Harritslev Gods 1717-1774

Afskrift af register til skifteprotokol
Harritslev Gods 1717-1774
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Albretsen, Christopher – Skovby, 2.3.1736, 101, ~ Karen Ibsdatter
Andersdatter, Anna Marie – ugift tjenestepige, Tofte, 6.7.1767, 360, -L, (datter af Anna Pedersdatter fra Særslev)
Andersdatter, Birgitta – Bubel, Inslev Sogn, 23.4.1725, 29, ~ Anders Jacobsen
Andersdatter, Kirsten – Overmølle, Skovby Sogn, 21.8.1721, 11, ~1 Niels …, +L, ~2 møller Søren Pedersen, –L, (~2 Karen Jørgensdatter fol. 81)
Andersdatter, Maren – Norup, 18.5.1762, 229, ~1 Morten Rasmussen 10.2.1740, 133, +L, ~2 Hans Rasmussen, -L
Andersdatter, Maren – Otterup, 15.7.1752, 212, ~ Knud Jørgensen
Andersdatter, Margareta – Emmelev, 25.10.1758, 248, -L, ~ Niels Jespersen
Andersdatter, Maria – enke, Hjorslev, 13.5.1761, 267, efter Lars Ipsen 4.5.1756, 232
Andersen, Brix – Fredskov, 14.10.1730, 65, ~ Anna Hansdatter i Harreslev 23.5.1732, 77, (~2 Jens Jensen
Andersen, Isach – Lunge, 18.7.1733, 87, ~ Anna Rasmusdatter
Andersen, Jørgen – Skovby, 19.3.1763, 295, ~ Drue Pedersdatter, (~1 Hans Jørgensen Ellegaard fol 152, ~2 Mikkel Nielsen fol 159)
Andersen, Jørgen – Aa–Højrup, Brænderup Sogn, 23.10.1749, 200, -L, ~1 Bente Nielsdatter 25.10.1740, 142, -L, ~2 Maren Jensdatter
Andersen, Lars – enkemand, Skovby, 24.2.1773, 417
Andersen, Lars – Fjelsted, 28.2.1743, 158, ~ Maren Andersdatter
Andersen, Mads – Norup, 13.7.1748, 191, -L, ~ Kirsten Hansdatter 27.11.1771, 403, (~1 Niels Ibsen fol 148, ~3 Jørgen Hansen)
Andersen, Morten – Emmelev, Hjadstrup Sogn, 28.9.1729, 48, -L, ~ Margrete Andersdatter
Andersen, Olluf – Norup, 12.3.1722, 18, ~ Anne Hansdatter, (~1 Ib Simonsen død 1699)
Arentzberg, Nicolaj – huslærer og fhv. hører ved Latinskolen i Kerteminde, Aa-Højrup, … Norge, 21.7.1763, 306, (arvinger ukendte)
Bang, Anders Pedersen – Kærby, 10.2.1735, 44, ~1 …, ~2 Mette Madsdatter skifter med sine børn 20.1.1738, 119
Bang, Poul Pedersen – Kærby, 19.6.1764, 314, ~ Maren Andersdatter, (~2 Laurs Hansen)
Bertelsdatter, Giertrud – Kærby, Skovby Sogn, 4.9.1730, 58, -L, ~ Simon Pedersen død 1784
Bertelsen, Rasmus – Kærby, 21.5.1770, 394, ~ Birthe Andersdatter
Bødker, Hans Jacob – Tofte, 22.10.1772, 414, ~ Kirsten Rasmusdatter
Caspersen, Christen – Hjorslev, Otterup Sogn, 15.7.1752, 211, ~ Karen Ibsdatter
Christensdatter, Giertrud – Kærby, Skovby Sogn, 27.8.1757, 239, ~ Hans Pedersen
Christensdatter, Giertrud – Ørreslev, Sønderse Sogn, og ægtefælle Rasmus Hierresen 30.4.1738, 121
Christensdatter, Karen – Harreslev, 1.10.1759, 255, -L, ~ Povel Jensen, (~1 Kirsten Madsdatter fol 157)
Christensdatter, Karen – Hyrdehuset, Harreslev, 18.10.1768, 379, ~1 Knud …, ~2 Anders Madsen
Christensdatter, Maren – Norup By og Sogn, 11.6.1771, 401, ~ Jørgen Rasmussen død 1776, (~2 Dorthe Nielsdatter)
Christensdatter, Maren – Tofte, 9.5.1739, 130, ~1 Michel Jensen +L, ~2 Anders Madsen –L
Christensdatter, Mette – Eskilstrup, Skovby Sogn, 13.3.1721, 10, ~1 Christen … +L, ~2 Erich Andersen –L
Christiansen, Christian – Harreslev, 23.10.1772, 416, -L, ~1 Bodil Nielsdatter 30.9.1759, 257, -L, ~2 Karen Hansdatter
Clausdatter, Karen – Emmelev, Hjadstrup Sogn, 27.9.1729, 45, ~ Erich Jørgensen
Clausdatter, Margareta – Otterup By og Sogn, 25.2.1746, 179, ~ Hans Sørensen
Conratsen, Peder – Eskilstrup, Skovby Sogn, 25.9.1749, 198, ~ Maren Hansdatter
Danielsdatter, Metta – enke, Harreslev, 30.4.1750, 204, efter 1. Christian …, 2. Jørgen …
Dinesen, Jens – Lunde, 20.3.1749, 194, ~ Maren …
Eggerding, Anthon Christian – urtegaardsmand, Harreslevgaard, 23.5.1734, 92, -L, enke, Boedel Jensdatter Aagaard 23.12.1740, 148, -L
Ellegaard, Hans Jørgensen – Skovby, 23.6.1742, 152, ~ Drue Pedersdatter, (~2 Mikel Nielsen fol 159, ~3 Jørgen Andersen fol 295)
Erichsdatter, Kirsten – Emmelev, 2.4.1740, 139, -L, (datter af Erik Simonsen fol 134 og Giertrud Jørgensdatter fol 74)
Erichsdatter, Mette – Eskilstrup, Skovby Sogn, 12.7.1731, 67, ~ Hans Knudsen 26.8.1740 fol 141, (~2 Mette Rasmusdatter)
Findsen, Rasmus – Kærby, 4.9.1764, 317, ~ Karen Michelsdatter, (~2 Niels O. Huhl)
Frandsdatter, Kirsten – Tofte, 1.2.1736, 100, -L, ~ Mads Laursen
From, Niels Hansen – Skaarup, Skovby Sogn, 9.4.1749, 194, ~ Maren Rasmusdatter 4.6.1771, 401 (1696 i Hundstrup søn af foged paa Kørupgaard Hans Nielsen og hustru Gertrud Hansdatter From ~ 1690 i Hundstrup)
Hansdatter, Anna – Harreslev, 20.12.1769, 389, ~ Jørgen Nielsen 6.11.1748, 193, +L, ~2 Hans Nielsen, -L
Hansdatter, Anna – Harreslev, 23.5.1732, 77, ~1 Brix Andersen 14.10.1730, 65, +L, ~2 Jens Jensen, -L
Hansdatter, Anna – Skovby, 27.8.1740, 142, ~ Rasmus Knudsen
Hansdatter, Anna Catharine – Skovby, 6.7.1765, 326, ~1 Povel Pedersen ..2.1743, 157, (~1 Kirsten Hansdatter), ~2 Niels Clausen
Hansdatter, Anna Cathrine – Harreslev, 7.4.1766, 334, ~ Claus Jørgensen (~1 Karen Nielsdatter fol 197)
Hansdatter, Apolone – Emmelef, 19.10. 1772, 413, ~ Ole Ibsen
Hansdatter, Barbara – Esterbølle, 1.6.1746, 180, ~ Hans Pedersen død 1779
Hansdatter, Birthe – Hemmerslev, 16.7.1770, 396, -L, ~ Anders Jensen
Hansdatter, Dorthe – Bolmerod, 30.12.1767, 371, ~1 Jeppe Rasmussen 27.11.1754, 223, +L, (~1 Anna Jørgensdatter fol 206), ~2 Rasmus Pedersen, -L
Hansdatter, Dorthe – Fjelsted, 26.3.1767, 364, ~ Jacob Jespersen
Hansdatter, Karen – enke, Norup, 30.5.1770, 395, efter Jørgen Sørensen 22.4.1766, 336
Hansdatter, Karen – Gelsted By og Sogn, 12.4.1741, 147, ~1 Niels Madsen 10.10.1727, 37, +L, ~2 Søfrem Pedersen Bang, -L
Hansdatter, Karen – Harreslev, ~1 Mikkel …, og ægtefælle Børge Mogensen 25.8.1758, 248 (begge døde for 8-14 dage siden)
Hansdatter, Karen – Kærby, 8.11.1752, 212, ~ Anders Jørgensen
Hansdatter, Kirsten – Kærby, 15.9.1741, 149, -L, ~ Povel Pedersen ..2.1743, 157, (~2 Anna Catharina Hansdatter)
Hansdatter, Kirsten – Norup By og Sogn, 27.11.1771, 403, ~1 Niels Ibsen 27.4.1741, 148, ~2 Mads Andersen 13.7.1748, 191, ~3 Jørgen Hansen
Hansdatter, Maren – Eskilstrup, Skovby Sogn, 22.6.1719, 5, ~ Knud Hansen Bang
Hansdatter, Maren – Esterbølle, død 13-14.11.1762, 287, -L, ~ Jens Nielsen, (~1 AnnaCatarina Nielsdatter fol 269)
Hansdatter, Maren – Hornskov, død 28.1.1748, 184, -L, ~ Rasmus Madsen
Hansdatter, Maren – Norup, 10.4.1762, 285, og ægtefælle Knud Mortensen 27.4.1762, 285
Hansdatter, Maren – Skovby By og Sogn, 4.8.1725, 30, ~1 Rasmus …, +L, ~2 Christen Johansen, -L
Hansdatter, Mette – Lunde, Ejlby Sogn, 5.4.1748, 188, ~ Hans Hansen 31.5.1760, 261, (~1 Anna Olufsdatter fol 72, ~3 Barbare Hansdatter)
Hansdatter, Sine – Kærby, 19.2.1763, 294, ~ Peder Simonsen, (~2 Johanne Michelsdatter 27.4.1764, 312, -L)
Hansen, Anders – Kolshave, og hustru Annas Ibsdatter 14.8.1742, 155
Hansen, Diderich – Harreslev, 18.1.1768, 369, ~ Johanne Larsdatter
Hansen, Frands – Tofte, Skovby Sogn, 23.10.1772, 415, ~ Maren Hansdatter
Hansen, Hans – Bække, Melby Sogn, 3.3.1731, 66, ~ Anna Knudsdatter
Hansen, Hans – Ejlby-Lunde, 31.5.1760, 261, ~ Anna Ollufsdatter 28.7.1732, 72, ~2 Mette Hansdatter 5.4.1748, 188, ~3 Barbara Hansdatter
Hansen, Hans – Emmelev, Hjadstrup Sogn, død 27.2.1745, 169, -L, ~1 Maren Olufsdatter 24.1.1725, 24, (~1 Peder …), ~2 Kirsten Knudsdatter
Hansen, Hierre – Hemmerslev, 4.3.1767, 349, ~ Karen Hansdatter
Hansen, Hierre – ugift landsoldat, Esterbølle, 18.6.1750, 205, (søn af Dorthea …)
Hansen, Jens – Jersore, Klinte Sogn, 3.5.1773, 420, ~ Katrine Pedersdatter
Hansen, Jens – Nedermølle, 9.6.1766, 338, ~ Karen Jensdatter død 1783, (~1 Knud Pedersen Møller fol 131)
Hansen, Jørgen – Ellegaard, Kærby, Skovby Sogn, 20.5.1737, 111, ~1 …, ~2 Karen Jørgensdatter 4.9.1764, 319, (~1 Johan Christopher Pedersen 3.7.1713)
Hansen, Jørgen – Esterbølle, 29.10.1742, 153, -L, ~1 Maren Rasmusdatter, (~1 Niels Jespersen fol 122)
Hansen, Jørgen – Harreslev, 19.7.1748, 190, ~ Anna Nielsdatter
Hansen, Jørgen – Harreslev, Skovby Sogn, 20.7.1773, 423, ~ Anne Nielsdatter død 1783
Hansen, Jørgen – tjenestekarl 19 aar, Skovby, 9.5.1761, 268, -L, (søn af Hans Jørgensen Ellegaard fol 152 og Drue Pedersdatter)
Hansen, Knud – Jersore, 5.5.1740, 138, ~ Maren Larsdatter
Hansen, Knud – ungkarl, Emmelev, Hjadstrup Sogn, 19.10.1772, 413
Hansen, Lars – tjenestedreng, Harreslev, 9.12.1765, 331, (søn af Hans Knudsen (?))
Hansen, Michel – Kolshave, 17.3.1768, 373, ~ Anna Pedersdatter
Hansen, Mikkel – Harreslev, 15.12.1741, 150, ~ Anna Jørgensdatter 21.9.1765, 327, (~2 Hans Clausen død 1804)
Hansen, Niels – Eskilstrup, 30.12.1763, 309, -L, ~ Birthe Clausdatter
Hansen, Niels – Jersore, 11.9.1769, 385, ~ Maren Laursdatter
Hansen, Niels – Skaarup, Skovby Sogn, 9.4.1743, 194, enke Maren Rasmusdatter 4.6.1771, 401
Hansen, Rasmus – Bække, 10.11.1742, 154, ~1 Anne Dinesdatter død 1711 (Kb.), ~2 Karen Madsdatter
Hartvigsdatter, Karen – Fjellerup, Fjelsted Sogn, 11.3.1773, 417, ~ Jens Steffensen, (~1 Karen Christensdatter beg. 9.10.1750, ~2 Maren Ibsdatter)
Hendrichsdatter, Catharina – Harreslev, 28.12.1733, 89, ~1 Adrian Flaming, +L, ~2 Laurids Jespersen 19.1.1733, 81, -L
Hendrichsdatter, Maria – Kærby, 28.11.1737, 116, ~1 Jørgen Pedersen Rohl, ~2 Bertel Pedersen
Hendrichsen, Jørgen – Aa-Højrup, Brænderup Sogn, 18.5.1767, 352, ~ Maren Jensdatter
Hierresen, Rasmus – Ørreslev, Sønderse Sogn, og hustru Gierstrud Christensdatter 30.4.1738, 121
Hinrichsen, Mouritz – Tofte, død 21.9.1749, 199, -L
Holm, Marcus – skomager, Skovby, 12.3.1759, 252, ~1 Anne Margrethe Poulsdatter 18.2.1754, Dallund skp. I 290, ~2 Anna Mortensdatter
Hubbel, Jeppe Knudsen – ungkarl og tjenestekarl, Skovby, død 17.2.1767, 362, (søn af Maren Pedersdatter fol 273 og Knud Hansen Hubbel fol 316)
Hubbel, Knud Hansen – Kærby, 30.8.1764, 316, ~1 Maren Pedersdatter 26.10.1761, 273, ~2 Apollone Hansdatter, (~2 Hans Hansen)
Hubbel, Laurids Hansen – Tofte, Skovby Sogn, 5.2.1729, 40, ~ Margrethe Lauridsdatter
Hubbel, Niels Hansen – Tofte, Skovby Sogn, 14.2.1732, 69, ~ Margretha Lauridsdatter
Ibsdatter, Anna – Kolshave, og ægtefælle Anders Hansen 14.8.1742, 155
Ibsdatter, Karen – Skovby, 19.2.1735, 96, -L, ~ Jens Nielsen
Ibsdatter, Maren – Emmelev, 30.10.1766, 345, ~ Hans Nielsen
Ibsdatter, Maren – Skovby, 26.10.1737, 118, ~ Anders Michelsen
Ibsen, Christen – Kærby, 21.3.1754, 216, ~ Anna Jensdatter
Ibsen, Hans – Skovby Sogn, 11.10.1721, 14, ~1 …, ~2 Anne Steensdatter
Ibsen, Jacob – Harreslev, Skovby Sogn, 4.10.1730, 61, ~ Johanne Povelsdatter
Ibsen, Lars – Hjorslev, Otterup Sogn, 4.5.1756, 232, ~ Maria Andersdatter 13.5.1761, 267
Ibsen, Niels – Kærby, Skovby Sogn, 29.8.1761, 270, -L, ~ Mette Andersdatter, (~1 Hans Søfremsen sk,. 16.2.1740)
Ibsen, Ole – Kærby, 11.9.1764, 320, -L, ~ Anna Maria Knudsdatter
Jensdatter, Abel – Tofte, 5.10.1733, 88, -L, ~ Christen Ibsen
Jensdatter, Apolone – Norup By og Sogn, 18.3.1772, 404, ~ Niels Thommesen
Jensdatter, Bodel – Tofte, Skovby Sogn, 20.6.1772, 411, ~ Anders Nielsen død 1801
Jensdatter, Johanne – Kolshave, 1.3.1732, 70, -L, ~ Claus Rasmussen
Jensdatter, Maren – Hornskov, 22.3.1763, 297, ~ Mads Nielsen
Jensen, Lars – Eskilstrup, 12.2.1737, 106, -L, ~ Maren Jørgensdatter
Jensen, Simon – tjenestekarl, Harreslevgaard, død 17.7.1731, 68, -L, (søn af Barbara Michelsdatter i Næraa?)
Jespersdatter, Johanne Elisabeth – enke, Norup, 26.4.1762, 279, efter Peder …
Jespersen, Anders – Fjelsted, 30.8.1762, 287, -L, ~ Maren Olufsdatter
Jespersen, Erich – Moderup, 5.3.1736, 104, ~ Karen Hansdatter, (~1 Rasmus Poulsen)
Jespersen, Hans – barn, Fjellerup, 27.4.1766, 337, (søn af afd. Jesper Nielsen fol 291 og Maren Hansdatter, ~2 Niels Hansen)
Jespersen, Laurids – Harreslev, 19.1.1733, 81, -L, enke Catharina Hendrichsdatter 28.12.1733, 89, (~1 Adrian Flaming)
Jespersen, Niels – Emmelev, 4.7.1767, 359, -L, ~ Margareta Andersdatter død 25.10.1758, 248, -L
Jespersen, Niels – Esterbølle, 26.7.1738, 122, ~ Maren Rasmusdatter, (~2 Jørgen Hansen 29.10.1742, fol 153)
Jespersen, Rasmus – Norup, 21.12.1767, 367, ~ Mette Knudsdatter
Jørgensdatter, Anna – Bolmerod, 30.9.1750, 206, ~ Jeppe Rasmussen 27.11.1754, 223, (~2 Dorte Hansdatter)
Jørgensdatter, Anna – Harreslev, 21.9.1765, 327, ~1 Mikkel Hansen 15.12.1741, 150, +L, ~2 Hans Clausen død 1804, -L
Jørgensdatter, Anna – Kolshave, Guldbjærg Sogn, 12.6.1722, 19, ~ Rasmus Christensen
Jørgensdatter, Anna Marie – Eskilstrup, 24.4.1760, 260, ~ Conradt Pedersen, (~2 Anna Madsdatter 20.3.1772, 406)
Jørgensdatter, Giertrud – Emmelev, Hjadstrup Sogn, 24.10.1732, 74, ~1 Jørgen …, ~2 Erich Simonsen 14.3.1740, 134, (~2 Appolone Knudsdatter)
Jørgensdatter, Karen – enke, Ellegaard, 4.9.1764, 319, efter 1. Johan Christopher Pedersen 3.7.1713, 2. Jørgen Hansen 20.5.1737, 111  
Jørgensdatter, Karen – Norup, 1.6.1764, 313, ~ Rasmus Olsen 30.3.1768, 374, (~2 Karen Jacobsdatter)
Jørgensdatter, Karen – Overmølle, 5.1.1733, 81, ~ møller Søren Pedersen, (~1 Kirsten Andersdatter fol 14)
Jørgensdatter, Kirsten – Bække, 14.11.1761, 274, ~1 Anders Rasmussen fol 221, ~2 Jeppe Ottesen
Jørgensdatter, Maren – Eskilstrup, 15.4.1758, 245, ~ Hans Jørgensen død 1784
Jørgensdatter, Maren – Harreslev, 15.3.1754, 217, -L, ~ Rasmus Thomsen
Jørgensdatter, Sidsel – Harreslev, Skovby Sogn, 24.3.1723, 22, -L, ~ Anders Rasmussen
Jørgensen, Hans – Emmelev, Hjadstrup Sohn, 9.12.1756, 234, ~1 Appolone Knudsdatter 8.7.1740, 140, (~1 Erick Simonsen fol 134), ~2 Dorthea Knudsdatter 6.1.1772, 404, (~2 Laurs Ibsen)
Jørgensen, Hans – tjenestekarl, Skovby, 30.4.1772, 410, -L, (søn af Jørgen Andersen fol 295 og Drue Pedersdatter)
Jørgensen, Jørgen – Emmelev, 19.3.1772, 406, -L, ~ Karen Rasmusdatter 25.4.1770, 391, -L, ~2 Bodel Rasmusdatter
Jørgensen, Jørgen – Skovby By og Sogn, 17.5.1768, 375, ~ Giertrud Findsdatter
Jørgensen, Marchus – Harreslev, 8.4.1733, 84, ~ Giertrud Jensdatter
Jørgensen, Niels – enkemand, Tofte, 18.2.1760, 259, efter Karen Nielsdatter 27.4.1750, 203
Jørgensen, Niels – Hyrdehus mellem Tofte og Bogense, død 21.1.1768, 370, -L, ~ Maren Pedersdatter
Jørgensen, Niels – Skovby, 6.2.1767, 346, ~ Anna Kirstina Jørgensdatter
Jørgensen, Søfrem – Emmelev, Hjadstrup Sogn, 19.3.1772, 405, ~1 Kirsten Knudsdatter 30.12.1757, 242, -L, ~2 Anne Ibsdatter
Jørgensen, Aage – Skovby, 14.4.1763, 298, ~ Maren Larsdatter
Knudsdatter, Appolone – Emmelev, Hjadstrup Sogn, 8.7.1740, 140, -L, ~1 Erich Simonsen 14.3.fol 134, ~2 Hans Jørgensen
Knudsdatter, Dorthea – Emmelev, 6.1.1772, 404, ~1 Hans Jørgensen 9.12.1756, fol 234, +L, ~2 Laurs Ibsen, -L
Knudsdatter, Karen – Kærby, Skovby Sogn, 22.10.1729, 53, ~ Hans Pedersen
Knudsdatter, Kirsten – Emmelev, Hjadstrup Sogn, 30.12.1757, 243, -L, ~ Søfrem Jørgensen
Knudsdatter, Maren – tjenestepige, Kærby, 11.9.1764, 325, -L, (datter af Maren Pedersdatter fol 273 og Knud Hansen Hubbel fol 316, ~2 Appolone Hansdatter)
Knudsen, Hans – Eskilstrup, Skovby Sogn, 26.8.1740, 141, ~1 Mette Eriksdatter 12.7.1731, 67, +L, ~2 Mette Rasmusdatter, -L
Knudsen, Hans – Skovby By og Sogn, 30.4.1772, 409, ~ Marikke Hansdatter
Knudsen, Jens – Kolshave, Guldbjærg Sogn, 23.10.1720, 9, -L, ~ Johanne Jensdatter
Knudsen, Niels – Hjorslev By, Otterup Sogn, 23.8.1728, 38, ~ Karen Pedersdatter
Knudsen, Peder – ugift tjenestekarl, Skovby By og Sogn, 3.12.1765, 330, (søn af Maren Pedersdatter fol 273 og Knud Hansen Hubbel fol 316, ~2 Appolone Hansdatter)
Knudsen, Rasmus – Esterbølle, 26.4.1740, 135, -L, ~ Maren Nielsdatter, (~1 Morten …)
Knudsen, Rasmus – Ølund, Skovby Sogn, 26.4.1762, 282, ~1 Margareta Simonsdatter 13.5.1761, 265, +L, ~2 Kirsten Knudsdatter, -L
Larsdatter, Anna – enke, Smidstrup, død 4.6.1753, 213, efter Peder …
Larsdatter, Anna – Kærby, 15.1.1740, 132, ~ Iver Larsen 22.2.1751, fol 207, (~2 Karen Rasmusdatter)
Larsdatter, Anna – Skov Hestehaven, 16.2.1759, 251, ~ røgter Jens Lunde paa Harreslevgaard 23.8.1766, fol 342, (~2 Karen Søfremsdatter)
Larsdatter, Karen – pige, 19.5.1762, 284, -L
Larsdatter, Margrete – Kolshave, 27.7.1737, 110, ~ Peder Hansen
Larsen, Anders – tjenestekarl, Skaarup, 10.3.1749, 195, -L, (søn af Birte Andersdatter i Kærby)
Larsen, Iver – Kærby, 22.2.1751, 207, ~1 Anna Larsdatter 15.1.1740, 132, ~2 Karen Rasmusdatter
Larsen, Knud – Norup, 22.3.1758, 245, -L, ~ Maren Christensdatter
Larsen, Mads – Skovby By og Sogn, 17.11.1757, 240, ~ Maren Jørgensdatter
Larsen, Stephen – Norup, 18.3.1772, 405, ~ Margrete Jørgensdatter
Lauridsen, Jesper – Kærby, Skovby Sogn, 25.4.1729,42, -L, ~ Karen Lauridsdatter Høeg
Lauridsen, Peder – enkemand, Hjorslev, Otterup Sogn, 12.8.1729, 43, efter …
Lauritzdatter, Maren – Lunde, Ejlby Sogn, 21.6.1717, 3, -L, ~ Anders Madsen
Lunde, Jens Jensen – røgter paa Harreslevgaard, Hestehavehuset, 23.8.1766, 342, ~1 Anna Larsdatter 16.2.1759, 251, ~2 Karen Søfremsdatter
Madsdatter, Anne – Eskilstrup, 20.3.1772, 406, ~ Conradt Pedersen, (~1 Anna Marie Jørgensdatter fol 260)
Madsdatter, Karen – Harreslev, 18.3.1743, 158, ~ Christen Rasmussen Busse
Madsdatter, Kirsten – Harreslev, 24.12.1742, 157, ~ Povel Jensen, (~2 Karen Christensdatter, død 1.10.1759, 255, -L)
Madsdatter, Maren – Tofte, 1.12.1760, 264, ~ Hans Nielsen 8.6.1762, fol 280, (~2 Ellen Nielsdatter)
Madsdatter, Mette – enke, Kærby, 10.2.1735, fol 94, efter Anders Pedersen Bang, (~1 …), skifter med sine børn 20.1.1738, 119
Madsdatter, Sidsel – ugift, Fjelsted, 25-26.1.1739, 128, -L
Madsen, Anders – Tofte, 30.4.1764, 313, -L, ~ Bodil Jensdatter, (~1 Carl …)
Madsen, Christen – Kolshave, 25.11.1761, 276, ~ Kirsten Rasmusdatter
Madsen, Hans – Norup By og Sogn, 1.2.1758, 243, ~ Anna Petersdatter
Madsen, Jesper – Emmelev, Hjadstrup Sogn, 9.3.1720, 6, -L, ~ Kirsten Knudsdatter (~1 Rasmus …)
Madsen, Lars – Emmelev, 4.11.1741, 150, ~ Maren Larsdatter
Madsen, Mads – Ladegaard, Orte Sogn, 18.6.1748, 190, ~ Kirsten Jensdatter
Madsen, Niels – Eskilstrup, død 11.5.1769, 383, ~1 Anna Margareta Nielsdatter 16.9.1743, 168, ~2 Karen Larsdatter
Madsen, Niels – Gelsted By og Sogn, 10.10.1727, 37, ~ Karen Hansdatter 12.4.1741, 147, (~2 Søfrem Pedersen Bang)
Michelsdatter, Anne – Harreslev, Skovby Sogn, 25.3.1774, 427, -L, ~ Jens Hansen
Michelsdatter, Johanne – Kærby, 27.4.1764, 312, -L, ~ Peder Simonsen
Michelsdatter, Sarre – Skovby, 19.5.1772, 410, ~ Jørgen Ovesen død 1786, (~2 Marie Kirstine Hansdatter)
Michelsen, Hans – Esterbølle, 29.6.1743, 168, ~ Dorthea Knudsdatter
Michelsen, Hans – Harreslev, 7.8.1763, 302, ~1 Anna Elisabeth Ollesdatter 15.3.1748 ,187, ~2 Kirsten Nielsdatter
Michelsen, Hans – Kærby, 23.9.1764, 320, ~1 Anne Jensdatter død 1796, (~2 Christen Rasmussen død 1789)
Michelsen, Jens – Harreslev, 30.4.1763, 299, -L, ~ Maren Madsdatter
Michelsen, Olle – Norup, 28.2.1757, 235, ~ Maria Pedersdatter
Michelsen, Peder – Kolshave, 9.1.1771, 398, ~ Anne Katrine Nielsdatter
Mogensen, Børge – Harreslev, og hustru Karen Hansdatter 25.8.1758, 248, (~1 Mikel …), begge døde for 8-14 dage siden)
Mortensdatter, Barbara – Esterbølle, 1.6.1746, 180, ~ Hans Pedersen
Mortensen, Hans – Eskilstrup, Skovby Sogn, 27.2.1755, 227, ~ Karen Hansdatter
Mortensen, Jeppe – enkemand, Andebølle, 10.5.1740, 139, efter Kirsten Søfremsdatter 6.2.1738, 120
Mortensen, Knud – Norup, 27.4.1762, 285, og hustru Maren Hansdatter 10.4.1762, 285
Mosegaard, Niels Pedersen – Store Labølle, død 7.10.1745, 178, -L, ~ Else Marie Willumsdatter, (~2 Niels Nielsen fol 351)
Møller, Peder Knudsen – Overmølle, 22.5.1745, 172, ~1 … +L, ~2 Kirsten Nielsdatter 1.9.1733, 89, og arveafkald efter hende, -L, ~3 Maren Pedersdatter 7.2.1757, 236, (~2 møller Anders Nielsen død 1783)
Mølmarch, Anna Sophia – Harreslev, 12.10.1741, 150, ~ skolemester Johan Petersen Hartvig
Nielsdatter, Anna – Askeby, 16.11.1758, 250, ~1 Lars … +L, ~2 Anders Larsen –L
Nielsdatter, Anna Catarina – Esterbølle, Sandager Sogn, 11.6.1761, 269, ~ Jens Nielsen, (~2 Maren Hansdatter død 13-14.11.1762, 287, -L, ~3 Anne Knudsdatter)
Nielsdatter, Anna Margareta – Eskilstrup, 16.9.1743, 168, ~ Niels Madsen 11.5.1769, fol 383, (~2 Karen Larsdatter)
Nielsdatter, Bente – Aa-Højrup, 25.10.1740, 142, -L, ~ Jørgen Andersen død 23.11.1749, fol 200, -L, (~2 Maren Jensdatter)
Nielsdatter, Birte – Hemmerslev, 16.7.1770, 396, -L, ~ Anders Jensen
Nielsdatter, Bodiel – Harreslev, 30.9.1759, 257, -.L, Christian Christiansen
Nielsdatter, Giertrud – enke, Harreslev, 13.10.1762, 364, efter Claus Rasmussen 24.3.1767, fol 350
Nielsdatter, Karen – Harreslev, 7.6.1749, 197, ~ Claus Jørgensen død 1786, (~2 Anna Catarina Hansdatter 7.4.1766, 334)
Nielsdatter, Karen – Hønnerup, Gelsted Sogn, 28.12.1728, 39 (~24.6.1708 i Ørslev), ~ Niels Nielsen
Nielsdatter, Karen – Hønnerup, Gelsted Sogn, 28.12.1728, 39, ~ Niels Nielsen
Nielsdatter, Karen – Otterup By og Sogn, 28.6.1773, 424, -L, ~ Jørgen Knudsen
Nielsdatter, Karen – Tofte, 27.4.1750, 203, ~ Niels Jørgensen 18.2.1760, fol 259
Nielsdatter, Karen – ugift pige, Tofte, 29.6.1767, 358, -L
Nielsdatter, Kirsten – Hjorslev, Otterup Sogn, 25.11.1772, 416, ~ Peder Larsen
Nielsdatter, Kirsten – Overmølle, 1-6.9.1733, arveafkald efter hende, ~ møller Peder Knudsen 22.5.1745, fol 172, (~2 Maren Pedersdatter +L)
Nielsdatter, Maren – Kærby, 8.7.1734, 93, ~1 Claus Larsen, ~2 Rasmus Pedersen, ~3 smed Mads Andersen, 4 Hans Rasmussen
Nielsdatter, Maren – Kærby, Skovby Sogn, 8.7.1734, 93, ~1 Claus Larsen +L, ~2 Rasmus Pedersen +L, ~3 Mads Andersen +L, ~4 Hans Rasmussen –L
Nielsdatter, Metta – pige, Eskilstrup, 20.6.1742, 153, -L
Nielsdatter, Wolborg – enke, Ejby, 18.9.1740, 140, efter Lars …
Nielsen, Anders – Tofte, 1.6.1746, 183, -L, ~ Anna Pedersdatter
Nielsen, Hans – Tofte, 8.6.1762, 280, ~1 Maren Madsdatter 1.12.1760, 264, ~2 Ellen Nielsdatter
Nielsen, Jens – Skovby, 9.6.1738, 122, -L, ~ Karen Ibsdatter 19.2.1735, 96, -L
Nielsen, Jesper – enkemand, Norup By og Sogn, 29.9.1729, 52, efter …
Nielsen, Jesper – Fjellerup, 27.11.1762, 291, ~1 Kirsten Mogensdatter, ~2 Maren Hansdatter, (~2 Niels Hansen)
Nielsen, Jesper – Fjelsted, 11.12.1736, 103, ~ Karen Andersdatter
Nielsen, Jørgen – Harreslev, 5.11.1733, 85, ~ Giertrud Jensdatter (der nu ægter Lars Bentzen)
Nielsen, Jørgen – Harreslev, 6.11.1748, 193, ~ Anna Hansdatter 20.12.1769, 389, (~2 Hans Nielsen)
Nielsen, Lauritz – enkemand, Ladegaard, Orte Sogn, 4.2.1743, 159, -L, efter Anna Poulsdatter 27.6.1740, 143, (~1 Lars …)
Nielsen, Mads – Harrreslev, 12.10.1761, 272, ~ Anne Margareta Jørgensdatter (se næste register), (~2 Søren Sørensen, se næste register)
Nielsen, Mikel – Skovby, 26.4.1743, 159, -L, ~ Drue Pedersdatter fol 152, (~1 Hans Jørgensen Ellegaard, ~3 Jørgen Andersen fol 295)
Nielsen, Niels – Store Labølle, Haarslev Sogn, død 20.3.1767, 351, -L, ~ Else Maria Willumsdatter, (~1 Niels Pedersen Mosegaard fol 178)
Nielsen, Niels – Tofte, 28.10.1760, 362, ~ Karen Rasmusdatter
Nielsen, Niels – ugift karl, Norup, 25-26.12.1735, 97
Nielsen, Søren – Eskilstrup, 12.2.1752, 209, ~1 Karen Rasmusdatter 30.11.1732, 76, ~2 Maren Madsdatter
Ollesdatter, Anna Elisabeth – Harreslev, 15.3.1748, 187, ~ Hans Mikelsen 7.8.1763, fol 302, (~2 Kirsten Nielsdatter)
Ollufsdatter, Anna – Ejlby-Lunde, 28.7.1732, 72, ~ Hans Hansen 31.5.1760, fol 261, (~2 Mette Hansdatter fol 188, ~3 Barbara Hansdatter)
Ollufsdatter, Anna – Emmelev, Hjadstrup Sogn, 19.2.1737, 107, ~ Knud Nielsen
Ollufsdatter, Maren – Emmelev, Hjadstrup Sogn, 24.1.1725, 24, ~ Peder …, ~2 Hans Hansen –L
Olsen (Olufsen), Rasmus – Harreslev, 6.9.1762, 307, -L, ~ Maren Hansdatter, (~1 Jens Sørensen fol 71)
Olsen, Jørgen – Emmelev, 30.10.1766, 343, ~ Maren Jørgensdatter
Olsen, Rasmus – Norup By og Sogn, 30.3.1768, 374, ~1 Karen Jørgensdatter 1.6.1764, 313, +L, ~2 Karen Jacobsdatter –L
Pedersdatter, Anna – enke, Aa-Højrup, 18.2.1769, 380, efter Christian Schiødtz skifte 6.4.1763
Pedersdatter, Anna – Kærby, 21.4.1772, 408, ~ Jost Jensen
Pedersdatter, Anna – Kærby, 21.4.1772, 408, ~ Jost Jensen
Pedersdatter, Anna – Norup, 12.2.1763, 294, -L, ~ Anders Clausen
Pedersdatter, Karen – Bolmerod, 14.9.1749, 197, ~ Peder Rasmussen 8.10.1768, fol 379
Pedersdatter, Karen – Kærby, Skovby Sogn, 26.10.1731, 68, ~1 Giøde …, ~2 Niels Madsen
Pedersdatter, Karen – Norup By og Sogn, 26.4.1762, 277, ~ Anders Clausen, (~2 Anna Pedersdatter 12.2.1763, 294, -L)
Pedersdatter, Maren – Esterbølle, 27.4.1754, 220, ~ Hans Hansen
Pedersdatter, Maren – Kærby, 26.10.1761, 273, ~ Knud Hansen Hubel 30.8.1764, fol 316, (~2 Apolone Hansdatter)
Pedersdatter, Maren – Overmølle, død 7.2.1757, 236, ~1 møller Peder Knudsen død 22.5.1745, fol 172, ~2 møller Anders Nielsen død 1783
Pedersen, Anders – Eskilstrup, Skovby Sogn, 31.7.1758, 247, ~ Kirsten Pedersdatter
Pedersen, Anders – Skovby By og Sogn, 3.9.1771, 402, ~ Johanne Marie Nielsdatter
Pedersen, Bertel – Kærby, Skovby Sogn, 10.11.1769, 380, ~1 Maria Hendrichsdatter 28.11.1737, 116, (~1 Jørgen Pedersen (Rold)), ~2 Birte Pedersdatter
Pedersen, Hans – enkemand, Kærby, Skovby Sogn, 21.4.1772, 409, efter 1. Maren Poulsdatter 1.3.1725, 28, 2. Karen Knudsdatter 23.10.1729, 53, 3. Giertrud Christensdatter 27.8.1757, 239
Pedersen, Hans – enkemand, Lunge By, Gelsted Sogn, 15.2.1725, 25, efter …
Pedersen, Hierre – Bredstrup, Næraa Sogn, 2.7.1723, 23, ~ Maren Hansdatter
Pedersen, Jens – Hjorslev, 2.10.1732, 73, -L, ~ Karen Pedersdatter
Pedersen, Jens – Skovby By og Sogn, 27.7.1722, 21, ~ Aplona Jørgensdatter
Pedersen, Johan Christopher – skifte 3.7.1713, ~ Karen Jørgensdatter Ellegaard 4.8.1764, 319, (~2 Jørgen Hansen fol 111)
Pedersen, Jørgen – Tofte, Skovby Sogn, 18.10.1751, 208, ~ Karen Larsdatter
Pedersen, Knud – møller, Nedermølle, 5.10.1739, 131, ~ Karen Jensdatter død 1783, (~2 Jens Hansen 9.6.1766, fol 338)
Pedersen, Niels – Trøstrup, Korup Sogn, 25.10.1736, 102, ~1 …, ~2 Kirsten Hansdatter
Pedersen, Peder – ugift, Overmølle, 29.10.1764, 322, (søn af Peder Knudsen fol 172 og Maren Pedersdatter fol 236, ~2 Anders Nielsen)
Pedersen, Povel – Kærby, Skovby Sogn, Februar 1743, 157, ~1 Kirsten Hansdatter 15.9.1741, 149, -L, ~2 Anna Chatarine Hansdatter i Skovby 6.7.1765, 326, (~2 Niels Clausen)
Pedersen, Simon – Norup, 23.1.1736, 99, ~ Karen Rasmusdatter
Pedersen, Søren – møller, Overmølle, Skovby Sogn, 1.7.1746, 181, ~1 Kirsten Andersdatter 21.8.1721, 11, (~1 Niels …), ~2 Karen Jørgensdatter 5.1.1733, 81
Poulsdatter, Anna – Ladegaard, Orte Sogn, 27.6.1740, 143, ~1 Lars … +L, ~2 Lars Nielsen død 4.2.1743, fol 159, -L
Poulsdatter, Maren – enke, Skovby By og Sogn, 16.1.1726, 31, efter Peder Pedersen
Poulsdatter, Maren – Kærby, Skovby Sogn, 1.3.1725, 28, ~ Hans Pedersen
Poulsen, Jens – Harreslev, 30.12.1770, 396, -L; ~ Johanna Maria Hansdatter
Poulsen, Jørgen – Hækkebølle, Rørup Sogn, 27.2.1725, 26, ~ Maren Hansdatter, (~1 Ib …)
Poulsen, Mads – Tofte, 20.5.1767, 355, ~ Anna Johanne Nielsdatter, (~ Niels Andersen)
Poulsen, Peder – ungkarl, Skovby Sogn, 24.2.1774, 426, (søn af Poul Pedersen Bang fol 314 og Maren Andersdatter, ~2 Laurs Hansen)
Povelsdatter, Maren – enke, Skovby By og Sogn, 16.1.1726, 31, efter Peder Pedersen
Povelsdatter, Maren – Tofte, November 1742, 156, ~ Mads Hansen
Rasmusdatter, Anna – Ejby, 15.7.1720, 8, ~ Lauritz Jørgensen
Rasmusdatter, Anna – Hjorslev, 13.12.1769, 387, ~ Hans Laursen
Rasmusdatter, Anne – enke, Tofte, 12.12.1732, 77, efter 1. Poul Pedersen, 2. Peder Andersen
Rasmusdatter, Karen – Emmelev, 25.4.1770, 391, -L, ~ Jørgen Jørgensen
Rasmusdatter, Karen – Kærby, Asperup Sogn, 25.4.1720, 6b, ~1 Knud …, ~2 Niels Hansen
Rasmusdatter, Karen – Skovby, 30.11.1732, 76, ~ Søren Nielsen 12.2.1752, fol 209, (~2 Maren Madsdatter)
Rasmusdatter, Maren – Baaring, 29.2.1736, 100, ~1 Anders Steffensen 1.12.1706, ~2 Poul Jørgensen
Rasmusdatter, Maren – enke, Skaarup, 4.6.1771, 401, efter Niels Hansen From 9.4.1749, fol 194
Rasmussen, Anders – Bække, Melby Sogn, 10.10.1754, 221, ~ Kirsten Jørgensdatter 14.11.1761, 274, (~2 Jeppe Ottesen)
Rasmussen, Anders – Harreslev, 2.8.1763, 302, ~ Anna Nielsdatter
Rasmussen, Christen – Ørreslev, 6.12.1745, 178, ~ Maren Hierresdatter
Rasmussen, Claus – 24.3.1767, 350, enke Giertrud Nielsdatter 13.10. 1767, 364
Rasmussen, Dines – Ellegaard, 7.5.1770, 393, ~ Maren Jørgensdatter
Rasmussen, Hans – Eskilstrup, Skovby Sogn, 16.4.1737, 108, -L, ~ Anna Magdalene Hansdatter
Rasmussen, Jeppe – Bolmerod, død 27.11.1754, 223, ~1 Anna Jørgensdatter 30.9.1750, 206, ~2 Dorte Hansdatter 30.12.1767, 371, (~2 Rasmus Pedersen)
Rasmussen, Jørgen – Harreslev, 3.1.1756, 231, -L, ~ Anna Michelsdatter
Rasmussen, Morten – Norup, 10.2.1740, 133, ~ Maren Andersdatter 18.5.1762, 279, (~2 Hans Rasmussen)
Rasmussen, Niels – Tofte, 14.9.1766, 356, -L, ~ Karen Ollufsdatter
Rasmussen, Peder – enkemand, Bolmerod, 8.10.1768, 379, efter Karen Pedersdatter 14.3.1749, 197
Rasmussen, Søren – ugift tjenestekarl, Harreslev, 21.6.1763, 300
Ringer, Jens Jensen – Harreslev, 27.4.1752, 210, ~ Maren Pedersdatter
Rohl, Niels Nielsen – Kærby, 28.1.1754, 214, ~ Anna Kirstine Børgesdatter
Rohl, Peder Nielsen – Skaarup, 11.6.1750, 205, ~ Maren Nielsdatter, (~2 Hans Andersen)
Schiødtz, Christian – skifte 6.4.1763, enke, Anna Pedersdatter, Aa-Højrup, død 18.2.1769, 380
Simonsdatter, Margareta – Ølund, Skovby Sogn, 13.5.1761, 265, ~ Rasmus Knudsen 26.4.1762, fol 282, ~ Rasmus Knudsen, (~2 Kirsten Knudsdatter)
Simonsen, Erich – Emmelev, 14.3.1740, 134, ~1 Giertrud Jørgensdatter 14.10.1732, 74, (~1 Jørgen …), ~2 Appolone Knudsdatter 8.7.1740, 140, (~2 Hans Jørgensen)
Steensdatter, Anne Cathrine – Ladegaard, 30.9.1772, 411, ~ Rasmus Friderichsen
Steffensen, Anders – skifte 1.12.1706, ~ Maren Rasmusdatter i Baaring, 29.2.1736, 100, (~2 Poul Jørgensen)
Søfremsdatter, Birte Maria – Harreslev, 22.3.1769, 382, ~ Niels Larsen død 1786
Søfremsdatter, Giertrud – Tofte, 20.1.1763, 293, ~ Anders Basse død 1775, ~2 Karen Christensdatter)
Søfremsdatter, Kiersten – Andebølle, 6.2.1738, 120, ~ Jep Mortensen 10.5.1740, fol 133
Søfremsen, Anders – Kærby, 9.11.1762, 290, ~1 …, ~2 Anna (eller Maren) Christensdatter
Søfremsen, Jens – Harreslev, 16.2.1768, 377, ~ Mette Hansdatter
Søfremsen, Jørgen – Nyrup By og Sogn, 22.4.1766, 336, enke Karen Hansdatter 30.5.1770, 395
Sørensdatter, Anna Margrethe – Kærby, Skovby Sogn, 26.5.1730, 56, -L, ~ Friderich Rasmussen
Sørensdatter, Birgitte – Askeby, 16.2.1734, 91, ~ Anders Larsen, (~2 Anna Nielsdatter 16.11.1758, 250, ~1 Lars …)
Sørensdatter, Johanna Maria – Store Labølle, Haarslev Sogn, 27.5.1773, 421, ~ Lars Hansen død 1798
Sørensdatter, Maren – Harreslev, Skovby Sogn, 20.9.1730, 58, -L, ~ Christian Ibsen
Sørensen, Jens – Skovby, 18.6.1732, 71, ~ Maren Hansdatter, (~2 Rasmus Olufsen fol 307)
Thomasdatter, Boedel – Harreslev, 25.4.1739, 129, ~ Mads Nielsen
Thomsen, Rasmus – Harreslev, død 18-19.1767, 366, -L, ~ Maren Jørgensdatter død 15.3.1754, 217, -L
Tygesen, Jens – enkemand og betler, Eskilstrup, 7.3.1770, 391, efter …
Aagaard, Bodel Jensdatter – enke, Store Haarslevgaard, 23.12.1740, 148, -L, efter urtegaardsmand Anthon Christian Eggerdin