Lykkesholm Gods 1722-1851

Afskrift af register til skifteprotokol
Lykkesholm Gods 1722-1851
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, … - Gislev Holme, 1735 10/1, I 144, ~ Henrrich Arentzen
…, … – Gislev, 1737 8/1, I 162, ~ gaardmand Stephan Christensen
…, … - Holme, 1740 24/11, I 198, ~ husmand Torben Christophersen
…, … - Holme, 1735 23/12, I 149, ~ Jørgen Jørgensen
Adam, … - bortrømt ægtemand, ~ Karen Adams i Gislev Holme, reg. 1758 28/10, II 32
Andersdatter, Anna – Kullerup, reg. 1763 14/3, II 123, ~ Mads Knudsen
Andersdatter, Anna – Davidshus, 1748 29/3, I 389, ~ Iver Olsen
Andersdatter, Anne – barn, Gislevholme, anm. 1826 14/6, IV 49, datter af husmand Anders Nielsen
Albrecktsen, Andreas – barn, Magelund, død 1842 17/7, V 11, søn af Albrecht Hansen
Andersdatter, Anne – Gislev, anm. 1820 23/8, III 178, ~ husmand Anders Larsen
Andersdatter, Ane Elisabeth – barn, Raundrup, død 1840 8/10, IV 180, datter af husmand Anders Hansen
Andersdatter, Karen – Ravndrup, reg. 1804 27/2, III 84, ~ husmand Mads Andersen
Andersdatter, Karen – Holme, 1761 23/10, II 82, ~ Jens Sørensen
Andersdatter, Kirsten – tjenestepige, Kullerup, død 1840 31/12, IV 183, datter af indsidder Anders Jensens enke i Gislev
Andersdatter, Maren – Rødehus, Gislev, død 1849 30/7, V 44, ~ aftægtsmand Peder Hansen (~1 Ane Rasmusdatter)
Andersdatter, Maren – Magelund, 1764 28/4, II 185, ~ Niels Hansen
Andersdatter, Maren – Ravndrup, reg. 1811 25/5. III 132, 135, ~ husmand Rasmus Findsen, som dør under skiftet III 135
Andersdatter, Maren – Gislev Holme, anm. 1824 4/1, IV 18, 19, ~ husmand Anders Nielsen
Andersdatter, Mette – hønsepige, paa Lykkesholm, anm. 1829 20/2, IV 70, 71, 72, 75
Andersen, Anders – husmand, Lindeskov, anm. 1803 22/5, III 83, ~ Karen Lausdatter
Andersen, Anders – husmand, Kullerup, død 1809 28/5, III 114, 119, ~ Maren Hansdatter, ~2 Lars Christensen
Andersen, Frederik – barn, Gislev, anm. 1824 7/4, IV 24, uægte søn af husmand Anders Larsen
Andersen, Hans – Kullerup, død 1750 29/1, I 434, ~ Maren Laursdatter
Andersen, Hans – husmand, Raundrup, anm. 1793 1/7, III 21, 26, ~1 Kirsten Olesdatter, ~2 Kirsten Jespersdatter
Andersen, Hans (unge) – Lindeskov, 30D 1808 20/6, III 109, 111, ~ Bodil Andersdatter
Andersen, Hans – soldat og underjærger, Gislev, falden ved Slesvig 1848 23/4, V 45, 46, søn af smed Anders Jørgensen af Gislev
Andersen, Jeppe – hjulmand, Kullerup, reg. 1772 4/5, II 379, ~ Cathrine Rasmusdatter
Andersen, Jørgen – Lindeskov, 1752 6/3, I 529, ~2 Maren Nielsdatter
Andersen, Jørgen – husmand, Kullerup, død 1825 6/5, IV 40, ~1 Barbara Nielsdatter, ~2 Mette Rasmusdatter
Andersen, Jørgen – møller, Ny Mølle, Ellested, anm. 1825 12/9, IV 46, ~1 Charlotte Vilhelmine Hansdatter, ~2 Kirsten Hendriksdatter
Andersen, Knud – Lindeskov, anm. 1824 15/5, IV 26, 28, ~ Karen Jensdatter
Andersen, Lars – Kullerup, 1764 23/7, II 181, ~ Karen Hansdatter
Andersen, Lars – husmand, Lindeskov, anm. 1795 12/7, III 34, 37, ~1 Anne Rasmusdatter, ~2 Johanne Andersdatter
Andersen, Mads – husfæster, Fiskehuset, Gislev, reg. 1813 29/6, III 137, 139, ~ Karen Pedersdatter
Andersen, Mads – husmand, Gislev Holme, død 1835 24/2, IV 141, 153, ~ Gertrud Hansdatter
Andersen, Mikkel – husmand, Magelund, død 1846 8/5, V 29, ~2 Maren Theodoritsdatter
Andersen, Niels – barn, Raundrup, død 1839 24/3, IV 163, søn af husmand Anders Hansen
Andersen, Peder – Lindeskov, reg. 1773 6/7  ~ Sidsel Jørgensdatter  II 390
Anthon, Abraham – Kullerup, reg. 1761 4/6, II 80, ~ Birthe Rasmusdatter
Antonisdatter, Karen – enke, Holme, reg. 1758 17/6, II 30, efter Jens Nyemand
Arentzen, Hendrich – Gislev Holme, død 1768 22/4, II 298, ~ Anna Marie Jespersdatter
Bager, Anders Hansen – Sandager, reg. 1765 5/5, II 219, ~ Lisbet Rasmusdatter
Bang, Jørgen Jørgensen – husmand, Gislev Holme, død 1845 3/10, V 29, ~ Ane Marie Jeppesdatter
Boesen, Christen Jacobsen – Lindskov, reg. 1749 17/8, I 418, ~ Bodil Nielsdatter
Brand(t), Rasmus – Gislev Holme, reg. 1769 13/8, II 334, ~1 Maren Michelsdatter 1746 6/1, I 320, ~2 Maren Pedersdatter 1765 28/1, II 212, ~3 Apolone Ottesdatter
Brodersen, Maren – enke, Gammel Mølle, Ellested Sogn, død 1813 6/12, III 140, 161, efter Christian August Møller, manden reg 1799 18/2, III 65, 73
Busch (Busk), Marianche – Rødehus ved Lykkesholm, 1733 8/4, I 112, ~ husmand Jørgen Busch (datteren Anne Cathrine ~ Hans Strom se der)
Busk, Anne Cathrine Jørgensdatter – Fjellerup, 1741 16/8, I 233, ~ Hans Stram
Christensdatter, Anna – Fjellerup, reg. 1797 22/6, III 45, 53, ~ Rasmus Hansen (~1 Karen Christensdatter reg. 1778 1/9, II 429, 432)
Christensdatter, Anne Kirstine – barn, Gislev Holme, anm. 1822 7/3, IV 14, datter af husmand Christen Ibsen
Christensdatter, Anna Marie – Gislev Holme, anm. 1802 17/7, III 80, ~ husmand Ib Christophersen
Christensdatter, Ane Marie – Gislev, død 1843 6/10, V 21, 24, ~1 Hans Frederiksen, ~2 husmand Peder Justesen
Christensdatter, Charlotte – Fjellerup, 1751 15/4, I 475, ~ Lars Hansen (~2 Maren Hansdatter reg. 1768 8/11, II  310)
Christensdatter, Johanne – Holme Grøftehauge, Gislev, reg. 1797 4/3, III 43, ~ Rasmus Hansen Erreboe
Christensdatter, Karen – Fjellerup, reg. 1778 1/9, II 429, ~ Rasmus Hansen
Christensdatter, Karen – Sandager Mark, død 1849 30/10, V 48, 50, ~ husmand Peder Jensen
Christensdatter, Maren – Herbek, Gislev, død 1832 22/3, IV  83, 87, 91, ~ husmand Mads Hansen, han selv død 1832 4/9
Christensdatter, Sidsel – Gislev Holme, død 1810 30/6, III 124, ~ husmand Peder Jeppesen
Christensen, Hans – Fjellerup, reg. 1774 4/5, II 393, ~ Mette Jensdatter
Christensen, Hans – Lindeskov, reg. 1814 23/4, III 147, ~ Johanne Rasmusdatter
Christensen, Hans – Sandager, husmand død 1837 21/1, IV 159, ~ ….
Christensen, Jacob – Fjellerup,1749 13/8, I 415, ~ Mette Nielsdatter (~2 Niels Laursen)
Christensen, Jens – husmand, Kullerup, død 1840 18/8, IV 180, ~ Margrete Pedersdatter
Christensen, Jørgen – husmand, Gislev, død 1832 28/7, IV 86,89, ~ Karen Rasmusdatter
Christensen, Niels – Fjellerup, død 1834 21/10, IV 128, ~ Ane Marie Hansdatter død 1833 28/4, IV 92, 99, 128, 132
Christensen, Peder – Sandager, død 1840 29/2, IV 177, søn af husmand Christen Pedersen
Christensen, Rasmus – barn, Sandager, død 1832 21/3, IV 83, søn af Christen Rasmussen
Christensen, Rasmus – husmand, Gislev, død 1841 14/2, IV 83, V 7, ~ Ane Kirstine Nausdatter
Christensen, Stephan – indsidder, Gislev, 1742 29/3, I 265, ~2 Karen Andersdatter
Christensen, Stephan – Gislev, død 1819 31/10, III 171, ~ Anne Dorothea Clausdatter reg. 1798 10/10, III 60, ~2 Margrethe Hansdatter død 1835 4/5, IV  141, 143
Christiansdatter, Gertrud – Kullerup, 1748 2/3, I 382, ~ Anders Torbensen
Christiansdatter, Karen – Lindeskov, 30D 1810 30/10, III 126, ~ Anders Larsen
Christiansdatter, Maren – Kullerup, 1751 8/9, I 491, ~ Anders Andersen
Christiansdatter, Maren – Kullerup Smedje, død 1833 30/5, IV  953, 98, 107, ~ smed Lars Rasmussen
Christiansdatter, Maren – Rødehuset, Gislev Sogn, død 1849 1/8, V 44, 47, ~ væver Carl Jul. Pedersen
Christiansen, Hans – ungkarl, Gislev, 1747 20/12, l 394 (H. C. Stephansen død 1796, Kb.)
Christiansen, Peder – Ravndrup, reg. 1780 20/3, II 442, ~ Ellen Hansdatter
Christophersdatter, Dorthe – Gislev Holme, reg. 1771 22/3, II 343, ~ Hans …
Christophersdatter, Karen – Brangstrup, 1722 7/9, I 1, ~ Christen Hansen
Christophersdatter, Maren – enke, Gislev Holme, død 1820 26/4, III 175, efter Knud Madsen
Christophersen, Christen – barn, Gislev Holme, død 1834 26/10, IV 129, søn af Christoffer Ibsen
Christophersen, Hans – barn, Sandager Mark, død 1849 24/12, V 50, søn af husmand Christen Christophersen
Christophersen, Ib – Gislev Holme, død 1807 4/12, III 99, 102, ~ Anne Maria Christensdatter anm. 1802 17/7, III 80
Christophersen, Knud – Lindeskov, 1731 24/3, I 54, ~ Kirsten Andersdatter
Christophersen, Torben – Sandager, reg. 1817 2/6, III 163, ~ Johanne Rasmusdatter
Clausdatter, Anne Dorothea – Gislev, reg. 1798 2/6, III 60, ~ Stephan Christensen
Clausdatter, Johanne – Sandager, reg. 1816 23/3, III 157, ~ Peder Rasmussen
Clausdatter, Karen – Gislev, reg. 1766 18/8, II 245, ~ husmand Rasmus Madsen
Clausdatter, Karen – Gislev, død 1848 12/9, V 38, ~1 Jens Hansen, ~2 Hans Nielsen Strarup
Clausdatter, Kirsten – enke, Gislev, reg. 1804 5/3, III 85, efter husmand Rasmus Nielsen
Clausdatter, Kirstine Maria – Gislev, 1761 12/2, II 565, 71, ~1 Rasmus Laursen i Ny Mølle, ~2 Hans Giøde Giødesen i Ny Mølle, ~3 Peder Olufsen Kluus,
Clausdatter, Magdalene – Gislev Holme, reg. 1767 25/11, II 282, ~ Anders Andersen Brand(t)
Clausdatter, Maria Kirstine – Ny Mølle, Ellested, reg. 1761 12/2, II 56, ~1 Rasmus Laursen, ~2 Peder Olufsen Kluus
Clausen, Ane – barn, Gislev, død 1848 3/7, V 38, datter af husmand Christen Clausen
Clausen, Hans – Gislev, 1749 16/6, I 411, ~2 Apolone Jørgensdatter
Clausen, Mette Kirstine – barn, Gislev, død 1840 14/4, IV 177, datter af husmand Christian Clausen
Clausen, Niels – Kullerup, anm. 1825 16/7, IV 42, 43, ~ Karen Henningsdatter
Clausen, Rasmus – Gislev, 1737 24/12, I 170, ~ Anna Hansdatter
Clausen, Rasmus – Gislev, anm. 1802 10/4, III 78, ~ Karen Sigvardsdatter
Clausen, Rasmus – Gislev, død 1840 15/1, IV 175, søn af Claus Jensen
Conradsdatter, Karen – Kullerup, reg. 1814 21/6, III 150, ~ Hendrik Hansen
Conradsdatter, Maren – Gislev Holme, anm. 1824 16/11, IV 34, datter af husmand Conrad Frederiksen
Conradsen, Jørgen – tjenestekarl, Kullerup, død 1849 6/10, V 48
Conradsen, Rasmus – Kullerup, anm. 1827 7/6, IV 58, søn af Conrad Jørgensen
Conradsen, Rasmus – Kullerup, død 1843 10/6, V 17, 20, ~ Kirstine Marie Olesdatter
Corfitzdatter, Gjertrud – Gamle Mølle, Ellested, død 1847 7/4, V 35, 42, ~ møller Jørgen Hansen
Daniel Bødker – Sandager, 1748 9/12, I 400, ~ Ellen Henningsdatter
Davidsen, Karen – Raundrup, død 1847 20/2, V 35, datter af husmand David Larsen
Eilersdatter, Anne – barn, Gamle Mølle, Ellested, anm. 1829 28/2, IV 70, datter af møller Eiler Christiansen
Eilersen, Christen – ungkarl, Lindeskov, 1764 4/4, II 173
Eilersen, Christian August – Gislev, død 1832 2/3, IV 83, søn af husmand Eiler Christiansen
Eilersen, Jørgen – soldat, Gamle Mølle, Ellesteed, faldet 1849 6/7, V 46, 48
Eilersen, Niels – Kullerup, 1750 20/2, I 447, ~ Birthe Erichsdatter
Eilersen, Niels – soldat, Gamle Mølle, Ellested, anm. 1848 21/11, V 39,41
Eilersen, Stephen – Gislev, 1764 4/4, II 176, ~ Apolona Ottesdatter
Erichsdatter, Anne Krestine – Gislev Holme, reg. 1813 3/8, III 138, ~ husfæster Christen Ibsen
Erichsdatter, Birgitha – Kullerup, 1754 13/4, I 540, ~2 Hans Friderichsen
Erichsen, Anders – 1730, I 38, ~ Kirsten Rasmusdatter
Eriksen, Johannes – husmand, Lindeskov, død 1768 29/4, II 305, ~ Sidsel Pedersdatter
Eriksen, Peder – tjenestekarl hos broderen, Ny Mølle, Ellested, død 1847 19/2, V 35, 37, 40
Ernstsdatter, Mette Lisbeth – Sandager, 30D 1821 6/3, IV 5, ~ husmand Jørgen Hansen (~1 Karen Hansdatter reg. 1802 10/4, III  80)
 Espesen, Hans – Ravndrup, anm. 1828 5/1, lV 58, 59, 60, ~1 Anne Kirstine Pedersdatter reg. 1796 4/11, III 41, 54, ~2 Marie Kirstine Pedersdatter,
Espesen, Mads – husmand, Gislev Holme, død 1799 13/3, III 68, 72, ~ Sidsel Christensdatter
Frederichsdatter, Anne Elisabeth – barn, Gislev, anm. 1822 19/3, IV 14, datter af skomager Frederich Stephensen
Frederichsdatter, Maren – barn, Ravndrup, død 1834 27/5, lV 117, datter af husmand Frederich Hansen
Frederiksen, Christen – Fjellerup, død 1840 8/8, lV 180
Frederiksen, Conradt – husmand, Gislev Holme, død 1838 26/7, IV 163
Frederiksen, Hans – Kullerup, reg. 1778 15/3, II 424, ~1 Birgita Erichsdatter 1754 13/4, I 540, ~2 Mette Nielsdatter reg. 1770 11/10, II 341, ~3 Karen Sørensdatter
Frederiksen, Hans – husmand, Gislev, død 1840 25/11, IV  83, V 9, ~1 Ane Marie Rasmusdatter død 1833 29/5, IV 94, 98, 99, 104, ~2 Ane Marie Christensdatter
Frederiksen, Rasmus – husmand, Kullerup, død 1809 9/4, III 120, ~ Marie Christine Rasmusdatter (~2 Niels Pedersen)
Friis, Anders Erichsen – Lindeskov, 1729 29/11, l 38, ~ Kirsten Rasmusdatter
Frydenborg, Claus Jacobsen – Ravndrup, død 1772, 20/2, II 369, ~1 Maren Hansdatter, skifte 28,1, (~1 Hans Jørgensen), ~2 (fæstemø) Mette Jørgensdatter
Gabrielsen, Niels – enkemand og indsidder, Lindeskov, 1743 20/3, l 260, 274, I  236
Giødesen, Giøde Hans – møller, Ny Mølle, Ellested, 1740 30/11, I 236, ~ Kirstine Marie Clausdatter 12/2 1761, II 56 (~1 Rasmus Laursen 12/9 1739, I 186, ~1 Maren Rasmusdatter 2/5 1732, I 93) ~3 kromand Peder Olsen Kluus)
Graa, Anders Nielsen – husmand, Holme, 1734 6/9, I 140, ~ Johanne Madsdatter
Greve, Anders – Gislev, 1739 9/6, I 180, ~ Karen Jacobsdatter
Greve, Jacob Andersen – Gislev, reg. 1776 25/1, II 394, ~1 Anna Rasmusdatter reg. 1759 18/4, II 58, ~2 Sophie Hansdatter (~2 Stephen Jensen)
Greve, Jørgen Rasmussen – Fjellerup, reg. 1797 6/9, III 50, 53, ~ Giertrud Christensdatter
Hanses, Anna – enke, Gislev, reg. 1762 4/12, II 111, ~ Niels Pedersen
Hansdatter, Ane – Lindeskov, død 1838 3/2, IV 160, ~1 Theodorus ..., ~2 sognefoged Mikkel Nielsen
Hansdatter, Anne – Ravndrup, reg. 1796 7/11, III 42, 44, ~ Niels Henrichsen
Hansdatter, Anne – tvilling, Kullerup, anm. 1828 4/4, IV 61, datter af Hans Olsen
Hansdatter, Anne Margrethe – enke, Kullerup, død 1809 2/9, III 115, 119, efter Christen Jensen
Hansdatter, Ane Marie – Fjellerup, død 1833 28/4, IV 92, 99, 128, 132, ~ Niels Christensen
Hansdatter, Appelone – Gislev Holme, reg. 1779 19/7, II 438, ~ Jens Knudsen
Hansdatter, Birthe Marie – Gislev, død 1831 11/10, IV 80, datter af husmand Hans Rasmussen
Hansdatter, Birthe Marie – Gislev, død 1833 15/10, IV 103, datter af kromand Hans Rasmussen
Hansdatter, Christiane – Gislev Holme, reg. 1816 21/10, III 160, ~ husmand og væver Hans Rasmussen
Hansdatter, Ellen – Kullerup, reg. 1759 10/11, II 39, ~ Anders Torbensen
Hansdatter, Frederikke Sophie – barn, Sandager, død 1843 26/8, V 21, datter af Hans Pedersen
Hansdatter, Giertrud – Fjellerup, reg. 1771 15/8, II 363, ~1 Knud Jensen, ~2 Christen Nielsen
Hansdatter, Gertrud – barn, Kullerup, død 1839 8/7, IV 167, datter af Hans Olsen
Hansdatter, Grethe – enke, Gislev, død 1835 4/5, IV 141, 143, Steffen Christensen
Hansdatter, Ida – Sandager, død 1839 28/5, IV 163, ~ smed Jacob Albertsen
Hansdatter, Ingeborg – tjenestepige, Lykkesholm, reg. 1798 31/5, III 58
Hansdatter, Johanne – barn, Kullerup, død 1845 9/12, V 29, datter af husmand Hans Eilertsen
Hansdatter, Karen – Kullerup, 1750 23/11, I 465, ~ Peder Frederiksen, (~2 Elisabeth Peitersdatter reg. 1773 25/6, II 387, han selv død 1777 21/3, II 407, ~3 Maren Hansdatter
Hansdatter, Karen – Ravndrup, anm. 1798 30/12, III 62, ~ Peder Larsen
Hansdatter, Karen – Sandager, reg. 1802 10/4, III  80, ~ husmand Jørgen Hansen (~2 Mette Lisbeth Ernstdatter 30D 1821 6/3, IV 5)
Hansdatter, Karen – barn, Sandager, død 1832 4/6, IV  83, datter af Hans Rasmussen
Hansdatter, Karen – Gislev Holme, død 1849 7/7, V 44, ~ Knud Laursen
Hansdatter, Kirsten – Gislev Holme, 1758 2/11, II 35, ~ Erich Nielsen Smed
Hansdatter, Kirsten – Kullerup, reg. 1776 25/3, II 398, ~1 Søren Mortensen Smed, ~2 Mathias Bertelsen
Hansdatter, Kirsten – Gislev Holme, reg. 1779 26/10, II 439, ~ Hans Rasmussen
Hansdatter, Kirsten – Kullerup, 30D 1821 23/2, IV  4, ~ Rasmus Rasmussen
Hansdatter, Kirsten – barn, Lindeskov, anm. 1823 27/9, IV 17, datter af Hans Hansen
Hansdatter, Louise – Gislev Holme, død 1834 2/1, IV 109, 110, 111, 119, ~ Hans Pedersen
Hansdatter, Maren – Sandager, 1752 24/10, I 527, ~ Jens Stram
Hansdatter, Maren – Fjellerup, reg. 1768 8/11, II  310, ~ Lars Hansen (~1 Charlotte Christensdatter 1751 15/4, I 475)
Hansdatter, Maren – Raundrup, reg. 1772 28/1, II 368, ~1 Hans Jørgensen, ~2 Claus Jacobsen Frydenborg
Hansdatter, Maren – Kullerup, reg. 1799 21/1, III 64, ~ Rasmus Nielsen
Hansdatter, Maren – Kullerup, død 1816 19/2, III 156, ~ Rasmus Nielsen
Hansdatter, Maren – død 1820 12/11, III 180, IV 2, ~ tjenestekarl Peder Rasmussen, hos svigerfaderen Hans Larsen i Sandager
Hansdatter, Maren – tvilling, Kullerup, anm. 1828 4/4, IV 61, datter af Hans Olsen
Hansdatter, Margrete – enke, Gislev, 1738 24/3, I 179, efter …
Hansdatter, Margrete – Kullerup, død 1805 9/5, III 91, 93, ~ husmand Hans Jensen
Hansdatter, Mette – Gislev, 1732 25/1, I 85, ~ Hans Clausen
Hansdatter, Sophie – Gislev, reg. 1814 22/4, III 146, ~ Steffen Jensen
Hansen, Anders – Kullerup, 1746 14/11, I 314, ~ Giertrud Antonisdatter
Hansen, Anders – Lindeskov, reg. 1771 13/1, II 342, ~ Maren Nielsdatter
Hansen, Anders – tjenestekarl, Lindeskov, anm. 1827 12/5, IV  57
Hansen, Anders – enkemand og husmand, Teglhuset, Gislev Sogn, død 1846 5/11, V 32, 34, 35
Hansen, Ane Kirsten – barn, Gislev, anm. 1849 23/6, V 44, datter af smed Niels Hansen
Hansen, Ane Marie – barn, Kullerup, død 1840 24/5, IV 178, datter af smed Peder Hansen
Hansen, Christen – husmand, Fjellerup, reg. 1763 21/12, II 147, ~ Anna Margrethe Poulsdatter
Hansen, Christen – husmand, Raundrup, død 1808 24/3, III 105, 111, ~1 Kirsten Jespersdatter død 1807 2/12, III  100, 102, ~2 Kirsten Nielsdatter
Hansen, Christian – Kullerup,1749 11/4, I 406, ~ …
Hansen, Claus – husmand, Gislev Holme, reg. 1780 30/8, II 446, ~ Kirsten Rasmusdatter
Hansen, Hans – smed, Lindeskov, 1733 14/12, I 125, ~ …
Hansen, Hans – Fjellerup, 1734 7/12, I 141, ~ Anne Christensdatter
Hansen, Hans – Holme, reg. 1762 12/12, II 115, ~1 …, ~2 Kirsten Hansdatter
Hansen, Hans – ungkarl, Gislev, død 1772 25/2, II 374
Hansen, Hans – ungkarl, Gislev, anm. 1790 30/6, III 4
Hansen, Hans – husmand og væver, Raundrup, død 1806 22/1, III 95, 96, ~ Maren Hansdatter
Hansen, Hans – soldat og husmand, Gislev, død 1810 9/7, III 124, ~ Karen Larsdatter
Hansen, Hans – barn, Gislev Holme, anm. 1822 18/4, IV 14, søn af husmand Hans Rasmussen
Hansen, Hans – barn, Sandager, anm. 1823 20/2, IV 17, søn af Hans Hansen
Hansen, Hans – Kullerup, død 1831 29/9, IV 79, 81, ~ Marie Rasmusdatter
Hansen, Hans – husmand, Gislev Holme, død 1839 6/5, IV 163, ~ Ane Margrete Hansdatter
Hansen, Henrik – Kullerup, død 1841 17/11, V 3, ~1 Karen Jacobsdatter reg. 1810 30/12, III 127, ~2 Karen Conradsdatter reg. 1814 21/6, III 150, ~3 Johanne Pedersdatter
Hansen, Jens – husmand, Holme,1751 6/12, I 498, ~ Maren Jørgensdatter
Hansen, Jens – husmand og smed, Holme, død 1797 14/7, III 47, 55, 56, ~ Abelone Rasmusdatter
Hansen, Jens – husmand, Magelund, anm. 1831 11/3, IV 77, 78, 79, 117, ~ Frederikke Pedersdatter
Hansen, Jens – ungkarl, Gislev Holme, død 1837 5/3, IV 160, søn af Hans Mortensen
Hansen, Jens – aftægtsmand, Lindeskov Mark, død 1842 5/7, V 10, ~ Maren Larsdatter
Hansen, Jens Christian – barn, Gislev, død 1836 5/5, IV 148, søn af husmand Hans Rasmussen
Hansen, Jørgen – Sandager, 1741 2/8, I 220, ~ Maren Jørgensdatter
Hansen, Lars – murmester, Gislev, 1730 18/2, I 45, ~2 Maren Madsdatter
Hansen, Lars – Lindeskov, død 1842 15/11, V 13, 15, ~1 Johanne Pedersdatter, ~2 Kirsten Jørgensdatter
Hansen, Lars – barn, Sandager, død 1845 5/2, V 26, søn af Hans Pedersen
Hansen, Lauritz – Kullerup, 1745 24/11, I 315, ~ …
Hansen, Lauritz – Fjellerup, reg. 1777 14/7, II 409, ~3 Anna Cathrine Knudsdatter reg. 1771 11/9, II 365, ~4 Anne Sophie Madsdatter
Hansen, Mads – ungkarl, Raundrup, død 1837 17/5, IV 160, søn af boelsmand Hans Madsen
Hansen, Niels – ungkarl og kusk, paa Lykkesholm, reg. 1759 25/6, II 46, død hos moderen Maren Laursdatter i Kullerup
Hansen, Niels – husmand, Magelund, 30D, 1821 30/7, IV 7, ~ Dorthe Rasmusdatter, hun død 1833 30/8, IV 101
Hansen, Niels – Kullerup, død 1836 15/6, IV 150, 151, ~1 Anne Margrete Rasmusdatter anm. 1824 16/3, IV 23, 24, ~2 Maren Pedersdatter
Hansen, Niels – barn, Gislev Holme, anm. 1826 14/12, IV 52, søn af Hans Nielsen
Hansen, Niels – Gislev, død 1834 14/6, IV 117, 121, ~ Sophie Larsdatter
Hansen, Ole – tjenestekarl, Lindeskov, reg. 1818 28/2, III 164
Hansen, Peder – Fjellerup, 1748 5/2, I 372, ~ Kirsten Jørgensdatter 1747 8/11, I 337, hans trolovede fæstemø Kirsten Hansdatter
Hansen, Peder – husmand og væver, Herbekhusene, ved Lykkesholm, død 1810 9/2, III 120, 121, ~ Maren Christensdatter
Hansen, Peder – Raundrup, død 1845 15/9, V 29, søn af Hans Hansen
Hansen, Peder – barn, Holme, død 1846 4/6, V 32, søn af husmand Hans Rasmussen
Hansen, Peder – enkemand og røgter, paa Lykkesholm, død 1850 11/12, V 54, efter Ane Kirstine Hansen
Hansen, Rasmus – boelsmand, Lindeskov, reg. 1797 9/9, III 51, 55, ~ Mette Rasmusdatter
Hansen, Rasmus – barn, Strarup, død 1834 16/9, IV 126, søn af Hans Rasmussen
Hansen, Rasmus – tjenestekarl, Lindeskov, død 1847 24/1, V 34
Hansen, Søren – forhen Kullerup, nu Rafnholt, 1730 18/2, I 46, ~ Bodil Pedersdatter
Hanses, Anna – enke, Gislev, reg 1762 4/12, II 111, efter Niels Pedersen
Henningsdatter, Kirsten – fattigkone, hos Ib Ollufsen i Gislev, 1735 20/5, I 146
Henrichs, Johan – husmand, Magelund, 1761 13/2, II 60, ~ Maren Hansdatter
Henriksdatter, Kirsten – Ny Mølle, Ellested, anm. 1828 18/4, IV 62, 63, 67, ~1 møller Jørgen Andersen, ~ 2 møller Helle Eriksen, død 1847 14/5, V 36 (~2 Ane Margrethe Pedersdatter)
Ibsdatter, Karen – Holme og mand husmand Hans Rasmussen 1734 10/3, I 124
Ibsdatter, Maren – Gislev, reg. 1779 19/7, II 437, ~1 Christoph Torbensen, ~2 Mads Jensen
Ibsen, Christoffer – Gislev Holme, død 1834 18/6, IV 117, 120, 126, 129, 144, ~ Anne Kirstine Andersdatter
Ibsen, Hans – Gislev Holme, (broder til foregaaende), død 1808 24/12, III 111, 112
Ihsaxen, Peder – enkemand, Kullerup, 1736 9/2, I 154
Jacobsdatter, Anne – tjenestepige, hos præsteenke Bruun, i Ravndrup, reg. 1794 1/1, III 26
Jacobsdatter, Ane Margrethe – pige, Lindeskov, død 1839 25/4, IV163
Jacobsdatter, Charlotte Sophie – Lindeskov, død 1836 22/5, IV 150, datter af boelsmand Jens Jørgensen
Jacobsdatter, Jacobine – Raundrup, reg. 1815 3/3, III 153, ~ husfæster Rasmus Jensen
Jacobsdatter, Johanne Marie – Lindeskov, død 1833 ¼, IV 91, datter af Jacob Jensen
Jacobsdatter, Karen – Kullerup, reg. 1810 30/12, III 127, ~1 Rasmus Nielsen død 1792, ~2 ~ Hendrik Hansen
Jacobsdatter, Kirsten – Gislev, 1765 29/5, II 225, ~ smed Rasmus Pedersen
Jacobsdatter, Maren – barn, Kullerup, anm. 1830 7/5, IV 77, datter af Jacob Rasmussen
Jacobsen, Hans – Aarslev, 1752 3/2, I 517, ~ Elisabeth Sophie Pedersdatter
Jacobsen, Jacob – husmand, Gislev Holme, død 1849 25/8, V 44, ~1 Mette Nielsdatter 30D 1820 21/12, IV 3, ~2 Ane Rasmusdatter død 1834 22/2, IV 111, 115, ~3 Maren Andersdatter
Jacobsen, Mathias – ungkarl, Gislev, reg. 1764 21/1, II 154
Jacobsen, Samuel – husmand, Gislev, reg. 1756 10/9, II 4, ~1 Elsebeth Jensdatter 1731 24/10, I 55, ~2 Karen Michelsdatter 1732 26/8, I 106, ~3 Johanne Christensdatter 1759 21/12, II 79
Jensdatter, Anna – Fjellerup, reg. 1771 28/12, II 367, ~1 Niels Jensen, ~2 Niels Andersen
Jensdatter, Ane – pige, Gislev, død 1835 7/3, IV 141, datter af husmand Rasmus Sørensen
Jensdatter, Elsebeth – Gislev, 1731 24/10, I 55, ~2 husmand Samuel Jacobsen
Jensdatter, Johanne Marie – barn, Lindeskov, 1839 30/4, IV 163, stifdatter af boelsmand Niels Knudsen
Jensdatter, Frederikke Sophie – Sandager, død 1816 28/8, III  158, ~ Hans Hansen
Jensdatter, Johanne – Magelund, reg. 1793 16/9, III  23, ~1 Erich Rasmussen ~2 husmand Niels Hansen
Jensdatter, Karen – Raundrup, død 1850 16/12, V 55, ~ husmand Anders Andersen
Jensdatter, Kirsten – Lindeskov, 30D, reg. 1791 20/10, III  10, ~1 Hans Hansen, ~2 Theodorus Larsen
Jensdatter, Kirstine – Lindeskov, 1735 30/3, I 131, ~ smed Hans Christian Hendrichsen Kaarde
Jensdatter, Maren – Sandager, anm. 1822 4/2, IV 11, 13, ~ husmand Hans Christensen
Jensdatter, Marie Kirstine – barn, Sandager, anm. 1825 9/7, IV 42, datter af Jens Torbensen
Jensdatter, Sophie – barn, Gislev Holme, anm. 1824 21/7, IV 29, 30, stifdatter af Hans Mortensen
Jensdatter, Sophie Frederikke – Sandager, død 1816 28/8, III 158, ~ Hans Hansen
Jensen, Ane Margrethe – barn, Herbek, død 1843 9/5, V 17, datter af Hans Jensen
Jensen, Bertel – Fjellerup, 1748 16/9, I 378
Jensen, Christen – ladefoged, Lindeskov, 1741 9/8, ~ … I 225
Jensen, Christen – Kullerup, 30D 1809 11/3, III 113, ~ Anna Margrethe Hansdatter død 1809 2/9, III 115, 119
Jensen, Claus – Gislev, reg. 1776 24/1, II 396, ~ Anna Hansdatter
Jensen, Claus – Gislev, død 1850 3/2, V 51, 52, 54, 56, ~ Johanne Nielsdatter
Jensen, Frederich – husmand, Gislev, død 1834 21/10, IV 128
Jensen, Hans – Holme, 1725 11/5, I 4, ~ Karen Hansdatter
Jensen, Jakob – boelsmand, Lindeskov Mark, 1833 12/5 IV 94, 97, ~ Ane Jensdatter
Jensen, Johan – Fjellerup, død 1839 26/6, IV 166, 169, ~ Mette Albrektsdatter
Jensen, Lars – Kullerup, død 1819 18/6, III 167, ~1 Dorthe Elsebeth Hansdatter død 1787, ~2 Anne Kirstine Poulsdatter reg. 1794 18/11, III 32, ~3 Anna Elisabeth Rasmusdatter død 1808 24/4, III 106
Jensen, Lars – husmand, Lindeskov, død 1842 9/8, V 11, ~ Ane Rasmusdatter
Jensen, Niels – Fjellerup, 1750 5/5, I 458, ~ Anna Jensdatter reg. 1771 28/12, II 367
 (~2 Niels Andersen)
Jensen, Niels – Holme, anm. 1803 6/4III 82, ~ Karen Nielsdatter
Jensen, Ove – husmand, Raundrup, anm. 1824 10/1, IV 18, 20, ~ Kirsten Nielsdatter
Jensen, Steffen – Gislev, død 1829 24/10, IV 73, ~1 Sophie Hansdatter reg. 1814 22/4, III 146, ~2 Anne Torbensdatter
Jensen, Søren – ladefoged, Sandholt, reg. 1797 21/8, III 49, ~ Anna Dorthea Sørensdatter
Jensen, Søren – ungkarl, Gislev, anm. 1824 24/4, IV 26, 27, søn af afdøde Jens Clausen
Jensen, Theodorus – ungkarl, Kullerup, anm. 1799 14/5, III 70, 71
Jeppesen, Peder – husfæster, Gislev Holme, anm. 1826 14/12, IV 52, ~1 Sidsel Christensdatter død 1810 30/6, III 124, 125, ~2 Marie Larsdatter
Jespersdatter, Kirsten – Raundrup, død 1807 2/12, III 100, 102, ~ husmand Christen Hansen
Jespersdatter, Maria – Gislev Holme, reg. 1780 2/10, II 447, ~ Hans Madsen
Jespersen, Hans – tilhuse i Kullerup, 1735 22/4, I 145
Jespersen, Rasmus – Lindeskov, død 1791 16/5, III 5, ~ Kirsten Jørgensdatter
Johansen, Niels – barn, Fjellerup, anm. 1822 18/2, IV 12, søn af Johan Jensen
Justesdatter, Johanne – Magelund, reg. 1793 16/9, III 23, ~1 Erich Rasmussen, ~2 husmand Niels Hansen
Justesen, Christen – barn, Gislev, død 1846 5/12, V 33, søn af husmand Peder Justesen
Justesen, Rasmus – husmand, Fjellerup, død 1836 4/8, IV 155, ~ Apelone Mortensdatter
Jørgensdatter, Anne Marie – tjenestepige, Fjellerup, reg. 1817 31/5, III 162, 163, 165
Jørgensdatter, Anna Orsle – enke, Gislev, 1747 4/2, I 327, efter Jørgen Jørgensen
Jørgensdatter, Apolone – enke, Gislev, 1762 30/10, II 97, efter Hans …
Jørgensdatter, Cathrine Marie – Sandager, anm. 1827 5/3, IV 53, 54, ~ husmand Jacob Albrechtsen
Jørgensdatter, Charlotte – Kullerup, reg. 1804 4/8, III 88, ~ Conradt Rasmussen
Jørgensdatter, Charlotte – Gamle Mølle, Ellested, anm. 1822 4/10, IV 14, 15 ~ møller Eiler Christiansen, død 1841 10/6, V 2 (~2 Maren Jeppesdatter)
Jørgensdatter, Kirsten – Fjellerup, 1747 8/11, I 337, ~ Peder Hansen
Jørgensdatter, Kirsten – ugift, Fjellerup, anm. 1827 17/2, IV 53
Jørgensdatter, Marie Cathrine – Sandager, anm. 1827 5/3, IV  53, 54, ~ husmand Jacob Albrecktsen
Jørgensdatter, Marie Kirstine – barn, Kullerup, anm. 1830 12/7, IV 77, datter af Jørgen Pedersen
Jørgensdatter, Mette – enke, Gislev Kro, 1752 11/5, I 499, efter kromand Ole Lind
Jørgensdatter, Sidsel – Lindeskov, 30D 1808 1/7, III 110, ~ (gamle) Hans Andersen
Jørgensdatter, Søverine – tjenestepige, Lindeskov fra Høje, død 1846 7/5, V 29, 30
Jørgensen, Anders – dreng, Lindeskov, reg. 1767 27/1, II 261, søn af Jørgen Andersen død 1752,?
Jørgensen, Christen – tjenestekarl, Kullerup, død 1835 29/10, IV 145, søn af Jørgen Pedersen
Jørgensen, Conradt – Kullerup, død 1836 23/8, IV 155
Jørgensen, Frederikke Christiane – Raundrup, død 1849 21/10, V 48, datter af Lars Jørgensen
Jørgensen, Hans – Holme Mark, død 1847 17/4, V 36, ~ Kirstine Nielsdatter
Jørgensen, Jens – boelsmand, Lindeskov, død 1836 16/9, IV 156, ~ Ane Jensdatter
Jørgensen, Jørgen – Fjellerup, 1734 1/1, I 129, ~ Anne …
Jørgensen, Jørgen – Holme, reg. 1749 11/5, I 412, ~1 Anne Christensdatter, ~2 …
Jørgensen, Knud – Fjellerup, død 1846 8/5, V 29, 31, ~ Else Rasmusdatter
Jørgensen, Laurs – Lindeskov, reg. 1776 6/6, II 401, ~ Kirsten Poulsdatter
Jørgensen, Niels – i Gjaldberg, 1730 9/2, I 39, ~ Johanne Pedersdatter
Jørgensen, Niels – Fjellerup, reg. 1765 3/9, II 237, ~ Maren Jensdatter
Jørgensen, Niels – husmand, Sandager Mark, død 1845 25/4, I 26, 28, ~ Karen Christensdatter
Jørgensen, Rasmus – Lindeskov, reg. 1758 12/10, II 66, ~ Gertrud Hansdatter
Kierdt, Peder Andersen – Lindeskov, reg. 1763 4/9, II 141, ~ Anna Laursdatter
Kingo, Salomon – husmand og maler, Gislev, død 1835 11/10, IV 145, ~ Elisabeth Olsdatter død 1847 17/7, V 36
Knudsdatter, Anna – ugift, Gislev, død 1769 1/11, II 334
Knudsdatter, Anna Cathrina – Fjellerup, reg. 1771 11/9, II 365, ~ Lauritz Hansen
Knudsdatter, Johanne – Magelund, 1753 4/6, I 529, ~ skrædder Niels Hansen
Knudsdatter, Maren – Lindeskov, reg. 1764 17/1, II 151, ~ Just Hansen
Knudsen, Christen – Herbæk, reg. 1798 22/2, III 57, ~ Margrete Wildsøe
Knudsen, Jens – Holmehus, reg. 1759 14/11, II 47, ~1 Birthe Rasmusdatter (~1 …), ~2 Appelone Hansdatter reg. 1779 19/7, II 438
Knudsen, Johan – Fjellerup og hustru Maren Pedersdatter 1764 1/3, II 152
Knudsen, Mads – Gislev Holme, død 1839 30/12, IV 175, ~ Ane Barbara Pedersdatter
Kock, Peter – skytte, paa Lykkesholm, 1748 26/4, I 402
Krag, Rasmus Jensen – Gislev Holme, reg. 1772 10/5, II 381, ~ Gertrud Hendrichsdatter
Larsdatter, Anne Marie – barn, Ravndrup, anm. 1829 1/8, IV 73, datter af husmand Lars Pedersen
Larsdatter, Apolone – Sandager, 1750 11/12, I 468, ~ Hans Hansen
Larsdatter, Kirsten – Gislev Holme, død 1810 12/3, III 122, ~ husmand Rasmus Nielsen
Larsdatter, Kirstine – barn, Gislev, anm. 1829 13/2, IV 70, stifdatter af husmand Lars Larsen
Larsdatter, Maren – slegfredbarn, Gislev, død 1846 9/5, V 29, datter af husmand Hans Eilersens kone
Larsdatter, Maren – Lindeskov, reg. 1745 10/6, I 302, 304, og søn Lauritz Rasmussen
Larsen, Hans – Lindeskov, død 1791 2/8, III 7, ~ Maren Nielsdatter
Larsen, Hans – tjenestekarl, paa Lykkesholm, reg. 1795 2/1, III 33, 37
Larsen, Hansine – barn, Raundrup, anm. 1849 5/5, V 44, datter af husmand David Larsen
Larsen, Jens – Lindeskov, reg. 1799 25/6, III 74, ~ Dorthe Sørensdatter
Larsen, Just – barn, Lindeskov, anm. 1843 15/1, V 15, datter af Lars Jensen Svarer
Larsen, Jørgen - Lindeskov  reg. 1814 13/10, III 152  ~ Karen Jensdatter
Larsen, Jørgen – tjenestedreng, Gislev, død 1834 17/6, IV 117, søn af husmand Lars Larsen
Larsen, Mads – tjenestekarl, Kullerup, anm. 1825 1/8, IV 43, 45
Larsen, Peder – Raundrup, anm. 1824 30/11, IV 34, ~1 Karen Hansdatter anm. 1798 30/12, III 62, ~2 Kirsten Pedersdatter
Larsen, Peder – barn, Holme Mark, død 1846 12/8, V 32, søn af Peder Larsen
Larsen, Rasmus – møller, Ny Mølle, 1739 12/9, I 186, ~ Maren Rasmusdatter død 1732 2/5, I 93, ~2 Kirstine Marie Clausdatter 17/2 1761, II 56 (~2 Giøde Hans Giødesen 30/11 1740, I 236, ~3 kromand Peder Olsen Kluus)
Larsen, Rasmus – husfæster, Raundrup, reg. 1811 26/10, III 133, ~ Jacobine Jacobsdatter
Larsen, Rasmus – Kullerup, død 1833 21/12, IV 108, søn af smed Lars Rasmussen
Larsen, Theodorus – Lindeskov, død 1809 21/9, III 116, 117, ~1 Kirsten Jensdatter (~1 Hans Hansen reg. 1791 21/10, III 10), ~2 Anne Hansdatter
Laursdatter, Dorthe – Gislev Holme, anm. 1777 2/10, II 411, ~ husmand Henrik Hansen
Laursdatter, Johanne – Gislev, 1766 15/1, II 244, ~ Rasmus Skaaning
Laursen, Anders – Fjellerup, død 1771 14/7, II 363, ~ Gietrtrud Johansdatter
Laursen, Dines – Davidshus, i Kullerup, reg. 1778 15/3, II 427, ~ Maren Andersdatter
Laursen, Jørgen – smed. Gislev Holme, reg. 1771 21/12, II 366, ~ Apellona Rasmusdatter
Laursen, Peder – tjenestekarl, Gislev Holme, død 1850 17/10, V 53, søn af Lars Christensen i Rynkeby
Laursen, Povel – Kullerup, død 1732 31/3, I 88, ~ Karen Andersdatter
Laursen, Rasmus – husmand, Lindeskov, reg. 1769 13/6, II 332, ~1 Catharina Jensdatter reg. 1767 31/7, II 269, ~2 Maren Johansdatter
Lausen, Anders – Lindeskov, 1741 7/7, I 211, ~ Anna Kirstine Lausdatter
Lerche, Berent Kier – ridefoged, paa Ferritslevgaard, Rolfsted Sogn, 1768 19/12, II 314
Lind, Marie Olufsdatter – Aarslev Kro, rømte 1732 28/9, I 107, ~ Niels Hvalsøe
Lind, Ole – kromand. Gislev Kro, 1741 23/6, I 199, ~ Mette Jørgensdatter 1752 11/5, I 499
Lorentzdatter, Anne Borch – enke, Lykkesholm, død 1822 10/1, IV 10, 12, efter skytte Albrecht Henningsen
Lorentzdatter, Maren – Kiilshus, 1737 25/11, I 168
Lorentsen, Peter – husmand, Gislev, død 1841 18/3 IV 184, ~ Maren Pedersdatter
Madsdatter, Anne – Gislev, 1730 10/5, I 48, ~ Stephen Rasmussen
Madsdatter, Anne – Lindeskov, 1751 22/3, I 481, ~ Jørgen Andersen
Madsdatter, Johanne – Holme, 1762 7/10, II 88, ~ Hans Laursen
Madsdatter, Maren – Gislev, reg. 1763 18/4, II 127, ~1 Mikkel …, ~2 Peder Rasmussen
Madsdatter, Marie Elisabeth – barn, Gislev Holme, anm. 1830 14/1, IV 75 datter af husmand Mads Andersen
Madsen, Christen – tjenestekarl, paa Lykkesholm, anm. 1825 4/1, IV 37, 38
Madsen, Christopher – Gislev, anm. 1825 13/1, IV 37
Madsen, Hans – ungkarl, Kullerup, anm. 1791 7/8, III 7, 11
Madsen, Hans – husmand og bødker, Raundrup, 30 D 1806 9/1, III 94, 96, 97, 98, 101, ~ Maren Clausdatter
Madsen, Hans – boelsmand, Raundrup, død 1848 29/4, V 38
Madsen, Ib – barn, Sandager, død 1834 17/7, IV 121, søn af Mads Knudsen
Madsen, Knud – Gislev Holme, 1808 8/3, III 104, ~ Maren Christophersdatter død 1820 26/4, III 175
Madsen, Knud – Holme Mark, anm. 1848 6/12, V 40, ~ Mette Nielsdatter
Madsen, Peder – Gislev, 1747 28/12, I 339, ~ …
Madsen, Peder – Magelund, reg. 1756 20/8, II 6, 13, ~ Sidsel Svendsdatter
Madsen, Rasmus – Kullerup, reg. 1766 5/9, II 249, ~ Maren Rasmusdatter
Madsen, Rasmus – Gislev, reg. 1772 22/8, II 382, ~ Anna Cathrine Madsdatter
Marcusdatter, Ane Dorthea – Kullerup, død 1849 5/9, V 45, 50, ~ husmand Jens Larsen
Mejer, Anthony – feltskær, i Gislev, 1731 16/7, I 74
Meyer, Johan Philip – Gislev Holme, reg. 1757 13/9, II 17, ~ Kirsten Rasmusdatter
Michelsdatter, Maren – Gislev Holme, 1746 6/1, I 320, ~1 Anders Pedersen, ~2 Rasmus Jensen Brand(t) (~2 Maren Pedersdatter 1765 28/1, II 212, ~3 Apolone Ottesdatter)
Mikkelsdatter, Karen – Gislev, 1732 26/8, I 106, ~ husmand Samuel Jacobsen
Mikkelsdatter, Kirsten – barn, Magelund, død 1837 3/2, IV 159, datter af husmand Mikkel Andersen
Mikkelsdatter, Maren – Gislev Holme, 1746 6/1, I 320, ~1 Anders Pedersen, ~2 Rasmus Jensen Brand
Mikkelsdatter, Maren – Fjellerup, anm. 1793 28/2, III 19, ~ Peder Nielsen
Mikkelsen, Erich – Gislev Holme, reg. 1777 7/2, II 405, ~ Gjertrud Henrichsdatter
Mogensen, Niels – Kullerup, reg. 1815 6/9, III 154, ~1 Elsbeth Stephansdatter reg. 1798 30/1, III 56, ~2 Maria Rasmusdatter
Mortensen, Peder – husmand, Kullerup, død 1843 6/11, V 22, 25, ~1 Ane Dorthea Nielsdatter død 1840 19/10, IV 181, ~2 Kirsten Hansdatter
Mortensen, Søren – smed, Kullerup, 1747 16/5, I 345, ~ Kirsten Hansdatter reg. 1776 25/3, II 398 (~2 Matthias Bertelsen)
Mortensen, Søren – husmand, Gislev Holme, død 1844 7/2, V 25, ~ Sophie Nielsdatter
Møller, Eiler Christensen – husmand, Gislev, tidligere møller i Gamle Mølle, død 1841 10/6, V 2, ~1 Charlotte Wilhelmine Christine Jørgensdatter anm. 1822 4/10, IV 14, ~2 Maren Jeppesdatter
Møller, Christian August – møller, Gamle Mølle, Ellested Sogn, 1799 18/2, III 65, 73, enke Maren Brodersen, anm. 1813 6/12, III 140, 161
Møller, Lauritz – enkemand, Fjellerup, 1749 22/10, I 431
Nielsdatter, Ane – Raundrup, død 1834 11/7, IV 121, 124, ~ husmand Frederich Hansen
Nielsdatter, Ane Dorthea – Kullerup, død 1840 19/10, IV 181, ~ husmand Peder Mortensen
Nielsdatter, Anna – Gislev Holme, 1730 2/11, I 49, ~ Mads Hansen Bødker
Nielsdatter, Anne – Kullerup, 1749 5/5, I 409, ~ Christian Pedersen
Nielsdatter, Anna Kirstine – Gislev, reg. 1804 30/5, III 87, 90, ~ husmand Hans Jørgensen
Nielsdatter, Anne Marie – Gislev, anm. 1822 18/4, IV 14, ~ husmand Frederik Jensen
Nielsdatter, Bodil – enke, Gislev, anm. 1799 24/9, III 74, efter Hans Christian Stephansen død 1796 Kb.
Nielsdatter, Christiane – barn, Gislev, anm. 1822 12/1, IV 11, datter af Niels Hansen
Nielsdatter, Elisabeth – gammel jomfru, Kullerup, død 1839 30/5, IV 164, datter af afdøde Hans Hansen
Nielsdatter, Gjertrud – Gislev, 30D 1824 4/3, IV 22, ~ husmand Søren Mortensen
Nielsdatter, Johanne – enke, Gislev, død 1850 13/10, V 51, 52, 54, 56, efter Claus Jensen
Nielsdatter, Maren – enke, Lindeskov, reg. 1798 25/8, III 60, efter …
Nielsdatter, Maren – barn, Gislev, anm. 1822 6/9, IV 14, datter af Niels Hansen
Nielsdatter, Maren – Brangstrup, 1731 3/2, I 50, ~ Christen Hansen
Nielsdatter, Margrete – Gislev, til huse hos Rasmus Skaaning, 1752 8/6, I 523  
Nielsdatter, Mette – Kullerup, reg. 1770 11/10, II 341, ~ Hans Frederiksen
Nielsdatter, Mette – Fjellerup, reg. 1771 14/4, II 361, ~1 Jacob Christensen ~2 Niels Laursen
Nielsdatter, Mette – Gislev Holme, 30D 1820 21/12, IV 3, ~ Jacob Jacobsen
Nielsen, Anders – husmand, Gislev Holme, død 1833 1/7, IV 99, 100, 102, ~ Dorthe Andersdatter
Nielsen, Christen – Fjellerup, reg. 1778 1/6, II 427, ~1 Gertrud Hansdatter reg 1771 15/8, II 363, (~1 Knud Jensen), ~2 Sidsel Jørgensdatter
Nielsen, Claus – ungkarl, Kullerup, anm. 1823 18/3, IV 17, søn af Niels Clausen
Nielsen, Erik – husmand og smed, Gislev Holme, reg. 1769 17/4, II 312, ~1 Kirsten Hansdatter 1758 2/11, II 35, ~2 Apolone Rasmusdatter
Nielsen, Hans – Magelund, 1735 7/1, I 142, ~ Anna Jensdatter
Nielsen, Hans – barn, Fjellerup, død 1839 28/5, IV 163, søn af Christen Nielsen
Nielsen, Hans Jacob – husmand, Gislev Holme, anm. 1793 16/2, III 18, ~ Helvig Cathrine Andersdatter
Nielsen, Jens – Gislev Holme, reg. 1814 14/4, III 145, 151, ~ Apolone Nielsdatter
Nielsen, Jørgen – ungkarl, Fjellerup, død 1771 23/4, II 345
Nielsen, Michel – Gislev, 1730 18/2, I 43, ~ Maren Madsdatter
Nielsen, Niels – Ny Mølle, Ellested, død 1729 1/2, I 16, ~ Sophia Rasmusdatter
Nielsen, Niels – ungkarl, Kullerup, 1744 30/5, I 273
Nielsen, Niels – Lindeskov, 1763 7/6, II 133, ~ Maren Nielsdatter
Nielsen, Niels – Fjellerup, reg. 1819 17/2, III 166, ~1 Karen Rasmusdatter 30D 1811 13/4, III 131, 134, 155, ~2 Anne Pedersdatter
Nielsen, Niels – tjenestekarl, Kullerup, død 1834 20/12, IV 136, 140, søn af Hans Hansens enke
Nielsen, Peder – Fjellerup, død 1811 10/3, III 129, ~1 Margrete Jensdatter, ~2 Maren Michelsdatter anm. 1793 28/3, III 19, ~3 Anne Cathrine Hansdatter
Nielsen, Rasmus – Kullerup, anm. 1792 14/11, III 15, ~ Karen Jacobsdatter
Nielsen, Rasmus – Kullerup, død 1831 10/8 og kone Ane Margrete Jensdatter død 1831 12/8, IV 79
Nielsen, Rasmus – husmand og teglbrænder, Gislev, død 1820 24/10, III 179, IV 1, ~ Karen Christensdatter
Nielsen, Rasmus – husmand, Gislev Holme, anm. 1828 4/4, IV 61, 62, 65, ~1 Kirsten Larsdatter død 1810 12/3, III 122, ~2 Inger Gregersdatter
Nielsen, Rasmus – tjenestekarl, Kullerup, død 1843 9/7, V 18
Nyemand, Jens Andersen – Holme, 1750 4/5, I 464, ~ Karen Andersdatter (Ackonisd..?) reg. 1758 17/6, II 30
Olesen, Jens – tjenestekarl, Lindeskov, reg. 1818 28/2, III 164, hans fader tjenestekarl Ole Hansen
Olsen, Elisabeth – enke, Gislev, død 1847 17/7, V 36, efter maler Kingo (han IV 145)
Olufsdatter, Kirsten – Ravndrup, reg. 1778 16/3, II 430, ~ Hans Andersen
Olufsen, Ib – Gislev, 1736 7/4, I 155, ~ Apolone Andersdatter
Olufsen, Laurits – Lindeskov, reg. 1726 12/9, I 12, ~ Kirsten Andersdatter
Ottosen, Jesper – barn, Gislev Holme, død 1834 3/10, IV 126, søn af husmand Otto Rasmussen
Ottosen, Peder – barn, Gislev Holme, anm. 1824 14/9, IV 30, søn af husmand Otto Rasmussen
Ovesdatter, Gertrud – Kullerup, død 1836 18/10, IV 157, ~ Hans Olsen
Pedersdatter, Anna – pige, Magelund, 1764 10/8, II 208, datter af Peder Madsen
Pedersdatter, Anna Cathrine – tjenestepige, Ny Mølle, Ellested, anm. 1825 3/1, IV 38
Pedersdatter, Anne Kirstine – Ravndrup, reg. 1796 4/11, III 41, ~ Hans Espesen
Pedersdatter, Anne Margrethe – barn, Sandager, anm. 1829 10/3, IV 70, datter af Peder Rasmussen
Pedersdatter, Elsabeth Margrethe – Holme, 1757 18/10, II  63, ~ Henrik Hansen
Pedersdatter, Karen – Kullerup, reg. 1769 4/12, II 338, ~ Rasmus Rasmussen
Pedersdatter, Kirsten – Ravndrup Mark, død 1839 30/7, IV  167, 171, ~2 Anders Hansen
Pedersdatter, Magdalena – Gislev, reg. 1767 29/6, II 263
Pedersdatter, Maren – Kullerup, 1745 29/1, I 292, 299, ~ Jeppe Andersen
Pedersdatter, Maren – enke, Magelund, 1751 23/5, I 489, efter Mads …
Pedersdatter, Maren – Fjellerup, og mand Johan Knudsen 1764 1/3, II 153
Pedersdatter, Maren – pige, Magelund, 1764 28/4, II 178, datter af Peder Madsen
Pedersdatter, Maren – Gislev Holme, reg. 1765 28/1, II 212, ~1 Herman …, ~2 Rasmus Jensen Brand(t)
Pedersdatter, Maren – Sandager, reg. 1768 29/2, II 294, ~ Mads Pedersen
Pedersdatter, Maren – barn, Ravndrup, anm. 1822 5/8, IV 14, datter af gaaardmand Peder Larsen
Pedersdatter, Margrete – Kullerup, og mand Niels Rasmussen 1729 27/6, I 26
Pedersdatter, Margrete Elsabeth – Holme, 1757 18/10, II 63, ~ Henrich Hansen
Pedersdatter, Margrete – enke, Kullerup, 1760 15/6, II 77, Christian Pedersen
Pedersdatter, Marie – Holme, 1739 9/8, I 183, ~ Peder Pedersen
Pedersdatter, Maria Catharina – Kiilshus, Ellested, 1748 30/6, I 398, ~ Daniel Harder
Pedersen, Anders – Gislev Holme, 1733 7/8, I 117, ~ Maren Michelsdatter 1746 6/1, II 320 (~2 Rasmus Jensen Brand)
Pedersen, Anders – Lindeskov, reg. 1814 14/2, III 144, ~ Bodil Andersdatter
Pedersen, Caroline – barn, Sandager, død 1838 23/2, IV 160, datter af Peder Rasmussen
Pedersen, Christen – Sandager, 30D 1796 9/7, III 38, ~ Anna Hansdatter
Pedersen, Christian Frederik – Kullerup, reg. 1756 3/11, II 1, ~1 Anne Nielsdatter 1749 5/5, I 409, ~2 Margrethe Pedersdatter 1760 15/6, II 77
Pedersen, Espen – Raundrup, anm. 1829 4/2, IV 69, sindssyg stifsøn af Anders Hansen
Pedersen, Hans – Gislev, 1729 29/11, I 37, ~ Anna Hansdatter
Pedersen, Hans – ungkarl, Herbek, Gislev, anm. 1823 30/7, IV 17, søn af husmand Mads Hansen
Pedersen, Hans – Gislev Holme, død 1834 5/2, IV 109, 110, 111, 119, 137  og hustru Louise Hansdatter død 1834 2/1
Pedersen, Jørgen – ungkarl, Lindeskov, død 1832 3/7, IV 83, 84, 90
Pedersen, Lars – husmand, Gislev Holme, død 1813 22/1, III 137, 151, ~ Christiane Hansdatter
Pedersen, Lars – husmand, Kullerup, 30D 1821 15/11, IV 8, ~ Lisbeth Jensdatter
Pedersen, Mads – barn, Gislev Holme, anm. 1830 25/8, IV 77, søn af husmand Peder Jeppesen
Pedersen, Morten – Kullerup, død 1839 21/5, IV 163, søn af husmand Peder Mortensen
Pedersen, Niels – Sandager Mark, reg. 1759 9/12, II 75, ~ Johanne Rasmusdatter (~2 Rasmus Rasmussen, Galbjerg, Gudme Sogn)
Pedersen, Ole – Kullerup, 30D 1810 1/5, III 123, ~ Karen Hansdatter
Pedersen, Peder – Lindeskov, reg. 1804 29/6, III 88, 91, ~ Karen Jensdatter
Pedersen, Rasmus – Gislev, 1744 3/9, I 279
Pedersen, Rasmus – Holme, død 1759 9/9, II 55, søn Peder Rasmussen
Pedersen, Rasmus – barn, Sandager, anm. 1826 23/6, IV 49, søn af Peder Rasmussen
Petersdatter, Elisabeth – Kullerup, reg. 1773 25/6, II 387, ~ Peder Friederichsen
Poulsdatter, Anne Kirstine – Kullerup, reg. 1794 18/11, III 32, ~ Lars Jensen
Poulsdatter, Anna Margrethe – Gislev, reg. 1799 16/1, III 61, ~ huusmand Espen Andersen
Poulsdatter, Karen – enke og madam, Sandager, 1741 31/7, I 217, efter Rasmus Haagerup
Poulsdatter, Karen – Gislev Holme, 1765 30/6, II 233, ~ husmand Henrik Hansen
Qvist, Maria Cathrine Jensdatter – Gislev Holme, reg. 1765 25/5, II 214, ~ Niels Reinholt
Fisker, Rasmus – Kullerup, 1744 14/4, I 266, ~ Anna Maria Hansdatter
Ladefoged, Rasmus – Kullerup, 1747 9/2, I 332, 335, ~ Riborg Nielsdatter
Rasmusdatter, Ane – Gislev Holme, død 1834 22/2, IV 111, 115, ~ husmand Jacob Jacobsen
Rasmusdatter, Anne – Fjellerup, død 1833 12/5, IV  93, 138, ~ Lars Andersen (~2 Mette Rasmusdatter død 1834 31/10, IV  129, 130, 135)
Rasmusdatter, Anna – Gislev, reg. 1759 18/4, II 69, ~ Jacob Andersen Greve
Rasmusdatter, Anna – Lindeskov, 1766 13/1, II 242, ~ Lars Andersen
Rasmusdatter, Anne – Lindeskov, anm. 1828 3/4, IV 60, 64, ~ Henrik Christophersen
Rasmusdatter, Anna Cathrine – Lindeskov, 30D 1757 15/9, II 14, ~ smed Theodorus Laursen
Rasmusdatter, Anne Cathrine – Lindeskov, reg. 1814 27/5, III 149, ~ smed Morten Rasmussen
Rasmusdatter, Anna Elisabeth – Kullerup, død 1808 24/4, III 106, ~ Lars Jensen
Rasmusdatter, Anne Marie – tjenestepige, Raundrup, reg. 1814 29/11, III 152
Rasmusdatter, Ane Marie – Gislev, død 1833 29/5, IV 94, 98, 99, 104, ~ husmand Hans Frederichsen
Rasmusdatter, Anne Margrethe – Kullerup, anm. 1824 16/3, IV 23, 25, ~ Niels Hansen
Rasmusdatter, Birthe – Holme, 1759 14/11, II 47, ~1 Peder Madsen, ~2 Jens Knudsen
Rasmusdatter, Bodil – Lindeskov, død 1744 19/5, I 270, ~ husmand Jørgen Rasmussen
Rasmusdatter, Charlotte Kirstine – pige, Kullerup, død 1839 9/11, IV 172, datter af Rasmus Conradsen
Rasmusdatter, Christiane Frederikke – Ravndrup, anm. 1829 17/6, IV 72, ~ husmand Mads Friis
Rasmusdatter, Dorthe – Gislev Holme, reg. 1773 24/4, II 386, ~ Rasmus Rasmussen
Rasmusdatter, Dorthe – enke, Magelund, død 1833 30/8, IV 101, efter husmand Niels Hansen 1821 30/7, IV 7
Rasmusdatter, Karen – Magelund, anm. 1824 8/11, IV  32, 33, ~ husmand Mikkel Andersen
Rasmusdatter, Karen – Andeskov, død 1833 29/11, IV 104, ~ Hans Justesen
Rasmusdatter, Kirsten – Gislev, reg. 1792 28/7, III 12, ~1 Anders Hansen, ~2 Anders Sørensen
Rasmusdatter, Kirsten – Holme, reg. 1762 7/11, II 100, ~1 Claus Jensen, ~2 Jesper Hansen
Rasmusdatter, Kirsten – Holme, 1753 9/3, I 528, ~ Rasmus Hjulmand
Rasmusdatter, Maren – Holme, 1741 30/7, I 215, ~ Rasmus Andersen
Rasmusdatter, Maren – Gislev Holme, anm. 1824 22/9, IV 30, 31, ~ husmand Rasmus Olsen
Rasmusdatter, Mette – Fjellerup, død 1834 31/10, IV 129, 130, 135, ~ Lars Andersen (~1 Anne Rasmusdatter død 1833 12/5, IV  93, 138)
Rasmusdatter, Mette – Kullerup, død 1834 8/10, IV  128, 133, ~ husmand Poul Espesen
Rasmusdatter, Mette – Gislev, død 1840 14/7, IV 180, ~ husmand Claus Frederiksen
Rasmusdatter, Johanne – Holme, 1729 27/6, I 34, ~ Laus Slangerup
Rasmusdatter, Johanne – fraskilt, Lindeskov, død 1819 6/9, III 169, fraskilt Clemen Nielsen
Rasmusdatter, Karen – Fjellerup, 30D 1811 13/4, III 131, ~ Niels Nielsen
Rasmusdatter, Karen – Magelund, anm. 1824 8/11, IV 32, 33, ~ husmand Mikkel Andersen
Rasmusdatter, Karen – Lindeskov, død 1833 29/11, IV 104, ~ Hans Justesen
Rasmusdatter, Karen – pige, Kullerup, død 1839 11/11, IV 172, datter af Rasmus Conradsen
Rasmusdatter, Karen Marie – barn, Kullerup, anm. 1831 3/3, IV 77, datter af Rasmus Justsen
Rasmusdatter, Kirsten – Holme, 1753 9/3, I 528, ~ Rasmus Hjulmand
Rasmusdatter, Kirsten – Holme, reg. 1762 7/11, II 100, ~1 Claus Jensen, ~2 Jesper Hansen
Rasmusdatter, Kirsten – Giselv, anm. 1792 28/7, III 12, ~1 Anders Hansen, ~2 Anders Sørensen
Rasmusdatter, Kirsten – enke, Kullerup, 30D 1808 11/6, III 108, efter Rasmus Rasmussen
Rasmusdatter, Maren – Ny Mølle, Ellested, død 1732 2/5, I 93, ~ Rasmus Larsen
Rasmusdatter, Maren – Holme, 1741 30/7, I 215, ~ Rasmus Andersen
Rasmusdatter, Maren – Gislev Holme, anm. 1824 22/9, IV 30, 31, ~ husmand Rasmus Olsen
Rasmusdatter, Maren – pige, Kullerup, død 1839 8/7, IV 167, 173, datter af Rasmus Rasmussen død 1826
Rasmusdatter, Margrete – Gamle Mølle, Ellested, død 1740 reg. 1744 6/12, I 285, ~ møller Peder Thomsen
Rasmusdatter, Mette – Kullerup, død 1834 8/10, IV 128, 133, ~ husmand Poul Espensen
Rasmusdatter, Mette – Fjellerup, død 1834 31/6, IV 129, 130, 135, ~ Lars Andersen
Rasmusdatter, Mette – Gislev, død 1840 14/7, IV 180, ~ husmand Claus Frederiksen
Rasmusdatter, Sophia – Lindeskov, 1745 18/6, I 309, 310, efter Anders Larsen
Rasmussen, Anders – tjenestekarl, Kullerup, død 1833 29/12, IV 109, 136, stifsøn af husmand Peder Mortensen
Rasmussen, Claus – Gislev, reg. 1777 27/2, II 403, ~ Anne Nielsdatter
Rasmussen, Claus – Gislev Holme, død 1836 8/8, IV 155, ~ Christiane Hansdatter
Rasmussen, Conradt – Kullerup, reg. 1814 25/5, III 148, ~1 Charlotte Jørgensdatter reg. 1804 4/8, III 88, ~2 Pedernille Knudsdatter
Rasmussen, Conradt – ungkarl, Kullerup, død 1839 16/8, IV 171, 173, søn af Rasmus Rasmussen død 1826
Rasmussen, Erich – husmand, Magelund, 30D 1790 3/6, III 2, ~1 Sidsel Svendsdatter reg 1764 21/5, II 187, (~1 Peder Madsen), ~2 Johanne Justesdatter (~2 Niels Hansen reg. 1793 16/9, III 23)
Rasmussen, Hans – Holme, husmand og hustru Karen Ibsdatter 1734 10/3, I 124
Rasmussen, Hans – Raundrup, reg. 1772 21/10, II 384, ~ Dorthe Jørgensdatter
Rasmussen, Hans – barn, Gislev, død 1826 28/1, IV 52, søn af husmand Rasmus Christensen
Rasmussen, Hans – husmand, Gislev Holme, anm. 1827 8/4, IV 55, 57, ~1 Christiane Hansdatter reg. 1816 21/10, III 160, ~2 Gjertrud Hansdatter
Rasmussen, Hans – barn, Gislev, anm. 1829 6/5, IV 72, søn af husmand Rasmus Christensen
Rasmussen, Hans – Gislev, død 1834 23/9, IV 126, søn af Rasmus Christensen
Rasmussen, Jacob – Kullerup, død 1833 17/12, IV 106, 109, ~ Gjertrud Larsdatter
Rasmussen, Jacob – Kullerup, anm. 1849 20/2, V 42, søn af Magrete Jacobsdatter
Rasmussen, Jens – tjenestekarl, Kullerup, død 1832 27/7, IV 85, 88
Rasmussen, Jesper – tjener, paa Lykkesholm, 30D 1814 7/5, III 147
Rasmussen, Jørgen – indsidder, Kullerup, 1736 4/7, I 157, ~ M… N…datter
Rasmussen, Jørgen (Greve) – Fjellerup, reg. 1797 6/9, III 50, 53, ~ Gjertrud Christensdatter
Rasmussen, Lars – smed, Kullerup, død 1836 7/3, IV 146, 147, ~1 Maren Christiansdatter død 1833 30/5, IV 95, 98, 107, ~2 Johanne Marie Madsdatter
Rasmussen, Lauritz – Lindeskov, og hans moder Maren Larsdatter reg. 1745 10/6, I 302, 304
Rasmussen, Morten – husmand og smed Lindeskov, anm. 1848 30/11, V 40, 41, ~1 Anne Cathrine Rasmusdatter reg. 1814 27/5, III 149, ~2 Karen Jensdatter
Rasmussen, Niels – Kullerup, 1729 27/6, I 26 og hustru Margrete Pedersdatter
Rasmussen, Ove – husmand, Sandholts Hus, Gislev, anm. 1828 24/11, IV 67, 68, 69, ~ Anne Dorthe Sørensdatter
Rasmussen, Peder – Davidsløkke, 1736 4/7, I 158, ~ Maren Jørgensdatter
Rasmussen, Peder – paa Lykkesholm, men af Krumstrup Gods, død 1759 9/9, søn af salig Rasmus Pedersen i Holme og Else Knudsdatter
Rasmussen, Rasmus – Lindeskov, 1735 17/1, I 148, ~ Maren Lauritzdatter
Rasmussen, Rasmus den ældre – Kullerup, reg. 1770 10/5, II 339, ~ Karen Pedersdatter reg. 1769 4/12, II 338
Rasmussen, Rasmus – Gislev, reg. 1778 31/3, II 434, ~ Maren Hansdatter
Rasmussen, Rasmus – Kullerup, 30D 1805 13/6, III 92, ~ enke Kirsten Rasmusdatter 30D 1808 11/6, III 108
Rasmussen, Rasmus – Kullerup, anm. 1826 24/9, IV 49, 51, ~1 Kirsten Hansdatter 30D 1821 23/2, IV 4, ~2 Anne Conradsdatter
Rasmussen, Stephan – Gislev, 1750 28/1, I 441, ~1 Gertrud Ibsdatter død 1721, ~2 Anna Madsdatter 1730 10/5, I 48, ~3 Maren Hansdatter
Reinholt, Niels Ibsen – Gislev Holme, reg. 1765 25/5, II 214, og hustru Maria Cathrine Jensdatter Qvist
Samuels, Johanne – enke, Gislev, anm. 1759 21/12, II 79, efter Samuel Jacobsen
Schaaning, Jens – Sandager, 1748 8/7, I 388, ~ Margrete Pedersdatter
Slangerup, Lars Pedersen – indsidder, Holme, død 1731 25/7, I 58, 74, ~1 Johanne Rasmusdatter 1729 27/6, I 34, ~2 Anna Hansdatter
Smeltz, Marcus – Gislev, reg. 1764 2/4, II 159, ~ Sinne Pedersdatter
Stephansdatter, Anne Dorthe – Gislev, anm. 1803 16/1, III 81, ~ Christen Stephensen
Stephansdatter, Elsbeth – Kullerup, reg. 1798 30/1, III 56, ~ Niels Mogensen
Stephansdatter, Sophie – pige, Gislev, død 1826 4/5, IV 148, 149, datter af Steffen Jensen død 1829
Stephensen, Anders – husmand, Kullerup, død 1845 8/2, V 26, ~ Maren Mortensdatter
Stephansen, Claus – Gislev, død 1840 29/4, IV 177, 178, ~ Kirsten Hansdatter
Stram, Jens Jacobsen – Sandager, 30D 1758 28/4, II 19, ~1 Maren Hansdatter, ~2 Maren Hansdatter 1752 24/10, I 527, ~3 Anna Hansdatter
Svendsdatter, Sidsel – Magelund, 1764 21/5, II 187, ~1 Peder Madsen, ~2 Erich Rasmussen
Sørensen, Anders – husmand, Gislev, reg. 1766 5/9, II 256, ~ Anna Pedersdatter
Sørensen, Conrath – smedesvend, Kullerup, død 1794 17/10, III 29, 31, 39
Sørensen, Hannibal – smed, Kullerup, reg. 1799 14/5, III 70, ~ Maren Christiansdatter
Sørensen, Morten – barn, Gislev Holme, anm. 1828 21/4, IV 64, søn af husmand Søren Mortensen
Sørensen, Rasmus – husfæster, Holme, reg. 1813 28/10, III 140, ~ Maren Andersdatter
Theodoritzen, Knud – barn, Lindeskov, død 1846 21/12, V 33, søn af Theodoritz Mikkelsen
Theodorusdatter, Anne Cathrine – Lindeskov, anm. 1791 26/2, III 4, ~ husmand Anders Andersen
Theodorusdatter, Kirsten – pige, Lindeskov, reg. 1821 5/4, IV 6
Thomasdatter, Anne – tjenestepige, hos madame Holst i Gislev reg. 1794 24/9, III 28, 29, 40
Thomasdatter, Ane – Gislev Holme, død 1833 21/12, IV 108, 127, 128, 139, ~ husmand Hans Hansen
Thomesen, Peder – møller, Gamle Mølle, Ellested, 1747 16/10, I 350-71, ~ Margrete Rasmusdatter død 1740 reg. 6/12, I 285, 292
Torbensdatter, Ane – Gislev, død 1848 18/3, V 37, ~ Hans Nielsen
Torbensen, Anders – Kullerup, død 1771, ~1 Gjertrud Christiansdatter 1748 2/3, I 382, ~2 Ellen Hansdatter reg. 1759 10/11, II 39, ~3 Elisabeth Stephansdatter
Torbensen, Christopher – Gislev, død 1750 12/4, I 453, ~ Maren Ibsdatter reg. 1779 19/7, II 437 (~2 Mads Jensen)
Torbensen, Jens – Sandager, død 1847 4/3, V 35, ~ Sophie Hansdatter
Torbensen, Niels – husmand, Gislev Holme, reg. 1799 8/3, III 67, 69, ~ Anna Christine Erichsdatter
Tønder, Jens Jacobsen – Gislev, 1760 4/3, II 76, ~ Aplone Ottesdatter
[Østrup] Catharina Jensdatter – Lindeskov, reg. 1767 31/7, II 269, ~ husmand Rasmus Laursen