Svendborg Byfoged 1707-1760

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1707-1760, Svendborg
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Registret omfatter følgende protokoller og dokumenter: side 1-28 protokol 1707-1760, side 29-44 protokol 1760-1790, side 45-60 protokol 1790-1812, side 61-80 protokol 1812,-1825, side 81-88 skifter udenfor skifteprotokollen (dokumenter) 1713-1823

…, Anne Cathrine – 350, badskærs …
Alberg, Niels – 532
Andersdatter, Anne Cathrine – 473, gift med skrædder Laurits Jensen
Andersdatter, Gyte – 471, gift med Peder Jensen Smed
Andersdatter, Marie – 325, gift med smed Christen Børresen
Andersdatter, Marie – død 1689, gift med byskriver Knud Jensen død 1687, se SP. 1988, side 122
Andersen, Anders – handskemager, 41
Andersen, Jørgen – korporal, 150
Andersen, Mads – 185, hans enke Magdalene Jacobsdatter 359
Andersen, Niels – daglejer, 536
Andersen, Niels – skipper, 401, gift 1 Pernille Nielsdatter 291, gift 2 Mette Marie Cortsdatter
Andersen, Niels – væver, 281
Andersen, Oluf – skibsskriver, 174
Andersen, Richart – soldat, 153
Andersen, Torben – købmand, hans hustru Volborg Iversdatter 179
Andreassen, Hans Jost – sadelmager, gift 1 Anna Kirstina Handatter 248, gift 2 Elisabeth Margrethe Kiøbke 484
Andreassen, Johan Henrik – betjent, hans hustru Anne Magdalene Mørch 582
Andreassen, Philip – skomager, hans hustru Ingeborg Cathrine Nielsdatter Friis 267
Andresen, Christian – musikant, 376
Arentsdatter, Agnete – 481, gift med Niels Mortensen
Arlodt, Martinus – byfoged, hans hustru .. 227
Arn, Anna Cathrina – 368, enke efter Hans Christian Stürup
Bang, Barbara Matthiasdatter, testamente 596, gift med skipper Gregers Henriksen
Bang, Peder Rasmussen – handskemager, 413
Bartolomai, Christiane – 561, gift med Søren Seidelin
Bassebech, Niels Joensen – forhen vægter i København, hans hustru Maren Poulsdatter 335
Bering, … - oberstløjtnant, kommandant i Nyborg, 290
Beyer, Johan Vilhelm – 597
Bierg, Christen Rasmussen – hans hustru Karen Jørgensdatter 223
Bierg, Maren Christensdatter – 499, gift med Hans Jørgen Klingenberg
Bierg, Susanne Mogensdatter – 306, gift 1 raadmand Poul Ottesen, gift 2 Diminicus Hansen
Bing, Poul Hansen – skipper, 606
Biørnsen, Jytte – 451
Bonde, Christian Olufsen – skovrider, hans farbroder Mads Hansen 512
Borche, Anna Dorthea Henriksdatter – 492, gift med Christian Carl Hansen død i Kerteminde 1783
Borger, Henrik – hans enke Ellen Marcusdatter 256
Borring, Jørgen – raadmand, og hustru Catharina Weigner, bevilling til uskiftet bo 484
Borringholm, Niels Hansen – 184, 201, hans enke Bodil Jacobsdatter 224
Borringholm, Peder Andersen – 63
Brand(t), Berendt Christopher – smed, 360
Brand, Christopher – klejnsmed, 102
Brand, Claus – skomager, 353
Brand, Claus Nielsen – felbereder, 570
Brand, Hans Clausen – skomager, 348
Bremer, Hans – hans hustru Maren Ejlersdatter 264
Broge, Rasmus – sømand, 414
Brun, Christen – skoleholder, hans hustru Margrethe Christensdatter Eggert 382
Brun, Jørgen Christian – kaptajn, 398, 415, 419
Brun, Thomas – vejer og maaler, 154
Brylle, Birgitte Kirstine Jørgensdatter – 649, gift med skipper Carl Hansen
Brylle, Jørgen Sørensen – 418
Brylle, Peder Rasmussen – 29
Bryngel, Christopher – felbereder, 498, hans hustru Maren Lykkesdatter 417 (Lucasdatter)
Børresen, Christen – grovsmed, 344, gift 1 Karen Nicolaisdatter 222, gift 2 Marie Andersdatter 325
Carstensdatter, Ingeborg – 243, Christian Felbereder
Carstensen, Jørgen – skomager, 108, hans hustru Maria Simonsdatter 86
Christensdatter, Anne – 372, gift med Andreas Flindt
Christensdatter, Birthe Magdalene – 641, gift med daglejer Knud Nielsen
Christensdatter, Dorthea – 566, gift med Johan Frederiksen Felbereder
Christensdatter, Karen – 274, enke efter Hans Nielsen Smed
Christensdatter, Kirsten – 420, gift med tømmermand Niels Rasmussen
Christensdatter, Maren – 524, gift med hattemager Christian Hansen
Christensdatter, Margrethe – 15
Christensdatter, Mette – 378, gift med købmand Knud Graae
Christensen, Anders – vægter, 98
Christensen, Jørgen – pottemager, hans hustru Cathrine Jensdatter 162
Christensen, Laurits – købmand, 226
Christensen, Morten – rebslager, 351
Christiansdatter, Magdalene - 449
Christiansdatter, Maria – 604, enke efter Hans Henrik Schultz
Christiansdatter, Mette Christine – 584, gift med Mads Graae
Christiansen, Simon – musikant, 614
Christophersdatter, Anna Lisabeth – 233, gift med Oluf Pedersen
Christophersdatter, Birgitte – 293, gift med Peder Færgemand
Christophersen, Matthias – skomager, 609
Clausdatter, Ellen – 327, enke efter raadmand Anders Poulsen
Clausdatter, Margrethe – 352, gift med Peder Lang
Clausen, Niels – glarmester, 292
Clausen, Peiter – handskemager 470, hans hustru Cathrine Laursdatter 339
Clemendsen, Simon – 477
Conradsdatter, Marichen – 367, gift med Andreas Hyre
Corfitzen, Christian – skovrider, hans hustru Margrethe Henriksdatter 594
Corfitzen, Oluf – skomager, 157
Cortsen, Jacob – 436, børnene førte navnet Fasterling, hans enke Maria Elisabeth Johansdatter 459
Cortsen, Søren – købmand, forhen forpagter paa Hvidkilde, 308
Dam, Mads Jørgensen – hans hustru Mette Nielsdatter 643
Dam, Peder Hansen – 596, hans stedatter Birthe Hansdatter 511, hans hustru Gertrud Hansdatter 575
Deden, Emmich v. – kaptajn, hans hustru Christina Maria Stürup 312
Dickmann, Nicolai – 585
Dinesen, Rasmus – hans hustru Anna Olufsdatter 378
Døkker, Jørgen Michael – pottemager, hans hustru Margrethe Jacobsdatter Samsing 569
Eggert, Margrethe Christensdatter – 382, gift med Christen Brun
Ejlersdatter, Maren – 264, gift med Hans Bremer
Emmichsen, Peder – smed, 107
Engelsen, Erik – handskemager 613
Eriksdatter, Anna Maria – 564, gift med Rasmus Æreboe
Eriksdatter, Maren – 569, gift med Peder Larsen Sjællandsfar
Eriksdatter, Maria Lisabeth – 338, gift med Hans Lindegaard
Eriksen, Hans – hattemager, 337
Ernstsen, Niels – hans hustru Anna Knudsdatter 501, 508
Fasterling, Johan – 545
Fasterling, Oluf Jacobsen – 268
Faust, Niels Andersen – skrædder, 345
Feders, Andreas Bryngel – 385
Fick, Henrik – visitør, 133
Fick, Henrik – visitør, hans enke Margrethe … 210
Fick, Karen – 473, gift med Augustus Libroth
Flindt, Andreas Jensen – hans hustru Anne Christensdatter 372
Flindt, Caspar – 486 (gift 26.1.1717 i Oure, præstens datter Elisabeth Marie)
Flindt, Claus Jensen – bager, 255
Flindt, Kirsten Hansdatter – 378, enke efter Simon Poulsen
Flindt, Niels – bager, 272
Flindt, Peder – købmand, 366
Folle, Andreas – maler, 573
Fram, Rasmus Rasmussen – 510, hans hustru Margrethe Larsdatter 129 (jfr. From)
Frandsdatter, Margrethe – 275, gift med Peder Lucassen Friis
Frederiksen, Hans – 563
Frederiksen, Jens – felbereder, 377
Friberg, Mads Hansen – hans enke Anna … 202
Friderichsen, Johan – felbereder, gift 1 Bodel Hansdatter 467, gift 2 Dorthea Christensdatter 566
Friis, Ingeborg Cathrine Nielsdatter, 267, gift med skomager Philip Andreassen
Friis, Johannes Nielsen – tolder, hans enke Birgitte Tønnesdatter Rosenberg 627
Friis, Margrethe Nielsdatter – 437, gift 1 Rasmus Jørgensen 141, gift 2 Peder Rasmussen 240
Friis, Peder Lucassen – 380, hans hustru Margrethe Frandsdatter 275
Friis, Poul – kontrollør, 450
Friis, Vibeke – jomfru, 517
From, Rasmus – 510, hans hustru Margrethe Larsdatter 129 (jfr. Fram)
Færgemand, Frands Jensen – hans hustru Anna (ell, Ellen) Jensdatter 302
Færgemand, Peder – skomager, 381, hans hustru Birgitte Christophersdatter 293
Giemshøi, Niels Olufsen – skrædder, 155
Gommesdatter, Ellen – 485
Gommesen, Gomme - 481
Gregersen, Marcus – smed, 79, hans enke Karen Hansdatter 219 (Peter Rasmussen han logerende)
Greve, Hans Rasmussen – 219
Groth, Peder Johansen – hans hustru Anne Marie Nielsdatter 467
Graae, Anders Pedersen – 361
Graae, Jens Hansen – 182, Jørgen Graaes enke Cathrina Knudsdatter 42
Graae, Jørgen - hans enke Cathrine Knudsdatter 42 [se Jens Hansen Graaes hustru)
Graae, Jørgen – hans hustru Mette Maria Heldevad 470
Graae, Knud – købmand, hans hustru Mette Christensdatter 378
Graae, Mads Jørgensen – købmand, hans hustru Mette Christine Christiansdatter 584
Gudbjerg, Niels Erik Rasmussen – skrædder, 596
Gultved, Hans Christian – 558
Hansdatter, Anna – 373, gift med Johan Schalkam
Hansdatter, Anna – 491, baadsmands …
Hansdatter, Anna – 547, gift med Laurits Olufsen Pottemager
Hansdatter, Anna Kirstina – 248, gift med sadelmager Hans Jost Andreassen
Hansdatter, Barbara – 590, gift med Johan Slesier
Hansdatter, Birthe – 511, Peder Dams steddatter
Hansdatter, Bodel – 467, gift med Johan Friderich Felbereder
Hansdatter, Bodil – 379, enke efter Anders Nielsen Skrædder
Hansdatter, Bodil Catharina – 572, gift med Matthias Skomager
Hansdatter, Ellen – 416, gift med Hans Pedersen
Hansdatter, Gertrud – 575, gift med Peder Dam
Hansdatter, Helvig – 322, gift med hattemager Frands Win
Hansdatter, Ingeborg – 178, gift med pottemager Lars Jørgensen
Hansdatter, Karen – 209, gift med Laurits Madsen
Hansdatter, Maren – 213, gift med skomager Niels Hansen
Hansdatter, Maren – 535, gift med handskemager Peder Pedersen
Hansdatter, Margrethe – 237, gift med handskemager Hans Larsen
Hansdatter, Mette – 305, gift med Jeppe Jørgensen Bymøller
Hansen, Albret – smed, 483
Hansen, Andreas – skrædder, 62
Hansen, Bendix – skomager, 339
Hansen, Carl – skipper, gift 3 Birgitte Kirstine Jørgensdatter Brylle 649
Hansen, Christen – bødker, 603
Hansen, Christian – hattemager, hans hustru Maren Christensdatter 524
Hansen, Christian Carl – gift 1 Anna Dorthea Henriksdatter Borche 492, gift 2 Anna Kirstine Jacobsdatter 561, gift 3 Birgitte Kirstine Brylle 649, han selv død i Kerteminde, gift 4 Mette Wederking, død der 1787
Hansen, Corfitz – snedker, 601
Hansen, Dominicus – hans hustru Susanne Mogensdatter Bierg 306
Hansen, Ernst – pottemager, 416
Hansen, Hans – 606
Hansen, Hans – natmand, 583, gift 1 Anne Marie Gregersdatter, gift 2 Karen Rasmusdatter
Hansen, Holger – drejer, 524, hans enke Karen Pedersdatter 551
Hansen, Jesper – hans enke Anna … 414
Hansen, Jørgen – ved Mølleporten, 379
Hansen, Mads – 512, Christian Olufsen Bondes farbroder
Hansen, Mads – daglejer, 579
Hansen, Magnus – klokker, hans hustru Sidsel Pedersdatter 453
Hansen, Matthias – bødker, 547
Hansen, Niels – bager, 297
Hansen, Niels – skomager og hustru Maren Hansdatter 213
Hansen, Oluf – skovrider, 426 (sønnen førte navnet Bonde)
Hansen, Peder – felbereder, 523
Hansen, Peder – skomager, hans hustru Johanne Pedersdatter 267
Hansen, Peder – smed, 611
Hansen, Poul – 241
Hansen, Rasmus – hans hustru Helvig Moesegaard 84
Hansen, Rasmus – hyrde, 218
Hansen, Rudolph – felbereder, 247
Haugaard, Claus Hansen – guldsmed, 219
Haugaard, Hans Clausen – 236
Heinsen, Albret – baadsmand, 156
Heldevad, Christen Lucassen – hattemager, 115
Heldevad, Cort – købmand, 118, hans enke Else Poulsdatter 533
Heldevad, Lucas Christensen - hans enke Lisabeth … 82
Heldevad, Mette Marie Cortsdatter – 470, gift med Jørgen Graae
Henriksdatter, Johanne Dorthea – 606, gift med Ludvig Qvist
Henriksdatter, Margrethe – 594, gift med Christian Corfitzen
Henriksen, Gregers – skipper og hustru Barbara Matthiasdatter Bang, testamente 596
Henriksen, Peter – købmand, 161
Hind, Anna Maria – 543, gift med Jens Nyborg
Hind, Maren Jensdatter – 550, enke efter Matthias Holst
Holgersdatter, Maria – 520, gift med Niels Lindegaard
Holgersen, Hans – drejer, 418
Holgersen, Peder – skomager, 567, hans hustru Agathe Nielsdatter 532
Holst, Matthias – forpagter, hans enke Maren Jensdatter Hind 550
Hundorf, Niels Rasmussen – 423
Huusman, Matthias – 352
Hyltoft, Henrik – raadmand, 526
Hyre, Andreas – hans hustru Marichen Conradsdatter 367
Iversdatter, Volborg – 179, gift med Torben Andersen
Iversen, Morten – 209
Jacobsdatter, Anna – pige, 77
Jacobsdatter, Anna Kirstine – 561, gift med Christian Carl Hansen
Jacobsdatter, Bodil – 224, enke efter Niels Borringholm
Jacobsdatter, Magdalene – 359, enke efter Mads Andersen
Jacobsen, Christopher – pottemager, 310
Jensdatter, Anna – 302, gift med Frands Jensen Færgemand
Jensdatter, Anna – 471, gift med Jørgen Lindegaard
Jensdatter, Anna Maria – 376
Jensdatter, Cathrine – 162, gift med pottemager Jørgen Christensen
Jensdatter, Ellen – 302, gift med færgemand Frands Jensen
Jensdatter, Kirsten – 175, gift med møller Rasmus Jørgensen
Jensdatter, Margrethe Øllegaard – 295, gift med handskemager Hans Larsen
Jensen, Anders – snedker, 338
Jensen, Christian – felbereder og hustru Ingeborg Carstensdatter 243
Jensen, Hans – hører, 151
Jensen, Jacob – i Borgergade, 465
Jensen, Knud – byskriver, død 1687, hans hustru Marie Andersdatter død 1689, se Sp. 1988 side 122
Jensen, Laurits – skrædder, gift 1 Anna Maria Nielsdatter 250, gift 2 Anne Cathrine Andersdatter 473
Jensen, Peder – bødker, 515, hans enke Anna Hansdatter Rogen 621
Jensen, Peder – hattemager, hans hustru Maria Pedersdatter 494
Jensen, Peder – smed, 569, hans hustru Gyte Andersdatter 471
Jeppesen, Niels – 356
Jochumsen, Jørgen – 139
Johansdatter, Marie Elisabeth – 459, enke efter Jacob Cortsen
Johnsen, Christen Rasmussen – 611
Jørgensdatter, Anna Margrethe – og Hans Lauritsen Handskemager, skilsmisseskifte 277
Jørgensdatter, Dorthea Manderup – 642, gift med Knud Styrup
Jørgensdatter, Gertrud – 640, gift med Hans Qvist
Jørgensdatter, Karen – 223, gift med Christen Rasmussen Bierg
Jørgensdatter, Sidsel – 334, gift med Rasmus Nielsen Tømmermand
Jørgensen, Anders – korporal, 130
Jørgensen, Anders – vægter, hans hustru … 556
Jørgensen, Claus – pottemager, 421
Jørgensen, Hans – 299, hans hustru Froche Nielsdatter Friis
Jørgensen, Hans – dreng, 56
Jørgensen, Jeppe – bymøller, 589, gift med Mette Hansdatter 305 (død 1726), gift 2 Anne Rasmusdatter 1727 i Skaarup
Jørgensen, Karen – 13, gift med snedker Jens Tygesen
Jørgensen, Laurits – pottemager 252, hans hustru Ingeborg Hansdatter 178
Jørgensen, Laurits – sadelmager, 352
Jørgensen, Mads – hans hustru Margrethe Pedersdatter 251
Jørgensen, Mandrup – byfoged, senere vejer og maaler, hans hustru Apollone Sophie Vinter 595
Jørgensen, Morten – tømmermand, 519
Jørgensen, Niels – skomager, hans hustru Karen Nielsdatter 318
Jørgensen, Niels – staldmester, 342
Jørgensen, Rasmus – i Pinds Mølle, møller, 175, gift 1 Anna Pedersdatter, gift 2 Kirsten Jensdatter 175
Jørgensen, Rasmus – købmand og overformynder, 141, gift med Margrethe Nielsdatter Friis 437
Kehlet, Maren – 537, gift med Jesper Struch
Kiøbhof, Rasmus Hansen – 263
Kiøbke, Elisabeth Margrethe – 484, gift med sadelmager Hans Jost Andreassen
Klingenberg, Hans Jørgen – hans hustru Maren Christensdatter Bierg 499
Knudsdatter, Anna – 501, 508, gift med Niels Ernstsen
Knudsdatter, Cathrine – 42, gift 1 Jørgen Graae, gift 2 Jens Hansen Graae
Knudsdatter, Clare – 99, enke efter Lauritz Lauritzen Snedker
Knudsdatter, Elisabeth – 86, gift med Jacob Rasmussen
Knudsdatter, Johanne – 582
Knudsdatter, Karen – 219, enke efter smed Marcus Gregersen
Knudsen, Knud – 34
Korf, Claus Christopher Laursen – 334
Kruse, Ditlev – farversvend, 11
Kruskop, Hans Hansen – klejnsmed, 232
Kylling, Hans – hans enke Birgitte … 355
Lang, Peder Hansen – 104
Lang, Peder Pedersen – hans hustru Margrethe Clausdatter 352
Lange, Niels Johansen – forvalter, hans hustru Anna Maria Simonsdatter 520
Langeland, Elisabeth Jacobsdatter - 179, gift 1 Peder Fasterling, gift 2 Niels Marcussen
Larsdatter, Margrethe – 129, gift med Rasmus Rasmussen Fram
Larsen, Ernst – snedker, 273
Larsen, Hans – felbereder, 16
Larsen, Jens – snedker, 407
Larsen, Mads – skoflikker, 135
Larsen, Rasmus – hjulmand, 33
Lauritsen, Hans – handskemager, 514 (1746), gift 1 Margrethe Hansdatter 237 (1720), gift 2 Anna Margrethe Jørgensdatter, skilsmisseskifte 277 (1725), gift 3 Margrethe Øllegaard Jensdatter 295 (gift i Ollerup 12.8.1725), gift 4 8.6.1727 i Skaarup, Maren Mikkelsdatter
Lauritsen, Laurits – snedker, 71, hans enke Clare Knudsdatter 99
Lauritsen, Rasmus – hans hustru Anna Pedersdatter 10
Laursdatter, Cathrine – 339, gift med Peiter Clausen Handskemager
Laursdatter, Maren – 463, gift med Matthias Væver
Laursen, Hans Jørgen – rebslager, hans hustru Maren Pedersdatter 654
Laursen, Henrik – 386
Libroth, Augustus Henrich – feltskær, hans hustru Karen Fick 473
Lincheman, Israel – handskemager, 153
Lindberg, Elsa – 407, gift med major Simonsen
Lindegaard, Hans Hansen – hans hustru Maria Lisabeth Eriksdatter 338
Lindegaard, Hans Jørgensen – skomager, 235
Lindegaard, Jørgen – skomager, hans hustru Anne Jensdatter 471
Lindegaard, Niels – skomager, hans hustru Maria Holgerdatter 520
Lunde, Christen – 557
Lunde, Laurits Jørgensen – 548
Lunde, Niels – 249
Lykkesdatter (Lucasdatter), Maren – 417, gift med Christopher Bryngel
Lütke, Henrik – købmand, 293
Læmb, Niels – 420
Madsen, Christen – i Bagergade, 563
Madsen, Hans – pottemager, 510
Madsen, Hans – uden for Mølleport, 348
Madsen, Laurits – hans hustru Karen Hansdatter 209
Madsen, Morten – 89
Marcusdatter, Ellen – 256, enke efter Henrik Borger
Marcussen, Knud – grovsmed, 333
Marcussen, Niels – 228, hans hustru Elisabeth Jacobsdatter Langeland 179
Mariager, Abigael Jørgensdatter – 251, gift med Jochum Christian Wecke
Mariager, Jørgen Sørensen – tolder, 162
Matthiassen, Frands – 577
Meyer, Christian – 535
Michelsen, Rasmus – pottemager, 262
Moesegaard, Helvig – 84, gift med Rasmus Hansen
Mogensen, Peder – klejnsmed, 15
Mortensdatter, Christiane – 580, gift med Jens Ploug
Mortensdatter, Ellen – 90, gift med Christen Pedersen
Mortensen, Clemen – 147
Mortensen, Hans – 523, Morten Tømmermands søn
Mortensen, Hans – pottemager, 14
Mortensen, Iver – 65
Mortensen, Niels – hans hustru Agnete Arentsdatter 481
Møller, Christen Pedersen – hans hustru Ellen Rasmusdatter 459
Møller, Henrik Nielsen – af Vormark, 537
Møller, Niels Jørgensen – 422
Møller, Peder Sørensen – kandestøber, hans hustru Karen Pedersdatter 8
Mørch, Anna Magdalene – 582, gift med Johan Henrik Andreassen
Nicolaisdatter, Karen – 222, gift med smed Christen Børresen
Nielsdatter, Agathe – 532, gift med Peder Holgersen
Nielsdatter, Anna Maria – 250, gift med Laurits Jensen Skrædder
Nielsdatter, Anne Marie – 467, gift med Peder Groth
Nielsdatter, Gertrud – 454, enke efter Oluf Pedersen
Nielsdatter, Karen – 318, gift med skomager Niels Jørgensen
Nielsdatter, Mette – 643, gift med Mads Jørgensen Dam
Nielsdatter, Pernille – 291, gift med skipper Niels Andersen
Nielsdatter, Sidsel – 472, gift med Rasmus Rasmussen
Nielsen, Anders – 465
Nielsen, Anders – skrædder, 70, hans enke Bodil Hansdatter 379
Nielsen, Christian – slagter, hans hustru Margrethe … 417
Nielsen, Ernst – pottemager, 414
Nielsen, Hans – hans enke Karen … 324
Nielsen, Hans – skipper, 106
Nielsen, Hans – smed, 265, hans enke Karen Christensdatter 274
Nielsen, Henrik – smed, hans hustru Margrethe Rasmusdatter 593
Nielsen, Knud – daglejer, hans hustru Birthe Magdalene Christensdatter 641
Nielsen, Matthias – skomager, 335
Nielsen, Niels – hans enke Anna Margrethe Smit 555
Nielsen, Niels – i Stampemøllen, hans hustru Maren Rasmusdatter 274
Nielsen, Peder – hyrde, hans hustru Mette Rasmusdatter 647
Nielsen, Peder – overformynder, 50
Nielsen, Poul – hans enke Marie Thomasdatter 469
Nielsen, Rasmus – baadsmand, 12
Nielsen, Rasmus – skrædder, 558
Nielsen, Rasmus – tømmermand, 371, hans hustru Sidsel Jørgensdatter 334
Nielsen, Søren – 367
Nyborg, Jens – hans hustru Anna Maria Hind 543
Nymejer, Jørgen – glarmester, 99
Ohman, Hans Jørgen – 373
Olufsdatter, Anna – 378, gift med Rasmus Dinesen
Olufsdatter, Anna Elisabeth – 509, gift med Nicolai Thomassen
Olufsen, Hans – handskemager, 217
Olufsen, Laurits – pottemager, hans hustru Anna Hansdatter 547
Ostesen, Knud – 618
Ottosen, Poul – raadmand, 2
Peber, Hans Nielsen – hans hustru Ellen Rasmusdatter 531
Peber, Niels Hansen – 326
Pedersdatter, Anna – 10, gift med Rasmus Lauritsen
Pedersdatter, Anna – 496, gift med Cornelius Satron
Pedersdatter, Anna – 84, gift med møller Rasmus Jørgensen
Pedersdatter, Johanne – 267, gift med skomager Peder Hansen
Pedersdatter, Karen – 8, gift med kandestøber Peder Sørensen Møller
Pedersdatter, Kirsten – 452, gift med Niels Tingberg
Pedersdatter, Maren – 146, gift med bødker Erik Rasmussen
Pedersdatter, Maren – 320, gift med Jørgen Zachariassen
Pedersdatter, Maren – 335, gift med Niels Bassebech
Pedersdatter, Maren – 458
Pedersdatter, Maren – 654, gift med rebslager Hans Jørgen Laursen
Pedersdatter, Margrethe – 251, gift med Mads Jørgensen
Pedersdatter, Margrethe – 286, enke efter handskemager Christen Pedersen
Pedersdatter, Margrethe – 365, gift med felbereder Jens Sørensen
Pedersdatter, Maria – 494, gift med Peder Jensen Hattemager
Pedersdatter, Sidsel – 453, gift med Magnus Hansen Klokker
Pedersdatter, Sidsel Maria – 250
Pedersen, Anders – felbereder, død i Faaborg 11.4.1695, 73 aar
Pedersen, Christen – handskemager 256, hans enke Margrethe Pedersdatter 286
Pedersen, Christian – hans hustru Ellen Mortensdatter 90
Pedersen, Claus – drejer, 513
Pedersen, Erik – klejnsmed, hans hustru Anne Rasmusdatter 576
Pedersen, Frederik – felbereder, hans hustru Anna Sørensdatter 107
Pedersen, Hans – hans hustru Ellen Hansdatter 416
Pedersen, Hans – soldat, 384
Pedersen, Karen – 551, enke efter Holger Hansen
Pedersen, Knud – felbereder, 225
Pedersen, lille Hans – 406
Pedersen, Niels – skræder, 468
Pedersen, Niels – soldat, 361
Pedersen, Oluf – avlsmand, hans hustru Anna Lisabeth Christophersdatter 233
Pedersen, Oluf – hans enke Gertrud N.datter 454
Pedersen, Oluf – væver, hans hustru Maren Sørensdatter 591
Pedersen, Peder – felberedersvend, 311
Pedersen, Peder – handskemager, hans hustru Maren Hansdatter 535
Peitersen, Hans – købmand, 76
Philipsen, Jørgen Jensen – 74 (sønnen førte slægtsnavnet Philip)
Pich, Johan Henrich Madsen – 523
Pich, Mads – 509
Pich, Poul – 565
Ploug, Jens – hans hustru Christiane Mortensdatter 580
Pottemager, Albret – 468
Poulsdatter, Else – 533, enke efter Cort Heldevad
Poulsdatter, Mette – ugift, 319
Poulsen, Anders – raadmand, 92, børnene førte navnet Strøm, hans enke Ellen Clausdatter 327
Poulsen, Hans – enkemand, gift 2 i Ærøskøbing Gertrud Andersdatter
Poulsen, Jørgen – hans enke Elisabeth … 595
Poulsen, Otto – byskriver, 424
Poulsen, Simon – raadmand, 328, hans enke Kirsten Hansdatter Flindt 378
Poulsen, Villum – hattemager, 354
Pugdal, Hedvig Marie - jomfru, 520
Qvist, Hans – hans enke Gertrud Jørgensdatter 640
Qvist, Ludvig – hans hustru Johanna Dorthea Henriksdatter 606
Rasmusdatter, Agnete - 81, gift med Anders Ullemose
Rasmusdatter, Anne – 576, gift med smed Erik Pedersen
Rasmusdatter, Anne Margrethe – 273
Rasmusdatter, Elisabeth – 489, gift med Hans Rasmussen Øxendrup
Rasmusdatter, Ellen – 459, gift med Christen Pedersen Møller
Rasmusdatter, Ellen – 531, gift med Hans Nielsen Peber
Rasmusdatter, Maren – 274, gift med møller Niels Nielsen
Rasmusdatter, Margrethe – 593, gift med Henrik Nielsen Smed
Rasmusdatter, Mette – 647, gift med Peder Nielsen Hyrde
Rasmussen, Anders – felbereder, 132
Rasmussen, Christen – bager, hans hustru Kirsten … 86 (87)
Rasmussen, Erik – bødker, 237, hans hustru Maren Pedersdatter 146
Rasmussen, Hans (Øxendrup) – hans hustru Elisabeth Rasmusdatter 489
Rasmussen, Jacob – 312
Rasmussen, Jacob – hans hustru Elisabeth Knudsdatter 86
Rasmussen, Jesper – 116
Rasmussen, Jørgen – bødker, 346
Rasmussen, Laurits – hjulmand, 73
Rasmussen, Michel – pottemager, 114
Rasmussen, Niels – pottemager, 363
Rasmussen, Niels – tømmermand, 347
Rasmussen, Niels – tømmermand, 650, gift 1 Kirsten Christensdatter 420, gift 2 Margrethe … 546, gift 3 Maren Jensdatter 617
Rasmussen, Peder – købmand, 240, hans enke Margrethe Nielsdatter Friis 437
Rasmussen, Peder – roerkarl, 78
Rasmussen, Peder – skrædder, hans hustru Martha … 501 (502)
Rasmussen, Peder – tømmermand, auktion 585
Rasmussen, Rasmus – i Bagergade, 475, hans hustru Sidsel Nielsdatter 472
Rensborg, Johan – hans hustru Johanne Sørensdatter 304
Riber, Bertel – 280
Riber, Jens – hans enke Birthe … 272
Riber, Maria Henriksdatter – 347, enke efter Jacob Santelmann
Rider, Hans Jensen – murmester, 406
Ring, Hans Nielsen - 466
Rogen, Anna Hansdatter – 621, enke efter Peder Jensen Bødker
Rosenberg, Birgitte Tønnesdatter – 627, enke efter tolder Johannes Nielsen Friis
Rosenberg, Jens Madsen – 562
Rosenberg, Mads Tønnesen – borgmester, 586
Rostgaard, Hans Jacob – admiral, 593
Rye, Oluf Olufsen – guldsmed, 660
Samsing, Margrethe Jacobsdatter – 569, gift med Jørgen Mikael Døkker
Samsøe (eller Samsing), Jacob Jensen – prokurator, 20
Sandager, Oluf Pedersen – 271
Santelmann, Jacob – 308, hans enke Maria Henriksdatter Riber 347
Satrou, Anna Elisabeth Johansdatter – 300
Satrou, Cornelius – hans hustru Anna Pedersdatter 496
Satrou, Johan – 68
Scalkam, Johan Jacob – handskemager, 657, hans hustru Anna Hansdatter 373
Schiøtte, Anders – hans enke Kirstine … 541
Schiøtz, Christian – 535
Schultz, Christian – barberer, 385
Schultz, Hans Henrik – felbereder, 559, hans enke Maria Christiansdatter 604
Schwartz, Johannes Larsen – slagter, 151
Seidelin, Søren Hansen – regimentskvartermester og ober-auditør, hans hustru Christiana Bartolomai 561
Simonsdatter, Anna Maria – 520, gift med Niels Lange
Simonsdatter, Maria – 86, gift med Jørgen Carstensen Skomager
Simonsen, Simon Didrik – kaptajn, siden major, 407, gift 1 Edel Dorthea Wintzlow 283, gift 2 Elsa Lindberg 407
Sjællandsfar, Peder Larsen – daglejer, hans hustru Maren Eriksdatter 569
Skomager, Daniel – 377
Skomager, Matthias – hans hustru Bodel Catharina Hansdatter 572
Skrøder, Johan Andreas – 565
Skaalemand, Hans Hansen – 305
Skaaning, Niels Pedersen – 238
Skaarup, Hans Rasmussen – snedker, 511
Slesier, Johan Carl – hans hustru Barbara Hansdatter 590
Smeds, Anna – 552
Smit, Anna Margrethe – 555, gift med Niels Nielsen
Sparre, Elisabeth Sophia – frøken, 599
Stokkebek, Erik – 551
Strube, Hans Jørgensen – skærsliber, 609, 614
Struch, Jesper Hansen – 557, hans hustru Maren Kehlet 569
Struch, Johan Petersen – raadmand, hans enke Bodil … 100
Stürup, Hans Christian – kaptajn, hans hustru Anna Cathrina (Arn?) 368
Stürup, Knud – hans hustru Dorthea Manderup Jørgensdatter 642
Stürup, Maria Christina – 312, gift med kaptajn Emmich v. Deder
Svendsen, Søren – 68
Sørensdatter, Anna – 107, gift med Frederik Pedersen Felbereder
Sørensdatter, Johanne – 304, gift med Johan Rensborg
Sørensdatter, Maren – 591, gift med væver Oluf Pedersen
Sørensen, Hans – 559
Sørensen, Jacob – 471
Sørensen, Jens – felbereder, 517
Sørensen, Jens – felbereder, hans hustru Margrethe Pedersdatter 365
Sørensen, Jørgen – tolder, 162 (se Mariager)
Sørensen, Mads – 69
Sørensen, Peder – kandestøber, 513 (en søn førte navnet Radoor)
Sørensen, Thomas – 387 (børnene førte navnet Breinholm)
Sørensen, Thomas – 602
Thomasdatter, Marie – 469, enke efter Poul Nielsen
Thomassen, Nicolai – hans hustru Anna Elisabeth Olufsdatter 509
Thomesen, Claus – bødker, 159
Thomesen, Hans – 206 og 239
Tingberg, Niels Christensen – hans hustru Kirsten Pedersdatter 452
Tybring, Jørgen – 416
Tygesen, Jens – snedker, 13
Tølner, Poul Friderich – skoleholder, 617
Tømmermands, Anna – 223
Tønder, Søren Nielsen – købmand, 518
Ullemose, Anders Nielsen – 363, hans hustru Agnete Rasmusdatter 81
Valkendorf, Jørgen Henning - amtmand, 287
Vinter, Apollona Sophia – 595, gift med vejer og maaler Manderup Jørgensen
Volder, Anders Hansen – felbereder, 114
Væver, Henrik – 563
Væver, Matthias – 472, hans hustru Maren Laursdatter 463
Weber, Gottfried – skrædder, 366
Weche, Jochum Christopher – hans hustru Abigael Jørgensdatter Mariager 251
Weigner, Cathrine – og Jørgen Borring, bevilling til uskiftet bo 484
West, Hans – 565
Wichholt, Johan – 504
Wichmand, Johan Jørgensen – 447
Wilhelm, David – skrædder, 419
Win, Frands – hattemager, hans hustru Helvig Hansdatter 322
Winter, Hans Andreassen – hans hustru Anna Hansdatter 97
Winter, Lars – 479, 488
Wintzlow, Edel Dorothea – 283, gift med kaptajn Simon Didrik Simonsen
Zachariassen, Jørgen – 435, hans hustru Maren Pedersdatter 320
Æreboe, Rasmus – hans hustru Anna Maria Eriksdatter 564
Øxendrup, Hans Rasmussen – hans hustru Elisabeth Rasmusdatter 489
Aagesen, Jens – skomager, 254