Billeshave 1790-1811

Afskrift af register til skifteprotokol
Billeshave Gods 1790-1811
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Andersdatter, Anne Marie – Kongeskov, 12.10.1790, 5, -L, ~ husmand Hans Jensen
Andersdatter, Johanne – Vejlby, 6.9.1794, 25, ~2 Peder Jørgensen død 1792, (~1 Maren Larsdatter død 1763)
Andersdatter, Karen – indsidder, Kustrup, 2.2.1795, 26, -L
Andersen, Lars – ungkarl, Røjle, 21.7.1794, 24, -L
Andersen, Niels – kusk, Billeshave, 25.6.1790, 3, 12, -L
Andersen, Peder – husmand, Asperup, 8.3.1794, 17
Bertelsen, Jesper – gaardmand, Vejlby, 24.12.1790, 6, 8, -L, ~ Anne Margrete Pedersdatter
Bertelsen, Peder – gaardmand, Røjle, 27.4.1795, 29, ~1 Johanne Jørgensdatter 19.1.1791, 7, 10, -L, ~2 Maren Nielsdatter
Christensdatter, Mette – enke, Bøgelund, 15.3.1794, 19, 32, efter Søren …
Christensen, Christen – 11 aar, Bøgelund, 14.5.1799, 53
Hansdatter, Bodil – Vejlby, 6.5.1795, 34, ~ husmand Jens Madsen Lang
Hansdatter, Karen – Asperup, 9.2.1795, 28, ~ Anders Knudsen 9.2.1795, 28, (~1 …)
Hansdatter, Maren – Røjle Torp, 6.5.1795, 35, ~ Mads Jørgensen 4.12.1805, 74, (~2 Karen Larsdatter)
Hansdatter, Marie – Dødemandshus 9.6.1790, 2, ~ husmand Iver Pedersen paa Dybmosegrund, Rørup Sogn
Henriksen, Jørgen – husmand, Torp, 30.1.1811, 75, ~ Anne Marie Mikkelsdatter
Jensdatter, Anne – Kongeskovhuset, 20.9.1798, 41, -L, ~ husmand Niels Hansen Toldboe
Jensen, Peder – boelsmand, Vejlby, 16.3.1795, 27, ~1 …, ~2 Karen Rasmusdatter, (~2 Hans Pedersen)
Jensen, Peder – skrædder, Vejlby, 22.8.1790, 4, ~ Mette Conradsdatter
Jespersen, Ole – husmand, Vejlby Skov, 6.8.1802, 72, ~ Anne Cathrine Jørgensdatter
Jørgensdatter, Anne – Kavslunde, 16.12.1791, 13, ~1 Anders Sørensen 30.4.1770, ~2 gaardmand Lars Hansen
Jørgensdatter, Johanne – Røjle, 19.1.1791, 7, 10, -L, ~ gaardmand Peder Bertelsen 27.4.1795, 29, ~2 Maren Nielsdatter
Jørgensdatter, Maren – Røjle, 3.6.1796, 36, -L, ~ husmand Ole Hansen
Jørgensen, Mads – husmand og hjulmand, Røjle Torp, 4.12.1805, 74, ~ Maren Hansdatter 6.5.1795, 35, ~2 Karen Larsdatter
Jørgensen, Niels – aftægtsmand, Asperup, 20.2.1797, 39, ~1 …, ~2 Bodil Hansdatter
Knudsdatter, Anne –Kustrup, 7.2.1794, 16, 18, -L, ~ husmand Hans Hansen
Knudsen, Anders – husmand, Asperup, 9.2.1795, 28, ~1 …, ~2 Karen Hansdatter 9.2.1795, 28
Larsdatter, Anne – Røjle Torp, 6.5.1802, 71, ~ husmand Hans Pedersen, (~2 …)
Larsen, Jens – husmand, Sophiendal, Røjle Mark, 27.10.1804, 74, ~ Anne Larsdatter
Larsen, Peder – gaardmand, Torp, 22.12.1800, 62, 66, -L, ~ Güdske Hansdatter
Lintz, Maren Andersdatter – pige, Billeshave, 31.12.1798, 50, 51, -L
Mortensdatter, Karen – Røjle, 14.10.1796, 38, enke efter …
Nicolajsen, Niels – ungkarl, Brogaard, Vejlby, 23.9.1800, 59, -L
Nielsdatter, Birthe Marie – enke, Vejlby, 13.12.1798, 46, 50, efter husmand Niels Pedersen i Højrup, Brænderup
Nielsdatter, Margrete – enke, Røjle Mølle 25.6.1799, 54, efter Jørgen …, (søn; gaardmand Niels Jørgensen, Kustrup)
Nielsen, Jens – husmand og skrædder, Vejlby, 8.4.1794, 21, ~ Bodil Nielsdatter
Nielsen, Jørgen – enkemand og gaardmand, Røjle, 14.10.1796, 37, efter …
Nielsen, Jørgen – gaardmand, Vejlby, 12.6.1794, 23, ~ Marie Jørgensdatter
Nielsen, Lars – husmand, Vejlby, 3.2.1794, 15, 23, ~ Anne Rasmusdatter
Nielsen, Peder – ungkarl, Billeshave, 23.12.1800, 63, -L
Pedersdatter, Anne – Røjle, 22.11.1798, 45, 47, ~ husmand Jørgen Bendixen
Pedersdatter, Kirsten – Asperup, 19.7.1797, 40, ~ gaardmand Anders Jørgensen
Pedersen, Hans – gaardmand, Vejlby, 29.9.1790, 5, 11, ~ Maren Larsdatter
Sørensen, Anders – gaardmand, Kavslunde, 30.4.1770, ~ Anne Jørgensdatter 16.12.1791, 13, ~2 Lars Hansen
Sørensen, Peder – indsidder, Asperup, 8.3.1794, 18, 20, ~ Maren Nielsdatter
Vindinge, Peder Eriksen – møllersvend, Røjle Mølle, 2.1.1800, 55, -L