Boltinggaard 1716-1816

Afskrift af register til skifteprotokol
Boltinggaard Gods 1716-1816
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, … – Kellerup, 31.5.1740, I 57, ~ Hans Nielsen
…, … – Lille Løjtved, begr. 26.7.1733, Ringe Kb., fol 42, ~ Jørgen Nielsen Drue
…, … – Lørup, 16.9.1746, I 70, ~ Niels Hansen
…, … – Rynkeby, 5.1.1729, I 36, ~ Laurs Hansen
…, … – Stenstrup, 8.8.1724, I 10, ~ Peder Jørgensen
…, …, – Hundtofte, 19.2.1725, I 12, ~1 Mads …, ~2 Peder Pedersen
…, …, – Hundtofte, 31.5.1742, I 59, ~ Laurs Rasmussen
Adolphsen, Hans – Rynkeby, Ringe Sogn, 19.5.1731, I 39, -L, ~ Birthe Hansdatter
Andersdatter, Ane – Hundtofte, og mand Peder Christensen 13.10.1739, I 45
Andersdatter, Anne – Findinge, 30D 26.7.1802, II 88, ~ gaardmand Poul Pedersen
Andersdatter, Anne – Volstrup, 25.11.1805, II 137, ~ Lars Hansen
Andersdatter, Anne Marie – Sandager, 19.5.1801, II 82, ~1 Jørgen Andersen, skifte 22.6.1789, ~2 Hans Hansen
Andersdatter, Johanne – Ringe, 10.5.1798, II 65, -L, ~ husmand Jørgen Christensen, (~2 Johanne Christophersdatter 28.1.1805, II 135, -L)
Andersdatter, Karen – Ringe Hospital, 20.7.1772, I 169
Andersdatter, Karen – Sadelmagerhuset, Ringe Sogn, 6.5.1761, I 130, ~ Nicolaj Pedersen Lund
Andersdatter, Karen – Sandager, 13.3.1802, II 84, ~ gaardmand Hans Johansen
Andersdatter, Maren – Boltinggaards Mølle, 28.3.1776, I 184, ~1 Jesper …, ~2 møller Simon Larsen
Andersdatter, Maren – enke, Brangstrup, 1730-31, I 38, efter Anders …
Andersdatter, Mariane – Findinge, 14.10.1802, II 91, ~ gaardmand Niels Troelsen
Andersdatter, Sara – Lunde, 29.12.1763, I 137, ~1 Christen Christensen (134), ~2 Rasmus Ibsen
Andersen, Jens – Kellerup, 28.5.1740, I 57, ~ …
Andersen, Jens – skifte 22.6.1789, ~ Anne Maria Andersdatter, Sandager 19.5.1801, II 82, (~2 Hans Hansen)
Andersen, Jørgen – Sandager, 19.5.1801, II 82, ~ Anne Marie Andersdatter, (~2 Hans Hansen)
Andersen, Knud – gaardmand, Lundsgaard, 23.3.1793, II 32, 35, ~ Karen Larsdatter, (~1 gaardmand Niels Jørgensen død 1786)
Andersen, Lars – Pederstrup, 22.5.1744, I 62, ~ …
Andersen, Niels – Brangstrup, 10.5.1746, I 72, ~ Maren Rasmusdatter
Andersen, Peder – aftægtsmand, Findinge, 10.5.1793, II 36, ~ Mette Pedersdatter
Andersen, Rasmus – Rynkeby, 28.11.1754, I 113, ~ Maren Andersdatter
Bankens, Karen – enke og indsidderske, Ringe, 23.11.1775, I 178, efter …
Birch, Catharine Elisabeth – husjomfru, Boltinggaard, 22.10.1795, II 48
Birch, Pernille – enkemadame, Boltinggaard, 4.4.1792, II 24
Blankholm, Mariane – Sødinge, 11.3.1771, I 150, ~ Niels Christian Smed
Blankholm, Peder Andersen – Ringe, 26.4.1762, I 132, ~ Anne Poulsdatter Müller død 1758
Blankholm, Riborre – jomfru, Ringe, 11.3.1771, I 149, -L
Bohne, Frideric (Kb.) Kokken – Hundtofte, Stenstrup Sogn, 30D 6.3.1804, II 108, 112, ~ Pernille Walentinsdatter Borchardt
Bülow, Amalia Cathrine v. – frøken, Ringe, 22.9.1803, II 104
Bødker, Hans Pedersen – tjenestekarl, Sødinge, Ringe Sogn, 15.7.1803, II 103, -L, (søn; af afdøde Peder Nielsen Smed fol. 63)
Carlsdatter, Karen – Ringe, 4.10.1740, I 50, ~ Christen Skrædder
Carstensen, Claus – gaardmand, Kellerup, Ringe Sogn, 24.5.1804, II 116, 124, 126, ~1 Anne Margrethe Mortensdatter 20.11.1802, II 93, ~2 Dorthe Jørgensdatter
Christensdatter, Anna – Pederstrup, 1.4.1749, I 85, -L, ~ Anders Knudsen
Christensdatter, Anna – Ringe, 25.10.1729, I 35, ~ Jørgen Nielsen
Christensdatter, Anne Kirstine (Kb.) – Pederstrup, 11.12.1760, I 129, ~ Hans Pedersen
Christensdatter, Mette – Espe, 7.12.1746, I 74, ~ Jørgen Rasmussen
Christensen, Christen – Lunde, 25.2.1763, I 135, ~ Sara Andersdatter fol. 137
Christensen, Christian – gaardmand, Højrup, 22.5.1797, II 60, ~ Mette Nielsdatter
Christensen, Hans – Rynkeby, 24.1.1721, I 1
Christensen, Knud – Sødinge, 23.11.1775, I 179
Christensen, Mads – Brangstrup, 7.2.1771, I 148, ~1 Karen Hansdatter 12.5.1752, I 104, ~2 Margaretha Rasmusdatter
Christensen, Peder – gaardmand, Hundtofte, Stenstrup Sogn, 10.6.1803, II 97, 107, ~ Anna Kirstine Larsdatter
Christensen, Peder – Hundtofte, og hustru Ane Andersdatter 13.10.1739, I 45
Christensen, Rasmus – gaardmand, Kellerup, 7.6.1796, II 53, ~ Anne Sophia Hansdatter
Christiansdatter, Ingeborre – Højrup, 9.4.1793, II 34, ~ indsidder Henrich Madsen
Christophersdatter, Johanne – Ringe, 28.1.1805, II 135, ~ husmand Jørgen Christensen
Christophersdatter, Maren – Pederstrup, 23.3.1773, I 175, ~ Hans Hansen
Christophersdatter, Maren – Rynkeby, 26.10.1722, I 4, ~ Rasmus Nielsen
Clausdatter, Else Cathrine – Kellerup, 10.11.1804, II 126, (datter; af afdøde gaardmand Claus Carstensen fol 116)
Danielsdatter, Christiane – Kokkeløkkehus, 29.4.1807, II 146, 150, 154, 158, +L, (datter; af skovfoged Daniel Pedersen fol. 141)
Diderichsen, Morten – gaardmand, Hundtofte, Stenstrup Sogn, 26.8.1804, II 121, 123, 130, ~1 Birthe Marie Rasmusdatter begr. 17.12.1786 (Kb.), ~2 Birthe Hansdatter 4.11.1793, II 42, ~3 Johanne Marie Madsdatter
Drebnitz, Martin – ritmester, Ringe, 25.4.1735, I 43
Erichsdatter, Karen – Brangstrup, 29.11.1751, I 106, ~1 Hans Nielsen I 13, ~2 Jesper Knudsen
Erichsen, Jens – husmand, Hundtofte, Stenstrup Sogn, 30D 14.5.1803, II 96, 103, ~ Elisabeth Nielsdatter
Faber, Christian – kromand, Ringe, 26.4.1808, II 150, 155, 158, 162, 171, ~1 Christiane Charlotte Faber 23.1.1799, II 70, ~2 Frederikke Hansdatter
Faber, Christiane Charlotte (Rasmusdatter) – Ringe, 23.1.1799, II 70, ~ kromand Christian Faber
Frandsdatter, Agnethe Christiane – enke, Brangstrup, Ringe Sogn, 15.5.1809, II 160, 170, efter Peder Jørgensen 22.10.1807, II 148, 156, (~1 …)
Frandsdatter, Maren – Bødkerhuset, 27.9.1740, I 56, ~ Rasmus Pedersen Bødker
Frandsen, Peder – Volstrup, 25.6.1733, I 39, ~ Anne Pedersdatter
Frederichsen, Hendrich – Ravneskov, 16.7.1799, II 72, ~ Maren Poulsdatter
Fris, Peder – Lille Løjtved, 12.8.1740, I 57, ~ …
Hansdatter, Anna – Boltinge, ..1735, I 44, ~ Niels Nielsen
Hansdatter, Anna – Hundtofte, 22.11.1762, I 133, ~ Jørgen Rasmussen
Hansdatter, Anna – Rynkeby, 26.6.1770, I 146, ~1 Rasmus …, ~2 Hans Rasmussen
Hansdatter, Birthe – Hundtofte, 4.11.1793, II 42, ~ gaardmand Morten Didrichsen
Hansdatter, Bodil – Hundtofte, 20.4.1769, I 144, ~ Jens Hansen Bald
Hansdatter, Dorte – Stenstrup, 6.10.1750, I 86, ~ Jens Jacobsen
Hansdatter, Karen – Brangstrup, 12.5.1752, I 104, ~ Mads Christensen
Hansdatter, Karen (Kb.) – Rynkeby, 13.11.1724, I 8, ~ Rasmus Jørgensen
Hansdatter, Kirsten – Kellerup, 8.12.1797, II 61, inventarium optaget i anledning af skilsmisse
Hansdatter, Maren – Boltinge, 20.2.1754, I 110, ~ Johan Dørresen
Hansdatter, Maren – Hundstrup, 12.8.1740, I 58, ~ Hans Pedersen
Hansdatter, Maren – Ringe, 7.7.1739, I 45, 51, ~ skomager Peder Jacobsen
Hansdatter, Maren – Skyttehuset, Storskoven, 28.3.1804, II 110, 112,133, ~ husmand og skytte Poul Andersen
Hansdatter, Zidsel – Pederstrup, Højrup Sogn, 12.6.1804, II 119, ~ gaardmand Christopher Hansen
Hansen, Christopher – Lombjærge,  ..121751, I 95, ~ Karen Rasmusdatter
Hansen, Erik – Boltinge, 4.3.1772, I 156, ~ Karen Andersdatter, -L
Hansen, Frands – Eskildstrup, 17.7.1770, I 147, ~ Anne Madsdatter
Hansen, Hans (Hans Lotting) – almisselem, Ringe, død 19.6.1794 (Kb.), 26.4.1796, II 52
Hansen, Henrich – Rynkeby, 21.1.1754, I 109, ~ Maren Rasmusdatter
Hansen, Henrik – snedker, Kellerup, 30.4.1772, I 157, -L, ~ Kiersten Hansdatter
Hansen, Jørgen – gaardmand, Hundtofte, 9.8.1793, II 37, 40, ~ Maren Rasmusdatter
Hansen, Lars – Pederstrup, 21.3.1725, I 12, ~ Karen Hansdatter
Hansen, Mads – Pederstrup, gaardafstaaelse 13.12.1772, I 174, ~ …
Hansen, Mads – Ringe, 13.3.1762, I 132, ~ Anne Knudsdatter 24.3.1763, I 136
Hansen, Peder – Boltinge, 24.2.1752, I 99, ~ Berte Hansdatter
Hansen, Peder – Rynkeby, 30.11.1775, I 180, søn af Hans Rasmussen Smed fol 152 og Maren Pedersdatter
Hansen, Simon – murmester, og hustru Anna Rasmusdatter 19.5.1763, I 137
Heich, Jacob – snedker, Kellerup, 16.10.1799, II 74, 86, og hustru Kirsten Hansdatter, inventarium i anledning af skilsmisse 8.12.1797, II 61
Henrichsdatter, Anne Barbarre – Enemærkehuset, Ringe Sogn, 17.10.1816, II 175, ~ Rasmus Simonsen
Henrichsdatter, Johanne – Sødinge, 27.5.1766, I 141, ~ Knud Jespersen
Henrichsen, Jesper – møller, Boltinge Mølle, 31.5.1748, I 79, ~ Maren Andersdatter
Henrichsen, Jocum – Stenstrup, 28.3.1765, I 139, ~1 …, ~2 Karen Poulsdatter
Holm, Elisabeth Maria – husholderske, Boltinggaard, 21.11.1804, II 130, 135, 136
Hvid, Christen Hansen – Brangstrup, 9.5.1772, I 158, ~ Dorthea Andersdatter
Hvid, Rasmus Hansen – Kellerup, 12.4.1760, I 126, ~ Karen Nielsdatter
Hviid, Erich – Brangstrup, 10.5.1746, I 71, ~ Johana Andersdatter
Hviid, Hans – Hundtofte, 6.2.1776, I 182, ~ Karen Svendsdatter
Høgs, Maren Pedersdatter – enke, Sødinge, 15.4.1776, I 187, efter husmand Jacob Rasmussen
Høy, Mads – Sødinge, 18.7.1743, I 62, ~ …
Haastrup, Sophie – Boltinggaard, 28.2.1808, II 168, ~ Poul Rasmussen i Nyborg
Ibsen, Hans – Kellerup, 23.2.1758, I 116, ~1 Anne Madsdatter 15.7.1744, I 63 (~1 Niels …), ~2 Maren Hansdatter
Ibsen, Rasmus – Findinge, 29.2.1776, I 183, ~ Johanna Hansdatter
Ibsen, Rasmus – Lombjærge, 2.3.1744, I 61, ~ Anne Rasmusdatter
Ipsdatter, Maren – Højrup, 6.3.1719, I 1, aftægtskontrakt, ~1 Niels …, ~2 Rasmus Rasmussen
Iversdatter, Anna – Kellerup, 9.11.1795, II 48, ~ gaardmand Rasmus Hansen
Iversdatter, Karen – Kellerup, 8.10.1793, II 39, ~ gaardmand Rasmus Hansen, (~2 Anna Iversdatter 9.11.1795, II 48)
Jacobsdatter, Mette – Skovhus, 30D 25.2.1806, II 141, ~ skovfoged Daniel Pedersen
Jacobsen, Hans – smed, Hundtofte, 15.6.1802, II 86, 90, -L, ~ Giertrud Madsdatter
Jacobsen, Marcus – Hundtofte, 2.3.1723, I 9, ~ …
Jacobsen, Niels – Stenstrup, og hustru Kirsten Pedersdatter 27.9.1764, I 138
Jensdatter, Anna – enke, Hundtofte, 8.9.1790, II 4, efter Jens Hansen
Jensdatter, Anna – Rynkeby, 22.2.1746, I 69, ~ Hans Christensen
Jensdatter, Anne Kirstina – Kellerup, 3.7.1748, I 82, ~ Lars Nielsen
Jensdatter, Apolone – Kellerup, 22.5.1765, I 139, -L, ~ Laurs Jacobsen
Jensdatter, Maren – Lille Løjtved, 13.2.1758, I 116, ~ Rasmus Rasmussen
Jensen, Hans – Lille Løjtved, 26.3.1740, I 58, ~ … Jensdatter
Jensen, Henrich – Ringe, 11.6.1759, I 119, ~ Karen Laursdatter 5.5.1760, I 127
Jensen, Henrick – Rynkeby, 2.3.1752, I 103, ~1 Anna … (Kb.) 17.9.1742, I 59, ~2 Margreta Hedevig Sørensdatter
Jespersdatter, Sidzel Sophia – ugift, Boltinge Mølle, 13.10.1791, II 16
Jespersen, Hans – Hundtofte, 24.7.1743, I 61, ~ …
Jespersen, Knud – Sødinge, 11.4.1768, I 142, ~1 Johanne Henrichsdatter 27.5.1766, I 141, ~2 Sophie Olufsdatter
Johansdatter, Anna – Brangstrup, 24.9.1759, I 125, -L, ~ Niels Laursen
Johansdatter, Apolone (Kb.) – Lørup, 16.9.1746, I 70, ~ Niels Hansen Hviid (Kb.), (~2 Mette Rasmusdatter 1.4.1772, I 160)
Johansdatter, Birthe Kirstine – Hundtofte, 26.11.1772, I 168, ~ Peder Rasmussen Trold
Jonasdatter, Maren – Pederstrup, 12.2.1793, II 29, ~ gaardmand Rasmus Hansen
Jørgensdatter, Ane – Espe, 31.8.1739, I 46, ~1 Peder …, ~2 Peder Hansen Skov
Jørgensdatter, Anna – enke, Pederstrup, 28.6.1774, I 178, efter Mads Møller (Kb.)
Jørgensdatter, Anna – Hundtofte, 19.5.1769, I 144, ~ Laurs Hansen
Jørgensdatter, Giertrud – Rynkeby, 28.4.1768, I 143, ~ Jørgen Knudsen
Jørgensdatter, Margrethe – enke, Kellerup, 28.11.1791, II 17, efter Jacob Christian Heich
Jørgensen, Christen – Kellerupgaard, begr. 5.5.1725, reg. I 12, ~ Dorthe Andersdatter
Jørgensen, Hans – gaardmand, Sandager, 30.3.1792, II 22, 24, ~ Anne Marie Rasmusdatter 30.3.1799, II 71, -L
Jørgensen, Peder – Brangstrup, Ringe Sogn, 22.10.1807, II 148, 156, ~1 …, ~2 Agnethe Christiane Frandsdatter 15.5.1809, II 160-170
Karlsdatter, Karen – Ringe, 4.10.1740, I 50, ~ Christen Skrædder
Knudsdatter, Anna – Ringe, 24.3.1763, I 136, ~1 Mads Hansen fol 132, ~2 Mads Rasmussen
Knudsen, Rasmus – almisselem, Rynkeby, 14.10.1791, II 17, ~1 Anna Poulsdatter 27.8.1759, I 123, ~2 Maren Rasmusdatter
Larsdatter, Anne – Hundtofte, 5.6.1804, II 117, ~ gaardmand Christen Rasmussen
Larsdatter, Karen – Lundsgaard, 23.3.1793, II 32, 35, ~1 gaardmand Niels Jørgensen begr. 28.10.1786, ~2 gaardmand Knud Andersen
Larsdatter, Maren – Lille Løjtved, 13.2.1755, I 113, ~ Rasmus Rasmussen
Larsdatter, Stine – Lørup, 6.4.1776, I 186, -L
Larsen, Jens – Kellerup, 4.8.1744, I 64, -L, ~ Apelone Jensdatter, -L
Larsen, Peder – indsidder, Hundtofte, 30.1.1776, I 181, ~ Johanne Pedersdatter
Larsen, Simon – enkemand og møller, Boltinge Mølle, 13.10.1791, II 16, 18, -L, efter Maren Andersdatter 28.3.1776, I 184
Laursdatter, Anna – Lombjærge, 16.7.1771, I 151, ~ Rasmus Erichsen
Laursdatter, Karen – Ringe, 5.5.1760, I 127, ~1 Henrich Jensen (119), ~2 Jørgen Hansen
Laursen, Hans – Hundtofte, 11.1.1740, I 149, Karen Jensdatter
Madsdatter, Anne – Kellerup, 15.7.1744, I 62, ~1 Niels …, ~2 Hans Ibsen
Madsdatter, Maren – aftægtsenke, Lille Løjtved, 15.12.1775, I 181, enke efter Mads Nielsen fol 78
Madsdatter, Maren – Møllemosegaard, Nybølle, Hillerslev Sogn, 22.6.1806, II 142, -L, ~ Jens Hansen
Madsdatter, Sara – Pederstrup, 20.9.1770, I 147, ~ Laurs Christophersen
Madsen, Erich – Brangstrup, 17.11.1727, I 19, ~ Anna Lychisdatter
Madsen, Rasmus – Kellerup, 21.3.1763, I 135, ~ Karen Pedersdatter
Morell, Johan – betler, Gestelev By, 21.1.1792, II 21
Mortensdatter, Anna – Hundtofte, afstaaelse af gaard, 1.10.1723, I 7, ~ Jørgen Pedersen
Mortensdatter, Anne Margrethe – Kellerup, 20.11.1802, II 93, ~ gaardmand Claus Carstensen
Mortensdatter, Else Cathrine – Hundtofte, 22.7.1790, II 2, ~1 gaardmand Christen Rasmussen, (~2 Anna Larsdatter 5.6.1804, II 117)
Mortensen, Jeppe – Boltinge, 14.5.1771, I 150, ~1 Maren Nielsdatter 11.9.1759, I 124, (~1 Frederik …), ~2 Anna Margrethe Hansdatter
Møller, Frederich – 4 aar, Boltinggaard, 28.6.1808, II 156, 159, søn af Peder Møller og Frederiche Karine Møller
Møller, Frideriche Karine – enke, 31.7.1809, II 162, 170, død paa Boltinggaard, efter Verdich …
Møller, Mads Christensen – Brangstrup, 7.2.1771, I 148, ~1 Karen Hansdatter fol 104, ~2 Margarethe Rasmusdatter
Nettermann, Jacob – Sandager, 3.12.1798, II 68
Nicolaisdatter, Sara Dorthea – Rynkeby, 20.1.1792, II 20, ~ gaardmand Rasmus Henrichsen
Nielsdatter, Anna – enke og almisselem, Kellerup, 28.11.1791, II 17, efter husmand Mads Olsen, Rynkeby
Nielsdatter, Anne – Brangstrup, Ringe Sogn, 15.7.1803, II 99, ~1 Hans Rasmussen, ~2 Anders Thomasen
Nielsdatter, Anne – Rynkeby, 1.6.1772, I 158, ~ Niels Nielsen
Nielsdatter, Berthe – Rynkeby, 27.8.1759, I 122, ~ Henning Laursen
Nielsdatter, Johanne – Brangstrup, 23.9.1745, I 67, -L, ~ Jacob Nielsen
Nielsdatter, Johanne – Sødinge, 25.5.1725, I 12, ~ Hans Hansen Snedker
Nielsdatter, Johanne – Sødinge, 14.11.1722, I 5, ~ Hans Hansen Snedker
Nielsdatter, Karen – enke, Kellerup, 24.2.1774, I 176, efter Simon Larsen
Nielsdatter, Karen – Hundtofte, 1.2.1794, II 45, ~ husmand Johan Knudsen
Nielsdatter, Maren – Boltinge, 11.9.1759, I 124, ~1 Friderich Christian Larsen (Kb.), ~2 Jeppe Mortensen
Nielsdatter, Maren – Hundtofte, 8.5.1769, I 144, ~ smed Johan Madsen, (~2 Maren Rasmusdatter 15.7.1772, I 165)
Nielsdatter, Maren – Lunde, 27.7.1716, I 6, ~1 Rasmus …, ~2 Peder Jensen
Nielsdatter, Sidsel – Højrup, 6.3.1719, I 1, ~ Rasmus Rasmussen
Nielsdatter, Woldborge – Espe, 6.10.1755, I 115, ~ Jørgen Rasmussen
Nielsen, Hans – Brangstrup, Ringe Sogn, 14.8.1725, I 13, ~ Karen Erichsdatter I 106
Nielsen, Hans – Højrup, 29.1.1762, I 131, ~1 Birthe Olufsdatter fol. 105, ~2 Karen Nielsdatter
Nielsen, Hans – Lørup, skifteforlig mellem enken Mette Rasmusdatter og børnene, 26.6.1745, I 67
Nielsen, Henrich – husmand, Volstrup, 7.10.1796, II 58, 59, ~1 …, ~2 Anna Larsdatter
Nielsen, Jens – ungkarl, Brangstrup, 26.4.1728, I 32
Nielsen, Jørgen – Lombjærge, 24.9.1721, I 3
Nielsen, Jørgen – Rynkeby, 13.10.1742, I 60, ~1 … (begr. 17.8.1727 Kb.), skifte 21.1.1728, I 31, ~2 …
Nielsen, Mads – Kellerup, 19.9.1772, I 167, ~ Anne Andersdatter
Nielsen, Mads – Lille Løjtved, 4.12.1747, I 78, ~ Maren Madsdatter 15.12.1775, I 181
Nielsen, Niels – Højrup, 15.8.1765, I 140, ~ Johanna Christensdatter
Nielsen, Peder – Findinge, 4.6.1740, I 56, ~ …
Nielsen, Rasmus – Rynkeby, 7.9.1747, I 75, ~1 Maren Christophersdatter 26.10.1722, I 4, -L, ~2 Anna Hansdatter
Nielsen, Rasmus – Volstrup, 22.4.1755, I 114, ~1 Anne Pedersdatter 13.8.1743, I 60, (~1 Peder …), ~2 Anna Pedersdatter
Nielsen, Troels – Findinge, Espe Sogn, 14.11.1761, I 131, ~1 Nielle Pedersdatter 19.12.1748, I 83, -L, ~2 Johana Hansdatter
Ollesen, Hans – Lunde, 8.5.1744, I 63, ~ Karen Rasmusdatter
Olsdatter, … - Stenstrup, 1.3.1742, I 58, ~1 Rasmus …, ~2 Jens Jacobsen
Olsdatter, Margaretha – Pederstrup, 10.5.1760, I 128, ~ Jørgen Poulsen
Olsdatter, Sophia – Sødinge, Ringe Sogn, 18.12.1769, I 145, ~1 Peder …, ~2 Henrich Nielsen
Olufsdatter, Birthe – Findinge,  ..7.1752, I 105, ~1 Niels …, ~2 Hans Nielsen Bødker
Pedersdatter, Anne – Volstrup, 13.8.1743, I 60, ~1 Peder Frandsen, ~2 Rasmus Nielsen
Pedersdatter, Birte – Rynkeby, 5.1.1729, I 35, ~ Christen Sørensen
Pedersdatter, Karen – Boltinge, 30D 13.1.1798, II 62, ~ husmand Morten Lausen Wæver
Pedersdatter, Karen – Brangstrup, 4.2.1760, I 125, ~ Hans Olsen
Pedersdatter, Kirsten – Stenstrup og mand Niels Jacobsen, 27.9.1764, I 138
Pedersdatter, Maren – Rynkeby, 5.2.1791, II 4, -L, ~ gaardmand Niels Rasmussen
Pedersdatter, Margrethe – Pederstrup, begr. 19.1.1735 i Ringe, skifte I 42, ~ Matz Hansen
Pedersdatter, Maria – Stenstrup, 28.5.1774, I 177, -L, ~ Anders Erichsen
Pedersdatter, Nille – Findinge, Espe Sogn, 19.12.1748, I 83, -L, ~ Troels Nielsen
Pedersen, Hans – enkemand og fh. gaardmand, Hundtofte, 29.4.1776, I 187, efter …
Pedersen, Hans – Raunde, Enemærket, 11.6.1754, I 112, ~ Karen Nielsdatter
Pedersen, Hans Hendrich – Sødinge, Ringe Sogn, 30D 28.2.1805, II 137, (søn af gaardmand Peder Nielsen Smed fol. 63 og Marthe Nielsdatter)
Pedersen, Jens – gaardmand, Findinge, Espe Sogn, 30D 20.11.1804, II 127, 131, ~1 Maren Larsdatter skifte 19.1.1784, ~2 Maren Laursdatter
Pedersen, Jens – Rynkeby. 20.3.1758, I 117, ~ Karen Povelsdatter
Pedersen, Jørgen – Hundtofte og hustru Anne Mortensdatter, afstaar gaarden 1.10.1723, I 7
Pedersen, Knud – Findinge, 23.4.1754, I 111, ~ Anne Andersdatter
Pedersen, Mads – husmand, Rynkeby, 22.5.1796, II 52, ~1 …, ~2 Kirsten Christensdatter
Pedersen, Morten – Højrup By, 18.3.1765, I 139, ~ Karen Pedersdatter
Pedersen, Niels – Sødinge, Ringe Sogn, 23.3.1804, II 109, 122, (søn af gaardmand Peder Nielsen Smed, fol. 63 og Marthe Nielsdatter)
Pedersen, Rasmus – bødker, Bødkerhuset, 24.7.1751, I 86, ~1 Maren Frandsdatter 27.9.1740, I 56, ~2 Maren Christensdatter
Pedersen, Rasmus – Hundtofte, 15.3.1759, I 118, ~ Johanne Rasmusdatter
Pedersen, Rasmus – Rynkeby Mark, 5.9.1806, II 145, 147,-L, ~ Anne Rasmusdatter
Pedersen, Simon – gaardmand, Boltinge, 25.6.1796, II 56, ~ Anna Rasmusdatter
Poulsdatter, Anna – Rynkeby, 27.8.1759, I 123, ~ Rasmus Knudsen
Poulsdatter, Berthe – Kellerup, 24.3.1760, I 126, ~ Hans Andersen
Povelsdatter, Karen – Rynkeby, 6.7.1772, I 159, -L, ~ Rasmus Pedersen Skov
Povelsen, Hans – Lombjærge, 3.2.1721, I 6, ~ Margrethe Rasmusdatter
Povelsen, Lars – Gestelev, 25.11.1775, I 179, ~ Kirsten Hansdatter
Rasmusdatter, Anna - …, og mand murermester Simon Hansen 19.5.1763, I 137
Rasmusdatter, Anna – Hundtofte, 15.10.1796, II 59, ~ husmand Hans Hansen
Rasmusdatter, Anne Marie – enke, Sandager, 30.3.1799, II 71, efter gaardmand Hans Jørgensen fol. 22, -L
Rasmusdatter, Aplona – enke, Boltinggaards Enemærke, 20.5.1727, I 18, efter Frands …
Rasmusdatter, Birte – Rynkeby, 4.1.1748, I 76, ~ smed Rasmus Hansen
Rasmusdatter, Johanne – Hundtofte, 1.2.1794, II 44, ~1 Rasmus …, ~2 gaardmand Andreas Jensen
Rasmusdatter, Karen – Brohuset, Ringe, 30D 19.1.1805, II 135, ~ Hans Jensen Skrædder
Rasmusdatter, Maren – Findinge, 21.10.1749, I 84, -L, ~ Niels Andersen
Rasmusdatter, Maren – Hundtofte, 15.7.1772, I 165, ~ Johan Madsen Smed
Rasmusdatter, Maren – Hundtofte, 24.10.1746, I 73, ~ Christen Pedersen
Rasmusdatter, Maren – Rynkeby, 4.7.1759, I 120, ~1 Henrich Hansen fol. 120, ~2 Ole Jørgensen
Rasmusdatter, Maren – Stenstrup, 28.7.1753, I 108, -L, ~ Hans Pedersen
Rasmusdatter, Mette – Lørup, og mand Niels Hansen Hviid 1.4.1772, I 160
Rasmussen, Anders – Rynkeby, 14.2.1771, I 148, ~ Margaretha Madsdatter
Rasmussen, Christen – Ringe Hospital, 7.1.1773, I 174, ~ Anna Mortensdatter
Rasmussen, Hans – Hundtofte, 8.9.1759, I 124, ~ Anne Nielsdatter
Rasmussen, Hans – husmand, Brangstrup, Ringe Sogn, 10.9.1794, II 46, ~ Anna Nielsdatter 15.7.1803, II 99, (~2 Anders Thomasen)
Rasmussen, Jens – enkemand, Lunde, 20.6.1730, I 37, efter …
Rasmussen, Jep – Skriverhuset, Ringe Sogn, 31.1.1727, I 13, ~ …
Rasmussen, Knud – Findinge, 30.4.1767, I 141, ~ Anne Hansdatter
Rasmussen, Knud – Hundtofte, og hustru … 12.3.1770, I 145
Rasmussen, Knud – Rynkeby, 2.3.1752, I 105, -L
Rasmussen, Rasmus – Højrup, aftægtskontrakt, 6.3.1719, I 1, med hans svigermoder Maren Ipsdatter, (~1 Niels …, ~2 Rasmus Rasmussen)
Rasmussen, Rasmus – Lille Løjtved, ~1 Maren Larsdatter 13.2.1755, I 113, ~2 Maren Jensdatter 13.8.1758, I 116
Rødset (Kb.), Frederiche Karine – Boltinggaard, 31.7.1809, II 162, 170, ~1 … Verdich, ~2 forpagter Peder Møller
Schou, Jørgen Rasmussen – Espegaarden, 13.5.1791, II 7, ~1 Mette Christensdatter 7.12.1746, I 74, ~2 Woldborre Nielsdatter 6.10.1755, I 115, ~3 Sara Maria Jensdatter død 1813
Simonsdatter, Birthe Maria – Boltinge, 18.9.1798, II 66, ~ gaardmand Christopher Andersen
Skou, Peder Hansen – Espe, 7.8.1741, I 52, ~1 Ane Jørgensdatter 31.8.1739, I 46, ~2 …
Skov, Niels Hansen – Lundsgaard, 14.4.1772, I 166, -L
Slæbech, Maren Hansdatter – Ringe Hospital, 16.2.1763, I 133, -L
Smed, Hans Rasmussen – Rynkeby, 22.10.1771, I 152, ~ Maren Pedersdatter
Smed, Peder Nielsen – gaardmand, Sødinge, 10.3.1798, II 63, ~1 … begr. 20.1.1779 (Kb.), ~2 Martha Nielsdatter
Snedker, Henrik Hansen – Kellerup, 30.4.1772, I 157, -L, ~ Kiersten Hansdatter
Sørensen, Christen – Rynkeby, 22.6.1734, I 41, ~1 Birte Pedersdatter 5.1.1729, I 35, ~2 …
Trold, Peder Rasmussen – enkemand og indsidder, Hundtofte, 6.3.1797, II 60, efter Birthe Kirstine Johansdatter 26.11.1772, I 168
Truelsdatter, Pernille – Gestelev, 26.2.1796, II 50, ~ gaardmand Peter Pedersen
Væver, Jørgen Rasmussen – Hundtofte, 9.9.1772, I 170, -L, ~1 Anna Hansdatter 22.11.1762, I 133, ~2 Anna Madsdatter
Willadsdatter, Kirsten (Kb.) – Rynkeby Skovgaard, 5.2.1725, I 9, ~ Anders Knudsen
Wred, Rasmus – Hundtofte, 12.8.1740, I 57, ~ …