Glorup - Anhof 1790-1850

Afskrift af register til skifteprotokol
Glorup - Anhof 1790-1850
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Andersdatter, Anne Margrethe – Svindinge, 1.3.1824, 367, 370, 373, ~ husmand Mads Olsen, (~2 …)
Andersdatter, Birthe – Øxendrup, 30.11.1849, 289, 303, ~ husmand Rasmus Pedersen
Andersdatter, Karen – enke, Frørup, 17.5.1831, 13, efter gaardmand Rasmus Jensen
Andersdatter, Karen – Lamdrup, 8.8.1822, 350, ~ husmand Peder Henriksen 9.1.1841, 167, 169, ~2 Anne Hansdatter)
Andersdatter, Karen – pige, Lamdrup, 3.11.1841, 170, -L
Andersdatter, Karen – Svindinge, 7.5.1812, 169, 172, -L, ~ gaardmand Niels Larsen
Andersdatter, Maren – Lamdrup, Gislev, pige, 27.9.1843, 197
Andersdatter, Maren – Svindinge, 13.11.1839, 132, ~ gaardmand Anders Andersen
Andersdatter, Marie – Brænderup, 10.3.1815, 224, 227, ~ gaardmand Lykke Hansen 12.10.1818, 290, 292
Andersdatter, Sidsel Kirstine – Øksendrup, 5.3.1825, 375, -L, ~ gaardmand Peder Andersen
Andersen, Anders – gaardmand, Svindinge, 12.12.1843, 202, -L, ~ Ane Hansdatter
Andersen, Anders – tjenestekarl, Svindinge, 13.6.1848, 274, -L
Andersen, Christen – husmand, Øxendrup, 11.12.1821, 332, enke Karen Jensdatter 4.2.1848, 270
Andersen, Christen – ungkarl, Svindinge, 25.8.1839, 128
Andersen, Christopher – husmand, Tangaa, 25.2.1824, 367, enke Anne Dorthe Henningsdatter 15.9.1831, 16, 23, 27
Andersen, Hans – husmand, Taarup, 18.6.1798, 83, -L, ~ Dorthe Larsdatter
Andersen, Hans – husmand, Øksendrup, 22.12.1817, 276, 277, ~ Anne Kirstine Hansdatter
Andersen, Jens – husmand, Lamdrup, 25.3.1803, 103, ~ Dorthe Johansdatter 23.10.1827, 422, 430, ~2 Hans Knudsen død 1823
Andersen, Jeppe – gaardmand, Svindinge, 15.1.1812, 161, ~ Kirsten Jensdatter
Andersen, Lars – ungkarl, Frørup, 21.4.1830, 1, -L
Andersen, Morten – gaardmand, Taarup, 21.10.1837, 98, 99, 107, ~ Karen Andersdatter
Andersen, Niels – husmand, Frørup, 16.9.1827, 416, ~1 Øllegaard Thomasdatter 16.4.1816, 256, ~2 …
Andersen, Niels – husmand, Taarup, 15.8.1825, 384, 385, ~ Anne Pedersdatter
Andersen, Niels – tjenestekarl, Svindinge, 13.3.1846, 241
Andersen, Peder – Øxendrup, gaardmand, 22.2.1840, 139, 140, -L, ~ Sophie Casparsdatter
Andersen, Rasmus – gaardmand, Brænderup, 24.5.1823, 354, -L
Andersen, Rasmus – gaardmand, Svindinge, 5.6.1847, 246, 265, -L, ~ Amalie Pedersdatter
Andersen, Rasmus – husmand og væver, Svindinge, 18.4.1815, 232
Andersen, Rasmus – husmand, Lamdrup, og hustru Anne Marie Eriksdatter 14.8.1821, 323, 333, -L
Andersen, Rasmus – husmand, Svindinge, 2.3.1824, 367, 371, ~1 Sidsel Kirstine Hansdatter 22.1.1817, 262, 278, ~2 Karen Pedersdatter
Andersen, Rasmus – Lamdrup, 7.12.1839, 134, -L
Andreasen, Peder – tjenestekarl, Svindinge, 17.3.1836, 68, 80, -L
Bang, Anne Margrethe – Glorup, 21.4.1804, 114, ~ gartner … Thorup
Banke, Hans Hansen – gaardmand, Øxendrup, 3.3.1831, 7, 8, ~1 Karen Rasmusdatter 20.3.1814, 205, ~2 Kirsten Rasmusdatter 20.12.1850, 305
Blangstrup, Stephan – skovrider, Glorup, 19.11.1796, 69, 73, 77
Blok, Mathias Jørgensen – enkemand og husmand, Øksendrup, 16.1.1826, 389, 399, efter … død 1805
Bredall, Iver – Glorup, skovridder, 2.7.1842, 173, 177, 180, 182, 184, 187, 188, ~1 …, ~2 Elisabeth Scharlotte Nielsen
Buch, Peder Nielsen – husmand, Svindinge, og hustru Anne Marie Bendixdatter, arrestanter – manden henrettet og konen frikendt, registrering 12.5.1804, 121
Busch, Gebhard – Svindinge, 10.4.1835, 57
Busch, Henrik – ungkarl og snedkersvend, Svindinge, 30.10.1846, 242
Bøyesen, Niels Christian – husmand og rebslager, Øksendrup, 12.10.1828, 435
Christensdatter, Anne – pige, Svindinge, 28.5.1827, 409, -L
Christensdatter, Gertrud – Øksendrup, 20.3.1822, 347, ~ gaardmand Jørgen Larsen 24.8.1836, 77, 80, (~2 Kirsten Knudsdatter)
Christensdatter, Johanne – Brænderup, 11.2.1840, 139, 144, ~ gaardmand Jørgen Pedersen
Christensdatter, Karen – Svindinge, 1.8.1848, 275, ~ gaardmand Claus Larsen
Christensdatter, Karen – Svindinge, 18.8.1827, 416, 420, ~ gaardmand Jens Larsen
Christensdatter, Kirsten – Taarup, og ægtefælle gaardmand Søren Jensen 9.6.1821, 321
Christensdatter, Lisbeth – Øksendrup, 4.1.1811, 145, ~ gaardmand Rasmus Hansen 1.12.1811, 154, 165, (~1 Anne Margrethe Pedersdatter 1.12.1811, 154, 165), ~2 Niels Pedersen)
Christensdatter, Marie – Frørup, 21.11.1843, 200, 203, ~1 gaardmand Peder Rasmussen 21.11.1811, 152, 163, (~1 Mette Jensdatter 20.12.1808, 127), ~2 gaardmand Niels Madsen 1.2.1845, 213, 217, 218
Christensdatter, Mette – pige, Svindinge, 16.4.1824, 372, -L
Christensen, Anders – gaardmand, Svindinge, 31.8.1849, 287, ~1 Maren Larsdatter, ~2 Marie Knudsdatter
Christensen, Ane Marie – pige, Svindinge, 25.2.1849, 280
Christensen, Jens – husmand, Frørup, 28.5.1848, 272, ~ Karen Christensdatter
Christensen, Jørgen – husmand, Øxendrup, 27.12.1830, 5, ~ … Nielsdatter
Christensen, Mads – husmand, Taarup, 17.1.1832, 25
Christensen, Mads – tjenestekarl, Øxendrup, 22.8.1840, 160, -L
Christensen, Mads – ungkarl, Brænderup, 26.7.1830, 3, 4, 5, -L
Christensen, Niels – husmand, Kongshøj, 15.2.1803, 102, ~1 Anna Helvig Pedersdatter 8.7.1793, 28, ~2 Dorthe Knudsdatter 16.6.1833, 48, (~2 husmand og fisker Anders Larsen 25.6.1846, 242, ~2 Anne Kirstine Larsdatter)
Christensen, Peder – ungkarl, Svindinge, 20.2.1826, 393, -L
Christensen, Rasmus – husmand, Svindinge, 31.5.1827, 409, 412, -L, ~ Anne Larsdatter
Christiansdatter, Marie Elisabeth – Øksendrup, 19.4.1792, 13, -L, ~ gaardmand Lars Hansen
Christoffersen, Peder – gaardmand, Øxendrup, 18.2.1848, 271, ~ Dorthe Olsdatter
Clausen, Erik – enkemand og tjenestekarl, Svindinge, 26.12.1817, 277, 289, efter Maren Nielsdatter
Clausen, Jens – husmand, Kongenshøj, 4.2.1837, 89, ~ …
Clausen, Morten – husmand og bødker, Svindinge, 16.3.1840, 141, -L, ~ Kirsten Jensdatter
Davidsdatter, Karen – Svindinge, 10.1.1793, 22, ~ husmand Hans Hansen 11.4.1802, 94, 99, (~2 Karen Olsdatter 6.6.1798, 82, ~3 Dorthe Madsdatter)
Davidsen, David – husmand, Lamdrup, 2.7.1817, 270, ~ Anne Larsdatter
Davidsen, Lars – gaardmand, Brænderup, (død 1821), 16.1.1824, 364, ~ Anne Nielsdatter
Degenkalw, Johan Thomas – murermester, Glorup, 29.5.1802, 96, 100, ~1 Anne Dorthe Henriksdatter 4.12.1788, II 29, ~2 Maren Johansdatter
Dinesdatter, Johanne – Taarup, 29.4.1832, 26, -L, ~1 gaardmand Hans Nielsen 25.2.1818, 279, -L, ~2 Henrik Hansen 17.10.1840, 161, 164, -L, (~2 Giertrud Rasmusdatter)
Ebbesdatter, Mette – Lamdrup, 26.1.1841, 168, ~ gaardmand Hans Jørgensen
Eriksdatter, Anne Marie – Lamdrup, og ægtefælle husmand Rasmus Andersen 14.8.1821, 323, 333, -L
Eriksdatter, Ellen – Svindinge, 21.1.1850, 293, ~ husmand Hans Jørgensen
Ernstdatter, Elisabeth – Svindinge, 27.2.1796, 45, 46, -L, ~ husmand Anders Jensen
Espensen, Hans – gaardmand, Svindinge, 22.8.1845, 226, 230, ~1 Johanne Pedersdatter 27.7.1832, 31, ~2 Anne Pedersdatter
Frantsdatter, Ane Sophie – Svindinge, 5.6.1835, 58, ~ gaardmand Lars Hansen 2.2.1848, 270, (~2 Sidsel Kirstine Nielsdatter)
Frederiksdatter, Ane– Svindinge, 8.3.1830, 1, ~ husmand (gamle) Hans Jørgensen
Frederiksen, Niels – gaardmand, Taarup, 2.1.1840, 135, 150, enke Magrethe Pedersdatter 13.7.1845, 224, 226
Grønvold, Peder Rask – enkemand og forvalter, Glorup, 12.12.1814, 211, 241, efter …
Hansdatter, Ane – Lamdrup, 15.1.1850, 291, ~ husmand Lars Madsen
Hansdatter, Ane – Øxendrup, 10.4.1849, 281, -L, ~ husmand Rasmus Thomsen 4.5.1850, 298, 302, -L, ~2 Maren Christensdatter
Hansdatter, Ane Kirstine – enke, Øxendrup, 10.1.1840, 136, 155, efter husmand Jørgen Rasmussen 1.2.1837, 88, (~1 Anne Olesdatter 7.5.1824, 372)
Hansdatter, Anne – Lamdrup, 23.6.1792, 17, ~ gaardmand Jacob Pedersen 6.6.1823, 356
Hansdatter, Anne – Øksendrup, 16.7.1812, 175, ~ gaardmand unge Peder Hansen
Hansdatter, Anne – Øksendrup, 6.8.1817, 272, -L, ~ gaardmand Rasmus Larsen
Hansdatter, Anne Helvig – Svindinge, 18.5.1796, 54, ~ gaardmand Mads Jørgensen 13.5.1794, 38, (~1 Karen Madsdatter 14.4.1752, I 240, ~1 Jørgen Pedersen 17.5.1746, I 197, ~2 Karen Hansdatter 8.5.1764, II 81)
Hansdatter, Anne Kirstine – Svindinge, 8.11.1839, 132, ~ gaardmand Niels Madsen, (~1 Sidsel Pedersdatter 5.1.1833, 39)
Hansdatter, Anne Kirstine – Taarup, 19.6.1831, 7
Hansdatter, Anne Margrethe – Svindinge, 1.3.1824, 367, 370, 373, ~ husmand Mads Olsen, (~2 …)
Hansdatter, Giertrud – enke, Svindinge, 27.12.1850, 305, efter gaardmand Søren Jensen 11.6.1849, 205
Hansdatter, Ida Hedevig – enke, Svindinge, 28.12.1839, 134, 151, 152, efter husmand, væver Rasmus Andersen 19.4.1815, 232, 241
Hansdatter, Johanne – Lamdrup, 23.6.1813, 199, ~1 Niels Pedersen Greve 8.9.1779, II 250, ~2 Hans Madsen
Hansdatter, Johanne Marie – tjenestepige, Frørup, 3.4.1844, 208, -L
Hansdatter, Karen – enke, Frørup, 24.6.1847, 249, efter gaardmand Jørgen Madsen 2.4.1842, 172
Hansdatter, Karen – enke, Svindinge, 8.12.1830, 5, efter gaardmand Rasmus Nielsen 20.5.1829, 441, 448, 454
Hansdatter, Karen – Frørup, 26.1.1792, 9, ~ gaardmand gl. Rasmus Pedersen
Hansdatter, Karen – Frørup, 28.4.1826, 396, ~ gaardmand og sognefoged Hans Sørensen 31.12.1825, 389
Hansdatter, Karen – Lamdrup, 1.8.1796, 59, ~ husmand Espen Pedersen 29.10.1803, 112, ~2 Birte Lorentsdatter
Hansdatter, Karen – Svindinge, 13.8.1838, 114, ~ husmand og hjulmand Niels Hansen
Hansdatter, Karen – Tangaa, 30.6.1839, 124, ~ gaardmand Herman Hansen
Hansdatter, Karen – Taarup, (død ca. 1813), 5.5.1815, 235, ~ husmand Mads Knudsen 19.3.1831, 11, (~2 Anne Caspersdatter)
Hansdatter, Karen – Øksendrup, 29.2.1804, 113, ~1 Niels …, ~2 gaardmand gl. Jørgen Nielsen, (~2 Anne Kirstine Jensdatter 20.8.1829, 449)
Hansdatter, Karen – Øxendrup, 9.3.1842, 171, ~ gaardmand Rasmus Rasmussen
Hansdatter, Kirsten – Svindinge, 23.1.1792, 9, ~1 Rasmus Larsen Kürt 21.8.1762, II 47, (~1 Anne Rasmusdatter 13.11.1743, I 187), ~2 gaardmand Christian Hansen
Hansdatter, Kirsten – Øksendrup, 7.11.1805, 119, -L, ~1 Niels Jørgensen Hjulmand 12.8.1803, 107, -L, ~2 Adolph Mathiasen
Hansdatter, Maren – almisselem, Øksendrup, jfr. Maren Jørgensen 16.4.1815, 232
Hansdatter, Maren – Frørup, 26.5.1823, 355, -L, ~ husmand Hans Knudsen
Hansdatter, Maren – pige, Svindinge, 16.12.1842, 186, 192, -L
Hansdatter, Maren – Taarup, 25.4.1815, 232, ~ gaardmand Lars Svendsen 22.4.1825, 376, 377, 387, (~2 Johanne Sørensdatter 23.4.1829, 441, 444, ~2 Christen Madsen)
Hansdatter, Margrethe – pige, Lamdrup, Svindinge, 17.8.1835, 61, -L
Hansdatter, Mette – Svindinge, 29.3.1831, 11, ~ gaardmand Hans Pedersen
Hansdatter, Mette – Øksendrup, 6.5.1829, 441, ~ gaardmand Anders Pedersen
Hansdatter, Sara – Svindinge, 9.3.1847, 244, ~ husmand Jens Petersen, ~1 Anne Poulsdatter 24.5.1836, 71
Hansdatter, Sidsel – Svindinge, 26.10.1793, 30, -L, ~ Hans Jespersen Hjulmand 3.12.1804, 116, (~2 Anne Andersdatter)
Hansdatter, Sidsel Kirstine – Svindinge, 22.1.1817, 262, 278, ~ husmand Rasmus Andersen 2.3.1824, 367, 371, (~2 Karen Pedersdatter)
Hansen (Banke Kb.), Hans – gaardmand, Øxendrup, 3.3.1831, 7, 8, ~1 Karen Rasmusdatter 20.3.1814, 205, ~ 2 Kirsten Rasmusdatter 20.12.1850, 305
Hansen, Anders – slagter, Svindinge, konkurs 6.7.1818, 284, 286, 298, 300
Hansen, Anders – ungkarl, Glorup, 9.2.1825, 374, 383, 387, -L
Hansen, Christian – smedesvend, Øxendrup, 28.6.1850, 299, 300, -L
Hansen, Claus – husmand, Øksendrup, 24.3.1827, 408, ~ …
Hansen, Hans – gaardmand, Kongshøj, 26.4.1801, 92, ~1 Kirsten Hansdatter 11.3.1780, II 252, ~2 Anne Marie Larsdatter 8.11.1822, 351, 353, (~2 Morten Thomasen)
Hansen, Hans – gaardmand, Øksendrup, 3.3.1831, 7, 8, ~1 Karen Rasmusdatter 20.3.1814, 205, ~2 Kirsten Rasmusdatter 20.12.1850, 305
Hansen, Hans – husmand, Frørup, 28.11.1850, 303, 304, ~ Marie Hansdatter
Hansen, Hans – husmand, Svindinge, 11.4.1802, 94, 99, ~1 Karen Davidsdatter 10.1.1793, 22, ~2 Karen Olsdatter 6.6.1798, 82, ~3 Dorthe Madsdatter
Hansen, Hans – ungkarl, Taarup, 10.9.1837, 98, -L
Hansen, Henrik – gaardmand, Taarup, 17.10.1840, 164, -L, ~1 Johanne Dinesdatter 29.4.1832, 26, -L (~1 gaardmand Hans Nielsen 25.2.1818, 279, -L), ~2 Giertrud Rasmusdatter
Hansen, Jens – gaardmand, Taarup, og hustru Maren Johansdatter 12.2.1810, 136
Hansen, Jens – gaardmand, Øksendrup, 4.3.1824, 368, ~ Kirsten Rasmusdatter
Hansen, Jens – husmand, Øxendrup, 17.2.1850, 293, 294, ~ Maren Hansdatter
Hansen, Jens – ungkarl, Svindinge, 27.7.1827, 416, -L
Hansen, Jens – ungkarl, Taarup, 9.3.1847, 244
Hansen, Jens – ungkarl, Øxendrup, 7.6.1847, 246, 254, 265, -L
Hansen, Johan – gaardmand, Øksendrup, 24.6.1827, 413, ~1 Anne Rasmusdatter 10.9.1817, 274, ~2 Anne Simonsdatter
Hansen, Jørgen – gaardmand, Svindinge, 12.8.1796, 60, ~ Birthe Larsdatter 7.3.1812, 167, 170, (~1 Lars Nielsen 7.3.1786, II 284, (~1 Maren Jørgensdatter 3.8.1772, II 198), ~3 Anders Jensen))
Hansen, Karen – pige, Øxendrup, 9.8.1847, 252, 258, 263, 269, -L
Hansen, Knud – gaardmand, Øksendrup, 21.4.1813, 189, ~ Maren Jensdatter 9.6.1833, 45, (~2 gaardmand Rasmus Hansen)
Hansen, Lars – Frørup, 12.7.1849, 285, 286, -L, ~ Ane Hansdatter
Hansen, Lars – gaardmand, Svindinge, 2.2.1848, 270, ~1 Ane Sophie Frantsdatter 5.6.1835, 58, ~2 Sidsel Kirstine Nielsdatter
Hansen, Lars – ungkarl, Taarup, 21.8.1831, 16, -L
Hansen, Lykke – gaardmand, Brænderup, 12.10.1818, 290, 292, ~ Marie Andersdatter 10.3.1815, 224, 227
Hansen, Mads – ungkarl, Svindinge, 22.8.1843, 197
Hansen, Niels – ungkarl, Gislev, 9.12.1837, 102, -L
Hansen, Niels – ungkarl, Øxendrup, 9.5.1847, 245, -L
Hansen, Ole – ungkarl, Taarup, 30.12.1830, 5
Hansen, Peder – gaardmand, Øxendrup, 20.1.1836, 88, 89, 96, ~ Ane Rasmusdatter
Hansen, Peder – underjæger, Svindinge, 6.9.1848, 275, 289, -L
Hansen, Peder – ungkarl, Frørup, 20.8.1845, 226
Hansen, Peder – ungkarl, Frørup, 30.11.1833, 48, -L
Hansen, Rasmus – gaardmand, Øksendrup, 1.12.1811, 154, 165, ~ Lisbeth Christensdatter 4.1.1811, 145, ~2 Anne Margrethe Pedersdatter 1.12.1811, 154, 165 (~2 Niels Pedersen)
Hansen, Rasmus – husmand, Taarup, 18.1.1840, 137, ~ Marie Hansdatter, ~2 Hans Jensen
Hansen, Rasmus – soldat i Helsingør, Svindinge, 15.11.1836, 83, 88, -L
Hansen, Steffen – gaardmand, Svindinge, 2.1.1850, 289, 293, ~1 Kirsten Larsdatter 16.10.1831, 17, 19, ~2 Bodil Rasmusdatter
Hansen, Søren – ungkarl, Øxendrup, 18.2.1849, 279, -L
Hansen, unge Peder – gaardmand, Svindinge, 1.7.1790, 3, ~1 Anne Hansdatter 14.5.1768, II 128, -L, ~2 Kirsten Jensdatter 4.2.1784, II 271, ~3 Anne Madsdatter, aftægt 2.8.1820, 308, (~2 Jens Hansen Piil 29.3.1796, 50, ~3 Niels Sohnesen 13.2.1810, 138)
Hartung, Hjeronimus – husmand, Svindinge, 5.7.1832, 31, ~ Marianne Pedersdatter død 3.1.1853 i Frørup
Henningsdatter, Anne Dorthe – enke, Tangaa, 15.9.1831, 23, 27, efter husmand Christopher Andersen 25.2.1824, 367
Henningsen, Mathias Alexander – avlsforvalter, Glorup, 5.1.1822, 337, 343, 349, 351, 358, 363, -L
Henriksdatter, Mette Marie – 15 aar, pige, Svindinge, 18.4.1825, 377
Henriksen, Mads – ungkarl, Svindinge, 18.4.1840, 148, -L
Henriksen, Peder – husmand, Lamdrup, 9.1.1841, 167, 169, ~1 Karen Andersdatter 8.8.1822, 350, ~2 Anne Hansdatter
Henriksen, Rasmus – ungkarl, Svindinge, 24.4.1825, 377, -L
Hermansen, Niels – ungkarl, Øxendrup, 8.3.1849, 280, -L
Hindsdatter, Bodil Sophie – Øksendrup, 10.5.1813, 193, 197, ~1 gaardmand Poul Nielsen i Lnagaa død ca 1801, ~2 Christen Madsen, (~1 Gertrud Rasmusdatter død 1802)
Hjulmand, Hans Jespersen – Svindinge, 3.12.1804, 116, ~1 Sidsel Hansdatter 26.10.1793, 30, -L, ~2 Anne Andersdatter
Jacobsen, Hans – gaardmand, Svindinge, 9.6.1847, 246, 258, -L, ~ Ane Knudsdatter
Jacobsen, Rasmus – skovfoged, Taaruplunde, 21.2.1825, 374
Jensdatter, Anne Kirstine – Lamdrup, 18.1.1829, 439, 440, ~1 Henrik Jørgensen 25.4.1797, 75, (~1 Birthe Pedersdatter 12.3.1777, II 244), ~2 gaardmand Peder Nielsen
Jensdatter, Anne Kirstine – Øksendrup, 20.8.1829, 449, ~ gaardmand gl. Jørgen Nielsen, (~1 Karen Hansdatter 29.2.1804, 113, ~1 Niels …)
Jensdatter, Anne Marie – Lamdrup, 3.12.1849, 289, ~ gaardmand Rasmus Hansen
Jensdatter, Karen – enke, Øxendrup, 4.2.1848, 270, efter husmand Christen Andersen 11.12.1821, 332
Jensdatter, Karen – Kongshøj, 27.11.1792, 21, ~1 Hans Larsen 2.7.1783, II 266, ~2 Hans Rasmussen
Jensdatter, Karen – Øksendrup, 2.8.1812, 177, 182, ~1 Hans Rasmussen 15.8.1778, II 247, (~1 Kirsten Hansdatter 2.11.1763, II 66), ~2 gaardmand Peder Pedersen
Jensdatter, Kirsten – enke, Øxendrup, 12.10.1839, 129, 138, 142, efter husmand og smed Rasmus Jørgensen 3.9.1821, 328, 138, 142, (~1 Sidsel Madsdatter)
Jensdatter, Kirstine – Svindinge, 7.10.1831, 17, ~ husmand Jens Jochumsen
Jensdatter, Maren – enke, Øxendrup, 29.6.1847, 249, 254, 262, 267, efter gaardmand Hans Nielsen 18.8.1838, 114, 115 (~1 Karen Mikkelsdatter 22.6.1819, 299)
Jensdatter, Maren – Koledhuset, Glorup, 18.4.1847, 245, -L, ~ husmand Jens Hansen
Jensdatter, Maren – Svindinge, 7.1.1822, 340, ~ husmand og slagter Jens Hansen
Jensdatter, Maren – Øxendrup, 9.6.1833, 45, 47, ~1 gaardmand Knud Hansen 21.4.1813, 189, ~2 gaardmand Rasmus Hansen, (~2 Maren Johansdatter 8.11.1845, 235, 239, -L)
Jensdatter, Marie – Lamdrup, 24.3.1844, 207, 208, ~ husmand Hans Nielsen 29.9.1834, 52, 53, (~1 Johanne Madsdatter 14.6.1802, 98)
Jensdatter, Marie – Øksendrup, 5.4.1813, 187, ~ husmand Erik Andersen
Jensdatter, Mette – Frørup, 20.12.1808, 127, ~ gaardmand Peder Rasmussen 21.11.1811, 152, 163, (~2 Marie Christensdatter 21.11.1843, 200, 203, ~2 gaardmand Niels Madsen)
Jensen, Anders – gaardmand, Svindinge, 16.7.1836, 75, ~ Maren Christensdatter
Jensen, Anders – vægter, Glorup, 1.4.1822, 348, -L
Jensen, Christen – underjæger, Svindinge, 12.8.1848, 275, 289, -L
Jensen, Ditlev – husmand, Tangaa, 25.3.1838, 107, ~ Ane Kirstine Nielsdatter 21.4.1837, 94
Jensen, Hans – husmand, Kongshøj, 7.11.1831, 18, ~ Kirsten Hansdatter 26.5.1832, 29, 38, (~1 husmand Christian Nielsen 30.3.1819, 293)
Jensen, Hans – Lamdrup, 25.2.1835, 56, -L
Jensen, Jens – tjener, Glorup, 6.1.1848, 279, -L
Jensen, Johan – gaardmand, Svindinge, 23.8.1797, 77, ~1 Maren Nielsdatter 12.3.1784, II 274, (~1 Christen Jensen 8.5.1751, I 219 (se denne), ~2 Anne Rasmusdatter 14.4.1829, 441, 444, 453, (~2 Poul Rasmussen)
Jensen, Johannes – husmand, Steenhavehuset, Svindinge, 29.12.1834, 55, ~ Karen Sørensdatter 13.8.1803, 108
Jensen, Johannes – husmand, Svindinge Kohave, 29.12.1834, 55, ~ Karen Sørensdatter 13.8.1803, 108
Jensen, Just – Tangaa, 25.9.1828, 435, 437, ~1 Karen Pedersdatter 19.7.1796, 57, -L, ~2 Kirsten Johansdatter
Jensen, Jørgen – soldat, Taarup, 10.9.1811, 149, -L
Jensen, Lars – gaardmand, Øxendrup, 8.12.1848, 279, ~ Karen Andersdatter
Jensen, Niels – husmand, Svindinge, 16.6.1845, 221, 222, ~ Johanne Sophie Amalie Nielsdatter, ~2 Knud Jacobsen
Jensen, Peder – gaardmand, Lamdrup, 1.5.1838, 109, -L, ~ Kirsten Hansdatter
Jensen, Peder – gaardmand, Svindinge, 10.11.1848, 278, 279, ~ Ane Kirstine Hansdatter
Jensen, Peder – husmand, Lamdrup, 30.8.1810, 144, -L, ~1 Kirsten Nielsdatter 11.11.1796, 66, -L, ~2 Karen Johansdatter 19.10.1803, 111, -L, ~3 Mette Hansdatter
Jensen, Peder – husmand, Taarup, 9.9.1793, 28, ~ Dorthe Larsdatter
Jensen, Rasmus – husmand, Svindinge, 9.12.1815, 249, -L, ~ Anne Rasmusdatter
Jensen, Rasmus – indsidder, Svindinge, 13.8.1796, 63, 69, -L, ~ Gertrud Andersdatter
Jensen, Svend – murermester, Svindinge, 14.10.1820, 310, ~ Dorthe Jensdatter
Jensen, Søren – gaardmand Taarup, og hustru Kirsten Christensdatter 9.6.1821, 321
Jensen, Søren – gaardmand, Svindinge, 11.6.1849, 285, enke Gjertrud Hansdatter 27.12.1850, 305
Jeppesen, Anders – gaardmand, Svindinge, 9.3.1845, 215, 217, hans hustru Mette Rasmussen 13.2.1844, 206
Jeppesen, Hans – gaardmand, Taarup, 8.10.1828, 435, ~ Anne Andersdatter
Jeppesen, Peder – kusk, Glorup, 12.4.1849, 282, 287, -L
Johansdatter, Dorthe – Lamdrup, 23.10.1827, 422, 430, ~1 Jens Andersen 25.3.1803, 103, ~2 gaardmand Hans Knudsen død 1823
Johansdatter, Karen – enke, Frørup, 12.10.1847, 260, 263, efter gaardmand Rasmus Jørgensen 24.1.1844, 205, 206
Johansdatter, Karen – Lamdrup, 19.10.1803, 111, -L, ~ husmand Peder Jensen 30.8.1810, 144, -L
Johansdatter, Maren – Taarup og ægtefælle gaardmand Jens Hansen 12.2.1810, 136
Johansdatter, Maren – Øxendrup, 8.11.1845, 235, 239, -L, ~ gaardmand Rasmus Hansen, (~1 Maren Jensdatter 9.6.1833, 45, 47), ~1 gaardmand Knud Hansen 21.4.1813, 189
Johansdatter, Marie – Taarup, 31.3.1792, 12, 16, ~1 Ole Johansen Bager død 1759, ~2 husmand Peder Nicolaisen 21.7.1820, 305, 309, 311, 318, (~2 Maren Madsdatter)
Johansen, Hans – ungkarl, Øxendrup, 16.9.1832, 34, 37, -L
Johansen, Thommas – gaardmand, Svindinge, 18.9.1832, 34, ~ Anne Jeppesdatter
Jørgensdatter, Ane – Lamdrup, 30.1.1843, 189, ~ gaardmand Hans Jacobsen
Jørgensdatter, Anne Kirstine – pige, Øksendrup, 7.12.1829, 453
Jørgensdatter, Ida Helvig – enke, Lamdrup, 1.7.1840, 155, efter husmand og smed Hans Henrik Nielsen 21.7.1838, 113
Jørgensdatter, Maren – almisselem, Øksendrup, 16.4.1815, 232 (Kbg. siger Hansdatter)
Jørgensen, Christen – møller, Røde Mølle, 20.10.1797, 79, ~1 Juliane Rasmusdatter 30.3.1795, ~2 Anne Marie Poulsdatter
Jørgensen, Christen – ungkarl, Øxendrup, 10.7.1834, 49, -L
Jørgensen, Erik – husmand, Svindinge, 4.3.1796, 46, 49, -L, ~ Karen Jørgensdatter
Jørgensen, Hans – gaardmand, Taarup, 6.7.1798, 84, ~1 Ellen Thomasdatter 14.10.1782, II 259, ~2 Johanne Hansdatter
Jørgensen, Henrik – gaardmand, Lamdrup, 25.4.1797, 75, ~1 Birthe Pedersdatter 12.3.1777, II 244, ~2 Anne Kirstine Jensdatter 18.1.1829, 439, 440, (~2 Peder Nielsen)
Jørgensen, Lars – gaardmand, Svindinge, 21.6.1796, 56, 58, ~1 Sidsel Hansdatter 27.11.1775, II 237, (~1 Claus Ejlersen 23.3.1753, I 244), ~2 Marie Madsdatter 21.6.1796, 56, 58
Jørgensen, Lars – tjenestekarl, Øxendrup, 19.7.1840, 155, 156, 157, 163, 166, -L
Jørgensen, Mads – gaardmand, Svindinge, 13.5.1794, 38, ~1 Karen Madsdatter 14.4.1752, I 240, (~1 Jørgen Pedersen 17.5.1746, I 197), ~2 Karen Hansdatter 8.5.1764, II 81, ~3 Anna Helvig Hansdatter 18.5.1796, 54
Jørgensen, Niels – gaardmand, Lamdrup, 3.4.1797, 71, ~1 Maren Rasmusdatter 10.3.1788, II 289, ~2 Maren Christensdatter
Jørgensen, Niels – husmand, Øksendrup, 12.8.1803, 107, -L, ~ Kirsten Hansdatter 7.11.1805, 119, -L, ~2 Adolph Mathiasen
Jørgensen, Niels – tjenestekarl, Svindinge, 31.5.1836, 82, 74, 82, -L
Jørgensen, Niels – Øxendrup, husmand, 1.11.1850, 302, -L, ~ Maren Christensdatter
Jørgensen, Peder – gaardmand, Taarup, 28.3.1797, 70, ~ Maren Rasmusdatter 21.4.1823, 354, ~2 Morten Andersen
Jørgensen, Rasmus – Frørup, gaardmand, 24.1.1844, 205, 206, h.e. Karen Johansdatter 12.10.1847, 260, 263
Jørgensen, Rasmus – husmand og smed, Øxendrup, 3.9.1821, 328, 138, 142, ~1 Sidsel Madsdatter, ~2 Kirsten Jensdatter 12.10.1839, 129, 138, 142
Kjeld, Rasmus Pedersen – husmand, Øksendrup, 10.1.1821, 312, 319, -L, ~ Anne Sophie Rasmusdatter
Klarskov, Jens Pedersen – gaardmand, Øksendrup, 22.12.1823, 360, ~ Dorthe Olsdatter
Knudsdatter, Anne – Snapind, Svindinge, 4.9.1834, 52, 54, ~ husmand og skovfoged Rasmus Nielsen Stoer
Knudsdatter, Dorthe – Kongshøj, 16.6.1833, 48, ~ husmand Niels Christensen Aamand 15.2.1803, 102, (~1 Anne Helvig Pedersdatter 8.7.1793, 28), ~2 husmand og fisker Anders Larsen 25.6.1846, 242, (~2 Anne Kirstine Larsdatter)
Knudsdatter, Johanne – Brænderup, 14.8.1836, 75, 79, 97, 98, ~ husmand Rasmus Nielsen, (~1 Kirstine Pedersdatter 15.7.1835, 59, 63, 66)
Knudsdatter, Kirsten – Kongshøj, 26.5.1832, 29, 38, ~1 Christian Nielsen 30.3.1819, 293, ~2 husmand Hans Jensen 7.11.1831, 18
Knudsdatter, Mette – enke, Svindinge, 16.12.1824, 373, efter husmand Peder Rasmussen
Knudsen, Anders – husmand, Øxendrup, 30.4.1836, 69, ~ …
Knudsen, Christen – gaardmand, Brænderup, 16.5.1810, 141, ~ Maren Christensdatter
Knudsen, Hans – gaardmand, Brænderup, 9.3.1815, 220, ~ Maren Nielsdatter 2.12.1827, 423, 430
Knudsen, Hans – husmand, Frørup, 15.12.1836, 84, 92, ~ Marthea Margrethe Hansdatter, (~1 husmand Martinus Christophersen 1.11.1798)
Knudsen, Hans – ungkarl, Thaarup, 15.7.1838, 113, -L
Knudsen, Hans – Øksendrup, 18.4.1815, 232, 245, ~ Karen Madsdatter
Knudsen, Jørgen – gaardmand, Svindinge, 7.2.1842, 170, 171, enke Marie Rasmusdatter 17.7.1844, 209
Knudsen, Mads – husmand, Taarup, 19.3.1831, 11, ~1 Karen Hansdatter død ca. 1813, 5.5.1815, 235, ~2 Anne Caspersdatter
Knudsen, Mads (gamle) – husmand, Taarup, 19.3.1831, 11, ~1 Karen Hansdatter 5.5.1815, 235, ~2 Ane Caspersdatter
Knudsen, Niels – gaardmand, Frørup, 7.2.1839, 119, 124, 127, ~ Maren Rasmusdatter 10.6.1829, 444, 446, (~1 Hans Mikkelsen 30.10.1787, II 288)
Knudsen, Peder – gaardmand, Øxendrup, 18.3.1840, 142, 148, ~ Abelone Pedersdatter
Kürt, Peder Hansen – gaardmand, Svindinge, 1.7.1794, 40, -L, ~ Karen Hansdatter
Kürt, Rasmus Larsen – gaardmand, Svindinge, 21.8.1762, II 47, ~1 Anne Rasmusdatter 13.11.1743, I 187, ~2 Kirsten Hansdatter 23.1.1792, 9, (~2 Christian Hansen)
Kürt, Rasmus Nielsen – Frørup, 13.3.1793, 23, ~ Sidsel Madsdatter 11.11.1826, 400, (~2 Lars Hansen)
Lang, Anders Pedersen – aftægtsmand, Øksendrup, 23.3.1824, 370
Larsdatter, Ane – Lamdrup, 15.1.1850, 291, ~ husmand Lars Madsen
Larsdatter, Ane – pige, Svindinge, 23.9.1844, 209, 210, 221, -L
Larsdatter, Anne Marie – Kongshøj, 8.11.1822, 351, 353, ~1 Hans Hansen 26.4.1801, 92, (~1 Kirsten Hansdatter 11.3.1780, II 252), ~2 gaardmand Morten Thomasen
Larsdatter, Augusta Cathrine – Frørup, 20.5.1834, 49, ~ husmand Niels Rasmussen
Larsdatter, Birte – Svindinge, 7.3.1812, 167, 170, ~1 gaardmand Lars Nielsen 7.3.1786, II 284 (~1 Maren Jørgensdatter 3.8.1772, II 198), ~2 Jørgen Hansen 12.8.1796, 60, ~3 Anders Jensen
Larsdatter, Johanne – Svindinge, 23.4.1796, 52, -L, ~ gaardmand Christian Johansen
Larsdatter, Karen – pige, Svindinge, 1.3.1824, 367, -L
Larsdatter, Kirsten – Svindinge, 16.10.1831, 17, 19, ~ gaardmand Stephen Hansen 2.1.1850, 289, 293, (~2 Bodil Rasmusdatter)
Larsdatter, Kirsten – Svindinge, 27.1.1800, 85, -L, ~ gaardmand Hans Rasmussen
Larsdatter, Maren – Lamdrup, 3.11.1796, 64, ~ gaardmand Peder Larsen 24.9.1803, 109, (~1 Kirsten Nielsdatter 22.5.1793, 25, ~1 Mikkel Pedersen 11.11.1769, II 150), ~3 Karen Hansdatter
Larsdatter, Marie Elisabeth – pige, Øksendrup, 24.8.1824, 373
Larsdatter, Mette Kirstine – Svindinge, 26.11.1817, 275, ~ skovfoged Rasmus Nielsen Stær
Larsen, Anders – gaardmand, Svindinge, 24.7.1820, 306, ~ Mette Andersdatter
Larsen, Anders – husmand, Kongshøj, 25.6.1846, 242, ~1 Dorthe Knudsdatter 16.6.1833, 48, (~1 husmand Niels Christensen Aamand 15.2.1803, 102, ~1 Anne Helvig Pedersdatter 8.7.1793, 28), ~2 Anne Kirstine Larsdatter
Larsen, Hans – husmand, Kongshøj, 2.7.1783, II 266, ~ Karen Jensdatter 27.11.1792, 21, (~2 Hans Rasmussen)
Larsen, Hans – Taarup, gaardmand, 20.9.1831, 17, 21, enke Johanne Olesdatter 30.3.1835, 56, 58, 59
Larsen, Hans – ungkarl, Svindinge, 5.9.1831, 16
Larsen, Johan – ungkarl, Svindinge, 5.7.1842, 176, -L
Larsen, Jørgen – gaardmand, Øxendrup, 24.8.1836, 77, 80, ~1 Giertrud Christensdatter 20.3.1822, 347, ~2 Kirsten Knudsdatter
Larsen, Jørgen – husmand, Øxendrup, 22.12.1843, 205, ~ Sidsel Nielsdatter
Larsen, Lars – gaardmand, Svindinge, 16.5.1835, 58, 60, ~ Maren Johansdatter
Larsen, Lars – ungkarl, Svindinge, 27.3.1838, 107, 108, 111, -L
Larsen, Mads – gaardmand, Øksendrup, 31.3.1792, III 11, ~1 Maren Christensdatter 2.12.1751, I 235, ~2 Birte Hansdatter
Larsen, Niels – gaardmand, Svindinge, 21.3.1848, 272, 273, 275, -L, ~ Karen Pedersdatter
Larsen, Niels – ungkarl, Svindinge, 26.8.1840, 160, -L
Larsen, Peder – gaardmand, Brænderup, 17.4.1836, 69, 84, ~ Sophie Jørgensdatter
Larsen, Peder – gaardmand, Lamdrup, 24.9.1803, 109, ~1 Kirsten Nielsdatter 22.5.1793, 25, (~1 Mikkel Pedersen 11.11.1769, II 150), ~2 Maren Larsdatter 3.11.1796, 64, ~3 Karen Hansdatter
Larsen, Poul – husmand, Svindinge, 7.5.1813, 192, 195, -L, ~ Anne Andersdatter
Larsen, Rasmus – gaardmand, Øxendrup, 1.2.1839, 119, 121, ~ Maren Nielsdatter
Lund, Anne Marie Poulsdatter – Røde Mølle, 6.3.1833, 44, ~ møller Christen Jørgensen 20.10.1797, 7 (~1 …), ~2 møller Hans Pedersen 14.5.1830, 1, 3, 7
Lund, Helene – Glorup, 24.5.1832, 29, 30, -L, ~ gartner Carl Møller
Madsdatter, Anne – Svindinge, aftægt 2.8.1820, 308, ~1 Peder Hansen 1.7.1790, 3, ~2 Jens Hansen Piil 29.3.1796, 50, ~3 Niels Sohnesen 13.2.1810, 138
Madsdatter, Johanne – Lamdrup, 14.6.1802, 98, ~ husmand Hans Nielsen 29.9.1834, 52, 53, (~2 Marie Jensdatter)
Madsdatter, Karen – Svindinge, 2.5.1849, 283, ~1 Hans …, ~2 gaardmand Peder Hansen
Madsdatter, Karen – Svindinge, 9.8.1842, 182, ~ husmand Niels Mathiasen
Madsdatter, Kirsten – Øksendrup, 19.6.1812, 179, 185, ~ husmand Adolph Mathiasen 6.6.1809, 130, 132, -L
Madsdatter, Kirstine – Svindinge, 17.10.1792, 19, ~ Jens Nielsen 23.3.1796, 48, (~2 Anne Knudsdatter)
Madsdatter, Marie – Svindinge, 21.6.1796, 56, 58, ~ gaardmand Lars Jørgensen 21.6.1796, 56, 58, (~1 Sidsel Hansdatter 27.11.1775, II 237, ~1 Claus Ejlersen 23.3.1753, I 244)
Madsdatter, Sidsel – Frørup, 11.11.1826, 400, ~1 gaardmand Rasmus Nielsen Kürt 13.3.1793, 23, ~2 gaardmand Lars Hansen
Madsen, Hans – ungkarl, Taarup, 16.1.1827, 406
Madsen, Jørgen – gaardmand, Frørup, 2.4.1842, 172, enke Karen Hansdatter 24.6.1847, 249
Madsen, Lars – gaardmand, Svindinge, 1.11.1805, 118, ~1 Maren Jørgensdatter 7.8.1784, II 275, ~2 Maren Andersdatter
Madsen, Lars – gaardmand, Øxendrup, 8.5.1842, 172, ~ …
Madsen, Niels – gaardmand, Frørup, 1.2.1845, 213, 217, 218, ~ Marie Christensdatter 21.11.1843, 200, 203, (~1 gaardmand Peder Rasmussen 21.11.1811, 152, 163, ~1 Mette Jensdatter 20.12.1808, 127)
Madsen, Niels – gaardmand, Langaa, 3.6.1793, 26, ~ Anne Johansdatter
Madsen, Peder – husmand, Øksendrup, 4.7.1800, 86, ~1 Karen Rasmusdatter 12.8.1783, II 267, (~1 Kjeld Nielsen 10.9.1769, II 150), ~2 Anne Rasmusdatter, testamente 19.5.1812, 304, -L
Marcussen, Rasmus – tjenestekarl, Svindinge, 8.6.1811, 146, 156, -L, separeret fra Anne Nielsdatter
Mathiasen, Adolph – husmand, Øksendrup, 6.6.1809, 130,132, -L, ~1 Kirsten Hansdatter 7.11.1805, 119, -L, ~2 Kirsten Madsdatter 19.6.1812, 179, 185, -L
Mikkelsdatter, Karen – Øksendrup, 22.6.1819, 299, ~ gaardmand Hans Nielsen 18.8.1838, 114, 115, (~2 Maren Jensdatter 29.6.1847, 249, 254, 262, 267)
Mikkelsen, Hans – Frørup, 30.10.1787, II 288, ~ Maren Rasmusdatter 10.6.1829, 444, 446, (~2 Niels Knudsen)
Mikkelsen, Hans – gaardmand, Øksendrup, 9.10.1829, 451, 453, 454, ~ Anne Rasmusdatter
Mikkelsen, Rasmus – ungkarl, Lamdrup, 14.1.1794, 31, 35, -L
Mortensdatter, Anne – pige, Taarup, 1.1.1845, 211, 217, -L
Mortensdatter, Maren – Taarup, 31.3.1757, 71, ~ gaardmand Anders Pedersen Boye
Mortensdatter, Mette – Brænderup, 19.2.1840, 139, 147, ~ smed Daniel Jørgensen
Mortensen, Mads – husmand, Øxendrup, 12.11.1850, 303, 305, ~ Ane Kirstine Pedersdatter
Møller, Anne Marie – Røde Mølle, 6.3.1833, 44, se Anne Marie Poulsdatter (Lund)
Neergaard, Karen Sophie – Øxendrup, 26.10.1831, 17, 18, -L, ~ smed Johan Frantz Leopoldt, (~2 Maren Andersdatter)
Nicolaisen, Peder – husmand, Taarup, 21.7.1820, 305, 309, 311, 318, ~1 Marie Johansdatter 31.3.1792, 12, 16, (~1 Ole Johansen Bager i Frørup, død 1759), ~2 Maren Madsdatter
Nielsdatter, Ane – pige, Svindinge, 24.11.1840, 165, -L
Nielsdatter, Ane Kirstine – Tangaa, 21.4.1837, 94, ~ husmand Ditlev Jensen 25.3.1838, 107
Nielsdatter, Ane Marie – enke, Lamdrup, 2.5.1849, 283, efter gaardmand Rasmus Nielsen 20.4.1827, 408, 409
Nielsdatter, Anne – Øksendrup, 11.11.1819, 303, ~ husmand Jens Hansen
Nielsdatter, Barbara – Taarup, 16.12.1809, 135, ~ husmand Niels Rasmussen 3.10.1811, 151, 158 (~2 Marie Jørgensdatter)
Nielsdatter, Birthe – Svindinge, 18.5.1796, 55, ~ gaardmand Hans Pedersen
Nielsdatter, Gertrud – Svindinge, 22.4.1828, 433, ~ gaardmand Peder Pedersen 18.2.1828, 430
Nielsdatter, Johanne – Lamdrup, 1.5.1794, 36, ~ gaardmand Rasmus Pedersen 3.5.1816, 258, (~2 Kirsten Hansdatter)
Nielsdatter, Johanne – tjenestepige, Øxendrup, 24.9.1849, 288
Nielsdatter, Karen – Brænderup, og ægtefælle gaardmand Hans Nielsen, skifte i levende live 7.4.1815, 225, 253
Nielsdatter, Karen – enke, Brænderup, 25.10.1833, 48, efter Niels Hansen (Kb.)
Nielsdatter, Karen – Svindinge, 27.9.1839, 128, 129, ~1 Hans …, ~2 gaardmand Hans Madsen
Nielsdatter, Karen – Øxendrup, 23.10.1845, 228, 231, -L, ~ gaardmand Hans Larsen
Nielsdatter, Kirsten – Lamdrup, 11.11.1796, 66, -L, ~ husmand Peder Jensen 30.8.1810, 144, -L
Nielsdatter, Kirsten – Lamdrup, 20.1.1794, 32, ~ husmand Niels Larsen
Nielsdatter, Kirsten – Lamdrup, 22.5.1793, 25, ~1 Mikkel Pedersen 11.11.1769, II 150, (~1 Magdalene Hansdatter 15.3.1758, I 276)
Nielsdatter, Kirsten – Svindinge, 6.5.1791, 8, ~ gaardmand Peder Rasmussen 25.6.1807, 123, ~2 Dorthe Rasmusdatter 22.12.1808, 128, (~2 Anders Jeppesen)
Nielsdatter, Malene – Svindinge, 6.7.1818, 285, 292, ~ husmand Rasmus Jensen
Nielsdatter, Maren – Brænderup, 2.12.1827, 423, 430, ~ husmand Hans Knudsen 9.3.1815, 220
Nielsdatter, Maren – Kongshøj, 5.1.1833, 39, 41, ~ gaardmand Nicolai Rasmussen
Nielsdatter, Maren – Svindinge, 23.2.1835, 56
Nielsdatter, Maren – Svindinge, 27.9.1839, 128, 129, ~1 Hans …, ~2 gaardmand Hans Madsen
Nielsdatter, Maren – Øxendrup, 15.12.1830, 5, ~ gaardmand Niels Sørensen 26.7.1840, 157, 158, 160
Nielsdatter, Mette – Lamdrup, 22.3.1796, 47, ~ gaardmand Lars Rasmussen 4.3.1818, 279, ~2 Maren Pedersdatter
Nielsdatter, Sidsel – Svindinge, 22.2.1825, 374, ~ gaardmand Sohne Rasmussen 8.4.1818, 282
Nielsen, Christen – tjenestekarl, Øxendrup, 24.4.1840, 151, -L
Nielsen, Christian – husmand, Kongshøj, 30.3.1819, 293, ~ Kirsten Hansdatter 26.5.1832, 29, 38, ~2 husmand Hans Jensen 7.11.1831, 18
Nielsen, Christopher – gaardmand, Kongshøj, 22.2.1822, 346, ~1 Ellen Rasmusdatter 27.1.1803, 101, -L, ~2 Anne Cathrine Andersdatter
Nielsen, Hans – 14 aar, Øksendrup, 27.7.1825, 384
Nielsen, Hans – Gislev Lamdrup, husmand, 29.9.1834, 52, 53, ~1 Johanne Madsdatter 14.6.1802, 98, ~2 Marie Jensdatter 24.3.1844, 207, 208
Nielsen, Hans – gaardmand, Brænderup, og hustru Karen Nielsdatter, skifte i levende live, 7.4.1815, 225, 253
Nielsen, Hans – gaardmand, Taarup, 25.2.1818, 279, -L, ~ Johanne Dinesdatter 29.4.1832, 26, -L, (~2 gaardmand Henrik Hansen 17.10.1840, 161, 164, -L, ~2 Giertrud Rasmusdatter)
Nielsen, Hans – gaardmand, Øksendrup, 18.8.1838, 114, 115, ~1 Karen Mikkelsdatter 22.6.1819, 299, ~2 Maren Jensdatter 22.9.1847, 249, 354, 262, 267
Nielsen, Hans – gaardmand, Øxendrup, 18.8.1838, 114, 115, ~1 Karen Mikkelsdatter 22.6.1819, 299, ~2 Maren Jensdatter 29.6.1847, 249, 254, 262, 267
Nielsen, Hans – husmand, Lamdrup, 29.9.1834, 52, 53, ~1 Johanne Madsdatter 14.6.1802, 98, ~2 Marie Jensdatter
Nielsen, Hans – husmand, Taarup, 27.3.1834, 48, ~ Maren Hansdatter
Nielsen, Hans Henrik – husmand og smed, Lamdrup, 21.7.1838, 113, ~ Ida Helvig Jørgensdatter 1.7.1840, 155
Nielsen, Henrik – gaardmand, Svindinge, 21.8.1834, 50, 51, 86, 91, 94, ~1 … Madsdatter (Fæstepr.), ~2 Johanne Rasmusdatter 16.12.1836, 84, 86, 91, 94
Nielsen, Jacob Christian – ungkarl, Svindinge, 26.2.1850, 296, 297, -L
Nielsen, Jens – gaardmand, Svindinge, 23.3.1796, 48, ~1 Kirstine Madsdatter 17.10.1792, 19, ~2 Anne Knudsdatter
Nielsen, Jens – husmand, Brænderup Vænge, 21.2.1833, 44, -L, ~ Maren Knudsdatter
Nielsen, Jørgen – gaardmand, Øxendrup, 20.10.1832, 37, ~ Maren Pedersdatter
Nielsen, Jørgen – husmand, Brænderupgaarden, 2.7.1833, 48
Nielsen, Jørgen – husmand, Svindinge, 1.9.1821, 326, 336, ~1 Anne Pedersdatter død 1799, ~2 Dorthe Olsdatter
Nielsen, Jørgen – ungkarl, Lamdrup Mølle, 5.3.1840, 140, 143, 152, -L
Nielsen, Lars – Svindinge, 7.3.1786, II 284, ~1 Maren Jørgensdatter 3.8.1772, II 198, ~2 Birthe Larsdatter 7.3.1812, 167, 170, (~2 Jørgen Hansen 12.8.1796, 60, ~3 Anders Jensen)
Nielsen, Niels – ungkarl, Svindinge, 3.8.1846, 242, -L
Nielsen, Peder – gaardmand, Lamdrup, Gislev, 13.8.1835, 61, ~ Mette Larsdatter, (~2 Anders Rasmussen)
Nielsen, Peder – møller, Lamdrup Mølle, 13.7.1803, 104, ~1 Karen Rasmusdatter 10.5.1788, II 290, ~2 Karen Hansdatter
Nielsen, Rasmus – gaardmand, Lamdrup, 20.4.1827, 408, 409, enke Anne Marie Nielsdatter 2.5.1849, 283
Nielsen, Rasmus – gaardmand, Svindinge, 20.5.1829, 441, 448, 454, enke Karen Hansdatter 8.12.1830, 5
Nielsen, Søren – gaardmand, Øxendrup, 14.5.1843, 194, 198, ~ Maren Hansdatter
Olesdatter, Johanne – enke, Taarup, 30.3.1835, 56, 58, 59, efter gaardmand Hans Larsen 20.9.1831, 17, 21
Olsdatter, Anna Barbara – Øksendrup, 17.6.1793, 27, ~ husmand Poul Frederiksen død ca. 1806, (~2 Anna Rasmusdatter 9.9.1819, 301, 302, ~2 Hans Larsen)
Olsdatter, Anne – Taarup, 26.10.1799, 85, ~ indsidder Marqver Olsen
Olsdatter, Anne – Øksendrup, 7.5.1824, 372, ~ husmand Jørgen Rasmussen 1.2.1827, 88, (~2 Anne Kirstine Hansdatter 10.1.1840, 136, 155)
Olsdatter, Anne Barbara – Øksendrup, 17.6.1793, 27, ~ husmand Poul Frederiksen død 1804, (~2 Anne Rasmusdatter 9.9.1819, 301, 302, ~2 Hans Larsen)
Olsdatter, Karen – Svindinge, 6.6.1798, 82, ~ husmand Hans Hansen 11.4.1802, 94, 99, (~1 Karen Davidsdatter 10.1.1793, 22, ~3 Dorthe Madsdatter)
Olsen, Nicolaj – almisselem, Øksendrup, 30.3.1815, 225
Pedersdatter, Ane – pige, Øxendrup, 1.1.1838, 104, -L
Pedersdatter, Anne – Øksendrup, 1.6.1829, 443, -L, ~ husmand Jens Knudsen
Pedersdatter, Anne Helvig – Kongshøj, 8.7.1793, 28, ~ husmand Niels Christensen
Pedersdatter, Anne Marie – Svindinge, 6.1.1826, 389, 390, ~ gaardmand Rasmus Sohnesen
Pedersdatter, Bodil – enke, Øksendrup, 15.3.1815, 224, efter gaardmand Lars Jørgensen, Lindeskov
Pedersdatter, Gjertrud – pige, Svindinge, 14.3.1849, 281
Pedersdatter, Johanne – Svindinge, 27.7.1832, 31, ~ gaardmand Hans Esbensen 22.8.1845, 226, 230, (~2 Anne Pedersdatter)
Pedersdatter, Johanne Dorthea – Øksendrup, 28.8.1823, 356, ~ gaardmand Herman Hansen
Pedersdatter, Karen – pige, Taarup, 18.4.1840, 148
Pedersdatter, Karen – Tangaa, 19.7.1796, 57, -L, ~ gaardmand Just Jensen
Pedersdatter, Kirsten – Svindinge, 26.3.1843, 190, 193, ~1 Hans …, ~2 gaardmand Lars Rasmussen 28.6.1845, 221, (~2 Karen Hansdatter)
Pedersdatter, Kirstine – Brænderup, 15.7.1835, 59, 63, 66, ~ husmand Rasmus Nielsen, (~2 Johanne Knudsdatter 14.8.1836, 75, 79, 97, 98)
Pedersdatter, Maren – enke, Brænderup, 6.2.1825, 374, efter gaardmand Peder Hansen
Pedersdatter, Maren – pige, Brænderup, 22.2.1835, 56, -L
Pedersdatter, Maren – Svindinge, 18.1.1815, 216, ~ gaardmand Anders Christensen
Pedersdatter, Maren – Taarup, 18.6.1842, 172, ~ husmand og hjulmand Rasmus Pedersen 4.8.1847, 250, 252, (~2 Maren Pedersdatter)
Pedersdatter, Maren – Taarup, 8.3.1828, 430, 433, ~ husmand Rasmus Pedersen
Pedersdatter, Margrethe – enke, Taarup, 13.7.1845, 224, 226, efter gaardmand Niels Frederiksen 2.1.1840, 135, 150
Pedersdatter, Margrethe – Øksendrup, 26.4.1825, 377, 379, ~1 gaardmand Rasmus Hansen 1.12.1811, 154, 165 (~1 Lisbeth Christensdatter 4.1.1811, 145), ~2 gaardmand Niels Pedersen
Pedersdatter, Marie – Svindinge, 22.3.1798, 80, ~ gaardmand Claus Larsen
Pedersen, Anders – gaardmand, Svindinge, 5.11.1846, 242, enke Margrethe Rasmusdatter 5.10.1848, 275, 276, 277
Pedersen, Espen – husmand, Lamdrup, 29.10.1803, 112, ~1 Karen Hansdatter 1.8.1796, 59, ~2 Birte Lorentzdatter
Pedersen, Hans – aftægtsmand, Øksendrup, 17.7.1824, 373
Pedersen, Hans – gaardmand, Frørup, 30.6.1804, 115, 117, ~1 Karen Knudsdatter, se Øksendrup Kb. 1801, ~2 Kirsten Hansdatter, (~2 Niels Pedersen 3.8.1821, 322, 328, -L)
Pedersen, Hans – gaardmand, Svindinge, 13.8.1796, 62, ~1 Kirsten Ovesdatter 20.1.1784, II 270, ~2 Anne Kirstine Hansdatter
Pedersen, Hans – husmand, Svindinge, 2.1.1845, 211, 212, -L, ~1 Maren Poulsdatter 1.12.1840, 165, -L, (~1 skolelærer Lars Terkildsen død 25.11.1798), ~2 Maren Madsdatter
Pedersen, Hans – møller, Røde Mølle, 14.5.1830, 1, 3, 7, ~ Anne Marie Poulsdatter Lund 6.3.1833, 44, (~1 møller Christen Jørgensen 20.10.1797, 7, ~1 …)
Pedersen, Hans – ungkarl, Øksendrup, 3.12.1826, 402, -L
Pedersen, Jacob – gaardmand, Lamdrup, 6.6.1823, 356, ~ Anne Hansdatter 23.6.1792, 17
Pedersen, Jens – gaardmand, Lamdrup, 17.5.1830, 3, ~ …
Pedersen, Knud – gaardmand, Svindinge, 17.11.1796, 67, ~ Gertrud Hansdatter
Pedersen, Lars – enkemand og gaardmand, Brænderup, 16.8.1810, 143, efter …
Pedersen, Lars – gaardmand, Lamdrup, 25.7.1849, 287, ~ Karen Hansdatter
Pedersen, Lars – gaardmand, Svindinge, 15.11.1809, 134, ~ Maren Nielsdatter
Pedersen, Lars – gaardmand, Svindinge, 25.9.1840, 160, 161, ~ Kirsten Rasmusdatter
Pedersen, Mads – bødker, Frørup, 9.6.1838, 112, ~1 Johanne Nielsdatter, ~2 Maren Larsdatter
Pedersen, Mikkel – gaardmand, Lamdrup, 11.11.1769, II 150, ~1 Magdalene Hansdatter 15.3.1758, I 276, ~2 Anne Marie Poulsdatter 7.6.1760, II 12, ~3 Kirsten Nielsdatter 22.5.1793, 25, (~2 Peder Larsen 24.9.1803, 109, ~2 Maren Larsdatter 3.11.1796, 64, ~3 Karen Hansdatter)
Pedersen, Niels – gaardmand, Frørup, 3.8.1821, 322, 328, -L, ~ Kirsten Hansdatter, (~1 Hans Pedersen 30.6.1804, 115, 117)
Pedersen, Niels – møller, Lamdrup Mølle, 13.2.1826, 393, 404, ~ Sophie Elisabeth Nielsdatter
Pedersen, Peder – gaardmand, Svindinge, 18.2.1828, 430, ~ Gertrud Nielsdatter 22.4.1828, 433
Pedersen, Rasmus – gaardmand, Frørup, 12.5.1802, 95
Pedersen, Rasmus – gaardmand, Lamdrup, 3.5.1816, 258, ~1 Johanne Nielsdatter 1.5.1794, 36, ~2 Kirsten Hansdatter
Pedersen, Rasmus – husmand og hjulmand, Taarup, 4.8.1847, 250, 252, ~1 Maren Pedersdatter 18.6.1842, 172, ~2 Maren Pedersdatter
Pedersen, Rasmus – soldat, Svindinge, 2.5.1809, 130,131, -L
Pedersen, Rasmus – ungkarl, Øxendrup, 18.10.1833, 48
Piil, Jens Hansen – gaardmand, Svindinge, 29.3.1796, 50, ~ Anne Madsdatter, aftægt 2.8.1820, 308, (~1 Peder Hansen 1.7.1790, 3, (~1 Anne Hansdatter 14.5.1768, II 128, -L, ~2 Kirsten Jensdatter 4.2.1784, II 271), ~3 Niels Sohnsen 13.2.1810, 138
Poulsdatter (Lund), Anne Marie – Røde Mølle, 6.3.1833, 44, ~1 møller Christen Jørgensen 20.10.1797, 7, (~1 …), ~2 møller Hans Pedersen 14.5.1830, 1, 3, 7
Poulsdatter, Ane – Svindinge, 24.5.1836, 71, ~ husmand Jens Pedersen, (~2 Sara Hansdatter 9.3.1847, 244)
Poulsdatter, Maren – Svindinge, 1.12.1840, 165, -L, ~1 skolelærer Lars Terkildsen begr. 25.11.1798, ~2 husmand Hans Pedersen 2.1.1848, 211, 212, -L, (~2 Maren Madsdatter)
Poulsdatter, Sidsel – Svindinge, 5.1.1833, 39, ~ gaardmand Niels Madsen, (~2 Anne Kirstine Hansdatter 8.11.1839, 132)
Poulsen, Anders – ungkarl, Kongshøj, 12.6.1824, 373, -L
Poulsen, Casper – gaardmand, Brænderup, 2.3.1791, 5, ~1 Karen Rasmusdatter 17.2.1774, II 228, ~2 Anne Nielsdatter
Poulsen, Poul – gaardmand, Kongshøj, 9.9.1812, 178, 180, ~ Anne Andersdatter
Poulsen, Rasmus – gaardmand, Svindinge, 28.11.1846, 243, 247, ~ Karen Pedersdatter
Rasmusdatter, Ane Kirstine – Frørup, 16.8.1841, 168, 169, -L, ~ gaardmand Hans Andreasen
Rasmusdatter, Anne – pige, Øksendrup, 25.6.1811, 148, 186, +L
Rasmusdatter, Anne – Svindinge, 14.12.1830, 5, 7, ~ gaardmand Christen Rasmussen
Rasmusdatter, Anne – Svindinge, 14.4.1829, 441, 444, 453, ~1 Johan Jensen 23.8.1797, 77, (~1 Marie Nielsdatter 12.3.1784, II 274, ~1 Christen Jensen 8.5.1751, I 219 se denne), ~2 Poul Rasmussen
Rasmusdatter, Anne – Svindinge, 14.4.1829, 441, 444, 453, ~1 Johan Jensen 23.8.1797, 77, (~1 Maren Nielsdatter 12.3.1784, II 274, ~1 Christen Jensen 8.5.1751, I 219 se denne), ~2 gaardmand Poul Rasmussen
Rasmusdatter, Anne – Svindinge, 4.1.1812, 160, -L, ~ gaardmand Anders Pedersen
Rasmusdatter, Anne – Øksendrup, 10.9.1817, 274, ~ gaardmand Johan Hansen 24.6.1827, 413, (~2 Anne Simonsdatter)
Rasmusdatter, Anne – Øksendrup, 9.9.1819, 301, 302, ~1 Poul Frederiksen død 1804, (~1 Anne Barbara Olsdatter 17.6.1793, 27), ~2 Hans Larsen
Rasmusdatter, Anne – Øksendrup, testamente 19.5.1812, 304, -L, ~ Peder Madsen 4.7.1800. 86
Rasmusdatter, Dorthe – Svindinge, 22.12.1808, 128, ~1 Peder Rasmussen 25.6.1807, 123, (~1 Kirsten Nielsdatter 6.5.1791, 8), ~2 gaardmand Anders Jeppesen
Rasmusdatter, Ellen – Kongshøj, 27.1.1803, 101, -L, ~ gaardmand Christopher Nielsen
Rasmusdatter, Ellen Margrethe – Svindinge, 28.12.1826, 403, ~ gaardmand Niels Madsen
Rasmusdatter, Johanne – enke, Svindinge, 16.12.1836, 84, 86, 91, 94, efter gaardmand Henrik Nielsen 21.8.1834, 50, 51, 86, 91, 94, ~1 … (Fæstepr.)
Rasmusdatter, Johanne Marie – pige, Svindinge, 27.4.1829, 441, -L
Rasmusdatter, Karen – Øksendrup, 20.3.1814, 205, ~ Hans Hansen 3.3.1831, 7, 8, (~2 Kirsten Rasmusdatter 20.12.1850, 305)
Rasmusdatter, Kirsten – enke, Øxendrup, 20.12.1850, efter gaardmand Hans Hansen Banke 3.3.1831, 7, 8, (~1 Karen Rasmusdatter 20.3.1814, 205)
Rasmusdatter, Lene – tjenestepige, Glorup, 19.7.1847, 249, 259, -L
Rasmusdatter, Lisbeth – Frørup, 25.11.1827, 423, 427, ~ gaardmand Hans Hansen
Rasmusdatter, Maren – Frørup, 10.6.1829, 444, 446, ~1 Hans Mikkelsen 30.10.1787, II 288, ~2 gaardmand Niels Knudsen
Rasmusdatter, Maren – Taarup, 21.4.1823, 354, ~1 Peder Jørgensen 28.3.1797, 70, ~2 gaardmand Morten Andersen
Rasmusdatter, Maren – Øxendrup, 11.6.1849, 284, -L, ~ gaardmand Rasmus Jørgensen
Rasmusdatter, Margrethe – enke, Svindinge, 5.10.1848, 275, 276, 277, efter gaardmand Anders Pedersen 5.11.1846, 242
Rasmusdatter, Marie – enke, Svindinge, 17.7.1844, 209, efter gaardmand Jørgen Knudsen 7.2.1842, 170, 171
Rasmusdatter, Marie – tjenestepige, Anhof, 22.5.1831, 16, -L
Rasmusdatter, Sidsel – Svindinge, 16.4.1819, 296, ~ gaardmand Thomas Rasmussen 19.12.1837, 102, 105, (~2 Sidsel Jørgensdatter)
Rasmussen Hans – Langaa, 25.4.1815, 232, ~ Anne Hansdatter, (~1 Peder Poulsen død 1811, ~3 Hans Rasmussen)
Rasmussen, Anders – gaardmand, Lamdrup, 15.1.1850, 291, 294, -L, ~ Maren Pedersdatter
Rasmussen, Anders – gaardmand, Lamdrup, 18.4.1831, 13, ~ Birthe Elisabeth Henriksdatter
Rasmussen, Carl Frederik – husmand og smed, Svindinge, 26.9.1834, 52, ~ Juliane Jørgensdatter (Kb.)
Rasmussen, Hans – gaardmand, Brænderup, 10.2.1817, 264, -L, ~ Inger Ulriksdatter
Rasmussen, Hans – gaardmand, Frørup, 14.6.1850, 299, 300, ~ Maren Jørgensdatter
Rasmussen, Hans – gaardmand, Svindinge, 21.8.1815, 248, ~1 Kirsten Larsdatter 27.1.1800, 85, -L, ~2 Kirsten Pedersdatter, (~2 Lars Rasmussen)
Rasmussen, Hans – gaardmand, Øksendrup, 15.8.1778, II 247, ~1 Kirsten Hansdatter 2.11.1763, II 66, ~2 Karen Jensdatter 2.8.1812, 177, 182, (~2 Peder Pedersen)
Rasmussen, Hans – gaardmand, Øksendrup, 16.3.1815, 224, ~ …
Rasmussen, Hans – ladefoged, Glorup, 28.8.1818, 287, 293, -L
Rasmussen, Jørgen – gaardmand, Frørup, 24.4.1815, 232, 238, ~ Johanne Frandsdatter
Rasmussen, Jørgen – husmand, Øksendrup, 1.2.1837, 88, ~1 Anne Olsdatter 7.5.1824, 372, ~2 Anne Kirstine Hansdatter 10.1.1840, 136, 155
Rasmussen, Jørgen – husmand, Øxendrup, 1.2.1837, 88, ~1 Anne Olesdatter 7.5.1824, 372, ~2 Ane Kirstine Hansdatter 10.1.1840, 136, 155
Rasmussen, Jørgen – ungkarl, Øksendrup, 21.9.1821, 330, -L
Rasmussen, Lars – gaardmand, Lamdrup, 4.3.1818, 279, ~1 Mette Nielsdatter 22.3.1796, 47, ~2 Maren Pedersdatter
Rasmussen, Lars – gaardmand, Svindinge, 28.6.1845, 221, ~1 Kirsten Pedersdatter 26.3.1843, 190, 193 (~1 Hans …), ~2 Karen Hansdatter
Rasmussen, Mette – Svindinge, 13.2.1844, 206, ~ gaardmand Anders Jeppesen 9.3.1845, 215, 217
Rasmussen, Niels – husmand, Taarup, 3.10.1811, 151, 158, ~1 Barbara Nielsdatter 16.12.1809, 135, ~2 Marie Jørgensdatter
Rasmussen, Niels – tjenestekarl, Svindinge, 18.11.1837, 101, 105, 108, 110, -L
Rasmussen, Niels – ungkarl, Frørup, 15.3.1847, 244, -L
Rasmussen, Peder – gaardmand, Frørup, 21.11.1811, 152, 163, ~1 Mette Jensdatter 20.12.1808, 127, ~2 Marie Christensdatter 21.11.1843, 200, 203, ~2 gaardmand Niels Madsen
Rasmussen, Peder – gaardmand, Svindinge, 25.6.1807, 123, ~1 Kirsten Nielsdatter 6.5.1791, 8, ~2 Mette Rasmusdatter 22.12.1808, 128, (~2 Anders Jeppesen)
Rasmussen, Peder – tjenestekarl, Frørup, 21.2.1849, 279, 280, 283, -L
Rasmussen, Poul – gaardmand, Øxendrup, 22.11.1838, 118, -L, ~ Gjertrud Henriksdatter
Rasmussen, Rasmus – husmand, Taarup, 27.12.1837, 104, ~ Marie Jørgensdatter
Rasmussen, Sohne – gaardmand, Svindinge, 8.4.1818, 282, ~ Sidsel Nielsdatter 22.2.1825, 374
Rasmussen, Søren – boelsmand, Lamdrup, 6.2.1794, 33, ~1 Mette Rasmusdatter 28.10.1766, II 105, (~1 Peder Pedersen 10.7.1758, I 286), ~2 Maren Christensdatter 2.9.1785, II 282, ~3 Kirsten Nielsdatter
Rasmussen, Thomas – gaardmand, Svindinge, 19.12.1837, 102, 105, ~1 Sidsel Rasmusdatter 16.4.1819, 296, ~2 Sidsel Jørgensdatter
Rasmussen, Thomas – gaardmand, Svindinge, 19.12.1837, 102, 105, ~1 Sidsel Rasmusdatter 16.4.1819, 296, ~2 Sidsel Jørgensdatter
Schou, Hans Rasmussen – gaardmand, Frørup, 16.7.1800, 91, ~ Karen Madsdatter
Schou, Simon Rasmussen – gaardmand, Frørup, 31.3.1819, 294, ~ Marie Nielsdatter
Simonsen, Lars – husmand, Svindinge, 15.5.1843, 194, ~ Karen Christensdatter
Simonsen, Niels – tjenestekarl, Øxendrup, 18.1.1840, 137, 153, -L
Simonsen, Rasmus – gaardmand, Frørup, 12.9.1827, 416, -L, ~ Anne Kirstine Rasmusdatter
Smed, Rasmus Jørgensen – husmand og smed, Øksendrup, 3.9.1821, 328, 138, 142, ~1 Sidsel Madsdatter, ~2 Kirsten Jensdatter 12.10.1839, 129, 138, 142
Sohnesen, Niels – gaardmand, Svindinge, 13.2.1810, 138, ~ Anne Madsdatter, aftægt 2.8.1820, 308, (~1 Peder Hansen 1.7.1790, 3, ~1 Anne Hansdatter 14.5.1768, II 128, -L, ~2 Kirsten Jensdatter 4.2.1784, II 271), ~2 Jens Hansen Piil
Spendrup, … - jomfru, Glorup, 2.2.1810, 136, 140, 145, -L
Stephansdatter, Kirsten – Svindinge, 2.12.1806, 122, ~ gaardmand Hans Jørgensen
Storch, Peder Saxen – forvalter, Glorup, 16.11.1814, 207, 271, -L
Svendsen, Lars – gaardmand, Taarup, 22.4.1825, 376, 377, 387, ~1 Maren Hansdatter 25.4.1815, 232, ~2 Johanne Sørensdatter 23.4.1829, 441, 444, (~2 Christian Madsen)
Sørensdatter, Anne Sophie – Brænderup, 30.3.1826, 396, 397, 405, ~ husmand Hans Eriksen
Sørensdatter, Johanne – Taarup, 23.4.1829, 441, 444, ~1 Lars Svendsen 22.4.1825, 376, 377, 387, (~1 Maren Hansdatter 25.4.1815, 232), ~2 gaardmand Christen Madsen
Sørensdatter, Karen – Svindinge Kohave, 13.8.1803, 108, ~ husmand Johannes Jensen 29.12.1834
Sørensdatter, Karen – Øxendrup, 5.4.1834, 48, -L
Sørensdatter, Maren – enke, Øksendrup, 11.4.1827, 408, efter gaardmand Mads Pedersen
Sørensen, Hans – gaardmand og sognefoged, Frørup, 31.12.1825, 389, ~ Karen Hansdatter 28.4.1826, 396
Sørensen, Niels – gaardmand, Øxendrup, 26.7.1840, 157, 158, 160, ~ Maren Nielsdatter 15.12.1830, 5
Sørensen, Peder – gaardmand, Øksendrup, 25.11.1827, 423, 425, ~ Karen Hansdatter
Sørensen, Rasmus – gaardmand, Frørup, 1.6.1836, 73, ~ Anne Christensdatter Schou
Sørensen, Rasmus – gaardmand, Taarup, 28.4.1836, 69, 71, 73, ~ Kirsten Larsdatter, (~2 Hans Jensen)
Thomasdatter, Maren – pige, Svindinge, 11.10.1826, 397, 402, +L
Thomasdatter, Øllegaard – Frørup, 16.4.1816, 256, ~ husmand Niels Andersen 16.9.1829, 416 (~2 …)
Thomasen, Rasmus – gaardmand, Svindinge, 8.12.1794, 43, ~ Maren Rasmusdatter
Thomassen, Morten – gaardmand, Kongshøj, 13.3.1831, 7, 10, 24, -L, ~ Anne Marie Larsdatter 8.11.1822, 351, 353, (~1 gaardmand Hans Hansen 26.4.1801, 92, ~1 Kirsten Hansdatter 11.3.1780, II 252)
Thomassen, Rasmus – husmand, Øxendrup, 4.5.1850, 298, 302, -L, ~1 Ane Hansdatter 10.4.1849, 281, -L, ~2 Maren Christensdatter
Væver, Rasmus Andersen – husmand, Svindinge, 18.4.1814, 232, 241, hans enke Ida Hedvig Hansdatter 28.12.1839, 134, 151, 152
Wohlers, Johan Martin – ugift avlsforvalter, Anhof, 1.8.1834, 49, 50, 55, 64, 66, 67, 88