Odense Byfoged 1911-1913

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1911-1913, Odense
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

A/S Fyns Afholdshotel – konkursbeg., 138, II 145, 153
A/S Jydsk-Fynsk – en gros lager i modevarer, konkursbo, II 36
Abel, Marius Johan Christian – økonom, arveanmeldelse, 6
Absalonsen, Ane Marie Elisabeth – … Helgesen, dødsbo, 405
Absalonsen, Ole – bagermester, dødsbo, II 84
Adamsen, Anders – arbejdsmand, dødsbo, 442
Alliverti, Bernhardt Anthony – dyrlæge, dødsbo, 404
Andersen, Alfred – skomager, konkursbo, 128, 133, II 134
Andersen, Anders – rugbrødbager, dødsbo, II 164
Andersen, Anders Jensen – købmand, dødsbo, II 373
Andersen, Andreas Christian Oluf – tømmersvend, dødsbo, 91
Andersen, Andreas Laurits – dødsbo, II 7
Andersen, Ane (Anna) Lucie – … Christiansen, dødsbo, 307
Andersen, Ane Marie – … Enevoldsen, dødsbo, II 140
Andersen, Anna Margrethe Thomasine Vilhelmine – … Jørgensen, værgebeskikkelse iht. 11.9.1839 § 7, 314
Andersen, Carl Gudmund – arveanmeldelse, 6
Andersen, Caspar Marius – snedkersvend, begært skifte, 78, 79
Andersen, Chr. – gæstgiver, konkursbo II 12, 23, 32, II 42, II 56, 83, II 119, 204, 287, II 293, 350
Andersen, Christian – skibstømrer, dødsbo, 289, 300, II 308, 456
Andersen, Christian – skrædder, dødsbo, 402
Andersen, H. E. – dekoratør, konkursbo, II 36
Andersen, Hans – detaillist, dødsbo og konkursbo, 54, II 54, II 66, 99, 148, 167
Andersen, Hansine Simine – begært skifte, 25, II 38
Andersen, Henriette – … Jacobsen, dødsbo, 398
Andersen, Holger Peter Fritz – cigarmager, dødsbo, 156
Andersen, Jacob – gymnastiklærer, II 29
Andersen, Jens – arbejdsmand, arveanmeldelse, II 5
Andersen, Johanne Marie Christine – … Preuthun, dødsbo, II 118
Andersen, Johanne Marie Kathrine – fabrikarb., dødsbo, II 193
Andersen, Jørgen – kreaturhandler, dødsbo, 132
Andersen, Karen – dødsbo, II 211
Andersen, Karen Marie – … Hansen, dødsbo, 214
Andersen, Karen Marie – … Hansen, dødsbo, II 219
Andersen, Karen Marie – … Nielsen, dødsbo, 172
Andersen, Kirsten – … Larsen, arveanmeldelse, 5
Andersen, Klara – … Bendtzen, skifte, II 437
Andersen, Lars – partikulier, fhv. møllersvend, arveanmeldelse, II 5
Andersen, Lars – væver, dødsbo, 214
Andersen, Lars Christian Adolph – smedemester, dødsbo, 117
Andersen, Maren Kirstine – … Hansen, dødsbo, 59
Andersen, Maren Kirstine – … Jørgensen dødsbo, 71
Andersen, Mariane – … Poulsen, dødsbo, II 8
Andersen, Marie Catrine – enke, og afdøde mand skrædersvend Jørgen Chr. Jørgensen, arveanmeldelse, 6
Andersen, Marie Kirstine – dødsbo, II 71
Andersen, Marie Klausine – … Hansen, dødsbo, II 205
Andersen, Mette Kirstine – … Larsen, dødsbo, 186
Andersen, Niels – skrædersvend, dødsbo, II 75
Andersen, Niels – vognmand, dødsbo, 71
Andersen, Niels Anton – vognmandskarl, dødsbo, II 206
Andersen, Peter Jørgen – vejmand, dødsbo, 7
Andersen, Rasmus – fhv. gaardmand, dødsbo, II 6
Andersen, Rasmus – tømrer, dødsbo, II 57
Andreasen, Cecilie Marie – … Jacobsen, dødsbo, 402
Andreasen, Karen Marie – enke, … Hansen, dødsbo, II 219
Arnetoft, Rasmus Nielsen – fhv. isenkræmmer, konkursbo, 261, 262, 265, 268, 274, 307, 310, II 324, II 352
Asmussen, Hans Christian Juul – dyrlæge, dødsbo, II 230
Assam, O. L. O - konkursbo, 4, II 18, 42, II 52, 75, II 88, II 103, 129, II 148, I 167, II 213, I 287, I 293
Augustinus, Carl Ludvig – købmand, tvangsakkord, II 326, II 240i
Axelsen, Andrea – … Jørgensen, dødsbo, II 323
Bach, Hilmar – retouchør, dødsbo, 427
Bagger, Cathrine Michelle – arveanmeldelse, 5
Bagger, Niels Peter – fhv. murermester, dødsbo, II 311
Baltzer, Hans Theodor – bogbinder, dødsbo, II 164
Bang (Hofman), Louise Nicoline – frøken, dødsbo, 354
Bang, Jens – bankdirektør, arveanmeldelse, II 5
Bang, Maren Petrine – … Christensen, dødsbo, II 102
Banke, Christen Larsen – partikulier, dødsbo, II 379
Bardram, Olaf Thomas – handelsgartner, dødsbo, 20
Bartels, Georgine Wilhelmine – enke, økonom Marius Johan Christian Abel, arveanmeldelse, 6
Bauer, Margrethe Marie Vilhelmine – … Torp, dødsbo, 429
Baumgarten, Carl Oscar – købmand, dødsbo, II 6
Bech, Vilhelm Jensen – snedkersvend, dødsbo, II 392
Becher, Carl Frederik Alexander – garversvend, 231
Berens, Emil Otto August – gørtlermester, dødsbo, 75
Berg, Christian Peter Henrik – direktør og justitsraad, dødsbo, 248
Berg, Jakob Peter Münster – nattevagt, dødsbo, II 14
Berg, Ulrikke – … Hempel, dødsbo, 441
Berthelsen, Camilla Louise – ugift, dødsbo, II 314
Beyer, Dorthea Elise Kirstine – enke, dødsbo, II 21
Beyer, Knudsine Karoline Marie Louise – … Breum, dødsbo, II 44
Bierfreund, Carl Eiler – fabrikant, dødsbo, II 102
Bilgrov, Severine – gift, cigarsorterer Rasmus Rasmussen, dødsbo, II 99
Binderkrantz, Georg – tandlæge, konkursbeg., II 339, 345
Biordt, Caroline Johanne – … Enevoldsen, dødsbo, 222
Blomberg, Emilie Vilhelmine Johanne – … Lyng, dødsbo, II 398
Blædel, Julie Augusta – ugift, dødsbo, 86
Bom, Anna Marie – ugift, dødsbo, II 283
Bom, Henriette Serena Caroline – … Christiansen, dødsbo, 189
Borch, Johanne Marie Wilhelmine – gift, … Jørgensen, arveanmeldelse, 6
Brahm, Ane Amalie Mathilde – … Tranberg, umyndiggørelse, II 240
Brahm, Peter Georg Emil – pastor, dødsbo, 304
Broberg, Hedvig Augusta Juliette – sognepræst Langes hustru, skifte efter hende, dødsbo, 96, II 349
Brorson, Frederikke Christine – enke, og afdøde mand skibsfører I. M. C. T. Ipsen, arveanmeldelse, II 5
Buhl, Anders Chr. Poulsen – fhv. trikotagehandler, dødsbo, II 50, II 179, II 200
Busch, Ane Dorthea – enke, og afdøde smedemester H. Chr. Jensen, arveanmeldelse, 5
Bünger, Marie Henriette – … Andersen, dødsbo, II 214
Bøving, Kirstine Gudrun – arveanmeldelse, 5
Bøving, Preben Theodor Emanuel – herredsfoged, arveanmeldelse, 5
Carlsen, … - skatteinspektør, indbetaling paa skifteextrakt, II 26
Carstensen, Hans Alexander Claudius – handelsrejsende, dødsbo, 310
Christensdatter, Anne Kristine – enke, … Larsen, dødsbo, 81
Christensen, Anders Peder Elias – konkursbo, II 123, I 124, 135, 169, 172, 207, 220, 287, 294
Christensen, Ane Helvig – … Nielsen, dødsbo, 171
Christensen, Ane Kathrine – … Jensen, dødsbo, II 14
Christensen, Ane Kirstine – … Madsen, dødsbo, II 53
Christensen, Christine Petrea – … Petersen, dødsbo, II 117
Christensen, Hans – fhv. vand- og gasmester, dødsbo, II 186
Christensen, Johan Rasmus – vexellerer, dødsbo, II 188
Christensen, Peter – skiferdækker, dødsbo, 102
Christensen, Sidsel Kirstine – … Sørensen, arveanmeldelse, II 4
Christiansdatter, Ane Kristine – … Larsen, dødsbo, II 76
Christiansdatter, Anne Kirstine – … Larsen, dødsbo, II 402
Christiansen, Anna Marie – … Rasmussen, dødsbo, 61
Christiansen, Ib Thorø – dødsbo, II 298
Christiansen, Jesper – kunstdrejer, byskifte, arveanmeldelse 7, dødsbo, II 297
Christiansen, Kirsten – … Andersen, dødsbo, 306
Christiansen, Kristine – … Petersen, dødsbo, 320
Christiansen, Mads – skibsfører, dødsbo, arveanmeldelse II 7
Christofersdatter, Johanne Marie – … Henriksen, dødsbo, II 39
Christoffersen, A. – fru, Kkbeg., Kkbr., II 277, II 279, II 283, 335, II 351, 365, 379, II 383, 451, 462
Christoffersen, Karen Kirstine Albertine – … Bøgedal, dødsbo, II 184
Christophersen, H. A. – skomager, konkursbo, 36
Clausdatter, Kirsten – … Hansen, dødsbo, II 195
Clausen, Claus Henrik – købmand, dødsbo, 443
Clausen, Frederikke – … Schmidt, dødsbo, 305
Clausen, Johan Frederik Thorvald – krigsassessor, dødsbo, II 187
Clausen, Johanne Kirstine – enke, afdøde mand gaardejer og sognefoged Niels Knudsen, arveanmeldelse, 5
Clausen, Mette Christine – … Møller, dødsbo, II 338
Clemmensen, Mette Cathrine – … Nielsen, dødsbo, 400
Corneliussen, Cornelius Marie – frugt- og grønthandler, dødsbo, II 144
Crones, Christian Theodor – fhv. lærer, dødsbo, II 57
Dahl, Jens Christian Egeberg – trafikass., dødsbo, II 407
Dahlstrøm, Ida Alexandrine – … Lorentzen, 70
Danielsen, Caroline – husholderske, … Hansen, dødsbo, II 101
Dannesboe, J. – detaillist, konkursbeg. (bortfalder), II 381, 386, 393
Dannesboe, R. – snedker, andr. om aabning af tvangsakkort, 358, II 375, konkursbo, 355
Davidsen, Jannick – dødsbo, II 411
Demant, Anna Cathrine Pouline – … Østerbye, dødsbo, 8
Dindler, Marie Louise – … Eriksen, dødsbo, arveanmeldelse 7
Dornowille de la Cour, Niels Peter Georg – oberst, dødsbo, 60
Dose, Augusta Amalie – … Ravnkilde, dødsbo, II 155
Dreyer, Johan Nielsen – fhv. møller, konkursbo, 292, II 295, 304, 312, 318
Dreyer, Marie Louise Petrea – … Simonsen, dødsbo, II 237, 240, II 280, 293, II 314, II 448, 452
Dreyer, Stine Marie – … Nielsen, dødsbo, II 323
Dunnveber, Maria Charlotte – enke, dødsbo, II 247
Eckardtsen, Karen – … Larsen, dødsbo, II 181
Edsbjerg, Agnes – dødsbo, 28
Eibye, Rasmus – fhv. købmand, dødsbo, 145
Eilertsen, Joh. F. – urmager, konkursbo, 14
Eis, Bernhardt – garver, dødsbo, 263
Enevoldsen, Jens – arbejdsmand, dødsbo, II 447, II 448
Eriksen, Ane Margrethe Marie – … Sørensen, dødsbo, 374
Eriksen, Ferdinand Valdemar – dragerm., dødsbo, 174
Eriksen, Ingeborg Vilhelmine Christine – … Jensen, beg. skifte, II 298
Eriksen, Ingeborg Vilhelmine Kirstine – … Jensen, dødsbo, II 84
Eriksen, Jens – handelsmand, dødsbo, II 174
Eriksen, Kirstine Marie – dødsbo, 7
Eriksen, Maren Kirstine – … Hansen, dødsbo, II 282
Ernst, Anna Johanne – … Ulrich, dødsbo, 60
Ernst, Eleonora Margrethe Marie – … Jørgensen, dødsbo, II 249
Ernst, Jørgen Peter Løve – handelsrejsende, dødsbo, II 301
Ewald, Jens Knudsen – skibsbygger, dødsbo, 306
Fahnøe, Thora – ugift, arveanmeldelse, 6
Farstrup, Marie Kathrine – … Jensen, dødsbo, II 247
Feldthusen, Hansine Petrine Marie – … Jensen, dødsbo, II 7
Ferrall, Hans Peter Bang – fuldmægtig, dødsbo 226
Foverskov, Andreas Christian – cigarhandler, dødsbo, II 7
Frederiksen, Ane – … Rasmussen, dødsbo, 61
Frederiksen, Ane Kirstine – handelsmand Ejler Jensen, arveanmeldelse, II 6
Frederiksen, Anna Marie – … Nielsen, dødsbo, 185
Frederiksen, Georg Ferdinand – dødsbo, II 60
Frederiksen, Jørgen – detaillist, dødsbo, II 214
Frederiksen, Karen Kirstine – … Frandsen, dødsbo, 7
Frederiksen, Kirsten – … Hansen, dødsbo, II 166
Frederiksen, Knudsine Frederikke –  … Frauen, dødsbo, 193
Frederiksen, Mikkel – smed, dødsbo, II 230
Friis, Hans Christian Gregers – dødsbo, 54, II 62, II 98
From, Lars Peter – bogbindermester, dødsbo, II 158
Fønss, Julius – slagter, dødsbo, 425
Gedde, Emilius – smedemester, dødsbo, II 416, 459
Gedde, Gebhardine Bertha Sophie – frøken, dødsbo, II 333
Glerup, Marie Sophie Birgitte – gift, … Smith, II 71, II 75, 80, 81, II 83, 89, II 91, 98
Gregersen, Birgitte Kathrine (Cathrine) – … Bruun, lavværgebeskikkelse, 44
Grøn, Søren – toldassistent, dødsbo, 7
Grønlund, Anna Dorthea – … Rasmussen, dødsbo, II 331
Grønning, Anna Marie Margrethe – dødsbo, 7
Grønning, P. O. A. – gørtler, konkursbo 2, II 179, 143, II 122, II 87, II 72, 19, II 17
Grønning, Peter Vilhelm Frederik Hansen – smed, dødsbo, 158
Gusmer, Adolph Emil – afløsningsmedhjælper, 6
Gärtner, Johanne Marie – ugift, arveanmeldelse, 6
Hagen, Carl Frederik Christian – lithograf, dødsbo, II 215
Handwerk, Adolfine Vilhelmine – … Hansen, dødsbo, II 457
Hannibalsen, Rasmus – arbejdsmand, dødsbo, II 21
Hansdatter, Ane Kirstine – … Andersen, dødsbo, II 235, 416, II 418
Hansdatter, Else Marie – gift, købmand Niels Christian Nielsen, Odense, dødsbo, II 309
Hansen (kaldet Reipuhr), Karen – ugift, dødsbo, II 391
Hansen Hoff, Anne Margrethe – … Hansen, dødsbo, 132
Hansen Hoff, Christian – bager og brygger, dødsbo, II 59
Hansen, Abelone Kathrine – dameskrædderinde, arveanmeldelse, II 5
Hansen, Albine Kristine Margrethe – … Rasmussen, begært skifte, II 63
Hansen, Anders – smedesvend, dødsbo, II 205
Hansen, Anders Peter – skræddermester, II 457
Hansen, Andersen, Johanne – … Hansen, II 323
Hansen, Ane – … Hansen, dødsbo, 226
Hansen, Ane – … Jensen, dødsbo, 13
Hansen, Ane – … Madsen, dødsbo, 257, 259, 340, 344, II 333, II 336
Hansen, Ane – … Madsen, dødsbo, 357, 310,
Hansen, Ane Dorthea – arveanmeldelse, II 5
Hansen, Ane Kathrine – … Petersen, dødsbo, 442
Hansen, Ane Kirstine – … Jensen, begært skifte, 5
Hansen, Ane Kirstine – enke, og afdøde mand husejer Hans Rasmussen, arveanmeldelse, II 5
Hansen, Ane Margrethe – enke, … Hoff, dødsbo, 132
Hansen, Ane Marie – … Corneliussen, dødsbo, 71
Hansen, Ane Marie – arbejdsmand Jens Andersen, arveanmeldelse, II 5
Hansen, Ane Sophie – … Petersen, dødsbo, 249
Hansen, Anna Kathrine – … Rasmussen, arveanmeldelse, II 6
Hansen, Anna Kirstine – gift, kommis Th. V. Nielsen, dødsbo, II 457
Hansen, Anne Kathrine – … Petersen, dødsbo, II 442
Hansen, Cacius Michael Andreas – bogholder, dødsbo, 347
Hansen, Carl Christian Gottlieb – revisor, dødsbo, 119
Hansen, Carl Peter Kirkmann – umyndiggørelse, 419
Hansen, Cathinka Marie – … Levin, skifte, 36, II 137
Hansen, Christen – købmand, dødsbo, 70
Hansen, Christian Ludvig – støberiarbejdsmand, dødsbo, 259
Hansen, Christian Seyers – dampskibsfører, dødsbo, 19
Hansen, Christian Valdemar – vinhandler, arveanmeldelse, II 5
Hansen, Christoffer – kirkebetjent, dødsbo, 273
Hansen, Dorothea Marie – gift, væver Hans Christian Jensen, dødsbo, 187, II 187
Hansen, Else – … Jacobsen, dødsbo, 175
Hansen, Frederik Julius – kusk, udbetaling paa skifteextrakt, 277
Hansen, Frederikke – … Rasmussen, dødsbo, 7
Hansen, Gustav – sadelmager, dødsbo, II 201
Hansen, Hans – gaardejer, partikulier, dødsbo, 117
Hansen, Hans – købmand, konkursbegæring, 10, II 12, 19
Hansen, Hans – restauratør, dødsbo, 61
Hansen, Hans Arnold – restauratør, dødsbo, II 139
Hansen, Hans Christian – murerarbejdsmand, umyndiggørelse, II 176
Hansen, Hans Christian – partikulier, dødsbo, II 116
Hansen, Hans Jørgen – fhv. lærer, dødsbo, II 424
Hansen, Hans Jørgen – pens. lærer, dødsbo, II 336, II 457
Hansen, Hans Peter – garversvend, dødsbo, 225
Hansen, Hans Peter – malermester, arveanmeldelse, II 5
Hansen, Hans Rasmussen – arbejdsmand, indbet. paa skifteextrakt, II 443
Hansen, Hans Vilhelm – jordarbejder, dødsbo, 130
Hansen, Hansine – gift, … Rasmussen, dødsbo, 33
Hansen, Hansine Petrine – … Hansen, dødsbo, II 459
Hansen, Hedevig Louise – stationsforstander L. Petersen, begært skifte 329, ii 406
Hansen, Jens – arbejdsmand, arveanmeldelse, 6
Hansen, Jens – tømrermester, arveanmeldelse, 5
Hansen, Jens Adolf – fhv. former, dødsbo, II 304
Hansen, Jens Christjan – fhv. skipper, baadfører, dødsbo, II 320
Hansen, Jens Frederik Christian – gæstgiver, dødsbo, 151
Hansen, Jens Peter – partikulier, dødsbo, 453, 454
Hansen, Johanne – enke, … Andersen, dødsbo, 324
Hansen, Johanne Kirstine Jørgensen – dødsbo, 143
Hansen, Johanne Marie – … Hansen, dødsbo, 399
Hansen, Jørgen – arbejdsmand, dødsbo, 165
Hansen, Jørgen – brændevinsbrænder, dødsbo, 15
Hansen, Jørgen – pens. lærer, dødsbo, II 360
Hansen, Jørgen Kampmann – bager, arveanmeldelse, II 6
Hansen, Jørgine Marie – … Sørensen, skifte, 429, II 430
Hansen, Karen kaldet Reipuhr – dødsbo, II 391
Hansen, Karen Kirstine – … Olsen, dødsbo, II 220
Hansen, Kathinka Marie – gift, grosserer Philip Levin, begært skifte, 136, II 137
Hansen, Lars – detaillist, dødsbo, 186
Hansen, Lars – slagteriarb., dødsbo, indbetaling paa skifteextrakt, II 169
Hansen, Lovise Karoline – … Frederiksen, dødsbo, II 374
Hansen, M. Chr. – handlende, konkursbeg., II 106, 125, 130
Hansen, Mads Chr. – detaillist, andr. om aabning og akkordfv. handling, 146, II 161
Hansen, Maren – … Rasmussen, dødsbo, 310
Hansen, Maren Cathrine – … Jacobsen, dødsbo, 464
Hansen, Maren Dorthea – … Hansen, dødsbo, 169
Hansen, Maren Kirstine Elisabeth – gift, grønthandler Søren Nielsen, Odense, dødsbo, 415
Hansen, Marie – ugift syerske, arveanmeldelse, 6
Hansen, Marie Christina – dødsbo, 141
Hansen, Marie Kirstine – … Hansen, dødsbo, 13
Hansen, Marius – handlende, konkursbegæring, 363
Hansen, Mette Kirstine – … Ludvigsen, dødsbo, II 403
Hansen, Niels – fhv. gaardmand, arveanmeldelse, 5
Hansen, Niels – fhv. murmester, dødsbo, II 7
Hansen, Niels – købmand, dødsbo, 86, 94, 107, II 132
Hansen, Niels – partikulier, arveanmeldelse, II 5
Hansen, Niels – restauratør, dødsbo, II 143
Hansen, Niels Chr. – smedesvend, konkursbo, II 23, 32, 65, 69, II 81, II 89, II 103
Hansen, Niels Jacob – fhv. værtshusholder, dødsbo, 354
Hansen, Niels Peder (Peter) – skrædder, konkursbo, 142, 146, 182, II 215, II 241, II 266, II 395, II 457
Hansen, Olga Birgitte – … Schmidt-Classen, dødsbo, II 372
Hansen, Peder Christian – snedker, arveanmeldelse, II 6
Hansen, Peter – arbejdsmand, arveanmeldelse, II 5
Hansen, Peter – møllebygger, arveanmeldelse, 6
Hansen, Poul – fyrbøder, dødsbo, II 165
Hansen, Rasmus – bryggerkusk, dødsbo, II 205
Hansen, Rasmus – husmand og rebslager, begært skifte, II 192
Hansen, Rasmus – mineralvandsfabrikant, dødsbo, 104, II 145, II 179, II 245
Hansen, Sara Kirstine – … Jeppesen, dødsbo, II 7
Hansen, Sofus Celius – fhv. forvalter, II 290, 346
Hansen, Sophie – … Hansen, dødsbo, II 426
Hantons, Louise Helene – modesyerske, dødsbo, 13
Harboe, Fritz Marius – fhv. lærer, dødsbo, II 272
Hartmann, Emilie Marie Louise – … Larsen begært skifte, 22
Hartmann, Karen – … Sørensen, dødsbo, 395
Hartz, Jens Heinrich Edvard – skomagermester, dødsbo, 314
Hassing, Lauritz Teodor – slagtermester, dødsbo, 7
Hassing, Regitze Sophie – dødsbo, II 24
Haugsted, Ellen – datter af fhv. markforvalter Haugsted, umyndiggørelse, 11
Haugsted, Hans Andreas Vilhelm – arkitekt, justitsraad, dødsbo, 339
Haugsted, Henrik Emil – sagfører, dødsbo, 116
Hauptmann, Joseph Albert Steen – dødsbo, 401
Helgesen, Ane Marie Elisabeth – dødsbo, 405
Henningsen, Karen – … Larsen, dødsbo, 261
Henningsen, Marie – frøken, konkursbo, 290, 291, 301, II 344, II 353, 381, 395, 415, II 433, II 453, 463
Henrichsen, Julie Ane Marie – enke, og afdøde mand jernbanebetjent Jørgen Rasmus Henrichsen, arveanmeldelse, 6
Henriksen, Ane Marie – … Nielsen, dødsbo, 261
Henriksen, Ane Marie – gift, tømrer Herman Knudsen, dødsbo, II 155
Henriksen, Anna – … Frederiksen, dødsbo, II 7, beg. skifte, 296
Henriksen, Jacob – fhv. husejer, arbejdsmand, dødsbo, II 388
Henriksen, Karoline Marie Kirstine – dødsbo, II 404
Henriksen, Lea – dameskræderinde, dødsbo, 230
Henriksen, Maren Kirstine – dødsbo, II 210
Henriksen, Marie – … Knudsen, dødsbo, II 153
Henriksen, Sara Kirstine – … Frederiksen, dødsbo, 11, 13, II 35, 36, II 72, II 108, 121, 143, 169, 178, II 179, II 200, II 245, 287
Hermansen, Hans Mathias Emil – bødkersvend, dødsbo, II 304
Hersløvs, Mary Ædine – tjenestepige, dødsbo, 211
Hjordt, Th. Carl Chr. – cyklehandler, konkursbo, 11, II 31, 53, 122, 143, 179, II 200, 287
Hjæresen, Christiane Marie – … Westring, dødsbo, 400
Hjæresen, Jørgen – aftægtsmand, dødsbo, 401
Hoffmann, Johannes Andreas Daniel – opsynsmand, dødsbo, II 398
Holm, Niels – tømrermester, dødsbo, II 6
Holst, Frederik Christian – skomager, konkursbegæring, II 218, II 226, 258, II 269, II 274, 315, II 368, 385, II 389, 406, II 415, II 433, II 453, II 463
Huske, H. P. Nielsen – købmand, akkord, II 422, 435
Hvalsøe, Christopher – fabrikant, skifte, 312, II 320
Høgdal, A. – partikulier, indbetalt paa skifteextrakt, 25
Ibsen, Mariane – … Sørensen, begært skifte, 5
Ipsen, Clara Margrethe Marie Elise – dødsbo, II 171
Ipsen, J. M. C. T. – skibsfører, arveanmeldelse, II 5
Iwers, Niels Frederik – kordegn, dødsbo, 90
Jacobsen, Ernst Valdemar – bager, konkursbo, II 348, 350, 354, II 366, II 409
Jacobsen, Hans Jørgen – kontrollør, dødsbo, 7
Jacobsen, Ingeborg – dødsbo, 156
Jacobsen, Jacob – partikulier, dødsbo, 79
Jacobsen, Johan Gerhard – købmand, dødsbo, 248
Jacobsen, Olga Elisabeth Marie – dødsbo, 320
Jacobsen, Poul – træskomand, dødsbo, II 217, II 325, 357, II 383
Jacobsen, Rasmus – tømrermester, dødsbo, 207
Jensen, Amalie Margrethe Johanne Jensine – … Jørgensen, dødsbo, 119
Jensen, Ane Kirstine – … Nielsen, dødsbo, II 282
Jensen, Ane Margrethe Nielsine – … Mortensen, dødsbo, II 150
Jensen, Anna Kirstine – … Døcker, dødsbo, 8, 385
Jensen, Anne Kathinka – … Nielsen, dødsbo, 33
Jensen, Bertha Dorthea – … Hansen, dødsbo, II 206
Jensen, Christen – fragtmand, begært skifte, 5
Jensen, Christian Peter – detaillist, konkursbo, 173, II 189, 204, II 207, 208, II 220, II 222, 227, II 229, 233, 242, II 252, 267, 269, II 274, 279, 300, 303
Jensen, Clara Augusta – enke, … Jørgensen, dødsbo, II 459
Jensen, Eiler – handelsmand, arveanmeldelse, II 6
Jensen, Frands Christian Jensen – dødsbo, II 20
Jensen, H. Chr. – smedemester, arveanmeldelse, 5
Jensen, Hans – fhv. brændevinsbrænder, dødsbo, 175
Jensen, Hans – fhv. husmand, dødsbo, II 291
Jensen, Hans – husmand, dødsbo, II 299
Jensen, Hans – murmester, dødsbo, 141
Jensen, Inger Marthea Kathrine – dødsbo, II 299
Jensen, Jens Chr. – pedel, dødsbo, II 131
Jensen, Jens Chr. Kolding – konkursbegæring, II 7, 30, 43, II 65, 97, 128, 161, II 212, 241, II 265, II 278, II 297, 312, 330, 351, II 364, 403
Jensen, Jens Johan Frederik Leopold – købmand, dødsbo, 185
Jensen, Jens Peter Adolph – detaillist, konkursbo, 168
Jensen, Jensine Caroline Martine – ugift, genoptaget bo, II 431
Jensen, Jørgen – fhv. brygger og maltgøre, dødsbo, 227
Jensen, Karen Kirstine – enke, og afdøde mand arbejdsmand Peter Hansen, arveanmeldelse, II 5
Jensen, Lars Jacob – glasværksarbejder, dødsbo, II 89
Jensen, Lars Peter – droskekusk, dødsbo, II 260
Jensen, Maren – … Larsen, dødsbo, 371, 407, 408
Jensen, Maren – … Olsen, dødsbo, II 273
Jensen, Marie – enke, … Thrane, dødsbo, II 133
Jensen, Marie Kirstine – … Lund, dødsbo, 248
Jensen, Marie Kirstine – enke, og afdøde mand partikulier Martin Jensen, arveanmeldelse II 6
Jensen, Nicoline – … Nielsen, dødsbo, II 61
Jensen, Niels Christian – pens. lærer, dødsbo, 230, 338
Jensen, Nielsine – … Fønss, dødsbo, 373
Jensen, Peter – bademester, dødsbo, 304
Jensen, Peter – murersvend, dødsbo, 7
Jensen, Peter – typograf, dødsbo, II 90
Jensen, Rasmus – arbejdsmand, arveanmeldelse, 6
Jensen, Rasmus – skrædder, konkursbo, 125
Jensen, Rasmus – snedker, dødsbo, II 332
Jensen, Stine – … Petersen, dødsbo, 426
Jensen, Tilla – … Nielsen, dødsbo, 347
Jensen, Viggo Laurits Peter – skomager, konkursbo, II 255, 265, 350
Jentzsch, Carl Christian Ernst – privatier, dødsbo, 224
Jeppesen, Ane Margrethe – … Larsen, dødsbo, 92
Jeppesen, Dorthea Marie – … Andersen, dødsbo, 140
Jeppesen, H. P. – købmand, konkursbo, II 270
Jeppesen, Hans – fhv. købmand, dødsbo, 333
Jeppesen, Karen Marie – … Larsen, dødsbo, 7
Jeppesen, Kirsten – … Andersen, dødsbo, II 352
Jespersen, Niels Peter – bødker, dødsbo, II 6
Johansen, Ane Sophie – … Dindler, dødsbo, II 211
Johansen, Ane Sophie – dødsbo, II 211
Johansen, Hedvig Sofie – … Jørgensen, dødsbo, 106
Johansen, Jørgen – købmand, dødsbo, 375
Johnson, Ida Frederikke Georgine – … Osterhammel, dødsbo, 63
Juul, Niels – arbejdsmand, dødsbo, II 397
Jørgensdatter, Anna – … Andersen, dødsbo, II 19
Jørgensen, Ane Marie – … Petersen, dødsbo, II 7
Jørgensen, Ane Marie – dødsbo, 237, II 428
Jørgensen, Ane Marie – rengøringskone, dødsbo, 209, 237, II 345, 346, 439
Jørgensen, Ane Marie – ugift, arveanmeldelse, II 5
Jørgensen, Anna Margrethe – dødsbo, … Møller, II 403
Jørgensen, Anna Margrethe – enke, … Blad, dødsbo, II 131
Jørgensen, Bertel Peter – pens. oversergent, dødsbo, II 6
Jørgensen, Christian Claudius – købmand, dødsbo, II 101
Jørgensen, Gertrud – enke, og afdøde mand arbejdsmand Jens Hansen, arveanmeldelse, 6
Jørgensen, Hans Peter – jordarbejdsmand, dødsbo, II 396
Jørgensen, Johanne – … Christensen, dødsbo, II 273
Jørgensen, Johanne Cecilie – dødsbo, II 450
Jørgensen, Johanne Kirstine – enke, … Hansen, dødsbo, 143
Jørgensen, Jørgen – detaillist, konkursbo, II 36
Jørgensen, Jørgen Christian – skrædersvend, arveanmeldelse, 6
Jørgensen, Kirsten – … Christensen, dødsbo, II 6
Jørgensen, Kirstine – … Petersen, dødsbo, II 7
Jørgensen, Lars – partikulier, arveanmeldelse, 6
Jørgensen, Larsine – fabriksarbejderske, dødsbo, 450
Jørgensen, Laura Marie – arveanmeldelse, II 5
Jørgensen, Maren Margrethe – fabriksarbejderske, dødsbo, II 24
Jørgensen, Margrethe – enke efter ekviperingshandler Axel Larsen, særbo og fællesbo, II 352, II 357
Jørgensen, Marie Kirstine – enke, og afdøde mand partikulier Martin Jensen, arveanmeldelse, II 6
Jørgensen, Niels Peter – fhv. skolebestyrer, 7
Jørgensen, Oskar – skomagersvend, dødsbo, II 374
Jørgensen, Stephan – fhv. lærer, dødsbo, 282
Jørgensen, Vilhelmine Amanda – dødsbo, 160
Kaufmann, Herman Isak – cigarmager, dødsbo, 211
Kelsen, P. – snedker, konkursbo, 54
Kjerulff, Karen Marie – enke, … Boch, dødsbo, 283
Kjølbye, W. M. – fotograf, dødsbo, 37
Klausen, Jacob – partikulier, dødsbo, II 158
Knudsen, Anders – fhv. maskinarbejder, dødsbo, II 93
Knudsen, Andreas – gaardejer, dødsbo, 134
Knudsen, Ane – … Rasmussen, dødsbo, II 275
Knudsen, H. P. – snedkermester, konkursbegæring, II 192, 181
Knudsen, Hans – arbejdsmand, dødsbo, II 443
Knudsen, Jørgen – gaardskarl, dødsbo, II 404
Knudsen, Jørgen Carl Frederik – dødsbo, II 142
Knudsen, Lars Christian – boelsmand, dødsbo, 311
Knudsen, Mads Erik – arbejdsmand, dødsbo, 426
Knudsen, Maren Kirstine – fhv. husholderske, arveanmeldelse, 6
Knudsen, Maren Thomasine – … Hansen, 111, II 100
Knudsen, Niels – gaardejer og sognefoged, arveanmeldelse, 5
Krag, Johan Frederik Sigismund Møsting – pastor, dødsbo, 305
Krag, Karine – enke, og afdøde mand bankdirektør Jens Bang, arveanmeldelse, II 5
Kristoffersen, Christian Vilhelm – købmand, dødsbo, II 33
Krøyer, Joachim Wilhelm – pastor emer., dødsbo, 409
Küster, Adolf Georg Vilhelm – proprietær, dødsbo, II 338
Kähne, Niels Olaf Panduro Hansen – marskandiser, dødsbo, 7
Kølle, Adrian Emil – skrædermester, dødsbo, II 224
la Cour, Christine Charlotte Dornorwille – dødsbo, 458
Lang, Christine – … Lund, dødsbo, II 426
Lantow, Johann Friedrich Christoph – pensionist, arveanmeldelse, 6
Larsdatter, Kirstine – … Mortensen dødsbo, 310
Larsdatter, Kirstine – enke, … Hansen, dødsbo, 402
Larsen, Ane Kirstine – … Hansen, dødsbo, 222
Larsen, Ane Margrethe – enke, … Holm, dødsbo, II 95
Larsen, Bodil Marie – … Mathiesen, dødsbo, II 6
Larsen, Gertrud – … Rasmussen, dødsbo, 353
Larsen, Grethe – … Rasmussen, dødsbo, II 272
Larsen, H. L. – politibetjent, konkursbo, 313, II 318, 325
Larsen, Hans – tømrersvend, dødsbo, II 33
Larsen, Hans Chr. – tømrer og detaillist, dødsbo, II 7
Larsen, Hans Christian – lagerarbejder, dødsbo, 137
Larsen, Hans Marius – gartner, oph. af myndighedsdekret, II 276
Larsen, Hans Marius – umyndiggørelse, 26
Larsen, Hans Simon – baadfører, dødsbo, 7
Larsen, Jeppe Møller – dødsbo, 7
Larsen, Johanne – … Christensen, dødsbo, 14
Larsen, Jørgen – arbejdsmand, dødsbo, 166
Larsen, Jørgen – partikulier og fhv. restauratør, dødsbo, 272
Larsen, Karen – … Johansen, dødsbo, 99
Larsen, Karen – … Rosbach, dødsbo, II 7
Larsen, Karoline Kirstine– … Larsen, dødsbo, 399
Larsen, Kirstine – … Hansen, dødsbo, 402
Larsen, Kirstine – … Larsen dødsbo, 9
Larsen, Lars – kulmaaler, dødsbo, II 215
Larsen, Lars Chr. – skifte, II 389
Larsen, Lauritz Wilhelm – kok, dødsbo, 102
Larsen, Maren – enke, … Knudsen, dødsbo, II 237
Larsen, Marie Cathrine Frandsine – … Rasmussen, dødsbo, 286, 295, II 108
Larsen, Marie Kirstine – … Nielsen, arveanmeldelse, 6
Larsen, Niels – partikulier, dødsbo, II 244, II 256, 316, II 413
Larsen, Niels Knudsen – købmand, skifte, 421, 429
Larsen, Nielsine – … Madsen dødsbo, II 175
Larsen, Peter – laboratoriearbejder, dødsbo, 7
Larsen, Petra Kirstine – … Andersen, dødsbo, 250
Larsen, Petrine – gift, … Nielsen, arveanmeldelse, II 5
Larsen, Rasmus – kasserer, dødsbo, II 122
Larsen, Rasmus – mineralsvandsfabrikant, dødsbo, 319
Larsen, Rasmus – skovfoged, arveanmeldelse, 5
Larsen, Samuel Andreas – mineralvandsfabrikant, dødsbo, II 259
Larsen, Vilhelm Lauritz – kok, dødsbo, 154
Levy, Martin – detaillist, konkursbo, II 36
Lindberg, Thora Petrea - enke, … Johnsen, dødsbo, II 95
Lindegaard, Hansine Marie – gift, smedemester Carl Casper Dindler, dødsbo, II 150
Lindstrøm, Selma Augusta – ugift, dødsbo, II 322
Lollesgaard, Petrea Frederikke – enke, og afdøde mand forpagter Niels Theodor Møller, arveanmeldelse, II 6
Lorentsen, Ane Christine – … Christensen, dødsbo, II 391
Lorentsen, Cecilie Hansine – … Larsen, dødsbo, 306
Lorentzen, Carl Christian Theodor – partikulier, dødsbo, 111
Lorentzen, Jensine – enke, gaardejer Jens Hansen, II 79
Lorentzen, Vilhelmine Augusta – … v. Spreckelsen, dødsbo, 3, 16
Ludevig, Elise Katharine (Catharine) Vilhelmine – … Christensen, dødsbo, 388
Ludvigsen, Peter – fraskilt, gasværksarbejder, dødsbo, 90
Lumbye, Thora Rosalie Christine – malermester, Niels Hansen Aagaard, arveanmeldelse, II 6
Lund, Ingeborg Augusta – gift, bogholder Rasmussen, Odense, dødsbo, II 32, II 441??, 442??, 450
Lund, P. G. – murmester, og afdøde hustru Marie f. Michelsen, arveanmeldelse, II 4
Lund, Rasmus Peter Andersen – staldforpagter, dødsbo, 399
Lundberg, Louise Laurine – … Schmidt, dødsbo, II 168
Lunde, Knud – fhv. gaardejer, dødsbo, II 346
Lüders, Johan Jacobe – teaterkontrollør, dødsbo, 353
Lützløft, Ellen Cornelie – … Grüner, dødsbo, 159
Løngreen, Johan Gustav – sagfører, dødsbo, 283
Madsdatter, Anna Kathrine – … Hansen, dødsbo, 247
Madsdatter, Maren – … Jensen, dødsbo, 37, II 38, II 47, II 56
Madsen, Dorthea – … Lange, dødsbo, 373
Madsen, Frederik Jørgen Peter – skomager, dødsbo, II 249
Madsen, Hans – glasværksarbejder, dødsbo, 14
Madsen, Hans Peter – sadelmager, dødsbo, 333
Madsen, Karen – syerske, dødsbo, 41
Madsen, Karen Marie – … Andersen, dødsbo, II 332
Madsen, Karen Marie Petersen – gift, husejer Hans Pedersen Holbæk, Odense, dødsbo, 392
Madsen, Mads Jørgen – dødsbo, II 39
Madsen, Mette Kirstine – skibsfører Niels Christiansen, Odense, dødsbo, II 221
Madsen, Niels – landmand, dødsbo, II 80
Madsen, Niels Rasmus – murerarbejdsmand, dødsbo, II 249
Madsen, Peter E. – købmand, konkursbegæring fortsættes 63, II 68, 72, II 78, 80, konkursbo 82, II 82, 87, II 96, 139, II 161, II 212, II 223, II 228, 243, 254, II 271, 294, II 301, 318, 325, II 335, II 351, II 365, 394, II 455
Madsen, Rasmine – … Hansen, dødsbo, 201
Madsen, Rasmine – … Stolberg, dødsbo, II 40
Madsen, Vilhelmine Kirstine – … Hansen, dødsbo, 392
Maegaard, Hans Lauris Knudsen – gørtler, dødsbo, II 306
Majbom, Anders Marius – æggehandler, dødsbo, 391
Mangor, J. H. G. – herredsfoged, dødsbo, II 234
Mathiasen, Maren – … Jensen, dødsbo, 195
Mathiasen, Sofus Christian Victor – købmand, dødsbo, 460
Mazanti, Johanne Marie Therese – … Lange, dødsbo, 124
Meinertsen, Maren – gift, … Henningsen, dødsbo, 460
Mervolde, Augusta Edzardine v. d. – … Ingerslev, dødsbo, II 458
Michaeli, Johannes August – skrædermester, dødsbo, 348
Michaelsen, Peter Christian – arbejdsmand, dødsbo, 144
Michelsen, Marie – og murm. P.G. Lund, arveanmeldelse, II 4
Mikkelsen, Frederik Martin – bødkermester, dødsbo, 319
Mikkelsen, Frederikke Caroline Christiane – … Pelck, dødsbo, II 427
Milling, Jacob Christian – maskiningeniør, dødsbo, II 238
Mortensen, Ane Kirstine – … Hansen, dødsbo, 231
Mortensen, Karen – enke, … Andersen, dødsbo, 94
Mortensen, M. P. – fabrikarbejder, dødsbo, 7
Mortensen, Martha Jensine – gift, opsynsmand Andreas Hansen Iversen, dødsbo, II 41
Mortensen, Niels Valdemar – snedkersvend, dødsbo, 392
Mortensen, Sophie Camilla – … Steen, dødsbo, II 6
Mourad, Julie Pouline Reinholdine – dødsbo, 428
Mouritzen, Maren Cathrine – … D., dødsbo, 397
Møller, Antoinette – … Møllmann, dødsbo, II 374
Møller, Constance Emma – … Jørgensen, dødsbo, II 211
Møller, J. P. N. – detaillist, konkursbo, II 72, II 87, 129, II 142
Møller, Marie Andrea – … Olsen, dødsbo, II 188
Møller, Niels Teodor – forpagter, arveanmeldelse, II 6
Møller, Niels Vilhelm – partikulier, dødsbo, 215
Møller, Søren Christoffersen – værtshusholder og købmand, dødsbo, II 388
Møller, Ursaline – … Rasmussen, arveanmeldelse, II 5
Mølsted, Chr. – detaillist, konkursbo, 110, II 129, 154, II 177, 207, II 223, II 252, II 301, II 335, II 378, 410, 439, 463
Mørch, Karen Jacobsen – … Hansen, dødsbo, 140
Maaløe, Johanne – kommunelærerinde, dødsbo, 323
Nehammer, Sophie Frederikke Rebena Petrine – … Arntz, dødsbo, 85
Nickolin, Axel Thorvald – kaptajn, dødsbo, II 24
Nielsdatter, Ane – dødsbo, II 141
Nielsdatter, Karen – … Hansen, dødsbo, 149
Nielsdatter, Karen – enke, og afdøde mand maskinmester Lars Hansen, skifte, 254
Nielsen, Abelone Marie Magdalene – … Christensen, udbetaling paa skifteattest, II 201
Nielsen, Anders – fhv. landmand, dødsbo, 362, 444
Nielsen, Anders – gaardejer, dødsbo, begært skifte, II 202
Nielsen, Anders Peter – fornikler, dødsbo, 46
Nielsen, Andreas Peter – fornikler, 118
Nielsen, Ane – … Olsen, dødsbo, II 397
Nielsen, Ane Marie – … Willer, dødsbo, 187
Nielsen, Anna Barbara Petrine – … Rosenvinge, II 117
Nielsen, Anna Marie – … Caspersen, dødsbo, 230
Nielsen, Anton Nicolaj – grosserer, dødsbo, 443
Nielsen, Bine Hansine – … Petersen, dødsbo, 7
Nielsen, Caroline Marie – … Hansen, dødsbo, II 363
Nielsen, Dorthea – … Rasmussen, dødsbo, II 248
Nielsen, Dorthea – … Scherling, dødsbo, 7
Nielsen, Else Marie – … Rasmussen, 176
Nielsen, Hans Christian – bogholder, dødsbo, 201
Nielsen, Hans Christian – maler, dødsbo, 272
Nielsen, Hans Olsen – værtshusholder, arveanmeldelse, II 5
Nielsen, Hansine Frederikke – … Banzon, dødsbo, II 458
Nielsen, Jens Chr. – konkursbo, 105, II 179, 201, II 205, II 245, II 287
Nielsen, Jørgine Marie – … Gormsen, dødsbo, 220, skifte, II 429, II 431
Nielsen, Karen – … Hansen, skifte, 254
Nielsen, Karen – arveanmeldelse, 5
Nielsen, Karen Dorthea – enke og afdøde mand tømmermester Jens Hansen, arveanmeldelse, 5
Nielsen, Karen Marie – … Andersen, dødsbo, 95
Nielsen, Karen Marie – … Laursen dødsbo, II 460
Nielsen, Kirsten Karen Marie – … Jacobsen, dødsbo, 188
Nielsen, Klaus Lauritz – toldklarerer, dødsbo, 150
Nielsen, Knud – arbejdsmand, dødsbo, II 319
Nielsen, Lars – fhv. lærer, dødsbo, 239
Nielsen, Lars – sporskifter, dødsbo, 389
Nielsen, Lars Christian – fhv. gaardmand, arveanmeldelse, 5
Nielsen, Lars Christian – smed, dødsbo, 156
Nielsen, Maren – … Larsen dødsbo, 21
Nielsen, Maren Johanne – gift, banearbejder Anders Hansen, dødsbo, 145
Nielsen, Maren Kathrine – vaskeriejerske, dødsbo, 458
Nielsen, Mariane – … Hansen, dødsbo, 7
Nielsen, Marie Dorth.. – … Jensen, dødsbo, II 85
Nielsen, Marie Kirstine – … Larsen, arveanmeldelse, 6
Nielsen, Niels – partikulier og fhv. møller, dødsbo, 381
Nielsen, Niels Carl – handelsrejsende, dødsbo, 7
Nielsen, Niels Chr. – skomagermester, dødsbo, 165
Nielsen, Niels Christian – fhv. købmand, dødsbo, II 311
Nielsen, Niels Christian Valdemar – uldspinder, dødsbo, 7
Nielsen, Niels Peter Maegaard – købmand, dødsbo, 217
Nielsen, Nielsine Caroline – … Hansen, dødsbo, 286
Nielsen, Peter – landmand, dødsbo, II 260
Nielsen, Petrine – … Madsen, dødsbo, 24
Nielsen, Rasmus – detaillist, begært skifte, II 92
Nielsen, Sidsel Marie – … Larsen, dødsbo, II 330, 367
Nielsen, Sofie – … Mortensen, dødsbo, II 388
Nielsen, Steffen Emil – købmand, konkursbo, II 124
Nikolaisen, Peter Vilhelm – skomager, dødsbo, II 85
Nissen, Ane Margrethe – enke, og afdøde mand skovfoged Rasm. Larsen, arveanmeldelse, 5
Nommels, Carl Vilhelm Julius – læge, dødsbo, II 238
Olesen, Anna Maria Christiane – … Lillelund, dødsbo, II 26, 27, 36, 57, II 53, II 200, 240, II 245, II 380
Olivarius de Fine, Ida Pavline Albertine – dødsbo, 134
Olsen, Ane Marie – … Hansen, arveanmeldelse, II 6
Olsen, Ane Marie – snedker Peter Christian Hansen, arveanmeldelse, II 6
Olsen, Ane Mathea Hansine Petrine – dødsbo, 41
Olsen, Dorthea Jensine Marie - … Andersen, dødsbo 428
Olsen, Hans – arbejdsmand, dødsbo, 159
Olsen, Jørgen – portør, dødsbo, 405
Olsen, Jørgen Gomme – fhv. maskinarbejder, dødsbo, II 381
Olsen, Peder – gift, murer, arveanmeldelse, 6
Olsen, Vilhelm Johan Frederik – fhv. guldsmed, dødsbo, 364
Olufsen, Caroline – … Bindner, dødsbo, 398
Ottosen, Hans – snedker, dødsbo, II 400
Overgaard, Jens Hansen – vævesvend, dødsbo, II 40
Paludan, Petrine Frederikke Hansine – … Krag, dødsbo, 7
Panduro, Christian – kapt., skomagermester, dødsbo, 375
Pardahl, Niels Peter – postkontrollør, dødsbo, 392
Pedersdatter, Anne Dorthea – … Jespersen, dødsbo, II 389
Pedersen, Ane Kirstine – … Nielsen, arveanmeldelse, II 5
Pedersen, Ane Marie – … Petersen, dødsbo, 427
Pedersen, Elise – … Sørensen, arveanmeldelse, II 6
Pedersen, Hilma Amanda – … Thørner, konkursbo, 43, II 46, II 122, 179
Pedersen, Julius Anton Kingo – købmand, arveanmeldelse, II 4
Pedersen, Kirstine – frøken, konkursbegæring, 50, 55, II 61, 67, II 69
Pedersen, Kr. E. – konkursbegæring (fortsættes), II 45, i 48, II 51, II 55, 62, 67, II 69, 75, II 79, 82, II 83
Pedersen, Niels Peter – tømrersvend, dødsbo, II 225
Pedersen, Peder – fhv. slagtermester, dødsbo, 34, 112, 123, II 145, 197, II 200, II 201, II 203, II 245
Pedersen, Rasmus – rentier, dødsbo, II 13
Pedersen, Rasmus Jørgen – fhv. bagermester, dødsbo, 388
Pedersen, Thomasine Jacobine Kathrine Elisabeth – … Frandsen, dødsbo, 84
Pelck, Ragnhild Alvilda Camilla – … Møller, dødsbo, II 397
Petersen, Adolphine Vilhelmine – dødsbo, II 140
Petersen, Anders – mursvend, dødsbo, II 144
Petersen, Ane – … Jørgensen, dødsbo, II 324
Petersen, Ane Marie Hansine – … Hansen, dødsbo, 221
Petersen, Ane Martine – frasepareret, … Larsen, arveanmeldelse, 6
Petersen, Ane Sophie Fritze Johanne – … Steffensen, dødsbo, 274
Petersen, Anna Mathilde Andrea – … Hansen, dødsbo, II 406
Petersen, Anna Sofie Laura – syerske, dødsbo, 347
Petersen, Carl – skomagermester, dødsbo, 102
Petersen, Caroline Hansine Wilhelmine – … Møller, dødsbo, II 6
Petersen, Christian – detaillist, konkursbo, II 1, 17, 31, II 216, II 287, II 293
Petersen, Elise – … Sørensen, arveanmeldelse, II 6
Petersen, Emma Malvine – graver J. Andersen, dødsbo, II 185
Petersen, Emma Petrea – dødsbo, II 260
Petersen, Frederik Christian – urtemand, dødsbo, II 90
Petersen, Frederik Erik – fhv. postbud, dødsbo, II 9
Petersen, Frederik Severin – pens. lærer, dødsbo, II 186
Petersen, Georg Sofus James – kasserer, arveanmeldelse, 5
Petersen, Hanibal Henrik – bogholder, dødsbo, 131
Petersen, Hans – ekviperingshandler, dødsbo, 320
Petersen, Hans Jørgen – skibsfører, dødsbo, 273
Petersen, Hans Peter – skomagermester, dødsbo, II 29
Petersen, Heinrich Svend Martin – dødsbo, II 139
Petersen, Henrik Rübner – handelsrejsende, dødsbo, 323
Petersen, Johanne – … Andersen, dødsbo, 354
Petersen, Johanne – … Hansen, dødsbo, 58
Petersen, Johanne – … Olesen, dødsbo, 373
Petersen, Johanne Kirstine – … Christensen, dødsbo, 374
Petersen, Johanne Laurette Frederikke – … Mortensen, dødsbo, II 7
Petersen, Johanne Sophie – … Olsen, dødsbo, 7
Petersen, Karen Elisabeth Marie – tømrer Niels Andersen, Hans Tausensgade 19, Odense, dødsbo, 56
Petersen, Karoline Kirstine – gift, arbejdsmand Carl Thorvald Larsen, dødsbo, 260
Petersen, Karoline Vilhelmine Hansine – … Møller, skifte, II 233, II 235, II 246
Petersen, Kr. E. – konkursbegæring, 89, 98, II 105, 120
Petersen, Lars – isoleringsmand, dødsbo, II 156, II 218, 219, 237, II 237
Petersen, Lars – murersvend, dødsbo, II 225
Petersen, Lars – partikulier, dødsbo, II 185
Petersen, Maren Hansen – … Hyllegaard, dødsbo, 221
Petersen, Maren Kirstine – … Hansen, dødsbo, 182
Petersen, Mathea Charlotte Kingo – enke, og afdøde mand smedemester Hans Peter Wittrock, arveanmeldelse, II 5
Petersen, Mette – enke, og afdøde mand bager Jørgen Kampmann Hansen, arveanmeldelse, II 6
Petersen, Morten – tømrermester, dødsbo, II 144
Petersen, Niels – fhv. gaardejer, arveanmeldelse, II 5
Petersen, Niels – skomagermester, dødsbo, II 7
Petersen, Niels Algreen – bogbinder, dødsbo, 390
Petersen, Niels Frederik – cigarmager, dødsbo, II 427
Petersen, Nielsine Vilhelmine Marie – … Poulsen, dødsbo, II 203
Petersen, Peter – snedkermester, konkursbegæring, II 187, konkursbo, II 187, 202, 228, II 242, II 253, 317, 457
Petersen, Peter – urmager, dødsbo, II 428
Petersen, Petrine – … Nielsen, dødsbo, 156
Petersen, Petrine Frederikke – … Larsen, dødsbo, II 58
Petersen, Rasmine – … Westring, arveanmeldelse, II 6
Petersen, Rasmus – væver, arveanmeldelse, II 5
Petersen, Sara – … Rasmussen, dødsbo, II 464
Petersen, Svend Bender – lærer, dødsbo, II 306
Petersen, Valdemar August – skrædder, arveanmeldelse, 6
Petersen, Vilh. – entreprenør, konkursbo, II 461
Peterson, Johanne – … Olesen, dødsbo, 373
Potter, Robert – partikulier, arveanmeldelse, 5
Poulsen, Caroline – … Hansen, dødsbo, II 194
Poulsen, Hans Chr. – handelsrejsende, dødsbo, 175
Poulsen, Kirsten Marie – … Møller, dødsbo, 76
Poulsen, Rasmus – murermester, konkursbo (sluttet), II 2
Raecker, Sofie Charlotte Wilhelmine Dorthea – enke, og afdøde mand pensionist Johann Friedrich Christoph Lantow, arveanmeldelse, 6
Ramsøe, Alfred Emil – partikulier, arveanmeldelse, 6
Rasmussen, Abelone – … Hansen, dødsbo, 260
Rasmussen, Abelone Frederikke – … Jespersen, dødsbo, 250
Rasmussen, Amalie – arveanmeldelse, 5
Rasmussen, Anders – fhv. savskærer, dødsbo, 40
Rasmussen, Ane Cathrine – … Larsen lavværgebeskikkelse, 166
Rasmussen, Ane Marie – … Jensen, dødsbo, 7
Rasmussen, Anna Kathrine – enke, … Hansen, arveanmeldelse II 6
Rasmussen, Anne Kathrine – … Johansen, dødsbo, II 323
Rasmussen, Anne Marie – … Spøhr, dødsbo, 15
Rasmussen, Christen – togfører, dødsbo, 7
Rasmussen, Christian – snedkermester, dødsbo, 449
Rasmussen, Christian Jørgen – fhv. detaillist, dødsbo, 200
Rasmussen, Claus – fhv. tømrer, dødsbo, 250
Rasmussen, Frederik – fhv. smedemester, dødsbo, 459
Rasmussen, Hans – husejer, arveanmeldelse, II 5
Rasmussen, Hans – slagteriarbejder, dødsbo, II 324
Rasmussen, Hans Chr. – fhv. købmand, dødsbo, 7
Rasmussen, Hansine – … Madsen, dødsbo, II 20
Rasmussen, Johanne – … Nielsen, dødsbo, II 401
Rasmussen, Julius Laurits – borteblevne, dødsbo, II 263, II 393, II 410
Rasmussen, Jørgen – partikulier, dødsbo, 333
Rasmussen, Karen – … Jensen, dødsbo, II 225
Rasmussen, Karen Marie – syerske, dødsbo, 134
Rasmussen, Maren – … Hansen, dødsbo, II 155
Rasmussen, Maren – … Jørgensen, dødsbo, 20
Rasmussen, Maren Kirstine – Carlsen, dødsbo, II 282
Rasmussen, Mette Marie – … Hansen, dødsbo, 60
Rasmussen, Nicolaj Bartram – tømrer, dødsbo, II 273
Rasmussen, Niels – tømrer, dødsbo, 196, II 180, 123, II 113, II 27
Rasmussen, Niels Peter – kusk, dødsbo, 348
Rasmussen, Peter – restauratør, dødsbo, 211
Rasmussen, Peter Christian – fhv. detaillist, dødsbo, II 153
Rasmussen, Rasmus – daglejer, dødsbo, 91
Rasmussen, Rasmus – fhv. daglejer, II 382
Rasmussen, Rasmus – gæstgiver, dødsbo, 84
Rasmussen, Rasmus Hansen – murer…, dødsbo, 332
Rasmussen, Rasmus Steffen – fhv. sadelmagermester, dødsbo, 238
Rasmussen, Sidse Marie – … Grundtmann, dødsbo, II 221
Rasmussen, Sophie Caroline – … Nielsen, dødsbo, 150
Ravens, Carl Nicolai – blomstergartner, dødsbo, 7
Rieke, Frederik Heinrich Vilhelm – bagermester, dødsbo, 332
Roe, Niels Johannes – fhv. skomagermester, partikulier, dødsbo, II 347
Romoes, Niels Peter Nielsen – tjenestekarl, dødsbo, II 20
Rosenvinge, Jensine – … Jespersen, dødsbo, 323
Rudolfsen, Thora Emilie Julie – … Nielsen, dødsbo, 59
Rue, Niels Peter Petersen – chauffør, dødsbo, 214
Rynker, Hulda Mathilde Frederikke - … Larsen, dødsbo, II 49, II 284, 292
Rømers, Peter Julius – guldsmeden, dødsbo, 375
Sander, Theodor Henrik Christoffer – dødsbo, II 62, II 67, 73
Scherling, Carl Ferdinand Severin – bøssemager, dødsbo, 356
Schmidt, Beate Laurine Marie – … Schultz, dødsbo, 151
Schmidt, Dagmar Marie – … Hansen, skifte, 251
Schmidt, Hans Christian – skomager, dødsbo, 339
Scholten, I. B. – kaptain, arveanmeldelse, II 5
Schous, Christian Valdemar – maskinmester, dødsbo, 206
Schultz, Barbara – garvermester Fritz Conrad Sørensen, arveanmeldelse, 6
Schøffner, Katarine – … Zeuge, dødsbo, II 8
Siebken, Anna – … Jørgensen, dødsbo, II 306
Silladsen, Anton Marius – hestehandler, arveanmeldelse, II 5
Simonsen, Carl Christian Frederik – havneassistent, dødsbo, 346
Simonsen, Johan – pens. betjent, dødsbo, 86
Simonsen, Marie Cecilie – ugift, dødsbo, II 281
Skrædder, Rasmus Jensen – konkursbo, II 97, 120
Skytte, Hans Peter Nielsen – tømrermester, dødsbo, 174
Skaarup, Peter Madsen – byfogedfm. og cand. jur., dødsbo, 225
Slipsgaard, Sophie Magdalene – … Johansen, dødsbo, II 373
Smith, Max – sagfører, enkefru, konkursbegæring, II 71, II 75, 80, 81, II 83, II 91, 98, 445, 454, 457
Specht, Ane Marie Elisabeth – … Nielsen, begært skifte, 337
Steffens, Viggo – grosserer, musikhandler, dødsbo, II 93
Steffensen, Axel – købmand, dødsbo, II 176
Steffensen, Nicoline Kirstine – ugift, arveanmeldelse, II 5
Steffensen, Niels – fhv. detaillist, dødsbo, II 7
Stensbo, Anna Elisabeth Sørensen – … Sørensen Ejstrup, dødsbo, 374
Sterregaard, Harald Hansen – mekaniker, konkursbo, II 15, II 178, II 395
Stokkebye, Josephine Magdalene – … Christiansen, dødsbo, 239
Storjohan, Jochum – garver, dødsbo, 45
Stærmose, Carl Chr. Hansen – fhv. gaardejer, dødsbo, II 189
Sundsen, Axel Johannes – skrædermester, akkordbo, 379, II 386
Svantemann, Louise Frederikke Karoline (Caroline) – … Jacobsen, dødsbo, 273
Svendsen, Eliasine – … Nielsen, dødsbo, II 26, II 48
Svendsen, Ida Charlotte – … Thomsen, dødsbo, II 6
Sørensen – skrædder, begært skifte, 5
Sørensen, A. C. – melhandler, dødsbo, II 36
Sørensen, Ane – … Andersen, dødsbo, II 373
Sørensen, Anna (Ane) – dødsbo, 426
Sørensen, Anna Kristine – … Olsen, dødsbo, II 64
Sørensen, Anna Marie Korby – dødsbo, II 323
Sørensen, Fritz Conrad – garvermester, arveanmeldelse, 6
Sørensen, Henrik – gaar[d]mand, rentier, dødsbo, II 47, 180, 199, II 385
Sørensen, Jens – fhv. landarbejder, partikulier, dødsbo, II 229, II 231, 252, 337, II 407, 420, II 424, 428
Sørensen, Johanne – frk., dødsbo, 184
Sørensen, Karen – … Nielsen, dødsbo, 404
Sørensen, Kathrine – enke, og afdøde mand partikulier Lars Jørgensen, arveanmeldelse, 6
Sørensen, Lars – renovationskusk, dødsbo, 7
Sørensen, Lars Peter – fhv. hestehandler, dødsbo, 353
Sørensen, Laurine Petrea – syerske, dødsbo, II 352
Sørensen, Peter Lorentzen – købmand, dødsbo, 272
Sørensen, Pouline Sofie Birgitte – … Nielsen, dødsbo, 195
Sørensen, Rasmus – husmand, dødsbo, 9
Sørensen, Severine Georgine – … Hansen, dødsbo, II 399
Sørensen, Søren Madsen – portner, dødsbo, II 7
Talleruphus, Anders Chr. – detaillist, dødsbo, 7
Tange, Frederik – skrædermester, dødsbo, II 394
Tange, Hans Christian Mortensen – fhv. væver, dødsbo, 150
Theede, Anna Katr. – arveanmeldelse, 5
Theede, Claus Chr. – uldspinder, arveanmeldelse, 5
Thestrup, O. – detailist, konkursbeg., II 432, 434, II 438, II 447, 449
Theysen, Sallie Margeret Elengunde – dødsbo, II 427
Thind, M. – skrædermester, konkursbo, II 11, 27, II 199, 217, II 223, II 287
Thomsen, Christian – bryggeriar., dødsbo, II 305
Thomsen, Emma Angelique – dødsbo, II 417
Thomsen, Hansine Semine – … Andersen, 170, begært skifte, 25, II 38
Thomsen, Lars Christian Marius – skifte, II 430
Thrane, Maren f. Jensen – II 133
Thuesen, Emilie Ferdinandine – arveanmeldelse, 6
Thun, Marie Louise Henriette v. – … Saunte, dødsbo, 215, 414, ii 417
Thøysen, Preben Nicolaj – ny værge, II 442
Timmermann, Anna Monika – … Larsen, skifte, II 389, II 394
Tommerup, Marie – ugift, arveanmeldelse, II 5
Topgaard, Hans Søren Christian – handlende, dødsbo, II 148
Topp, Michaeline Kirstine – … Pedersen, dødsbo, II 449
Torp, Augusta Olsen – dødsbo, II 184, 288
Traun, Peter Rasmussen – fhv. væver, dødsbo, II 422
Trautner, Marie Caroline – umyndiggørelse, II 434
Urhammer, Vilhelm – formand, dødsbo, 84
Vallin, Elise Charlotte – … Jensen, dødsbo II 130
Venus, Jenny Mathilde – … Lyng, dødsbo, II 399
Vesterblaae, Frederik Vilhelm – former, dødsbo, II 32
Vædele, Niels Jensen – dødsbo, 76
Waidtløw, Ane Margrethe – ugift, dødsbo, 344
Wamberg, Elise Frederikke Henriette – dødsbo, II 107, 116, 143, II 170
Wedel-Andersen, Peter Christian Jacob – dødsbo, II 206
Wendelboe, Elise Sophie – frøken, ophævelse af umyndighedsdekret, II 264
Westphalen, Hans Peter Adolph – konduktør, dødsbo, II 7
Wich, Thora Haraldine Dorthea – arveanmeldelse, II 5
Wiese, Carl Søren Julius – fhv. direktør, konkursbo, 1, 16, 31, II 46, 66, 109, 122, II 151, 183, II 207
Wilhjelm, Alvilda – overlærer Peter Sophus Wilhjelm, dødsbo II 305
Willadsen, Villads Signius – fhv. skibsfører, dødsbo, 406
Winther, Elisabeth – … Bendixen, dødsbo, 373
Wittrock, Hans Peter – smedemester, arveanmeldelse, II 5
Wulf, Heinrich – pens. stabsorg. og krigsass., dødsbo, 324
Østergaard, Jens – detaillist, konkursbegæring, 10, II 22, 52, 65, II 74, II 87, 103, II 151, 183, 213, II 223, II 228, II 242, II 253, 258, 262, 457, II 316
Aagaard, Niels Martin – malermester, arveanmeldelse, II 6
Aarsø, M. Andersen – detaillist, konkursbegæring, 244, II 244, 245, 247, II 248, II 251, II 255, 302, 321, 352, konkursbo, 336, II 262, II 256, II 255