Odense Byfoged 1898-1900

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1898-1900, Odense
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Allerup, Emil Chr. Julius – fabrikant, 259, 261
Allerup, Harald Jacob Villiam – fabrikant, 228, 278
Almind, Hans Christian – snedkermester, 13, 24, 41, 91, 100, 163, 231, 283, 389, 402, II 457, II 461
Anderschou, Vilhelmine – enkefru, konkursbo 72, 81, 123, 163, 197, 278, 324, 426
Andersdatter, Birtha Cathrine – enke, husmand P. Hansen, 249
Andersen, … - 15 minutter, udøbt dreng, søn af arbejdsmand Søren Andersen, Enggade 12, 229
Andersen, Agathe – gift, arbejdsmand R. Madsen, 228
Andersen, Agnes Camilla – 3, datter af gjæstgiver … Andersen, Pjentedamsgade 16, 80
Andersen, Agnes Hansine – 8 maaneder, datter af arbejdsmand Jeppe Chr. Andersen, Frederiksgade 18, 59
Andersen, Alfried Emilie – 8½, datter af toldkontrollør Markus Andersen, Allegade 60, II 141
Andersen, Anders Jørgen – tømrer, kuratorbeskikkelse 135
Andersen, Anders Lauritz – 15½, søn af arbeidsmand Sven Andersen, Ryttergade 17, 47
Andersen, Anders Otto – slagtersvend, 187
Andersen, Ane Kirstine – gift, kusk Frederik Hansen Bisbjerg, dødsfald II 420
Andersen, Anna Petrine – 5 uger, datter af mursvend Hans Andersen, Lille Parcelvej 5, II 23
Andersen, Anne Marie – gift, skrædder S. P. Jensen, skifte 87, 89
Andersen, Anton Niels – 7 dage, søn af skomager Niels Chr. Andersen, Bredstedsgade 6, II 12
Andersen, Axel Emil – 5½, søn af arbeidsmand … Andersen, Godthaabsgade 8, II 154
Andersen, Carl Chr. – 4½, søn af bestyrer Rasmus Chr. Andersen, Nørrebro 103, II 99
Andersen, Christian – 3 maaneder, søn af snedkersvend Hans Henrik Andersen, Heden 178, 294
Andersen, Christine Rendebæch – 7 maaneder, datter af vognmand Hans Andersen, Dronningensgade 21, II 288
Andersen, Dagmar Louise – 5 maaneder, datter af maskinarbejder Rasmus Chr. Andersen, Heden 152, 249
Andersen, Dorthea Juliane – kuratorbeskikkelse 262
Andersen, Emanuel – værgebeskikkelse 251
Andersen, Emil Hans Chr. – 1 maaned, søn af ugift Else Kathrine Marie Andersen, Overstræde 3, II 153
Andersen, Erik Søren – 7 maaneder, søn af materialist … Andersen, Odinsgade 42, II 264
Andersen, Esther Helene – 1, datter af detaillist Jørgen Andersen, Ryttergade 23, II 281
Andersen, Frederik Vilh. Eicke – 8 dage, søn af arbejdsmand Jørgen Andersen, Vennersro, Nørre Lyndelse, 287
Andersen, Frederikke – frøken, dødsfald II 351, II 353
Andersen, H. – sergent, kuratorbeskikkelse 327
Andersen, Hans – 5 dage, søn af detaillist Jens Andersen, Frederiksgade 67, 125
Andersen, Hans – arbejdsmand, dødsfald 335, 356
Andersen, Hans Chr. – 19, søn af skrædder Hans Vilhelm Andersen, Overstræde 16, 221
Andersen, Hans Peter – 4 maaneder, søn af vognmand Niels Andersen, Vindegade 98, II 98
Andersen, Harry Axel – kuratorbeskikkelse 190
Andersen, Helga Marie – værgebeskikkelse 30
Andersen, Helga Sophie Caroline – 8 dage, datter af slagtersvend Hans Johan Andersen, Overgade 68, dødsfald II 439
Andersen, Ingeborg Marry Christine – 1, datter af telefonarbejder Anders Peder Andersen, Nørrebro 84, dødsfald 465
Andersen, Johan Vilhelm – kuratorbeskikkelse 252
Andersen, Johanne Carla F. – værgebeskikkelse 262
Andersen, Johanne Kirstine – gift, arbejdsmand Jens Hansen, 142
Andersen, Jørgen – husejer og murer, skifte 121
Andersen, Karen – gift, snedkermester J. Rasmussen, 141
Andersen, Karen Marie – enke, smaakører Anders Andersen, dødsfald II 432
Andersen, Kirsten – enke, boelsmand R. Andersen, 151
Andersen, Kirstine – hospitalslem, 52
Andersen, Lars Peter – 12½, søn af arbejdsmand Rasmus Jørgen Andersen, 29
Andersen, Lars Peter Otto – 11 maaneder, søn af mursvend Hans Jørgen Andersen, Lille Parcelvej 5, 14
Andersen, Laura – kuratorbeskikkelse 149
Andersen, Laura Karen Johanne – kuratorbeskikkelse 193
Andersen, Laurits Chr. – kuratorbeskikkelse 252
Andersen, Lauritz Cornelius – 19, søn af arbejdsmand Anders Andersen, Rødegaardsvej 40, II 220
Andersen, Louise – gift, skrædder A. C. Andersen, dødsfald II 394, 395
Andersen, Ludvig – klejnsmedmester, 179
Andersen, Ludvig – kuratorbeskikkelse 189
Andersen, Mads – mursvend, 68
Andersen, Mads Jørgen – 4 maaneder, søn af arbejdsmand Mads Christian Andersen, Danmarksgade 13, 320
Andersen, Marie Martine – værgebeskikkelse 262
Andersen, Marry Hansine – 1½, datter af arbejdsmand Anders Andersen, Rødegaardsvej 13, 222
Andersen, Martine Marie – enke, husmand J. Rasmussen, 263
Andersen, Mathias – arbejdsmand, 123, 126
Andersen, Niels – arbejdsmand, kuratorbeskikkelse 334
Andersen, Niels Adam – 11 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Christian Andersen, St. Jørgens Forstad 40, II 319
Andersen, Niels Marius – kuratorbeskikkelse 299
Andersen, Niels Poul Gamby – 4 uger, søn af bødker Anders Poul Andersen, Albanigade 59, II 307
Andersen, Peter – hospitalslem, 51
Andersen, Petra Jensine – kuratorbeskikkelse 262
Andersen, Rasmus – røgter, 190
Andersen, Rasmus Peter – husejer, kuratorbeskikkelse II 427
Andersen, Rudolfine Hansine – pige, 16, 23
Andersen, Søren – arbejdsmand, dødsfald 443, 444
Andersen, Thora Christine – gift, slagter H. J. Hansen, 6
Andersen, Thyra Elisabeth – 4, datter af detaillist Jens Andersen, Frederiksgade 67, 283
Andersen, Verna Cathrine – 1 maaned, datter af ugift Laura Larsen. I pleie hos gartner Nielsen, Nørregade 93, II 240
Anderson, Carl Johannes – 8, søn af formand O. Andersen, Havnegade 1, 154
Andkjær, Holger Christian Behrens – maskinarbejder, 285
Andresen, Conrad – detaillist, konkursbo 315, 322, 370, II 396, II 416
Anthonsen, Henriette Emilie – gift, maler Knud Chr. P. Andersen, 83, II 408
Arnholtz, Anne Marie – gift, skomagermester F. L. A. Jørgensen, II 193, 281, 446, 460
Bachhacher, Johan – fhv. fabrikmester, 14, 19
Baggesen, Niels Ferdinand – blikkenslager, 219
Balliøe, Anna Marie – enke, skibsfører Johannes Hansen Møller, 90
Bang, Frederikke Elise Johanne Hoffmann – frøken, dødsbo 231
Bang, Louis – kjøbmand, kuratorbeskikkelse 329, 332
Barfoed, A. M. – pastor, II 253
Barsøe, … - pastor, kuratorbeskikkelse II 419
Barth, Peter Hansen – murmester, dødsfald 415
Bay, Lorentz – partikulier, 157, II 157, 161, 172, 199, 203, 252, 308, 325, 423
Bech, Mathilde – enke, købmand Chr. Christiansen, 241, 251
Becher, Ane Marie Magdalene – enke, skræder Fr. Bruun, 118, 122, II 466
Bendixen, Poul – kjøbmand, 116, 117
Bendixens Symaskine og Cyclefabrikant – konkursbo 323, 387, 402
Berg, Marie – gift, forretningsfører S. M. Carstens, skifte II 409
Berg-Mathiesen, Mathilde Lovise Christine – enke, sømandsmissionær Frederik Ludvig Rymker, 283
Berthelsen, Maren Corthea – værgebeskikkelse 210
Berthelsen, Peter Anthon – forvalter, dødsfald II 385, 419
Beyer, Jens Carl Louis – handskemager, dødsfald II 449
Bjørndahl, Astrid Mathilde Jensen – værgebeskikkelse 308
Bjørnsen, Frederikke Vilhelmine – enke, skrædermester J. Jensen, 284
Bloch, Carl Peter August – skovrider, 198, 201
Blom, Niels Jørgen August – 4 uger, søn af skrædersvend Lars Eduard Blom, Overgade 68, 324
Blumensaadt, Oscar Emil – fabrikant, indberetning fra executor 264
Blaamann, Ane Margrethe – ugift, 98
Bondo, Simon Hempell – exam. jur., værgebeskikkelse 103
Bonnesen, Anna Winther – 7 uger, datter af sadelmager J. Bonnesen, Kongensgade 44, 46
Brahm, Niels Georg – 5 maaneder, søn af tandlæge Emanuel Brahm, Nørregade 59, dødsfald II 464  
Brinch, Niels Chr. – rekrut, 264
Brochmann, Ingeborg Elisabeth Mathilde – (umyndiggjort), værgebeskikkelse 314
Brummer, Jørgen Christian – fhv. kjøbmand, dødsfald II 376
Brummer, Peter Andreas – landmand, dødsbo 32, 236, 256, 261
Bruun, Hans Frederik – skrædermester, 99
Brylle, Hansine Laurine – enke, værtshusholder N. Christensen, 105
Buchardt, Carl Gottlieb – fattiglem, 204
Bugge, Augusta Bartholine – kuratorbeskikkelse 219
Bugge, Christian – tobakspinder, 205, 207
Bugge, Henriette – kuratorbeskikkelse 27
Bøjesen, Sophie - … Steen, dødsfald 454
Bøye, Claudius Ludvig Georg – kuratorbeskikkelse 72
Carlsen, Henry Christoffer Emanuel – 2, søn af tømmersvend Hans Johan Carlsen, Kanalvei, Sct. Hans Landsogn, 43
Christensdatter, Sophie Amalie – enke, arbejdsmand L. N. Nielsen, 267
Christensen, … - byfogedfuldmægtig, Svendborg, kuratorbeskikkelse 420
Christensen, Ane Kirstine – separerede, slagter B. Hansen, 260
Christensen, Anna Dorthea – gift, tømrersvend J. Rasmussen, 63
Christensen, Anna Kirstine Thomasine – 23, ugift, datter af værkstedsformand N. Christensen, dødsfald 323
Christensen, Christen Nielsen – skolelærer, enke Ane Kirstine Christensen, uskiftet bo II 361, skifte 387
Christensen, Elisabeth Christiane - datter af fyrbøder Chr. Andreas Christensen, Adamsgade 35, II 317
Christensen, Else Marie Jacobine – barn, 288
Christensen, Fernande Marie F. – kuratorbeskikkelse 244
Christensen, Gertrud Marie – enke, boelsmand P. Andersen, 246
Christensen, Hans – fhv. glasmager, 240, 244
Christensen, Hans Herluff Jørgen – 4 maaneder, søn af snedker Hans Martinus Herluff Christensen, St. Jørgensgade 35, 14
Christensen, Hans Julius – 9½, søn af fyrbøder Jens Christensen, Middelfart Landevej 33, 208
Christensen, Helga Vilhelmine – kuratorbeskikkelse 244
Christensen, Henriette Nicoline – 5 maaneder, datter af arbejdsmand Peter Berg Christensen, Ridehusgade 65, II 25
Christensen, Holger Fr. – værgebeskikkelse 251
Christensen, Jensine Marie – gift, arbejdsmand L. Andersen, 117
Christensen, Johan – væversvend, tutor in litem II 184
Christensen, Julius Victor Emanuel – sømand, 364
Christensen, Jørgen Henrik – 10, søn af teglværksarbejder … Christensen, af Kaadekilde, Vissenbjerg Sogn, II 73
Christensen, Karen Antonie – enke, bibliothekar … Mortensen, 205
Christensen, Kathrine – gift, boelsmand Lars Christensen, af Kjelstrup Skov, Vissenbjerg Sogn, dødsfald 456
Christensen, Lars – bladforhandler, dødsfald II 459
Christensen, Lars Jørgen – arbejdsmand, dødsfald 380, 381
Christensen, Maren – ugift, dødsfald 357
Christensen, Marie – 2 uger, datter af husmand Hans Christensen, Sjømarkhus, Vigerslev, 287
Christensen, Mathea Kirstine – enke, sognepræst Søren Peter Lassen, 15, 22, 76
Christensen, Mathilde – ugift, 279
Christensen, Niels – arbejdsmand, 229
Christensen, Niels – kuratorbeskikkelse 156
Christensen, Niels Frederik – dødsbo 210, 254
Christensen, Niels Juel – 165
Christensen, Peter – tømrersvend, 177
Christensen, Rasmus Jørgen – arbejdsmand, dødsfald 384
Christensen, Simon – tjenestekarl, 74
Christensen, Sofus Skjold – 16, søn af gjæstgiver Chr. Christensen, Kongensgade 66, 30
Christensen, Theodor Peter – kontorist, 103
Christensen, Thora Christiane Andrea – gift, købmand Carles J. Kramer, skifte 205, 213
Christensen, Thorvald – 1½, søn af skomager Thorvald Christensen, Vindegade 98, 217
Christiansen, Ane – enke, væver H. Andersen, 109
Christiansen, Ane Sofie – gift, vognmand R. Nielsen, 204
Christiansen, Anna Caroline Jacobine Margrethe – 5 maaneder, datter af pottemager Christian Peter Christiansen, Albanigade 5, dødsfald II 463
Christiansen, Jørgen Christian – vognmand, dødsfald 411
Christiansen, Karen Kristine – enke, bogholder … Wils, 77
Christiansen, Lars – aftægtsmand, 233
Christiansen, Marie Zacariassen – gift, væver J. Chr. Christiansen, 294
Christiansen, Niels Christian – arbejdsmand, dødsfald 399
Christiansen, Niels Frederik – fyrbøder, dødsfald 415, 423
Christiansen, P. – husmand, Nørre Esterbølle, kuratorbeskikkelse 413
Christiansen, P. – kjøbmand, dødsbo 101, 162, 187, 197, 210
Christiansen, Rasmus – arbejdsmand, 233
Christoffersen, Adolf Theodor – fhv. naalemager, 227
Christoffersen, Kirsten – gift, arbejdsmand S. Johansen, 75
Christoffersen, Rasmus –tømrersvend, 58
Clausen, Anna Margrethe – gift, skrædder Fred. Petersen og deres børns arv ved deres ejendoms tvangsauktion, 305
Clausen, Ellen Margrethe – 1, datter af former Poul Frederik Clausen, St. Jørgens Forstad 29, 31
Clausen, Maren – gift, smed Carl Christian Faxøe, dødsfald II 411, 412
Clausen, Maren Marie – ugift, 146
Clausen, Niels Julius Victor – farver, 294, 298
Clemensen, Chr. – sadelmager, konkursbo 50, 53, 86, 162, 179, 197, 277, 324, 457, 458
Cortzen, Carl Johannes Otto – organist, 262, 264
Cronberg, Frederik Martin – restauratør, 242
Dannesboe, Ejner Rasmus – 13 maaneder, søn af vognmand R. L. Dannesboe, Nørregade 67, 304
Dannesboes, … - 15 minutter, udøbt dreng, søn af snedkermester R. Dannesboe, Nørregade 39, 198
Demant, Marensine – gift, tømmermester Hans Jørgen Madsen, dødsfald 413
Denker, Christiane Johanne Louise – frøken, dødsbo 1, 26
Dinesen, Frederikke Amalie – gift, muremester H. F. Andersen, 208
Dinesen, Johanne Marie – pige, 242
Ditmann, C. – tapetserer, konkursbo 402, 412, 454
Dreyer, Elisabeth – 3 dage, datter af boghandler … Dreyer, Vestergade, II 94
Dyhr, Carl Emil – kuratorbeskikkelse 159
Dyhr, Ellen – kuratorbeskikkelse 159
Dyhr, Svend – kuratorbeskikkelse 159
Dyhr, Søren Børgesen Vandborg – justitsraad, dødsfald 395, II 401
Dyreborg, Jørgen Rasmussen – fhv. malersvend, 19
Ebert, Anna Elisabeth Gesalda – 15 og 9 maaneder, datter af glasmager Lauritz Vilhelm Ebert, Lille Glasvej 20, II 117
Edlefsen, Søren Marius – 16, søn af smed Niels Edlefsen, Middelfart Landevej 29, II 82
Eich, Vilhelm – glasmager, 297
Eliasen, Marie Elise Kirstine – 13, datter af arbejdsmand Rasmus Chr. Eliasen, Albanigade 55, 269
Eriksen, Anna Camilla – 2 maaneder, datter af væver Anton Jensen Eriksen, St. Knudsgade 58, II 165
Eriksen, Hans – arbejdsmand, 117
Eriksen, Hans Chr. – tømrermester, 195, 280
Eriksen, Hans Christian – kuratorbeskikkelse 176
Eriksen, Jens Chr. – arbejdsmand, 171, 176, 178
Eriksen, Marie Elise Kirstine – kuratorbeskikkelse 176
Eriksen, Marie Erikke – 5 dage, datter af blikkenslager Carl Eriksen, Kongensgade 29, 298
Eriksen, Nanny Christine – gift, kjøbmand H. Chr. Jensen, 98, 114
Eriksen, Peter – detaillist, konkursbo 260, 262, 272, 279, 291, 301, 328, 341, 359, 378, II 392, 408, II 417, II 428, 440, II 466
Eriksen, Rasmus – arbejdsmand, dødsfald II 443
Ernlund, Carl Oscar – billedskærer, konkursbo II 77, 86, 134
Esmann, Eduard Ferdinand – etatsraad, dødsfald 330, 338
Evald, Emilie – kuratorbeskikkelse 249
Evald, Gustav Severin Anders – handelsrejsende, 11, 17
Evald, Klara – 1, datter af afdøde malermester Gustav Evald, II 141
Ewerløff, F. E. – bagermester, konkursbo 159, 160, 172, 199, 211
Faber, Carl Johan – smedelærling, 73
Feldthusen, Johanne – gift, arbejdsmand L. P. H. Rasmussen, 308, 309
Fich, Anna Vilhelmine Franciska – 9 maaneder, datter af boghandler C. Fich, Ny Vestergade 14, 217
Fischer, Frants – ovnsætter, konkursbo 343, 403
Frandsen, Ida Frandsine Margrethe – enke, voldmester … Sørensen, dødsbo II 315, 331
Frank, Axel – 2, søn af trikotagehandler … Frank, Pantheonsgade 8, 450
Frank, Edit – 1, datter af trikotagehandler … Frank, Pantheonsgade 8, dødsfald II 449
Frederiksen, … - barn af slagter … Frederiksen, dødsfald II 449
Frederiksen, Anders – fhv. slagtermester, 166
Frederiksen, Carl Vilhelm – prokurist, konkursbo 2
Frederiksen, Carl Villiam – 1½, søn af ugift Mathea Sørine Frederikke Frederiksen, Middelfart Landevej 71, II 124
Frederiksen, Maren Kirstine – gift, husmand … Frederiksen, 143
Frederiksen, Marius – 1, søn af brøndboer Jesper Frederiksen, Ørstedsgade 26, 241
Frederiksen, Martin – grosserer, skifte 371
Frederiksen, Peter – husejer, kuratorbeskikkelse 452
Friis, Christine Dorthea Madsdatter – enke, arbejdsmand H. Blaameyer, 304
Friis, Ludvig – justitsraad, konkursbo 69, 123, 279, 426
Friis, Søren – cyclefabrikant, konkursbo II 459
Gabriel, Christine – enke, skomagersvend Jacob Friis, 284, 367
Ginther, Erna – 2 maaneder, datter af gravør Eduard Ginther, Glasværket, 149
Gitz, Johan Peter Anton – malermester, II 270
Godtfredsen, Ulrikke – gift, skrædder M. Hansen, 150
Groth, Viggo – detaillist, konkursbo II 384, 385, II 387, 398, 429, 445
Grønwald, Ellen – kuratorbeskikkelse 42
Grønwald, Inger Marie – kuratorbeskikkelse 42
Grønwald, Jørgen Mathias – handelsagent, 287
Guldberg, Kathrine Georgine Elisabeth – ugift, 185, 189
Gullerup, Anne Marsine – enke, murer J. Iversen, 57
Gundersen, Hans – arbejdsmand, dødsfald 438
Gustav, Mathias Ludvig Julius Hansen – skomager, dødsfald 401
Halkier, Theodor Julius – købmand, 227, 244, 273, 447, II 383
Hammerich, P. – kjøbmand, konkursbo 418, 421, II 421, 434
Hanfgarn, Johanne – 7 maaneder, datter af tilskærer A. V. Hanfgarn, Bredstedgade 6, II 284
Hannibalsen, Anders Christian Johannes – 4 uger, søn af arbejdsmand Rasmus Hannibalsen, Staalstræde 14, 43
Hansdatter, Ane Kirstine – enke, værtshusholder P. Jensen, dødsfald 354, 358
Hansdatter, Bodil Cathrine – enke, avlsbruger Peter Jensen Kring, II 319
Hansdatter, Johanne – enke, arbejdsmand J. Johansen, 240
Hansen, … - 2 dage, udøbt dreng, søn af arbejdsmand Marius Hansen, Hans Jensensstræde 16, II 5
Hansen, … - 6 uger, udøbt pige, datter af kudsk Niels Jacob Hansen, Staalstræde 3, II 164
Hansen, A. – fhv. karetmager, 220
Hansen, A. C. – maler, hans konkursbo 250
Hansen, Abelone Margrethe – værgebeskikkelse 209
Hansen, Agnete Marie Urban – kuratorbeskikkelse 282
Hansen, Althon Johannes Maqus – 3 og 5 maaneder, søn af drejer Jens Peter Henning Hansen, Heden 214 A, 149
Hansen, Anders Christensen – kuratorbeskikkelse 38
Hansen, Anders Christian – malermester, konkursbo 31, 44, 70
Hansen, Ane Cathrine – enke, snedker … Bekker, 74
Hansen, Ane Kirstine – enke, arbejdsmand P. Jørgensen, 104
Hansen, Ane Kirstine – enke, værtshusholder Peter Jensen, dødsbo 437
Hansen, Ane Marie – ugift, dødsbo 16, 20
Hansen, Anna Cathrine – gift, landpostbud H. C. Petersen, 246
Hansen, Anna Elisabeth Petrine – frøken, 194
Hansen, Anna Hansine – gift, baneformand Niels Christensen, dødsfald 380
Hansen, Anna Kristofine – 3½, datter af tømrer … Hansen, i Trøstrup Korup, 246
Hansen, Anna Marie Kathinke Gerda – 7 maaneder, datter af kedelsmed Jens Peter Hansen, Heden 174, 269
Hansen, Anna Rasmine Kristine – 7 uger, datter af ugift Henriette Petrea Hansen, Nørrebro 78, 23
Hansen, Anna Vilhelmine – kuratorbeskikkelse 103
Hansen, Astrid Alfrieda – 5 maaneder, datter af ugift Marie Kirstine Hansen, Jens Benzonsgade 34, 240
Hansen, Axel – 7 maaneder, søn af vognmand Hans Hansen, Horsetorvet 3, 34
Hansen, Axel Johannes Laurits – 3, søn af møllersvend H. P. Hansen, Højme Mark, 194
Hansen, Axel Vilhelm Corfitz – 10 uger, søn af slagtersvend Ole Hansen, Middelfart Landevej 15, 24
Hansen, Betha Henny Rasmine Christine – kuratorbeskikkelse 171
Hansen, Betty Eleonora – 1 og 9 maaneder, datter af murmester H. P. Hansen, Jens Benzonsgade 52, dødsfald 449
Hansen, Birtha Marie – tjenestepige, 58
Hansen, Boeldine Cathrine – gift, skomager … Maibom, 144
Hansen, Carl Albert – 7 uger, søn af arbejdsmand Martin Hansen, Enggade 12, II 58
Hansen, Carl Christian – handelsagent, dødsfald 331, 334
Hansen, Carla Christiane Henericha – 6 uger, datter af afdøde slagtermester C. Hansen, St. Jørgens Forstad 50, II 122
Hansen, Caroline Hansine – kuratorbeskikkelse 209
Hansen, Caroline Kirstine – gift, former J. Mortensen, 260
Hansen, Caroline Marie – 3 maaneder, datter af enkemand og arbejdsmand Rasmus Hansen, Dannebrogsgade 1, II 107
Hansen, Caroline Rasmine – 22, ugift, datter af arbejdsmand Hans Jørgen Hansen, St. Jørgens Forstad 13, 144
Hansen, Chr. Villebald – 1, søn af snedker Lauritz Frederik Hansen, Heden 106, 108
Hansen, Christen – dreng, 241
Hansen, Christen – fhv. gaardejer, i Lunde, dødsfald II 354
Hansen, Christiane – gift, viktualiehandler Knud Hansen, dødsfald 421, 423
Hansen, Clara Othilie – 2 maaneder, skomager Søren Hansen, Bredstedgade 6, II 316
Hansen, Cæcilie – tjenestepige, 140
Hansen, Daniel Jul Jacob Guny Maiment – 2½, søn af paparbejder Hans Nicolaj Alfred Hansen, Vindegade 104, 70
Hansen, David Chr. – arbejdsmand, 174
Hansen, Edmund Martinus – 1½, søn af malersvend A. C. Hansen, Allegade 25, 63
Hansen, Ejner – 3½ time, søn af fragtkører Hans Chr. Hansen, Vestre Stationsvej 38, 143
Hansen, Ejner Arthur – 3 maaneder, søn af smed Lauritz Peter Hansen, Kongensgade 42, 35
Hansen, Ella Alfrida – 10 dage, datter af skrædder Hans Jørgen Hansen, Jens Benzonsgade 2, 314
Hansen, Ellen Christine Vilhelmine – 6 uger, datter af ugift Vilhelmine Cecilie Hansen, Middelfart Landevej 4, 116
Hansen, Ellen Mathilde – 3 maaneder, datter af væver Lars Hansen, Allegade 21, II 316
Hansen, Elna Sine Kathrine – 2 timer, datter af smed Niels Chr. Hansen, Krudthusgade 4, II 39
Hansen, Ernst Chr. – 14 dage, søn af arbejdsmand Hans Christian Hansen, Tværgade 30, II 232
Hansen, Frederik Vilhelm Julius – malersvend, 334
Hansen, Georg Reinhardt – 10 uger, søn af trikotagehandler Hans Hansen, Heden 134, 239
Hansen, Gerda – gift, slagter C. F. Ibsen, 196
Hansen, Gertrud Marie – gift, arbejdsmand Peter Chr. Larsen, 266
Hansen, Gjertrud Marie – ugift, dødsfald 457
Hansen, Hanne Augusta – ugift syerske, 178
Hansen, Hans – arbejdsmand, 73, 76, 79
Hansen, Hans – formerlærling, 77
Hansen, Hans – klodsemagersvend, kuratorbeskikkelse 196
Hansen, Hans – partikulier, 233, 251
Hansen, Hans – postbud, kuratorbeskikkelse II 399
Hansen, Hans Carl Marius – værgebeskikkelse 251
Hansen, Hans Christian – kjøbmand, dødsfald 353, II 353
Hansen, Hans Henrik – 10 dage, søn af tjenestepige Maren Kirstine Johanne Hansen, Heden 174, 108
Hansen, Hans Henrik – fhv. møller, 277
Hansen, Hans Jacob – 11 maaneder, søn af bødkersvend Johannes Hansen, Dronningensgade 95, 244
Hansen, Hans Jensen – arbejdsmand, 13
Hansen, Hans Jørgen – kuratorbeskikkelse 171
Hansen, Hans Konrad – skindhandler, dødsfald 407, II 422
Hansen, Hans Marius – værgebeskikkelse 209
Hansen, Hans Per – kuratorbeskikkelse 145
Hansen, Hans Peter – skomager, dødsfald II 395
Hansen, Hans Skovgaard – 6 maaneder, søn af købmand R. P. Hansen, Allegade 43, 149
Hansen, Hans Viggo Jørg. – kuratorbeskikkelse 142
Hansen, Ida Rigmor – 14 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Hansen, Heden 148, II 254
Hansen, Ingeborg Marie – 1, datter af arbejdsmand Niels Poul Hansen, Heden 106, 269
Hansen, J. C. – møbelhandler, kuratorbeskikkelse 391
Hansen, Jenny Ragna Othilde – 3 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Hansen, Vesterbro 75, II 131
Hansen, Johan Lauritz – købmand, II 145, 153
Hansen, Johanne – 2 dage, datter af arbejdsmand Hans Chr. Hansen, Middelfart Landevej 2, II 62
Hansen, Johanne – gift, maskinarbejder … Hansen, dødsfald 444
Hansen, Johanne Marie – 1, datter af ugift Johanne Kirstine Hansen, Kragsbjergvej 2, 269
Hansen, Johannes Marius – former, 77, 79
Hansen, Johannes Peter Bom – 2 maaneder, søn af amtstuefuldmægtig … Hansen, Vindegade 26, 127
Hansen, Josef Villiam Otto – 2, søn af glasværksarbejder Peter Hansen, Grønnegade 10 & 12, II 62
Hansen, Just Peter – kuratorbeskikkelse 145
Hansen, Jørgen – fhv. husmand, 249, 253
Hansen, Jørgen – fhv. jernbanedrager, 47
Hansen, Jørgen Chr. – arbejdsmand, 279
Hansen, Jørgen Richard Fangel – søn af skomager Christen Hansen, Fredensgade 1, II 305
Hansen, Jørgine – gift, murermester J. P. Schmidt, 283
Hansen, Kaj – 9 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Chr. Hansen, Kragsbjergvej 2, 269
Hansen, Kaj Emil – 1, søn af bestyrer Anders Hansen, Dronningensgade 19, 281
Hansen, Kaj Ferdinand – 3 dage, søn af bager Niels Fritz Hansen, Jens Benzonsgade 26, II 279
Hansen, Karen – gift, arbejdsmand Rasmus Rasmussen, dødsfald 331
Hansen, Karen Augusta – kuratorbeskikkelse 152
Hansen, Karen Kristine – gift, væver J. Petersen, skifte 21, 25
Hansen, Karen Marie – 6 dage, datter af detaillist Rasmus Hansen, Kongensgade 22, 261
Hansen, Karen Marie – fattiglem, 59
Hansen, Karen Marie – kuratorbeskikkelse 104
Hansen, Karen Marie – ugift, 17, 41
Hansen, Karen Marie – ugift, 232, 278
Hansen, Karl Frederik – 24 timer, søn af mursvend P. C. Hansen, Oluf Bagersgade 51, II 229
Hansen, Kirsten – gift, gaardejer Niels Hansen, 309
Hansen, Knud Esbeløv (tvilling) – søn af gaardskarl Knud Madsen Hansen, Nedergade 30, II 298
Hansen, Lars – detaillist, kuratorbeskikkelse 434
Hansen, Lars – Karrebæksminde, 448
Hansen, Lars Chr. – kjøbmand, konkursbo 54, 75
Hansen, Laurine – gift, husmand M. P. Lykke, 18
Hansen, Laurits Peter – kellner, dødsfald II 427, 428
Hansen, Lauritz Henrik – 3 maaneder, søn af skrædder Hans Hansen, Frederiksgade 38, 306
Hansen, Lauritz Henrik – 7 maaneder, søn af skrædersvend Hans Hansen, Rødegaardsvej 42, 86
Hansen, Maren – enke, detaillist Jens Hansen, 66
Hansen, Mariane – enke, murer Jørg. Nielsen, 139
Hansen, Marie – enke, restauratør H. Petersen, 143
Hansen, Marie Cathrine Sofie – 10, datter af arbejdsmand Jens Peter Hansen, Sortebrødretorv 10, 159
Hansen, Marie Dorthea – gift, guldsmed Heinrich Theodor Møller, dødsfald 464
Hansen, Marie Kathrine – enke, skomager J. G. Anthonsen, 271
Hansen, Marie Kirstine – kuratorbeskikkelse 175
Hansen, Marie Kirstine – lem i Graabrødre Hospital, 103
Hansen, Mogens – skrædder, 293
Hansen, Nicoline Skou – 3½ maaned, datter af fyrbøder Jørgen Chr. Fr. Vilhelm Hansen, Vesterbro 28, 266
Hansen, Niels – 7 timer, søn af kjørekarl Hans Hansen, Overstræde 10-12, 240
Hansen, Niels Johannes – 5½ maaned, søn af arbejdsmand Mads Hansen, Heden 62, 249
Hansen, Niels Julius – værgebeskikkelse 251
Hansen, Niels Peter – gaardejer, 135
Hansen, Ole – af Uhrskov, kuratorbeskikkelse 387
Hansen, Otto Emil – 1 dag, søn af bager A. Hansen, Nørregade 81, 8
Hansen, Ove Berner – værgebeskikkelse 251
Hansen, Peter – kulhandler, 136, 145
Hansen, Peter Valdemar Andreas – 3 maaneder, søn af ugift Hansine Andrea Cathrine Petersen, Vindegade 48, 146
Hansen, Petra Hansine – 11 maaneder, datter af arbejdsmand Jens Hansen, H. C. Andersensgade 38, II 298
Hansen, Poul – karethmager, dødsbo II 348
Hansen, Poul – partikulier, dødsbo 220, 253
Hansen, Poul Eskelev (tvilling) – søn af gaardskarl Knud Madsen Hansen, Nedergade 30, II 298
Hansen, Rasmine Marie – enke, murer Henrik Hansen, 15
Hansen, Rasmus – arbejdsmand, 260
Hansen, Rasmus – arbejdsmand, dødsfald 355
Hansen, Rasmus – fhv. gaardmand, dødsfald 460
Hansen, Rasmus – handelsagent, dødsfald 362, 389
Hansen, Rasmus – musiker, 18
Hansen, Rasmus – slagter, dødsfald 331
Hansen, Rasmus Alfred – 9, søn af ledvogter Jørgen Jørgensen, Stenstrup Station. I pleje hos enke Maren Kirstine Nielsen, Skulkenborg 40, 154
Hansen, Rudolfine Hansen – pige, 16, 23
Hansen, Svend Aage – 1½ maaned, søn af Kirstine Frederikke Hansen, Absalonsgade 9, 1., II 138
Hansen, Søren – væver, 94
Hansen, Søren Julius – væver, 276
Hansen, Theodor – fhv. adjunkt, 132
Hansen, Thorvald – 5 maaneder, søn af detaillist Henning Peter Hansen, St. Jørgens forstad 38, 6
Hansen, Thorvald – kommis, dødsfald II 439
Hansen, Valdemar Henrik – sæbemester, 164
Hansen, Wolmer Jens Ivert – 6 maaneder, søn af skomager Henning Hansen, St. Jørgens Forstad 108, 229
Hansen, Aage Rasmus Lauritz – 16 maaneder, søn af kudsk Hans Peter Hansen, Vesterbro 62 B, II 229
Harder, F. – maler, konkursbo 90, 96, 123
Hasselbalch, Helene Margrethe – gift, grosserer Peter Lauesen, 207, 234
Hatte, Johanne Thora – enke, postexpedient … Hansley, dødsbo 4
Haugsted, Henrik Chr. – bogholder, 59
Hay, Emil L. Chr. – kuratorbeskikkelse 65
Hay, Ingeborg E. B. – kuratorbeskikkelse 65
Heilmann, Axel Thorkild – kuratorbeskikkelse 167
Heilmann, Hans Petersen – partikulier, dødsfald 455
Heimann, Martin – 8 uger, søn af væver Jens Christian Lauritz Ludvig Heimann, Jens Benzonsgade 50, II 6
Hein, Eduard – forpagter, som kurator for sine børn, 265
Heltzen, Eugenius S. E. – kammerherre og stiftamtmand, 151, 152
Helveg, Hannibal Theodor – sparekassedirektør, dødsfald 322, 338
Hennings, Camilla – lærerinde, 35
Hennings, Theodor – lægeassistent, 179, 180, 226, 246, 279
Henningsen, Bethy – 16 dage, datter af slafter … Henningsen, Heden 204, 139
Henningsen, Rosa – 14 dage, datter af slagter … Henningsen, Heden 204, 138
Henriksen, Adamine Marie – ugift tjenestepige, 198
Henriksen, Ane Margrethe – enke, garver A. Hansen, 80, 90
Henriksen, Cecilie Christine Johanne Marie – kuratorbeskikkelse 159
Henriksen, Gerhard Emanuel – 5 uger, søn af ugift Mette Marie Frederiksen, Vandværksstræde 2, 306
Henriksen, Henrik Nielsen – ostehandler, dødsfald 336
Henriksen, Henrik Peter – handelsagent, 124
Henriksen, Karen Dorthea – kuratorbeskikkelse 148, vide. fol. 209
Henriksen, Mads – dødsfald 339
Henriksen, Mads – mursvend, dødsfald 334, 339
Henriksen, Mathelde – kuratorbeskikkelse 209
Hermansen, Emma – kuratorbeskikkelse 247
Hermansen, Henriette Konstanse – 8, datter af afdøde skomager Thomas Etlef Christian Hermansen, Langgade 27, 19
Hestehave, Laurits Petersen – skrædder, konkursbo II 389, 399, 403, 445
Hey, Vilhelmine Marie – enke, vinhandler … Lind, 304, 307
Hillers, Jens Chr. – gjæstgiver, konkursbo 199, 213, 246, 267, 285, 295, 338, tilbagekaldt konkursbegæring 195
Hinche, Jørg. Christian – kuratorbeskikkelse 208
Hjarbæk, Lilly Agathe Nellie Johanne Marie – 10 maaneder, datter af handelsagent .. K. A. Hjarbæk, Odinsgade 41, 216
Hjorhøj, Ida Rosalie Vilhelmine – ugift, 267
Hjort, Carl Alfred Larsen - ½, søn af maskinist Carl Hjort, Nygade 13, dødsfald 458
Holbek, Laura Magda – gift, grosserer H. C. G. Holbeck, dødsfald 380
Holm, Emma Juliane Dorthea – gift, straahatteflekt Chr. Schultz, 234
Holm, Hans Hansen – kuratorbeskikkelse 299
Holm, Louise – enke, biskop … Engeltoft, 107
Holm, Niels Peter Nielsen – detaillist, konkursbo 342, 360, 378, 413, II 428
Holm, Niels Peter Nielsen – købmand, konkursbo 293, 360, 342, 378, II 392, 440, 454, II 465
Holm, Vilhelmine Caroline – enke, gaardejer … Hansen, 146
Holmberg, Marius Peter – 4, søn af arbejdsmand Hermann Holmberg, af Hasmark Gravemark, Norup Sogn, II 115
Holmkvist, Ernst Laurits – billedhugger, dødsfald 451
Holst, Julie Anna Petrea – gift, postbud N. P. Larsen, 216
Honeré, Valdemar Axel – 8 maaneder, søn af skorstensfejer Jens Daniel Honoré, Nørrebro 25, 6
Hoybye, Hans Jacob – kanselleriraad og kæmner, dødsfald II 364, 365
Hugger, Erik Chr. – rekrut ved 5. Batl., 97
Hvalsøe, Frederikke Henriette Augusta – frøken, 14
Høffner, Jurikka – 9 maaneder, datter af ugift Augusta Krone, Vindegade 67, 264
Håkonsdatter, Hanne – gift, børstenbinder Rasmus Johannes Rasmussen, 102
Ibsen, Emilie Marie – 8 uger, datter af pottemagersvend Hans Peter Ibsen, Dronningensgade 51, II 63
Ibsen, Johan Christoffer – partikulier, 63, 76
Ibsen, Petrine Susanne – gift, skomagermester Christen Hansen, dødsfald 396
Ipsen, Rigmor Ellen Alvilde – kuratorbeskikkelse 323
Iversen, Christen – snedker, 313, 315
Iversen, Ingeborg Eleonora – 4, datter af skomager Jacob Iversen, Albanigade 38, 57
Iversen, Oluf Theodor – 10 maaneder, søn af maler Theodor Iversen, Krudthusgade 13, 283
Iversen, Peter Chr. – styrmand, begærer skifteretsattest indgav ægteskabet, 221
Jac…ke, Angelicka Gjertrud – gift, fabrikant Lars Frederik Hans Rasmussen, dødsfald II 320
Jacobsen, … - udøbt dreng, 3 uger, søn af maskinarbejder Martin August Jacobsen, Rødegaardsvej 26, 288
Jacobsen, Anders Chr. – arbejdsmand, begærer skifterestsattest 132
Jacobsen, Anna Marie – værgebeskikkelse 42
Jacobsen, Anne Line Christine – kuratorbeskikkelse, 121
Jacobsen, Carl Christian – 8 maaneder, søn af cigarmager Jens Chr. Jacobsen, Kirkegaardsalle 25, 37
Jacobsen, Chr. – tømrermester, konkursbo 62, 71, 100
Jacobsen, Hans – 11 timer, søn af arbejdsmand Niels Peter Jacobsen, Vester Stationsvej 32, II 32
Jacobsen, Hans Christian – 9, søn af arbejdsmand Rasmus Jensen, Langgade 11, 303
Jacobsen, Hans Viggo – 2 maaneder, søn af arbejdsmand Rasmus Peter Jacobsen, St. Knudsgade 37, II 127
Jacobsen, Johanne Knudsine- kuratorbeskikkelse 70
Jacobsen, Jørgen Alexander – skræddermester, II 353
Jacobsen, Karen – gift, detaillist F. G. Hansen, 304
Jacobsen, Kirsten Marie Ingeborg – kuratorbeskikkelse 282
Jacobsen, Leonhardt Herfordt – 3 uger, søn af opvarter C. Jacobsen, Dagmarsgade 11, II 316
Jacobsen, Lydia Camilla Lovise – gift, materialist C. F. Møller, værgebeskikkelse 18
Jensdatter, Anna Chathrine – enke, tømmersvend Christen Jensen, Bøllemose Mark, dødsfald II 330
Jensdatter, Sine Marie – enke, snedker J. Larsen, 90
Jensen, … - 6 uger, udøbt barn, barn af skrædder P. Jensen, Sct. Knudsgade 14, 450
Jensen, Agnes Jensine Marie – ugift pige, 0
Jensen, Andrea Olivia – 10, datter af ugift Johanne Holm, Vesterbro 51, 155
Jensen, Anna Kirstine – 11, datter af lærer … Jensen, i Allesø, 178
Jensen, Anna Louise – 4 uger, datter af husejer Carl Jensen, St. Jørgens Forstad 112, II 263
Jensen, Anne Marie – enke, boelsmand Poul Jensen, 68, 69
Jensen, Asta – 10 uger, datter af gartner Gustav Jensen, Albanigade 19, 8
Jensen, Axel – 2½ maaned, søn af skrædder P. Jensen, Grynhusene 63, II 156
Jensen, Christian – kjøbmand, Andebølle, kuratorbeskikkelse II 415, 429, 466
Jensen, Christian Emil – 7, søn af …, paa Opdragelsesanstalten, 217
Jensen, Christian Herman Sophus – 6 maaneder, søn af fabriksarbejder J. P. Jensen, Middelfart Landevej 27, dødsfald 438
Jensen, Ebba Mathilde Christine – kurstorbeskikkelse 151
Jensen, Emilie Marie Hansine – ugift, 90
Jensen, Erik Johannes Elenius – 14 maaneder, søn af maskinmester H. Jensen, Bjerggade 18-20, 297
Jensen, H. – bager, konkursbo 14, 97, 110
Jensen, Hans – snedker, kuratorbeskikkelse 413
Jensen, Hans – stenhugger, 247
Jensen, Hans Andreas – tobaksspinderlærling, til kurator tømrer A. Jensen, II 451
Jensen, Hans Chr. – smedemester, 219, 251, 270, 276
Jensen, Holger Johannes – 2 maaneder, søn af ugift Johanne Justine Jensen, Vesterbro 68, 16
Jensen, Huggo – skomager, dødsfald 385, 386
Jensen, Hulda Jensine Mathilde – dødsfald 323
Jensen, Jens Julius Stephan – købmand, 309
Jensen, Jens M. – kuratorbeskikkelse 126
Jensen, Jens Peter – 13, søn af boelsmand … Jensen, paa Uggerslev Mark, 160
Jensen, Jens Peter – børstenbinder, konkursbo 271, 285, 290, 318, 336
Jensen, Jens Peter – murer, 271
Jensen, Jens Peter – skomager, dødsfald II 451
Jensen, Juliane – enke, pedel P. Jørgensen, 194
Jensen, Jørgen – født 31.8.1881, bedstefaderen konferentsraad Koch, beskikket som kurator 439
Jensen, Kain Augustinus – 6 dage, søn af typograf Hans Jensen, Oluf Bagersgade 53, B, 319
Jensen, Kaj Charles – 1, søn af arbejdsmand Rasmus Mortensen, Thorsgade 42, II 264
Jensen, Karen – enke, væver J. Jensen, (Trøstrup Korup), 108
Jensen, Knud – arbejdsmand, dødsfald udgaar 467
Jensen, Knud Ejner Hjæresen – 8 dage, søn af dugmager Anders Thorvald Jensen, Vesterbro 15, 208
Jensen, Lars – gjæstgiver, 76, 79
Jensen, Laura – 4, datter af afdøde tømrer Rasmus Jensen, Rynkeby, 32
Jensen, Mads – værtshusholder, dødsfald 321
Jensen, Maren Johanne – gift, arbejdsmand P. Jespersen, 221
Jensen, Marie Kirstine – 18 dage, datter af arbejdsmand Hans Christian Jensen, Sct. Jørgens Forstad 21, 0
Jensen, Martin – tjenestekarl, 19
Jensen, Mary Kirstine Frederikke Emilie – 1 og 3 maaneder, datter af sømand N. P. Jensen, Nørrebro 88, II 279
Jensen, Niels Christian Glasdom – 4, søn af skomager Jørgen Jensen, Hunderupgade 4, 57
Jensen, Oge Fritz – 9 maaneder, søn af arbejdsmand Peter Jensen, Nørregade 77, II 165
Jensen, Olaf Juel – 11 maaneder, søn af maskinarbejder Ole Jensen, Sct. Jørgens forstad 126, 44
Jensen, P. – gjæstgiver, konkursbo 8, 19, 235, 253, 274
Jensen, Peter – kreaturhandler, konkursbo 149, 160, 206, 259
Jensen, Rasmine – gift, arbejdsmand … Jensen, 241, 261
Jensen, Rasmus – mursvend, kuratorbeskikkelse 330
Jensen, Rasmus Chr. Holm – lejetjener, 72, 81
Jensen, Sine – gift, tømrermester J. P. Bendixen, dødsfald II 418
Jensen, Sofie Vilhelmine – enke, købmand F. Friis, 313
Jensen, Sophus Theodor Andreas – kurvemager, dødsbo 86, 163, 191
Jensen, Søren – kuratorbeskikkelse 215
Jensen, Thomas Chr. Bau – 1 og 9 maaneder, søn af skomager Louis Laurentius M. H. Jensen, Østergade 2, II 288
Jensen, Valborg Aloina - … Jørgensen, værgebeskikkelse 47
Jensen, Valborg Theodora Levy – 3, datter af kjøbmand H. C. Jensen, Heden 132, II 98
Jensen, Valdemar – gæstgiver, konkursbo 292, 303, 337
Jensen, Viggo Chr. – husejer, 215
Jensen, Vilhelmine Marie – ugift, 248
Jeppesen, Andreas Gebhardt Frederik – skomager, 18
Jeppesen, Holger – 11, søn af karetmager … Jeppesen, O. Ryesgade 6, II 174
Jeppesen, Karen Kirstine – gift, brændevinsbrænder D. Chr. Petersen, 79
Jeppesen, Niels Frederik Nantrop – 1½ dag, søn af skomager N. Jeppesen, Kronprinsensgade 40, II 29
Jeppesen, Peter Christoffer – arbejdsmand, 95
Jespersen, Johan Peter – 1, søn af afdøde gaardejer Peter Jespersen, Fraugde Kjærby, II73
Jespersen, Mads – havemand, 267
Johansdatter, Marie – gift, bybud J. P. Thorslev, 198
Johansen, Adolf Verner – 4, søn af gartner … Johansen, Lindevedgaard, Højby Sogn, 288
Johansen, Anna – 7 maaneder, datter af Hans Peter Johansen, Søndergade 18, 297
Johansen, Anton – 4 maaneder, søn af klodsemager Hans Peter Johansen, Søndergade 18, 227
Johansen, Axel Chr. – 7 maaneder, søn af arbejdsmand Johan Johansen, St. Jørgens Forstad 115, 18
Johansen, Christian Laurits – patient paa Ebberødgaard Arbejds- og Plejehjem, søn af lejetjener Peter Johansen, Thorsgade 29, dødsfald 321
Johansen, Christian Reinholdt – sømand, 164
Johansen, Hans Peter – Bred, kuratorbeskikkelse 419
Johansen, Jens – kuratorbeskikkelse 153
Johansen, Johan Frederik – justitsraad, fattiginspektør 129
Johansen, Kirstine Marie – mejerske, 126
Johansen, Maren Kathrine – gift, skrædersvend H. Mortensen, 85
Johansen, Marie Kirstine – gift, bogholder P. M. Petersen, skifte 312
Johansen, N. C. – brolægger, dødsbo 133, 140, 197, 243
Johansen, Otto Fritjof – 2 og 3 maaneder, søn af arbejdsmand Krog Johansen, Godthaabsgade 10, 132
Johansen, Poul Lauritz V. E. – tjenestekarl, 8
Johansen, Rasmus – dampskibsfører, 206
Johansen, Rasmus Frederik – garversvend, 149
Johansen, Vilhelmine Nielsine – kuratorbeskikkelse 214
Johansen, Aage Chr. – 8 maaneder, søn af fiskehandler … Johansen, i Bogense, 32
Johansen, Aage Elias – 2 dage, søn af arbeidsmand Jens Johansen, Vindegade 36, II 270
Johnsen, Ingeborg Marie Kirstine – kuratorbeskikkelse 215
Junge, Clara – 8, datter af maskinmester, Hunderupvej 26, dødsfald 438
Justesen, Alexander Holm – 2 maaneder, søn af vognmand Jacob Justesen, Albanigade 1, 102
Jürgensen, R. E. – herredsfoged, dødsbo 17
Jørgensdatter, Adamine – enke, arbejdsmand A. Petersen, 191
Jørgensdatter, Johanne – enke, kjøbmand A. Rasmussen, 80, 82, 87, 197, 274
Jørgensdatter, Karen – 222
Jørgensdatter, Kirsten – enke, barkmøller A. Christensen, 314
Jørgensdatter, Kirsten – enke, røgter L. Rasmussen, 138
Jørgensdatter, Maren – enke, boelsmand R. Jensen, 105, 176
Jørgensen, … - datter af indsidder Niels Jørgensen, Gallehusene, Kjølstrup Sogn, 461
Jørgensen, Adolf Viggo – 7 maaneder, søn af ugift Avilda Sofie Christina Jørgensen, Fattiggaarden i København, 288
Jørgensen, Amalie Valborg Kathinka – 10 maaneder, datter af skomager Anders Jørgensen, Hjallesevej 19, 215
Jørgensen, Anders – fhv. kurvemagermester, 103
Jørgensen, Anders Rasmussen – væver, 294
Jørgensen, Ane Kirstine – ugift, dødsfald 412
Jørgensen, Ane Marie Caroline – fraskilt hustru, drejer … Iversen, 185
Jørgensen, Anna Marie – 17 timer, datter af maskinarbejder Niels Frederik Emil Jørgensen, Skibhusvej 84, dødsfald II 456
Jørgensen, Anna Marie – gift, postbud C. Rasmussen, 98
Jørgensen, Anna Nathalia – kuratorbeskikkelse 38
Jørgensen, Anne Margrethe – enke, billedhugger Carl Emilius Møller, uskiftet bo 80
Jørgensen, Carl – banearbejder, dødsfald 334
Jørgensen, Chr. Andreas – dreng, 267
Jørgensen, Chr. Marius – 11 maaneder, søn af smed H. Jørgensen, Thorsgade 64, 159
Jørgensen, Chr. Michael – konkursbo 3, 28, 48, 60, 66, 78
Jørgensen, Dagny Johanne Marie – ½, datter af skomager Georg Marius Jørgensen, Oluf Bagersgade 18, 314
Jørgensen, Edvard Frederik Peter – fyrbøder, konkursbo II 42, 45, 54, 81, 128, 311, 348, II 369, II 457, II 458
Jørgensen, Elka Camilla – kuratorbeskikkelse 307
Jørgensen, Else Cathrine – 33, ugift, datter af arbejdsmand Hans Jørgensen, Allegade 58, 32
Jørgensen, Emma – 4, datter af fedevarehandler R. Jørgensen, Fredensgade 35, 249
Jørgensen, Erna Emilie Kirstine – 7 maaneder, datter af arbejdsmand N.P. Jørgensen, Pjentedamsgade 31, II 69
Jørgensen, H. C. – mineralvandsflekt., konkursbo 289, 300, 336
Jørgensen, Hans – gæstgiver, 299
Jørgensen, Hans Frederik Ludvig Ditlev – skomager, skifte II 430
Jørgensen, Hans Peter – tjenestekarl, 146
Jørgensen, Harald Theodor – 6 maaneder, søn af arbejdsmand Jeppe Rasmussen, Vindegade 122, 303
Jørgensen, Holger Marius – 4, søn af arbejdsmand Ole Peter Jørgensen, af Beldringe, 27
Jørgensen, Jens Christian – tømrermester, kuratorbeskikkelse 395
Jørgensen, Johanne Dorthea Louise – 19, tjenestepige, Jens Benzonsgade 50, datter af afdøde arbeidsmand Carl Christian Jørgensen, dødsfald 320
Jørgensen, Jørg. Nielsen – murermester, konkursbo 148, 153, 186, 200, 212, 258, 301, 430
Jørgensen, Jørgen Carl – død i Middelfart, 12
Jørgensen, Jørgen Nielsen – murer, konkursbo II 347, 404
Jørgensen, Jørgine Rasmine – gift, bryggeriarbejder Niels Hansen, dødsfald II 455
Jørgensen, Kaj – 3 uger, søn af restauratør F. W. Jørgensen, Provstegade 1, II 127
Jørgensen, Karen Kirstine – enke, arbejdsmand H. Madsen, 73
Jørgensen, Kathrine – gift, klodsemager Lars Hansen, dødsfald 372
Jørgensen, Kathrine – gift, portner Iver Jensen Lind, dødsfald 445
Jørgensen, Knud Theodor – kuratorbeskikkelse 315
Jørgensen, Laurine – enke, arbejdsmand Jørg. Rasmussen, 203
Jørgensen, Lauritz Theodor – kuratorbeskikkelse 37
Jørgensen, Magdalene – gift, telegrafbud … Rasmussen, 109
Jørgensen, Maren – enke, værtshusholder Lars Christiansen, 233
Jørgensen, Margrethe Augusta – 18 dage, datter af bager Jørg. Vilhelm Jørgensen, Pogestræde 31, 206
Jørgensen, Mikkel – fhv. stenhugger, dødsfald 335
Jørgensen, Nicoline Marie – frøken, dødsfald II 351
Jørgensen, Niels – fhv. kulmaaler, 277, 287
Jørgensen, Niels Frederik Emil – kuratorbeskikkelse 285
Jørgensen, Niels Peter – piskefabrikant, dødsfald 462
Jørgensen, Oluf Hermann Alexander – 12 uger, søn af arbejdsmand Niels Jørgensen, Danmarksgade 9, II 124
Jørgensen, Peder Rasmus – lagerist, dødsfald 339   
Jørgensen, Peter – fhv. gaardejer, 271
Jørgensen, Rasmus – fhv. værtshusholder, 114
Jørgensen, Rasmus – møller, 316
Jørgensen, Sofie Mathea – 11 timer, datter af arbejdsmand Anders Jørgensen, Kragsbjergvej 2, II 259
Jørgensen, Søren Albert – 3 uger, søn af arbejdsmand Niels Jørgen Jørgensen, Rødegaardsvej 42, 168
Jørgensen, V. Adolf – urmager, 229
Jørgensen, Vilh. Andr. Chr. – gartnerelev, 152
Kaysen, Ingvard Martin – slagtermester 24
Keifler, Ane Magdalene – enke, cigarmager Christoffer Schorn, 127
Keller, Anna Kathrine Dorthea – værgebeskikkelse 340
Keller, Edvard – 5 uger, søn af slagter Josef Keller, Jens Benzonsgade 6, 124
Kjerulff, Th. herreekviperingshandler, konkursbo 3, 27, 49, 50, 70, 81, 91
Klixbüll, Kaj Thorbjørn – kuratorbeskikkelse 318
Klug, Chr. – sadelmager, 184
Knudsen, Abelone Marie – gift, sergent L. C. Henningsen, dødsfald 439
Knudsen, Ane Kirstine – enke, arbejdsmand L. Petersen, 267
Knudsen, Ane Kirstine – enke, detailist N. Hansen, 123
Knudsen, Ane Marie – 11 dage, datter af tømrermester Hans Peter Cornelius Knudsen, Oluf Bagersgade 1, 13
Knudsen, Ane Sophie – ugift, 278, 280
Knudsen, Axel Svend – 14 dage, søn af væver L. Knudsen, Fredensgade 11, II 294
Knudsen, Carl Frederik – glarmester, konkursbo 215, 217, 230, 280
Knudsen, Christine – gift, arbejdsmand H. Rasmussen, 98
Knudsen, Elias – skomager, dødsfald II 395, 396
Knudsen, Ellen Dannesboe – 8 maaneder, datter af handelsfuldmægtig K. Chr. Knudsen, Pjentedamsgade 29, 59
Knudsen, Frederik Chr. Julius – smed, 184
Knudsen, J. – skrædersvend, kuratorbeskikkelse 193
Knudsen, Jørgen – 10, plejesøn af husmand Niels Nielsen, af Søndersø Holme, II 146
Knudsen, Jørgen – brænderikarl, 270
Knudsen, Karl – 3 dage, søn af murer Chr. Knudsen, Ridehusgade 38, II 259
Knudsen, Knud Frederik – 5 uger, søn af tobakspinder Car. P. Fr. Knudsen, St. Jørgens Forstad 21, 43
Knudsen, Knud Julius Emil – kjøbmand, 457
Knudsen, Lars – partikulier, 208
Knudsen, Marga Kirstine – 3 uger, datter af arbejdsmand Jørgen Vilhelm Knudsen, Dronningensgade 80, 280
Knudsen, Martha – frøken, 228
Knudsen, Niels Jacob Lundberg – barn, 229
Knudsen, Oscar L. – kjøbmand, konkursbo II 366, II 367, II 372, 376, 382, 393, 424
Knudsen, Peter Brødsgaard – gjæstgiver, dødsfald 414, 425
Knudsen, Thorvald – 11 maaneder, søn af skrædder Juel Knudsen, Fredensgade 42, 261
Koch, Hansine Caroline – enke, lærer … Koch, 61
Koch, Johannes Gustav Evald – 4 maaneder, søn af ugift Dora Thea Andersen, Vesterbro 23 A, 293
Konradsen, Dines – arbejdsmand, 23
Krag, Anna Julie – kuratorbeskikkelse 142
Kragh, Ane – enke, gaardejer … Krogh, 181
Kragh, Lauritz – 18 dage, søn af arbejdsmand Hans Madsen Kragh, Heden 60, 77
Kragh, Rigmor Victoria – 8 maaneder, datter af ugift Rasmine Jørgine Kragh, Kalkvej 10, dødsfald 434
Kretschmer, Birtha Marie – pige, 44
Kreutsmann, Emma Alvine – gift, skomager J. Chr. Jensen, skifte 238
Krichaus, N. P. – handelsagent, konkursbo 3, 15, 29, 49, 56, 57, 96, 100
Kristensen, Sørine – kuratorbeskikkelse 165
Krone, Marie Christine Augusta – kuratorbeskikkelse 145
Kruse, Anne Nielsine – 1, datter af ugift Jensine Marentine Kruse, tjenende paa Amagergaard, Vigerslev Sogn. I pleje hos arbejdsmand N. Chr. Rasmussen Ramsherred 32, 4
Kundtse, Caroline Henriette – 3 uger, datter af ugift Sophie Louise Christiane Vilhelmine Pauline Augusta Knutze, Brogade 1, II 326
Kurdt, Fritz – landarbejdsmand, 124
Kühl, Caroline Magdalene – enke, gravør P. L. S. Hauptmann, 174
Küstor, F. A. – kjøbmand, konkursbo 27, 69, 114
Langer, Adolf Heinrich – 7 maaneder, søn af glasmager Adolf Langer, Lille Glasvej 18, 298
Langhoff, Mads – slagtermester, 44
Langhoff, Max Harald Svend – 1, søn af slagter Hans Carl Mathias Langhoff, St. Jørgensgade 47, 239
Larsen Peter Marius – kuratorbeskikkelse 118
Larsen, … - 7 uger, barn af ugift Hansine Sofie Mathilde Larsen, Pjentedamsgade 16, dødsfald 440
Larsen, Anders – arbejdsmand, 233
Larsen, Anders Chr. Axel – kuratorbeskikkelse 118
Larsen, Ane Margrethe – enke, skovfoged L. Jørgensen, 315
Larsen, Ane Marie Henrikline – kuratorbeskikkelse 301
Larsen, Anna Cathrine Hansine Marie – gift, smedesvend Niels Danielsen, dødsfald II 463
Larsen, Anna Sophie Johanne – kuratorbeskikkelse 40
Larsen, Anne Margrethe – enke, bager Rasmus Rasmussen, dødsfald 456
Larsen, Astrid Dorthea – kuratorbeskikkelse 164
Larsen, Axel – 3 uger, søn af tobaksfabrikant Rasmus Larsen, Overgade 9, II 2
Larsen, Bine Maren Kirstine – gift, arbejdsmand Rasmus Pedersen, dødsfald 464
Larsen, Carl – 14 maaneder, søn af smedemester Reinhold Larsen, Ny Vestergade 16, 118
Larsen, Carl Christian Georg Dichmann – arbejdsmand, 395, 396
Larsen, Chr. Marinus – 6 maaneder, søn af ugift Olga Dagmar Marie Larsen, Heden 32, 222
Larsen, Edith Christine Andrea – 11 maaneder, datter af arbeidsmand Johannes Larsen, Grønnegade 29, II 306
Larsen, Erik – tømrer, dødsfald 384, II 386
Larsen, Gyda Marie – 10 maaneder, datter af rorsbetjent P. V. Larsen, Buchwaldsgade 3, 280
Larsen, H. Chr. – væver, dødsbo 198
Larsen, H. F. – overretssagfører, skifteudgifter 326
Larsen, Hans – opsynsmand, dødsfald II 395
Larsen, Hans Viggo Mathias –4 maaneder, søn af kjørekarl Niels Larsen, Hans Jensensstræde 35, 141
Larsen, Henrik Godtfredsen Nordenbro – kuratorbeskikkelse II 438
Larsen, J. – glarmester, konkursbo 344, 346, II 346, 351
Larsen, Jens – fhv. gartner, dødsfald 450, II 450
Larsen, Jens Chr. – fhv. skibstømrer, dødsfald 448
Larsen, Johan Fr. – tjener, dødsbo 43, 45
Larsen, Johannes – husmand, Hjorslev Mark, kuratorbeskikkelse 454
Larsen, Johannes – vinhandler, konkursbo 93, 300, II 348, 369
Larsen, Julius – 1, søn af husmand L. P. Larsen, Duedal, Vissenbjerg Sogn, II 263
Larsen, Kirsten – enke, arbejdsmand Hans Jørgen Jørgensen, dødsfald 444
Larsen, Kirsten – enke, gaardejer F. Petersen, 253
Larsen, Kirstine – gift, former … Larsen, skifte 102, 111
Larsen, Kirstine – gift, ostehandler H. C. Larsen, 302
Larsen, Knud Harry – 1 maaned, søn af væver Hans Christian Larsen, Dronningensgade 93, II 306
Larsen, Knud Sigodt – 6 dage, søn af sergent Lars Peter Jens Larsen, Lahnsgade 29, 227
Larsen, Lars – fhv. gaardejer, død i 1886, 155
Larsen, Lars Chr. – bagermester, 4, 111, 118, 119
Larsen, Lorents Petersen – arbejdsmand, II 358
Larsen, Marie Cathrine – enke, husejer John Jensen, 112, 118
Larsen, Marie Henriette – kuratorbeskikkelse 34
Larsen, Marie Sofie Frederikke – gift, arbejdsmand Rs. Axelsen, 204
Larsen, Marie Sophie Magdalene – enke, skomager … Thierlein, 108
Larsen, Marius Valdemar – kuratorbeskikkelse 273
Larsen, Morten – partikulier, 151
Larsen, Niels – husmand, 297
Larsen, Niels – værgebeskikkelse 142
Larsen, Niels Martin – snedker, 30
Larsen, Olga Augusta Hansine – ugift, 264
Larsen, Olga Marie – kuratorbeskikkelse 245
Larsen, Peter Chr. – snedkermester, 144
Larsen, Peter Frederik Christian - barn af arbejdsmand Lars Peter Larsen, Kirkegaardsalle 15, dødsfald 450
Larsen, Peter Rasmus – kuratorbeskikkelse 204
Larsen, Rasmus – brændevinsbrænder, 17
Larsen, Rasmus Andreas – 5, søn af røgter Lars Hansen, Thorsgade 69, II 94
Larsen, Rasmus Laurits – barn, 265
Larsen, Robert – 3 maaneder, søn af slagter S. Larsen, St. Jørgens Forstad 143, II 32
Larsen, Søren Chr. – æghandler, dødsbo 4, 114, 116
Larsen, Thorvald Carl Christian – kuratorbeskikkelse 326
Larsen, Vilh. – tapetserer, begæring om at faa sit bo under konkurs annulleret 85, 86
Lassen, Christian Alfred – 7 uger, søn af arbejdsmand Ditlev Larsen, Gartnergade 9, 143
Lauesen, Laue Peter Christian – grosserer, kuratorbeskikkelse 420
Laursen, Ellen – 7, datter af mejeribestyrer … Laursen, Holmstrup, Sanderum Sogn, dødsfald II 451
le Fevre, Marie Cathrine – enke, guldsmedsvend J. L. Andersen, 156
Leidecher, Fr. August – cigarfabrikant, 6, 7, 11
Leopold, Wille – 6 maaneder, søn af skræder Eduard Klutke, Vandværksvej 2, II 291
Lewin, Julie – gift, grosserer Martin Frederiksen, skifte II 456
Liebscher, Carl Vilhelm – paraplymager, 32
Lindegaard, Anne Marie – kuratorbeskikkelse 170
Lindenstrøm, Caroline Frederikke – enke, møller P. D. Rizel, 49
Lollesgaard, Rasmine Martine – frøken, 230, 232
Lorentzen, Andreas – gjørtlermester, 188
Lorentzen, Nicolaj – uhrmager, 14, 18, 101
Lumby, Maren – enke, vagtmester … Lumby, 41
Lund, … - 5 dage, udøbt dreng, søn af farver Anton Gerhardt Marius Lund, Ny Vestergade 16, II 29
Lund, Ane Cathrine – enke, snedker H. Chr. Almind, 32
Lund, Anton Johan Carl Christian Jens Julius – arbejdsmand, dødsfald 462   
Lund, Niels Peter – pens. lærer, 201
Lund, Rs. P. A. – gjæstgiver, konkursbo 9, 44, 89
Lundberg, Otto – skibsfører, 157
Lundin, Ingrid Cicilie – væver Lars Hansen, dødsfald 324
Lundsfryd, Johannes Emanuel – barn, 271
Lykke, Janus Leise Harling – 7 maaneder, søn af cigarmager Vilhelm Lykke, Hunderupvej 31, dødsfald 449
Lykkegaard, Tyge – 10, søn af møllebygger N. Hansen, Ferritslev, Rønninge Sogn, II 74
Løngreen, Anna Pouline – kuratorbeskikkelse 175
Løngreen, Anne Cathrine – kuratorbeskikkelse 175
Løngreen, Frederik Vilhelm – smedemester, 169, 193
Løngreen, Johanne Marie Eline – ugift, 283
Løngreen, Johannes Ludvig – værgebeskikkelse 175
Madsdatter, Maren – gift, arbejdsmand N. Hansen, 240
Madsdatter, Maren – gift, partikulier O. Ovesen, 181
Madsen, … - borgmesterfuldmægtig, værgebeskikkelse 433
Madsen, Alfred Chr. – mursvend, 137, 137
Madsen, Anders – træskomand, 52
Madsen, Ane Kirstine – enke, arbejdsmand … Madsen, 129
Madsen, Ane Marie – gift, arbejdsmand Chr. Madsen, 188
Madsen, Anna Nielsine Dorthea – 11 maaneder, datter af arbejdsmand Mads Jørg. Madsen, St. Jørgens Forstad 159, II 279
Madsen, Christian Richard – 4½ maaned, søn af kreaturhandler Rasmus Madsen, Dronningensgade 81, 233
Madsen, Dagmar – pige, 109
Madsen, Emilie Vilhelmine – frøken, dødsfald 331
Madsen, Hans – fyrbøder, 132, 135, 190
Madsen, Hans Peter – savskærer, 8
Madsen, Inger Kirstin – gift, cigarmager … Madsen, dødsfald II 335
Madsen, Jens Jørgen – barn, dødsfald 427
Madsen, Jens Peter Marius – kuratorbeskikkelse 35
Madsen, Johanne – gift, fhv. gaardmand Anders Nielsen, dødsfald II 456
Madsen, Johanne Camilla – kuratorbeskikkelse 34
Madsen, Johannes – 1½, søn af kontorbud Peter Madsen, Rødegaardsvej 44, 127
Madsen, Karen – 5 uger, datter af arbejdsmand Peter Madsen, Langgade 13, 264
Madsen, Karen Marie – 4, datter af væver Søren Mortensen, Heden 194, II 46
Madsen, Lars Andersen – tjenestekarl, 191
Madsen, Lauritz Rasmus – læsteskærer, 97
Madsen, Mads – arbejdsmand, dødsfald 379, 381
Madsen, Mads – murer, 150, 154
Madsen, Maren Kirstine – 4 uger, datter af væver R. P. Madsen, Frederiksgade 50, 47
Madsen, Maren Sofie – gift, arbejdsmand Hen. Nielsen, 167
Madsen, Martha Kaja Cathrine – 10 dage, datter af lejetjener L. Madsen, Bjerggade 34, 112
Madsen, Metha – enke, mursvend Carl Ludvig Simon Hansen, tilladelse til uskiftet bo, II 8
Madsen, Morten Christian Frederik – 9 maaneder, søn af arbeidsmand Mads Jørgen Madsen, Sct. Jørgens Forstad 159, II 232
Madsen, Peter – arbejdsmand, dødsfald 331
Madsen, Peter – landarbejder, 104
Madsen, Rasmus – handskemager, 174
Maibom, Carla Christian Margrethe – 3 maaneder, datter af ugift Christine Dorthea Maibom, Odinsgade 25, II 1
Markussen, Ida Kathrine – kuratorbeskikkelse 276
Markvard, Caroline Petersen – gift detaillist R. Hansen, 23
Mathiasen, Axel Viggo – 175
Mathiasen, Gertrud – enke, hesteslagter … Mathiasen, dødsbo 252, 266, 326
Mathiasen, Hans Chr. – kuratorbeskikkelse 175
Mathiasen, Hansine Christine – tjenestepige, 302
Mathiesen, H. A. – slagters enke …, boet udsat dødsbo II 326
Mathiesen, Holger Peter – 3 maaneder, søn af arbejdsmand Hjære Mathiesen, Middelfart Landevej 63, 85
Mathiesen, Johanne Mathilde – gift, lægeassistent … Hennings, 95
Mathiesen, Jørgen – husmand, 196
Mathiesen, Kirstine – enke, skovfoged … Gormsen, 107
May, Albert – 45 minutter, søn af bogbinder Andreas May, St. Knudsgade 53, II 109
Mazanti, Johanne Margrethe Kirstine – ugift, 50, 90
Methmann, Orla Lauritz – 2½, søn af handskemager … Methmann, Vesterbro 62, dødsfald II 463
Meyer, Asta – 5, datter af fabrikant Viggo Meyer, Nørregade 45, dødsfald 428
Meyer, Bernhardt Vilh. Nicolaj – skomagersvend og fattiglem, 46
Meyer, Vilhelm Heinrich – sagfører, dødsfald 377, II 389, 400
Michaelsen, Hans Peter Alexander - ½, søn af arbejdsmand Christian Michaelsen, Ridehusgade 22, II 438
Mikkelsen, Else Marie – enke, skomager S. Møller, 94
Mikkelsen, Kirstine – enke, bødker Frederik Christian Mikkelsen, erklæret umyndig II 414
Mogensen, Emilie Marie Jacobine – kuratorbeskikkelse 118
Momberg, Th. Landt – detaillist, konkursbo 140, 141, 143, 152, 185, 199, 279, II 431, 447
Mortensen, … - tømrer, kuratorbeskikkelse 455
Mortensen, Anders – handelsrejsende, 84
Mortensen, Anna Johanne Marie – kuratorbeskikkelse 304
Mortensen, Henry Victor Magnus – slagtersvend, 292
Mortensen, Johanne – arbejdsmand H. Chr. Andersen, skifte 131
Mortensen, Kristine – enke, arbejdsmand Jens Mortensen, 169, 172
Mortensen, Louis Aage – ½, søn af ugift Marie Mortensen, 18
Mortensen, Ludvig Valdemar Marius – kuratorbeskikkelse 42
Mortensen, Marie Christine – enke, værtshusholder Chr. J. Schmidt, 123
Mortensen, Marius Theodor – til kurator tømrer A. Jensen, II 458
Mortensen, Mathias – tilskærer, konkursbo 168, 182, 223, II 452
Mortensen, Peder Christian – til kurator tømrer A. Jensen, II 458
Mortensen, Sidenius Meelgaard – detaillist, konkursbo 109, 112, 119, 153
Mouritzen, N. P. – kammerraad, kuratorbeskikkelse 428
Mynster, Johannes – kuratorbeskikkelse 48
Møller, Caroline Ingeborg Elisabeth – kuratorbeskikkelse 250
Møller, Helfred – fhv. bager, 8
Møller, Jørgine Rasmine – kuratorbeskikkelse 154
Møller, Mylius – kuratorbeskikkelse 80
Møller, Vigandt Andreas – værgebeskikkelse 352
Nathansen, Louise Caroline Sophie – enke etatsraad Henrichsen, 88, 307
Neckelmann, Frederik Gabriel – pastor emer., 62
Neumann, Cathrine – jomfru, dødsfald II 421
Neumann, Hans Valdemar Jensen – 10 uger, søn af arbejdsmand Vilhelm Jensen Neumann, Nørrebro 2, 1
Nielsdatter, Anna Marie – enke, stenhugger H. Frederiksen, 208
Nielsdatter, Gertrud Marie – enke, daglejer R. Larsen, 312, 313
Nielsdatter, Johanne – separeret, skrædder Hans Jensen, 320
Nielsdatter, Maren – enke, Anders Larsen, 177, 209
Nielsdatter, Sidse Marie – ugift tjenestepige, 291
Nielsen, … - 3 uger, udøbt dreng, søn af tobaksfabrikant Julius Nielsen, Vesterbro 3, II 139
Nielsen, Adam Emil – filehuggersvend, 171
Nielsen, Alfred Julius – 1 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Nielsen, Heden 52, 290
Nielsen, Anders – 2, søn af brøndborer … Nielsen, Buchvaldsgade 1, dødsfald 434
Nielsen, Anders Martin – skrædder, dødsbo 217, 220, 340
Nielsen, Andreas Peter – 13 maaneder, søn af Jørgen Chr. Nielsen, Frederiksgade 66, dødsfald II 427
Nielsen, Ane – enke, smed … Nielsen, dødsfald II 394, 395
Nielsen, Ane Cathrine – gift, husmand L. Nielsen, 194
Nielsen, Ane Marie – enke, murer H. Christensen, 40, 61
Nielsen, Ane Marie – enke, væver Casper Gyngel, dødsfald II 420
Nielsen, Anna Cathrine – gift, tækkemand … Nielsen, 157
Nielsen, Anna Marie – ugift, 241
Nielsen, Anna Nielsine Frederikke – gift, kjøbmand J. J. Nielsen, værgebeskikkelse 112
Nielsen, Anton – konkurs 40
Nielsen, Axel Kragh – 2, søn af kjøbmand Jens Marius Nielsen, Overgade 13, dødsfald II 423
Nielsen, Betty Margrethe – gift, cyklereparatør P. N. Larsen, 264
Nielsen, Carl – dyrlæge, konkursbo 39, 52, 67, 78, 115
Nielsen, Carl Christian – visebrandinspektør, dødsfald II 455
Nielsen, Carl Valdemar – 10, søn af lokomotivfører Fritz Nielsen, Krudthusgade 13, II 219
Nielsen, Caroline Petrine – gift, arbejdsmand J. Petersen, 136
Nielsen, Charles – piskemager, begærer skifterettens attest for indgaa ægteskab 287
Nielsen, Chr. – snedkermester, konkursbo 9, 20, 29, 30, 202, 265, 326, II 457, II 461
Nielsen, Christian – arbejdsmand, kuratorbeskikkelse 415
Nielsen, Christoffer Theodor – tobakspinder, dødsfald 4, 5, 64
Nielsen, Clara Marie Johanne – 2½ maaned, datter af murer Jens Chr. Nielsen, Kronprinsensgade 28, II 6
Nielsen, Ebba Olga – 2 timer, datter af væver Carl Frederik, Jens Benzonsgade 23, dødsfald II 427
Nielsen, Ejner Christian – 7½, søn af arbejdsmand Jens Peter Jørgensen, Nørregade 79, II 150
Nielsen, Else Marie – gift, tømrer Jørgen Knudsen, dødsfald II 439
Nielsen, Erik Otto Rudolph – 2½, søn af forretningsfører H. Nielsen, Glasværket, II 74
Nielsen, Erna – 3 maaneder, datter af skomagermester Rasmus Nielsen, Middelfart Landevej 117, II 17
Nielsen, Esther – 7 maaneder, datter af ugift Auguste Nielsen. I pleie hos arbejdsmand Peter Jensen Strand, Vindegade 104, 242
Nielsen, Frederik – glarmester, 154, 167
Nielsen, Gudrun – 18 timer, datter af ugift tjenestepige Hansine Marie Nielsine Dorthea Nielsen, Tolderlundsvej 9, 0
Nielsen, Hans – arbejdsmand, dødsfald 463
Nielsen, Hans – fattiglem, 203
Nielsen, Hans – fhv. gartner, dødsfald 456
Nielsen, Hans – invalid daglejer, 2
Nielsen, Hans – kuratorbeskikkelse 63
Nielsen, Hans Bernhardt – 7 maaneder, søn af skomager Niels Peter Nielsen, Vesterbro 28, 85
Nielsen, Hans Peter – kuratorbeskikkelse 113
Nielsen, Hans Peter Chr. – arbejdsmand, 64
Nielsen, Hans Tønning – 16 dage, søn af arbejdsmand Hans Chr. Nielsen, St. Jørgens Forstad 52, II 57
Nielsen, Harald Vilhelm – 6 maaneder, søn af vognmand Carl Nielsen, Grynhusene 27, 191
Nielsen, Harry Johannes – 8 maaneder, søn af bryggerkusk Jens Chr. Nielsen, St. Knudsgade 43, 51
Nielsen, Holger Richard – 10, søn af bagermester Jens Nielsen, Vesterbro 53, 90
Nielsen, Jens Peter – tjenestekarl, 154, 270
Nielsen, Jens Aalund – opsynsmand, dødsfald 459
Nielsen, Johanne – 10, datter af kordegn Axel Nielsen, Frue Kirkestræde 5, 51
Nielsen, Johanne Marie – gift, skrædder … Nielsen, værgebeskikkelse 148
Nielsen, Johanne Sofie – kuratorbeskikkelse 291
Nielsen, Johannes – 2 maaneder, søn af væver J. Nielsen, Vindegade 99, II 281
Nielsen, Johannes – 9 uger, søn af tømrermester Søren Nielsen, Allegade 90, 112
Nielsen, Johannes – husmand, 143
Nielsen, Johannes – husmand, 228
Nielsen, Johannes Valdemar – 7 maaneder, søn af fiskehandler H. P. C. Nielsen, Heden 190, 234
Nielsen, Jørgen – tømrer, 285
Nielsen, Karen Marie – syerske, dødsfald II 362, 368
Nielsen, Knud – landmand, 291
Nielsen, Lars Chr. – fhv. bagersvend, 64
Nielsen, Laurine Kirstine – ugift, dødsfald II 459, 460
Nielsen, Maren – enke, væver Berthel Nielsen, 62
Nielsen, Maren – gift, arbejdsmand H. Larsen, skifte 161, 166
Nielsen, Maren – kuratorbeskikkelse 167
Nielsen, Maren Kirstine – enke, gaardejer Lars Petersen, dødsfald 330, bo II 338
Nielsen, Marie Amalie – gift, husmand P. Nielsen, 85
Nielsen, Marie Louise – 5, datter af smed Lars Peter Nielsen, Frederiksgade 62, dødsfald II 427
Nielsen, Marius – tjenestekarl, 138, 270
Nielsen, Martin – skomagersvend, 90
Nielsen, Martine – enke, smed H. Frederiksen, 166, 300
Nielsen, Mette Jensine – 10 uger, datter af arbejdsmand Søren Peter Carl Nielsen, St. Jørgens Forstad 113, II 77
Nielsen, Nanna Marie Kathrine – 233
Nielsen, Niels – apotheker, dødsfald 356, 357, 363
Nielsen, Niels – arbejdsmand, 108
Nielsen, Niels – arbejdsmand, 244, 263
Nielsen, Niels – indsidder, skifte 24, 26
Nielsen, Niels – murer, 269
Nielsen, Niels – murersvend, 7
Nielsen, Niels – pens. stabssergent, kuratorbeskikkelse 460
Nielsen, Niels Chr. – fattiglem, 137
Nielsen, Niels Chr. – kuratorbeskikkelse 23
Nielsen, Niels Chr. – vognmand, 69
Nielsen, Niels Christian – gjæstgiver, konkursbo 11, 13, 28, 36, 46, 55, 235, 255
Nielsen, Niels Christian – skrædder, konkursbo 347, II 391, II 404, II 407
Nielsen, Niels Peter – 9 maaneder, søn af bryggerkusk Peter Nielsen, Pjentedamsgade 20, II 146
Nielsen, Niels Peter – arbejdsmand, 64
Nielsen, Niels Peter – arbejdsmand, skifte 413
Nielsen, Niels Peter – sømand, 129
Nielsen, Nielsine Mette Kirstine – 3½, datter af arbejdsmand Rasmus Nielsen, Frederiksgade 25, 65
Nielsen, Nielsine Vilhelmine Marie – ugift, 154, 177
Nielsen, Peter Marius – 3 uger, søn af arbeidsmand Mads Peter Nielsen, Adamsgade 27, 91
Nielsen, Rasmus – arbejdsmand, dødsfald 353, 356
Nielsen, Rosalie – 8 maaneder, datter af skomagersvend … Nielsen, St. Knuds Kirkestræde 4, dødsfald 448
Nielsen, Selma – 8 og 9 maaneder, datter af skrædder A. Nielsen, Overgade 52, II 198
Nielsen, Sofie – ugift, 260
Nielsen, Svend Adolf – 3 maaneder, søn af klodsemager Niels Nielsen, St. Annagade 4, II 113
Nielsen, Vilhelmine – enke, boghandler C. J. Harder, 294
Nielsen, Aagnes Marie – 4, datter af maskinmester Carl Olaf Oskar Nielsen, Frederiksgade 7, dødsfald 432
Nikolaisen, Maren – gift, teglmester Peter Andersen Petersen, dødsfald 330
Nymark, Edith Marie Poulsen (Nymark) – 5 maaneder, datter afdøde gjæstgiver Nymark, Albanigade 19, 59
Nymark, Erik Poulsen – malermester, dødsbo 14, 24, 92, 162
Odense, Sommertheater – konkursbo 332
Olsen, Ane Jensine – kuratorbeskikkelse 178
Olsen, Chr. Julius – kuratorbeskikkelse 276
Olsen, Christian – fhv. høker, 48
Olsen, Julius – garversvend, 1
Olsen, Lauritz – 6 dage, søn af sle… og forniklingsmester Thorvald Carl Konstantin Olsen, Vesterbro 78, 117
Olsen, Mads Peter – smedesvend, 38
Olsen, Mathea Marie – 7 uger, datter af ugift Anne Rasmussen, Skulkenborg 14, II 29
Olsen, Olaf Reippurt Lind – 2
Olsen, Peter – arbejdsmand, dødsfald II 418
Olsen, Petra Karen Vilhelmine Christophersen – værgebeskikkelse 34
Olsen, Petra Oline Sophie – tjenestepige, 132
Olsen, Rasmine – fhv. husejer, 292
Ortmann, Marie Louise – ugift, 69, 74
Ortmann, Valentine – gift, mejeribestyrer J. Brask, 57
Paulsen, Alfred Georg – maskinarbejder, hans kuratorbeskikkelse annulleret 65
Pedersdatter, Dorthea – gift, skomager L. Nielsen, 164
Pedersen, Anders Peter – væver, dødsfald II 352
Pedersen, Hans – arbejdsmand, dødsfald 352
Pedersen, Hans – tømrermester, konkursbo 50, 55, 60, 67, 75, 78, 86, 93, 239, 254, 278, 282, 427, 432
Pedersen, Hans Peder – født 8.2.1877, kuratorbeskikkelse 321
Pedersen, Maren Kirstine – født 11.1.1875, kuratorbeskikkelse 321
Pedersen, Oline Andersen A. – gift, smed H. L. Nicolajsen, 263, 278
Pedersen, Peder – maskinmester, enke, II 419
Persdotter, Nilla – ugift, 253
Peters, Ditlev Frederik – former, 202
Petersdatter, Abelone – ugift, 229
Petersdatter, Maren Kathrine – enke, væver F. M. Rasmussen, 278
Petersdatter, Marie Cathrine – gift, arbejdsmand H. Jensen, 124
Petersen, … - 12 dage, udøbt dreng, søn af arbejdsmand Hans Petersen, Albanigade 32, 244
Petersen, … - 5 minutter, udøbt pige, datter af ugift Birthe Marie Petersen, Heden 106, 138
Petersen, Agnes Dorthea Hansine – 2, datter af droschekudsk Hans Mouritz Petersen, Danmarksgade 29, 240
Petersen, Alfred Valdemar – 3 uger, søn af fyrbøder Julius Petersen, Kongensgade 33, II 309
Petersen, Ana Marie Hansine – værgebeskikkelse 228
Petersen, Andersine – gift, arbejdsmand P. Chr. Mortensen, 198, 461
Petersen, Andrea Camilla – gift, skomager, J. P. Jensen
Petersen, Ane – ugift, dødsfald 462
Petersen, Ane Cathrine – enke, arbejdsmand H. Petersen, 0
Petersen, Ane Cathrine – enke, tømmerhandler Hans Jørgensen, 184
Petersen, Ane Elisabeth – frasepareret, røgter R. Hansen, 302
Petersen, Ane Marie – tjenestepige, 150
Petersen, Ane Sofie – fabrikarbejderske, separeret fra uhrmager Chr. Sørensen, 127, 130, 224, 245
Petersen, Anna Kirstine – enke, smedesvend H. P. H. Lundsfryd, begærer attest for at indgaa nyt ægteskab, 170
Petersen, Asta Anna Frandsine – 8 dage, datter af Amanda Marie Caroline Jørgine Elisabeth Petersen, Buchwaldsgade 55, 204
Petersen, Bendine Hansine – gift, arbejdsmand Jokum Jespersen, dødsfald 448
Petersen, Bodil Cathrine Jensine – gift, arbejdsmand N. Jensen, 37
Petersen, Botello Petrosine – enke, bager … Richter, dødsfald 377
Petersen, Carl Georg – 10, søn af typograf Christian Petersen, Gothaabsgade 7, II 30
Petersen, Caroline Amalie – enke, skrædder L. P. Jørgensen, 215
Petersen, Christen – fhv. ølhandler, 307
Petersen, Christian – 2 timer, søn af handelsagent Søren Fischer Petersen, St. Jørgensgade 32, 57
Petersen, Christian – kuratorbeskikkelse 153
Petersen, Christian Erik – 3 dage, søn af typograf … Petersen, Oluf Bagersgade 5, II 242
Petersen, Dagny Marie – 5 maaneder, datter af rebslager Johan Martin Petersen, Nørrebro 69, 76
Petersen, Ditlev Chr. – brændevinsbrænder, 233, 245
Petersen, E. O. – kjøbmand, konkursbo 26, 69, 114
Petersen, Ellen – 12 dage, datter af slagter Peter Julius Petersen, Nyborg Landevej 64, II 105
Petersen, Ellen Rosamunde Johanne Marie – 15 maaneder, datter af uldvarehandler J. C. Petersen, Aalykkegade 8, 138
Petersen, Emil Chr. – konkursbo 4, 10, 96, 123, 279, 224, II 457
Petersen, Emilie Augusta – frøken, 184, 186
Petersen, Emmy Cathrine – 4, datter af detaillist Peter Martin Petersen, Jens Benzonsgade 18, II 414
Petersen, Erik Ejner Stokkeby – 8 maaneder, søn af kjøbmand E. O. Petersen, Hunderupvej 33, 415
Petersen, Gerda Marie – bevilling til adoption af forældreløs barn, værgebeskikkelse 80
Petersen, Hans – bager, 37, 48
Petersen, Hans – fhv. detaillist (død i 1896), 105
Petersen, Hans – partikulier, dødsfald II 420
Petersen, Hans – tømrermester, anerkendelse af afdødes og hustru … testamente 6
Petersen, Hans Jacob – handelsagent, 302
Petersen, Hans Jørgen – 2 uger, søn af kusk Rasmus Chr. Petersen, Pjentedamsgade 43, II 217
Petersen, Hans Peter – bødker, 136
Petersen, Hans Peter – skomagermester, 11
Petersen, Harald Viggo Alfred – 4 maaneder, søn af arbejdsmand Johan E, Petersen, Bangs Boder 21, 51
Petersen, Helm – justitsraad og boghandler, dødsbo 119, 162, 182, 192, 211, 222, 230, 265, 274, 282, 308, 348
Petersen, Holger Emil – 3 maaneder, søn af mursvend Jens Petersen, Nørregade 86, 218
Petersen, Ingeborg – 4 maaneder, datter af væver Hans Peter Petersen, Heden 179, II 284
Petersen, Jenny Birgitte Clavilla – 2½ maaned, datter af kusk Roberth Petersen, Grynhusene 11, II 2
Petersen, Jens – kontorbud i Assens, dødsfald 426, 439
Petersen, Jens Jørgen – handelsmand, dødsbo 12
Petersen, Jens Lauritz – værgebeskikkelse 251
Petersen, Jens Tage – 6, søn af forstander … Petersen, paa Dalum Landbrugsskole, II 288
Petersen, Jesper – detaillist, 47
Petersen, Johan Henrik – snedkermester, dødsfald 345
Petersen, Johanne Rasmine – enke, skibsfører … Petersen, 366
Petersen, Johannes – 6 maaneder, søn af blikkenslager Rasmus Petersen, Heden 68, 6
Petersen, Johannes – kuratorbeskikkelse 85
Petersen, Jørgen Chr. – brændehandler, dødsbo 131, 146, 147, 225, 230, 327
Petersen, Karen Louise – 1½, datter af væver Hans Peter Petersen, Heden 170, II 415
Petersen, Karen Nielsine – kuratorbeskikkelse 252
Petersen, Kirsten – enke, husfæster L. Jensen, 297
Petersen, Kirstine Lucie – gift, garver … Serve, skifte II 393
Petersen, Knud Jørgen – fhv. gaardejer, 150, 282
Petersen, Lars – høker, 61
Petersen, Lars – klodsemager, 233
Petersen, Lars – tømrer, dødsbo 379
Petersen, Lars – tømrersvend, dødsbo 180, 195, 227
Petersen, Mads – ungkarl, 314, 345
Petersen, Maren – gift, arbejdsmand H. Nielsen, 6
Petersen, Maren – gift, væver P. Petersen, dødsfald 382, 385
Petersen, Maren Louise Eleonora Petrine – ugift, 294
Petersen, Marie – 6 maaneder, datter af ugift fabrikarbejderske Anne Marie Rasmussen, II 287
Petersen, Martin Laurits Alfred – kuratorbeskikkelse 181
Petersen, Mette Marie – enke, husejer Jens Hansen, 72
Petersen, Niels – arbejdsmand, dødsfald 467  
Petersen, Niels – baadfører, 420
Petersen, Niels Chr. – kreaturhandler, skifte 31, 35
Petersen, Niels Christian – kuratorbeskikkelse 98
Petersen, Niels Peter – kuratorbeskikkelse 43
Petersen, Niels Peter Mayland – 19, søn af murersvend Anders Petersen, St. Jørgens Forstad 73, II 306
Petersen, Niels Richardt – 12 dage, søn af kommis Niels Chr. Petersen, Heden 18, 298
Petersen, Olaf Dehn – kommis, 184
Petersen, Ole – fiskehandler, 57
Petersen, Ole – skrædersvend, 317
Petersen, Oscar Rasmus Hans – 9 dage, søn af skrædder Oscar Villiam Petersen, Heden 96, 126
Petersen, P. – bogbinder, kuratorbeskikkelse II 463
Petersen, Paul – fhv. murersvend, 74
Petersen, Peter – maskinmester, dødsfald II 401
Petersen, Peter Alfred – 14 dage, søn af ugift Jacobine Petersen, Dronningensgade 52, 192
Petersen, Peter Jacob – fhv. klodsemager, 144
Petersen, Peter Marius – 7 maaneder, søn af ugift Maren Kirstine Rasmine Madsen, Olaf Ryesgade 6, II 38
Petersen, Peter Sørensen – 1 dag, søn af ugift Sabine Marie Petersen, St. Knudsgade 37, 228
Petersen, Rasmine Frederikke – kuratorbeskikkelse 194
Petersen, Rasmus – væver, 62
Petersen, Sara Jensine – kuratorbeskikkelse 273
Petersen, Sidsel – gift, pantelaaner … Dupont, værgebeskikkelse 263
Petersen, Sven Aage – 6 maaneder, søn af lærerinde Petra Rasmussen. I pleie paa Heden 18, II, 99
Petersen, Svend Aage – ½, søn af malermester Harald Petersen, Klingenberg 3, dødsfald 463
Petersen, Theodor Julius – 2, søn af slagter Peter Julius Petersen, Nyborg Landevej 64, II 227
Petersen, Valdemar – hotelvært, 30, 35
Poulsen, … - barn, malermester Viggo Poulsen, dødsfald 464
Poulsen, Andreasine Mathilde – gift, arbejdsmand … Poulsen, 230
Poulsen, Ane Kirstine – separeret fra sin mand arbejdsmand J. Pedersen dødsfald, 57, II 58
Poulsen, Charles – 5 dage, søn af skrædersvend Johan Henrik Poulsen, Asylgade 7, 14
Poulsen, Henry Johan Carl – værgebeskikkelse 121
Poulsen, Lars – røgter, 306
Poulsen, Maren Kirstine – gift, skrædermester C. F. A. Albrechtsen, skifte 169, 171
Poulsen, Poul Chr. – pottemager, 247, 248
Poulsen, Rasmine Marie – dødsfald 363
Quade, Ellen Valeur – gift, postexpedient … Bartholin, skifte 202, 203
Quade, Marie Magdalene Margrethe – enke, kjøbmand M. T. F. Faber, dødsfald 450
Quarfort, … - 15 minutter, udøbt pige, datter af Louise Quarfort, Gravene 3, 51
Rasmusdatter, Ane Kirstine – enke, arbejdsmand P. Petersen, 239
Rasmusdatter, Anna – enke, drejermester M. Petersen, 7
Rasmusdatter, Erna Kirstine – enke, murer J. Svendsen, 232
Rasmusdatter, Karen – enke, arbejdsmand A. Michaelsen, 124
Rasmusdatter, Karen Dorthea – lem, i Graabrødre Hospital 177
Rasmusdatter, Mette – enke, H. M. Carlsen, 32
Rasmussen, Alfred Ludvig – værgebeskikkelse 13
Rasmussen, Andreas Frederik Vilhelm – bager, konkursbo 440, 453
Rasmussen, Ane – enke, proprietær N. Hansen, 138, 138
Rasmussen, Ane – enke, skomager R. Rasmussen, 241
Rasmussen, Ane Elisabeth – enke, jordbruger R. Rasmussen, 191
Rasmussen, Ane Kirstine – fattiglem, … Mortensen, 45
Rasmussen, Ane Kirstine – gift, daglejer H. Petersen, 180
Rasmussen, Ane Marie – ugift, 185
Rasmussen, Ane Sofie – enke, vagtmester H. J. Rasmussen, 177
Rasmussen, Anna Cecilie – gift, hattemager … Holmbech, 277
Rasmussen, Anna Marie – 36 timer, datter af ugift syjomfru Abelone Sofie Andersen, Jens Benzonsgade 15, 58
Rasmussen, Anne Marie – enke, snedker N. Springer, 95 99, 133, 245
Rasmussen, Antonie Vilhelmine – 6 maaneder, datter af typograf William Rasmussen, Grønnegade 21, II 284
Rasmussen, August Viktor – 2, søn af fabriksarbejder Hans Marius Rasmussen, Heden 204, dødsfald 444
Rasmussen, Axel – 5 maaneder, søn af vognmand Hans Vilhelm Rasmussen, Nedergade 13, II 59
Rasmussen, Axel Anders – 9 maaneder, søn af maskinarbejder … Rasmussen, Vesterbro 15, II 283
Rasmussen, Carl – bageribestyrer, kuratorbeskikkelse II 464
Rasmussen, Carl Christian – cand. phil., dødsfald 451
Rasmussen, Carl Emil – død i Michigansøen, 463
Rasmussen, Carl Gustav – 5 maaneder, søn af skomager Georg Rasmussen, Vestergade 92, II 178
Rasmussen, Carl Julius – arbejdsmand, 14, 26
Rasmussen, Caroline – enke, kulmaaler E. Rasmussen, 302
Rasmussen, Caroline – enke, skomager C. Jeppesen, 84
Rasmussen, Cathrine Marie – 4½, datter af væver Johannes Rasmussen, Vesterbro 84, 251
Rasmussen, Christen – bager, 241
Rasmussen, Christian Valdemar – 7 uger, søn af ugift Anne Marie Rasmussen, Vestergade 100, 297
Rasmussen, Christiane Grethe Elisabeth – frøken, hendes dødsbo 84
Rasmussen, Dagmar Christiane – 4 uger, datter af maskinfabrikant Frederik Carl Fr. Rasmussen, St. Jørgensgade 21, II 39
Rasmussen, Edel Dorthea – ugift, dødsfald 462
Rasmussen, Edvard Christian – 3 maaneder, søn af væver Rasmus Chr. Rasmussen, Rødegaardsvej 54, II 109
Rasmussen, Ella – 1½, datter af skomager Georg Rasmussen, Vestergade 92, II 166
Rasmussen, Ellen – 11 maaneder, datter af arbejdsmand Rasmus Peter Rasmussen, Hunderupgade 22, 74
Rasmussen, Erik Hermann Richardt – 2 maaneder, søn af væver Lars Peter Rasmussen, Dronningensgade 94, 293
Rasmussen, Fanny Pouline Marie – kuratorbeskikkelse 27
Rasmussen, Georg Jacob Amandus – bogholder, 112
Rasmussen, Georg Ridder – 12 dage, søn af arbejdsmand Anders Chr. Rasmussen, Heden 208, II 254
Rasmussen, Hans – fattiglem, 209
Rasmussen, Hans – gaardmand, Bolbro, 427
Rasmussen, Hans – skibsfører, dødsfald 354, 355, 356
Rasmussen, Hans Carl – 10 uger, søn af skrædersvend … Rasmussen, Fredensgade 23, 18
Rasmussen, Harald Gudmund – 6 maaneder, søn af arbejdsmand Jeppe Rasmussen, Vindegade 122, 303
Rasmussen, Harry Alytzius Charles – 3 uger, søn af ugift Karen Rasmussen, St. Parcelvej 11, 304
Rasmussen, Helmuth Emil – 3 maaneder, søn af malersvend William Rasmussen, Oluf Bagersgade 60, 81
Rasmussen, Henry – søn af maskinmester … Rasmussen, Ruggaards Landevej 1, dødsfald 467
Rasmussen, Inger Kirstine – enke, høker R. H. Pryds, 315, II 449
Rasmussen, Jenny Kirstine – 3 uger, datter af arbejdsmand Rasmus Jørg. Rasmussen, Heden 160, 298
Rasmussen, Johan Peter Theodor Emil – kuratorbeskikkelse 51
Rasmussen, Johanne – arbejdsmand Jens Nielsen, dødsfald 459
Rasmussen, Johanne – enke, husejer L. Larsen, 141, 316
Rasmussen, Johannes – jernbanearbejder II 302
Rasmussen, Johannes Hjalmer – 1 og 3 maaneder, søn af arbejdsmand Ole Lauritz Rasmussen, Kalkvej 8, 276
Rasmussen, Karen – enke, arbejdsmand Christian Nielsen, dødsfald 338, 340
Rasmussen, Karen Helga – 3½, datter af montør Lauritz Chr. Rasmussen, Albanigade 57, 0
Rasmussen, Karen Marie – 14, datter af mælkehandler … Rasmussen, Frederiksgade 56, II 269
Rasmussen, Karen Marie – enke, købmand P. Bendixen, 246, 248
Rasmussen, Kirstine Marie – enke, landpost P. C. Carlsen, 241
Rasmussen, Lars – bagermester, 270
Rasmussen, Lars – fattiglem, dødsfald II 464
Rasmussen, Lorentz Nicolaj – kuratorbeskikkelse 72
Rasmussen, Maren – gift, agent N. Madsen, 144, 147
Rasmussen, Maren Rasmine – gift, slagtermester … Frederiksen, dødsfald II 388
Rasmussen, Marie Christine – 5, datter af gaardeier … Rasmussen, Allesø, 244
Rasmussen, Marie Christine – kuratorbeskikkelse 245
Rasmussen, Marius – gummearbejder, dødsfald 452
Rasmussen, Martha – 5 uger, datter af pidskefabrikant H. Rasmussen, Heden 172, 77
Rasmussen, Max Julius Ludvig – 3, søn af musiker Ludvig Rasmussen, Munke Møllestræde 12, 297
Rasmussen, Mette Marie – ugift, 244, 249
Rasmussen, Niels – murer, kuratorbeskikkelse 449
Rasmussen, Niels Kaj Ingemann – 1, søn af væver Mads Rasmussen, Nørrebro 68, 44
Rasmussen, Nielsine Amalie – ugift, dødsfald 448
Rasmussen, Oline Petra - ½, datter af bogholder R. P. Rasmussen, Vestre Stationsvej 60, dødsfald 325
Rasmussen, Oluf – kuratorbeskikkelse 165
Rasmussen, Peter – hørsvinger, 135
Rasmussen, Peter – landarbejder, Skamby, dødsfald 334
Rasmussen, R. Chr. – telegrafbud, dødsbo 327
Rasmussen, Rasmus – fhv. gaardejer, 99
Rasmussen, Rasmus – hestehandler, 243
Rasmussen, Rasmus Chr. – kjøbmand, 71, 104
Rasmussen, Rasmus Chr. – telegrafist, 189, 218, 231, 327
Rasmussen, Rasmus Christian – telegrafbud, dødsbo II 365, II 417
Rasmussen, Rasmus Jørg. – tegner, 269, 272, 305
Rasmussen, Siegfrid Marius – maler, 309, 317
Rasmussen, Susanne Elisabeth – gift, murer R. J. Nielsen, 288
Rasmussen, Søren Villiam – 3 maaneder, søn af snedkersvend Rasmus Peter Rasmussen, Dronningensgade 78, II 147
Rasmussen, Thyra Julie Petra Marie – 9 maaneder, datter af ugift Karen Johanne Hansen Marie Henriksen, St. Glasvej 4, 297
Rasmussen, Valborg Frederikke – 4 maaneder, datter af maskinfabrikant Fr. Carl Chr. Rasmussen, St. Jørgensgade 21, 106
Rasmussen, Valborg Marie Bertholine – 1½, datter af væver Rasmus Chr. Rasmussen, Rødegaardsvej 54, 52
Rasmussen, Valdemar – 9½, søn af hestehandler H. Rasmussen, Frederiksgade 40, 180
Rasmussen, Viggo Emanuel – 6 uger, søn af fabrikarbeider A. J. Rasmussen, Odinsgade 25, II 229
Ravnløkkehus, Karen Kirstine Hansen – 14 dage, datter af snedker Niels Ravnløkkehus, Dronningensgade 65, II 177
Refstrup, Johanne – separeret, 19
Reimann, Max Georg – 1, søn af støbemester … Reimann, Dronningensgde 94, 253
Rise, Elisabeth Vilhelmine Magdalene – enke, brandinspektør … Frederiksen, 180, 202
Rose, Hans Riport Mathias – 16, søn af handelsmand Fr. Carl Chr. Rose, Heden 130, 62
Rosengaard, Jacobine – enke, skomager … Rosengaard, dødsfald II 464
Rosenvinge, Johanne Jørgine – enke, arbejdsmand P. Johansen, 247
Roulund, Caj – 6½, søn af fabrikant … Roulund, Sortebrødretorv 19-21, dødsfald 321
Salto, Emilie Nicoline Kristine – kommunelærerinde, 51
Sander, Kirstine – gift, bogtrykker … Tiedje, dødsfald II 410
Sander, Marie Kirstine – 11 maaneder, datter af arbejdsmand Peter Simon Sander, St. Jørgensgade 41, 251
Saysette, Hans Frederik – fhv. detaillist, 35
Schandorph, Adolph – barber, kuratorbeskikkelse 228
Schawo, Anne Johanne Marie – gift, handelsagent … Baumgarten, dødsfald II 351
Scheuer, Johan Heinrich – kuratorbeskikkelse 284
Scheuer, Vilhelmine Caroline - … Nielsen, dødsbo 223, 250
Schiøtt, Conrad Adolf – 12, søn af bødkersvend G. L. Schiøtt, Vesterbro 40, II 51
Schjøtt, Edelfine – gift, bødker Gustav Schjøtt, 196
Schmidt, Camilla Marie Cathrine – kuratorbeskikkelse 126
Schmidt, Carl Christian – kuratorbeskikkelse II 419
Schmidt, Jensine Kirstine – 2, datter af metaldrejer Jens Jørgen Schmidt, Heden 194, 290
Schnohr, August – 7 og 3 maaneder, søn af cigarmager … Schnohr, Sct. Jørgens Forstad 21, dødsfald II 420
Schou, Severine – kuratorbeskikkelse 165
Schrøder, Agnes Margrethe Meritz – 10 dage, datter af farver J. F. Schrøder, Nørregade 56, 125
Schrøder, Caspara Marie – gift, herredsfoged … Langkilde, 132
Schrøder, Johan Chr. – skomagersvend, 145
Schrøder, Poul Richard – 7 uger, søn af skomager Chr. R. Schrøder, St. Jørgensgade 14, 304
Schultz, Ane Johanne – gift, grønthandler Johan Laurits Vilhelm Schultz, dødsfald 388
Schultz, Ducinius Mehlbye – 2½, søn af grønthandler Johan Laurits V. Schultz, Skulkenborg 38, 316
Schultz, Sophus Traugott – sagfører, 65, 68
Schultz, Thyra Dagmar Melby – 6 dage, datter af grønthandler Johan L. N. Schultz, Skulkenborg 38, 59
Schultz, Valdemar Johannes – slagtersvend, 87
Schwarz, Johan Daniel – overhornblæser, 38, 40
Sehested, Niels – pastor emer., 198, 206
Seidelin, Brink – sagfører, tilsynsværgebeskikkelse II 452
Seidelin-Brinch, Ellen Louise – 5½ maaned, datter af sagførerfuldmægtig og cand. jur. Brinck-Seidelin, Hunderupvej 47, 137
Sidenius, Bodil Marie – frøken, 214
Silmer, Frederikke – enke, klodsemager Jørg. Nielsen, 264
Simon, Amanda Henriette Christine – gift, bager … Zinglersen, 185
Simonsen, Charlotte Dorthea – fhv. syerske, 166
Simonsen, Elna – 13 maaneder, datter af malermester Th. Esbern Simonsen, Nørrebro 7, 230
Simonsen, Jensine Caroline Amalie – kuratorbeskikkelse 127
Simonsen, Johanne Kristine - … Frederiksen, værgebeskikkelse 317
Simonsen, Jørgen – bryggerkusk, 113, 128, 142
Simonsen, Lars – gjæstgiver, konkursbo 234, 242, 256, 274
Sjursen, Marie Christine Caroline – 4 maaneder, datter af fyrbøder Simon Peter Sjursen, Kirkegaardsalle 15, II 127
Skipper, Carl Peter – sømand, 17
Skov, Johanne Kirstine – enke, gaardejer … Skov, 124
Skytte, … - tømmermester, kuratorbeskikkelse II 420
Smith, Chr. Marius Anton Aarestrup – kuratorbeskikkelse 178
Smith, Søren Peter – fhv. landmand, 176 ,178, 196
Sommertheaterets – konkursbo 3, 27, 48, 59, 66, 91, 106, 118, 128, 137, 139, 194
Sprøge, Theodor Ipsen – kuratorbeskikkelse 179
Spøhr, Oscar – handelslærling, 142
Steffensen, Christine Margrethe – lem, i Graabrødre Hospital, 38
Steffensen, Karen Petrine – 4 og 9 maaneder, datter af enkemadam Steffensen, Dansestræde 10, II 317
Steffensen, Nielsine – 12 dage, datter af ugift tjenestepige Maren Kirstine Steffensen, Dansestræde 10, II 227
Steffensen, Petrine Caroline – kuratorbeskikkelse 299
Stephensen, Caroline – gift, tømrer N. Nielsen, 284
Stiller, Valdemar – 11 uger, søn af slagter C. J. H. F. Stiller, Nørregade 54, 133
Storm, Hans Peter Hansen – arbejdsmand, dødsfald 443, 448
Storm, Heinrich Julius – kuratorbeskikkelse 65
Stougaard, Jens Peter – opsynsmand, 41
Strøm, Vincens – overlærer, dødsfald 335, 335 … Sørensen, 315
Staal, Gustave – gift, kjøbmand Georg Henningsen, 75
Suenson, Anna – gift, biskop … Stein, 377
Sundahl, Anna Vilhelmine – ugift, 49
Svendsen, Birgitte Mathilde – gift, cand. polit. og toldassistent Theodor Wassard, dødsfald 442, 444
Svendsen, Harald Alfred Laurits – glarmester, dødsfald 444
Svendsen, Ingeborg – 1, datter af møllersvend Lars Peter Svendsen, Frederiksgade 6, 267
Svendsen, Karen Andrea – 11 timer, datter af murersvend Alfred Th. Svendsen, Albanigade 65, 167
Svendsen, Svend Adolph Henrik – 10 maaneder, søn af slagteriarbejder Hans Peter Svendsen, Gartnergade 9, dødsfald 427
Svendsen, Svend Olaf – 3½, søn af murer Julius Svendsen, Buchwaldsgade 2, II 148
Sønderlund, Freivald Robert - søn af malermester … Sønderlund, Alexandragade 4, dødsfald II 414  
Sørensen, Anders Christian Johan – melhandler, dødsfald II 411, II 432
Sørensen, Anna Kirstine – gift, bagermester … Egtved, 77, II 78, 441
Sørensen, Caroline Marie L. S. – ugift, 305
Sørensen, Ellen – 8 maaneder, datter af hand,,, Johan P. Sørensen, Hans Tavsensgade 20, II 246
Sørensen, Hans Jacob – malermester, enkes dødsfald II 457
Sørensen, Hilda Elise Frederikke – gift, lærer … Hjorth, 267
Sørensen, Josephine – ugift, 259
Sørensen, Kai Rasmus – 7 maaneder, søn af vognmand Jens Chr. Sørensen, Bjerggade 34, dødsfald II 432
Sørensen, Kaj Richardt – 13 dage, søn af snedker Christen Sørensen, Thorsgade 72, 80
Sørensen, Karla Marie Gudrun – 4 uger, datter af ugift syerske Peterline Hansen, Ridehusgade 18, II 127
Sørensen, Ludvig Ferdinand – arbejdsmand, 72
Sørensen, Maren Cathrine – enke, bødker H. Chr. Clausen, 305
Sørensen, Martha Elvira – 1, datter af tømrer Anders Chr. Sørensen, Frederiksgade 68, II 90
Sørensen, Mette Marie – enke, væverfrimester Søren Jørgensen, dødsfald 326
Sørensen, Niels Christian – partikulier, dødsfald 369, II 389
Sørensen, Olga Therese – 11 og 11 maaneder, datter af fyrbøder Vilhelm Sørensen, Nyborg Landevej 20, 127
Sørensen, Peter – 1 dag, søn af ugift Marie Sabine Petersen, St. Knudsgade 37, 228
Sørensen, Petra Margrethe Mariane – gift, glarmester … Hansen, skifte 125
Sørensen, Poul – 7 uger, søn af handelsrejsende Johan Peter Sørensen, Vindegade 51, dødsfald II 432
Sørensen, R. – borgmester, Saxkjøbing, kuratorbeskikkelse II 363, II 435
Sørensen, Rasmus – gjæstgiver, kuratorbeskikkelse 421
Sørensen, Rasmus – vognmand, konkursbo 10, 20
Sørensen, Thorvald – mægler, kuratorbeskikkelse 388
Sørensen, Thorvald Severin – billedhugger, 113
Sørensen, Valborg Magdalene – 9 maaneder, datter af bykarl Simon Sørensen, Jens Benzonsgade 34, II 247
Tange, Frantz Anton Schilling – cycklefabrikant, dødsfald II 448 ,452
Teisen, Mathea Elisabeth – gift, hestehandler … Feldthusen, 181
Theisen, Agnes Emma Helene – 5 maaneder, datter af gjæstgiver … Theisen, Østre Stationsvej 32, dødsfald 428
Thomsen Ingeborg – værgebeskikkelse 121
Thomsen, Ane Kirstine – gift, arbejdsmand Chr. Thomsen, 239, 261
Thomsen, Holger – værgebeskikkelse 121
Thomsen, Ingrid Abel Lichtenberg – kuratorbeskikkelse II 245
Thomsen, Johannes – værgebeskikkelse 121
Thomsen, Otto – værgebeskikkelse 121
Thomsen, Theodor Alfred – kaptajn, 59, 63, 110, 120, 237, 255, 277, 282, 324, II 423
Thomsen, Viggo – værgebeskikkelse 121
Thorsager, Hans Andreas Jensen – handelsbetjent, 80
Thunbo, Niels – forpagter af Tingberggaard, Verninge, dødsfald 464
Thune, Hansine – gift, arbejdsmand L. A. Petersen, 24, 65
Thyboe, J. – kjøbmand, konkursbo 50, 93, 106
Thygesen, … - barn af arbejdsmand … Thygesen, dødsfald 444
Thørring, Jacob Christensen – fattiglem, 306
Torp, Jacob Erik – bagermester, kuratorbeskikkelse II 368
Tranberg, Peter – fhv. lærer, 99
Tømmerup, Christiane Octavia Amalie – gift blikkenslager … Tømmerup, dødsfald II 418
Tømmerup, Johan Holbech – 5 maaneder, søn af kjøbmand Th. Tømmerup, Graabrødrehus, 247
Tønners, Abelone Marie – enke, skomager Carl Johan Tønners, dødsfald II 413
Unna, Sahra – enkefru, kjøbmand Julius Siegfrid Ludvig From, i Nyborg, dødsfald II 317, II 318, 341
Vedele, Christian – kuratorbeskikkelse 7
Vinckler, Dorthea – enke, skibsfører P. Haugaard, 37
Vindfeld, Rasmine Petersen – kuratorbeskikkelse 102
Vissing, Niels – restauratør, 70
Wagner, Caroline Marie Louise Sofie – gift, kjøbmand Severin Hansen, dødsfald 333, II 398
Waidtløv, Dorthea Marie – frøken, II 455
Waidtløw, Peter Martin Viggo – handelsfuldmægtig, 248, 313
Walther, Carla Anne Kathrine Augusta – 1 og 9 maaneder, datter af buntmager … Valther, Adamsgade 35, dødsfald 452
Weilbach, Nicoline – frøken, dødsfald II 346, 386
Weimann, Fr. Chr. Johan – købmand, 248, 262
Weizel, Marie Sofie Caroline – ugift, 138
Wendelbo, … - fabrikant, kuratorbeskikkelse II 455
Wensell, Astrid Olivia – 14 dage, datter af møller F. J. Wenzel, Heden 234, dødsfald, 456
Weyhe, … - sagfører, kuratorbeskikkelse II 443
Wiberg, Marie Christine Jacobine – lem, i Hospitalet, II 85
Wieland, Heinrich Viggo Johan – 3 uger, søn af væver Johan Wieland, Vesterbro 58, II 94
Wieland, Johan – væver, gift, 221
Wiemann, Hermine Christine Henriette Sofie – 5 maaneder, datter af væver Diderich Rudolf Wiemann, Heden 142, 313
Windinge, Helene Christiane – kuratorbeskikkelse 248
Østerbye, Anders Christian – kuratorbeskikkelse 204
Østerbye, Anders Christian – partikulier, 177, 216
Østerbye, Elisabeth Marie Cathrine – kuratorbeskikkelse 204
Østerbye, Jens Spandet – kuratorbeskikkelse 204
Østergaard, Fritz – fhv. købmand, 316
Aabling, A. Kr. – gjæstgiver, konkursbo 69, 279, 426