Erholm 1720-1773

Afskrift af register til skifteprotokol
Erholm Gods 1720-1773
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, Maria Elisabeth – Gribsvad, reg. 1744 10/1, I 86, ~1 Lorentz …, ~2 Jochum Jørgensen
Andersdatter, Dorthe – enke, Harendrup, anm. 1756 17/5, II 78, efter Mads Olsen
Andersdatter, Maren – Hesle, 1740 18/11, I 81, ~1 Gregers Laursen død 1735 20/7, I 17, ~2 Rasmus Jensen
Andersen, Christian – skrædder og indsidder, Lunge, 1762 8/6 II 128, ~ Anne Madsdatter 5/7 1775 IV 97 (~2 Mads Hansen 20/2 1767 IV 28)
Andersen, Gorm – Hjerup, død 1758 21/2 II 88, ~ Mette Jørgensdatter
Andersen, Hans – ungkarl, Dybmose, død 1747 3/11, II 17, -L, (fader: sognefoged Anders Michelsen, død 1747 10/11 II 15 og hustru Anna Hansdatter sk. 1737 11/6, I 52)
Andersen, Jens – Hjerup, 1729 22/4 I 41, -L, ~ Karen Clausdatter
Andersen, Niels – enkemand, Aarup, 1748 28/5, II 27, efter Karen Lauritzdatter, sk. 1730 21/7
Andersen, Peder – Kaslunde, 1732 13/11, I 16, ~ Anna Torsdatter
Andersen, Rasmus – Munkegaard, gaardfrasigelse 1736 10/2, I 21
Andersen, Rasmus – Hækkebølle, anm. 1752 20/10, II 45, -L, ~ Anna Hansdatter
Bang, Jens Jørgensen – Nørre Aaby 1740 8/4, I 79, ~ Anna Jensdatter
Bang, Jørgen – Nørre Aaby, gaardafstaaelse og aftægt, 1724 14/8, I 40, ~ Margrethe Hansdatter
Bang, Søren Pedersen – Gelsted, 1758 7/3, II 82, ~ Bodil Andersdatter
Bendtzen, Niels – Etterup, 1746 28/7, I 88, ~ Dorthe Christensdatter
Bertelsen, Laurs – Harendrup, 1746 22/1, I 87, enke Anna Larsdatter, anm. 1752 20/4, II 41 (~2 ejendomsbonde Anders Mortensen, død 1763 26/3, II 142)
Bjerg, Johanne Maria Madsdatter – ugift stuepige, Gribsvad, anm. 1773 24/6, II 225, -L
Christensen, Anders – smed, Hækkebølle, 1758 20/5, II 85, ~ Anne Hansdatter
Christensen, Hans Christian – Turup, 1742 12/2, I 82, ~1 Margrete Hansdatter 1738 13/12, I 63, ~2 Anna Clausdatter
Christensen, Jørgen – ridefoged paa Erholm, Hækkebølle, død 1738 3/1, I 67, ~1 Cathrine Jensdatter i Slagelse, sk. 1725 18/10, ~2 Anna Sophia Jacobsdatter
Christiansen, Hans (Hans Christian Christensen) – Turup, 1742 12/2, I 82, ~1 Margrete Hansdatter 1738 13/12, I 63, ~2 Anna Clausdatter
Christiansen, Lars – Frøbjærg, død 1767 22/5, II 163, enke Anna Sørensdatter, anm. 1772 1/3, II 199, -L
Clausdatter, Karen – Hjerup, reg. 1746 26/10, I 88, -L, ~ Peter Sørensen
Clausdatter, Maren – Harendrup, 1738 24/5, I 62, ~1 Laurids Gregersen 1727 7/6, I 6 (~1 Mette Olufsdatter sk. 1710 22/12), ~2 skræder Steffen Andersen (~2 Apolone Madsdatter 1749 16/8 II 39, -L)
Clausen, Christopher – Harendrup, 760 8/9, II 106, ~ Maren Pedersdatter
Clausen, Hans – Avlby, 1737 14/12, I 61, ~ Johanne Terkelsdatter
Clausen, Niels – smed, Harendrup, 1747 25/2, I 90, ~1 Anna Rasmusdatter, ~2 Bodil Hansdatter
Echenbrock, Cathrine – Gribsvad Kro, død 1754 23/11, II  58, ~1 ... Schultz, ~2 kroejer Rasmus Larsen Langaa død 1762 10/2, II 130 (~2 Kirstine Langaa)
Erichsdatter, Anne – enke og aftægtskone, Ørsbjærg, 1767 11/2, II 162, Niels
Rasmussen, anm. 1754 29/8, II 55 (~1 Karen Nielsdatter 1737 6/9, I 54)
Erichsdatter, Maren – Hækkebølle, 1756 31/1, II 73, ~ Hans Olsen (~2 Maren Nielsdatter af Ørsbjærg (~1 Michel Pedersen i Hækkebølle), med hende husfrasigelse 1758 23/1, II 82
Erichsen, Hans – Aalsbo, død 1759 17/9, II 101, ~1 Maria Pedersdatter, ~2 Anna Andersdatter
Erichsen, Niels – Nørre Aaby reg. 1724 3/5, I 30, -L, ~ Anne Rasmusdatter
Erichsen, Thomas – Rørup, død 1769 4/1, II 182, enke Anne Jørgensdatter død 1770 20/11, II 201, -L
Goritsen, Hans – Ørsbjærg, 1727 15/10, I 7, -L, ~ Maren Hansdatter død 1768 2/1, II 167 (~1 Niels Jørgensen sk. 1717 25/10, ~2 Anders Pedersen 1720 8/3, I 11, ~4 Anders Madsen 1747 3/5, I 91, ~5 Hans Gormsen død 1768 9/6, II 176)
Gormsdatter, Karen – Hjerup, 1738 24/1, I 61 –L, ~ Rasmus Larsen, (moder; enke Maren Andersdatter, efter Gorm Pedersen i Kaslunde død 1735 26/8, I 20), ~2 Anne Jensdatter gaardfrasigelse 1765 25/2, II 154
Gormsen, Hans – Ørsbjærg, død 1768 9/6, II 176, ~1 Maren Hansdatter død 1768 2/1, II  166 [~1 Niels Jørgensen sk. 1717 25/10, ~2 Anders Pedersen 1720 18/3, I 11, ~3 Hans Goritsen 1727 15/10, I 7, ~4 Anders Madsen 1747 3/5, I 91], ~2 Kirsten Pedersdatter, -L
Gormsen, Hans – Hækkebølle, 30 D 1755 3/7, II 75 og 94, ~ Maren Andersdatter (~2 Jørgen Hansen)
Gregersen, Laurids – Harendrup, 1727 7/6, I 6, ~1 Mette Olufsdatter, sk. 1710 22/12, ~2 Maren Clausdatter 1738 24/5, I 62 (~2 skræder Steffen Andersen)
Hansdatter, Anna – sognefogedkone, Dybmose, skr. 1737 11/6, I 52 ~ Anders Mikkelsen død 1747 10/11, II 15 (~2 Johanne Andersdatter)
Hansdatter, Anna – Ørsbjærg, 1767 23/10, II 165, ~1 ejendomsbonde unge Peder Hansen 1749 5/7, II 36, ~2 ejendomsbonde Morten Hansen, anm. 1760 ../8, II 107
Hansdatter, Anne – Ørsbjærg, 30 D 1772 3/2, II 197, ~1 gl. Peder Hansen, ~2 Jesper Hansen
Hansdatter, Berthe – Ørsbjærg, 30D 1772 31/7, II 208, ~1 Jep Hansen, ~2 Lars Hansen Svarrer 1788 2/9, III 148, (~2 Dorthe Andersdatter død 1774, ~3 Mette Jørgensdatter)
Hansdatter, Else – Kaslunde, 1770 14/8, II 191, død i Paasken samme aar, ~1 Hans Hansen i Ørsbjærg, ~2 Mads Gormsen, + gaardafstaaelse og aftægt
Hansdatter, Gjertrud – Ørsbjærg, 1773 16/11, II 223, ~ Rasmus Hansen, 15/4 1776, III 36, (~2 Kirsten Nielsdatter)
Hansdatter, Karen – Harendrup, 1763 27/4, II 141, ~ Lars Hansen
Hansdatter, Karen – Hækkebølle, 1768 5/3, II 168, ~ indsidder Hans Rasmussen
Hansdatter, Maren – Store Bremmerod 1751 23/10, II 41, ~ Jep Hansen
Hansdatter, Maren – Ørsbjærg, 30 D 1767 12/6, II 165, e.e.1) Anders ......, 2) Jens
Jørgensen afk. 1764 31/7, II 151
Hansdatter, Maren – Ørsbjærg, død 1768 2/1, II 166, ~1 Niels Jørgensen sk. 1717 25/10, ~2 Anders Pedersen 1720 18/3, I 11, ~3 Hans Goritsen 1727 15/10, I 7, ~4 Anders Madsen 1747 3/5, l 90, ~5 Hans Gormsen død 1768 9/6, II 176 (~2 Kirsten Pedersdatter)
Hansdatter, Maren – Hækkebølle, anm. 1770 8/11, II 194, -L, ~ Hans Mortensen (moder: enke Anna Kirstine Rasmusdatter, efter Hans Rasmussen i Ruehuset)
Hansdatter, Margrethe – Turup, 1738 13/12, I 63, ~ Hans Christiansen
Hansen Christen – Ørsbjærg, 1753 12/3, II 45, ~ Maren Jørgensdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Hansen, David – Hækkebølle, 1764 27/1, II 149, ~ Karen Pedersdatter 30 D 1766 5/6, II 159 (~2 unge Jørgen Hansen død 1766 17/8, II 160)
Hansen, Find – Kaslunde, 1766 16/4, II 158, ~ Kirsten Laursdatter
Hansen, Hannibal – Kingstrup, 1759 30/6, II 98, ~ Karen Envoldsdatter
Hansen, Hans – Hjerup, gaardfrasigelse 1737 8/3, I 50
Hansen, Hans – Hækkebølle, 1748 13/2, II 16, ~ Karen Rasmusdatter (~2 Niels
Nielsen, anm. 1768 5/2, II 169
Hansen, Hans – Hækkebølle, 1754 14/1, II 51, ~ Anne Davidsdatter + gaardafstaaelse og aftægt
Hansen, Jep – Store Bremmerod (~1 Maren Hansdatter 1751 23/10, II 41) 6/9 1779, III 62 ~2 Karen Johansdatter 22/12 1780, III 65
Hansen, Lars – møller, Avlby Mølle, reg. 1721 11/1, I 25, enke Birthe Olufsdatter
1729 25/7, I 27 (~2 møller Hans Tuesen)
Hansen, Morten – Ørsbjærg, ejendomsbonde anm. 1760 ?/8, II 107, ~ Anna Hansdatter 1767 23/10, II 165 (~1 ejendomsbonde unge Peder Hansen 1749 5/7, II 36), -L (hans moder; enke Maren Sørensdatter i Gummerup, efter.Hans …)
Hansen, Niels – Harendrup, 1763 3/10, II 144, ~ Maren Nielsdatter
Hansen, Niels – Hækkebølle, død 1770 15/6, II 188, ~ Maren Andersdatter + ca. 1749, ~2 Maren Sørensdatter 19/10 1784, III 98
Hansen, unge Peder - Ørsbjærg ejendomsbonde 1749 5/7, II 36, ~1 Kirsten Pedersdatter (~1 Jens Pedersen død 1729 16/4, I 42), ~2 Anna Hansdatter 1767 23/10, II 165, (~2 ejendomsbonde Morten Hansen, anm. 1760 ?/8, II 107)
Hansen, Rasmus – Hjerup, gaardfrasigelse 1735 20/10, I 20
Hansen, Rasmus – Harendrup, 1741 24/9, I 81, ~ Karen Christensdatter
Hansen, Rasmus – Bækken Uglehuset anm. 1761 27/3, II 118, ~1 Maren Rasmusdatter 1747 9/11, II 1, ~2 Maren Pedersdatter, -L
Hansen, Rasmus – Etterup, 1761 2/10, II 124, ~1 Maren Andersdatter, ~2 Karen Andersdatter 30/1 1800, III 280, (~2 Søren Hansen Skræder)
Hansen, unge Jørgen – Hækkebølle, død 1766 17/8, II 160, ~ Karen Pedersdatter 30 D 1766 5/6, II 159 (~1 David Hansen 1764 27/1, II 149), hans fæstemø Sidsel Marie Emanuelsdatter, -L
Ibsen, Anders – Aarup, 1764 6/4, II 150, ~ Dorthe Kirstine Nielsdatter 8/2 1777, III 28, -L, (~2 Anders Nielsen)
Ibsen, Niels – Hækkebølle, 1747 3/7, I 92, ~ Dorthe Pedersdatter, anm. 1748 3/2, II 3
Ibsen, Peder – Kaslunde, 1760 29/12, II 109, ~ Margarethe Rasmusdatter 16/7 1776, III 20?? (~2 Anders Madsen)
Jacobsen, Hans – snedker, Lunge, 1762 8/6, II 129, ~ Kirsten Pedersdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Jacobsen, Hans – enkemand, Harendrup, afk. 1764 20/9, II 152, efter …
Jensdatter, Kirsten – Etterup, 1763 24/1, II 141, ~ Peder Gregersen 11/4 1774, III 8 (~2 Bodil Hansdatter)
Jensen, Christen – Ørsbjærg Søndergaarde 1724 3/8, I 39, -L, ~ Maren Jørgensdatter, (fader; Jens Ibsen i Hesleholme)
Jensen, Hans – Store Bremmerod reg. 1736 17/12, I 48, ~ Anna Ibsdatter
Jensen, Hans – Hækkebølle, 30 D 1770 23/10, II 192, ~ Maren Jørgensdatter
Jensen, Jens – Nørre Aaby 1741 17/2, I 81, ~ Karen Nielsdatter
Jensen, Lyder – Hækkebølle, reg. 1740 4/1, I 77, -L, ~ Anna Hansdatter, (forældre: Jens Laursen ~ Maria Bertelsdatter i Harendrup)
Jensen, Thomas – fhv. møller, Skydebjerg Mølle, død 1769 4/5 (i København), II 183, ~ Anne Rasmusdatter (~1 Jens Bjørn + 1746 Kb.)
Jochums, Maria Elisabeth – Gribsvad, reg. 1744 10/1, I 86, ~1 Lorentz …, ~2 Jochum Jørgensen
Jochumsen, Johan – Kalvehavehuset, Erholms Enemærker 1758 9/6, II 87, ~ Ane Catrine Christensdatter
Johnsen, Jørgen – Harendrup, reg. 1747 26/1, I 89, -L, ~ Karen Laursdatter
Jørgensdatter, Anna – Harendrup, 1720 5/3, I 2, ~ Rasmus Nielsen død 1787 22/10, I 56 (~2 Margrethe Madsdatter)
Jørgensdatter, Anne – Rørup, død 1770 22/11, II 201, ~ Thomas Erichsen død 1769 4/1, II 182 -L
Jørgensdatter, Anna Maria – Rørup, 1752 15/7, II 44, ~ Rasmus Nielsen
Jørgensdatter, Maren – Kaslunde, 1744 12/6, I 75, ~ Jep Ibsen
Jørgensdatter, Maren – Munkegaard, og ægtefælle Hans Jørgensen, gaardafstaaelse og aftægt, 1757 21/2, II 80, 95
Jørgensdatter, Mette – enke, Kaslunde, 1760 29/12, II 110, efter Sander Larsen
Jørgensen, Hans – Munkegaard, og hustru Maren Jørgensdatter, gaardafstaaelse og aftægt, 1757 21/2, II 80 og 95
Jørgensen, Jens – Ørsbjærg, afk. 1764 31/7, II 151, enke Maren Hansdatter 30 D, 1767 12/6, II 165 (~1 Anders ......)
Jørgensen, Niels – Ørsbjærg, sk. 1717 25/10, ~ Maren Hansdatter død 1768 2/1, II 166 (~2 Anders Pedersen 1720 18/3, I 11, ~3 Hans Goritsen 1727 15/10, I 7, ~4 Anders Madsen 1747 3/5, I 91, ~5 Hans Gormsen død 1768 9/6, II 176)
Jørgensen, Rasmus – Harendrup, gaardafsigelse 1764 11/12, II 152
Karstensdatter, Johanne – Ørsbjærg, 1768 12/4, II 172, ~ Anders Andersen
Kjeldsdatter, Maren – Harendrup, og ægtefælle indsidder Christen Nielsen 1737 10/8, I 53, -L
Knudsdatter, Bodil – ugift indsidderske, Gribsvad, anm. 1756 19/1, II 76, -L
Knudsen, Hans – Hjerup, 1748 22/2, II 10, ~ Ellen Mortensdatter + gaardafstaaelse og aftægt
Langaa, Rasmus Larsen – Gribsvad Kro død 1762 10/2, II 130, ~1 Catrine Eckenbrock død 1754 23/11, II 58, (~1 … Schultz), ~2 Kirstine Langaa (~2 Julius Erichsen)  -L
Langsted, Johanne Prebjørnsdatter – Gribsvad, 1763 22/1, II 138, -L, ~ organist Anders Hendrichsen     Bødker
Larsdatter, Anna – Harendrup, anm. 1752 20/4, II 41, ~1 Laurs Bertelsen, 1746 22/1, I 87, ~2 ejendomsbonde Anders Mortensen død 1763 26/3, II 142 (~2 Anne Margrethe Rasmusdatter)
Larsdatter, Anna – Gribsvad, 1765 9/5, II 157, ~ Anders Hansen
Larsdatter, Anne Marie – ugift pige, Munkegaard, 1773 23/10, II 222, -L
Larsdatter, Gjertrud – Aarup, 1755 21/7, II 70, ~1 Hans Larsen 1747 9/1, I 89, ~2 Jochum Rasmussen
Larsdatter, Karen – Etterup, 1761 19/1, II 113, ~ Jacob Christensen + gaardafstaaelse og aftægt
Larsdatter, Kirsten – Munkegaarde, 1755 3/3, II 63, ~ Peder Madsen, (~2 Anna Madsdatter 1766 8/1, II 157)
Larsdatter, Kirsten – Aalsbo, 1761 10/1, II 112, -L, ~ indsidder Rasmus Andersen
Larsdatter, Maren – Kaslunde, og ægtefælle Michel Jørgensen gaardafstaaelse og aftægt 1757 3/1, II 81
Larsen, Hans - Aarup 1747 9/1, I 89, ~ Gjertrud Larsdatter 1755 21/7, II 70 (~2 Jochum Rasmussen)
Laursdatter, Anna – Hækkebølle, 1737 9/5, I 46, ~ Peder Jørgensen
Laursdatter, Birgitte – Kaslunde, 1721 17/10, I 30, ~ Jens Madsen
Laursdatter, Karen – ugift pige, Avlby Mølle, anm. 1736 12/5, I 46, -L, (moder: enke Birthe Olufsdatter 1729 25/7, I 27, efter møller Lars Hansen reg. 1721 11/1, I 25)
Laursdatter, Karen – Kaslunde, 1740 2/1, I 76, ~ Mickel Jørgensen, (~2 Maren Larsdatter), gaardafstaaelse og aftægt 1757 3/1, II 81
Laursdatter, Maren – Avlby Mølle, 1737 29/11, I 59, -L, ~ Niels Poulsen (Povelsen)
Laursen, Gregers – Hesle, død 1735 20/7, I 17, ~ Maren Andersdatter (~2 Rasmus Jensen) 1740 18/11, I 81
Lorentzdatter, Anna Marie – Gribsvad, død 1768 16/5, II 184, -L, ~ Anders Hansen, (moder: enke Johanne Kirstine Madsdatter efterLorentz …)
Madsdatter, Anna – Ørsbjerg, reg. 1727 14/6, I 3, ~1 Niels Jensen, ~2 gamle Peder Hansen, (~2 Anne Hansdatter 30 D 1772 3/2, II 197 (~ Jesper Hansen)
Madsdatter, Anna – Munkegaard, 1766 8/1, II  157, ~ Peder Madsen
Madsdatter, Apolone – Harendrup, 1749 16/8, II  39, -L, ~ Stephan Andersen
Madsen, Anders – Ørsbjerg, 1747 3/5, I 91, ~ Maren Hansdatter død 1768 2/1, II  166 (~1 Niels Jørgensen sk. 1717 25/10, ~2 Anders Pedersen 1720 8/3, I 11, ~3 Hans Goritsen 1727 15/10, I 7, ~5 Hans Gormsen død 1768 9/6, II  176)
Madsen, Gorm – Kaslunde, 1747 27/11, II 1, ~ Kirsten Sørensdatter + gaardafstaaelse og aftægt
Madsen, Jesper – Dybmose, 1755 3/3, II  63, ~ Johanne Andersdatter + 1783 (~1 sognefoged Anders Michelsen død 1747 10/11, II  15, ~3 Søren Hansen
Madsen, Oluf – indsidder, Harendrup, død 1763 4/3 II 146, ~ Karen Jensdatter død (kort før ægtefællen) 1763 ?/3
Mathiesen, Christen – Aalsbo, reg. 1759 20/1, II  99, ~ Mette Nielsdatter død 1760 9/12, II 114 (~2 Niels Hansen)
Mathiesen, Peder – Gelsted Torp 30D 1759 7/6, II  96, ~ Maren Andersdatter 5/4 1766, IV  23, ~2 Rasmus Andersen + 1767
Michelsdatter, Birthe – Hækkebølle, 1745 2/1, I 87, ~1 Hans …, ~2 Niels Michelsen
Michelsen, Anders – Dybmose, død 1747 10/11, II 15, ~1 Anna Hansdatter, sl. 1737 11/6, I 52, ~2 Johanna Andersdatter +1783 (~2 Jesper Madsen 1755 3/3, II 63, ~3 Søren Hansen)
Michelsen, Niels – Hækkebølle, 1747 23/6, I 91, ~1 Birthe Michelsdatter 1745 2/1, I 87 (~1 Hans …), ~2 Maren Hansdatter
Mogensdatter, Karen – Hækkebølle, 1767 2/1, II 161) ~ Niels Pedersen 1787 15/11, III 130, (~2 Birthe Olesdatter)
Mortensdatter, Maren – Harendrup, 1739 24/7, I 75, ~ Jep Hansen
Mortensen, Anders – Harendrup, ejendomsbonde død 1763 26/3, II 142, ~1 Anna Larsdatter anm. 1752 20/4, II 41 (~1 Laurs Bertelsen 1746 22/1, I 87), ~2 Anne Margrethe Rasmusdatter
Mortensen, Hendrik – Gribsvad, anm. 1736 19/8, I 44, ~1 …
Nielsdatter, Anna – Gelsted Torp 30D 1760 21/4, II 104, ~ Jacob Rasmussen
Nielsdatter, Bodil – Harendrup, 1731 19/12, I 15, -L, ~ Rasmus Nielsen, (hendes mor: enke Dorte Laursdatter, efter … )
Nielsdatter, Gjertrud – Ørsbjærg, 1765 11/3, II 156 ~ Hans Christensen 11/2 1782,
III 76, (~2 Karen Pedersdatter)
Nielsdatter, Judith – ugift, Hækkebølle, død 1748 18/4, II 19, -L (forældre: enke Dorthe Pedersdatter anm. 1748 3/2, II 3, efter Niels Ibsen 1747 3/7, I 92)
Nielsdatter, Karen – Ørsbjærg, 1737 6/9, I 54, ~ Niels Rasmussen anm. 1754 29/8, II 55 (~2 Anne Erichsdatter 1767 11/2, II 162)
Nielsdatter, Karen – Østerskovhus, 30D 1768 14/3, II 171, ~ bødker Hans Larsen 26/2 1785, III 110, (~2 Margrethe Johansdatter 14/5 1785, III 114)
Nielsdatter, Kirsten – Frøbjærg, 1772 3/8, II 209, ~1 Mads Povelsen sk. 1753 24/7, ~2 Rasmus Jensen
Nielsdatter, Maren – Munkegaard, 1749 19/6, II 34, ~1 Jesper Pedersen, ~2 Mads Pedersen + gaardafstaaelse og aftægt
Nielsdatter, Mette – Aalsbo, død 1760 9/12, II 114, ~1 Christen Mathiesen reg. 1759 20/1, II 99, ~2 Niels Hansen
Nielsdatter, Mette – Skydebjerg, død 1773 19/4, II 219, ~ Niels Hansen, (~1 Elisabeth Cathrine Jørgensdatter død ca 1758, ~2 Anne Marie Andersdatter død 1766, ~4 Mette Hansdatter 1775 7/8, III 14, ~5 Anne Marie Ibsdatter)
Nielsdatter, Pernille – Hækkebølle, 1748 5/8, II 31, ~ bager Hans Larsen, + husafstaaelse og aftægt
Nielsen, Christen – indsidder, Harendrup, og hustru Maren Kjeldsdatter 1737 10/8, I 53, -L
Nielsen, Hans – Harendrup, anm. 1736 16/3, I 23, 43, ~ Karen Laursdatter
Nielsen, Hans – Erholms Enemærker reg. 1742 28/12, I 83, ~1 …, ~2 …, 1740 14/6, I 80, (~1 Jørgen …), ~3 Bodil Christensdatter
Nielsen, Hans – Hækkebølle, 1761 30/5, II 117, ~ Maren Hansdatter
Nielsen, Jørgen – Eiby, 1761 15/10, II 125, ~1 Karen Larsdatter sk. 1751 12/2, ~2 Anne Nielsdatter
Nielsen, Lars (Lauritz) – Hækkebølle, 30D 1773 6/5, II 215, ~1 Anne Pedersdatter reg. 1743 2/3, I 83, - L, ~2 Mette Hansdatter
Nielsen, Mads – Avlby, afk. 1737 30/11, I 61, ~1 …, ~2 Dorthe Sørensdatter
Nielsen, Morten – Ørsbjærg, 1749 5/7, II 35, ~ Anna Larsdatter
Nielsen, Niels – Tommerup, reg. 1737 9/9, I 55, ~ Karen Hansdatter
Nielsen, Peder – Hjerup, 1748 5/9, II 29, ~ Dorthe Hansdatter
Nielsen, Rasmus – Harendrup, død 1737 22/10, I 56, ~1 Anne Jørgensdatter 1720 5/3, I 2, ~2 Bodil Nielsdatter 1731 19/12, I 15, -L (hendes moder: enke Dorte Laursdatter efter Niels …), ~3 Margrethe Madsdatter
Offersen, Hjerre - Harendrup gaardfrasigelse 1735 12/3, I 47
Olsen, Bertel - Kaslunde død 1768 2/12, II 180, ~1 Anne Thorsdatter anm. 1753 18/8, II 47, -L, ~2 Sidsel Larsdatter, -L
Olufsdatter, Birthe – Avlby Mølle, 1729 25/7, I 27, ~1 møller Lars Hansen reg. 1721 11/1, I 25, ~2 møller Hans Tuesen
Pedersdatter, Anne – Hækkebølle, reg. 1743 2/3, I 83, -L, ~ Lauritz Nielsen
Pederdatter, Dorthe – Hækkebølle, anm. 1748 3/2, II 3, ~ Niels Ibsen 1747 3/7, I 92
Pedersdatter, Karen – Harendrup, 1724 28/5, I 38, ~ Mads Andersen
Pedersdatter, Karen – Eiby, 1761 1/9, II 124, ~ Over Lars Nielsen (~1 Maren Pedersdatter 1760 7/7, II 105), -L (Karen Pedersdatters far: Peder Jørgensen i Viby)
Pedersdatter, Karen – Hækkebølle, 30D 1766 5/6, II 159, ~1 David Hansen 1764 27/1, II 149, ~2 unge Jørgen Hansen død 1766 17/8, II 160
Pedersdatter, Kirsten – Ørsbjærg, død 1729 16/4, I 42, ~1 Jens …, ~2 unge Peder Hansen
Pedersdatter, Kirsten – enke, Store Bremmerod 1761 8/6, II 122, efter Hans …
Pedersdatter, Maren – Eiby, 1760 7/7, II 105, ~1 Jesper Jensen, ~2 Over Lars Nielsen (~2 Karen Pedersdatter 1761 1/9, II 124, -L (2. hustrus fader: Peder Jørgensen i Viby)
Pedersdatter, Marie Catharine – ugift indsidderske, Gribsvad, anm. 1768 30/5, II 175, -L
Pedersen, Anders – Ørsbjærg, 1720 18/3, I 11, ~ Maren Hansdatter død 1768 2/1, II 166 (~1 Niels Jørgensen sk. 1717 25/10, ~3 Hans Goritsen 1727 15/10, I 7, ~4 Anders Madsen 1747 3/5, I 90, ~5 Hans Gormsen død 1768 9/6, II 176)
Pedersen, Christen – Lille Bremmerod 1753 9/12, II 50, ~ Maren Jensdatter
Pedersen, Erik – Hækkebølle, 1768 16/5, II 174, ~ Gjertrud Maria Larsdatter
Pedersen, Gorm – Kaslunde, død 1735 26/8, I 20, 64, ~ Maren Andersdatter død 1762 som Hansdatter senere rettet
Pedersen, Hans – Hjerup, 1729 31/10, I 28, ~ Birte Hansdatter
Pedersen, Hans – Kaslunde, 1754 22/11, II 57, ~ Margaretha Findsdatter + gaardafstaaelse og aftægt
Pedersen, Hans – indsidder, Ørsbjærg, 30D 1773 28/6, II 217, ~ Birthe Larsdatter, -L
Pedersen, Lars – Munkegaard, 1754 13/2, II 53, gaardafstaaelse 1736 7/3, I 23, enke Maren Rasmusdatter død 1773 16/1, II 210, (~2 Jørgen Knudsen)
Pedersen, Michel – Hækkebølle, 1748 7/5, II 13, ~ Maren Nielsdatter
Poulsdatter, Else – Hækkebølle, 1739 12/5, I 66, ~ Hans Christophersen
Poulsdatter, Johanne – aftægtsenke, Hjerup, død 1758 1/3, II 91, efter Anders Gormsen, død i Aaret 1739,
Poulsen (Povelsen), Mads - Frøbjærg sk. 1753 24/7, enke Kirsten Nielsdatter, ~2
Rasmus Jensen) 1772 3/8, II 209
Rasmusdatter, Anna – Avlby, reg. 1737 29/11, I 60, -L, ~ Hans Christensen
Rasmusdatter, Anna – Nørre Aaby 1750 18/12, II 40, ~ Morten Dinesen + gaardafstaaelse og aftægt
Rasmusdatter, Anne – Gelsted, 1762 8/6, II 127), ~ gl. Anders Pedersen, 1763 9/8, IV 1
Rasmusdatter, Anne – Hækkebølle, 1772 25/3 (død for 6 á 7 uger siden) II 201, ~ Jens Johansen
Rasmusdatter, Anna Dorthea – Frøbjærg, 1772 6/7, II 206, ~ Anders Pedersen
Rasmusdatter, Barbara – Hjerup, 1736 25/5, I 48, ~ Laurs Hansen
Rasmusdatter, Karen – Hækkebølle, anm. 1768 5/2, II 169, ~1 Hans Hansen 1748 13/2, II 16, ~2 Niels Nielsen
Rasmusdatter, Maren – Bakken Uglehuset 1747 9/11, II 1, ~ Rasmus Hansen, -L
Rasmusdatter, Maren – Munkegaard, død 1773 16/1, II 210, ~1 Lars Pedersen 1754 13/2, II 53, ~2 Jørgen Knudsen
Rasmusdatter, Marie – Harendrup, 1764 11/12, II 152, ~ Claus Andersen
Rasmusdatter, Mette – Dybmose, sk. 1737 11/6, I 50, ~ Mikkel Andersen
Rasmussen, Jacob – Gelsted Torp 1776 17/10, IV 100, ~1 Anne Nielsdatter 30D 1760 21/4, II104, ~2 Kirsten Jacobsdatter
Rasmussen, Jens – Harendrup, 1755 29/3, II 67, 94, -L, ~ Margrethe Madsdatter
Rasmussen, Niels – Ørsbjærg, anm. 1754 29/8, II  55, ~1 Karen Nielsdatter 1737 6/9, I 54, ~2 aftægtsenke Anne Erichsdatter 1767 11/2, II 162, + gaardafstaaelse og aftægt
Stephansen, Niels – smed, Gribsvad, 1748 19/3, II 11, ~ Johanne Pedersdatter 1783 21/4, III 91, ~2 smed Niels Hansen
Sørensdatter, Anne – enke, Frøbjærg, anm. 1772 1/3, II 199, efter Lars Christiansen død 1767 22/5, II 163, -L
Sørensdatter, Margrethe – Gribsvad, 1773 30/3, II 214, ~1 Johan Friederich Schiøtter, ~2 Hendrich Christiansen
Sørensen, Lars – Hækkebølle, 1748 9/5, II 26, ~ Anna Hansdatter
Sørensen, Lars – Harendrup, 1749 24/1, II 33, ~ Anna Catharina Jensdatter
Sørensen, Peder – Hjerup, 30D ,1768 26/11, II 178, ~ Karen Clausdatter reg. 1746 26/10, I 88, -L, ~ 2 Johanne Clemmensdatter
Thorsdatter, Anne – Kaslunde, anm. 1753 18/8, II 47, -L, ~ Bertel Olsen
Zandersdatter, Dorthe – Kaslunde, 1745 30/8, I 87, -L, ~ Jørgen Gormsen, (forældre: Zander Laursen ~ Mette Jørgensdatter)