Hellerup 1790-1850

Afskrift af register til skifteprotokol
Hellerup Gods 1790-1850
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Albrethsdatter, Anne – Hudevad, 28.5.1808, I 53, 56, ~ gaardmand Rasmus Hansen
Andersdatter, Anne – Ferreslev, 4.5.1833, I 145, ~1 Anders Nielsen 25.2.1819, I 87, ~2 Christen Hansen 7.10.1847, II 25, (~2 Anne Christensdatter)
Andersdatter, Dorthe – Ferreslev, 14.1.1795, I 20, ~1 gaardmand Ole Hansen død 1781, ~2 Peder Knudsen 17.6.1812, I 68, (~2 Maren Hansdatter skifte 15.4.1826, I 101, ~2 Ole Rasmussen 25.6.1842, I 179, ~2 Birthe Madsdatter)
Andersdatter, Karen – Kappendrup, 11.12.1801, I 41, ~1 Knud Jørgensen død ca. 1768, ~2 Knud Hansen Ladefoged begr. 13.1.1771, ~3 Jørgen Nielsen død 1782, ~4 Jørgen Nielsen 4.4.1796, I 26, 30, -L
Andersdatter, Karen – Rolsted, 6.3.1840, I 168, 169, ~ husmand og snedker Rasmus Christensen
Andersdatter, Kirsten – pige, Ferreslev, 25.4.1821, I 95, -L
Andersdatter, Mette – Sønderskov, 14.6.1823, I 96, 98, ~1 Niels …, ~2 Peder Pedersen 11.3.1829, I 120, -L, (~2 Mette Hansdatter)
Andersen, Niels – gaardmand, Ferreslev, 4.4.1843, II 3, ~ Barbara Salomonsdatter
Andersen, Rasmus – gaardmand, Ferreslev, 7.8.1843, II 5, 6, ~ Anne Rasmusdatter
Berentsen, Anders – skovfoged, Sønderskoven, 6.8.1845, II 13, ~ Anne Margrethe Hansdatter
Christensdatter, Anne Margrethe – Ferreslev, 27.10.1843, II 7, ~ husmand Niels Ejlersen 27.10.1843, II 7, (~1 Anne Nielsdatter 10.4.1818, I 83)
Christensen, Christian – barn, Ferreslev, 31.12.1849, II 29
Christensen, Jørgen – gaardmand, Ferreslev, 16.12.1797, I 36, ~1 Anne Hansdatter 10.1.1759, ~2 Mette Jørgensdatter
Christensen, Rasmus – ungkarl, Tverodgaard, Rolsted, 28.4.1837, I 163, -L
Christiansdatter, Anne Marie – Ore, 4.5.1802, I 44, ~ Peder Rasmussen 20.4.1819, I 87, (~1 Kirsten Larsdatter 24.2.1798, I 37, ~3 Kirsten Hansdatter 7.11.1811, I 44, ~4 Cathrine Hansdatter)
Clausen, Christen – husmand, Ferreslev, 17.8.1827, I 104, 107, ~ Anne Nielsdatter, (~2 Mads Larsen 19.11.1843, II 10, 29
Clausen, Niels – gaardmand, Ferreslev, 9.12.1834, I 153, 155, ~ Maren Rasmusdatter 5.6.1845, II 10, 12, (~2 Peder Rasmussen)
Ejlersen, Niels – husmand, Ferreslev, 27.10.1843, II 7, ~1 Anne Nielsdatter 10.4.1818, I 83, ~2 Anne Margrete Christensdatter 9.5.1833, I 146
Hansdatter, Anne – Ferreslev, 21.6.1791, I 11, ~ gaardmand unge Rasmus Hansen
Hansdatter, Anne – Rolstedgaard, 6.11.1790, I 2, ~1 unge Peder Hansen begr. 2.2.1771, ~2 Morten Larsen 1.5.1820, I 91, (~2 Cathrine Othrine Salamine Jørgensdatter)
Hansdatter, Anne Cathrine – Ferreslev, 14.1.1814, I 71, ~ husmand Hans Jørgensen 19.4.1815, I 78, (~2 Anne Sørensdatter)
Hansdatter, Ellen – Tvevad, 10.3.1815, I 75, ~1 Rasmus Hansen 6.10.1801, I 40, ~2 gaardmand Christen Thygesen
Hansdatter, Karen – Ferreslev, 25.3.1835, I 156, 159, ~ gaardmand Knud Thygesen 29.2.1848, II 26, (~2 Kirsten Andersdatter)
Hansdatter, Karen – Rolstedgaard, 5.7.1822, I 96, ~1 Rasmus Rasmussen død 1779, ~2 Hans Pedersen 26.6.1823, I 97
Hansdatter, Kirsten – Ferreslev, 20.10.1827, I 105, 107, ~ gaardmand Rasmus Rasmussen 26.11.1826, I 102
Hansdatter, Kirsten – Ore, 7.11.1811, I 62, ~ Peder Rasmussen 20.4.1819, I 87, (~1 Kirsten Larsdatter 24.2.1798, I 37, ~2 Anne Marie Christensdatter 4.5.1802, I 44, ~4 Cathrine Hansdatter)
Hansdatter, Maren – Ferreslev, 13.7.1829, I 123, 126, ~ gaardmand unge Rasmus Rasmussen
Hansdatter, Maren – Ferreslev, 15.4.1826, I 101, ~1 Peder Knudsen 17.6.1812, I 68, (~1 Dorthe Andersdatter 14.1.1795, I 20, ~1 Ole Hansen død 1781), ~2 Ole Rasmussen 25.6.1842, I 179, (~2 Birthe Madsdatter)
Hansdatter, Mette – Sønderskov, 22.7.1829, I 123, -L, ~ Peder Pedersen 11.3.1829, I 120, -L
Hansen, Christen – husmand, Ferreslev, 7.10.1847, II 25, ~1 Anne Andersdatter 4.5.1833, I 45, (~1 Anders Nielsen 25.2.1819, I 87), ~2 Anne Christensdatter
Hansen, gl. Rasmus – gaardmand, Ferreslev, 1.9.1828, I 110, 114, 118, ~ Maren Rasmusdatter
Hansen, Hans – ungkarl, Rolsted, 22.7.1832, I 145, -L
Hansen, Johan Christopher – gaardmand, Rolsted, 24.7.1839, I 164, ~ Kirsten Sørensdatter 7.10.1846, II 16
Hansen, Jørgen – gaardmand, Næraa, 30.11.1797, I 34, 36, ~ Karen Hansdatter
Hansen, Knud – gaardmand, Ferreslev, 16.6.1792, I 13, 16, ~ Anne Rasmusdatter 8.8.1809, I 55, 57, (~2 Niels Rasmussen)
Hansen, Mads – husmand, Kappendrup, 4.7.1834, I 148, ~ Anne Kirstine Larsdatter
Hansen, Ole – husmand, Ferrslev, 13.7.1840, I 173, -L, ~ Apolone Jørgensdatter
Hansen, Peder – gaardmand, Rolsted, 18.1.1849, II 28, 31, ~ Anne Hansdatter
Hansen, Peder – gaardmand, Rolsted, 6.10.1831, I 137
Hansen, Peder – ungkarl, Kappendrup, 21.9.1830, I 133, -L
Hansen, Rasmus – gaardmand, Tvevad, 6.10.1801, I 40, ~ Ellen Hansdatter 10.3.1815, I 75, (~2 Christen Thygesen)
Hansen, Rasmus – ungkarl, Tvevad, 11.2.1846, II 16, -L
Henriksen, Lars – husmand, Rolsted, 31.3.1827, I 103, 104, 105, ~ Karen Larsdatter 9.10.1831, I 138, 139, (~2 Jørgen Hansen)
Jensdatter, Maren – Rolsted Mølle, 3.1.1821, I 94, ~ Hans Poulsen 4.10.1828, I 111, 116, 129, 132, 133, 134, (~1 Karen Pedersdatter 7.2.1814, I 73, -L, ~3 Maren Jensdatter 1.5.1848, II 27, 28, -L)
Jensdatter, Maren – Rolsted, 18.9.1795, I 24, ~1 gl. Peder Hansen død ca. 1769, ~2 Hans Nielsen 5.8.1800, 39
Jensen, Anders – gaardmand, Ferreslev, 7.5.1840, I 169, 171, ~ Mette Jørgensdatter
Jensen, Jørgen – ungkarl, Ferreslev, 8.8.1841, I 176, -L
Jensen, Peder – husmand, Ferreslev, 23.6.1848, II 27, 28, ~ Marie Christiansdatter
Jensen, Rasmus – gaardmand, Torup, Allerup, 15.2.1820, I 90, ~1 Maren Olsdatter 4.11.1791, I 11, (~1 Jørgen Larsen 20.3.1777), ~2 Maren Larsdatter
Jensen, Rasmus – husmand, Kalvehavehuset, 16.9.1827, I 104, -L, ~ Anne Nielsdatter
Jeppesdatter, Maren – pige, Rolsted, 17.6.1828, I 109, -L
Jespersen, Hans – husmand, Ferreslev, 6.3.1835, I 156, 158, 160, ~ Margrete Olsdatter
Jørgensdatter, Gertrud – Torup, 19.2.1839, I 163, ~ gaardmand Ole Rasmussen, (~1 Mette Larsdatter 13.4.1812, I 66, ~1 Peder Hansen Kudsk 27.7.1803, I 46)
Jørgensdatter, Maren – Ferreslev, 13.3.1829, I 120, 131, ~ gaardmand gl. Hans Rasmussen 17.3.1824, I 99
Jørgensen, Hans – husmand, Ferreslev, 19.4.1815, I 78, ~1 Anne Cathrine Hansdatter 14.1.1814, I 71, ~2 Anne Sørensdatter
Jørgensen, Lars – gaardmand, Næraa, 12.6.1829, I 1321, ~ Gertrud Christensdatter
Jørgensen, Lars – ungkarl, Torup, 31.10.1793, I 19, -L
Jørgensen, Thyge – gaardmand, Ferreslev, 30.12.1811, I 64, ~ Kirsten Christensdatter
Knudsdatter, Anne – Ferreslev, 13.12.1790, I 5, ~ gaardmand Hans Knudsen
Knudsdatter, Ellen – Kappendrup, 8.6.1802, I 45, ~ gaardmand Hans Nielsen 27.10.1834, I 151, 161, (~2 Sophie Knudsdatter)
Knudsen, Peder – gaardmand, Ferreslev, 17.6.1812, I 68, ~1 Dorthe Andersdatter 14.1.1795, I 20, (~1 Ole Hansen død 1781), ~2 Maren Hansdatter 15.4.1826, I 101, (~2 Ole Rasmussen 25.6.1842, I 179, ~2 Birthe Madsdatter)
Knudsen, Peder – gaardmand, Kalvehavegaard, Rolsted, 10.3.1818, I 81, ~ Karen Jensdatter, (~1 Rasmus Knudsen 6.5.1799, I 38, ~1 Maren Rasmusdatter død ca. 1796, 6.5.1799, I 38)
Knudsen, Rasmus – gaardmand, Kalvehavegaard, 6.5.1799, I 38, ~1 Maren Rasmusdatter død ca. 1796, 6.5.1799, I 38, ~2 Karen Jensdatter, (~2 Peder Knudsen 10.3.1818, I 81)
Kudsk, Peder Hansen – gaardmand, Torup, Allerup, 21.7.1803, I 46, ~ Mette Larsdatter 13.4.1812, I 66, (~2 Ole Rasmussen, ~2 Gertrud Jørgensdatter 19.2.1839, I 163)
Larsdatter, Karen – Rolsted, 9.10.1831, I 138, 139, ~1 Lars Henriksen 31.3.1827, I 103, 104, 105, ~2 husmand Jørgen Hansen
Larsdatter, Kirsten – Ore, 24.2.1798, I 37, ~ gaardmand Peder Rasmussen 20.4.1819, I 87, ~2 Anne Marie Christensdatter 4.5.1802, I 44, ~3 Kirsten Hansdatter 7.11.1811, I 62, ~4 Cathrine Hansdatter
Larsdatter, Mette – Rolsted, 15.4.1847, II 21, -L, ~ gaardmand Niels Mikkelsen 30.1.1837, I 162, (~1 Karen Rasmusdatter 13.3.1825, I 100, -L)
Larsdatter, Mette – Torup Allerup, 13.4.1812, I 66, ~1 Peder Hansen Kudsk 21.7.1803, I 46, ~2 gaardmand Ole Rasmussen, (~2 Gertrud Jørgensdatter 19.2.1839, I 163)
Larsen, Jørgen – Torup, 20.3.1777, ~ Maren Olsdatter 4.11.1791, I 11 (se ogsaa 19), (~2 Rasmus Jensen 15.2.1820, I 90, ~2 Maren Larsdatter)
Larsen, Jørgen – ungkarl, Næraa, 22.6.1824, I 99, -L
Larsen, Knud – gaardmand, Torup, 25.2.1791, I 7, 12, ~ Anne Nielsdatter 25.2.1791, I 7, 12, (~1 Lars Madsen død før 1795)
Larsen, Mads – husmand, Ferreslev, 19.11.1843, II 10, 29, ~ Anne Nielsdatter, (~1 Christen Clausen 17.8.1827, I 104, 107)
Larsen, Morten – gaardmand, Rolstedgaard, 1.5.1820, I 91, ~1 Anne Hansdatter 6.11.1790, I 2, (~1 Peder Hansen død 1771), ~2 Cathrine Othrine Salamine Jørgensdatter
Larsen, Rasmus – gaardmand, Ore, 4.5.1796, I 31, ~ Maren Jacobsdatter
Lindholm, Jens Hansen – husmand, Ferreslev, 21.4.1790, I 29, ~ Karen Nielsdatter
Madsdatter, Kirsten – Rolsted, 18.4.1850, II 30, ~ gaardmand Christen Jørgensen
Madsen, Hans – gaardmand, Rolsted, 1.6.1818, 84, ~1 Karen Rasmusdatter død 1789, ~2 Anne Rasmusdatter
Madsen, Søren – gaardmand, Kappendrup, 18.5.1808, I 51, 54
Mikkelsen, Niels – gaardmand, Rolsted, 30.1.1837, I 162, ~1 Karen Rasmusdatter 13.3.1825, I 100, -L, ~2 Mette Larsdatter 15.4.1847, II 21, -L
Mortensen, Christopher – ungkarl, Rolsted, 30.5.1834, I 147, 150, -L
Mortensen, Hans – husmand, Rolsted, 16.9.1841, I 176, -L, ~ Anne Marie Sørensdatter
Nielsdatter, Anne – Ferreslev, 10.4.1818, I 83, ~ husmand Niels Ejlersen 27.10.1843, II 7, (~2 Anne Margrethe Christensdatter 9.5.1833, I 146)
Nielsdatter, Anne – Torup, 25.2.1791, I 7, 12, ~1 gaardmand Lars Madsen død før 1775, ~2 Knud Larsen 25.2.1791, I 7, 12
Nielsdatter, Apolone – Ferreslev, 26.7.1795, 23, 26, ~ gaardmand Rasmus Rasmussen 2.7.1790, I 2
Nielsdatter, Karen – 15 aar, Rolsted, 23.6.1842, I 179
Nielsen, Anders – gaardmand, Ferreslev, 8.4.1815, I 78, ~ Anne Rasmusdatter
Nielsen, Anders – gaardmand, Kappendrup, 7.5.1833, I 146, ~ Anne Jørgensdatter
Nielsen, Anders – husmand, Ferreslev, 25.2.1819, I 87, ~ Anne Andersdatter 4.5.1833, I 145, (~2 Christen Hansen 7.10.1847, II 25, ~2 Anne Christensdatter)
Nielsen, Claus – 12 aar, Ferreslev, 27.3.1843, II 2, 5
Nielsen, Hans – gaardmand, Kappendrup, 27.10.1834, I 151, 161, ~1 Ellen Knudsdatter 8.6.1802, I 45, ~2 Sophie Knudsdatter
Nielsen, Hans – gaardmand, Rolsted, 5.8.1800, 39, ~ Maren Jensdatter 18.9.1795, I 24, (~1 Peder Hansen død ca. 1769)
Nielsen, Jens – gaardmand, Rolsted, 26.6.1792, I 15, 18, ~ Karen Rasmusdatter
Nielsen, Jørgen – gaardmand, Kappendrup, 4.4.1796, I 26, 30, -L, ~ Karen Andersdatter 11.12.1801, I 41, (~1 Knud Jørgensen død 1768, ~2 Knud Hansen død 1771, ~3 Jørgen Nielsen død 1782)
Olsdatter, Maren – Torup, 4.11.1791, I 11 (se ogsaa 19), ~1 Jørgen Larsen 20.3.1777, ~2 gaardmand Rasmus Jensen 15.2.1820, I 90, (~2 Maren Larsdatter)
Pedersdatter, Anne Kirstine – Ferreslev, 6.2.1843, I 185, II 1, 4, ~ gaardmand Rasmus Hansen Ladefoged
Pedersdatter, Dorthe – barn, Rolsted, 31.7.1819, I 89
Pedersdatter, Dorthe – Sønderskov, 26.5.1831, I 134, ~ husmand Rasmus Rasmussen
Pedersdatter, Karen – Rolsted Mølle, 7.2.1814, I 73, -L, ~ Hans Poulsen 4.10.1828, I 111, 116, 129, 132, 133, 134, (~2 Maren Jensdatter 3.1.1821, I 94, ~ Maren Jensdatter)
Pedersdatter, Kirsten – pige, Rolsted, 2.5.1828, I 109, 110, -L
Pedersen, Hans – gaardmand, Rolstedgaard, 26.6.1843, I 97, ~ Karen Hansdatter 5.7.1822, I 96
Pedersen, Knud – barn, Kalvehavegaard, 13.5.1820, I 93
Pedersen, Peder – husmand, Sønderskov, 11.3.1829, I 120, -L, ~1 Mette Andersdatter 14.6.1823, I 96, 98 (~1 Niels …), ~2 Mette Hansdatter 22.7.1829, I 123, -L
Pedersen, Rasmus – ungkarl, Kalvehavegaard, 22.10.1829, I 131, -L
Pedersen, Søren – gaardmand, Torup, 30.6.1839, I 164, -L
Poulsen, Christen – Næraa, død 11.12.1842, 184, -L, (fader; Poul Knudsen)
Poulsen, Hans – møller, Rolsted Mølle, 4.10.1828, I 111, 116, 129, 132, 133, 134, ~1 Karen Pedersdatter 7.2.1814, I 73, -L, ~2 Maren Jensdatter 3.1.1821, I 94, ~3 Maren Jensdatter 1.5.1848, II 27, 28, -L
Rasmusdatter, Anne – Ferreslev, 8.8.1809, I 55, 57, ~1 Knud Hansen 16.6.1792, I 13, 16, ~2 Niels Rasmussen
Rasmusdatter, Anne – Ferreslevgaard, 19.12.1831, I 140, ~ gaardmand Hans Salomonsen
Rasmusdatter, Anne – pige, Ferreslev, 4.6.1827, I 104, -L
Rasmusdatter, Johanne – pige, Ferreslev, 19.1.1843, I 185, -L
Rasmusdatter, Karen – Rolsted, 13.3.1825, I 100, -L, ~ gaardmand Niels Mikkelsen 30.1.1807, I 162, (~2 Mette Larsdatter 15.4.1847, II 21, -L)
Rasmusdatter, Kirsten – pige, Ferreslev, 15.11.1843, II 10, -L
Rasmusdatter, Maren – Ferreslev, 5.6.1845, II 10, 12, ~1 Niels Clausen 9.12.1834, I 153, 155, ~2 gaardmand Peder Rasmussen
Rasmusdatter, Maren – Kalvehavegaard, død ca. 1796, 6.5.1799, I 38, ~ Rasmus Knudsen 6.5.1799, I 38, (~2 Karen Jensdatter, ~2 Peder Knudsen 10.3.1818, I 81)
Rasmussen, Anders – gaardmand, Hudevad, 29.10.1842, I 182, ~ Sidsel Andersdatter
Rasmussen, Christen – gaardmand, Rolsted, 25.9.1804, I 48, ~ Kirsten Madsdatter
Rasmussen, gl. Hans – gaardmand, Ferreslev, 17,3,1824, I 99, ~ Maren Jørgensdatter 13.3.1829, I 120, 131
Rasmussen, Hans – gaardmand, Ferreslev, 9.5.1832, I 144, ~ Maren Thygesdatter 24.12.1834, I 153
Rasmussen, Hans – ungkarl, Ferreslev, 14.9.1828, I 111, -L
Rasmussen, Hans – ungkarl, Tvevadgaarden, 30.5.1816, I 80, -L
Rasmussen, Niels – husmand, Ferreslev, 28.5.1810, I 60, ~ Marie Kirstine Rasmusdatter
Rasmussen, Ole – gaardmand, Torbøllegaard, Ferreslev, 25.6.1842, I 179, ~1 Maren Hansdatter 15.4.1826, I 101 (~1 Peder Knudsen 17.6.1812, I 68, ~1 Dorthe Andersdatter 14.1.1795, I 20, ~1 Ole Hansen død 1781), ~2 Birthe Madsdatter
Rasmussen, Peder – gaardmand, Ore Næraa, 20.4.1819, I 87, ~1 Kirsten Larsdatter 24.2.1798, I 37, ~2 Anne Marie Christensdatter, ~3 Kirsten Hansdatter 7.11.1811, I 62, ~4 Kathrine Hansdatter
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Ferreslev, 2.7.1790, I 2, ~ Apolone Nielsdatter 26.7.1795, 23, 26
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Ferreslev, 26.11.1826, I 102, ~ Kirsten Hansdatter 20.10.1827, I 105, 107
Smed, Hans Pedersen – smed, Ferreslev, 6.10.1797, I 33, ~ Anne Mortensdatter
Smed, Morten Hansen – Ferreslev, 6.12.1802, 46, ~ Ingeborg Dorthe Salomonsdatter
Stephansen, Niels – skovfoged, Sønderskov, 28.4.1837, I 163, -L, ~ Anne Nielsdatter
Sørensdatter, Kirsten – Rolsted, 7.10.1846, II 16, ~ gaardmand Johan Christopher Hansen 24.7.1839, I 164
Thygesdatter, Maren – Ferreslev, 24.12.1834, I 153, ~ gaardmand Hans Rasmussen 9.5.1832, I 144
Thygesen, Knud – gaardmand, Ferreslev, 29.2.1848, II 26, ~1 Karen Hansdatter 25.3.1835, I 156, 159, ~2 Kirsten Andersdatter