/5, I 584, ~ Karen Andersdatter (1795)
Larsen, Rasmus – Højme, reg. 1769 16/9, I 192, ~ Kirsten Christophersdatter
Larsen, unge Hans – Højme, død 1814 3/12, II 190, 196, ~ Kirsten Nielsdatter
Laursen, Niels – Bellinge, reg. 1777 6/1, I 445, ~ Karen Rasmusdatter
Laursen, Rasmus – ungkarl, i Brændekilde, reg. 1781 20/2, I 551
Madsdatter, Anna – Hjallese, reg. 1768 7/11, I 130, ~ Niels Pedersen
Madsdatter, Anne – Hjallese, reg. 1780 14/11, I 546, ~ gaardmand Hans Hansen
Madsdatter, Dorthe – Bellinge, reg. 1766 3/4, I 24, ~ Peder Pedersen reg 1793 24/9
Madsdatter, Dorthe – Hjallese, reg. 1770 8/11, I 310, (stiffader Jens Jensen)
Madsdatter, Karen – Hjallese Hestehave, 1814 15/6, II 189, (fader Mads Hansen)
Madsdatter, Karen – Sanderum, reg. 1770 11/4, I 213, ~ Hans Jensen
Madsen, Gregers – røgter paa Christiansdal, reg. 1799 12/2, I 1044
Madsen, Hans – Øghavehuset, anm. 1775 10/1, I 416, ~ Gertrud Rasmusdatter
Madsen, Mads – aftægtsmand, Bellinge, reg. 1772 20/3, I 371
Madsen, Mads – Bellinge, reg. 1767 11/6, I 81, fæstemø Karen Rasmusdatter
Madsen, Morten – Lettebækhus, reg. 1791 31/5, I 748, ~ Maren Pedersdatter
Madsen, Niels – Hjallese, reg. 1796 27/4, I 921, 948, og hustru Maren Ibsdatter
Madsen, Rasmus – Bellinge, 1810 27/3, II 127, 139, ~ Dorthe Jensdatter
Madsen, Rasmus – indsidder, Bellinge, reg. 1778 20/11, I 492, ~ Mette Jensdatter
Mathiasdatter, Anne Kirstine – pige, Sanderum, anm. 1770 2/5, I 275
Mortensdatter, Anne – enke, Hjallese, anm. 1821 26/12, II 270, efter Lars Madsen
Mortensdatter, Maren – Bellinge, anm. 1782 20/11, I 595, ~ gaardbeboer Anders Christensen
Mortensen, Hans – Bellinge, 1802 4/3, II 10, 36, ~ Karen Jørgensdatter
Nielsdatter, Anne – Hjallese, 1818 5/9, II 234, ~ hjulmand Rasmus Rasmussen
Nielsdatter, Anne – Hyrdehuset ved Lettebæk, reg. 1774 8/10, I 414, ~ Morten Madsen
Nielsdatter, Anne Kirstine – Dyrup, Sanderum Sogn, 1806 25/7, II 85, ~ Hans Nielsen
Nielsdatter, Karen – Bellinge, reg. 1786 20/12, I 652, ~ Rasmus Nielsen
Nielsdatter, Karen – enke, Hjallese, død 1780 6/9, I 543, efter Niels Larsen
Nielsdatter, Kirsten – Dyrup, Sanderum Sogn, 1806 25/7, II 85, ~ Hans Nielsen
Nielsdatter, Kirsten – Hjallese, reg. 1770 8/11, I 314, ~1 Mads Larsen, ~2 Jens Jensen
Nielsdatter, Maren – Hjallese, reg. 1777 18/3, I 466, ~ hjulmand Niels Madsen
Nielsdatter, Maren – Højme, reg. 1799 25/2, I 1049, 1061, ~ Knud Knudsen
Nielsen, Carl – Hjallese, anm. 1821 26/7, II 270, ~ Kirsten Iversdatter død 1824 (kb.),
Nielsen, Hans – enkemand, Dyrup, død 1819 20/5, II 240, efter …
Nielsen, Just – pensionist paa Christiansdal, 1802 22/4, II 15
Nielsen, Lars – Bellinge, 30D 1791 28/6, I 750, 779, ~ Maren Hansdatter
Nielsen, Lars – Verninge, reg. 1790 12/5, I 725, ~ Maren Pedersdatter,
Nielsen, Niels – Bellinge, reg. 1792 19/3, I 773, 783, ~ Maren Andersdatter
Nielsen, Peder – Kielleberghus, Bellinge, anm. 1791 14/8, I 760, 766, ~ Anne Marie Ibsdatter
Nielsen, Poul – Hjallese, reg. 1770 3/7, I 231, ~ Birte Nielsdatter
Nielsen, Poul – Højme, reg. 1772 6/1, I 560, ~ Kirsten Jørgensdatter
Nielsen, Rasmus – Hjallese, død 1803 7/3, II 56
Olesdatter, Kirsten – Hjallese, anm. 1822 22/2, II 271, ~ Hans Nielsen
Olsen, Jørgen – skytte, Skyttehuset, død 1818 11/10, II 239, 265, ~ Elisabeth Cathrine Rasmusdatter
Pallesdatter, Marie – Lettebækhuset, Bellinge Mark, reg. 1794 29/12, I 879, 882, ~ Jens Hansen
Pedersdatter, Anne – Hjallese, død 1814 8/2, I 178, 179, 189, ~ gaardmand Mads Hansen
Pedersdatter, Anne Catharine – Højme, reg. 1791 16/11, I 772, ~ Rasmus Hansen
Pedersdatter, Johanne – Bellinge, reg. 1769 31/3, I 163, ~ Jens Knudsen
Pedersdatter, Karen – Bellinge, anm. 1794 19/4, I 861, ~ Anders Rasmussen
Pedersdatter, Karen – Bellinge, reg. 1794 3/2, I 857, ~ unge Rasmus Jørgensen, I 857
Pedersdatter, Karen – enke, Bellinge, reg. 1780 4/11, I 545, efter Niels Larsen
Pedersdatter, Karen – Hjallese, 1816 27/12, II 219, ~ gaardfæster Casper Hansen
Pedersdatter, Karen – Højme, reg. 1796 28/7, I 937, ~ Lars Larsen
Pedersdatter, Kirsten – enke, Brændekilde, anm. 1801 24/8, I 1121 –L, efter Hans Larsen
Pedersdatter, Maren – Bellinge, anm. 1798 30/6, I 1019, 1042, ~ husmand Hendrich Andersen
Pedersdatter, Maren – Bellinge, reg. 1771 13/11, I 347, ~ Søren Jørgensen
Pedersdatter, Maren – enke, Højme, reg. 1790 3/4, I 690, efter Peder Jørgen
Pedersen, Jens – Bellinge, reg. 1767 14/11, I 87, ~ Karen Ibsdatter
Pedersen, Jens – Hjallese, anm. 1786 27/6, I 629, -L, ~ Karen Andersdatter
Pedersen, Jens – inderste, Hjallese, reg. 1781 22/8, I 557, ~ Birthe Andersdatter
Pedersen, Jørgen – Bellinge, anm. 1793 19/4, I 814, 826, ~ Maren Andersdatter
Pedersen, Lars – ungkarl, Hjallese Hestehave, reg. 1798 23/11, I 1040
Pedersen, Niels – Hjallese, 30D 1794 12/6, I 869, ~1 Anne Madsdatter 7/11 1768, I 130, ~2 Maren Rasmusdatter
Pedersen, Niels – Højme, reg. 1771 16/4, I 327, ~ Karen Christensdatter
Pedersen, Peder – indsidder, Bellinge, anm. 1793 24/9, I 824, 831, ~ Karen Pedersdatter
Pedersen, Rasmus – Bellinge, reg. 1767 27/8, I 73, ~1 Karen Jacobsdatter, ~2 Maren Hansdatter
Pedersen, Rasmus – Højme, reg. 1797 9/9, I 992, ~ Kirsten Nielsdatter
Petters, Else – enke og indsidder, Højme, reg. 1768 25/7, I 157, efter rytter Petter Daniel ved oberst Schiølers Kompagni i Odense
Poulsdatter, Grethe – Bellinge, død 1814 8/4, II 184, 194, 205, ~ Morten Rasmussen
Poulsdatter, Maren – Hjallese, reg. 1798, 30/7, I 1025, ~ Niels Jensen
Rasmusdatter, Anne – Højme, reg. 1797 9/3, I 961, ~ husmand Anders Andersen
Rasmusdatter, Bodil – Hjallese, reg. 1765 7/10, I 10, ~ Anders Rasmussen
Rasmusdatter, Christine Ditløvmine – Hjallese, anm. 1822 25/3, II 271, (fader; Rasmus Larsen)
Rasmusdatter, Else – pige, Christiansdal, + 1817 26/10, II 225
Rasmusdatter, Karen – Bellinge, reg. 1791 25/7, I 757, ~ Rasmus Jørgensen
Rasmusdatter, Karen – enke, Højme, reg. 1769 20/1, I 177, efter Anders Rasmussen, i Render
Rasmusdatter, Kirsten – Hjallese, reg. 1765 26/1, I3, ~1 Jørgen Pedersen, ~2 Lars Madsen
Rasmusdatter, Kirsten – Hjallese, reg. 1795 15/9, I 898, ~ Rasmus Hansen
Rasmusdatter, Kirsten – Højme, reg. 1793 12/12, I 839, 849, ~ Anders Nielsen
Rasmusdatter, Maren – Bellinge, reg. 1800 3/6, I 1073, ~ gaardmand Jens Andersen
Rasmusdatter, Maren – Hestehavehuset, 1822 24/12, II 271, ~ Hans Andersen
Rasmusdatter, Maren – Ruehuset, Ravnebjerg, reg. 1790 6/2, I 689, ~ Poul Marcussen
Rasmussen, Anders – Bellinge, 1809 20/1, II 101, ~ Anne Sørensdatter
Rasmussen, Anders – inderste, Bellinge, reg. 1792 2/10, I 780, ~ Anne Kirstine Jørgensdatter
Rasmussen, Hans – Hjallese, anm. 1787 19/12, I 672 og hustru Anna Larsdatter
Rasmussen, Hans – Ruehuset paa Højme Mark, 1804 24/2, II 60, ~ Anne Rasmusdatter
Rasmussen, Hans – smed, Hjallese, reg. 1770 20/7, I 243, ~1 Maren Hansdatter, ~2 Dorthe Andersdatter
Rasmussen, Jeppe – Bellinge, reg. 1786 4/9, I 648, ~ Marie Rasmusdatter
Rasmussen, Peder – Bellinge, anm. 1802 21/10, II 45, ~ Kirsten Andersdatter, (~1 Peder Andersen, I 483)
Rasmussen, Peder – Bellinge, anm. 1822 28/11, II 271, ~ Anne Hansdatter
Rasmussen, Peder – Hjallese Hestehave, 30D 1799 11/5, I 1055, ~ Gertrud Nielsdatter
Rasmussen, Peder – Toruphus, Hjallese, reg. 1785 5/2, I 625, ~ Anna Hansdatter
Schavenborg, Rasmus Jørgensen – Bellinge, reg. 1809 22/2, II 107, 116, ~1 Karen Rasmusdatter, 25/7 1791, I 757, ~ Maren Jensdatter
Simonsdatter, Anne – enke, Hjallese, anm. 1814 4/1, II 175, efter Jens Jensen
Simonsdatter, Maren – Bellinge, 1777 28/4, I 472 og nys afdøde mand gamle Hans Jørgensen
Sørensdatter, Anne Kirstine – Højme, anm. 1806 13/5, II 75, 82, 90, ~ Lars Hansen