Lunde-Skam herreder 1798-1826

Afskrift af register til skifteprotokol
Lunde-Skam herreder 1798-1826
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid  www.virgo-fyn.dk

Bestillingsmåde og forkortelser
Hvis der efter år og dato kun anføres et tal (f.eks. 18.7.1823, 148), henvises der til siden i
1) LUNDE-SKAM-SKOVBY HERREDER, registreringsprotokol for LUNDE-SKAM 1800-1826, obs. der henvises også med forkortelsen L.S. til denne protokol
O.S.L.S. og et tal, se siden,
2) LUNDE-SKAM-SKOVBY HERREDER, skifteprotokol 1798-1823
L.S.S. I eller II samt et tal, se siden
3) LUNDE-SKAM-SKOVBY HERREDER, skifterepartitionsprotokoller I 181-1815, II 1815-1823, obs. der henvises også til disse 2 protokoller med forkortelsen S.L.S. I eller II

Andersdatter, Anna – Bedeslev, aftægtskone, 18.7.1823, 148, enke efter Hans Hansen død 1815 (Kb.)
Andersdatter, Kirsten – Bedeslev, 28.6.1822, 133, enke efter Hans Hansen sk. 6.11.1801
Andersdatter, Sophia Amalie – Stige By, 4.8.1810, 88, O.S.L.S. 386, 406, 432, LSS 18, -L, gift 1 styrmand Christen Madsen død 1771, gift 2 skipper Peder Anderskov sk. 24.2.1786, død 1785, gift 3 værtshusholder Niels Pedersen Fischer
Andersen, Christen – Lykkehuset paa Lumby Mark, 6.12.1804, 22, O.S.L.S. 191, gift med Anne Margrethe Hansdatter
Andersen, Claus – Mosebrohuset ved Norup, hans hustru Maren Knudsdatter 9.7.1803, 8
Andersen, Hans – Agernæs, hospitalslem, 7.7.1825, 170, enke efter Ane Nielsdatter død 24.6.1816 (Kb.)
Andersen, Hans – Emmelev Mark, hans hustru Kirstine Erichsdatter 20.7.1825, 172
Andersen, Jens – Stige, skipper, hans hustru Maren Jeppesdatter 30.8.1804, 13, O.S.L.S. 189, 210 (gift 1 skipper Erich Jensen død 9.3.1798, Kb.)
Andersen, Jens – Have By, tømmersvend, hans hustru Anna Rasmusdatter 16.8.1810, 90, O.S.L.S. 387, 404
Andersen, Knud (K. A. Schousboe) – indsidder død 2.11.1823, hans enke indsidderske Johanne Jørgensdatter, Lumby Mark, 18.7.1825, 172
Andersen, Mads – Hasmark, begr. 1.5.1793 (Kb.), hans enke Pernille Jacobsdatter død 1803, ultimo Marts, 9
Andersen, Morten – Otterup, 9.6.1816, 106, L.S.S. II 40, gift med Bodil Rasmusdatter (gift 1 Anders Jeppesen)
Andersen, Peder – Agernæs, død 1813 (Kb.), hans enke Kirsten Madsdatter 10.3.1820, 127
Andersdatter, Peder – Otterup, 23.12.1822, 144b, enke efter Anne Marie Jeppesdatter død 1812 (Kb.)
Andersen, Poul – Anderup, Lumby Sogn, 20.1.1806, 39, O.S.L.S. 253, enke efter Else Jørgensdatter død 1797 (Kb.), (gift 1 Erich Nielsen)
Andersen, Rasmus – Lumby, aftægtsmand, hans hustru Maren Hansdatter 18.7.1825, 171
Anderskov, Henrich – Stige, 17.7.1816, 107, L.S.S. II 23 og 322 (skifteprot. 1813-1818)
Anderskov, Peder – Stige By, død 1785, sk. 24.2.1786, hans enke Sophie Amalie Andersdatter 4.8.1810, O.S.L.S.  386, 406, 432, -L, L.S.S. repartitsb… I 18 (gift 1 styrmand Christen Madsen død 1771, gift 3 værtshusholder Niels Pedersen Fischer)
Bendsen, Anders – Hjadstrup By og Sogn, hans hustru Ester Pedersdatter 19.8.1809, 82, O.S.L.S. 357
Bierum, Aneke – Næraa Præstegaard, ugift pige, 19.1.1805, 23, O.S.L.S. 191, -L (datter af farver Bierum og Marie Engel, Sønder Farup)
Blomme, Andreas – Blommestedet, Ubberud, hans enke Marie Jacobsdatter (Jensdatter), i Allese 1.12.1823, 152 (gift 2 Rasmus Pedersen)
Bradeland, Niels Larsen – Lunde By og Sogn, død 1801, hans enke indsidderske Karen Larsdatter 25.9.1803, 10, O.S.L.S. 149
Brandt, Marie Charlotte – Stige, ugift pige, 31.3.1807, 44, O.S.L.S. 293, 308, 324, -L (moder Anna Margrethe Brandt 6.6.1805, O.S.L.S. 232, enke efter tobaksfabr. … Brandt)
Christensdatter, Anne – Slevstrup By, Ugerslev Sogn, 29.11.1805, 36, O.S.L.S. 249, gift 1 Christen Hansen død 1782 (Kb.), gift 2 Ole Jørgensen 2.8.1807, L.S. 47, O.S.L.S. 326
Christensdatter, Anna Margrethe – Bederslev, død 25.8.1824, 19.11.1824, 162, gift 1 Hans Hansen død 1781 (Kb.), gift 2 Niels Jørgensen
Christensdatter, Maren – Stige By, 19.6.1823, 146, enke efter skipper Hans Jensen død 1799 (Kb.), gift 2 Morten Larsen Rohde
Christensen, Hans – Ørreslev By, Otterup Sogn, død 1800 (Kb.), hans enke Dorthea Hjerresdatter 13.1.1806, 38, O.S.L.S. 242, 260
Christensen, Lars – Tørresø, ugift indsidder, 7.7.1825, 169, -L (moder Appelone Steffensdatter enke efter Christen Larsen)
Christensen, Niels – Bedeslev, almisselem, 19.11.1824, 161, gift 1 Mette Pedersdatter, gift 2 Maren Jørgensdatter død 1800, skiftep. Kørup III 125 her Mette Rasmusdatter ligeså tælling 1787, oo3 Anne Cathrine Rasmusdatter
Christiansdatter, Mette Kirstine – Krogsbølle, 29.5.1822, 134, gift med Mads Rasmussen
Clemensen, Jeppe – Tørresø By, tømrersvend, hans enke Anne Hansdatter 7.7.1805, 24, O.S.L.S. 252, 259 (gift 2 tømrermand Anders Jensen)
Clemmensen, Jørgen – Stige, ugift sømand, 24.6.1824, 159, -L (moder Margrethe Jørgensdatter, enke efter Clemmen Rasmussen)
Dyreborg, Rasmus Rasmussen – Stige død i Nantes, 20.11.1809, 84, O.S.L.S. 373, 405, 431, L.S.S. I 17, gift med Kirsten Andersdatter
Erichsdatter, Kirstine – Emmelev Mark, 20.7.1825, 172, gift med Hans Andersen
Erichsen, Hans – Nørre Næraa, indsidder, 1.8.1825, 176, -L, gift med Anne Hansdatter, + reciprokt testamente
Erichsen, Peder – Klusetgaard, Lumby Sogn, 6.4.1822, 138, L.S.S. II 201, gift med Karen Rasmusdatter
Fischer, Niels Pedersen – Stige By, værtshusholder, hans hustru Sophie Amalia Andersdatter 4.8.1810, 88, O.S.L.S. 386, 406, -L (gift 1 styrmand Christen Madsen død 1771, gift 2 skipper Peder Anderskov død 1785, skifte 24.2.1786)
Fischer, Søren – Lumby, skolelærer og organist, 27.3.1823, 145, L.S.S. II 230, gift 1 Maria Cathrine Duenskjold, gift 2 Anne Marie Christensdatter
Hansdatter, Anne – Tørresø By, 7.7.1805, 24, O.S.L.S. 252, 259, gift 1 tømmersvend Jeppe Clemensen, gift 2 tømrersvend Anders Jensen
Hansdatter, Anna – Langkildestedet, Lumby Sogn, 13.8.1807, 51, O.S.L.S. 294, gift med Jens Sigvardsen
Hansdatter, Appolone – Have By, Lumby Sogn, ugift indsidderske, 21.5.1804, 12, O.S.L.S. 171, -L
Hansdatter, Appolone – Emmelev, 27.8.1807, 49, gift 1 Knud Olsen (under Harritlsevgaard, død 1782), gift 2 Niels Hansen
Hansdatter, Karen – Bedeslev, 7.7.1825, 169, enke efter Jørgen Jacobsen
Hansdatter, Karen Marie – Have, 30.4.1823, 146, gift med møllebygger Anders Hansen
Hansdatter, Kirsten – Højrup, 26.3.1801, 4, -L
Hansdatter, Kirsten – Bedeslev, 28.6.1822, 133, enke efter Hans Hansen sk. 6.11.1801
Hansdatter, Kirsten – og mand Niels Madsen i Lumby, i anledning af ægteskabets ophævelse 11.3.1824, 157
Hansdatter, Maren – Lumby, 18.7.1825, 171, gift med aftægtsmand Rasmus Andersen
Hansdatter, Maren – Allese By, 4.5.1826, 185, gift med Hans Nielsen
Hansdatter, Margrethe – Otterup, aftægtskone, 4.9.1824, 160, enke efter Knud Hansen død 24.6.1814 (Kb.)
Hansdatter, Mette Sophie – Egense, 30D, 29.7.1814, 95, L.S.S. I 242, O.S. 84, -L, gift med Anders Henrichsen (forældre Hans Christensen og Maren Jensdatter, i Vellinge)
Hansen, Christen – Slevstrup By, Ugerslev Sogn, død 1782 (Kb.), hans enke Anne Christensdatter 29.11.1805, 36, O.S.L.S. 249 (gift 2 Ole Jørgensen 2.8.1807, L.S. 47, O.S.L.S. 326)
Hansen, Frantz – Pugholmshuset, hans hustru Anne Jensdatter 27.6.1814, 96, L.S.S. I 250,-L, + reciprokt testamente
Hansen, Hans – Bedeslev, sk. 6.11.1801, hans enke Kirsten Hansdatter (Andersdatter) 28.6.1822, 133
Hansen, Hans – Østrup, gift med Anne Margrethe Olesdatter 19.9.1822, 135, L.S.S. II 198
Hansen, Hans – død 15.6.1815 (Kb.), hans enke Anna Andersdatter, Bedeslev, 18.7.1823, 148
Holev, Hans Hansen – Anderup, hans hustru Karen Pedersdatter 31.8.1824, 164
Hansen, Hans – Bedeslev, død 1781 (Kb.), hans enke Anne Margrethe Christensdatter 19.11.1824, 162 (gift 2 Niels Jørgensen)
Hansen, Hans – Krogsbølle, hans hustru Margrethe Pedersdatter 7.7.1825, 169, uskiftet bo
Hansen, Hjerre – Ørreslev, 2.1.1823, 142, L.S.S. II 248, gift med Anne Marie Jeppesdatter
Hansen, Knud – død 1773 (Kbg.), hans enke indsidderske Apelone Nielsdatter i Grindløse, 23.12.1802, 7
Hansen, Knud – Tørresø, indsidder, hans hustru Anne Nielsdatter 16.1.1822, 133, L.S.S. II 178
Hansen, Knud – Otterup, død 24.6.1814 (Kbg.), hans enke aftægtskone Margrethe Hansdatter 4.9.1824, 160
Hansen, Knud – Emmelev, 10.6.1825, 168, gift med Mette Hansdatter
Hansen, Lars – Kappendrup, 18.7.1823, 147, L.S.S. II 223, gift med Karen Rasmusdatter
Hansen, Lars – Melby, hans hustru Maren Jeppesdatter 22.11.1824, 163
Hansen, Lars – Sidslevmarken (Særslevmarken), Anderup, 10.12.1825, 181, gift med Appelone Marie Poulsdatter
Hansen, Niels – Emmelev, hans hustru Appolone Hansdatter 27.8.1807, 49, O.S.L.S. 293 (gift 1 Knud Olsen under Harrtislevgaard, død 1782)
Hansen, Ole – Hasmark, 6.9.1824, 160, gift med Gjertrud Nielsdatter
Hansen, Peder – Lumby Torp, hans hustru Kirsten Jørgensdatter 20.5.1809, 79, O.S.L.S. 334
Hansen, Søren – Lumby, 18.1.1826, 180, gift med Marie Larsdatter
Henrichsen, Anders – Egense, hans hustru Mette Sophie Hansdatter 30D, 29.7.1814, 95, L.S.S. I 242, O.S. 84, -L (forældre Hans Christensen og Maren Jensdatter i Vollerup)
Henrichsen, Hans – Gyndstrup, 2.12.1825, 176, gift med Kirsten Andersdatter
Hjerresdatter, Dorthea – Ørreslev By, Otterup Sogn, 13.1.1806, 38, O.S.L.S. 242, 260, enke efter Hans Christensen død 1800 (Kbg.)
Holev, Hans Hansen – Anderup, hans hustru Karen Pedersdatter 31.8.1824, 154
Ibsen, Ole – Emmelev, 29.4.1818, 125, L.S.S. II 85, gift med Maren Andersdatter
Ibsen, Peder – Rorslev, aftægtsmand, død 13.4.1822 (Kbg.), 28.6.1822, 134, hans enke Johanne Jørgensdatter 7.7.1825, 169
Jacobsdatter (Jensdatter), Ane Marie – Allese, 1.12.1823, 152, gift 1 Andreas Blomme, gift 2 Rasmus Pedersen
Jacobsdatter, Pernille – Hasmark, ultimo marts 1803, 9, enke efter Mads Andersen begr. 1.5.1793 (Kbg.)
Jacobsen, Hans – Bedeslev, hans enke Maren Jørgensdatter 17.9.1820, 127
Jacobsen, Jørgen – Bedeslev, hans enke Karen Hansdatter 7.7.1825, 169
Jensdatter, Anne – Pugholmshuset, 27.6.1814, 96, L.S.S. I 250, -L, gift med Frantz Hansen, + reciprokt testamente
Jensdatter, Anne – Gyndstrup, 19.11.1824, 162, enke efter Jesper Mortensen
Jensdatter (Jacobsdatter), Ane Marie – Allese, 1.12.1823, 152, gift 1 Andreas Blomme død i Ubberud 1815, gift 2 Rasmus Pedersen
Jensdatter, Ellen – Skamby, ugift indsidderske, 3.4.1803, 8, O.S.L.S. 142, -L (moder Walborg Pedersdatter, enke efter Jens Hansen)
Jensen, Anders – Tørresø By, tømrersvend, hans enke Anne Hansdatter 7.7.1805, 24, O.S.L.S. 252, 259 (gift 1 tømrersvend Jeppe Clemensen)
Jensen, Anders – Ringe, hans enke Kirsten Rasmusdatter 28.6.1822, 134
Jensen, Erich – Stige, død 9.3.1798 (Kbg.), hans enke Maren Jeppesdatter 30.8.1804, 13, O.S.L.S. 189, 210 (gift 2 skipper Jens Andersen)
Jensen, Hans – Stige By, skipper, død 1799 (Kbg.), hans enke Maren Christensdatter 19.6.1822, 146 (gift 2 Morten Larsen Rohde)
Jensen, Lars – Rorslev, Nørre Næraa, 19.11.1824, ?, enke efter Maren Olesdatter død 1793
Jensen, Niels – Gerskov, 26.5.1801, 5 (reg. 12.12.1800), gift med Anna Cathrine Andersdatter
Jeppesdatter, Maren – Stige, 30.8.1804, 13, O.S.L.S. 189, 210, gift 1 skipper Erich Jensen død 9.3.1798 (Kbg.), gift 2 skipper Jens Andersen
Jeppesdatter, Maren – Melby, 22.11.1824, 163, gift med Lars Hansen
Jeppesen, Christen – Stige, død 30.4.1815, hans enke Maren Pedersdatter 19.12.1825, 177, -L
Jeppesen, Mads – Karenhusene, hospitalslem, 11.10.1822, 141
Jocumsen, Jørgen – Højrup By og Sogn, 26.11.1807, O.S.L.S. 303, hans hustru Karen Rasmusdatter 11.2.1804, 11, O.S.L.S. 180
Johansen, Knud – Lumby, 15.1.1824, 155, uskiftet bo, gift med Karen Jacobsdatter
Juul, O. Sehestedt – Nislevgaard, kammerherre, rekv. 15.9.1818, 110, hans enke comtesse Sophie Hedvig Rantzau død 30.8.1818
Jørgensdatter, Gjertrud – Øster Lunde, aftægtskone, 4.9.1824, 160, gift 1 Mads Larsen død 1798, gift 2 Hans Nielsen død 1802
Jørgensdatter, Johanne – Rorslev, 7.7.1825, 169, enke efter Peder Ibsen død 13.4.1822 (Kbg.)
Jørgensdatter, Johanne – Lumby Mark, indsidderske 18.7.1825, 172, enke efter indsidder Knud Andersen Schousboe død 2.11.1823 (Kbg.)
Jørgensdatter, Kirsten – Lumby Torp, 20.5.1809, 79, O.S.L.S. 334, gift med Peder Hansen
Jørgensdatter, Maren – Bedeslev, 17.9.1820, 127, enke efter Hans Jacobsen
Jørgensen, Hans – Allese, ugift tjenestekarl, 30.8.1824, 159, -L
Jørgensen, Johan Jesper – snedkermester i Odense sk. 18.8.1801, hans enke Anne Rasmusdatter, Agernæs, 28.6.1822, 132, -L
Jørgensen, Jørgen – Tørresø, død 22.6.1818, hans enke Magdalene Knudsdatter 19.11.1824, 161
Jørgensen, Lars – Have By, Lumby Sogn, skipper og værtshusholder i Stige, 6.12.1807, 59, O.S.L.S. 299, 348, -L, enke efter Mette Jensdatter
Jørgensen, Niels – Bedeslev, hans hustru Anne Margrethe Christensdatter 19.11.1824, 162, (gift 1 Hans Hansen død 1781 Kbg.)
Jørgensen, Ole – Slevstrup By, Ugerslev Sogn, 2.8.1807, 47, O.S.L.S. 326, hans hustru Anne Christensdatter 29.11.1805, 36, O.S.L.S. 249 (gift 1 Christen Hansen død 1782 Kbg.)
Jørgensen, Rasmus – Rorslev, indsidder, 2.12.1825, 177, enke efter Maren Rasmusdatter død 29.1.1821
Jørgensen, Rasmus – Stige, 13.12.1825, 182, gift med Sidsel Gregersdatter
Kjeldskou, Marie Abigael – Lumby Præstegaard, justitsraadinde, 24.5.1815, 100, 103, S.L.S. II 20, enke efter rektor H. Chr. Saxtorph, Roskilde
Klemme, Lars Hendrich – Blaaholmgaarden, Otterup Sogn, købmand, reg. pga opbud 19.6.1821, 128
Knudsdatter, Gythe Cathrina – Øster Egense By, Norup Sogn, 22.2.1807, 42, O.S.L.S. 266, gift med Jørgen Knudsen
Knudsdatter, Magdalene – Tørresø, 19.11.1824, 161, enke efter Jørgen Jørgensen død 22.6.1818
Knudsdatter, Maren – Mosebrohuset ved Norup, 9.7.1803, 8, gift med Claus Andersen
Knudsdatter, Mette – Fremmelev, ugift pige, 3.10.1801, 7, -L
Knudsen, Anders – Otterup Mark, 11.8.1823, 149, gift med Anne Marie Pedersdatter
Knudsen, Anders – Tørresø, 7.7.1825, 170, enke efter Marie Rasmusdatter død 10.2.1815 (Kbg.)
Knudsen, Anders – Baardesø, ladefoged, 7.7.1825, 170, -L
Knudsen, Hans – Ørreslev By, Otterup Sogn, sk. 4.8.1772, hans enke Mette Rasmusdatter 16.2.1806, 40, O.S.L.S. 242 (gift 2 Jens Rasmussen 2.4.1810, O.S.L.S. 376)
Knudsen, Hans – Emmelev, hans hustru Lucie Charlotte Madsdatter rekv. 20.4.1822, 131, -L (fader Mads Ditlevsen af Fremmelev)
Knudsen, Jørgen – Øster Egense By, Norup Sogn, hans hustru Gythe Cathrine Knudsdatter 22.2.1807, 42, O.S.L.S. 266
Knudsen, Jørgen – Ørreslev, 26.11.1825, 185, uskiftet bo, gift med Anne Cathrine Madsdatter
Knudsen, Knud – Næraa, pastor emeritus, 1.9.1822, 135, gift med Anne Kirstine Evald
Kørbitz, Johan Christopher Gothard v. – Anderupgaard, kammerherre og oberst, registrerings forretning for at faa ordnet dennes pengesager 9.11.1805, enkemand, 1.12.1807, 53, 68, O.S.L.S. 345, -L
Larsdatter, Dorthe – Brandsby, 1.10.1800, 2, gift med Niels Larsen
Larsdatter, Karen – Lunde By og Sogn, indsidderske, 25.9.1803, 10, O.S.L.S. 149, enke efter Niels Larsen Bradeland død 1801
Larsdatter, Karen – Stevstrup, Ugerslev, ugift pige, 15.6.1822, 142, L.S.S. II 212, -L (datter af Lars Christensen sk. 19.11.1819 og Maren Madsdatter sk. 3.3.1820)
Larsen, Anders – Skamby, degn og skolelærer 23.7.1825, 174, gift med Christiane Ebbesdatter
Larsen, Christopher – Enghavehuset, 11.2.1825, 167, gift med Sidsel Kirstine Andersdatter
Larsen, Hans – Vellinge, aftægtsmand, død 17.3.1824, 19.11.1824, 162, enke efter Anne Marie Knudsdatter død 1809 (Kbg.)
Larsen, Jesper – Kjøbenhavn, ugift skipper død 13.2.1810, 86 i Have, O.S.L.S. 405, 433, L.S.S. 15, -L (moder Gjertrud Jespersdatter, enke efter Lars …)
Larsen, Jørgen – Slevstrup By, 20.9.1808, 78, O.S.L.S. 320, gift med Maren Rasmusdatter
Larsen, Lars – Sletten Højrup, barn, 5 aar, 1.8.1801, 6, -L (moder Karen Hansdatter, enke efter Lars Madsen sk. 1.11.1796, gift 2 Jens Hansen)
Larsen, Mads – død 1798, hans enke Gertrud Jørgensdatter, Øster Lunde, 4.9.1824, 160 (gift 2 Hans Nielsen død 1802)
Larsen, Niels – Brandsby, hans hustru Dorthe Larsdatter 1.10.1800, 2
Larsen, Niels – Hasmark, indsidder, ?.3.1803, 10, enke efter Karen Larsdatter død 1792 (Kbg.)
Larsen, Niels – Øster Egense, Norup Sogn, 4.3.1826, 183, gift 1 Karen Christensdatter død 1800, gift 2 Karen Jensdatter
Larsen, Peder – Askeby, 22.9.1814, 99, L.S.S. I 273, gift med Marie Henrichsdatter
Larsen, Rasmus – Egense, 8.7.1816, 105, gift 1 …, gift 2 Maren Andersdatter
Lassen, Anne – Christiansminde, ugift, 2.5.1812, 91, O.S.L.S. 435, L.S.S. I 10, -L
Madsdatter, Ellen – Tanggaard, Have, 5.6.1810, 87, O.S.L.S. 381, gift med Anders Pedersen 16.12.1815, L.S. 101, S.L.S. II 10
Madsdatter, Kirsten – Agernæs, 10.3.1820, 127, enke efter Peder Andersen død 1813 (Kbg.)
Madsdatter, Lucie Charlotte – Emmelev, rekv. 20.4.1822, 131, -L, gift med Hans Knudsen (fader Mads Ditlevsen af Fremmelev)
Madsen, Anders – Ejlby, 29.1.1814, 93, gift med Karen Jørgensdatter
Madsen, Christen – Stige, styrmand, død 1771, hans enke Sophia Amalie Andersdatter 4.8.1810, 88, O.S.L.S. 386, 406, 432, -L (gift 2 skipper Peder Anderskov død 1785, sk. 24.2.1786, gift 3 værtshusholder Niels Pedersen Fischer)
Madsen, Niels – Lumby, 2.9.1814, 97, L.S.S. I 271, gift med Anna Jespersdatter
Madsen, Niels – Dagstrup, aftægtsmand, hans hustru Maren Sørensdatter 18.7.1823, 148
Madsen, Niels – og hustru Kirsten Hansdatter, Lumby, i anledning af ægteskabets ophævelse 11.3.1824, 157
Michaelsen, Carl Friderich – Christiansminde, Østrup, forpagter, fallitbobehandling 27.3.1818, 109, L.S.S. II 73
Mortensen, Jesper – Gyndstrup, hans enke Anne Jensdatter 19.11.1824, 162
Møller, Anna Marie – Lumby, ugift, 2.3.1823, 144, -L
Møller, Jørgen Rasmussen – Stige By, 18.7.1825, 170, enke efter Appelone Jeppesdatter død 11.4.1816
Nielsdatter, Anne – Tørresø, 16.1.1822, 133, L.S.S. II 178, gift med indsidder Knud Hansen
Nielsdatter, Apelone – Grindløse, indsidderske, 23.12.1802, 7, enke efter Knud Hansen død 1773 (Kbg.)
Nielsdatter, Birgitte Kirstine – Stige, ugift pige, 8.11.1825, 177, -L (moder Inger Marie Hansdatter, enke efter Niels Nielsen bev. 22.4.1811, O.S.L.S. 412, gift 2 Anders Andersen)
Nielsdatter, Karen – Vester Egense, 9.9.1809, 81, O.S.L.S. 371, 395, 396, og ægtefælle Rasmus Pedersen død 24.8.1809
Nielsdatter, Kirsten – Østrupgaard Hospital, Østrup, 4.4.1801, 5, -L
Nielsen, Hans – død 1802, hans enke Gertrud Jørgensdatter, Øster Lunde, 4.9.1824, 160 (gift 1 Mads Larsen død 1798)
Nielsen, Hans – Allese By, hans hustru Maren Hansdatter 4.5.1826, 185
Nielsen, Jørgen – Tørresø, indsidder, 21.8.1825, 176, gift med Birthe Kirstine Hansdatter
Nielsen, Knud – Otterup, aftægtsmand, 4.9.1824, 159, enke efter …
Nielsen, Simon – Lumby, 28.10.1823, 150, gift med Anne Kirstine Jørgensdatter
Nielsen, Søren – Norup, hans hustru Maren Simonsdatter 10.6.1825, 168
Nyegaard, Seneca – Stige By, skipper, samfrændeskifte 30.11.1796, hans enke Anne Cathrine Rostrup 10.8.1810, 90, O.S.L.S. 386
Olesdatter, Anne – Gerskov, 27.5.1816, 105, L.S.S. II 37, gift med Hans Pedersen (gift 1 Anne Marie Erichsdatter)
Olesdatter, Anne Margrethe – Østrup, 19.9.1822, 135, L.S.S. II 98, gift med Hans Hansen
Olsen, Christen – Beldringe By, 28.10.1823, 150, gift 1 Ellen Jensdatter død 1802 (Kbg.), gift 2 Marie Madsdatter
Olsen, Jeppe – Emmelev, 29.4.1818, 125, L.S.S. II 85, gift med Mette Kirstine Hansdatter
Olsen, Knud – Emmelev, under Harritslevgaard, død 1782, hans enke Appolone Hansdatter 27.8.1807, 47, O.S.L.S. 293 (gift 2 Niels Hansen)
Olsen, Rasmus – Egense By, Norup Sogn, 18.10.1822, 141, gift med Kirsten Andersdatter
Ottesdatter, Anne – Grindløse, 24.6.1800, 2, enke efter Niels …
Pauli, Johan Ludvig – Gyndstrup, degn og skolelærer 9.11.1823, 156, 162, gift med Anselline Zeuthen
Pedersdatter, Anne – Ørreslev, 24.5.1826, 184, gift med Hans Sørensen
Pedersdatter, Ester – Hjadstrup By og Sogn, 19.8.1809, 82, O.S.L.S. 357, gift med Anders Bendsen
Pedersdatter, Gertrud – Grindløse, 14.2.1801, 3, -L
Pedersdatter, Karen – Anderup, 31.8.1824, 164, gift med Hans Hansen Holev
Pedersdatter, Maren – Stige, 19.12.1825, 177, -L, enke efter Christen Jeppesen død 30.4.1815
Pedersdatter, Margrethe - Krogsbølle, 7.7.1825, 169, uskiftet bo, gift med Hans Hansen
Tanggaard, Anders Pedersen - Have, 16.12.1815, L.S. 101, L.S.S. II 10, hans hustru Ellen Madsdatter 5.6.1810, 87, O.S.L.S. 381
Pedersen, Anders - Stige By, ugift skipper, 11.10.1822, 139, -L (moder Abigael Jensdatter enke efter Peder Andersen 3.4.1807, O.S.L.S. 270)
Pedersen, Anders - Hasmark, 3.5.1806, O.S.L.S. 256, gift med aftægtskone Karen Rasmusdatter 6.9.1824, 160
Pedersen, Hans - Gerskov, gift 1 Anne Marie Erichsdatter, gift 2 Anne Olesdatter 27.5.1816, 105, L.S.S. II 37
Pedersen, Niels - Tørresø, 7.7.1825, 170, gift med Marie Pedersdatter
Pedersen, Rasmus - Vester Egense, 24.8.1809, 81, O.S.L.S. 371, 395, 396, og hustru Karen Nielsdatter død 9.9.1809
Pedersen, Rasmus - Allese, hans hustru Maren Jacobsdatter (Jensdatter) (gift 1 Andreas Blomme 1.12.1823, 152)
Pedersen, Rasmus - Otterup Mark, hans hustru Anne Rasmusdatter 6.4.1825, 166
Petersdorff, Alexander v. - greve, 5.1.1813, 93, enke efter Birthe Juel 20.11.1810, O.S.L.S. 405
Praëm, Edvard Røring - provst, præst til Odense Sct. Hans død 3.9.1813, 124, vurdering af gaard i Allese
Rantzau, Sophie Hedvig - comtesse, enke efter kammerherre O. Sehestedt Juul til Nislevgaard m.m. 30.8.1818, 110
Rasmusdatter, Anna - Have By, 16.8.1810, 90, O.S.L.S. 387, 404, 432, L.S.S. 21, gift med tømmermand Jens Andersen
Rasmusdatter, Anne - Agernæs, 28.6.1822, 132, -L, enke efter snedkermster i Odense Johan Jesper Jørgensen sk. 18.8.1801
Rasmusdatter, Anne - Lunde, ugift tjenestepige, 1.12.1823, 154, +L
Rasmusdatter, Anne - Otterup Mark, 6.4.1825, 166, gift med Rasmus Pedersen
Rasmusdatter, Karen - Højrup By og Sogn, 11.2.1804, 11, O.S.L.S. 180, gift med Jørgen Jocumsen 26.11.1807, O.S.L.S. 303
Rasmusdatter, Karen - Hasmark, aftægtskone, 6.9.1824, 160, enke efter Anders Pedersen 3.5.1806, O.S.L.S. 256
Rasmusdatter, Kirsten - Ringe, 28.6.1822, 134, enke efter Anders Jensen
Rasmusdatter, Mette - Ørreslev By, Otterup Sogn, 16.2.1806, 40, O.S.L.S. 242, gift 1 Hans Knudsen sk. 4.8.1772, gift 2 Jens Rasmussen 2.4.1810, O.S.L.S. 376
Rasmussen, Anders - Hessum, 20.7.1825, 174, gift med Anne Cathrine Simonsdatter
Rasmussen, Christen - Lumby, 8.12.1825, 178, gift med Anne Marie Pedersdatter
Rasmussen, Jens - Jersore, 13.11.1804, 21, O.S.L.S. 189, gift 1 Anne Elisabeth Jensdatter død 1777 (Kbg.), gift 2 Kirstine Hansdatter
Rasmussen, Jens - Ørreslev By, Otterup Sogn, 2.4.1810, O.S.L.S. 376, hans hustru Mette Rasmusdatter 16.2.1806, 40 O.S.L.S.  242 (gift 1 Hans Knudsen sk. 4.8.1772)
Rasmussen, Knud - Otterup By og Sogn, aftægtsmand 4.9.1803, 10, -L, enke efter ...
Rasmussen, Lars - Lumby, 19.11.1824, 165, gift med Gjertrud Kirstine Knudsdatter
Rasmussen, Mads - Krogsbølle, hans hustru Mette Kirstine Christiansdatter 29.5.1822, 134
Rasmussen, Mads - Anderup, 15.1.1824, 154, gift med Karen Hansdatter
Rasmussen, Peder - Tørresø, indsidder, 4.6.1822, 133, enke efter Anne Hansdatter død 1807 (Kbg.)
Rostrup, Anne Cathrine - Stige By, 10.8.1810, 90, O.S.L.S. 386, enke efter skipper Seneca Nyegaard, samfrændeskifte 30.11.1796
Rohde, Morten Larsen - Stige By, hans enke Maren Christensdatter 19.6.1822, 146 (gift 1 skipper Hans Jensen død 1799 (Kbg.))
Roepstorff, Kirstine Elisabeth v. - Einsidelsborg, ugift, 4.2.1822, 130, -L
Saxtorph, Marie Abigael f. Kjeldskou - Lumby Præstegaard, justitsraadinde, 24.5.1815, 100, 103, L.S.S. II 20, enke efter rektor H. C. Saxtorph i Roskilde
Schousboe, Knud Andersen - Lumby Mark, død 2.11.1823, 15.1.1824, 155, hans enke Johanne Jørgensdatter, Lumby Mark, 18.7.1825, 172
Sigvardsen, Jens - Lumby Torp, hans hustru Anna Hansdatter 13.8.1807, 51, O.S.L.S. 294
Simonsdatter, Maren - Norup, 10.6.1825, 168, gift med Søren Nielsen
Stephansen, Rasmus - Allese, ungkarl, 11.10.1822, 140, -L
Stephansen, Rasmus - Stige, 24.6.1824, 158, -L, gift med Anne Thøgersdatter (fader Stephan Hansen Tanggaard)
Sørensdatter, Maren - Dagstrup, 18.7.1823, 148, gift med aftægtsmand Niels Madsen
Sørensen, Hans - Ørreslev, hans hustru Anne Pedersdatter 24.5.1826, 184
Tanggaard, Anders Pedersen - Have, 16.12.1815, 101, L.S.S. II 10, gift 1 Ellen Madsdatter 5.6.1816, L.S. 57, O.S.L.S. 381, gift 2 Maren Nielsdatter
Tanggaard, Stephan Hansen - Stige, 30.11.1824, 163, enke efter 1 Marie Rasmusdatter død 1802, 2 Ane Marie Jørgensdatter død 25.6.1813