Svendborg Byfoged 1790-1812

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1790-1812, Svendborg
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, Apelone – 344, 351, enke efter Rasmus Bobjerg
…, Johanne – 13, 16, 56, enke efter skoleholder Buchholtz
…, Inger Margrethe – 552, 556, gift med postbud Eberhardt
…, Birthe Margrethe – 167, 175, gift med vognmand Peder Find
…, Kirsten – 54, enke efter Peder Groth
Albjerg, Anne Margrethe – jomfru, 136
Albjerg, Christiane Louise – madame, 446, 475, 506, 525, 526
Albjerg, Johanne – 77, 81, 193, enke efter købmand Claus Jacob Clausen
Albjerg, Johannes Johansen – styrmand, 4
Albrechtsen, Morten – dreng, 439, 440
Andersdatter, Karen – 1, gift med trompeter Johan Christopher Schreiber
Andersen, Erik – daglejer, 133, 153
Andersen, Hans – tømmermand, 495, 500, 501
Andersen, Johan – skrædder, hans hustru Cathrine Pedersdatter 271, 277
Andersen, Lars – hans enke Birgitte Cathrine … 119, 122, 154
Andreassen, Jørgen – dreng, 121, 127
Bager, Anna Elisabeth – jomfru, 196
Bang, Christopher – konsumptionsbetjent, 226, 279
Bang, Peder – væver, 2
Bech, Anders Johansen – matros, 220
Bech, Hans Krøyer – sømand, 6
Bech, Søren – dreng, 555
Bech, søren – gartner paa Vennerslund, Falster, 256
Bentzen, Lorentz – konsumptionsbetjent, 553, 545, 546, 551, 552, 555, 556
Berg, Christian – hos skomager Sattrup, 520, 525
Bigalt, Aløysius – 211, 281 (Buchholt?)
Bondo, Ole Christiansen – købmand, 520, 526, 527, 545, 550, 564, 566, 569
Borring, Herman Weigner – testamente 342
Brandt, Christopher – skipper, 158, 161, 207
Brandt, Gomme – købmand og hustru Johanne Margrethe, bevilling til uskiftet bo 406
Brandt, Johan Caspersen – felbereder, hans hustru Anne Marie Rasmusdatter 267, 268, 297
Brandt, Karen – 335, gift med Morten Jørgensen Møller
Brandt, Maria Elisabeth – og mand rebslager Lars Jørgensen Baagøe, bevilling til uskiftet bo 407
Brems, Anne Kirstine – 424, 432, 443
Brudager, Hans Hansen – daglejer, 193
Bruun, Christian Zachariassen – skomager, 237, 243, 253, gift med Anne Margrethe Jeppesdatter 59
Bruun, Jørgen Zachariassen – 482, 483, 492, 499
Brønner, … - daglejer, 557
Buch, Carl – skibstømmermand, 266, 284
Børgesen, Christen – skipper og hustru Molline Meyer, bevilling til uskiftet bo 374
Børgesen, Nicolai – hans hustru Elisabeth Kreibig 535, 557
Bøy, Dorthe Andersdatter – 45, 51, gift med daglejer Jørgen Pedersen
Baagøe, Lars Jørgensen – rebslager og hustru Maria Elisabeth Brandt, bevilling til uskiftet bo 407
Caspersen, Ole – 320, 328, 354, 358
Christensen, Rasmus – daglejer, 514, 532
Christiansdatter, Maren – 52, 66, gift med Jens Pedersen Skomager
Christophers, Karen – enke, 287, 340
Clausen, Claus Jacob – købmand, 21, 25, hans hustru Johanne Albierg 77, 81, 193
Clausen, Hans – sr., 45, 48, 68
Clausen, Ingeborg – jomfru, 195
Clausen, Johanne Jacobine – 421, 429, 448
Clausen, Peder – møller, 494, 496, 507
Clemmensen, Clemmen – købmand og hustru Anna Maria …, bevilling til uskiftet bo 524
Closter, Hans R. – daglejer, 319, 321
Dahl, Cathrine Christiane – madame, 177
Dahl, Margrethe Dorthea – 535, 540, enke efter toldkasserer Nielsen
Dilleben, … - kaptajn, 36, 339
Dreyer, Gunner Rasmussen – skibskarl, 185, 197
Eriksdatter, Anna – 7, 9, 15, enke efter Henrich Nielsen Smed
Fich, Henrich – bager, 288, 295, 300, 310
Fich, Sophia Pedersdatter – 155, 156, gift med handskemager Hans Tøgersen
Fischer, Rebekka – 411, 419, 441, 482, 484, enke efter købmand Peder Qvist
Flindt, Anna Margrethe – 472, 475, 478, 481, 484, 485, 490
Flindt, Christian Carl – 430, 433, 466
Flindt, Christiane – 562, næste prot. fol. 11, enke efter bager Johannes Kønig
Frantzen, Frantz – opbudsbo 348 ff.
Friis, Jesper – købmand, 57
Friis, Jesper Rasmussen – 198, 202
Friis, Thomas – og hustru Sophia Christiansdatter, bevilling til uskiftet bo 262
From, Andreas – sr. 253, 280
Fromberg, Maria Christiansdatter – 35, 233, gift med gørtler Rasmus Pedersen Stuhr
Gamst, Kirsten f. Thye – madam, 272, 293
Godskesen, Jens – daglejer, 75, 99, 100
Gottschalk, Joachim Friderich – sadelmager, 246, 251
Graff, Frantz – fallitbo 357, 358, 365, 367, 369, 370, 373, 378, 386, 395, 396, 401, 402
Groll, Leonhardt – sergeant, 260, 337
Groth, Niels – 55, 277, 312
Graae, Anne Cathrine – 140, 195, enke efter byskriver Jantzen
Graae, Christian – og enke Anna Cathrine Axilia Lehm 452, 457, 461, 466, 469, 470, 471, 479, 481, 483, 484, 490, 492, 493, 499, 501, 502, 503, 504, 508, 511, 513, 515, 517, 523, 525, 527, 528, 541, 543, 546, 552, 554, 555, 559, 567, 572, 573
Graae, Gomme – købmand og hustru Elisabeth Sophie, bevilling til uskiftet bo
Graae, Urban – 237, 240, 261
Graae, Volborg – 247, 259, 262, 263, 264, enke efter Aarslev
Gudbjerg, Christian Christiansen – raadstuetjener, 375, 381
Hansdatter, Frederikke Kirstine – 188, gift med tømmersvend Hans Hansen
Hansdatter, Kirsten – 341, gift med daglejer Dines Rasmussen
Hansdatter, Maren – 53, 65, gift med daglejer Peder Pedersen
Hansen, Anders – tjenestekarl, 365, 367
Hansen, Hans – tjenestekarl, 554, 556
Hansen, Hans – tømmersvend, hans hustru Frederikke Kirstine Hansdatter 188
Hansen, Jørgen – daglejer, 554, 558
Hansen, Jørgen – forvalter paa Taasinge, 453
Hansen, Jørgen – rebslagersvend, 6 (oo 1785 i Langaa Soph…) ulæseligt
Hansen, Jørgen – slagter, 234
Hansen, Lars – tjenestekarl, 3
Hansen, Mouritz – 38
Hansen, Niels – købmand, fallitbo 303, 318, 349, 362, 367, 368, 369, 386, 387, 396, 399, 402, 426, 439, 440, 442, 446, 502, 504, 508, 514
Hansen, Ole – væver, 466, 473, 505
Hansen, Peder – daglejer, hans hustru Maren Pedersdatter 30, 31
Hansen, Poul – vognmand, 256, 336, gift med Kirstine Henningsdatter
Hansen, Poul – vognmand, 270, gift 1 Kirsten Nielsdatter 40, 41, 43, gift 2 Mette Poulsdatter
Hansen, Svend – skipper, hans hustru … 452, 463, 465, 466
Hansen, Tøger – handskemager, 137, 138
Hatting, Ellen Cathrine – 367, gift med tolder Lauritz Laurberg
Hellevad, Christian – 76, 81
Hellevad, Simon – skipper, 538, 557
Helt, Niels Pedersen – skomager, 11
Helveg, Jacob – registrering over det af ham førte, nu opbragte og prisedømte skib ’Edvards’ ladning, 540
Henningsen, Niels – snedker, 213, 278
Heyde, Andreas – bogbinder, 124
Heyde, Martinus – bogbinder, fallitbo 337, 354, 356, 359, 364, 366, 367, 371, 373, 408, 409, 412, dødsbo 501
Holm, Anders Poulsen – daglejer og hustru Anne Christensdatter, bevilling til uskiftet bo 543
Holm, Christian Clausen – skibskarl, 204
Holst, Axille – jomfru, 299, 340
Horre, Sophie Marie – 331, gift med Ole Pedersen
Hviid, Elisabeth Maria – 129, 130, 229, enke efter Knud Winther
Hviid, Rasmus – 482, 500
Hybel, Samuel – skomager, hans hustru Anne Margrethe Nielsdatter 510, 529
Isach, Lars Hansen – værtshusholder, 230, 235
Iversen, Ole – værtshusholder og hustru … bevilling til uskiftet bo 40 (smlgn, Ole Pedersen)
Jacobsdatter, Karen – 468, 474, gift med Rasmus Falkenberg
Jantzen, Anne Cathrine f. Graae– madam, 140, 195
Jantzen, Gottfried – byskriver, 20
Jensdatter, Abel – 558, gift med tømmermand Jens Pedersen
Jensdatter, Maren – 172, gift med vognmand Anders Knudsen
Jensen, Hans – daglejer, hans hustru Maren Larsdatter 125
Jensen, Hans – indsidder, 237
Jensen, Jens – matros, 352, 360, 361
Jensen, Niels – bødker, 180, 182, 184
Jensen, Niels – tjenestekarl, 120, 163
Jensen, Søren – matros, 552
Jeppesdatter, Anne Margrethe – 59, gift med skomager Christian Zachariassen Bruun
Johansdatter, Dorthe Elisabeth – 236, gift med fangefoged Ole Madsen
Jørgensdatter, Anne – 99, 117
Jørgensdatter, Dorthe Cathrine – 217, gift med daglejer Lars Jørgensen
Jørgensdatter, Karen – 273, gift med Ole Langkilde Snedker
Jørgensdatter, Maren – pige, 178, 190
Jørgensen, Anders – vægter, 537, 555
Jørgensen, Frederik – skræddersvend, 145, 150
Jørgensen, Lars – rokkedrejer, 39, hans enke Else … 201, 204, 214, 221
Jørgensen, Morten – møller, hans hustru Karen Brandt 335
Kierulf, Ingeborg – jomfru, 516, 517, 545, 546, 550
Killerup, Rasmus Nielsen – skipper, 223
Kiøge, Gerhard Jensen – 57
Klingenberg, Jørgen – bager, 134, 159
Knoph, … - jomfru, 421, 426, 451, 530
Knudsdatter, Maren – 144, 146, 168, enke efter Peder Pedersen Handskemager
Knudsdatter, Maria – pige, 1
Knudsen, Peder – bødker, 117, 283
Kok, Niels Samuel – bødkersvend, 510, 513
Kreibig, Elisabeth – 535, 557, gift med Nicolai Børgesen
Krøyer, Hilleborg – jomfru, 247, 248
Kønig, Johannes – bager, 430, 435, 443, hans enke Christiane Flindt 562, næste prot. Fol 11
Kaas, hans Christian – pottemager og hustru Christine Matthiasdatter 344
Labom, Christian – 486, 505
Lang, Jens – færgemand, 333, 353, 359, 364, hans enke Christine … 438, 504
Lang, Jens Christensen – murmester, 510, 531 (enken gift 2 tømmermand Gregers Hansen hun død 1817)
Langkilde, Ole – snedker, hans hustru Karen Jørgensdatter 273
Larsdatter, Else – rokkedrejerenke, 201, 204, 214, 221
Larsdatter, Maren – 125, gift med daglejer Hans Jensen
Larsen, Christen – daglejer, 177, 278, 296
Larsen, Niels – felbereder og hustru Maria Elisabeth …, bevilling til uskiftet bo 560, skifte efter ham 560, 563, 565, 566, 568
Larsen, Rasmus – tjenestekarl, 35, 39, 283
Larsen, Ulrich – postbud, hans hustru E. Johanne … 537, 539
Laurberg, Laurits – tolder og hustru Ellen Cathrine Hatting, testamente 367
Liebroth, Maria Cathrine – enke, 156, 170 (oo 11.10.1742 i Frørup)
Lindegaard, Jørgen – skomager og hustru Sidsel Andersdatter 199, -L
Lindegaard, Jørgen Henriksen – skomager, 44
Lorentzen, Anne Marie – 571
Lund, Jens – bager, 126, 171
Lund, Jens – tolder i Marstal, hans enke Birgitte … 275, 301, 340
Lundt, Svend – major, 539, 541, 545, 551, 553, 555, 557, 558, 561, 562, 565, 567, 572
Lykkesen, Peder – tjenestekarl, 299
Lütke, Johan – tømmermand, 371, 409, 417
Laastrup, Kirsten – 470, 472, gift med Johannes Dorn
Madsdatter, Anna – 33, gift med skomager Anders Pedersen
Madsdatter, Anne Cathrine – 50, 55, enke efter Ole Pedersen
Madsdatter, Maren – 273, gift med skibskarl Christian Andersen (oo2 i Stenstrup 5.10.1801)
Madsen Jørgen – daglejer, hans hustru Kirsten Rasmusdatter 27
Madsen, Hans – værtshusholder, 294
Madsen, Jens – slagter, 157, 165
Madsen, Ole – fangefoged, 468, 474, hans hustru Dorthe Elisabeth Johansdatter 236
Madsen, Peder Nielsen – 138, 149
Madsen, Poul – 545
Magaard, Jacob – hans enke Johanne … 228, 232, 238
Magaard, Niels – købmand, 487, 489, 490, 491
Mende, Elias – murmester, 225, 227, 255
Meyer, Molline – og mand skipper Christian Børgesen, bevilling til uskiftet bo 374
Michelsen, Niels – sr., 266, 287
Michelsen, Peder – slagter, 213
Mortensen, Albrecht – skrædder, 332
Mortensen, Jørgen – møller, 244
Mortensen, Lars – smedesvend, 248, 254, 285
Mortensen, Mads – skipper, 231, 284
Mouritz, Johan Jacob – købmand, fallitbo 357, 362, 363, 366, 383, 385, 388
Mouritzen, Peder Hansen – skipper, 567, 573, hans hustru Helle Marie … 475, 485, 512
Myhre, Christopher – toldkontrolør, død i Øster Hæsinge 1800, se Arreskov-Gelskov skifte p. IV 478, 488
Møller, Bille – organist, 188, 248, 280, h.e Frederikke Lovise Svendsen 370, 371, 379
Møller, Charlotte Sophie – 116, 118, gift med glarmester Jacob Lorentz Rasch
Møller, Lorentz – kandestøber, hans enke Karen Nielsdatter 46
Møller, Peder Christiansen – skipper, hans hustru Abel Kirstine Pedersdatter 445, 447, 448
Møller, Peder Clausen – 494, 496, 507
Møller, Søren Jørgensen – byfoged, 286, 347, 356, 357, 361, 362, 376, h.e Maren Melchior (?) 215, 217, 223
Mørch, Lars Pedersen – betjent, 350
Maar, Ole – oberstløjtnant, 319, 324, 348, 351, 352, 356
Nentvig, Carolus Magnus – hestedoktor, hans hustru Anne Barbara … 489, 501
Nielsdatter, Anne Margrethe – 510, 529, gift med skomager Samuel Hybel
Nielsdatter, Anne Marie – 210, 213, gift med væver Cornelius Sattrup
Nielsdatter, Karen – 46, enke efter kandestøber Lorentz Møller
Nielsdatter, Kirsten – 40, 41, 43, gift med Poul Hansen Vognmand
Nielsen, … - toldkasserer i Hjerting, hans enke Margrethe Dorthea Dahl 535, 540
Nielsen, Christen – daglejer, 511, 529
Nielsen, Hans – felbereder, 317
Nielsen, Henrik – smed, hans enke Anne Eriksdatter 7, 9, 15
Nielsen, Jens – daglejer, 8
Nielsen, Jørgen – skrædder, hans hustru Anne Margrethe Poulsdatter 342, 380
Nielsen, Peder – dreng, 434, 438, 470
Nielsen, Rasmus – matros, hans hustru … 542
Odense, Christen Nielsen – skoflikker, 226, 281
Pasberg, Werner – skrædder, 418, 424
Pedersdatter, Abel Kirstine – F. 445, 447, 448, gift med skipper Peder Christiansen Møller
Pedersdatter, Cathrine – 271, 277, gift med skrædder Johan Andersen
Pedersdatter, Ellen – 313, gift med skomager Erik Nielsen
Pedersdatter, Gertrud – 59, gift med skibskarl Niels Poulsen
Pedersdatter, Karen – 285, gift med snedker Hans Christian Wrangel
Pedersdatter, Maren – 30, 31, gift med Peder Hansen Daglejer
Pedersdatter, Mette – pige, 267, 311
Pedersen, Anders – skipper, 383, 394
Pedersen, Hans – hattemager, hans hustru Johanne Rasmusdatter 497, 507
Pedersen, Hans – smed, 164, 166
Pedersen, Jens – skomager, hans hustru Maren Christiansdatter 52, 66
Pedersen, Jens – tømmermand, hans hustru Abel Jensdatter 558
Pedersen, Jørgen – daglejer, hans hustru Dorthe Andersdatter Bøy 45, 51
Pedersen, Ole – hans enke Anne Cathrine Madsdatter 50, 55 (smlgn, Ole Iversen)
Pedersen, Ole – hans hustru Sophia Marie Horre, 331
Pedersen, Peder – daglejer, hans hustru Maren Hansdatter 53, 65
Pedersen, Peder – handskemager, hans enke Maren Knudsdatter 144, 146, 168
Pedersen, Peder – hyrde, 149, 151, 189, hans hustru Karen Poulsdatter 66, 69
Pedersen, Peder Nicolai – skræddersvend, 509, 531
Pedersen, Rasmus – blegmand, 245, 252
Petri, Jacob – musketterer, hans hustru Anne Dorthea … 65
Pingel, … - etatsraadinde, 139, 153
Ploug, Maren – 573
Ploug, Niels Andersen – værtshusholder, 296
Poulsdatter, Anne – tjenestepige, 74, 75
Poulsdatter, Anne Margrethe – 342, 380, gift med skrædder Jørgen Nielsen
Poulsdatter, Karen – 66, 69, gift med Peder Pedersen Hyrde
Poulsen, Christen – skibskarl, 265, 286
Poulsen, Hans – værtshusholder, 191, 202
Poulsen, Niels – skibskarl, hans hustru Gertrud Pedersdatter 59
Qvist, Peder – købmand, hans enke Rebekka Fischer 411, 419, 441, 482, 484
Rabe, Ditlev – tobakspinder, 208, 284
Rasch, Barbara Regina – jomfru, 392, 394, 419, 425, 430, 434, 436
Rasch, Jacob Lorentz – glarmester, 312, 315, hans hustru Charlotte Sophie Møller 116, 118
Rasch, Terkild – postbetjent, 480, 487, 491, 493, 496, 501, 502, 503
Rasmusdatter, Anne – 288, 354, 360, gift med Niels Rasmussen Bødker
Rasmusdatter, Anne Marie – 267, 268, 297, gift med felbereder Johan Caspersen
Rasmusdatter, Johanne – 13, 17, 61, enke efter Jens Bartholomeisen Flindt
Rasmusdatter, Johanne – 497, 507, gift med hattemager Hans Pedersen
Rasmusdatter, Karen – tjenestepige, 534
Rasmusdatter, Kirsten – 271, gift med Jørgen Madsen
Rasmussen, Anders – handskemager, 216, 219, 235
Rasmussen, Gunner – skibskarl, 185, 197
Rasmussen, Hans – daglejer, 226, 279
Rasmussen, Hans – felbereder, 258
Rasmussen, Hans Jacob – 559
Rasmussen, Niels – bødker, hans hustru Anne Rasmusdatter 288, 354, 360 (datter af … Rasmus Andersen og hustru Maren Jensdatter … Tiselholt skp.)
Rasmussen, Niels – møllersvend 8, 10, 14
Rasmussen, Niels – vægter, 467, 473
Rasmussen, Peder – logerende, 79
Rebstrup, … - betjent, 486, 505
Salomon, Joseph – jøde, fallitbo 345, 363, 369, 379, 381, 382, 383, 385, 387, 439, 441, 442, 444, 449, 454, 455
Sattrup, Cornelius – væver, 508, 518, hans hustru Anne Marie Nielsdatter 210, 213
Sattrup, Matthias – skomager, hans hustru Trine Wegner 524, 528
Schalkam, Peder – købmand, 468
Schiøtz, Maria – 257, 260, 311, gift med urmager A. Guldager
Schou, … - parykmager, 481
Schou, … - parykmager, hans enke … 515, 516, 532, 545, 546, 551, 553
Schreiber, Anna Cathrine – tjenestepige, 60, 278
Schreiber, Johan Christopher – trompeter, hans hustru Karen Andersdatter 1
Schultz, Johan Daniel – og hustru Kirsten … 174, 282
Schaaning, Hans – felbereder, 519, 532
Schaaning, Niels – hans enke … 493, 495, 498, 505, 511, 512
Schaaning, Niels – slagter, 322
Schaarupør, Jens Pedersen – 331
Skiøtte, Knud Jørgensen – 42, 159, 160, 177, 209
Smith, … - værtshusholder, 479, 506
Steen, … - daglejer og haandlanger, 565
Stuhr, Rasmus Petersen – gørtler, hans hustru Marie Christiansdatter Fromberg 35, 223
Styrup, Niels Knudsen – 36
Suurland, Vilhelm – betjent, hans hustru Lovise Wørch 323, 331
Svendsen, Erik – felbereder, 175
Svendsen, Frederikke Lovise – 370, 371, enke efter organist Bille Møller
Svendsen, Svend – skomager, 513, 529
Sørensdatter, Cathrine – 60, 63, gift med smed Lars Espe
Sørensen, Lars – daglejer, hans hustru Dorthe Cathrine Jørgensdatter 217
Saastrup, Kirsten – 470, 472, gift med afskediget soldat Johannes Dorn
Terchelsen, … - kancelliraad, 31
Thomsen, Niels Bartholin – guldsmed, 192
Thye, Engelke – frøken, 322, 329, 348, 358
Thye, Kirsten gift Gamst – 272, 293
Ting (Find?), Jesper Pedersen – vognmand, 520, 526
Toftgaard, Peter Ulrich – 65, 71, 74, 100, 118, 357, 358, 360, 364, 369, 407, 409, 413
Topp, Tycho Friderich – farver, 543, 544, 546, 549, 563, 568, 570
Trællund, Mette Cathrine – jomfru, 418, 422, 434, 451, 483
Tøgersen, Hans – handskemager, hans hustru Sophie Pedersdatter Fich 155, 156
Uldall, Johannes – byfoged og landsdommer, 396, 399, 406, 407, 409, 410
Unger, Apolone – madame, 43, 44
Venninghausen, Mette Kirstine født Winther – madam, 263, 277
Villumsdatter, Birthe – 127, 134, 169, enke efter rokkedrejer Christian August Berg
Volf, Enevoldine Marie Hansdatter – sypige, 503, 507, 531
Vorning, Peder Pedersen – dragon, 572
Waldemarsen, Anders (smlgn. Wolder) – 222
Wegner, Trine – 524, 528, gift med skomager Matthias Sattrup
Weishaupt, Johan – skomager, 314
Weistrup, Claus Nielsen – 410
West, Søren Eliassen – tømmersvend, 257, 271, 295
Westen,  … v. – major, 185, 189
Westerfløy, Anders Nielsen – 163, 208
Winterfeldt, Ludvig – urmager, fallitbo 120, 353, 394
Winther, Knud – hans enke Elisabeth Marie Hviid 129, 130, 229
Winther, Mette Kirstine gift Venninghausen – 263, 277
Wolder (Valdemarsen), Anders – 222
Wrangel, Hans Christian – snedker, hans hustru Karen Pedersdatter 285
Wørch, Lovise – 323, 331, gift med betjent Vilhelm Suurland
Ziegler, Johan Anton – købmand, 221
Æreboe, Peder Jensen – skibskarl 455, hans enke Anne Kirstine … 517, 530
Aarslev, Niels – købmand, 32