Vindinge herred 1811-1829

Afskrift af register til skifteprotokol
Vindinge herred 1811-1829
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid  www.virgo-fyn.dk

Vinding herreds skifteprot. 1798-1811 se;Vindinge-Bjerge-Aasum herreders skifteprotokol 1798-1811, BD. I Vindinge herred 1811 -1817, Bd. II Vinding herred 1817-1823, Bd. III Vinding herred 1823-1825, Bd. IV Vinding herred 1825-1829

Abelkrone, Valborg – Ellinge, almisselem, 8.12.1828, IV 271
Adamsen, Jørgen Frederik – Hindemae, barn, 23.2.1827, IV 116
Albretsdatter, Lillie Anne Catrine – Ullerslev, 24.7.1827, IV 160, gift med vejpikør Hans Fugl 7.12.1816, I 14
Andersdatter, Anne – Kragelund, 3.9.1822, II 241, 242, enke efter smed Jens Rasmussen
Andersdatter, Anne – Skellerup Mark, barn, 25.4.1826, IV 83
Andersdatter, Anne – Saaderup, tjenestepige, 15.8.1822, II 233, -L
Andersdatter, Anne Elisabeth – Vindinge, 3.2.1823, II 270, 288, gift med aftægtsmand Lars Thomsen
Andersdatter, Anne Kirstine – Eskildstrup Mark, Søllinge Sogn, 28.8.1819, II 77, -L, gift med boelsmand Christian Hansen
Andersdatter, Anne Margrethe - Kragelund, Herrested Sogn, 20.5.1816, I 101, gift med gaardmand Lars Rasmussen 10.6.1826, IV 79
Andersdatter, Anne Marie - Kullerup, 29.10.1823, III 49, 50, 54, 55, gift med forpagter Mads Hansen
Andersdatter, Anne Marie - Revsvindinge, 26.12.1824, III 139, 150, 155, gift med husmand Jeppe Pedersen
Andersdatter, Anne Marie - Ullerslev Mark, 7.5.1827, IV 140, 141, gift med husmand, væver Jens Christophersen (gift 1 Anne Hansdatter 19.2.1812, I 7, -L, gift 3 Mette Marie Jensdatter 29.12.1814, I 75)
Andersdatter, Birthe Avnslev, 17.4.1827, IV 128, enke efter gaardmand Niels Larsen
Andersdatter, Birthe Catrine - Aarslev, 18.10.1821, II 180, 181, gift 1 Rasmus ..., gift 2 gaardmand Niels Jensen
Andersdatter, Dorthe - Ullerslev, 10.3.1826, IV 61, gift med gaardmand Knud Hindsesen 22.6.1820, II 95
Andersdatter, Dorthe - Ullerslev, 31.3.1818, II 12, 19, 20, gift med gaardmand Knud Andersen
Andersdatter, Else - Sødinge, pige, fattiglem, 29.12.1828, IV 273
Andersdatter, Grethe - Højrup, 17.2.1828, IV 180, enke efter husmand Peder Nielsen
Andersdatter, Johanne - Saaderup, pige, 10.6.1820, II 112, 132, -L
Andersdatter, Karen - Frørup, 29.5.1821, II 160, gift med gaardmand Hans Andersen 15.11.1824, III 130, 133 (gift 1 Anne Kirstine Hansdatter)
Andersdatter, Karen - Herrested, 14.6.1824, III 105, 145, enke efter ...
Andersdatter, Karen - Højrup Mark, 20.1.l827, IV 111, 136, 138, gift med husmand og teglmester Peder Nielsen
Andersdatter, Karen - Mullerup, 13.12.1824, III 139, gift med aftægtsmand Rasmus Pedersen Kastermand 9.3.1826, IV 60
Andersdatter, Kirsten - Frørup, 25.5.1826, IV 74, enke efter Anders Sørensen
Andersdatter, Kirsten - Herrested, barn, 6.6.1825, III 189
Andersdatter, Maren - Møllegyde, Ullerslev Sogn, 21.5.1820, II 106, 109, gift 1 Niels ..., gift 2 boelsmand Frederik Jacobsen
Andersdatter, Maren - Revsvindinge, 28.5.1825, III 184, enke efter husmand Søren Pedersen
Andersdatter, Maren - Risinge, Visby, Flødstrup Sogn, 29.6.1824, III 105, 110, gift med husmand Hans Larsen
Andersdatter, Marie – Nordenhuse, 18.2.1823, II 271, III 12, enke efter husmand Hans Hansen
Andersdatter, Marie – Søllinge Præstegaard, 9.5.1817, I 125, gift med forpagter Hans Jacobsen
Andersdatter, Marie – Aarslev, 16.7.1823, III 19, 23, 27, 33, gift 1 Niels Nielsen 11.7.1814, I 69, gift 2 sognefoged og gaardmand Frantz Nielsen
Andersdatter, Mette – Langtved, Flødstrup Sogn, 7.10.1820, II 121, 122, 136, gift 1 Jens …, enke efter husmand Anders Larsen af Rynkeby
Andersdatter, Sidsel – Kullerup Mark, barn, 2.5.1827, IV 140
Andersen, Anders – Hjulby, barn, 14.1.1822, II 194, henhører under Juelsberg Skiftejurisd.
Andersen, Christen – Revsvindinge, dreng 13 aar, 29.4.1824, III 93
Andersen, Christian – Maareskov v. Ravnholdt, hans enke Anne Marie Knudsdatter 19.7.1828, IV 233
Andersen, Hans – Flødstrup, ungkarl, 27.1.1821, II 139, 146, 151, -L
Andersen, Hans – Frørup, gaardmand, 15.11.1824, III 130, 133, gift 1 Anne Kirstine Hansdatter, gift 2 Karen Andersdatter 29.5.1821, II 160
Andersen, Hans – Frørup, tilnavn musikanten, almisselem, 15.2.1826, IV 58
Andersen, Hans – Korkendrup, 31.5.1827, IV 147, gift med Else Catrine Nicolajsdatter (Grønvold) 1.5.1826, IV 62, 68, afdøde havde uden for ægteskabet en datter Kirsten Henrichsdatter
Andersen, Hans – Ravnholt, snedker og indsidder 12.8.1818, II 24, gift med …
Andersen, Hans – Revsvindinge, gaardmand, gift med Karen Hansdatter (gift 1 gaardmand Hans Eriksen 4.4.1815, I 82, 99, -L)
Andersen, Henrich – Hjulby, ungkarl, 20 aar, 25.5.1821, II 160
Andersen, Jens – Kullerup, barn, 1.9.1824, III 118
Andersen, Just - Maare, Herrested Sogn, gaardmand, aft. 2.11.1793, hans enke Kristine Jensdatter 31.1.1814, I 59
Andersen, Jørgen - Frørup Mark, barn, 15.3.1828, IV 186
Andersen, Jørgen - Skellerup, husmand, skifte 24.2.1796, hans enke Margrethe Pedersdatter og 2. ægtefælle sognefoged og gaardmand Mads Cortsen 18.2.1815, I 84, 103
Andersen, Knud - Flødstrup, aftægtsmand, 1.8.1821, II 171, 173
Andersen, Lars - Maare, aftægtsmand, 2.10.1824, III 123
Andersen, Lars - Søllinge Sogn, aftægtsmand, 27.3.1820, II 106
Andersen, Mads - Saaderup, Kullerup Sogn, barn, 20.12.1826, IV 101
Andersen, Niels - Paarup, husmand, 12.4.1823, III 5, 15, 21, -L, gift med Else Larsdatter 19.10.1817, II 6, -L
Andersen, Niels - Skellerup, aftægtsmand, 22.1.1821, II 139
Andersen, Peder - Bovense, aftægtsmand, 21.8.1822, II 233, 241, gift med ...
Andersen, Peder - Ullerslev, barn, 2.10.1825, IV 32
Andersen, Rasmus - Frørup, barn, 9.7.1825, III 192
Andersen, Rasmus - Herrested, ungkarl, 7.6.1825, III 189,-L
Andersen, Rasmus - Højrup Mark, barn, 29.5.1823, III 3, 12
Andreasdatter, Anne Marie - Ullerslev, 12.12.1820, II 129, 130, gift med husmand Hans Pedersen
Andreasdatter, Karen - Nordenhuse, barn, 19.4.1823, III 6
Andreasen, Christian - Revsvindinge, barn, 3.5.1828, IV 203
Andreasen, Hans - Ellested, Kullerup, husmand, 14.11.1827, IV 171, 186, gift med Mette Madsdatter
Andreasen, Hans - Revsvindinge, ungkarl, 16.12.1823, III 57, 59
Andreasen, Peder - Flødstrup, aftægtsmand, 6.4.1822, II 210, 213
Banke, Lars Hansen - Aarslev, gaardmand, 1.4.1823, II 288, III 4, 120, gift med Dorte Jensdatter
Bech (Bek), Anders Marcussen - Saaderup Mark, husmand, 14.9.1826, IV 84, gift med Karen Jensdatter
Bech, Anne Kirstine Pedersdatter - Taarup, Frørup Sogn, 29.9.1824, III 122, 145, -L, gift med skolelærer Jacob Eiler Erichsen
Beckmann, Diderik Johansen - Vindinge, husmand og gørtler, 3.11.1827, IV 171, 198, 234, hans hustru Maren Nielsdatter 17.4.1828, IV 197, 198, 234
Bendixdatter, Maren - Revsvindinge, barn, 20.6.1825, III 191
Bendixen, Niels - Revsvindinge Mark, barn, 22.3.1828, IV 188
Bendixen, Niels - Revsvindinge, barn, 16.9.1826, IV 84
Bendz, Elisabeth - Juelsberg, 5.4.1827, IV 126, 127, 167, gift med forpagter Christian Frederik Fog, ejer af Risinge
Benke, Margrete - Revsvindinge, 22.6.1818, II 22, gift 1 Haastrup i ..., gift 2 Peder Simonsen i Faaborg, med hvem hun var frasepareret
Berg, Anne Sofie - Herrested, 9.5.1823, III 6, 10, 63, 148, 154, enke efter kromand Peter Jessen i Egeskov
Birkebjerg, Niels Rasmussen - Langeskov Mark, indsidder, 10.4.1824, III 87, 90, 102, -L, gift med Johanne Jacobsdatter
Bjørn, Catrine - Flødstrup, pige, almisselem, 31.1.1826, IV 56, -L
Blok, Hans Christophersen – Frørup, indsidder, 15.5.1821, II 157
Bradeland, Dorthe – Bradelandshuset, Kullerup Sogn, 2.4.1825, III 181, enke efter husmand Niels Johansen, død for ca 40 aar siden, sk. Juulskov 21.4.1797, 78? (hendes navn Dorthea Larsdatter død 2.4.1825, 86 aar, Kullerup Sogn)
Brandt, Gotfred Didrik – Harndrup (Havndrup), hans enke Ellen Kirstine … 14.1.1823, II 267
Brandt, Hans Johansen – Mullerup, aftægtsmand, 22.8.1823, III 39, 43, 46, 72, 75, 79,-L, gift 1 Maren Larsdatter, gift 2 Kirsten Sørensdatter, gift 3 Else Larsdatter
Brandt, Jacob Michael – Hindemae Mølle, barn, 20.5.1824, III 97
Broe, Carl Frederik – Slipshavn Nyborg, strandkontrollør, 3.10.1826, IV 88, 89, 102, gift med Caroline Elisabeth Krag
Bryde, Inger Hansdatter – Søllinge, 10.3.1825, III 175, enke efter degn Peder Christian Felding i Højby
Bush, Otto Mandrup – Biskoptaarup, gaardmand, 2.3.1812, I 10, 88, -L
Bødker, Hans Rasmussen – Bovense, bødker, 19.2.1812, I 8, gift 1 …, gift 2 Dorthe Jacobsdatter
Bødker, Mads Pedersen – Frørup, hans hustru Johanne Nielsdatter 11.4.1811, I 64
Bøhneke, Johan – Aarslevgaarden, forpagter, hans hustru Marie Pedersdatter, 29.12.1819, II 87, -L
Carlsdatter, Valborg – Aarslev, 26.7.1819, II 63, gift med husmand Rasmus Rasmussen
Carlsen, Andreas – Revsvindinge, barn, 22.12.1828, IV 271
Caspersdatter, Johanne – Saaderup Mark, Skellerup Sogn, 18.6.1825, III 191, IV 1, gift 1 Jens Rasmussen 27.3.1824, III 87, 94, gift 2 husmand Peder Pedersen
Caspersen, Hans - Villumstrup, Herrested Sogn, aftægtsmand, 2.12.1827, IV 175, gift med Maren Nielsdatter, 13.4.1827, IV 127
Christensdatter, Anne - fra Hesselager Sogn, død i Skellerup, almisselem, 22.6.1820, II 112, enke efter Christen Jensen
Christensdatter, Anne - Frørup, pige, 14.8.1824, III 115, 118, -L
Christensdatter, Anne Marie - Skellerup, barn, 29.4.1825, III 184
Christensdatter, Karen - Revsvindinge, værgebeskikkelse, translatør, kirkesanger Jørgensen, Kullerup, 19.7.1828, IV 233
Christensdatter, Karen - Sentved, barn, 20.4.1822, II 212
Christensdatter, Karen - Sentved, pige, 31.12.1822, II 266
Christensdatter, Kirsten - Mullerup, Flødstrup, ugift, indsidderske, 26.1.1819, II 45, skræder Højers svigermoder
Christensdatter, Maren - Ellinge, fattiglem, 9.1.1828, IV 178
Christensdatter, Maren - Frørup, barn, 25.3.1825, III 179
Christensdatter, Maren - Skellerup, 28.12.1826, IV 106, 109, gift 1 Mikkel Madsen, gift 2 husmand Jens Pedersen
Christensdatter, Maren - Aarslev, 17.12.1828, IV 271, gift med gaardmand Peder Frandsen
Christensdatter, Sara - Revsvindinge, værgebeskikkelse til translatør, kirkesanger Jørgensen i Kullerup, 19.7.1828, IV 233
Christensen, Hans - Bogense, gaardmand, hans enke Anne Pedersdatter 12.3.1823, II 279, 281, III 16, gift 2 gaardmand Christen Salomonsen
Christensen, Hans - Ellinge, gaardmand, 6.5.1820, II 106, 108, 110, gift med Johanne Kirstine Rasmusdatter
Christensen, Hans - Eskildstrup, Søllinge, indsidder, hans hustru Kirsten Nielsdatter 4.8.1825, IV 11
Christensen, Hans Christian - Herrested, husmand, 14.8.1825, IV 16, 21, 22, -L, gift med Birthe Hansdatter
Christensen, Jacob - Ellinge, barn, 28.11.1828, IV 271
Christensen, Jens - Skalkendrup, barn, 22.10.1824, III 125
Christensen, Johan - Skellerup, gaardmand, 5.2.1827, IV 112, 127, 149, 153, gift med Kirsten Larsdatter
Christensen, Jørgen - barn, 27.4.1823, III 6
Christensen, Jørgen - Aarslev, gaardmand, hans hustru Anne Rasmusdatter 21.10.1827, IV 171, 173
Christensen, Knud - Ellinge, husmand, hans hustru Karen Hindsesdatter 4.3.1819, II 48, 49
Christensen, Niels - Ellinge, husmand, hans hustru Anne Thomasdatter 9.7.1828, IV 231
Christensen, Niels - Højrup, husmand, 18.6.1816, II 20, gift med Karen Hansdatter
Christensen, Ole - Revsvindinge Mark, boelsmand, 3.5.1828, IV 203, 217, 229, gift med Anne Jørgensdatter
Christensen, Rasmus - Herrested, hans enke Karen Pedersdatter 8.4.1816, I 99
Christensen, Rasmus - Paarup, Ellinge Sogn, gaardmand, 19.1.1829, IV 275, gift med ...
Christiansdatter, Anne Kirstine - Ullerslev, 5.6.1814, I 67, gift med husmand Bendix Jeppesen 26.3.1825, III 181, 182 (gift 2 Johanne Jørgensdatter)
Christiansdatter, Anne Margrethe - Langeskov Mark, 4.8.1828, IV 235, -L, gift med bager, husmand Johan Frederik Lange
Christiansdatter, Gjertrud - Ullerslev, barn, 29.9.1825, IV 32
Christiansdatter, Johanne - Maareskov, Herrested Sogn, 23.2.1824, III 75, 76, 137, 143, gift med indsidder Henrik Frederiksen
Christiansdatter, Johanne - Revsvindinge, 10.8.1822, II 233, 234, 263, 267, fraskilt Lars Frank
Christiansdatter, Karen - Avnslev, 30.11.1820, II 129, -L, gift med husmand Peder Hansen
Christiansdatter, Karen - Frørup, 14.2.1824, III 74, gift med indsidder og almisselem Ole Andersen
Christiansdatter, Sille - Bradelandshuset, Skellerup Sogn, barn, 14.8.1828, IV 243
Christiansen, Anders - Avnslev, husmand, hans hustru Ingeborg Mortensdatter 14.9.1819, II 79, -L
Christiansen, Anders - Højrup, barn, 13.4.1822, II 211, 267
Christiansen, Anders - Højrup, barn, 27.5.1821, II 160
Christiansen, Carl - Revsvindinge, barn, 16.1.1824, III 61 (moderen pige Anne Andersdatter tjenende i Nyborg)
Christiansen, Hans - Frørup, indsidder, hans enke Karen Rasmusdatter 10.8.1822, II 233
Christiansen, Hans - Hjulby, fh. i Korkendrup, husmand, 3.9.1828, IV 245, 249, -L, gift med Karen Andersdatter
Christiansen, Hans - Højrup Mark, husmand, 6.4.1824, III 87, 103, gift 1 Sidsel Hansdatter, gift 2 Anne Marie Frandsdatter
Christiansen, Knud - Frørup, selvejer, 1.6.1812, I 23, gift med Johanne Mortensdatter
Christiansen, Lars - Pederstrup, barn, 29.6.1826, IV 80
Christiansen, Niels - Frørup Mark, selvejer, hans hustru Kirsten Hansdatter 24.12.1822, II 264
Christophersdatter, Karen - Revsvindinge, 2.3.1827, IV 116, enke efter husmand Rasmus Rasmussen
Christophersen, Hans - Revsvindinge, barn, 6.5.1826, IV 70
Christophersen, Jens - Ullerslev Mark, husmand, gift 1 Anne Hansdatter 19.2.1812, I 7, -L, gift 2 Mette Marie Jensdatter 29.12.1814, I 75, gift 3 Anne Marie Andersdatter 7.5.1827, IV 140, 141
Christophersen, Lars - Havndrup, Hellerup, hans enke Maren Knudsdatter 11.11.1820, II 124
Christophersen, Lars - Pederstrup, gaardmand, hans enke Karen Olsdatter 20.3.1815, I 80, 81, død 1809 som Karen Pedersdatter 57 aar (gift 2 gaardmand Mads Frandsen 30.4.1825, III 184)
Christophersen, Rasmus - Havndrup, indsidder, røgter, 1.6.1823, III 10, 19, gift 1 Maren Christiansdatter, gift 2 Anne Margrete Sørensdatter
Christophersen, Rasmus - Revsvindinge, gaardmand, hans hustru Bodil Knudsdatter 30.5.1820, II 111, 113, 117
Clausdatter, Birthe - Ørbæk, 30.3.1814, I 63, 65, gift med indsidder Peder Hansen
Clausdatter, Gjertrud - Skellerup, 29.4.1825, III 184, enke efter smed ...
Clausdatter, Maren - Ullerslev Mark, 27.12.1819, II 87, enke efter boelsmand Hans Nielsen
Clausen, Ditlev - Flødstrup, gaardmand, hans enke Anne Rasmusdatter 25.3.1818, II 12
Clausen, Hans - af Ellinge, død i Rønninge Søgaard Fattighus, indsidder, 8.6.1825, III 189, gift med ...
Clausen, Niels - Saaderup Mark, aftægtsmand, 17.7.1822, II 229, gift med ...
Clausen, Peder - Boveskovhuset, Skellerup, husmand, væver, 23.1.1826, IV 54, 56, gift med Marie Rasmusdatter
Clemensdatter, Ellen Kirstine - Langtved, Flødstrup Sogn, 19.6.1827, IV 148, enke efter husmand Peder Rasmussen
Clemmensen, Erich - Sentved, aftægtsmand, 12.4.1828, IV 196, gift med ...
Clemmesen, Peder - Visbygaarden, Bovense Sogn, aftægtsmand, 5.12.1820, II 129
Conradsdatter, Karen - Revsvindinge, 9.6.1825, III 189, IV 2, 4, 60, gift med husmand Jørgen Larsen (gift 1 Kirsten Hansdatter 20.1.1820, II 89, 93, 95
Conradt, Johannes Peter - Langaa, præst, hans enke Mariane Roested i Skalkendrup, 22.5.1823, III 9, 18, -L
Cortsen, Mads - Skellerup, sognefoged og gaardmand, og hustru Margrete Pedersdatter 18.2.1815, I 84, 103 (gift 1 husmand Jørgen Andersen, skifte 24.2.1796)
Danielsdatter, Karen - Revsvindinge, barn, 25.3.1826, IV 610 (moderen pigen Anne Knudsdatter)
Danielsen, Jens Jacob - Avnslev, barn, 6.8.1824, III 112 (moderen fruentimmer Elisabeth Hansdatter)
Danielsen, Lars - Kullerup Mark, 26.5.1823, III 9, 14, 38, 43, 45, 46, IV 7, gift med Gunild Rasmusdatter
Danielsen, Morten - Skelvadshus, Skellerup, boelsmand, slagter, 26.5.1826, IV 74, 78, gift 1 Anne Nielsdatter, gift 2 Margrete Pedersdatter
Danielsen, Peder - Haundrup Mark, 22.3.1828, IV 188, 192, 214, 237, -L, gift med Kirsten Jørgensdatter
Dichmann, Maren - Søllinge, 2.11.1814, I 74, 78, -L
Dinesdatter, Anne Catrine - Lysemose, Bogense Sogn, barn, 21.12.1827, IV 175
Dinesdatter, Anne Catrine - Lysemosegaarden, Bovense Mark, 16.10.1820, II 121, 123, 147, 167, 260, III 12, 58, 76, 97, 114, 115, gift 2 Rasmus ..., fraskilt fhv. ejer af Lysemosegaarden, Hans Jensen
Dinesdatter, Maren - Kissendrup, Bogense Sogn, pige, 20 aar, 24.5.1828, IV 214, -L
Dinesen, Anders - Avnslev, husmand, 13.9.1811, I 4, gift med Margrethe Henriksdatter
Dinesen, Daniel - Kullerup, Revsvindinge, boelsmand, 25.3.1816, I 99, gift med Barbara Pedersdatter 7.8.1822, II 233, 236, 240
Dinesen, Hans - Revsvindinge, indsidder, 26.1.1820, II 89, gift med Bodil Larsdatter 3.1.1818, II 7
Dinesen, Jørgen - Avnslev, gaardmand, 25.10.1818, II 40, gift med Karen Rasmusdatter
Dinesen, Jørgen - Hjulby, barn, 30.4.1821, II 154
Dinesen, Niels - Sentved, Ørbæk Sogn, aftægtsmand, 21.2.1819, II 48
Dinesen, Peder - Kissendrup, husmand, hans hustru Marie Nielsdatter 2.3.1821, II 148, -L
Dinesen, Peder - Skellerup, gaardmand, 15.7.1812, I 27, gift med Kønd Pedersdatter 2.3.1821, II 148
Dreyer, Frederikke - Ullerslev, 15.5.1822, II 218, 221, 225, 276, III 36, enke efter præst Rasmus Holst i Avnslev
Egelsted, Jens - Juulskov, major, 6.2.1826, IV 56, 57, gift med Elisabeth Volborg Agnete Engelsted
Eliasdatter, Maren - Ellinge, 15.6.1828, IV 220, 225, gift med husmand Mads Rasmussen
Engelsted, Otto Jacob - Rørbæk, justitsraad, 20.8.1820, II 120, gift med Mariane Catrine Elisabeth Wederschink
Erichsdatter, Anne Dorthea - Ullerslev, 5.4.1828, IV 196, gift med aftægtsmand Niels Olsen
Erichsdatter, Karen - Ellinge, 24.10.1819, II 85, væver Johannes Jensens svigermoder
Eriksen, Hans - Avnslev, ungkarl, 17 aar, 25.3.1821, II 151
Eriksen, Hans - Revsvindinge, gaardmand, 4.4.1815, I 82, 99, -L, gift med Karen Hansdatter (gift 2 gaardmand Hans Andersen)
Eriksen, Hans - Aarslev Mark, husmand, hans hustru Anne Pedersdatter 12.7.1819, II 58, 67
Eriksen, Jacob Eiler - Taarup, Frørup Sogn, hans hustru Anne Kirstine Pedersdatter Bech 29.9.1824, III 122, 145, -L
Eriksen, Niels - i Nyborg, vognmand, død i Ullerslev, 12.5.1828, IV 206, 208, 220, 271, -L, enke efter Karen Poulsdatter
Eriksen, Niels - Lysemosegaarden, Bovense Sogn, sognefoged, gaardmand, hans hustru Anne Friis Klingenberg 24.11.1825, IV 46, 70
Eriksen, Rasmus - Ullerslev, selvejer og hustru Christiane Hansdatter, bevilling til uskiftet bo 11.9.1810, I 71
Feddersen, J. Fedder - skibskaptejn fra Flensborg, 9.10.1826, IV 88, 96, gift med Charlotte Feddersen
Felding, Peder Christian - Højby, degn, hans enke Inger Hansdatter, Bryde i Søllinge, 10.3.1825, III 175
Ferdinandsen, Frederik - Ullerslev, skomager, almisselem, 20.11.1824, III 131
Fog, Christian Frederik - Juelsberg, forpagter, ejer af Risinge, hans hustru Elisabeth Bendz 5.4.1827, IV 126, 127, 167
Fog, Laurits - Juelsberg, barn, 30.12.1826, IV 106
Fog, Lauritz Georg - Juelsberg, barn, 9.6.1827, IV 147
Frandsdatter, Catrine - Aarslev, barn, 8.11.1820, II 124
Frandsdatter, Maren - Avnslev, barn, 1.9.1827, IV 166 (moderen Appellone Pedersdatter)
Frandsen, Christen - Avnslev, barn, 20.2.1825, III 173 (moderen pige Abelone Petersdatter)
Frandsen, Frederik - Avnslev, barn, 2.7.1828, IV 231 (moderen Appellone Pedersdatter)
Frandsen, Hans - Eskildstrup, gaardmand, 2.2.1814, I 59, enke efter Catrine Hansdatter
Frandsen, Hans - Paarup, aftægtsmand, 22.10.1821, II 181
Frandsen, Hans - Aarslev, barn, 1.4.1826, IV 61
Frandsen, Mads - Pederstrup, Sønder Højrup, gaardmand, 30.4.1825, III 184, gift med Karen Olsdatter død 1809 som Karen Pedersdatter 57 aar gl., I 80, 81 (gift 1 gaardmand Lars Christophersen)
Frandsen, Peder - Ullerslev, aftægtsmand, 9.5.1827, IV 141
Frandsen, Peder - Aarslev, gaardmand, hans hustru Maren Christensdatter 17.12.1828, IV 271
Frank, Lars - Revsvindinge, hans fraskilte hustru Johanne Christiansdatter 10.8.1822, II 233, 234, 263, 267
Frederiksdatter, Anne Catrine - Søllinge, 23.4.1828, IV 198, gift med indsidder Peder Henrichsen
Frederiksdatter, Anne Kirstine - Kragelund, barn, 17.7.1822, II 230
Frederiksdatter, Anne Kirstine - Aarslev, barn, 5.1.1828, IV 177
Frederiksdatter, Anne Margrete - Eskildstrup, Søllinge Sogn, 17.12.1822, II 263, 269, gift med husmand, skræder Christen Meyer
Frederiksdatter, Kirsten - Aarslev, barn, 16.7.1816, I 103
Frederiksdatter, Mette Marie - Bovense, 18.7.1820, II 118, gift med gaardmand Jørgen Henningsen
Frederiksen, Henrik - Maareskov, Herrested Sogn, indsidder, hans hustru Johanne Christiansdatter 23.2.1824, III 75, 76, 137, 143
Friborg, Louise - Søllinge, præstinde, 7.6.1824, III 103, 112, enke efter provst Suhr i Rudkøbing
Friis, Christian Frederik Ludvig - Herrested, præst, 13.2.1825, III 169, gift med Henriette Richter
Friis, Frederik - Herrested, sognepræst, hans enke Inger Ellen Bolette Kasberg 23.10.1815, I 93
Friis, Knud Arild - Skellerup, Ellinge, 27.4.1812, I 16, 40
Fugl, Hans - Ullerslev Mark, vejopsigtsfører, 7.12.1816, I 114, gift med Anne Catrine Albretsdatter Lillie 24.7.1827, IV 160
Godtfredsen, Rasmus - Avnslev, gaardmand, 4.2.1814, I 161, gift med Birthe Andersdatter
Gotfredsdatter, Karen - Kissendrup, 25.3.1817, I 120, 122, gift med gaardmand Gregers Madsen (gift 2 Gertrud Madsdatter 13.6.1827, IV 147, 157, -L)
Gregersdatter, Anne Magdalene - Kissendrup, 1.7.1819, II 57, gift med aftægtsmand Mads Nielsen 28.3.1821, II 151, 152
Gregersen, Mads - Kissendrup, ungkarl, 4.4.1824, III 87, -L
Gregersen, Martinus - Avnslev, auktionsforretning, 1.6.1824, III 97, anm. 15.12.1827, IV 175, gift med ...
Grønvald, Else Catrine - Korkendrup, 1.5.1826, IV 62, 68, gift med husmand Hans Andersen (afdøde havde foruden børn i ægteskabet en uægte datter Kirstine Henrichsdatter som er død og efterlod sig 5 børn)
Halch, Peder Nissen - Sophienberg, fhv. amtsforvalter, 2.8.1825, IV 9, 13, gift med Birgitte Wümb
Hansdatter, Abelone - Kullerup, 7.9.1822, II 241, 243, gift med gaardmand Jørgen Rasmussen
Hansdatter, Abelone - Mullerup, 17.4.1828, IV 198, 206, 213, gift 1 gaardmand Niels Andersen, gift 2 gaardmand Jens Knudsen
Hansdatter, Abelone - Saaderup Mark, pige, 28.11.1827, IV 174
Hansdatter, Anne - Avnslev, 21.8.1826, IV 83, gift med indsidder, væver Johan Carl Sveis
Hansdatter, Anne - Frørup Mark, 23.6.1817, I 133, II 1, gift med avlskarl Jonas Jonassen paa Frederikshøj
Hansdatter, Anne - Frørup, barn, 15.7.1828, IV 232
Hansdatter, Anne - Frørup, jordemoder, 30.6.1828, IV 228, gift med vejopsigtsfører Rudolph
Hansdatter, Anne - Herrested, ugift, fruentimmer, 26.2.1822, II 199, -L
Hansdatter, Anne - Kissendrup, Flødstrup Sogn, barn, 28.11.1828, IV 271
Hansdatter, Anne - Maare, indsidderske, pige, 3.7.1822, II 226, -L
Hansdatter, Anne - Revsvindinge, barn, 4.7.1827, IV 155
Hansdatter, Anne - Stubbedrupgaarden, Søllinge Sogn, 28.4.1821, II 153, enke efter Anders Hansen Rippor
Hansdatter, Anne - Søllinge, 26.8.1825, IV 22, enke efter Jacob Nielsen
Hansdatter, Anne - Ullerslev Mark, 19.2.1812, I 7, -L, gift med husmand Jens Christoffersen
Hansdatter, Anne - Aarslev, 4.3.1812, I 17, 72, gift med boelsmand unge Hans Rasmussen, muligvis 17.6.1821, II 163
Hansdatter, Anne - Aarslev, barn, 4.9.1823, III 46
Hansdatter, Anne Catrine - Rejstrup, fattiglem, kludesamlerske, 9.3.1824, III 80
Hansdatter, Anne Kirstine - Ellinge, 30.7.1823, III 32, 59, gift med aftægtsmand Thomas Olsen 20.12.1826, IV 101
Hansdatter, Anne Kirstine - Saaderup, Kullerup Sogn, barn, 13.3.1826, IV 61
Hansdatter, Anne Margrete - Dyrehaven, Nyborg, 22.2.1820, II 95, gift med fisker Niels Ovesen eller Aagesen
Hansdatter, Anne Marie - Frørup, barn, 31.10.1825, IV 41 (moderen fruentimmeret Anne Kirstine Jacobsdatter)
Hansdatter, Birthe - Frørup, 24.7.1821, II 169, -L, gift med husmand Christen Hansen
Hansdatter, Birthe - Aaskov, Avnslev Sogn, pige 14 aar, 14.10.1826, IV 91
Hansdatter, Catrine - Avnslev, 3.5.1816, I 101, gift med husmand Peder Hansen (gift 2 Karen Christiansdatter 30.11.1820, II 129, -L)
Hansdatter, Christence - Ellinge, 12.7.1824, III 110, gift med Hans Rasmussen 19.3.1824, III 87, 89
Hansdatter, Christiane - Højrup, barn, 29.3.1825, III 181
Hansdatter, Christiane - Æble, Ørbæk Sogn, pige, 4.3.1824, III 80
Hansdatter, Dorthe - Frørup, 17.12.1819, II 62, gift med indsidder Christen Christensen
Hansdatter, Dorthe - Vibeholmshuset, Skellerup Sogn, 14.12.1819, II 87, gift med husmand Ole Pedersen 14.5.1828, IV 209
Hansdatter, Dorthea - Paarup, 3.3.1824, III 79, 81, gift 1 Jens Pedersen 6.7.1823, III 18, 21, 26 (gift 1 Dorthe Hansdatter 5.6.1814, I 68, gift 2 Karen Hansdatter 1.3.1817, I 119, -L), gift 2 Niels Hansen
Hansdatter, Dorthea - Paarup, 5.6.1814, I 68, gift med Jens Pedersen 6.7.1823, III 18, 21, 26 (gift 2 Karen Hansdatter 1.3.1817, I 119, -L, gift 3 Dorthea Hansdatter 3.3.1824, III 79, 81 (gift 2 Niels Hansen)
Hansdatter, Dorthea - Revsvindinge, 5.4.1828, IV 195, -L, gift med husmand Bendix Nielsen
Hansdatter, Dorthea - Taarup, Frørup Sogn, 14.2.1824, III 74, 105, -L, gift med indsidder Niels Nielsen 27.2.1828, IV 185, -L
Hansdatter, Gjertrud - Højrup, 16.9.1825, IV 26
Hansdatter, Inger Sophie - Ullerslev Mark, barn, 6.12.1828, IV 271
Hansdatter, Johanne - Havndrup, 10.12.1825, IV 56, e,e, indsidder Hans Henrichsen
Hansdatter, Johanne - Havndrup, 8.11.1823, III 50, 56, enke efter aftægtsmand Jørgen Rasmussen
Hansdatter, Johanne - Højrup Mark, 2.12.1812, I 35, gift 1 Jens ..., gift 2 indsidder Niels Pedersen 19.6.1812, I 30
Hansdatter, Johanne Marie - Dyrehaven ved Nyborg, barn, 5/.1825, III 146
Hansdatter, Karen - Egeskov, Ullerslev Mark, pige, 15 aar, 21.5.1824, III 97
Hansdatter, Karen - Eskildstrup, barn, 4.9.1826, IV 83
Hansdatter, Karen - Frørup Mark, 19.12.1821, II 189, 192, 197, gift med boelsmand Christen Larsen
Hansdatter, Karen - Havndrup, Hellerup, aftægtskone, 26.8.1817, II 1, enke efter gaardmand Rasmus Jacobsen
Hansdatter, Karen - Hjulby, 12.1.1824, III 61, 80, gift med aftægtsmand Peder Hansen 4.2.1824, III 71
Hansdatter, Karen - Kissendrup Mark, 17.1.1822, II 195, gift med husmand og væver Marcus Nielsen
Hansdatter, Karen - Paarup, 1.3.1817, I 119, -L, gift med husmand Jens Pedersen
Hansdatter, Karen - Rejstrup, barn, 5.6.1821, II 160
Hansdatter, Karen - Skalkendrup, pige, 28.4.1821, II 153
Hansdatter, Karen - Ullerslev, 13.5.1819, II 53, gift med aftægtsmand Lars Hansen
Hansdatter, Kirsten - Flødstrup, husmand, 6.5.1828, IV 203, gift med husmand Peder Rasmussen
Hansdatter, Kirsten - Frørup Mark, 24.12.1822, II 264, gift med selvejer Niels Christiansen
Hansdatter, Kirsten - Frørup, barn, 10.2.1823, II 271
Hansdatter, Kirsten - Kirkeskovhuset, Skellerup Sogn, barn, 14.11.1824, III 127
Hansdatter, Kirsten - Korkendrup, 1.12.1812, I 34, 49, 72, enke efter Poul Hansen
Hansdatter, Kirsten - Korkendrup, 7.12.1819, II 86, enke efter gaardmand Lars Larsen
Hansdatter, Kirsten - Revsvindinge, 2.9.1826, IV 83, gift med aftægtsmand gl. Hans Pedersen
Hansdatter, Kirsten - Revsvindinge, 20.1.1820, II 89, 93, 95, gift med Jørgen Larsen (gift 2 Karen Conradsdatter 9.6.1825, III 189, IV 2, 4, 60)
Hansdatter, Kirsten - Revsvindinge, 26.2.1820, II 95, 104, 132, gift med husmand Christen Pedersen Pors
Hansdatter, Kirsten - Skovballe, 29.3.1813, I 45, gift med gaardmand Hans Pedersen 7.4.1826, IV 62, 84
Hansdatter, Kirsten - Søllinge Sogn, aftægtskone, 20.3.1821, II 151 (søn Christian Hansen i Søllinge)
Hansdatter, Kirsten - Aarslev Mark, barn, 30.6.1826, IV 80
Hansdatter, Maren - Ellinge, 14.5.1822, II 217, 235, gift med husmand, smed, Niels Eriksen død 1815, 6.6.1817, I 130, II 138
Hansdatter, Maren - Højrup, 2.12.1823, III 55, 59, gift med gaardmand Niels Hansen
Hansdatter, Maren - Maareskov, Herrested, 12.1.1829, IV 275, enke efter Jens Bachmand
Hansdatter, Maren - Paarup, Hindemae Gods, 22.9.1822, II 242, 245, gift med husmand Peder Rasmussen (afdøde efterlod sig foruden børn i ægteskabet, en uægte søn)
Hansdatter, Maren - Revsvindinge, 27.1.1817, I 115, -L, gift med gaardmand Christen Knudsen
Hansdatter, Maren - Revsvindinge, 7.8.1826, IV 81, gift med aftægtsmand Hans Knudsen 9.7.1823, III 19
Hansdatter, Maren - Skellerup Mark, barn, 22.4.1828, IV 198
Hansdatter, Maren - Ullerslev, barn, 3.6.1826, IV 78 (moderen pigen Trine Madsdatter)
Hansdatter, Maren - Villumstrup, 19.5.1823, III 8, gift 1 Niels ..., gift 2 Hans Hansen 13.3.1823, II 283, III 8
Hansdatter, Maren - Æble Mølle, Ørbæk, 29.7.1825, IV 6, enke efter møller Henrik Hansen, gift 2 Peder Jensen
Hansdatter, Maren Marie - Kissendrup, barn, 26.9.1826, IV 86
Hansdatter, Margrete - Saaderup, Skellerup, 25.9.1824, III 119, enke efter Hans ...
Hansdatter, Margrethe - Bovense, 21.2.1827, IV 115, gift med husmand Hans Pedersen
Hansdatter, Margrethe - Skalkendrup, 12.3.1817, I 120, 124, -L, gift med aftægtsmand Hans Pedersen
Hansdatter, Marie - Højrup, pige, 9.1.1821, II 139
Hansdatter, Marie - Ørbæk, pige, 17 aar, 3.9.1821, II 176
Hansdatter, Marie - Aarslev, barn, 14.11.1825, IV 41
Hansdatter, Marie Dorthea - Ellinge Mark, 1.9.1828, IV 243, 258, -L, gift med husmand, væver Johannes Jensen
Hansdatter, Mette - Ørbæk, 5.1.1828, IV 177, enke efter Niels Larsen
Hansdatter, Sidsel - Saaderup, 1.6.1819, II 53, 62, gift med gaardmand Anders Madsen
Hansen, Abraham - Dyrehaven, Nyborg, hans enke Anne Catrine Jensdatter 26.1.1829, IV 276
Hansen, Anders - Bovense, ungkarl, 26.4.1827, IV 140, -L
Hansen, Anders - Frørup, ungkarl, 21 aar, 15.4.1828, IV 197,-L
Hansen, Anders - Korkedrup, almisselem, 14.8.1824, III 114
Hansen, Anders - Kragelund, ungkarl, 4.4.1819, II 50, 51, 76
Hansen, Anders - Revsvindinge, husmand, 29.4.1824, III 93, 105, gift med ...
Hansen, Anders - Skellerup, barn, 20.7.1826, IV 81
Hansen, Anders - Ullerslev Mark, barn, 20.2.1826, IV 58
Hansen, Anders - Ullerslev, husmand, 12.9.1811, I 3, 33, gift med Gjertrud Jensdatter
Hansen, Christen - Frørup, husmand, hans hustru Birthe Hansdatter 24.7.1821, II 169, -L
Hansen, Christen - Paarup, gaardmand, 1.8.1818, II 24, gift med Kirstine Sørensdatter
Hansen, Christen - Refsvindinge, hjulmand, hans enke Karen Poulsdatter 6.3.1826, IV 60
Hansen, Christen - Søllinge, hans moder Kirsten Hansdatter 20.3.1821, II 151
Hansen, Christian - Eskildstrup Mark, boelsmand, gift 1 Susanne Catrine Pedersdatter 27.1.1812, I 52, gift 2 Anne Kirstine Andersdatter 28.8.1819, II 77, -L
Hansen, Christian - Frørup Mark, barn, 15.3.1828, IV 186
Hansen, Christian - Skellerup, barn, 17.8.1828, IV 243
Hansen, Erich - Avnslev, gaardmand, 12.9.1828, IV 248, gift med Karen Larsdatter 6.1.1820, II 88
Hansen, gl. Rasmus - Pederstrup, gaardmand, 19.8.1823, III 38, 41, 55, gift 1 Maren Johnsdatter, gift 2 Sara Larsdatter
Hansen, Hans - Avnslev, indsidder, 11.5.1828, IV 206, gift med ...
Hansen, Hans - Bovense, gaardmand, hans hustru Birthe Nielsdatter 9.5.1821, II 156, 158
Hansen, Hans - Bovense, ungkarl, almisselem, 10.8.1823, III 36
Hansen, Hans - Eskildstrup Mark, boelsmand, aftægtsmand, 17.10.1817, II 6, 8
Hansen, Hans - Grønne Mølle, Skellerup Sogn, møller, 16.12.1821, II 188, -L, gift med Mette Margrete Sørensdatter 11.11.1827, IV 171, 175, 240, -L
Hansen, Hans - Højrup, barn, 17.7.1823, III 23, 30
Hansen, Hans - Kissendrup, aftægtsmand, hans hustru Gertrud Marie Jacobsdatter 16.2.1820, II 95
Hansen, Hans - Kragelund, Herrested, aftægtsgaardmand, 19.12.1821, II 144, gift med Karen Jensdatter 18.10.1817, II 6
Hansen, Hans - Langtved, aftægtsgaardmand, 20.5.1818, II 15
Hansen, Hans - Langtved, Flødstrup Sogn, gaardmand, 16.12.1828, IV 271, 273, gift med Maren Pedersdatter
Hansen, Hans - Revsvindinge, barn, 12.6.1828, IV 219
Hansen, Hans - Revsvindinge, ungkarl, 17 aar, 9.9.1828, IV 248, -L
Hansen, Hans - Søllinge, husmand, hans hustru Maren Rasmusdatter 19.1.1819, II 44
Hansen, Hans - Saaderup Mark, barn, 28.2.1824, III 76, 105
Hansen, Hans - Saaderup, smed, 18.6.1819, II 55, 75, gift med Maren Andersdatter
Hansen, Hans - Taarup, indsidder, 8.4.1828, IV 196, gift med ...
Hansen, Hans - Villumstrup, aftægtsgaardmand, 13.3.1823, II 283, III 8, gift med Maren Hansdatter 17.5.1823, III 8 (gift 1 Niels ...)
Hansen, Hans Henrik - Frørup, indsidder, 25.5.1825, III 185, -L
Hansen, Hans Wilhelm - Eskildstrup, aftægtsmand, 14.8.1825, IV 16
Hansen, Henrik - Ørbæk, gaardmand, 3.11.1822, II 260, 267
Hansen, Hjere - Kirkeskovhus, Ellinge Sogn, husmand, 20.3.1820, II 95, gift med Sofie Jacobsdatter 18.6.1817, I 132
Hansen, Jens - Flødstrup, barn, 5.5.1828, IV 203
Hansen, Jens - Korkendrup, indsidder, 16.1.1816, I 96, 111, gift med Anne Marie Dinesdatter
Hansen, Jens - Kragelund, aftægtsgaardmand, 25.11.1823, III 54, 59, gift med ...
Hansen, Jens - Paarup, husmand, 10.3.1823, II 278, 285, gift 1 Anne Lisbeth Jørgensdatter 20.9.1813, I 54, gift 2 Anne Margrethe Nielsdatter 1.8.1816, gift 3 Anne Kirstine Nielsdatter
Hansen, Jens - Ørbæk, barn, 29.8.1825, IV 22
Hansen, Jens - Ørbæk, barn, 6.5.1826, IV 70
Hansen, Jens Peder - Æble, Ørbæk Sogn, barn, 8.4.1828, IV 196
Hansen, Jochum - Avnslev, indsidder og smed, 7.5.1828, IV 203, gift med Anne Knudsdatter
Hansen, Just - Adamshuset, indsidder, 3.7.1811, I 1, gift med Birthe Catrine Hansdatter
Hansen, Just - Maare, hans enke Anne Olsdatter 31.5.1825, III 188
Hansen, Jørgen - Holemosegaarden, Ullerslev, aftægtsgaardmand, 31.12.1823, III 59, gift med Bodil Jensdatter 5.2.1824, III 72
Hansen, Jørgen - Ruerne, Herrested Sogn, aftægtsmand, 27.11.1820, II 129, gift med ...
Hansen, Jørgen - Søllinge, barn, 3.7.1825, III 192
Hansen, Jørgen - Aarslev, barn, 13.6.1828, IV 220
Hansen, Knud - Eskildstrup, gaardmand, hans hustru Karen Pedersdatter 27.12.1826, IV 105, 106
Hansen, Knud - Nordenhuse, Avnslev, hans enke Johanne Pedersdatter 2.2.1829, IV 276
Hansen, Knud - Saaderup, barn, 31.3.1827, IV 126
Hansen, Lars - Biskoptaarup, barn, 11.10.1823, III 48
Hansen, Lars - Eskildstrup, barn, 12.2.1829, IV 276
Hansen, Lars - Havndrup, Hellerup, aftægtsmand, 30.3.1820, II 95, 102, gift med Kirsten Christiansdatter
Hansen, Lars - Kissendrup, husmand, 22.7.1828, IV 233, 255, 256, gift 1 Gjertrud Nielsdatter 10.11.1818, II 40, 43, -L, gift 2 Else Hansdatter
Hansen, Lars - Revsvindinge Mark, husmand, 21.1.1821, II 139, gift med Magdalene Margrete Gyde Madsdatter 15.4.1827, IV 128
Hansen, Lars - Revsvindinge, barn, 31.5.1828, IV 214
Hansen, Lars - Revsvindinge, skræder, husejer, ungkarl, 24.3.1826, IV 61, -L
Hansen, Lars - Skalkendrup, husmand, 5.6.1814, I 68, gift med Anne Marie Madsdatter 25.3.1817, I 120, 123 (gift 2 Mads Pedersen 29.7.1816, I 104, -L, gift 3 husmand Christen Jensen (gift 2 Karen Jørgensdatter 30.8.1828, IV 243, 251)
Hansen, Lars - Skellerup, gaardmand, hans hustru Karen Nielsdatter 16.8.1818, II 27, 39, -L
Hansen, Lars - Taarup, Frørup Sogn, gaardmand, hans enke Anne Poulsdatter, 1.7.1828, IV 229
Hansen, Lars - Ullerslev, aftægtsmand, hans hustru Karen Hansdatter 13.5.1819, II 53
Hansen, lille Rasmus - Kirstinebjerg, Aarslev Mark, husmand, hans hustru Maren Sørensdatter 13.1.1828, IV 179
Hansen, Lorentz - Revsvindinge Mark, skoleholder, hans enke Karen Olsdatter 30.5.1817, I 129, II 2, -L
Hansen, Mads - Frørup Mark, boelsmand, 26.3.1826, IV 61, 64, gift 1 Anne Jørgensdatter 23.1.1815, I 76, gift 2 Anne Dorthea Rasmusdatter 30.1.1820, II 89, 97, gift 3 Margrete Larsdatter
Hansen, Mads - Højrup, boelsmand, 20.10.1818, II 40
Hansen, Mads - Kullerup, forpagter hans hustru Anne Marie Andersdatter 29.10.1823, III 49, 50, 54, 55
Hansen, Mads - Saaderup, gaardmand, 16.7.1820, II 118, 120, gift med Maren Jørgensdatter
Hansen, Mads - Ullerslev Mark, boelsmand, 5.11.1816, I 109, gift med Catrine Marie Jensdatter (gift 1 Jørgen ...)
Hansen, Nicolaj Christian - Dyrehaven v. Nyborg, barn, 9.7.1826, IV 80
Hansen, Niels - Bovense, aftægtsgaardmand, 13.4.1827, IV 127
Hansen, Niels - Flødstrup, indsidder, 8.8.1821, II 173
Hansen, Niels - Paarup, husmand, hans hustru Dorthea Hansdatter 3.3.1824, III 79, 81 (gift 1 Jens Pedersen 6.7.1823, III 18, 21, 26, gift med Dorthea Hansdatter 5.6.1814, I 68)
Hansen, Niels - Revsvindinge, aftægtsgaardmand, 14.1.1822, II 194
Hansen, Niels - Saaderup, barn, 1.5.1824, III 93
Hansen, Niels - Ullerslev Møllegyde, husmand, hans hustru Anne Poulsdatter 20.4.1826, IV 64, 66, 69 (gift 1 husmand Peder Pedersen)
Hansen, Niels - Ullerslev, husmand, hans enke Sidsel Rasmusdatter 28.5.1828, IV 214
Hansen, Niels - Aarslev, aftægtsmand, 12.5.1828, IV 206
Hansen, Niels Henning - fra Avnslev, død i Ullerslev, barn, 25.9.1828, IV 256
Hansen, Ole - Revsvindinge, sognefoged, hans hustru Karen Larsdatter 9.5.1818, II 15
Hansen, Peder - Avnslev, gaardmand, 23.7.1825, IV 6, 18, gift med Gyde Andersdatter
Hansen, Peder - Avnslev, husmand, gift 1 Catrine Hansdatter 3.5.1816, I 101, gift 2 Karen Christiansdatter 30.11.1820, II 129, -L
Hansen, Peder - Eskildstrup, gaardmand, 27.11.1826, IV 98, gift med Maren Pedersdatter
Hansen, Peder - Hjulby, aftægtsmand, 4.2.1824, III 71, gift med Karen Hansdatter 12.1.1824, III 61, 80
Hansen, Peder - Nordenhuse, aftægtsmand, 29.3.1822, II 206, 246, gift med Karen Larsdatter 26.11.1827, IV 174
Hansen, Peder - Pederstrup, gaardmand, hans hustru Sidsel Jørgensdatter 26.3.1823, II 287, III 2
Hansen, Peder - Skabohuse, fisker, 30.4.1825, III 184
Hansen, Peder - Skellerup, husmand, hans hustru Elisabeth Larsdatter 5.12.1824, III 138, 141
Hansen, Peder - Stuppedrupgaarden, Søllinge, aftægtsmand, 1.7.1821, II 165, 170, 189, 232, 237, gift 1 ..., gift 2 ...
Hansen, Peder - Ullerslev, ungkarl, 26.7.1827, IV 160
Hansen, Peder - Ørbæk, indsidder, hans hustru Birthe Clausdatter 30.3.1814, I 63, 65
Hansen, Peder - Ørbæk, indsidder, tjenestekarl, 18.11.1811, I 5
Hansen, Rasmus - Avnslev, indsidder, hans hustru Maren Madsdatter 19.5.1826, IV 72, 77, -L
Hansen, Rasmus - Ellinge Hospital, husmand, 19.2.1818, II 10, 42, -L, gift med Karen Hansdatter (for tiden i Odense Tugthus)
Hansen, Rasmus - Revsvindinge Mark, gaardmand, 13.2.1821, II 143, 144, 148, -L, gift med Karen Hansdatter
Hansen, Rasmus - Taarup, Frørup Sogn, barn, 22.4.1828, IV 198
Hansen, Rasmus - Aarslev, gaardmand, 22.8.1827, IV 161, 267, gift med Sophie Hansdatter (gift 2 Hans Jensen)
Hansen, Stephan - Ellinge, gaardmand, 12.7.1813, I 52, III 27, gift med Karen Andersdatter
Hansen, Søren - Flødstrup, gaardmand, hans enke Abelone Pedersdatter 13.2.1828, IV 180
Hansen, Søren - Nordenhuse, husmand og fisker, hans hustru Anne Kirstine Rasmusdatter 12.9.1821, II 176, 187
Hansen, Søren - Paarup, Ellinge Sogn, gaardmand, 5.6.1828, IV 214, 223, gift med Anne Andersdatter
Hansen, unge Rasmus - Ellinge, gaardmand, 14.6.1813, I 46, gift med Lisbeth Madsdatter
Hansen, Wilhelm - Dyrehaven ved Nyborg, tømmermand, hans enke Else Nielsdatter 18.8.1828, IV 243
Hase, Caroline - Eskildstrup, pige, 18½, 30.5.1824, III 97, 105, -L
Hemmingsdatter, Anne Sofie - Bogense, pige, 4.5.1818, II 15, -L
Henningsen, Rasmus - Havndrup, aftægtsmand, 21.4.1821, II 153, gift med Mette Rasmusdatter 16.2.1826, IV 58
Henrichsdatter, Anne - Ellinge Sogn, 23.8.1821, II 176, 179, gift med husmand Peder Rasmussen (gift 1 Birthe Nielsdatter)
Henrichsdatter, Anne Catrine - Ørbæk, barn, 26.8.1825, IV 22
Henrichsdatter, Karen - Revsvindinge, 18.4.1816, I 99, gift 1 Knud Rasmussen 2.3.1813, I 43, gift 2 boelsmand Peder Andersen
Henrichsdatter, Kirsten - Kullerup, 13.3.1825, III 175, gift med husmand Poul Andersen
Henrichsen, Hans - Havndrup, indsidder, hans enke Johanne Hansdatter 10.12.1825, IV 56
Henrichsen, Hans - Revsvindinge, barn, 28.4.1828, IV 202
Henrichsen, Jens - Skalkendrup, barn, 29.8.1824, III 118, 136
Henrichsen, Jørgen - Hjulby, husmand, 30.4.1820, II 106, gift med ...
Henrichsen, Niels - Havndrup, indsidder, død i Odense Straffeanstalt, 14.5.1822, II 216, gift med Maren Pedersdatter
Henrichsen, Peder - Avnslev, barn, 24.6.1826, IV 79
Henrichsen, Peder - Søllinge, indsidder, hans hustru Anne Katrine Frederichsen 23.4.1828, IV 198
Henriksdatter, Kirstine - Ullerslev Møllegyde, 9.1.1818, II 7, gift med husmand Poul Andersen
Henriksen, Casper - Skellerup Mark, tjener paa Fjellebro, hans hustru Bodil Marie Nielsdatter 6.4.1826, IV 61, 72, 74 (afdøde har udenfor ægteskabet et barn, Anne Kirstine Hansdatter 5 aar)
Henriksen, Hans - Taarup Frørup, husmand, 18.1.1824, III 63, 70, gift med Lisbeth Jensdatter
Hindsesdatter, Karen - Ellinge, 4.3.1819, II 48, 49, gift med husmand Knud Christensen
Hindsesen, Knud - Ullerslev, aftægtsgaardmand, 22.2.1820, II 95, gift med Dorthe Andersdatter 10.3.1826, IV 61
Hindsesen, Knud - Ullerslev, barn, 10.9.1822, II 241
Hintze, Maren - Kullerup, hospitalslem, 6.1.1824, III 63
Hiorth, Andreas - Søllinge, degn, 30.7.1822, II 230, 271, -L, gift med Christiane Albertine Havnevig
Hiorth, Marie - Kragelund, Herrested Sogn, almisselem, 8.3.1822, II 201, 250, III 31, -L
Hjulmand, Christen Hansen - Revsvindinge, husmand, hans enke Karen Poulsdatter 6.3.1826, IV 60
Hjulmand, Hans Jensen - Ullerslev, 13.9.1811, I 4, gift med Marie Jensdatter
Hjulmand, Lars Rasmussen - Kissendrup, hans enke Kirsten Larsen 21.11.1825, IV 42
Holbek, Elias - Taarup, Frørup Sogn, 3.12.1812, I 36, 76, gift med ...
Holch, Sophie Magdalene - enkebaronesse, umyndiggørelse 28.11.1822, II 262
Holck, Karen - Sofienberg, 22.9.1820, II 121, enke efter Schou ...
Holck, Peder Nissen - Sofienberg, fhv. amtsforvalter 2.8.1825, IV 9, 13, gift med Birgitte Wiimb
Holst, Rasmus - Avnslev, præst, hans enke Frederikke Dreyer, død i Ullerslev, 15.5.1822, II 218, 221, 225, 276, III 36
Højer, ... - Mullerup, Flødstrup, skræder, hans svigermoder ugift indsidderske Kirsten Christensdatter, 26.1.1819, II 45
Ibsen, Bendt - Rejstrup, aftægtsmand, 21.1.1824, III 65, 86
Iversdatter, Mette Catrine - Bovense, 4.7.1812, I 26, 30, gift med husmand og murer Lars Nielsen
Iversen, Hans - Søllinge, husmand, hans hustru Johanne Jensdatter 18.12.1818, II 42
Jacobsdatter, Anne - Avnslev, 26.4.1807, I 124, 131, 132, gift med husmand Hans Jensen
Jacobsdatter, Anne - Kirkeskovhuset, Skellerup Sogn, almisselem, 31.12.1828, IV 273
Jacobsdatter, Anne Catrine - Aarslevgaarden, 24.12.1818, II 42, 52, enke efter Hans Jørgen Pedersen, Aalykkegaard, -L
Jacobsdatter, Anne Jacobine - Frørup Mark, pige, 17.7.1825, IV 4, 60, -L
Jacobsdatter, Gertrud Marie - Kissendrup, 16.2.1820, II 95, gift med aftægtsmand Hans Hansen
Jacobsdatter, Maren - Brohuset, Havndrup Mark, død der, 11.2.1827, IV 112, 140, 141, -L, enke efter snedkermester Hans Henrich Berndt i Nyborg
Jacobsdatter, Margrete - Nordenhuse, 21.4.1825, III 182, gift med husmand Poul Thygesen
Jacobsdatter, Sofie - Kirkeskovhus, Ellinge Sogn, 18.6.1817, I 132, gift med husmand Hjere Hansen 20.3.1820, II 95
Jacobsen, Anders - Ellinge, aftægtsmand, 7.1.1816, I 96
Jacobsen, Christen - Søllinge, aftægtsmand, 2.6.1827, IV 147
Jacobsen, Frederik - Møllegyde, Ullerslev Sogn, boelsmand, hans hustru Maren Andersdatter 2.5.1820, II 106, 109 (gift 1 Niels ...)
Jacobsen, Hans - Søllinge Præstegaard, forpagter, hans hustru Marie Andersdatter 9.5.1817, I 125
Jacobsen, Hans - Søllinge, smed, 19.3.1825, III 175, gift med ...
Jacobsen, Jacob - Søllinge, almisselem, 9.1.1824, III 61
Jacobsen, Jørgen - Bovense, sognefoged, opgørelse, 6.3.1815, I 78, 84
Jacobsen, Lars - Eskildstrup, aftægtsgaardmand, hans enke Ida Sophie Svendsdatter 1.7.1821, II 165
Jacobsen, Otte - af Maareskov, ungkarl, død i Søllinge, 20.1.1813, I 41, 47, 48, -L
Jacobsen, Peder - Korkendrup, barn, 24.4.1828, IV 202
Jacobsen, Rasmus - Hellerup, gaardmand, hans enke Karen Hansdatter 26.8.1817, II 1
Jacobsen, Rasmus - Ullerslev, indsidder, 26.5.1823, III 9, 13, gift 1 Anne Catrine Rasmusdatter, gift 2 Marie Mortensdatter 10.11.1828, IV 267, 274, -L
Jacobsen, Søren - fra Sædder, død i Revsvindinge, ungkarl, 1.8.1819, II 70, 71, 78, 94, -L
Jensdatter, Anne - Ellinge, barn, 22.4.1828, IV 198
Jensdatter, Anne - Havndrup, 22.6.1828, IV 224, gift med aftægtsmand Jens Poulsen 19.4.1828, IV 198
Jensdatter, Anne - Revsvindinge, barn, 18.7.1827, IV 159
Jensdatter, Anne - Aarslev, købecontrakt paa sin fæstegaard 22.7.1810, I 66, skifte 4.4.1814, I 64, enke efter gaardmand Hans Madsen
Jensdatter, Anne Catrine - Dyrehaven ved Nyborg, almisselem, 26.1.1829, IV 276, enke efter Abraham Hansen
Jensdatter, Anne Margrethe - pige, 24.1.1823, II 267
Jensdatter, Anne Sophie - Risinge, Flødstrup Sogn, barn, 6.1.1823, II 267
Jensdatter, Birte Marie - Revsvindinge Mark, 25.7.1815, I 91, 92, gift med boelsmand Jørgen Larsen 1.8.1821, II 171, 173, 191 (gift 2 Anne Andersdatter, gift 2 Lars Hansen)
Jensdatter, Bodil - Ullerslev Sogn, 5.2.1824, III 72, gift med aftægtsmand Jørgen Hansen 31.12.1823, III 59
Jensdatter, Caroline - Ullerslev, barn, 2.1.1829, IV 274
Jensdatter, Dorthe - Lamdrup, 17.7.1819, II 61, 64, 71, 91,-L, gift med Jørgen Martinussen 12.1.1819, II 44, 60, 64, 71, 91
Jensdatter, Ingeborg - Højrup, 15.11.1819, II 86, gift med sognefoged og lægdsmand, gaardmand Stephan Nielsen
Jensdatter, Johanne - Dyrehaven, 20.6.1819, II 57, gift med indsidder Hans Larsen
Jensdatter, Johanne - Møllegaarden, Skellerup Mark, 24.6.1824, III 105, 126, gift med gaardmand Peder Nielsen
Jensdatter, Johanne - Søllinge, 18.12.1818, II 42, gift med husmand Hans Iversen
Jensdatter, Karen - Avnslev, 2.3.1812, I 9, gift med Christen Jørgensen
Jensdatter, Karen - Kissendrup Mark, 22.4.1827, IV 137, gift med husmand Hans Nielsen
Jensdatter, Karen - Kissendrup, Flødstrup, 10.4.1816, I 99, enke efter Søren Pedersen
Jensdatter, Karen - Kragelund, 18.10.1817, II 6, gift med aftægtsmand Hans Hansen 19.12.1821, II 144
Jensdatter, Karen - Revsvindinge, 5.2.1817, I 117, -L, gift med gaardmand Mads Madsen
Jensdatter, Karen - Taarup, Frørup Sogn, 28.8.1828, IV 228, gift med indsidder Rasmus Jensen
Jensdatter, Kirsten - Revsvindinge, 22.12.1820, II 135, -L, gift med husmand Anders Larsen
Jensdatter, Kirstine - Maare, Herrested Sogn, aftægtskone, 31.1.1814, I 59, enke efter gaardmand Just Andersen, aftægt 2.11.1793
Jensdatter, Losie - Havndrup, pige, 22 aar, 2.5.1828, IV 203, -L
Jensdatter, Maren - Bekstrup, Ellinge, 16.4.1822, II 211, 215, 217, gift 1 husmand Jens Pedersen 10.3.1818, II 10, 38 (gift 1 ...), gift 2 husmand Peder Jørgensen
Jensdatter, Maren - Ellinge Mark, 5.2.1821, II 139, 145, gift med husmand Niels Jensen
Jensdatter, Maren - Flødstrup, barn, 3.1.1829, IV 274
Jensdatter, Maren - Skellerup, 24.10.1825, IV 40, enke efter Mads Andersen død 1800, Hindemade skiftep.
Jensdatter, Maren - Saaderup, Kullerup Sogn, pige, 19 aar, 16.6.1826, IV 79, -L
Jensdatter, Maren - Ørbæk, 14.12.1824, III 139, 142, 189, IV 9, 20, gift 1 Jens Larsen, gift 2 gaardmand Lars Nielsen 11.4.1820, II 102, III 189, IV 9, 20, -L
Jensdatter, Maren - Ørbæk, fruentimmer, 31.12.1818, II 42 (har et uægte barn Hans 2½ aar med Peder Hansen af Skulkendrup)
Jensdatter, Maren Kirstine - Vandløsehuset, Aarslev Sogn, 12.8.1827, IV 160, 161, gift med boelsmand Niels Pedersen
Jensdatter, Margrete - Revsvindinge, 9.5.1826, IV 70, -L, enke efter gaardmand Ole Jensen
Jensdatter, Mariane - Æble, pige, 20 aar, 23.4.1821, II 153
Jensdatter, Marie - Mullerup, Flødstrup, almisselem, 5.1.1822, II 194 (Kbg. død 27.12.1821), enke efter Lars Poulsen, Kissendrup ?
Jensdatter, Marie - Skellerup, 4.11.1823, III 49, enke efter husmand Erich Nielsen
Jensdatter, Marie - Ørbæk, pige, 14.9.1817, II 2
Jensdatter, Mette Marie - Ullerslev Mark, 29.12.1814, I 75, gift med husmand Jens Christophersen
Jensdatter, Sophie - Lysemose, Bovense, 31.3.1828, IV 191, 196, -L, gift med husmand og væver Frederik Könningsen
Jensen, Anders - Nymarksgaard, Langtved, Flødstrup Sogn, hans hustru Maren Jeppesdatter 26.1.1827, IV 111, 126
Jensen, Anders - Revsvindinge, barn, 26.1.1822, II 196 (moderen fruentimmeret Marie Jacobsdatter)
Jensen, Anders - Ullerslev Mark, 27.10.1820, II 123
Jensen, Christen - Hesselager Sogn, hans enke Anne Christensdatter død i Skellerup, 22.6.1820, II 112
Jensen, Christen - Korkendrup, Avnslev Sogn, hans hustru Karen Poulsdatter 5.11.1815, I 95, -L
Jensen, Christen - Skalkendrup, boelsmand, gift 1 Anne Marie Madsdatter 25.3.1817, I 121, 123 (gift 1 husmand Lars Hansen 5.6.1814, I 68, gift 2 Mads Pedersen 29.7.1816, I 104, -L), gift 2 Karen Jørgensdatter 30.8.1828, IV 243, 251
Jensen, Erich - Langeskov, Ullerslev Sogn, boelsmand, 1.8.1826, IV 81, gift med ...
Jensen, Hans - Avnslev, husmand, hans hustru Anne Jacobsdatter 26.4.1817, I 124, 131, 132
Jensen, Hans - Avnslev, indsidder og væver, 15.5.1828, IV 209, 224, -L, gift med Marie Rasmusdatter
Jensen, Hans - Bekstrup, gaardmand, ungkarl, 29.1.1823, II 268, 271, -L
Jensen, Hans - fhv. ejer af Lysemosegaarden, Bovense, hans fraskilte hustru Anne Catrine Dinesdatter 16.10.1820, II 121, 123, 147, 167, 260, III 12, 58, 76, 97, 114, 115 (gift 1 Jens ..., gift 2 Rasmus ...)
Jensen, Hans - Herrested, aftægtsgaardmand, 6.4.1822, II 210, 241, -L
Jensen, Hans - Kullerup Hospital, fattiglem, 4.3.1824, III 80
Jensen, Hans - Kullerup, aftægtsgaardmand, 18.8.1824, III 117, 187, IV 38, 41, 48, 49, 51, 53, gift med Agathe Larsdatter 28.5.1825, III 185, 187, IV 38, 41, 48, 49, 51, 53
Jensen, Hans - Lykkesholm, Kullerup, indsidder, 1.9.1825, IV 23
Jensen, Hans - Lysemose, barn, 21.3.1826, IV 61
Jensen, Hans - Revsvindinge, husmand, 20.4.1820, II 102, 114, 137, gift 1 Mette Madsdatter, gift 2 Elisabeth Henrichsdatter
Jensen, Hans - Ullerslev, hjulmand, 13.9.1811, I 4, gift med Marie Jensdatter
Jensen, Hans - Ørbæk, indsidder, hans hustru Mette Sørensdatter 20.11.1822, II 261, 267, -L
Jensen, Hans Christian - Lysemose, barn, 22.4.1824, III 91, 96
Jensen, Jacob - Frørup, gaardmand, 26.2.1824, III 75, 83, 124, gift med Maren Hansdatter
Jensen, Jens - Herrested, ungkarl, 31.12.1823, III 59, 64, 96, 119, IV 6, -L (trolovet med Abelone Madsdatter)
Jensen, Jens - Saaderup, barn, 29.8.1824, III 118
Jensen, Johannes - Ellinge Mark, husmand og væver, hans hustru Marie Dorthea Hansdatter 1.9.1828, IV 243, 258, -L (hans svigermoder Karen Erichsdatter 24.10.1819, II 85)
Jensen, Jørgen - Ellinge, hans enke Karen Nielsdatter 20.1.1825, III 152, 153
Jensen, Jørgen - Flødstrup, barn, 7.11.1825, IV 41
Jensen, Jørgen - Lamdrup Mark, barn, 27.3.1827, IV 125
Jensen, Jørgen - Ørbæk, almisselem, 22.7.1828, IV 233
Jensen, Jørgen - Aarslev, boelsmand, 21.3.1822, II 202, 209, gift med Karen Pedersdatter
Jensen, Knud - Ullerslev, husmand, 13.4.1814, I 66, gift med Anne Kirstine Rasmusdatter (gift 1 ...)
Jensen, Lars - Maare, aftægtsmand, 9.8.1824, III 114, 118, enke efter ...
Jensen, Lars - Revsvindinge, barn, 10.2.1824, III 74, 105
Jensen, Lars - Revsvindinge, gaardmand, 24.5.1817, I 128, gift med Gjertrud Poulsdatter
Jensen, Lars - Ullerslev, barn, 5.6.1826, IV 79
Jensen, Lindhardt - Lundeborghuset, Hjulby Sogn, aftægtsmand, 6.8.1826, IV 81
Jensen, Niels - Ellinge Mark, 26.3.1824, III 87, 88, gift med Sidsel Frederiksdatter
Jensen, Niels - Ellinge Mark, husmand, hans hustru Maren Jensdatter 5.2.1821, II 139, 145
Jensen, Niels - Nordenhuse, boelsmand, 5.6.1814, I 68, gift med Anne Nielsdatter 4.9.1826, IV 83 (gift 1 Jens ...)
Jensen, Niels - Revsvindinge, barn, 19.5.1826, IV 72
Jensen, Niels - Aarslev, gaardmand, hans hustru Birthe Catrine Andersdatter 18.10.1821, II 180, 181 (gift 1 Rasmus ...)
Jensen, Ole - Revsvindinge, gaardmand, hans enke Margrethe Jensdatter 9.5.1826, IV 70, -L
Jensen, Peder - Frørup, indsidder, 5.6.1828, IV 215, -L, gift 1 Sofie Madsdatter 10.10.1823, III 48, 51, -L, gift 2 Margrethe Olsdatter
Jensen, Peder - Nyborg Præstekaldsgaarde, gaardmand, hans hustru Kirsten Pedersdatter 22.4.1812, II 14, -L
Jensen, Peder - Purrekrogshuset, Bovense Sogn, hans hustru Maren Pedersdatter 3.7.1824, III 105, 107
Jensen, Peder - Paarup, barn, 29.5.1823, III 9, 12
Jensen, Peder - Æble Mølle, Ørbæk, møller, hans enke Maren Hansdatter 29.7.1825, IV 6 (gift 1 Henrik Hansen)
Jensen, Poul - Avnslev, barn, 1.12.1824, III 137
Jensen, Rasmus - Hjulby, gaardmand, 5.2.1822, II 196, 203, 210, gift med Karen Pedersdatter
Jensen, Rasmus - Møllerlundstedet, Frørup Mark, barn, 24.10.1826, IV 93 (moderen Maren Knudsdatter trolovet med ungkarl Jens Andersen)
Jensen, Rasmus - Paarup, husmand, 8.4.1817, I 123, 130, gift med Anne Larsdatter
Jensen, Rasmus - Paarup, indsidder, hans hustru Anne Rasmusdatter 3.1.1818, II 7
Jensen, Rasmus - Saaderup, Skellerup Sogn, barn, 16.1.1829, IV 275
Jensen, Rasmus - Taarup, Frørup Sogn, indsidder, hans hustru Karen Jensdatter 28.6.1828, IV 228
Jensen, Søren - Taarup, Frørup Sogn, barn, 11.4.1828, IV 196
Jensen, Søren - Ullerslev, husmand, 29.12.1815, I 96, gift med ...
Jensen, Søren - Vandkærhuset, Højrup Mark, aftægtsmand, 29.10.1819, II 85
Jensen, unge Lars - Skalkendrup, fh. gaardmand, 17.8.1827, IV 160
Jeppesdatter, Maren - Nymarksgaard, Langtved, Flødstrup Sogn, 26.1.1827, IV 111, 126, gift med gaardmand Anders Jensen
Jeppesen, Bendix - Ullerslev, husmand, 26.3.1825, III 181, 182, gift 1 Anne Kirstine Christiansdatter 5.6.1814, I 67, gift 2 Johanne Jørgensdatter
Jespersdatter, Karen – Frørup, 7.1.1825, III 147, 151, gift med aftægtsmand Niels Rasmussen 8.12.1826, IV 58
Jespersen, Johan – Saaderup, Skellerup, gaardmand, 17.2.1828, IV 180, gift med Maren Rasmusdatter 15.1.1820, II 88 (gift 1 Søren …)
Jespersen, Rasmus – Ellinge, husmand, gift 1 …, gift 2 hans enke Kirstine Sørensdatter 23.12.1820, II 135, -L
Jespersen, Rasmus – Maare, Herrested Sogn, indsidder, gift 1 Stine Mortensdatter 3.7.1820, II 115, gift 2 …
Jessen, Anne Cathrine – Herrested, 3.3.1825, III 174, gift med degnen Niels Munck
Jessen, Peter – kromand i Egeskov, hans enke Anne Sofie Berg, død i Herrested 9.5.1823, III 6, 10, 63, 147, 154
Johannsdatter, Anne – Skellerup Mark, 2.6.1812, I 21, gift med boelsmand Anders Justesen
Johansdatter, Anne – Avnslev, 5.6.1826, IV 79, gift med almisselem Hans Pedersen 30.5.1828, IV 214
Johansdatter, Karen – Nydamshus, Nyborg Sogn, barn, 24.4.1828, IV 202
Johansdatter, Karen – Revsvindinge, barn 12 aar, 20.8.1825, IV 19
Johansdatter, Maren – Aarslev, Højrup, 24.7.1828, IV 233, gift med aftægtsmand Steffen Pedersen 12.1.1829, IV 275
Johansdatter, Margrethe – Nordenhuse, 9.3.1826, IV 61, enke efter …
Johansdatter, Mette – Revsvindinge, pige, fattiglem, 29.6.1822, II 226
Johansen, Frederik – Avnslev, snedker og almisselem, 15.12.1826, IV 101
Johansen, Gudman – Avnslev, barn, 30.07.1824, III 112
Johansen, Hans – Davinde, fh. husmand, væver, død i Avnslev, 14.8.1826, IV 81, 82, 83, enke efter Karen Jensdatter
Johansen, Hans – Saaderup, Skellerup, husmand, hans hustru Birthe Marie Nielsdatter 30.10.1816, I 107
Johansen, Hans – Taarup, husmand, 8.2.1819, II 47, -L, gift med Anne Nielsdatter
Johansen, Niels – Brahelandshuset, Kullerup Sogn, sk i Juulskov Gods 21.4.1797, 78, hans enke Dorthe (Braheland) Larsdatter 2.4.1825, III 181
Johansen, Peder – Havndrup, aftægtshusmand, 5.11.1827, IV 171
Johansen, Peder – Paarup, barn, 4.7.1828, IV 231, uægte søn af Henrik Rühbergs enke Maren Jørgensdatter
Johnsdatter, Anne – Eskildstrup, 16.7.1816, I 103, 105, gift med gaardmand Hans Knudsen død før 11.10.1811 (skifte 17.7.1804 Tøjstrup skiftep. ?? 898)
Johnsen, Claus – Nordenhuse, aftægtsmand 5.12.1821, II 185
Jonassen, Jens – Pederstrup, Højrup, gaardmand, 30.9.1822, II 243, 253, gift 1 Anne Hansdatter, gift 2 Appellone Hansdatter
Jonassen, Jonas – Frørup Mark, avlskarl paa Frederikshøj, hans hustru Anne Hansdatter 23.6.1817, I 133, II 1
Jonassen, Jonas – Skellerup, fattiglem, indsidder, 16.4.1823, III 6, 14, 23, gift med Dorthea Nielsdatter
Jonassen, Jørgen – Pederstrup, Højrup Sogn, aftægtsgaardmand, 27.8.1826, IV 83
Justdatter, Margrete – Ellinge, 26.4.1822, II 212, 216, 219, -L, gift med indsidder Christen Nielsen
Justesen, Anders – Skellerup Mark, boelsmand, hans hustru Anne Johansdatter 2.6.1812, I 21
Justesen, Hans – Kastel, Ørbæk Sogn, indsidder, hans hustru Anne Marie Nielsdatter 29.5.1826, IV 76, 77, -L
Juul, … von – generalløjtnant, Frederikshøj, Frørup Sogn, 8.5.1827, IV 141, 144
Juul, Christian Sehested – til Ravnholt, beskikket værge, greve Carl Rantzau 27.12.1822, II 264, III 105
Juul, Ove Christen Sehested – til Ravnholt, kammerherre, 28.4.1815, I 93, gift med Sofie Hedevig Rantzau 31.7.1818, II 22, 29, 42, 46, 79
Jørgensdatter, Abelone – Hjulby, 29.5.1826, IV 76, enke efter husmand Niels Larsen
Jørgensdatter, Abelone – Kullerup, barn, 9.12.1826, IV 101
Jørgensdatter, Anne – Frørup Mark, 23.1.1815, I 76, gift med Mads Hansen (gift 2 Anne Dorthe Rasmusdatter 30.1.1820, II 89, 97, gift 3 Margrethe Larsdatter)
Jørgensdatter, Anne – Hjulby, 7.10.1828, IV 258, gift med husmand Hans Nielsen
Jørgensdatter, Anne – Ullerslev, barn, 15.3.1821, II 150
Jørgensdatter, Anne – Ørbæk Hospital, almisselem, pige, 16.9.1827, IV 167
Jørgensdatter, Anne Dorthe - Ullerslev, 26.1.1821, II 139, enke efter Hans Bertelsen
Jørgensdatter, Anne Kirstine – Ullerslev, barn, 9.7.1811, I 2, 8
Jørgensdatter, Anne Kirstine – Aarslev, 6.5.1825, III 184, IV 40, 44, gift 1 Rasmus Jørgensen 22.1.1816, I 96, gift 2 husmand Peder Madsen
Jørgensdatter, Anne Lisbeth – Paarup, 20.9.1813, I 54, gift med husmand Jens Hansen 10.3.1823, II 278, 285 (gift 2 Anne Margrete Nielsdatter 1.8.1816, gift 3 Anne Kirstine Nielsdatter)
Jørgensdatter, Catrine – Havndrup, almisselem, 21.8.1828, IV 243, gift med almisselem Jørgen Andersen
Jørgensdatter, Else – Søllinge, 16.6.1828, IV 220, 231, 247, gift med væver og husmand Hans Pedersen
Jørgensdatter, Gjertrud – Revsvindinge, 30.8.1824, III 118, 136, -L, enke efter husmand Christen Porse
Jørgensdatter, Karen – Ellinge, 12.7.1813, I 49, 53, gift med gaardmand Søren Jørgensen 22.6.1813, I 48, 49, 53
Jørgensdatter, Karen – Revsvindinge, 11.4.1828, IV 196, 200, 210, gift 1 Niels Andersen, gift 2 gaardmand Christen Madsen
Jørgensdatter, Karen – Skalkendrup, Avnslev, 30.8.1828, IV 243, 251, gift med boelsmand Christen Jensen (gift 1 Anne Marie Madsdatter 25.3.1817, I 121, 123, gift 1 Lars Hansen 5.6.1814, I 68, gift 2 Mads Pedersen 29.7.1816, I 104, -L)
Jørgensdatter, Karen – Skellerup, fattiglem, 8.4.1827, IV 126 (moderen Karen Dinesdatter)
Jørgensdatter, Kirsten – Revsvindinge, barn, 8.1.1829, IV 275
Jørgensdatter, Maren – Kullerup, 23.2.1826, IV 58, 60, gift med aftægtsmand Christen Sørensen
Jørgensdatter, Marie – Ullerslev, pige, 8.1.1827, IV 109
Jørgensdatter, Marie Kirstine – Højrup, barn, 21.1.1826, IV 54
Jørgensdatter, Rebekka – Skellerup, 18.10.1825, IV 36, gift med indsidder Anders Sørensen
Jørgensdatter, Sidsel – Bogense, barn, 8.4.1824, III 90, 105
Jørgensdatter, Sidsel – Ellinge, 3.3.1813, I 43, enke efter gaardmand Anders …
Jørgensdatter, Sidsel – Pederstrup, 26.3.1823, II 287, III 2, gift med gaardmand Peder Hansen
Jørgensen, … - Revsvindinge, skolelærer, 13.5.1817, I 127, II 4, gift 1 Anne Kirstine Lundbjerg, gift 2 Karen Knudsdatter
Jørgensen, Christen – Avnslev, fattiglem, 8.1.1827, IV 109
Jørgensen, Christen – Avnslev, hans hustru Karen Jensdatter 2.3.1812, I 9
Jørgensen, Dines – Hjulby, gaardmand, 16.9.1822, II 242, 247, gift med Anne Jensdatter
Jørgensen, Hans – Fravde Kærby, gaardmand, død i Altona, 28.3.1814, I 62, gift med Marie Hansdatter
Jørgensen, Hans – Kallehave, Revsvindinge Mark, aftægtsmand, 6.9.1828, IV 247, gift med Maren Larsdatter
Jørgensen, Hans – Revsvindinge, 20.2.1812, I 8, gift med Maren Sørensdatter
Jørgensen, Hans – Ruerne, Herrested Sogn, ungkarl, 20.4.1819, II 50
Jørgensen, Henning – Bovense, boelsmand og hustru Lisbeth Hansdatter, bevilling til uskiftet bo 30.7.1813, I 53
Jørgensen, Jens – Flødstrup, gaardmand, hans enke Margrete Sofie Rasmusdatter 16.4.1818, II 12, 14, 15
Jørgensen, Jens – Ørbæk, gaardmand, hans enke Ingeborg Marcusdatter 19.6.1819, II 57
Jørgensen, Jørgen – Kullerup, barn, 23.11.1824, III 136
Jørgensen, Jørgen – Kullerup, barn, 7.7.1826, IV 80
Jørgensen, Jørgen – Aarslev Mark, boelsmand, 22.9.1813, I 54, gift med Anne Catrine Thomasdatter (gift 2 …)
Jørgensen, Lars – Kirstinebjerg, Aarslev Mark, husmand, hans hustru Anne Dorthe Knudsdatter 8.2.1820, II 94
Jørgensen, Mads – Kissendrup, Flødstrup, barn, 3.11.1828, IV 265
Jørgensen, Malte - Flødstrup, almisselem, 20.8.1826, IV 82
Jørgensen, Niels – Nydamshus, Nyborg Sogn, indsidder, 8.3.1822, II 200, gift med …
Jørgensen, Niels – Vindinge, ungkarl, 19.4.1828, IV 198, -L
Jørgensen, Peder – Bekstrup, Ellinge, husmand, hans hustru Maren Jensdatter 16.4.1822, II 211, 215, 217 (gift 1 Jens Pedersen 10.3.1818, II 10, 38, gift 1 …)
Jørgensen, Peder – Skellerup, husmand, 3.1.1828, IV 175, 177, -L, gift med Anne Jensdatter
Jørgensen, Peder – Aarslev Mark, husmand, hans enke Johanne Madsdatter 27.1.1812, I 6, 10, 24
Jørgensen, Povl – Pederstrup, Højrup Sogn, indsidder, hans enke Margrethe Knudsdatter 25.6.1812, I 30, 37
Jørgensen, Rasmus – Revsvindinge, barn, 9.8.1822, II 233
Jørgensen, Rasmus – Ullerslev Mark, barn, 9.7.1811, I 2, 8
Jørgensen, Rasmus – Aarslev Mark, 22.1.1816, I 96, gift med Anne Kirstine Jørgensdatter 6.5.1825, III 184, IV 40, 44 (gift 2 Peder Madsen)
Jørgensen, Søren – Ellinge, gaardmand, 22.6.1813, I 48, 49, 53, gift med Karen Jørgensdatter 12.7.1813, I 49, 53
Kasberg, Inger Ellen Bolette – Herrested, 23.10.1815, I 93, gift med præsten Frederik Friis død 8.2.1807 (Wiberg)
Klingenberg, Anne Friis - Lysemosegaarden, Bovense Sogn, 24.11.1825, IV 46, 70, gift med gaardmand og sognefoged Niels Eriksen
Knudsdatter, Anne – Eskildstrup, 23.12.1823, III 57, 67, 73, 92, -L, enke efter husmand Hans Nielsen
Knudsdatter, Anne Dorthe – Kirstinebjerg, Aarslev Mark, 8.2.1820, II 94, gift med husmand Lars Jørgensen
Knudsdatter, Anne Kirstine – Skellerup, 12.3.1823, II 279, 282, 283, -L, gift med smed Ole Johansen
Knudsdatter, Anne Marie – Frørup Mark, barn, 4.1.1828, IV 177
Knudsdatter, Anne Marie – Maareskov ved Kornholt, 19.7.1827, IV 233, enke efter aftægtsmand Christian Andersen
Knudsdatter, Bodil – Revsvindinge, 30.5.1820, II 111, 113, 117, gift med gaardmand Rasmus Christophersen
Knudsdatter, Karen - Ellinge, 16.1.1822, II 194, 196, enke efter aftægtsmand Hans Christensen
Knudsdatter, Maren – Havndrup, Hellerup, 11.11.1820, II 124, enke efter Lars Christophersen
Knudsdatter, Margrete – Pederstrup, Højrup Sogn, 25.6.1812, I 30, 37, enke efter indsidder Povl Jørgensen
Knudsdatter, Mette - Frørup, 20.12.1825, IV 49, gift med aftægtsmand Christen Christensen
Knudsdatter, Mette – Ullerslev, pige, 12.4.1820, II 102
Knudsen, Christen – Revsvindinge, aftægtsmand, 17.8.1818, II 27, 41, -L, enke efter Lisbeth Christensdatter
Knudsen, Christen – Revsvindinge, gaardmand, hans hustru Maren Hansdatter 27.1.1817, I 115, -L
Knudsen, Hans – Avnslev, ungkarl, 24.1.1829, IV 275, -L
Knudsen, Hans – Ellinge, aftægtsmand, 14.11.1820, II 128, gift med Maren Nielsdatter 11.2.1823, II 271
Knudsen, Hans – Eskildstrup, gaardmand, død før 11.10.1811, gift med Anne Johnsdatter 16.7.1816, I 103, 105
Knudsen, Hans – Revsvindinge, aftægtsmand, 12.5.1819, II 53, -L?
Knudsen, Hans – Revsvindinge, indsidder og murer, 9.7.1823, III 19, gift med Maren Hansdatter 7.8.1826, IV 81
Knudsen, Hans – Ullerslev, skolelærer, 6.2.1821, II 139, 147, 168, 185, gift 1 Anne Sophie Hedevig Pedersen gift 3 Birthe Kirstine Blichfeld
Knudsen, Hans – Vandkærhuset, Højrup Mark, husmand, 1.10.1827, IV 167, 178, gift med Karen Andersdatter
Knudsen, Hinse – Ullerslev Mark, gaardmand, 15.9.1825, IV 26, 33, 36, gift med Anne Kirstine Rasmusdatter
Knudsen, Jens – Mullerup, gaardmand, hans hustru Abelone Hansdatter 17.4.1828, IV 198, 206, 213 (gift 1 Niels Andersen)
Knudsen, Jørgen – Frørup Mark, barn, 23.7.1824, III 111, 145
Knudsen, Knud – Revsvindinge, gaardmand, hans enke Margrethe Pedersdatter 24.5.1822, II 219, 234
Knudsen, Knud – Revsvindinge, tjenestekarl, 25.10.1822, II 257, 271, -L
Knudsen, Lars – Højrup, gaardmand, hans hustru Anne Pedersdatter 8.4.1823, III 4, 7, 9
Knudsen, Lars – Revsvindinge, gaardmand, 18.9.1825, IV 26, 31, gift med Mette Jørgensdatter
Knudsen, Mette Catrine – Ellested, barn, 25.5.1825, III 185
Knudsen, Niels – Eskildstrup, barn, 11.6.1826, IV 79
Knudsen, Niels – Eskildstrup, gaardmand, hans enke Anne Larsdatter 17.1.1828, IV 179
Knudsen, Niels – Ullerslev, ungkarl, 8.1.1821, II 139
Knudsen, Peder – Grønholmshuset, Skellerup Mark, husmand, 31.12.1827, IV 175, 188, 190, gift med Dorthe Jørgensdatter
Knudsen, Peder – Revsvindinge, aftægtsmand, smed, 17.6.1819, II 55
Knudsen, Rasmus – Bovense, gaardmand, hans hustru Anne Marie Nielsdatter 17.4.1815, I 80
Knudsen, Rasmus – Ullerslev, ungkarl, 5.7.1822, II 226, 233
Knudsen, Søren – Refsvindinge, bødker, hans enke Johanne Pedersdatter 21.11.1818, II 41
Knutzen, Anne Catrine – Flødstrup, 10.2.1827, IV 112, enke efter orgelbygger Worm
Kostermand, Rasmus Pedersen – Mullerup, aftægtsmand, 9.3.1826, IV 60, gift med Karen Andersdatter 13.12.1824, III 139
Kruse, Hans Frederik – Eskildstrup Mark, selvejer, 3.12.1817, II 6, -L, gift med Gertrud Marie …
Kuchelhahn, Carl Georg Nicolaj – Aarslevgaarden, Aarslev Sogn, hans hustru Mette Christiane Petersen 13.4.1826, IV 62, -L
Kønningsen, Frederik – Lysemose, Bovense, husmand og væver, hans hustru Sophie Jensdatter 31.3.1828, IV 191, 196
Ladefoged, Hans Nielsen – Lysemose, Bovense Sogn, indsidder, 12.9.1826, IV 84
Lange, Johan Frederik – Langeskov Mark, bager, husmand, hans hustru Anne Margrete Christiansdatter 4.8.1828, IV 235, -L
Lange, Rasmus – Ørbæklunde, premierløjtnant, hans hustru Frederikke Sofie Leth 9.5.1912, I 17
Langkilde, Anne Marie – Juulskov, jomfru, 6.7.1821, II 167
Larsdatter (Kbg.), Margrethe – Risingehoved Fiskerhus, Flødstrup Sogn, indsidderske, 12.8.1819, II 71, enke efter fisker Niels Hansen
Larsdatter, Agathe – Kullerup Sogn, 28.5.1823, III 185, 187, IV 38, 41, 48, 49, 51, 53, gift med gaardmand Hans Jensen 18.8.1824, III 117, 187, IV 38, 41, 48, 49, 52
Larsdatter, Anne – Eskildstrup, 17.1.1828, IV 179, enke efter gaardmand Niels Knudsen
Larsdatter, Anne – Aarslev, pige, 24.12.1824, III 139, 145, -L
Larsdatter, Anne Catrine – Saaderup Mark, Skellerup, 5.11.1816, I 109, gift 1 Claus …, gift 2 gaardmand Dines Pedersen 13.5.1817, I 126, II 3 (gift 2 Marie Christiane Hansdatter)
Larsdatter, Anne Kirstine – Skellerup, barn, 2.12.1824, III 137
Larsdatter, Anne Marie – Aarslev Højrup, 2.3.1828, IV 185, 203, 211, gift med gaardmand Peder Larsen
Larsdatter, Bodil – Revsvindinge, 3.1.1818, II 7, gift med indsidder Hans Dinesen 26.1.1820, II 89
Larsdatter, Dorthe – Bradelandshuset, Kullerup Sogn, 2.4.1825, III 181, -L, enke efter husmand Niels Johansen død for ca 40 aar siden, sk. i Juulskov Gods 21.4.1798, 78
Larsdatter, Dorthea – Taarup, 18.3.1828, IV 188, enke efter huusmand Niels Larsen
Larsdatter, Elisabeth – Langtved, Flødstrup Sogn, pige, 3.7.1827, IV 155
Larsdatter, Elisabeth – Skellerup, 5.12.1824, III 138, 141, gift med huusmand Peder Hansen
Larsdatter, Else – Paarup, 19.10.1817, II 6, -L, gift med huusmand Niels Andersen 12.4.1833, III 5, 15, 21, -L
Larsdatter, Iverrine – Bovense, pige, 24 aar, 16.4.1827, IV 128, -L
Larsdatter, Johanne – Kissendrup, barn, 19.2.1821, II 144
Larsdatter, Johanne – Revsvindinge Mark, barn, 27.12.1823, III 58
Larsdatter, Johanne - Søllinge 27.9.1823, III 47, 59, gift med husmand Hans Hansen
Larsdatter, Johanne Kirstine – Revsvindinge, barn, 17.6.1825, III 191
Larsdatter, Karen – Avnslev, 6.1.1820, II 88, gift med gaardmand Erich Hansen 12.9.1828, IV 248
Larsdatter, Karen – Langtved, Flødstrup Sogn, 9.9.1822, II 241, gift med aftægtsmand Jens Larsen 26.1.1824, III 68, 80
Larsdatter, Karen – Nordenhuse, 26.11.1827, IV 174, gift med aftægtsmand Peder Hansen 29.3.1822, II 206, 246
Larsdatter, Karen - Revsvindinge Mark, 1.10.1826, IV 87, -L, gift med husmand Jens Andersen
Larsdatter, Karen – Revsvindinge, 9.5.1818, II 15, gift med sognefoged Ole Hansen
Larsdatter, Karen – Revsvindinge, pige, 17 aar, 4.9.1828, IV 245
Larsdatter, Karen – Ullerslev, 1.4.1823, II 288, III 5, 27, -L, gift med smed Niels Mortensen
Larsdatter, Kirsten – Avnslev, mejerske, pige, 6.8.1820, II 120, afdøde efterlod sig 2 uægte børn Lars f.1812, Niels f. 1814
Larsdatter, Kirsten – Avnslev, pige, 27.2.1815, I 78, 103, 107, 108, efterlod sig 2 børn
Larsdatter, Kirsten – Korkendrup, Avnslev, almisselem, 6.5.1825, III 184
Larsdatter, Kirsten – Ullerslev Mark, 16.9.1828, IV 251, enke efter husmand Lars Andersen i Flødstrup
Larsdatter, Kirstine - Flødstrup, død i Ullerslev, 16.9.1828, IV 251, enke efter husmand Lars Andersen
Larsdatter, Kirstine – Saaderup, 18.4.1822, II 211, 216, gift med husmand og væver Johan Frederik Schilling
Larsdatter, Maren – Flødstrup, pige, 5.2.1827, IV 112, 115, efterlod sig et uægte barn Lars Andersen 9 aar
Larsdatter, Maren – Herrested, 28.11.1827, IV 174, gift med aftægtsmand Peder Stephansen
Larsdatter, Maren – Mullerup, 12.8.1823, III 36, enke efter gaardmand Hans Nielsen
Larsdatter, Maren – Revsvindinge, barn, 10.2.1829, IV 276
Larsdatter, Margrete - Flødstrup, 12.8.1819, II 71, enke efter fisker Niels Hansen
Larsdatter, Mette - Kullerup, 12.3.1820, II 95, enke efter gaardmand Henrik Hansen
Larsdatter, Mette – Skalkendrup, fruentimmer død 1814, -L, 6.5.1824, III 96
Larsdatter, Sidsel – Højrup, 12.11.1819, II 86, 112, gift med aftægtsmand Jørgen Jørgensen Møller
Larsdatter, Sidsel – Saaderup, barn, 23.3.1825, III 179
Larsen, Anders – af Rynkeby, husmand, hans enke Mette Andersdatter død i Langtved, Flødstrup Sogn, 7.10.1820, II 121, 122, 136 (gift 1 Jens …)
Larsen, Anders – Revsvindinge, husmand, hans hustru Kirsten Jensdatter 22.12.1820, II 135, -L
Larsen, Anders – Saaderup, barn, 29.3.1823, II 287
Larsen, Anders – Saaderup, husmand, 11.4.1821, II 152, IV 168, -L, gift med Karen Nielsdatter 8.11.1826, IV 94, 168
Larsen, Anders – Aarslev Sogn, barn, 17.5.1828, IV 210
Larsen, Christen – Bovense, gaardmand, hans enke Karen Pedersdatter 15.8.1827, IV 160, 174
Larsen, Christen – Frørup Mark, boelsmand, hans hustru Karen Hansdatter 19.12.1821, II 189, 192, 197
Larsen, Christen – Paarup, husmand, 13.9.1820, II 121, 123, 137, gift med Dorthe Sørensdatter (gift 2 Hans Peder Pedersen)
Larsen, Christen – Skalkendrup, aftægtsgaardmand 2.5.1826, IV 69, 96, gift 1 Johanne Pedersdatter, gift 2 Kirsten Christensdatter
Larsen, Claus – Søllinge, barn, 31.1.1827, IV 112
Larsen, Claus – Ullerslev Mark, husmand, slagter, fallitbo 24.3.1818, II 11, 12, 24, gift med Mariane Mortensdatter 30.9.1812, I 32
Larsen, Erich – Aarslev, gaardmand, hans hustru Gjertrud Rasmusdatter 6.7.1824, III 105, 108
Larsen, Hans – Dyrehaven, indsidder, hans hustru Johanne Jensdatter 20.6.1819, II 57
Larsen, Hans – Flødstrup, aftægtsgaardmand, 3.3.1827, IV 116
Larsen, Hans – Flødstrup, dreng, 11.4.1826, IV 62
Larsen, Hans – Kirstinebjerg, barn, 7.5.1828, IV 203
Larsen, Hans – Revsvindinge Mark, barn, 13.6.1827, IV 147
Larsen, Hans – Revsvindinge Mark, barn, 14.3.1828, IV 186
Larsen, Hans – Revsvindinge, barn, 17.5.1822, II 219, 267
Larsen, Hans – Risinge Hoved, Flødstrup Sogn, barn, 24.12.1828, IV 273
Larsen, Hans – Risinge, Visby, Flødstrup, husmand, hans hustru Maren Andersdatter 29.6.1824, III 105, 110
Larsen, Hans – Saaderup, husmand, 29.5.1823, III 9, 16, 110, 111, gift med Anne Sørensdatter (gift 2 Niels Christensen)
Larsen, Hans – Saaderup, ungkarl, 20.5.1817, I 128, -L
Larsen, Hans – Aarslev Mark, barn, 30.1.1825, IV 50
Larsen, Hans – Aarslev Mark, husmand (Kbg. Hans Lorentzen), hans hustru Sidsel Pedersdatter, 21.7.1818, II 23, 28, 164, -L
Larsen, Hans – Aarslev Mark, husmand, 20.8.1827, IV 160, gift med …
Larsen, Hans – Aarslev Mark, husmand, 7.10.1818, II 40, 48, -L, gift med Maren Jensdatter
Larsen, Hans Enok – Rejstrup, indsidder 16.2.1824, III 74, 86, gift med …
Larsen, Henrich – Revsvindinge, dreng, 12 aar, 10.6.1826, IV 79
Larsen, Henrik – Revsvindinge, aftægtsgaardmand, 24.1.1826, IV 54
Larsen, Jens – Langtved, Flødstrup Sogn, aftægtsmand, 26.1.1824, III 68, 80, gift med Karen Larsdatter 9.9.1822, II 241
Larsen, Jens – Saaderup, Kullerup Sogn, boelsmand, 22.6.1812, I 25, gift med Kirsten Rasmusdatter
Larsen, Jens – Ørbæk, gaardmand, hans enke Maren Jensdatter 14.12.1824, III 139, 142, 189, IV 9, 20 (gift 2 gaardmand Lars Nielsen 11.4.1820, II 102, III 189, IV 9, 20, -L)
Larsen, Johan – Paarup, barn, 19.6.1828, IV 223, moderen pigen Ane Pedersdatter
Larsen, Jørgen – Revsvindinge, boelsmand og tømmermand, 1.8.1821, II 171, 173, 191, gift 1 Birthe Marie Jensdatter 25.7.1815, I 91, 92, gift 2 Anne Andersdatter (gift 2 boelsmand Lars Hansen)
Larsen, Jørgen – Revsvindinge, husmand, gift 1 Kirsten Hansdatter 20.1.1820, II 89, 93, 95, gift 2 Karen Conradsdatter 9.6.1825, III 189, IV 2, 4, 60
Larsen, Jørgen – Aalykkehuset, Avnslev Mark, boelsmand, 18.3.1820, II 95, 99, gift med Maren Jensdatter
Larsen, Kirsten – Kissendrup, 21.11.1825, IV 42, enke efter hjulmand Lars Rasmussen
Larsen, Knud – Eskildstrup, død 1815, 25.9.1817, II 2, 5, gift med Mariane Pedersdatter
Larsen, Knud – Kissendrup, aftægtsmand, 19.11.1823, III 52
Larsen, Knud – Paarup, aftægtsmand, almisselem, 28.2.1824, III 76, gift med …
Larsen, Lars – Eskildstrup, barn, 5.4.1828, IV 196
Larsen, Lars – Korkendrup, gaardmand, hans enke Kirsten Hansdatter 7.12.1819, II 86
Larsen, Mads – Bovense, barn, 29.1.1820, II 89
Larsen, Mads – Søllinge, Herrested Sogn, aftægtsgaardmand, 30.9.1826, IV 86, -L, gift med Maren Jensdatter
Larsen, Mads – Ørbæk, ungkarl, 18.2.1825, III 172, -L
Larsen, Niels – Avnslev, gaardmand, hans hustru Birthe Andersdatter 17.4.1827, IV 128
Larsen, Niels – Havndrup, ungkarl, 27.10.1824, III 125, 127, 131, 144, IV 25, 27, -L
Larsen, Niels – Hjulby, husmand, hans enke Abelone Jørgensdatter 29.5.1826, IV 76
Larsen, Niels – Ravnholt, ugift ladefoged, 14.7.1823, III 19, 20, 34, 68, IV 50, 58, efterlod sig 2 uægte børn
Larsen, Niels – Saaderup Mark, aftægtshusmand, 7.4.1821, II 152
Larsen, Niels – Taarup, husmand, hans enke Dorthea Larsdatter 18.3.1828, IV 188
Larsen, Niels – Ullerslev, barn, 8.6.1826, IV 79
Larsen, Niels – Ørbæk, gaardmand, hans enke Dorthea Pedersdatter 29.4.1823, III 6
Larsen, Niels – Ørbæk, gaardmand, hans enke Mette Hansdatter 5.1.1828, IV 177
Larsen, Peder – Saaderup, Kullerup, gaardmand, 24.12.1826, II 104, gift 1 Dorthea Hansdatter, gift 2 Karen Simonsdatter 17.2.1827, IV 115, 159, 160
Larsen, Peder – Aarslev Højrup, gaardmand, hans hustru Anne Marie Larsdatter 2.3.1828, IV 185, 203, 211
Larsen, Rasmus – Skellerup, aftægtsmand, 28.2.1822, II 199, 214, gift 1 Else Sørensdatter, gift 2 Karen Pedersdatter
Larsen, Søren – Saaderup, aftægtsmand, 15.5.1825, III 184
Larsen, Thomas – Vindinge Mark, ungkarl, 28.11.1821, II 182, 184, 191, 198, 199, 251, 271, -L
Lassen, Alexander – Hellerup, forpagter, kammerraad, 8.3.1827, IV 119, 128, 155, 245, 261, gift med Anne Catrine f. Nimb 10.3.1827, IV 119, 128, 155, 245, 261
Laub, Henrik Conrad – Vindinge, gartner, 2.11.1812, I 33, 103, 115, II 115, gift med Frederikke Christiane Welling
Lehn,  … - birkedommer, opbudsbo 29.1.1813, I 39
Lemke, … - hans enke Edel Catrine Schiøtt, Kullerup, 12.9.1811, I 3
Lerche, Hans Andersen – Ullerslev, aftægtsmand, 10.12.1826, IV 101
Leth, Frederikke Sofie – Ørbæklunde, 9.5.1812, I 17, gift med premierløjtnant Rasmus Lange
Lillie, Anne Catrine Albretsdatter – Ullerslev, 24.7.1827, IV 160, gift med vejpikør Hans Fugl 7.12.1816, I 14
Lindegaard, S. – Lykkesholm, Ellested Sogn, justitsraad, 17.2.1825, III 171, gift med Johanne Marie Colding
Lorentz, Johan – Frørup, indsidder, almisselem, 28.4.1823, III 6
Loumand, Jørgen Hansen – Ullerslev, gaardmand, 17.3.1822, II 202, 204, 212, 242, 253, 276, 280, gift med Johanne Kirstine Jensdatter
Luff, Maren – Hjulby, vanvittig almisselem, 5.2.1825, III 157
Luff, Niels – Hjulby, tjenestedreng, 17.7.1825, IV 4
Madsdatter, Anne – Havndrup, barn, 15.8.1823, III 36
Madsdatter, Anne – Kissendrup, 11.6.1826, IV 79, enke efter aftægtsmand Hans Mortensen
Madsdatter, Anne Marie – Kissendrup, Flødstrup Sogn, 30.9.1813, I 56, gift med gaardmand Søren Rasmussen 28.11.1816, I 111
Madsdatter, Anne Marie – Skalkendrup, 25.3.1817, I 120, 123, gift 1 husmand Lars Hansen 5.6.1814, I 68, gift 2 husmand Mads Pedersen 29.7.1816, I 104, -L, gift 3 Christen Jensen (gift 2 Karen Jørgensdatter 30.8.1828, IV 243, 251)
Madsdatter, Birthe – Aarslev Mark, indsidderske, 27.1.1812, I 6, 10, 24, enke efter …
Madsdatter, Dorthea – Bovense, vanvittig pige, 14.10.1828, IV 261, -L
Madsdatter, Gjertrud – Kissendrup, Flødstrup Sogn, 13.6.1827, IV 147, 157, -L, gift med gaardmand Gregers Madsen
Madsdatter, Johanne – Aarslev Mark, 27.1.1812, I 6, 10, 24, enke efter husmand Peder Jørgensen
Madsdatter, Karen – Revsvindinge Mark, 8.2.1826, IV 57, 76, -L, gift med gaardmand unge Hans Pedersen
Madsdatter, Karen – Revsvindinge, barn, 20.7.1826, IV 81
Madsdatter, Lisbeth – Revsvindinge, barn, 1.2.1827, IV 112
Madsdatter, Magdalene Margrete Gyde – Revsvindinge Mark, 15.4.1827, IV 128, gift med husmand Lars Hansen 21.1.1821, II 139
Madsdatter, Maren – Avnslev, 19.5.1826, IV 72, 77, -L, gift med indsidder Rasmus Hansen
Madsdatter, Maren – Taarup, 20.5.1827, IV 141, enke efter Peder Nicolajsen
Madsdatter, Sidsel – Ellinge Mark, barn, 18.12.1826, IV 101
Madsdatter, Sofie – Frørup, 10.10.1823, III 48, 51, -L, gift med indsidder Peder Jensen
Madsdatter, Trine – Lamdrup Mark, barn, 19.5.1828, IV 211
Madsen, Anders – Saaderup, Kullerup, gaardmand, hans hustru Sidsel Hansdatter 1.6.1819, II 53, 62
Madsen, Christen – Ellinge, bødker, 5.6.1822, II 221, gift med Anne Nielsdatter 25.7.1820, II 118
Madsen, Christen – Revsvindinge, gaardmand, hans hustru Karen Jørgensdatter 11.4.1828, IV 196, 200, 210 (gift 1 Niels Andersen)
Madsen, Gregers – Kissendrup, Flødstrup, gaardmand, gift 1 Karen Gotfredsdatter 25.3.1817, I 120, 122, gift 2 Gertrud Madsdatter 13.6.1827, IV 147, 157, -L
Madsen, Hans – Bovense, husmand, 18.7.1826, IV 81, gift 1 …, gift 2 …
Madsen, Hans – Bovense, ungkarl, 23 aar, 31.1.1827, IV 112, -L
Madsen, Hans – Dyrehavegaard, røgter, ungkarl, 29.3.1823, II 287, III 33, 59, 60, 74, -L
Madsen, Hans – Eskildstrup, husmand, og hustru Mette Pedersdatter 11.1.1801, I 83, testamente, -L
Madsen, Hans – Frørup Mark, ungkarl, 15.11.1820, II 128, -L
Madsen, Hans – Maare, indsidder, 4.6.1824, III 102, gift med …
Madsen, Hans – Revsvindinge, barn, 13.6.1827, IV 148
Madsen, Hans – Aarslev, gaardmand, hans enke Anne Jensdatter, købecontrakt 22.7.1810, I 66, skifte 4.4.1814, I 64
Madsen, Henrich – Kirstinebjerg, Aarslev, ungkarl, 17 aar, 8.2.1828, IV 179
Madsen, Henrik – Saaderup, Kullerup, husmand, 10.7.1815, I 89
Madsen, Lars – Havndrup, barn, 6.12.1827, IV 175
Madsen, Lars – Lamdrup Mark, barn, 18.5.1828, IV 210
Madsen, Lars – Rønninge, selvejergaardmand, 12.4.1813, I 48, gift med Anne Marie Jensdatter
Madsen, Mads - Eskildstrup Mark, 5.3.1824, III 80, gift med Anne Hansdatter
Madsen, Mads - Revsvindinge, aftægtsmand, 1.12.1820, II 129
Madsen, Mads - Revsvindinge, gaardmand, hans hustru Karen Jensdatter 5.2.1817, I 117, -L
Madsen, Mikkel - Skellerup, husmand, hans enke Maren Christensdatter 28.12.1826, IV 106, 109 (gift 2 husmand Jens Pedersen)
Madsen, Niels - Bekstrup, aftægtsmand, 12.10.1819, II 84
Madsen, Niels - Eskildstrup, Søllinge, husmand, 14.9.1819, II 79
Madsen, Niels - Havndrup, aftægtsmand, 31.10.1820, II 123
Madsen, Niels - Herrested, husmand, 26.8.1817, I 135, gift med Maren Jespersdatter
Madsen, Niels - Skellerup Mark, barn, 27.5.1823, III 9, 19
Madsen, Ole - Skellerup, husmand, h. fraskilte hustru Kirsten Mikkelsdatter 6.6.1828, IV 216
Madsen, Peder - Skellerup, indsidder, hans hustru Frederikke Rasmusdatter 8.1.1821, II 139, 152, 163, -L
Madsen, Peder - Aarslev, husmand, hans hustru Anne Kirstine Jørgensdatter 6.5.1825, III 184, IV 40, 44 (gift 1 Rasmus Jørgensen 22.1.1816, I 96)
Madsen, Poul - Nordenhuse, husmand, 28.3.1822, II 206, 267
Madsen, Rasmus - Kullerup, husmand, hans enke Lisbeth Munk 21.7.1823, III 33
Marcusdatter, Ingeborg - Ørbæk, 19.6.1819, II 57, enke efter gaardmand Jens Jørgensen
Marcusen, Hans - Hjulby, gaardmand, 21.2.1816, I 98, gift med Karen Mortensdatter
Marcusen, Niels - Kissendrup, ungkarl, 5.4.1822, II 209, -L
Marcusen, Rasmus - Aarslev, gaardmand, 9.1.1812, I 5, 7, 10, 14, 17, 21, 22, 23, 24, 31, 47
Marstrand, Jacob Christian Fischer - Ryslinge, præst, hans enke Catrine Margrete Rønnov, død i Søllinge, skifte 2.8.1821, II 171, III 86
Marstrand, Jochum - Søllinge, literatus, 9.6.1821, II 162, -L
Marstrand, Peder Wendsel Hellevad - Ellested, skolelærer, 22.4.1812, I 15, 38, -L, gift med Maren Mogensdatter
Martinusdatter, Anne Catrine - Avnslev, pige, 17 aar, 23.9.1826, IV 86, -L
Martinusdatter, Gertrud - Frørup, 14.6.1819, II 55, -L, gift med aftægtsmand Christian Pellesen 14.12.1822, II 263, 266, 267, -L
Martinusdatter, Maren – Avnslev, 13.7.1825, III 193, IV 17, gift med husmand Jens Andersen
Martinussen, Anders - Avnslev, aftægtsmand og hustru ..., 14.9.1816, I 106, 110, -L
Martinussen, Gregers - Avnslev, aftægtsmand, 30.11.1822, II 263
Martinussen, Jørgen - Lamdrup, gaardmand, 12.1.1819, II 44, 60, 64, 71, 91, -L, gift med Dorthe Jensdatter 17.7.1819, II 61, 64, 71, 91, -L
Mathiasen, Hans - Bovense, husmand, hans enke Karen Steffensdatter 20.12.1822, II 263, 272, 277, III 58, 124, IV 11, -L (gift 1 husmand Hans Rasmussen)
Mathiesen, Hans - Revsvindinge Mark, husmand, 31.5.1825, III 189, -L, gift med Anne Margrethe Rasmusdatter
Meyer, Christen - Eskildstrup, Søllinge Sogn, husmand, skræder, hans hustru Anne Margrethe Frederiksdatter 17.12.1822, II 263, 269
Michael, Andreas - pensionist, Lysemose, 20.5.1821, II 160
Mikkelsdatter, Anne - Skellerup, 7.6.1828, IV 216, 228, 244, gift med husmand Hans Pedersen
Mikkelsdatter, Kirsten - Skellerup, 6.6.1828, IV 216, fraskilt husmand Ole Madsen
Mikkelsen, Dines - Ullerslev Mark, husmand, 12.9.1811, I 4, gift med Anne Margrethe Knudsdatter
Mikkelsen, Niels - Taarup, Frørup Sogn, boelsmand, hans hustru Karen Olsdatter 11.7.1815, I 90
Mortensdatter, Anne - Kongenshøj, Frørup Sogn, 4.6.1826, IV 78, enke efter aftægtsmand Jacob Pedersen
Mortensdatter, Anne Marie - Hjulby, 8.12.1828, IV 271, gift med indsidder Peder Nielsen
Mortensdatter, Ingeborg - Avnslev, 14.9.1819, II 79, -L, gift med husmand Anders Christiansen
Mortensdatter, Karen - Ullerslev, 9.7.1811, I 1, gift med husmand Morten Pedersen 18.10.1824, III 124 (gift 2 Kirsten Nielsdatter 26.5.1821, II 160)
Mortensdatter, Maren - Mullerup, 19.10.1823, III 48, gift med aftægtsmand Rasmus Pedersen
Mortensdatter, Mariane - Ullerslev Mark, 30.9.1812, I 32, gift med husmand Claus Larsen, fallitbo 24.3.1818, II 11, 12, 24
Mortensdatter, Marie - Ullerslev, 10.11.1828, IV 267, 274, -L, gift med Rasmus Jacobsen 26.5.1823, III 9, 13 (gift 1 Anne Catrine Rasmusdatter)
Mortensdatter, Mette - Taarup, Frørup Sogn, 9.6.1828, IV 216, enke efter aftægtsmand Frederik Nielsen
Mortensdatter, Stine - Maare, Herrested Sogn, 3.7.1820, II 115, gift med indsidder Rasmus Jespersen (gift 2 ...)
Mortensen, Balthazar - Skalkendrup, aftægtsmand, 4.11.1825, IV 41, gift med ...
Mortensen, Hans - Kissendrup, aftægtsmand, hans enke Anne Madsdatter 11.6.1826, IV 79
Mortensen, Niels - Andekærsgaarden, Bovense Sogn, hans hustru Kirsten Nielsdatter 27.12.1828, IV 273
Mortensen, Niels - Bovense, aftægtsmand, hans hustru Kirsten Pedersdatter 31.5.1820, II 111
Mortensen, Niels - Kullerup, gaardmand og sognefoged, hans hustru Karen Nielsdatter 12.2.1827, IV 113, 116
Munk, Lisbeth - Kullerup, 31.7.1823, III 33, enke efter husmand Rasmus Madsen
Munk, Niels - Herrested, degn, hans hustru Anne Cathrine Jessen 3.3.1825, III 174
Møller, Anne Margrethe - Eskildstrup, 18.2.1823, II 271, III 1, 31, enke efter spækhøker Peder Aagaard i København
Møller, Dorthea Marie - Ellinge, degneenke fra Herrested 29.4.1824, III 93, 105
Møller, Hans Hansen - Grønne Mølle, Skellerup Sogn, 16.12.1821, II 188, -L, gift med Mette Margrete Sørensdatter 11.11.1827, IV 171, 175, 240, -L
Møller, Hans Poulsen - Rolsted Mølle, 21.10.1828, IV 264, gift med Maren Jensdatter
Møller, Jacob - Skellerup, degn, 24.3.1822, II 202, gift med Sidsel Møller
Møller, Jørgen Jørgensen – Højrup, aftægtsmand, hans hustru Sidsel Larsdatter 12.11.1819, II 86, 112
Møller, Rasmus - Hjulbygaarden, fh. købmand og forligskommissær, fallitbo 1.5.1818, II 14, 16, 21, 25, 27, 45, 63, 81, 124, 136, 142, 157, 183, 194, 195, 207, 225, 227, 283, III 52 ,91, IV 61, 80, 115, 137, 166
Møller, Sara Margrethe Herlufsdatter - Regstrup, Avnslev, 8.5.1827, IV 141, enke efter husmand Philip Andersen Schiøtt
Møller, Steffen - Ellinge, kirkesanger, degn, 26.5.1825, III 185, IV 32, -L, gift med Kirsten Nielsdatter
Nicolaisen, Peder - Taarup, husmand, hans enke Maren Madsdatter 20.5.1827, IV 141
Nicolajsdatter, Else Catrine - Korkendrup, 1.5.1826, IV 62, 68, gift med Hans Andersen 31.5.1827, IV 147 (foruden børn i ægteskabet havde afdøde en uægte datter Kirstine Henrichsdatter død og som efterlod 5 børn)
Nielsdatter, Anne - Ellinge, 25.7.1820, II 118, gift med bødker Christen Madsen 5.6.1822, II 221
Nielsdatter, Anne - Herrested Mark, 29.12.1818, II 42, 50, gift med husmand Willads Sørensen
Nielsdatter, Anne - Nordenhuse, 4.9.1826, IV 83, gift med boelsmand, fisker Niels Jensen 5.6.1814, I 68
Nielsdatter, Anne - Ullerslev Mark, 26.11.1819, II 86, enke efter gaardmand Jacob Hansen
Nielsdatter, Anne - Ullerslev, barn, 3.12.1825, IV 48
Nielsdatter, Anne - Ørbæk, 30.1.1823, II 270, enke efter Niels Søllert
Nielsdatter, Anne - Aarslev Mark, pige 16 aar, 7.12.1828, IV 271
Nielsdatter, Anne Catrine - Skellerup, 29.6.1820, II 111, gift med indsidder Hans Nielsen
Nielsdatter, Anne Dorthea - Tvillingegaarden, Ullerslev, barn, 17.11.1827, IV 171
Nielsdatter, Anne Margrethe - Paarup, 1.8.1816, gift med husmand Jens Hansen 10.3.1823, II 278, 285 (gift 1 Anne Lisbeth Jørgensdatter 20.9.1813, I 54, gift 3 Anne Kirstine Nielsdatter)
Nielsdatter, Anne Marie - Bovense, 17.4.1815, I 80, gift med gaardmand Rasmus Knudsen
Nielsdatter, Anne Marie - Kastel, Ørbæk Sogn, 29.5.1826, IV 76, 77, -L, gift med indsidder Hans Justesen
Nielsdatter, Anne Marie - Nordenhuse, 14.5.1822, II 225, 266, gift med husmand Hans Pedersen Normand 14.5.1822, II 217
Nielsdatter, Birthe - Bovense, 9.5.1821, II 156, 158, gift med gaardmand Hans Hansen
Nielsdatter, Birthe - Ellinge Sogn, gift med husmand Peder Rasmussen (gift 2 Anne Henrichsdatter 23.8.1821, II 176, 179)
Nielsdatter, Birthe Marie - Saaderup, Skellerup, 30.10.1816, I 107, gift med husmand Hans Johansen
Nielsdatter, Bodil Marie - Skellerup Mark, 6.4.1826, IV 61, 72, 74, gift med Casper Hendriksen tjener paa Fjellebro (afdøde har uden for ægteskabet et barn Anne Kirstine Hansdatter 5 aar)
Nielsdatter, Christiane - Ullerslev, barn, 25.4.1826, IV 68
Nielsdatter, Else - Dyrehaven ved Nyborg, fattiglem, 18.8.1828, IV 243, enke efter tømmermand Wilhelm Hansen
Nielsdatter, Gjertrud - Ellinge, 18.7.1815, I 90, gift med indsidder Peder Rasmussen
Nielsdatter, Gjertrud - Frørup, indsidderske, 28.6.1828, IV 228, enke efter husmand Rasmus Rasmussen
Nielsdatter, Gjertrud - Kissendrup, 10.11.1818, II 40, 43, -L, gift med husmand Lars Hansen
Nielsdatter, Gjertrud - Korkendrup Mark, barn, 3.2.1825, III 156
Nielsdatter, Inger - Taarup, 21.11.1824, III 131, 145, -L, gift med husmand Jens Sørensen
Nielsdatter, Johanne - Frørup, 11.4.1811, I 64, gift med bødker Mads Pedersen
Nielsdatter, Johanne - Havndrup, 27.5.1825, III 185, 193, IV 1, gift med indsidder Mads Thygesen
Nielsdatter, Johanne - Sentved, 24.12.1818, II 42, gift med aftægtsmand Mikkel Sørensen død i Æble, skifte 15.1.1820, II 42
Nielsdatter, Johanne Marie - Saaderup, tjenestepige 24.3.1822, II 202, 237, -L
Nielsdatter, Karen - Bovense, barn, 18.4.1820, II 102
Nielsdatter, Karen - Ellinge, 20.1.1825, III 152, 153, enke efter Jørgen Jensen
Nielsdatter, Karen - Kullerup, 12.2.1827, IV 113, 116, gift med gaardmand, sognefoged Niels Mortensen
Nielsdatter, Karen - Revsvindinge, pige, 12.3.1818, II 11, -L
Nielsdatter, Karen - Skellerup, 16.8.1818, II 27, 39, -L, gift med gaardmand Lars Hansen
Nielsdatter, Karen - Saaderup, 8.11.1826, IV 94, 168, -L, gift med husmand Anders Larsen 11.4.1821, II 152, IV 168, -L
Nielsdatter, Karen Marie - Møllegyden, barn, 16.7.1826, IV 80
Nielsdatter, Kirsten - Andekærsgaarden, Bovense Sogn, 27.12.1828, IV 273, gift med gaardmand Niels Mortensen
Nielsdatter, Kirsten - Ullerslev Mark og ægtefælle gaardmand Rasmus Rasmussen 7.10.1819, II 81, 85
Nielsdatter, Kirsten - Ullerslev, 26.5.1821, II 160, gift med husmand Morten Pedersen 18.10.1824, III 124 (gift 1 Karen Mortensdatter 9.7.1811, I 1)
Nielsdatter, Kirstine - Eskildstrup, Sallinge Herred, 4.8.1825, IV 11, gift med indsidder Hans Christensen
Nielsdatter, Maren - Ellinge, 11.2.1823, II 271, gift med aftægtsmand Hans Knudsen 14.11.1820, II 128
Nielsdatter, Maren - Kirkendrup, og gift med aftægtsmand Mathias Rasmussen 2.7.1825, III 192, IV 15, -L
Nielsdatter, Maren - Langtved, 7.7.1826, IV 80, gift med aftægtsmand Peder Pedersen 19.9.1828, IV 248
Nielsdatter, Maren - Saaderup Mark, Skellerup Sogn, 14.7.1824, III 110, 112, gift med husmand Hans Hansen
Nielsdatter, Maren - Villumstrup, Herrested Sogn, 13.4.1827, IV 127, gift med aftægtsmand Hans Caspersen 2.12.1827, IV 175
Nielsdatter, Maren - Vindinge, 17.4.1828, IV 197, 198, 234, gift med gørtler Diderik Johansen Bechmann 3.11.1827, IV 171, 198, 234
Nielsdatter, Marie - Ellinge, 17.6.1822, II 224, gift med Hans Andersen
Nielsdatter, Marie – Ellinge, 17.6.1822, II 224, gift med Hans Hansen
Nielsdatter, Marie - Kissendrup, 2.3.1821, II 148, gift med husmand Peder Dinesen, -L
Nielsdatter, Marie - Lysemose, Bovense Sogn, barn, 24.12.1828, IV 273, moderen pigen Bodil Hansdatter i Rørbæk
Nielsdatter, Marie Catrine - Eskildstrup, 16.10.1826, IV 92, gift med indsidder Frederik Tønnesen 28.4.1828, IV 203
Nielsdatter, Sidsel - Ørbæk Sogn, 11.11.1811, I 5, gift med indsidder Peder Poulsen
Nielsdatter, Trine - Pilevadshusene, Avnslev Sogn, barn, 7.5.1828, IV 203
Nielsen, Anders - Ullerslev, barn, 13.11.1824, III 127
Nielsen, Bendix - Revsvindinge, husmand, hans hustru Dorthea Hansdatter 5.4.1828, IV 195, -L
Nielsen, Christen - Ellinge, indsidder, hans hustru Margrete Justdatter 26.4.1822, II 212, 216, 219, -L
Nielsen, Christen - Korkendrup Mark, Avnslev Sogn, ungkarl, 2.2.1829, IV 276, -L
Nielsen, Christen - Sønder Højrup, gaardmand, 31.10.1814, I 77, gift med Mette Rasmusdatter
Nielsen, Christian - Revsvindinge Sogn, barn, 6.2.1829, IV 276
Nielsen, Christian - Ullerslev, væver, 19.2.1812, I 8, gift med Kirsten Madsdatter
Nielsen, Christian - Ørbæk, indsidder, 30.6.1824, III 105, 117, 120, -L, gift med Anne Hansdatter
Nielsen, Claus - Frørup, aftægtsmand, 15.12.1825, IV 49
Nielsen, Erich - Skellerup, husmand, hans hustru Marie Jensdatter 4.11.1823, III 49
Nielsen, Erik - Ullerslev, barn, 14.1.1824, III 61
Nielsen, Find - Saaderup Mark, Skellerup Sogn, husmand, 19.2.1828, IV 180
Nielsen, Frantz - Aarslev, sognefoged og gaardmand, hans hustru Marie Andersdatter 16.7.1823, III 19, 23, 27, 33 (gift 1 Niels Nielsen 11.7.1814, I 69)
Nielsen, Frederik - Skalkendrup, ungkarl, 2.10.1824, III 123, -L
Nielsen, Frederik - Taarup, Frørup Sogn, aftægtsgaardmand, hans enke Mette Mortensdatter 9.6.1828, IV 216
Nielsen, Hans - barn, 11.12.1825, IV 48, moderen pigen Bodil Hansdatter
Nielsen, Hans - Bovense, ungkarl, 24.6.1826, IV 79
Nielsen, Hans - Ellinge, barn, 1.1.1825, III 145
Nielsen, Hans - Ellinge, barn, 14.5.1826, IV 71
Nielsen, Hans - Eskildstrup, husmand, hans enke Anne Knudsdatter 23.12.1823, III 57, 61, 73, 92, -L
Nielsen, Hans - Hjulby, husmand, hans hustru Anne Jørgensdatter 7.10.1828, IV 258
Nielsen, Hans - Kissendrup Mark, husmand, hans hustru Karen Jensdatter 22.4.1827, IV 137
Nielsen, Hans - Mullerup, gaardmand, hans enke Maren Larsdatter 12.8.1823, III 36
Nielsen, Hans - Pederstrup, barn, 27.6.1824, III 105
Nielsen, Hans - Skellerup, gaardmand, gift 1 Marie Sørensdatter 15.11.1813, I 56, gift 2 Anne Sofie Olsdatter 28.1.1818, II 9, 11, -L, gift 3 Else Mortensdatter
Nielsen, Hans - Skellerup, indsidder, hans hustru Anne Catrine Nielsdatter 29.5.1820, II 111
Nielsen, Hans - Ullerslev Mark, boelsmand, hans enke Maren Clausdatter 27.12.1819, II 87
Nielsen, Hendrik - Harndrup Mark, almisselem, 11.5.1824, III 96, gift med ...
Nielsen, Jacob - Søllinge, hans enke Anne Hansdatter 26.8.1825, IV 22
Nielsen, Jacob - Ullerslev, ungkarl, 16.8.1828, IV 243, 265, -L
Nielsen, Jens - Højrup, ungkarl, 2.4.1820, II 95, -L
Nielsen, Jeppe - Aarslev, gaardmand, 19.2.1824, III 75, 77, gift 1 Kirstine Frederiksdatter, gift 2 Maren Rasmusdatter
Nielsen, Jørgen - hans enke Anne Olsdatter i Ørbæk, 12.5.1820, II 109
Nielsen, Knud - Frørup, boelsmand, 28.5.1816, I 101
Nielsen, Knud - Kragelund, indsidder, 3.3.1824, III 79, 100, 120, gift med Anne Sørensdatter
Nielsen, Knud - Æble, Ørbæk Sogn, aftægtsmand 1.3.1825, III 174
Nielsen, Lars - Bovense, husmand og murer, hans hustru Mette Catrine Iversdatter 4.7.1812, I 26, 30
Nielsen, Lars - Ørbæk, gaardmand, 11.4.1820, II 102, III 189, IV 9, 20, -L, gift med Maren Jensdatter 14.12.1824, III 139, 142, 189, IV 9, 20 (gift 1 gaardmand Jens Larsen)
Nielsen, Mads - Kissendrup, aftægtsgaardmand, 28.3.1821, II 151, 152, gift med Anne Magdalene Gregersdatter 1.7.1819, II 57
Nielsen, Marcus - Kissendrup Mark, husmand og væver, hans hustru Karen Hansdatter 17.1.1822, II 195
Nielsen, Niels - Bovense, boelsmand, 20.4.1822, II 212, 220, gift med Anne Marie Knudsdatter
Nielsen, Niels - Kissendrup, gaardmand, 21.4.1826, IV 67
Nielsen, Niels - Taarup, Frørup Sogn, 27.2.1828, IV 185, -L, gift med Dorthea Hansdatter 14.2.1824, III 74, -L
Nielsen, Niels - Aarslev, 11.7.1814, I 69, gift med Marie Andersdatter 16.7.1823, III 19, 23, 27, 33 (gift 2 sognefoged og gaardmand Frantz Nielsen)
Nielsen, Ole - Ullerslev, ungkarl, 18.7.1822, II 230, -L
Nielsen, Ove - Kastel, Herrested Sogn, aftægtsmand, 18.3.1816, I 98
Nielsen, Peder - Hjulby, indsidder, almisselem, hans hustru Anne Marie Mortensdatter, 8.12.1828, IV 271
Nielsen, Peder - Højrup Mark, husmand og teglmester, hans hustru Karen Andersdatter 20.1.1827, IV 111, 136, 138
Nielsen, Peder - Højrup, husmand, hans enke Grethe Andersdatter 17.2.1828, IV 180
Nielsen, Peder - Korkendrup Mark, boelsmand, 23.5.1824, III 97, 100, gift med Birthe Hendriksdatter, afdøde har en uægte søn Niels Pedersen foruden børnene i ægteskabet
Nielsen, Peder - Mallegaarden, Skellerup Mark, hans hustru Johanne Jensdatter 24.6.1824, III 105, 126
Nielsen, Rasmus - Kongenshøj, indsidder, 3.12.1812, I 36, 42, gift med ... (gift 1 Rasmus ...)
Nielsen, Rasmus - Aarslev, gaardmand, 17.6.1819, II 55, 58, 65, 77, -L, gift med Maren Hansdatter (gift 1 Jens Pedersen skifte Lammehave skp. II 45)
Nielsen, Stephan - Højrup, fh. sognefoged, lægdsmand, gaardmand, hans enke Ingeborg Jensdatter 15.11.1819, II 86
Nielsen, Søren - Frørup, almisselem, 26.5.1826, IV 74
Nielsen, Søren - Kissendrup, husmand, 27.2.1821, II 147, gift med Marie Frandsdatter
Nielsen, Søren - Kullerup, husmand, 17.12.1823, III 58
Nimb, Cathrine Kirstine - Hellerup, 10.3.1827, IV 119, 128, 155, 245, 261, gift med forpagter, kammerraad Alexander Lassen 8.3.1827, IV 119, 128, 155, 245, 267
Olesen, Christian - Søllinge, barn, 30.3.1827, IV 125, moderen Anne Margrethe Hansdatter
Olesen, Hans - Søllinge, barn, 30.3.1827, IV 125, moderen Anne Margrethe Hansdatter
Olsdatter, Anne - Maare, 31.5.1825, III 188, enke efter Just Hansen
Olsdatter, Anne - Ørbæk, 12.5.1820, II 109, enke efter gaardmand Jørgen Nielsen
Olsdatter, Anne Sofie - Skellerup, 28.1.1818, II 9, 11, -L, gift med gaardmand Hans Nielsen
Olsdatter, Birthe - Frørup, almisselem, 6.11.1824, III 127, enke efter smed ...
Olsdatter, Karen - Pederstrup, død 1809 som Karen Pedersdatter 57 aar, 20.3.1815, I 80, 81, gift 1 gaardmand Lars Christophersen, gift 2 gaardmand Mads Frandsen 30.4.1825, III 184
Olsdatter, Karen - Revsvindinge Mark, 30.5.1817, I 129, II 2, -L, enke efter skoleholder Lorentz Hansen
Olsdatter, Karen - Taarup, Frørup Sogn, 11.7.1815, I 90, gift med boelsmand Niels Mikkelsen
Olsen, Anders - Frørup, hans enke Anne Pellesdatter 6.2.1824, III 72
Olsen, Andreas - Ullerslev, 14.3.1820, II 95
Olsen, Erik - Flødstrup, smed, aftægtsmand, 14.1.1824, III 61, 65, 71, 92, -L, gift med Mette Marie Pedersdatter død i Ullerslev, 20.12.1826, IV 101
Olsen, Jens - Kissendrup, aftægtsmand, 11.3.1821, II 149, 156, -L, gift med Johanne Hansdatter
Olsen, Johan Frederik - Skellerup, barn, 9.2.1824, III 72
Olsen, Jørgen - Saaderup, Kullerup Sogn, gaardmand, 29.10.1811, I 5, gift 1 ..., gift 2 Mette Marie Pedersdatter 7.10.1826, IV 88, 92
Olsen, Niels - Ullerslev, aftægtsmand, hans hustru Anne Dorthea Erichsdatter 5.4.1828, IV 196
Olsen, Thomas - Ellinge, aftægtsmand, 20.12.1826, IV 101, gift med Anne Kirstine Hansdatter 30.7.1823, III 32, 59
Olsen, Thomas - Ørbæklunde Mølle, møllersvend, 9.8.1826, IV 81, 83
Ottesen, Christen - Aalykke, Avnslev Mark, boelsmand, 21.12.1826, IV 101, gift med Maren Jensdatter
Ottesen, Lars - Ullerslev, indsidder, død i København, 21.6.1828, IV 224, gift med Margrethe Poulsdatter
Ottesen, Niels - Dyrehaven ved Nyborg, fisker, hans hustru Anne Margrethe Hansdatter 22.2.1820, II 95
Ovesdatter, Marie Kirstine - Maare, Herrested Sogn, barn, 8.8.1826, IV 81
Pedersdatter Maren - Purrekrogshuset, Bovense Sogn, 3.7.1824, III 105, 107, gift med husmand Peder Jensen
Pedersdatter, Abelone - Flødstrup, almisselem, 13.2.1828, IV 180, enke efter gaardmand Søren Hansen
Pedersdatter, Anne - Bovense, 12.3.1823, II 279, 281, III 16, gift 1 gaardmand Hans Christensen, gift 2 gaardmand Christen Salomonsen
Pedersdatter, Anne - Højrup, 8.4.1823, III 4, 7, 9, gift med gaardmand Lars Knudsen
Pedersdatter, Anne - Vandkileshusene, Højrup Mark, barn, 28.11.1822, II 262
Pedersdatter, Anne - Aarslev Mark, 12.7.1819, II 58, 67, gift med husmand Hans Erichsen
Pedersdatter, Anne Kirstine - Ørbæk, barn, 6.1.1823, II 267
Pedersdatter, Anne Margrete - Ellinge, 11.2.1824, III 74, 80, -L, enke efter ...
Pedersdatter, Anne Margrete (Kb.) - Havndrup, Hellerup, almisselem 17.5.1826, IV 71 (skifteprotokollen Grete Thomasdatter)
Pedersdatter, Anne Margrethe - Saaderup Mark, Skellerup, 22.3.1825, III 179, enke efter ..., (hos svigersønnen Niels Rasmussen)
Pedersdatter, Anne Marie - Paarup, Ellinge Sogn, barn, 19.4.1828, IV 198
Pedersdatter, Anne Marie - Aarslevgaarden, 29.12.1819, II 87, -L, gift med forpagter Johan Bøhneke
Pedersdatter, Barbara - Kullerup, Revsvindinge, 7.8.1822, II 233, 236, 240, gift med boelsmand Daniel Dinesen 25.3.1816, I 99
Pedersdatter, Dorthe - Langeskov, Ullerslev, pige, 28.5.1825, III 185, -L
Pedersdatter, Dorthea - Ørbæk, 29.4.1823, III 6, enke efter gaardmand Niels Larsen
Pedersdatter, Dorthea Catrine - Frørup, barn, 26.1.1824, III 68
Pedersdatter, Johanne - Lysemose, Bovense Sogn, pige, almisselem, 19.9.1828, IV 255
Pedersdatter, Johanne - Nordenhuse, Avnslev Sogn, 2.2.1829, IV 276, enke efter fisker Knud Hansen
Pedersdatter, Johanne - Revsvindinge, 21.11.1818, II 241, enke efter Søren Knudsen Bødker
Pedersdatter, Karen - Bovense, 15.8.1827, IV 160, 174, enke efter gaardmand Christen Larsen
Pedersdatter, Karen - Eskildstrup, 27.12.1826, IV 105, 106, gift med gaardmand Knud Hansen
Pedersdatter, Karen - Herrested, 8.4.1816, I 99, enke efter Rasmus Christensen
Pedersdatter, Karen - Rejstrup, 14.12.1824, III 139, 190, -L, gift med Niels Rasmussen 26.12.1821, II 191
Pedersdatter, Kirsten - Bovense, 31.5.1820, II 111, gift med aftægtsmand Niels Mortensen
Pedersdatter, Kirsten - Nyborg Præstekaldsgaarde, 22.4.1812, II 14, gift med gaardmand Peder Jensen, -L
Pedersdatter, Kirstine - Højrup Mark, barn, 25.12.1826, IV 104
Pedersdatter, Kiøn - Skellerup, 12.3.1821, II 149, gift med gaardmand Peder Dinesen 15.7.1812, I 27
Pedersdatter, Maren - Revsvindinge, 23.9.1821, II 176, gift med husmand Hans Rasmussen
Pedersdatter, Margrete - Revsvindinge, 24.5.1822, II 219, 234, enke efter gaardmand Knud Knudsen
Pedersdatter, Margrethe - Frørup, barn, 24.9.1825, IV 31
Pedersdatter, Margrethe - Skellerup, og ægtefælle sognefoged og husmand Mads Cortsen 18.2.1815, I 84, 103, gift 1 husmand Jørgen Andersen 24.2.1796
Pedersdatter, Marie - Eskildstrup, barn, 11.5.1824, III 96, 97
Pedersdatter, Mette – Kullerup, 19.5.1825, III 185, gift med Jens Pedersen Bødker
Pedersdatter, Mette Marie - Flødstrup, død i Hillerslev, 20.12.1826, IV 101, gift med smed Erik Olsen i Flødstrup 14.1.1824, III 61, 65, 71, 92, -L
Pedersdatter, Mette Marie - Saaderup, Kullerup Sogn, 7.10.1826, IV 88, 92, gift med gaardmand Jørgen Olsen 29.10.1811, I 5 (gift 1 ...)
Pedersdatter, Sidsel - Aarslev Mark, 21.7.1818, II 23, 28, 164, -L, gift med husmand Hans Larsen (Kb. Lorentzen)
Pedersdatter, Susanne Catrine - Stængehuset, 27.1.1812, I 52, gift med boelsmand Christian Hansen
Pedersen, Anders - Skellerup, husmand og skomager, 8.9.1821, II 176, 177, gift med Maren Rasmusdatter
Pedersen, Andreas - Frørup Mark, aftægtsmand, 18.3.1825, III 175, 192, IV 5, -L, gift med Karen Madsdatter
Pedersen, Christen - Avnslev, 23 aar, ungkarl, 12.12.1822, II 263, -L
Pedersen, Christen - Nordenhuse, husmand, 2.1.1824, III 60, gift med ...
Pedersen, Dines - Bovense Sogn, husmand, 22.12.1827, IV 175, gift med Johanne Hansdatter
Pedersen, Dines - Saaderup, Skellerup, boelsmand, 13.5.1817, I 126, II 3, gift 1 Anne Catrine Larsdatter 5.11.1816, I 109 (gift 1 Claus ...), gift 2 Marie Christiane Hansdatter
Pedersen, gl. Hans - Revsvindinge, aftægtsmand, hans hustru Kirsten Hansdatter 2.9.1826, IV 83
Pedersen, Hans - Avnslev, almisselem, 30.5.1828, IV 214, gift med Anne Johansdatter 5.6.1826, IV 79
Pedersen, Hans - Bovense, husmand, hans hustru Margrete Hansdatter 21.2.1827, IV 115
Pedersen, Hans - Grøfte Mølle, Skellerup Sogn, barn, 29.3.1828, IV 190
Pedersen, Hans - Møllegyde, Ullerslev Sogn, husmand, 13.5.1816, I 100, gift med Anne Marie Madsdatter
Pedersen, Hans - Revsvindinge, gaardmand, hans enke Margrete Sørensdatter 13.9.1820, II 121, 160
Pedersen, Hans - Skalkendrup, aftægtsmand, 2.11.1828, IV 265 (dødsfaldet anm. af stedsønnen)
Pedersen, Hans - Skalkendrup, aftægtsmand, hans hustru Margrete Hansdatter 12.3.1817, I 120, 124, -L
Pedersen, Hans - Skellerup, husmand, hans hustru Anne Mikkelsdatter 7.6.1828, IV 216, 228, 244
Pedersen, Hans - Skovballe, Skellerup, gaardmand, 7.4.1826, IV 62, 84, gift med Kirsten Hansdatter 20.3.1813, I 45
Pedersen, Hans - Søllinge, væver, husmand, hans hustru Else Jørgensdatter 16.6.1828, IV 220, 231, 247
Pedersen, Hans - Ullerslev, husmand, hans hustru Anne Marie Andreasdatter 12.12.1820, II 129, 130
Pedersen, Hans - Ørbæk, væver, almisselem, 31.1.1826, IV 56
Pedersen, Hans Christian - Bovense, barn, 15.1.1829, IV 275
Pedersen, Hans Jørgen - Aalykkegaard, hans enke Anne Catrine Jacobsdatter, Aarslevgaarden, 24.12.1818, II 42, 52
Pedersen, Hans Normand - Nordenhuse, husmand, 14.5.1822, II 217, gift med Anne Marie Nielsdatter 18.6.1822, II 225, 266
Pedersen, Hans Peter - Eskildstrup, Søllinge Sogn, barn, 29.8.1826, IV 83
Pedersen, Jacob - Kongenshøj, Frørup Sogn, aftægtsmand, hans enke Anne Mortensdatter 4.6.1826, IV 78
Pedersen, Jens - Bekstrup, Ellinge, husmand, 10.3.1818, II 10, 38, gift 1 ..., gift 2 Maren Jensdatter 16.4.1822, II 211, 215, 217 (gift 2 husmand Peder Jørgensen)
Pedersen, Jens – Frørup, barn, 28.5.1835, III 185
Pedersen, Jens – Kullerup, bødker, hans hustru Mette Pedersdatter 19.5.1825, III 185
Pedersen, Jens - Paarup, husmand, 6.7.1823, III 18, 21, 26, gift 1 Dorthea Hansdatter 5.6.1814, I 68, gift 2 Karen Hansdatter 1.3.1817, I 119, -L
Pedersen, Jens – Paarup, husmand, gift 3 Dorthea Hansdatter 3.3.1824, III 79, 81 (gift 2 Niels Hansen)
Pedersen, Jens – Skellerup, husmand, hans hustru Maren Christensdatter, 28.12.1826, IV 106, 109 (gift 1 Mikkel Madsen)
Pedersen, Jens - Ullerslev, husmand, 21.1.1821, II 139, 140, 143, gift 1 Anne Marie Nielsdatter, gift 2 Margrete Larsdatter
Pedersen, Jeppe – Revsvindinge, husmand, hans hustru Anne Marie Andersdatter 26.12.1824, III 139, 150, 155
Pedersen, Jesper – Skalkendrup, boelsmand og hustru Margrethe Nielsdatter, testamente 30.3.1807, I 73, -L
Pedersen, Johan – Vindinge, husmand, 2.4.1824, III 87, 90, gift med …
Pedersen, Jørgen – Bovense, aftægtsmand, 11.3.1824, III 85, 105
Pedersen, Jørgen – Frørup, gaardmand, 9.4.1816, I 99, 102, gift med Catrine Marie Hansdatter
Pedersen, Knud – Avnslev, bødker, hans enke Anne Marie Rasmusdatter 22.11.1828, IV 267
Pedersen, Knud – Sentved, ungkarl, 3.4.1820, II 95, -L
Pedersen, Knud – Skalkendrup, barn, 14.11.1825, IV 41
Pedersen, Lars – Revsvindinge, husmand, 22.12.1819, II 87, 96, 101, gift med Anne Margrethe Rasmusdatter
Pedersen, Lars – Saaderup, Skellerup Sogn, gaardmand og hustru Kirstine Hansdatter, testamente 18.5.1813, I 57, -L
Pedersen, Mads – Frørup, bødker, hans hustru Johanne Nielsdatter 11.4.1811, I 64
Pedersen, Mads – Skalkendrup, husmand, 29.7.1816, I 104, -L, gift med Anne Marie Madsdatter 25.3.1817, I 120, 123 (gift 1 husmand Lars Hansen 5.6.1814, I 68)
Pedersen, Morten – Ullerslev, aftægtsmand, 18.10.1824, III 124, gift 1 Karen Mortensdatter 9.7.1811, I 1, gift 2 Kirsten Nielsdatter 26.5.1821, II 160
Pedersen, Niels - Ellinge Sogn, barn, 24.6.1826, IV 79
Pedersen, Niels - Hedehuset, Revsvindinge Mark, 5.5.1827, IV 140, 157, enke efter Anne Margrete Danielsdatter
Pedersen, Niels - Højrup Mark, barn, 2.2.1827, IV 112
Pedersen, Niels – Højrup Mark, indsidder, 19.6.1812, I 30, gift med Johanne Hansdatter 2.12.1812, I 35 (gift 1 Jens …)
Pedersen, Niels - Kissendrup, ungkarl, 6.12.1825, IV 48, -L
Pedersen, Niels - Skalkendrup, Avnslev, indsidder, 14.5.1828, IV 209, gift med Anne Margrethe Frederiksdatter
Pedersen, Niels - Vandløsehuset, Aarslev Sogn, boelsmand, hans hustru Maren Kirstine Jensdatter 12.8.1827, IV 160, 161
Pedersen, Ole - Viveholmshuset, Skellerup Sogn, 14.5.1828, IV 209, gift med Dorthe Hansdatter 14.12.1819, II 87
Pedersen, P. - Knudshoved, fyrinspektør, hans hustru Maren Petersen 4.8.1821, II 173, 175, 177
Pedersen, Peder - Flødstrup, ungkarl, 25.4.1827, IV 138, 180, -L
Pedersen, Peder - Herrested, aftægtsmand, 28.12.1828, IV 273
Pedersen, Peder - Langtved, Flødstrup, aftægtsmand, 19.9.1828, IV 248, gift med Maren Nielsdatter 7.7.1826, IV 80
Pedersen, Peder - Nørremark, Søllinge Sogn, aftægtsmand, 23.6.1823, III 17, gift med ...
Pedersen, Peder - Søllinge, gaardmand, hans enke Anne Rasmusdatter 11.4.1822, II 211, 241
Pedersen, Peder - Saaderup Mark, Skellerup Sogn, hans hustru Johanne Caspersdatter 18.6.1825, III 191, IV 1 (gift 1 Jens Rasmussen 27.3.1824, III 87, 94)
Pedersen, Peder - Saaderup, Kullerup Sogn, aftægtsmand, 21.1.1828, IV 179, gift med ...
Pedersen, Peder - Ullerslev Møllegyde, husmand, hans enke Anne Poulsdatter 20.4.1826, IV 64, 66, 69 (gift 2 husmand Niels Hansen)
Pedersen, Poul - Mullerup, ungkarl, 22.9.1828, IV 255, -L
Pedersen, Rasmus - Kaslund, Flødstrup Sogn, husmand og hustru Anne Marcusdatter, testamente 14.11.1805, I 82, -L
Pedersen, Rasmus – Korkendrup, barn, 16.11.1828, IV 267
Pedersen, Rasmus - Kullerup Mark, boelsmand, 15.1.1823, II 267, 273, gift med Kirsten Andersdatter
Pedersen, Rasmus - Lundehuset, Risinge, Flødstrup Sogn, husmand, 7.7.1827, IV 157, 185, 189, gift med Johanne Larsdatter
Pedersen, Stephan – Bekstrup Mark, Ellinge Sogn, husmand, 10.5.1828, IV 206, 218, 232, gift med Anne Hansdatter
Pedersen, Stephan – Aarslev Højrup, aftægtsmand, 12.1.1829, IV 275, gift med Maren Johansdatter 24.7.1828, IV 233
Pedersen, Svend – Kullerup, husmand, hans hustru Kirsten Henriksdatter 13.3.1825, III 175
Pedersen, Søren – Højrup Mark, dreng 12 aar, 22.12.1826, IV 103
Pedersen, Søren – Kissendrup, Flødstrup, hans enke Karen Jensdatter 10.4.1816, I 99
Pedersen, Søren – Revsvindinge, husmand, hans enke Maren Andersdatter 18.5.1825, III 184
Pedersen, Thomas – Hjulby, barn, 1.8.1821, II 171
Pedersen, Thomas – Revsvindinge, barn, 5.2.1827, IV 112
Pedersen, unge Hans - Revsvindinge Mark, gaardmand, hans hustru Karen Madsdatter 8.2.1826, IV 57, 76, -L
Pedersen, unge Rasmus - Mullerup, aftægtsmand, hans hustru Maren Mortensdatter 19.10.1823, III 48
Pellesdatter, Anne – Frørup, 6.2.1824, III 72, enke efter Anders Olsen
Pellesen, Christian – Frørup, 14.12.1822, II 263, 266, 267, -L, hans hustru Gjertrud Martinusdatter 14.6.1819, II 55, -L
Petersen, Maren – Knudshoved, 4.8.1821, II 173, 175, 177, gift med fyrinspekltør P. Petersen
Petersen, Mette Christiane – Aarslevgaarden, Aarslev Sogn, 13.4.1826, IV 62, -L, gift med gaardmand Carl Georg Nicolaj Kuckelholm
Petersen, Rasmus - Biskoptorup, Skellerup, proprietær 24.8.1812, II 76, gift med Anne Rasmusdatter
Porse, Christen Pedersen - Revsvindinge, husmand, 20.1.1824, III 65, 70, gift 1 Sara Poulsdatter (tæll. 87 ..., begr. 30.7.1809, gift 1 ...), gift 2 Kirsten Hansdatter 26.2.1820, II 95, 104, 132, gift 3 Gjertrud Jørgensdatter 30.8.1824, III 118, 136, -L
Post, Ole Justesen – Herrested, indsidder, 2.11.1828, IV 265, gift med Maren Olsen
Poulsdatter, Anne – Taarup, Frørup Sogn, 1.7.1828, IV 229, enke efter gaardmand Lars Hansen
Poulsdatter, Anne – Ullerslev Møllegyde, 20.4.1826, IV 64, 66, 69, gift 1 husmand Peder Pedersen, gift 2 husmand Niels Hansen
Poulsdatter, Anne Margrethe – Flødstrup, barn, 6.1.1824, III 61, 105 (moderen Trine Jørgensdatter)
Poulsdatter, Anne Sophie – Avnslev, almisselem, 15.3.1828, IV 186
Poulsdatter, Karen – Korkendrup, Avnslev Sogn, 5.11.1815, I 95, -L, gift med husmand Christen Jensen
Poulsdatter, Karen – Revsvindinge, 6.3.1826, IV 60, enke efter husmand Christen Hansen Hjulmand
Poulsen, Andreas – Frørup, husmand, 20.8.1828, IV 243, gift med …
Poulsen, Andreas – Revsvindinge, husmand og smed, 24.2.1828, IV 185
Poulsen, Frederik – Biskopstaarup, husmand, hans hustru Karen Rasmusdatter 1.3.1822, II 199
Poulsen, Frederik – Grønne Mølle, Skellerup Sogn, barn, 22.6.1828, IV 224
Poulsen, Hans – Korkendrup, barn, 17.7.1826, IV 80 (moderen pigen Karen Dinesdatter)
Poulsen, Hans – Rolsted Mølle, møller, 21.10.1828, IV 264, gift med Maren Jensdatter
Poulsen, Jens – Havndrup, aftægtsmand, 19.4.1828, IV 198, gift med Anne Jensdatter 22.6.1828, IV 224
Poulsen, Jørgen – Pederstrup, ungkarl, indsidder, 12.12.1816, I 115
Poulsen, Lars – Kissendrup, indsidder, hans enke Marie Jensdatter i Mullerup, 5.1.1822, II 194 (Kb. død 27.12.1821)
Poulsen, Peder – Herrested, indsidder, 25.10.1814, I 75, gift med Anne Kirstine Sivertsdatter
Poulsen, Peder – Vindinge, barn, 5.4.1828, IV 195
Poulsen, Peder – Ørbæk Sogn, indsidder, hans hustru Sidsel Nielsdatter 11.11.1811, I 5
Rantzau, Carl – greve, beskikkes som værge for Christian Sehested Juel 27.12.1822, II 264, III 105
Rantzau, Sofie Hedevig – Ravnholt, 31.7.1818, II 22, 29, 42, 46, 79, gift med Ove Christen Sehested Juul 28.4.1815, I 93
Rasmusdatter Anne - Ullerslev Sogn, 22.10.1826, IV 92, -L, gift med husmand Peder Hansen
Rasmusdatter, Alhed – Ullerslev, 25.9.1827, IV 167, enke efter gaardmand Niels Rasmussen
Rasmusdatter, Anne – Flødstrup, 25.3.1818, II 12, enke efter gaardmand Ditlev Clausen
Rasmusdatter, Anne – Paarup, 3.1.1818, II 7, gift med indsidder Rasmus Jensen
Rasmusdatter, Anne – Søllinge, 11.4.1822, II 211, 241, enke efter gaardmand Peder Pedersen
Rasmusdatter, Anne – Ullerslev Sogn, 22.10.1826, IV 92, -L, gift med husmand Peder Hansen
Rasmusdatter, Anne – Aarslev, 21.10.1827, IV 171, 173, gift med gaardmand Jørgen Christensen
Rasmusdatter, Anne Dorthea – Frørup Mark, 30.1.1820, II 89, 97, gift med boelsmand Mads Hansen 26.3.1826, IV 61, 64 (gift 1 Anne Jørgensdatter 23.1.1815, I 76, gift 3 Margrethe Larsdatter)
Rasmusdatter, Anne Kirstine – Nordenhuse, 12.9.1821, II 176, 187, gift med husmand og fisker Søren Hansen
Rasmusdatter, Anne Marie – Avnslev, 22.11.1828, IV 267, enke efter Knud Pedersen Bødker
Rasmusdatter, Christiane – Sjællandshuset, Højrup, 21.2.1819, II 48, III 3, gift med husmand Lars Rasmussen, nu i Norup, Verninge Sogn
Rasmusdatter, Frederikke – Skellerup, 8.1.1821, II 139, 152, 163, -L, gift med indsidder Peder Madsen
Rasmusdatter, Gjertrud – Aarslev, 6.7.1824, III 105, 108, gift med gaardmand Erich Larsen
Rasmusdatter, Gjertrud Marie – Paarup Mark, Ellinge Sogn, barn, 13.5.1824, III 96
Rasmusdatter, Karen – Biskoptaarup, 1.3.1822, II 199, gift med husmand Frederik Poulsen
Rasmusdatter, Karen – Frørup, 16.10.1824, III 124, 146, gift med husmand Hans Andersen
Rasmusdatter, Karen – Frørup, fattiglem, 10.8.1822, II 233, enke efter indsidder Hans Christiansen
Rasmusdatter, Karen – Lindeskov, Ellested Sogn, barn, 14.5.1828, IV 209
Rasmusdatter, Karen – Skellerup, 1.6.1819, II 53, 62, gift med indsidder Jørgen Rasmussen (afdøde har en uægte søn Jens 7 aar, foruden et barn i ægteskabet)
Rasmusdatter, Lisbeth Sophie – Kullerup, Ellested, pige, 11.11.1823, III 51, 57, -L
Rasmusdatter, Maren – Søllinge, 19.1.1819, II 44, enke efter husmand Hans Hansen
Rasmusdatter, Maren – Saaderup, 15.1.1820, II 88, gift 1 Søren …, gift 2 gaardmand Johan Jespersen 17.2.1820, II 88
Rasmusdatter, Maren – Ullerslev, 29.10.1819, II 85, gift med aftægtsmand Poul Hansen
Rasmusdatter, Maren – Aarslev Mark, pige, 13.8.1827, IV 160, -L
Rasmusdatter, Margrete Sofie – Flødstrup, 16.4.1818, II 12, 14, 15, enke efter gaardmand Jens Jørgensen
Rasmusdatter, Mette – Havndrup, 16.2.1826, IV 58, gift med aftægtsmand Rasmus Henningsen 21.4.1821, II 153
Rasmusdatter, Sidsel – Skovballe, Skellerup Sogn, 24.4.1824, III 91, 93, -L, gift med Peder Rasmussen
Rasmusdatter, Sidsel – Ullerslev Mark, 28.5.1828, IV 214, enke efter husmand Niels Hansen
Rasmusdatter, Valborg – Aarslev, barn, 29.1.1825, III 155, 157
Rasmussen, Anders – Havndrup, aftægtsmand, 17.4.1820, II 102, 103, 112
Rasmussen, Anders – Aarslev, aftægtsmand, 6.7.1818, II 22
Rasmussen, Christen – Frørup, ungkarl, 15.12.1819, II 87
Rasmussen, Christen – Kullerup, barn, 2.8.1825, IV 9
Rasmussen, Christen – Revsvindinge, dreng 15 aar, 11.7.1821, II 168, 177
Rasmussen, Christen – Søllinge, aftægtsmand, 6.5.1821, II 156
Rasmussen, Clemmen – Sentved, ungkarl, 19.7.1822, II 230, 233, -L
Rasmussen, Ditlev – Ullerslev Mark, indsidder, 7.2.1817, I 117, -L
Rasmussen, gl. Hans – Avnslev, gaardmand, 7.11.1823, III 49, 52, gift med …
Rasmussen, gl. Hans – Aarslev, gaardmand, 10.7.1820, II 117
Rasmussen, gl. Rasmus – Aarslev, husmand, hans hustru Valborg Carlsdatter 26.7.1819, II 63
Rasmussen, Hans – Bovense, bødker, 19.2.1812, I 8, gift 1 …, gift 2 Dorthe Jacobsdatter
Rasmussen, Hans – Bovense, husmand, hans enke Karen Stephansdatter 20.12.1822, II 263, 272, 277, III 58, 124, IV 11, -L, gift 2 Hans Mathiasen
Rasmussen, Hans – Dyrehaven, barn, 23.9.1824, III 119
Rasmussen, Hans – Ellinge, aftægtsmand, 19.3.1824, III 87, 89, gift med Christense Hansdatter 12.7.1824, III 110
Rasmussen, Hans – Eskildstrup, aftægtsmand, 8.1.1829, IV 275
Rasmussen, Hans – Højrup Mark, boelsmand og kvægdriver, død i Korsør, 16.11.1825, IV 42, 46, gift med Anne Hansdatter
Rasmussen, Hans – Revsvindinge, husmand, hans hustru Maren Pedersdatter 23.9.1821, II 176
Rasmussen, Hans – Ullerslev, gaardmand og hustru Anne Hansdatter, testamente 18.5.1811, I 70, -L
Rasmussen, Hans – Aarslev, aftægtsmand, 17.6.1821, II 163 (muligvis unge Hans Rasmussen der var gift med med Anne Hansdatter 4.3.1812, I 17, 72)
Rasmussen, Hans – Aarslev, Højrup, husmand, 1.12.1825, IV 48, 49, 54, -L, gift med Gurri Brynjulsdatter
Rasmussen, Hindse – Avnslev, gaardmand, 31.7.1819, II 69, 75, 89, gift med Anne Hansdatter
Rasmussen, Jacob – Frørup, barn, 2.4.1825, III 181, 184
Rasmussen, Jens – Kragelund, smed, hans enke Anne Andersdatter 3.9.1822, II 241, 242
Rasmussen, Jens – Langtved Mark, Flødstrup Sogn, ungkarl, 29.9.1828, IV 258
Rasmussen, Jens – Saaderup Mark, Skellerup, husmand, 27.3.1824, III 87, 94, gift med Johanne Caspersdatter 18.6.1825, III 191, IV 1 (gift 2 Peder Pedersen)
Rasmussen, Jørgen – Havndrup, aftægtsmand, hans enke Johanne Hansdatter 8.11.1823, III 50, 56
Rasmussen, Jørgen – Kirstinebjerg, Aarslev Sogn, dreng 12 aar, 16.3.1821, II 151
Rasmussen, Jørgen – Kullerup, gaardmand, hans hustru Abelone Hansdatter 7.9.1822, II 241, 243
Rasmussen, Jørgen – Skellerup, indsidder, hans hustru Karen Rasmusdatter 1.6.1819, II 53, 62 (har en uægte søn Jens 7 aar, foruden et barn i ægteskabet)
Rasmussen, Jørgen – Søllinge, aftægtsgaardmand, 13.12.1823, III 57, 62, 72, enke efter Maren Hansdatter død 1820
Rasmussen, Knud – Revsvindinge, boelsmand, 2.3.1813, I 43, gift med Karen Henriksdatter 10.4.1816, I 99 (gift 2 Peder Andersen)
Rasmussen, Knud – Ørbæk, almisselem, 3.7.1824, III 105
Rasmussen, Knud – Aarslev, tjenestekarl, 1.9.1823, III 46, -L
Rasmussen, Lars – Aulbjergstedet, Aarslev Mark, boelsmand, 20.4.1821, II 153, 154, gift med Anne Hansdatter
Rasmussen, Lars – Kissendrup, hjulmand, hans enke Kirsten Larsen 21.11.1825, IV 42
Rasmussen, Lars – Kragelund, Herrested Sogn, aftægtsgaardmand 10.6.1826, IV 79, gift med Anne Margrete Andersdatter 20.5.1816, I 101
Rasmussen, Lars – Pederstrup, gaardbestyrer (for moderen Rasmus Hansens enke) 16.5.1827, IV 141, gift med …
Rasmussen, Lars – Sjællandshuset, Højrup Mark, husmand (senere i Norup, Verninge Sogn), hans hustru Christiane Rasmusdatter 21.2.1819, II 48, III 3
Rasmussen, Mads – Ellinge, husmand, hans hustru Maren Eliasdatter 15.6.1828, IV 220, 225
Rasmussen, Mads – Frørup, indsidder, 27.22.1824, III 76, 85, gift med Karen Jørgensdatter
Rasmussen, Mads – Aarslev, barn, 3.8.1826, IV 81
Rasmussen, Margrete – Nyborg, 25.3.1825, III 179, enke efter Weinholdt
Rasmussen, Mathias – Kirkendrup, aftægtsmand og hustru Maren Nielsdatter 2.7.1825, III 192, IV 15, -L
Rasmussen, Morten - Andekærsgaarden, Bovense Sogn, aftægtsmand 23.5.1821, II 160, gift med …
Rasmussen, Niels – Bovense, ungkarl, 18 aar, 11.3.1826, IV 61
Rasmussen, Niels – Frørup, aftægtsmand, 8.2.1826, IV 58, gift med Karen Jespersdatter 7.1.1825, III 147, 151
Rasmussen, Niels – Grøfte Mølle, Skellerup Sogn, barn, 15.8.1826, IV 82
Rasmussen, Niels – Rejstrup, aftægtsmand, 26.12.1821, II 191, gift med Karen Pedersdatter 14.12.1824, III 139, 190, -L
Rasmussen, Niels – Skellerup, husmand, 6.7.1828, IV 231, gift med Dorthea Margrethe Hansdatter
Rasmussen, Niels – Saaderup, selvejer, 22.4.1816, I 99
Rasmussen, Niels – Taarup, Frørup Sogn, 8.6.1828, IV 216, 233, gift med Johanne Nielsdatter
Rasmussen, Niels – Ullerslev, barn, 29.12.1820, II 136
Rasmussen, Niels – Aarslev, ungkarl, 16.8.1825, IV 16
Rasmussen, Peder – Avnslev, barn, 23.6.1828, IV 224
Rasmussen, Peder – Ellinge Sogn, husmand, gift 1 Birthe Nielsdatter, gift 2 Anne Henrichsdatter 23.8.1821, II 176, 179
Rasmussen, Peder – Ellinge, indsidder, hans hustru Gjertrud Nielsdatter 18.7.1815, I 90
Rasmussen, Peder – Flødstrup, husmand, hans hustru Kirsten Hansdatter 6.5.1828, IV 203
Rasmussen, Peder – Langtved, Flødstrup Sogn, husmand, hans enke Ellen Kirstine Clemensdatter 19.6.1827, IV 148
Rasmussen, Peder – Paarup, Hindemae Gods, husmand, hans hustru Maren Hansdatter 22.9.1822, II 242, 245 (efterlod sig foruden børn i ægteskabet en uægte søn)
Rasmussen, Peder – Skovballe, Skellerup, hans hustru Sidsel Rasmusdatter 24.4.1824, III 91, 93, -L
Rasmussen, Rasmus – Frørup Mark, barn, 1.3.1827, IV 116 (moderen pigen Karen Hansdatter)
Rasmussen, Rasmus – Frørup, husmand, hans enke Gjertrud Nielsdatter 28.6.1828, IV 228
Rasmussen, Rasmus – Kastel, Herrested Sogn, ungkarl 29.9.1826, IV 86, 90, 93, 179, -L
Rasmussen, Rasmus – Revsvindinge, husmand, hans enke Karen Christophersdatter 2.3.1827, IV 116
Rasmussen, Rasmus – Ullerslev Mark, gaardmand og hustru Kirsten Nielsdatter 7.10.1819, II 81, 85, 95
Rasmussen, Søren – Kissendrup, Flødstrup Sogn, gaardmand, 28.11.1816, I 111, gift med Anne Marie Madsdatter 30.9.1813, I 56
Rasmussen, Søren – Revsvindinge, barn, 3.9.1824, III 118
Rasmussen, Thomas – Saaderup, ungkarl, 1.4.1820, II 95, -L
Rasmussen, unge Hans – Aarslev, gaardmand, (muligvis 17.6.1821, II 163), hans hustru Anne Hansdatter 4.3.1812, I 17, 72
Rippor, Anders Hansen - Stuppedrupgaarden, Søllinge Sogn, gaardmand, hans enke Anne Hansdatter 28.4.1821, II 153
Rolsted, Mariane – Skalkendrup, 22.5.1823, III 9, 18, -L, enke efter præsten Johannes Peter Conradt, i Langaa
Ruberg, Henrik Christian – Kullerup, grenader, 16.11.1821, II 182, 195, 260, gift med Maren Jørgensdatter
Rudolph, … - Frørup, vejopsigtsfører, hans hustru Anne Hansen, jordemoder, 30.6.1828, IV 228
Rudolph, Johan Conradt Christoffer von – løjtnant i Nyborg, hans enke Sabine Elisabeth død i Frørup, forplejningscontrakt med stedsønnen Carl Frederik von Rudolph 18.12.1817, I 124
Rønnow, Catrine Margrete – Søllinge, 2.8.1821, II 171, III 86, enke efter pastor Jacob Christian Fischer Marstrand, i Ryslinge
Salomonsen, Christen – Bovense, gaardmand, hans hustru Anne Pedersdatter 12.3.1823, II 279, 281, III 16 (gift 1 gaardmand Hans Christensen)
Scheel, Jørgen – Hellerup, greve, 10.1.1825, III 149, 157, IV 10, 52
Schilling, Johan Frederik – Saaderup, husmand og væver, fallitbo 24.4.1819, II 51, 52, 74, gift med Kirstine Larsdatter 18.4.1822, II 211, 216
Schillingsdatter, Anne Marie – Saaderup, Skellerup, barn, 5.2.1827, IV 112 (moderen Maren Hansdatter)
Schiøtt, Edel Catrine – Kullerup, 12.9.1811, I 3, enke efter … Lemke
Schiøtt, Philip Andersen – Rejstrup, Avnslev, husmand, hans enke Sara Margrete Herlufsdatter Møller 8.5.1827, IV 141
Schou, … - Sophienberg, hans enke Karen Holck 22.9.1820, II 121
Schou, Rasmus Pedersen – Frørup, aftægtsmand, 29.12.1825, IV 50
Schouboe, Andreas – Faaborg, klokker og skolelærer, 13.3.1827, IV 123, gift med Sophie Lovise Schouboe i Vindinge
Severinsdatter, Kirsten – Revsvindinge, vanvittig almisselem, 26.6.1825, III 191
Simonsdatter, Karen – Saaderup, Kullerup Sogn, 17.2.1827, IV 115, 159, 160, gift med gaardmand Peder Larsen 24.12.1826, IV 104 (gift 1 Dorthe Hansdatter)
Simonsen, Hans – Revsvindinge, barn, 28.10.1828, IV 265
Simonsen, Peder – Faaborg, hans fraseparerede hustru Margrethe Bente født Holm, i Revsvindinge, 22.6.1818, II 22 (gift 1 Haastrup)
Skov, Rasmus Pedersen - Frørup, aftægtsmand, 29.12.1825, IV 50
Skrædder, Christen Meyer – Eskildstrup, husmand, hans hustru Anne Margrethe Frederiksdatter 17.12.1822, II 263, 269
Smed, Andreas Poulsen – Revsvindinge, husmand, 24.2.1828, IV 185
Smed, Erik Olsen – Flødstrup, aftægtsmand, 14.1.1824, III 61, 65, 71, 92, -L, gift med Mette Pedersdatter
Smed, Hans Hansen – Saaderup, 18.6.1819, II 55, 75, gift med Maren Andersdatter
Smed, Hans Jacobsen – Søllinge, aftægtsmand, 19.3.1825, III 175, gift med …
Smed, Jens Rasmussen – Kragelund, hans enke Anne Andersdatter 3.9.1822, II 241, 242
Smed, Jochum Hansen – Avnslev, indsidder, 7.5.1828, IV 203, gift med Anne Knudsdatter
Smed, Niels Eriksen - Ellinge Mark, død 1815, 6.6.1817, I 130, II 138, gift med Maren Hansdatter 14.5.1822, II 217, 235
Smed, Niels Mortensen - Ullerslev, hans hustru Karen Larsdatter 1.4.1823, II 288, III 5, 27, -L
Smed, Ole Johansen – Skellerup, hans hustru Anne Kirstine Knudsdatter 12.3.1823, II 279, 282, 283, -L
Snedker, Hans Andersen – Ravnholt, indsidder, 12.8.1818, II 24, gift med …
Steen, Lars (Kb.) – Øksendrup, skolelærer, hans enke Anne Marie Nielsdatter (Kb.), Dyrehaven ved Nyborg, 28.4.1823, III 6, 31
Stephansdatter, Karen – Bovense, enke, 20.12.1822, II 263, 272, 277, III 58, 124, IV 11, -L, gift 1 husmand Hans Rasmussen, gift 2 husmand Hans Mathisen
Stephansdatter, Maren – Herrested, barn, 6.8.1826, IV 81
Stephansen, Bendix – Villumstrup, aftægtsgaardmand, 7.1.1820, II 88
Stephansen, Peder – Herrested, aftægtsgaardmand, 9.1.1828, IV 177
Stephansen, Peder – Herrested, aftægtsmand, hans hustru Maren Larsdatter 28.11.1827, IV 174
Stephensen, Hans – Bekstrup, Ellinge Sogn, barn, 12.4.1828, IV 197
Stub, Iver Henriksen – Revsvindinge, maler, 28.1.1817, I 116, 118, 123, 134, II 58, 128, 169, III 123, 125, 130, 138, 147, 156, 172, 173
Suhr, Niels Rudolph – Rudkøbing, provst, hans enke Lovise Friborg, død i Søllinge, skifte 7.6.1824, III 103, 112
Sveis, Johan Carl – Avnslev, indsidder og skrædder, hans hustru Anne Hansdatter 21.8.1826, IV 83
Svendsdatter, Ida Sophie Charlotte – Eskildstrup, 1.7.1821, II 165, enke efter aftægtsmand Lars Jacobsen
Søllert, Niels – Ørbæk, hans enke Anne Nielsdatter 30.1.1823, II 270
Sørensdatter (Kb.), Johanne – Søllinge, 14.4.1821, II 153, enke efter gaardmand Peder Andersen
Sørensdatter, Anne Dorthea – Nordenhuse, barn, 5.4.1828, 195
Sørensdatter, Anne Marie – Ellinge Mark, barn, 11.2.1828, IV 180
Sørensdatter, Karen – Juelskov, Kullerup Sogn, barn, 23.5.1827, IV 144
Sørensdatter, Kirsten – Kullerup, barn, 12.12.1822, II 263, 267 (moderen pigen Anne Marie Rasmusdatter)
Sørensdatter, Kirsten – Saaderup Mark, barn, 25.8.1825, IV 22
Sørensdatter, Kristine – Ellinge, 23.12.1820, II 135, -L, enke efter husmand Rasmus Jespersen (gift 1 …)
Sørensdatter, Maren – Kirstinebjerg paa Aarslev Mark, 13.1.1828, IV 179, gift med husmand lille Rasmus Hansen
Sørensdatter, Maren – Villumstrup, Herrested, aftægtskone, 3.8.1821, II 173
Sørensdatter, Margrethe – Revsvindinge, 13.9.1820, II 121, 160, enke efter gaardmand Hans Pedersen
Sørensdatter, Marie – Skellerup, 15.11.1813, I 56, gift med gaardmand Hans Nielsen (gift 2 Anne Sophie Olsdatter 28.1.1818, II 9, 11, -L, gift 3 Else Mortensdatter)
Sørensdatter, Mette – Ørbæk, 20.11.1822, II 261, 267, -L, gift med indsidder Hans Jensen
Sørensdatter, Mette Margrete – Grønne Mølle, Skellerup Sogn, 11.11.1827, IV 171, 175, 240, -L, gift med møller Hans Hansen 11.11.1827, IV 171, 175, 240, -L
Sørensen, Anders – Frørup, hans enke Kirsten Andersdatter 25.5.1826, IV 74
Sørensen, Anders – Skellerup, indsidder, hans hustru Rebekke Jørgensdatter 18.10.1825, IV 36
Sørensen, Christen – Kullerup, aftægtsmand, hans hustru Maren Jørgensdatter 23.2.1826, IV 58, 60
Sørensen, Hans – Dyrehaven, barn, 3.6.1821, II 160
Sørensen, Jacob – Frørup, degn, 31.12.1827, IV 175, 181, 265, gift 1 …, gift 2 Christiane Bang
Sørensen, Jens – Kissendrup, aftægtsmand, 24.8.1828, IV 243, 250, -L, gift med Maren Erichsdatter
Sørensen, Jens – Kullerup, gaardmand, 27.9.1823, III 47, 57, gift med …
Sørensen, Jens – Taarup, husmand, hans hustru Inger Nielsdatter 21.11.1824, III 131, 145, -L
Sørensen, Jørgen – paa Juelskov, Kullerup Sogn, barn, 16.9.1827, IV 167 (moderen pigen Maren Larsdatter)
Sørensen, Kei – Saaderup, Kullerup, ungkarl, 12.10.1811, I 4, -L
Sørensen, Knud – Ellested, barn, 31.7.1822, II 231, 233
Sørensen, Knud – Skellerup Sogn, husmand, 23.7.1821, II 169
Sørensen, Lars Senius – Saaderup Mark, seminarist, ungkarl, 26.5.1822, II 220, -L
Sørensen, Mads – Paarup, barn, 2.10.1824, III 123
Sørensen, Mads – Skellerup, aftægtshusmand, 13.9.1826, IV 84, gift med …
Sørensen, Marie Elisabeth – Saaderup Mark, jordemoder, 1.11.1824, III 127, 152, -L, gift med Ole Sørensen
Sørensen, Mikkel – Sentved, aftægtsmand, død i Æble, 15.1.1820, II 88, gift med Johanne Nielsdatter 24.12.1818, II 42
Sørensen, Niels – Paarup, barn, 26.9.1823, III 47
Sørensen, Ole – Ellinge, barn, 19.1.1829, IV 275
Sørensen, Peder – Revsvindinge, husmand, 20.12.1827, IV 175, -L
Sørensen, Rasmus – Lynskovgaarden, Ellinge Sogn, aftægtsmand 3.12.1827, IV 175, -L, gift med …
Sørensen, Rasmus – Nordenhuse, barn, 11.5.1828, IV 206
Sørensen, Rasmus – Skovballe, ungkarl, 18 aar, 31.10.1824, III 127, 131, -L
Sørensen, Willads – Herrested Mark, husmand, hans hustru Anne Nielsdatter 29.12.1818, II 42, 50
Thomasdatter, Anne – Ellinge, 9.7.1828, IV 231, enke efter husmand Niels Christensen
Thomasdatter, Anne – Ullerslev, barn, 27.11.1823, III 54
Thomasdatter, Grethe – Havndrup, Hellerup, almisselem, 17.5.1826, IV 71, Kbg. Anne Margrethe Pedersdatter
Thomasdatter, Karen Marie – Ullerslev, barn, 16.12.1822, II 263
Thomasen, Lars – Vindinge, aftægtsmand, hans hustru Anne Elisabeth Andersdatter 3.2.1823, II 270, 288
Thomasen, Niels – Skellerup, gaardmand, 2.7.1817, I 133, II 9, gift med Lisbeth Sørensdatter
Thomasen, Ole – Saaderup, Kullerup, husmand, 8.3.1825, III 174, 177, 192, IV 23, 26, gift 1 Anne Catrine Jørgensdatter, gift 2 Johanne Pedersdatter
Thomasen, Peder – Maare, aftægtsmand, 18.12.1828, IV 271, gift med Maren Ottesdatter
Thomasen, Rasmus – Skovballe, aftægtsgaardmand, 2.6.1827, IV 147
Thygesen, Mads – Havndrup, indsidder, hans hustru Johanne Nielsdatter 27.5.1825, III 185, 193, IV 1
Thygesen, Poul – Nordenhuse, husmand, hans hustru Margrete Jacobsdatter 21.4.1825, III 182
Traulsen, Jørgen – Højrup Mark, boelsmand, 16.10.1827, IV 171, gift med Appellone Rasmusdatter
Tønnesen, Frederik – Eskildstrup, Søllinge, almisselem, 28.4.1828, IV 203, gift med Marie Catrine Nielsdatter 16.10.1826, IV 92
Væver, Frederik Kønningsen – Lysemose, Bovense, husmand, hans hustru Sophie Jensdatter 31.3.1828, IV 191, 196, -L
Væver, Hans Jensen – Avnslev, indsidder, 15.5.1828, IV 209, 224, -L, gift med Marie Rasmusdatter
Væver, Hans Pedersen – Søllinge, husmand, hans hustru Else Jørgensdatter 16.6.1828, IV 220, 231, 247
Væver, Hans Pedersen – Ørbæk, almisselem, 31.1.1826, IV 56
Væver, Jens Christophersen – Ullerslev Mark, husmand, hans hustru Anne Marie Andersdatter 7.5.1827, IV 140, 141
Væver, Johan Carl Sveis – Avnslev, indsidder, hans hustru Anne Hansdatter 21.8.1826, IV 83
Væver, Marcus Nielsen – Kissendrup Mark, husmand, hans hustru Karen Hansdatter 17.1.1822, II 195
Wandel, Marie Dorthea – Ullerslev, 27.9.1823, III 47, 66, enke efter auditør Wederkinck
Weinholdt,  … - hans enke Margrethe Rasmussen i Nyborg, 25.3.1825, III 179, IV 96
Werth, Ernst Christopher Gynther Scharff von – Ullerslev, vejopsigtsfører, fattiglem, 22.1.1827, IV 111, gift med …
Willumsen, Jens – Skellerup, husmand, 17.12.1819, II 62, gift med …
Worm, … - orgelbygger, hans enke Anne Catrine Knutzen, død i Flødstrup 10.2.1827, IV 112
Worm, Edvard – Flødstrup, barn, 5.9.1821, II 176 (pastor Worms barn)
Worm, Lene – Flødstrup, barn, 9.5.1822, II 216, 267
Aagesen, Gunild Hedevig – af Kerteminde, jomfru, død i Dyrehaven, Nyborg, 20.2.1825, III 172, 175, -L
Aagaard, Peder – København, spækhøker, hans enke Anne Margrethe Møller i Eskildstrup 18.2.1823, II 271, III 1, 31