Brahetrolleborg Gods 1719-1806

Afskrift af register til skifteprotokol
Brahetrolleborg Gods 1719-1806
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, … – Eskebjærg, 12.2.1785, III 49, ~1 Morten Jespersen, ~2 Jens Sørensen
…, … – Haagerup, 9.6.1768, I 434, ~ Jørgen Andersen
…, Inger – Fagsted, 30.12.1774, II 273, ~ almisselem Rasmus Hansen
Andersdatter, Anna – Haagerup, 31.5.1730, I 132, ~ Niels Andersen, (~2 Maren Pedersdatter 26.6.1739, I 220, ~3 Anna Nielsdatter 12.3.1781, 852)
Andersdatter, Anna – Lydinge, 26.11.1724, I 54, ~1 Hans Rasmussen sk. 30.11.1719, ~2 Jens Mortensen
Andersdatter, Anna – Svanninge, 19.5.1788, 406, ~ Rasmus Jensen
Andersdatter, Anna Maria – Gerup, 6.4.1785, III 77, ~1 bødker Jens Wulf 26.8.1762, I 408, ~2 Hans Bertelsen
Andersdatter, Anne – Brænde-Lydinge, 16.2.1737, I 209, ~ Jørgen Hansen Svarrer 13.1.1742, I 280, -L, (~2 Kirsten Rasmusdatter)
Andersdatter, Anne – Gerup, 13.3.1806, III 1455, 1466, ~ Hans Jørgensen
Andersdatter, Anne – Grønderup, 16.8.1772, II 43, ~ smed Hans Hendrich Christophersen 30.8.1793, III 734, 745, (~2 Frederiche Rasmusdatter 14.2.1803, III 1343, 1357)
Andersdatter, Anne – Haagerup, 2.3.1789, III 486, ~ Jørgen Hansen
Andersdatter, Anne – Skyggelund, Lydinggaarde, 23.4.1805, III 1431, ~ Rasmus Hansen, (~1 Johanne Jensdatter 10.5.1775, II 369), + gaardafstaaelse og aftægt
Andersdatter, Anne Marie – almisselem, Klosterhuset, 15.11.1787, III 352
Andersdatter, Anne Marie – Gerup, 6.4.1785, III 77, ~1 bødker Jens Wulf i Haagerup, ~2 Hans Bertelsen
Andersdatter, Apellone – Mellemhave, 25.9.1800, III 1176, ~ Hans Andersen Bay 3.6.1801, III 1233
Andersdatter, Gertrud – almisselem, Haagerup, 24.3.1774, II 231, ~ Christen Andersen
Andersdatter, Hedevig – Teglværket, 12.7.1785, III 102, -L, ~ Lars Knudsen, (fader; Anders Nielsen i Sandholt Lyndelse)
Andersdatter, Johanne – Paspaa, 18.7.1781, II 919, ~ Rasmus Knudsen
Andersdatter, Karen – enke og almisselem, Hospitalet, 4.4.1786, III 135, efter Henrich Pedersen (Kb.)
Andersdatter, Karen – Krarup, 13.3.1743, I 290, Hans Caspersen 3.12.1778, II 660, (~2 Anna Madsdatter 19.1.1747, I 304, ~3 Malene Laursdatter 16.11.1752, I 343, ~4 Kirsten Olsdatter 18.12.1783, II 1163)
Andersdatter, Karen – Røglemarken, 7.5.1798, III 986, 1000, ~ smed Claus Pedersen, (~1 Cathrine Hansdatter 24.7.1793, III 731, 736)
Andersdatter, Maren – Egely, Ulbølle, 24.6.1803, III 1349, 1351, ~1 Christen Madsen i Gerup, 22.3.1776, II 441, ~2 Peder Jensen
Andersdatter, Maren – enke, Pejrup, 19.5.1779, II 725, efter Rasmus Andersen 24.3.1779, II 722
Andersdatter, Mette – Gerup, 22.2.1787, III 242, ~ almisselem og indsidder Niels Jørgensen
Andersen, Anders – forrider, Brahetrolleborg, 27.12.1777, II 685, -L, (fader; Anders Jensen i Holsted)
Andersen, Andreas – ungkarl og røgter, Ulbølle, 23.3.1787, III 257, -L
Andersen, Hans – fattigfoged og almisselem, Højrup, 4.8.1784, II 1223, ~ …
Andersen, Hans – Fleninge, 24.12.1729, I 121, ~1 … sk. 9.6.1718, ~2 Lisbeth Pedersdatter, (~2 Niels Jensen)
Andersen, Hans – Lydinge, 19.2.1760, I 397, ~ Anne Jacobsdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Andersen, Jesper – Gerup, 31.3.1729, I 99, ~1 … sk. 7.2.1725, ~2 Dorthe Jørgensdatter
Andersen, Niels – Haagerup, 2.12.1772, II 82
Andersen, Niels – Vester-Skerninge, 29.11.1773, II 161, ~ Anna Margaretha Hansdatter
Andersen, Rasmus – Pejrup, 24.3.1779, II 722, enke Maren Andersdatter 19.5.1779, II 725
Andersen, Rasmus – ungkarl, Lydinggaarde, 20.3.1799, III 1085, 1096, 1136, -L, (moder; enke Anne Rasmusdatter efter Anders Rasmussen 24.4.1771, II 287)
Andreasdatter, Mette – Haagerup, 13.4.1752, I 337, ~ skrædder Anders Jensen
Andreasen, Christen – skrædder, Fleninge, 7.9.1785, III 109, ~2 Maren Pedersdatter 21.6.1779, II 749, -L (fader; Peder Jacobsen i Espe)
Axelsdatter, Karen – Haagerup, 6.6.1791, III 630, 635, -L, ~ Bertel Hansen
Basse, Hans – almisselem, Nybygdgaarde, 4.5.1786, III 216
Bendixen, Rasmus – skrædder, Højrup, 27.2.1786, III 177, ~1 Karen Isachsdatter 23.3.1778, II 619, ~2 Maren Jensdatter
Bertelsen, Jens – almisselem, Haagerup, 24.3.1774, II 234, ~ Maria Marqvardsdatter
Bertelsen, Rasmus – Gerup, 31.3.1798, III 981, ~ Anna Marie Jørgensdatter
Blanchholm, Poul – Høbbet, 20.7.1777, II 521, enke Johanne Storms usk. bo, 2.2.1801, III 1199, 1213, 1217, 1222, 1225, 1231, 1234, 1244, 1252
Boldich, Friderich – birkedommer, Brahe-Trolleborg, 23.4.1781, II 1066, III 53, -L
Boldich, Tage – ugift og bortbleven person, 4.1.1785, III 53, jfr. II 1066, -L
Bøg, Hans Andersen – Haagerup Mellemhave, 3.6.1801, III 1233, ~1 Birthe Nielsdatter 21.5.1761, I 399, -L, ~2 Appellone Andersdatter 25.9.1800, III 1176
Bølle, Gabriel – degn, Grimeledshuset, sk. 20.3.1760, enke Maria Lamborg 9.10.1783, II 1167, -L
Calmer, Hans – almisselem, Haagerup, 2.1.1788, III 350, ~ …
Calmer, Morten Erichsen – enkemand og møller, Brahe-Trolleborg Mølle, 11.4.1786, III 280, efter … 30D, 4.12.1767, I 436
Caspersen, Hans – Krarup, 3.12.1778, II 660, ~1 Karen Andersdatter 13.3.1743, I 290, ~2 Anne Madsdatter 19.1.1747, I 304, ~3 Malene Laursdatter 16.11.1752, I 343, ~4 Kirsten Olesdatter 18.12.1783, II 1163
Caspersen, Niels – Nelleborg, 1.4.1778, II 590, ~1 Apelone Jørgensdatter 3.5.1753, I 355, ~2 … Hansdatter 27.3.1778, II 586
Caspersen, Søren – Klosterhuset og hustru Kirsten Ibsdatter 17.6.1759, I 393
Christensdatter, Anna – Aaby, 16.2.1779, II 702, ~1 Rasmus …, ~2 Anders Christophersen
Christensdatter, Anne – ugift, Haagerup, 20.2.1782, II 963, -L
Christensdatter, Berthe – Hostrup, 22.3.1780, II 797, ~ Jørgen Rasmussen Storm
Christensdatter, Birthe – Højrup, 6.8.1794, III 801, 810, ~2 Thomas Hendrichsen
Christensdatter, Johanne – barn, Mellemhave, 29.3.1797, III 947, -L (moder; enke Birthe Mortensdatter efter Christen Olsen 17.11.1796, III 940, 947)
Christensdatter, Johanne – Haagerup, 15.9.1751, I 316, ~1 Poul …, ~2 Peder Rasmussen Bunde
Christensdatter, Kirsten – pige, Brænde-Lydinge, 11.4.1787, III 247, -L, (forældre; enkemand Christen Christensen 6.4.1779, II 735 og Anna Hansdatter 28.2.1776, II 425)
Christensen, Anders – Lydinge, 10.5.1729, I 107, ~1 …, ~2 Maren Jørgensdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Christensen, Christen – Brænde-Lydinge, 6.3.1779, II 735, ~1 Kirsten Rasmusdatter sk. 11.11.1771 (~1 Bertel Andersen Rafn 22.3.1762, I 404), ~2 Anna Hansdatter 28.2.1776, II 425, ~3 Kirsten Hansdatter
Christensen, Christen – Højrup, 4.4.1758, I 391, ~ Mette Jørgensdatter (1787), + gaardafstaaelse
Christensen, Johan – skovrider, Spanget, 24.7.1750, I 344, ~1 Johanne Jensdatter 1.12.1728, I 90, ~2 Anne Jørgensdatter 24.9.1753, I 361, (~1 Christopher …)
Christensen, Knud – Sandhuset, 19.11.1774, II 271, ~ Apolone Nielsdatter
Christensen, Niels – Gerup, 14.3.1785, III 67, ~ Anne Marie Nielsdatter, (~2 Jørgen Rasmussen 26.5.1795, III 855, 869, 883, 890)
Christensen, Rasmus – Fagsted, 24.12.1798, III 1064, 1077, ~1 Maria Henningsdatter 11.7.1776, II 446, ~2 Methe Hansdatter, + aftægt
Christiansdatter, Karen – Haagerup, 28.11.1777, II 553, ~ Jens Rasmussen
Christiansdatter, Mette – Egneborg, 26.10.1742, I 288, ~1 Jørgen …, ~2 Hans Ibsen 8.4.1782, II 983, (~1 Karen Pedersdatter 26.7.1733, I 186, ~2 Senerina Søfrensdatter 23.1.1742, I 281, ~4 Anne Michelsdatter 18.12.1751, I 329)
Christiansen, Conradth – Lydinggaarde, 16.4.1792, III 666, 681, ~ Gertrud Jensdatter
Christiansen, Hans – almisselem og murmester, Gerup, 24.11.1781, II 925, enke Maren Rasmusdatter 29.4.1782, II 991
Christiansen, Jørgen – ungkarl, Haagerup, 5.10.1787, III 276, -L, (moder; Karen Jørgensdatter)
Christoffersdatter, Anne – Søbo, Gerup, 19.6.1797, III 960, -L, ~ Søren Hansen
Christophersen, Anders – Falsled, 11.6.1725, I 60, ~ Anna Jørgensdatter, (~2 Rasmus Mortensen)
Christophersen, Anders – Aaby, 25.6.1784, II 1225, -L, ~1 Anna Christensdatter 16.2.1779, II 702, (~1 Rasmus …), ~2 Maren Nielsdatter
Christophersen, Hans Hendrich – smed, Vulcanus, 30.8.1793, III 734, 745, ~1 Anne Andersdatter 16.8.1722, II 43, ~2 jordemoder Frederikke Rasmusdatter, Fleninge, 14.2.1803, III 1345, 1357, 1348
Christophersen, Laurs – Silkehuset, 24.5.1791, III 628, 636, ~1 Kirsten Pedersdatter 27.4.1772, II 16, (~1 Hans ...), ~2 Karen Løkkesdatter
Christophersen, Mads – ugift tjenestekarl, Nybo, 29.1.1778, II 567, -L
Danielsdatter, Sara – Krarup, 1.2.1799, III 1075, 1087, ~1 Peder Madsen 25.2.1789, III 482, ~2 indsidder Hans Pedersen
Davidsdatter, Maren – Fleninge, 15.5.1789, III 516, ~ Peder Rasmussen
Dyhr, Peder Rasmussen – Ulbølle, afk. 1.4.1779, II 707, ~ afg. Maren Olesdatter
Erichsen, Christen – Heden, og hustru Gertrud Jørgensdatter 7.6.1742, I 282
Erichsen, Michel – Øster-Skerninge, 21.10.1799, III 1199, 1135,1144, 1153, enke Johanne Rasmusdatter 9.4.1805, III 1429
Eserch, Elisabeth – Gerup, 26.3.1789, III 552, 587, ~ Adam Møllmann
Fischerup, Hans Hansen – Gerup, 4.8.1740, I 275, ~1 Maren Jensdatter 3.3.1738, I 216, ~2 Troche Hansdatter
Frandsdatter, Ellen – Sallinge, 20.5.1733, I 184, ~ Niels Nielsen
Frandsen, Henning – Grønderup, 20.10.1772, II 62, enke i Hospitalet, Anna Maria Sirachsdatter 12.7.1792, III 691
Frandsen, Jacob – Nybygdgaarde, 25.7.1796, III 914, 988, ~ Karen Hansdatter
Fribsch, Johan Christopher – væver, Fleninge, død i Rabenholz 26.8.1793, skifte 10.5.1797, III 956, ~ Anne Hansdatter
Friderichsdatter, Johanne – Gerup, 23.11.1792, II 694, 725, ~ Poul Rasmussen .. 1793, III 706, 725
Friderichsdatter, Maren – Paspaa, 5.3.1792, III 653, 672, -L, ~ Rasmus Hansen
Friderichsen, Christian – Ulbølle, 14.8.1734, I 193, ~1 Johanne Olufsdatter 3.5.1731, I 155, ~2 Anne Nielsdatter
Friderichsen, Hans Christian – ungkarl, Brænde-Lydinge, 5.1.1796, III 896, 904, -L
Fynbo, Jens Rasmussen – betler, Gerup, 2.11.1785, III 127, -L
Gernantz, Elsebeth Kirstine – enke, Brahe-Trolleborg Skole, 1.3.1730, I 136, efter … Gernant
Gregersen, Søren – seminarist, Bernstoffsminde, 19.10.1802, III 1333, 1342, -L
Hansdatter, … - Nelleborg, 27.3.1778, II 586, ~ Niels Caspersen 1.4.1778, II 590, (~1 Apelone Jørgensdatter 3.5.1753, I 355)
Hansdatter, Anna – Brænde-Lydinge, 28.2.1776, II 425, ~1 Christen Christensen 6.3.1779, II 735, (~1 Kirsten Rasmusdatter 11.11.1771, ~2 …, ~4 Kirsten Hansdatter)
Hansdatter, Anna – Gerup, 30.6.1719, I 23, -L, ~ møller Hans Hansen
Hansdatter, Anna – Nybo, 20.4.1792, III 668, 682, ~ Conrad Larsen 7.5.1798, III 983, 1007, 1052, (~2 Anne Marie Larsdatter 9.8.1804, III 1403, 1417)
Hansdatter, Anne – enke, Hostrup, 22.11.1800, III 1184, efter Knud Offersen 10.2.1777, II 477
Hansdatter, Anne – enke, Lydinge, Aagaard, 17.9.1777, II 604, efter Hans Andersen
Hansdatter, Anne – enke, Nybygdgaarde, 18.5.1799, III 1102, 1151, efter Tønnes Jørgensen 10.8.1790, III 606, 615, 751, 761
Hansdatter, Anne – enke, Vester-Skerninge, 10.12.1778, II 683, efter Jens …
Hansdatter, Anne – Fagsted, 11.10.1783, II 1062, ~ Jens Larsen 21.12.1784, II 1235
Hansdatter, Anne – Frydenborg, 5.7.1784, II 1232, ~ Peder Knudsen 13.8.1803, III 1363, 1371, 1378, (~2 Grethe Johanne Nielsdatter 14.9.1801, III 1250, 1257, ~3 Ellen Margrethe Madsdatter)
Hansdatter, Anne – Lydinge, 30.12.1765, I 413, ~ Mads Hansen
Hansdatter, Anne – Lydinggaarde, 27.6.1761, I 400, ~1 Knud Jespersen skifte i Fjellebro Gods, ~2 Peder Rasmussen
Hansdatter, Anne – Strandhuse, 22.9.1796, III 929, ~ Hans Hansen
Hansdatter, Anne Cathrine – Haagerup, barn, 26.7.1783, II 1030, -L, (moder; enke Kirsten Nielsdatter efter Hans Rasmussen 17.7.1781, II 937, ~2 Christen Rasmussen)
Hansdatter, Anne Marie – Gerup, og ægtefælle Christen Olsen 31.8.1798, III 1024, 1037, 1055
Hansdatter, Anne Marie – Højrup, 9.1.1787, III 239, ~ Frands Jochumsen
Hansdatter, Anne Marie – Haagerup, 14.3.1796, III 905, 911, ~ væver Hans Hansen
Hansdatter, Berte Marie – Haagerup, 10.10.1786, III 237, ~ Rasmus Pedersen
Hansdatter, Birthe Kitstine – Krarup, 12.4.1777, II 481, ~ almisselem Jens Rasmussen 20.1.1783, II 1012
Hansdatter, Birthe Marie – Haagerup, 10.10.1786, III 237, ~ indsidder Rasmus Pedersen
Hansdatter, Bodil – Højrup, 17.2.1757, I 386, ~ Laurs Rasmussen 1.2.1783, II 997, (~2 Berthe Jørgensdatter)
Hansdatter, Catrine – Røglemarken, Brahe-Trolleborg, 24.7.1793, III 731, 736, ~ smed Claus Petersen, (~2 Maren Andersdatter 7.5.1798, III 986, 1000)
Hansdatter, Dorthe – enke og almisselem, Knavlebjærg, 6.4.1774, II 238, efter Peder Jensen
Hansdatter, Dorthe – Gerup, 6.2.1719, I 17, ~ Rasmus Madsen
Hansdatter, Dorthe – Væverhuset, 5.3.1784, II 1196, ~ indsidder Jens Knudsen
Hansdatter, Henrica Maria – Højrup, 1.8.1770, I 451, ~ Hans Knudsen
Hansdatter, Johanne – Haagerup, 3.6.1780, II 805, ~ Svend Pedersen
Hansdatter, Johanne Marie – ugift, Elleskov Mølle, 26.6.1784, III 19
Hansdatter, Karen – enke og betlerske, Gerup, 27.11.1777, II 543, efter Jens …
Hansdatter, Karen – Højrup, 14.3.1783, II 1007, -L, ~ Rasmus Jensen
Hansdatter, Karen – Haagerup, 5.12.1730, I 153, ~ Jesper Rasmussen
Hansdatter, Karen – Nybo, 4.7.1785, III 96, -L, ~ indsidder Jørgen Jørgensen
Hansdatter, Kirsten – 6 aar gl., Haagerup, død 1771, skifte 17.5.1774, II 213, -L
Hansdatter, Kirsten – enke, Pejrup, 29.1.1801, III 1195, 1220, 1241, efter Peder Jørgensen 7.7.1790, III 594, 611
Hansdatter, Kirsten – Haagerup, og ægtefælle Niels Michelsen, gaardafstaaelse og aftægt 30.11.1767, I 430, (~1 Johanne Jespersdatter 8.10.1740, I 240)
Hansdatter, Malene – Nybo, 20.6.1782, II 978, ~ indsidder Lars Knudsen
Hansdatter, Maren – almisselem, Hønsehuset, 11.8.1779, II 767, -L, (moder; enke Margrethe Jørgensdatter efter Hans …)
Hansdatter, Maren – enke, Bremerhus, 15.4.1776, II 452, -L, efter skovrider Frantz Friderich Møller skifte 22.5.1771, (~1 Margrethe Sophia Hansdatter 1.4.1762, I 405)
Hansdatter, Maren – Falsled, 27.12.1781, II 927, ~1 Rasmus Rasmussen, ~2 Peder Jørgensen Storm 22.5.1778, II 596
Hansdatter, Maren – Haagerup, 14.3.1774, II 197, ~1 Henning Nielsen 24.5.1753, I 358, ~2 Hans Rasmussen
Hansdatter, Maren – Nybo, 27.11.1773, II 155, ~1 Hendrich Madsen, ~2 bødker Niels Hansen skifte 14.6.1759, (~1 Margarethe Mortensdatter 26.11.1743, I 291), ~3 hjulmand Christen Rasmussen
Hansdatter, Maren – Nybygdgaarde, 14.2.1760, I 397, ~ Rasmus Madsen 30.4.1768, I 433, (~2 Anna Rasmusdatter 31.1.1776, II 398)
Hansdatter, Margarethe Sophia – Bremerhus, 1.4.1762, I 405, ~ skovrider Frantz Møller skifte 22.5.1771, (~2 Maren Hansdatter 15.4.1776, II 452)
Hansdatter, Marie – Vester-Aaby, 28.2.1798, III 978, 991, ~ Christen Frandsen
Hansdatter, Mette – Falsled, 18.11.1789, III 525, ~ Hans Rasmussen 14.2.1794, III 764, 796, (~2 Karen Pedersdatter)
Hansdatter, Mette – Gerup, 13.12.1736, I 208, ~1 Hans …, ~2 Steffen Rasmussen
Hansdatter, Mette – Nybygdgaarde, 24.2.1776, II 422, ~1 Peder Hansen 12.4.1736, I 207, ~2 Jørgen Hansen
Hansdatter, Mette Marie – Lydinggaarde, 2.4.1802, III 1293, 1313, ~ Niels Andersen
Hansdatter, Sara – Gerup, 22.3.1729, I 97, ~1 Peder …, ~2 Steffen Rasmussen, (~2 Mette Hansdatter 13.12.1736, I 208 (~1 Hans …), ~3 enke Maren Pedersdatter 17.7.1752, I 359, -L)
Hansen, Christen – Haagerup, 17.12.1781, II 948, -L, ~ Marie Madsdatter, (fader; Hans Hansen i Højrup)
Hansen, Christian – hjulmand, Gerup, 26.8.1779, II 752, enke Maren Nielsdatter 26.3.1785, III 75
Hansen, Hans – almisselem, Flening, 2.7.1785, III 82, ~ Johanne Hansdatter
Hansen, Hans – Brændegaard, Nybo, 14.9.1780, II 827, ~1 …, ~2 Anna Hansdatter eller Clausdatter
Hansen, Hans – Gerup, 18.6.1740, I 230, ~ Maren Pedersdatter, -L
Hansen, Hans – Grønderup, 5.5.1794, III 770, 803, ~ Anne Rasmusdatter
Hansen, Hans – Højrup, 29.10.1751, I 321, ~ Anne Pedersdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Hansen, Hans – spindemester, Haagerup, 8.10.1788, III 461, ~ Karen Jacobsdatter
Hansen, Jens – Dyrehuset, 14.6.1777, II 535, enke almisselem Maren Knudsdatter 2.12.1780, II 846
Hansen, Jens – Haagerup, 2.3.1797, III 945, 954, ~ Dorthe Rasmusdatter
Hansen, Jeppe – Egneborg, 1.12.1777, II 545, ~ Maren Hansdatter
Hansen, Jørgen – enkemand og røgter, Brahe-Trolleborg, 9.4.1804, III 1389, 1396, 1401, efter …
Hansen, Knud – Fleninge, 3.6.1788, III 435, ~ Maren Andersdatter, (~2 Hans Jørgensen 10.2.1792, III 649, 650, 682)
Hansen, Lars – Grønhøj, Haagerup, 4.5.1793, III 709, enke Dorthe Nielsdatter 30D 10.11.1798, III 1044, -L, (moder; enke Dorthe Rasmusdatter efter Niels Mikkelsen i Hillerslev, ~2 Hendrich Pedersen)
Hansen, Lars – ungkarl, Haagerup Teglværk, død paa Grønhøj, 6.6.1792, III 677, 693, 711, -L
Hansen, Mads – Fagsted, 25.9.1732, I 177, ~1 Birgitte Jensdatter skifte 18.10.1823, ~2 Kirsten Andersdatter, (~2 Rasmus Andersen)
Hansen, Niels – bødker, Nybo, skifte 14.6.1759, ~1 Margaretha Mortensdatter 26.11.1743, I 291, ~2 Maren Hansdatter 27.11.1773, II 155, (~1 Hendrich Madsen, ~3 Christen Rasmussen)
Hansen, Niels – Skelbo, Højrup By, 3.12.1796, III 942, 951,-L, ~ Karen Pedersdatter
Hansen, Niels – ungkarl, Hospitalet, 19.3.1793, III 704, -L, (moder; enke Maria Nielsdatter efter Hans …)
Hansen, Peder – Egneborg, 30D 1.8.1761, I 401, ~ Karen Hansdatter, (~2 Jens Nielsen 20.5.1777, II 502)
Hansen, Peder – Højrup, 4.10.1769, I 447, ~1 Gyde Henrichsdatter 9.9.1766, I 420, ~2 Stine Jensdatter
Hansen, Peder – Lydinggaarde, 3.2.1802, III 1274, 1279, ~1 …, ~2 Anne Marie Rasmusdatter
Hansen, Peder – Nybo, 20.9.1729, I 118, -L, ~ Gyde Andersdatter
Hansen, Peder – Nybygdgaarde, 12.4.1736, I 207, ~ Mette Hansdatter 24.2.1776, II 422, (~2 Jørgen Hansen)
Hansen, Peder – ungkarl, Kejlholm, 31.3.1772, II 8, -L, (moder; Kirsten Pedersdatter, ~1 Hans …, ~2 Laurs Christophersen)
Hansen, Rasmus – almisselem, Nybo, 17.7.1788, III 428, ~ …
Hansen, Rasmus – Engesyn, Højrup, 9.11.1797, III 970, ~ Else Hansdatter, + aftægt
Hansen, Rasmus – Gerup, 26.1.1780, II 785, -L
Hansen, Rasmus – Gerup, 30D, 17.10.1766, I 421, -L, ~ Kirsten Mathiasdatter, (~2 Michel Nielsen)
Hansen, Rasmus – Hostrup, 25.5.1729, I 110, ~ Mette Pedersdatter
Hansen, Rasmus – Haagerup, 18.6.1770, II 165, ~1 Dorthe Michelsdatter 5.3.1739, ~2 Maren Nielsdatter 21.3.1767, I 427, + gaardafstaaelse og aftægt
Hansen, Rasmus – Øster-Skerninge, 3.2.1776, II 416, ~1 …, ~2 Anna Madsdatter
Hansen, Søren – Falsled, 19.12.1787, III 441, enke Anna Mortensdatter 6.6.1788, III 445,-L (~1 Anders Offersen 23.10.1751, I 318)
Henningsdatter, Karen – Haagerup, 24.3.1766, I 415, ~ Hans Jørgensen
Henningsdatter, Maria – Fagsted, 11.7.1776, II 446, ~ Rasmus Christensen 24.12.1798, III 1064, 1077
Henrichsdatter, Anna – Haagerup, 4.7.1766, I 419, ~ indsidder Hans Nielsen
Henrichsdatter, Gyde – Højrup, 9.9.1766, I 420, ~ Peder Hansen 4.10.1769, I 447, (~2 Stine Jensdatter)
Henrichsdatter, Karen – Haagerup, 15.2.1768, I 432, ~1 Rasmus Larsen 7.3.1765, I 412, ~2 Rasmus Sørensen 9.3.1775, II 361, (~2 Dorthe Nielsdatter)
Hermands, Marie – almisselem, Hospitalet v. Brahe-Trolleborg, 25.11.1785, III 120
Hermandsen, Claus – ugift tjenestekarl, Haagerup, 30.5.1777, II 492, -L
Holm, Hans Hansen – Aaby, 16.8.1787, III 268, ~ Ide Jensdatter 3.1.1809, 73, 82
Høyer, Naaman Fædersen – birkeskriver, Gerup, 4.7.1740, I 243, -L, ~ Marie Hansdatter
Ibsdatter, Kirsten – Klosterhuset, og ægtefælle Søren Caspersen (døde) 17.6.1759, I 393
Ibsen, Hans – enkemand, Egneborg, 8.4.1782, II 983, ~1 Karen Pedersdatter 26.7.1733, I 186, ~2 Severina Søfrensdatter 23.1.1742, I 281, ~3 Mette Christiansdatter 26.10.1742, I 288, (~1 Jørgen …), ~4 Anne Michelsdatter 18.12.1751, I 329
Ibsen, Jørgen – Vester-Skerninge, 7.12.1772, II 88, ~ Karen Jørgensdatter
Isachsdatter, Karen – Højrup, 23.3.1778, II 619, ~ Rasmus Bendichsen 27.2.1786, III 177, (~2 Maren Jensdatter)
Isachsdatter, Kirsten – Højrup, 5.11.1776, II 461, ~1 Hans Pedersen 13.8.1767, I 427, ~2 Jens Nielsen
Jacobsdatter (Kb.), Marie – Haagerup, 7.6.1786, III 193, ~ Hans Mortensen (Kb.)
Jacobsdatter, Anne Margrethe – Grønderup, 11.8.1785, III 105, ~ smed Hans Madsen 19.3.1787, III 251
Jacobsdatter, Anne Marie – barn, Nyløkke, 9.5.1798, III 989, -L, (moder; enke Karen Hansdatter efter Jacob Frandsen 25.7.1796, III 914, 988)
Jacobsdatter, Karen – Gerup, 30.1.1768, I 431, ~ Peder Nummesen
Jacobsdatter, Maren – Nybygdgaarde, 17.7.1722, I 32, ~1 Peder Jørgensen skifte 31.10.1709, ~2 Rasmus Michelsen
Jacobsdatter, Marie – enke og almisselem, Haagerup, 7.6.1786, III 193, efter Hans Mortensen (Kb.)
Jacobsdatter, Marie – Gerup, 13.6.1786, III 213, ~ Mads Nielsen
Jacobsdatter, Pernille – enke og almisselem, Haagerup, 9.10.1778, II 642, efter Anders …
Jacobsen, Henrich – almisselem, Gerup, 30.7.1776, II 471
Jacobsen, Jeppe – Nybo, sk. 15.1.1766, enke Anne Madsdatter 2.5.1777, II 490
Jacobsen, Niels – Strandhuse, 24.7.1794, III 805, 842, ~ Karen Hansdatter, (~2 Niels Løkkesen 16.5.1799, III 1097, 1122)
Jacobsen, Niels – Teglgaard, 4.12.1730, I 152, ~ Anne Nielsdatter, (~2 Thomas Jørgensen)
Jansen, Daniel – skoleholder, Brahe-Trolleborg Skole, 22.4.1746, I 300, -L, ~ Karen Christensdatter
Jensdatter (Kb.), Bodil – Vester-Skerninge, 17.12.1784, III 36, ~ Lars Jensen
Jensdatter, Anna Margrethe – Falsled, 22.1.1781, II 862, -L, ~ kromand Hans Hansen
Jensdatter, Anne – Fagsted, 25.4.1785, III 73, ~ almisselem og indsidder Hans Thomasen
Jensdatter, Anne – Haagerup Mellemhave, 11.10.1798, III 1039, 1062, ~ Hans Christensen
Jensdatter, Anne – Haagerup, 12.9.1778, II 628, ~ Anders Sørensen Rafn 26.5.1784, II 1221
Jensdatter, Birthe – Spanget, 26.9.1796, III 932, 938, ~ Søren Jørgensen 1.9.1804, II 1413, 1419 (~2 Kirsten Sørensdatter)
Jensdatter, Bodil – enke, Væverhuset, 27.12.1794, III 832, 887, efter Knud Rasmussen 8.4.1788, III 397
Jensdatter, Johanne – Fleninge, 1.12.1728, I 90, ~ skovrider Johan Christensen 24.7.1750, I 344, (~2 Anne Jørgensdatter)
Jensdatter, Johanne – Skyggelund, Lydinggaarde, 10.5.1775, II 369, ~ Rasmus Hansen, (~2 Anne Andersdatter 23.4.1805, III 1431), + gaardafstaaelse og aftægt
Jensdatter, Johanne – ugift almisselem, Vester-Aaby, 7.1.1774, II 227, -L, (søster Bertha Jensdatter)
Jensdatter, Karen – Fagsted, 23.4.1782, II 966, ~ Lars Madsen 27.6.1792, III 1008, 1077, 1094, 1130, 1181, (~2 Anne Chatrine Rasmusdatter 8.12.1794, III 825, 844, 847, ~3 Maria Madsdatter)
Jensdatter, Karen – Haagerup, 22.9.1777, II 558, ~ Jørgen Hansen Kragegaard 24.11.1777, II 562
Jensdatter, Kirsten – enke, Paspaa, 28.3.1788, III 395, efter Oluf Nielsen (Kb.)
Jensdatter, Kirsten – Kejlholm, 8.7.1772, II 57, ~ Corfitz Hansen, + gaardafstaaelse og aftægt
Jensdatter, Maren – Brænde-Lydinge, 17.11.1772, II 75, ~ Hans Jensen
Jensdatter, Maren – Gerup, 28.5.1735, I 198, ~ Jens Hansen
Jensdatter, Maren – Gerup, 3.3.1738, I 216, ~ Hans Hansen Fischerup 4.8.1740, I 275, (~2 Troche Hansdatter)
Jensdatter, Maren – Haagerup, 11.4.1788, III 403, -L, ~ Johan Hermansen
Jensdatter, Maren – Haagerup, 30D 17.2.1762, I 403, ~1 Rasmus Jørgensen 13.4.1744, I 293, ~2 Hans Madsen 31.5.1779, II 731, (~2 Karen Rasmusdatter 30.1.1767, I 424, ~3 Karen Rasmusdatter)
Jensdatter, Maren – ugift tjenestepige, Gerup, 13.1.1778, II 565, -L
Jensdatter, Marie – Tværsager, 31.8.1804, III 1410, 1416, 1425, ~ Peder Hansen
Jensdatter, Mette – Gerup, 18.6.1738, I 219, -L, ~ Hans Lauritsen, (fader; Jens Rasmussen i Fleninge)
Jensen, Anders – Haagerup, 13.4.1752, I 339, ~ Lisbet Andreasdatter
Jensen, Anders – smed, Grønderup, 19.5.1772, II 33, ~ Gyde Sørensdatter, (~1 Mathias Laursen)
Jensen, Erik – Krarup, 15.12.1725, I 72, ~ Sidsel Marchusdatter
Jensen, Hans – dreng, Nybo, 29.7.1782, II 981, -L, (fader; Jens Hansen fol 1535 og moder Maren Knudsdatter fol 1846)
Jensen, Hans – enkemand, Flidsløn, Vester-Aaby, 8.3.1806, III 1450, 1477, efter 1. …, ~2 Ellen Jørgensdatter 17.8.1804, III 1407, 1421, -L
Jensen, Hans – Fredinge, Grønderup By, 2.6.1794, III 773, 788, -L, ~ Maren Corfitsdatter
Jensen, Jørgen – Dyngeborg, 29.8.1782, II 993, ~1 … sk. 28.10.1766, ~2 Elisabeth Pedersdatter
Jensen, Knud – spædbarn, Væverhuset, 3.4.1784, II 1198, -L, (fader; Jens Knudsen ~ afd. Dorthe Hansdatter 5.3.1784, II 1196)
Jensen, Lars – Haagerup, 16.6.1783, II 1031, enke Karen Nielsdatter, 6.2.1802, III 1281
Jensen, Lars – ungkarl, Fagsted, 16.4.1785, III 114, -L, (søster; afd. Karen Jensdatters børn)
Jensen, Mads – enkemand, Grønderup, 17.4.1777, II 489, efter …
Jensen, Mads – Skyttegaard i Nybo, 7.3.1791, III 617, 688, ~ Maren Jørgensdatter
Jensen, Morten – kromand, Falsled Kro, Svanninge Sogn, 14.4.1777, II 483, -L, ~ Anna Margarethe Jensdatter, reciprot. testamente
Jensen, Niels – bødker, Gerup, 7.10.1775, II 411, ~ Wivicke Andersdatter
Jensen, Niels – Fagsted, 9.1.1804, III 1381, 1385, -L, ~ Marie Madsdatter
Jensen, Niels – Haagerup, 18.2.1760, I 396, ~ Anne Sophie Christensdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Jensen, Nis – Højbo, Vester-Aaby Sogn, 4.11.1795, III 894, ~ Mette Marie Jensdatter
Jensen, Peder – Kejlholm, sk. 6.11.1705, ~ Anna Jørgensdatter 16.12.1724, I 57, (~2 Jesper Pedersen 22.3.1732, I 174)
Jensen, Rasmus – Højrup, 16.12.1783, II 1205, ~1 Karen Hansdatter 14.3.1783, II 1007, ~2 Kirsten Erichsdatter
Jensen, Rasmus – Svanninge, 24.5.1800, III 1159, 1165, ~1 Anne Andersdatter 19.5.1788, III 406, ~2 Appelone Jensdatter
Jensen, Rasmus – ungkarl og tjenestekarl, Grønhøj, Haagerup, 18.8.1798, III 1021, 1031, 1058, -L, (forældre; afd. Jens Madsen 3.8.1783, II 1002 og afd. Maren Rasmusdatter 30.12.1788, III 475)
Jeppesdatter, Maren – Fleninge, 4.6.1794, III 777, 795, ~ Rasmus Mikkelsen 3.2.1802, III 1276, 1286
Jeppesen, Hans – Spanget, 5.12.1803, III 1376, 1383, -L, ~ Sidsel Johansdatter
Jeppesen, Jeppe – Mellemhave, 2.1.1799, III 1069, -L, ~ Karen Christensdatter
Jeppesen, Jørgen – ungkarl, Gerup, 31.3.1798, III 982, 990, -L, (moder; enke Dorthea Jørgensdatter efter Jeppe …, ~2 Peder Mortensen)
Jespersdatter, Johanne – Haagerup, 8.10.1740, I 240, ~ Niels Michelsen, (~2 Kirsten Hansdatter), + gaardafstaaelse og aftægt 30.11.1767, I 430
Jochumsdatter, Anne Margrethe Lisbeth – Bremerhave Teglværk, 26.11.1802, III 1338, ~ Hans Larsen
Johannsen, Anders – arvefæster Grøndal, Lydinggaarde, 3.6.1796, III 907, 916, ~ Gyde Pedersdatter
Johannsen, Hendrich – ungkarl, Højrup, 22.9.1794, III 808, 818, -L, (moder; enke Ulrikka Cathrine Olesdatter efter Johan …)
Johansdatter, Birthe – Haagerup, 28.3.1758, I 388, ~ smed Hans Lauritzen 30.6.1766, I 417, (~2 Abigael Anna Kirstine Rasmusdatter 3.4.1774, II 217)
Johansdatter, Johanne Hedvig – ugift, Spanget, 24.9.1753, I 377, -L
Johansen, Jens Christian – ugift dragon, Spanget, død i Holsten, 18.10.1753, I 377, -L
Jørgensdatter, Anna – Gerup, 25.11.1779, II 772, ~ indsidder Peder Rasmussen
Jørgensdatter, Anna – Kejlholm, 16.12.1724, I 57, ~1 Peder Jensen sk. 6.11.1705, ~2 Jesper Pedersen 22.3.1732, I 174 (~2 …)
Jørgensdatter, Anne – enke, Spanget, 24.9.1753, I 361, ~1 Christopher …, ~2 skovrider Johan Christensen 24.7.1750, I 344
Jørgensdatter, Anne – Hillerslev, 28.6.1735, I 199, ~ skoleholder Anders Christensen
Jørgensdatter, Apelone – Nelleborg, 3.5.1753, I 355, ~ Niels Caspersen 1.4.1778, II 590, (~2 … Hansdatter 27.3.1778, II 586)
Jørgensdatter, Charlotte – Spanget, 6.4.1790, III 572, 586, ~ Rasmus Rasmussen Nymand 13.4.1802, III 1296, 1304, (~2 Karen Rasmusdatter)
Jørgensdatter, Dorothea – Vester-Skerninge, 6.7.1784, III 7, ~ Hans Jørgensen
Jørgensdatter, Dorthe – Gerup, 16.1.1743, I 289, -L, (halvbroder; berider Oluf Nielsen i Haagerup), ~ Christen Thomsen
Jørgensdatter, Ellen – Flidsløn, Vester-Aaby, 17.8.1804, III 1407, 1421, -L, ~ Hans Jensen 8.3.1806, III 1450, 1477 (~1 …)
Jørgensdatter, Gjertrud – Heden, og ægtefælle Christen Erichsen 7.6.1742, I 282
Jørgensdatter, Johanne – Frydenborg, 6.6.1759, I 392, ~ Knud Jensen
Jørgensdatter, Karen – enke og indsidderske, Nybo, 14.9.1780, II 813, efter skytte og indsidder Jens Madsen 25.9.1779, II 764, -L
Jørgensdatter, Karen – enke, Haagerup, 16.4.1791, III 625, efter Christen Larsen 5.3.1784, II 1198, (~1 Anne Mortensdatter 15.2.1748, I 310)
Jørgensdatter, Karen – Gerup, 29.11.1781, II 929, -L, ~ Lars Hansen
Jørgensdatter, Karen – Gerup, 6.12.1751, I 328, ~1 Jørgen Jørgensen 21.2.1737, I 211, ~2 Rasmus Nielsen
Jørgensdatter, Karen – Haagerup, 21.4.1733, I 182, ~ Knud Laursen
Jørgensdatter, Maren – Gerup, 16.4.1728, I 81, -L, ~ Anders Madsen
Jørgensdatter, Maren – Lydinggaards Mellemhave, 30.9.1794, III 812, 820, -L, ~ Hans Hansen
Jørgensdatter, Maren – Mellemhave, 27.2.1802, III 1282, 1291, ~ Lars Madsen
Jørgensdatter, Margrethe – Nyløkken, 25.2.1800, III 1146, 1174, ~ Lars Pedersen
Jørgensdatter, Marie – Haagerup, 14.5.1798, III 998, 1014, -L, ~ indsidder Lars Pedersen, (fader; arvefæster Jørgen Nielsen i Haagerup)
Jørgensdatter, Sidsel – Gerup, 27.5.1729, I 112, -L, ~ Rasmus Rasmussen, (~2 Apolone Nielsdatter 26.3.1740, I 224)
Jørgensen, Anders – Haagerup, 5.12.1727, I 76, ~ Mette Jensdatter
Jørgensen, Christopher – Haagerup, 20.3.1779, II 710, ~ Sidsel Nielsdatter
Jørgensen, Hans – arvefæster, Oldingsro, Haagerup, 6.6.1794, III 780, 789, ~1 Cathrina Mogensdatter 17.1.1761, I 398, ~2 Karen Henningsdatter 24.3.1766, I 415, ~3 Anna Rasmusdatter
Jørgensen, Hans – arvefæster, Yndigegn, 10.2.1792, III 649, 659, 686, ~ Maren Andersdatter, (~1 Rasmus Hansen 3.6.1788, III 435)
Jørgensen, Hans – enkemand, Svanninge, 27.5.1774, II 242, efter Anne Stephensdatter 23.5.1761, I 400, -L
Jørgensen, Hans – Haagerup, 10.6.1723, I 44, ~ Anna Hansdatter
Jørgensen, Hans – ugift tjenestekarl, Haagerup, 25.8.1774, II 259, -L, (moder; enke Anna Margrethe Pedersdatter efter Jørgen Aamand i Haagerup)
Jørgensen, Jeppe – Haagerup, 20.2.1778, II 580, -L, ~ Dorthe Nielsdatter, (moder; enke Anne Laursdatter efter Jørgen …)
Jørgensen, Jørgen – Gerup, 21.2.1737, I 211, ~ Karen Jørgensdatter 6.12.1751, I 328, (~2 Rasmus Nielsen)
Jørgensen, Jørgen – Gerup, 31.10.1778, II 655, ~ Anne Maria Rasmusdatter
Jørgensen, Jørgen – ugift tjenestekarl, Haagerup, 12.5.1784, II 1216, -L, (moder; enke Anna Marie Rasmusdatter efter Jørgen Jørgensen 31.10.1778, II 655)
Jørgensen, Jørgen – ungkarl, Brænde-Lydinge, 24.4.1797, III 955, -L
Jørgensen, Lars – Gerup, 18.8.1790, III 609, 616, enke Anne Mortensdatter 14.1.1792, III 646, 656, -L
Jørgensen, Lauritz – Gerup, 15.2.1744, I 292, ~ Kirsten Rasmusdatter 12.2.1760, I 396, (~2 Niels Mortensen)
Jørgensen, Lorentz – Fuglsang, Fagsted, 2.7.1806, III 1471, 1480, ~ Anne Catrine Christiansdatter
Jørgensen, Niels – arvefæster, Solhøj, Haagerup, 6.7.1803, III 1354, 1361, 1366, ~ Anne Jørgensdatter
Jørgensen, Niels – Haagerup, 16.2.1723, I 38, ~ Anna Jørgensdatter
Jørgensen, Peder – Nybygdgaarde, sk. 31.10.1707, ~ Maren Jacobsdatter 17.7.1722, I 32, (~2 Rasmus Michelsen)
Jørgensen, Peder – Pejrup, 7.7.1790, III 594, 611, enke Kirsten Hansdatter 29.1.1801, III 1195, 1220, 1241
Jørgensen, Rasmus – Grøftebjærg, 4.2.1801, III 1210, 1218, ~1 Maren Hansdatter sk. 25.11.1768, ~2 Johanne Pedersdatter
Jørgensen, Rasmus – Haagerup, 13.4.1744, I 293, ~ Maren Jensdatter, 30D, 17.2.1762, I 403, ~2 Hans Madsen 31.5.1779, II 731
Jørgensen, Rasmus – indsidder og almisselem, Vester-Skerninge, 26.3.1782, II 961, ~ Anne Clausdatter
Jørgensen, Rasmus – Krarup, 1.5.1790, III 575, 590, ~1 Anna Cathrina Nielsdatter 22.1.1776, II 395, ~2 Anne Margrethe Hansdatter
Jørgensen, Rasmus – Nybo, 18.3.1780, II 793, ~1 Johanne Larsdatter 14.11.1774, II 274, -L, ~2 Mette Pedersdatter 8.6.1795, III 861, 876, (~2 Mads Pedersen)
Jørgensen, Søren – Spanget, 1.9.1804, III 1413, 1419, ~1 Birthe Jensdatter 26.9.1796, III 932, 938, ~2 Kirsten Sørensdatter
Jørgensen, Thomas – enkemand og indsidder, Teglgaard, 6.10.1789, III 519, -L, efter …
Jørgensen, Tønnes – Sollerup, 10.8.1790, III 606, 615, 751, 761, enke Anne Hansdatter i Nyløkke ved Nybygsgaarde, 18.5.1799, III 1102, 1151
Klingenberg, Justus Hermann – brændevogter, Strandhuse, 6.9.1798, III 1028, 1041, ~ Anne Margrethe Ketborg (Kettbom?)
Knudsdatter, Anna – Grøftebjærg, 22.12.1775, II 386, ~ indsidder og almisselem Jørgen Rasmussen 21.10.1780, II 843
Knudsdatter, Anne – enke og almisselem, Haagerup, 17.4.1784, II 1208, efter … Frydenborg
Knudsdatter, Birthe – Pugehus, 17.10.1766, I 422, ~ Rasmus Madsen
Knudsdatter, Karen – Gerup, 21.12.1764, I 411, ~ Mads Davidsen, (~2 Karen Knudsdatter 22.12.1768, I 435)
Knudsdatter, Karen – Gerup, 21.12.1764, I 411, ~ Mads Davidsen, (~2 Karen Knudsdatter 22.12.1768, I 435)
Knudsdatter, Karen – Gerup, 22.12.1768, I 435, ~ Mads Davidsen, (~1 Karen Knudsdatter 21.12.1764, I 411)
Knudsdatter, Karen – Haagerup Mellemhave, 7.4.1804, III 1388, ~ Christen Nielsen
Knudsdatter, Kirsten – Gerup, 8.5.1724, I 46, ~1 Mads …, ~2 Rasmus Knudsen
Knudsdatter, Maren – enke og almisselem, Dyrehuset, 2.12.1780, II 846, efter Jens Hansen 14.6.1777, II 535
Knudsen, Jeppe – ungkarl og indsidder, Nybo, 29.6.1775, II 381
Knudsen, Johan – Fleninge, 21.10.1778, II 647, ~ Kirsten Rasmusdatter
Knudsen, Lars – Kragegaard, 5.4.1806, III 1459, -L, ~ Anne Hansdatter, (~2 Jørgen Pedersen), (moder; Dorthe Mikkelsdatter)
Knudsen, Mads – Kragegaard, 26.8.1783, II 1049, -L, ~ Anne Hansdatter
Knudsen, Offer – Haastrup, 8.5.1790, III 581, 592, ~1 Gjertrud Mortensdatter 25.7.1778, II 623, ~2 Anne Jørgensdatter
Knudsen, Peder – Frydenborg, 13.8.1803, III 1363, 1371, 1378, ~1 Anne Hansdatter 5.7.1784, II 1232, ~2 Johanne Grethe Nielsdatter 14.9.1801, III 1250, 1257, ~3 Ellen Margrethe Madsdatter
Knudsen, Peder – ugift, Sølvbjærg, 16.12.1776, II 467, (moder; enke …  efter Knud …, ~2 Lars Mortensen i Sølvbjærg)
Kostenborg, Peder Christensen – Gerup, 29.2.1772, II 6, ~ Anna Maria Pedersdatter 7.4.1774, II 229
Kostenborgs, Anna Rasmus? – Haagerup, 17.10.1775, II 388, enke efter Jens …
Kostenborgs, Ellen Pedersdatter – ugift, indsidderske og almisselem, Gerup, 20.12.1776, II 475, +L
Kragegaard, Jørgen Hansen – enkemand, Haagerup, 24.11.1777, II 562, efter Karen Jensdatter 22.9.1777, II 558
Kraggaard, Anna Hansdatter – Brahe-Trolleborg Skole, 21.8.1728, I 84, ~ skolemester Jacob Jensen
Krog, Rasmus Hansen – Pejrup, 2.10.1794, III 815, 836, 844, -L, ~1 Anna Sophie Madsdatter 15.8.1791, III 637, 643, ~2 Karen Nielsdatter
Larsdatter, Anne – enke, indsidder og almisselem, Brahe-Trolleborg, 5.8.1786, III 235, efter Niels Christensen
Larsdatter, Anne – Gerup, 29.9.1798, III 1036, 1061, ~ indsidder Rasmus Nielsen
Larsdatter, Anne Marie – Haagerup, 9.8.1804, III 1403, 1417, ~1 Conrad Larsen i Nybo, 7.5.1798, III 983, 1007, 1052, (~1 Anna Hansdatter 20.4.1792, III 668, 682), ~2 indsidder Lars Jensen
Larsdatter, Johanne – barn 4 aar, Strandhuse, 10.5.1792, III 671, -L, (moder; emke Anne Rasmusdatter efter Lars Pedersen i Strandhuse, 27.12.1791, III 644, 670)
Larsdatter, Johanne – barn, Strandhuse, 6.5.1795, III 853, -L, (fader; enkemand Lars Olsen efter Anne Rasmusdatter 7.11.1794, III 822, 830, 853)
Larsdatter, Johanne – Nybo, 14.11.1774, II 274, -L, ~ Rasmus Jørgensen 18.3.1780, II 793, (~2 Mette Pedersdatter 8.6.1795, III 861, 876)
Larsdatter, Johanne (Kb.) – enke, og almisselem, Haagerup, 4.9.1789, II 517, efter Rasmus Nielsen
Larsdatter, Karen – Fiskerup, 2.3.1796, III 901, -L
Larsdatter, Maren – enke og almisselem, Vester-Aaby, 3.6.1788, III 429, efter Peder Nielsen 30.11.1776, II 468, -L
Larsdatter, Maren – Højrup, 12.5.1798, III 997, ~ Hans Knudsen
Larsdatter, Marie – enke og indsidderske, Sølvbjærg, død i Grønderup, 21.5.1782, II 976, efter Mads Mortensen sk. 24.9.1770
Larsen (Lauritzen), Conrad – Nybo, 7.5.1798, III 983, 1007, 1052, ~1 Anna Hansdatter 20.4.1792, III 668, 682, ~2 Anna Marie Larsdatter 9.8.1804, III 1403, 1417, (~2 indsidder Lars Jensen i Haagerup)
Larsen (Laursen), Peder – Fleninge, 1.12.1783, II 1158, ~1 Apelone Rasmusdatter 30.10.1753, I 361, (~1 Hans Madsen 17.8.1737, I 212), ~2 Anne Andersdatter
Larsen, Hans – Fiskerup, 29.5.1799, III 1106, 1115, ~1 Karen Knudsdatter, ~2 Marie Jørgensdatter
Larsen, Hans – Gerup, 9.5.1780, II 803, ~1 Mette Jensdatter 18.6.1738, I 219, -L, (fader; Jens Rasmussen i Fleninge), ~2 … 23.12.1774, II 279, død for ca 8 aar siden, + gaardafstaaelse og aftægt
Larsen, Hans – smed, Haagerup, 30.6.1766, I 417, ~1 Birthe Johannesdatter 28.3.1758, I 388, ~2 Abigael Anna Kirstine Rasmusdatter 3.4.1774, II 217, (~2 smed Hans Jacobsen)
Larsen, Jens – enkemand og indsidder, Fagsted, 21.12.1784, II 1235, efter Anne Hansdatter 11.10.1783, II 1062, begge + gaardafstaaelse og aftægt 5.12.1769, I 449
Larsen, Lars – indsidder, Krarup, 4.4.1730, I 130, ~ Karen Hansdatter
Larsen, Poul – enkemand og indsidder, Øster-Skerninge, 26.11.1786, III 194, efter Maren Rasmusdatter 28.7.1783, II 1037
Larsen, Poul – Svanninge, 7.3.1794, III 767, 786, ~ Anna Jørgensdatter
Larsen, Rasmus – enkemand, Strandhuse, 9.3.1804, III 1387, efter …
Larsen, Rasmus – Haagerup, 7.3.1765, I 412, ~1 Maren Michelsdatter 31.5.1752, I 340, (~1 Hans …), ~2 Karen Henrichsdatter 15.2.1768, I 432, (~2 Rasmus Sørensen 9.3.1775, II 361)
Lauridsen, Jens – Haagerup, 12.7.1719, I 30, ~ Maren Nielsdatter, + gaardafstaaelse
Lauritzen (Larsen), Rasmus – smed, Spanget, 8.4.1785, II 83, ~1 Gyde Nielsdatter sk. 21.6.1757, ~2 Anne Cathrine Nielsdatter 5.3.1793, III 702, 726
Laursdatter, Anna – Gerup, 22.5.1772, II 28, ~1 Frederik …, ~2 Rasmus Michelsen, (~1 Anna Madsdatter 24.6.1766, I 417)
Laursdatter, Anne – enke, Gerup, 28.5.1782, II 973, efter Jørgen Pedersen
Laursdatter, Johanne – Grønderup, 30.11.1780, II 837, ~ Johan Knudsen
Laursdatter, Kirsten – Gerup, 7.7.1754, I 366, ~ Jacob Nielsen
Laursdatter, Malene – Krarup, 16.11.1752, I 343, ~ Hans Caspersen 3.12.1778, II 660, (~1 Karen Andersdatter 13.3.1743, I 290, ~2 Anna Madsdatter 19.1.1747, I 304, ~4 Kirsten Olesdatter 18.12.1783, II 1163)
Laursen (Larsen), Christian – Haagerup, 5.3.1784, II 1198, ~1 Anne Mortensdatter 15.2.1748, I 310, ~2 Karen Jørgensdatter 16.4.1791, III 625
Laursen, Niels – ungkarl, Haagerup 13.10.1777, II 663, -L
Lomborg, Marica – enke, Grimledshuset, 9.10.1783, II 1167, efter degn Gabriel Bølle sk. 20.3.1760, -L
Lytzenboth, Peder – fisker, Brahe-Trolleborg, 30.12.1775, II 404, ~1 …, ~2 Bertha Larsdatter
Løkkesdatter, Hylleborg – ugift pige, Grønderup, 24.10.1793, III 744, 750, -L, (moder; Anne Jørgensdatter)
Løkkesdatter, Karen – Haagerup, 6.5.1731, I 157, ~ Morten Rasmussen 1.6.1735, I 201, (~2 Maren Pedersdatter)
Løkkesen, Niels – Lundsfryd, Gerup, indsidder, 16.5.1799, III 1097, 1122, ~ Karen Hansdatter (~1 brændevogter Niels Jacobsen 24.7.1794, III 805, 842)
Madsdatter (Kb.), Karen – Gerup, 5.5.1790, III 578, 603, ~ Søren Josephsen
Madsdatter, Anna – Gerup, 24.6.1766, I 417, ~1 Friderich Hansen, ~2 Rasmus Michelsen, (~2 Anna Laursdatter 22.5.1772, II 28)
Madsdatter, Anna – Krarup, 19.1.1747, I 304, Hans Caspersen 3.12.1778, II 660, (~1 Karen Andersdatter 13.3.1743, I 290, ~3 Malene Laursdatter 16.11.1752, I 343, ~4 Kirsten Olesdatter 18.12.1783, II 1163)
Madsdatter, Anna – Paspaa, 9.4.1759, I 372, ~1 Niels …, ~2 Oluf Nielsen
Madsdatter, Anna –enke og indsidderske, Nybo, 2.5.1777, II 490, efter Jeppe Jacobsen sk. 15.1.1766
Madsdatter, Anna Maria – Haagerup, 28.8.1728, I 74, -L, ~ Niels Michelsen, (~2 Johanne Jespersdatter 8.10.1740, I 240, ~3 Kirsten Hansdatter), + gaardafstaaelse og aftægt 30.11.1767, I 430
Madsdatter, Anna Sophie – Pejrup, 25.8.1791, III 637, 643, ~ Rasmus Hansen Krog 2.10.1794, III 815, 836, 844, -L
Madsdatter, Anne – Haagerup, 17.5.1804, III 1395, -L, ~ indsidder Hans Rasmussen, (moder; enke Karen Olesdatter i Fleninge Hospital, efter Mads Larsen)
Madsdatter, Birthe – Nybo, 27.1.1772, II 4, ~ Hendrich Jacobsen
Madsdatter, Johanne – Grønderup, 31.1.1778, II 569, ~1 Christopher Nielsen 11.12.1773, II 153, ~2 Johan Knudsen, (~2 Johanne Laursdatter 30.11.1780, II 837)
Madsdatter, Johanne – Lydinggaarde, 19.7.1798, III 1015, 1020, ~ Peder Rasmussen
Madsdatter, Karen – barn, Fuglsang, Fagsted, 31.1.1795, III 848, -L, (fader; emkemand og arvefæster Lars Madsen efter Anna Cathrine Rasmusdatter 8.12.1794, III 825, 844, 847)
Madsdatter, Karen – ugift pige, Grønderup, 26.8.1783, II 1036, -L
Madsdatter, Kirsten – almisselem, Hospitalet, Brahe-Trolleborg, 8.5.1786, III 218
Madsdatter, Kirsten – Paspaa, 3.6.1782, II 974, ~ almisselem Friderich Mandrupsen
Madsdatter, Maren – Bakkegaard, Grønderup, 26.6.1803, III 1350, -L, ~ arvefæster Peder Rasmussen Banke
Madsdatter, Maren – Grønderup, 23.1.1802, III 1268, 1285, -L, ~ arvefæster Peder Rasmussen
Madsdatter, Maren – Haagerup, 2.12.1754, I 371, ~1 Jens …, ~2 Rasmus Jensen
Madsdatter, Marie – stuepige, Brændegaard, 13.4.1792, III 665, 673, -L
Madsen, Christen – Gerup, 22.3.1776, II 441, ~ Maren Andersdatter 24.6.1803, III 1347, 1351, (~2 arvefæster Peder Jensen i Egely, Nybygdgaarde)
Madsen, Hans – enkemand, smed og indsidder, Grønderup, 19.3.1787, III 251, efter Anne Margrethe Jacobsdatter 11.8.1785, III 105
Madsen, Hans – Fleninge, 17.8.1737, I 212, ~ Apelone Rasmusdatter 30.10.1753, I 361, (~2 Peder Laursen)
Madsen, Hans – Gerup, 6.7.1750, I 315, ~ Anne Laursdatter, (~1 Morten Madsen 7.7.1729, I 114), + gaardafstaaelse og aftægt
Madsen, Hans – Højrup, 16.1.1788, III 382, ~ Hedevig Jørgensdatter
Madsen, Hans – Haagerup, 31.5.1779, II 731, ~1 Maren Jensdatter, 30D 17.2.1762, I 403, (~1 Rasmus Jørgensen 13.4.1744, I 293), ~2 Karen Rasmusdatter 30.1.1767, I 424, ~3 Karen Hansdatter, + gaardafstaaelse og aftægt 12.3.1770, I 450
Madsen, Jens – arvefæster, Kragegaard, Vester Aaby, 18.6.1800, III 1156, 1263, 1271, 1281, 1289, 1299, -L, ~ Anne Hansdatter, (~2 Lars Knudsen), reciprokt. testamente
Madsen, Jens – Grønderup, 3.3.1783, II 1002, ~1 Maren Rasmusdatter 4.8.1777, II 525, ~2 Maren Rasmusdatter 30.12.1788, III 475, (~2 Rasmus Løkkesen)
Madsen, Jens – skytte og indsidder, Nybo, 25.9.1779, II 764, ~1 …, ~2 Karen Jørgensdatter 14.9.1780, II 813
Madsen, Johan Jørgen – svinehyrde, Brahe-Trolleborg, 14.6.1783, II 1041, -L
Madsen, Jørgen – Haagerup, 26.5.1785, III 110, -L, ~ Marie Larsdatter
Madsen, Jørgen – Nelleborg, 2.1.1742, I 279, ~ Anna Jørgensdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Madsen, Lars – arvefæster, Fuglsang, Fagsted, 27.6.1795, III 1008, 1017, 1081, 1094, 1130, ~1 Karen Jensdatter 23.5.1782, II 966, ~2 Anne Catrine Rasmusdatter 8.12.1794, III 825, 844, 847, ~3 Maria Madsdatter, (~2 Niels Jensen)
Madsen, Lars – Brænde-Lydinge, 12.11.1763, I 411, ~ Anna Maria Nielsdatter 16.7.1778, II 611, (~2 Peder Andersen Raun 19.6.1772, II 48, ~3 Mads Friderichsen)
Madsen, Morten – Gerup, 7.7.1729, I 114, ~ Anna Lauritzdatter, (~2 Hans Madsen 6.7.1750, I 315)
Madsen, Peder – Gerup, og hustru Kirsten Nielsdatter 15.12.1739, I 227
Madsen, Peder – indsidder, Krarup, 25.2.1789, III 482, ~ Sara Danielsdatter 1.2.1799, III 1075, 1081, 1087, (~2 indsidder Hans Pedersen)
Madsen, Rasmus – enkemand, Vester-Aaby, 6.3.1790, III 568, 598, efter Anne Rasmusdatter
Madsen, Rasmus – Fleninge, 28.2.1730, I 123, ~ Kirsten Pedersdatter
Madsen, Rasmus – indsidder, Fagsted, 27.7.1795, III 883, 888, ~ Karen Nielsdatter
Madsen, Rasmus – Nybygdgaarde, 30.4.1768, I 433, ~1 Maren Hansdatter 14.2.1760, I 397, ~2 Anna Rasmusdatter 31.1.1776, II 398, (~2 Anders Pedersen, ~3 Peder Jensen)
Madsen, Rasmus – Nyløkken, 19.4.1802, III 1318, ~ Kathrine Martine Hansdatter
Mandrupsdatter, Anne Kirstine – Gerup, 8.7.1740, I 234, ~ Friderich Hansen
Mandrupsen, Friderich – almisselem, Pugehus, 10.12.1789, III 521, ~ Karen Madsdatter, Paspaa, 3.6.1782, II 974
Mandrupsen, Jens – smed, Gerup, 27.2.1773, II 96, ~ Karen Nielsdatter
Mandrupsen, Peder – almisselem, Falsled, 13.5.1775, II 379
Markusdatter (Kb.), Maren – enke, Hospitalet, 11.6.1787, III 255, efter almisselem Hans Andersen
Mathiasdatter, Johanne – Grønderup, 16.2.1795, III 849, ~ indsidder Diderich Hansen Rask
Mathiesen, Hermann – Haagerup, 13.4.1752, I 336, ~ Marie Laursdatter
Michelsdatter (Mikkelsdatter), Anne – Egneborg, 18.12.1751, I 329, ~ Hans Ibsen 8.4.1782, II 983, (~1 Karen Pedersdatter 26.7.1733, I 186, ~2 Severina Søfrensdatter 23.1.1742, I 281, ~3 Mette Christiansdatter 26.10.1742, I 288)
Michelsdatter, Anna – almisselem, Hospitalet, 16.9.1788, III 464
Michelsdatter, Maren – Haagerup, 31.5.1752, I 340, ~1 Hans …, ~2 Rasmus Laursen
Michelsdatter, Marthe – enke, Nyløkken, 15.11.1800, III 1181, efter indsidder Anders Pedersen 21.8.1800, III 1168, 1172, 1181, -L
Michelsen, Jens – indsidder, Brænde-Lydinge, 2.5.1724, I 45, -L, ~ Anna Christensdatter
Michelsen, Peder – Krarup, 11.4.1752, I 111, ~1 … sk. 9.1.1718, ~2 Karen Rasmusdatter 29.7.1725, I 68, ~3 Else Hansdatter
Michelsen, Rasmus – Fleninge, 3.2.1802, III 1276, 1286, ~1 Maren Jeppesdatter 4.6.1794, III 777, 795, ~2 Margrethe Steffensdatter
Mogensdatter, Catharina – Haagerup, 17.1.1761, I 398, ~ Hans Jørgensen 6.6.1794, II 780, 789, (~2 Karen Henningsdatter, ~3 Anna Rasmusdatter)
Mogensdatter, Kirsten – indsidderske og almisselem, Gerup, 3.1.1777, II 513
Mogensdatter, Maren – Lydinge, død 1716, skifte 10.7.1726, I 70, ~ Anders Jørgensen
Mogensen, Jørgen – Haagerup, 31.1.1782, II 954, -L, ~ Kirsten Rasmusdatter
Molge, Hans Jørgen – tjener, Brahe-Trolleborg, 28.9.1785, III 196, -L
Mortensdatter, Anna Maria – Fleninge, 4.2.1774, II 194, -L, ~ indsidder Peder Hansen, (moder; enke Kirstina Jørgensdatter efter Morten …, ~2 Jens Sørensen i Eskebjærg)
Mortensdatter, Anne – enke, Falsled, 6.6.1788, III 445, ~1 Anders Offersen 23.10.1751, I 318, ~2 Søren Hansen 19.12.1787, III 441
Mortensdatter, Anne – enke, Gerup, 14.1.1792, III 646, 656, -L, efter Lars Jørgensen 18.8.1790, III 609, 616
Mortensdatter, Anne – Haagerup, 15.2.1748, I 310, ~ Christian Laursen 5.3.1784, II 1198 (~2 Karen Jørgensdattter 16.4.1798, III 625)
Mortensdatter, Gjertrud – Hostrup, 25.7.1778, II 623, ~ Offer Knudsen 8.5.1790, III 581, 592 (~2 Anna Jørgensdatter)
Mortensdatter, Kirsten – Nyløkken, 31.8.1796, III 926, 939, ~ Rasmus Banke
Mortensdatter, Maren (Kb.) – Hospitalet, 11.6.1787, III 255, ~ Hans Andersen
Mortensdatter, Margaretha – Nybo, 26.11.1743, I 291, ~ bødker Niels Hansen sk. 14.6.1759 (~2 Maren Hansdatter 27.11.1773, II 155)
Mortensdatter, Mette – Haagerup, 6.6.1797, III 958, -L, ~ indsidder og skrædder Mads Hansen, (søster Karen Mortensdatter i Faaborg)
Mortensen, Jens – almisselem og indsidder, Gerup, 29.3.1780, II 791, ~ Anna Pedersdatter 30.7.1776, II 438, 472
Mortensen, Jens – ungkarl og hjulmand, af Fagsted, død i Grønderup, 8.7.1784, III 10, -L, (moder; enke og indsidderske Maren Knudsdatter efter Morten Jensen i Gerup)
Mortensen, Jørgen – Hønsehuset, Gerup, 18.6.1738, I 220, -L, ~ Margretha Jørgensdatter, (~2 Hans Hansen), (moder; enke Anna Jensdatter efter Morten …)
Mortensen, Lars – Bobjærghus, 25.2.1789, III 480, ~1 Johanne Hansdatter, ~2 Johanne Nielsdatter
Mortensen, Lars – ugift soldat, Haagerup, 21.5.1785, III 91, -L
Mortensen, Lykke – Grønderup, død 1770, 29.10.1774, II 263, ~ Anna Jørgensdatter død 1803, + gaardafstaaelse og aftægt
Mortensen, Mads – Sølvbjærg, sk. 24.9.1770, enke indsidderske Marie Larsdatter 21.6.1782, II 976
Mortensen, Rasmus – enkemand og indsidder, Grønderup, 29.4.1776, II 439, efter …
Møller, Christen Sørensen – enkemand, indsidder og snedker, Ulbølle, 5.11.1775, II 433, efter …
Møller, Frantz Frederich – skovrider, Bremerhus, sk. 22.5.1771, ~1 Margaretha Sophia Hansdatter 1.4.1762, I 405, ~2 Maren Hansdatter 15.4.1776, II 452, -L
Nielsdatter, Anna – enke, Haagerup, 12.3.1781, II 852, efter Niels Andersen 2.12.1772, II 82
Nielsdatter, Anna Cathrine – enke, Paspaa, 25.9.1789, III 565, 589, efter indsidder Christen Thomasen 7.8.1776, II 445
Nielsdatter, Anna Catrina – Krarup, 22.1.1776, II 395, ~ Rasmus Jørgensen 1.5.1790, III 575, 590, (~2 Anna Margrethe Hansdatter)
Nielsdatter, Anna Dorthea – enke, Lydinggaarde, 30.11.1799, III 1124, 1139, 1148, efter indsidder Peder Rasmussen 12.7.1785, III 99
Nielsdatter, Anna Maria – Brænde-Lydinge, 16.7.1778, II 611, ~1 Lars Madsen 12.11.1763, I 411, ~2 Peder Andersen Raun 19.6.1772, II 48, ~3 Mads Friderichsen
Nielsdatter, Anne – Nybo, 26.4.1802, III 1307, 1316, -L, ~ Knud Madsen
Nielsdatter, Anne – ugift pige, Nelleborg, 27.10.1780, II 809, -L
Nielsdatter, Anne Cathrine – enke, Spanget, 5.3.1793, III 702, 726, efter smed Rasmus Larsen 8.4.1785, III 83 (~1 …, sk. 21.6.1757)
Nielsdatter, Anne Kirstine – Strandhuse, 23.12.1799, III 1140, ~ Niels Rasmussen
Nielsdatter, Anne Margrethe – Gerup, 9.7.1800, III 1164, ~ Peder Rasmussen
Nielsdatter, Apolona – Spanget, 1.7.1775, II 337, ~ Hendrich Christophersen
Nielsdatter, Apolone – Gerup, 26.3.1740, I 224, ~ Rasmus Rasmussen
Nielsdatter, Birthe – enke, Haagerup, 21.5.1773, II 144, efter berider Oluf Nielsen 12.1.1773, II 106
Nielsdatter, Birthe – Haagerup, 21.5.1761, I 399, -L, ~ Hans Andersen Bøg
Nielsdatter, Dorthe – Grønhøj, Haagerup, 30D 10.11.1798, III 1044, -L, ~1 arvefæster Lars Hansen 4.5.1793, III 709, ~2 arvefæster Hendrich Pedersen, (moder; enke Dorthe Rasmusdatter efter Niels Mikkelsen i Hillerslev)
Nielsdatter, Dorthe – Haagerup, 20.9.1779, II 757, -L, ~ Jørgen Hansen, (moder; enke Anna Nielsdatter efter Niels Andersen), (~2 Anne Andersdatter 2.3.1789, III 486)
Nielsdatter, Ide – Teglgaard, 19.4.1804, III 1390, 1397, -L, ~ Rasmus Andersen Ravn
Nielsdatter, Johanne – Haagerup, 12.5.1798, III 993, 1003, ~1 Rasmus Poulsen, ~2 indsidder Hendrich Christoffersen
Nielsdatter, Johanne Grethe – Frydenborg, 14.9.1801, III 1250, 1257, ~ Peder Knudsen 13.8.1803, III 1363, 1371, 1378, (~1 Anne Hansdatter 5.7.1785, II 1232, ~3 Ellen Margrethe Madsdatter)
Nielsdatter, Johanne Lisbeth – Krarup, 28.6.1734, I 191, ~ skoleholder Poul Dalin
Nielsdatter, Johanne Pernille – Sviben, 5.12.1798, III 1049, 1071, ~ skomager Johann Weishaupt
Nielsdatter, Karen – enke, Haagerup, 6.2.1802, III 1281, efter Lars Jensen 16.6.1783, II 1031
Nielsdatter, Karen – Højrup, 6.6.1793, III 718, ~ Jens Frandsen
Nielsdatter, Karen – Haagerup, 6.9.1783, II 1056, ~ Jørgen Christensen
Nielsdatter, Kirsten – Gerup, og ægtefælle Peder Madsen 15.12.1739, I 227
Nielsdatter, Kirsten – Vester-Skerninge, 30D, 19.11.1801, III 1261, ~ indsidder Hans Christoffersen
Nielsdatter, Malene – Grønderup, 3.4.1780, II 789, ~ fattigfoged Rasmus Hansen
Nielsdatter, Maren – enke, Gerup, 26.3.1785, III 75, efter hjulmand Christian Hansen 26.8.1779, II 752
Nielsdatter, Maren – enke, Strandhuse, 23.12.1789, III 534, efter Rasmus Poulsen 22.4.1786, III 182
Nielsdatter, Maren – Espe, 15.2.1729, I 92, ~1 Borgen …, ~2 Rasmus Sørensen Raun
Nielsdatter, Maren – Fleninge, 5.1.1780, II 769, ~ almisselem og skrædder Peder …
Nielsdatter, Maren – Haagerup, 21.3.1767, I 427, ~ Rasmus Hansen 18.6.1770, II 165, (~1 Dorthe Michelsdatter 5.3.1739), + gaardafstaaelse og aftægt
Nielsdatter, Maren – Krarup, 14.10.1793, III 740, 748, ~ Heming Nielsen
Nielsdatter, Maren – Nybygdgaarde, 18.5.1799, III 1104,1113, ~ Hans Pedersen
Nielsdatter, Marie – Højrup, 23.2.1779, II 704, -L, ~ indsidder Hans Rasmussen, (~1 …)
Nielsen, Bertel – Gerup, 24.10.1762, I 409, ~1 Karen Rasmusdatter 10.5.1735, I 195, 197, ~2 Anna Cathrine, + gaardafstaaelse og aftægt
Nielsen, Christian – Sollerup, 23.1.1784, II 1165, ~ Birthe Pedersdatter
Nielsen, Christian – ugift røgter, Brahe-Trolleborg, 20.8.1798, III 1023, 1063, -L
Nielsen, Christopher – Grønderup, død for ca ½ aars tid siden, 11.12.1773, II 153, ~ Johanna Madsdatter 31.1.1778, II 569, (~2 Johan Knudsen)
Nielsen, Erich – Haagerup Mellemhave, 25.9.1800, III 1175, ~ Birthe Larsdatter
Nielsen, Hans – arvefæster, Stenbo, Vester-Aaby, 5.1.1795, III 839, 898, ~ Maren Rasmusdatter
Nielsen, Hans – enkemand og indsidder, Højrup, 24.4.1781, II 854, efter Kirsten Rasmusdatter 14.11.1766, I 423
Nielsen, Hans – indsidder, Haagerup, 4.7.1786, III 220, -L, ~ Mette Mortensdatter
Nielsen, Hans – skrædder, Haagerup, 19.3.1785, III 48, -L
Nielsen, Heming – Haagerup, 24.5.1753, I 358, ~ Maren Hansdatter 14.3.1774, II 197, (~2 Hans Rasmussen)
Nielsen, Henning – indsidder og senere gaardmand, Krarup, 19.4.1828, 704, ~1 Anne Marie Pedersdatter 18.6.1781, II 913, ~2 Maren Nielsdatter 14.10.1793, III 740, 748, ~3 Anne Cathrine Hansdatter 16.12.1849, 247, afstaaesle 17.4.1826, 627, 631
Nielsen, Jens – arvefæster, Højrup, 28.3.1789, III 501, ~1 Kirsten Isachsdatter 5.11.1776, II 461, (~1 Hans Pedersen 13.5.1767, I 427), ~2 Johanne Pedersdatter 18.2.1806, III 1445, 1463, 1467, (~2 arvefæster Isaac Hansen)
Nielsen, Jens – Egneborg, 20.5.1777, II 502, ~ Karen Hansdatter, (~1 Peder Hansen 30D, 1.8.1761, I 401)
Nielsen, Jørgen – ved Arreskov, Fleninge Grund, 14.1.1794, III 754, 773, 785, ~ Karen Nielsdatter
Nielsen, Mads – Grønderup, 11.9.1786, III 229, -L, ~ Maren Madsdatter
Nielsen, Niels – arvefæster, Kildevælde, Lydinggaarde, 15.4.1799, III 1088, 1099, 1126, ~ Maren Knudsdatter, (~2 Jens Andersen)
Nielsen, Niels – ungkarl, Haagerup, 20.11.1776, II 494, -L, (moder; enke Anna Nielsdatter 12.3.1781, II 852 efter Niels Andersen 2.12.1772, II 82)
Nielsen, Ole – berider, Haagerup, 12.1.1773, II 106, ~ Birthe Nielsdatter 21.5.1773, II 144
Nielsen, Peder – arvefæster, Rodal, Haagerup, 29.9.1802, III 1327, 1334, ~1 Maren Pedersdatter 30.3.1792, III 661, 675, ~2 Anne Kathrine Rasmusdatter
Nielsen, Peder – Vester-Aaby, 30.11.1776, II 468, ~ Maren Larsdatter 3.6.1788, III 429, -L
Nielsen, Rasmus – Gerup, 20.11.1727, I 75, -L, ~ Kirsten Hansdatter, (~2 Mads Madsen)
Nielsen, Rasmus – indsidder, Grønderup, 26.3.1788, III 423, ~ Marie Nielsdatter
Nielsen, Søren – Eresæde, Højrup, 19.6.1795, III 864, 877, ~ Birthe Christiansdatter
Nielsen, Søren – Haagerup, 22.4.1788, III 412, ~ Anna Rasmusdatter, (~1 Anders Rasmussen 24.4.1771, II 287)
Nielsen, Thomas – Haagerup, 31.5.1730, I 148, ~ Zinna Pedersdatter, (~2 Laurs Knudsen)
Nommesen, Anders – møller, Brahe-Trolleborg Mølle, 16.6.1725, I 61, ~ Abigael Ditlevsdatter
Nybo, Rasmus Jensen – heglemester i Faaborg, Fiskerhuset, 14.2.1788, III 388, ~ Maren Pedersdatter
Nymand, Rasmus Rasmussen – Spanget, 13.4.1802, III 1296, 1304, ~1 Charlotte Jørgensdatter 6.4.1790, III 572, 586, ~2 Karen Rasmusdatter
Offersen, Anders – Falsled, 23.10.1751, I 318, ~ Anne Mortensdatter 6.6.1788, III 445, (~2 Søren Hansen 19.12.1787, III 441)
Offersen, Hans – Højrup, 27.10.1751, I 321, ~ Johanne Hansdatter, (~2 Laurs Mortensen)
Offersen, Knud – Hostrup, 10.2.1777, II 477, ~1 …, ~2 Anna Hansdatter 22.11.1800, III 1184, + gaardafstaaelse og aftægt
Olesdatter, Kirsten – enke og almisselem, Paspaa, 28.3.1788, III 395, Oluf Nielsens (Kb.)
Olesdatter, Kirsten – enke, indsidderske og almisselem, Krarup, 18.12.1783, II 1163, efter Hans Caspersen 3.12.1778, II 660, (~1 Karen Andersdatter 13.3.1743, I 290, ~2 Anne Madsdatter 19.1.1747, I 304, ~3 Malene Laursdatter 16.11.1752, I 343)
Olesen, Niels – ugift tjenestekarl, Vester-Aaby, 6.5.1779, II 716,-L
Olesen, Niels – ungkarl, Aaby, 5.12.1782, II 996, -L
Olsen, Christen – Gerup, og hustru Anna Marie Hansdatter 31.8.1798, III 1024, 1037, 1055
Olsen, Christen – indsidder, Mellemhaverne, Haagerup, 17.11.1796, III 940, 947, 1495, ~ Bente Mortensdatter
Olufsdatter, Johanne – Ulbølle, 3.5.1731, I 155, ~ Christian Friderichsen 14.8.1734, I 193, (~2 Anne Nielsdatter)
Pattermann, Hendrik – skolemester, Hostrup, 27.1.1729, I 91, -L, ~ Karen Rasmusdatter
Pedersdatter, … - Gerup, og ægtefælle Mads Rasmussen aukt. 7.3.1719, I 9
Pedersdatter, Anna – Gerup, 30.7.1776, II 438, ~ indsidder og almisselem Jens Mortensen
Pedersdatter, Anna Kirstina – Fleninge, 6.4.1774, II 205, ~ Jørgen Rasmussen 24.7.1786, III 223, (~2 Anne Marie Pedersdatter)
Pedersdatter, Anna Maria – enke, Gerup, 7.4.1774, II 229, efter Peder Christensen Kostenberg 29.2.1772, II 6
Pedersdatter, Anne – enke, indsidderske og almisselem, Gerup, 16.1.1786, III 126, ~ murmester Friderich Hansen
Pedersdatter, Anne – Strandhuse, 6.11.1788, III 468, ~ Hans Nielsen
Pedersdatter, Anne Margrete (Kb.) – enke, Haagerup, 4.3.1786, III 132, efter Jørgen Andersen
Pedersdatter, Anne Marie – Krarup, 18.6.1781, II 913, ~ Henning Nielsen
Pedersdatter, Anne Marie – ugift indsidderske, Nybygdgaarde, 2.7.1785, III 94, -L
Pedersdatter, Apellone – Haagerup Mellemhave, 30.12.1806, III 1490, ~ Rasmus Jørgensen
Pedersdatter, Birthe – Haagerup, 28.2.1788, III 392, ~ indsidder Hans Pedersen
Pedersdatter, Birthe – ugift tjenestepige, Brahe-Trolleborg, 5.5.1780, II 800, -L, (fader; skrædder Peder Iversen i Odense)
Pedersdatter, Ellen – ugift, af Egeskov Gods, død i Grøftebjerg, 30.12.1784, III 34, 38, -L
Pedersdatter, Gyde – 8 aar gammel, Højrup, 6.9.1777, II 531, -L, (moder; enke Kirstine Jensdatter efter Peder Hansen 4.10.1769, I 447, ~2 Hans Jensen)
Pedersdatter, Johanna – Gerup, og ægtefælle Mandrup Pedersen 30.10.1739, I 221
Pedersdatter, Johanne – Frydenshjem, Højrup, 18.2.1806, III 1445, 1463, 1467, ~1 arvefæster Jens Nielsen 28.3.1789, III 501, ~2 Isaac Hansen
Pedersdatter, Johanne – Sølvbjærg, 19.7.1790, III 599, 613, ~1 Hans Rasmussen, ~2 Knud Pedersen, ~3 Lars Mortensen
Pedersdatter, Karen – Egneborg, 26.7.1733, I 186, ~ Hans Ibsen 8.4.1782, II 983, (~2 Severina Sørensdatter 23.1.1742, I 281, ~3 Mette Christiansdatter 26.10.1742, I 288, ~4 Anne Michelsdatter 18.12.1751, I 329)
Pedersdatter, Karen – Gerup, død for ca 3 aar siden, 12.9.1761, I 403, ~ Thomas Thomassen 4.11.1772, II 63 (~2 Anne Elisabeth Frandsdatter)
Pedersdatter, Kirsten – Haagerup, 6.9.1728, I 86, ~1 Rasmus …, ~2 Jens Lauridsen
Pedersdatter, Kirsten – Kragegaard, 19.3.1805, III 1428, -L, ~ indsidder Peder Jørgensen
Pedersdatter, Kirsten – Silkehuset, 27.4.1772, II 16, ~1 Hans …, ~2 Laurs Christophersen 24.5.1791, III 628, 636, (~2 Karen Løkkesdatter)
Pedersdatter, Kirstine – Ladefylde, 18.4.1797, III 948, 964, ~ arvefæster Lars Pedersen
Pedersdatter, Maren – enke og indsidderske, Gerup, 26.6.1742, I 287, efter Hans …
Pedersdatter, Maren – enke, Gerup, 17.7.1753, I 359, -L, efter Steffen Rasmussen
Pedersdatter, Maren – Fleninge, 20.8.1754, I 368, ~ Rasmus Pedersen, + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersdatter, Maren – Gerup, 30.12.1727, I 79, ~1 Mads Rasmussen 10.10.1722, I 49, ~2 Jesper Madsen
Pedersdatter, Maren – Gerup, 5.12.1798, III 1046, 1073, ~ arvefæster Jens Jørgensen Kryl
Pedersdatter, Maren – Hostrup, 9.10.1793, III 738, 747, ~ Rasmus Hansen
Pedersdatter, Maren – Haagerup, 21.6.1779, II 749, -L, ~ indsidder og skrædder Christen Andreasen, (fader; Peder Jacobsen i Espe)
Pedersdatter, Maren – Haagerup, 26.6.1739, I 220, ~ Niels Andersen, (~1 Anna Andersdatter 31.5.1730, I 132)
Pedersdatter, Maren – Knavlebjærg, 7.7.1747, I 307, ~1 Hans …, ~2 Rasmus Jørgensen
Pedersdatter, Maren – Rodal, Haagerup, 30.3.1792, III 661, 675, ~ arvefæster Peder Nielsen 29.9.1802, III 1327, 1334, (~2 Anne Kathrine Rasmusdatter)
Pedersdatter, Mette – Nybo, 8.6.1795, III 861, 876, ~1 Rasmus Jørgensen 16.3.1780, II 793, (~1 Johanne Larsdatter 14.11.1774, II 274), ~2 Mads Pedersen
Pedersdatter, Sidsel – enke og indsidderske, Krarup, 8.1.1733, I 180, efter Peder …
Pedersen, Anders – Haagerup, 12.7.1719, I 27, ~ Johanne Hansdatter
Pedersen, Anders – indsidder, Nyløkken, 21.8.1800, III 1168, 1172, 1181, enke Marta Michelsdatter 15.11.1800, III 1181, -L
Pedersen, Anders – Lydinggaarde, 12.11.1784, III 30, II Johanne Andersdatter, (~1 Niels …)
Pedersen, Anders – Nybygsgaarde, 30.4.1772, II 20, -L, ~ Anna Rasmusdatter 31.1.1776, II 398, (~1 Rasmus Madsen, ~3 Peder Jensen), (moder; Gjertrud Rasmusdatter i Espe)
Pedersen, Christen – Fagsted, 27.6.1783, II 1021, ~ …
Pedersen, gl. Hans – Højrup, 19.9.1763, I 410, ~ Zidsel Michelsdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersen, Hans – Fleninge, 22.4.1783, II 1016, ~ Zidsel Jensdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersen, Hans – Højrup, 13.8.1767, I 427, ~ Kirsten Isachsdatter 5.11.1776, II 461, (~2 Jens Nielsen)
Pedersen, Hans – Knavlebjærg, 2.7.1784, II 1228, ~1 Mette Rasmusdatter 17.5.1775, II 374, ~2 Marie Jacobsdatter
Pedersen, Hans – Krarup, 10.4.1752, I 330, ~ Karen Jørgensdatter, (~2 Hans Pedersen)
Pedersen, Hans – ungkarl, Højrup, 14.8.1784, III 4, -L, (forældre; afd. Peder Hansen 4.10.1769, I 447 og Gyde Henrichsdatter 9.9.1766, I 420)
Pedersen, Henrich – Nybo, 18.3.1777, II 485, enke i Hospitalet Karen Andersdatter (Kb.) 4.4.1786, III 135
Pedersen, Jens – Haagerup, 15.2.1731, I 154, ~ Gjertrud Andersdatter, (~2 Christen Andersen)
Pedersen, Jens – indsidder, Paspaa, 30.6.1788, III 437, -L, ~ Maren Friderichsdatter
Pedersen, Jeppe – Haagerup, 21.8.1783, II 1045, ~ Anne Cathrine Danielsdatter
Pedersen, Jesper – Kejlholm, 22.3.1732, I 174, ~1 Anna Jørgensdatter 16.12.1724, I 57, (~1 Peder Jensen sk. 6.11.1705), ~2 …
Pedersen, Johannes – Kræmmerhus, 29.2.1748, I 313, -L, ~ Margaretha Laursdatter
Pedersen, Jørgen – snedker, Gerup, 30.6.1719, I 25, ~ Sidsel Jørgensdatter
Pedersen, Lars – arvefæster, Fleninge, 2.3.1789, III 492, ~ Karen Andersdatter
Pedersen, Lars – Strandhuse, 27.12.1791, III 644, 670, 684, hans enke Anne Rasmusdatter 7.11.1794, III 822, 830, 853, (~2 Lars Olsen)
Pedersen, Mandrup – Gerup, og hustru Johanna Pedersdatter 30.10.1739, I 221
Pedersen, Marqver – indsidder og almisselem Spanget, 6.5.1784, II 1213
Pedersen, Mogens – Haagerup, 6.4.1729, I 105, ~1 …, ~2 Else Bertelsdatter, (~2 Jens Bertelsen)
Pedersen, Niels – almisselem og indsidder, Vester-Skerninge, 28.1.1780, II 775, ~ Karen Pedersdatter
Pedersen, Niels – Haagerup, 13.5.1772, II 23, -L, ~ Karen Axelsdatter
Pedersen, Niels – indsidder, Fleninge, 18.10.1783, II 1064, ~ Johanne Jørgensdatter
Pedersen, Niels – ungkarl, Lydinggaarde, 4.12.1788, III 467, -L, (moder; enke Anna Dorthea Nielsdatter efter indsidder Peder Rasmussen 12.7.1780, III 99)
Pedersen, Rasmus – Fagsted, 28.9.1798, III 1033, 1111, ~1 …, ~2 Karen Hansdatter
Pedersen, Rasmus – Grimeledshuset, 27.12.1784, III 39, ~ Anne Nielsdatter
Pedersen, Rasmus – Haagerup, 8.2.1774, II 240, ~ Kirsten Davidsdatter
Pedersen, Rasmus – indsidder, Aaby, 26.10.1784, III 42, ~ Karen Jørgensdatter
Pedersen, Rasmus – Lydinggaarde, 24.11.1769, I 448, ~ Karen Sørensdatter, (~1 Rasmus Jacobsen, ~3 Morten Rasmussen 12.11.1772, II 64)
Pedersen, Rasmus – Nybo, 5.4.1806, III 1457, -L, ~1 Kirsten Rasmusdatter, (~1 Peder …), ~2 Christiane Pedersdatter, (~2 Hans Christian Pedersen af Frydenborg)
Pedersen, Rasmus – ungkarl og tjenestekarl, Højrup, 12.5.1798, III 996, 1005, -L
Peitersdatter, Karen – Elleskov Mølle, 10.4.1773, II 137, ~ møller Hans Nielsen, (~1 Anne Rasmusdatter 15.6.1762, I 406)
Pettersen, Dorthea Christine – ugift, Haagerup Præstegaard, 12.3.1785, III 137, -L
Piil, Peder – almisselem, Gerup, 1.12.1778, II 658, ~ …
Poulsdatter, Anne Christine – ugift pige, Spanget, 12.6.1793, III 720, 725, -L, (forældre; enkemand Poul Rasmussen 19.4.1793, III 706, 725 og ligeledes Johanne Friederichsdatter 23.11.1792, III 694, 725)
Poulsen, Daniel – skovløber, Nossebjærg, 4.4.1730, I 127, ~ Sara Mortensdatter
Poulsen, Johann Jørgen – skrædder, Nybo, 4.4.1787, III 545, 751, 758, -L, ~ Anne Nielsdatter
Poulsen, Rasmus – Strandhuse, 22.4.1786, III 182, enke Maren Nielsdatter 23.12.1789, III 534
Rafn, Anders Sørensen – enkemand og indsidder, Haagerup, 26.5.1784, II 1221, efter Anna Jensdatter 12.9.1778, II 628
Rafn, Bertel Andersen – Brænde-Lydinge, 22.3.1762, I 404, ~ Kirsten Rasmusdatter sk. 11.11.1771, (~2 Christen Christensen 6.3.1779, II 735)
Rasch, Hans Mortensen – enkemand, indsidder og murmester, Haagerup, 9.1.1778, II 631, efter Dorthe Sørensdatter 7.8.1776, II 444, (~1 murermester Hans Andersen)
Rasmusdatter, Abigael Anna Kirstine – Haagerup, 3.4.1774, II 217, ~1 smed Hans Larsen 30.6.1766, I 417, (~1 Birthe Johannesdatter 28.3.1758, I 388), ~2 smed Hans Jacobsen
Rasmusdatter, Anna – Nybygdgaarde, 31.1.1776, II 398, ~1 Rasmus Madsen 30.4.1768, I 433 (~1 Maren Hansdatter 14.2.1760, I 397), ~2 Anders Pedersen 30.4.1772, II 20, ~3 Peder Jensen, (~2 Maren Andersdatter 24.6.1803, III 1349, 1351, ~1 Christen Madsen i Gerup, 22.3.1776, II 441)

Rasmusdatter, Anna – Elleskov Mølle, 15.6.1762, I 406, ~1 møller Hans Pedersen. (~1 Karen Rasmusdatter, ~2 Johanne Pedersdatter), ~2 møller Hans Nielsen. (~2 Karen Peitersdatter 10.4.1773, II 137)
Rasmusdatter, Anne – Lydinge, 6.1.1780, II 777, ~ Mads Hansen Aagaard 12.1.1801, III 1187, 1215, 1223, 1227, 1237. (~3 Karen Larsdatter)
Rasmusdatter, Anne – Pejrup, 20.8.1801, III 1245, 1322, ~1 …, ~2 Niels Jørgensen
Rasmusdatter, Anne – Strandhuse, 7.11.1794, III 822, 830, 853, ~1 Lars Pedersen 27.12.1791, III 644, 670, 684, ~2 Lars Olsen
Rasmusdatter, Anne – Væverhuset, 24.1.1747, I 306, ~ Rasmus Laursen
Rasmusdatter, Anne Catrine – Fuglsang, Fagsted, 8.12.1794, III 825, 844, 847, ~ arvefæster Lars Madsen 27.6.1798, III 1008, 1017, 1081, 1094, 1130. (~1 Karen Jensdatter 28.4.1782, II 966, ~3 Maria Madsdatter)
Rasmusdatter, Anne Christine – Gerup, 22.5.1793, III 715, 723, ~ Mads Hansen
Rasmusdatter, Anne Marie – Gerup, 9.7.1740, I 238, ~ Knud Rasmussen 2.4.1745, I 299. (~2 Karen Hansdatter)
Rasmusdatter, Apelone – Fleninge, 30.10.1753, I 361, ~1 Hans Madsen 17.8.1737, I 212, ~2 Peder Laursen
Rasmusdatter, Christina – Nybo, 16.3.1773, II 92, -L, ~ Jørgen Jørgensen, (moder; enke Johanne Hansdatter efter Rasmus Holm)
Rasmusdatter, Ellen – Guldbjærg, 15.7.1795, III 873, 893, ~1 Hans Jørgensen i Vester-Aaby, ~2 Jens Jacobsen
Rasmusdatter, Ellen – Højrup, 6.4.1784, II 1210, ~ Hans Hansen
Rasmusdatter, Gjertrud – indsidderske, Gerup, 20.9.1783, II 1055, -L, ~ Hendrich Hofmand bortrømt i Amsterdam, (søster Maren Rasmusdatter ~ indsidder Rasmus Madsen i Gerup)
Rasmusdatter, Johanne – barn, Grønderup, 16.12.1788, III 480, -L (moder; enke Marie Nielsdatter efter Hans Nielsen)
Rasmusdatter, Johanne – enke, Øster-Skerninge, 9.4.1805, III 1429, efter Michel Erichsen 21.10.1799, III 1119, 1135, 1144, 1153)
Rasmusdatter, Karen – almisselem, Haagerup, 23.4.1789, III 499, ~ indsidder Niels Jørgensen
Rasmusdatter, Karen – barn, Grønderup, 16.12.1788, III 480, -L, (moder; enke Marie Nielsdatter efter Hans Nielsen)
Rasmusdatter, Karen – Brænde-Lydinge, 4.2.1778, II 573, ~ Jens Rasmussen
Rasmusdatter, Karen – enke og indsidderske, Nybo, aukt. 24.1.1777, død ultimo 1776, II 473, efter Rasmus …
Rasmusdatter, Karen – enke, indsidderske og almisselem, Falsled, 10.7.1787, III 274, efter Rasmus …
Rasmusdatter, Karen – Gerup, 10.5.1735, I 195, 197, ~ Bertel Nielsen 24.10.1762, I 409, (~2 Anna Cathrine …)
Rasmusdatter, Karen – Heldbjærg, Haagerup, 4.10.1797, III 965, ~ arvefæster Peder Hansen Egneborg
Rasmusdatter, Karen – Haagerup, 30.1.1767, I 424, ~ Hans Madsen 31.5.1779, II 731, (~1 Maren Jensdatter, 30D, 17.2.1762, I 403, ~3 Karen Hansdatter)
Rasmusdatter, Karen – Krarup, 27.9.1725, I 68, ~ Peder Michelsen 10.4.1752, I 333 (~1 … sk. 9.1.1718, ~3 Else Hansdatter)
Rasmusdatter, Karen – ugift, Haagerup, 29.8.1740, I 241, -L
Rasmusdatter, Kirsten – Gerup, 12.2.1760, I 396, ~1 Lauritz Jørgensen 15.2.1744, I 292, ~2 Niels Mortensen
Rasmusdatter, Kirsten – Højrup, 14.11.1766, I 423, ~ Hans Nielsen 24.4.1781, II 854, + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmusdatter, Kirsten – Nybo, 25.1.1787, III 243, ~1 Peder …, ~2 Rasmus Pedersen
Rasmusdatter, Maren – Brænde-Lydinge, 27.3.1754, I 366, ~ Hans Jensen, (~2 Maren Jensdatter 17.11.1772, II 75)
Rasmusdatter, Maren – Egneborg, 22.12.1792, III 696, 730, ~ Hans Mikkelsen
Rasmusdatter, Maren – enke, almisselem og indsidderske, Gerup, 29.4.1782, II 991, efter almisselem og murermester Hans Christiansen 24.11.1781, II 925
Rasmusdatter, Maren – Eskebjærg, 28.11.1787, III 373, ~ Jens Sørensen 3.1.1788, III 377, -L
Rasmusdatter, Maren – Fleninge, 7.9.1728, I 87, ~1 Jesper Pedersen Rasmussen, Søkilde s. 78, ~2 Rasmus Michelsen (Mikkelsen)
Rasmusdatter, Maren – Grønderup, 24.5.1806, III 1464, ~ Rasmus Jensen
Rasmusdatter, Maren – Grønderup, 30.12.1788, III 475, ~1 Jens Madsen 3.3.1783, II 1002, (~1 Maren Rasmusdatter 4.8.1777, II 525), ~2 Rasmus Løkkesen
Rasmusdatter, Maren – Grønderup, 4.8.1777, II 525, ~ Jens Madsen 3.3.1783, II 1002, (~2 Maren Rasmusdatter 30.12.1788, III 475)
Rasmusdatter, Maren – almsselem, Nybo, 19.1.1789, III 485, ~ Rasmus Madsen
Rasmusdatter, Maren – Nybygdgaarde, 24.6.1800, III 1162, 1167, 1177, -L, ~ Hans Moose
Rasmusdatter, Maren – ugift, Fleninge, 11.4.1783, II 1001, -L
Rasmusdatter, Maren – Øster-Skerninge, 28.7.1783, II 1037, ~ Poul Larsen 26.4.1786, III 194
Rasmusdatter, Marie – enke, Fleninge, (Snedkers), 21.11.1785, III 123, efter almisselem Rasmus Rasmussen 6.4.1774, II 236
Rasmusdatter, Marie – Nybo, 23.5.1778, II 594, ~1 Poul …, ~2 indsidder Hans Laursen, (~2 …)
Rasmusdatter, Mette – Knavlebjærg, 17.5.1775, II 374, ~ Hans Pedersen 2.7.1784, II 1228, (~2 Marie Jacobsdatter)
Rasmusdatter, Sidsel – Haagerup, 18.11.1731, I 172, ~1 Jørgen …, ~2 Peder Michelsen
Rasmussen, Anders – Haagerup, 24.4.1771, II 287, ~ Anna Rasmusdatter, (~2 Søren Nielsen 22.4.1788, III 412)
Rasmussen, Anders – Pejrup, 18.11.1801, III 1259, ~ Maren Hansdatter
Rasmussen, Christen – arvefæster, Bolyst, Haagerup, 22.8.1796, III 921, 935, ~ Kirsten Nielsdatter
Rasmussen, Frederikke – enke og jordemoder, Fleninge, 14.2.1803, III 1345, 1348, 1357, efter smed Hans Hendrich Christophersen 30.8.1793, III 734, 745
Rasmussen, Hans – Dyrehavehuset, 14.12.1744, I 296, ~ Maren Nielsdatter
Rasmussen, Hans – Falsled, 14.2.1794, III 764, 796, ~1 Mette Hansdatter 18.11.1789, III 525, ~2 Karen Pedersdatter
Rasmussen, Hans – Gerup, 3.3.1766, I 414, ~ Ingeborg Mogensdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Hans – Gerup, 6.12.1751, I 325, -L, ~ Marie Hansdatter, (~2 Peder Rasmussen)
Rasmussen, Hans – Haagerup, 17.7.1781, II 937, ~1 Maren Hansdatter 14.3.1774, II 197, (~1 Heming Nielsen 24.5.1753, I 358), ~2 Kirsten Nielsdatter
Rasmussen, Hans – indsidder og røgter, Gerup, 22.4.1783, II 1013, ~ Anne Marie Nielsdatter
Rasmussen, Hans – Lydinge, skifte 30.11.1719, enke Anna Andersdatter 26.11.1724, I 54, (~ .. Jens Mortensen)
Rasmussen, Jens – enkemand, almisselem og indsidder, Krarup, 20.1.1783, II 1012, efter Birtha Kirstina Hansdatter 12.4.1777, II 481
Rasmussen, Jens – Fleninge, 7.9.1737, I 214, -L, ~ Marie Rasmusdatter
Rasmussen, Jens – indsidder og almisselem, Lydinge, 20.3.1782, II 953, ~ Anne Marie Rasmusdatter
Rasmussen, Jesper – arvefæster, Sølund, Nybo, 27.8.1802, III 1323, ~ Bodil Hendrichsdatter, (~1 Peder …), + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmussen, Jørgen – arvefæster, Stenhegn, Gerup, 26.5.1795, III 855, 869, 885, 890, -L, ~ Anne Marie Nielsdatter, (~1 Niels Christensen 14.3.1786, III 67), (moder; enke Anne Margrethe Hendrichsdatter efter Rasmus …)
Rasmussen, Jørgen – enkemand, almisselem og indsidder Grøftebjærg, 21.10.1780, II 843, efter Anna Knudsdatter 22.12.1775, II 386, (fader; Rasmus Jørgensen)
Rasmussen, Jørgen – Fleninge, 24.7.1786, III 223, ~1 Anna Kirstina Pedersdatter 6.4.1774, II 205, ~2 Anne Marie Pedersdatter
Rasmussen, Jørgen – ugift tjenestekarl, Gerup, 12.2.1776, II 420, -L, (moder; enke Dorthe Andersdatter efter Rasmus …)
Rasmussen, Knud – Gerup, 2.4.1745, I 299, ~1 Anne Marie Rasmusdatter 9.7.1740, I 238, ~2 Karen Hansdatter
Rasmussen, Knud – Væverhuset, 8.4.1788, III 397, enke Bodil Jensdatter 27.12.1794, III 832, 887
Rasmussen, Lars – skomager, Dyrehavehuset, 25.10.1726, I 73, ~ Dorthe Madsdatter
Rasmussen, Laurs – Fleninge, 15.2.1757, I 386, ~ Maren Poulsdatter, (~2 Peder Mortensen)
Rasmussen, Laurs – Højrup, 1.2.1783, II 997, ~1 Bodil Hansdatter 17.2.1757, I 386, ~2 Birthe Jørgensdatter
Rasmussen, Laurs – ugift, Haagerup, 16.6.1772, II 54, -L, (fader; Rasmus Laursen 7.3.1765, I 412)
Rasmussen, Mads – enkemand, Haagerup, 28.6.1791, III 633, 641, efter …
Rasmussen, Mads – Gerup, 10.10.1722, I 49, ~1 Johanna Pedersdatter sk. 25.4.1719, ~2 Maren Pedersdatter 30.12.1727, I 79, (~2 Jesper Madsen)
Rasmussen, Mads – Gerup, og hustru … Pedersdatter, aukt. 7.3.1719, I 9
Rasmussen, Mads – Lydingborg, 4.4.1781, II 856, -L, ~ Mette Maria Frandsdatter
Rasmussen, Mads – Pugehus, 2.6.1753, I 359, ~ Maren Rasmusdatter, + aftægt
Rasmussen, Marquar – Gerup, 16.2.1784, II 1192, -L, ~ Johanne Madsdatter
Rasmussen, Morten – Haagerup, 1.6.1735, I 201, ~1 Karen Lykkesdatter 6.5.1731, I 157, ~2 Maren Pedersdatter
Rasmussen, Morten – Haagerup, 8.7.1783, II 1022, -L
Rasmussen, Morten – Lydinggaarde, 12.11.1772, II 64, -L, ~ Karen Sørensdatter, (~1 Rasmus Jacobsen, ~2 Rasmus Pedersen), (moder; Karen Mortensdatter)
Rasmussen, Morten – Pejrup, 19.2.1774, II 192, ~ Johanna Michelsdatter
Rasmussen, Niels – almisselem, Løgten, 19.4.1784, II 1203, ~ …
Rasmussen, Niels – Haagerup, 5.8.1777, II 533, ~1 …, ~2 Maren Jensdatter
Rasmussen, Niels – indsidder, Spanget, 13.2.1806, III 1443, 1475, -L, ~ Kirsten Erichsdatter
Rasmussen, Niels – ungkarl, Haagerup, 18.6.1770, II 165, -L, (fader; Rasmus Hansen 18.6.1770, II 165)
Rasmussen, Peder – enkemand, Ulbølle, afk. 1.4.1779, II 707, efter Maren Olesdatter
Rasmussen, Peder – Fleninge, 12.5.1731, I 163, ~ Anna Pedersdatter
Rasmussen, Peder – Fleninge, 6.5.1731, I 160, ~ Anna Jensdatter
Rasmussen, Peder – Haagerup, 25.6.1779, II 746, ~ Karen Christensdatter
Rasmussen, Peder – indsidder, Bobjærghus, 31.1.1794, III 756, 799, ~ Anne Sophie Nielsdatter
Rasmussen, Peder – indsidder, Lydinggaarde, 12.7.1785, III 99, ~1 Anne Hansdatter 27.6.1761, I 400, (~1 Knud [Jespersen]), ~2 Anna Dorthea Nielsdatter 30.11.1799, III 1124, 1139, 1148
Rasmussen, Poul – enkemand og indsidder, Gerup, 19.4.1793, III 706, 725, efter Johanne Friderichsdatter 23.11.1792, III 694, 725
Rasmussen, Rasmus – almisselem, Fleninge, 6.4.1774, II 236, enke og almisselem Marie Rasmusdatter 21.11.1783, III 123
Rasmussen, Rasmus – Dyrehuset, 20.1.1785, III 45, ~ Anne Jørgensdatter
Rasmussen, Rasmus – Gerup, 25.2.1788, III 385, ~ Karen Pedersdatter
Rasmussen, Rasmus – Gerup, 26.2.1723, I 41, ~1 … sk. 23.3.1695, ~2 Birgitte Pedersdatter
Rasmussen, Rasmus – indsidder, Gerup, 3.1.1793, III 700, 722, -L, ~ Maria Madsdatter
Rasmussen, Rasmus – Klosterhuset, Krarup Sogn, 27.4.1789, III 509, ~ Dorthea Pedersdatter
Raun, Peder Andersen – Brænde-Lydinge, 19.6.1772, II 48, enke Anna Maria Nielsdatter 16.7.1778, II 611, (~1 Lars Madsen 12.11.1763, I 411, ~3 Mads Friderichsen)
Rosenbeck, Jens Christian – spisevært, Bernstorffsminde, 26.1.1801, III 1192, 1230, ~ Kirsten Sørensdatter
Schubart, Henrich Vilhelm – enkemand, indsidder og almisselem, Spanget, 4.6.1777, II 516, efter …
Schubart, Johan Ludvig – gartner, Brahe-Trolleborg, 16.2.1774, II 295, enke Sophia Maria Schubart 1.2.1787, III 354
Schubart, Sophia Maria – enke, Brahe-Trolleborg, 1.2.1787, III 354, efter gartner Johan Ludvig Schubart 16.2.1774, II 295
Sirachsdatter, Maria – enke og gangkone, Hospitalet, 12.7.1792, III 691, efter Henning Frandsen (Kb.)
Stephensdatter, Anne – Svanninge, 23.5.1761, I 400, ~ Hans Jørgensen 27.5.1774, II 242, -L
Storm, Hans Jørgensen – Hostrup, 24.4.1786, III 187, ~1 Kirsten Hansdatter ca 1755, ~2 Johanne Tomasdatter død 14.6.1762
Storm, Johanne – enke, Høbbet, 2.2.1801, III 1199, 1213, 1217, 1222, 1225, 1231, 1234, 1244, 1252, efter Poul Blanchholm 20.7.1777, II 521
Storm, Peder Jørgensen – Falsled, 22.5.1778, II 596, enke Maren Hansdatter 27.12.1781, II 927, (~1 Rasmus Mortensen), + gaardafstaaelse og aftægt
Stæhr, Peder Rasmussen – ugift tjenestekarl, Gerup, 10.9.1754, I 369, -L
Stærs, Anne – almisselem, Haagerup, 13.10.1778, II 644
Svarrer, Jørgen Hansen – Brænde-Lydinge, 13.1.1742, I 280, ~1 Anne Andersdatter 16.2.1737, I 209, -L, ~2 Kirsten Rasmusdatter
Svendsdatter, Anna – Lydinggaarde, 30.1.1758, I 389, ~ Peder Nielsen
Svendsdatter, Anna – Lydinggaarde, 30.1.1758, I 389, ~ Peder Nielsen, (~2 …), + 4 gaardafstaaelse og aftægt 14.3.1770, I 450
Svendsdatter, Karen – Krarup, 11.4.1783, II 100, ~ almisselem Marquar Rasmussen
Sørensdatter, Dorthe – Haagerup, 7.8.1776, II 444, ~1 murermester Hans Andersen, ~2 indsidder og murermester Hans Rasch 9.1.1778, II 631
Sørensdatter, Karen – Grønderup, 16.12.1775, II 385, ~ indsidder og almisselem Mogens Nielsen
Sørensdatter, Mette – Kloster-Skovhus, 21.8.1741, I 278, ~ Casper Madsen, (~1 Anne Nielsdatter), + husafstaaelse og aftægt
Sørensdatter, Severina – Egneborg, 23.1.1742, I 281, ~ Hans Ibsen 8.4.1782, II 983, (~1 Karen Pedersdatter 26.7.1733, I 186, ~3 Mette Christiansdatter 26.10.1742, I 288, ~4 Anne Michelsdatter 18.12.1751, I 329)
Sørensen, Henrich – Haagerup, 7.1.1736, I 203, ~ Kirsten Rasmusdatter
Sørensen, Jens – Eskebjærg, 3.1.1788, III 377, ~1 … 12.2.1785, III 49, (~1 Morten Jespersen), ~2 Maren Rasmusdatter 28.11.1787, III 373, -L
Sørensen, Mads – ungkarl og tømrer, Brahe-Trolleborg, 25.3.1783, II 1022, -L
Sørensen, Rasmus – Haagerup, 9.3.1775, II 361, -L, ~1 Karen Henrichsdatter 15.2.1768, I 432, (~1 Rasmus Larsen 7.3.1765, I 412), ~2 Dorthe Nielsdatter
Sørensen, Rasmus – ungkarl, Højrup, 2.7.1796, III 913, 919, -L, (moder; enke Birthe Christensdatter efter Søren Nielsen 19.6.1795, III 864, 877)
Thomasdatter, Johanne – Hostrup, 14.6.1762, I 406, ~1 Hans Jørgensen Storm 1751, (~2 Kirsten Hansdatter)
Thomasen (Thomsen), Christen – indsidder, Gerup, 7.8.1776, II 445, -L, ~1 Dorthe Jørgensdatter 16.1.1743, I 289, (halvbroder berider Oluf Nielsen i Haagerup), ~2 Anne Cathrine Nielsdatter, i Paspaa, 25.9.1789, III 565, 589
Thomassen, Thomas – indsidder, Gerup, 4.11.1772, II 63, ~1 Karen Pedersdatter 12.9.1761, I 403, død for ca 3 aar siden, ~2 Anne Elisabeth Frandsdatter
Thordsen, Johann Heinrich – skovrider, Lammehave, 19.4.1806, III 1462, ~ Maren Hansdatter
Topp, Søren Hansen – Gerup, 9.2.1740, I 222, ~ Maren Rasmusdatter
Wolf, Hans Nielsen – birkedommer, Spanget, 25.6.1731, I 164
Wulf, Jens – Haagerup, bødker, 26.8.1762, I 408, ~ Anne Maria Andersdatter Raun 6.4.1785, III 77, (~2 Hans Bertelsen i Gerup)
Aagaard, Mads Hansen – gaardmand, Fribo, Lydinge, 12.1.1801, III 1187, 1215, 1223, 1227, 1237, ~1 Anne Hansdatter, ~2 Anne Rasmusdatter 6.1.1780, II 777, ~3 Karen Larsdatter IV 1118
Aagaard, Mads Hansen – gaardmand, paa gaarden Fribo, Lydinge, 12.1.1801, III 1187, 1215, 1223, 1227, 1237, ~1 Anne Hansdatter I 413, ~2 Anne Rasmusdatter II 777, ~3 Karen Larsdatter IV 1118
Aamands, Margrethe – enke og almisselem, Haagerup, 4.3.1786, III 132, efter Jørgen Andersen (Kb.)