Baag herred 1809-1824

Afskrift af register til skifteprotokol
Baag herred 1809-1824
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Abitz, Erik – Skydebjerg, husmand, hans hustru Christiane Bøilund, 16.4.1814, I 266, 267, -L
Adamsdatter, Anne – Nellemose, barn, 18.8.1821, II 222
Adamsdatter, Dorthea – Strandby, enke, 7.4.1818, II 39, 63, gift 1 Niels …, gift 2 Peder Christophersen Moes 12.4.1815
Adamsen, Hans – Skovhuse, Orte Sogn, indsidder, hans hustru Kirsten Madsdatter 11.12.1809, i 27
Andersdatter, Anne – Barløse Taarup, 4.2.1821, II 195, 202, enke efter gaardmand Peder Pedersen
Andersdatter, Anne – Frøbjerg Mark, 7.7.1817, II 12, 23, -L, gift med husmand Peder Sørensen
Andersdatter, Anne – Gummerup Mark, 21.3.1814, I 260, 298, gift 1 Søren …, gift 2 indsidder Niels Larsen
Andersdatter, Anne – Holevadgaarden, pige, 3.5.1813, I 213, 224, 248, -L
Andersdatter, Anne – Højsteenshuset, Flemløse Sogn, 5.5.1816, I 338, 353, -L, gift med husmand Hans Hansen
Andersdatter, Anne – Melby, 7.4.1820, II 119, 151, gift med husmand Peder Larsen
Andersdatter, Anne – Orte Skovhuse, pige, 15.12.1820, II 172, 196, -L
Andersdatter, Anne – Saltofte, 17.1.1822, II 244, gift med gaardmand Jørgen Sørensen
Andersdatter, Anne – Søllested, 19.4.1822, II 256, 288, -L, gift med husmand Niels Pedersen
Andersdatter, Anne – Søllested, 7.5.1824, II 391, 406, gift med husmand Peder Pedersen Gramberg
Andersdatter, Anne – Vedtofte, barn, 10.2.1824, II 383
Andersdatter, Anne – Ørsted, pige, 17.10.1817, II 27, 29, -L
Andersdatter, Anne Catharine – Ebberup, 18.2.1817, I 360, gift 1 Rasmus …, gift 2 gaardmand Anders Rasmussen 24.1.1811, I 64, 66
Andersdatter, Anne Catrine – Flemløse, 24.1.1821, II 195, 196, gift med aftægtsmand Mads Pedersen
Andersdatter, Anne Kirstine – Glamsbjerg, 20.8.1813, I 221, 318, gift med indsidder, soldat Mads Andersen
Andersdatter, Anne Margrethe – Skydebjerg, 1.9.1814, I 281, 302, -L, enke efter husmand Peder Markussen
Andersdatter, Anne Marie – Ladegaard, 7.4.1813, I 210, enke efter Mogens Poulsen
Andersdatter, Anne Marie – Orte Skovhuse, 30.7.1812, I 168, 182, 189, enke efter Mads …
Andersdatter, Anne Marie – Strærup, barn, 16.1.1822, II 244, 264
Andersdatter, Birthe – Holte, 12.2.1822, II 247, 273, gift med husmand Hans Sørensen
Andersdatter, Birthe – Skydebjerg, 29.5.1822, II 265, 291, gift med aftægtshusmand Peder Christoffersen 15.8.1822, II 280, 291
Andersdatter, Dorthe – Blangstrup, Turup, 1.5.1821, II 212, 236, enke efter …
Andersdatter, Dorthe – Bleghuset ved Assens, 1.2.1810, I 40, 44, gift med selvejerhusmand Hans Poulsen 14.4.1817, II 2, 5 (gift 2 Pedernille Pedersdatter), afdøde har udenfor ægteskabet en søn Jørgen Hansen 24 aar, foruden børn i ægteskabet
Andersdatter, Dorthe – Frøbjerg Mark, 22.4.1820, II 122, 161, 162, gift med boelsmand Peder Hansen
Andersdatter, Dorthe – Glamsbjerg, pige, 2.11.1821, II 227, -L
Andersdatter, Dorthe – Strandby, barn, 4.8.1823, II 350
Andersdatter, Else Catrine – Lykkenborgstedet paa Næs, Sandager Sogn, indsidderske, 22.5.1814, I 272, 328, 340, enke efter snedker Carsten … paa Brahesborg
Andersdatter, Gjertrud – Byskovhuset, Turup Mark, barn, 18.12.1809, I 32
Andersdatter, Gjertrud – Strærup, Dreslette Sogn, 10.4.1824, II 388, -L, gift med husmand Rasmus Pedersen (oo Petronelle Hansdatter 30.11.1823, II 364, 380, -L)
Andersdatter, Gjertrud – Turup, 14.4.1819, II 81, 102, gift med aftægtshusmand Johan Frederik Hansen
Andersdatter, Gjertrud (Kb.) – Turup, 14.2.1818, II 37, 48, gift med aftægtshusmand Anders Pedersen
Andersdatter, Johanne – Frøbjerg, Orte Sogn, 28.11.1811, I 94, 109, 158, 215, -L, gift med gaardmand Niels Nielsen
Andersdatter, Johanne – Melby, 19.2.1817, II 1, 18, gift med aftægtsgaardmand Hendrich Andersen
Andersdatter, Johanne – Skovkrogen, Dreslette Sogn, 17.9.1821, II 222, enke efter Morten Sørensen
Andersdatter, Johanne – Søllested, 17.9.1812, I 168, 173, -L, gift med husmand Jens Nielsen (gift 1 …)
Andersdatter, Karen - Holte, Køng Sogn, aftægtskone, 23.2.1824, II 385, 398, gift med aftægtsmand Hans Pedersen Schiøtte
Andersdatter, Karen – Haarby, 8.4.1815, I 308, gift 1 …, gift 2 aftægtsmand Eskild Jacobsen 27.3.1816, I 337, 349
Andersdatter, Karen - Nellemose, Haarby Sogn, 14.7.1824, II 407 og fol 24 i næste protocol, gift med aftægtsmand Jens Terkildsen, afstaaelse 9.8.1814, I 277
Andersdatter, Karen – Nellemose, og ægtefælle gaardmand Jens Terkelsen, skifte i levende live 9.8.1814, I 277
Andersdatter, Karen – Snave, 7.2.1814, I 251, 258, enke efter gaardmand Anders Hansen Boe
Andersdatter, Karen - Ørsted Højbjerg, aftægtskone, 23.3.1821, II 203, 206, enke efter gaardmand Anders ...
Andersdatter, Karen Marie - Køng Højrup, barn, 20.2.1824, II 385
Andersdatter, Kirsten - Skydebjerg, 28.5.1817, II 7, 14, gift 1 Peder Træskomand i Voldtofte, gift 2 husmand Christen Johansen
Andersdatter, Kirsten - Skydebjerg, 6.9.1814, I 281, 293, -L, gift med boelsmand Jens Jørgensen
Andersdatter, Kirsten - Søllested Mark, 13.1.1822, II 244, 251, gift 1 Jens ..., gift 2 boelsmand Hans Nielsen
Andersdatter, Kirsten Marie - Ørsbjerg, barn, 14.5.1821, II 212
Andersdatter, Maren - Dreslette, barn, 30.4.1824, II 389
Andersdatter, Maren - Kerte, 23.5.1812, I 158, 205, 228, 240, gift med gaardmand Niels Nielsen
Andersdatter, Maren - Køng Højrup, 26.10.1820, II 160, 195, gift med gaardmand Anders Hansen 30.12.1809, I 38
Andersdatter, Maren - Køng, 11.10.1821, II 223, 229, enke efter Lars Bondemand
Andersdatter, Maren - Melby, 8.5.1811, I 69, enke efter gaardmand Anders Pedersen
Andersdatter, Maren - Sø Søby, 7.11.1813, I 239, 296, enke efter Niels ...
Andersdatter, Margrethe - Akkerup, 17.10.1822, II 303, 313, gift 1 Hans ..., gift 2 aftægtsmand Johan Nielsen
Andersdatter, Marie - Melby, barn, 21.1.1824, II 381, 388, ubtlg. af arvelod efter faderen husmand og væver Anders Andersen da moderen Anne Marie Andersdatter, gifter sig med husmand Lars Andresen
Andersdatter, Marie - Søllested, barn, 5.7.1821, II 218
Andersdatter, Sidsel - Køng, 4.6.1819, II 84, 86, gift med gaardmand Mads Andersen 13.8.1817, II 19
Andersdatter, Sidsel - Køng, barn, 1.9.1823, II 355
Andersen, Anders - Dreslette, boelsmand og smed, 25.6.1813, I 217, 220, 249, gift med Anne Catrine Hansdatter
Andersen, Anders - Dreslette, dreng, 6.11.1820, II 162, 172
Andersen, Anders - Karup, Holevad, gaardmand hans enke Karen Larsdatter 13.8.1814, I 279
Andersen, Anders - Melby, væver og husmand 5.6.1822, III 270, 278, 284, 381, 385, gift med Anne Marie Andersdatter (gift 2 husmand Lars Andresen)
Andersen, Anders - Saltofte, husmand, 6.7.1821, II 218, 230, gift med Karen Terkildsdatter 17.12.1819, II 98
Andersen, Anders - Ørsbjerg, tjenestekarl, 19.3.1817, II 1, 16, -L
Andersen, Anne – Ebberup, indsidderske, pige, 9.12.1820, II 171, -L
Andersen, Christian - Højenstenstedet, Melby Mark, barn 27.4.1822, II 256, 295
Andersen, Christopher - Køng Højrup, ungkarl, 23.4.1821, II 211, 228, 229, -L
Andersen, Claus - Blangstrup, Ringe Sogn, hans fraskilte kone Kirsten Jensdatter, Turup, 9.6.1822, II 275, 294, 300
Andersen, Find - Turup, hans hustru Mette Kirstine Pedersdatter 3.3.1824, II 385, 400
Andersen, Gorm - Højgaarden, Ørsbjerg, ungkarl, 6.2.1813, I 202, 213, 214, -L
Andersen, Hans - Bekagerhus, Holevad, bødker, hans moder Karen Hansdatter 9.1.1817, I 359, II 22, enke efter Anders ...
Andersen, Hans - Køng, dreng, 30.3.1815, I 306
Andersen, Hans - Køng, husmand, hans enke Karen Mikkelsdatter 27.12.1822, II 319
Andersen, Hans - Køng, ungkarl, 1.6.1809, I 4, 16, 19, 33, 38, 43, 123, 125, -L
Andersen, Hans - Lundager, almisselem, hans hustru Christiane Hansdatter 16.3.1824, II 387
Andersen, Hans - Melbyhuset, Kærum Sogn, 15.12.1812, I 185, 193, gift med Johanne Mortensdatter
Andersen, Hans - Nellemose, gaardmand, hans hustru Kirsten Rasmusdatter 31.8.1817, II 25
Andersen, Hans - Saltofte, husmand, 14.5.1809, I 1, gift med Maren Larsdatter
Andersen, Hans - Strandby, boelsmand hans hustru Kirsten Hansdatter 15.3.1820, II 117, 148, 149
Andersen, Hans - Sønderby, ungkarl, 21.3.1818, II 38, 57, -L
Andersen, Hans Jørgensen - Ørsbjerg Mølle, møller, hans hustru Karen Davidsdatter 30.10.1813, I 239, 242, -L
Andersen, Hendrich - Ebberup, aftægtshusmand, hans enke Kirsten Henrichsdatter 24.2.1817, II 1, 17
Andersen, Hendrich - Melby, aftægtsgaardmand, hans hustru Johanne Andersdatter 19.2.1817, II 1, 18
Andersen, Henrik - Bukkerup, ungkarl, 18.4.1820, II 121, 122, -L
Andersen, Jens - Nellemose, barn, 4.7.1821, II 217
Andersen, Jeppe - Nellemose, aftægtshusmand, 29.1.1816, I 332, 348
Andersen, Jesper - Skydebjerg, indsidder, hans hustru Karen Rasmusdatter 8.9.1822, II 291, 313
Andersen, Jørgen - Jerpe, gaardmand, hans enke Anne Frederikke Pedersdatter, død i Lundager, 3.1.1818, II 33, 41
Andersen, Jørgen - Køng, husmand, hans enke Anne Nielsdatter 17.6.1815, I 310, 321
Andersen, Jørgen - Køng, indsidder, almisselem, 21.5.1823, II 342
Andersen, Jørgen - Strandby, gaardmand, hans hustru Anne Marie Jeppesdatter 6.7.1823, II 345, 350, -L
Andersen, Lars - Barløse, aftægtsgaardmand, hans hustru Kirsten Hansdatter 14.1.1816, I 331, 336 (gift 1 gaardmand Niels Andersen)
Andersen, Lars - Helnæs, husmand, 4.1.1811, I 63, gift med Maren Larsdatter 19.12.1814, I 292
Andersen, Lars - Høed, aftægtsmand, hans hustru Karen Hansdatter 13.3.1817, II 1, 17
Andersen, Lars - Nellemose, husmand, 1.12.1818, II 66, 73, gift med Karen Nielsdatter 4.2.1818, II 37, 43
Andersen, Lars - Sønderby, aftægtsmand, 10.7.1816, I 339, 351, gift med ...
Andersen, Lars - Ørsted, husmand, 28.1.1816, I 332
Andersen, Lars Christian - Ladegaard, gaardmand, hans hustru Johanne Cathrine Nielsdatter 7.11.1818, II 62, 83, -L
Andersen, Mads - Bukkerup, gaardmand, 13.7.1819, II 86, gift med ...
Andersen, Mads - Glamsbjerg, soldat, indsidder, hans hustru Anne Kirstine Andersdatter 20.8.1813, I 221, 318
Andersen, Mads - Haarby, hans enke Maren Hansdatter 20.4.1815, I 308, 322
Andersen, Mads - Køng, gaardmand, 13.8.1817, II 19, gift med Sidsel Andersdatter 4.6.1819, II 84, 86
Andersen, Mads - Nellemose, aftægtsmand, 5.5.1814, I 272, 294
Andersen, Mads - Nellemose, barn, 30.6.1821, II 217
Andersen, Mads - Ørsted, Højbjerg, gaardmand, hans moder Karen Andersdatter 23.3.1821, II 203, 206, enke efter Anders ...
Andersen, Morten - Skydebjerg, gaardmand, hans hustru Anne Clausdatter 17.10.1822, II 303, 332
Andersen, Niels - Aborre, Gamtofte, gaardmand, hans hustru Maren Hansdatter 3.9.1813, I 222, 223
Andersen, Niels - Barløse, gaardmand, hans enke Kirsten Hansdatter 14.1.1816, I 331, 336 (gift 2 aftægtsmand Lars Andersen)
Andersen, Niels - Haarby, boelsmand, hans enke Karen Nielsdatter 2.3.1820, II 114, 146
Andersen, Niels - Orte Skovhuse, barn, 21.12.1820, II 172
Andersen, Peder - Brahesholm, ladefoged, 29.11.1819, II 92, -L
Andersen, Peder - Frøbjerg, Orte Sogn, 16.6.1822, II 276, 315, gift med Maren Marcusdatter
Andersen, Peder - Gummerup, husmand, 1.5.1816, I 338, 339, -L, gift med Maren Hansdatter
Andersen, Peder - Kaslund, barn, 10.1.1821, II 186, 205
Andersen, Peder - Møllehuse, husmand, 12.6.1819, II 84, 109, gift med Karen Margrethe ...
Andersen, Peder - Skydebjerg, smed, hans enke Dorthe Hansdatter 9.5.1822, II 256, 274
Andersen, Peder - Søholm (opholdsted ukendt), arve tildeling 27.12.1809, I 33
Andersen, Peder - Søllested, sognefoged og gaardmand, 11.6.1817, II 11, 25, gift med Sidsel Findsdatter
Andersen, Rasmus - Bobjerg, Køng Sogn, husmand, 30.9.1823, II 357, 364, 366, gift med Anne Christensdatter
Andersen, Rasmus - Glamsbjerg, aftægtsgaardmand, 21.4.1824, II 389, 401
Andersen, Rasmus - Sarup, selvejerhusmand, 12.4.1810, I 50, gift med Birte Jørgensdatter 29.4.1823, II 341, 373
Andersen, Rasmus - Voldtofte, husmand, soldat, 8.3.1814, I 290, 314, gift med Maren Madsdatter
Andersen, Steffen - Skydebjerg Taarup, gaardmand, hans hustru Anne Catrine Pedersdatter 22.3.1812, I 148, 152 (gift 1 Hans Ibsen, gift 2 Mads Jørgensen)
Andersen, Søren - Skydebjerg, husmand, hans hustru Karen Knudsdatter 27.6.1820, II 124, 171, 172, 174
Andersen, Thomas - Barløse, husmand, 7.1.1812, I 114, gift med Anne Katrine Clausdatter
Andersen, Thomas - Dærup, indsidder, 14.2.1820, II 113, 153, -L, gift med Maren Madsdatter
Andreasen, Anders - Flemløse, barn, 29.3.1821, II 206
Andreasen, Johan - Turup, husmand, sadelmager, hans enke Karen Hansdatter 6.3.1816, I 332, 335
Andreasen, Lars Rasmus - Turup, tjenestedreng, 15.4.1820, II 121
Andreasen, Lorentz - Fladmosehus, Køng Mark, husmand, hans hustru Anne Margrete Hansdatter 22.9.1823, II 356, 365, 367
Andreasen, Ole - Flemløse, dreng 9 aar, 8.2.1821, II 195
Andreasen, Peder - Skydebjerg, husmand, hans enke Anne Gregersdatter 23.5.1812, I 158, 184, 188
Anthonsen, Johannes - Ørsted, tjenestekarl, 1.12.1819, II 92, 98, -L
Arensbech, Peder Mathias - Tanderup, præst, 26.2.1811, I 67, 87, gift med Gertrud Godsche
Asmussen, Hans - Fladmose, barn, 22.12.1820, II 173 (moderen pigen Kirstine Lorentzdatter)
Bagge (Bagger), ... - Møllerknappe, Kerte, kammerraadinde Juliane Diderica Gierlev 8.1.1812, I 114, 121, 141, 147, 154, 186, enke efter kammerraad Bagge (Bagger) [Hans, se jurister side 73] (gift 1 ...)
Baller, Jørgen Nielsen - Ladegaards Mark, Orte Sogn, husmand hans hustru Anne Marie Knudsdatter 17.4.1818, II 44, 45
Baltzersdatter, Maren - Turup, pige, 11.7.1809, I 11, -L
Bang, Ellen Kirstine Jensdatter - Gamtofte, 26.1.1822, II 244, 265, enke efter Hans ...
Bang, Lars Jensen - Dreslette, selvejergaardmand, 25.5.1811, I 74, 75, gift med Maren Pedersdatter
Bech, ... - hans enke Anne Olsdatter, Søllested, 5.6.1812, I 158, 192, -L
Beck, Hans Simon - Nyfæste, Kerte Sogn, 14.8.1817, II 19, 24, 33, 64, -L
Beck, Niels Larsen - Egemosedamshuset, Søllested Sogn, husmand, 10.12.1814, I 292, 303, gift med Catrine Christensdatter (gift 2 ...)
Beck, Niels Rasmussen - Strandby, boelsmand, hans hustru Birthe Hansdatter 30.6.1821, II 217, 224
Beck, Rasmus Madsen - Skovkrogen, Dreslette, selvejerhusmand 7.12.1809, I 23, gift med Kirsten Pedersdatter
Bendtsdatter, Karen Kirstine - Skydebjerg, barn, 18.8.1821, II 222
Bendtsen, Hans - Skydebjerg, barn, 15.8.1821, II 222
Berentsen, Jes - Ørsted, aftægtsgaardmand, 3.11.1815, I 319, 320
Bertelsen, Jørgen - Sønderby, husmand, hans enke Anne Madsdatter død i Torøhuse, Kærum, 20.6.1817, II 12
Bertelsen, Peder - Søllested, husmand, 23.5.1818, II 47, 77, gift 1 Karen Jensdatter 11.6.1814, I 274, 295, gift 2 Maren Andersdatter
Biestel (?), Maren - Flemløse, 23.3.1813, I 209, 250, enke efter Juul ...
Bildthugger, Rasmus - Gummerup, husmand, 23.2.1815, I 302, 356, -L gift med Benedicte Elisabeth ... (gift 2 Niels Pedersen Schmiit)
Boe, Anders Hansen - Snave, gaardmand, hans enke Karen Andersdatter 7.2.1814, I 251, 258
Boeman, Niels Hansen - Sønderby, gaardmand, hans enke Maren Jørgensdatter 29.4.1818, II 44, 76
Boemann, Anders Hansen – Sønderby, aftægtsgaardmand, 28.11.1818, II 66
Bomann, Niels Hansen – Sønderby, gaardmand, hans enke Maren Jørgensdatter 29.4.1818, II 44, 76
Bondemand, Lars – Køng, hans enke Maren Andersdatter 11.10.1821, II 223, 229
Bondemand, Mette Nielsdatter – Gummerup, pige, indsidderske 5.6.1812, I 158, 189 (efterlod sig en uægte søn Hans Peter, faderen Hans Rasmussen af Bærholm)
Bondemand (Bondemann), Niels Andersen – Gummerup, gaardmand, 14.12.1809, I 28
Bondosdatter, Anne Catrine – Barløse, 16.2.1815, I 302, 314, gift med husmand Jacob Larsen Bødker
Bondosdatter, Maren – Frøbjerg, 1.6.1817, II 9, 13, gift 1 Jens …, gift 2 boelsmand Lars Mikkelsen 26.5.1817, II 6, 13
Brock, … - Akovgaarde, kammerraad, landvæsenskommissær, hans hustru Mette Margrethe Evaldsen 27.2.1824, II 385
Bul, Anders Pedersen – Køng Højrup, gaardmand, hans hustru Maren Larsdatter 8.11.1818, II 62, 69
Busch, Karen Actoni – Møllerknappe, Kerte Sogn, jomfru, 23.8.1810, I 57, 96, 126, -L
Bærholm, Peder – hans enke Christine Elisabeth Hansdatter, Bærholm, Køng, 11.5.1813, I 213, 242
Bødker, Hans Larsen – Vesemose, Haarby Sogn, husmand, hans hustru Karen Jensdatter 13.1.1824, II 380, 383
Bødker, Jacob Larsen – Barløse, husmand, hans hustru Anne Marie Bondosdatter 16.2.1815, I 302, 314
Bødker, Lars Mathiesen – Sarup, Haarby Sogn, afstaaelse 2.3.1813, I 206, gift med Kirsten Nielsdatter 30.10.1819, II 91, 146
Bøilund, Christiane – Skydebjerg, 16.4.1814, I 266, 267, -L, gift med husmand Erik Abitz
Calmer, Gustav – Køng Mølle, aftægtsmand, 25.2.1815, I 302, 323, gift med …
Carstensdatter, Karen – Flemløse, 10.3.1820, II 115, gift med husmand Jens Poulsen
Carstensen, Niels – Skydebjerg, husmand, hans hustru Kirsten Mathiasdatter 30.11.1815, I 320, 326
Christensdatter, Anne – Flemløse, 17.6.1811, I 75, 91, 99, -.L, enke efter gaardmand Mads Madsen
Christensdatter, Anne – Køng, barn, 5.3.1821, II 200
Christensdatter, Anne – Saltofte, pige, 21.3.1822, II 255, 267, 271, -L
Christensdatter, Anne – Strandhavehuset, Dreslette Sogn, 7.1.1819, II 79, 80, gift med husmand Anders Pedersen (gift 1 …)
Christensdatter, Dorthe – Haarby, 6.3.1822, II 254, 295, 303, gift med indsidder Niels Larsen
Christensdatter, Johanne Catrine – Smeirup, barn, 11.4.1821, II 209
Christensdatter, Karen – Ebberup, 28.1.1816, I 332, -L, gift med husmand Mads Hansen
Christensdatter, Karen – Flemløse, 12.11.1819, II 91, gift med husmand Ditlev Ditlevsen
Christensdatter, Karen – Helnæs, 12.5.1818, II 44, enke efter gaardmand Rasmus Eriksen
Christensdatter, Karen – Søllested, 20.3.1823, II 334, 376, 377, gift med indsidder Christian Hansen
Christensdatter, Karen – Turup, 27.1.1818, II 37, 47, 67, gift med gaardmand Rasmus Hansen 10.1.1811, I 64
Christensdatter, Kirsten – ved Puge Mølle, Barløse, indsidderske, 29.1.1817, I 360, gift med Mads Clausen i Bæringe, Barløse, 20.11.1816, I 347
Christensdatter, Maren – Bukkerup, pige, 13 aar, 2.8.1820, II 145
Christensdatter, Maren – Bæring, 3.11.1816, I 343, 353, -L, gift med aftægtshusmand Anton Simonsen
Christensdatter, Maren – Holte Mark, aftægtskone, 10.6.1816, I 339, 355, -L, gift med aftægtshusmand Christen Pedersen (gift 1 …)
Christensdatter, Maren – Løgismose Skov, Haarby, 8.4.1822, II 255, 259, gift med husmand Lars Hansen
Christensdatter, Maren – Mullerød Mark, Dreslette, 22.2.1823, II 328, 339, gift med husmand Hans Hansen Strue (Drud)
Christensdatter, Maren – Turup, almisselem, 5.5.1819, II 83
Christensdatter, Margrethe – Smeirup, Holevad, enke, 24.1.1822, II 244, 264, gift 1 Hans …, gift 2 gaardmand Bertel Hansen 30.7.1821, II 221, 236
Christensdatter, Mette – Helnæs, 18.10.1814, I 284, enke efter gaardmand Mads Rasmussen
Christensdatter, Mette – Smeirup, 29.3.1819, II 81, 101, -L, gift med indsidder Peder Steffensen
Christensdatter, Petronelle – Skydebjerg, barn, 15.10.1822, II 303
Christensdatter, Sophie – Orte, død i Eilstrup, 19.1.1824, II 381, enke efter …
Christensen, Anders – Augustenborg, Orte Sogn, aftægtsmand 18.12.1811, I 97, gift med Anne Marie Pedersdatter
Christensen, Anders – Kerte, natmand, 18.8.1821, II 222
Christensen, Anders – Køng, barn, 21.5.1822, II 263
Christensen, Christen – Frøbjerg Mark, husmand, 2.10.1816, I 342, 345, gift med Anne Kirstine Madsdatter
Christensen, Christen – Nellemose, Haarby, gaardmand, afstaaelse 21.2.1812, I 134, skifte 5.1.1819, II 79, 88, gift med Kirsten Sørensdatter 30.1.1824, II 382, 398
Christensen, Frantz – Nordby, husmand, hans hustru Johanne Pedersdatter 1.3.1823, II 329, 348, 349
Christensen, Hans – Gamtofte, aftægtsmand, hans hustru Anne Pedersdatter 9.4.1823, II 338, 355
Christensen, Hans – Helnæs, aftægtsmand, 2.7.1815, I 312
Christensen, Hans – Haarby, ungkarl, 12.5.1818, II 44, 63, -L
Christensen, Hans – Sønderby, husmand, hans enke Birthe Hansdatter 10.2.1813, I 202, 204
Christensen, Jens – Faverskov, dreng 9 aar, 9.2.1821, II 195
Christensen, Jens – Søllested Mark, barn, 25.6.1822, II 276
Christensen, Jørgen – Strandby, indsidder, almisselem, 25.2.1822, II 253
Christensen, Knud – Ørsbjerg Hestehave, dreng, 26.2.1815, I 302, 320
Christensen, Lars – Nyfæste, Kerte Sogn, 21.5.1820, II 124, 163, 164, gift med Dorthe Hansdatter
Christensen, Mads – Mullerød, Dreslette Sogn, skrædder og husmand, hans hustru Kirsten Jørgensdatter, 7.2.1817, I 360
Christensen, Mads – Strandby, Haarby, gaardmand, hans enke Maren Madsdatter 19.2.1818, II 38, 50 (gift 1 …)
Christensen, Morten – Køng, husmand, 21.12.1820, II 173, 200, 201, gift med Kirstine Madsdatter
Christensen, Ole – Brunshuse, Dreslette Sogn, boelsmand, hans hustru Johanne Larsdatter 23.6.1819, II 86, 110
Christensen, Peder – Barløse, almisselem, 27.3.1823, II 335
Christensen, Rasmus – Gummerup, husmand, hans hustru Maren Sørensdatter 2.8.1813, I 220, 221, -L
Christensen, Rasmus – Møllerknappe, Kerte Sogn, almisselem, 6.6.1815, I 309
Christensen, Rasmus – Ore, husmand, 26.12.1823, II 371, 378, gift med Margrethe Jørgensdatter, 29.3.1819, II 81, 105
Christensen, Søren – Ørsted, husmand, 21.10.1819, II 91, 98, 99, -L, gift med Johanne Andersdatter
Christensen, Thomas – Tommerup Sogn, husmand, død 1801, 24.7.1811, I 79, gift med Anne Clausdatter, nu i Skydebjerg
Christiansdatter, Johanne – Køng Højrup, barn, 16.1.1824, II 380
Christiansdatter, Karen – Skydebjerg, 17.7.1815, I 313, gift med husmand Hans Isach Gormsen
Christiansdatter, Maren – Melby, barn, 5.3.1821, II 200
Christiansdatter, Marie Catrine – Frøbjerg, 10.2.1822, ii 245, 247, 252, 253, 256, 279, 318, 320, 322, enke efter gaardmand Rasmus Rasmussen West 24.7.1817, II 14, 16
Christiansen, Anders – Søllested, barn, 10.2.1821, II 196
Christiansen, Lars – Holte, Køng, husmand, gift 1 Anne Hansdatter 30.4.1814, I 268, 283, 295, gift 2 Birthe Rasmusdatter 29.5.1821, II 212, 238
Christophersdatter, Anne Dorthea – Møllerknappe, Kerte Sogn, 15.9.1822, II 294, 305 (et barn udenfor ægteskabet Maren Hansdatter), gift med husmand Lars Larsen
Christophersdatter, Maren – Haarby, 9.2.1811, I 65, gift med kirkeværge Rasmus Hansen død 1797
Christophersen, Christen – Gummerup, Køng, gaardmand, hans enke Anne Hansdatter 10.2.1821, II 196, 205
Christophersen, Christian Ludevig – Glamsbjerg, ungkarl, 31.8.1819, II 87, 110, -L
Christophersen, Hans – Gummerup, husmand, 16.12.1811, I 97, 113, 148, 150, gift 1 …, gift 2 Margrete Pedersdatter 13.6.1812, I 158, 190
Christophersen, Hans – Saltofte, almisselem, 16.1.1824, II 380
Christophersen, Hans – Søllested, aftægtsgaardmand, 3.4.1810, I 49, 63, gift med Anne Pedersdatter
Christophersen, Mikkel – Enemærket, Dreslette Sogn, husmand, død 1812, gift 1 …, gift 2 Birthe Larsdatter 4.5.1816, I 338, 353
Christophersen, Peder – Skydebjerg, aftægtshusmand, 15.8.1822, II 280, 291, gift med Birthe Andersdatter 29.5.1822, II 265, 291
Clausdatter, Else Kirstine – Myllerup, Barløse Sogn, aftægtskone, 12.7.1815, I 313, 327, -L, enke efter gaardmand Jørgen Jørgensen
Clausdatter, Karen – Kerte, 29.3.1814, I 262, 295, gift med husmand Lars Hansen
Clausdatter, Maren – Turup, indsidderske, 5.4.1816, I 337, 351, enke efter Isach …
Clausen, Anders – Ebberup, husmand, 14.4.1813, I 210, gift 1 Anne Clemmensdatter død 1788 (A.H.A. sk. v 126), gift 2 Maren Larsdatter
Clausen, Elise – Ørsted Præstegaard, jomfru, 16.12.1812, I 189, 232, -L
Clausen, Hans – Ebberup, Kærum, husmand, hans enke Maren Hansdatter 9.12.1816, I 347
Clausen, Jacob – Akkerup, husmand, 19.11.1810, I 61, 77
Clausen, Mads – Bæring, Barløse, indsidder, 20.11.1816, I 347, gift med Kirsten Christensdatter 29.1.1817, I 360
Clausen, Mads – Søllested, barn, 31.7.1822, II 280
Clausen, Peder – Helnæs, aftægtshusmand, 8.4.1821, II 208, 235, gift med …
Clausen, Peder – Mygind, aftægtsmand, almisselem, 26.5.1824, II 393
Clausen, Poul – Ladegaard, gaardmand, hans hustru Kirsten Jensdatter 25.8.1818, II 58, 76
Conradsen, Anders – Melby, husmand, 20.4.1819, II 83, 108, gift med Anne Nielsdatter
Dahl, Frederikke – død paa Nyfæste, Kerte, 20.2.1819, II 79, 100, enke efter degnen i Vissenbjerg
Davidsdatter, Karen – Ørsbjerg Mølle, 30.10.1813, I 239, 242, -L, gift med møller Hans Jørgensen Andersen
Davidsen, Lars – Ørsbjerg, Kerte, indsidder, hans hustru Karen Jørgensdatter 24.1.1824, II 382
Diderichsdatter, Anne – Aborre, Gamtofte, 1.12.1821, II 241, 243, enke efter Christen …
Diderichsen Jacob - Turup, boelsmand, hans hustru Christiane Sørensdatter 25.2.1811, I 67, 68
Diderichsen, Georg Diderich Adami - paa Brahesborg, ungkarl, hovmester, 30.7.1811, I 80, 137, 161, -L
Dideriksdatter, Kirsten – Køng Højrup, 27.5.1824, II 393, 413, enke efter …
Didrichsen, Jacob - Hestholm, Gamtofte Sogn, aftægtsgaardmand, 17.1.1824, II 381, 397, gift med Abelone Larsdatter 8.5.1817, II 616
Ditlevsen, Ditlev - Flemløse, husmand, hans hustru Karen Christensdatter 12.11.1819, II 91
Dreyer, Deliane - Søby, og ægtefælle degn og skolelærer Hans Jacob Lacoppidan 17.3.1818, II 38, 84, -L
Dreyer, Hans Christian - Høed Gyde, husmand, 18.1.1815, I 301, 330, gift 1 ..., gift 2 Karen Nielsdatter
Dreyer, I. C. - Frederikslyst ved Løgismose, købmand 21.2.1823, II 327, gift med ...
Drud, Hans Hansen - Mullerød Mark, Dreslette, hans hustru Maren Christensdatter 22.2.1823, II 328, 339 (jfr. Stoue)
Drud, Hans Rasmussen - Skydebjerg, gaardmand, 24.2.1810, I 44, gift med Birthe Jørgensdatter 18.3.1815, I 304, 329, 333
Ebbesen, Christen - Slaaentorn, Haarby, aftægtshusmand 20.2.1822, II 253, 264
Ehrenreich, Jochum Gustavsen - Strand Møllen ved Assens, møller, 24.9.1811, I 85, 86, 163, -L, gift med Karen Marie Hansdatter
Eliasdatter, Kirsten - Haarby, 16.3.1818, II 38, 54, gift med husmand Peder Mathiasen 12.6.1812, I 158, 192
Eliasdatter, Maren - Melby, barn, 17.1.1824, II 380
Eliasen, Lars - Melby, barn, 5.5.1821, II 212
Ellegaard, Anders Nielsen - Skydebjerg, gaardmand, 19.2.1816, I 332, 355, gift med Marie Mortensdatter
Elles, Jens - Barløse, husmand, 7.10.1811, I 86, 96, 100, gift 1 ..., gift 2 Maren Simonsdatter
Engel, ... - Akkerup, indsidder, 18.4.1812, I 154
Erichsen, Anders - Køng, husmand, hans hustru Karen Jeppesdatter 29.7.1811, I 80, -L
Erichsen, Christen - Køng, husmand, hans hustru Anne Marie Jørgensdatter 11.8.1819, II 87, 110
Erichsen, Hans - Dreslette, husmand, hans hustru Anne Catrine Pedersdatter 10.6.1820, II 124, 150
Erichsen, Hans - Køng, husmand, hans hustru Maren Jørgensdatter 18.3.1816, I 337
Erichsen, Hans - Orte, sognefoged og gaardmand, 8.6.1821, II 214, 254, 261, -L, gift med Anne Rasmusdatter
Eriksdatter, Anne - Bukkerup, pige, 28.7.1812, I 168, 191, -L
Eriksdatter, Anne - Flemløse, 5.8.1813, I 223, 246, 358, gift 1 Hans ..., gift 2 indsidder Peder Lorentzen
Eriksdatter, Anne Kirstine - Flemløse, 4.9.1823, II 355, 358, gift med sognefoged og gaardmand Hans Jensen (gift 1 Anne Mortensdatter 6.12.1812, I 177, 193, 254, gift 1 Peder Rasmussen 17.1.1810, I 373)
Eriksdatter, Bodil - Køng Mark, barn, 31.3.1821, II 206
Eriksdatter, Dorthe - Dærup, Flemløse, 31.1.1823, II 326, 347, enke efter gaardmand Rasmus Nielsen i Ølsted
Eriksdatter, Johanne - Sønderby, 21.6.1809, I 9, enke efter Jacob ...
Eriksdatter, Maren - Dreslette, barn, 31.5.1824, II 394
Eriksdatter, Maren - Søllested, barn, 1.8.1823, II 350
Eriksen, Lars - Hyllested, Ørsted Sogn, aftægtsgaardmand, 21.1.1817, I 360
Eriksen, Lars - Høed, gaardmand, hans hustru Dorte Jensdatter 13.3.1814, I 259, 268
Eriksen, Lars - Turup, gaardmand, hans hustru Birthe Larsdatter 3.5.1820, II 114, 115, 120, 122, -L
Eriksen, Morten - Gummerup, aftægtsmand, hans hustru Gjertrud Rasmusdatter 11.1.1823, II 325, 375, 378 (gift 1 Hans Jørgensen Skomager død 1794)
Eriksen, Rasmus - Helnæs, gaardmand, hans enke Karen Christensdatter 12.5.1818, II 44
Espensen, Peder - Turup, ungkarl, 20.3.1822, II 255, 281, -L
Esseberg, Hans Nielsen - Søllested Mark, boelsmand, hans hustru Kirsten Andersdatter 13.1.1822, II 244, 251 (gift 1 Jens ...)
Evaldsen, Anne Cathrine - Skovgaarde, jomfru, 2.10. 1818, II 60
Evaldsen, Mette Margrethe - Skovgaarde, 27.2.1824, II 385, gift med kammerraad og landvæsenskommisær Broch
Falbe, Frederikke Elisabeth - død paa Frederiksgave 16.9.1817, II 25, skiftet behandles i København
Findsen, Hans - Strandby, husmand, 11.1.1820, II 111, 146, 147, gift med Karen Hansdatter
Findsen, Jens - Bukkerup, aftægtsmand, 7.7.1815, I 312, 324
Findsen, Niels - Høed Gyde, husmand, hans hustru Sofie Margrethe Ulrichsdatter 11.6.1814, I 274, 286 (gift 1 husmand og skræder Mads Andersen i Nellemose, fra ham hun er fraskilt, men har med ham en datter Anne Witta Madsdatter, har tillige en uægte søn Johan Friderich Hansen med møller Hans Poulsen i Rolsted Mølle)
Forrider, Johan - Haarby, husmand, hans svigermoder Stine Peders 3.9.1811, I 83
Frederichsdatter, Karen - Haarby, barn, 19.7.1824, II 407 (moderen pigen Kirsten Christendatter)
Frederichsen, Anders - Løgismose Skovhuse, Dreslette Sogn, husmand, 31.3.1812, I 150, 163, 165, gift med Maren Torkildsdatter
Frederichsen, Anders - Skydebjerg, gaardmand og hans hustru Kirstine Marie Rasmusdatter, seperation 17.6.1811, I 74
Frederichsen, Conrad - Voldtofte, Flemløse, hans enke Johanne Hansdatter 11.12.1822, II 315, 321
Frederichsen, Lars - Ungersbjerge, Dreslette Sogn, aftægtsmand, hans hustru Barbara Pedersdatter 18.9.1822, II 295, 302, 303
Friis, Hans - Ørsted, husmand, hans enke Anne Jochumsdatter 26.6.1821, II 217, 222
Gormsen, Anders - Aborre, aftægtsgaardmand, 9.5.1811, I 71, gift med Maren Pedersdatter 21.10.1819, II 91, 119
Gormsen, Anders - Ørsbjerg, Kerte Sogn, gaardmand, 13.1.1794, gift med Kirstine Marie Pedersdatter skifte i levende live 18.2.1812, I 132
Gormsen, Hans Isach - Skydebjerg, husmand, hans hustru Karen Christiansdatter 17.7.1815, I 313
Gormsen, Jørgen - Barløse, aftægtsmand, 20.11.1817, II 27, 29
Gormsen, Jørgen - Melby, barn, 31.12.1820, II 177
Gormsen, Mathias - Nellemose, snedker og husmand 5.6.1824, II 394, og fol. 12 i næste protokol, gift med Mette Johansdatter 30.11.1820, II 171, 206
Gormsen, Niels - Skydebjerg, husmand, hans hustru Anne Marie Madsdatter 31.3.1815, I 306, 311
Gramberg, Peder Pedersen - Søllested, husmand, hans hustru Anne Andersdatter 7.5.1824, II 391, 406
Gregersdatter, Anne - Skydebjerg, indsidderske, 23.5.1812, I 158, 184, 188, enke efter husmand Peder Andreasen
Gregersdatter, Karen - Søllested, 8.10.1811, I 86, 101, 102, gift med husmand Jens Nielsen (gift 2 Johanne Andersdatter 17.9.1812, I 168, 173, -L)
Gregersen, Peder - Nyfæste, Kerte Sogn, husmand, hans hustru Else Marie Jespersdatter 24.7.1821, II 221, 235
Grønnemose, Hans Hansen - Grønnemosegaarden, Sarup, aftægtsgaardmand 5.9.1809, I 17, gift 1 Anne Mortensdatter, gift 2 Mette Larsdatter 1.8.1820, II 145, 147
Grønnemose, Lars - Sarup, gaardmand, hans hustru Anne Rasmusdatter 27.10.1812, I 173, 194
Gummerat, Lars Mathiesen, Haarby, skomagersvend, 6.12.1816, I 347, II 12
Gustavsdatter, Marie - Holevad, 12.12.1814, I 292, enke efter Søren Smed
Gaagerup, Christopher Christensen – Ørsted, fh. gaardmand og sognefoged 13.5.1824, II 392, 395
Hansdatter, Anne - Akkerup, Haarby, 2.2.1824, II 382, enke efter husmand Peder Jacobsen
Hansdatter, Anne - Akkerup, Haarby, 27.7.1823, II 350, 355, gift med husmand Iver Jensen 30.1.1818, II 37, 43
Hansdatter, Anne - Dærup, Flemløse, 26.5.1824, II 393, 412, enke efter husmand Søren Knudsen
Hansdatter, Anne - Flemløse, pige, 2.4.1819, II 81, 96, -L
Hansdatter, Anne - Flemløse, pige, 9.10.1812, I 170, 203 (efterlod en uægte søn Adam Hansen 12 aar)
Hansdatter, Anne - Glamsbjerg Mølle, enke, 30.10.1818, II 62, 74, gift 1 Christen ..., gift 2 Jacob Møller
Hansdatter, Anne - Gretenlund, Orte Sogn, 7.7.1824, II 407, og fol. 24 i næste protocol, gift med aftægtsmand Lars Hansen
Hansdatter, Anne - Gummerup, Køng, 16.12.1814, I 292, enke efter gaardmand Morten Larsen
Hansdatter, Anne - Gummerup, Køng, aftægtskone, 10.2.1821, II 196, 205, enke efter gaardmand Christen Christophersen
Hansdatter, Anne - Holte, 30.4.1814, I 268, 283, 295, gift med husmand Lars Christiansen (gift 2 Birthe Rasmusdatter 29.5.1821, II 212, 238)
Hansdatter, Anne - Høed Gyde, Flemløse Sogn, 15.6.1816, I 339, gift med husmand Hans Hansen
Hansdatter, Anne - Haarby Nord, 25.3.1821, II 204, -L, gift med gaardmand Peder Jørgensen
Hansdatter, Anne - Køng Højrup, 1.6.1821, II 212, 228, gift med gaardmand Jens Hansen
Hansdatter, Anne - Køng Højrup, 6.1.1820, II 111, 151, gift med indsidder Lars Larsen
Hansdatter, Anne - Nordby, Kærum, 16.4.1823, II 341, 352, enke efter gaardmand Jens Henningsen
Hansdatter, Anne - Sarup, 19.2.1824, II 385, 389, gift med skræder og husmand Lars Jensen
Hansdatter, Anne - Voldbro, Gamtofte, 8.11.1823, II 364, 366, enke efter Niels ...
Hansdatter, Anne - Voldtofte, Flemløse, 6.12.1823, II 364, 371, enke efter gaardmand, Jens Pedersen
Hansdatter, Anne - Voldtofte, pige 22 aar, 18.7.1824, II 407
Hansdatter, Anne - Ørsted, almisselem, 19.10.1815, I 318
Hansdatter, Anne Catrine - Faverskov og ægtefælle boelsmand Hans Larsen, skifte i levende live 3.6.1814, I 272
Hansdatter, Anne Margrethe - Fladmosehus, Køng Mark, 22.9.1823, II 356, 365, 367, gift med Lorentz Andreasen
Hansdatter, Anne Marie - Kerte, 11 aar, 26.10.1819, II 91, 95, 103
Hansdatter, Anne Marie - Orte Skovhuse, pige, 1.12.1820, II 171
Hansdatter, Birthe - Dærup, barn, 15.3.1821, II 201 (moderen pigen Anne Larsdatter)
Hansdatter, Birthe - Ebberup, barn, 12.7.1821, II 218
Hansdatter, Birthe - Strandby, 30.6.1821, II 217, 224, gift med boelsmand Niels Rasmussen Bech
Hansdatter, Birthe - Sønderby, 10.2.1813, I 202, 204, enke efter husmand Hans Christensen
Hansdatter, Birthe - Turup, 11.7.1818, II 57, gift med Lars Larsen
Hansdatter, Birthe - Voldbro, 1.10.1812, I 170, gift 1 Lars ..., gift 2 aftægtsgaardmand Jens Pedersen 6.2.1821, II 195, 202
Hansdatter, Bodil - Skydebjerg, barn, 22.12.1821, II 243
Hansdatter, Bodil - Turup, 3.1.1822, II 244, 267, -L, gift med gaardmand Jørgen Larsen
Hansdatter, Catrine - Orte, indsidderske, 18.3.1824, II 387, 400, gift med Mads Rasmussen død 4.10.1804
Hansdatter, Christiane - Lundager, almisselem, 16.3.1824, II 387, gift med almisselem Hans Andersen
Hansdatter, Christine Elisabeth - Bærholm, Køng, 11.5.1813, I 213, 242, enke efter Peder Bærholm
Hansdatter, Dorthe - Haarby, 3.1.1821, II 185, 208, gift med husmand Søren Pedersen
Hansdatter, Dorthe - Karuphus, Holevad Sogn, 30.10.1822, II 303, 313, gift med husmand Jørgen Nielsen
Hansdatter, Dorthe - Skydebjerg, indsidderske, 9.5.1822, II 256, 274, enke efter smed Peder Andersen
Hansdatter, Dorthea - Enemærket, Dreslette, aftægtskone, 8.1.1811, I 64, enke efter Jørgen ...
Hansdatter, Dorthea - Turup Mark, 1.6.1817, II 9, gift med husmand August Pedersen
Hansdatter, Elisabeth - Skydebjerg, 2.6.1816, I 339, 347, 348, gift med boelsmand Mogens Nielsen
Hansdatter, Else - Nellemose, død 1804, 17.2.1812, I 130, gift med gaardmand Peder Rasmussen
Hansdatter, Else - Saltofte, 11.7.1809, I 12, gift 1 Anders ..., gift 2 aftægtsmand Gregers Nielsen 14.9.1815, I 316
Hansdatter, Gjertrud - Sø Søby, 28.3.1822, II 255, 281, gift med gaardmand Niels Larsen 3.2.1821, II 195, 205
Hansdatter, Johanne - Ebberup, 24.5.1824, II 393, 411, 412, gift med indsidder Anders Mouritzen
Hansdatter, Johanne - Gummerup, Køng sogn, 18.8.1815, I 315, gift med husmand Jeppe Nielsen, gift 2 husmand Hans Pedersen
Hansdatter, Johanne - Helnæs, aftægtskone, 4.4.1823, II 337, 351, gift 1 Hans ..., gift 2 Jørgen ...
Hansdatter, Johanne - Voldtofte Mark, pige, 14 aar, 27.8.1814, I 280
Hansdatter, Johanne - Voldtofte, Flemløse, 11.12.1822, II 315, 321, enke efter Conrad Frederik
Hansdatter, Karen - Barløse, almisselem, 2.9.1823, II 355
Hansdatter, Karen - Bekagerhuset, Holevad, indsidderske, 9.1.1817, I 359, II 22, enke efter Anders ... (søn Hans Andersen Bødker)
Hansdatter, Karen - Brødegaard, Dreslette, 6.8.1814, I 277, enke efter Mikkel ... (Peder Mikkelsens moder)
Hansdatter, Karen - Ebberup, Kærum, aftægtskone, 4.4.1821, II 208, 227, enke efter gaardmand Hans Rasmussen
Hansdatter, Karen - Frøbjerg, Orte Sogn, 18.11.1822, II 308, 312, gift med gaardmand Peder Madsen 9.9.1813, I 223, 244
Hansdatter, Karen - Frøbjerg, pige, 4.8.1823, II 350
Hansdatter, Karen - Høed, 13.3.1817, II 1, 17, gift med aftægtsmand Lars Andersen
Hansdatter, Karen - Høed, indsidderske, 5.3.1812, I 140, enke efter gaardmand Peder Hansen
Hansdatter, Karen - Kaslund Mark, 1.1.1821, II 177, 203, gift med husmand Christen Jensen (afdøde har før ægteskabet en uægte søn husmand Peder Andersen i Skydebjerg)
Hansdatter, Karen - Køng, 14.6.1822, II 276, 291, 293, gift med snedkermester Bernt Jansen
Hansdatter, Karen - Slaaentornstedet, Haarby Sogn, død for 4 aar siden, 29.3.1810, I 47, gift med husmand Rasmus Nielsen
Hansdatter, Karen - Søby, barn, 14.8.1823, II 354 (moderen pigen Anne Pedersdatter)
Hansdatter, Karen - Turup, 6.3.1816, I 332, 351, enke efter husmand og sadelmager Johan Andreasen
Hansdatter, Karen - Ørsted, 13.5.1820, II 123, gift med indsidder Peder Larsen
Hansdatter, Karen - Ørsted, indsidderske, 1.2.1815, I 301, enke efter Hans ...
Hansdatter, Kirsten - Barløse, 14.1.1816, I 331, 336, gift 1 gaardmand Niels Andersen, gift 2 aftægtsgaardmand Lars Andersen
Hansdatter, Kirsten - Herredsbjerg, 31.7.1813, I 220, 234, 247, gift 1 Lars ..., gift 2 husmand Jørgen Hansen (gift 2 ...)
Hansdatter, Kirsten - Kærum, 23.8.1821, II 222, enke efter gaardmand Anders Jensen af Kærumgaard
Hansdatter, Kirsten - Nellemose, barn, 21.6.1822, II 276
Hansdatter, Kirsten - Sarup, pige, 19 aar, 26.11.1823, II 364, 369, -L
Hansdatter, Kirsten - Skydebjerg, Taarup, 4.7.1818, II 56, gift med husmand Hans Nielsen
Hansdatter, Kirsten - Strandby, 15.3.1820, II 117, 148, 149, gift med boelsmand Hans Andersen
Hansdatter, Kirsten - ved Turup Mølle, 31.5.1816, I 339, 351, enke efter Niels ...
Hansdatter, Lise - Skydebjerg, barn, 19.8.1823, II 355
Hansdatter, Maren – Aborre, Gamtofte, 3.9.1813, I 222, 223, enke efter gaardmand Niels Andersen
Hansdatter, Maren – Akkerup, Haarby, aftægtskone, 6.3.1814, I 258, 267, enke efter gaardmand Hans Nielsen
Hansdatter, Maren – Augustenborgstedet, Orte Mark, 14.2.1824, II 383, 386, 387, gift med boelsmand Mads Larsen
Hansdatter, Maren – Dreslette, 10.3.1813, I 207, gift med aftægtsmand Ole Hansen 2.2.1818, II 37, 50
Hansdatter, Maren – Dreslette, 15.2.1823, II 326, 347, enke efter Mads Hansen
Hansdatter, Maren – Ebberud, Kærum, 14.12.1813, I 242, 299, enke efter Thomas …
Hansdatter, Maren – Ebberup, Kærum, 9.12.1816, I 347, enke efter husmand Hans Clausen
Hansdatter, Maren – Flemløse, aftægtskone, 17.3.1813, I 208, enke efter gaardmand Hans Lunde
Hansdatter, Maren – Flemløse, pige, 8.7.1822, II 279, 292, -L
Hansdatter, Maren – Frøbjerg, 14.10.1818, II 60, 107, gift 1 Rasmus …, gift 2 aftægtsgaardmand Rasmus Madsen Vest 16.10.1817, II 27, 28, 107
Hansdatter, Maren – Haarby, 20.4.1815, I 308, 322, enke efter Mads Andersen
Hansdatter, Maren - Kragemosegaard, Dreslette Sogn, barn, 23.2.1810, I 43
Hansdatter, Maren – Mutterehuset, Orte Sogn, 11.5.1815, I 305, 318, -L, gift med aftægtsmand Hans Mikkelsen
Hansdatter, Maren – Mygind, 5.7.1821, II 218, gift med husmand Mads Hansen
Hansdatter, Maren – Saltofte, Kærum, 19.5.1818, II 47, 73, gift med gaardmand Ole Henriksen
Hansdatter, Maren – Skydebjerg, 17.6.1815, I 310, 315, gift med husmand Jørgen Nielsen
Hansdatter, Maren – Strærup, 30.11.1814, I 292, gift med Rasmus Larsen
Hansdatter, Maren – Aa, Sønderby Sogn, 17.11.1821, II 239, 270, gift 1 Jørgen …, gift 2 husmand Hans Olsen
Hansdatter, Margrethe – Koppenbjerghuset, Flemløse Sogn, 25.1.1824, II 382, 386, gift med aftægtsmand Jørgen Svendsen
Hansdatter, Marie – Høed, 25.4.1822, II 256, 269, 272, 283, -L, enke efter husmand Jens Jørgensen 19.11.1811, I 88, -L
Hansdatter, Marthe – Møllerknappehus, Kerte Sogn, almisselem, 11.3.1821, II 201
Hansdatter, Mette – fra Søllested, begr. i Voldtofte, indsidderske, 25.3.1812, I 148, 154, 179, enke efter Niels … (svigersøn Christen Rasmussen Skomager)
Hansdatter, Mette – Haarby, 9.4.1824, II 388, gift med indsidder Niels Hansen
Hansdatter, Mette – Snave, 20.6.1812, I 153, 168, enke efter hjulmand Anders Larsen
Hansdatter, Mette – Ørsbjerg v. Højgaarden, 7.1.1816, I 331, 337, gift med husmand Niels Larsen
Hansdatter, Mette Kirstine – Kaslund, 17.3.1814, I 260, 262, gift med husmand Lars Nielsen (foruden en i ægteskabet avlet datter Sophie 12 aar har afdøde en uægte søn Anders Madsen 24 aar)
Hansdatter, Petronelle – Strærup, 30.11.1823, II 364, 380, -L, gift med indsidder og husmand Rasmus Pedersen (gift 2 Gjertrud Andersdatter 10.4.1824, II 388, -L)
Hansdatter, Stine – Springenberghuset, Flemløse Mark, 20.1.1813, I 200, 204, gift med indsidder Peder Hansen
Hansen, Anders – Flemløse, smed, hans hustru Mette Pedersdatter 6.1.1812, I 114, II 9
Hansen, Anders – Køng-Højrup, gaardmand, 30.12.1809, I 38, gift med Maren Andersdatter 26.10.1820, II 160, 195
Hansen, Anders – Mullerød, husmand, hans hustru Kirsten Nielsdatter 24.3.1818, II 38 (Kb. Hans Hansen)
Hansen, Bertel – Smejrup, Holevad, aftægtsmand, 30.7.1821, II 221, 236, gift med Margrethe Christensdatter 24.1.1822, II 244, 264 (gift 1 Hans …)
Hansen, Berthel – Mellemballe, Vedtofte, aftægtsgaardmand, 12.1.1824, II 380, 395
Hansen, Christen – Glamsbjerg, aftægtsmand, 31.5.1824, II 394, 413, gift med Maren Pedersdatter (gift 1 Jørgen …)
Hansen, Christen – Glamsbjerg, barn, 26.9.1821, II 223 (moderen pigen Anne Nielsdatter)
Hansen, Christian – Søllested, indsidder, hans hustru Karen Christensdatter 20.3.1823, II 334, 376, 377
Hansen, Claus – Saltofte, barn, 16.1.1824, II 380
Hansen, Erich – Søllested, indsidder, og hustru Anne Jeppesdatter 3.12.1811, I 94, 99
Hansen, Erik – Nyrup, barn, 30.9.1814, I 281
Hansen, Espen – Voldtofte, husmand, hans enke Birthe Nielsdatter 12.12.1816, I 348, 354, gift 2 aftægtsmand Jens Nielsen 6.5.1820, II 123, 124, -L
Hansen, Gorm – Turup, ungkarl, 8.2.1818, II 37, 47, -L
Hansen, Hans – Bekholmshuset, Orte Sogn, dreng 12 aar, 3.12.1820, II 171
Hansen, Hans – Byskovshuset, Turup, 28.3.1816, I 337, 342, gift med Anne Andersdatter
Hansen, Hans – Dreslette, aftægtshusmand, 2.7.1819, II 86, 109, gift 1 … 30.8.1790, gift 2 Anne Pedersdatter 28.12.1813, I 245, 246, 269, -L
Hansen, Hans – Dreslette, husmand, hans hustru Maren Jørgensdatter 3.6.1824, II 394, og fol 28 i næste protokol
Hansen, Hans – Ebberup, aftægtshusmand, 29.6.1809, I 10
Hansen, Hans – Enemærket, Dreslette Sogn, ungkarl, 3.2.1824, II 382, samt fol. 34 i næste protokol
Hansen, Hans – Flemløse Mark, barn, 24.7.1821, II 221
Hansen, Hans – Flemløse, hans enke Margrethe Sørensdatter 15.2.1813, I 203, 245
Hansen, Hans – Flemløse, skrædder, indsidder, hans hustru Anne Pedersdatter 13.4.1822, II 255, 262
Hansen, Hans – Gavnby, Skydebjerg Sogn, selvejergaardmand, 8.12.1809, I 26, -L
Hansen, Hans – Gretheslund, ungkarl, 23.5.1814, I 272, 297, 299, -L
Hansen, Hans – Høed Gyde, Flemløse Sogn, hans hustru Anne Hansdatter, 15.6.1816, I 339
Hansen, Hans – Kerte, barn, 21.12.1821, II 243
Hansen, Hans – Køng Mark, dreng, 13 aar, 21.2.1814, I 254, 290
Hansen, Hans – Køng, aftægtsmand, 23.6.1823, II 344, 354
Hansen, Hans – Mullerød, Dreslette, aftægtshusmand, 8.10.1822, II 303, 304
Hansen, Hans – Saltofte, gaardmand, 23.6.1821, II 217
Hansen, Hans – Skovkrogen, Dreslette, husmand, 18.8.1813, I 221, 263, gift med Mette Nielsdatter
Hansen, Hans – Skydebjerg, barn, 1.4.1824, II 388
Hansen, Hans – Skydebjerg, skomager, hans hustru Margrethe Rasmusdatter 11.1.1823, II 325, 348, 349 (gift 1 Lars …)
Hansen, Hans – Sø Søby, aftægtsgaardmand, 29.10.1815, I 319, 322
Hansen, Hans – Ørsted Præstegaards Grund, husmand, 7.8.1819, II 87, 99, gift med Anne Jochumsdatter
Hansen, Hans (Kb.) – Mullerød, husmand, hans hustru Kirsten Nielsdatter 24.3.1818, II 38 (jfr. Anders Hansen)
Hansen, Hans Nielsen – Sønderby, ungkarl, 14.11.1820, II 169, -L
Hansen, Henrik – Gummerup, husmand, hans hustru Maren Nielsdatter 28.10.1819, II 91, 119
Hansen, Henrik – Skaarup, gaardmand, hans moder Anne Henriksdatter 14.12.1811, I 97, enke efter Hans …
Hansen, Jacob – Akkerup, aftægtsmand, hans hustru Kirsten Larsdatter 18.2.1813, I 203, 246
Hansen, Jacob – Glamsbjerg Hedehus, husmand, 17.2.1815, I 302, gift med Kirsten Larsdatter 13.4.1812, I 154
Hansen, Jacob – Kaslund Mark, barn, 21.6.1820, II 124
Hansen, Jacob – Kerte, ungkarl, 25.8.1821, II 222
Hansen, Jens – Akkerup, aftægtsmand, 15.4.1815, I 308
Hansen, Jens – Køng Højrup, aftægtsgaardmand, 15.3.1821, II 201, 206
Hansen, Jens – Køng Højrup, gaardmand, hans hustru Anne Hansdatter 1.6.1821, II 212, 228
Hansen, Jens – Orte Skovhuse, barn, 3.1.1821, II 185
Hansen, Jens – Strandby Mark, husmand, hans hustru Maren Rasmusdatter 20.3.1818, II 38, 39
Hansen, Jens – Turup, aftægtsmand, 28.9.1821, II 223
Hansen, Jens – Turup, husmand, gift 1 Maren Larsdatter 8.10.1813, I 234, 235, -L, gift 2 Maren Larsdatter (gift 1 Simon Svendsen)
Hansen, Jens – Voldtofte, aftægtsmand, 27.2.1819, II 79, 96
Hansen, Jens Jørgen – Skydebjerg, dreng 14 aar, 27.8.1812, I 168
Hansen, Johan – Nellemose, aftægtshusmand, 1.11.1815, I 319, 323
Hansen, Johan Frederik – Turup, aftægtshusmand, hans hustru Gjertrud Andersdatter 14.4.1819, II 81, 102
Hansen, Jørgen – Dærup, aftægtsmand, 17.8.1823, II 355, 358
Hansen, Jørgen – Herredsbjerg, Dreslette, husmand, gift 1 Kirsten Hansdatter 31.7.1813, I 220, 234, 247, (gift 1 Lars …), gift 2 …
Hansen, Jørgen – Haarby, aftægtsmand, 27.3.1815, I 308, 322
Hansen, Jørgen – Køng, ungkarl, dragon, 3.1.1817, I 359, -L
Hansen, Jørgen – Sandager, husmand og hjulmand, hans enke Karen Rasmusdatter, 19.10.1821, II 223, 256, 282
Hansen, Jørgen – Skydebjerg, boelsmand, 2.11.1813, I 239
Hansen, Jørgen – Strandby, husmand, hans hustru Anne Jørgensdatter 23.10.1818, II 61
Hansen, Jørgen – Tanderup, aftægtsmand, hans hustru Mette Jørgensdatter 13.2.1820, II 113, 152
Hansen, Knud – Gamtofte, aftægtsmand, 28.6.1820, II 124, 153, gift med Karen Clemensdatter
Hansen, Knud – Hestehave, Haarby, hans enke Kirsten Madsdatter 6.1.1813, I 198, 202
Hansen, Lars – Flemløse, barn, 5.1.1810, I 36
Hansen, Lars – Glamsbjerg, Køng, gaardmand, hans enke Maren Rasmusdatter 16.5.1816, I 338, 356 (gift 1 Peder …)
Hansen, Lars – Gretenlund, Orte, aftægtsmand, hans hustru Anne Hansdatter 7.7.1824, II 407 og fol, 24 i næste protocol
Hansen, Lars – Haarby, indsidder, hans hustru Anne Jørgensdatter 16.2.1813, I 203, 204
Hansen, Lars – Kerte, husmand, hans hustru Karen Clausdatter 29.3.1814, I 262, 295
Hansen, Lars – Løgismose Skov, Haarby, husmand, hans hustru Maren Christensdatter 8.4.1822, II 255, 259
Hansen, Lars – Støvlegaarden, Søllested Sogn, aftægtsgaardmand, 18.12.1809, I 29,-L
Hansen, Lars – Vesemose, Flemløse, husmand, 29.6.1824, II 406, og fol. 4 i næste protocol
Hansen, Lars – Ørsbjerg, aftægtsgaardmand, 7.2.1820, II 113, 152, enke efter …
Hansen, lille Jens – Saltofte, husmand, hans hustru Birte Olsdatter 18.9.1822, II 295, 321, 326, 328
Hansen, Mads – Dreslette, hans enke Maren Hansdatter 15.2.1823, II 326, 347
Hansen, Mads – Ebberup, husmand, hans hustru Karen Christensdatter 28.1.1816, I 332, -L
Hansen, Mads – Mygind, husmand, hans hustru Maren Hansdatter 5.7.1821, II 218
Hansen, Mads – Orte, indsidder og almisselem, 28.11.1821, II 239
Hansen, Mads – Strandby, ungkarl, 14.11.1823, II 364, 368, 369, -L
Hansen, Mathias – Skydebjerg, indsidder, 9.3.1824, II 386
Hansen, Mikkel – Haarby, aftægtsgaardmand, 18.5.1817, II 6, 12
Hansen, Morten – Haarby, gaardmand, 29.5.1809, I 2, -L, gift med Karen Larsdatter 22.11.1810, I 61, 71, 88, 97, -L
Hansen, Morten – Voldtofte, gaardmand, hans enke Karen Pedersdatter 28.1.1812, I 125 (gift 1 Rasmus …)
Hansen, Morten -. Mygindlund, almisselem, 31.7.1817, II 16, gift med Johanne Pedersdatter 20.9.1823, II 356
Hansen, Niels – Aborre, aftægtsmand, 15.10.1820, II 158, 169, gift med Maren Henriksdatter 10.3.1820, II 115, 153
Hansen, Niels – Høed, husmand, 15.8.1822, II 280, 296, -L, gift med Margrethe Hansdatter
Hansen, Niels – Haarby, indsidder, hans hustru Mette Hansdatter 9.4.1824, II 388
Hansen, Niels – Jarleberg, Kerte Sogn, aftægtsmand, 13.5.1824, II 392 og fol 9 i næste protocol
Hansen, Niels – Mullerød, Dreslette Sogn, husmand, hans hustru Birthe Jørgensdatter 8.2.1820, II 113, 116
Hansen, Niels – Skellebæk, Køng, aftægtsmand, 14.12.1823, II 366, 374
Hansen, Niels – Voldtofte, smed, 5.5.1823, II 342, 352, gift med Sidsel Andersdatter
Hansen, Ole – Dreslette, aftægtsmand, 2.2.1818, II 37, 50, gift med Maren Hansdatter 10.3.1813, I 207
Hansen, Ole – Storkegaarden, Køng, gaardmand, hans hustru Mette Marie Pedersdatter 12.11.1816, I 347, 356
Hansen, Ole Bytter – Køng, tjenestekarl, 16.11.1815, I 319, 321, -L
Hansen, Peder – Barløse, almisselem, 10.5.1823, II 342
Hansen, Peder – Blangstrup, aftægtsmand, 17.2.1811, I 67, -L, enke efter … (gift 1 Hans …)
Hansen, Peder – Frøbjerg Mark, boelsmand, hans hustru Dorthe Andersdatter 22.4.1820, II 122, 161, 162
Hansen, Peder – Helnæs, aftægtsmand, 31.1.1813, I 202, 242
Hansen, Peder – Holte, dreng, 9.1.1820, II 186, 205
Hansen, Peder – Høed, gaardmand, hans enke Karen Hansdatter 5.3.1812, I 140
Hansen, Peder – Haarby, skomager, fattiglem, 7.10.1821, II 223    
Hansen, Peder – Kerte, husmand, hans hustru Maren Madsdatter 15.3.1823, II 332, 355
Hansen, Peder – Kirke Søby, aftægtsgaardmand, 11.5.1818, II 44, 63
Hansen, Peder – Orte, gaardmand, 30.4.1813, I 213, 270, -L, gift med Mette Rasmusdatter (som før ægteskabet har en søn Rasmus Hansen)
Hansen, Peder – Orte, husmand, 6.7.1814, I 276, 277, gift med Anne Elsebeth Thomasdatter 6.12.1821, II 242, 263
Hansen, Peder – Pejruplund, Orte Sogn, gaardmand, 8.5.1822, II 256, 311, gift 1 Kirsten Rasmusdatter 24.5.1819, II 84, gift 2 Maren Nielsdatter
Hansen, Peder – Smejrup, 6.7.1816, I 339, gift med Birthe Pedersdatter
Hansen, Peder – Sønderby, aftægtsmand, 24.6.1813, I 217
Hansen, Peder – Voldtofte, almisselem, 13.4.1812, I 154
Hansen, Peder – Ørsted, Høyberg, indsidder, 26.11.1815, I 320, gift med …
Hansen, Poul – Blegdamshuset ved Assens, hans enke Kirsten … 23.10.1811, I 86
Hansen, Rasmus – Barløse, aftægtsmand, 30.7.1824, II 414 og fol.6 i næste protocol
Hansen, Rasmus – død i Kaslund, aftægtsgaardmand, 9.1.1811, I 64
Hansen, Rasmus – Flemløse, barn, 11.7.1823, II 346
Hansen, Rasmus – Haarby, kirkeværge, død 1797, gift med Maren Christophersdatter 9.2.1811, I 65
Hansen, Rasmus – Nellemose, aftægtshusmand, 22.10.1819, II 91, 102
Hansen, Rasmus – Rødeledshuset, Ørsbjerg Mark, 2.4.1814, I 262, 298
Hansen, Rasmus – Skydebjerg, boelsmand, 13.8.1816, I 339, 355, gift med Catrine Sørensdatter 28.11.1811, I 94, 185
Hansen, Rasmus – Sønderby Bjerge, aftægtsgaardmand, 19.7.1821, II 221
Hansen, Rasmus – Turup, gaardmand, 10.1.1811, I 64, gift med Karen Christensdatter 27.1.1818, II 37, 47, 67
Hansen, Rasmus – Turup, hans enke Mette Cathrine Simonsdatter 3.3.1813, I 206
Hansen, Rasmus – Øster Hedehuset, Kerte Sogn, aftægtsmand, 13.11.1817, II 27, 30
Hansen, Rasmus Christian – Frederiksgave, kontorbetjent, 19.7.1813, I 218, 273, 274, -L
Hansen, Rasmus Christian – Orte, barn, 29.1.1824, II 382 (moderen pigen Karen Hansdatter)
Hansen, Simon – Frøbjerg, Orte, gaardmand, hans enke Maren Mogensdatter 6.12.1814, I 292, 298
Hansen, Simon – Helnæs, hans moder Maren Nielsdatter 18.8.1812, I 168, 177, enke efter Hans …
Hansen, Søren – Flemløse, aftægtsgaardmand, 1.10.1823, II 358, 366, 371
Hansen, Søren – Vesemose, dreng, 12.6.1824, II 398
Hendrichsen, Jørgen Ulskou - Ulskou Gaarden, Orte Sogn, 27.2.1817, II 1, 14, 18
Henningsdatter, Karen – Køng Højrup, 17.4.1818, II 44, 63, gift med husmand Ole Rasmussen
Henningsen, Hans – Haarby, aftægtsgaardmand, hans enke Anne Pedersdatter 30.8.1814, I 280, 299
Henningsen, Henning – Voldtofte, husmand, 13.11.1811, I 87 (skiftet behandles af Godset), gift med Anne Marie Pedersdatter 27.6.1815, I 311, 312
Henningsen, Henrik – Køng Højbjerg, aftægtsmand, 4.2.1823, II 326, 334, 358, gift 1 …, gift 2 Sara Madsdatter
Henningsen, Jens – Nordby, Kærum, gaardmand, hans enke Anne Hansdatter 16.4.1823, II 341, 352
Henrichsdatter, Marie – Barløse, almisselem, 4.2.1824, II 383
Henrichsen, Anders – Frøbjerg, barn, 28.7.1821, II 221
Henrichsen, Henrik – Ebberup, husmand, 26.5.1819, II 84, 108, gift med Anne Clausdatter
Henrichsen, Jørgen – Ulskou, Ulskou Gaarden, Orte Sogn, 27.2.1817, II 1, 14, 18
Henrichsen, Mads – Turup, skoleholder, 14.10.1811, I 86, gift med Maren Jensdatter
Henrichsen, Niels – Dreslette, aftægtsmand, 13.7.1813, I 218, 232
Henrichsen, Ole – Saltofte, Kærum, gaardmand, hans hustru Maren Hansdatter 19.5.1818, II 47, 73
Henrichsen, Ole – Tingledhuset, Kærum Sogn, aftægtsmand, hans hustru Anne Rasmusdatter 18.4.1823, II 341, 352, -L
Henriksdatter, Anne – Skaarup, 14.12.1811, I 97, enke efter gaardmand Hans …, søn Henrik Hansen
Henriksdatter, Karen – Snave, Dreslette, 21.10.1822, II 303, 317, gift med husmand Niels Rasmussen 6.1.1812, I 114, 134
Henriksdatter, Kirsten – Ebberup, 24.2.1817, II 1, 17, enke efter aftægtshusmand Hendrich Andersen
Henriksdatter, Maren – Aborre, 10.3.1820, II 115, 153, gift med aftægtsmand Niels Hansen 15.10.1820, II 158, 169
Herdahl, Christiane – Barløsegaard, 12.2.1820, II 113, 162, -L
Herdahl, Christiane – Barløsegaard, jomfru, død paa Borrebygaard p. Skelskør, 24.9.1822, II 298, -L
Hermann, Peder Rasmussen – Gaasemosedamshuset, Gamtofte Sogn, indsidder, 5.6.1817, II 11, 33, gift med Kirsten Hansdatter
Hess, Jochim Christiansen – Ørsbjerg, kromand, 22.3.1813, I 209, 211, gift med Anne Johansdatter 14.5.1817, II 6, 11 (efterlod foruden børn i ægteskabet, en uægte datter Anne Marie Hansdatter)
Hess, Jochum Christiansen – Ørsbjerg, værtshusholder, 22.3.1813, I 209, 211, gift med Anne Johansdatter 14.5.1817, II 6, 11 (efterlod foruden børn i ægteskabet en uægte datter Maren Marie Hansdatter)
Hjerresdatter, Margrete – Akkerup, Haarby, almisselem, 5.5.1823, II 341
Hjulmand, Anders Larsen – Snave, hans enke Mette Hansdatter 20.6.1812, I 163, 168
Holm, Terkel – Bogense, død i Tylle Kro, smaahandler, 12.5.1821, II 212
Holmstrøm, Johan – Gummerup, Køng, hans hustru jordemoder Ingeborg Malene Møllebach 16.7.1823, II 347, 357, 360
Humblet, Sara – Sandager, 9.3.1824, II 386, gift med degnen Magofsky
Høisholdt, Hans – Gamtofte, aftægtsmand, 8.5.1819, II 83
Hønne, Ole – død paa Frederikslund, tjener, 9.9.1811, I 83, 180, -L
Høyer, Christian – Helnæs, fhv. købmand, 18.3.1824, II 387 og fol. 27 i næste protocol
Ibsdatter, Anne – Saltofte, 4.11.1809, I 21, enke efter husmand Peder Pedersen
Ibsen, Christen – Frøbjerg, Orte, husmand, hans hustru Maren Larsdatter 3.3.1816, I 332, 336, 337
Ibsen, Hans – Skydebjerg, Taarup, hans enke Anne Catrine Pedersdatter 22.3.1812, I 148, 152 (gift 2 Maren Jørgensen, gift 3 gaardmand Steffen Andersen)
Ibsen, Niels – Haarby, gaardmand, 2.2.1818, II 37, 52, gift med Mette Pedersdatter
Ibsen, Niels – Skydebjerg, husmand, 4.6.1810, I 54, 77, -L, gift med Anne Marie Johansdatter 16.7.1811, I 77, -L
Isachsen, Niels – Snave, aftægtsgaardmand, 24.11.1815, I 319
Iversen, Niels – Egerup, indsidder, 6.4.1824, II 388, 410, gift med Anne Andersdatter
Jacobsdatter, Anne – Akkerup, 9.6.1824, II 397, 414 og fol. 1 i næste protocol, gift med husmand Peder Pedersen 23.4.1813, I 212, -L
Jacobsdatter, Anne Catrine – Turup, 30.12.1811, I 103, -L
Jacobsdatter, Anne Marie – Køng Højbjerg, barn, 11.5.1822, II 256 (moderen pigen Anne Sørensdatter)
Jacobsdatter, Ingeborg – Gummerup, Senekær, 5.10.1811, I 85, gift med husmand Rasmus Larsen
Jacobsen, Anders – Orte, gaardmand, 11.10.1819, II 91, 105, gift med Maria Andersdatter
Jacobsen, Christian – Køng Højrup, dreng, 26.7.1824, II 411
Jacobsen, Diderich – Turup, barn, 15.4.1813, I 211, 237
Jacobsen, Eskild – Haarby, aftægtsmand, 27.3.1816, I 337, 349, gift med Karen Andersdatter, 8.4.1815, I 308 (gift 1 …)
Jacobsen, Hans – Strærup, Dreslette, aftægtsmand, hans hustru Kirsten Madsdatter 21.1.1822, II 244, 263
Jacobsen, Jens – Kaslund, Barløse, indsidder, 29.12.1821, II 243, 263, gift med Karen Jeppesdatter 17.5.1816, I 338, 353
Jacobsen, Johan – Ørsted, ungkarl, 4.9.1822, II 290, 296, -L
Jacobsen, Knud – Wesemosehuset, Haarby Sogn, husmand, hans hustru Anne Jørgensdatter, 30.10.1815, I 319, 358, -L
Jacobsen, Mads – Trippendalhuset, Skydebjerg Sogn, husmand, 26.7.1820, II 145, 154, gift med …
Jacobsen, Niels – Barløse, indsidder, almisselem, 13.3.1823, II 332
Jacobsen, Niels – Sønderby, aftægtsmand, 11.2.1811, I 65
Jacobsen, Peder – Akkerup, Haarby, husmand, hans enke Anne Hansdatter 2.2.1824, II 382
Jansen, Bernt – Køng, snedkermester, hans hustru Karen Hansdatter 14.6.1822, II 276, 291, 293
Jensdatter, Anne – Aborre Skole, pige, 1.7.1821, II 217, 236, -L
Jensdatter, Anne – Kaslund, Barløse, 21.4.1820, II 122, 148, aftægtsenke efter …
Jensdatter, Anne – Snave, pige, 10.7.1821, II 218, 237, -L
Jensdatter, Anne Catrine – Hedekærhuset, Kerte Sogn, indsidderske, 27.1.1817, I 360, II 31, -L
Jensdatter, Anne Marie – Aa, pige, 9.1.1824, II 380, 395
Jensdatter, Birthe - Ørsbjerg, 16.2.1814, I 254, enke efter 1. Søren ..., 2. boelsmand Jørgen Larsen
Jensdatter, Cathrine – Dreslette, pige, 18.7.1823, II 348
Jensdatter, Dorthe – Høed, 13.3.1814, I 259, 268, gift med gaardmand Lars Eriksen
Jensdatter, Dorthe – Haarby, 14.5.1820, II 123, gift med gaardmand Hans Eriksen Rasmussen
Jensdatter, Else – Skydebjerg, 12.2.1820, II 113, 117, gift med husmand Jørgen Madsen
Jensdatter, Gjertrud – Søllested Mark, pige, 14.11.1821, II 215, 236, -L
Jensdatter, Gjertrud – Turup, 14.2.1818, II 37, 48 (Kbg. Andersdatter), gift med aftægtsmand Anders Pedersen
Jensdatter, Karen – Hededamshuset, Gummerup Mark, Køng, 22.12.1817, II 31, enke efter Lars Poulsen
Jensdatter, Karen – Lundager, ugift, indsidderske, 18.6.1822, II 276, 307, -L
Jensdatter, Karen – Søllested, 11.6.1814, I 274, 295, gift med husmand Peder Bertelsen 23.5.1818, II 47, 77 (gift 2 Maren Andersdatter)
Jensdatter, Karen – Vesemose, Haarby Sogn, 13.1.1824, II 380, 383, gift med husmand og bødker Hans Larsen
Jensdatter, Kirsten – Flemløse, enke, 5.5.1814, I 271, 279, gift 1 Andreas …, gift 2 Niels Mortensen
Jensdatter, Kirsten – Ladegaard, 25.8.1818, II 58, 76, gift med gaardmand Poul Clausen
Jensdatter, Kirsten – Orte, 7.10.1814, I 281, -L, gift med husmand Peder Madsen
Jensdatter, Kirsten – Søllested, indsidderske, 12.3.1814, I 259, 288, -L, enke efter husmand Jacob Pedersen
Jensdatter, Kirsten – Turup, 9.6.1822, II 275, 294, 300 (hendes fraskilte mand Claus Andersen, Brangstrup)
Jensdatter, Maren – Helnæs, 9.5.1822, II 256, 299, enke efter gaardmand Morten Jørgensen
Jensdatter, Maren – Høed Gyde, Flemløse Sogn, pige, 10.1.1816, I 331, 354, -L
Jensdatter, Maren – Haarby Kro, 13.11.1823, II 364, 367, 368, 370, gift med aftægtsmand Mouritz Olsen 4.3.1823, II 329, 367, 368, 370
Jensdatter, Maren – Haarby, almisselem, 7.6.1818, II 52
Jensdatter, Maren – Saltofte, 7.10.1821, II 223, gift med gaardmand Hans Pedersen 26.5.1824, II 393, 395
Jensdatter, Maren – Sønderbjerg, Skydebjerg Sogn, 19.9.1820, II 155, 165, 170, gift med boelsmand Mads Jørgensen
Jensdatter, Maren – Voldtofte, 18.9.1809, I 19, gift 1 Jørgen Andersen Plov, gift 2 gaardmand Claus Henriksen
Jensdatter, Mette – Ebberup, Kærum, 27.1.1820, II 113, 151, enke efter gaardmand Anders Larsen
Jensdatter, Mette – Sarup, 18.3.1818, II 38, 73, -L, gift med gaardmand Rasmus Pedersen 3.2.1818, II 37, -L
Jensdatter, Mette – Skalbjerg, pige, 24.5.1815, I 308, -L
Jensdatter, Mette – Søllested Mark, pige, 17.1.1821, II 192, 204, -L
Jensen, Anders - Favrskov, Kerte, aftægtsmand, hans hustru Karen Jørgensdatter 7.8.1822, II 280, 294
Jensen, Anders - Flemløse, husmand, 1.7.1812, I 164, 166, -L, gift med Karen Sørensdatter 6.11.1823, II 364, 366
Jensen, Anders – Flemløse, ungkarl, 17.11.1809, I 21, -L
Jensen, Anders - Kærumgaarde, Kærum, hans enke Kirsten Hansdatter 23.8.1821, II 222
Jensen, Anders – Mygindlund, husmand, 28.10.1810, I 60, -L, gift med Anne Hansdatter
Jensen, Anders - Skydebjerg, aftægtsmand, 29.11.1819, II 92, 149
Jensen, Anders - Søllested, dreng 14 aar, 20.9.1814, I 281, 295
Jensen, Anders - Sønderby, aftægtsgaardmand, 10.2.1817, I 360, II 17, 18, -L
Jensen, Andreas - Voldtofte, husmand, skræder, hans hustru Johanne Nielsdatter 28.4.1821, II 211
Jensen, Christen - Kaslunde Mark, husmand, hans hustru Karen Hansdatter 1.1.1821, II 177, 203 (har udenfor ægteskabet en uægte søn husmand Peder Andersen i Skydebjerg)
Jensen, Gorm - Hunkebjerghuset, Blangstrup Mark, 23.6.1824, II 405 og fol. 34 i næste protocol
Jensen, Hans - Flemløse, gaardmand, hans hustru Anne Mortensdatter 6.12.1812, I 177, 193, 254 (gift 1 Peder Rasmussen 17.1.1810, I 37), gift 2 Anne Kirstine Eriksdatter 4.9.1823, II 355, 358
Jensen, Hans - Haarby, boelsmand og hustru Maren Jørgensdatter 14.8.1816, I 339, 341
Jensen, Hans - Haarby, husmand, 10.9.1812, I 168, enke efter ...
Jensen, Hans - Lundager, Gamtofte, gaardmand, hans enke Karen Jørgensdatter 15.12.1817, II 31, 39
Jensen, Hans - Qvittemosehuset, Frøbjerg Mark, boelsmand, 3.2.1820, II 114, 118, 144, 155, 177, 186, 187, gift med Anne Jørgensdatter
Jensen, Hans - Skydebjerg, indsidder, 28.12.1809, I 35, 38, 42, enke efter ...
Jensen, Hans - Slaaentornstedet, Haarby Sogn, boelsmand, 30.5.1809, I 2, 10, gift med Karen Hansdatter
Jensen, Hans - Ørsbjerg, husmand, 27.10.1820, II 161, 163, gift med Christiane Christiansdatter
Jensen, Iver - Akkerup Mark, husmand, 30.1.1818, II 37, 43, gift med Anne Hansdatter 27.7.1823, II 350, 355
Jensen, Jacob - Skaarup, Dreslette Sogn, aftægtsmand, 31.3.1824, II 388, 400, -L, gift med ...
Jensen, Jacob - Strandby, husmand, 25.11.1822, II 310, 362, gift med Anne Madsdatter
Jensen, Jens - Dreslette, husmand, hans hustru Anne Marcusdatter (Kbg. Madsdatter) 21.5.1822, II 263
Jensen, Jens - Kirke Søby, aftægtsgaardmand, 20.8.1814, I 280, 295, gift med Johanne Pedersdatter
Jensen, Jens - Sarup, aftægtshusmand, 28.7.1816, I 339, 355, enke efter ... (gift 1 Jens ...)
Jensen, Jens - Sønderby, aftægtsmand, 9.6.1821, II 215, 238, gift med Kirsten Hansdatter
Jensen, Jesper - Skydebjerg, barn, 30.1.1810, II 40
Jensen, Jørgen - Dreslette, gaardmand, hans hustru Karen Madsdatter 3.8.1813, I 220, 222
Jensen, Knud - Holte, husmand og skomager, hans hustru Johanne Jørgensdatter 29.9.1814, I 281, 283, 294
Jensen, Lars - Gamtofte, tjenestekarl, 24.5.1824, II 393
Jensen, Lars - Sarup, skræder og husmand, hans hustru Anne Hansdatter 19.2.1824, II 385, 389
Jensen, Mads - Nellemose, barn, 16.7.1821, II 218 (faderen ungkarl Jens Ellegaard)
Jensen, Mads - Skydebjerg, husmand, 14.4.1815, I 308, 324, 335, gift med Anne Marie Rasmusdatter
Jensen, Marcus - Ladegaard, aftægtsgaardmand, 23.6.1821, II 217, 228
Jensen, Niels - Assens Mark, stenhugger, 22.12.1819, II 101, 104, 112, 142, 189, 192, 193, gift med Anne Marie Rasmusdatter 18.3.1818, II 38, 55
Jensen, Niels - Blangstrup, 5.6.1822, II 286, gift med Kirsten Pedersdatter
Jensen, Niels - Sarup Mølle, ungkarl, død i Nyborg, 21.7.1809, I 14, -L
Jensen, Niels - Skydebjerg, dreng 15 aar, 31.3.1813, I 209, 245, 250, -L
Jensen, Niels Christian - Kerte Sogn, barn, 24.1.1821, II 195
Jensen, Peder - Køng Højrup, barn, 16.3.1821, II 201
Jensen, Peder - Ramsherred Port ved Assens, skibstømmermand, 19.11.1818, II 64, 66, 78, gift med Trine Bolette Madsdatter
Jensen, Peder - Stubberup, Sandager, gaardmand, hans hustru Karen Larsdatter 8.3.1819, II 80, 100
Jensen, Rasmus - Barløse, dreng 15 aar, 7.7.1818, II 57
Jensen, Rasmus - Nellemose, gaardmand, hans enke Maren Nielsdatter 20.5.1811, I 74, 75 (gift 2 gaardmand Hans Pedersen)
Jensen, Rasmus - Saltofte, dreng, 27.3.1821, II 205
Jensen, Rasmus - Skydebjerg, husmand, 3.6.1815, I 309, 325, gift med Magdalene Dorthea ...
Jeppesdatter, Anne - Søllested og ægtefælle indsidder Erich Hansen 3.12.1811, I 94, 99
Jeppesdatter, Anne Marie - Strandby, 6.7.1823, II 345, 350, -L, gift med gaardmand Jørgen Andersen
Jeppesdatter, Karen - Kaslunde Mark, Barløse Sogn, 17.5.1816, I 338, 353, gift med indsidder Jens Jacobsen 29.12.1821, II 243, 263
Jeppesdatter, Karen - Køng, 29.7.1811, I 80, -L, gift med husmand Anders Erichsen
Jeppesdatter, Kirsten - Sønderby, 13.3.1813, I 208, 209, enke efter Jørgen ...
Jeppesdatter, Mette - Brødegaard, Dreslette, 30.11.1819, II 92, 150, enke efter Niels Hansen (søn gaardmand Jeppe Nielsen)
Jeppesen, Jeppe - Aborre, aftægtsmand, 18.12.1821, II 243
Jeppesen, Jørgen - Helnæs, husmand, hans enke Karen Pedersdatter 13.2.1812, I 129, 139
Jeppesen, Knud - Kaals Mølle, møllebyggersvend, 6.2.1824, II 383, -L
Jepsen, Anders - Ebberup, ungkarl, 24.8.1814, I 280, -L
Jespersdatter, Anne Marie - Nedermarkshusene, pige, 18.7.1821, II 221
Jespersdatter, Else Marie - Nyfæste, Kerte Sogn, 24.7.1821, II 221, 235, gift med husmand Peder Gregersen
Jespersdatter, Karen - Fladekær, Kærum Sogn, pige, 21.12.1823, II 370, 374 (efterlod sig et uægte barn Mette Jørgensdatter)
Jespersdatter, Margrethe - Ørsbjerg, Kerte, 20.2.1822, II 253, gift med indsidder Morten Rasmussen
Jespersdatter, Ørsbjerg, 16.2.1814, I 254, gift 1 Søren ..., enke efter boelsmand Jørgen Larsen
Jochumsdatter, Anne - Ørsted, 26.6.1821, II 217, 222, enke efter husmand Hans Friis
Jochumsen, Johanne Lovise - Barløse, barn, 28.5.1822, II 264
Johannesdatter, Christiane - Køng, indsidderske, 10.6.1823, II 344
Johansdatter, Anne - Barløse, pige, 22.9.1814, I 281, 290, -L
Johansdatter, Anne - Haugstedhus, Skydebjerg Sogn, pige 16 aar, 5.6.1821, II 214
Johansdatter, Anne - Vismose, barn, 23.4.1821, II 211
Johansdatter, Anne - Ørsbjerg, Kerte, aftægtskone, 14.5.1817, II 6, 11 (efterlod foruden børnene i ægteskabet, en uægte datter Anne Marie Hansdatter), gift med kromand Jochum Christiansen Hess 22.3.1813, I 209, 211
Johansdatter, Anne Marie - Skydebjerg, 16.7.1811, I 77, -L, gift med husmand Niels Ibsen, 4.6.1810, I 54, 77, -L
Johansdatter, Dorthea - Pejruphusene, 16.9.1820, II 155, 160, gift med husmand Peder Nielsen
Johansdatter, Gertrud - Voldbro, 7.3.1819, II 80, 97, -L, gift med husmand Christian Pedersen
Johansdatter, Margrete - Akkerup, pige, 29.7.1813, I 220, -L
Johansdatter, Marie - Skydebjerg Mark, pige, 22.4.1814, I 266, -L
Johansdatter, Mette - Nellemose, 30.11.1820, II 171, 206, gift med husmand Mathias Gormsen 5.6.1824, II 394 og fol. 12 i næste protocol
Johansen, Anders - Glamsbjerg, aftægtsmand, 23.5.1821, II 212, 228, -L
Johansen, Carl Frederik - Egerup, husmand, 25.12.1817, II 32
Johansen, Christen - Gummerup, indsidder, 21.11.1809, I 22, 25, 59, enke efter Kirsten Eriksdatter
Johansen, Christen – Nybogaarden, Bukkerup, Søllested Sogn, ungkarl, 10.6.1817, II 11, 32, -L
Johansen, Christen – Skydebjerg, husmand, hans hustru Kirsten Andersdsatter 28.5.1817, II 7, 14 (gift 1 Peder Træskomand i Voldtofte)
Johansen, Claus – Skrinshave, Køng, gaardmand, 23.1.1814, I 250, 276, gift med Anne Jensdatter
Johansen, Hans – Fladmosehuset, Køng, aftægtsmand, 6.4.1814, I 262, 299
Johansen, Jens – Barløse, gaardmand, 13.4.1820, II 121, 149, gift med Karen Pedersdatter 22.12.1822, II 319, 322
Johansen, Johan – Skrinshave, hans enke Birthe Zachariasdatter 14.6.1814, I 274, 276
Johansen, Lars – Ørsted, barn, 25.5.1822, II 264
Johansen, Niels – Køng Højrup, indsidder, hans hustru Birthe Madsdatter 30.12.1811, I 102, 135
Johansen, Peder – Barløse, husmand og hustru Marie Olsdatter, skifte i levende live 9.11.1814, I 287
Johansen, Rasmus – Nordby, husmand, hans hustru Anne Larsdatter 27.3.1817, II 1, -L
Johansen, Søren – Strandby, aftægtshusmand, 9.5.1824, II 391, 409, -L
Juel, … - hans enke Maren Bieske (?) i Flemløse, 22.3.1813, I 209, 250
Juel, Andreas – Flemløse, forpagter 7.1.1814, I 250, 300, gift med Nicoline …
Justdatter, Anne Marie – Storkebrohuset, Orte Sogn, 5.3.1819, II 79, 104, enke efter husmand Anders Jørgensen
Jørgensdatter, Anne – Haarby, 16.2.1813, I 203, 204, gift med indsidder Lars Hansen
Jørgensdatter, Anne – Køng, aftægtskone, 28.1.1824, II 382, 398, svigersøn husmand Peder Jørgensen
Jørgensdatter, Anne – Ladegaard, Orte Sogn, og ægtefælle gaardmand Anders Mogensen, skifte i levende live 25.10.1814, I 284
Jørgensdatter, Anne – Nyrup, 4.10.1816, I 342, 356, -L, gift med aftægtsgaardmand Adam Nielsen
Jørgensdatter, Anne – Orte Skovhus, indsidderske, pige, 25.9.1812, I 170, 175, 232, -L
Jørgensdatter, Anne – Sarup, Haarby, 2.2.1818, II 37, 50, enke efter gaardmand Jens Larsen
Jørgensdatter, Anne – Strandby, 23.10.1818, II 61, gift med husmand Jørgen Hansen
Jørgensdatter, Anne – Wesemosehuset, Haarby Sogn, 30.10.1815, I 319, 358, -L, gift med husmand Knud Jacobsen
Jørgensdatter, Anne – Ørsted, Højbjerg, aftægtskone, 27.5.1824, II 393, 413, enke efter Anders …
Jørgensdatter, Anne Catrine – Skydebjerg, Gaunby, 7.10.1815, I 318, 326, gift med aftægtsboelsmand Claus Mortensen
Jørgensdatter, Anne Kirstine – Haarby, pige, 1.12.1810, I 61, -L
Jørgensdatter, Anne Marie – Favrskov, Kerte Sogn, 19.12.1818, II 69, 75, gift med aftægtsgaardmand Hans Larsen, afstaaelse 3.6.1814, I 272
Jørgensdatter, Anne Marie – Køng, 11.8.1819, II 87, 110, gift med husmand Christen Eriksen
Jørgensdatter, Birthe – Mullerød, Dreslette Sogn, 8.2.1820, II 113, 116, gift med husmand Niels Hansen
Jørgensdatter, Birthe – Sarup, Haarby, 29.4.1823, II 341, 373, gift med husmand Rasmus Andersen 12.4.1810, I 50
Jørgensdatter, Birthe – Skydebjerg, 18.3.1815, I 304, 329, 333, gift med gaardmand Hans Rasmussen Drud 24.2.1810, I 44
Jørgensdatter, Dorthe – Barløse, barn, 21.12.1822, II 319
Jørgensdatter, Dorthe – Dreslette Sogn, 24.8.1816, I 339
Jørgensdatter, Dorthe – Løgismose Skov, 15.12.1822, II 315, 319, 321, gift med husmand Jørgen Jørgensen
Jørgensdatter, Dorthea – Køng, 10.6.1811, I 74, 110, gift med indsidder og soldat Morten Larsen
Jørgensdatter, Johanne – Holte, 29.9.1814, I 281, 282, 294, gift med husmand og skomager Knud Jensen
Jørgensdatter, Karen – Favrskov, Kerte, 7.8.1822, II 280, 294, gift med aftægtsmand Anders Jensen
Jørgensdatter, Karen – Gummerup, 6.5.1815, I 308, 310, gift med aftægtsmand Peder Pedersen
Jørgensdatter, Karen – Køng, vanvittig almisselem, 15.11.1821, II 239
Jørgensdatter, Karen – Lundager, Gamtofte, 15.12.1817, II 31, 39, enke efter gaardmand Hans Jensen
Jørgensdatter, Karen – Nydamshusene, Ørsted Sogn, 25.2.1818, II 38, 52, enke efter husmand Mathias Pedersen
Jørgensdatter, Karen – Orte, barn, 1.12.1820, II 171
Jørgensdatter, Karen – Snave, 24.6.1813, I 217, gift med aftægtsmand Jens Pedersen
Jørgensdatter, Karen – Ørsbjerg, Kerte, 24.1.1824, II 382, gift med indsidder Lars Davidsen
Jørgensdatter, Kirsten – Mullerød, Dreslette Sogn, 7.2.1817, I 360, gift med husmand, skrædder Mads Christensen
Jørgensdatter, Maren – Dreslette, 3.6.1824, II 394 og fol. 28 i næste protocol, gift med husmand Hans Hansen
Jørgensdatter, Maren – Ellegaardstedet ved Haarby, almisselem, 11.1.1823, II 325
Jørgensdatter, Maren – Højrup, Køng Sogn, 28.12.1823, II 371, 378, gift med aftægtsmand Jens Mortensen
Jørgensdatter, Maren – Haarby og ægtefælle boelsmand Hans Jensen 14.8.1816, I 339, 341
Jørgensdatter, Maren – Haarby, fattiglem, 28.8.1816, I 340
Jørgensdatter, Maren – Køng, 18.3.1816, I 337, gift med husmand Hans Eriksen
Jørgensdatter, Maren – Køng, barn, 12.6.1821, II 215
Jørgensdatter, Maren – Sønderby, 29.4.1818, II 44, 76, aftægtsenke efter gaardmand Niels Hansen Bomann
Jørgensdatter, Margrete – Orte, 29.3.1819, II 81, 105, gift med husmand Rasmus Christensen 26.12.1823, II 371, 378
Jørgensdatter, Margrethe – Haarby, enke, 12.7.1815, I 313, gift 1 Anders …, gift 2 Simon Larsen
Jørgensdatter, Mette – Tanderup, 13.2.1820, II 113, 152, gift med aftægtsmand Jørgen Hansen
Jørgensen, Anders – Nellemose, barn, 12.6.1821, II 215
Jørgensen, Anders – Skovkrogen, Dreslette Sogn, hans hustru Karen Pedersdatter 15.11.1821, II 239, 268
Jørgensen, Anders – Storkebrohuset, Orte Sogn, hans enke Anne Marie Justdatter 5.3.1819, II 79, 104
Jørgensen, Eiler – Tylle, aftægtsmand og hustru Gjertrud Rasmusdatter 25.1.1823, II 326, 346
Jørgensen, Frederik – Ørsbjerg, Kerte Sogn, husmand, hans hustru Anne Rasmusdatter 11.5.1824, II 391, og fol. 11 i næste protocol
Jørgensen, Hans – Blangstrup, husmand, hans hustru Dorthe Nielsdatter 25.5.1822, II 264, 316
Jørgensen, Hans – Holevad, indsidder, 15.9.1816, I 341, -L, gift med …
Jørgensen, Hans – Melby, husmand, hans hustru Johanne Mortensdatter 16.2.1823, II 326, 329, -L
Jørgensen, Hans – Pejruphus, Orte Sogn, barn, 14.7.1823, II 346
Jørgensen, Hans – Slaaentorn, Haarby Sogn, husmand, 17.11.1822, II 309, -L, gift med Marie Nielsdatter 16.7.1824, II 407, fol. 24 i næste protocol
Jørgensen, Hans – Strandby, husmand, hans hustru Birthe Larsdatter 8.12.1814, I 256 (indført i Sallinge Herreds skifteprotocol)
Jørgensen, Hans – Søby, aftægtshusmand, 25.3.1813, I 209
Jørgensen, Hendrich – Skydebjerg, ungkarl, 18.9.1818, II 58, 76, -L
Jørgensen, Hjere – Kerte Sogn, almisselem, 26.11.1821, II 239
Jørgensen, Jacob – Barløse, barn, 30.11.1821, II 239
Jørgensen, Jens – Barløse, indsidder, 24.2.1813, I 205, gift med Maren Nisdatter 6.11.1811, I 87
Jørgensen, Jens – Hjorte, Tanderup, husmand, hans enke Maren Mortensdatter 17.4.1820, II 121, 123
Jørgensen, Jens – Høed, husmand, 19.11.1811, I 88, -L, hans hustru Marie Hansdatter 25.4.1822, II 256, 269, 272, 283, -L
Jørgensen, Jens – Nyrup, Ørsted Sogn, aftægtsmand, 22.1.1822, I 64
Jørgensen, Jens – Skydebjerg, boelsmand, hans hustru Kirsten Andersdatter 6.9.1814, I 281, 293, -L
Jørgensen, Jens – Strandby, Haarby, gaardmand, hans enke Margrethe Sørensdatter 2.5.1818, II 44, 63
Jørgensen, Jens – Voldtofte, dreng, 17.9.1817, II 25, 36
Jørgensen, Johan – Strandmøllen ved Assens, møller, 25.4.1816, I 338, 356, -L, gift med Hanne Marie Nissen
Jørgensen, Jørgen – Løgismose Skov, husmand, hans hustru Dorthe Jørgensdatter 15.12.1822, II 315, 319, 321
Jørgensen, Jørgen – Myllerup, Barløse Sogn, hans enke Else Kirstine Clausdatter 12.7.1815, I 313, 327, -L
Jørgensen, Lars – Gummerup Mark, aftægtsmand, 13.11.1822, II 307, 314, enke efter … (gift 1 Rasmus …)
Jørgensen, Lars – Kaslund, boelsmand, murermester, hans hustru Karen Dorthea Rasmusdatter 1.11.1822, II 305, 308
Jørgensen, Lars – Mygind, aftægtsgaardmand, 28.5.1822, II 264, 284, gift med Anne Marie Knudsdatter 28.7.1822, II 280, 284
Jørgensen, Mads – Boberghuset, Køng Sogn, hans hustru Kirsten Svendsdatter 11.12.1815, I 321, 324, 325 (gift 1 Mads …)
Jørgensen, Mads – Skydebjerg, Taarup, hans enke Anne Catrine Pedersdatter 22.3.1812, I 148, 152 (gift 1 Hans Ibsen, gift 3 gaardmand Steffen Andersen)
Jørgensen, Mads – Sønderbjerg, Skydebjerg Sogn, boelsmand, hans hustru Maren Jensdatter 19.9.1820, II 155, 165, 170
Jørgensen, Mette – Ebberup, 7.8.1817, II 19, 27, gift med husmand, skrædder Hans Wallentin Walsøe
Jørgensen, Mikkel – Haarby, barn, 4.6.1820, II 124, 145
Jørgensen, Morten – Helnæs, gaardmand, hans enke Maren Jensdatter 9.5.1822, II 256, 299
Jørgensen, Niels – Nellemose, gaardmand, 3.11.1820, II 161, 167, 175, gift med Kirsten Jensdatter
Jørgensen, Niels – Skydebjerg, barn, 20.10.1820, II 159 (moderen pigen Mette Kirstine Hansdatter)
Jørgensen, Niels – Skydebjerg, barn, 9 aar, 8.8.1820, II 147, 165
Jørgensen, Niels – Voldbro, aftægtsgaardmand, 11.6.1809, I 7
Jørgensen, Niels – Ørsbjerg, aftægtshusmand, 4.9.1816, I 340, gift med Anne Kirstine Nielsdatter
Jørgensen, Peder – Dærup, Flemløse, aftægtsgaardmand, 12.7.1819, II 86, 97
Jørgensen, Peder – Gummerup, indsidder, hans hustru Kirsten Pedersdatter 23.3.1812, I 148, 161
Jørgensen, Peder – Haarby, Nord, gaardmand, hans hustru Anne Hansdatter 25.3.1821, II 204, -L
Jørgensen, Rasmus – Haarby, ungkarl, aftægtsmand, 17.7.1817, II 12, 13, -L
Jørgensen, Rasmus – Nellemose, husmand og smed, afstaaelse 10.2.1812, I 128, skifte 10.12.1817, II 31, 39, gift med …
Jørgensen, Søren – Skovkrogen, Dreslette Sogn, hans hustru Karen Larsdatter 17.4.1822, II 255, 262
Jørgensen, Troels – Orte Skovhus, boelsmand, 1.7.1812, I 164, 239, gift med Anne Kirstine Pedersdatter
Kamp, H. F. – Tanderup, 23.7.1820, II 142, enke efter …
Kjerulf, Anne Catrine – Ebberup, indsidderske, 24.2.1820, II 114, enke efter vagtmester, senere skolelærer Werner Petersen
Knap, Jørgen Hansen – Frøbjerg Mark, husmand, 26.5.1811, I 74, 103, gift med Karen Madsdatter
Knudsdatter, Anne Margrete – Turup, aftægtskone, 14.8.1823, II 342, 353, enke efter væver Knud …
Knudsdatter, Anne Marie – Ladegaards Mark, Orte Sogn, 17.4.1818, II 44, 45, gift med husmand Jørgen Nielsen Baller
Knudsdatter, Anne Marie – Mygind, 28.7.1822, II 280, 284, gift med aftægtsmand Lars Jørgensen 28.5.1822, II 264, 284
Knudsdatter, Karen – Skydebjerg, 27.6.1820, II 124, 171, 172, 174, gift med husmand Søren Andersen
Knudsen, Anders – Køng Højrup, husmand, 15.7.1814, I 277, 282, gift med Dorthe Pedersdatter
Knudsen, Christen – Ørsbjerg Hestehave, husmand, 3.8.1811, I 81, gift med Anne Cathrine Hansdatter
Knudsen, Jens – Skydebjerg, ungkarl, 20 aar, 21.5.1817, II 6
Knudsen, Jørgen – Holte, dreng 16 aar, 13.10.1823, II 362
Knudsen, Niels – Mygindlund, ungkarl, 19.7.1814, I 277, 301, -L
Knudsen, Søren – Flemløse, husmand, hans enke Anne Hansdatter 26.5.1824, II 393, 412
Koeborg, Lars Hansen – Frøbjerg Mark, Orte Sogn, husmand, 31.8.1822, II 290, 306, gift med Maren Jensdatter
Koeborg, Mads Hansen – Frøbjerg Mark, Orte Sogn, 1.5.1811, I 69, 74, gift 1 …, gift 2 Karen Jespersdatter
Korres, Jens Jørgensen – Køng, husmand, 3.6.1812, I 158, 226, 240, gift med Birthe Kirstine Knudsdatter
Kræmmer, Hans Nielsen – Kræmmerhuset ved Frederikslund, husmand, 23.2.1814, I 256, gift 1 Sara Andersdatter, gift 2 Anne Kirstine Christensdatter
Lacoppidan, Hans Jacob – Søby, degn og skolelærer og hustru Deliane Dreyer 17.3.1818, II 38, 84, -L
Lang, Anders – Ørsted, aftægtsmand, 1.2.1815, I 301, 320
Larsdatter, Abelone – Hestholm, Gamtofte Sogn, 8.5.1817, II 6, 16, gift med aftægtsgaardmand Jacob Didrichsen 17.1.1824, II 381, 397
Larsdatter, Abelone – Snave, Dreslette, 10.4.1816, I 337, 353, enke efter Niels Isaksen (søn Peder Nielsen)
Larsdatter, Anne – Dreslette, aftægtskone, 12.3.1814, I 259, 290, gift med husmand og tømrer Hans …
Larsdatter, Anne – Flemløse, 28.11.1820, II 171, 215, gift med husmand Hans Thomsen
Larsdatter, Anne – Flemløse, pige, 3.4.1819, II 82, 97, -L
Larsdatter, Anne – Høed Gyde, Flemløse Sogn, 3.12.1812, I 177, 196, 197, gift med husmand Jens Larsen
Larsdatter, Anne – Højgaarden, Ørsbjerg, tjenestepige, 1.11.1820, II 161, 173, -L
Larsdatter, Anne – Nordby, 27.3.1817, II 1, -L, gift med husmand Rasmus Johansen
Larsdatter, Anne – Skydebjerg, barn, 29.6.1821, II 217
Larsdatter, Anne – Voldtofte, barn, 20.12.1822, II 317
Larsdatter, Anne Marie – Højrup, barn, 14.5.1821, II 212
Larsdatter, Birthe – Brødegaard, Dreslette, 25.6.1818, II 55, død hos sønnen Hans Larsen, enke efter Lars …
Larsdatter, Birthe – Dreslette, 28.1.1820, II 113, 150, enke efter Rasmus …
Larsdatter, Birthe – Enemærket, Dreslette Sogn, aftægtskone, 4.5.1816, I 338, 353, gift med husmand Mikkel Christophersen død 1812 (gift 1 …)
Larsdatter, Birthe – Strandby, 8.12.1814, I 256, gift med husmand Hans Jørgensen (indf. i Salling Herred skifteprotocol)
Larsdatter, Birthe – Turup, 3.5.1820, II 114, 115, 120, 122, -L, gift med gaardmand Lars Eriksen
Larsdatter, Bodil Kirstine – Turup, aftægtskone, 8.10.1813, I 234, 236, enke efter husmand Peder Larsen
Larsdatter, Dorthe – Køng Højrup, pige, 18.11.1817, II 29, -L
Larsdatter, Dorthe – Nordby, Kærum Sogn, ugift, indsidderske, 14.4.1821, II 209, 227
Larsdatter, Johanne – Brunshuse, Dreslette Sogn, 23.6.1819, II 86, 110, gift med boelsmand Ole Christensen
Larsdatter, Johanne – Turup, 1.2.1819, II 79, 88, enke efter Niels …
Larsdatter, Johanne – Vesemose, Voldtofte Mark, 25.4.1818, II 44, 50, gift med husmand Christen Rasmussen
Larsdatter, Karen – Gummerup, død 1806, 27.7.1810, I 56, 169, gift med Lars Mortensen
Larsdatter, Karen – Haarby, 14.5.1811, I 73, -L, gift med husmand Lars Rasmussen
Larsdatter, Karen – Haarby, 2.7.1816, I 339, 349, -L, gift med husmand Rasmus Poulsen
Larsdatter, Karen – Haarby, aftægtskone, 22.11.1810, I 67, 71, 88, 97, -L, gift med gaardmand Morten Hansen 29.5.1809, I 2, -L
Larsdatter, Karen – Karup, Holevad, 13.8.1814, I 279, enke efter gaardmand Anders Andersen
Larsdatter, Karen - Skovkrogen, Dreslette Sogn, 17.4.1822, II 255, 262, gift med husmand Søren Jørgensen
Larsdatter, Karen – Snave, enke, 14.10.1818, II 60, 77, gift 1 Niels …, gift 2 indsidder Mikkel Poulsen
Larsdatter, Karen – Stubberup, Sandager, 8.3.1819, II 80, 100, enke efter gaardmand Peder Jensen
Larsdatter, Karen – Voldtofte, pige, 12.12.1815, I 321, -L
Larsdatter, Karen – Ørsted, indsidderske, 12.11.1816, I 347, enke efter Jeppe …
Larsdatter, Karen Marie – Blangstrup, Turup Sogn, barn, 19.1.1824, II 381
Larsdatter, Kirsten – Akkerup, 18.2.1813, I 203, 246, gift med aftægtsmand Jacob Hansen
Larsdatter, Kirsten – Frøbjerg, pige, 14 aar, 7.12.1812, I 177
Larsdatter, Kirsten – Glamsbjerg Hedehus, 13.4.1812, I 154, gift med husmand Jacob Hansen 17.2.1815, I 302
Larsdatter, Kirsten (Kbg.) – Sønderby, 13.3.1813, I 208, 209, enke efter Jørgen …
Larsdatter, Maren – Frøbjerg, 3.3.1816, I 332, 336, 337, gift med husmand Christen Ibsen
Larsdatter, Maren – Helnæs, 19.12.1814, I 292, gift med husmand Lars Andersen 4.1.1811, I 63
Larsdatter, Maren – Kirke Søby, pige, 9.6.1812, I 158, 171, -L
Larsdatter, Maren – Køng Højrup, 8.11.1818, II 62, 69, gift med gaardmand Anders Pedersen Bül
Larsdatter, Maren – Orelund, Sandager, 17.4.1822, II 255, 267, gift med Christen Pedersen 7.10.1821, II 223, 228
Larsdatter, Maren – Skydebjerg, barn, 8 aar, 5.3.1821, II 200
Larsdatter, Maren – Turup, 8.10.1813, I 234, 235, -L, gift med husmand Jens Hansen (gift 2 Maren Larsdatter, gift 1 Simon Svendsen)
Larsdatter, Maren – Voldtofte, 30.4.1814, I 268, enke efter Hans Rasmussen
Larsdatter, Maren – Voldtofte, barn, 12.3.1823, II 332
Larsdatter, Margrethe – Sarup, Haarby, 16.3.1818, II 38, 41, gift 1 Peder Mouritzen, gift 2 gaardmand Hans Mouritzen
Larsdatter, Marie Kirstine – Kerte, pige 30.12.1811, I 102, 122, -L
Larsdatter, Mette – Herredsbjerghuset, Dreslette Sogn, 17.11.1818, II 64, 157, 158, gift med husmand Jens Larsen
Larsdatter, Mette – Sarup, 1.8.1820, II 145, 147, gift med gaardmand Hans Hansen Grønnemose 5.9.1809, I 17 (gift 1 Anne Mortensdatter)
Larsdatter, Mette – Sønderby, 19.2.1818, II 38, 52, enke efter Jens …
Larsdatter, Mette Marie – Ebberup, Kærum, enke, 9.2.1815, I 306, 301, gift 1 Niels …, gift 2 boelsmand Lars Rasmussen  
Larsdatter, Susanne – Frøbjerg, Orte, 2.6.1821, II 212, 222, enke efter …
Larsen, Anders – Ebberup, Kærum, gaardmand, hans enke Mette Jensdatter 27.1.1820, II 113, 151
Larsen, Anders – Næs, aftægtsgaardmand, 28.12.1813, I 245, 301, enke efter …
Larsen, Anders – Snave, hjulmand, hans enke Mette Hansdatter 20.6.1812, I 163, 168
Larsen, Bendt – Skydebjerg, husmand, hans hustru Karen Madsdatter 10.4.1824, II 389, 392, 393
Larsen, Frederich – Ungersbjerg, Dreslette, ungkarl og matros, 19.4.1820, II 121, 161, -L
Larsen, Hans – Brødegaard, gaardmand, hans moder Birthe Larsdatter 28.6.1818, II 55, enke efter Lars …
Larsen, Hans – Favrskov, Kerte Sogn, aftægtsgaardmand, afstaaelse, 3.6.1814, I 272, gift med Anne Marie Jørgensdatter 19.12.1818, II 69, 75
Larsen, Hans – Glamsbjerg, ungkarl, 28.7.1809, I 16, -L
Larsen, Hans – Glolykkehuset, Gamtofte Sogn, indsidder, 1.7.1809, I 4, gift med Karen Pedersdatter
Larsen, Hans – Holte Kohave, Køng Sogn, gaardmand 3.12.1812, I 177, 194
Larsen, Hans – Køng Højrup, ungkarl, 18 aar, 2.5.1822, II 256, 270
Larsen, Hans – Orte Skovhus, hans enke Anne Madsdatter 23.2.1820, II 114
Larsen, Hans – Orte, gaardmand, hans hustru Anne Marie Nielsdatter 9.8.1818, II 57, 58
Larsen, Hans – Skydebjerg, husmand, 6.7.1815, I 312, 325, 326, gift 1 …, gift 2 Maren Madsdatter
Larsen, Hans – Sø Søby, ungkarl, 1.2.1816, I 332, 338, -L
Larsen, Hans – Vesemose, Haarby Sogn, bødker og husmand, hans hustru Karen Jensdatter 13.1.1824, II 380, 383
Larsen, Jacob – Bæring, Barløse, aftægtshusmand, 20.1.1822, II 244, 275
Larsen, Jacob – Holte, husmand og snedker, 10.5.1821, II 212, gift med Mette Nielsdatter 23.8.1823, II 355
Larsen, Jacob – Sarup, husmand, 29.3.1816, I 337, 343, gift med Margrethe Larsdatter
Larsen, Jens – Herredsbjerghuset, Dreslette Sogn, husmand, hans hustru Mette Larsdatter 17.11.1818, II 64, 157, 158
Larsen, Jens – Høed Gyde, Flemløse Sogn, husmand, hans hustru Anne Larsdatter 3.12.1812, I 177, 196, 197
Larsen, Jens – Sarup, Haarby, gaardmand, hans enke Anne Jørgensdatter 2.2.1818, II 37, 50
Larsen, Jens – Voldtofte, indsidder, 7.6.1824, II 395, og fol. 22 i næste protocol
Larsen, Johan – Lindenbjerghuset, Skydebjerg Mark, dreng, 7.4.1821, II 208
Larsen, Jørgen – Ebberup, fhv. gaardmand, 2.6.1809, I 4, 15, gift med Johanne Pedersdatter død 1807
Larsen, Jørgen – Ebberup, ungkarl, 11.2.1818, II 37, 50, -L
Larsen, Jørgen – Turup, gaardmand, hans hustru Bodil Hansdatter 3.1.1822, II 244, 267, -L
Larsen, Jørgen – Ørsbjerg, boelsmand, hans enke Birthe Jespersdatter 16.2.1814, I 254 (gift 1 Søren …)
Larsen, Lars – Brødegaard, barn, 18.3.1823, II 334
Larsen, Lars – Bukkerup, tjenestekarl, 3.2.1816, I 332, 351, frasepareret Anne Catrine Jensdatter (eneste arving sønnen Lars Peder Larsen)
Larsen, Lars – Ebberup, ungkarl, 28.9.1818, II 58, 73, -L
Larsen, Lars – Køng Højrup, indsidder, hans hustru Anne Hansdatter 6.1.1820, II 111, 151 (foruden børn i ægteskabet nævnes en datter Maren Hansdatter som afdøde havde før ægteskabet med enkemanden)
Larsen, Lars – Turup, hans hustru Birthe Hansdatter 11.7.1818, II 57
Larsen, Lars – Vesemose, Flemløse, barn, 2.6.1824, II 394
Larsen, Mads – Augustenborghuset, Orte Mark, boelsmand, hans hustru Maren Hansdatter 14.2.1824, II 383, 386, 387
Larsen, Mads – Orte Skovhuse, boelsmand, 27.4.1811, I 69, 83, gift med Anne Marie Rasmusdatter 8.2.1816, I 332, 334, 335 (gift 2 boelsmand Anders Nielsen)
Larsen, Mikkel – Vesemose, Flemløse Sogn, husmand, hans hustru Anne Madsdatter 11.7.1821, II 218, 231, 233
Larsen, Morten – Gummerup, indsidder, hans hustru Dorthe Marie Rasmusdatter 23.7.1821, II 221, 229, -L
Larsen, Morten – Gummerup, Køng, gaardmand, hans enke Anne Hansdatter 16.12.1814, I 292
Larsen, Morten – Køng, indsidder og soldat, hans hustru Dorthea Jørgensdatter 10.6.1811, I 74, 110
Larsen, Niels – Gummerup Mark, indsidder, hans hustru Anne Andersdatter 21.3.1814, I 260, 298 (gift 1 Søren …)
Larsen, Niels – Haarby, indsidder, hans hustru Dorte Christensdatter 6.3.1822, II 254, 295, 303
Larsen, Niels – Køng Højbjerg, aftægtsmand, 30.12.1822, II 313, 321
Larsen, Niels – Melby, husmand, hans hustru Anne Marie Nielsdatter 22.7.1820, II 142, 161, 166, 169 (gift 1 Conrad …)
Larsen, Niels – Nyfæste, uægte barn, 27.5.1823, II 344
Larsen, Niels – Nyrup, Ørsted, gaardmand, hans enke Anne Madsdatter 29.1.1821, II 195, 204
Larsen, Niels – Skydebjerg, dreng, 20.2.1822, II 253, 265
Larsen, Niels – Søby, gaardmand, 3.2.1821, II 195, 205, gift med Gertrud Hansdatter 28.3.1822, II 255, 281
Larsen, Niels – Wilhelmsborg, Skydebjerg Sogn, tjenestekarl, 16.11.1814, I 290, 293, -L
Larsen, Niels – Ørsbjerg ved Højgaarden, husmand, hans hustru Mette Hansdatter 7.1.1816, I 331, 337
Larsen, Peder – Akkerup, aftægtsmand, 31.3.1818, II 38, 52
Larsen, Peder – Blangstrup, aftægtsmand, 27.4.1814, I 267, 299
Larsen, Peder – Frøbjerg, barn, 12.3.1824, II 386
Larsen, Peder – Melby, husmand, hans hustru Anne Andersdatter 7.4.1820, II 119, 151
Larsen, Peder – Nørre Søby, tjenestekarl, 20.12.1820, II 172
Larsen, Peder – Orte Skovhuse, pottemager, 24.3.1823, II 335, 361, gift med Hansine Bendsdatter
Larsen, Peder – Snave, aftægtsmand, 8.8.1812, I 277, 280, -L
Larsen, Peder – Turup, husmand, hans enke Bodil Kirstine Larsdatter 8.10.1813, I 234, 236
Larsen, Peder – Ørsted, indsidder, hans hustru Karen Hansdatter 13.5.1820, II 123
Larsen, Rasmus – Gummerup, Senekær, husmand, hans hustru Ingeborg Jacobsdatter 5.10.1811, I 85
Larsen, Rasmus – Høedgyden, husmand, 8.1.1810, I 37, gift med …
Larsen, Rasmus – Højrup Led, Køng, indsidder, 26.12.1818, II 77, 88, gift med Karen Pedersdatter 20.5.1822, II 263, 282
Larsen, Rasmus – Strærup, gaardmand, hans hustru Maren Hansdatter 30.11.1814, I 292
Larsen, Rasmus – Søby, barn, 24.12.1813, I 245
Larsen, Simon – Haarby, hans enke Margrethe Jørgensdatter 12.7.1815, I 313 (gift 1 Anders …)
Larsen, Steffen – Liltofte, Gamtofte Sogn, husmand, 28.4.1817, II 4, 10, gift med Karen Sørensdatter
Larsen, Steffen – Nakke, aftægtshusmand, død i Blaakildehus, Sandager Sogn (Kbg.), 24.3.1821, II 204, 239, gift med Johanne Pedersdatter død i Sandager Sogn (Kbg.), 8.7.1822, II 279, 292
Lauenberg, … - Kerte, degn, hans hustru Lorentine Westphalen 10.3.1823, II 330
Liben, Johan Jorch – Søllested, kok, 17.9.1819, II 88, 89, gift med jordemoder Maren Kirstine Nielsdatter
Lorentzdatter, Margrete – Fladmose, Køng Sogn, pige 15 aar, 27.3.1824, II 388
Lorentzen, Johan – Skydebjerg, husmand og smed, 3.11.1810, I 60, 216, 248, gift med Birthe Hansdatter
Lorentzen, Peder – Flemløse, indsidder, hans hustru Anne Erichsdatter 5.9.1813, I 223, 246, 358 (gift 1 Hans …)
Ludvigsdatter, Anne Cathrine – Ramsherreds Port ved Assens, 28.8.1818, II 58, gift med skibstømmersvend Lars Pedersen
Lunde, Hans - Flemløse, gaardmand, hans enke Maren Hansdatter 17.3.1813, I 208
Lunde, Mariane - Snave, 16.12.1822, II 315, 341, 345, -L, enke efter ...
Lundemand, Jørgen - Gummerup, hans enke Johanne Rasmusdatter 21.1.1824, II 382
Lyder, Lars - Gummerup, husmand, hans enke Maren Pedersdatter 10.12.1817, II 31, 39
Madsdatter (Kbg.), Anne - Dreslette, 21.5.1822, II 263, gift med husmand Jens Jensen
Madsdatter, Agnete - Sønderby, 7.8.1816, I 339, 351, gift 1 Christen ..., gift 2 aftægtsmand Lars Pedersen
Madsdatter, Anne - Barløsegaard, indsidderske, 4.1.1810, I 35, 43, enke efter forpagter Ole ...
Madsdatter, Anne - Blangstrup, barn, 19.3.1824, II 387
Madsdatter, Anne - Nyrup, Ørsted Sogn, aftægtskone, 29.1.1821, II 195, 204, enke efter gaardmand Niels Larsen
Madsdatter, Anne - Orte Skovhuse, 23.2.1820, II 114, enke efter husmand Hans Larsen
Madsdatter, Anne - Thorøhuse, Kærum, 20.6.1817, II 12, enke efter Jørgen Bertelsen i Sønderby
Madsdatter, Anne - Vesemose, Flemløse Sogn, 11.7.1821, II 218, 231, 233, gift med husmand Mikkel Larsen
Madsdatter, Anne Marie - Skydebjerg, 31.3.1815, I 306, 311, gift med Niels Gormsen
Madsdatter, Birthe - Køng Højrup, 30.12.1811, I 102, 135, gift med indsidder Niels Johansen
Madsdatter, Gjertrud - Trampelandshuset, Dreslette Sogn, pige, 26.5.1819, II 84, 109, -L
Madsdatter, Karen - Dreslette, 3.8.1813, I 220, 222, gift med gaardmand Jørgen Jensen
Madsdatter, Karen - Hunkebjergstedet, Blangstrup Mark, barn, 16.2.1824, II 385
Madsdatter, Karen - Skydebjerg, 10.4.1824, II 389, 392, 393, gift med husmand Bendt Larsen
Madsdatter, Kirsten - Akkerup Mark - barn, 23.2.1821, II 197
Madsdatter, Kirsten - Akkerup, 7.12.1813, I 241, 259, gift med gaardmand Rasmus Pedersen Rose
Madsdatter, Kirsten - Brændegaard, Vedtofte (Kbg. anfører Rasmusdatter), 24.7.1813, I 219, 241, enke efter ...
Madsdatter, Kirsten - Ebberup, 2.4.1812, I 150, 153, gift med Thomas Pedersen 19.11.1818, II 64, 79
Madsdatter, Kirsten - Hestehave, Haarby Mark, 6.1.1813, I 198, 202, enke efter Knud Hansen
Madsdatter, Kirsten - Skovhuse, Orte Sogn, 11.12.1809, I 27, gift med indsidder Hans Adamsen
Madsdatter, Kirsten - Strærup, Dreslette Sogn, 21.1.1822, II 244, 263, gift med aftægtsmand Hans Jacobsen
Madsdatter, Maren - Kerte, 15.3.1823, II 332, 355, gift med husmand Peder Hansen
Madsdatter, Maren - Strandby, Haarby Sogn, enke, 19.2.1818, II 38, 50, gift 1 Jørgen ..., gift 2 gaardmand Mads Christensen
Madsdatter, Maren - Voldtofte, Flemløse, indsidderske, 3.6.1815, I 309
Madsdatter, Marie - Barløse, pige, 15 aar, 1.11.1823, II 363
Madsdatter, Sidsel - Flemløse, 1.3.1823, II 329, 330, gift med boelsmand Søren Nielsen
Madsdatter, Susanne - Helnæs, 23.1.1817, I 360, gift med gaardmand Hans Pedersen 23.2.1811, I 67
Madsen, Anders - Skallebjerg, Haarby Sogn, barn, 19.5.1824, II 392
Madsen, Anders - Sønderby, aftægtsmand, 24.7.1814, I 277, 291
Madsen, Christen – Ebberup, Kærum, almisselem, 24.1.1824, II 382, gift med Maren Pedersdatter 14.7.1822, II 280
Madsen, Christen - Mullerød, indsidder, 9.2.1815, I 301, 327
Madsen, Christen - Skydebjerg, ungkarl, 15.1.1824, II 380 samt fol. 34 i næste protocol
Madsen, Frands – ladekarl, ungkarl, 18.12.1819, II 99, 105, -L
Madsen, Hans – Akkerup, husmand, død for 8 aar siden, 8.3.1813, I 207, 208, 248, gift med Margrethe Larsdatter
Madsen, Hans – Ebberup, barn, 20.5.1821, II 212
Madsen, Hans – Favrskov Mølle, møller, hans hustru Karen Pedersdatter 3.6.1819, II 84
Madsen, Hans – Tørstegaarden, Haarby Sogn, selvejergaardmand, 19.6.1809, I 7, 13, gift 1 Karen Hansdatter, gift 2 Anne Knudsdatter
Madsen, Hans – Ørsbjerg, almisselem, 30.3.1822, II 255
Madsen, Jacob – Akkerup, ungkarl, 6.10.1820, II 155, 193, -L
Madsen, Johan – Skydebjerg, Gamby, boelsmand, 18.5.1822, II 262, 276, gift med Anne Catrine Larsdatter
Madsen, Jørgen – Haarby, gaardmand, hans hustru Karen Mikkelsdatter 24.12.1819, II 102, 111, 113
Madsen, Jørgen – Skydebjerg Taarup, dreng 13 aar, 14.12.1810, I 62, 64
Madsen, Jørgen – Skydebjerg, husmand, hans hustru Else Jensdatter 12.2.1820, II 113, 117
Madsen, Jørgen – Strærup, barn, 15.1.1824, II 380
Madsen, Lars – Mygind, ungkarl, 25.8.1819, II 87, 102, -L
Madsen, Lars – Strærup, barn, 14.11.1821, II 238
Madsen, Mads – Flemløse, gaardmand, hans enke Anne Christensdatter 17.6.1811, I 75, 91, 99, -L
Madsen, Mads – Snave, aftægtsmand, 4.5.1822, II 256, 275, gift med Karen Rasmusdatter 7.1.1811, II 64, 140
Madsen, Mikkel – Flemløse, hans enke Karen Pedersdatter 7.10.1811, I 86
Madsen, Peder – Frøbjerg, gaardmand, 9.9.1813, I 223, 244, gift med Karen Hansdatter 18.11.1822, II 308, 312
Madsen, Peder – Haarby, aftægtsgaardmand, 8.6.1820, II 124, 147, enke efter … (gift 1 …)
Madsen, Peder – Orte, husmand, hans hustru Kirsten Jensdatter 7.10.1814, I 281, -L
Madsen, Rasmus – Grønnemosegaard, Sarup, forpagter, hans hustru Mette Rasmusdatter 8.12.1813, I 241, 303
Madsen, Rasmus – Skallebjerggaarden, ungkarl, 2.8.1810, I 56, 59, -L
Madsen, Sander – Aborre, Gamtofte Sogn, indsidder, hans hustru Kirsten Mortensdatter 5.2.1824, II 383, 407
Magnussen, Anders Peder – Haarby, husmand, 12.2.1810, I 43, gift med Lisbet Pedersdatter
Magofsky, … - Sandager, degn, hans hustru Sara født Humblet 9.3.1824, II 386
Marcusdatter, Anne – Dreslette (Kbg. Madsdatter) 21.5.1822, II 263, gift med husmand Jens Jensen
Marcussen, Jørgen – Strandby, husmand, 27.12.1817, II 33, 43, gift med Maren Hansdatter
Marcussen, Peder – Skydebjerg, husmand, hans enke Anne Margrethe Andersdatter 1.9.1814, I 281, 302, -L
Mathiasdatter, Anne – Sø Søby, barn, 25.1.1821, II 195
Mathiasdatter, Kirsten – Skydebjerg, 30.11.1815, I 320, 326, gift med husmand Niels Carstensen
Mathiasen, Jens – Ankersbjerge, Dreslette Sogn, boelsmand, 18.3.1818, II 38, gift med …
Mathiasen, Jørgen – Løgismose Skov, aftægtsmand 7.2.1823, II 326, 350, 354, -L, gift med Maren Pedersdatter 29.1.1798, Haarby enke efter Jørgen Pedersen, Nellemose, Løgismose skiftep. II 129
Mathiesen, Lars – Vesemose, 11.1.1823, II 325, 346
Mathiesen, Peder – Haarby, husmand, 12.6.1812, I 158, 192, gift med Kirsten Eliasdatter 16.3.1818, II 38, 54
Mikkelsdatter, Anne Margrethe – Barløse, 31.7.1817, II 16, gift med aftægtsmand Jørgen Nielsen 14.4.1818, II 43
Mikkelsdatter, Karen – Frøbjerg, 23.4.1811, I 69, gift med husmand Mogens Pedersen
Mikkelsdatter, Karen – Haarby, 24.12.1819, II 102, 111, 113, gift med gaardmand Jørgen Madsen
Mikkelsdatter, Karen – Køng, almisselem, 27.12.1822, II 319, enke efter husmand Hans Andersen
Mikkelsdatter, Kirstine – Frøbjerg, pige, 14.8.1814, I 279, 297, -L
Mikkelsdatter, Mette Catrine – Kirke Søby, pige, 10.12.1810, I 62, -L
Mikkelsen, Hans – Mutterehuset, Orte Sogn, hans hustru Maren Hansdatter 11.5.1815, I 308, 318, -L
Mikkelsen, Hans – Voldtofte, gaardmand, 2.6.1816, I 339, gift med …
Mikkelsen, Lars – Frøbjerg, boelsmand, 26.5.1817, II 6, 13, gift med Maren Bondosdatter 1.6.1817, II 9, 13 (gift 1 Jens …)
Mikkelsen, Mads – Dærup, aftægtsmand, 14.12.1819, II 83, 96
Mikkelsen, Peder – Brødegaard, gaardmand, hans moder Karen Hansdatter 6.8.1814, I 277, enke efter Mikkel …
Mikkelsen, Rasmus – Øjehuset, Turup Sogn, 31.12.1811, I 111, 124, gift 1 …, gift 2 Else Rasmusdatter 11.2.1815, I 301, 304 (gift 1 husmand Søren Nielsen)
Moes, Peder Christophersen – Strandby, gaardmand, 12.4.1815, gift med Dorthea Adamsdatter 7.4.1818, II 39, 63 (gift 1 …)
Mogensdatter, Maren – Frøbjerg, Orte, 6.12.1814, I 292, 298, enke efter gaardmand Simon Hansen
Mogensen, Anders – Ladegaard, Orte Sogn, gaardmand og hustru Anne Jørgensdatter, skifte i levende live 25.10.1814, I 284
Mogensen, Christian – Frøbjerg, ungkarl, 9.9.1814, I 281, 298, -L
Mortensdatter, Anne – Flemløse, 6.12.1812, I 177, 193, 254, gift 1 Peder Rasmussen 17.1.1810, I 37 (datteren Anne død 1811), gift 2 gaardmand Hans Jensen (gift 2 Anne Kirstine Eriksdatter 4.9.1823, II 355, 358)
Mortensdatter, Anne Christiane – Nakke, Tanderup, aftægtskone, 30.10.1823, II 363, 364, gift med Jens Nielsen 22.3.1821, II 202
Mortensdatter, Anne Marie – Mullerød, barn, 19.9.1821, II 222
Mortensdatter, Johanne – Melby, 16.2.1823, II 326, 329, -L, gift med husmand Hans Jørgensen
Mortensdatter, Kirsten – Aborre, Gamtofte Sogn, 5.2.1824, II 383, 407, gift med indsidder Sander Madsen
Mortensdatter, Kirsten – Skydebjerg, barn, 11.6.1821, II 215
Mortensdatter, Maren – Hjorte, Tanderup, 17.4.1820, II 121, 123, enke efter husmand Jens Jørgensen
Mortensen, Anders – Skydebjerg, barn, 21.4.1823, II 341, 364, 372
Mortensen, Claus – Skydebjerg Gaunby, aftægtsboelsmand, hans hustru Anne Catrine Jørgensdatter 7.10.1815, I 318, 326
Mortensen, Hans – Turup, husmand, 23.11.1816, I 347, 349, -L, gift med Kirsten Jensdatter
Mortensen, Jens – Højrup, Køng, aftægtsmand, hans hustru Maren Jørgensdatter 28.12.1823, II 371, 378
Mortensen, Jens – Haarby, gaardmand, 14.7.1816, I 339, II 6, 7, gift med Ellen Hansdatter
Mortensen, Lars – Gummerup, selvejergaardmand, hans hustru Karen Larsdatter, død 1806, 27.7.1810, I 56, 169
Mortensen, Mads – Nakke, gaardmand, 26.7.1811, I 80, 159, -L, gift med Anne Hansdatter (gift 1 Niels Jensen død 1802, gift 3 Rasmus Jensen)
Mortensen, Niels – Flemløse, hans enke Kirsten Jensdatter 5.5.1814, I 271, 279 (gift 1 Andreas …)
Mortensen, Niels – Ørsted, aftægtsgaardmand, 18.5.1820, II 124, 164
Mortensen, Rasmus – Gummerup, gaardmand, hans hustru Birthe Rasmusdatter 8.10.1812, I 170, 183 (gift 1 Christian Pedersen)
Mortensen, Rasmus – Haarby, aftægtsgaardmand, 17.4.1818, II 44
Mortensen, Rasmus – Voldtofte ved Flemløse, tømmermand og husmand, 18.12.1810, I 62, 45, gift med Elisabeth Larsdatter
Mosegaard, Rasmus Larsen – Gummerup, indsidder, 27.6.1812, I 164, 179, gift med Mette Sørensdatter 10.10.1817, II 27, 29
Mouritzdatter, Karen – Mygind, Holevad Sogn, barn, 19.1.1824, II 381
Mouritzen, Anders – Ebberup, indsidder, hans hustru Johanne Hansdatter 24.5.1824, II 393, 411, 412
Mouritzen, Hans – Sarup, gaardmand, hans hustru Margrethe Larsdatter 16.3.1818, II 38, 41 (gift 1 Peder Mouritzen)
Mouritzen, Peder – Sarup, Haarby, gaardmand, hans enke Margrethe Larsdatter 16.3.1818, II 38, 41 (gift 2 Hans Mouritzen)
Murer, Johanne Margrethe – Barløse, 28.12.1822, II 320, gift med pastor Christian Sundbye
Mygind, … - af Flemløse, præst, hans enke Bodil Catrine Wickmann i Haarby Sogn, 5.9.1809, I 16
Møllebach, Ingeborg Malene – Gummerup, Køng, jordemoder, 16.7.1823, II 347, 357, 360, gift med Johan Holmstrøm
Møller, Christen Sørensen – Barløsegaard, forpagter, 14.11.1810, I 60, 201, gift med Sofie Magdalene Herdahl
Møller, Christiane Martine – Frøbjerg, pige, 17 aar, 9.10.1822, II 303, skolelærer Møllers plejedatter
Møller, Gustav Calmer – Køng Mølle, aftægtsmand, 25.2.1815, I 302, 323, gift med …
Møller, Hans Jørgensen Andersen – Ørsbjerg Mølle, møller, hans hustru Karen Davidsdatter 30.10.1813, I 239, 242, -L
Møller, Hans Madsen – Favrskov Mølle, hans hustru Karen Pedersdatter 3.6.1819, II 84
Møller, Jacob – Glamsbjerg Mølle, møller, hans enke Anne Hansdatter 30.10.1818, II 62, 74 (gift 1 Christen …)
Møller, Jochum Gustavsen Ehrenreich – Strand Møllen ved Assens, 24.9.1811, I 85, 86, -L, gift med Karen Marie Hansdatter
Møller, Johan Jørgensen – Strandmøllen ved Assens, møller, 25.4.1816, I 338, 356, -L, gift med Hanne Marie Nissen
Møller, Morten – Strandmøllen ved Assens, løjtnant, 21.9.1811, I 84, 94, 158, -L
Mørch, N. – Brahesholm, forpagter 7.4.1818, II 41, gift med …
Nicolajsen, Jens – Strærup, husmand og smed, 11.10.1810, I 60, 156, gift med Maren Hansdatter
Nielsdatter, Anne – Kerte og ægtefælle selvejergaardmand Lars Olsen 21.6.1810, I 54
Nielsdatter, Anne – Køng, 21.2.1823, II 328, 347, gift med Christopher Nielsen 20.12.1821, II 243
Nielsdatter, Anne – Rommerhuset, Køng Sogn, aftægtskone 17.6.1815, I 310, 321, enke efter husmand Jørgen Andersen
Nielsdatter, Anne – Skydebjerg, 7.7.1824, II 407 og fol. 8 i næste protocol, gift med boelsmand Søren Rasmussen
Nielsdatter, Anne – Søllested, 31.12.1819, II 111, 150, gift med indsidder Christen Nielsen
Nielsdatter, Anne Dorthea – Saltofte, jordemoder, 2.4.1818, II 38, gift med husmand Christopher Pedersen
Nielsdatter, Anne Kirstine – Ørsbjerg, Kerte, 17.4.1821, II 209, 214, enke efter husmand Niels …
Nielsdatter, Anne Margrete Kirstine – Strandby, pige, 16.11.1820, II 170, 172, -L
Nielsdatter, Anne Marie – Melby, 22.7.1820, II 142, 161, 166, 169, gift 1 Conrad …, gift 2 husmand Niels Larsen
Nielsdatter, Anne Marie – Orte, 9.8.1818, II 57, 58, gift med gaardmand Hans Larsen
Nielsdatter, Anne Marie – Turup, 6.2.1815, I 301, 321, gift med husmand Hans Pedersen
Nielsdatter, Birthe – Køng Højrup, 12.6.1817, II 12, 13, gift 1 Anders …, gift 2 indsidder Peder Nielsen 16.6.1821, II 215, -L
Nielsdatter, Birthe – Voldtofte, 12.12.1816, I 348, 354, gift 1 husmand Espen Hansen, gift 2 aftægtsmand Jens Nielsen 6.5.1820, II 123, 124, -L
Nielsdatter, Dorthe – Blangstrup, 25.5.1822, II 264, 316, gift med husmand Hans Jørgensen
Nielsdatter, Dorthe – Flemløse, pige, 8.2.1824, II 383, 410, -L
Nielsdatter, Gjertrud – Haarby, 29.12.1812, I 195, 198, gift med indsidder og soldat Anders Pedersen
Nielsdatter, Johanne – Voldtofte, 28.4.1821, II 211, gift med husmand Andreas Jensen Skrædder
Nielsdatter, Johanne Chatrine – Ladegaard, 7.11.1818, II 62, 83, -L, gift med gaardmand Lars Christian Andersen
Nielsdatter, Karen – Haarby, 2.3.1820, II 114, 146, enke efter boelsmand Niels Andersen
Nielsdatter, Karen – Haarby, almisselem, 21.4.1823, II 341
Nielsdatter, Karen – Køng Højrup Mark, pige, 1.5.1823, II 341, 353, -L
Nielsdatter, Karen – Køng Højrup, pige, 17.9.1819, II 88, -L
Nielsdatter, Karen – Nellemose, 4.2.1818, II 37, 43, gift med huusmand Lars Andersen 1.12.1818, II 66, 73
Nielsdatter, Kirsten – Barløse, pige, 11.10.1819, II 91
Nielsdatter, Kirsten – Mullerød, 24.3.1818, II 38, gift med husmand Anders Hansen
Nielsdatter, Kirsten – Sarup, 30.10.1819, II 91, 146, gift med aftægtsmand Lars Mathiesen Bødker, afstaaelse 2.3.1813, I 206
Nielsdatter, Maren – Barløse, 10.5.1816, I 338, enke efter indsidder Jørgen Pedersen
Nielsdatter, Maren – Gummerup, 28.10.1819, II 91, 119, gift med husmand Henrik Hansen
Nielsdatter, Maren – Helnæs, indsidderske, 18.8.1812, I 168, 177, enke efter gaardmand Hans Simonsen 22.6.1792, Frederiksgave skp. III 682, 729, IV 11 (søn Simon Hansen i Helnæs)
Nielsdatter, Maren – Ladegaard, 28.8.1813, I 222, 229, 231, gift med boelsmand Rasmus Rasmussen
Nielsdatter, Maren – Nellemose, 20.5.1811, I 74, 75, gift 1 gaardmand Rasmus Jensen, gift 2 gaardmand Hans Pedersen
Nielsdatter, Maren – Turup, indsidderske, 18.10.1817, II 27, 30, -L
Nielsdatter, Maren Sophie – Ladegaard Mark, barn, 10.4.1822, II 255
Nielsdatter, Marie – Slaaentorn, Haarby Sogn, 16.7.1824, II 407 og fol. 24 i næste protocol, gift med husmand Hans Jørgensen 17.11.1822, II 309, -L
Nielsdatter, Marie – Vedtofte, pige, 26.4.1824, II 389, 404, -L
Nielsdatter, Mette – Ebberup, barn, 5.1.1822, II 244
Nielsdatter, Mette – Kerte, 23.8.1823, II 355, gift med husmand og snedker Jacob Larsen 10.5.1821, II 212
Nielsen, Anders – husmand, 8.12.1798, gift med Maren Rasmusdatter 27.4.1810, I 52 (gift 2 selvejerhusmand Jens Stephensen i Ebberup)
Nielsen, Anders – Orte Skovhuse, boelsmand, gift med Anne Marie Rasmusdatter 8.2.1816, I 332, 334, 335 (gift 1 boelsmand Mads Larsen 27.4.1811, I 69, 83)
Nielsen, Anders – Skydebjerg Mark, husmand, hans hustru Birthe Cathrine Pedersdatter 3.5.1824, II 389, 399, 402, 403
Nielsen, Anders – Voldtofte Mark, gaardmand, 19.8.1817, II 23, 24, gift med Anne Rasmusdatter
Nielsen, Christen – Søllested, indsidder, hans hustru Anne Nielsdatter 31.12.1819, II 111, 150
Nielsen, Christopher – Køng, aftægtsmand, 20.12.1821, II 243, gift med Anne Nielsdatter 21.2.1823, II 328, 347
Nielsen, Espen – Ørsted, indsidder, hans enke Anne … 9.6.1813, I 214, 215
Nielsen, Gotfred – Snave, ungkarl, 17.4.1812, I 154, 196, 237, -L
Nielsen, Gregers – Saltofte, aftægtsmand, 14.9.1815, I 316, gift med Else Hansdatter 11.7.1809, I 12 (gift 1 Anders …)
Nielsen, Hans – Akkerup, Haarby, gaardmand, hans enke Maren Hansdatter 6.3.1814, I 258, 267
Nielsen, Hans – Kræmmerhuset ved Frederikslund, husmand 23.2.1814, I 256, gift 1 Sara Andersdatter, gift 2 Anne Kirstine Christensdatter
Nielsen, Hans – Langsted, hans hustru Karen Sørensdatter i Køng Højrup, 4.1.1812, I 114, 129, 139, 192, -L
Nielsen, Hans – Skovkrogen, Dreslette Sogn, husmand, 21.4.1817, II 1, 3, gift med Anne Hansdatter
Nielsen, Hans – Skydebjerg Taarup, husmand, hans hustru Kirsten Hansdatter 4.7.1818, II 56
Nielsen, Hans – Svenemosedahl, Dreslette Sogn, husmand, 23.2.1814, I 254, 258, -L, gift med Anne Jensdatter
Nielsen, Hans – Søllested, ungkarl, 13.1.1812, I 120, 178, 182, -L
Nielsen, Hans – Voldtofte, aftægtsmand, 27.6.1824, II 406 og fol. 5 i næste protocol
Nielsen, Hans Jørgen – Langkrogstedet, Orte Sogn, barn, 12.1.1821, II 189
Nielsen, Jacob – Dømmestrup, husmand, 31.1.1813, I 202, gift med …
Nielsen, Jens – Haarby, almisselem, 20.12.1816, I 349
Nielsen, Jens – Haarby, husmand, hans hustru Eren Kirstine Pedersdatter 10.8.1814, I 279, 280
Nielsen, Jens – Nakke, Tanderup, husmand, 22.3.1821, II 202, gift med Anne Christiane Mortensdatter 30.10.1823, II 363, 364
Nielsen, Jens - Saltofte Mark, husmand, 9.6.1824, II 395, 402, gift med Johanne Larsdatter
Nielsen, Jens - Saltofte, barn, 24.7.1824, II 411
Nielsen, Jens – Skydebjerg, aftægtshusmand, 16.4.1819, II 83, 110
Nielsen, Jens – Strandby, husmand, hans hustru Karen Pedersdatter 4.6.1820, II 124, 159, 160
Nielsen, Jens – Søllested, husmand, gift 1 Karen Gregersdatter 8.10.1811, I 86, 101, 102, gift 2 Johanne Andersdatter 17.9.1812, I 168, 173, -L
Nielsen, Jens – Turup, boelsmand, 7.8.1817, II 19, -L, gift med Kirsten Jensdatter
Nielsen, Jens – Voldtofte, aftægtsmand, 6.5.1820, II 123, 124, -L, gift med Birthe Nielsdatter 12.12.1816, I 348, 354 (gift 1 husmand Espen Hansen)
Nielsen, Jens – Voldtofte, husmand, 14.12.1819, II 97, 104, -L, gift med Dorthea Andersdatter
Nielsen, Jeppe - Brødegaard, Dreslette, gaardmand, hans moder Mette Jeppesdatter 30.11.1819, II 92, 150, enke efter Niels ...
Nielsen, Jeppe - Gummerup, Køng Sogn, hans enke Johanne Hansdatter 18.8.1815, I 316 (gift 2 husmand Hans Pedersen)
Nielsen, Johan - Akkerup, aftægtsmand, hans hustru Margrethe Andersdatter 17.10.1822, II 303, 313 (gift 1 Hans ...)
Nielsen, Jørgen - Barløse, aftægtsmand, 14.4.1818, II 43, gift med Anne Margrethe Mikkelsdatter 31.7.1817, II 16
Nielsen, Jørgen - Karuphus, husmand, hans hustru Dorte Hansdatter 30.11.1822, II 303, 313
Nielsen, Jørgen - Kirke Søby, aftægtsmand, 1.12.1823, II 364, 372
Nielsen, Jørgen - Rønnebærhuset, Løgismose Skov, 1.3.1813, I 206, 236, 237, -L, gift med Anne Pedersdatter (gift 2 ...)
Nielsen, Jørgen - Skydebjerg, husmand, hans hustru Maren Hansdatter 17.6.1815, I 310, 315
Nielsen, Jørgen - Voldtofte, husmand, 29.12.1810, I 63, gift med Birthe Nielsdatter
Nielsen, Jørgen - Ørsted, indsidder, 9.8.1811, I 81, 184, gift med ...
Nielsen, Knud - Aborre, aftægtsmand, 11.7.1824, II 407
Nielsen, Lars - Frøbjerg, ungkarl, 22.5.1810, I 53, -L
Nielsen, Lars - Kaslunde, husmand, hans hustru Mette Kirstine Hansdatter 17.3.1814, I 260, 262 (foruden en i ægteskabet avlet datter Sophie 12 aar, har afdøde en uægte søn Anders Madsen 24 aar)
Nielsen, Lars - Smejrup, aftægtsmand, 11.3.1813, I 208
Nielsen, Mads - Strærup, gaardmand, hans hustru Karen Rasmusdatter 12.3.1817, II 1, 3
Nielsen, Michel - Mørkmosehus ved Skydebjerg, aftægtsmand, 2.7.1824, II 406 og fol. 23 i næste protocol
Nielsen, Mogens - Skydebjerg, boelsmand hans hustru Elisabeth Hansdatter 2.6.1816, I 339, 347, 348
Nielsen, Morten - Haarby, indsidder og almisselem, 12.11.1811, I 87
Nielsen, Niels - Akkerup, husmand, 29.7.1811, I 80, 107, 108, gift med Birthe Hansdatter
Nielsen, Niels - Frøbjerg, gaardmand, hans hustru Johanne Andersdatter 28.11.1811, I 94, 109, 158, 215, -L
Nielsen, Niels – Kerte, gaardmand hans hustru Maren Andersdatter 23.5.1812, I 158, 205, 228, 240
Nielsen, Peder - Barløse, aftægtsgaardmand, 20.4.1816, I 337, 353
Nielsen, Peder - Køng Højrup, husmand, 16.6.1821, II 215, -L, gift med Birthe Nielsdatter 12.6.1817, II 12, 13 (gift 1 Anders ...)
Nielsen, Peder - Nellemose, barn, 18.7.1821, II 221
Nielsen, Peder - Pejruphusene, Orte, husmand, hans hustru Dorthea Johansdatter 16.9.1820, II 155, 160
Nielsen, Peder - Skydebjerg, barn, 13.5.1811, I 71
Nielsen, Peder - Skydebjerg, husmand, gift 1 Christiane Olsdatter 28.4.1815, I 308, 324, II 44, gift 2 ...
Nielsen, Peder - Snave, aftægtsgaardmand, 6.4.1818, II 39, 57
Nielsen, Peder - Snave, Dreslette, gaardmand, hans moder Abelone Larsdatter 10.4.1816, I 337, 353, enke efter Niels ...
Nielsen, Poul - Stuengaarden, Barløse Sogn, gaardmand, 5.5.1816, I 338, 354, II 1, 15, gift med Maren Jørgensdatter (gift 2 Niels Jensen af Voldtofte)
Nielsen, Rasmus - Skydebjerg, almisselem, 17.1.1814, I 250
Nielsen, Rasmus - Slaaentornstedet, Haarby Sogn, hans hustru Karen Hansdatter 29.3.1810, I 47 (død for 4 aar siden)
Nielsen, Rasmus - Ølsted, gaardmand, hans enke Dorte Eriksdatter, død i Dærup, Flemløse, 31.1.1823, II 326, 347
Nielsen, Søren - Flemløse, boelsmand, hans hustru Sidsel Madsdatter 1.3.1823, II 329, 330
Nielsen, Søren - Melby Mark, husmand, ungkarl, 24.6.1820, II 124, 151, -L
Nielsen, Søren - Øjehuset, Turup Sogn, husmand, hans hustru Else Rasmusdatter 11.2.1815, I 301, 304 (gift 1 gaardmand Rasmus Mikkelsen 31.12.1811, I 111, 124, gift 1 ...)
Nisdatter, Maren - Barløse, 6.11.1811, I 87, gift med indsidder Jens Jørgensen 24.2.1813, I 205
Olsdatter, Anne - Søllested, indsidderske, 5.6.1812, I 158, 192, -L, enke efter ... Bech
Olsdatter, Birthe - Saltofte, 18.9.1822, II 295, 321, 326, 328, gift med husmand lille Jens Hansen
Olsdatter, Christiane - Skydebjerg, 28.4.1815, I 308, 324, II 44, gift med husmand Peder Nielsen (gift 2 ...)
Olsdatter, Karen - Skydebjerg, barn, 7.4.1821, II 208
Olsdatter, Marie - Barløse og ægtefælle husmand Peder Johansen, skifte i levende live 9.11.1814, I 287
Olsen, Christen - Køng Højbjerg, ungkarl, 23.6.1821, II 219, -L
Olsen, Hans - Aa, husmand, hans hustru Maren Hansdatter 17.11.1821, II 239, 270 (gift 1 Jørgen ...)
Olsen, Jens - Barløse, barn, 25.1.1821, II 195
Olsen, Jens - Haarby, aftægtsmand, 23.12.1818, II 77, gift med ...
Olsen, Lars - Kerte, selvejergaardmand og hustru Anne Nielsdatter 21.6.1810, I 54
Olsen, Mouritz - Haarby Kro, aftægtsmand, 4.3.1823, II 329, 367, 368, 370, gift med Maren Jensdatter 13.11.1823, II 364, 367, 368, 370
Olsen, Niels - Bekhuset, Strandby Mark, gaardmand, gift 1 Johanne Pedersdatter 3.11.1821, II 228, 241, gift 2 Sidsel Pedersdatter 21.4.1823, II 341, 380
Olsen, Ole - Egemosedam, Søllested Sogn, husmand, 13.11.1823, II 364, 372, 375, gift med Kirstine Eggertsdatter
Olsen, Peder - Tylle Kro, ungkarl, 7.3.1813, I 207, 223, -L
Peders, Stine - Haarby, almisselem, 3.9.1811, I 83 (svigersøn Johan Forrider)
Pedersdatter, Anne - Aborre, Gamtofte, ugift, indsidderske, død 7.3.1822, skifte 29.6.1823, II 344
Pedersdatter, Anne - Brunshus, Dreslette Sogn, barn, 11.8.1821, II 222
Pedersdatter, Anne - Dreslette, 28.12.1813, I 245, 246, 269, -L, gift med aftægtshusmand Hans Hansen (gift 1 ...)
Pedersdatter, Anne - Flemløse, 13.4.1822, II 255, 262, gift med indsidder og skræder Hans Hansen
Pedersdatter, Anne - Flemløse, barn, 4.5.1812, I 157, 173
Pedersdatter, Anne - fra Saltofte, død i Melby, Kærum, almisselem, 4.2.1816, I 332
Pedersdatter, Anne - Gamtofte, 9.4.1823, II 338, 355, gift med aftægtsmand Hans Christensen
Pedersdatter, Anne - Hjortholmgaarden, Køng Sogn, 18.7.1810, I 56, 61, gift 1 Hans ..., gift 2 selvejergaardmand Peder Pedersen
Pedersdatter, Anne - Haarby, 30.8.1814, I 280, 299, enke efter aftægtsmand Hans Henningsen
Pedersdatter, Anne - Haarby, almisselem, 1.3.1824, II 385, gift med Lars Rasmussen
Pedersdatter, Anne - Lundager, pige, 12.5.1818, II 45
Pedersdatter, Anne - Søby, pige, 17 aar, 8.8.1823, II 351
Pedersdatter, Anne - Søllested, barn, 20.12.1814, I 293
Pedersdatter, Anne - Voldtofte, barn, 28.6.1821, II 217
Pedersdatter, Anne - Voldtofte, pige, 2.9.1812, I 168, 195
Pedersdatter, Anne Catrine - Dreslette, 10.6.1820, II 124, 150, gift med husmand Hans Eriksen
Pedersdatter, Anne Catrine - i Ørsbjerg, 24.2.1810, I 44, 45, gift med husmand Mikkel Pedersen 14.6.1820, II 124, 138, 141 (gift 2 Margrethe Simonsdatter)
Pedersdatter, Anne Catrine - Skydebjerg Taarup, 22.3.1812, I 148, 152, gift 1 Hans Ibsen, gift 2 Mads Jørgensen, gift 3 gaardmand Steffen Andersen
Pedersdatter, Anne Frederikke - af Jerpe, død i Lundager, 3.1.1818, II 33, 41, enke efter gaardmand Jørgen Andersen
Pedersdatter, Anne Kirstine - Frøbjerg Mark, barn, 5.7.1823, II 345 (moderen pigen Dorthe Larsdatter)
Pedersdatter, Anne Marie - Augustenborg Stedet, Orte Sogn, 17.4.1815, I 308, 320, enke efter Anders ...
Pedersdatter, Anne Marie - Turup, 8.6.1819, II 84, gift med boelsmand Jørgen Simonsen
Pedersdatter, Anne Marie - Voldtofte, 27.6.1815, I 311, 312, gift med husmand Henning Henningsen 13.11.1811, I 87
Pedersdatter, Anne Sophie - Turup Mark, 20.12.1821, II 243, 256, 264, gift med boelsmand Espen Pedersen
Pedersdatter, Barbara - Ungersbjerge, Dreslette Sogn, 18.9.1822, II 295, 302, 303, gift med aftægtsmand Lars Frederichsen
Pedersdatter, Birthe - Akkerup, 23.4.1813, I 212, -L, gift med husmand Peder Pedersen
Pedersdatter, Birthe - Skydebjerg, 11.2.1818, II 37, 52, gift med aftægtsmand Jens Pedersen
Pedersdatter, Birthe - Smejrup, Holevad, 17.1.1824, II 380, 397, gift med Peder ...
Pedersdatter, Birthe Cathrine - Skydebjerg Mark, 3.5.1824, II 389, 399, 402, 403, gift med husmand Anders Nielsen
Pedersdatter, Ellen - Skydebjerg, almisselem, 36 aar, 20.12.1819, II 100
Pedersdatter, Eren Kirstine - Haarby, 10.8.1814, I 279, 280, gift med husmand Jens Nielsen
Pedersdatter, Gjertrud - Glamsbjerg, 13.6.1812, I 158, 165, -L, gift med indsidder Lars Pedersen
Pedersdatter, Gjertrud - Løgismose Skov, 18.3.1814, I 26, 266, gift med husmand Hans Pedersen
Pedersdatter, Johanne - Barløse, pige, 26.7.1818, II 57, 58 (efterlod en uægte datter Karen Pedersdatter)
Pedersdatter, Johanne - Bækhuset, Strandby Mark, 3.11.1821, II 228, 241, gift med gaardmand Niels Olsen (gift 2 Sidsel Pedersdatter 21.4.1823, II 341, 380)
Pedersdatter, Johanne - Ebberup, uægte barn, 24.5.1823, II 344
Pedersdatter, Johanne - Glamsbjerg, pige, 29.3.1821, II 206
Pedersdatter, Johanne - Mygindlund, aftægtskone, 20.9.1823, II 356, gift med Morten Hansen 31.7.1817, II 16
Pedersdatter, Johanne - Nakke, Tanderup, død i Sandager Sogn (Kbg.), 8.7.1822, II 279, 292, gift med Stephen Larsen død i Blaakildehuse i Sandager Sogn (Kbg.), 24.3.1821, II 204, 239
Pedersdatter, Johanne - Nordby, 1.3.1823, II 329, 348, 349, gift med husmand Frantz Christensen
Pedersdatter, Karen - Barløse, 22.12.1822, II 319, 322, gift med gaardmand Jens Johansen 13.4.1820, II 121, 149
Pedersdatter, Karen - Blangstrup, Turup, 24.4.1820, II 122, 164, aftægtsenke efter Rasmus ...
Pedersdatter, Karen - Bæring, barn, 20.6.1824, II 403 (forældre pigen Mette Marie Johansdatter og ungkarl Peder Jensen i Barløse)
Pedersdatter, Karen - Favrskov Mølle, 3.6.1819, II 84, gift med møller Hans Madsen
Pedersdatter, Karen - Flemløse, 7.10.1811, I 86, enke efter Mikkel Madsen
Pedersdatter, Karen - Gummerup, 28.7.1822, II 280, 298, enke efter aftægtsmand Rasmus Pedersen
Pedersdatter, Karen - Helnæs, indsidderske, 13.2.1812, I 129, 139, enke efter husmand Jørgen Jeppesen
Pedersdatter, Karen - Højrup Led, Køng Sogn, 20.5.1822, II 263, 282, gift med indsidder Rasmus Larsen 26.12.1818, II 77, 88
Pedersdatter, Karen - Køng Højrup, pige, 30.3.1822, II 255, 268 (afdøde efterlod sig en uægte datter Anne Pedersdatter 6 aar)
Pedersdatter, Karen - Skovkrogen, Dreslette sogn, 15.11.1821, II 239, 268, gift med husmand Anders Jørgensen
Pedersdatter, Karen - Strandby, 25.8.1823, II 355, 373, 377, gift med indsidder Niels Rasmussen
Pedersdatter, Karen - Strandby, 4.6.1820, II 124, 159, 160, gift med husmand Jens Nielsen
Pedersdatter, Karen - Sønderby, 23.1.1823, II 326, 346, enke efter ...
Pedersdatter, Karen - Voldtofte, enke, 28.1.1812, I 125, gift 1 Rasmus ... gift 2 gaardmand Morten Hansen
Pedersdatter, Karen (Kbg.) - Ebberup, Kærum, 7.7.1813, I 218, enke efter Hans ...
Pedersdatter, Kirsten - Brunshus, Dreslette Sogn, pige 13 aar, 30.8.1821, II 222
Pedersdatter, Kirsten - Gummerup, 23.3.1812, I 148, 161, gift med indsidder Peder Jørgensen
Pedersdatter, Kirsten - Torøhuse, (Kbg. Rasmusdatter), aftægtskone, 18.5.1823, II 342, enke efter husmand og fisker Peder Rasmussen
Pedersdatter, Kirsten - Turup, 14.1.1816, I 331, 351, gift med aftægtsmand Jacob Pedersen 12.10.1817, II 27
Pedersdatter, Kirstine Marie - Ørsbjerg, Kerte Sogn, skifte i levende live 18.2.1812, I 132, gift med gaardmand Anders Gormsen 13.1.1794
Pedersdatter, Maren - Aborre, 21.10.1819, II 91, 119, gift med aftægtsmand Anders Gormsen 9.5.1811, I 71
Pedersdatter, Maren - Ebberup, Kærum, 14.7.1822, II 280, gift med almisselem Christen Madsen 24.1.1824, II 382
Pedersdatter, Maren - Flemløse, barn, 3.5.1821, II 212
Pedersdatter, Maren - Gravene, Flemløse Sogn, 7.6.1824, II 395, gift med aftægtsmand Hans Pedersen og fol. 23 i næste protocol
Pedersdatter, Maren - Gummerup, Køng, 10.12.1817, II 31, 39, enke efter husmand Lars Lyder
Pedersdatter, Margrethe - Akkerup, barn, 19.4.1824, II 389
Pedersdatter, Margrethe - Gummerup, 13.6.1812, I 158, 190, gift med boelsmand Hans Christophersen 16.12.1811, I 97, 113, 148, 150 (gift 1 ...)
Pedersdatter, Marie Kirstine - barn, 13.2.1821, II 196 (moderen Anne Jensdatter enke efter korporal Peder Asmussen, Odense)
Pedersdatter, Mette - Akkerup, 7.9.1822, II 290, 300, 302, gift med husmand Hjerre Pedersen
Pedersdatter, Mette - Flemløse, 6.1.1812, I 114, II 9, gift med smed Anders Hansen
Pedersdatter, Mette Marie - Storkegaarden, Køng sogn, 12.11.1816, I 347, 356, gift med gaardmand Ole Hansen
Pedersdatter, Sidsel - Bekhuset, Strandby Mark, 21.4.1823, II 341, 380, -L, gift med husmand Niels Olsen (gift 1 Johanne Pedersdatter 3.11.1821, II 228, 241)
Pedersdatter, Sophie - Barløse, 22.5.1817, II 6, enke efter Anders ...
Pedersen, Anders - Byskovhuset, Turup Mark, 8.6.1809, I 6 se ogsaa 32, gift med Anne Andersdatter (gift 2 Hans Hansen af Aborre)
Pedersen, Anders - Flemløse, husmand, 24.10.1820, II 160
Pedersen, Anders - Haarby, indsidder og soldat, hans hustru Gjertrud Nielsdatter, 29.12.1812, I 195, 198
Pedersen, Anders - Køng Mark, barn, 13.7.1823, II 346
Pedersen, Anders - Melby, Kærum, gaardmand, hans enke Maren Andersdatter 8.5.1811, I 69
Pedersen, Anders - Saltofte, Kærum, gaardmand, hans enke Maren Sørensdatter 11.5.1824, II 392, 409
Pedersen, Anders - Strandhavehuset, Dreslette Sogn, husmand, gift 1 ..., gift 2 Anne Christensdatter 7.1.1819, II 79, 80
Pedersen, Anders - Sønderby, aftægtsmand, hans hustru Else Simonsdatter 11.12.1813, I 241 (gift 1 Jacob ...)
Pedersen, Anders - Vedstaarup, Gamtofte Sogn, aftægtsmand, 29.11.1821, II 239, 282
Pedersen, Andreas - Nellemose, Haarby, husmand, 21.7.1824, II 409 og fol. 31 i næste protocol
Pedersen, August - Turup Mark, husmand, hans hustru Dorthea Hansdatter 1.6.1817, II 9
Pedersen, Christen - Holte Mark, aftægtshusmand, gift 1 ..., gift 2 Maren Christensdatter 10.6.1816, I 339, 355, -L
Pedersen, Christen - Orelund, Sandager Sogn, 7.10.1821, II 223, 228, gift med Maren Larsdatter 17.4.1822, II 255, 267
Pedersen, Christian - Ebberup, ungkarl, 3.8.1813, I 220, 241, -L
Pedersen, Christian - Gummerup, hans enke Birthe Rasmusdatter 8.12.1812, I 170, 183 (gift 2 Rasmus Mortensen)
Pedersen, Christian - Voldbro, husmand, hans hustru Gertrud Johansdatter 7.3.1819, II 80, 97, -L
Pedersen, Christopher - Barløse, aftægtsmand, almisselem, 8.7.1820, II 139
Pedersen, Christopher - Saltofte, husmand, hans hustru Anne Dorthea Nielsdatter, jordemoder 2.4.1818, II 38
Pedersen, Christopher - Skydebjerg, dreng 16 aar, 28.7.1811, I 80
Pedersen, Claus - Saltofte, ungkarl, 1.5.1812, I 156, -L
Pedersen, Espen - Turup Mark, boelsmand hans hustru Anne Sophie Pedersdatter 20.12.1821, II 243, 256, 264
Pedersen, gl. Hans - Aborre, gaardmand, 22.12.1809, I 33
Pedersen, Hans - Brunshuset, Dreslette Sogn, barn, 24.8.1821, II 222
Pedersen, Hans - Bukkerup, husmand, 24.2.1815, I 302, 325, gift med Maren Andersdatter (afdøde efterlod sig en uægte søn Anders Hansen foruden 6 børn i ægteskabet)
Pedersen, Hans - Gravene, Flemløse Sogn, husmand, hans hustru Maren Pedersdatter 7.6.1824, II 395 og  fol. 23 i næste protocol
Pedersen, Hans - Gummerup, husmand, hans hustru Johanne Hansdatter 18.8.1815, I 316 (gift 1 husmand Jeppe Nielsen)
Pedersen, Hans - Gummerup, soldat, ungkarl, 11.5.1816, I 338, 355, -L
Pedersen, Hans - Helnæs, gaardmand, 23.2.1811, I 67, gift med Susanne Madsdatter 23.1.1817, I 360
Pedersen, Hans - Løgismose Skov, husmand, hans hustru Gjertrud Pedersdatter 18.3.1814, I 260, 266
Pedersen, Hans - Møllerhuse ved Assens, husmand, 31.5.1815, I 308, 309, 311, gift 1 Else Pedersdatter, gift 2 Maren Jørgensdatter
Pedersen, Hans - Nellemose, barn, 25.6.1822, II 276
Pedersen, Hans - Nellemose, gaardmand, hans hustru Maren Nielsdatter 20.5.1811, I 74, 75 (gift 1 gaardmand Rasmus Jensen)
Pedersen, Hans - Saltofte, gaardmand, 26.5.1824, II 393, 395, gift med Maren Jensdatter 7.10.1821, II 223
Pedersen, Hans - Skydebjerg Mark, murermester 5.2.1819, II 79, 89, 90, gift med Anne Catrine Nielsdatter
Pedersen, Hans - Sønderby, aftægtsmand, 27.3.1813, I 209, 241
Pedersen, Hans - Turup, barn, 23.6.1824, II 405
Pedersen, Hans - Turup, barn, 23.6.1824, II 406 [har ikke skrevet forkert i skifte fol.]
Pedersen, Hans - Turup, husmand, hans hustru Anne Marie Nielsdatter 6.2.1815, I 301, 321
Pedersen, Hans - Turup, ungkarl, aftægtsmand, 6.5.1815, I 308, 310, -L
Pedersen, Hans - Vedtofte, aftægtsboelsmand, 18.12.1815, I 327, gift med ...
Pedersen, Hans Adolph - Snave, degn, 11.5.1824, II 391, gift med Anne Sofie Petersen
Pedersen, Hjerre - Akkerup, husmand, hans hustru Mette Pedersdatter 7.9.1822, II 290, 300, 302
Pedersen, Jacob - Aborre, almisselem, 10.3.1821, II 201
Pedersen, Jacob - Søllested, husmand, hans enke indsidderske Kirsten Jensdatter 12.3.1814, I 259, 288, -L
Pedersen, Jacob - Turup, aftægtsmand, 12.10.1817, II 27, gift med Kirsten Pedersdatter
Pedersen, Jens - Ladegaard, barn, 13.10.1821, II 223
Pedersen, Jens - Lundager, aftægtshusmand, 15.1.1817, I 359, II 8, enke efter ...
Pedersen, Jens - Orte Mark, barn, 19.1.1822, II 244
Pedersen, Jens - Skydebjerg, aftægtsmand, hans hustru Birthe Pedersdatter 11.2.1818, II 37, 52
Pedersen, Jens - Snave, aftægtsmand, 15.8.1817, II 19, 35
Pedersen, Jens - Snave, aftægtsmand, hans hustru Karen Jørgensdatter 24.6.1813, I 217
Pedersen, Jens - Voldbro, aftægtsgaardmand, 6.2.1821, II 195, 202, gift med Birthe Hansdatter 1.10.1812, I 170 (gift 1 Lars ...)
Pedersen, Jens - Voldtofte, Flemløse, hans enke Anne Hansdatter 6.12.1823, II 364, 371
Pedersen, Jørgen - Barløse, indsidder, hans enke Maren Nielsdatter 10.5.1816, I 338
Pedersen, Jørgen - Haarby, gaardmand, 4.4.1817, II 2, 6, gift med Birthe Rasmusdatter 5.6.1822, II 270, 286
Pedersen, Jørgen - Haarby, husmand, 9.5.1811, I 70, gift med Anne Jeppesdatter
Pedersen, Jørgen - Køng Højrup, aftægtsmand, 14.5.1823, II 342, 354
Pedersen, Jørgen - Køng Højrup, gaardmand, opbudsbo 1.12.1821, II 239, 242, 258
Pedersen, Jørgen - Køng Højrup, indsidder, 29.3.1817, II 2, 19
Pedersen, Jørgen - Ladegaard, Orte Sogn, husmand, 30.3.1812, I 148, 198, gift med Maren Erichsdatter
Pedersen, Jørgen - Skydebjerg, husmand, hans hustru Anne Rasmusdatter 7.11.1823, II 364
Pedersen, Jørgen - Snapindhuset, Vedtofte Sogn, aftægtsmand, 31.8.1818, II 58, 75
Pedersen, Lars - Akkerup, gaardmand, gift 1 Kirsten Rasmusdatter 4.9.1813, I 223, 230, 275, gift 2 Johanne Rasmusdatter 17.12.1814, I 292, 302
Pedersen, Lars - Bynkelslettegaarden ved Haarby, aftægtsgaardmand, 14.11.1810, I 60, enke efter ...
Pedersen, Lars - Glamsbjerg, indsidder, hans hustru Gjertrud Pedersdatter 13.6.1812, I 158, 165, -L
Pedersen, Lars - Lundager, aftægtsmand, 6.5.1822, II 256, 273, gift med Catrine Jacobsdatter
Pedersen, Lars - Ramsherreds Port ved Assens, skibstømmermand, hans hustru Anne Chatrine Ludvigsdatter 28.8.1818, II 58
Pedersen, Lars - Sønderby, aftægtshusmand, hans hustru Agnete Madsdatter 7.8.1816, I 339, 351 (gift 1 Christen ...)
Pedersen, Mads - Flemløse, aftægtsmand, hans hustru Anne Catrine Andersdatter 24.1.1821, II 195, 196
Pedersen, Mads - Glamsbjerg, barn, 12.4.1821, II 209
Pedersen, Mads - Gummerup, husmand, død 1808, 6.4.1812, I 151, gift med Maren Hansdatter
Pedersen, Mads - Møllerhuse, Kærum, aftægtsmand, 19.4.1812, I 154, 237
Pedersen, Mads - Sarup, ungkarl, 8.11.1818, II 62, 73, -L
Pedersen, Mads - Skalleberg, Haarby, smed og boelsmand, 14.5.1823, II 342, gift med ...
Pedersen, Mads - Voldtofte, aftægtsboelsmand, hans hustru Barbara Sørensdatter 8.6.1820, II 124, 152
Pedersen, Mathias - Ørsted, husmand, hans enke Karen Jørgensdatter 25.2.1818, II 38, 52
Pedersen, Mette Kirstine - Turup, 3.3.1824, II 385, 400, gift med Find Andersen
Pedersen, Michael - Haarby, slagtersvend, 15.5.1824, II 392
Pedersen, Mikkel - Ørsbjerg, husmand, 14.6.1820, II 124, 138, 141, gift 1 Anne Catrine Pedersdatter 24.2.1810, I 44, 45, gift 2 Margrethe Simonsdatter
Pedersen, Mogens - Frøbjerg, husmand, hans hustru Karen Mikkelsdatter 23.4.1811, I 69
Pedersen, Niels - Akkerup, aftægtsmand, 19.2.1823, II 326, 344, -L, gift med Birthe Hansdatter
Pedersen, Niels - Brahesborg, Materialhuset, 19.12.1818, II 76
Pedersen, Niels - Grimstrup, Gamtofte Sogn, husmand, hans hustru Kirsten Rasmusdatter 10.11.1821, II 235, 244
Pedersen, Niels - Strærup, husmand, 25.5.1815, I 308, 309, -L, gift med Pedernille Hansdatter
Pedersen, Niels - Søllested, husmand, hans hustru Anne Andersdatter 19.4.1822, II 256, 288, -L
Pedersen, Ole - Nordenlundstedet, Orte Sogn, skræder, ungkarl, 8.8.1820, II 147, 172, -L
Pedersen, Peder - Akkerup, husmand, gift 1 Birthe Pedersdatter 23.4.1813, I 212, -L, gift 2 Anne Jacobsdatter 9.6.1824, II 397, 414 og fol. 1 i næste protocol
Pedersen, Peder - Barløse Torp, gaardmand, hans enke Anne Andersdatter 4.2.1821, II 195, 202
Pedersen, Peder - Ebberup, aftægtshusmand, 3.2.1816, I 332, 350, gift med ...
Pedersen, Peder - Gummerup, aftægtsmand, hans hustru Karen Jørgensdatter 6.5.1815, I 308, 310
Pedersen, Peder - Hjortholmgaarden, Køng Sogn, selvejergaardmand, hans hustru Anne Pedersdatter 18.7.1810, I 56, 61 (gift 1 Hans ...)
Pedersen, Peder - Melby, husmand, 22.6.1816, I 339, gift med ... (skiftet behandles under Brahesborg Jurisdiktion)
Pedersen, Peder - Møllerhuset ved Assens, husmand, 17.6.1812, I 162, gift med Anne Thygesdatter
Pedersen, Peder - Nellemose, aftægtsmand, 31.8.1819, II 87, 102
Pedersen, Peder - Orte, dreng, 6.1.1824, II 380
Pedersen, Peder - Saltofte, husmand, hans enke Anne Ibsdatter 4.11.1809, I 21
Pedersen, Peder - Sarup, dreng, 25.8.1819, II 87, 101
Pedersen, Peder - Strandby, gaardmand, 5.12.1817, II 31, 49, gift med Karen Terkildsdatter 24.2.1817, II 1, 11
Pedersen, Peder - Voldtofte, barn, 1.5.1822, II 256
Pedersen, Rasmus - Brunshus, Dreslette, barn, 7.8.1821, II 222
Pedersen, Rasmus - Gummerup, aftægtsgaardmand, hans enke Karen Pedersdatter 28.7.1822, II 280, 298
Pedersen, Rasmus - Gummerup, selvejergaardmand, 10.7.1809, I 11, 33, gift med Anne Hansdatter
Pedersen, Rasmus - Hestholm Gaarden, Skydebjerg Sogn, aftægtsmand, 19.9.1815, I 318, 324
Pedersen, Rasmus - Sarup, gaardmand, 3.2.1818, II 37, -L, hans hustru Mette Jensdatter 18.3.1818, II 38, 73, -L
Pedersen, Rasmus - Skydebjerg, barn, 7.3.1821, II 201
Pedersen, Rasmus - Strandby, tjenestekarl, 10.3.1819, II 80, 102, gift med Karen Jensdatter
Pedersen, Rasmus - Strærup, indsidder og husmand, gift 1 Petronella Hansdatter 30.11.1823, II 364, 380, -L, gift 2 Gjertrud Andersdatter 10.4.1824, II 388
Pedersen, Søren - Glamsbjerg, barn, 2.4.1821, II 206
Pedersen, Søren - Haarby, husmand, hans hustru Dorthe Hansdatter 3.1.1821, II 185, 208
Pedersen, Søren - Kragemose, Dreslette Sogn, ungkarl, 21.8.1811, I 81, 104, -L
Pedersen, Søren - Skydebjerg, ungkarl, tjente i Lundager, 5.2.1812, I 128
Pedersen, Thomas - Ebberup, husmand, 19.11.1818, II 64, 79, gift med Kirsten Madsdatter 2.4.1812, I 150, 153
Petersen, Werner - Ebberup, vagtmester, senere skolelærer, hans enke Anne Catrine Kjerulf 24.2.1820, II 114
Plesner, Christian - Søby Præstegaard, 28.12.1814, I 300, 304, -L
Plov, Jørgen Andersen - Voldtofte, hans enke Maren Jensdatter 18.9.1809, I 19 (gift 2 Claus Henriksen)
Poulsdatter, Karen - Stuen, Barløse Sogn, pige, 31.1.1821, II 195, 208, 209, -L
Poulsen, Hans - Bleghuset ved Assens, blegmand, 14.4.1817, II 2, 5, gift 1 Dorthe Andersdatter 1.2.1810, I 40, 44 (har foruden børn i ægteskabet en uægte søn Jørgen Hansen 24 aar), gift 2 Pedernille Pedersdatter
Poulsen, Hans - Ørsted, husmand, 5.6.1824, II 394 og fol. 22 i næste protocol
Poulsen, Jens - Flemløse, husmand, hans hustru Karen Carstensdatter 10.3.1820, II 115
Poulsen, Lars - Gummerup Mark, Køng, hans enke Karen Jensdatter 22.12.1817, II 31
Poulsen, Mads - Sø Søby, ungkarl, 22.4.1824, II 389, 404, -L
Poulsen, Mikkel - Snave, indsidder, hans hustru Karen Larsdatter 14.10.1818, II 60, 77 (gift 1 Niels ...)
Poulsen, Mogens - Ladegaard, hans enke Anne Marie Andersdatter 7.4.1813, I 210
Poulsen, Niels - Haarby, indsidder, 17.2.1812, I 132, 246, -L, gift med Johanne Rasmusdatter
Poulsen, Rasmus - Haarby, husmand, hans hustru Karen Larsdatter 2.7.1816, I 339, 349, -L
Preusser, ... von - Barløsegaard, ritmester, 7.10.1817, II 27, 45
Rantzou, Carl Adolph - Brahesborg, greve, 13.4.1814, I 262, 266, II 22, -L
Rantzou, Carl Adolph - Brahesborg, greve, hans hustru Christiane Ernestine Fredericke 2.5.1810, I 52, 62, 75, -L
Rantzou, Frederik Sigfrid - Frederikslund, greve, 24.8.1822, II 288, gift med ...
Rasmusdatter, Anne - Akkerup, barn, 6.4.1814, I 262
Rasmusdatter, Anne - Køng, 27.4.1816, I 338, 346, gift med husmand Frederich Rasmussen
Rasmusdatter, Anne - Sarup, 27.10.1812, I 173, 194, gift med Lars Grønnemose
Rasmusdatter, Anne - Skydebjerg, 7.11.1823, II 364, gift med husmand Jørgen Pedersen
Rasmusdatter, Anne - Tingledhuset, Kærum Sogn, 18.4.1823, II 341, 352, -L, gift med aftægtsmand Ole Henriksen
Rasmusdatter, Anne - Ørbjerg, Kerte Sogn, 11.5.1824, II 391 og fol. 11 i næste protocol, gift med husmand Frederik Jørgensen
Rasmusdatter, Anne Johanne - Frøbjerg Mark, 19.2.1820, II 114, 119, gift med husmand Thomas Rasmussen
Rasmusdatter, Anne Marie - Assens Mark, 18.3.1818, II 38, 55, gift med husmand og stenhugger Niels Jensen 22.12.1819, II 101, 104, 112, 142, 189, 192, 193
Rasmusdatter, Anne Marie - Orte Skovhuse, 8.2.1816, I 332, 334, 335, gift 1 boelsmand Mads Larsen 27.4.1811, I 69, 83, gift 2 boelsmand Anders Nielsen
Rasmusdatter, Anne Marie - Vellingbjerghuset, Haarby Sogn, indsidderske 26.1.1824, II 382, 397, 398, gift 1 Lars ..., gift 2 Anders ...
Rasmusdatter, Birte - Gummerup, 8.10.1812, I 170, 183, gift 1 Christen Pedersen, gift 2 gaardmand Rasmus Mortensen
Rasmusdatter, Birthe - Haarby, 5.6.1822, II 270, 286, gift med gaardmand Jørgen Pedersen 4.4.1817, II 2, 6
Rasmusdatter, Birthe - Køng, 29.5.1821, II 212, 238, gift med husmand Lars Christiansen (gift 1 Anne Hansdatter 30.4.1814, I 268, 283, 295)
Rasmusdatter, Bodil - Frøbjerg Mark, Orte, almisselem, 1.4.1815, I 307
Rasmusdatter, Dorthe Marie - Gummerup, 23.7.1821, II 221, 229, -L, gift med indsidder Morten Larsen
Rasmusdatter, Else - Øjehuset, Turup Sogn, 11.2.1815, I 301, 304, gift 1 husmand Rasmus Mikkelsen 31.12.1811, I 111, 124 (gift 1 ...), gift 2 husmand Søren Nielsen
Rasmusdatter, Gjertrud - Gummerup, 11.1.1823, II 325, 375, 378, gift 1 Hans Jørgensen Skomager død 1794 dér, gift 2 aftægtsmand Morten Erichsen
Rasmusdatter, Gjertrud - Tylle og ægtefælle aftægtsmand Eiler Jørgensen 25.1.1823, II 326, 346
Rasmusdatter, Hans - Ebberup, Kærum, gaardmand, hans enke Karen Hansdatter 4.4.1821, II 208, 227
Rasmusdatter, Hans - Sandager, murermester, 13.9.1822, II 294, 314, 317, 324, 325, 329, 336, 337, -L
Rasmusdatter, Hans - Voldtofte, Flemløse, hans enke Maren Larsdatter 30.4.1814, I 268
Rasmusdatter, Johanne - Akkerup, 17.12.1814, I 292, 302, gift med gaardmand Lars Pedersen (gift 1 Kirsten Rasmusdatter 4.9.1813, I 223, 230, 275)
Rasmusdatter, Johanne - Akkerup, Haarby, indsidderske, 14.8.1811, I 81, 179, enke efter Peder ...
Rasmusdatter, Johanne - Gummerup, barn, 13.3.1824, II 387
Rasmusdatter, Johanne - Gummerup, Køng, 21.1.1824, II 382, enke efter Jørgen Lundemand
Rasmusdatter, Johanne - Helnæs, pige, 16.3.1813, I 208, -L
Rasmusdatter, Karen - Sandager, 19.10.1821, II 223, 256, 282, enke efter husmand og hjulmand Jørgen Hansen
Rasmusdatter, Karen - Skydebjerg, 8.9.1822, II 291, 313, gift med indsidder Jesper Andersen
Rasmusdatter, Karen - Snave, 7.1.1811, I 64, 140, gift med aftægtsmand Mads Madsen 4.5.1822, II 256, 275
Rasmusdatter, Karen - Strærup, 12.3.1817, II 1, 3, 4, gift med gaardmand Mads Nielsen
Rasmusdatter, Karen - Ørsbjerg, 19.6.1821, II 217, 234, gift med husmand Søren Sørensen
Rasmusdatter, Karen Dorthea - Kaslund, 1.11.1822, II 305, 308, gift med murermester og boelsmand Lars Jørgensen
Rasmusdatter, Karen Marie - Frøbjerg, barn, 26.7.1821, II 221
Rasmusdatter, Kirsten - Akkerup, 4.9.1813, I 223, 230, 275, gift med gaardmand Lars Pedersen (gift 2 Johanne Rasmusdatter 17.12.1814, I 292, 302)
Rasmusdatter, Kirsten - Grimstrup, Gamtofte Sogn, 10.11.1821, II 235, 244, gift med husmand Niels Pedersen
Rasmusdatter, Kirsten - Kærum Lade, 2.5.1816, I 338, gift med indsidder Mouritz Thomsen
Rasmusdatter, Kirsten - Køng, ugift almisselem, 5.5.1824, II 389
Rasmusdatter, Kirsten - Voldtofte, barn, 11.5.1813, I 213
Rasmusdatter, Kirsten - Øjehuset, Turup Sogn, pige, 4.3.1815, I 303, 322, -L
Rasmusdatter, Kirsten (Kbg.) - Brændegaard i Vedtofte, indsidderske, 24.7.1813, I 219, 241, enke efter ...
Rasmusdatter, Kirsten (Kbg.) - Torøhuse, Kærum, 18.5.1823, II 342, enke efter husmand og fisker Peder Rasmussen
Rasmusdatter, Kirstine Marie - Skydebjerg og ægtefælle gaardmand Anders Frederichsen, seperation 17.6.1811, I 74
Rasmusdatter, Lars - Haarby, almisselem, hans hustru Anne Pedersdatter 1.3.1824, II 385
Rasmusdatter, Maren - Ebberup, 27.4.1810, I 52, gift 1 husmand Anders Nielsen 8.12.1798, gift 2 selvejerhusmand Jens Stephensen
Rasmusdatter, Maren - Glamsbjerg, Køng, enke, 16.5.1816, I 338, 356, gift 1 Peder, gift 2 gaardmand Lars Hansen
Rasmusdatter, Maren - Strandby Mark, 20.3.1818, II 38, 39, gift med husmand Jens Hansen
Rasmusdatter, Margrethe - Skydebjerg, 11.1.1823, II 325, 348, 349, gift 1 Lars ..., gift 2 skomager Hans Hansen
Rasmusdatter, Margrethe - Snave, Dreslette Sogn, indsidderske, 6.12.1811, I 96, 146, enke efter gaardmand Jørgen (søn gaardmand Simon Jørgensen)
Rasmusdatter, Mette - Grønnemosegaard, Sarup, 8.12.1813, I 241, 303, gift med forpagter Rasmus Madsen
Rasmusdatter, Mette Catrine - Orte, fruentimmer, 14.2.1821, II 196, 208 (efterlod sig en uægte datter Johanne Margrethe Jensdatter)
Rasmussen, Anders - Barløse, indsidder, 29.3.1823, II 335, -L
Rasmussen, Anders - Ebberup, aftægtsmand, 2.4.1813, I 210
Rasmussen, Anders - Ebberup, gaardmand, 24.1.1811, I 64, 66, gift med Anne Catrine Andersdatter 18.2.1817, I 360 (gift 1 Rasmus ...)
Rasmussen, Anders - Voldtofte, husmand, 22.1.1816, I 331, 332, gift med Karen Jensdatter
Rasmussen, Christen - Vedtofte, skomager, hans svigermoder Mette Hansdatter 25.3.1812, I 148, 154, 179
Rasmussen, Christen - Vesemose, Voldtofte Mark, husmand hans hustru Johanne Larsdatter 25.4.1818, II 44, 50
Rasmussen, Christen - Ørsted, aftægtsmand, hans enke Karen Simonsdatter 25.9.1814, I 281, 287
Rasmussen, Elisabeth Magdalene - Løgismose, 14.1.1819, II 79, gift med forpagter Schmidt
Rasmussen, Frederich - Barløse, aftægtsmand, 13.1.1824, II 380 samt fol. 9 i næste protocol
Rasmussen, Friderich - Køng, husmand, hans hustru Anne Rasmusdatter 27.4.1816, I 338, 346
Rasmussen, Hans - Aborre, almisselem, 26.5.1824, II 393
Rasmussen, Hans - Gummerup, gaardmand, 21.2.1814, I 254, 261, gift med Maren Pedersdatter
Rasmussen, Hans - Haarby, gaardmand, hans hustru Dorte Jensdatter 14.5.1820, II 123
Rasmussen, Hans Christian - ved Kærum Kirke, husmand, 27.8.1821, II 222, 227, gift med Ane Pedersdatter
Rasmussen, Johan Hviid - Orte, indsidder, 7.6.1822, II 275, 291
Rasmussen, Johan Hviid – Orte, indsidder, 7.6.1822, II 275, 291
Rasmussen, Jørgen - Kaslund, Barløse Sogn, barn, 18.12.1817, II 31
Rasmussen, Jørgen - Vedstaarup, aftægtsmand, 28.3.1823, II 335, 351
Rasmussen, Kirsten - Nellemose, 31.8.1817, II 25, gift med gaardmand Hans Andersen
Rasmussen, Kirsten - Pejruplund, Orte Sogn, 24.5.1819, II 84, gift med selvejer Peder Hansen
Rasmussen, Lars - Ebberup, Kærum, boelsmand, hans enke Mette Marie Larsdatter 9.2.1815, I 301, 306 (gift 1 Niels ...)
Rasmussen, Lars - Ebberup, selvejerhusmand, 28.6.1809, I 10, gift med Maren Hansdatter
Rasmussen, Lars - Haarby, husmand, hans hustru Karen Larsdatter 14.5.1811, I 73, -L
Rasmussen, Mads - Helnæs, hans hustru Mette Christensdatter 18.10.1814, I 284
Rasmussen, Mette Marie - Saltofte, barn, 13.3.1821, II 201
Rasmussen, Mette Marie - Saltofte, barn, 8.11.1822, II 307
Rasmussen, Morten - Ørsbjerg, Kerte, indsidder, hans hustru Margrethe Jespersdatter 20.2.1822, II 253
Rasmussen, Niels - Flemløse, gaardmand, 22.3.1824, II 388 og fol. 35 i næste protocol
Rasmussen, Niels - Haarby, barn, 8.3.1824, II 385
Rasmussen, Niels - Nellemose, ungkarl, skræder, 4.3.1822, II 253, 266, 301, 319, -L
Rasmussen, Niels - Snave, husmand, 6.1.1812, I 114, 134, gift med Karen Hendriksdatter 21.10.1822, II 303, 317
Rasmussen, Niels - Strandby, indsidder, hans hustru Karen Pedersdatter 25.8.1823, II 355, 373
Rasmussen, Niels - Turup, gaardmand, 14.12.1811, I 196, 120, gift med Karen Rasmusdatter
Rasmussen, Ole - Køng Højrup, husmand, hans hustru Karen Henningsdatter 17.4.1818, II 44, 63
Rasmussen, Peder - Barløse, aftægtsgaardmand, 21.8.1818, II 58, 68, 72, -L gift med Margrethe Thomasdatter
Rasmussen, Peder - Barløse, gaardmand, hans enke Anne Margrethe Thomasdatter 2.6.1820, II 124, 149
Rasmussen, Peder - Flemløse, sognefoged og gaardmand 11.8.1810, I 37 (datteren Anne død 1811), gift med Anne Mortensdatter 6.12.1812, I 177, 193, 254 (gift 2 Hans Jensen, gift 2 Anne Kirstine Eriksdatter)
Rasmussen, Peder - Nellemose, gaardmand, hans hustru Else Hansdatter død 1804, 17.2.1812, I 130
Rasmussen, Peder - Torøhuse, Kærum, husmand og fisker, hans enke Kirsten Pedersdatter (Kbg. Rasmusdatter), 18.5.1823, II 342
Rasmussen, Peder - Ørsted, aftægtsgaardmand, 12.3.1822, II 255, 265
Rasmussen, Rasmus - Ladegaard, boelsmand, hans hustru Maren Nielsdatter 28.8.1813, I 22, 229, 231
Rasmussen, Søren - Skydebjerg, boelsmand, hans hustru Anne Nielsdatter 7.7.1824, II 407 og fol. 8 I næste protocol
Rasmussen, Thomas - Frøbjerg Mark, husmand, hans hustru Anne Johanne Rasmusdatter 19.2.1820, II 114, 119
Ravn, Hans - Hesselbekgaarden, Flemløse, hans enke Kirsten Sørensdatter 6.9.1817, II 25, 35
Rose, Morten Hansen - Haarby, almisselem, 21.6.1824, II 403
Rose, Rasmus Pedersen - Akkerup, gaardmand, hans hustru Kirsten Madsdatter 7.12.1813, I 241, 259
Ryberg, ... - Frederiksgave og Flenstofte, etatsraad, opbudsbo 30.6.1820, II 126, 154
Sandersen, Hans - Ørsted Højberg, aftægtsgaardmand, 29.8.1820, II 154, 168, -L, enke efter ... (gift 1 Anders ...)
Schach, Christian Rasmussen - Hesle, Vedtofte Sogn, tjenestekarl, 23.7.1812, I 166, 200, -L
Schade, Marie Caroline Dorthea - Søllested, 31.1.1824, II 382 og fol. 33 i næste protocol (degnen Schades datter)
Schiødtz, Erik Thomassen - Baagø, skolelærer, 27.11.1819, II 92, gift med ...
Schiøtt, ... - Stutterigaarden ved Middelfart, branddirektør, ejer af hus i Torøhuse, skifte i levende live med børnene 17.10.1823, II 362
Schiøtte, Hans Pedersen - Holte, Køng, aftægtsmand, hans hustru Karen Andersdatter 23.2.1824, II 385, 398
Schmidt, ... - Løgismose, forpagter, hans hustru Elisabeth Magdalene Rasmussen 14.1.1819, II 79
Schmidt, Rasmus - slagter, hans enke Else Margrethe ... død i Kirke Søby, 13.12.1812, I 189
Seftens, Anne Catrine - Aarup Skydebjerg, indsidderske, 12.4.1815, I 308, 327, 328, enke efter degnen ...
Seidelin, Carl Christian - Dreslette, barn, 5.6.1823, II 344
Simonsdatter, Anne Marie - Turup, barn, 4.6.1824, II 394
Simonsdatter, Dorthe - Ebberup, pige, 17 aar, 27.7.1818, II 57
Simonsdatter, Else - Sønderby, 11.12.1813, I 241, gift 1 Jacob ..., gift 2 aftægtsmand Anders Pedersen
Simonsdatter, Karen - Ørsted, 25.9.1814, I 281, 287, enke efter aftægtsmand Christen Rasmussen
Simonsdatter, Maren - Strærup, pige, 4.7.1814, I 276
Simonsdatter, Mette Catrine - Turup, 3.3.1813, I 206, enke efter Rasmus Hansen
Simonsen, Anton - Bæring, aftægtshusmand, hans hustru Maren Christensdatter 3.11.1816, I 343, 353, -L
Simonsen, Christen - Nyrup, aftægtsgaardmand, 6.2.1813, I 202
Simonsen, Gorm - Strandby, husmand, 23.11.1823, II 364, 368, 370, gift med Birthe Larsdatter
Simonsen, Hans - Frøbjerg, gaardmand, 24.4.1813, I 212, 214, gift med Johanne Poulsdatter
Simonsen, Hans - Helnæs, gaardmand 22.6.1792, III 682, 729, iv 11 Frederiksgave skp., gift med Maren Nielsdatter 18.8.1812, I 168, 177
Simonsen, Hans Christian - Orte, dreng, 21.4.1821, II 210, 227
Simonsen, Hans Christian - Voldtofte, husmand, almisselem, 1.2.1818, II 37, 44
Simonsen, Jørgen - Kaslund, aftægtsboelsmand, 30.4.1816, I 338, 353, -L, gift med ...
Simonsen, Jørgen - Turup, boelsmand, hans hustru Anne Marie Pedersdatter 8.6.1819, II 84
Simonsen, Knud - Turup, husmand, 13.3.1821, II 209, 211, gift med Anne Margrethe Knudsdatter
Simonsen, Niels - Strærup, tjenestekarl, 12.4.1817, II 2, 17, 18, -L
Simonsen, Wilh. - Nyfæstegaarden, indsidder, 5.6.1810, I 54, gift med ...
Skræder, Hans Hansen - Flemløse, indsidder, hans hustru Anne Pedersdatter 13.4.1822, II 255, 262
Skræder, Hans Jensen - Strandby, husmand, 7.10.1817, II 27, gift med ...
Skræder, Hans Pedersen - Køng, aftægtsmand, 5.4.1822, II 255, 268, gift med Maren Johansdatter
Skræder, Hans Wallentin Walsøe - Ebberup, husmand, hans hustru Mette Jørgensdatter 7.8.1817, II 19, 27
Skræder, Lars - Ørsted, indsidder, fattiglem, 29.4.1811, I 69
Skræder, Lars Jensen - Sarup, husmand, hans hustru Anne Hansdatter 19.2.1824, II 385, 389
Skræder, Mads Andersen - Nellemose, husmand, hans fraskilte hustru Sofie Margrethe Ulrichsdatter 11.6.1814, I 274, 286, med hvem han har en datter Anne Witta Madsdatter, og udenfor ægteskab en søn Johan Friderich Hansen (gift 2 husmand Niels Findsen)
Skræder, Mads Christensen - Mullerød, husmand, hans hustru Kirsten Jørgensdatter 7.2.1817, I 360
Skræder, Niels Nielsen - Kirke Søby, aftægtsmand 16.4.1819, II 83, 110
Smed, Anders Andersen - Dreslette, boelsmand, 25.6.1813, I 217, 220, 249, gift med Anne Catrine Hansdatter
Smed, Anders Hansen - Flemløse, hans hustru Mette Pedersdatter 6.1.1812, I 114, II 9
Smed, Jens Nicolajsen - Strærup, husmand, 11.10.1810, I 60, 156, gift med Maren Hansdatter
Smed, Johan Lorentzen - Skydebjerg, husmand, 3.11.1810, I 60, 216, 248, gift med Birthe Hansdatter
Smed, Mads Pedersen - Skalleberg, Haarby, smed og boelsmand, 14.5.1823, II 342, gift med ...
Smed, Morten Knudsen – Sø Søby, 28.12.1814, I 292, 307, gift med Eleonore Clausdatter
Smed, Niels Hansen - Voldtofte, smed, 5.5.1823, II 342, 352, gift med Sidsel Andersdatter
Smed, Rasmus Jørgensen - Nellemose, husmand og smed og hustru ... afstaaelse 10.2.1812, I 128
Smed, Søren - Holevad, hans enke Marie Gustavsdatter 12.12.1814, I 292
Snedker, Carsten - Brahesborg, hans enke Else Catrine Andersdatter, Næs, Sandager Sogn, 22.5.1814, I 272, 328, 340
Snedker, Mathias Gormsen - Nellemose, husmand, 5.6.1824, II 394 og fol. 12 i næste protocol
Stephensdatter, Maren - Søby, aftægtskone, 14.2.1823, II 326, 347
Stephensen, Jens - Ebberup, selvejerhusmand, hans hustru Maren Rasmusdatter 27.4.1810, I 52 (gift 1 husmand Anders Nielsen 8.12.1798)
Stephensen, Lars - Lilletofte, dreng, 16.6.1824, II 399 og fol. 22 i næste protocol
Stephensen, Peder - Smejrup, indsidder, hans hustru Mette Christensdatter 29.3.1819, II 81, 101, -L
Strue, Hans Hansen – Mullerød Mark, Dreslette, husmand, hans hustru Maren Christensdatter 22.2.1823, II 328, 339
Subclef, Jørgen Frederik - Assens, fuldmægtig død 1809, 20.12.1812, I 171, gift med Anne Marie Elisabeth Møller
Sulkowsky, Simon - Haarby, underofficer, polak, død for 7 aar siden, hans enke Lovise Sørensdatter 5.5.1812, I 157, 170, 177, 181, -L
Sundbye, Christian - Barløse, præst, hans hustru Johanne Margrethe Murer (Mürer) 28.12.1822, II 320
Svendsdatter, Kirsten - Bobjerghuset, Køng Sogn, 11.12.1815, I 321, 324, 325, gift 1 Mads ..., gift 2 husmand Mads Jørgensen
Svendsen, Jørgen - Koppenbjerghuset, Flemløse Sogn, aftægtsmand, hans hustru Margrethe Hansdatter 25.1.1824, II 382, 386
Svendsen, Simon - Turup, husmand, hans enke Maren Larsdatter, gift med husmand Jens Hansen (gift 1 Maren Larsdatter 8.10.1813, I 234, 235, -L)
Sørensdatter, Anne - Flemløse, barn, 22.4.1821, II 211
Sørensdatter, Anne - Ørsbjerg, barn, 27.3.1823, II 335
Sørensdatter, Barbara - Voldtofte, 8.6.1820, II 124, 152, gift med aftægtsboelsmand Mads Pedersen
Sørensdatter, Catrine - Skydebjerg, 28.11.1811, I 94, 185, gift med boelsmand Rasmus Hansen 13.8.1816, I 339, 355
Sørensdatter, Christiane - Turup, 25.2.1811, I 67, 68, gift med boelsmand Jacob Diderichsen
Sørensdatter, Karen - Flemløse, 6.11.1823, II 364, 366, gift med husmand Anders Jensen 1.7.1812, I 164, 166
Sørensdatter, Karen - Køng Højrup, 4.1.1812, I 114, 129, 139, 192, -L, gift med Hans Nielsen fra Langsted
Sørensdatter, Karen - Voldtofte, pige, 7.6.1821, II 214, 233, -L
Sørensdatter, Kirsten - Hesselbekgaarden, Flemløse, 6.9.1817, II 25, 35, enke efter Hans Ravn
Sørensdatter, Kirsten - Nellemose, 30.1.1824, II 382, 398, gift med Christen Christensen, afstaaelse 21.2.1812, I 134, skifte 5.1.1819, II 79, 88
Sørensdatter, Kirstine - Møllerhuse, 30.3.1823, II 336, 338, gift med husmand Peder Thomsen
Sørensdatter, Lovise - Haarby, indsidderske, 5.5.1812, I 157, 177, 181, -L, enke efter underofficer Simon Sulkowsky død før 7-8 aar siden
Sørensdatter, Maren - Gummerup, 2.8.1813, I 220, 221, -L, gift med husmand Rasmus Christensen
Sørensdatter, Maren - Nellemose, 26.2.1811, I 67, -L, enke efter ...
Sørensdatter, Maren - Saltofte, Kærum, 11.5.1824, II 392, 409, enke efter gaardmand Anders Pedersen
Sørensdatter, Maren - Voldtofte, Flemløse, ugift, indsidderske, 17.2.1820, II 114, 152, efterlod en uægte søn Jens Larsen
Sørensdatter, Margrethe - Flemløse, 15.2.1813, I 203, 245, enke efter Hans Hansen
Sørensdatter, Margrethe - Strandby, Haarby, 2.5.1818, II 44, 63, enke efter gaardmand Jens Jørgensen
Sørensdatter, Mette - Gummerup, Køng, 10.10.1817, II 27, 29, gift med gaardmand Rasmus Larsen, Mosegaard, 27.6.1812, I 164, 179
Sørensen, Hans - Holte, husmand, hans hustru Birthe Andersdatter 12.2.1822, II 247, 273
Sørensen, Hans - Haarby, kromand, 12.6.1820, II 124, 139, 141, -L, gift med Maren Mouritzdatter
Sørensen, Hans - Skydeberg, Taarup, husmand, 20.4.1824, II 389, 401, 404, gift med Karen Jørgensdatter
Sørensen, Jørgen - Gummerup, indsidder, 27.11.1818, II 66, 75
Sørensen, Jørgen - Kaslund, gaardmand, 18.12.1813, I 243, 251, 271, -L, gift med Anne Marie Pedersdatter
Sørensen, Jørgen - Saltofte, gaardmand, hans hustru Anne Andersdatter 17.1.1822, II 244
Sørensen, Mikkel, Nyfæste, husmand, 5.6.1822, II 272, 289, 291, 297 gift med Dorthe Hansdatter
Sørensen, Morten - Skovkrogen, Dreslette, hans enke Johanne Andersdatter 17.9.1821, II 222
Sørensen, Niels - Lillebæk ved Akkerup, ungkarl, 15.7.1819, II 86, 111, -L
Sørensen, Peder - Frøbjerg Mark, husmand, hans hustru Anne Andersdatter 7.7.1817, II 12, 23, -L
Sørensen, Rasmus - Nellemose, dreng, 3.8.1813, I 220, 241
Sørensen, Simon - Strærup, gaardmand, 16.12.1814, I 292, 328, gift med Anne Nielsdatter
Sørensen, Søren - Ørsbjerg, husmand, hans hustru Karen Rasmusdatter 19.6.1821, II 217, 234
Terkildsdatter, Karen - Saltofte, 17.12.1819, II 98, gift med husmand Anders Andersen 6.7.1821, II 218, 230
Terkildsdatter, Karen - Strandby, 24.2.1817, II 1, 11, gift med gaardmand Peder Pedersen 5.12.1817, II 31, 49
Terkildsdatter, Maren - Strandby, pige, 17.12.1819, II 98, 145, -L
Terkildsen, Jens - Nellemose, Haarby, aftægtsmand, afstaaelse 9.8.1814, I 277, gift med Karen Andersdatter 14.7.1824, II 407 og fol. 24 i næste protocol
Terkildsen, Lars - Strandby, gaardmand, 30.11.1818, II 66, 71, 81, gift med Maren Hansdatter
Terpager, Carl Adolph - Sandager, kapellan 8.2.1814, I 253, -L
Thomasdatter, Anne Elisabeth - Orte, 6.12.1821, II 242, 263, enke efter husmand Peder Hansen 6.7.1814, I 276, 277
Thomasdatter, Anne Margrete - Barløse, 2.6.1820, II 124, 149, enke efter gaardmand Peder Rasmussen
Thomassen, Hans - Flemløse, husmand, hans hustru Anne Larsdatter 28.11.1820, II 171, 215
Thomassen, Mouritz - Kærum Lade, indsidder, hans hustru Kirsten Rasmusdatter 2.5.1816, I 338
Thomassen, Peder - Møllerhuse, husmand, hans hustru Kirstine Sørensdatter 30.3.1823, II 336, 338
Thorsager, Fridrich - Køng, ungkarl, 22.8.1817, II 24, -L
Trunte, Christen Larsen – Nyrup, aftægtsmand, 30.1.1814, I 251, 260, -L, gift med Anne Jørgensdatter
Træskomand, Peder - Voldtofte, hans enke Kirsten Andersdatter, Skydebjerg, 28.5.1817, II 7, 14 (gift 2 husmand Christen Johansen)
Tønder, Niels - Haarby, betler, skomagersvend, 31.5.1813, I 214
Ulrichsdatter, Sofie Margrethe - Høed Gyde, 11.6.1814, I 274, 286 (har en uægte søn Johan Friderich Hansen med møller Hans Poulsen i Rolsted Mølle), gift 1 husmand og skræder Mads Andersen, i Nellemose, fra hvem hun er fraskilt, men har med ham en datter Anne Witta Madsdatter, gift 2 husmand Niels Findsen
Usse, Johan - Køng, aftægtsboelsmand, 15.12.1819, II 98, 114
Vest, Rasmus Madsen - Frøbjerg, aftægtsgaardmand, 16.10.1817, II 27, 28, 107, gift med Maren Hansdatter 14.10.1818, II 60, 107 (gift 1 Rasmus Hansen død 1775 (Kb.))
Væver Hans Jensen - Strandby, husmand, 18.7.1820, II 141, 176, 185, gift med Kirsten Jensdatter
Væver, Anders Andersen – Melby, husmand, 5.6.1822, II 270, 278, 284, 381, 385, gift med Anne Marie Andersdatter (gift 2 husmand Lars Andresen)
Væver, Hans Jensen - Strandby, husmand, 18.7.1820, II 141, 176, 185, gift med Kirsten Jensdatter
Walsøe, Hans Wallentin - Ebberup, husmand og skræder, hans hustru Mette Jørgensdatter 7.8.1817, II 19, 27
Wedell, Christiane Ernestine Frederiche - til Brahesborg, grevinde, 2.5.1810, I 52, 62, 75, -L, gift med grev Carl Adolph Rantzou
Wedellsborg, Casper Magnus Wedell - baron, 20.5.1818, II 47
Wederking, ... - Sønderby, degn, 7.4.1820, II 119, gift med ...
Wederking, Anne Johanne - Helnæs, 19.5.1823, II 342, 373, enke efter degnen Wibroe
West, Rasmus Rasmussen - Frøbjerg, gaardmand, 24.7.1817, II 14, 16, hans hustru Marie Catrine Christiansdatter 10.2.1822, II 245, 247, 252, 253, 256, 279, 318, 320, 322
Westphalen, Lorentine - Kerte, 10.3.1823, II 330, gift med degn og skolelærer Lauenberg
Wibroe, ... - Helnæs, degn, hans enke Anne Johanne Wederchink 19.5.1823, II 342, 373
Wibye, Bonde - Køng, husmand, 30.9.1815, I 318, 322
Wichamnn, Bodil Catrine - Haarby Sogn, 5.9.1809, I 16, enke efter sognepræst Mygind, Flemløse
Zachariasdatter, Birthe - Skrinshave, 14.6.1814, I 274, 276, enke efter Johan Johansen