Holckenhavn 1707-1775

Afskrift af register til skifteprotokol
Holckenhavn Gods 1707-1775
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, Anne – Vindinge, 18/2 1727 II 36, ~1 …?, ~2 husmand Peder Jensen
Andersdatter, Abelone – Vindinge, 6/2 1731, II 56, –L, ~ fisker Christian Johansen Doleph
Andersdatter, Anne – Kullerup, 17/9 1725, II 32, -L, ~ Lars Jespersen, (~1 Maren Larsdatter 12/7 1724, II 19)
Andersdatter, Anne – Rosilde, 12/10 1731, II 58, -L ~ husmand senere gaardmand Jens Eriksen 23/10 1758, II 209, (~2 Dorthea Christensdatter 5/10 1745, II 128 ~3 Kirsten Hansdatter (~2 Peder Andersen))
Andersdatter, Anne – Sulkendrup, 10/2 1714, I 64, ~ gaardmand Hans Sørensen
Andersdatter, Anne – Sulkendrup, 19/1 1771, IV 537, ~ gaardmand Hans Jensen
Andersdatter, Bodil – Kogsbølle, 15/6 1712, I 55, ~ gaardmand Niels Rasmussen Vosse
Andersdatter, Inger – Taarup, 24/8 1717, I 81, ~ gaardmand Jørgen Jeppesen 16/5 1721, II 10, (~2 Karen Nielsdatter 22/5 1770, IV 517 ~2 Peder Andersen)
Andersdatter, Karen – Kogsbølle, 14/8 1713, I 61, ~1 Christen Jensen Smed 11/4 1701, ~2 Espen Hansen Smed 27/4 1748, II 138, (~2 Karen Christensdatter)
Andersdatter, Karen – Taarup, 13/10 1739, III 16, ~ husmand Knud Madsen
Andersdatter, Kirsten – Revsvindinge, 19/1 1734, II 70, ~ gaardmand Søren Hansen 25/7 1754, II 168, (~1 Anne Hansdatter 10/8 1731, II 58, ~3 Sara Christensdatter ~2 Lars Rasmussen)
Andersdatter, Kirsten – Rosilde, 2/3 1752, II 151, -L, ~ gaardmand Rasmus Jørgensen 15/12 1758, II 210, (~2 Johanne Pedersdatter 11/3 1763, IV 57 ~2 Hans Nielsen)
Andersdatter, Maren – Slude, 11/10 1757, II 188, ~ gaardmand Hans Johansen 6/5 1760, II 224, (~2 Marie Andersdatter 6/5 1760, II 224)
Andersdatter, Marie – Slude, 6/5 1760, II 224, ~ gaardmand Hans Johansen 6/5 1760, II 224, (~1 Maren Andersdatter 11/10 1757, II 188)
Andersdatter, Mette – Kogsbølle, 21/9 1757, II 179, ~1 gaardmand Jens Pedersen Otte 10/10 1752, II 159, ~2 gaardmand Hans Larsen Graver 7/11 1763, IV 150, (~2 Maren Mortensdatter, ~2 Rasmus Hansen)
Andersdatter, Mette – Taarup, 17/8 1713, I 62, -L, ~ gaardmand Thomas Larsen 30/4 1737, III 11, -L (~2 Kirsten Hansdatter, ~2 Peder Poulsen 29/4 1743, III 22, -L, ~3 Rasmus Hansen)
Andersen, Anders – gaardmand, Rosilde, 2/8 1764, IV 227, ~1 Karen Larsdatter 18/5 1716, I 76, -L, ~2 Karen Andersdatter død 1754
Andersen, Christen – gaardmand, Kogsbølle, 23/2 1757, II 176, ~ Johanne Rasmusdatter, (~2 Rasmus Nielsen 31/8 1761, IV 12, ~3 gaardmand Poul Hansen)
Andersen, Christen – gaardmand, Taarup, 31/10 1727, II 39, ~ Ingeborg Dorthea Christensdatter 29/12 1728, II 46, (~2 Jens Christian Andersen Vilmand 10/11 1759, II 218, ~2 Maren Nielsdatter)
Andersen, Hans – indsidder, Vindinge, 23/7 1743, II 126, ~ Maren Andersdatter
Andersen, Hans – husmand, Kullerup, 6/5 1762, IV 26, ~ Johanne Dinesdatter
Andersen, Hans – gaardmand, Vindinge, 18/1 1775 IV 590, ~ Kirsten Sørensdatter, (~2 Hans Andersen Pilegaard
Andersen, Jørgen – husmand, Revsvindinge, 19/3 1731, II 57, ~ Maren Andersdatter
Andersen, Jørgen – husmand, Vindinge, 22/1 1757, II 167, ~ Maren Olesdatter
Andersen, Lars – husmand, Taarup, 27/5 1763, IV 79, –L, trolovede Volborg Jørgensdatter 4/12 1776, V 16 -L, (~1 Anders Sørensen 8/3 1763, IV 52, -L, ~2 Lars Jensen (th. Vindinge)) ~1 Inger Andersdatter død 1762
Andersen, Marcus – Kogsbølle, 23/9 1757, II 182, ~ Anne Dinesdatter
Andersen, Niels – gaardmand, Kogsbølle, 19/10 1765, IV 279, ~ Maren Hansdatter
Andersen, Niels – gaardmand, Vindinge, 19/12 1758 II 212, ~ Cathrine Jensdatter, (~2 gaardmand Mikkel Nielsen
Andersen, Peder – gaardmand, Rosilde, 19/3 1738, III 12, ~ Anne Keisdatter 14/7 1740, III 17, (~2 Mads Mikkelsen 25/11 1782, V 80, ~2 Cathrine Nielsdatter død 1762, ~3 Johanne Jensdatter 3/1 1825, VII 438, 442, 444, 451, ~2 Hans Christensen 6/12 1820, VII 409, 442, 444, 451 –L)
Andersen, Peder – indsidder, Frørup, 23/1 1769, IV 499 –L, ~ Anne Rasmusdatter, (~2 Niels Henriksen)
Andersen, Rasmus – husmand, Taarup, 20/6 1768, IV 473, -L, ~ Johanne Jensdatter 3/5 1771, IV 541, -L (~2 Lars Andreassen 26/10 1811, VII 348, ~2 Giertrud Pedersdatter 7/2 1791, VII 17, 18, 35, ~3 Karen Mikkelsdatter)
Andersen, Rasmus – møller, Sulkendrup Mølle, 13/8 1712, I 57 –L, ~ Johanne Larsdatter 25/4 1712, I 47, -L
Andersen, Rasmus – smed og husmand, Avnslev, 16/8 1740, III 16, -L ~ Kirsten Hansdatter, (~1 smed Daniel Poulsen 7/3 1735, III 9)
Andersen, unge Christen – gaardmand, Taarup, 6/7 1735, II 79, ~1 … død ca. 1727, ~2 Karen Larsdatter
Baltzersen, Jørgen – gaardmand, Kogsbølle, 20/12 1746 II 135, ~ Karen Rasmusdatter, (~2 gaardmand Peder Larsen)
Baltzersen, Lars – skrædder og husmand, Kogsbølle, 14/3 1764, IV 187, ~ Margrethe Pedersdatter 14/12 1785, VI 3, 13, (~2 Peder Nielsen død 1774)
Bech, Peder Hansen – møller, Sulkendrup Mølle, 9/10 1766, IV 311, ~ Ellen Marcusdatter 20/4 1803, VII 269, 273, 274, (~2 møller Niels Madsen Blach 13/10 1783, V 85)
Bech, Peder Hansen – møller, Sulkendrup, 9/10 1766, IV 311, ~ Ellen Marcusdatter 20/4 1803, VII 269, 273, 274, (~2 Niels Madsen Blach 13/10 1783, V 85)
Bechmann, Diderik – Vindinge, 24/10 1757, II 188 ~1 …, ~2 Bodil Rasmusdatter
Bentsdatter, Karen – Frørup, 19/10 1752, II 160. ~ husmand Rasmus Rasmussen 5/6 1768, IV 465. (~2 Johanne Johannesdatter 17/3 1789 Grorup Skp. II 294, -L, ~2 Anders Dinesen ~1 Anne Cathrine Knudsdatter 12/8 1768 Grorup skp. II 136)
Bentsen, Peder – gaardmand, Taarup, 22/3 1752, II 154, ~ Karen Andersdatter død 1767, (~2 Hans Jensen 17/11 1773, IV 566 ~2 Karen Jørgensdatter 21/11 1770, IV 232, -L, ~3 Dorthea Clausdatter 10/11 1809, VII 335 ~2 gaardmand Anders Hansen 16/11 1789, V 201 ~3 gaardmand Rasmus Jørgensen ~2 Anne Nielsdatter)
Berentsdatter, Anne Margrethe – Slude, 21/8 1762, IV 21, 29, ~1 gaardmand Anders Christensen 28/5 1741, II 108, (~1 Bodil Dinesdatter 7/5 1715, I 71, ~1 Jens Eriksen 23/12 1709, I 21), ~2 gaardmand Anders Hansen
Berentsdatter, Karen – Sulkendrup, 3/2 1759, II 213, ~1 husmand Dines Nielsen 27/4 1743, II 124 ~2 husmand Just Jensen
Bertelsdatter, Kirsten – Revsvindinge, 10/6 1767, IV 361 ~ husmand Peder Jensen
Bødker, Jørgen Pedersen – Rosilde, 19/3 1731, II 59, ~ Anne Hansdatter 17/6 1747, III 29 (skifte i levende live)
Christensdatter, Anne – Kogsbølle, 30/4 1748, II 142, ~ gaardmand Anders Jensen
Christensdatter, Dorthea – Rosilde, 5/10 1745, II 128, ~ husmand senere gaardmand Jens Eriksen 23/10 1758, II 209, (~1 Anne Andersdatter 12/10 1731, II 58, -L, ~3 Kirsten Hansdatter ~2 Peder Andersen)
Christensdatter, Ingeborg Dorthea – Taarup, 29/12 1728, II 46, ~1 gaardmand Christen Andersen 31/10 1727, II 39, ~2 gaardmand Jens Christian Andersen Vilmand 10/11 1759, II 218, (~ Maren Nielsdatter)
Christensdatter, Karen – Frørup, 13/12 1741, II 121, ~ gaardmand Just Pedersen
Christensdatter, Kirsten – Saaderup, 5/1 1729, II 47, -L, ~1 gaardmand Henrik Hansen 18/10 1726, II 34 -L, ~2 gaardmand Anders Pedersen
Christensdatter, Maren – ugift, Taarup, 29/4 1748, II 139, -L
Christensen, Anders – gaardmand, Slude, 28/3 1741, II 108, ~1 Bodil Dinesdatter 7/5 1715, I 71, (~1 Jens Eriksen 23/12 1709, I 21), ~2 Anne Margrethe Berentsdatter 21/8 1762, IV 21, 29, (~2 Anders Hansen)
Christensen, Anders – gaardmand, Vindinge, 2/10 1746, II 132, ~ Karen Hansdatter
Christensen, Christen – birkedommer, Kogsbølle, 31/8 1756, II 177, 228, ~1 Cathrine Alhed Johansdatter Damph 17/1 1740, II 102, -L, ~2 Maren Larsdatter 6/10 1792, VII 36, 39, 54, (~2 gaardmand Anders Jensen Vilmand, Taarup 18/6 1799, VII 196, 208 ~2 Anne Kirstine Johansdatter 31/12 1823, VII 428 ~2 Lars Pedersen Vilmand)
Christensen, Jens – gaardmand, Vindinge, 7/12 1774, IV 582, ~ Karen Rasmusdatter
Christensen, Jens – husmand, Taarup, 9/3 1752, II 152, -L, ~ Kirsten Nielsdatter
Christensen, Lars – gaardmand, Vindinge, 13/10 1716 I 79, ~ Dorthea Hansdatter, (~2 gaardmand Rasmus Nielsen
Christensen, Poul – gaardmand, Kongenshøj, 13/1 1719, I 83, -L, ~ Barbara Rasmusdatter, (~1 Anders Clemmensen 3/3 1711, I 38)
Christensen, Rasmus – gaardmand, Frørup, 20/7 1728, II 44, ~ Maren Jeppesdatter, (~2 gaardmand Jørgen Jensen)
Christophersen, Peder – gaardmand, Kongenshøj, 2/3 1708, I 13, ~ Dorthea Hansdatter 11/9 1744, II 127, (~2 Ole Madsen 2/3 1711, I 37, ~3 Hans Hansen 14/3 1740, II 103)
Clausdatter, Anne – Taarup, og ægtefælle skipper Rasmus Knudsen 29/12 1757, II 199
Clausen, Jacob – husmand, Slude, 20/3 1760, II 221, 230, ~1 Johanne Jespersdatter 20/1 1740, II 103, ~ Giertrud Hansdatter 20/3 1760, II 221
Clausen, Jørgen – husmand, Sulkendrup, 19/6 1741, II 109, ~ Mette Jørgensdatter 22/1 1763, IV 43, (~1 husmand Peder Jørgensen 1/4 1723, II 17, ~3 Niels Dinesen 3/5 1785, V 100, -L, ~2 Maren Knudsdatter 3/5 1785, V 100, –L)
Clemmensdatter, Johanne – Taarup, 23/3 1758, II 196, ~ gaardmand og murermester Knud Hansen 23/1 1768, IV 439, (~2 Anne Danielsdatter ~2 Jens Hansen 10/10 1772, IV 558 ~3 Hans Rasmussen)
Clemmensdatter, Maren – Kogsbølle, 18/7 1746 II 131, ~1 husmand Peder Hansen Otto 18/10 1731 II 59, ~2 husmand Poul Olesen
Clemmensen, Anders – gaardmand, Kongenshøj, 3/3 1711, I 38, ~ Barbara Rasmusdatter, (~2 Poul Christensen 13/1 1719, I 83, –L)
Clemmensen, Anders – gaardmand, Slude, 5/6 1768, IV 461, ~ Dorthea Jensdatter 11/4 1796, VII 123 (~1 Christen Andersen død 1765, ~2 Jens Pedersen)
Clemmensen, Mikkel – gaardmand, Slude, 5/5 1734, II 75, -L, ~ Anne Villadsdatter
Clemmensen, Niels – gaardmand, Langæble, 7/7 1741, II 12, -L, ~ Karen Andersdatter, (~1 gaardmand Peder Rasmussen 11/6 1725, II 32)
Clemmensen, Rasmus – husmand, Slaaenborghus Taarup, 12/2 1731, III 7, ~1 …, ~2 Anne Nielsdatter 19/2 1732, II 62, III 9. (~1 Jørgen …, ~3 Knud Hansen Damsgaard 4/4 1741, III 17. ~1 … død før 1731
Damph, Cathrine Alhed Johansdatter – Kogsbølle, 17/1 1740, II 102, -L, ~ birkedommer Christen Christensen 31/8 1756, II 177, 228, (~2 Maren Larsdatter 6/10 1792, VII 36, 39, 54, ~2 gaardmand Anders Jensen Vilmand, Taarup 18/6 1799, VII 196, 208, ~2 Anne Kirstine Johansdatter 31/12 1823, VII 428, ~2 Lars Pedersen Vilmand)
Damsgaard, Knud Hansen – husmand og fhv. gaardmand i Frørup, Slaaenborghus v/Taarup, 4/4 1741, III 17, ~1 … død før 1731, ~2 Anne Nielsdatter 19/2 1732, II 62, III 9. (~1 Jørgen …, ~2 Rasmus Clemmensen 12/2 1731, III 7), ~3 Anne Olesdatter
Damsgaard, Mads Pedersen – gaardmand, Sulkendrup, 5/12 1768, IV 493, ~ Karen Andersdatter
Damsgaard, Ole Hansen – gaardmand, Sulkendrup, 14/6 1727, II 37, ~1 Giertrud Larsdatter 2/8 1710, I 30, (~1 Lars …). ~2 Margrethe Sørensdatter 26/3 1755, II 170. (~2 Anders Jensen 8/3 1766, IV 291 ~2 Maren Hansdatter ~2 Jens Pedersen)
Damsgaard, Peder Hansen – gaardmand, Sulkendrup, 25/7 1712, I 56, ~ Maren Rasmusdatter 9/4 1725, II 29, (~2 gaardmand Knud Hansen)
Dideriksdatter, Vilhelmine Marie – Revsvindinge, 22/1 1758, II 191, ~ gaardmand Hans Hansen
Dinesdatter, Bodil – Slude, 7/5 1715, I 71, ~1 Jens Eriksen 23/12 1709, I 21, ~2 Anders Christensen 28/3 1741, II 108, (~2 Anne Margrethe Berentsdatter 21/8 1762, IV 21, 29, ~2 Anders Hansen)
Dinesdatter, Giertrud – Kogsbølle, 21/4 1749, II 146, ~ gaardmand Jørgen Ejlersen 10/4 1778, V 47, (~2 Maren Jensdatter 2/5 1750, II 146 –L, ~3 Karen Thomasdatter)
Dinesen, Anders – møller, Kogsbølle Mølle, 30/9 1741, II 121, ~ Johanne Rasmusdatter 20/9 1763, IV 89, (~2 møller Anders Rasmussen)
Dinesen, Peder – husmand, Taarup, 21/6 1731, II 58, -L, ~ Giertrud Jeppesdatter 4/3 1743, II 125, -L, (~2 Hans Nielsen 22/6 1764, IV 217 ~2 Sidsel Nielsdatter 1/5 1790, VII 15 ~2 Hans Jeppesen død før 1790)
Ejlersen, Rasmus – gaardmand, Taarup, 8/4 1743, III 21, -L, ~ Kirsten Larsdatter 1/8 1749, III 29, (~1 Niels Hansen Lang 3/12 1735, III 10 ~1 Mette Jensdatter 13/4 1711, I 40)
Ejlersen, Svend – gaardmand, Vindinge, 28/6 1764, IV 222, ~ Mette Jensdatter
Eriksdatter, Sidsel – Sulkendrup, 12/2 1756, II 175, -L, ~ Lars Hansen 29/12 1786, VI 9, (~2 Maren Madsdatter død 1782)
Eriksen, Jens – gaardmand, Slude, 23/12 1709, I 21, ~ Bodil Dinesdatter 7/5 1715, I 71 (~2 Anders Christensen 28/3 1741, II 108 ~2 Anne Margrethe Berentsdatter 21/8 1762, III 21, 29 ~2 Anders Hansen)
Eriksen, Jens – Rosilde, husmand senere gaardmand 23/10 1758, II 209 ~1 Anne Andersdatter 12/10 1731, II 58 -L ~2 Dorthea Christensdatter 5/10 1745, II 128 ~3 Kirsten Hansdatter (~2 gaardmand Peder Andersen
Espensen, Christen – smed og husmand, Kogsbølle, 4/2 1765, IV 234, ~ Karen Dinesdatter 9/4 1795, VII 103, 111, (~2 smed Anders Hansen 23/12 1812, VII 369, 370 ~2 Karen Andersdatter)
Frederiksdatter, Maren – Kogsbølle, 18/7 1746, II 132, ~ Anders Rasmussen
Færgemand, Rasmus Jensen – husmand, Dyrehaven, 16/11 1735, II 81, ~ Anne Margrethe Larsdatter, (~1 færgemand Rasmus Knudsen 4/4 1732, II 64, ~3 Villads Pedersen)
Færgemand, Rasmus Knudsen – husmand, Dyrehaven, 4/4 1732, II 64, ~ Anne Margrethe Larsdatter, (~2 husmand Rasmus Jensen Færgemand 16/11 1735, II 81, ~3 Villads Pedersen)
Graver, Hans Larsen – gaardmand, Kogsbølle, 7/11 1763, IV 150, ~1 Mette Andersdatter 21/9 1757, II 179, (~1 gaardmand Jens Pedersen Otte 10/10 1752, II 159), ~2 Maren Mortensdatter, (~2 Rasmus Hansen)
Gundersen, Marcus – husmand, v/Stranden Vindinge, 13/2 1749, II 145, ~ Anne Hansdatter 21/1 1789, V 177, VII 11, 12, 13, (~2 Jeppe Andersen død ca. 1780)
Hansdatter, Anne – Revsvindinge,10/8 1731, II 58, ~ gaardmand Søren Hansen 25/7 1754, II 168, (~2 Kirsten Andersdatter 19/1 1734, II 70 ~3 Sara Christensdatter, ~2 Lars Rasmussen)
Hansdatter, Anne – Sulkendrup, 12/8 1768, IV 485, gaardmand Hans Jørgensen 13/4 1808, VII 310, 359, 360, (~2 Anne Knudsdatter 9/6 1821, VII 412)
Hansdatter, Anne – Taarup, 21/11 1763, IV 162, ~ gaardmand Rasmus Pedersen
Hansdatter, Anne – Taarup, 22/12 1756, III 30, ~ Peder Nielsen (~2 Marie Poulsdatter ~1 Hans Larsen 22/12 1756, II 175)
Hansdatter, Anne – Taarup, 26/2 1732, II 64, - L, ~1 gaardmand Hans Hansen 8/12 1729, II 63, –L, ~2 gaardmand Christen Pedersen
Hansdatter, Anne – Vindinge, 17/6 1747, III 29 (skifte i levende live), ~ bødker Jørgen Pedersen 19/3 1731, II 59
Hansdatter, Anne – Vindinge, 7/12 1731, II 62, ~ Lars Nielsen
Hansdatter, Cathrine – Kogsbølle, 9/3 1753, II 167, ~ gaardmand Christen Madsen 14/4 1764, IV 200, (~2 Marie Hansdatter død 1772 ~2 Mogens Madsen 24/6 1793, VII 53, 61, (~2 Anne Jensdatter 19/1 1785, V 98, ~3 Bodil Jensdatter, ~2 gaardmand Mads Christensen)
Hansdatter, Dorthea – Kogsbølle, 7/8 1728, II 45, ~ gaardmand Jens Pedersen
Hansdatter, Dorthea – Kongenshøj, 11/9 1744, II 127, ~1 Peder Christophersen 2/3 1708, I 13 ~2 Ole Madsen 2/3 1711, I 37, ~3 Hans Hansen 14/3 1740, II 103
Hansdatter, Giertrud – enke, Taarup, 7/7 1721 II 11, ~1 Simon …, ~2 Hans …, 3 efter boelsmand Mads Hansen Koch
Hansdatter, Giertrud – Slude, 20/3 1760, II 221 ~ husmand Jacob Clausen 20/3 1760, II 221, 230 ~1 Johanne Jespersdatter 20/1 1740, II 103
Hansdatter, Giertrud – Taarup, 29/1 1752, II 148, ~ husmand Rasmus Simonsen, (~1 Maren Hansdatter 19/8 1739, II 101, (~1 …?), ~2 husmand tømmermand Rasmus Larsen 19/8 1718, I 82 -L
Hansdatter, Johanne – Frørup, 9/8 1754, II 169 ~ indsidder Mads Pedersen 13/12 1785, VI 5
Hansdatter, Johanne – Revsvindinge, og ægtefælle Mads Jensen 16/5 1759, II 214 -L
Hansdatter, Johanne – Øksendrup, 11/1 1737, II 84 ~ indsidder Mikkel Larsen
Hansdatter, Karen – Kogsbølle, 31/3 1736, II 82 ~ indsidder Niels Mathiassen
Hansdatter, Karen – Taarup, 21/4 1711, I 42 ~ gaardmand Dines Pedersen 17/4 1714, I 66 ~2 Maren Sørensdatter ~2 Erik Jensen
Hansdatter, Kirsten – Kullerup, 9/4 1711, I 39 ~1 Ole …?, ~2 gaardmand Knud Rasmussen 21/11 1727, II 37 ~2 Karen Jensdatter 20/9 1763, IV 95 ~2 Morten Poulsen
Hansdatter, Kirsten – Taarup, 17/11 1752, II 160 -L ~ Rasmus Nielsen
Hansdatter, Maren – Frørup, 12/4 1763, IV 69, -L, ~ gaardmand Jens Rasmussen, (~2 Karen Pedersdatter)
Hansdatter, Maren – Taarup, 19/8 1739 II 101, ~1 Hans … ?, ~2 husmand og tømmermand Rasmus Larsen 19/8 1718 I 82 –L, ~3 husmand Rasmus Simonsen, (~2 Giertrud Hansdatter 29/1 1752 II 148)
Hansdatter, Marie – Kogsbølle, 3/5 1762, IV 16, –L, ~ Hans Andersen Kudsk
Hansdatter, Sidsel – Sulkendrup, 8/3 1731, II 56, ~ gaardmand Mads Pedersen, (~2 Elisabeth Pedersdatter 5/7 1740, II 104 ~3 Karen Knudsdatter 8/2 1757, II 177)
Hansen, Clemmen – gaardmand, Kogsbølle, 19/9 1767, IV 378, ~ Dorthea Nielsdatter 14/12 1785, VI 3
Hansen, Espen – smed, Kogsbølle, 27/4 1748, II 138, ~1 Karen Andersdatter 14/8 1713, I 61, (~1 smed Christen Jensen 11/4 1701), ~2 Karen Christensdatter
Hansen, Hans – gaardmand, Kongenshøj, 14/3 1740, II 103, ~ Dorthea Hansdatter 11/9 1744, II 127, (~1 Peder Christophersen 2/3 1708, I 13, ~2 gaardmand Ole Madsen 2/3 1711, I 37)
Hansen, Hans – gaardmand, Revsvindinge, 20/6 1730, II 54, -L, ~ Maren Hansdatter
Hansen, Hans – gaardmand, Taarup, 8/12 1729, II 63, -L, ~ Anne Hansdatter 26/2 1732, II 64, -L, (~2 Christen Pedersen)
Hansen, Hans – husmand og smed, Taarup, 21/7 1756, II 175, ~ Karen Rasmusdatter
Hansen, Hans – smed, Frørup, 24/2 1767, IV 349, ~ Abelone Larsdatter, (~2 smed Johannes Jacobsen 26/7 1790, VII 5, 16, –L)
Hansen, Henrik – gaardmand, Saaderup, 18/10 1726, II 34, -L, ~ Kirsten Christensdatter 5/1 1729, II 47, -L, (~2 gaardmand Anders Pedersen)
Hansen, Henrik – husmand og væver, Kogsbølle, 26/4 1746, II 129, ~1 Anne Kirstine Pedersdatter 21/4 1722, II 14, ~2 Maren Andersdatter
Hansen, Jens – husmand, Vindinge, 9/2 1764, IV 174, -L, ~ Margrethe Johansdatter 21/8 1769, IV 505, (~1 husmand og hjulmand Hans Sørensen 21/7 1763, IV 82, ~3 Anders Pedersen 14/10 1797, VII 152, (~2 Karen Hansdatter 17/11 1824, VII 437))
Hansen, Jens – Taarup, 10/10 1772, IV 558, ~ Anne Danielsdatter, (~1 gaardmand og murermester Knud Hansen 23/1 1768, IV 439 (~1 Johanne Clemmensdatter 23/3 1758, II 196) ~3 Hans Rasmussen))
Hansen, Jørgen – gaardmand, Rosildegaard, 8/4 1763, IV 61, ~1 Karen Knudsdatter 15/12 1755, II 172, ~2 Kirsten Rasmusdatter 20/10 1785, V 109, (~2 Peder Larsen 23/1 1808, VII 306, 418 ~2 Maren Bendixdatter arvingsklage over samfrændsskifte af 26/10 1821, 10/3 1827, VII 459)
Hansen, Knud – gaardmand og murermester, Taarup, 23/1 1768, IV 439, ~1 Johanne Clemmensdatter 23/3 1758, II 196, ~2 Anne Danielsdatter, (~2 gaardmand Jens Hansen 10/10 1772, IV 558 ~3 gaardmand Hans Rasmussen)
Hansen, Lars – gaardmand, Revsvindinge, 7/1 1764, IV 170, ~ Karen Andersdatter, (~2 gaardmand Rasmus Stephensen)
Hansen, Lars – husmand og smed, Vindinge, 27/4 1748, II 137, ~ Inger Nielsdatter
Hansen, Mads – gaardmand, Taarup, 15/3 1712, I 43, ~1 Kirsten Pedersdatter, ~2 Johanne Rasmusdatter, ~3 Anne Marie Poulsdatter 30/3 1734, II 72 (~2 Clemmen Mikkelsen)
Hansen, Mikkel – gaardmand, Sulkendrup, 10/6 1722, II 16, ~ Anne Andersdatter
Hansen, Niels – gaardmand, Revsvindinge, 19/1 1711, I 31, ~ Anne Rasmusdatter, (~1 gaardmand Niels Pedersen 7/6 1707, I 1, ~3 gaardmand Niels Hansen)
Hansen, Peder – gaardmand, Kogsbølle, 15/2 1763, IV 50, ~1 Karen Pedersdatter 25/2 1741, II 106, ~2 Karen Larsdatter
Hansen, Peder – gaardmand, Kogsbølle, 26/1 1768, IV 447, ~ Maren Jørgensdatter, (~1 Hans Rasmussen 18/3 1755, II 170, ~1 Maren Jørgensdatter 26/7 1751, II 144), ~3 Jacob Pedersen)
Hansen, Peder – gaardmand, Lamdrup, 26/1 1732, II 62 ~ Karen Nielsdatter (~2 gaardmand Hans Andersen)
Hansen, Peder – gaardmand, Langæble, 1/12 1729, II 52, ~ Kirsten Rasmusdatter
Hansen, Peder – gaardmand, Vindinge, 30/7 1767, IV 372, ~ Mette Margrethe Svendsdatter, (~2 Niels Andersen 10/12 1794, VII 97, 117)
Hansen, Rasmus – gaardmand, Sentved, 8/7 1723, II 19, 86, ~ Maren Rasmusdatter 21/12 1728, II 45, 86, (~2 gaardmand Anders Pedersen)
Hansen, Rasmus – gaardmand, Taarup, 29/12 1755, II 172, ~ Giertrud Christensdatter
Hansen, Søren – gaardmand, Revsvindinge, 25/7 1754, II 168, ~1 Anne Hansdatter 10/8 1731, II 58, ~2 Kirsten Andersdatter 19/1 1734, II 70, ~3 Sara Christensdatter, (~2 gaardmand Lars Rasmussen)
Hansen, Zohne – gaardmand, Taarup, 28/12 1743, III 22, -L, ~ Karen Rasmusdatter 28/12 1743, III 22, (~1 gaardmand Jacob Rasmussen Smed)
Henriksdatter, Mette – Kullerup, 18/1 1741, II 106, ~ Jørgen Hansen
Hindsesen, Anders – gaardmand, Taarup, 19/6 1738, II 93, ~ Maren Andersdatter
Hindsesen, Hans – gaardmand, Taarup, 14/5 1716, I 73, ~ Johanne Hansdatter, (~2 Claus Rasmussen 10/2 1742, II 122)
Hjulmand, Hans Pedersen – gaardmand, Kogsbølle, 18/7 1740 II 105, 126, ~1 Sidsel Knudsdatter 15/10 1733 II 66, (~1 Thyge Andersen), ~2 Else Rasmusdatter, (~2 Mads Nielsen, bortrømt, ~3 Mads Pedersen 11/10 1754 II 165, ~4 Niels Henriksen)
Hjulmand, Hans Sørensen – husmand, Vindinge, 21/7 1763, IV 82, ~ Margrethe Johansdatter 21/8 1769, IV 505, (~2 Jens Hansen 9/2 1764 IV 178 -L, ~3 Anders Pedersen 14/10 1797, VII 152 (~2 Karen Hansdatter 17/11 1824, VII 437))
Holch, Hans Jensen – gaardmand, Frørup, og hustru Elisabeth Pedersdatter 29/4 1748, II 140
Holm, Ejler Johansen – skytte, Kogsbølle, 27/8 1761, IV 2, 211, ~1 Birgitte Rasmusdatter 29/5 1728, II 41, ~2 Volborg Rasmusdatter
Holst, Mathias Berentsen – forpagter, Holckenhavn, 11/10 1736, II 82, -L, ~ Maren Jensdatter Hind
Jacobsdatter, Mette – Kogsbølle, 27/1 1744, II 126, ~ husmand og bødker Jeppe Hansen
Jacobsen, Rasmus – gaardmand, Taarup, 23/12 1773, IV 571, ~1 Johanne Sørensdatter 23/3 1758, II 194, ~2 Karen Madsdatter
Jacobsen, Rasmus – indsidder, Taarup, 8/12 1733, II 69, ~ Karen Hansdatter
Jensdatter, Anne – Kogsbølle, 2/11 1747, II 136, ~ Jørgen Rasmussen død før 1785, ~2 … 14/12 1785, VI 4, 7
Jensdatter, Anne – Kogsbølle, 22/6 1708, I 14, -L, ~ gaardmand Jens Pedersen
Jensdatter, Anne – Taarup, 22/2 1756, III 30 ~1 boelsmand Rasmus Rasmussen død 1709, ~2 boelsmand Søren Larsen død 1746
Jensdatter, Anne Margrethe – Kogsbølle, 12/6 1758, II 197, -L, ~ gaardmand Jens Sørensen
Jensdatter, Dorthea – Langæble, 9/6 1759, II 213, ~ gaardmand Anders Pedersen 27/7 1761, IV 1, (~2 Anne Simonsdatter 8/6 1771, IV 546), ~2 Anders Hansen
Jensdatter, Dorthea – Slude, 11/4 1796, VII 123, ~1 gaardmand Christen Andersen død 1765, ~2 Anders Clemmensen 5/6 1768, IV 461, ~3 Jens Pedersen
Jensdatter, Dorthea – trolovet, Rosilde, 18/11 1763, IV 158, -L, trolovet med gaardmand Poul Mortensen 17/1 1800, VII 221, -L, (~ Karen Hansdatter ~2 Hans Poulsen)
Jensdatter, Ingeborg – Vindinge, 7/9 1758, II 211, -L, ~ soldat Ole Christiansen
Jensdatter, Johanne – Taarup, 3/5 1771, IV 54, -L, ~1 husmand Rasmus Andersen 20/6 1768, IV 473, -L, ~2 Lars Andreassen 26/10 1811, VII 348, (~2 Giertrud Pedersdatter 7/2 1791, VII 17, 18, 35, ~3 Karen Mikkelsdatter)
Jensdatter, Karen – Kogsbølle, 5/7 1723, II 17, ~ husmand Lars Nielsen
Jensdatter, Karen – Kullerup, 20/7 1763, IV 95, ~1 gaardmand Knud Rasmussen 21/11 1727, II 37 (~1 Kirsten Hansdatter 9/4 1711, I 39, ~1 Ole …), ~2 gaardmand Morten Poulsen
Jensdatter, Maren – Kogsbølle, 2/5 1750, II 146, -L, ~ gaardmand Jørgen Ejlersen 10/4 1778, V 47, (~2 Giertrud Dinesdatter 21/4 1749, II 146, ~3 Karen Thomasdatter)
Jensdatter, Maren – Kogsbølle, 4/3 1720, II 2, ~ Hans Rasmussen 22/9 1742, II 124, (~2 Maren Olesdatter)
Jensdatter, Mette – Taarup, 13/4 1711, I 40, ~ gaardmand Niels Hansen Lang 3/12 1735, III 10, (~2 Kirsten Larsdatter 1/8 1749, III 29 ~2 Rasmus Ejlersen 8/4 1743, III 21 –L)
Jensen, Anders – gaardmand, Kongenshøj, 4/5 1768, IV 456, ~ Karen Rasmusdatter, (~2 gaardmand Hans Poulsen)
Jensen, Anders – gaardmand, Sulkendrup, 8/3 1766, IV 291, ~1 Margrethe Sørensdatter 26/5 1755, II 170 (~1 gaardmand Ole Hansen Damsgaard 14/6 1727, II 37 ~1 Giertrud Larsdatter 2/8 1710, I 30, ~1 Lars …), ~2 Maren Hansdatter, (~2 Jens Pedersen)
Jensen, Christen – gaardmand, Kogsbølle, 15/6 1716 I 77, ~ Johanne Jensdatter, (~2 gaardmand Jørgen Pedersen)
Jensen, Christen – smed og husmand, Kogsbølle, 11/4 1701, ~ Karen Andersdatter 14/8 1713, I 61 (~2 smed husmand Espen Hansen 27/4 1748, II 138 (~2 Karen Christensdatter))
Jensen, Hans – Gislev Holme, 28/2 1743, III 21, ~ Kirsten Rasmusdatter
Jensen, Hans – gaardmand, Taarup, 1711 1733, IV 566, ~1 Karen Andersdatter død 1767 (~1 gaardmand Peder Bentsen 22/3 1752, II 154), ~2 Karen Jørgensdatter 21/11 1770, IV 232, -L, ~3 Dorthea Clausdatter 10/11 1809, VII 335, (~2 gaardmand Anders Hansen 16/11 1789, V 201, ~3 gaardmand Rasmus Jørgensen, (~2 Anne Nielsdatter))
Jensen, Lars – gaardmand, Kogsbølle, 12/4 1758, II 202, ~ Anne Madsdatter død 1758, (~1 Peder Rasmussen 2/11 1747, II 136)
Jensen, Mads – Revsvindinge, og hustru Johanne Hansdatter 16/5 1759, II 214, -L
Jensen, Niels – gaardmand, Kogsbølle, 22/3 1710, I 25, ~ Karen Henningsdatter
Jensen, Niels – gaardmand, Taarup, og hustru Inger Rasmusdatter 11/10 1757, II 187
Jensen, Peder – gaardmand, Rosilde, 8/1 1763 IV 39, ~1 Anne Mikkelsdatter 6/6 1752 II, -L, (~1 gaardmand Jens Larsen 6/9 1748 II 145 -L), ~2 Inger Madsdatter 2/6 1780 V 61, (~2 Hans Knudsen 30/7 1794 VII 82, 87, 94, ~2 Dorthea Rasmusdatter, ~2 Jørgen Pedersen 17/11 1824 VII 437)
Jensen, Rasmus – gaardmand, Kongenshøj, 19/5 1752 II 155 ~ Maren Poulsdatter, (~1 gaardmand Jens Poulsen 19/5 1752 II 155)
Jeppesdatter, Giertrud – Taarup, 4/3 1743 II 125, -L, ~1 husmand Peder Dinesen 21/6 1731 II 58, -L, ~2 husmand Hans Nielsen 22/6 1764 IV 217, (~2 Sidsel Nielsdatter 1/5 1790 VII 2, 15, ~2 Hans Jeppesen død, født 1790
Jeppesen, Jørgen – Teglgaard v/Taarup, 16/5 1721 II 10, ~1 Inger Andersdatter 24/8 1717 I 81, ~2 Karen Nielsdatter 22/3 1770 IV 517, (~2 gaardmand Peder Andersen)
Jespersdatter, Johanne – Slude, 20/1 1740 II 103, ~ husmand Jacob Clausen 20/3 1760 II 221, 230, (~2 Giertrud Hansdatter 20/3 1760 II 221)
Jespersen, Niels – gaardmand, Rosilde, 21/4 1763 IV 76 ~ Anne Olesdatter
Johansdatter, Margrethe – Vindinge, 21/8 1769 IV 505 ~1 husmand og hjulmand Hans Sørensen 21/7 1763 IV 82, ~2 Jens Hansen 9/2 1704 IV 178 -L, ~3 Anders Pedersen 14/10 1797 VII 152, (~2 Karen Hansdatter 17/11 1824 VII 473)
Johansen, Hans – gaardmand, Slude, 6/5 1760 II 224, ~1 Maren Andersdatter 11/10 1757 II 188, ~2 Marie Andersdatter 6/5 1760 II 224
Justesdatter, Kirsten – Lille Mølle, Revsvindinge, 27/1 1716, I 72, ~1 møller Ditlev …, ~2 møller Peder Pedersen 15/1 1755, II 170, (~2 Kirsten Pedersdatter 13/12 1736, II 84)
Justesen, Hans – gaardmand, Slude, 22/1 1734, II 70, ~ Dorthea Jensdatter, (~2 gaardmand Morten Henriksen)
Jørgensdatter, Karen – Kongenshøj, 25/3 1729 II 48, ~ gaardmand Rasmus Pedersen Kiær 17/4 1752 II 154, (~2 Anne Nielsdatter)
Jørgensdatter, Karen – Kullerup, 5/8 1707 I 6, -L, ~ Jørgen Stephensen
Jørgensdatter, Karen – Taarup, 21/11 1770 IV 232, -L, ~ gaardmand Hans Jensen 17/11 1773 IV 566, (~1 Karen Andersdatter død 1767, (~1 Peder Bentsen 22/3 1752 II 154), ~3 Dorthea Clausdatter 10/11 1809 VII 335, (~2 gaardmand Anders Hansen 16/11 1789 V 204, ~3 gaardmand Rasmus Jørgensen, ~2 Anne Nielsdatter)
Jørgensdatter, Maren – Kogsbølle, 26/7 1751 II 144 ~ gaardmand Hans Rasmussen 18/3 1755 II 170, (~2 Maren Jørgensdatter, ~2 Peder Hansen 26/1 1768 IV 447, ~3 Jacob Pedersen)
Jørgensdatter, Volborg – Taarup, 4/12 1776, V 16 –L, ~1 Anders Sørensen 8/3 1763, IV 52 -L, trolovet med Lars Andersen 27/5 1763, IV 79 –L, ~3 husmand Lars Jensen, (~1 Inger Andersdatter død 1762)
Jørgensen, Hans – gaardmand, Frørup, 6/4 1743 II 124 –L, ~ Johanne Christophersdatter, (~2 gaardmand Peder Rasmussen)
Jørgensen, Peder – husmand, Sulkendrup, 1723 1/4 II 17 ~ Mette Jørgensdatter 1763 22/1 IV 43, (~2 husmand Jørgen Clausen 1741 19/6 II 109, ~3 husmand Niels Dinesen 1785 3/5 V 100, -L, (~2 Maren Knudsdatter 1785 3/5 V 100 –L)
Jørgensen, Rasmus – gaardmand, Rosilde, 1758 15/12 II 210, ~1 Kirsten Andersdatter 1752 2/3 II 151, -L, ~2 Johanne Pedersdatter 1763 11/3 IV 57, (~2 Hans Nielsen)
Keisdatter, Anne – Rosilde, 14/7 1740 III 17, ~1 gaardmand Peder Andersen 19/3 1738, III 12, ~2 gaardmand Mads Mikkelsen 25/11 1782 V 80, (~2 Cathrine Nielsdatter død 1762, ~3 Johanne Jensdatter 3/1 1825 VII 438, 442, 444, 451, ~2 Hans Christensen 6/12 1820 VII 438, 442, 444, 451)
Keisen, Jacob – ugift, Rosilde, 9/3 1742 III 18, –L
Kiær, Rasmus Pedersen – gaardmand, Kongenshøj, 17/4 1752 II 154, ~1 Karen Jørgensdatter 25/3 1729 II 48, ~2 Anne Nielsdatter
Knudsdatter, Else – Kogsbølle, 3/2 1749 II 145, ~1 murermester Hans Nielsen 3/2 1721 II 9, ~2 husmand Johan Corneliussen
Knudsdatter, Karen – Rosildegaard, 15/12 1755 II 172 ~ gaardmand Jørgen Hansen 8/4 1763 IV 61, (~2 Kirsten Rasmusdatter 20/10 1785 V 109, ~2 gaardmand Peder Larsen 23/1 1808 VII 306, 418, ~2 Maren Bendixdatter, arvings klage over samfrændsskifte af 26/10 1821, 10/3 1827 VII 459)
Knudsdatter, Karen – Sulkendrup, 8/2 1757 II 177, ~ gaardmand Mads Pedersen, (~1 Sidsel Hansdatter 8/3 1731 II 56, ~2 Elisabeth Pedersdatter 5/7 1740 II 104)
Knudsdatter, Sidsel – Kogsbølle, 15/10 1733, II 66, ~1 Thyge [Andersen], ~2 Hans Pedersen Hjulmand 18/7 1740, II 105, 126, (~2 Else Rasmusdatter, ~2 Mads Nielsen bortrømt, ~3 Mads Pedersen 11/10 1754, II 169, ~4 Niels Henriksen)
Knudsdatter, Sidsel – Taarup, 6/12 1757 II 189, ~1 husmand Anders Poulsen Ladefoged 8/6 1752 II 157, ~2 husmand Rasmus Larsen Smed 26/11 1762 IV 36, (~2 Maren Jørgensdatter 10/12 1777 V 36, ~2 Knud Jensen)
Knudsen, Mads – gaardmand, Kogsbølle, 18/4 1757 II 178 ~1 Anne Thygesdatter 19/1 1751 II 147, ~2 Sidsel Pedersdatter 11/7 1793 VII 54, (~2 Rasmus Hansen)
Knudsen, Mads – skomager, Kogsbølle, 16/1 1760 II 221, ~1 Giertrud Nielsdatter 19/11 1737 II 87, ~2 Juliane Kirstine Jacobsdatter, (~2 Niels Madsen)
Knudsen, Rasmus – færgemand, Dyrehaven, 4/4 1732 II 64, ~ Anne Margrethe Larsdatter, (~2 Rasmus Jensen 16/11 1735 II 81, ~3 Villads Pedersen)
Knudsen, Rasmus – skipper Taarup, og hustru Anne Clausdatter 29/12 1757 II 199
Kragh, Anders Hansen – husmand, Taarup, 30/12 1759 II 219, ~ Mette Larsdatter 1/6 1758 II 196
Kragh, Hans Pedersen – indsidder, Kogsbølle, 5/12 1733 II 68
Kragh, Jens Pedersen – husmand, Kogsbølle, 26/11 1729 II 51, ~ Dorthea Steensdatter
Kull, Peder Hansen – Taarup, gaardmand 28/12 1756 III 30, ~ Maren Rasmusdatter 13/12 1785 VI 6
Ladefoged, Anders Poulsen – husmand, Taarup 8/6 1752, II 157 ~ Sidsel Knudsdatter 6/12 1757, II 189, (~2 Rasmus Larsen Smed 26/11 1762, IV 36, ~2 Maren Jørgensdatter 10/12 1777, V 36, ~2 Knud Jensen)
Lang, Hans Nielsen – gaardmand, Frørup, 27/1 1758 II 193, ~ Margrethe Jørgensdatter +1784, (~2 gaardmand Peder Jørgensen Lang 19/4 1785 V 105 –L, ~2 Karen Jensdatter 24/1 1816 VII 389, 391 –L, ~2 Hans Christensen Lang 24/1 1816 VII 389, 391 –L)
Lang, Hans Nielsen – gaardmand, Taarup, 27/1 1758 II 193, ~ Margrethe Jørgensdatter død 1784, (~2 gaardmand Peder Jørgensen 19/4 1785 V 105, –L, ~2 Karen Jensdatter 24/1 1816 VII 389, 391, –L, ~2 Hans Christensen Lang 24/1 1816 VII 389, 391, –L)
Lang, Niels Hansen – gaardmand, Taarup, 3/12 1735, III 10, ~1 Mette Jensdatter 13/4 1711, I 40, ~2 Kirsten Larsdatter 1/8 1749, III 29, (~2 Rasmus Ejlersen 8/4 1743, III 21 -L)
Lange, Holger Jensen – skytte, Holckenhavn, 20/9 1757 II 206, ~ Birthe Cathrine Jespersdatter, (~2 Niels Jørgensen)
Larsdatter, Anne – Sulkendrup, 9/2 1734 II 72, ~ gaardmand Poul Rasmussen
Larsdatter, Bodil – Lamdrup, 12/6 1771 IV 554, ~ gaardmand Christen Christensen 7/9 1795 VII 113, 118, (~2 Bente Marie Hansdatter)
Larsdatter, Else – Kongenshøj, 4/5 1768 IV 451, ~ gaardmand Niels Clemmensen
Larsdatter, Giertrud – Sulkendrup, 2/8 1710 I 30, ~1 Lars …, ~2 gaardmand Ole Hansen Damsgaard 14/6 1727 II 37, (~2 Margrethe Sørensdatter 26/3 1755 II 170, ~2 Anders Jensen 8/3 1766 IV 291, ~2 Maren Hansdatter, ~2 Jens Pedersen)
Larsdatter, Johanne – Sulkendrup Mølle, 25/4 1712 I 47, –L, ~ møller Rasmus Andersen 13/8 1712 I 57, –L
Larsdatter, Karen – Rosilde, 18/5 1716 I 76, –L, ~ gaardmand Anders Andersen 2/8 1764 IV 227, (~2 Karen Andersdatter +1754)
Larsdatter, Karen – Taarup, 19/8 1765 IV 269, ~ gaardmand Lars Justesen
Larsdatter, Kirsten – Taarup, 1/8 1749 III 29, ~1 gaardmand Niels Hansen Lang 3/12 1735 III 10, (~1 Mette Jensdatter 13/4 1711 I 40), ~2 gaardmand Rasmus Ejlersen 8/4 1743 III 21 –L
Larsdatter, Maren – enke og almisselem, Kogsbølle, 14/12 1785 VI 3, 11 efter Knud Nielsen
Larsdatter, Maren – Kullerup, 12/7 1724 II 19, ~ Lars Jespersen, (~2 Anne Andersdatter 17/9 1725 II 32, –L)
Larsdatter, Maren – Kullerup, 23/6 1735 II 78, ~ daglejer Jens Nielsen
Larsdatter, Mette – Frørup, 1/6 1758 II 196, ~ husmand Anders Hansen Kragh 30/12 1759 II 219
Larsen, Baltzer – enkemand og skrædder, Kogsbølle, 30/9 1763 IV 99, efter Anne Hansdatter
Larsen, Hans – soldat, Revsvindinge, 3/9 1757 II 183 –L
Larsen, Hans – Taarup, 22/12 1756 II 175, ~ Marie Poulsdatter, (~2 Peder Nielsen, ~1 Anne Hansdatter 22/12 1756 III 30)
Larsen, Jens – Rosilde, 6/9 1748 II 145 –L, ~ Anne Mikkelsdatter 6/6 1752 II 156, –L, (~2 Peder Jensen 8/1 1763 IV 39, ~2 Inger Madsdatter 2/6 1780 V 61, ~2 Knud Hansen 30/7 1794 VII 82, 87, 94, ~2 Dorthea Rasmusdatter, ~2 Jørgen Pedersen 17/11 1824 VII 437)
Larsen, Niels – smed, Vindinge, 11/3 1710 I 24, ~ Karen Rasmusdatter
Larsen, Rasmus – husmand og tømmermand, Taarup, 19/8 1718 I 82 –L, ~ Maren Hansdatter 19/8 1739 II 101, ~1 Hans … ?, ~3 husmand Rasmus Simonsen, (~2 Giertrud Hansdatter 29/1 1752 II 148)
Larsen, Thomas – gaardmand, Taarup, 30/4 1737 III 11 –L, ~1 Mette Andersdatter 17/8 1713 I 62, –L, ~2 Kirsten Hansdatter, (~2 Peder Poulsen 29/4 1743 III 22 –L, ~3 Rasmus Hansen)
Luchmann, Ditlev – ugift gartner, Holckenhavn, 27/8 1754, II 173, –L
Ludvig(sen), Christian – indsidder, Vindinge, 29/4 1747 III 28, ~ Maren Andersdatter
Madsdatter, Giertrud – Taarup, 29/9 1774 IV 578, ~ gaardmand Ole Marcussen død 1782, (~2 Margrethe Kirstine Poulsdatter 29/3 1802 VII 252, ~2 gaardmand Rasmus Rasmussen 16/10 1812 VII 367, ~2 Ellen Nielsdatter IV 39)
Madsdatter, Karen – Lille Mølle, Revsvindinge, 12/6 1765, IV 250, ~ møller Peder Hansen
Madsdatter, Kirsten – Kogsbølle, 8/4 1734 II 74, ~ unge Rasmus Andersen Pihl 8/12 1755 II 171, (~2 Maren Jensdatter 16/4 1786 VI 7)
Madsdatter, Maren – Sulkendrup, 17/10 1789, V 187, ~ indsidder Rasmus Hansen
Madsen, Christen – gaardmand, Kogsbølle, 14/4 1764 IV 200, ~1 Cathrine Hansdatter 9/3 1753 II 167, ~2 Marie Hansdatter død1772, (~2 Mogens Madsen 24/6 1793 VII 53, 61, ~2 Anne Jensdatter 19/1 1785 V 98, ~3 Bodil Jensdatter, ~2 gaardmand Mads Christensen)
Madsen, Christen – husmand, Taarup, 6/11 1741 III 18, –L, ~ Karen Hansdatter, (~1 husmand Rasmus Rasmussen 13/11 1727 III 7, ~2 Rasmus Nielsen)
Madsen, Hans – gaardmand, Lamdrup, 11/7 1774 IV 574, ~ Giertrud Jensdatter, (~1 gaardmand Peder Pedersen 14/11 1737 II 86)
Madsen, Jacob – Taarup, (død1758) 7/6 1760 II 223, ~1 …, ~2 Bodil Andersdatter, som flytter til Slude 1758
Madsen, Knud – Blankenborghus, skomager og hustru Maren Pedersdatter 3/2 1758 II 197
Madsen, Niels – indsidder Vindinge, og hustru Johanne Svendsdatter 23/10 1763 IV 121
Madsen, Ole – gaardmand, Kongenshøj, 2/3 1711 I 37, ~ Dorthea Hansdatter 11/9 1744 II 127, (~1 gaardmand Peder Christophersen 2/3 1708 I 13, ~3 gaardmand Hans Hansen 14/3 1740 II 103)
Madsen, Peder – ugift, Rosilde, 7/12 1774 IV 585, –L
Madsen, Poul – gaardmand, Taarup, 16/9 1760 II 223, ~ Johanne Marcusdatter
Madsen, Rasmus – husmand, Dyrehaven, og hustru Abel Cathrine Olesdatter Rode 30/7 1751 II 161
Madsen, Rasmus – husmand, Kogsbølle, 25/6 1733 66, –L, ~ Anne Olesdatter, (~2 Morten Pedersen)
Madsen, Thyge – gaardmand, Kogsbølle, 21/9 1757 II 181, ~ Maren Andersdatter
Meyer, Frederik Martin von – kaptajn, Holckenhavn, 9/7 1821 VII 414, 424, –L
Mikkelsdatter, Anne – Rosilde, 6/6 1752 II 156 –L, ~1 gaardmand Jens Larsen 6/9 1748 II 145 –L, ~2 gaardmand Peder Jensen 8/1 1763 IV 39, (~2 Inger Madsdatter 2/6 1780 V 61, ~2 Hans Knudsen 30/7 1794 VII 82, 87, 94, ~2 Dorthea Rasmusdatter, ~2 Jørgen Pedersen 17/11 1824 VII 437)
Mikkelsdatter, Karen – Taarup, 5/5 1724 III 5, –L, ~ gaardmand Hans Madsen
Mikkelsen, Johan – gaardmand, Rosilde, 10/3 1764 IV 182, ~ …
Mikkelsen, Villads – ugift, Taarup, 27/3 1722 III 3, –L
Mortensen, Poul – gaardmand, Sulkendrup, 18/1 1708 I 9, ~1 Maren Jeppesdatter 25/2 1693, ~2 Maren Larsdatter, (~2 gaardmand Christen Larsen)
Murermester, Hans Nielsen – Kogsbølle, 3/52 1721 II 9, ~ …, ~2 Johan Corneliussen
Murermester, Knud Hansen – gaardmand, Taarup, 23/1 1768 IV 439, ~1 Johanne Clemmensdatter 23/3 1758 II 196, ~2 Anne Danielsdatter, (~2 Jens Hansen 10/10 1772 IV 558, ~3 Hans Rasmussen)
Møller, Anders Dinesen – Kogsbølle Mølle, 30/9 1741 II 121, ~ Johanne Rasmusdatter 20/9 1763 IV 89, (~2 møller Anders Rasmussen)
Møller, Lorents Nielsen – Sulkendrup Mølle, 3/2 1723 II 20, ~ Abelone Rasmusdatter Faber, (~2 Peder Jørgensen Ronander)
Møller, Peder Pedersen – Lille Mølle, Revsvindinge, 15/1 1755 II 170, ~1 Kirsten Justsdatter 27/1 1716 I 72, (~1 Ditlev …), ~2 Kirsten Pedersdatter 13/12 1736 II 84
Møller, Rasmus Andersen – Sulkendrup Mølle, 13/8 1712 I 57, –L, ~ Johanne Larsdatter 25/4 1712 I 47, –L
Nielsdatter, Anne – Kogsbølle, 26/11 1729 II 52, ~ husmand Peder Jensen Kragh
Nielsdatter, Anne – Revsvindinge, 18/3 1754 II 168, ~ gaardmand Hans Sørensen
Nielsdatter, Anne – Slaaenborghus, Taarup, 19/2 1732 II 62, III 9, ~1 Jørgen …, ~2 husmand Rasmus Clemmensen 12/2 1731 III 7 (~1 … ?), ~3 boelsmand Knud Hansen Damsgaard 4/4 1741 III 17, (~1 … død 1731)
Nielsdatter, Ellen – Taarup, 27/11 1767 IV 423, ~ gaardmand Mikkel Poulsen 27/11 1767 IV 423, (~1 Johanne Rasmusdatter 9/2 1752 II 148)
Nielsdatter, Giertrud – Kogsbølle, 19/11 1737 II 87, ~ skomager Mads Knudsen 16/1 1760 II 221, (~2 Juliane Kirstine Jacobsdatter, ~2 Niels Madsen)
Nielsdatter, Gunder – Vindinge, 19/2 1746 III 23, ~1 husmand Niels Rasmussen død ca. 1743, ~2 husmand Peder Nielsen 19/2 1746 III 23, –L
Nielsdatter, Karen – Lamdrup, 23/12 1763 IV 165, ~1 gaardmand Peder Hansen 26/1 1732 II 62, ~2 gaardmand Hans Andersen
Nielsdatter, Karen – Teglgaard v/ Taarup, 22/3 1770 IV 517, ~1 gaardmand Jørgen Jeppesen 16/5 1721 II 10, (~1 Inger Andersdatter 24/8 1717 I 81), ~2 gaardmand Peder Andersen
Nielsdatter, Kirsten – Taarup, 16/6 1764 IV 208, –L, ~ husmand Lars Nielsen
Nielsdatter, Maren – Frørup, og ægtefælle gaardmand Jens Pedersen 10/2 1713 I 60
Nielsdatter, Maren – Gislev Holme 27/11 1738 III 15, –L, ~ indsidder Johannes Simonsen
Nielsdatter, Maren – Kogsbølle, 3/4 1739 II 99, ~ husmand Henrik Larsen
Nielsdatter, Maren – Sulkendrup, 7/11 1740 II 105, ~1 husmand Rasmus Rasmussen 9/6 1731 II 60, 61, ~2 husmand Jørgen Larsen 4/9 1778 V 54, (~2 Maren Andersdatter)
Nielsdatter, Maren – Sulkendrup, 8/8 1766 IV 305, ~ gaardmand Albertus Ernstsen 26/1 1799 VII 189, 209, (~2 Anne Thomasdatter)
Nielsen, Anders – gaardmand, Vindinge, 13/1 1747 II 134, ~1 …, ~2 Maren Christiansdatter
Nielsen, Dines – husmand, Sulkendrup, 27/4 1743 II 124, ~ Karen Berentsdatter 3/2 1759 II 213, (~2 husmand Just Jensen)
Nielsen, Hans – gaardmand, Kogsbølle, 26/11 1767 IV 410, ~ Mette Rasmusdatter 27/4 1795 VII 105, 110, (~2 Poul Ernstsen)
Nielsen, Hans – husmand, Dyrehaven, 7/11 1746 II 133, ~ Karen Olesdatter
Nielsen, Hans – husmand, Frørup, 22/6 1764 IV 217, ~1 Giertrud Jeppesdatter 4/3 1743 II 125, –L, (~1 husmand Peder Dinesen 21/6 1731 II 58 –L), ~2 Sidsel Nielsdatter 1/5 1790 VII 2, 15, (~2 Hans Jeppesen død før 1790)
Nielsen, Hans – murermester, Kogsbølle, 3/2 1721 II 9, ~ Else Knudsdatter 3/2 1749 II 145, (~2 Johan Carneliussen)
Nielsen, Jørgen – Dyrehaven, 14/2 1757 II 176, ~ Elisabeth Cathrine Pedersdatter
Nielsen, Lars – gaardmand, Rosilde, 9/12 1711 I 34, –L, ~ Birthe Pedersdatter 14/11 1739 II 110, –L, (~2 gaardmand Hans Pedersen 16/12 1737 II 88, –L)
Nielsen, Lars – husmand, Vindinge, 28/9 1750 II 147, ~ Elisabeth Nielsdatter død 1760, (~2 skomager og husmand Anders Eliassen 6/2 1792 VII 27, ~2 Ellen Jørgensdatter død 1778, ~3 Margrethe Andersdatter)
Nielsen, Lorents – møller, Sulkendrup Mølle, 3/2 1723 II 20, ~ Abelone Rasmusdatter, (~2 møller Peder Jørgensen Ronander
Nielsen, Niels – Revsvindinge, 17/7 1728 II 43, ~ Anne Marie Mortensdatter
Nielsen, Peder – gaardmand, Kogsbølle, 19/1 1764 IV 175, ~ Kirsten Corfitzdatter 8/6 1789 V 185, 212, (~2 gaardmand Peder Madsen Damsgaard, senere husmand, Frørup)
Nielsen, Peder – husmand, Vindinge, 19/2 1746 III 23, –L, ~ Giertrud Nielsdatter 19/2 1746 III 23, (~1 Niels Rasmussen død ca. 1743)
Nielsen, Rasmus – gaardmand, Kogsbølle, 31/8 1761 IV 12, ~ Johanne Rasmusdatter, (~1 gaardmand Christen Andersen 23/2 1757 II 176, ~3 Poul Hansen)
Niemand, Jacob Arentsen – husmand, Frørup, 7/1 1715, I 68, -L, ~ Elisabeth Rasmusdatter
Olesdatter, Johanne – Vindinge, 17/12 1789 V 209, ~1 gaardmand Jørgen Pedersen død 1763 (Juelsberg gods) ~2 indsidder Rasmus Pedersen
Otte, Jens Pedersen – gaardmand, Kogsbølle, 10/10 1752 II 159, ~ Mette Andersdatter 21/9 1757 II 179, (~2 Hans Larsen Graver 7/11 1763 IV 150, ~2 Maren Mortensdatter, ~2 Rasmus Hansen)
Otto, Peder Hansen – husmand, Kogsbølle, 18/11 1731 II 59, ~ Maren Clemmensdatter 18/7 1746 II 131, (~2 Poul Olesen)
Ottosen, Mads – Kogsbølle, gaardmand 12/12 1739 II 101 –L, ~ Inger Larsdatter
Ottosen, Niels – indsidder, Kogsbølle, 25/2 1741 II 107, ~ Mette Henriksdatter
Pedersdatter, Anne – Kogsbølle, 11/8 1721 II 13 –L, ~ husmand Rasmus Madsen
Pedersdatter, Anne – Kogsbølle, 5/4 1742 II 122, ~ gaardmand Lars Frederiksen
Pedersdatter, Anne – Lille Mølle, Revsvindinge, 8/3 1766, IV 296, ~ møller Anders Espensen, (~2 Marie Rasmusdatter 12/9 1777, V 33, ~3 Elisabeth Nielsdatter 12/8 1816, VII 393, 423)
Pedersdatter, Anne – Rosilde, 8/4 1709 I 18, ~1 Hans …, ~2 gaardmand Ole Jensen Boldt
Pedersdatter, Anne – Sulkendrup, 4/4 1711 I 39, ~ gaardmand Anders Larsen
Pedersdatter, Anne – ugift, Holckenhavn, 22/12 1738 II 98, –L
Pedersdatter, Anne Kirstine – Kogsbølle, 21/1 1722 II 14, ~ væver, husmand Henrik Hansen 26/4 1746 II 129, ~2 Maren Andersdatter
Pedersdatter, Birthe – Rosilde, 14/11 1739 II 110 –L, ~1 gaardmand Lars Nielsen 9/2 1711 I 34 –L, ~2 gaardmand Hans Pedersen 16/12 1737 II 88 –L, ~3 Jørgen Hansen
Pedersdatter, Dorthea – Langæble, 21/2 1758 II 194, ~ gaardmand Rasmus Pedersen 22/11 1787 V 124
Pedersdatter, Elisabeth – Frørup, og ægtefælle gaardmand Hans Jensen Holch 29/4 1748 II 140
Pedersdatter, Elisabeth – Sulkendrup, 5/7 1740 II 104, ~ gaardmand Mads Pedersen, ~1 Sidsel Hansdatter 8/3 1731 II 56, ~3 Karen Knudsdatter 8/2 1757 II 177
Pedersdatter, Giertrud – Kongenshøj, 4/8 1739 II 100, ~ boelsmand Poul Marcussen
Pedersdatter, Johanne – Rosilde, 11/3 1763 IV 57, ~1 gaardmand Rasmus Jørgensen 15/12 1758 II 210, (~1 Kirsten Andersdatter 2/3 1752 II 151, –L), ~2 gaardmand Hans Nielsen
Pedersdatter, Karen – enke, Kogsbølle, 23/7 1710 I 26, efter husmand Jens …
Pedersdatter, Karen – Kogsbølle, 25/7 1741 II 106, ~ gaardmand Peder Hansen 15/2 1763 IV 50, (~2 Karen Larsdatter)
Pedersdatter, Karen – Øksendrup, 7/3 1741 II 108, ~ gaardmand Peder Hansen Lang
Pedersdatter, Kirsten – Revsvindinge, 13/12 1736 II 84, ~ møller Peder Pedersen, fh. Lille Mølle 15/1 1755 II 170, (~1 Kirsten Justsdatter 27/1 1716 I 72, ~1 Ditlev …)
Pedersdatter, Maren – Blankenborghus, og ægtefælle skomager Knud Madsen 3/2 1758 II 197
Pedersdatter, Maren – Sulkendrup, 12/10 1767 IV 386, –L, ~ gaardmand Jens Jespersen 3/3 1777 V 18, (~2 Maren Jørgensdatter, afstaaelse 4/12 1815 VII 387, dødsanmeldelse 18/1 1822 VII 422, ~2 Christen Larsen 26/5 1800 VII 225, 242)
Pedersen (Kiær), Rasmus – gaardmand, Kongenshøj, 17/4 1752 II 154, ~1 Karen Jørgensdatter 25/3 1729 II 48, ~2 Anne Nielsdatter
Pedersen (Skytte), Rasmus – gaardmand, Kogsbølle, 29/1 1721 II 3, ~1 Birgitte Jensdatter 22/10 1702, ~2 Marie Hansdatter, (~2 Rasmus Pedersen 26/10 1737 II 86 –L)
Pedersen, Anders – Dyrehaven, Vindinge, 23/3 1736 II 81, ~ Bodil Jensdatter
Pedersen, Anders – gaardmand, Langæble, 27/7 1761 IV 1, ~1 Dorthea Jensdatter 9/6 1759 II 213, ~2 Anne Simonsdatter 8/6 1771 IV 546, (~2 Anders Hansen)
Pedersen, Dines – gaardmand, Taarup, 17/4 1714, I 66, ~1 Karen Hansdatter 21/4 1711, I 42, ~2 Maren Sørensdatter, (~2 gaardmand Erik Jensen)
Pedersen, Hans – gaardmand, Lamdrup, 6/12 1719 II 1, ~1 …), ~2 Anne Nielsdatter
Pedersen, Hans – gaardmand, Rosilde, 16/12 1737 II 88, –L, ~ Birthe Pedersdatter 14/11 1739 II 110 –L, (~1 gaardmand Lars Nielsen 9/2 1711 I 34, –L)
Pedersen, Jens – gaardmand, Frørup, og hustru Maren Nielsdatter 10/2 1713 I 60
Pedersen, Jens – gaardmand, Kogsbølle, 8/4 1712 I 45, ~1 Anne Jensdatter 22/6 1708 I 14, –L, (~2 Sidsel Rasmusdatter, ~2 Christen Larsen)
Pedersen, Jørgen – bødker, Rosilde, 19/3 1731 II 59, ~ Anne Hansdatter 17/6 1747 III 29
Pedersen, Mads – gaardmand, Kogsbølle, 11/10 1754 II 169, ~ Else Rasmusdatter, (~1 gaardmand Hans Pedersen Hjulmand 18/7 1740 II 105, 126, ~1 Sidsel Knudsdatter 15/10 1733 II 66, ~1 Thyge Andersen, ~2 gaardmand Mads Nielsen, bortrømt, ~4 gaardmand Niels Henriksen)
Pedersen, Niels – gaardmand, Revsvindinge, 7/6 1707, I 1, ~ Anne Rasmusdatter, (~2 Niels Hansen 19/1 1711, I 31, ~3 gaardmand Niels Hansen)
Pedersen, Niels – gaardmand, Rosilde, 20/2 1714 I 65, ~ Karen Larsdatter, (~2 gaardmand Pelle Olesen)
Pedersen, Niels – gaardmand, Rosilde, 20/2 1714 I 65, ~ Karen Larsdatter, (~2 Pelle Olesen)
Pedersen, Peder – gaardmand, Lamdrup, 14/11 1737 II 86, ~ Giertrud Jensdatter, (~2 Hans Madsen 11/7 1774 IV 574)
Pedersen, Peder – husmand, Taarup, 2/11 1731 II 61, ~ Maren Clemmensdatter, (~2 skrædder Lars Christensen)
Pedersen, Peder – indsidder, Kullerup, 25/11 1732 II 65, ~ Karen Mathiasdatter
Pedersen, Peder – møller, Lille Mølle, Revsvindinge, 15/1 1755 II 170, ~1 Kirsten Justsdatter 27/1 1716 I 72 (~1 Ditlev …), ~2 Kirsten Pedersdatter 13/12 1736 II 84
Pedersen, Poul – gaardmand, Taarup, 7/11 1744 II 128, ~ Johanne Mikkelsdatter
Pedersen, Rasmus – gaardmand, Kogsbølle, 26/10 1737 II 86 –L, ~ Marie Hansdatter, (~1 gaardmand Rasmus Pedersen Skytte 29/1 1721 II 3, ~1 Birgitte Jensdatter 22/10 1702)
Pedersen, Søren – ugift, Sulkendrup, 23/9 1757 II 184 –L
Pedersen, Thomas – tømmermand og husmand, Kukkerhuset, Vindinge, 18/10 1757 II 203, ~ Elise Olesdatter Lind
Pellesen, Anders – gaardmand, Leersidegaard v/Taarup, 12/10 1729 II 51, ~ Anne Rasmusdatter
Pellesen, Hans – gaardmand, Taarup, 1/1 1726 II 33, ~ Anne Hansdatter
Pihl, Rasmus Andersen – Kogsbølle, 8/12 1755 II 171, ~1 Kirsten Madsdatter 8/4 1734 II 74, ~2 Maren Jensdatter 16/4 1786 VI 7
Poulsdatter, Anne Marie – Taarup, 30/3 1734 II 72, ~1 gaardmand Mads Hansen 15/3 1712 I 43, (~1 Kirsten Pedersdatter, ~2 Johanne Rasmusdatter), ~2 gaardmand Clemmen Mikkelsen
Poulsdatter, Karen – ugift, Holckenhavn, 30/4 1748 II 4143 –L
Poulsdatter, Kirsten – Vindinge, 5/11 1766 IV 342, ~1 Poul …, ~2 Peder Hansen, Frørup
Poulsen, Daniel – smed og husmand, Avnslev, 7/3 1735 III 9, ~ Kirsten Hansdatter, (~2 smed Rasmus Andersen 16/8 1740 III 16 –L)
Poulsen, Jens – gaardmand, Kongenshøj, 19/5 1752 II 155, ~ Maren Poulsdatter, (~2 Rasmus Jensen)
Poulsen, Mikkel – gaardmand, Taarup, 27/11 1767 IV 423, ~1 Johanne Rasmusdatter 9/2 1752 II 148, ~2 Ellen Nielsdatter 27/11 1767 IV 423
Poulsen, Peder – gaardmand, Taarup, 29/4 1743 III 22 –L, ~ Kirsten Hansdatter, (~1 gaardmand Thomas Larsen 30/4 1737 III 11, –L, ~1 Mette Andersdatter 17/8 1713 I 62 –L, ~3 Rasmus Hansen)
Paaske, Anders Jørgensen – indsidder, Revsvindinge, 21/7 1762 IV 19, ~ Maren Madsdatter
Paaske, Anders Jørgensen – indsidder, Revsvindinge, 21/7 1762 IV 19, ~ Maren Madsdatter
Rasmusdatter, Anne – Vindinge, 4/4 1764 IV 194, ~ gaardmand Anders Hansen Pilegaard 16/1 1787 V 114
Rasmusdatter, Birgitte – Kogsbølle, 29/5 1728 II 41, ~ skytte Ejler Johansen Holm 27/8 1761 IV 8, 211, (~2 Volborg Rasmusdatter)
Rasmusdatter, Birthe – Sulkendrup, 23/11 1765 IV 285, ~ gaardmand Hans Poulsen
Rasmusdatter, Inger – Taarup, og ægtefælle gaardmand Niels Jensen 11/10 1757 II 187
Rasmusdatter, Johanne – Kogsbølle Mølle, 20/9 1763 IV 89, ~1 møller Anders Dinesen 30/9 1741 II 121, ~2 møller Anders Rasmussen
Rasmusdatter, Johanne – Taarup, 9/2 1752 II 148, ~ gaardmand Mikkel Poulsen 27/11 1767 IV 423, (~2 Ellen Nielsdatter 27/11 1767 IV 423)
Rasmusdatter, Karen – Taarup, 28/12 1743 III 22, ~1 gaardmand Jacob Rasmussen Smed, ~2 gaardmand Zohne Hansen 28/12 1743 III 22 –L
Rasmusdatter, Maren – Sentved, 21/12 1728 II 45, 86, ~1 gaardmand Rasmus Hansen 8/7 1723 II 19, 86, ~2 gaardmand Anders Pedersen
Rasmusdatter, Maren – Sulkendrup, 9/4 1725 II 29, ~1 gaardmand Peder Hansen Damsgaard 25/7 1712 I 5, ~2 gaardmand Knud Hansen
Rasmusdatter, Mette – Kogsbølle, 7/1 1756 II 173, ~ husmand Johan Christian Mathiasen
Rasmusdatter, Mette – Kogsbølle, 27/4 1795 VII 105, 110, ~1 gaardmand Hans Nielsen 26/11 1767 IV 410, ~2 gaardmand Poul Ernstsen
Rasmussen, Anders – gaardmand, Vindinge, 12/5 1742 II 123, ~ Maren Nielsdatter
Rasmussen, Claus – gaardmand, Taarup, 10/2 1742 II 122, ~ Johannes Hansdatter, (~1 gaardmand Hans Hindsesen 14/5 1716 I 73)
Rasmussen, Claus – gaardmand, Taarup, 30/12 1720, III 1, ~ Johanne Madsdatter, (~2 gaardmand Peder Hansen
Rasmussen, Hans – gaardmand, Kogsbølle, 22/9 1742 II 124, ~1 Maren Jensdatter 4/3 1720 II 2, ~2 Maren Olesdatter
Rasmussen, Hans – gaardmand, Taarup, 22/6 1717 I 79, ~ Maren Hansdatter, (~2 gaardmand Rasmus Larsen)
Rasmussen, Hans – gaardmand, Kogsbølle, 18/3 1755 II 170, ~1 Maren Jørgensdatter 26/7 1751 II 144, ~2 Maren Jørgensdatter, (~2 Peder Hansen 26/1 1768 IV 447, ~3 gaardmand Jacob Pedersen)
Rasmussen, Knud – gaardmand, Kullerup, 21/11 1727 II 37, ~1 Kirsten Hansdatter 9/4 1711 I 39 (~1 Ole …?), ~2 Karen Jensdatter 20/9 1763 III 95, ~2 Morten Poulsen
Rasmussen, Knud – gaardmand, Slude, 11/6 1717 I 80, ~ Karen Hansdatter
Rasmussen, Lars – husmand, Taarup, 17/11 1742 III 20, ~ Mette Sophie Pedersdatter
Rasmussen, Mads – husmand, Frørup, 24/3 1752 II 157, ~ Ellen Madsdatter, (~2 væver Niels Madsen, ~1 …)
Rasmussen, Peder – gaardmand, Frørup, 1/3 1752 II 149 –L, ~ Maren Hansdatter
Rasmussen, Peder – gaardmand, Kogsbølle, 2/11 1747 II 136, ~ Anne Madsdatter død 1758, (~2 gaardmand Lars Jensen 12/4 1758 II 202)
Rasmussen, Peder – gaardmand, Langæble, 11/6 1725 II 32 ~ Karen Andersdatter, (~2 Niels Clemmensen 7/7 1741 II 120 –L)
Rasmussen, Rasmus – husmand, Frørup, 5/6 1768 IV 465, ~1 Karen Bentsdatter 19/10 1752 II 160, ~2 Johanne Johannesdatter 17/3 1789 (Glorup skp. II 294, –L), (~2 husmand Anders Dinesen, ~1 Anne Cathrine Knudsdatter 12/8 1768 (Glorup skp. II 136))
Rasmussen, Rasmus – husmand, Sulkendrup, 9/6 1731 II 60, 61, ~ Maren Nielsdatter 7/11 1740 II 105, (~2 husmand Jørgen Larsen 4/9 1778 V 54, ~2 Maren Andersdatter)
Rasmussen, Rasmus – husmand, Taarup, 13/11 1727 III 7, ~ Karen Hansdatter, (~2 husmand Christen Madsen 6/11 1741 III 18 –L, ~3 husmand Rasmus Nielsen)
Rasmussen, Steen – gaardmand, Revsvindinge, 20/6 1740 II 104 –L, ~ Maren Jørgensdatter
Rode, Abel Cathrine Olesdatter – Dyrehaven, og ægtefælle husmand Rasmus Madsen 30/7 1751 II 161
Schmidt, Hans Ditlevsen – husmand, Gislev Holme, 6/7 1722 III 3, ~ Anne Hansdatter
Simonsdatter, Anne – Langæble, 8/6 1771, IV 546, ~1 gaardmand Anders Pedersen 27/7 1761, IV 1, (~1 Dorthea Jensdatter 9/6 1759, II 213), ~2 gaardmand Anders Hansen
Skipper, Rasmus Knudsen – Taarup, og hustru Anne Clausdatter 29/12 1757 II 199
Skomager, Knud Madsen – Blankenborghus, og hustru Maren Pedersdatter 3/2 1758 II 197
Skomager, Mads Knudsen – Kogsbølle, 16/1 1760 II 221, ~1 Giertrud Nielsdatter 19/11 1737 II 87, ~2 Juliane Kirstine Jacobsdatter, (~2 Niels Madsen)
Skrædder, Lars Baltzersen – Kogsbølle, 14/3 1764 IV 187, ~ Margrethe Pedersdatter 14/12 1785 VI 3, 13, (~2 Peder Nielsen død 1774)
Skytte, Rasmus Pedersen – gaardmand, Kogsbølle, 29/1 1721 II 3, ~1 Birgitte Jensdatter 22/10 1702, ~2 Marie Hansdatter, (~2 Rasmus Pedersen 26/10 1737 II 86 –L)
Smed, Christen Espensen – Kogsbølle, 4/2 1765 IV 234, ~ Karen Dinesdatter 9/4 1795 VII 103, 111, (~2 smed Anders Hansen 23/12 1812 VII 369, 370, ~2 Maren Andersdatter)
Smed, Christen Jensen – Kogsbølle, 11/4 1701, ~ Karen Andersdatter 14/8 1713 I 61, (~2 Espen Hansen Smed 27/4 1748 II 138, ~2 Karen Christensdatter)
Smed, Daniel Poulsen – Avnslev, 7/3 1735 III 9, ~ Kirsten Hansdatter, (~2 smed Rasmus Andersen 16/8 1740 III 16 –L)
Smed, Espen Hansen – Kogsbølle, 27/4 1748 II 138, ~1 Karen Andersdatter 14/8 1713 I 61, (~1 Christen Jensen Smed 11/4 1701), ~2 Karen Christensdatter
Smed, Hans Hansen – Frørup, 24/2 1767 IV 349, ~ Abelone Larsdatter, (~2 smed Johannes Jacobsen 26/7 1790 VII 5, 16 –L)
Smed, Hans Hansen – husmand, Taarup, 21/7 1756 II 175, ~ Karen Rasmusdatter
Smed, Jacob Sørensen – husmand, Taarup, 14/11 1730 II 55, ~1 … ?, ~2 Dorthea Madsdatter
Smed, Lars Hansen – husmand, Vindinge, 27/4 1748 II 137, ~ Inger Nielsdatter
Smed, Niels Larsen – Vindinge, 11/3 1710 I 24, ~ Karen Rasmusdatter
Smed, Rasmus Andersen – Avnslev, 16/8 1740 III 16 –L, ~ Kirsten Hansdatter, (~1 smed Daniel Poulsen 7/3 1735 III 9)
Smed, Rasmus Larsen – husmand, Taarup, 26/11 1762 IV 36, ~1 Sidsel Knudsdatter 6/12 1757 II 189, (~1 husmand Anders Poulsen Ladefoged 8/6 1752 II 157), ~2 Maren Jørgensdatter 10/12 1777 V 36, (~2 Knud Jensen)
Steensen, Christen – gaardmand, Kogsbølle, 2/10 1708, I 17, ~ Elisabeth Nielsdatter, (~2 gaardmand Hans Clemmensen)
Svendsdatter, Johanne – Vindinge, og ægtefælle indsidder Niels Madsen 23/10 1763 IV 121
Sørensdatter, Birthe – Kogsbølle, 12/5 1752 II 155 –L, ~ husmand Daniel Mathiassen
Sørensdatter, Johanne – Taarup, 23/3 1758 II 194, ~ gaardmand Rasmus Jacobsen 23/12 1773 IV 571, (~2 Karen Madsdatter)
Sørensdatter, Margrethe – Sulkendrup, 26/3 1755 II 170, ~1 gaardmand Ole Hansen Damsgaard 14/6 1727 II 37, (~1 Giertrud Larsdatter 2/8 1710 I 30, ~1 Lars …), ~2 gaardmand Anders Jensen 8/3 1766 IV 291, (~2 Maren Hansdatter, ~2 Jens Pedersen)
Sørensen, Anders – husmand, Taarup, 8/3 1763 IV 52 –L, ~ Volborg Jørgensdatter 4/12 1776 V 16 –L, trol. Lars Andersen 27/5 1763 IV 79 –L, ~2 Lars Jensen, fh. Vindinge, ~1 Inger Andersdatter +1762
Sørensen, Hans – hjulmand og husmand, Vindinge, 21/7 1763 IV 82, ~ Margrethe Johansdatter 21/8 1769 IV 505, ~2 husmand Jens Hansen 9/2 1764 IV 178, –L, ~3 husmand Anders Pedersen 14/10 1797 VII 152, (~2 Karen Hansdatter 17/11 1824 VII 437)
Sørensen, Jacob – husmand og smed, Taarup, 14/11 1730 II 55, ~1 …?, ~2 Dorthea Madsdatter
Sørensen, Niels – gaardmand, Revsvindinge, 8/8 1707 I 7, –L, ~ Anne Olesdatter, (~2 gaardmand Niels Mikkelsen)
Thisted, Lars Christensen – gaardmand, Rosilde, 26/11 1734 II 77, –L, ~ Maren Sørensdatter
Thygesdatter, Anne – Kogsbølle, 19/1 1751 II 147, ~ gaardmand Mads Knudsen 18/4 1757 II 178, (~2 Sidsel Pedersdatter 11/7 1793 VII 54, ~2 gaardmand Rasmus Hansen)
Tømmermand, Thomas Pedersen – Kukkerhuset, Vindinge, 18/10 1757 II 203, ~ Eselie Olesdatter Lind
Væver, Henrik Hansen – husmand, Kogsbølle, 26/4 1746 II 129, ~1 Anne Kirstine Pedersdatter 21/1 1722 II 14, ~2 Maren Andersdatter
Willadsen, Mads – husmand, Taarup, 29/11 1751 II 166, ~ Karen Hansdatter, (~2 husmand Peder Pedersen)
Wilmand, Jens Christian Andersen – gaardmand, Taarup, 10/11 1759, II 218, ~1 Ingeborg Dorthea Christensdatter 29/12 1728, II 46, (~1 gaardmand Christen Andersen 31/10 1727, II 39), ~2 Maren Nielsdatter
Wilmand, Tønne Andersen – husmand, Frørup, 20/6 1755 II 171, –L, ~ Maren Jensdatter 9/4 1776 V 4, 23 –L, (~2 gaardmand Knud Hansen)