Svendborg Byfoged 1812-1825

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1812-1825, Svendborg
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, Anne Marie – 398, datter af pigen Anne Hansdatter
…, Marie Sophie Frederikke – barn, 362
Albeck, Niels – garver, 251, 268
Almstok, Jens Pedersen – skarpskytter, 17
Andersen, Christen – barn, 298
Andersen, Christian – skipper, hans hustru Maria Johansdatter 263
Andersen, Hans – slagter, hans enke Kirsten Hansdatter 107, 116
Andersen, Knud – vognmand, hans hustru Mette Rasmusdatter 297, 333
Andersen, Niels – barn, 346
Andersen, Niels – og hustru Birgitte Marie Andersdatter 292
Andersen, Niels – væver, 271
Bager, Peder Michelsen – byskriver, hans enke Susanne Elisabeth Birch 368, 370, 378
Bagnkop, Christen Rasmussen – matros, 294, 295, 304
Bang, Jørgen – hans hustru Johanne Christine … 283
Bendixen, Bertel – fattiglem, 345
Berg, Søren Hansen – skomager, oo1 Elisabeth Caspersdatter Flindt 135, 148, oo2 Elisabeth Christine Kaas 292
Bertelsen, Mads – skrædder, hans hustru Mette Margrethe Spleth 160, 195, 196
Bille, Karen Clausdatter – opvarterske, 337, 345, 354, 373
Birch, Rasmus – slagter, 259, 293, 322, 325, 327, 328
Bjørn, … - skomager 61, 67
Bjørnlund, Christian – fhv. forpagter, 261
Bjørnøe, Hans Mortensen – bager, 35, 41, 48, 51, 60, 62, 64, 67, 68, 74, 78, 80, 82, 84, 85, 88, 91, 93, 94, 97, 102, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 117, 125, 127, 129, 133, 134, 135, 136, 140, 142, 158, 159, 160, 163, 167, 170, 172, 179, 182, 187, 189, 198, 201, 205, 210, 211, 215, 216, 218, 219, 221, 227, 228, 230, 231, 253, 254, 255, 256, 263, 265, 273
Bobierg, Erik Rasmussen – købmand, 242, 247, 272, 274, 284, 286, 291, 294, 295, 297, 299, 301, 310, 334
Bondo, Peder – forpagter, hans enke Mette Margarethe Colding 369, 370, 372
Brahe, Carl August – gæstgiver, 131, 132, 136, 140, 165, 174, 189, 191, 193
Brandt, Margaretha – jomfru, 377
Brems, Andreas – daglejer, 188
Brudager, Hans Hansen – vægter, 306
Bruun, Karen Zachariassen – 51, 90, 120, 122
Brønner, … - daglejer, 18
Buch, Claus – hans hustru Dorthea Jensdatter 250. 264, 268-69
Callundborg, Christian – kobbersmedsvend, 125, 147
Carlsen, Peder – vægter, hans hustru Bodild Caspers 350, 383
Christensdatter, Anna – 171, oo Anders Poulsen Holm
Christiansen, Anders – tjenestekarl, 295
Christiansen, Hans – skomager, hans enke Helle Marie Hansen bevilling til uskiftet bo 25
Christiansen, Jens (eller Gregersen) – skipper, hans enke Inger Kirstine … 360, 382
Christophersen, Henning – daglejer, 163, 193
Christophersen, Peder – skibstømmermand, 316
Clausen, Niels Christian – barn, 336
Clausen, Rasmus – daglejer, 190
Dam, Jacob Madsen – tobaksspinder, testamente 64, 375
Dam, Jørgen Christensen – 294
Dehnfeldt, Dorthe – madame, 7, 68
Dorn, Maria – barn, 294
Dorn, Nicolai – rebslager, 99, 109, hans enke Anne Nielsdatter 121, 144, 150
Dreier, Hans – urmager, 187, 193
Dreier, Jens – urmager, hans hustru Kirsten Andreasdatter 16
Egeskou, Christopher Kruse – 366
Enghausen, Friderich Ernst – barn, 347
Enghausen, Jensine Jørgensdatter – barn, 298
Eriksen, Niels – skipper, hans enke fattiglem Maren … 270
Erreboe, Anders Pedersen – væver, 121, 149
Faber, … - jomfru i Hospitalet 220, 231, 232, 241
Faldsell (?), Ole – matros, 166, 192
Fischer, Sara Kirstine – 80
Fogh, Niels Peter – maler, 362
Foldager, Lars – maler og hustru testamente 75, hans hustru Dorthea Ludvigsdatter 90, 92, 112, 113, 120, 129, 156
Frederiksen (eller Hansen), Rasmus – og hustru Mette Maria Hansdatter 362
Frederiksen, Lars Hansen – barn, 295
Gede, Benedicte – 276
Gertz, Johan Frederik – bager, 325
Graff, Claus – hattemager, 290
Gregersen, Jens – skipper, hans enke Inger Kirstine … 360, 382
Groth, Albert – skipper, 300, 317, 341, 344, 345, 358, 366, 376, hans hustru Mette Marie Milling 261, 268
Groth, Ole – købmand, hans enke Sophie Winther 285, 287, 295, 299, 324, 328, 330, 332, 334, 335, 338, 339
Grønbech, Hans Rasmussen – pottemagersvend 167, 188
Graae, Anders – kaptajn i Trondhjem, hans fraskilte hustru Inger Cathrine Hansdatter 179, 193
Graae, Christian – købmand, og hustru Axilia Lemb (fortsat fra foregaaende protokol) 5, 8, 9, 14, 34
Gudbjerg, Christian Rasmussen – hans enke Bodild Sørensdatter 124, 145
Hansdatter, Birthe Cathrine – 96, 100, 107, 110, 115
Hansdatter, Cathrine – tjenestepige, 181, 186, 192
Hansdatter, Kirstine – tjenestepige, 273, 276
Hansen (eller Frederiksen), Rasmus – hans hustru Mette Marie Hansdatter 362
Hansen, Christian – 362
Hansen, Gotskalk – maler, hans enke fattiglem Anna Christine Henrichsdatter 293
Hansen, Gregers – tømmermand, hans hustru Johanne Dorothea 164, 168, 172, 196, 199, 208, 216, 221, 236, 254, 255, 268
Hansen, Hans – daglejer, 317
Hansen, Hans – tobaksspinder, 346
Hansen, Hans Jochum – væver, 109, 110, 112, 114, 120, 124, 127, 129, 131, 134, 135, 142, 145, 149
Hansen, Helle Marie – bevilling til at sidde i uskiftet bo 25, enke efter skomager Hans Christiansen
Hansen, Jeppe – tjenestekarl, fattiglem, 295
Hansen, Johan Ferdinand – barn, 362
Hansen, Johan Friderich – 199
Hansen, Jørgen – væver, 379
Hansen, Lars – vognmand, 362
Hansen, Mads – købmand, 348, 360, 365, 368, 382, 387
Hansen, Matthias – tjenestekarl, 144
Hansen, Niels – felbereder, hans hustru Anne Marie … 26, 29
Hansen, Niels – købmand, hans enke Ellen Brandt 248, 263
Hansen, Niels – snedker, hans hustru Anne Cathrine … 276
Hansen, Poul – barn, 380
Hansen, Rasmus – hyrde, fattiglem, 292
Harder, Peder – guldsmed og hustru registreringsforretning til skilsmisse 175
Hellevad, Hans Clausen – 65
Henningsen, Jens – snedker, hans hustru Christine … 280
Hiortholm, Claus – hans hustru Jacobine Reisiger 277
Holm, Anders Poulsen – daglejer, 215, 218, 222, hans hustru Anna Christensdatter 171
Holm, Hans Hansen – matros, 123, 145
Jacobsen, Andresine – barn, 298
Jacobsen, Christopher – tobaksspinder, hans enke Mette Marie Groth 370, 371, 379
Jacobsen, Knud – slagter, hans hustru Karen Nicolaisdatter 370, 375
Jensdatter, Abild – 8, oo Jens Pedersen
Jensen, Christen – vognmand, 197, 200
Jensen, Hans – skipper, 44, 53
Jensen, Hans Jacob – skrædder, 269
Jensen, Mads – felbereder, fallitbo 212, 218, 225
Jensen, Peder – (1820) 253
Jensen, Peder – (1823) daglejer, 344
Jensen, Peder Sørensen – bagersvend, 336
Jensen, Søren – matros, 119, 127
Jespersen, Frederik – 261, 269
Johansen, Johan – barn, 338
Johansen, Nicolai – barn, 362
Jæger, Dorthea Frideriche – barn, 270
Jørgensen, Anders – vægter, hans enke Marie Andersdatter 338
Jørgensen, Clemmen – barn 362
Jørgensen, Hans – daglejer, 227, 239
Jørgensen, Jørgen – fra Marstal, 142
Jørgensen, Lars – selvejer og hustru bevilling til uskiftet bo 20, hans hustru Anne Sophie Christiane Ulriche Titken 49, 54, 78, 81, 84, 86, 92, 95, 96, 100, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 120, 125, 126, 129, 130, 132, 133 ,134, 158, 160, 167, 176, 177
Jørgensen, Peder – købmand, bevilling til uskiftet bo 323, hans hustru Margrethe Graae 341
Jørgensen, Peder – skovfoged, 213, 216, 221, 225, 229, 230, 231, 232, 236
Kertmann, … - kartemager, hans hustru Mette Marie Hansen 240, 260
Kertmann, … dyrlæge, hans hustru Kirstine Maria Dahl 211
Kertmann, Marie Sophie – barn, 299
Kiersting, Gynther – skovfoged, 362, hans hustru Anne Kirstine … 346, 362
Kirkeby, Rasmus – daglejer, vægter, 299, hans hustru Mette Rasmusdatter 116
Klingenberg, Bertel – købmand og forligelseskommissær, 37, hans enke Kirstine … 133, 134, 136, 148, 160, 175, 176
Klingenberg, Gumme – købmand, 141, 142, 166, 191, 192, 194
Knudsen, Anders – hans datter Maren 278
Knudsen, Hans – daglejer, 128, 147
Knudsen, Henrich Christensen – skipper, 229
Knudsen, Knud – præst, 362
Kragelund, Peder – hans hustru Grete Olsen 206, 211
Kroll, … - madam, 79, 81
Krøyer, Johanne Marie – barn, 270
Kølstrup, Christian Frederik – justitsraad, 282, 283
Køning, Christiane – 11
Kørber, Carl Lorentz – kaptajn, 93, 94, 120, 128
Kaadmann, Claus Hansen – urmager, 135, 136, 141, 151, 160, 163, 170, 172, 181, 184
Kaas, Søren – pottemager og hustru Ingeborg Cathrine Berg, testamente 60, skifte 68, 69 ,80, 83, 84, 85, 86, 91, 93, 96, 108, 110, 111, 112, 114, 129
Langbierg, Christian Andersen – skipper, hans hustru Johanne Margrethe … 186, 198, 201, 207, 211, 213, 222, 224
Lange, Rasmus – hans enke Maren … 362
Lange, Steffen – skomager, hans hustru Anne Dorthea … 384, 388
Langkilde, Kirstine – barn, 366
Larsen, Andreas – matros, sandgraver, 30, 53
Larsen, Jens – i Hømarken, skovfoged, 75, 88
Larsen, Jens – i Pløjeholmene, skovfoged, 11
Larsen, Jørgen – hans hustru Karen Larsdatter 17
Larsen, Lars – daglejer, 217
Larsen, Niels – felbereder, hans enke Marie Elisabeth Krøyer 371
Larsen, Rasmus – betler, 227
Laugier, … - sproglærer, 60, 81, 83, 84, 89
Laurberg, Lauritz – toldkasserer, 188, 201, 203, 205, 206, 219, 227, 228, 231, 232, 234, 235, 237
Liebroth, Johan Hendrich – stolemager, 377, 385
Liebroth, Peder – stolemager, 371
Lindegaard, Christen – fattiglem, 276, 280
Lindegaard, Christen – væver og hustru Anne Clausdatter, testamente 292
Lindegaard, Jacob – skomager, hans enke Birgitte … 259
Lindegaard, Nicolai Jørgensen – 382
Lorentzen, Anne Marie – 2, 20, 32, 33
Ludvigsdatter, Dorthea – 90, 92, 112, 113, 120, 129, 156, enke efter maler Lars Foldager
Lund, … - guldsmed, hans hustru Kirstine Lange 224, 234, 235
Lundt, Svend v. – major, 5, 8, 10
Løkke, Ole – hans enke Marie Louise Bevier 101, 102, 107, 108, 129, 158, 161
Madsen, Hans – hans enke Gertrud … 292
Magnussen, Christian – skipper, 91, 93
Magaard, Niels Clemmensen – købmand, 245
Magaard, Ole – hans enke Johanne Cathrine … 147, 151, 153, 159, 190, 208, 209
Marcussen, Dorthea – barn, 336
Marcussen, Knud – daglejer, hans hustru Johanne Hansdatter 332
Melchior, Christopher – 215
Mende, Anders – skomager, 184, 185
Mende, Elias – murmester, hans enke Johanne Andersdatter 79
Michelsen, Jørgen – vognmand og hustru Mette Jeppesdatter 249, 257, 258, 264, 265, 267, 268, 271, 272, 274, 278, 281, 282, 283, 284, 286, 294, 296, 297, 298, 304, 306, 307, 308, 312, 314
Monrad, Cecilie – jomfru, 297, 299, 325, 328, 332, 335, 380, 383
Mouritz, Johan Jacob – galanterikræmmer, 335, 345, hans fraskilte hustru Gertrud Catharine Bøyesen 315, 318, 322, 324, 327, 330, 331, 336, 337, 338, 340, 346, 352, 358, 374, 379, 380, 381, 384, død i Ærøskøbing
Mouritzen, Hans – hans hustru Dorthe Hansdatter 196
Mouritzen, Johan – skipper, hans hustru Sophie Marcusdatter 188, 207, oo2 Anne Margrethe Nielsdatter 275
Mouritzen, Lars – skipper, 221, 223
Mouritzen, Lovise Frederikke – 270
Mouritzen, Peder – 19
Mürer, Johan Nicolai – kirurgus, 346, 352, 355, 366, 383
Møller, Anne Marie – 294
Møller, Bendix – kobbersmed, 380
Møller, Hans – tømmermester, 233, 239, 253, 262, 264, 267, 268, 273, 278
Møller, Hans Jacob – barn, 294
Møller, Hansine – barn 294
Møller, Rasmus Nielsen – skibsbygger og hustru Anne Kirstine … testamente 292
Mørch, Frantz – sømand, 125, 146
Nicolaisen, Rasmus – skomager, 350, 362
Nielsdatter, Maren – tjenestepige, 265, 293, 296, 333
Nielsdatter, Maria – 290
Nielsdatter, Mette Christine – fattiglem, 276
Nielsen, Christiane Dorothea – barn, 362
Nielsen, Erik – skomager, 161, 164, 178
Nielsen, Michel – skipper, 348
Nielsen, Mogens – forhenværende forpagter paa Lindskov, 12, 21, 27, 29, 31, 43, 48, 49, 50, 54, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 106, 107, 108, 110, 111, 117, 158
Nielsen, Peder – skomagersvend, 75, 89
Nielsen, Rasmus – matros, hans hustru Grete Jensen 120
Odense, Anders Pedersen – skomager, hans hustru Anne Kirstine … 95, 97, 101, 132, 133, 135, 136, 140, 151, 157, 159, 160, 163, 164, 167, 170, 173
Olsen, Lars – matros, 199, 223
Pedersdatter, Birthe Margrethe – 301
Pedersen, Anders – skomager, hans hustru Anne Cathrine … 298, hans hustru Anne Margrethe … 368, smlgn Odense
Pedersen, Carl Christian – købmand, 350, 355, 358, 364, 366, 367, 368, 370, 374, 375, 378, 379, 380, 381, 383, 385, 387
Pedersen, Christian – daglejer, 186, 192
Pedersen, Christian – rikkesmed, hans hustru Maria Cathrine Jensdatter Buch 126, 146
Pedersen, Frederik – 373, uægte barn af Jytte Levin
Pedersen, Hans – arrestforvarer og hustru Birthe Olsdatter 275, 283
Pedersen, Hans – hattemager, 130, 148, 150
Pedersen, Hans – jærnhandler, hans hustru Pernille Hansen 388
Pedersen, Hans – smed, hans enke … 126, 156
Pedersen, Hans – tømmermand, 63, hans enke Anne … bevilling til uskiftet bo 37
Pedersen, Jens – hans hustru Abild Jensdatter 8
Pedersen, Lars – fra Vissenbjerg, 9, 20
Pedersen, Niels – skærsliber, hans enke … 326
Pedersen, Ole – post, hans enke Maria Hansdatter 50, 72, 80, 83, 84, 86, 87
Pedersen, Peder – daglejer, hans hustru Anne Rasmusdatter 5, 6, 19
Pedersen, Peder – fattiglem, 293
Pedersen, Peder – møller, 23
Pedersen, Peder – skipper, 349, 351, 362, 382
Petersen, … - slagter, 263
Petersen, Maria Elisabeth – barn, 270
Peuschel, Poul – sadelmager, hans hustru Anne Christine Mende 275
Pingel, Margrethe – frøken, 148, 189, 192, 195
Ploug, Maren – 18
Pohl, Jens – hattemager, hans hustru Anna Maria … 281
Qvist, Christian – købmand, 386, hans enke Birgitte Bech bevilling til uskiftet bo 187
Qvist, Corfitz – i Skovridergaarden, købmand, 179
Qvist, Peder – købmand, bevilling til uskiftet bo 271
Qvist, Peder – købmand, hans hustru Gertrud Jensen 270
Ramus, Elsebeth – jomfru, 2, 7, 30, 32, 33, 34, 35, 36
Rasmusdatter, Anne – 5, 6, 19, oo daglejer Peder Pedersen
Rasmussen, Anders – handskemager, hans enke Anna … 362
Rasmussen, Dines – fattiglem, 278
Rasmussen, Hans – daglejer, 275
Rasmussen, Hans – skibskarl, hans hustru Hedvig … 277
Rasmussen, Hans Jacob – skomager, 17
Rasmussen, Johanne Kirstine – barn, 336
Rasmussen, Jørgen – barn, 362
Rasmussen, Jørgen – tjenestekarl, 166, 179
Rasmussen, Knud – daglejer, 361, 364
Rasmussen, Mette – barn, 270
Rasmussen, Niels – 250
Rasmussen, Niels – daglejer, 170, 181 (fru Dannemands far)
Ravsted, Morten – 270, 272
Recum, Ludvig – ølbryggersvend og kyper, 6, 9, 26, 29, 30, 33
Rogn, Christiane Maria – 375
Rosander, Gustav – garver, 324
Rosenbaur, Georg Peder – konsumtionsbetjent, hans enke Rebekka Christine Weissenfant 2, 3, 5, 26, 27, 35, 49, 52, 53
Rye, Simon – daglejer, hans hustru Karen … 278
Rye, Simon – købmand, 45
Rønne, Ole Pedersen – sømand, 327, 332, 340, 365
Schnor, Johan (eller Jørgen) Henrich – møller, 302, 304, 307, 308, 309, 310, 313, 314, 316, 324, 325, 328, 329
Schnor, Johan Valrad – skomager, 316
Schultz, Christian Hansen – felbereder, hans enke Marie Magdalene Vejle 303, 327, 331, 332, 335, 336, 340, 343
Schultz, Knud Henriksen – barn, 295
Schwartz, Christen – skomager, hans hustru Bodil Kirstine … 363, 374
Schytt, Michel Jensen – købmand, 182
Sevel, Otto Christian – kordegn, 293
Skive, Else Catharina Christensdatter – 294
Smed, Anders – af Ballen, 364, 383
Smedeby, … - urmager, 72, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 89, 90
Smeldt, Frantz – barn, 270
Snedkers, Karen – fattiglem, 275
Spinder, Johan – skipper, hans hustru Maren Christensdatter 291
Steen, … - daglejer, 18
Sten, Peder – tømmermand, hans hustru Bodil Jensdatter 239
Strøyberg, Susanne – jomfru, 338
Støcken, … - madam, 292
Sørensen, Ludvig – slagter, 72
Theil, Abelone – 44 aar, 347, Kb. Barn efter Ellen Cathrine …
Thuge, Christen – kontorist, hans hustru Christiane Betty Ramus 360, 367
Thuge, David – kordegn, hans hustru Catharina Magdalene Rosfelder 82
Thune, Henrik – barn, 338
Trellund, … - jomfru, 20, 25, 29, 35, 44
Trochmann, Torbiørn – toldbetjent, 362
Vilhelmsdatter, Anne Kirstine – barn, 362
Volkersen, Christian – sognepræst, hans enke Margrethe Glahn 336, 346
Weimann, Adolph – fattiglem, 270
West, Hans – snedker, 293
Wilhjelm, Erich – bager og hustru Wilhelmine Frideriche Ave bevilling til uskiftet bo 172
Winther, Lars – sømand, 190
Wold, Anders Olsen – 240
Wornes, Peder Pedersen – dragon, 17
Aagaard, Albreth Christian – murmester, 227
Aarslev, Anders – 278

Registrerings- og vurderingsforretning over opbragte priser 59