Odense Byfoged 1904-1905

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1904-1905, Odense
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Odense Byfoged, register til skifteprotokol 1904-1905
A/S Dampvask og badeanstalten Iduns – konkursbo, II 126, 190, 264, 281, II 288, 331, 335
Abels, Karl Martin Anton – gymnastiklærer, dødsbo, 433
Absalonsen, Th. – bager, konkursbo (begæring), 280, II 281, II 285, 286, II 290, II 292, II 298
Ahrens, J. N. – ovnbygger, konkursbo, II 374, II 389, II 392
Albers, Hermann Lauritz Anton – cigarfabrikant, dødsbo, II 89
Albrechtsen, Lars – arbejdsmand, dødsbo, II 261
Andersdatter, Ane - … Christiansen, arveanmeldelse, 103
Andersdatter, Anna Dorthea – enke, … Burhøj, dødsbo, II 238, 302
Andersdatter, Mette Kirstine - … Knudsen, arveanmeldelse, 103
Andersen, Jacob – fhv. gaardejer nu particulier, dødsbo, 321
Andersen, A – urmager … Høeg, konkursbo, II 330
Andersen, A. Chr. M. – handelsagent, konkursbo, 132, 147, II 206, II 217, 227, 259
Andersen, Anders – arbejdsmand, dødsbo, 77
Andersen, Anders Marius Christian – blikkenslager, arveanmeldelse, 103
Andersen, Ane Kirstine – gift, kusk Fr. H. Bisbjerg, skifte, II 141
Andersen, Anna Cathrine - … Nielsen, arveanmeldelse, 103
Andersen, Anna Marie – gift, skrædder S. P. Jensen, skifte 227
Andersen, Anne – gift, arbejdsmand Hans Larsen, dødsbo, II 52, 302
Andersen, Carl Christoffer – letmatros, dødsbo, II 123, 302
Andersen, Carl Julius – udl. til statsk. af overformynderimidler, 351
Andersen, Chr. – bundtmager, konkursbo, 2
Andersen, Hans Adolf – blikkenslager, dødsbo, II 88
Andersen, Hans Nielsen – mælkekusk, dødsbo, 349
Andersen, J. – købmand, konkursbo (begæring), 268, 270
Andersen, Johanne Kirstine Marie - … Jørgensen, dødsbo II 296
Andersen, Johannes - dødsbo, II 377
Andersen, Juliane Marie - … Borgquist, dødsbo, II 183
Andersen, Jørgen – tømrer, dødsbo, 429
Andersen, Karen Kirstine – enke, … Saysette, dødsbo II 22
Andersen, Knud – antiquarboghandler, dødsbo, 326
Andersen, L. – buntmager, dødsbo, 296
Andersen, Lars Christian – husejer, dødsbo, 423
Andersen, Lauritz – støberiarbejdsmand, dødsbo, 204
Andersen, M. H. – konkursbegæring, 180, II 185
Andersen, Mads – skrædder, konkursbo, 184, II 373
Andersen, Maren Kirstine – dødsbo, II 58
Andersen, Mariane - dødsbo, II 377
Andersen, Marie Cathrine - … Henriksen, dødsbo, 186
Andersen, Nicolaj – oversergent, dødsbo, 254
Andersen, Niels – fhv. gaardmand, dødsbo, 10, 46, II 56, II 195, 201, 203, 270, 271, II 276
Andersen, R. – Dronningensgade 46, bager, udlægsskøde, II 313
Andreasen, Ane Kirstine – enkefru, … Lottes, dødsbo, 27, II 45, II 65, II 66, II 304
Andreasen, Niels – cyclehandler, konkursbo, II 69, 70, II 73, 86, II 119, 139, II 150, II 170, 181, II 212, 225, 229, II 235, II 373, 384, II 419
Andresen, Conrad – detaillist, konkursbo, 14, 31, II 123, II 373
Anthonisen, Niels Alberti – forretningsfører, dødsbo, II 306
Anthonsen, Anna Laurine - … Larsen, dødsbo II 315
Aschenbrenn, Frederik – glasmager, dødsbo, II 407
Bahnsen, A. V. – detailist, dødsbo, II 31, 184, II 201
Balzer, Maren Dorthea – enke, … Voss, dødsbo, II 307
Bang, Birgitte Cathrine – enkefru, dødsbo, 278
Bang, Caroline Adolphine – frøken, arveanmeldelse, 103
Bech, Margrethe Nielsen – arveanmeldelse, 103
Becher, Kirstine Henriette – og afdøde mand … Madsen, dødsbo II 422, II 434
Belschner, Marie Kristine - dødsbo, II 208, 215, 234, II 306, 330, II 364, II 394, 409
Belschner, Marie Kunigunde Margrethe - … Grønlund, lavværgebeskik. II 298
Bencke, Carl Christian – købmand, dødsbo, 11
Berends, August Frederik – malermester, dødsbo, II 98
Bering, Niels Baggesen – partik. og godsforvalter, arveanmeldelse, 104
Berthelsen, Maren Dorthea – værgebeskikkelse, II 295
Berthelsen, Maureta Daniele - … Jensen, dødsbo II 408
Blumensaadt, Osvald Emil – fabr. og hustru Haralda Bernhardine Trolle, arveanmeldelse, 104
Borch, Juliane Frederikke Gunhilde - … Bille, dødsbo, 111
Bramming, Chr. – detaillist, konkursbo, 282, II 285, 295, 339, 361, II 380, 399
Brodtrück, Jacob Sophus Ingertud – bogholder, dødsbo, II 423
Braadt, Maren Kirstine - … Clausen, dødsbo, 321
Bugge, Julius Jesper – og afdøde hustru, dødsbo, 209, 292
Bülow, Agnete – udl. til statskassen af overformynderimidler, 351
Bøttern, Ernst G. – købmand, dødsbo, II 4, 148, 196, 281, II 288, II 373
Bøye, Johan Frederik – sadelmager, arveanmeldelse, 103
Carlsen, Jørgen Carl Christian – gartner, dødsbo, II 311
Caspersdatter, Sidsel Marie - … Christensen, arveanmeldelse, 104
Christensdatter, Bodil Marie – arveanmeldelse, II 301
Christensen, Albert Sophus Peter Johs. - dødsbo, 362
Christensen, Ane Sophie Frederikke – enke, dødsbo, II 407
Christensen, Birthe Cathrine – arveanmeldelse, 103
Christensen, Caroline Marie Sofie - … Jensen, dødsbo II 253
Christensen, Chr. P. Bagger – pastor, dødsbo, 326
Christensen, Hans – detaillist, konkursbo, II 14
Christensen, Hans Peter Julius – letmatros, dødsbo, 61, 302
Christensen, Jens Rasmussen – partikulier, dødsbo, 89
Christensen, Jørgen – partikulier og fhv. landmand og afdøde hustru, dødsbo, II 375
Christensen, Karen - … Mortensen, arveanmeldelse 104
Christensen, Kristiane - … Trosborg, dødsbo 307
Christensen, P. – murmester, konkursbo, II 225, 231, II 272, 280, II 294, 299, 318
Christensen, P. – mælkehandler, konkursbo, II 41, 56, II 84
Christensen, V. H. Th. – pens. lærer, dødsbo, 429
Christensen, Viggo – maler, dødsbo, 376
Christiansen, Emil – cigarmager og drejer, konkursbo, II 250, 265, 290, II 323, 346, II 369, 397
Christiansen, Hans Chr. – arbejdsmand, dødsbo, 184
Christiansen, Johan – smed, dødsbo, 297
Christiansen, Karen – enke, … Pedersen, dødsbo 203
Christiansen, Lars – partikulier, arveanmeldelse, 103
Christiansen, Mads – partikulier, dødsbo, II 221
Christiansen, Ole Hansen – gæstgiver, skifte, II 172, II 173
Christiansen, Rasmus Anders – fyrbøder, dødsbo, 53
Christiansen, Sidsel Kirstine – enkefru, … Sørensen, dødsbo, 223
Christophersen, Kirsten - … Jensen, arveanmeldelse, 103
Clausen, Mads Martin – fhv. proprietær, dødsbo, II 236
Clausen, Marie Christine - … Due, arveanmeldelse, 103
Clausen, Niels – sodavandsforhandler, dødsbo, 136, 141
Courti, Antoni – udl. til statskassen af overformynderimidler, 352
Cramer, Charlotte – udl. til statskassen af overformynderimidler, II 350
Danielsen, P. – brygger, konkursbo, II 263, II 267, 275, 316, 341, 367, II 370, 374, II 386, 405, 427
Daugaard, Dorthea Hansine – gift, lærer C. E. Carlsen, dødsbo, 22
Dedenroth, E. – købmand, konkursbo, 241, 255, 273, 291, 310, 346, 362, 383
Dideriksen, Rasmus – togfører, konkursbegæring, II 225, II 229
Dinesen, Ane Thomson – og montør Hans M. Kjær, arveanmeldelse, 103
Ditlefsen, Sophus Mogens – ingeniør, dødsbo, II 432
Ebert, Christian Robert – væver, dødsbo, 276
Engelsen, Johan – materialist, konkursbo, II 16, II 28, 45, II 46, 59, II 93, 107, II 124, 146, II 162, II 186, II 192, 203, II 229, 328, 344, 374, II 412, 420, II 429
Eriksdatter, Gjertrud – udl. til statskassen af overformynderimidler, II 351
Eriksen, Dagmar Marie Laurine – … Elmelund, skifte, 384
Eriksen, Karen Marie Elisabeth Gerda – arveanmeldelse, 103
Eriksen, Nielsine Johanne Caroline - … Hansen, dødsbo 262, II 302
Esbensen, Ane – arveanmeldelse, 103
Faber, M. T. F. – grosserer, konkursbo, II 12, 26, II 27, II 38, II 53, II 65, 102, II 118, 140, II 173, II 186, II 196, 217, II 362
Fahnøe, Henrikke Christine – frøken, arveanmeldelse, 103
Fahnøe, Laura - … Krøyer, dødsbo, 245
Fevre, Mette Marie Hansen – ugift, dødsbo, 408
Fich, Laura Josephine - … Dæhnfeldt, dødsbo, 244
Filter, Sabine Erica – enke, … Dreyer, 156, 302
Frandsen, Hans Chr. – jungmand, arveanmeldelse, II 301
Frandsen, Olga Marie Ingrid - … Sørensen, dødsbo II 34, 281
Frandsen, Søren – fhv. tømmersvend, dødsbo, 238, 302
Frederiksen, Ane Johanne - … Christensen, dødsbo, 34
Frederiksen, Christen Madsen – smed, dødsbo, II 306
Frederiksen, Jensine Kirstine – enke, lergraver … Hansen, lavværgebesk. 137
Friis, Froe Mathilde Louise – gift, konferentsraad G. Koch, II 262
Frydendahl, Jørgen Frederik Lundhoff – partikulier, dødsbo, 378
Frydendahl, Rasmus Theodor – købmand, dødsbo, II 158
Gedde, Henriette Christine Sophie - … Halvorsen, dødsbo II 222
Gierahn, Joachim Friederich Gotfred – maskinmester, dødsbo, 424
Gløerfeldt, Marie Cathrine - … Bender, dødsbo, II 266
Godtfredsen, Laura Kristine – og afdøde mand, dødsbo, 382, 387
Godtfredsen, Niels Cordtsen – skomager og postbud, II 348, II 366
Gormsen, Niels – arbejdsmand, dødsbo, 356, II 419
Gottschalk, Severine – jomfru, dødsbo, 110, 302
Grau, Carl Heinrich – glasmager, dødsbo, 239
Grove-Rasmussen, Andr. Chr. Ludv. – sognepræst, dødsbo, II 33
Grønholdt, Andreas – bødkermester, dødsbo, 204
Grønlund, Helmerich – guldsmed, dødsbo, II 298
Guldbrandsen, Guldbrand – skomager, dødsbo, II 239
Hagen, Amalie Christine – frøken, dødsbo II 220, 302
Hagen, Peter Jacob – lithograf, arveanmeldelse, 103
Hansdatter, Karen - … Larsen, dødsbo, II 276
Hansdatter, Karen – arveanmeldelse, 103
Hansdatter, Kirstine - … Nielsen, dødsbo 297
Hansdatter, Maren - … Dydensborg, dødsbo 184
Hansen, Agnes Cathrine – dødsbo II 157
Hansen, Aksel Kristian Severin – værtshusbestyrer, dødsbo 387
Hansen, Anders – partikulier, dødsbo 182
Hansen, Ane Cathrine – gift, arbejdsmand Søren Olsen, dødsbo 159
Hansen, Ane K. – enke, avlsbruger Jørgen Hansen, dødsbo, II 29
Hansen, Ane Kathrine - … Høydahl, dødsbo, II 34
Hansen, Ane Kirstine - … Bagger, dødsbo, II 244
Hansen, Ane Kirstine - dødsbo, 88
Hansen, Ane Kirstine – enke, … Madsen, dødsbo 222, 302
Hansen, Ane Marie – arveanmeldelse, 103
Hansen, Ane Marie – jomfru, dødsbo II 209, II 210
Hansen, Ane Mathilde – enke, arveanmeldelse, 103
Hansen, Anna Cathrine – gift, snedker Rs. Jensen, dødsbo 157
Hansen, Bertoline – gift, købmand … Laursen, dødsbo, II 50
Hansen, Betty Marie - … Andersen, dødsbo, 433
Hansen, Carl Ludvig – toldassistent, dødsbo, II 80
Hansen, Christiane – kommunelærerinde, dødsbo, 424
Hansen, Edel Sofie Caroline Frederikke – gift, lagerexpedient Hennings, II 50, II 301
Hansen, Elisabeth Antonette Louise - … Melby, arveanmeldelse II 301
Hansen, Else Marie - … Jørgensen, dødsbo, 36, 302
Hansen, Gjertrud Marie – udl. til Statskassen af overformynderimidler II 351
Hansen, H. P. – købmand, konkursbo, 22, II 26, II 123, 155, 168, II 239, 264, II 281, II 288, 335, II 373
Hansen, Hans – husmand, arveanmeldelse, 103
Hansen, Hans – husmand, dødsbo, II 432
Hansen, Hans – sømand, II 413
Hansen, Hans Arnold – restauratør, konkursbo 390, 406
Hansen, Hans Marius – skomager, konkursbo 263, 273, II 309, II 333, II 353, II 368, 373, 386, II 392, 412, II 436
Hansen, Hansine – gift, mursvend Johs. Vilh. Hansen, skifte II 352, 369
Hansen, Henrik Christian – gartner, arveanmeldelse, 103
Hansen, Holger Olivarius – snedkermester, dødsbo, II 9
Hansen, J. Fr. Chr. – snedker og sadelmager, konkursbo, 12, 25, 29, 45, 59, II 81, II 93, II 107, 124, 145, II 162, 186, 224, 229, 235, II 246, 264, II 274, II 291, 318, 328, II 341, II 354, 370, 379, II 391, 398, 416, 420
Hansen, Jacob – fhv. former, dødsbo 237
Hansen, Jacobine Mathilde - … Rasmussen, dødsbo II 237
Hansen, Jens – kreaturhandler, dødsbo, II 26
Hansen, Jens – ungkarl, arveanmeldelse, 103
Hansen, Jens Lauritz – portør, dødsbo II 296
Hansen, Johanne Margrethe – enke, kalkværksejer … Hansen, dødsbo II 138, 232, 240, 247, 342, II 343
Hansen, Johanne Vilhelmine – dødsbo II 262
Hansen, Jørgen – kreaturhandler, konkursbo 152, 224, 240
Hansen, Jørgen – landarbejder, dødsbo 205, 302
Hansen, Karen Marie - … Larsen, II 204
Hansen, Karen Marie – gift, bager Poul Fr. Hansen, dødsbo 157, 302
Hansen, Karen Marie – gift, husmand Peter Larsen, II 204
Hansen, Kirstine Ane Marie – enke, og afdøde mand … Tingleff, dødsbo II 7, II 184, II 208, II 268
Hansen, Kirstine Marie - dødsbo, II 109
Hansen, Knud – fhv. detaillist og husejer, dødsbo II 321
Hansen, Kristen – daglejer, dødsbo II 320
Hansen, Kristen Esben – gæstgiver, døds- og konkursbo, II 414, 428
Hansen, Lars Emil – detaillist, dødsbo II 337
Hansen, Lauritz Andreas – arbejdsmand, dødsbo II 155
Hansen, Lund – handelsagent, konkursbo 123, 184, 202
Hansen, Mads – farveriarbejder, dødsbo 149
Hansen, Maren – enke, … Petersen, dødsbo II 408
Hansen, Mette Cathrine - … Nielsen, dødsbo, II 36, 302
Hansen, Mogens Christian – klodsemager, dødsbo II 237
Hansen, Niels – fabrikarbejder, dødsbo 183
Hansen, Niels – fhv. skovfoged, dødsbo 407
Hansen, Niels – pakhusarbejder, dødsbo 209
Hansen, Niels – skræddermester, dødsbo 315
Hansen, Niels Frederik – skibsbygger, dødsbo 111
Hansen, P. – detaillist, konkursbo, II 5, 21, 67, II 71, 90, 106, II 115, 134, II 149, II 174
Hansen, Peter – murer, arveanmeldelse, 103
Hansen, Petra Kristine - … Mortensen, dødsbo 297
Hansen, Poul Martin – kalkværksejer, dødsbo 110
Hansen, Rasmus – arbejdsmand, dødsbo 110
Hansen, Rasmus – arbejdsmand, dødsbo II 221
Hansen, Rasmus – fhv. gaardejer, dødsbo, 98
Hansen, Rasmus – sadelmager, dødsbo 222
Hansen, Rasmus – værtshusholder, dødsbo II 262
Hansen, Rasmus Frederik – skomager, konkursbo II 224, II 281, II 288, II 331
Hansen, Rasmus Jensen – kreaturhandler, 1
Hansen, Søren – handelsagent, dødsbo 216, 248, II 256, 257, 263, 268, 271, II 307
Hartvig, Anton Frederik Fremming – bogholder, dødsbo 262
Hassenkam, Carl – skovfoged, dødsbo II 204
Haugaard, Maren Dorthea - … Andersen, arveanmeldelse, 104
Heering, Johan Sigismund – fyrmester, arveanmeldelse II 301
Heidemann, Alma Marie – enke, dødsbo II 315
Hein, Dorthea Cecilie Conradine - … Terkelsen, dødsbo 63, II 73, 85, II 105, 184, II 185, 240, 274, 337, II 419, 434
Hejden, Chr. Vilh. Andreas – skomager, dødsbo II 296
Hejden, H. Ernst – snedkermester, arveanmeldelse 301
Helwig, Anna Elisabeth (kaldet Betty) – enke og justitsraadinde, … Heiberg, dødsbo II 315
Hennings, Th. – lægeassistent, dødsbo 177, II 209
Henriksen, Sofie - … Jørgensen, dødsbo II 262
Hinrichsen, Johs. – skomager, konkursbo 198, 208, 213, 215, 249, II 264, II 274, II 286, II 300, II 318, II 339, II 361, 385, 386, 405, II 425
Hjarup, Hanne Dorthea - … Johansen, arveanmeldelse, 104
Hjernø, Nicoline Christiane – gift, konservator Hjeronimus, dødsbo, II 49, II 301
Holck, Ernestine Marie – ugift, dødsbo, II 424
Holm, Alfriede Clara Oline – gift, toldassistent … Albrethsen, dødsbo, II 204
Holst, Niels Peter – skomager, dødsbo II 357
Hvalsøe, Georg – materialist, konkursbo, II 92, II 111, II 165, II 187, 207, 214, 226, II 233, II 258
Hvalsøe-Hansen, Hans Christian Iversen – sagfører, dødsbo 236
Høegh, … - urmager, konkursbo II 329, II 330, 347, 391, 411, II 435
Høgh, Chr. Jørgensen – fhv. købmand, konkursbo 203, 381, 427
Hørlück, Rasmus – pens. lærer, dødsbo 395, II 410
Haack, Sofie Marie Elisabeth - … Andersen, arveanmeldelse, 103
Ibsen, Mary Eliza Watermann – og afdøde mand …, dødsbo, 9, II 57, 67, II 102, II 170
Iversen, Jacob – skomager, konkursbo, 28, II 40, II 243, 258
Iversen, Maren Kirstine – enke, dødsbo, 80
Jacobsen, Anders – fhv. tømrer, dødsbo, II 49
Jacobsen, Andreas – fhv. købmand, konkursbo, 8, II 24, 70, II 106, II 119, II 140, II 151, II 167, II 194, II 254, II 330, 344, 420, II 429
Jacobsen, H. – tømmermester, konkursbo, 23, 37, II 46, 60, 82, 422
Jacobsen, Maren Kirstine - … Eriksen, skifte, II 273
Jacobsen, Peder – partikulier, dødsbo 402
Jacobsen, Vilhelmine – enkefru, arveanmeldelse, 103
Jahn, D. – skrædder, konkursbo, II 55, 68, 117, 140, II 151, 174, II 206, II 399, II 419
Jensdatter, Kirsten – enke, boelsmand Jørg. Jørgensen, dødsbo, II 61, 302
Jensdatter, Maren – enke, rokkedrejer David Nielsen, dødsbo, II 48, 74
Jensen, Ane – enke, … Petersen, dødsbo II 57, II 301
Jensen, Anna Marie – enke, dødsbo II 381
Jensen, Christian – smed, dødsbo 276
Jensen, Fr. – gaardskarl, 1
Jensen, Fritzine Valdemarline Ane Kathrine - … Knudsen, dødsbo, II 244, II 302
Jensen, H. C. Emil – købmand, konkursbo, 44, II 54, 100, 118, II 134, 150, II 180, 212, II 226, II 234, 246, II 250, II 334, 384, 401
Jensen, Hans – tegnelærer, dødsbo II 358
Jensen, Hans Chr. – arbejdsmand, dødsbo 155
Jensen, Hans Chr. – væver, dødsbo, 27
Jensen, Hans Marquard – kaptain, arveanmeldelse, 103
Jensen, Jens Carl – kusk, dødsbo II 179, 180
Jensen, Jens Peter – cigarfabrikant, dødsbo II 358
Jensen, Johanne - … Thomsen, arveanmeldelse, 103
Jensen, Johanne Marie Kirstine - … Pedersen, dødsbo 376
Jensen, Knud – tømrer, dødsbo II 219
Jensen, Maren Kath. – enkefru, arveanmeldelse, 103
Jensen, Maren Kirstine – dødsbo II 205
Jensen, Mette Marie – enke, dødsbo 183, 302
Jensen, Peter – fhv. landmand, dødsbo 224
Jensen, Peter – maskinmester, dødsbo, II 44, 63, 91, 131, II 144, II 171, II 190, II 193, II 201
Jensen, R. S. – detaillist, konkursbegæring, II 251, 257
Jensen, Rasmus – røgter, dødsbo 221
Jensen, Sophie Kirstine – lavværgebeskikkelse 382
Jensen, Vald. Fregerslev – detaillist, konkursbo II 164, 181, 218, 227, 255
Jensen, Viggo Laur. P. – konkursbo II 142, II 161, 197, II 210, 226, II 231
Jeppesen, Christine Margrethe – arveanmeldelse 103
Jeppesen, P. – købmand, konkursbo II 248, II 259, 266, 284, II 293, 323, II 345, II 368, II 385, 392, II 411, 414, II 431, 436
Johansen Maren - … Hansen, dødsbo, II 35
Johansen, Ane Kirstine – enke, dødsbo, II 56, 190
Johansen, Anna Marie – arveanmeldelse, 103
Johansen, Gotfred – barber, konkursbo II 420, II 421
Johansen, Johanne Cathr. - … Jørgensen, dødsbo (udb. af arv) II 116
Johansen, Lars Peter – arbejdsmand, dødsbo 254
Johansen, Maren - … Hansen, dødsbo, II 35
Johansen, Maren – gift, skræddermester S. Pedersen, 205
Johansen, Maren – gift, stabssergent Hans Hansen, skifte 252
Johansen, Maren Kirstine – enke, dødsbo II 109
Johansen, Niels – arbejdsmand, arveanmeldelse, 104
Johnsen, Anna Lucinda – gift, overlærer … Værgesen, Vestergade 40, 364
Joost, J. B. – buntmager, konkursbo 257
Jørgensdatter, Mette Marie – enkefru, … Larsen, dødsbo, 270, II 386
Jørgensen, Abeline – dødsbo II 314
Jørgensen, Abelone Marie – enke, … Henriksen, dødsbo II 278
Jørgensen, Ane Johanne – enke, restauratør H. Chr. Rasmussen, lavværgeb. 57
Jørgensen, Ane Kirstine – enke, konkursbo, 43, 54, II 72, II 99, 117, 140, 151, II 422
Jørgensen, Ane Margrethe – enke, … Pedersen, dødsbo II 155
Jørgensen, Anna Olivia – detaillist, konkursbo 202, 217, 241, II 254, II 269, II 278, 288, 295
Jørgensen, Bodil – dødsbo II 236
Jørgensen, Christine Frederikke – gift, fabrikarbejder …, dødsbo II 156
Jørgensen, Henriette Hansen – enke, fyrbøder N. P. Rasmussen, lavværgebesk. II 86
Jørgensen, Jens Poul – direktør, dødsbo 376
Jørgensen, Johanne - … Nielsen, dødsbo 349
Jørgensen, Johanne Rasmine – jomfru, dødsbo, 15, 97, 116, II 116, II 147, II 171, 178
Jørgensen, Jørgen – arbejdsmand, arveanmeldelse, 104
Jørgensen, Jørgen – detaillist, konkursbo, 56, II 373
Jørgensen, Jørgine - … Rasmussen, dødsbo II 183
Jørgensen, Jørgine Rasmine - … Hansen, dødsbo, II 11, 22
Jørgensen, Knud – fyrbøder, dødsbo 182
Jørgensen, Knud – skomager, konkursbo 184
Jørgensen, Maren Cathrine – gift, laboratoriemedhjælper Ditlev H. Lassen, II 191, II 197
Jørgensen, Maren Kirstine – enke, dødsbo II 220
Jørgensen, Marie Cathrine – gift, arbejdsmand Carlsen, dødsbo, II 157
Jørgensen, Mathias – fhv. detailist, dødsbo II 321
Jørgensen, Menna Rasmine Vilhelmine - … Møller, dødsbo 343, II 359
Jørgensen, Niels – sagfører og justitsraad, dødsbo 315
Kelsen, Peter – snedkermester, begæring om konkurs 246, II 255, konkursbo 314, II 327, 372, II 395
Kjær, Frederikke Bothilde – enke, stationsforstander Holst, dødsbo, 51, 302
Kjær, Hans Martin – og Ane Thomsen Dinesen, arveanmeldelse, 103
Klausen, Anna Marie – enke, gaardejer Hans R. Kam, 332
Knudsen, A. Chr. – gæstgiver, konkursbo, II 160, 184
Knudsen, Christian – daglejer, dødsbo, II 16
Knudsen, H. – tømmermester, konkursbo, II 210
Knudsen, H. J. – detaillist, konkursbo, 320, II 324, II 328, 379, 398
Knudsen, Hans Peter Lindegaard - dødsbo, II 51
Knudsen, Johanne Margrethe – gift, tømmermester … Henningsen, dødsbo II 205
Knudsen, Ludvig Jacob – overdyrlæge, dødsbo, II 61, 302
Knudsen, Mathea – enke, … Duch, dødsbo, 267
Knudsen, Peter Christian – bryggeriejer, dødsbo, 51, II 302
Knutzen, Johan Søren Peter – vinhandler, dødsbo, II 44, arveanmeldelse, II 301
Krag, Ingeborg – umyndiggørelse, værge kasserer N. Krag, 165
Kramer, Vilhelm – prokurator, dødsbo, 205
Kristensen, Karen Kirstine - … Nielsen, dødsbo II 332
Krogh, Anna Marie - … Pedersen, dødsbo 245
Lambjerggaard, A. P. Hansen – murer, dødsbo 336
Landkilde, Andrine Cathrine – frøken, dødsbo II 410
Lange, Ludvig Heinrich – musiklærer, dødsbo, 248, II 286, II 324, II 343, 363
Langkilde, Anna Louise – II 301
Larsdatter, Ane Cathrine – gift, snedker Rs. Jensen, dødsbo 157
Larsen, Alfred Thorvald – værtshusholder, arveanmeldelse, 103
Larsen, Anders – arbejdsmand, dødsbo 358
Larsen, Ane Kirstine – arveanmeldelse, 103
Larsen, Ane Marie – gift, politibetjent J. Jørgensen, skifte 289
Larsen, Anna Dorthea – arveanmeldelse, 103
Larsen, Anna Vilhelmine – arveanmeldelse, 103
Larsen, Christian A. – købmand, konkursbo, II 226, 230, 240, II 255, 256, 275, II 282, II 316, II 333, II 379, II 403, II 424, II 430
Larsen, Erikgine – frøken, arveanmeldelse, 103
Larsen, Karen - … Jørgensen, dødsbo 183
Larsen, Karen - … Jørgensen, dødsbo II 271
Larsen, Kathrine Marie – ugift, dødsbo, II 245
Larsen, Laurits Christopher – arveanmeldelse, 103
Larsen, Mads – arbejdsmand, dødsbo 376
Larsen, Maren (Kliim) – gift, partikulier J. Hansen, dødsbo II 245
Larsen, Marie Christine – præsteenke, … Nielsen, dødsbo, II 27, II 49, 69, 73, II 75
Larsen, R. A. – gæstgiver, beg. om konkursbo, 92, 105, 106
Larsen, Rasmus – arbejdsmand, arveanmeldelse, 103
Larsen, Stine – arveanmeldelse, 103
Larsen, Stine – enke, og afdøde mand brændevinsbrænder L. Hansen, dødsbo 206
Laursen, Anton Geert Emmanuel – ejendomsmægler, dødsbo 408
Lerche, Henning Chr. – konkursbo, II 229, II 233, II 239
Leth, Harald – detailhandler, konkursbo II 310
Lind, Lave Sørensen – drejermester, dødsbo II 378
Lissberg, W. E. – købmand, konkursbo, 66, 84, II 131, II 318, 341, II 367, 381, 399, 417, 422, 435
Lorentzen, Hans Chr. Ludv. – købmand, dødsbo, II 37
Lund, Mads Peter – høker, dødsbo, 87, 96, II 215, II 242, II 295, 403
Lütken, Jacob Mathias Frederik – marinemaler, dødsbo 407
Lytzen, Jacob Adolf Jens – ritmester og kammerjunker, dødsbo, 95, II 198
Løngreen, Antonette Beate Kristine – arveanmeldelse II 301
Løwenhielm, Edel Cathrine Brockenhuus – frøken, dødsbo, II 159
Madsen, Ane Kirstine – enke, lavværgebeskikkelse 413
Madsen, Ane Kirstine – enke og afdøde mand Anders Johansen, dødsbo II 305, II 338
Madsen, Anna Kirstine – dødsbo 382
Madsen, J. P. – konkursbo 129, II 302
Madsen, Karen - … Hansen, dødsbo 296
Madsen, Karen - … Naumann, dødsbo 377
Madsen, Louise Sofie Cecilie – gift, skomager Jensen, dødsbo, 52
Madsen, Ludvig – fhv. forretningsbestyrer, dødsbo 301
Madsen, Mads Peter – fhv. telegrafbud, umyndiggørelse 433
Madsen, Marius Anton – smedemester, konkursbo 422
Madsen, Niels Chr. – pens. overtrompeter, dødsbo 239
Madsen, Niels Holt – bagermester, arveanmeldelse, II 301
Madsen, Pouline – gift, fyrbøder Nielsen, dødsbo, 159
Madsen, Søren – fhv. landmand, dødsbo 304, II 319
Malmsjø, Maren – enke, dødsbo II 58, 302,
Malthe, Christian Oscar – udlæg til Statskassen af overformynderimidler II 349
Mathiesen, Anna Dorthea - … Larsen, dødsbo, II 52, 302
May, Kristiane Dorthea – kapital tilhørende hendes dødsbo II 248
Mellentin, Sophie Charlotte – arveanmeldelse II 301
Meyland, Johs. – lærer, dødsbo II 76, 302
Michelsen, Frederikke - … Bang, dødsbo, 315
Midskov, Ellen Cathrine – gift, fhv. overbetjent Nielsen, dødsbo, 80
Mikkelsen, Hans Kjær – arbejdsmand, dødsbo II 348
Mogensen, Christian – tømmermand, dødsbo II 433
Momsen, Alvilda Catharina - … Nagel, arveanmeldelse II 301
Mortensen, Anna Margrethe – enke, gaardejer Hans Larsen, II 332
Mortensen, Niels – fhv. forvalter, dødsbo 375
Mortensen, Peter Severin – guldsmed, dødsbo 358
Mortensen, Rasmus – bogbinder, konkursbo II 289, 290, II 300, II 344, II 354, II 400
Mouritzen, Søren – husejer, dødsbo 34, II 301
Møllegaard, Rasmus Jørgensen – proprietær, dødsbo 315
Nielsen, A. – skrædder, konkursbo, 160
Nielsen, Abelone Marie Magdalene - … Christensen, dødsbo, 183, II 358, 362
Nielsen, Anders – kommissionær, dødsbo, 36
Nielsen, Anders Albjerg – former, dødsbo II 303, II 304, II 371, 372, II 372
Nielsen, Andrea Margrethe – enke, dødsbo, II 222
Nielsen, Ane Kirstine – enke, dødsbo 296
Nielsen, Ane Kirstine – gift, arbejdsmand Hans Chr. Hansen, skifte 176
Nielsen, Ane Kirstine – gift, fabr. Neckelmann, skifte, 199, 201  
Nielsen, Anne Margrethe – gift, tømrer Knud Hansen, dødsbo, 50
Nielsen, Augusta C. – udl. til Statskassen af overformynderimidler 352
Nielsen, Barbara Kirstine – gift, farver … Nielsen, dødsbo, 79
Nielsen, Carl Christian – overgraver, dødsbo II 237, 302
Nielsen, Carl N. – umyndiggørelse, fyrb. H. J. Rasmussen værge, 32
Nielsen, Caroline Christine Fransisca – gift, arbejdsmand … Jensen, dødsbo 158
Nielsen, Chr. – gartner, arveanmeldelse II 301
Nielsen, Christian – tømrer, dødsbo 237
Nielsen, Christiane Emilie - … Nielsen, dødsbo II 383
Nielsen, Dorthea Margrethe - … Rasmussen, arveanmeldelse, 103
Nielsen, H. J. – konkursbegæring, II 383
Nielsen, Hans – fhv. kollektør, dødsbo II 245
Nielsen, Hans – fhv. politibetjent, dødsbo, II 97
Nielsen, Hans – købmand, konkursbo, 3, 6, II 135
Nielsen, Hans – tømmersvend, dødsbo II 332
Nielsen, Hans Chr. – husejer, dødsbo 378
Nielsen, J. C. – skrædder, konkursbo, II 40, II 123, II 184
Nielsen, Johanne - … Jensen, dødsbo II 223, 302
Nielsen, Johanne Margrethe – enke, … Hansen, umyndiggørelse, II 104
Nielsen, Karen - ... Majbom, dødsbo 307
Nielsen, Karen – gift, pastor Barsøe, skifte, II 194, 206
Nielsen, Karen – gift, skomager L. L. M. H. Jensen, skifte II 312
Nielsen, Karen Kirstine – gift, brolægger Jørgen Larsen Østlund, II 321
Nielsen, Lars – fhv. gaardejer, dødsbo, 221
Nielsen, Lars – kartoffelhandler og hustru Johanne Olsen, skifte 247
Nielsen, Lars Kristian – fhv. gaardejer, dødsbo II 377
Nielsen, M. – snedkermester, konkursbo, II 68, II 85, 133, II 180, 211, II 219, II 258, II 342
Nielsen, Maren – gift, kusk … Nielsen, skifte II 335
Nielsen, Maria – dødsbo, 222
Nielsen, Mathea – gift, skomager … Johansen, dødsbo, II 80
Nielsen, Niels – arbejdsmand, dødsbo 376
Nielsen, Niels Christian – typograf, dødsbo 338
Nielsen, Niels Frederik – skomager, konkursbo, II 31, 56
Nielsen, Niels Peter – mineralvandsarbejdsmand, dødsbo 407, 411
Nielsen, P. – skomager, konkursbo, II 168
Nielsen, P. C. – detaillist, konkursbo, 14, II 84, II 123, 202
Nielsen, Rasmus – husejer, arveanmeldelse, 103
Nielsen, Rasmus Jørgen – murer, dødsbo 333
Nielsen, Rs. – husejer og enke Ane Nielsen, arveanmeldelse, 103
Nielsen, Thora Ingeborg – enke, dødsbo, II 98
Norup, Jørgine Kirstine - … Simonsen, dødsbo 89, 376
Nyenstad, Jens Rasmussen – detaillist, dødsbo 349
Næsted, Meoline Dorthea - … Rasmussen, arveanmeldelse 103
Nørtranders, Peter – marskandiser, dødsbo, 58
Odense Kulkomp. – Dagmarsgade 10, udlægsskøde, II 192
Olsen, Andreas Højer – bud, dødsbo II 238
Olsen, Birgitte – ugift, dødsbo 326
Olsen, Chr. – baadfører, dødsbo 182
Olsen, Emilie – enke, maler N. P. Lind, II 331
Olsen, Karen – gift, murer A. Sørensen, dødsbo II 156
Olsen, Karen – ugift, umyndiggørelse 243
Olsen, Marie Kristine – enke, … Bonnesen, dødsbo, II 77, 302
Olsen, Niels Peter – murarbejdsmand, dødsbo 97
Ortmann, Elise Simonie – ugift frøken, dødsbo 430
Pedersdatter, Ane Kirstine - … Grau, dødsbo, 35
Pedersen, Ane Dorthea Rasmine – ugift, dødsbo II 222, 302
Pedersen, Ane Kirstine - … Larsen, dødsbo skifte II 401
Pedersen, Augusta Elisabeth - … Jørgensen, dødsbo, II 88
Pedersen, Else Jørgenmine (Jørsine) – arveanmeldelse II 301
Pedersen, Frederik Christian Vilhelm – dødsbo II 266
Pedersen, Hans – arbejdsmand, dødsbo 321
Pedersen, Hans Carl – landpostbud, dødsbo 158, 302
Pedersen, J. P. – købmand, konkursbo 2, 24, 38 II 44, II 47, II 60, 85, 106, 112, 120, 295, II 132, II 190
Pedersen, Jens Carl Michael – maler, dødsbo II 261
Pedersen, Jens Julius Vilhelm – murer, dødsbo 99
Pedersen, Jensine Marie - … Jørgensen, dødsbo II 253
Pedersen, Johan Chr. – tømrer, dødsbo II 331
Pedersen, Julius – fyrbøder, reassumptionsdødsbo 421
Pedersen, Jørgen – snedker og glarmester, konkursbo 331, 337, 342, II 342
Pedersen, Lars – landarbejder, dødsbo 233, 302
Pedersen, Laur Michael Kamp – konkursbo 143, 161, 184
Pedersen, Laura Andrea Vilhelmine – fhv. broderihandler, dødsbo II 182, II 289
Pedersen, Mads – landmand, arveanmeldelse 104
Pedersen, Maren Johanne – ugift, dødsbo 145
Pedersen, Mariane – gift, typograf … Spilcker, dødsbo 78
Pedersen, Marie Kirstine – gift, tømmersvend … Hansen, II 241, II 243
Pedersen, Peter – rektor, arveanmeldelse, II 301
Pedersen, Poul – husejer, dødsbo II 375
Pedersen, Rasmus – havnearbejder, dødsbo II 297
Pedersen, Sophie – gift, dødsbo II 348
Pedersen, Wenzel – købmand, konkursbo 202
Petersen, Anna Caroline - … Hansen, dødsbo 356
Petersen, Anne Laurentze – frøken, dødsbo II 52
Petersen, Carl – maler, dødsbo 35
Petersen, Caroline Dorthea – tjenestepige, umyndiggørelse II 383
Petersen, Christiane, Cathrine, Mathilde, Marie og Julie – udl. til Statskassen af overformynderimidler 351
Petersen, Hans Peder – brændevinsbrænder, dødsbo 52
Petersen, J. – tømmermester, konkursbo, II 17, II 39, II 53, 68, II 90, 426
Petersen, Julius Anton Kingo – købmand, dødsbo II 359
Petersen, Karen - … Jørgensen, dødsbo II 220
Petersen, Kirstine Cecilie - … Lund, dødsbo II 429
Petersen, L. A. J. – købmand, konkursbo II 31, 56
Petersen, Mads – gaardejer, umyndiggørelse II 30
Petersen, Mads Christian – mursvend, dødsbo 358
Petersen, Maren - … Christensen, dødsbo, II 36
Petersen, Maren - … Larsen, dødsbo, 35
Petersen, N. P. – malermester, konkursbo 388, II 405, II 417
Petersen, Peter – husejer, dødsbo 239, II 302
Phiseldeck, Conrad Friedrich Valdemar Schmidt – sognepræst, dødsbo II 244
Pio, Elisabeth Susanne Sophie – og afdøde mand, dødsbo II 383
Pohlmann, Carl Heinrich – blikkenslager, dødsbo 244
Pontoppidan, Johanne Margrethe – udl. til Statskassen af overformynderimidler II 351
Poulsen, Ane Kirstine – arveanmeldelse 103
Poulsen, Hans – husejer, arveanmeldelse 103
Poulsen, Hans Chr. – træskomager, dødsbo 238
Poulsen, Hans Peter – restauratør, arveanmeldelse II 301
Poulsen, Jens Peter – metalstøber, konkursbo (begæring) 326, II 326, II 330
Poulsen, Johanne Marie - … Jacobsen, dødsbo, 88
Poulsen, Karen Marie Larsine Kristine - … Larsen, dødsbo 338
Poulsen, Lars – husejer, arveanmeldelse 103
Poulsen, Poul Alfred – skræddermester, dødsbo 245, 302
Povelsen, Karen Marie – enkefru, dødsbo 16
Rasmusdatter, Ane – og afdøde mands fælles dødsbo, II 378
Rasmusdatter, Maren – ugift, dødsbo, 393
Rasmusdatter, Sidsel Kirstine – og afdøde mand … Hansen, dødsbo II 6, 46, II 154, II 169
Rasmussen Jens – legetøjshandler, dødsbo, 418
Rasmussen, Abelone – enke, … Pedersen, dødsbo II 159
Rasmussen, Anders Klit – detaillist, konkursbo, 102, 104, 189, 264, II 281, II 373
Rasmussen, Ane – enke, arveanmeldelse, II 301
Rasmussen, Ane Kathrine - … Jensen, dødsbo II 223
Rasmussen, Ane Marie - … Rasmussen, dødsbo 42, II 43
Rasmussen, Ane Marie – tandlæge, dødsbo, 325
Rasmussen, Anna Kathinka Marie – ugift, dødsbo II 158, 302
Rasmussen, Christen – arbejdsmand, dødsbo, II 371, II 412, II 429
Rasmussen, Christian – skomager, dødsbo 156
Rasmussen, Christine - … Madsen, dødsbo II 394
Rasmussen, Emilie Birgitte Lovise – ugift, dødsbo, 430
Rasmussen, Frederikke Rasmine – arveanmeldelse, II 301
Rasmussen, Hans – jernstøber, dødsbo, 329
Rasmussen, Hans – urtemand, dødsbo 50, II 301
Rasmussen, Hans Chr. – partikulier, arveanmeldelse 103
Rasmussen, Hans Simon – smed, dødsbo, (begært skifte), II 325
Rasmussen, Jacob – partikulier, dødsbo II 34
Rasmussen, Jacob – tømmersvend, dødsbo, 307
Rasmussen, Johanne Marie - … Snedsted, dødsbo, 419
Rasmussen, Jørgen – arbejdsmand, dødsbo 156
Rasmussen, Karen - … Knudsen, arveanmeldelse, 103
Rasmussen, Karen Margrethe - … Andersen, dødsbo, 233
Rasmussen, Kristine Marie – gift, skomager … Skovsted, dødsbo II 50, II 370
Rasmussen, Lauritz Holm – skomager, arveanmeldelse 104
Rasmussen, Maren - … Nielsen, arveanmeldelse, 104
Rasmussen, Maren – enke, bryggeriarbejder …, dødsbo 49, II 301
Rasmussen, Marie Caroline – skolebestyrerinde, arveanmeldelse 103
Rasmussen, Marie Kathrine – husejerske, dødsbo 32, II 122
Rasmussen, Niels Peter – fyrbøder, dødsbo II 78
Rasmussen, Peder – detaillist, konkursbo 253, II 265, 300, 327, II 334, II 360, II 380, II 404
Rasmussen, Peder – ledvogter, dødsbo, II 331
Rasmussen, Peter Christian – kancelliraad, dødsbo II 79
Rasmussen, Peter Lauritz – kleinsmed, dødsbo 237, 302
Rasmussen, Rasmus – arbejdsmand, dødsbo, 267
Rasmussen, Rasmus – fhv. skipper, arveanmeldelse 103
Rasmussen, Sidsel – gift, restauratør Larsen, dødsbo, II 159
Rasmussen, Sidsel Kirstine – lavværgebeskikkelse 191
Ravn, Jens Christian – overbanemester, dødsbo II 223
Ravnholt, Fanny Julie Laura – gift, intendant … Crone, II 205
Reippurt, Maren – enke, dødsbo II 108, II 137, 303
Reisner, August Robert – pottemager, dødsbo 238
Rode, Stephan Severin – dampskibsexpeditør, dødsbo II 77
Schallschmidt, Frits – glasmager, dødsbo, 276
Scheby, A. – skrædder, konkursbo, 1, 2, II 3, II 20, II 64, 83, II 94, II 107, II 126, II 146, 167, II 188, 208, 219, II 228, 389
Scheby, H. C. A. – detaillist, konkursbo, 1, 2, 4, II 19, 63, II 82, 90, 94, II 107, 126, II 146, 167, II 188, II 207, 219, 389
Scheving, Vilhelmine Caroline Henriette – enkefru, arveanmeldelse 103
Schierbech, Hans Georg Augustinus – metalstøber, arveanmeldelse 103
Schmidt, Eduard – fhv. købmand, arveanmeldelse 103
Schmidt, Johan Christian – tømrer, dødsbo, II 347, II 353
Schmidt, Julie Alfriede – frøken, dødsbo, 223
Schmidt, Petra Jensine Johanne – gift, købmand M. Aug. Andersen, skifte II 175, 177
Schmidt, Urban Alvild – grosserer, arveanmeldelse 103
Schmidth, Marius – kammerraad, dødsbo, II 222
Schrøder, Anna J. C. – udl. til Statskassen af overformynderimidler, 352
Schultz, Jørgen Nielsen – husejer, dødsbo, II 378
Sell, Eggert – gæstgiver, konkursbo, II 390, II 393, II 406
Simon, Anna Sophie Marie – enkefru, dødsbo 88
Spies, Henrik Aug. Hans Georg – skomagermester, arveanmeldelse 103
Sprogøe, H. A. – sejlmager, konkursbo, II 13, II 84, 123, 131
Stanius, Anna Julie Henriette – arveanmeldelse, II 301
Stannius, Christine Vilhelmine Agathe (Rogathe) – dødsbo, II 408
Starup, Fr. Chr. – cand. pharm., dødsbo, arveanmeldelse 301
Steffensen, Johanne Kristine - … Apitz, dødsbo, II 182
Steffensen, Peder Chr. – renovationsarbejder, dødsbo, II 221
Stegmann, Olivia – frøken, dødsbo, II 252
Stephensen, Jacobine Johanne Ambrosia – enke, dødsbo 77
Stii, Johan Frederik – proppeskærer, dødsbo II 78
Stokkebye, Josephine Magdalene - … Christiansen, dødsbo, II 253
Stæhr, Johan Carl Christian – pens. lærer, dødsbo, 413
Staal, Chr. Larsen – pens. musiker, konkursbo, II 337, 354, 366, 396, II 415, II 427
Suhr, Hans Larsen – maskinarbejder, dødsbo, II 348
Svarre, Carl Chr. – detailhandler, konkursbo, II 297, II 310, 360, 380, II 398, II 416
Svarre, Cathrine Marie - … Petersen, dødsbo II 30, II 32
Svelmøe, Julie Sophie Carstensen – enke, … Thomsen, dødsbo 62, 105
Søby, Jens Rasmussen – pens, stabssergent, dødsbo II 132 og arveanmeldelse II 301
Sørensen, A. C. – melhandler, dødsbo II 23, II 31, 234
Sørensen, Agnes Gunhild Jacobine - … Carlsen, arveanmeldelse 103
Sørensen, Anna Elisabeth - … Mortensen, dødsbo 408
Sørensen, Einer Søren Peter Emil – født 24.11.1888, værge samme II 22
Sørensen, Jacobine Emilie – enkefru, … Palludan, II 35
Sørensen, Jens Christian – værtshusholder, dødsbo, 254
Sørensen, Jørgen Georg – født 6.5.1896, værge samme II 22
Sørensen, Karen Kirstine - … Jørgensen, dødsbo, 98
Sørensen, Karen Sophie – arveanmeldelse 103
Sørensen, Kunigunde Cathrine Marie Charlotte – dødsbo, II 365, 387, 410, II 429
Sørensen, Lahn Georg Albert – kurator: mineralvandsarb. Knud Sørensen, II 22
Sørensen, Laurine Nielsine – tjenestepige, dødsbo II 48, 56, 75
Sørensen, Maren - … Andersen, arveanmeldelse, II 301
Sørensen, Maren - … Andersen, dødsbo, 131
Sørensen, P. – cycklefabr. og hustru Maren Rasmussen, skifte II 197, II 200, 203
Sørensen, P. – cyklefabrikant, konkursbeg. 163, II 164
Sørensen, P. J. kaldet Twilling – konkursbo II 193, II 257
Sørensen, Rasmus – gæstgiver, dødsbo, 220
Sørensen, Rasmus – partikulier, dødsbo II 51
Sørensen, Vilh. – buntmager, konkursbo, II 167
Tange, Olga Mathilde – gift, skomager Boisen, dødsbo, 321
Tanggaard, G. Fr. D. – malermester, 39, II 243, 258
Thaulow, Petra Jensine – frøken, dødsbo II 208
Theede, J. Chr. – tobaksfabrikant, konkursbo, 261, 269, II 308, 333, II 353, 368, II 385, II 391, II 411, II 435
Thomsen, Bennet – kgl. vejer og maaler, dødsbo 424
Thomsen, Hans Fr. Vilh. – oberst, dødsbo II 35
Thomsen, Hansine Christine – gift, fiskehandler … Jørgensen, skifte 143, 153
Thomsen, Theodor Alfred – kaptain, dødsbo II 201, II 296
Thrane, Jørgen Thomas – cigarfabrikant, dødsbo 110
Thrane, Marie – enke, … Jørgensen, dødsbo II 297
Thrane, Niels Peder Jacob Mathias – husejer og fhv. tømrersvend, dødsbo II 423
Thyboe, Carl – detaillist, konkursbo, 23, II 37, II 80, 93, II 106, II 427
Tommerup, Charlotte – arveanmeldelse, II 301
Tornberg, Julie Elisabeth – udl. til statsk. af Overformynderimidler II 350
Trolle, Haralde Bernhardine Blumensaadt – arveanmeldelse, 104
Tychsen, Alfred – kontorist, dødsbo II 312
Unna, Adele Helene Wulffine - … Jensen, dødsbo 278, 293
Unserud, … - enke, urmager … Unserud, arveanmeldelse, 103
Vienberg, Anna – enke, … Filter, dødsbo, 335
Vivers, Robert Johan – direktør, konkursbo, II 179, 193, II 230, 259, II 311
Vølzgen, Peter Anton – handelsrejsende, dødsbo, 76, 308
Westergaard, Caroline Augusta – husejerske, dødsbo, 221
Westergaard, Rolf – gørtler, konkursbo, 271, 279, 322, 345, 369, II 396, II 415, II 436
Wich, Viggo Harald – urmager, arveanmeldelse, 103
Wied, Petrea Vilhelmine – ugift, dødsbo, II 375
Wiingaard, Carl Thomas – slagtermester, dødsbo, 49
Willberg, Jeppe Christensen – fhv. farver, dødsbo, 97
Worsøe, Vilhelm Adolf Leopold – handelsagent, dødsbo, II 267
Wulff, Elisabeth Dorthea Frederikke – enkefru, … Schwartz, dødsbo 209
Zachariasen, Mette K. – enke, dødsbo, 87, 121
Østerbye, Gertrud Kirstine – enkefru, dødsbo, 16
Østerbye, Niels Rasch – udlæg til statskassen af overformynderimidler, 350
Østerbye, Ulrikka Lovisa – enke, jernstøber … Rasmussen, umyndiggørelse II 87