Ørbæklunde Gods 1768-1850

Afskrift af register til skifteprotokol
Ørbæklunde Gods 1768-1850
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Andersdatter, Birthe – Ørbæk, 7.1.1850, II 181, ~ husmand Lars Johansen
Andersdatter, Kirsten – Ørbæk, 8.9.1815, II 84, ~ gaardmand Peder Knudsen (~1 Maren Nielsdatter 29.6.1801, II 42, ~3 Birthe Madsdatter 20.6.1832, II 121)
Andersdatter, Maren – Kastel, 1.2.1779, I 47, ~1 husmand Lars Pedersen 24.6.1777, I 36, ~2 Peder Christensen 9.5.1831, II 119 (~2 Apalone Hansdatter 12.6.1804, II 49, -L, ~3 Maren Jørgensdatter)
Andersdatter, Margrethe – Frørup, 26.4.1783, I 56, ~ gaardmand Lars Christensen 18.1.1806, II 55, 56 (~2 Marie Nielsdatter 30.1.1800, II 38, ~3 Mette Rasmusdatter)
Andersdatter, Margrethe – pige, Frørup, 19.7.1833, II 125, -L
Andersdatter, Sara – pige, Ørbæk, 15.6.1844, II 168, -L
Andersen, Christen – Sentved, afstaaelse 7.5.1772, I 19, ~ Margrethe Nielsdatter
Andersen, Hans – gaardmand, Ørbæk, 1.4.1848, II 174, 175, ~1 Anne Knudsdatter 7.12.1845, II  170, 171, ~2 Karen Knudsdatter
Andersen, Lars – ungkarl, Ørbæk, 4.2.1830, II 116, -L
Andersen, Niels – Ørbæk, 15 aar 30.4.1833, II 125
Andersen, Rasmus – ungkarl, Ørbæk, 19.6.1834, II 125, -L
Bager, Jens Pedersen – Ørbæk, indsidder 4.12.1795, II 21, -L, ~ Gertrud Rasmusdatter 16.5.1802, II 44, -L
Bager, Jens Rasmussen – gaardmand, Ørbæk, 15.5.1802, II 42, 45, ~ Johanne Christensdatter
Bager, Rasmus Pedersen – gaardmand, Ørbæk, 30.7.1768, I 2, ~ Kirsten Larsdatter 3.3.1803, II 45 (~2 Jens Hansen)
Bager, Rasmus Rasmussen – Ørbæk, gaardmand og ~ Marie Blomsdatter (~1 Peder Knudsen 18.1.1777, I 30)
Baltsersdatter, Anne – enke, Ørbæk, 4.3.1785, I 71, efter gartner Ole Clausen, Ørbæklunde
Bekker, Anne Cathrine Hansdatter – Aasmølle, 10.6.1774, I 22, ~ møller Jacob Sørensen 9.8.1778, I 40 (~ 1 ...... -L, ~3 Christiane Rasmusdatter 28.12.1784, I 65 (~ 2 møller Hans Jørgen Pedersen 27.5.1795, II  17 (~2 Anne Cathrine Demant (~2 Jacob Jacobsen 20.3.1824, II  101))))
Bødker, Hans Nielsen – indsidder, Ørbæk, 17.5.1796, II 24, ~1 Kirsten Marie Poulsdatter 17.3.1773, I, 20, -L, ~2 Johanne Nielsdatter
Bødker, Niels Eriksen – Ørbæk, 30.6.1777, I 37, -L, ~ Maren Rasmusdatter
Christensdatter, Sidsel – Ørbæk, 14.5.1806, II, 58, -L, ~ husmand Hans Hansen 22.6.1824, II 101 (~1 Bodil Jensdatter 18.7.1804, II 50, ~3 Karen Henriksdatter)
Christensen, Hans – gaardmand, Æble, 23.2.1797, II 26, ~ Apalone Knudsdatter 16.3.1800, II  39
Christensen, Hans – Ørbæk, husmand 1.8.1793, II  10, ~ Margrethe Clausdatter
Christensen, Jørgen – husmand, Ørbæk, 12.1.1775, I 23, ~ Volborg Pouldatter 19.3.1811, II 67,69 (~2 Alexander Pedersen 27.5.1842, II 155 (~2 Maren Jensdatter 25.5.1836, II  137))
Christensen, Jørgen – husmand, Ørbæk, 4.12.1836, II 138, ~1 Maren Hansdatter 14.11.1810, II 66, ~2 Anne Jespersdatter 13.3.1849, II 178, 179
Christensen, Knud – Ørbæk, gaardmand 3.5.1805, II 52, -L, ~ Maren Jørgensdatter
Christensen, Lars – gaardmand, Frørup, 18.1.1806, II 55, 56, ~1 Margrethe Andersdatter     26.4.1783, I 56, ~2 Marie Nielsdatter 30.11.1800, II 38, ~3 Mette Rasmusdatter
Christensen, Peder – husmand, Kastel, 9.5.1831, II 119, ~1 Maren Andersdatter 1.2.1779, I 47 (~1 husmand Lars Pedersen 24.6.1777, I 36, ~2 Apalone Hansdatter 12.6.1804, II 49, -L, ~3 Maren Jørgensdatter)
Christensen, Rasmus – gaardmand, Ørbæk, 12.5.1848, II 174, 177, -L, ~ Anne Jørgensdatter
Christiansdatter, Anne Cathrine – Ørbæk, 5.5.1798, II 34, ~ gaardmand Peder Henriksen 5.6.1821, II 94 (~1 Margrethe Jørgensdatter 1.8.1793, II 9, ~3 Anne Eriksdatter 24.8.1819, II 91, ~4 Anne Jørgensdatter)
Christiansen, Anders – tømrer og husmand, Ørbæk, 26.4.1850, II 182, ~ Anne Knudsdatter
Christiansen, Knud – Frørup, husmand 5.7.1817, II 85, ~ Anne Hansdatter 26.12.1834, II  129, 130 (~2 Peder Madsen)
Christophersdatter, Anne – Langkilde, 3.4.1777, I, 34, ~ gaardmand Hans Rasmussen 27.3.1778, I 43
Clausdatter, Anne – Ørbæk, 10.11.1835, II 135, 136, ~ gaardmand Peder Rasmussen 5.9.1831, II  119, 120
Clausdatter, Anne – Ørbæk, 29.6.1825, II 106, 107, ~ husmand Mads Pedersen 30.10.1823, II 101, 106, 107
Clausdatter, Mette – Ørbæk, 30.1.1789, I 79, ~ gaardmand Jørgen Nielsen 27.12.1817, II  86 (~2 Anne Olsdatter)
Clausen, Hans – gaardmand, Ørbæk, 22.9.1841, II 152 ~ Maren Jørgensdatter 28.6.1825, II  106, 107, -L, ~2 Kirsten Rasmusdatter 22.3.1849, II  179, 180 (~2 Christen Hansen)
Clausen, Jens – husmand, Frørup, 2.4.1831, II 118, ~1 Karen Jensdatter 6.1.1806, II 53, ~2 Anne Cathrine Jensdatter
Clausen, Jørgen – indsidder, Ørbæk, 3.3.1785, I 68, ~1 …, ~2 Sophie Margrethe Larsdatter 3.3.1785, I 68, -L
Clemensen, Daniel – Ørbæk, 14 aar 7.11.1849, II 181
Clemensen, Peder – Ørbæk, gaardmand 21.1.1831, II 116, 117, 118, ~ Johanne Jensdatter
Dinesdatter, Dorthe – Ørbæk, 26.9.1787, I 76, ~ husmand Claus Rasmussen
Eilersen, Niels – soldat, 12.6.1848, II 181, -L
Eriksdatter, Anne – Ørbæk, 14.7.1770, I 11, ~1 Jørgen Eriksen Smed død 1752, ~2 Søren Frandsen Smed, (~2 Anne Dorthe Hansdatter 20.2.1784, I 62, ~3 Anne Madsdatter retsv.)
Eriksdatter, Anne – Ørbæk, 24.8.1819, II 91, ~ gaardmand Peder Henriksen 5.6.1821, II  94 (~1 Margrethe Jørgensdatter 1.8.1793, II  9, ~2 Anne Cathrine Christiansdatter 5.5.1798, II 34, ~4 Anne Jørgensdatter)
Eriksdatter, Karen – Æble Mølle, 5.4.1846, II  172, ~1 møller Jens Henriksen 30.6.1826, II 108, 110, 112, ~2 møller Peder Rasmussen
Eriksdatter, Maren – Sentved, 4.11.1782, I 52, ~1 Clemen Pedersen død 1758, ~2 Rasmus Gregersen 21.2.1792, II 5 (Kirsten Hansdatter 18.5.1798, II  36 (~2 Peder Nielsen (død 1820) 27.7.1842, II 155 (~2 Anne Larsdatter)))
Eriksen, Clemen – husmand, Sentved, 10.8.1843, II 167, ~ Margrethe Nielsdatter
Eskelund, Hans Hansen – husmand og fhv. skytte, Ørbæklunde, 23.5.1786, I 75, ~1 Cathrine Mikkelsdatter Frimuth 12.6.1781, 51, ~2 Anne Rasmusdatter
Frederiksdatter, Sophie – Ørbæk, 21.9.1850, II 183, ~ husmand Peder Rasmussen død 17.1.1824, II 101
Frederiksen, Frederik Christian – soldat, 23.12.1850, II 183, -L
Frederiksen, Samuel – husmand, Ørbæk, 28.7.1839, II 143, ~ Karen Paulsdatter
Frimuth, Cathrine Mikkelsdatter – Ørbæk, 12.6.1781, 51 ~ fhv. skytte paa Ørbæklunde husmand Hans Hansen Eskelund 23.5.1786, I 75 (~2 Anne Rasmusdatter)
Gregersen, Rasmus – Sentved, gaardmand 21.2.1792, II 5, ~1 Maren Eriksdatter 4.11.1782, I 52 (~1 Clemen Pedersen død 1758), ~2 Kirsten Hansdatter 18.5.1798, II 36 (~2 Peder Nielsen død 1820 27.7.1842, II 155, ~2 Anne Larsdatter)
Greve, Rasmus Hansen – Ørbæk, 17.10.1793, II 12, ~ Inger Hansdatter
Hansdatter, Abel Cathrine – Høje, 11.12.1769, I 4, ~ husmand Cornelius Pedersen
Hansdatter, Anne – Frørup, 26.12.1834, II 129, 130, ~1 husmand Knud Christiansen 5.7.1817, II 85, ~2 husmand Peder Madsen
Hansdatter, Anne – Ørbæk, 22.1.1784, I 60, ~ gaardmand Knud Knudsen 24.6.1797, II  27
Hansdatter, Anne Dorthea – Ørbæk, 20.2.1784, I 62, ~ Søren Frandsen Smed (~1 Anne Eriksdatter 14.7.1770, I 11 (~1 Jørgen Eriksen Smed død 1752))
Hansdatter, Anne Dorthea – Ørbæk, 23.2.1791, II 2, ~ gaardmand Marcus Knudsen 25.4.1812, II  72 (~2 Ellen Hansdatter)
Hansdatter, Anne Marie – Ørbæk Mark, 18.2.1833, II  124, ~ gaardmand Knud Marcussen
Hansdatter, Anne Marie – Ørbæk, 9.3.1805, II 41, ~1 Knud Jensen 9.5.1776, I 29, ~2 Lars Nielsen 3.10.1818, II  89 (~2 Maren Jørgensdatter, ~2 Peder Eggertsen)
Hansdatter, Apalone – Kastel, 12.6.1804, II 49, -L, ~ husmand Peder Christensen 9.5.1831, II 119 (~1 Maren Andersdatter 1.2.1779, I 47 (~1 Lars Pedersen 24.6.1777, I 36) (~3 Maren Jørgensdatter)
Hansdatter, Dorthe – Ørbæk, 31.1.1807, II 60, ~ husmand Hans Jensen 19.5.1800, II 40
Hansdatter, Dorthea – Frørup, 28.1.1837, II 139, ~ husmand Rasmus Hansen 8.11.1837, II 129
Hansdatter, Ellen – Ørbæk, 21.8.1847, II, 173, ~ gaardmand Rasmus Rasmussen
Hansdatter, Karen Kirstine – Ørbæk, 11.7.1833, II 125, ~ husmand Hans Jørgensen
Hansdatter, Kirsten – Sentved, 18.5.1798, II, 36, ~1 gaardmand Rasmus Gregersen 21.2.1792, II 5 (~1 Maren Eriksdatter 4.11.1782, I 52 (~1 Clemen Pedersen død 1758)), ~2 Peder Nielsen (død 1820) 22.4.1842, II 155 (~2 Anne Larsdatter)
Hansdatter, Kirsten – Ørbæk, 12.4.1779, I 48, ~ gaardmand Rasmus Rasmussen 30.1.1798, II 31 (~2 Dorthe Christiansdatter)
Hansdatter, Maren – Ørbæk, 14.11.1810, II 66, ~ husmand Jørgen Christensen 4.12.1836, II 138, (~2 Anne Jespersdatter 13.3.1849, I 178, 179)
Hansdatter, Maren – Ørbæk, pige 13.2.1835, II 131, -L
Hansdatter, Marie Christiane – Ørbæk, 21.7.1840, II, 148, ~ gaardmand Jørgen Findsen
Hansdatter, Sidsel – Ørbæk, 29.2.1775, 25, ~ gaardmand unge Niels [Hansen] Laursen
Hansen, Anders – husmand, Ørbæk, 2.3.1841, II 150, ~ Maren Hansdatter
Hansen, Anders – Ørbæk, gaardmand 1.5.1786, I, 74, ~ Johanne Mortensdatter 30.9.1790, II 1
Hansen, Hans – husmand, Ørbæk, 22.6.1824, II 101, ~1 Bodil Jensdatter 18.7.1804, II 50, ~2 Sidsel Christensdatter 14.5.1806, II 58, -L, ~3 Karen Henriksdatter
Hansen, Jens – husmand, Æble, 23.1.1810, II 65, ~ Maren Clausdatter (~2 Mads Rasmussen 17.7.1840, II 146, 149, 150, -L)
Hansen, Lars – indsidder, Ørbæk, 22.9.1785, I 73, ~ Apalone Knudsdatter 30.9.1783, I 59
Hansen, Morten – husmand, Dyrehaven, 14.6.1777, I 35, ~ Dorthe Pedersdatter
Hansen, Rasmus – husmand, Frørup, 8.11.1834, II 129, ~ Dorthe Hansdatter 28.1.1837, II 139
Hansen, Søren – husmand, Ørbæk, 20.8.1844, II 170, ~ Karen Larsdatter
Hartvigsdatter, Else – enke, Ørbæk, 1.2.1839, II 143, efter Peder Christensen
Henriksdatter, Maren – Ørbæk, 23.10.1837, II 141, 160, 165, -L, ~ gartner husmand Peder Jørgensen 13.11.1842, II159, 160, 165, -L
Henriksen, Christian – ungkarl, Æble Mølle, 10.1.1806, II 54, -L
Henriksen, Jens Møller – Æble Mølle, 30.6.1826, II 108, 110, 112, ~ Karen Erichsdatter 5.4.1846, II 172, (~2 Peder Rasmussen)
Henriksen, Peder – gaardmand, Ørbæk, 5.6.1821, II 94, ~1 Margrethe Jørgensdatter 1.8.1793, II 9, ~2 Anne Cathrine Christiansdatter 5.5.1798, II 34, ~3 Anne Eriksdatter 24.8.1819, II 91, ~4 Anne Jørgensdatter
Hjulmand, Niels Rasmussen – gaardmand, Ørbæk, 29.9.1783, I 58, ~1 Karen Sørensdatter død 1760, ~2 Johanne Hansdatter (~1 Jens Madsen død 1760)
Isaksdatter, Karen – Ørbæk, 2.2.1843, II 161, ~ husmand Anders Larsen
Jacobsen, Jacob Møller – Aas Mølle, 20.3.1824, II 101, ~ Anne Cathrine Demant (~1 møller Hans Jørgen Pedersen 27.5.1795, II 17 (~1 Christiane Rasmusdatter 28.12.1784, I 65 (~1 møller Jacob Sørensen 9.2.1778, I 40, ~1 ......  -L)) ~2 Anne Cathrine Hansdatter Bekker 10.6.1774, I 22))
Jensdatter, Anne – Ørbæk, 15.2.1781, I 50, ~ gaardmand Claus Mortensen (~2 Maren Christensdatter)
Jensdatter, Bodil – Ørbæk, 18.7.1804, II 50 ~ husmand Hans Hansen 22.6.1824, II 101, (~2 Sidsel Christensdatter 14.5.1806, II 58, -L, ~3 Karen Henriksdatter)
Jensdatter, Karen – enke, Ørbæk, 28.1.1798, I 40, efter Ole Poulsen
Jensdatter, Karen – Frørup, 29.9.1819, II  92, 97, -L, ~ gaardmand Anders Rasmussen (~1 Margrethe Nielsdatter 13.8.1806, II 60, ~2 Anne Rasmusdatter 12.9.1818, II 88)
Jensdatter, Karen – Frørup, 6.1.1806, II 53, ~ husmand Jens Clausen 2.4.1831, II 118 (~2 Anne Cathrine Jensdatter)
Jensdatter, Maren – Ørbæk, 25.5.1836, II 137, ~ Alexander Pedersen 27.5.1842, II 155 (~1 Valborg Poulsdatter 19.3.1811, II  67, 69 (~1 Jørgen Christensen 12.1.1775, I 23))
Jensdatter, Maren – Ørbæk, 30.6.1814, II 77, ~ gaardmand Niels Rasmussen 29.11.1813, II 75
Jensdatter, Maren – Ørbæk, 8.6.1796, II 25, ~ gaardmand Peder Pedersen (~2 Anne Jensdatter)
Jensdatter, Marie – pige, Ørbæk, 10.10.1832, II 123, -L
Jensen, Hans – gaardmand, Kogtved, 5.3.1770, I 5, ~1 Karen Sørensdatter 10.10.1759, I 7, ~2 Inger Rasmusdatter
Jensen, Hans – gaardmand, Æble, 23.9.1785, I 73, ~ Johanne Nielsdatter
Jensen, Hans – husmand, Ørbæk, 19.5.1800, II 40, ~ Dorthe Hansdatter 31.1.1807, II 60
Jensen, Knud – husmand, Ørbæk, 9.5.1776, I 29, ~ Anne Marie Hansdatter 9.3.1805, II 51 (~2 Lars Nielsen 3.10.1818, II 89 (~2 Maren Jørgensdatter (~2 Peder Eggertsen)))
Jensen, Marcus – gaardmand, Ørbæk, 19.6.1815, II 82, ~ Maren Larsdatter (~2 Rasmus Andersen)
Jensen, Marcus – Ørbæk, 19.6.1815, II  82, ~ Maren Larsdatter (~2 gaardmand Rasmus Andersen)
Jensen, Ole – husmand, Ørbæk, 28.11.1780, I 49, ~1 Kirsten Larsdatter 12.5.1777, I 34, -L, ~2 Birthe Andersdatter (~2 Lars Pedersen)
Jensen, Peder – gaardmand, Æble, 18.1.1777, I 32, ~ Johanne Nielsdatter (~2 Rasmus Espensen)
Jespersdatter, Anne – Ørbæk, 13.3.1849, II 178, 179, ~ husmand Jørgen Christensen 4.12.1836, II 138 (~1 Maren Hansdatter 14.11.1810, II 66)
Johansdatter, Margrethe – pige, Ørbæk, 5.5.1832, II  121, 123, -L
Johansen, Christian Møller – Aasmølle, 20.1.1848, II 173, ~ Anseville Johansen
Jørgensdatter, Dorthe – Ørbæk, 18.1.1783, I 53, ~ gaardmand Jørgen Mortensen 12.6.1789, I 80 (~2 Margrethe Jørgensdatter, ~2 Peder Henriksen)
Jørgensdatter, Maren – Ørbæk, 28.6.1825, II 106, 107, -L, ~ gaardmand Hans Clausen 22.9.1841, II 152 (~2 Kirsten Rasmusdatter 22.3.1849, II 179, 180, ~2 Christen Hansen)
Jørgensdatter, Margrethe – Ørbæk, 1.8.1793, II 9, ~ gaardmand Peder Henriksen 5.6.1821, II 94 (~2 Anne Cathrine Christiansdatter 5.5.1798, II 34, ~3 Anne Eriksdatter 24.8.1819, II 91, ~4 Anne Jørgensdatter)
Jørgensen, Hans – gaardmand, Æble, 17.2.1835, II  131), ~ Anne Christiansdatter, (~2 husmand Niels Hansen)
Jørgensen, Hans – gaardmand, Æble, 17.2.1835, II 131, ~ Anne Christiansdatter (~2 Niels Hansen)
Jørgensen, Jens – ungkarl, Ørbæk, 20.9.1783, I 56, -L
Jørgensen, Peder – gartner og husmand, Ørbæk, 13.11.1842, II  159, 160, 165, -L, ~ Maren Henriksdatter 23.10.1837, II  141, 160, 165, -L
Knudsdatter, Anne – Ørbæk, 7.12.1845, II  170, 171, ~ gaardmand Hans Andersen 1.4.1848, II  174, 175 (~2 Karen Knudsdatter)
Knudsdatter, Apalone – Æble, 16.3.1800, II 39, ~ gaardmand Hans Christensen 23.2.1797, II  26
Knudsdatter, Apalone – Ørbæk, 30.9.1783, I 59, ~ indsidder Lars Hansen 2.9.1785, I 73
Knudsdatter, Maren – pige, Ørbæk, 4.4.1844, II 168, 169, -L
Knudsdatter, Maren – Ørbæk, 5.3.1798, II 34, ~ kusk Espen Christensen
Knudsdatter, Maren – Ørbæklunde, 5.3.1798, II  34, ~ kusk Espen Christensen
Knudsen, Kirsten – Ørbæk, 12.5.1777, I 34, -L, ~ husmand Ole Jensen 28.11.1780, I 49 (~2 Birthe Andersdatter)
Knudsen, Knud – gaardmand, Ørbæk, 24.6.1797, II 27, ~ Anne Hansdatter 22.1.1784, I 60
Knudsen, Lars – boelsmand, Frørup, 22.7.1834, II 126, 128, ~ Inger Rasmusdatter
Knudsen, Lars – gaardmand, Ørbæk, 18.9.1794, II 14, ~ Gertrud Madsdatter 27.12.1827, II 114 (~2 Simon Andersen)
Knudsen, Lars – indsidder, Ørbæk, 23.6.1784, I 64, ~ Margrethe Jørgensdatter død 1777
Knudsen, Marcus – gaardmand, Ørbæk, 25.4.1812, II 72, ~1 Anne Dorthe Hansdatter 23.2.1791, II 2, ~2 Ellen Hansdatter
Knudsen, Peder – gaardmand, Ørbæk, 18.1.1777, I 30, ~ Marie Hansdatter (~2 Rasmus Rasmussen Bager)
Knudsen, Rasmus – gaardmand, Frørup, 19.3.1848, II 174, ~ Marie Larsdatter
Knudsen, Rasmus – gaardmand, Ørbæk, 15.8.1832, II  122, 123, ~ Maren Larsdatter (~1 Knud Knudsen 29.5.1793, II  8, 27)
Knudsen, unge Knud – gaardmand, Ørbæk, 29.5.1793, II 8, 27, ~ Maren Larsdatter (~2 Rasmus Knudsen 15.8.1832, II  122, 123)
Larsdatter, Kirsten – Ørbæk, 3.3.1803, II 45, ~1 Rasmus Pedersen Bager 30.7.1768, I 2, ~2 gaardmand Jens Hansen
Larsdatter, Maren – Æble, 17.6.1838, II 142, ~ gaardmand Mogens Andersen
Larsdatter, Sophie Margrethe – Ørbæk, 3.3.1785, I 68, -L, ~ indsidder Jørgen Clausen 3.3.1785, I 68, (~1 …)
Larsen, Christopher – husmand, Ørbæk, 6.5.1776, I 26, -L, ~ Birthe Jørgensdatter
Larsen, Hans – gaardmand, Ørbæk, 21.6.1840, II 145, 147, 148, -L, ~ Anne Sophie Jørgensdatter
Larsen, Jens – gaardmand, Ørbæk, 7.4.1796, II 22, ~1 Maren Poulsdatter 25.8.1777, I 39 (~1 Hans Sørensen), ~2 Maren Jensdatter (~2 Lars Nielsen)
Larsen, Johan – gaardmand, Ørbæk, 19.8.1824, II 104, ~1 Margrethe Pedersdatter 1.4.1811, II  68, 70 (~1 Rasmus Rasmussen Serup 25.1.1777, I 33), ~2 Anne Nielsdatter
Larsen, Jørgen – indsidder, Ørbæk, 17.6.1782, I 52, ~ Anne Jensdatter
Larsen, Mads – husmand, Frørup, 7.10.1839, II 143, 144, ~ Kirsten Larsdatter (~2 Mads Iversen)
Larsen, Niels – gaardmand, Ørbæk, 20.2.1778, I 46, ~ Mette Hansdatter (~2 Jørgen Sørensen)
Larsen, Peder – soldat, fra Revsvindinge, 2.3.1839, II 143, -L
Larsen, Rasmus – ungkarl, Frørup, 29.6.1834, II 126, -L
Madsdatter, Abelone – Frørup, 24.2.1831, II  17, ~ gaardmand Christian Henriksen
Madsdatter, Birthe – Ørbæk, 20.6.1832, II 121, ~ gaardmand Peder Knudsen (~1 Maren Nielsdatter 23.6.1801, II 42, ~2 Kirsten Andersdatter 8.9.1815, II 84)
Madsdatter, Dorthea – enke, Ørbæk, 28.4.1840, II 145, efter Knud Rasmussen
Madsdatter, Gertrud – Ørbæk, 27.12.1827, II 114, ~1 Lars Knudsen 18.9.1794, II 14, ~2 gaardmand Simon Andersen
Madsdatter, Gertrud – Ørbæk, 27.2.1827, II 114, ~1 Lars Knudsen 18.9.1794, II 14, ~2 Simon Andersen
Madsen, Jens – indsidder, Ørbæk, 23.6.1792, II 7, ~1 Inger Rasmusdatter, ~2 Mette Hansdatter
Madsen, Jørgen – gaardmand, Ørbæk, 15.1.1773, I 12, -L, ~ Karen Jensdatter (~1 Marcus Hansen begr. 26.7.1776)
Madsen, Knud – gaardmand, Ørbæk, 1.4.1824, II 101, ~ Marie Andersdatter
Madsen, Mads – gaardmand, Æble, 10.5.1774, I 21, ~1 Apolone Rasmusdatter 7.7.1756, ~2 Anne Knudsdatter (~2 gaardmand Knud Nielsen)
Marcusdatter, Ellen – Ørbæk, 1.9.1788, I 77, ~ husmand Peder Hansen
Mortensdatter, Johanne – Ørbæk, 30.9.1790, II 1, ~ gaardmand Anders Hansen 1.5.1786, I 74
Mortensen, Anders – gaardmand, Ørbæk, 21.7.1847, II 172, ~ Sophie Christensdatter
Mortensen, Jørgen – gaardmand, Ørbæk, 12.6.1789, I 80, ~1 Dorthe Jørgensdatter 18.1.1783, I 53, ~2 Margrethe Jørgensdatter (~2 Peder Henriksen)
Mortensen, Morten – husmand, Ørbæk, 17.4.1778, I 45, -L, ~ Bodil Nielsdatter
Mortensen, Rasmus – Dongs Højrup, 24.4.1770, I 10, -L
Møller, Hans Jørgen Pedersen – Aasmølle, 27.5.1795, II 17, ~1 Christiane Rasmusdatter 28.12.1784, I 65 (~1 møller Jacob Sørensen 9.2.1778, I 40 (~1 …, -L, ~2 Anne Cathrine Hansdatter Bekker 10.6.1774, I  22), ~2 Anne Cathrine Demant (~2 møller Jacob Jacobsen 20.3.1824, II  101)
Møller, Henrik Hansen – Æble Mølle, 23.10.1797, II 29, ~ Maren Hansdatter (~2 Peder Jensen)
Møller, Jacob Sørensen – Aas Mølle, 9.2.1778, I 40, ~1 …, -L, ~2 Anne Cathrine Hansdatter Bekker 10.6.1774, I 22, ~3 Christiane Rasmusdatter 28.12.1784, I 65 (~2 møller Hans Jørgen Pedersen 27.5.1795, II 17 (~2 Anne Cathrine Demant (~2 Jacob Jacobsen 20.3.1824, II 101)))
Møller, Thor – forvalter, Ørbæklunde, 30.8.1834, II 127, 129, 130, 134, 142, -L
Nielsdatter, Anne – Ørbæk, 4.7.1848, II 176, -L, ~ gaardmand Rasmus Sørensen
Nielsdatter, Anne – Ørbæk, 8.9.1843, II 168, ~ husmand Hans Hansen
Nielsdatter, Johanne – Æble, 16.4.1804, II 48, ~1 Peder Jensen 18.1.1777, I 32, ~2 gaardmand Rasmus Espensen
Nielsdatter, Johanne – Æble, 16.4.1804, II 48, ~1 Peder Jensen 18.1.1777, 1 32, ~2 Rasmus Espensen
Nielsdatter, Maren – Ørbæk, 29.6.1801, II, 42, ~ gaardmand Peder Knudsen (~2 Kirsten Andersdatter 8.9.1815, II 84, ~3 Birthe Madsdatter 20.6.1832, II 121)
Nielsdatter, Margrethe – Frørup, 13.6.1806, II, 60, ~ gaardmand Anders Rasmussen (~2 Anne Rasmusdatter 12.9.1818, II 88, ~3 Karen Jensdatter 29.9.1819, II 92, 97, -L)
Nielsdatter, Margrethe – Frørup, 25.9.1783, I 57, ~ husmand Jeppe Rasmussen
Nielsdatter, Mariane – Ørbæk, 27.12.1838, II 143, -L, ~ gaardmand Clemen Pedersen
Nielsdatter, Marie – Frørup, 30.1.1800, II 38, ~ gaardmand Lars Christensen 18.1.1806, II 55, 56 (~1 Margrethe Andersdatter 26.4.1783, I 56, ~3 Mette Rasmusdatter)
Nielsdatter, Mette – pige, Ørbæk, 25.6.1833, II 125, -L
Nielsen, Anders – gaardmand, Sentved, 10.9.1827, II 113, ~ Anne Nielsdatter
Nielsen, Christopher – gaardmand, Ørbæk, 23.1.1777, I 33, ~ Anne Olsdatter
Nielsen, Jens – ungkarl, Ørbæk, 31.7.1784, I 65, -L
Nielsen, Jørgen – gaardmand, Ørbæk, 27.12.1817, II 86, ~1 Mette Clausdatter 30.1.1789, I 79, ~2 Anne Olsdatter
Nielsen, Lars – husmand, Ørbæk, 3.10.1818, II 89, ~1 Anne Marie Hansdatter 9.3.1805, II 51, (~1 Knud Jensen 9.5.1776, I 29), ~2 Maren Jørgensdatter (~2 Peder Eggertsen)
Nielsen, Peder – gaardmand, Sentved, (død 1820) 27.7.1842, II 155, ~1 Kirsten Hansdatter 18.5.1798, II 36 (~1 Rasmus Gregersen 21.2.1792, II 5 (~1 Maren Eriksdatter 4.11.1782, I 52, ~1 Clemen Pedersen død 1758), ~2 Anne Larsdatter
Nielsen, Qvist Poul – husmand, Ørbæk, 14.12.1793, II 13, ~ Karen Hansdatter
Olesdatter, Anne – Ørbæk, 7.7.1770, I 12, ~1 Knud …, ~2 husmand Rasmus Hansen Hjulmand
Olsen, Thomas – ungkarl, Ørbæklunde Mølle, 11.8.1826, II 109, 110, -L
Pedersdatter, Anne – Frørup, 14.11.1850, II 183, ~ gaardmand Anders Nielsen
Pedersdatter, Anne – Æble Mark, 7.9.1831, II 120, ~ husmand Knud Sørensen
Pedersdatter, Johanne – Ørbæk, 30.9.1789, I, 82, -L, ~ husmand Niels Rasmussen Skræder 4.2.1807, II 61, (~1 Cathrine Marie Rasmusdatter 13.10.1788, I 78, ~2 Anne Marie Sørensdatter 16.5.1835, II 134)
Pedersdatter, Maren – pige, Ørbæk, 5.3.1830, II 116, -L
Pedersdatter, Maren – Ørbæk, 20.4.1842, II 161, ~ gaardmand Niels Larsen
Pedersdatter, Margrethe – Ørbæk, 1.4.1811, II 68, 70, ~1 Rasmus Rasmussen Serup 25.1.1777, I 33, ~2 Johan Larsen 19.8.1824, II 104 (~2 Anne Nielsdatter)
Pedersen, Alexander – husmand, Ørbæk, 27.5.1842, II 155, ~1 Valborg Poulsdatter 19.3.1811, II 67, 69, (~1 Jørgen Christensen 12.1.1775, I 23), ~2 Maren Jensdatter 25.5.1836, II 137
Pedersen, Christen – gaardmand, Sentved, 5.6.1787, I 75, ~ Karen Andersdatter
Pedersen, Hans – husmand, Ørbæk, 16.10.1791, II 4, ~ Kirstine Rasmusdatter
Pedersen, Hans – ungkarl, Ørbæk, 17.8.1793, II 167, -L Pedersen, Jens – ungkarl, Ørbæk, 7.3.1795, II 15, 19, -L
Pedersen, Knud – gaardmand, Ørbæk, 9.12.1845, II 170, ~ Anne Jørgensdatter
Pedersen, Lars – husmand, Kastel, 24.6.1777, I 36, ~ Maren Andersdatter 1.2.1779, I 47, (~2 Peder Christensen 9.5.1831, II 119, ~2 Apalone Hansdatter 12.6.1804, II 49, -L, ~3 Maren Jørgensdatter)
Pedersen, Mads – husmand, Ørbæk, 30.10.1823, II 101, 106, 107, ~ Anne Clausdatter 29.6.1825, II 106, 107
Pedersen, Rasmus – husmand og bødker 1.10.1840, II 148, 151, ~ Anne Hansdatter (~2 Lars Clausen)
Philipsdatter, Anne Sophie – Æble Mølle, 5.2.1773, I 19 -L, ~ Hans Hansen Møller
Philipsdatter, Anne Sophie – Æble Mølle, 5.2.1773, II 19, -L, ~ møller Hans Hansen
Poulsdatter, Kirsten Marie – Ørbæk, 17.3.1773, I, 20, -L, ~ Hans Nielsen Bødker
Poulsdatter, Maren – Ørbæk, 25.8.1777, I 39, ~1 Hans Sørensen, ~2 Just Hansen død 1750, ~3 Jens Larsen 7.4.1796, II 22 (~2 Maren Jensdatter, ~2 Lars Nielsen)
Poulsdatter, Valborg – Ørbæk, 19.3.1811, II  67, 69, ~1 Jørgen Christensen 12.1.1775, I 23, ~2 Alexander Pedersen 27.5.1842, II  155 (~2 Maren Jensdatter 25.5.1836, II  137)
Qvist, Hans Poulsen – ugift og almisselem, 19.12.1835, II 136
Qvist, Poul Nielsen – husmand, Ørbæk, 14.12.1793, II 13, ~ Karen Hansdatter
Rasmusdatter, Anne – Frørup, 12.9.1818, II 88, ~ gaardmand Anders Rasmussen (~1 Magrethe Nielsdatter 13.8.1806, II, 60, ~3 Karen Jensdatter 29.9.1819, II 92, 97, -L)
Rasmusdatter, Chatrine Marie – Ørbæk, 1788 13.10, 78, ~ husmand Niels Rasmussen Skræder (~2 Johanne Pedersdatter, 30D 1789 30.9, 82, -L, ~3 Anne Marie Sørensdatter 16.5.1835, II 134)
Rasmusdatter, Christiane – Aasmølle, 1784 28.12, I 65, ~1 møller Jacob Sørensen 9.12.1778, I 40 (~1 …. -L, ~2 Anna Cathrine Hansdatter Bekker 10.6.1774, I 32), ~2 møller Hans Jørgen Pedersen 27.5.1795, II 17 (~2 Anne Cathrine Demant. ~2 Jacob Jacobsen 20.3.1824, II 101)
Rasmusdatter, Gertrud – Ørbæk, 16.5.1802, II 44. –L. ~ indsidder Jens Pedersen Bager 4.12.1795, II 21. -L
Rasmusdatter, Kirsten – Ørbæk, 22.3.1849, II 179, 180, ~1 Hans Clausen 22.9.1841, II 152 (~1 Maren Jørgensdatter 28.6.1825, II 106, 107, -L), ~2 gaardmand Christen Hansen
Rasmusdatter, Kirsten – Ørbæk, 22.3.1849, II 179, 180. ~ gaardmand Hans Clausen 22.9.1841, II 152 (~1 Maren Jørgensdatter 28.6.1825, II 106, 107. -L), ~2 Christen Hansen
Rasmusdatter, Maren – Sentved, 22.3.1809, II  61, ~ gaardmand Poul Hansen død 1810
Rasmusdatter, Maren – Ørbæk, 11.4.1796, II 24, ~1 Peder …, ~2 indsidder Jens Nielsen
Rasmusdatter, Mette – pige, Ørbæk, 8.9.1843, II 168, -L
Rasmusdatter, Sophie – Ørbæk, 15 aar 9.3.1841, II 150
Rasmusdatter, Sophie Anne Juliane Magrethe Rasmine – Ørbæk, 15 aar 6.12.1844, II 170
Rasmussen, Erik – gaardmand, Ørbæk, 6.6.1825, II 105, 107, ~ Anne Johansdatter
Rasmussen, Hans – gaardmand, Langkilde, 27.3.1778, I 43, ~ Anne Christophersdatter 3.4.1777, I 34
Rasmussen, Hans – gaardmand, Ørbæk, 16.6.1823, II 99, ~ Maren Christensdatter
Rasmussen, Jørgen – ungkarl, Ørbæk, 6.5.1838, II 141
Rasmussen, Mads – husmand, Æble, 17.7.1840, II 146, 149, 150, -L, ~ Maren Clausdatter (~1 Jens Hansen 23.1.1810, II 65)
Rasmussen, Niels – gaardmand, Ørbæk, 29.11.1813, II 75, ~ Maren Jensdatter 30.6.1814, II 77
Rasmussen, Niels – Ørbæk, 29.9.1783, I 58, ~1 Karen Sørensdatter død 1760, ~2 Johanne Hansdatter (~2 gaardmand Jens Madsen død 1760)
Rasmussen, Niels – husmand og smed, Ørbæk, 17.10.1845, II 170, ~ Johanne Rasmusdatter
Rasmussen, Peder – gaardmand, Ørbæk, 5.9.1831, II 119, 120, ~ Anne Clausdatter 10.11.1835, II 135, 136
Rasmussen, Peder – husmand, Ørbæk, død 17.1.1824, II 101, ~ Sophie Frederiksdatter 21.9.1850, II 183
Rasmussen, Rasmus – gaardmand, Ørbæk, 30.1.1798, II 31, ~ Kirsten Hansdatter 12.4.1779, I 48, ~2 Dorthe Christiansdatter
Rasmussen, Søren – Ørbæk, 16 aar 15.2.1842, II 155
Samuelsen, Frederik – ungkarl, Ørbæk, 24.2.1840, III 145, -L
Samuelsen, Rasmus – Ørbæk, 16 aar 25.4.1836, II 137
Seerup, Rasmus Rasmussen – gaardmand, Ørbæk, 25.1.1777, I 33, ~ Margrethe Pedersdatter 1.4.1811, II 68, 70 (~2 Johan Larsen 19.8.1824, II 104, ~2 Anne Nielsdatter)
Skræder, Niels Rasmussen – husmand, Ørbæk, 4.12.1807, II 61, ~1 Cathrine Marie Rasmusdatter 13.10.1788, I 78, ~2 Johanne Pedersdatter 30.9.1789, I 82, -L, ~3 Anne Marie Sørensdatter 16.5.1835, II 134
Sørensdatter, Anne Marie – Ørbæk, 16.5.1835, II 134, ~ husmand Niels Rasmussen Skræder 4.2.1807, II 61 (~1 Cathrine Marie Rasmusdatter 13.10.1788, I 78, ~2 Johanne Pedersdatter 30.9.1789, I, 82, -L)
Sørensdatter, Karen – Ørbæk, 10.10.1759, I 7, ~ gaardmand Hans Jensen 5.3.1770, I 5 (~2 Inger Rasmusdatter)
Sørensen, Rasmus – ungkarl, Æble, 14.6.1805, II 53, -L