Odense Byfoged 1626-1726

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1626-1726, Odense
© Lotte BrændegaardHvid www.virgo-fyn.dk

Odense Kjøbstads Skifteprotokoller I-XLI 1626-1799, samt til løse Skifter der ikke ere indførte i Skifteprotokoller fra 1556. I Skifteprotokollerne I-XVI 1626-1726 og løse Skifter, i pakkerne med løse skifter (dokumenter til skifteprotokollerne) findes en del skifter i tiden 1675-1726 som ikke er kommet med i registret. II Skifteprotokollerne XVII-XXIII 1726-1761. III Skifteprotokollerne XXIV-XLI 1762- 1799. Skifteprotokol I 1626-35, II 1635-41, III 1642-44, IV 1645-46, V 1645-50, VI 1651-60, VII 1660-67, VIII 1667-72, IX 1674-84, X 1684-91, XI 1691-97, XII 1697-1703, XIII 1703-09, XIV 1710-16, XV 1716-22, XVI 1722-26

I register til skifteprotokollerne I-XVI 1626-1726 og løse skifter fra 1556, side 1-188

Skifteprotokol i 1626-35, II 1635-41, III 1642-44, IV 1645-46, V 1645-50, VI 1651-60, VII 1660-67, VIII 1667-72, IX 1674-84, X 1684-91, XI 1691-97, XII 1697-1703, XIII 1703-09, XIV 1710-16, XV 1716-22, XVI 1722-26

…, - enkedronningens pige XIV 27
…, Anna Sabine – XIV 89
…, Anne – bedepige, XIV 28
Abed, Anne Andersdatter – XIII 166
Adamsen, Rasmus – vognmand, XIV 47
Ahlen, Henrik von – skomager, VII 134
Andersdatter, Abel - VI 398, gift med Jørgen Lauritsen Bøssemager
Andersdatter, Anne - IV 225, gift med Jens Christensen Varde Skomager
Andersdatter, Anne - IX 436, gift med Matthis Hermansen Oehlenschläger Skomager
Andersdatter, Anne - X 104, gift med Anders Rasmussen Vagtmester
Andersdatter, Anne - XIII 141, enke efter Jochum Madsen Contrafejer
Andersdatter, Anne - XIV 81, gift med Peder Christensen Helt
Andersdatter, Ellen - XIII 314
Andersdatter, Gjertrud - X 371, gift med Rasmus Knudsen Træskomager
Andersdatter, Hilleborg - IX 243, gift med Willum Henriksen
Andersdatter, Ingeborg - XIV 54, gift med Iver Rasmussen
Andersdatter, Inger - X 364, enke efter borgmester Knud Knudsen
Andersdatter, Johanne - VI 616, gift med Niels Nielsen
Andersdatter, Karen - I 271, gift med Mads Mikkelsen Skomager
Andersdatter, Karen - II 1, gift med Niels Mikkelsen Bager
Andersdatter, Karen - VI 432, gift med Peder Rasmussen
Andersdatter, Karen - XIII 129
Andersdatter, Maren - IV 217, gift med Carsten Iversen
Andersdatter, Maren - IX 435, enke efter Hans Nielsen Slagter
Andersdatter, Maren - VI 86
Andersdatter, Maren - VI 89, enke efter Rasmus Mikkelsen
Andersdatter, Maren - VII 387, gift med Christopher Mikkelsen Knarreborg
Andersdatter, Maren - XI 95, gift med Oluf Andersen Trædrejer
Andersdatter, Maren - XIII 266, enke efter Peder Christensen
Andersdatter, Margrete - I 151, gift med Jacob Hansen Klejnsmed
Andersdatter, Margrete – VII 268, gift med Niels Andersen Krag
Andersdatter, Margrete – X 65, gift med Peder Olufsen Kleinsmed
Andersdatter, Mette – III 203, gift med Troels Madsen
Andersdatter, Mette – X 381, enke efter Oluf Madsen Vognmand
Andersen, Anders – bager, hans hustru Ellen Jørgensdatter VII 211
Andersen, Anders – hans enke Bodil (Bodel, Boeld, Bold) … XI 178
Andersen, Anders – slagter, XIV 320
Andersen, Anders – træskomand, X 129
Andersen, Christen – IV 83
Andersen, Christian – handskemager, hans hustru Anne Madsdatter XI 218
Andersen, Christian – procurator, XII 2
Andersen, Christian – skomager, XIV 194
Andersen, Claus – kobbersmed, X 336, hans hustru Anne Henriksdatter IX 76
Andersen, Cort – visiterer, X 372
Andersen, Dines – snedker, VI 582, hans hustru Dorete Bertelsdatter, smst.
Andersen, Erik – skrædder, VII 501, hans hustru Lisabeth Pedersdatter smst.
Andersen, Hans – bager, VIII 24, hans enke Maren Jensdatter X 55
Andersen, Hans – glarmester, XI 208
Andersen, Hans – IX 255
Andersen, Hans – snedker, 1618
Andersen, Hans – tjenende Mette sl. Hans Brodersens VIII 238
Andersen, Hans – tømmermand, XII 151, hans enke Karen Ibsdatter XII 146
Andersen, Hans – vognmand, IX 114
Andersen, Helle – kandestøber, XV 116
Andersen, Jacob – kjøbhandler, hans hustru Elisabeth Dideriksdatter XIV 234
Andersen, Jens – blytækker, XIV 106, hans enke Dorthea Bastiansdatter XVI 345
Andersen, Jens – pottemager, XIII 90
Andersen, Jens – rebslager, hans enke Karen Pedersdatter XII 215
Andersen, Jørgen – bager, IX 366
Andersen, Jørgen – byskriver Christen Jacobsens tjener IX 448
Andersen, Jørgen – felbereder, IX 441
Andersen, Jørgen – IX 253
Andersen, Jørgen – skomager IV 108
Andersen, Jørgen – skomager, VI 482, hans hustru Margrethe Nielsdatter VI 339
Andersen, Jørgen – tjener, IX 448, byskriver Christen Jacobsens tjener
Andersen, Jørgen – vognmand, VI 386
Andersen, Jørgen – vognmand, XVI 247
Andersen, Knud – murmester, XII 206
Andersen, Laurits – skomager, hans hustru Gye Jørgensdatter V 62
Andersen, Laurits – Skaaning, skomager og hustru Mette Pedersdatter VI 586
Andersen, Mads – IV 520, hans hustru Karen Jørgensdatter II 387
Andersen, Mogens – XIII 127
Andersen, Niels – blegmand, XIV 233
Andersen, Niels – slagter, XIV 352
Andersen, Oluf – svarrer, XVI 321
Andersen, Oluf – trædrejer, hans hustru Maren Andersdatter XI 95
Andersen, Oluf – væver, XII 41
Andersen, Oluf – XVI 330
Andersen, Peder – hans hustru Kirsten Christensdatter XV 98
Andersen, Peder – knapmager, IX 247
Andersen, Peter – feltskjær, VIII 155
Andersen, Poul – murmester, XVI 67
Andersen, Rasmus – kræmmer, hans enke Karen Pedersdatter V 1
Andersen, Rasmus – pottemager, XIII 48
Andersen, Rasmus – skifteskriver, 1675
Andersen, Rasmus – stiftsskriver, IX 131
Andersen, Rasmus – vognmand, XIII 127
Andersen, Søren – hans hustru Anna Margrete Jensdatter XV 162
Andersen, Søren – kæmner, VII 399, hans hustru Margrete Caspersdatter III 226
Andersen, Thomas – byens drager, hans enke Anne Nielsdatter IX 347
Andesdatter, Maren – VIII 387, gift med Christopher Mikkelsen Knarreborg
Andreasdatter, Helene – XVI 382, gift med Mikkel Eriksen
Anscharis, Jørgen Rasmussen – VII 155
Anscharis (Aschari), Rasmus – selvmorder, IV 46, hans enke Anne … VII 404
Antonisen, Lorents – bager, XI 87
Arentsdatter, Anne Kirstine – XV 152, gift med Niels Pedersen Skomager
Arentsen, Hans – bager, XI 264, hans hustru Lisabeth Henriksdatter smst.
Asman, Hans Thomesen, gift 1 Gjertrud Christiansdatter Berentz XI 362, XII 242, gift 2 Anne Cathrine Christensdatter Morsing XVI 249
Bader, Peter Terkel – I 200
Badskjær, Ditlev – hans enke Karen … V 162
Badskjær, Hans Meinertsen – I 167
Badskjær, Laurits Lorentz – VIII 1
Badskjær, Nicolaus Lorentz (Lorentzen) – gift 1 Sire Jørgensdatter IV 206, gift 2 Anne Pedersdatter VII 215
Badskær, Frederik Jacobsen – IV 186
Bager, Anders Andersen – hans hustru Ellen Jørgensdatter VII 211
Bager, Anders Frantsen – VIII 143
Bager, Christen Christensen Løber – hans hustru Lisabeth Nielsdatter XIII 151
Bager, Claus Jensen – VII 407
Bager, Claus Johansen – XV 147
Bager, Hans Andersen – VIII 24, hans enke Maren Jensdatter X 55
Bager, Hans Arentsen – og hustru Lisabeth Henriksdatter XI 264
Bager, Hans Christensen – IV 477
Bager, Hans Hansen – V 200
Bager, Hans Hansen – VII 298
Bager, Hans Madsen – II 352, hans hustru Karen Rasmusdatter I 155, gift 2 Anne … VI 249
Bager, Henrik Nielsen – hans hustru Johanne Madsdatter XVI 212
Bager, Iver Madsen – X 143
Bager, Jørgen Andersen – IX 366
Bager, Jørgen Christensen Friis – hans hustru Karen Hansdatter X 376
Bager, Jørgen Hansen – VII 508
Bager, Jørgen Nielsen Harboe – hans hustru Mette Jacobsdatter XIII 309
Bager, Karen Nielsdatter – VII 635, enke efter Johan Borchersen
Bager, Lisbeth – II 225, enke efter Richard Knudsen Seeblad Raadmand
Bager, Lorents Antonisen – XI 87
Bager, Ludvig Christiansen – og hustru Maren Hansdatter XV 46
Bager, Ludvig Ludvigsen – XV 52, hans hustru Anna Matthiasdatter XIV 251
Bager, Mads Jørgensen – X 202, hans hustru Dorothe Hansdatter, IX 455
Bager, Mikkel – 1590
Bager, Niels Knudsen – V 136, hans enke Margrete Hansdatter VIII 293
Bager, Niels Madsen – XIV 151
Bager, Niels Mikkelsen – IV 555, hans hustru Karen Andersdatter II 1
Bager, Oluf – magister, I 226
Bager, Oluf Hansen – hans hustru Cathrine Petersdatter VII 175
Bager, Poul Jacobsen – IX 189
Bager, Rasmus Madsen – XIV 169, hans enke Karen Rasmusdatter XV 78
Bager, Steffen Christiansen – hans enke Gjertrud Nielsdatter XV 142
Baltzersdatter, Karen – X 379, gift med Tobias Reiniche Bøssemager
Baltzersdatter, Margrete – XIV 57, gift med Rasmus Skotte Skomager
Baltzersen, Jens – regimentsqvartermester, XVI 347
Baltzersen, Johan – skrædder, VII 604
Bang, Claus – II 2
Barchhausen, Johan – XV 10
Barchhausen, Jørgen – herredsfoged, hans hustru Marie Jensdatter Rosenberg XII 365
Barles, Hans Nielsen – XIV 110
Bartholin, Casper – XIII 224
Bartskær, Gert – henrettet med sværd, I 93
Bartskær, Henrik – II 162
Bastiansdatter, Dorthea (Dorthe, Dorette, Dorite) – XVI 345, enke efter Jens Andersen Blytækker
Bay, Maren Andersdatter – XIV 301, enke efter Niels Hansen Faber Overformynder
Becher, Jørgen – kudsk, V 61
Bedemand, Søren Markursen – XV 138
Behm, Christence Danielsdatter – XI 65
Behm, Daniel – badskjær, X 8
Bellinge, Hans Hansen – XVI 9
Bencke, Thomas – bartskjær, hans hustru Edel Johansdatter IX 201
Bendixen, Andreas – byskriver, XVI 429, hans enke … xxv 672
Bentsen, Ole – skrædder, XVI 116
Berchmand, Zacharias – luttenslaer, hans hustru Margrete Neuen I 149
Berendt, Christian – bager, VIII 67, hans hustru Gjertrud Steffensdatter VI 559
Berents, Ludvig – sinkelmager, VI 349
Berentz, Gjertrud Christens(Christians)datter – XI 362, XII 242, gift med Hans Thomsen Asman
Bergen, Bastian von – badskjær, VI 362
Berider, Knud Nielsen – VII 306, hans hustru Birgitte Poulsdatter VI 496
Bertelsdatter, Dorthea (Dorete) – VI 582, gift med Dines Andersen Snedker
Bertelsdatter, Johanne – XVI 378, enke efter Rasmus Lucassen
Bertelsdatter, Karen – VI 373, gift med Matthias Koch
Bertelsen, Jens – kræmmer, VI 571, gift 1 Margrete Fabiansdatter II 315, gift 2 Mette Ibsdatter VII 4
Bertelsen, Jens – ladefoged, XIII 296
Bertelsen, Jens – skomager, hans hustru Karen Christophersdatter VII 170
Bertelsen, Niels – snedker, hans hustru Karen Pedersdatter XI 45
Besche, Anders Jørgensen – skomager, hans hustru Johanne Jensdatter IX 423
Bibow, Hans Hinrich – oberst, XV 289
Bielke, Sophia Amalia – XIII 88, enke efter Hans Kaas Stiftsamtmand
Bierring, Anne Marie Jensdatter – XVI 395, gift med Claus Nissen
Bierum, Jep Christensen – VI 417
Billedhugger, Henning Henningsen – VIII 213
Billedsnider, Henrik – V 20
Bilthugger, Anders – hans enke Eleonore Clausdatter XII 347
Birchum, Laurits – hans hustru Margrete Ibsdatter XVI 16
Birsach, Jacob – XVI 331
Bisp, Christen Christensen – XI 84
Bist, Anders Pedersen – vognmand (druknet i Roers dam), XIII 146
Blach, Hans Madsen – V 156
Blach, Rasmus Andersen – VIII 310
Blanchenborg, Dorethe Knudsdatter – XI 170, gift med Henrik Verchmester Handelsmand
Blanchenborg, Mette – XV 92, enke efter regimentsqvartermester Langerfelt
Blangsted, Hans Pedersen – VII 302
Blangsted, Mads Rasmussen – tømmermand, VIII 162
Blangsted, Rasmus Nielsen – handskemager X 103, hans enke Dorethe Madsdatter X 124
Blangsted, Thomas Hansen – gift 1 Maren Nielsdatter XIV 331, gift 2 Karen Rasmusdatter XVI 374, gift 3 Ingeborg Jakobsdatter
Blegmand, Jesper Jørgensen – V 84
Blegmand, Niels Andersen – XIV 233
Bles, Christian Ulrik – hans hustru Pernille Pedersdatter Pilegaard XIV 14
Bloch, Steffen – glarmester, VI 471, hans hustru Kirsten … II 169
Blom, Philip – felbereder, X 207
Blytækker, Jens – II 380
Blytækker, Jens Andersen - XIV 106, h.e Dorthea Bastiansdatter XVI 345
Blytækker, Laurits Jørgensen – VI 385
Blytækker, Søren Lauritsen – skomager, hans hustru Cathrine Ovesdatter IX 453
Bogbinder, Lorents Hansen – hans enke Lene Jørgensdatter XVI 337
Bogbinder, Simon Sivertsen – II 201
Bogense, Christen Nielsen – skomager, XIV 197
Bogense, Niels Jørgensen – skrædder, hans hustru Elsebeth Jochumsdatter XIV 222
Bolbro, Anders – XII 324
Bollenstein, Hedevig Clausdatter – XII 203, gift med Anders Nissen Gartner
Bom, Christen Rasmussen – X 64
Bom, Peder Rasmussen – XIII 185
Bonsach, Jochum – badskjær, VI 539, gift 1 Cathrine Harders V 44, gift 2 Lucia Hertsdatter VII 201
Borch, Clemen - XV 316
Borch, Erik Jacobsen – snedker, XIII 6
Borch, Jacob Lassen – slagter, XI 253, gift 1 Kirsten Josephsdatter X 135, gift 2 Anne … XIII 324
Borch, Margrete Helene – XVI 26, gift med Samuel Jochum Grubbe
Borchersen, Eiler – farver, XI 73
Borchersen, Johan – hans enke Karen Nielsdatter Bager VII 635
Borchersen, Jørgen – tømmermand, XIV 65
Borges, Anne – XII 278, gift med Conrad Lorentz Karethmager
Borgmester, Hans Nielsen (Chulenbrun) – VI 1
Borgmester, Knud Knudsen – X 84, hans enke Inger Andersdatter X 364
Boris, Niels Pedersen – VI 289
Borneman, Jochum – feltskjær, XIV 274
Borum, Peder – I 48
Bosens, Mette – XII 11
Brandt, Johan – kjøbmand, hans hustru Dorthea Madsdatter Krog XVI 85
Bremer, Laurits – farver, IX 353
Bremer, Peter – hans hustru Medea Edinger XIV 286
Briant, Morten – qvartermester, X 39
Brinnicke, Hans – snedker, hans hustru Karen Hansdatter I 188
Broby, Peder Knudsen – hans hustru Margrete Hansdatter X 157
Brochmand, Jacob – gift 1 Ellen Hansdatter XII 310, gift 2 Ingeborg Rasmusdatter XII 314
Brod, Laurits (Laurs, Lars) Madsen – IX 384
Brodersen, Hans – stiftsskriver VII 444, hans enke Mette Willumsdatter VIII 107
Brodskov, Henrik – bogbinder, hans hustru Cathrine … II 253
Brolægger, Knud Jørgensen – IV 170, hans hustru Maren Mortensdatter II 217
Brunsvig, Anders Nielsen – III 164
Brygger, Laurits Jensen – 1624
Brygger, Niels – III 4
Bryggersvend, Hans Nielsen – XVI 320
Bryggersvend, Morten Madsen – hans hustru Dorthe Jespersdatter XIII 328
Brylle, Jens Hansen – XIV 172
Brylle, Jørgen Jensen – handskemager, XVI 464
Braad (Brod), Laurits Hansen – XIV 343
Braad, Laurits Madsen – IX 384
Braad, Mads Christensen – skomager, gift 1 Johanne Nielsdatter XIV 29, gift 2 Dorthea Christensdatter XV 137
Braad, Niels Madsen – XI 129, hans hustru Bodil Lauritsdatter X 382
Buch, Anne Marie de – X 278, enke efter ritmester Georg von Proschwit
Buchling, Christian Hansen – maler, VII 222
Bulling, Johan – badskjær, V 100
Buntmager, David – og hustru Anne (Anna) … 1616
Buntmager, Niels Lauritsen – VII 309, hans hustru Anne Hansdatter VI 555
Buntmagers, Margrete – II 389
Busch, Niels – skomager, XVI 277
But, Laurits Rasmussen – XII 353
Byfoged, Erik Nielsen – hans hustru Maren Sørensdatter III 49, hans søster Anne Nielsdatter IV 229
Byrre, Peter Poulsen – XV 76
Bysvend, Jørgen Pedersen – hans enke Bodil Rasmusdatter XII 365
Bysvend, Poul Olufsen – II 357
Bælgetræder, Karen Kochs – XIV 265
Bødcher, Niels Rasmussen – skomager, hans hustru Anne Nielsdatter XIV 190
Bødcher, Peder Pedersen – urtegaardsmand, XIV 202
Bødker, Adrian Hansen – hans hustru Margrete Paaske XVI 238
Bødker, Anders Nielsen – VI 277, hans hustru Boeld Jørgensdatter VI 331
Bødker, Gabriel Gregersen – hans hustru Kirsten Pedersdatter XVI 66
Bødker, Hans Madsen – XII 353
Bødker, Jens Jacobsen – XVI 4
Bødker, Jens Jensen – IV 1
Bødker, Knud Jensen – hans hustru Mette Hansdatter XII 10
Bødker, Niels Hansen – XIII 186, hans enke Anna Jensdatter XIII 299
Bødker, Peder Laursen – XIV 22
Bødker, Peder Rasmussen – VII 429
Bødker, Peder Rasmussen – XIII 77, hans enke Mette Hansdatter XIII 161
Bøgvad, Thomas Hansen – VI 457
Bøhm, Christian – snedker, VII 413
Bølling, Johan – badskjær, V 100, hans hustru Lisbeth Hansdatter II 296
Bøssemager, Christen Lauritsen – VII 93
Bøssemager, Jørgen Lauritsen – og hustru Abel Andersdatter VII 398
Bøssemager, Laurits Knudsen – X 373, hans enke Dorthe Isaksdatter XIII 32
Bøssemager, Peder Nielsen – XIII 315
Bøssemager, Poul Simonsen – gift 1 Maren Jørgensdatter VII 13, gift 2 Karen Madsdatter XII 176
Bøssemager, Søren Poulsen – XII 230
Canaris, Jacob – XIV 271
Caspersdatter, Margrete – III 226, gift med Søren Andersen Kæmner
Caspersen, Christopher – sadelmager, VII 228
Caspersen, Hans – smed, VI 300
Caspersen, Henrik – skomager, hans hustru Magdalene Pedersdatter V 189
Chirurg, Johan Gottlieb Debbert – hans enke Anna Regina Lemfort XV 309
Christens, Kirsten – XIV 97
Christensdatter, Anne – I 197, gift med Christen Lauritsen
Christensdatter, Anne – III 15, enke efter Jørgen Hopmand
Christensdatter, Anne – XII 316, gift med Laurits Hansen Gudorph
Christensdatter, Dorthe – VI 227, enke efter Peder Gaas Raadmand
Christensdatter, Dorthea – XV 137, gift med Mads Christensen Braad Skomager
Christensdatter, Ellen – VIII 300, gift med Hans Knudsen Skrædder
Christensdatter, Else – XII 42
Christensdatter, Gjertrud Bentz – XII 242, gift med Hans Thomsen Asman
Christensdatter, Ingeborg, XVI 380, enke efter Niels Hansen
Christensdatter, Johanne – XV 287, enke efter (?) nagelsmed August
Christensdatter, Karen – Skibhuset, XV 72, gift med Knud Hansen
Christensdatter, Kirsten – XV 65, gift med Henrik Jørgensen Handskemager
Christensdatter, Kirsten – XV 98, gift med Peder Andersen
Christensdatter, Maren – VI 375, gift med Jørgen Slesvig Væver
Christensdatter, Maren – VI 92, gift med Hans Starup Skrædder
Christensdatter, Maren – XIV 95, gift med Stephen Laursen Kudsk
Christensdatter, Maren – XV 89, gift med Hans Pedersen Taarup
Christensdatter, Margrete – IV 489, gift med Hans Skutte Maler
Christensdatter, Margrete – VI 275, gift med Rasmus Winter
Christensdatter, Margrete – VII 442, gift med Ture Hansen Grydestøber
Christensdatter, Marie – XIII 275, gift med Joseph Madsen Pottemager
Christensdatter, Marie – XIV 91, gift med Rasmus Olsen Skrædder
Christensdatter, Susanne – XIV 18, gift med trædrejer og rendemester Peder Hansen
Christensen, Albret – træskomand, hans hustru Maren Pedersdatter XIV 465
Christensen, Anders – IX 221
Christensen, Christen – hans hustru Anne Margrete Christophersdatter XIV 276
Christensen, Christen – hans hustru Mette Rasmusdatter IX 424
Christensen, Christen – III 245
Christensen, Christen – skomager, hans hustru Rebekka Jacobsdatter XIV 21
Christensen, Christen – tømmermand, hans hustru Dorthe Hansdatter XII 45
Christensen, Christen – XIV 17
Christensen, Christopher – snedker, hans hustru Apelone Lauritsdatter XIII 122
Christensen, Hans – bager, IV 477
Christensen, Hans – hans hustru Bodil Hansdatter VI 611
Christensen, Hans – kræmmer, hans hustru Karen Pedersdatter III 192
Christensen, Hans – kræmmer, hans hustru Margrete Jacobsdatter IX 60
Christensen, Hans – kræmmer, VII 391
Christensen, Henrik – skrædder, VI 159, gift 1 Anne Nielsdatter II 446, gift 2 Anne Tygesdatter VI 159
Christensen, Jacob – guldsmed, II 297
Christensen, Jacob – murmester, I 196
Christensen, Joseph – hans enke Anne paa Pileholm, IX 73
Christensen, Jørgen – gaardskarl, IX 452, Jacob Brochmands gaardskarl
Christensen, Jørgen – smed, VIII 30
Christensen, Jørgen – tømmermand, X 159
Christensen, Jørgen – vognsvend, VII 262
Christensen, Lars – vognmand, hans hustru Maren Hansdatter XV 286
Christensen, Laurits – graver, XIV 150
Christensen, Laurits – pottemager, XIII 318, hans hustru Anne Madsdatter X 71
Christensen, Laurits – slagter, XIV 30
Christensen, Laurits – snedker, XIV 219
Christensen, Laurits – urtegaardsmand, hans hustru Anne Jørgensdatter XII 147
Christensen, Mads – ladefoged, hans hustru Gjertrud Tørstersdatter XI 290
Christensen, Niels – hans hustru Bodil Hansdatter VI 611
Christensen, Niels – hans hustru Karen Pedersdatter IX 192
Christensen, Niels – overformynder, hans hustru Mette Hansdatter VII 614
Christensen, Niels – træskomand, hans hustru Bodel Hansdatter XVI 70
Christensen, Oluf – handskemager, hans hustru Birthe Hansdatter XII 36
Christensen, Peder – hans enke Maren Eriksdatter VII 90
Christensen, Peder – kudsk, VI 114
Christensen, Peder – murmester, VII 529
Christensen, Peder – skomager, X 252
Christensen, Peder – XI 96, hans enke Maren Andersdatter XIII 266
Christensen, Poul – VI 267
Christensen, Rasmus – hans hustru … II 168
Christensen, Rasmus – knivsmed, hans hustru Karen Rasmusdatter V 157
Christensen, Rasmus – X 50
Christensen, Søren – hans hustru Margrete Hansdatter X 23
Christensen, Søren – procurator, XIII 125, 353
Christiansdatter, Anne – XIV 231, gift med Morten Hansen Kræmmer
Christiansdatter, Dorthea – VI 227, enke efter Peder Gaas Raadmand
Christiansdatter, Gjertrud Berentz – XI 362, gift med Hans Thomsen Asman
Christiansdatter, Johanne – XV 68, gift med Hans Gregersen Skrædder
Christiansen, Arent – bager, gift 1 Dorthe Pedersdatter Løscher X 347, gift 2 Karen Pedersdatter XI 122
Christiansen, Hieronymus – handelsmand, hans hustru Else Sørensdatter IX 381
Christiansen, Ludvig – bager, og hustru Maren Hansdatter XV 46
Christiansen, Rasmus – møllersvend, XII 347
Christiansen, Steffen – bager, hans enke Gjertrud Nielsdatter XV 142
Christophersdatter, Anna Cathrine – XV 112, gift med Søren Jensen Snedker
Christophersdatter, Anna Margrete – XIV 276, gift med Christen Christensen
Christophersdatter, Apelone – X 118
Christophersdatter, Karen – VII 170, gift med Jens Bertelsen Skomager
Christophersdatter, Karen – XIV 89
Christophersen, Jørgen – skomager, XI 244
Christophersen, Ludvig Niels – XV 5
Christophersen, Niels – XIV 67
Christophersen, Oluf – XIII 194
Christophersen, Stephan – hans hustru Maren Jensdatter X 126
Chulenbrun, Hans Nielsen – borgmester, VI 1
Clausdatter, Anne – VII 607, gift med Jacob Skotte Hattemager
Clausdatter, Eleonore – XII 347, enke efter Anders Bilthugger
Clausdatter, Karen – 1584-86, gift med Hans Dinesen Raadmand
Clausdatter, Karen – XIV 101, enke efter Niels Harboe
Clausdatter, Maren – VIII 203, gift med Hans Nielsen Pottemager
Clausdatter, Maren – XI 238, gift med Christen Pedersen Eggertsen
Clausdatter, Margrethe – III 232, gift med Søren Jensen
Clausen, Hans – murmester, X 59, hans hustru Johanne Lauritsdatter IX 260
Clausen, Hans – VI 441
Clausen, Henrik – raadmand, VI 395, hans enke Gjertrud Mortensdatter VIII 254
Clausen, Jacob – guldsmed, IX 387
Clausen, Peder – vognmand, VIII 204
Clemendsen (Clemmensen), Mads – Byens vagt, hans hustru Maren Lauritsdatter XI 248
Clemendsen (Clemmensen), Matthias – soldat, XIII 131
Consumptionsbetjent, Mads Lassen – X 286
Contrafejer, Jochum Madsen – IX 388, hans enke Anne Andersdatter XIII 141
Contrafejer, Jost Henningsen – XII 138
Corector, Ludvig Hansen – VI 127
Corporal, Søren Hansen – VI 76
Corsøer, Christen – snedker, XVI 109
Daglejer, Christen Jensen – XIV 55
Daglejer, Jens Lauritsen – XIV 191
Daglejer, Mads Hansen – XII 353
Daglejer, Niels Hansen – hans hustru Maren Hansdatter XV 33
Daglejer, Peder Tuese – hans hustru Karen Jensdatter XVI 40
Daglejer, Rasmus Sørensen – og enke Anna Pedersdatter XIV 347
Dalhuus, Elisabeth – XV 314, gift med Christian Lassen Cancelliraad
Dam, Volrat – tobakspinder, XV 141
Danielsdatter, Marie – IX 409, gift med Hans Simonsen Drejer
Danielsdatter, Marie – XVI 343, gift med Johan Zachariesen Getreuer Maler
Dannerups, Maren Jørgensdatter – XIV 13
Dewitz, Ulrik von – oberst, hans enke Birgitte Else Hahn XV 141
Dideriksdatter, Anne Margrete – X 378
Dideriksdatter, Elisabeth (jfr. Elsebeth, Lisabeth, Lisbeth) – XIV 234, gift med Jacob Andersen Kjøbmand
Dideriksdatter, Gedske – XIII 164, gift med Claus Johansen Maler
Dideriksdatter, Margrete – VII 286, enke efter Jens Mogensen
Dideriksen, Cornelius – V 97
Dideriksen, Matthias – raadmand, II 325
Dinesdatter, Anne – IX 371, gift med Hans Madsen
Dinesen, Hans – raadmand og hustru Karen Clausdatter 1584-86
Dinesen, Hans – vognmand, VII 512
Ditlevsdatter, Vivike – IV 257, gift med Jens Ibsen Skrædder
Ditlevsen, Hans – remmer, I 185
Ditlevsen, Jørgen – felbereder, V 55, hans hustru Ingeborg Laursdatter IV 514
Ditlevsen, Peder – felbereder, II 211
Dochter, Peder Madsen – II 193
Drejer (Dreyer), Niels Rasmussen – VII 522
Drejer, Hans Pedersen – XI 41
Drejer, Hans Simonsen – XIII 34, gift 1 Marie Danielsdatter IX 409, gift 2 Elisabeth Hansdatter X 263
Dreyer (Drejer), Niels Rasmussen – VII 522
Dreyer, Claus – hans hustru Maren Jensdatter VIII 242
Duche, Maren Hansdatter – mademoiselle, XVI 412, værende i borgmesterinde Jens Christensens hus
Dømmestrup, Niels Andersen – garver, IX 429
Daask, Henrik Jochumsen – XVI 274
Ebbesen, Søren – II 17, gift 1 Kirsten Pedersdatter 1621
Ebell, Ottilia Augustinidatter – IV 93, gift med Christopher Jacobsen Wolf Apotheker
Edinger, Medea – XIV 286, gift med Peter Bremer
Egen, Elisabeth – XVI 409, gift med Anders Hansen Dragonreg.-Tambours
Eggertsdatter, Anne – VI 141, gift med Frederik Pedersen
Eggertsen, Christen Pedersen – vejer og maaler, XIII 101, gift 1 Margrete Thomasdatter X 43, gift 2 Maren Clausdatter XI 238
Ehrenschild, Martin Conrad Bierman von – etatsraad, XV 298
Eiby, Niels Hansen – XV 175
Eilers, Hans – possementmager, X 210
Eilersdatter, Karen – X 46, gift med Matthias Torp (Top) Handelsmand
Eilersen, Christen – skomager, XIII 270
Eilskov, Jens Andersen – VIII 196
Eilskov, Laurits (Laurs, Lars) Rasmussen – V 146, hans hustru Karen Nielsdatter IV 470
Eismose, Hans Clausen – ihjelstukken, XIII 350, hans hustru Gye Lauritsdatter XIII 128
Elkier, Lorents – bartskjær, XI 59
Elver, Ernst – 1619
Engelbretsen, Erik – skomager, hans hustru Anne Cathrine Matthiasdatter XIII 339
Enochsen, Enoch – orgelmester til Vor Frue Kirke, XVI 2
Eriksdatter, Anna – XI 385, Erik Kjeldsen Skrædders datter
Eriksdatter, Anne – IV 77, gift med Jens Giertsen
Eriksdatter, Anne – XI 375, datter af Erik Kjeldsen Skrædder
Eriksdatter, Edel – XII 218, gift med Hans Jørgensen Murmester
Eriksdatter, Elisabeth – X 183, gift med Hans Wichmand Raadmand
Eriksdatter, Karen – II 220, gift med Rasmus Winter
Eriksdatter, Maren – VII 206, gift med Oluf Hansen Skrædder
Eriksdatter, Maren – VII 90, enke efter Peder Christensen
Eriksdatter, Susanne – XIII 235, enke efter Jacob Andersen Svitzer Handelsmand
Eriksen, Hans – kjøbmand, XV 154
Eriksen, Hans – XIII 324
Eriksen, Jesper – I 55
Eriksen, Jørgen – hans enke … XIV 244
Eriksen, Laurits – smed, X 105
Eriksen, Mikkel – gift 1 Bodil Lauritsdatter XVI 199, gift 2 Helene Andreasdatter XVI 382
Eriksen, Peder – hans hustru Karen Pedersdatter X 159
Eriksen, Peder – hans hustru Maren Madsdatter X 275
Erlandsdatter, Karen – XIV 212, gift med Niels Rasmussen Skipper
Ertmand (el. Gnevekou), Urban – urtegaardsmand, X 16, 37
Eskebjerg, Peter – I 237
Eskilsdatter, Kirsten (Kirstine) – V 87, gift med Jens Ibsen Skrædder
Eubel, Christian – hattemager, hans hustru Maren Villadsdatter XIV 192
Evert, Henrik Johan – gartner, XV 166
Faber, Niels Christensen – procurator, XV 143
Faber, Niels Hansen – overformynder og handelsmand XIV 114, hans enke Maren Andersdatter Bay XIV 301
Fabiansdatter, Margrete – II 315, gift med Jens Bertelsen Kræmmer
Falch, Aage – stadsmusikant, hans hustru Cathrine Sophie Jacobsdatter XVI 221
Farver, Eiler Borchersen – XI 73
Farver, Hendrik – II 81
Farver, Lorents Bremer – IX 353
Farver, Rasmus Jørgensen – hans hustru Mette Hansdatter X 344
Farver, Rasmus Madsen – XV 183
Farver, Søren Hansen Ørsted – XI 130
Feideler, Christopher – stodderfoged, XVI 119
Felbereder, Ditlev Jørgensen – VII 51, hans hustru Maren Ibsdatter IV 321
Felbereder, Evert Nielsen – hans hustru Christine Lauritsdatter XV 305
Felbereder, Habakuk Mikkelsen – XIV 326
Felbereder, Hans Nielsen – VIII 165, hans hustru Voldborg Henriksdatter VI 99
Felbereder, Hans Petersen – hans hustru Gjertrud Pedersdatter XII 348
Felbereder, Henrik Hansen – XI 343
Felbereder, Jesper Hansen – hans hustru Birgitte Thomasdatter XIII 120
Felbereder, Jørgen Andersen – IX 441
Felbereder, Jørgen Ditlevsen – V 55, hans hustru Ingeborg Laursdatter IV 514
Felbereder, Jørgen Lauritsen – XI 198
Felbereder, Laurits Hansen – XIII 81
Felbereder, Laurits Jørgensen – og hustru Johanne Lauritsdatter IX 7
Felbereder, Laurits Philipsen – hans hustru Anna Cathrine Hansdatter XV 311
Felbereder, Mads Pedersen – VII 426
Felbereder, Niels Jacobsen – hans hustru Ursula Hansdatter XVI 216
Felbereder, Peder Ditlevsen – II 211
Felbereder, Peder Jensen – XII 307
Felbereder, Peder Knudsen – hans hustru Maren Willumsdatter XIV 340
Felbereder, Peder Nielsen Koch – XV 151
Felbereder, Peter Hansen – IX 128
Felbereder, Thomas Thomasen – X 31, hans enke Margrete Olufsdatter XII 142
Feltskjær, Peter Andersen – VIII 155
Fenrich, Rasmus Hansen – hans hustru Kirsten Knudsdatter XIII 264
Fischer, Anders Jensen – hans hustru Kirsten Jensdatter XIII 2
Fischer, Hans Casper – gartner, hans hustru Anne Nielsdatter Müller XIII 342
Fischer, Jens Christensen – XIV 74
Flensborg, Hans Thomasen – XV 107
Flensborg, Jacob Thomsen – XVI 365
Flint, Rasmus Pedersen – skomager, XIII 282
Fogedsvend, Hans Madsen – hans hustru Mette Pedersdatter VII 256
Fogt, Mikkel – klejnsmed og hustru Maren Jensdatter XIII 355
Forstander, Laurits Hansen – og hustru Karen Pedersdatter VII 109, 388
Fortuns, Karen Hansdatter – XIII 15
Fos, den unge Henrik Henriksen – sinkelmager, VII 506
Fos, Henrik – sinkelmager, VI 281
Fransois, Marcus – XI 104
Frantsdatter, Anne – VII 242, gift med Hans Troelsen
Frantsen, Anders – bager, VIII 143
Frantsen, Josias – skomager, hans hustru Karen Jacobsen Faaborg XI 82
Frantsen, Mads – vognmand, IX 195
Frantsen, Niels – hans enke Karen … VIII 216 (217)
Frantsen, Niels – skrædder, XIV 17, hans hustru Maren Rasmusdatter IX 330
Frederiksdatter, Dorthea – XVI 208, gift med Johan Trondhjem
Frederiksen, Claus – raadmand, IX 87
Freithof, Anne Sophie – XII 13, gift med Henrik Lauritsen Stadsinstrumentist
Freithof, Thomas Baltzer – raadmand, hans enke Magdalene Jacobsdatter Holst XI 179
Frich, Kirstine – XII 22, gift med Claus Nissen Handelsmand
Friis, Alhed Marie Christensdatter – XIII 245, gift med Anders Lauritsen
Friis, Christen Hansen – bager, XIII 173, hans enke Lykke Jørgensdatter XV 256
Friis, Hans Jørgensen – 1667
Friis, Jørgen – II 405
Friis, Jørgen Christensen – bager, hans hustru Karen Hansdatter X 376
Friis, Peder Knudsen – hans hustru Inger Madsdatter VIII 250
Friis, Peder Knudsen – VIII 250, hans hustru Inger Madsdatter
Frit, Henrik – glarmester, X 127
From, Kirsten Jørgensdatter – XI 80, gift med Hans Nielsen Skomager
Frølich, Poul – skrædder, XVI 122
Fugel, Niels Andersen – X 140
Fugel, Rasmus – hans hustru Anne Jensdatter III 161
Fürsen, Herman – XI 222
Følscher, Henrik – bartskær, XII 327, hans hustru Lucia Gertsdatter VII 201
Faaborg, Jacob Jacobsen – klejnsmed, IX 349
Faaborg, Jesper Jacobsen – skomager og hustru Anne Marie Hansdatter IX 469
Faaborg, Karen Jacobsdatter – XI 82, gift med Josias Frandsen Skomager
Faaborg, Rasmus – handskemager, hans enke Gjertrud Mikkelsdatter XIII 338
Gartner, Anders Nissen – hans hustru Hedevig Clausdatter Bollenstein XII 203
Gartner, Hans Casper Fischer – hans hustru Anne Nielsdatter Müller XIII 342
Garver, Søren Pedersen – IX 35
Geldern, Albret von – stenhugger, XII 346
Geltzner, Maria – XII 159, gift med Mester Jochum Wagner Skarpretter
Gerhard, Matthias – snedker, VIII 38
Gertsdatter, Johanne – VIII 248, gift med Hieronymus Hansen Urtegaardsmand
Gertsdatter, Lucia – VII 201, gift med Henrik Følscher Bartskjær
Gertsen, Jens – VI 30, hans hustru Anne Eriksdatter IV 77
Gertsen, Matthias – snedker, hans hustru Anne Jensdatter V 42
Gertsen, Niels – kandestøber, XII 286, hans hustru Kirsten Poulsdatter IX 343
Getruer, Christian Zachariasen – maler, XVI 400, hans hustru Anne Margrete Pedersdatter XIV 214
Getruer, Johan Zachariansen – maler, hans hustru Marie Danielsdatter XVI 343
Giertsdatter, Johanne – VIII 248, gift med Hieronymus Hansen Urtegaardsmand
Giese, Willum – kandestøber, XV 240
Giis, Claus – bækkenslaar, IX 466
Giise, Else Clausdatter – XIII 365, gift med Johan Adolph Rupe
Giødecke, Abraham – trompeter, I 168
Glarmester, Ditlev Hansen – XVI 210
Glarmester, Hans Andersen – XI 208
Glarmester, Knud – hans hustru Anne Rasmusdatter III 71
Glarmester, Niels Nielsen – XIII 140
Glarmester, Steffen Bloch – hans hustru Kirsten (Kirstine) … II 169
Gnevekou (eller Ertmand), Urban – urtegaardsmand, X 16, 37
Godskesen, Søren – skrædder, X 128
Gorm, Laurits – præst, hans enke Anne Nielsdatter Mule IX 147
Gorm, Niels – raadmand, XIV 155
Graver, Laurits Christensen – XIV 150
Gregersen, Gabriel – bødker, hans hustru Kirsten Pedersdatter XVI 66
Gregersen, Gregers – XVI 390
Gregersen, Hans – skrædder, hans hustru Johanne Christiansdatter XV 68
Gregersen, Laurits – guldsmed, II 433
Gregoriussen, Gregorius – bogbinder, XI 269
Greter, Ludvig – I Stadsvinkjælderen, druknet, III 41
Greve, Henrik – II 394
Greve, Peder Jørgensen – hans hustru Anne Margrete Sørensdatter XVI 291
Griisen, Anniken – VII 146, gift med Jochum Schuldt Sadelmager
Grommesen, Laurits – hans enke Dorite Poulsdatter I 175
Grovsmed, Mads Hansen – VII 1, hans hustru Karen Karstensdatter IV 132
Grovsmed, Morten Lauritsen – VI 255
Grovsmed, Rasmus Hellesen – IX 432
Grovsmed, Rasmus Pedersen – og hustru Karen Rasmusdatter XV 103
Grubbe, Samuel – hans hustru Karen Poulsdatter XV 80
Grubbe, Samuel Jochum – hans hustru Margrete Helene Borch XVI 26
Grydestøber, Morten Pedersen – I 125, hans hustru Karen Henriksdatter I 48
Grydestøber, Niels Jensen – I 102
Grydestøber, Peder Mortensen – VII 432
Grydestøber, Ture Hansen – VIII 186, hans hustru Margrete Christensdatter VII 442
Grønholt, Anne Matthiesdatter – X 12, gift med Niels Hansen Kjerteminde Handelsmand
Grønnegaard, Laurits Pedersen – XI 249
Grønnevald, Johan Zacharisen – XIII 3, hans enke Lisbeth … XV 193
Grønnevold (Grønnevald, Groncold), Hans – hattemager, XVI 416, hans hustru Karen Hansdatter XIV 94
Grønningen, Christian Peter von – regimentsfeltskjær, hans hustru Elisabeth Jacobsdatter XVI 98
Grøser, Hans Jacob – hattemager, dømt for bigami, XI 309
Graa, Hans Bendixen – XI 358
Gudmandsen, Mogens – skomager, hans hustru Anne Isaksdatter XV 177
Gudorph, Laurits Hansen – hans hustru Anne Christensdatter XII 316
Guldsmed, Anders Jensen – XIV 179, hans hustru Maren Rasmusdatter XII 223
Guldsmed, Christen Pedersen – I 53
Guldsmed, Jacob Christensen – II 297
Guldsmed, Jacob Clausen – IX 387
Guldsmed, Jens Sørensen – IV 314
Guldsmed, Laurits Gregersen – II 433
Guldsmed, Nicolaus Mogensen – VII 252
Guldsmed, Niels Thomæsen – XV 149
Guldsmed, Peder Jespersen Ravn – IX 358, hans enke Christense Mikkelsdatter XI 98
Guldsmed, Søren Pedersen – hans hustru Karen Thomasdatter XIII 10
Gummersbach, Johan – 1621
Gyldener, Poul – XII 347
Gaas, … Hermansen – 1623
Gaas, Laurits – overformynder, VIII 278, hans hustru Dorette Lauritsdatter VII 588
Gaas, Peder – raadmand, IV 331, hans enke Dorte Christensdatter VI 227
Gaas, Rasmus Knudsen – hans hustru Margrete Lauritsdatter III 210
Gaasen, Govert von – farver, bortrømt III 13
Gaases, Kirsten – IV 511
Hahn, Birgitte Else – XI 141, enke efter oberst Ulrik v. Dewitz
Hahne, Herman – raadmand, VII 464
Handelsmand, Claus Nissen – hans hustru Kirstine Frich XII 22
Handelsmand, Hieronymus Christiansen – hans hustru Else Sørensdatter IX 381
Handelsmand, Niels Hansen Kjerteminde – hans hustru Anne Matthiesdatter Grønholt X 12
Handelsmand, Peder Jørgensen Vikkelsø – XII 332, hans hustru Else Pedersdatter VIII 251
Handelsmand, Thomas Tøxen – VII 335, hans hustru Karen Jørgensdatter ibidem.
Handskemager, Anders Hansen – XV 164
Handskemager, Christen Hansen – XV 243
Handskemager, Christian Andersen – hans hustru Anne Madsdatter XI 218
Handskemager, Hans Jørgensen – XIV 17
Handskemager, Hans Lauritsen (Laursen) – X 131
Handskemager, Hans Madsen – VIII 182
Handskemager, Henrik Jørgensen – gift 1 Kirsten Christensdatter XV 65, gift 2 Anna Marie Hansdatter XVI 12
Handskemager, Jacob Hansen – XIV 205
Handskemager, Jacob Jørgensen – XV 39
Handskemager, Jacob Lauritsen – X 75, hans hustru Bodil Lauritsdatter IX 177
Handskemager, Laurits Olufsen – som ihjelslog sin læredreng, XI 236, hans hustru Gjertrud Nielsdatter XI 126
Handskemager, Niels Rasmussen – IX 470, hans enke Dorethe Ibsdatter X 17
Handskemager, Niels Thomsen - XVI 256
Handskemager, Oluf Christensen – hans hustru Birthe Hansdatter XII 36
Handskemager, Peder Hansen – hans hustru Mette Rasmusdatter XVI 41
Handskemager, Peder Nielsen – XIII 95, hans hustru Anne Nielsdatter X 28
Handskemager, Peder Rasmussen – XIII 21
Handskemager, Rasmus Madsen Blangsted – X 103, hans enke Dorethe Madsdatter X 124
Handskemager, Rasmus Pedersen – VIII 210
Handskemager, Søren Lauritsen – X 260, hans hustru Anne Pedersdatter X 134
Hansdatter, Ageta – XII 348, gift med Anders Pedersen Møller
Hansdatter, Anna Cathrine – XV 311, gift med Laurits Philipsen Felbereder
Hansdatter, Anna Marie – IX 469, gift med Jesper Jacobsen Faaborg Skomager
Hansdatter, Anna Marie – XVI 12, gift med Henrik Jørgensen Handskemager
Hansdatter, Anna Marie – XVI 357, gift med Peder Jørgensen Winter
Hansdatter, Anne – 1583
Hansdatter, Anne – 1667, gift med Peder Nielsen Klejnsmed
Hansdatter, Anne – II 388, gift med Peder Madsen Træskomand
Hansdatter, Anne – IX 124, gift med Peder Pedersen Bødker
Hansdatter, Anne – IX 364, gift med Mads Nielsen
Hansdatter, Anne – V 82, gift med Peder Ibsen Urne
Hansdatter, Anne – VI 262, gift med Christopher Nielsen Skomager
Hansdatter, Anne – VI 555, gift med Niels Lauritsen Buntmager
Hansdatter, Anne – VII 381, enke efter Laurits Jørgensen
Hansdatter, Anne – X 318, enke efter Jacob Ibsen Snedker
Hansdatter, Anne – X 324, gift med Peder Nielsen Skrædder
Hansdatter, Anne – X 331, gift med Anders Nielsen
Hansdatter, Anne – XIV 210, gift med Peder Hansen Nør Laugmand
Hansdatter, Anne – XIV 238, gift med Rasmus Olsen Skrædder
Hansdatter, Anne – XIV 267, gift med Rasmus Pedersen Laugmand
Hansdatter, Anne (Anna) – IX 124, gift med Peder Pedersen Bødker
Hansdatter, Anne Cathrine – XV 311, gift med Laurits Philipsen Felbereder
Hansdatter, Anne Kirstine – XIII 168, enke efter Jørgen Nielsen Murmester
Hansdatter, Anne Marie – IX 469, gift med Jesper Jacobsen Skomager
Hansdatter, Anne Marie – XVI 357, gift med Peder Jørgensen Winter
Hansdatter, Apelone – I 44, enke efter Poul Nielsen
Hansdatter, Apelone – XIV 229, enke efter Søren Urtegaardsmand
Hansdatter, Barbara – X 158, enke efter Christen Lauritsen Sværdfeger
Hansdatter, Birgitte – fostermoder, IX 198, enke efter Frants Hansen
Hansdatter, Birgitte – XIII 327, enke efter Laurits Skoflikker
Hansdatter, Birgitte (Bodel) – IV 70, gift med Niels Knudsen Rose
Hansdatter, Birthe (jfr. Birgitte) – XII 36, gift med Oluf Christensen Handskemager
Hansdatter, Bodil – V 131, enke efter Hermand …
Hansdatter, Bodil – VI 25, gift med Hans Pedersen Hjulmand
Hansdatter, Bodil – VI 611, gift med Niels Christensen
Hansdatter, Bodil – XVI 70, gift med Niels Christensen Træskomand
Hansdatter, Boeld – V 131, enke efter Hermand
Hansdatter, Dorete – IV 214, gift med Søren Tommesen Murmester
Hansdatter, Dorette – IV 33, gift med Peder Rasmussen
Hansdatter, Dorothe – IX 455, gift med Mads Jørgensen Bager
Hansdatter, Dorthe – XII 45, gift med Christen Christensen Tømmermand
Hansdatter, Dorthe – XVI 19, gift med Christen Sørensen Westkier
Hansdatter, Dorthea – IV 214, gift med Søren Tommesen Murmester
Hansdatter, Dorthea – IV 33, gift med Peder Rasmussen
Hansdatter, Dorthea – IX 455, gift med Mads Jørgensen Bager
Hansdatter, Dorthea – XVI 19, gift med Christen Sørensen Westkier
Hansdatter, Dorthea – XVI 335, gift med Harrild Olsen
Hansdatter, Dorthea (Dorthe, Dorette, Dorite ec.) – XII 45, gift med Christen Christensen Tømmermand
Hansdatter, Elisabeth – X 263, gift med Hans Simonsen Drejer
Hansdatter, Ellen – VII 304, gift med Hans Nielsen
Hansdatter, Ellen – XII 310, gift med Jacob Brochmand
Hansdatter, Elline – I 138
Hansdatter, Helle – XI 305, gift med Jens Jørgensen Skrædder
Hansdatter, Ingeborg – XIII 267, gift med Peder Jensen Pottemager
Hansdatter, Inger – X 364, enke efter Knud Knudsen Borgmester
Hansdatter, Johanne – XIV 97, gift med Peder Lauritsen Slagter
Hansdatter, Karen – I 188, gift med Hans Brinnicke Snedker
Hansdatter, Karen – III 73
Hansdatter, Karen – IX 412, gift med Herman Hansen Murmester
Hansdatter, Karen – tingstævner, XIII 270
Hansdatter, Karen – VII 569, gift med Søren Rasmussen Lund
Hansdatter, Karen – VII 75, gift med Jens Iversen
Hansdatter, Karen – VIII 34, gift med Laurits Rasmussen Hyrde
Hansdatter, Karen – VIII 95, gift med Claus Jespersen Klejnsmed
Hansdatter, Karen – X 376, gift med Jørgen Christensen Friis Bager
Hansdatter, Karen – XI 139, gift med Hans Andersen Kudsk
Hansdatter, Karen – XII 42, enke efter Niels Jensen Væver
Hansdatter, Karen – XIV 300, gift med Niels Hansen Væver
Hansdatter, Karen – XIV 337, gift 1 Niels Jørgensen Krag, gift 2 Peder Rasmussen Slagter
Hansdatter, Karen – XIV 94, gift med Hans Grønvalt (Grønvold) Hattemager
Hansdatter, Kirsten – III 83, enke efter Mads Nielsen
Hansdatter, Kirsten – IX 286, enke efter Eiler Sørensen i Nye Møllegaard
Hansdatter, Kirsten – XI 288, gift med Jep Nielsen Trædrejer
Hansdatter, Kirsten – XIII 309
Hansdatter, Kirstine – XV 63, gift med Jacob Hansen Pottemager
Hansdatter, Lisbeth (Lisabeth) – II 296, gift med Johan Bølling Badskjær
Hansdatter, Maren – IX 125, enke efter Knud Lauritsen Træskomand
Hansdatter, Maren – IX 428, gift med Rasmus Pedersen Post Slagter
Hansdatter, Maren – VI 20, enke efter Erik Jyde
Hansdatter, Maren – X 100, gift med Laurits Rasmussen Vognmand
Hansdatter, Maren – XI 295, enke efter Henrik Jørgensen Rosenvinge Raadmand
Hansdatter, Maren – XII 321, gift med Matthias Oehlenschläger Skomager
Hansdatter, Maren – XIII 166, gift med Jørgen Nielsen Slagter
Hansdatter, Maren – XIV 226, gift med Jacob Knudsen Slagter
Hansdatter, Maren – XIV 91, enke efter Hans Hermansen Skrædder
Hansdatter, Maren – XV 124, gift med Hans Jørgensen Murmester
Hansdatter, Maren – XV 254, gift med Caspar Sibbern Uhrmager
Hansdatter, Maren – XV 286, gift med Lars Christensen Vognmand
Hansdatter, Maren – XV 33, gift med Niels Hansen Daglejer
Hansdatter, Maren – XV 46, gift med Ludvig Christiansen Bager
Hansdatter, Maren – XVI 23, gift med Hans Rasmussen Kromand
Hansdatter, Margrete – VIII 293, enke efter Niels Knudsen Bager
Hansdatter, Margrete – X 157, gift med Peder Knudsen Broby
Hansdatter, Margrete – X 23, gift med Søren Christensen
Hansdatter, Mette – IX 351, enke efter Søren Hansen Knapmager
Hansdatter, Mette – VII 614, gift med Niels Christensen Overformynder
Hansdatter, Mette – X 344, gift med Rasmus Jørgensen Farver
Hansdatter, Mette – XII 10, gift med Knud Jensen Bødker
Hansdatter, Mette – XIII 161, enke efter Peder Rasmussen Bødker
Hansdatter, Mette – XIV 144, gift med Morten Hansen Salbye
Hansdatter, Ursula – XVI 216, gift med Niels Jacobsen Felbereder
Hansen, Adrian – bødker, hans hustru Margrete Paaske XVI 238
Hansen, Anders – dragonregiments tambour, hans hustru Elisabeth Egen XVI 409
Hansen, Anders – hans enke Anne … VI 38
Hansen, Anders – handskemager, XV 164
Hansen, Anders – IV 195, 563, hans enke Anne Pedersdatter VI 58
Hansen, Anders – rebslager, hans hustru Ingeborg Steffensdatter VI 326
Hansen, Anders – slagter, X 149, hans enke Karen Roste XIII 330
Hansen, Anders – XIV 190
Hansen, Bertel – skomager, XIII 326
Hansen, Bo – sejermager, hans hustru Elisabeth Leonhardsdatter IX 277
Hansen, Christen – handskemager, XV 243
Hansen, Christen – knapmager, X 72
Hansen, Christen – raadmand, X 212, hans enke Anne Jacobsdatter XVI 259
Hansen, Christopher – skomager, XI 202
Hansen, Claus – hattemager, hans hustru Anne Nielsdatter I 54
Hansen, Clemend (Clemmen) – vognmand, XII 51
Hansen, Clemmen – vognmand, XII 51
Hansen, Dines – glarmester, XVI 210
Hansen, Dines – humlefører, XII 350
Hansen, Erik – hans hustru Karen Nielsdatter XIII 47
Hansen, Erik – skomager og hustru Anne … II 279
Hansen, Frants – hans enke Birgitte Hansdatter, fostermoder, IX 198
Hansen, Frants – vognmand, XII 128
Hansen, Hans – bager, V 200
Hansen, Hans – bager, VII 298
Hansen, Hans – boende i Nordfjord i Norge, III 89
Hansen, Hans – i Krogen, XII 360
Hansen, Hans – III 241
Hansen, Hans – skrædder, hans hustru Elisabeth Lauritsdatter X 277
Hansen, Hans – sværdfeger, I 163, hans enke Birgitte … I 190
Hansen, Hans – vintapper, I 64
Hansen, Hans – XII 182
Hansen, Henrik – felbereder, XI 343
Hansen, Herman – murmester, XII 163, hans hustru Karen Hansdatter IX 412
Hansen, Hieronymus – urtegaardsmand, IX 369, gift 1 Anne Nielsdatter VI 454, 478, gift 2 Johanne Gertsdatter VIII 248
Hansen, Jacob – handskemager XIV 205
Hansen, Jacob – klejnsmed, hans hustru Margrete Andersdatter I 151
Hansen, Jacob – pottemager, XVI 7, gift 2 Mette Rasmusdatter XIV 339, gift 2 Kirstine Hansdatter XV 63
Hansen, Jacob – VI 423
Hansen, Jens – Hjallese, VI 252
Hansen, Jens – III 90
Hansen, Jens – smed, VI 71
Hansen, Jens – svensk, III 39
Hansen, Jesper – felbereder, hans hustru Birgitte Thomasdatter XIII 120
Hansen, Jesper – hans hustru Anne Thomasdatter X 329
Hansen, Jesper – knapmager, XI 242
Hansen, Jesper – præst, V 94
Hansen, Jost – II 281
Hansen, Jørgen – bager, VII 508
Hansen, Jørgen – bøssemager, 1671
Hansen, Jørgen – IX 208
Hansen, Jørgen – kjøbhandelsmand og hustru Sophie Pedersdatter XII 51, XIII 194
Hansen, Jørgen – possementmager, gift 1 Sophie Rasmusdatter XIII 278, gift 2 Anne Mortensdatter XV 2
Hansen, Jørgen – vognmand, X 249
Hansen, Jørgen – XII 242
Hansen, Kirsten – XIII 309
Hansen, Knud – I 158
Hansen, Knud – i Skibhuset, hans hustru Karen Christensdatter XV 72
Hansen, Knud – udi Møllegaard, XIII 300
Hansen, Knud – XIII 217
Hansen, Laurits – felbereder, XIII 81
Hansen, Laurits – forstander og hustru Karen Pedersdatter VII 109, 388
Hansen, Laurits – II 361
Hansen, Laurits – slagter, XIII 14
Hansen, Laurits – vognmand, VII 100
Hansen, Laurs – skoflikker, XII 6
Hansen, Lorents – bogbinder, hans enke Lene Jørgensdatter XVI 337
Hansen, Ludvig – conrector, VI 127
Hansen, Ludvig – snedker, I 135
Hansen, Mads – daglejer, XII 353
Hansen, Mads – grovsmed, hans hustru Karen Karstensdatter IV 132
Hansen, Mads – kalkslager, XIII 263
Hansen, Mads – raadmand, VII 561
Hansen, Mads – tolder, VI 12
Hansen, Mads – X 125
Hansen, Maren – XV 46, gift med Ludvig Christiansen Bager
Hansen, Mikkel – handskemager XIV 240
Hansen, Morten – kaldet Kræmmer, hans hustru Anne Christensdatter XIV 231
Hansen, Morten – XV 31
Hansen, Niels – bødker, XIII 186, hans enke Anna Jensdatter XIII 299
Hansen, Niels – daglejer, hans hustru Maren Hansdatter XV 33
Hansen, Niels – hans enke Ingeborg Christensdatter XVI 380
Hansen, Niels – hans hustru Anna Jørgensdatter XV 195
Hansen, Niels – i Piente Mølle, møller, 1602
Hansen, Niels – kræmmer, XIV 255
Hansen, Niels – læsteskjærer, XV 308
Hansen, Niels – møller i Piente Mølle, 1602
Hansen, Niels – tømmersvend, ihjelstukket af en murmestersvend, I 173
Hansen, Niels – vagt, X 132
Hansen, Niels – væver, hans hustru Karen Nielsdatter XIV 300
Hansen, Oluf – bager, hans hustru Cathrine Petersdatter VII 175
Hansen, Oluf – skrædder, IX 119, hans hustru Maren Eriksdatter VII 206
Hansen, Peder – hans enke Anne Jensdatter XIII 130
Hansen, Peder – handskemager, hans hustru Mette Rasmusdatter XVI 41
Hansen, Peder – II 286
Hansen, Peder – ladmager og hustru Birgitte Sørensdatter 1602
Hansen, Peder – rendemester, XV 179, hans hustru Susanne Christensdatter XIV 18
Hansen, Peder – skomager, XV 295
Hansen, Peder – trædrejer og rendemester, XV 179, hans hustru Susanne Christensdatter XIV 18
Hansen, Peder – vognmand, XI 109
Hansen, Peder – XIII 180
Hansen, Peter – felbereder, IX 128
Hansen, Poul – hans hustru Kirsten Jensdatter Rømer X 173
Hansen, Poul – skomager, XIII 276, hans enke Karen Pedersdatter XIV 78
Hansen, Poul – XIV 210
Hansen, Rasmus – hans hustru Else Jensdatter XV 74
Hansen, Rasmus – knivsmed, hans hustru Birgitte Jørgensdatter II 198
Hansen, Rasmus – svarrer, hans hustru Johanne Jacobsdatter XV 1
Hansen, Rasmus – XIII 58
Hansen, Steffen – I 194
Hansen, Søren – corporal, VI 76
Hansen, Søren – knapmager VIII 188, hans enke Mette Hansdatter IX 351
Hansen, Thomas – skomager, VI 81
Hansen, Thomas – svarrer, hans hustru Maren Nielsdatter XIV 331 (se ogsaa Thomas Hansen Blangsted)
Hansen, Thomas (Tommes) – I 139
Hansen, Ture – grydestøber, VIII 186, hans hustru Margrete Christensdatter VII 442
Hansen, Tønnes – X 363
Hansen, Villum – 1595
Harboe, Jørgen Nielsen – bager, XV 35, hans hustru Mette Jacobsdatter XIII 309
Harboe, Niels Jørgensen – skrædder, XI 135, hans enke Karen Clausdatter XIV 101
Harder, Claus Johansen – maler, XIV 107, hans hustru Gedske Dideriksdatter XIII 164
Harder, Daniel – guldsmed, VIII 145
Harders, Cathrine – V 44, gift med Jochum Bonsach Badskjær
Harsløf, … - hans enke Anne Jensdatter X 136
Hast, Alhed – X 296, gift med Christian Nauschütz Garver
Hattemager, Christen Pedersen – IX 379
Hattemager, Claus Hansen – hans hustru Anne Nielsdatter I 54
Hattemager, Claus Pedersen – IX 170
Hattemager, Hans Iversen – hans hustru Maren Pedersdatter VII 61
Hattemager, Hans Lauritsen – hans hustru Kirsten Madsdatter X 255
Hattemager, Peder Villadsen – XIII 242
Hattemager, Rasmus Thuesen – XIII 127, hans hustru Kirsten Pedersdatter XII 175
Hebbe, Hans – klokker til St. Knuds Kirke og tydsk skolemester IX 392
Hebbe, Hans – underfoged, XVI 243
Hebbe, Jochum Ernst – høre i den danske skole, X 6
Hebbe, Jochum Ernst – skrædder, XV 168
Heider, Hans Lauritsen – sværdfeger, hans hustru Mette Pedersdatter XI 79
Hellesen, Rasmus – grovsmed, IX 432
Helmandsdatter, Margrete – IX 456, enke efter Jochum Nielandt Kandestøber
Helt, Peder Christensen – XIV 153, hans hustru Anne Andersdatter XIV 81
Henningsdatter, Karen – VI 344, gift med Jørgen Knudsen
Henningsen, Henning – billedhugger, VIII 213
Henningsen, Jost – contrafeier, XII 138
Henriksdatter, Anne – IX 76, gift med Claus Andersen Kobbersmed
Henriksdatter, Anne – XIV 199, gift med Christian Tobiasen
Henriksdatter, Anne Cathrine – X 120, gift med Hans Hansen Lindegaard Skomager
Henriksdatter, Clare – XIII 40
Henriksdatter, Karen – I 48, Morten Pedersen Grydestøber
Henriksdatter, Lisbeth (Lisabeth) – XI 264, gift med Hans Arentsen Bager
Henriksdatter, Voldborg, VI 99, gift med Hans Nielsen Felbereder
Henriksen, Casper – smed, V 195
Henriksen, Diderik – IX 7
Henriksen, Henrik – sværdfeger, XIII 190, hans hustru Elisabeth Pedersdatter X 292
Henriksen, Laurits – klejnsmed, IX 350
Henriksen, Peder – VIII 295
Henriksen, Thomas – snedker, VIII 212
Henriksen, Willum – IX 268, hans hustru Hilleborg Andersdatter IX 243
Hermands, … - hans enke Boeld Hansdatter V 131
Hermandt, … - salmager, hans hustru Anne Lauritsdatter 1592
Hermansen, … Gaas - 1623
Hermansen, Hans – murmester, II 379
Hermansen, Hans – skrædder, XII 46, hans hustru Dorete Rasmusdatter VIII 247, hans enke Maren Hansdatter XIV 91
Hermansen, Herman – landstingshører, IX 228, hans hustru Gjertrud Lauritsdatter IX 80
Hertvig, Peder Jørgensen – V 22
Heytmand, Christopher – bartskjær, VIII 63
Hind, Jens Clausen – skomager, XIV 75
Hjallese, Jens Hansen – VI 252
Hjeresdatter, Maren – XVI 340, gift med Jens Nielsen
Hjeresen, Niels – snedker, X 132
Hjulmand, Hans Pedersen – hans hustru Bodil Hansdatter VI 25
Hjulmand, Rasmus Jørgensen – XI 251
Hoffmand, Hans – II 158
Hofman, Hans Christopher – parykmager og hustru Marie Nielsdatter IX 428
Holch, Werner – parykmager, II 158
Holgersen, Gudman – rebslager, XVI 314
Holgersen, Hans – hans hustru Anne Nielsdatter VII 260
Hollænder, Johan Christian – kjøbmand, XV 202
Holm, Bodil Ottesdatter – XVI 333, gift med Jacob Knudsen
Holm, Claus Pedersen – hans hustru Susanne Marie Rust XV 318
Holst, Magdalene Jacobsdatter, XI 179, enke efter Thomas Baltzer Freithof Raadmand
Holst, Mette Andreasdatter – XVI 124, enke efter byskriver Andreas Carl Richter i Thisted
Holst, Niels Lassen – XIII 161
Hopmand, Jørgen – hans enke Anne Christensdatter III 15
Humlefører, Dines Hansen – XII 350
Hunderup, Hans Hansen – XV 115, hans hustru Kirsten Rasmusdatter VI 530
Hunderup, Jens Hansen – X 257
Hunderup, Niels Andersen – V 77
Hunderup, Oluf (Ole) Andersen – VI 123
Hunderup, Peder – IV 17
Hunderup, Peder Hansen – IX 475, gift 1 Anne Rasmusdatter VIII 17, gift 2 Apelone Nielsdatter X 242
Hvelling, Jørgen Andersen – træskomager, XIV 208, hans hustru Anne Rasmusdatter XIII 321
Hvid, Anders Pedersen - VI 85
Hvid, Niels – urtegaardsmand, hans enke Mette Iversdatter XIV 35
Hvid, Peder Andersen – XII 186, hans enke Anne Lauritsdatter XIV 50
Hyrde, Laurits Rasmussen – hans hustru Karen Hansdatter VIII 34
Høg, Laurits – X 242
Høig, Maren Christensdatter – VIII 98, gift med Fabian Jensen
Højby, Anders Hansen – VII 284, hans hustru Kirsten Mortensdatter V 261
Høne, Henrik – gjæstgiver og hustru Cathrine Bendixdatter Øgler X 349
Høyer, Caspar – lieutenant, X 97
Høykarl, Hans Hansen – murmester, XIII 227
Ibsdatter, Bodil – XIV 349, gift med Niels Rasmussen Lucas Skomager
Ibsdatter, Dorthea (Dorethe) – X 17, enke efter Niels Rasmussen Handskemager
Ibsdatter, Ingeborg – IX 276, gift med Rasmus Pedersen Rendemester
Ibsdatter, Karen – III 15, enke efter …
Ibsdatter, Karen – XII 146, enke efter Hans Andersen Tømmermand
Ibsdatter, Kirsten – XI 118, enke efter Jens Hansen Norsk
Ibsdatter, Maren – IV 321, gift med Ditlev Jørgensen
Ibsdatter, Margrete – XVI 16, gift med Laurits Birchum
Ibsdatter, Mette – VII 4, enke efter Jens Bertelsen Kræmmer
Ibsen, Jacob – snedker, hans enke Anne Hansdatter X 318
Ibsen, Jens – skrædder, VII 78, gift 1 Vivike Ditlevsdatter IV 257, gift 2 Kirsten Eskilsdatter V 87
Ibsen, Jens – vognmand, hans hustru Aplone Madsdatter VIII 161
Ibsen, Jens – X 130
Ibsen, Jørgen – vognmand, IX 55
Ibsen, Jørgen – XIII 14
Ibsen, Niels – X 38, hans hustru Sidsel Pedersdatter IX 374
Ibsen, Peder – skinder, VI 65
Ibsen, Suene – skomager, 1595
Ibsen, Søren – slagter, II 321
Ihrenrath, Friderich – XIII 326
Isaksdatter, Anne – XV 177, gift med Mogens Gudmandsen Skomager
Isaksdatter, Dorthea – XIII 32, enke efter Laurits Knudsen Bøssemager
Isaksen, Laurits – skræder, hans hustru Marie Pedersdatter XIII 373
Iversdatter, Mette – XIV 35, enke efter Niels Hvid Urtegaardsmand
Iversen, Carsten – procurator, IX 333, gift 1 Maren Andersdatter IV 217, gift 2 Maren Jensdatter V 207, gift 3 Karen Madsdatter VI 513
Iversen, Hans – hattemager, hans hustru Maren Pedersdatter VII 61
Iversen, Jens – hans hustru Karen Hansdatter VII 75
Iversen, Laurits – skrædder, VII 119
Iversen, Niels – skrædder, hans enke Kirsten Pedersdatter XII 346
Iversen, Peder – skrædder, IX 376
Jacobsdatter, Anne – XII 358, gift med Knud Olsen Skrædder
Jacobsdatter, Anne – XVI 259, enke efter Christen Hansen Lime Raadmand
Jacobsdatter, Cathrine – mademoiselle, XIII 357
Jacobsdatter, Cathrine – VI 321, gift med Laurits Olsen Riber Skrædder
Jacobsdatter, Cathrine Sophie – XVI 221, gift med Aage Falch Stadsmusikant
Jacobsdatter, Elisabeth – XVI 98, gift med regimentsfeltskjær Christian Peter von Grønningen
Jacobsdatter, Elsebeth (jfr. Elisabeth, Lisabeth, Lisbeth) – XII 152, gift med Jacob Pedersen Skrædder
Jacobsdatter, Johanne – XV 1, gift med Rasmus Hansen Svarver
Jacobsdatter, Lisabeth – XIV 269, gift med … Pottemager
Jacobsdatter, Maren – VIII 44, enke efter Anthoni Svitzer
Jacobsdatter, Margrete – IX 50, gift med Hans Christensen Kræmmer
Jacobsdatter, Marie – XI 292, gift med Christopher Mikkelsen Klejnsmed
Jacobsdatter, Mette – XIII 309, gift med Jørgen Nielsen Harboe Bager
Jacobsdatter, Rebekka – XIV 21, gift med Christen Christensen Skomager
Jacobsen, Anders – ladefoged, XV 40
Jacobsen, Claus – hans enke Birgitte (jfr. Birthe)… 1604
Jacobsen, Claus – hans enke Karen Pedersdatter VI 495
Jacobsen, Claus – væver, hans hustru Mette Lauritsdatter VIII 164
Jacobsen, Frederik – badskjær, IV 186
Jacobsen, Hans – læstesnider, XII 298
Jacobsen, Hans – skrædder, XIV 266
Jacobsen, Hans – væver, XIII 52
Jacobsen, Jacob – kræmmer, XII 37
Jacobsen, Jacob – lector, III 91
Jacobsen, Jens – bødker, XVI 4
Jacobsen, Jost – I 38
Jacobsen, Jørgen – skomager, IV 73
Jacobsen, Morten – rotgjetter, VIII 201
Jacobsen, Niels – felbereder, hans hustru Ursula Hansdatter XVI 216
Jacobsen, Niels – væver, IV 502
Jacobsen, Oluf (Ole) – dr. Medicinæ, II 235, 420
Jacobsen, Peder – kræmmer, XI 355
Jacobsen, Peder – VI 50
Jacobsen, Poul – bager, IX 189
Jacobsen, Søren – snedker, VIII 208
Jensdatter, Anna – XIII 299, enke efter Niels Hansen Bødker
Jensdatter, Anna Margrete – XV 162, gift med Søren Andersen
Jensdatter, Anne – III 161, gift med Rasmus Fugel
Jensdatter, Anne – V 42, gift med Matthias Geertsen (Gertsen) Snedker
Jensdatter, Anne – VI 28
Jensdatter, Anne – X 136, … Harløfs
Jensdatter, Anne – XIII 130, enke efter Peder Hansen
Jensdatter, Anne – XIII 163
Jensdatter, Anne – XIII 187, gift med Christen Jensen
Jensdatter, Anne – XIII 299, enke efter Niels Hansen Bødker
Jensdatter, Anne – XIII 353, enke efter Niels Pedersen Koch
Jensdatter, Anne (Anna) – XIII 353, enke efter Niels Pedersen Koch
Jensdatter, Anne Margrete – XV 162, gift med Søren Andersen
Jensdatter, Barbara – XI 48, gift med Søren Knudsen
Jensdatter, Birgitte – 1557
Jensdatter, Birgitte – XV 197, gift med Jens Nielsen Storm
Jensdatter, Cathrine – fostermoder, XVI 150
Jensdatter, Dorthe (Dorthea)– XVI 390, gift med Hans Olsen
Jensdatter, Elisabeth Sophie – XVI 204, gift med Christian Ommermand
Jensdatter, Else – XV 74, gift med Rasmus Hansen
Jensdatter, Johanne – I 68, gift med Hans Jensen Skomager
Jensdatter, Johanne – IX 423, gift med Anders Jørgensen Besche Skomager
Jensdatter, Johanne – XIII 267, enke efter Anders Vind
Jensdatter, Karen – enke, X 133
Jensdatter, Karen – II 251, gift med Jørgen Poulsen Kræmmer
Jensdatter, Karen – X 133, enke efter …
Jensdatter, Karen – XIV 32, 241, gift med Christen Hansen Skaarup
Jensdatter, Karen – XV 87, gift med Peder Rasmussen Kragh Slagter
Jensdatter, Karen – XVI 40, gift med Peter Tuese Daglejer
Jensdatter, Kirsten – XIII 2, gift med Anders Jensen Fischer
Jensdatter, Maren – V 207, gift med Carsten Iversen
Jensdatter, Maren – VII 151, gift med Hans Jørgensen Slagter
Jensdatter, Maren – VIII 242, gift med Claus Dreyer
Jensdatter, Maren – X 126, gift med Stephan Christophersen
Jensdatter, Maren – X 55, gift med Hans Andersen Bager
Jensdatter, Maren – XIII 133, gift med Johan Laursen Væver
Jensdatter, Maren – XIII 355, gift med Mikkel Voigt (Fogt) Klejnsmed
Jensdatter, Maren – XVI 339, enke efter Hans Rose
Jensdatter, Margrete – XVI 206, gift med Morten Matthiesen Skrædder
Jensdatter, Marie – XVI 276, gift med Hans Nielsen Murmester
Jensdatter, Pernille – XVI 389, gift med Hans Pedersen Skomager
Jensen, Anders – 1595 D
Jensen, Anders – guldsmed, hans hustru Marne Rasmusdatter XII 223
Jensen, Anders – guldsmed, XIV 179
Jensen, Anders skipper – X 177
Jensen, Christen – daglejer, XIV 55
Jensen, Christen – hans hustru Anne Jensdatter XIII 187
Jensen, Christen – knivsmed, IX 345
Jensen, Christen – skomager, VII 462
Jensen, Christen – XV 163
Jensen, Christian – skrædder IX 400, hans enke Kirsten Mogensdatter X 34
Jensen, Claus – bager, VII 407
Jensen, Dines – hans enke Birgitte … XII 217
Jensen, Erik – 1577
Jensen, Fabian – hans hustru Maren Christensdatter Høig VIII 98
Jensen, Giøde – kræmmer, I 82
Jensen, Hans – murmester, hans hustru Maren Madsdatter IX 386
Jensen, Hans – skomager, hans hustru Johanne Jensdatter I 68, hans moder Anne Rinckenis I 70
Jensen, Hans – skrædder, hans hustru Anne Jørgensdatter VII 182
Jensen, Hans – træskomand, XVI 278, hans hustru Anne Pedersdatter XIII 325
Jensen, Jens – bødker, IV 1
Jensen, Jens – murmester, XVI 4
Jensen, Jens – vagt, hans hustru Maren Sørensdatter XIII 45
Jensen, Jens – vicebyfoged, IX 421
Jensen, Knud – bødker, hans hustru Mette Hansdatter XII 10
Jensen, Knud – murmester, gift 1 Bodil Rasmusdatter VI 47, gift 2 Margrete Knudsdatter IX 385
Jensen, Knud – vagt, XIII 338
Jensen, Laurits – brygger 1624
Jensen, Mads – rendemester VIII 200
Jensen, Marcus – XI 65
Jensen, Niels – grydestøber, I 102
Jensen, Niels – IX 276, monsieur Jens Schuldts tjener
Jensen, Niels – væver, IX 152, gift 1 Karen Olufsdatter VII 331, gift 2 Karen Hansdatter XII 42
Jensen, Oluf – capellan ved St. Knuds Kirke, III 63
Jensen, Peder – felbereder, XII 307
Jensen, Peder – pottemager, hans hustru Ingeborg Hansdatter XIII 267
Jensen, Peder – skrædder, V 204
Jensen, Peder – tækkemand, III 249
Jensen, Rasmus – VI 139
Jensen, Søren – hans hustru Margrete Clausdatter III 232
Jensen, Søren – snedker, gift 1 Maren Nielsdatter XIII 212, gift 2 Anna Cathrine Christophersdatter XV 112
Jensen, Thomas – klejnsmed, VI 320
Jensen, Thomas – VIII 144, hans hustru Dorette Nielsdatter VII 236
Jensen, Tønne – skrædder, VII 599
Jephtasen, Jacob – snedker, X 174
Jernkræmmer, Laurits (Laurs, Lars) – hans hustru Maren Jørgensdatter 1594
Jespersdatter, Anne – VI 160, enke efter Hans Mikkelsen Raadmand
Jespersdatter, Dorthe (Dorthea) – XIII 328, gift med Morten Madsen Bryggersvend
Jespersdatter, Maren – V 32, gift med Peder Rasmussen Kjedelsmed
Jespersen, Claus – klejnsmed, XV 44, gift 1 Karen Hansdatter VIII 95, gift 2 Karen Pedersdatter X 271
Jespersen, Hans – tjenende dr. Laurits Jacobsens enke VII 215
Jespersen, Hans – urtegaardsmand, XII 190
Jespersen, Hans – VIII 215, tjenende dr. Laurits Jacobsens enke
Jespersen, Jørgen – Pjente Mølle, møller, XI 276
Jespersen, Niels – ringer paa Vor Frue Kirkegaard, VI 285
Jespersen, Peder – guldsmed, hans hustru Christense Mikkelsdatter XI 98
Jespersen, Søren – VII 609
Jessen, Christen – XV 130
Jochumsdatter, Elsebeth – XIII 72, gift med Morten Hansen Sirach Væver
Jochumsdatter, Elsebeth – XIV 222, gift med Niels Jørgensen Bogense Skrædder
Johansdatter, Anne – VIII 303, gift med Peter Jørgensen Svitzer
Johansdatter, Edel – IX 201, gift med Thomas Benike Bartskjær
Johansdatter, Elisabeth – VI 500, gift med Marcus Matthiesen Sadelmager
Johansdatter, Maren – XIV 10, gift med Jesper Jørgensen
Johansdatter, Mette – XV 62, gift med Johan Daniel Liebe Bogbinder
Johansdatter, Ursalla – XIV 10
Johansen, Antoni – VI 33 (se Svitzer)
Johansen, Claus – bager, XV 147
Johansen, Claus - II 99
Johansen, Claus – maler, XIV 107, hans hustru Gedske Dideriksdatter XIII 164
Johansen, Hans – VII 111
Johansen, Henrik – hans enke Mette Pedersdatter VIII 312
Jonasdatter, Vivike – VIII 307, enke efter Hans Jørig Skrædder
Jonsen, Hans – II 314
Jonsen, Matthies – tjener, X 70, commercedirecteur i Bergen Jørgen Møhlens tjener
Jonsen, Poul – IV 11
Josephsdatter, Kirsten – X 135, gift med Jacob Lassen Borch
Juel, Anders Rasmussen – VI 78
Juel, Hans – skomager, IV 277
Juel, Hans – skaansk præst, hans enke Johanne Andersdatter Siim X 1
Juel, Hiere Jespersen – overformynder og handelsmand og hustru Mette Jørgensdatter XI 315
Juel, Ove Rasmussen – consumtionsforpagter, X 162
Juel, Rasmus Jørgensen – XIV 86
Juncher, Anders – hans enke Ingeborg … X 41
Jyde, Erik – hans enke Maren Hansdatter VI 20
Jyde, Peder – II 309
Jylland, Hans Nielsen – XVI 82
Jørgensdatter, Anna (Anne) – XII 159, enke efter Niels Skrædder
Jørgensdatter, Anna – XV 195, gift med Niels Hansen
Jørgensdatter, Anne – V 179, gift med møller Jesper Pedersen, i Piente Mølle
Jørgensdatter, Anne – VII 182, gift med Hans Jensen Skrædder
Jørgensdatter, Anne – VIII 172, gift med Christian Rasmussen Maler
Jørgensdatter, Anne – XII 147, gift med Laurits Christensen Urtegaardsmand
Jørgensdatter, Anne – XV 196, gift med Niels Hansen
Jørgensdatter, Anne – XVI 79, gift med Jørgen Knudsen
Jørgensdatter, Birgitte – II 198, gift med Rasmus Hansen Knivsmed
Jørgensdatter, Birgitte – IX 452
Jørgensdatter, Birgitte – V 5, gift med Laurits Nielsen
Jørgensdatter, Bodil (Boeld) – VI 331, gift med Anders Nielsen Bødker
Jørgensdatter, Ellen – VII 211, gift med Anders Andersen Bager
Jørgensdatter, Gye – V 62, gift med Laurits Andersen Skomager
Jørgensdatter, Johanne – XIV 28
Jørgensdatter, Karen – gammel pige, XI 164
Jørgensdatter, Karen – II 387, gift med Mads Andersen
Jørgensdatter, Karen – VII 335, gift med Thomas Tøxen Handelsmand
Jørgensdatter, Lene – XVI 337, enke efter Lorents Hansen Bogbinder
Jørgensdatter, Lykke – XV 256, enke efter Christen Friis Bager
Jørgensdatter, Maren – 1594, gift med Laurits Jernkræmmer
Jørgensdatter, Maren – VII 13, gift med Poul Simonsen Bøssemager
Jørgensdatter, Memarike – V 123, gift med Henrik Volmer Buntmager
Jørgensdatter, Mette – XI 315, gift med overformynder og handelsmand Hjere Jespersen Juel
Jørgensdatter, Mette – XIII 170, enke efter Mads Mortensen
Jørgensdatter, Sire – IV 206, gift med Nicolaus Lorentz Badskjær
Jørgensen, Anders – ladefoged, XVI 55
Jørgensen, Anders – skomager, IV 269
Jørgensen, Christen – skrædder, VI 569
Jørgensen, Christopher – skomager, II 95
Jørgensen, Claus – skrædder, V 74
Jørgensen, Ditlev – felbereder, VII 51, hans hustru Maren Ibsdatter IV 321
Jørgensen, Erik – raadmand, hans hustru Anne Wichmand III 254
Jørgensen, Hans – handskemager, XVI 17
Jørgensen, Hans – I 160
Jørgensen, Hans – murmester, XVI 421, gift 1 Edel Eriksdatter XII 218, gift 2 Maren Hansdatter XV 124
Jørgensen, Hans – slagter og hustru Maren Jensdatter VII 151
Jørgensen, Hans Christian – XIII 29
Jørgensen, Henrik – handskemager, gift 1 Kirsten Christensdatter XV 65, gift 2 Anna Marie Hansdatter XVI 12
Jørgensen, Jacob – handskemager, XV 39
Jørgensen, Jacob – skomager, X 123, hans enke Barbara Matthiasdatter XI 178
Jørgensen, Jacob – snedker, IX 426
Jørgensen, Jens – IX 413
Jørgensen, Jens – skrædder, XIV 253, hans hustru Helle Hansdatter XI 305
Jørgensen, Jens – trædrejer, hans hustru Maren Knudsdatter XI 294
Jørgensen, Jesper – blegmand, V 84
Jørgensen, Jesper – hans hustru Maren Johansdatter XIV 10
Jørgensen, Jesper – XIII 29
Jørgensen, Jørgen – hans enke Maren Madsdatter XI 184
Jørgensen, Jørgen – hans hustru Kirsten Sørensdatter IV 80
Jørgensen, Knud – brolægger, IV 170, hans hustru Maren Mortensdatter II 217
Jørgensen, Laurits – blytækker, VI 385
Jørgensen, Laurits – felbereder og hustru Johanne Lauritsdatter IX 7
Jørgensen, Laurits – VI 411, hans enke Anne Hansdatter VII 381
Jørgensen, Mads – bager, X 202, hans hustru Dorothe Hansdatter IX 455
Jørgensen, Morten – og hustru Kirsten Rasmusdatter VII 51
Jørgensen, Niels – 1618
Jørgensen, Niels – hans hustru Anne Pedersdatter XVI 43
Jørgensen, Niels – krudtbrænder, VIII 245
Jørgensen, Niels – tømmermand, hans hustru Gjertrud … II 92
Jørgensen, Peder – skinder, VI 547, hans hustru … II 105
Jørgensen, Peder – skomager, IV 120
Jørgensen, Poul – IV 474
Jørgensen, Poul – kræmmer, II 230
Jørgensen, Poul – sadelmager, IX 479
Jørgensen, Rasmus – farver, hans hustru Mette Hansdatter X 344
Jørgensen, Rasmus – hans hustru Cathrine Olsdatter XVI 149
Jørgensen, Rasmus – hjulmand, XI 251
Jørgensen, Svend – slagter, IX 2
Jørgensen, Tue – V 175
Jørig, Hans – skrædder, hans enke Vivike Johansdatter VIII 307
Kalkslager, Mads Hansen – XIII 263
Kandestøber, Christen Pedersen – IV 25, gift 1 Dorette Poulsdatter III 31, gift 2 Margrete Nielsdatter IV 25
Kandestøber, Niels Giertsen – XII 286, hans hustru Kirsten Poulsdatter IX 343
Karstensdatter, Karen – IV 132, gift med Mads Hansen Grovsmed
Kellebrecker, Villom – 1556
Kiellesmidt, Jacob – 1563
Kielsen, Niels – skrædder, XII 301
Kihn (Kihne), Henrik Zacharisen – snedkersvend, XII 43
Kihn, Zacharias – garver, IX 223, X 315
Kjedelsmed, Laurits Lauritsen (Laursen)– VII 128, hans hustru Bodil … II 87
Kjedelsmed, Peder Rasmussen – hans hustru Maren Jespersdatter V 32
Kjerteminde, Niels Hansen – handelsmand, hans hustru Anne Matthiesdatter Grønholt X 12
Kjerteminde, Peder Steffensen – vognmand, IX 257
Kjærby, Hans Pedersen – XIV 248
Kjøbhandler, Hans Jensen Mejer – X 154
Kjøbhandler, Jacob Andersen – hans hustru Elisabeth Dideriksdatter XIV 234
Kjøbmand, Hans Eriksen – XV 154
Kjøbmand, Niels Christensen – IX 416, hans hustru Karen Pedersdatter IX 192
Klejnsmed, Christopher Mikkelsen – hans hustru Marie Jacobsdatter XI 292
Klejnsmed, Claus Jespersen – XV 44, gift 1 Karen Hansdatter VIII 95, gift 2 Karen Pedersdatter X 271
Klejnsmed, Jacob – II 68, hans enke Johanne … III 178
Klejnsmed, Jacob Hansen – hans hustru Margrete Andersdatter I 151
Klejnsmed, Jacob Jacobsen Faaborg – IX 349
Klejnsmed, Jesper Poulsen – IV 530
Klejnsmed, Laurits Henriksen – IX 350
Klejnsmed, Peder Nielsen – XI 345, gift 1 Anne Hansdatter 1667, gift 2 Johanne Sørensdatter XI 186
Klejnsmed, Peder Olufsen – hans hustru Margrete Andersdatter X 65
Klejnsmed, Thomas Jensen – VI 320
Klocke, Bertel – trompeter, hans hustru Annike Matthisdatter I 180
Klokkestøber, Henrik Sørensen – XII 343
Knapmager, Anders Nielsen – hans enke Anne Pedersdatter XVI 385
Knapmager, Christen Hansen – X 72
Knapmager, Jesper Hansen – XV 242, hans hustru Anne Thomasdatter X 329
Knapmager, Johan Petersen – og hustru Karen Sørensdatter VI 595
Knapmager, Peder Andersen – IX 247
Knapmager, Siak Sandersen – VI 427
Knapmager, Søren Hansen – VIII 188, hans enke Mette Hansdatter IX 351
Knapmagers, Kirsten Pedersdatter – XII 163
Knarborg, Christen – hans enke Bodel Nielsdatter XI 305
Knarreborg, Christen Knudsen – hans hustru Maren Nielsdatter VII 137
Knarreborg, Christopher Mikkelsen – hans hustru Maren Andersdatter VII 387
Knarreborg, Dorthea – III 75
Knivsmed, Christen Jensen – IX 345
Knivsmed, Rasmus Christensen – hans hustru Karen Rasmusdatter V 157
Knivsmed, Rasmus Hansen – hans hustru Birgitte Jørgensdatter II 198
Knudsdatter, Anne – I 207, gift med Rasmus Jensen Koch
Knudsdatter, Anne – VII 124, gift med Peder Steffensen Vognmand
Knudsdatter, Anne – XIII 288, gift med Hans Pedersen Tømmermand
Knudsdatter, Apelone – VII 188, gift med Laurits Mortensen Læssøe
Knudsdatter, Birgitte – XIII 64, gift med Niels Jensen Kaare
Knudsdatter, Bodil (Bold) – XIV 34, enke efter Hans Possementmager
Knudsdatter, Ingeborg – XII 281, gift med Henrik Schmit Sergent
Knudsdatter, Johanne – XVI 115
Knudsdatter, Karen – VII 49, enke efter Oluf Nielsen
Knudsdatter, Karen – XIII 141
Knudsdatter, Kirsten (Kirstine) – XIII 264, gift med Rasmus Hansen Fenrich
Knudsdatter, Maren – X 168, enke efter Laurits Laurtisen Murmester
Knudsdatter, Maren – XI 294, gift med Jens Jørgensen Trædrejer
Knudsdatter, Margrete – IX 385, enke efter Knud Jensen Murmester
Knudsen, Christen – rytter, IX 186
Knudsen, Christen – vognmand, IV 203
Knudsen, Hans – pottemager, XIII 287, hans hustru Maren Nielsdatter X 291
Knudsen, Hans – sadelmager, XVI 280
Knudsen, Hans – skrædder, hans hustru Ellen Christensdatter VIII 300
Knudsen, Jacob – hans hustru Bodil Ottesdatter Holm XVI 333
Knudsen, Jacob – slagter, hans hustru Maren Hansdatter XIV 226
Knudsen, Jens – II 383
Knudsen, Jens – XIII 99
Knudsen, Johan – svarver, VI 380
Knudsen, Jørgen – hans hustru Anne Jørgensdatter XVI 79
Knudsen, Jørgen – hans hustru Karen Henningsdatter VI 344
Knudsen, Knud – borgmester, X 84, hans enke Inger Andersdatter X 364
Knudsen, Knud – slagter, hans enke Margrete Mikkelsdatter XIV 226
Knudsen, Laurits – bøssemager, X 373, hans enke Dorthe Isaksdatter XIII 32
Knudsen, Niels – bager, V 136, hans enke Margrete Hansdatter VIII 293
Knudsen, Niels – kæmner, VIII 305, hans hustru Dorthe Madsdatter VI 334
Knudsen, Niels – udi Rødegaard, XIII 292
Knudsen, Otte – borgmester, I 241, hans hustru Abigael Hasebart (se Seeblad)
Knudsen, Peder – felbereder, hans hustru Maren Willumsdatter XIV 340
Knudsen, Rasmus – træskomager, hans hustru Gjertrud Andersdatter X 371
Knudsen, Rasmus – vagt, XIII 151
Knudsen, Søren – fuldmægtig hos stiftsbefalingsmanden, XVI 153
Knudsen, Søren – hans hustru Barbara Jensdatter XI 48
Knudsen, Søren – stodderfoged, IX 451
Kobbersmed, Baltzer – XIV 2
Kobbersmed, Claus Andersen – X 336, hans hustru Anne Henriksdatter IX 76
Koch (Kock), Habakuk – VII 191
Koch (Kock), Peder Nielsen – felbereder, XV 151
Koch, Hans – 1617
Koch, Hans – hans enke Apelone … II 263
Koch, Henrik Pedersen – V 159
Koch, Jens Nielsen – X 53
Koch (Kock), Jesper – hans enke Anne … IV 506
Koch, Maren – II 76, gift med Mads Hansen Tollelund, dræbt af manden
Koch, Matthias – IV 125, hans enke Karen Bertelsdatter VI 373
Koch, Niels Pedersen – XI 231, hans enke Anne Jensdatter XIII 353
Koch, Peder Henningsen – og hustru Johanne Mikkelsdatter VII 34
Koch, Poul Christensen – XII 316
Koch, Rasmus Jensen – hans hustru Anne Knudsdatter I 207
Koch, Rasmus Simonsen – X 247
Koch, Rasmus Sørensen – II 370
Koch, Tommes – II 306
Kochs, Karen – bælgetræder, XIV 265
Kock, Hans – 1617
Kopsætter, Claus Wernersen – XII 341
Korsør, Christen – snedker, XVI 109
Korup, Hans Jørgensen – XIV 245
Kraft, Hans Rasmussen – IX 262, hans enke Else Svendsdatter X 83 (H. R. Krafts moder Karen Nielsdatter død i Norup 6.8.1653, 82 aar, hun var moder til præsten i Norup)
Krag, Anders Nielsen – slagter, hans hustru Maren Pedersdatter XI 111
Krag, Christen – bysvend, hans hustru Anne Laursdatter XI 212
Krag, Elisabeth Knudsdatter – XI 372, gift med Hans Pedersen
Krag, Jørgen – IV 140 (se Mortensen)
Krag, Niels Andersen – VIII 159, hans hustru Margrete Andersdatter VII 268
Krag, Niels Jørgensen – slagter, XIII 42, hans hustru Anne Pedersdatter X 62
Krag, Peder – bødker, VI 447
Krag, Peder Rasmussen – slagter, gift 1 Karen Hansdatter XIV 337 (gift 1 N. J. K.), gift 2 Karen Jensdatter XV 87
Krause, Margrete – XIII 64
Krog, Dorthea Madsdatter – XVI 85, gift med Johan Brandt Kjøbmand
Krog, Hans Madsen – III 166
Krogshøj, Hans Nielsen – XVI 419
Kromand, Hans Rasmussen – hans hustru Maren Hansdatter XVI 23
Krudtbrænder, Niels Jørgensen – VIII 245
Krumb, Johannes – apothekersvend (?), III 180
Kræmmer, Giøde Jensen – I 82
Kræmmer, Hans Christensen – hans hustru Karen Pedersdatter III 192
Kræmmer, Hans Christensen – hans hustru Margrete Jacobsdatter IX 50
Kræmmer, Hans Christensen – VII 391
Kræmmer, Jacob Jacobsen – XII 37
Kræmmer, Jens Bertelsen – II 315, hans enke Mette Ibsdatter VII 4
Kræmmer, Jens Nielsen – VI 310, hans hustru Anne Lauritsdatter VI 304
Kræmmer, Jørgen Madsen – VII 574
Kræmmer, Jørgen Pedersen – I 233
Kræmmer, Jørgen Poulsen – VI 294, hans hustru Karen Jensdatter II 251
Kræmmer, Niels Hansen – XIV 255
Kræmmer, Peder Jacobsen – XI 355
Kræmmer, Poul Jørgensen – II 230
Kræmmer, Rasmus Andersen – hans enke Karen Pedersdatter V 1
Kudsk, Hans Andersen – XV 96, hans hustru Karen Hansdatter XI 139
Kudsk, Mads Rasmussen – XIII 26
Kudsk, Peder Christensen – VI 114, hans enke Maren Eriksdatter VII 90
Kudsk, Steffen (Stephaen) Laursen – hans hustru Maren Christensdatter XIV 95
Kudsk, Søren Jensen – XV 105, hans hustru Barbara Samuelsdatter XIV 218
Kæmner, Mads Thomasen – X 78, hans hustru Mette Rasmusdatter IX 100
Kæmner, Niels Knudsen – VIII 305, hans hustru Dorthe Madsdatter VI 334
Kæmner, Søren Andersen – VII 399, hans hustru Margrete Caspersdatter III 226
Købke, Elsebeth Thomasdatter – XIV 24, gift med Peder Hansen Wosemose Herredsskriver
Køcker, Christian Otto – lieutenant, XVI 45
Kønig, Herman Ditlevsen – snedkersvend, IX 185
Kaare, Hans Nielsen – hans hustru Gjertrud Lauritsdatter IX 474
Kaare, Laurits Hansen – XII 356
Kaare, Niels Jensen – XV 312, hans hustru Birgitte Knudsdatter XIII 64
Kaare, Niels Nielsen – XII 175, 180
Kaare, Peder Nielsen – XI 74
Kaas, Hans – stiftamtmand, hans enke Sophia Amalia Bielke XIII 88
Ladefoged, Anders Jacobsen – XV 40
Ladefoged, Anders Jørgensen – XVI 55
Ladefoged, Anders Nielsen – VI 450
Ladefoged, Jens Bertelsen – VIII 296
Ladefoged, Jens Sørensen – IX 294
Ladefoged, Mads Christensen – hans hustru Gjertrud Tørstersdatter XI 290
Lademager, Mourits Wilhelm – VII 267
Ladmager, Peder Hansen – og hustru Birgitte Sørensdatter 1602
Lamb, Peder Poulsen – skrædder, III 22
Lampe, Anders – bøssemager, VI 24
Landtingshører, Herman Hermansen, IX 228, hans hustru Gjertrud Lauritsdatter IX 80
Landtingshører, Peder Jensen Mejer – X 169
Lang, Anders Rasmussen - VII 378, 395
Lang, Knud Ibsen – VI 380
Langerfelt, … - regimentsqvartermester, hans enke Mette Blanchenborg XV 92
Lassen, Christian – cancelliraad, hans hustru Elisabeth Dalhuus XV 314
Lassen, Mads – consumtionsbetjent, X 286
Lassens, Elsebeth – XII 309, tobakspinders
Lasson, Hans – commandeur, XV 323
Laugmand, Christen Christensen – XIII 347, hans hustru Maren Rasmusdatter XI 61
Lauritsdatter (Larsdatter), Anne – VI 304, gift med Jens Nielsen Kræmmer
Lauritsdatter (Laursdatter), Ingeborg – IV 514, gift med Jørgen Ditlevsen
Lauritsdatter, Anne – 1592, gift med Herman Saddelmager
Lauritsdatter, Anne – IX 414, enke efter Peder Lauritsen
Lauritsdatter, Anne – VI 304, gift med Jens Nielsen Kræmmer
Lauritsdatter, Anne – X 69, gift med Hans Nielsen
Lauritsdatter, Anne – XI 212, gift med Christen Krag Bysvend
Lauritsdatter, Anne – XIV 111, gift med Otto Friderich Schütz
Lauritsdatter, Anne – XIV 50, gift med Peder Andersen Hvid
Lauritsdatter, Anne – XVI 111, gift med Otte Frederik Schütz
Lauritsdatter, Apelone – XIII 122, gift med Christopher Christensen Snedker
Lauritsdatter, Bodil – IX 177, gift med Jacob Lauritsen Handskemager
Lauritsdatter, Bodil – VII 538, gift med Knud Christensen Rytter
Lauritsdatter, Bodil – X 382, gift med Niels Madsen Braad
Lauritsdatter, Bodil – XVI 199, gift med Mikkel Eriksen
Lauritsdatter, Christine – XV 305, gift med Evert Nielsen Felbereder
Lauritsdatter, Dorthea (Dorette) – VII 588, gift med Laurits Gaas
Lauritsdatter, Elisabeth – X 275, gift med Hans Hansen Skrædder
Lauritsdatter, Gjertrud – IX 474, gift med Hans Nielsen Kaare
Lauritsdatter, Gjertrud – IX 80, gift med Herman Hermansen
Lauritsdatter, Gye – XIII 128, gift med Hans Clausen Eismose
Lauritsdatter, Inger – VII 139, gift med Jens Sørensen
Lauritsdatter, Johanne – IX 260, gift med Hans Clausen Murmester
Lauritsdatter, Johanne – IX 7, gift med Laurits Jørgensen Felbereder
Lauritsdatter, Karen – XI 76, gift med Hans Madsen Sanderum
Lauritsdatter, Kirsten – XI 196, gift med Hans Lauritsen Vognmand
Lauritsdatter, Lene – V 38, gift med Peder Rasmussen Vognmand
Lauritsdatter, Maren – XI 212, gift med Anders Pedersen Skolemester
Lauritsdatter, Maren – XI 248, gift med byens vagtmester Mads Clemendsen
Lauritsdatter, Margrete – III 210, gift med Rasmus Knudsen Gaas
Lauritsdatter, Margrete – X 141, enke efter Laurits Nielsen Sværdfeger
Lauritsdatter, Margrete – XIV 232, gift med Mads Nielsen
Lauritsdatter, Margrete – XVI 324, gift med Peter Tagesen
Lauritsdatter, Mette – VI 67, gift med Peder Madsen Skinder
Lauritsdatter, Mette – VIII 164, gift med Claus Jacobsen Væver
Lauritsdatter, Mette – XII 185, enke efter Rasmus Nielsen Procurator
Lauritsdatter, Sidsel – enke, IX 210
Lauritsen (Laursen), Anders – hans hustru Alhed Marie Christensdatter Friis XIII 245
Lauritsen (Laursen), Christen – bøssemager, VII 93
Lauritsen (Laursen), Laurits – kjedelsmed, VII 128, hans hustru Bodil … II 87
Lauritsen, Anders – hans hustru Alhed Marie Christensdatter Friis XIII 245
Lauritsen, Anders – i Gamle Møllegaard, XVI 295
Lauritsen, Christen – hans hustru Anne Christensdatter I 197
Lauritsen, Christen – handelsmand, IX 297, hans enke … X 1, 2
Lauritsen, Christen – IX 297, hans enke … XI 2
Lauritsen, Christen – løber, VI 108
Lauritsen, Christen – sværdfeger, hans enke Barbara Hansdatter X 158
Lauritsen, Claus – III 19
Lauritsen, Hans – handskemager, X 131
Lauritsen, Hans – hattemager, hans hustru Kirsten Madsdatter X 255
Lauritsen, Hans – procurator, XIII 208
Lauritsen, Hans – raadmand, 1571
Lauritsen, Hans – skomager, XVI 287
Lauritsen, Hans – sværdfeger og hustru Kirstine Nielsdatter XII 194
Lauritsen, Hans – vognmand, hans hustru Kirsten Lauritsdatter XI 196
Lauritsen, Hans – vægter, XV 7
Lauritsen, Henrik – stadsinstrumentist, XV 120, hans hustru Anne Sophie Freithof XII 13
Lauritsen, Jacob – handskemager, X 75, hans hustru Bodil Lauritsdatter IX 177
Lauritsen, Jens – daglejer, XIV 191
Lauritsen, Jens – snedker, XIII 331
Lauritsen, Johan – væver, hans hustru Maren Jensdatter XIII 133
Lauritsen, Jost – savmand, VIII 37
Lauritsen, Jørgen – bøssemager og hustru Abel Andersdatter VII 398
Lauritsen, Jørgen – felbereder, XI 198
Lauritsen, Knud – træskomand, VII 434, h.e Maren Hansdatter IX 125
Lauritsen, Knud – Aasum, IV 507
Lauritsen, Laurits – murmester, hans enke Maren Knudsdatter X 168
Lauritsen, Laurits – sadelmager, XIV 325, hans hustru Else Pedersdatter X 205
Lauritsen, Marcur – og hustru Else Steffensdatter I 205
Lauritsen, Morten – grovsmed, VI 255
Lauritsen, Niels – buntmager, VII 309, hans hustru Anne Hansdatter VI 555
Lauritsen, Niels – skrædder, hans hustru … I 117
Lauritsen, Peder – bødker, XIV 22
Lauritsen, Peder – hans enke Anne Lauritsdatter IX 414
Lauritsen, Peder – IX 331
Lauritsen, Peder – slagter, hans hustru Johanne Hansdatter XIV 97
Lauritsen, Peder – slagter, VI 87
Lauritsen, Rasmus – skrædder, IV 295
Lauritsen, Søren – handskemager, X 260, hans hustru Anne Pedersdatter X 134
Lauritsen, Terkel – hans enke Karen Pedersdatter XVI 152
Laursdatter, Anne – XI 212, gift med Christen Krag Bysvend
Laursdatter, Ingeborg – IV 514, gift med Jørgen Ditlevsen
Laursdatter, Margrete – III 210, gift med Rasmus Knudsen Gaas
Laursdatter, Mette – XII 185, enke efter Rasmus Nielsen Procurator
Laursen, Anders – Gl. Møllegaard, XVI 295
Lector, Jacob Jacobsen – III 91, hans enke Anne Pedersdatter IV 538
Lee, Christen Lauritsen – handelsmand, IX 297
Leipzig, Søren Nielsen – XIII 30
Lemfort, Anna Regina – XV 309, enke efter Johan Gottlieb Debbert Chirurg
Leonhardsdatter, Elisabeth – IX 277, gift med Bo Hansen Sejermager
Leonhart, Johan Andreas – farver, fallitbo XII 209
Lerche, Jacob Christensen – kjøbmand, XV 13
Liebe, Johan Daniel – bogbinder, XVI 281, hans hustru Mette Johansdatter XV 62
Lime, Christen Hansen – raadmand, X 212, hans hustru Anne Jacobsdatter, XVI 259
Lime, Peder Nielsen – vognmand, X 362, hans hustru Karen Pedersdatter IX 251
Limvig, Jens Pedersen – I 119 (i tvivl om 419?)
Lindegaard, Hans Hansen – skomager, hans hustru Anne Cathrine Henriksdatter X 120
Lindegaard, Mads Hansen – skomager, XII 17
Lindegaard, Peder Hansen – handelsmand, hans hustru Anne Nielsdatter X 111
Lorentz, Conrad – karethmager, hans hustru Anne Borger XII 278
Lorentz, Laurits – badskjær, VIII 1
Lorentz, Nicolaus – badskjær, VIII 150, gift 1 Sire Jørgensdatter IV 206, gift 2 Anne Pedersdatter VII 215
Lougmand, Christen Christensen – XIII 347, hans hustru Maren Rasmusdatter XI 62
Lougmand, Peder Hansen Nør – hans hustru Anne Hansdatter XIV 210
Lougmand, Rasmus Pedersen – hans hustru Anne Hansdatter XIV 267
Lucassen, Rasmus – hans enke Johanne Bertelsdatter XVI 378
Lucassen, Søren - skomager, XV 371
Ludvigsen, Ludvig – bager, XV 52, hans hustru Anna Matthiasdatter XIV 251
Lumbye, Peder Nielsen – XV 320, hans hustru Karen Olufsdatter X 331
Lund, Christen – controleur, XIII 113
Lykkepottemand, Rasmus Madsen – III 190
Lykkesen (jfr. Løchesen), Rasmus – skomager, II 273
Læssøe, Laurits Mortensen – og hustru Aplone Knudsdatter VII 188
Læsteskjærer, Niels Hansen – XV 308
Læstesnider, Hans Jacobsen – XII 298
Løber, Christen Christensen – bager, hans hustru Lisabeth Nielsdatter XIII 151
Løber, Christen Lauritsen – VI 108
Løchesen (jfr. Lykkesen), Rasmus Christensen – skomager, XI 168
Lønborg, Christen Jensen – skrædder, IX 462
Løscher, Dorthe Pedersdatter – X 347, gift med Arent Christiansen Bager
Laaland, Hans Hansen – XV 100
Laaning, Anders – hjulmand, XIV 27
Madsdatter, Anne – X 71, gift med Laurits Christensen Pottemager
Madsdatter, Anne – X 99, gift med Oluf Pedersen Winter Vognmand
Madsdatter, Anne (Anna) – XI 218, gift med Christian Andersen Handskemager
Madsdatter, Apelone (Aplone) – VIII 161, gift med Jens Ibsen Vognmand
Madsdatter, Dorthea – X 124, enke efter Rasmus Madsen Blangsted Handskemager
Madsdatter, Dorthea (Dorte) – VI 334, gift med Niels Knudsen
Madsdatter, Inger – VIII 250, gift med Peder Knudsen Friis
Madsdatter, Johanne – XVI 212, gift med Henrik Nielsen Bager
Madsdatter, Karen – VI 513, gift med Carsten Iversen
Madsdatter, Karen – X 384, gift med Jacob Pedersen Skrædder
Madsdatter, Karen – XI 312, gift med Hans Jensen Wendelbo Skrædder
Madsdatter, Karen – XII 176, gift med Poul Simonsen Bøssemager
Madsdatter, Kirsten – X 255, gift med Hans Lauritsen Hattemager
Madsdatter, Maren – IX 386, gift med Hans Jensen Murmester
Madsdatter, Maren – VII 173, enke efter Eskild Nielsen
Madsdatter, Maren – X 275, gift med Peder Eriksen
Madsdatter, Maren – XI 184, enke efter Jørgen Jørgensen
Madsdatter, Marie – XIV 270, gift med Bartholomæus Pottemager
Madsen, Anders – IX 396, hans enke Kirsten Nielsdatter X 22
Madsen, Anders – slagter, XV 199
Madsen, Anders – XIII 207
Madsen, Christen – III 169
Madsen, Gregers – vognmand, XI 256
Madsen, Hans – bager, II 352, gift 1 Karen Rasmusdatter I 155, gift 2 Anne … VI 249
Madsen, Hans – brygger, IX 419
Madsen, Hans – bødker, XII 353
Madsen, Hans – fogedsvend, hans hustru Mette Pedersdatter VII 256
Madsen, Hans – hans hustru Anne Dinesdatter IX 371
Madsen, Hans – handskemager, VIII 182
Madsen, Hans – smed, IX 281, hans hustru Karen Sørensdatter VII 555
Madsen, Hans – vognmand, VI 392
Madsen, Iver – bager, X 143
Madsen, Jens – overformynder, IX 443
Madsen, Jep – bager, VIII 175, hans hustru Kirsten Pedersdatter VII 544
Madsen, Jep – tømmermand, hans hustru Kirsten Nielsdatter I 45
Madsen, Jep – VI 372
Madsen, Jochum – contrafejer, IX 388, enke efter Anne Andersdatter XIII 141
Madsen, Joseph – pottemager, XIV 284, hans hustru Marie Christensdatter XIII 275
Madsen, Jørgen – kræmmer, VII 574
Madsen, Jørgen – XIII 152
Madsen, Morten – bryggersvend, hans hustru Dorthe Jespersdatter XIII 328
Madsen, Niels – 1586
Madsen, Niels – bager, XIV 151
Madsen, Niels – VIII 244
Madsen, Oluf – vognmand, X 288, enke efter Mette Andersdatter X 381
Madsen, Peder – skinder, hans hustru Mette Lauritsdatter VI 67
Madsen, Peder – træskomand, hans hustru Anne Hansdatter II 388
Madsen, Rasmus – bager, XIV 169, enke efter Karen Rasmusdatter XV 78
Madsen, Rasmus – farver, XV 183
Madsen, Rasmus – I 230
Madsen, Rasmus – lykkepottemand, III 190
Madsen, Rasmus – murmester, IV 497
Madsen, Troels – V 166, hans hustru Mette Andersdatter III 203
Mahn, Claus Jørgen – farversvend, XI 205
Maler, Christian Hansen Buchling – VII 222
Maler, Christian Rasmussen – hans hustru Anne Jørgensdatter VII 172
Maler, Claus Johansen Harder – XIV 107, hans hustru Gedske Dideriksdatter XIII 164
Maler, Hans Rasmussen – IX 3
Maler, Johan Zacharisen – hans hustru Magdalene Pedesdatter X 73
Maler, Peder Rasmussen – hans hustru Mette Pedersdatter VI 602
Mand, Peder Madsen – XIV 237
Marcursen (Markussen), Søren – bedemand, XV 138
Mathiesen, Diderik – V 49
Matthiasdatter (Matthiesdatter), Anna – XIV 251, gift med Ludvig Ludvigsen Bager
Matthiasdatter (Matthiesdatter), Annike – I 180, gift med Bertel Klodre Trompeter
Matthiasdatter, Anne – XIV 251, gift med Ludvig Ludvigsen Bager
Matthiasdatter, Anne Cathrine – XIII 339, gift med Erik Engelbretsen Skomager
Matthiasdatter, Barbara – XI 178, enke efter Jacob Jørgensen Skomager
Matthiasen (Matthiesen), Didrik – V 49
Matthiasen, Marcus – sadelmager og hustru Elisabeth Johansdatter VI 500
Matthiasen, Morten – skrædder, hans hustru Margrete Jensdatter XVI 206
Matthiesdatter, Anne – X 12, gift med Niels Hansen Kjerteminde Handelsmand
Matthisdatter, Annike – I 180, gift med Bertel Klocke Trompeter
Mauritius, Carl Gabriel – bogbinder, ihjelstukken, XIII 154
Meinertsen, Hans – badskjær, I 167
Meyer (Mejer), anna Sophie – XIV 239, enke efter major Withart
Meyer, Hans Jensen – kjøbhandler, X 154
Meyer, Jens Hansen – druknet ved Mandal, XII 269
Meyer, Peder Jensen – landtingshører, X 169
Michels, Karen – II 377
Mikkelsdatter, Anne – VI 518, gift med Jørgen Rasmussen Vognmand
Mikkelsdatter, Anne – XIV 19
Mikkelsdatter, Christense – XI 98, gift med Peder Jespersen Guldsmed
Mikkelsdatter, Gjertrud – XIII 338, enke efter Rasmus Faaborg Handskemager
Mikkelsdatter, Johanne – VII 34, gift med Peder Henningsen Koch
Mikkelsdatter, Margrete – XIV 226, enke efter Knud Knudsen Slagter
Mikkelsen, Anders – II 366
Mikkelsen, Christopher – klejnsmed, hans hustru Marie Jacobsdatter XI 292
Mikkelsen, Erik – svarver, hans hustru Maren Mogensdatter VI 388
Mikkelsen, Gregers – skomager, XV 57
Mikkelsen, Habakuk – felbereder, XIV 326
Mikkelsen, Hans – hans hustru Elisabeth Rasmusdatter XVI 323
Mikkelsen, Hans – raadmand, I 208
Mikkelsen, Hans – raadmand, V 89, h.e Anne Jespersdatter VI 160
Mikkelsen, Hans – V 89
Mikkelsen, Mads – skomager, hans hustru Karen Andersdatter I 271
Mikkelsen, Niels – bager, IV 555, hans hustru Karen Andersdatter II 1
Mikkelsen, Niels – skomager, VII 240
Mikkelsen, Peder – hans enke Mette Rasmusdatter XV 138
Mikkelsen, Rasmus – hans enke Maren Andersdatter VI 89
Minche, Jens Nielsen – III 223
Minche, Rasmus Ibsen – væver, X 4, hans hustru Anne Rasmusdatter VII 525
Mogensdatter, Kirsten – X 34, enke efter Christian Jensen Skrædder
Mogensdatter, Maren – VI 388, gift med Erik Mikkelsen Svarver
Mogensen, Anders – II 170
Mogensen, Jens – hans enke Margrete Dideriksdatter VII 286
Mogensen, Mogens – hans hustru Johanne Pedersdatter XVI 275
Mogensen, Nicolaus – guldsmed, VII 252
Monrad, Hans – VI 439
Morsing, Anne Cathrine Christensdatter – XVI 249, gift med Hans Thomsen Asman
Morsing, Christen Jacobsen – byskriver, XV 263
Mortens, Kirsten – XIII 166
Mortensdatter, Anna – XV 2, gift med Jørgen Hansen Possementmager
Mortensdatter, Gjertrud – VIII 254, enke efter raadmand Henrik Clausen
Mortensdatter, Kirsten – V 261, gift med Anders Hansen Høiby
Mortensdatter, Maren – II 217, gift med Knud Jørgensen Brolægger
Mortensdatter, Maren – X 98
Mortensdatter, Maren – XII 12, gift med Anders Rasmussen kaldet Vagtmesters hustru
Mortensdatter, Mette – XVI 83, gift med Laurits Winter
Mortensen, Anders – badskjær, hans hustru Anne Rasmusdatter V 232
Mortensen, Anders – handskemager, XVI 239
Mortensen, Christen – bager, IV 222
Mortensen, Christen – skrædder, IX 435
Mortensen, Hans – skrædder, XV 150
Mortensen, Jacob – bodtjener hos Claus Nissen, XII 214
Mortensen, Jens – svarver, VI 115
Mortensen, Jørgen – raadmand, IV 140
Mortensen, Jørgen – tømmermand, XI 166
Mortensen, Jørgen – XV 61
Mortensen, Mads – hans enke Mette Jørgensdatter XIII 170
Mortensen, Morten – byens tjener, XIII 168
Mortensen, Peder – grydestøber, VII 432
Mortensen, Peder – skriver, 1575
Mortensen, Peder – XVI 337
Mortensen, Sivert – sadelmager, XVI 387, hans hustru Karen Pedersdatter XI 81
Mouritsdatter, Anne – I 89, 108, enke efter … Kjedelsmed
Mouritsdatter, Else – V 149, gift med Johan Wulff Guldsmed
Mule, Anne Nielsdatter – IX 147, enke efter hr. Laurits Gorm
Mule, Hans Hansen – pottemager, VII 102
Mule, Jørgen – borgmester, II 30
Mule, Niels – raadmand, hans hustru Gunder Fochsdatter With XI 2 (gift 1 … IX 297)
Munch, Hans Christensen – XI 219
Murmester, Anders Pedersen – VI 42
Murmester, Hans Clausen – X 59, hans hustru Johanne Lauritsdatter IX 260
Murmester, Hans Hansen Høykarl – XIII 227
Murmester, Hans Hermansen – II 378
Murmester, Hans Jensen – hans hustru Maren Madsdatter IX 386
Murmester, Hans Jørgensen – XVI 421, gift 1 Edel Eriksdatter XII 218, gift 2 Maren Hansdatter XV 124
Murmester, Hans Nielsen – hans hustru Marie Jensdatter XVI 276
Murmester, Herman Hansen – XII 163, hans hustru Karen Hansdatter IX 412
Murmester, Jacob Christensen – I 196
Murmester, Jens Jensen – XVI 4
Murmester, Jens Pedersen – hans hustru … 1613
Murmester, Jørgen Nielsen – hans enke Anne Kirstine Hansdatter XIII 168
Murmester, Knud Andersen – XII 206
Murmester, Knud Jensen – gift 1 Bodil Rasmusdatter VI 47, gift 2 Margrete Knudsdatter IX 385
Murmester, Laurits Lauritsen – hans enke Maren Knudsdatter X 168
Murmester, Laurits Pedersen – hans hustru Anne Pedersdatter IX 377
Murmester, Peder Christensen – VII 529
Murmester, Poul Andersen – XVI 67
Murmester, Rasmus Madsen – IV 497
Murmester, Søren Tommesen – hans hustru Dorete Hansdatter IV 214
Müller, Anne (Anna) Nielsdatter – XIII 342, gift med Hans Casper Fischer Gartner
Møgelkjær, Hans – skrædder, IX 347
Møllemand, Peder Laursen – IX 474
Møller, Jesper Pedersen – i Pjente Mølle, hans hustru Anne Jørgensdatter V 179  
Møller, Jørgen Jespersen – i Piente Mølle, XI 276
Møller, Laurits Mortensen – VI 534
Møllersvend, Rasmus Christiansen – XII 347
Nagelsmed (?), August – hans enke Johanne Christensdatter XV 287
Nauschütz, Christian – garver, XVI 369, hans hustru Alhed Hast X 296
Neuen, Margrete – I 149, gift med Zacharias Berchmand Luttenslager
Nichelsen, Dominicus – skræder, XII 35
Nielandt, Jochum – kandestøber, VII 71, hans enke Margrete Helmandsdatter IX 456
Nielsdatter, Anna – XI 357
Nielsdatter, Anne – I 54, gift med Claus Hansen Hattemager
Nielsdatter, Anne – II 446, gift med Henrik Christensen Skrædder
Nielsdatter, Anne – IV 229, Erik Nielsen Byfogeds søster
Nielsdatter, Anne – IX 347, enke efter byens drager Thomas Andersen
Nielsdatter, Anne – VI 454, 478, gift med Hieronymus Hansen Urtegaardsmand
Nielsdatter, Anne – VII 260, gift med Hans Holgersen
Nielsdatter, Anne – X 111, gift med Peder Hansen Lindegaard Handelsmand
Nielsdatter, Anne – X 28, gift med Peder Nielsen Handskemager
Nielsdatter, Anne – XI 357
Nielsdatter, Anne – XIII 219, gift med Frants Pedersen Ster
Nielsdatter, Anne – XIV 190, gift med Niels Rasmussen Bødcher Skomager
Nielsdatter, Apelone – II 382
Nielsdatter, Apelone – X 242, enke efter Peder Hansen Hunderup
Nielsdatter, Birgitte – X 150, gift med Hans Pedersen Roese
Nielsdatter, Bodel – XI 305, enke efter Christen Knarborg
Nielsdatter, Bodil – IV 455, gift med Jens Olsen
Nielsdatter, Bodil – X 98
Nielsdatter, Bodil – XI 305, enke efter Christen Knarborg
Nielsdatter, Boeld – IV 455, gift med Jens Olsen
Nielsdatter, Boeld – X 98
Nielsdatter, Dorthea (Dorette) – VII 236, gift med Thomas Jensen
Nielsdatter, Else – XIV 333, gift med Anders Nielsen Skomager
Nielsdatter, Erne – IX 241
Nielsdatter, Gjertrud – XI 126, gift med Laurits Olufsen Handskemager
Nielsdatter, Gjertrud – XV 142, enke efter Steffen Christiansen Bager
Nielsdatter, Inger – VI 555
Nielsdatter, Johanne – XIV 29, gift med Mads Christensen Braad Skomager
Nielsdatter, Karen – 1592, gift med Laurits Paaske Byfoged
Nielsdatter, Karen – IV 470, gift med Laurs Rasmussen Eilskov
Nielsdatter, Karen – VI 522, gift med Anders Simonsen
Nielsdatter, Karen – VII 294, gift med Gert Gertsen Slagter
Nielsdatter, Karen – XI 342
Nielsdatter, Karen – XIII 47, gift med Erik Hansen
Nielsdatter, Karen – XIII 61, enke efter ell. gift Hans Sommerfeld Skalmajeblæser
Nielsdatter, Karen – XVI 148
Nielsdatter, Kirsten - I 45, gift med Jep Madsen Tømmermand
Nielsdatter, Kirsten – IX 96, enke efter Thomas Pedersen
Nielsdatter, Kirsten – X 22, enke efter Anders Madsen
Nielsdatter, Kirsten – XII 194, gift med Hans Lauritsen Sværdfeger
Nielsdatter, Kirsten – XIV 189
Nielsdatter, Kirsten (Kirstine) – I 45, gift med Jep Madsen Tømmermand
Nielsdatter, Kirstine – XII 194, gift med Hans Lauritsen Sværdfeger
Nielsdatter, Lisbeth – XIII 151, gift med Christen Christensen Løber Bager
Nielsdatter, Maren – fostermoder, XII 174
Nielsdatter, Maren – VII 137, gift med Christen Knudsen Knarreborg
Nielsdatter, Maren – VII 516, gift med Jacob Henriksen Roede Skrædder
Nielsdatter, Maren – X 291, gift med Hans Knudsen Pottemager
Nielsdatter, Maren – XIII 212, gift med Søren Jensen Snedker
Nielsdatter, Maren – XIII 5, gift med Niels Rasmussen Skomager
Nielsdatter, Maren – XIV 280, tilforn tjenende bispinde Lodberg
Nielsdatter, Maren – XIV 331, gift med Thomas Hansen Blangsted Svarver
Nielsdatter, Maren – XIV 9
Nielsdatter, Margrete – IV 25, gift med Christen Pedersen Kandestøber
Nielsdatter, Margrete – VI 339, gift med Jørgen Andersen Skomager
Nielsdatter, Marie – IX 428, gift med Hans Christopher Hofman Parykmager
Nielsdatter, Sophie Amalie – XV 270, gift med Edvard Riber Kjøbmand
Nielsen, Anders – bødker, VI 277, hans hustru Boeld Jørgensdatter VI 331
Nielsen, Anders – hans hustru Anne Hansdatter X 331
Nielsen, Anders – knapmager, hans enke Anne Pedersdatter XVI 385
Nielsen, Anders – ladefoged, VI 450
Nielsen, Anders – skomager, hans hustru Else Nielsdatter XIV 333
Nielsen, Christopher – skomager, hans hustru Anne Hansdatter VI 262
Nielsen, Engelmann – XVI 386
Nielsen, Erik – byfoged, hans hustru Maren Sørensdatter III 49, hans søster Anne Nielsdatter IV 229
Nielsen, Erik – raadmand, IX 102
Nielsen, Eskil – V 153, hans enke Maren Madsdatter VII 173
Nielsen, Evert – felbereder, hans hustru Christine Lauritsdatter XV 305
Nielsen, Hans – bryggersvend, XVI 320
Nielsen, Hans – felbereder, VIII 165, hans hustru Voldborg Henriksdatter VI 99
Nielsen, Hans – hans hustru Anne Lauritsdatter X 69
Nielsen, Hans – hans hustru Ellen Hansdatter VII 304
Nielsen, Hans – IX 75
Nielsen, Hans – murmester, hans hustru Marie Jensdatter XVI 276
Nielsen, Hans – pottemager, VIII 299, hans hustru Maren Clausdatter VIII 203
Nielsen, Hans – pottemager, XIV 9
Nielsen, Hans – procurator, X 136
Nielsen, Hans – raadmand, 1624
Nielsen, Hans – skomager, hans hustru Kirsten Jørgensdatter From XI 80
Nielsen, Hans – slagter, IX 434, hans enke Maren Andersdatter IX 435
Nielsen, Hans – VII 504, hans hustru Ellen Hansdatter VII 304
Nielsen, Hans – væver, I 153
Nielsen, Hans – væver, VIII 178
Nielsen, Henrik – bager, hans hustru Johanne Madsdatter XVI 212
Nielsen, Jens – hans hustru Maren Hjeresdatter XVI 340
Nielsen, Jens – kræmmer, VI 310, hans hustru Anne Lauritsdatter VI 304
Nielsen, Jens – skomager, II 172
Nielsen, Jens – skrædder, VI 440
Nielsen, Jep – trædrejer, XIII 313, hans hustru Kirsten Hansdatter XI 288
Nielsen, Jørgen – murmester, hans enke Anne Kirstine Hansdatter XIII 168
Nielsen, Jørgen – skomager, V 21
Nielsen, Jørgen – slagter, hans hustru Maren Hansdatter XIII 166
Nielsen, Jørgen – sværdfeger, VI 367, hans enke Johanne Sørensdatter IX 390
Nielsen, Jørgen – V 70
Nielsen, Knud – berider, VII 306
Nielsen, Knud – hans hustru Birgitte Poulsdatter VI 496
Nielsen, Laurits – skomagersvend, XI 355
Nielsen, Laurits – svarrer, XVI 384
Nielsen, Laurits – sværdfeger, IX 180, hans enke Margrete Lauritsdatter X 141
Nielsen, Laurits – VII 24, hans hustru Birgitte Jørgensdatter V 5
Nielsen, Mads – II 264, hans enke Kirsten Hansdatter III 83
Nielsen, Mads – IX 421, hans hustru Anne Hansdatter IX 364
Nielsen, Mads – XV 8, hans hustru Margrete Lauritsdatter XIV 232
Nielsen, Niels – glarmester, XIII 140
Nielsen, Niels – og hustru Johanne Andersdatter VI 616
Nielsen, Oluf – hans enke Karen Knudsdatter VII 49
Nielsen, Peder – bøssemager, XIII 315
Nielsen, Peder – handskemager, XIII 95, hans hustru Anne Nielsdatter X 28
Nielsen, Peder – klejnsmed, XI 345, gift 1 Anne Hansdatter 1667, gift 2 Johanne Sørensdatter XI 186
Nielsen, Peder – skrædder og hustru Anne Hansdatter X 324
Nielsen, Peder – VII 105
Nielsen, Peder – vognmand, IX 174
Nielsen, Poul – hans enke Apelone Hansdatter I 44
Nielsen, Rasmus – 1625
Nielsen, Rasmus – procurator, XI 69, hans enke Mette Laursdatter XII 185
Nielsen, Rasmus – skrædder, XVI 120
Nielsen, Steffen – XVI 299
Nielsen, Svane Abraham – orgelbygger, XVI 21
Nielsen, Søren – hans hustru Maren Pedersdatter XIII 322
Nissen, Anders – gartner, hans hustru Hedevig Clausdatter Bollenstein XII 203
Nissen, Claus – handelsmand, gift 1 Kirstine Frich XII 22, gift 2 Anne Marie Jensdatter Bierring XVI 395
Norsch (Norsk), Hans Andersen – IX 66
Norsch (Norsk), Maren Hansdatter – XII 165, gift med Peder Olufsen Skrædder
Norsch, Jens Hansen – hans enke Kirsten Ibsdatter XI 118
Norsch, Morten Hansen – XIV 168
Norsk, Jens Hansen – hans enke Kirsten Ibsdatter XI 118
Norsk, Maren Hansdatter – XII 165, gift med Peder Olufsen Skrædder
Nyborg, Hans – skrædder, II 384
Nyborg, Peder Mortensen – skomager, XVI 7
Nør, Peder Hansen – laugmand, hans hustru Anne Hansdattee XIV 210
Nørager, Niels Christensen – XV 250, 270
Odense, Jens Lauritsen – XIV 176
Oehlenschläger, Matthias Hermansen – skomager, XII 371, gift 1 Anne Andersdatter IX 436, gift 2 Maren Hansdatter XII 321
Oesede, Otto von – postmester og hustru Anna Cathrine von Proschwitz IX 57
Olsdatter, Cathrine – XVI 149, gift med Rasmus Jørgensen
Olsen, Hans – hans hustru Dorthe Jensdatter XVI 390
Olsen, Harrild – hans hustru Dorthea Hansdatter XVI 335
Olsen, Jens – hans hustru Boeld Nielsdatter IV 455
Olufsdatter (Olsdatter), Anne – I 64, gift med Hans Hansen Vintapper
Olufsdatter, Anne – I 64, gift med Hans Hansen Vintapper
Olufsdatter, Bodil – XII 6
Olufsdatter, Cathrine – XVI 149, gift med Rasmus Jørgensen
Olufsdatter, Ellen – IX 402, hos bager Christen Hansen Friis
Olufsdatter, Ellen – XII 38, gift med Frants Pedersen Stær
Olufsdatter, Karen – VII 331, gift med Niels Jensen Væver
Olufsdatter, Karen – X 331, gift med Peder Nielsen Lumby
Olufsdatter, Karen – XIV 100, gift med Knud Olufsen Skrædder
Olufsdatter, Margrete – XII 142, enke efter Thomas Thomasen Felbereder
Olufsdatter, Mette – XI 206
Olufsen (Olsen), Christen – V 197
Olufsen (Olsen), Hans – skrædder, VI 391
Olufsen, Christen – V 197
Olufsen, Eiler – vognmand, IX 446
Olufsen, Erik – ridefoged, 1625
Olufsen, Hans – hans enke Anne … IX 191, 385
Olufsen, Hans – hans hustru Dorthe Jensdatter XVI 390
Olufsen, Hans – væver, XIII 171
Olufsen, Harrild – hans hustru Dorthea Ottesdatter XVI 335
Olufsen, Jens – hans hustru Boeld Nielsdatter IV 455
Olufsen, Knud – skrædder, gift 1 Anne Jacobsdatter XII 358, gift 2 Karen Olufsdatter XIV 100
Olufsen, Laurits – handskemager, som ihjelslog sin læredreng, XI 236, hans hustru Gjertrud Nielsdatter XI
Olufsen, Laurits – vognmand, XI 259, hans hustru Karen Pedersdatter XI 88
Olufsen, Niels – ungkarl i Vognmandslavet, IX 119
Olufsen, Peder – klejnsmed, hans hustru Margrete Andersdatter X 65
Olufsen, Peder – skrædder, XVI 406, hans hustru Maren Hansdatter Norsk XII 165
Olufsen, Poul – bysvend, II 357
Olufsen, Rasmus – skrædder, gift 1 Marie Christensdatter XIV 91, gift 2 Anne Hansdatter XIV 238
Ommermand, Christian – hans hustru Elisabeth Sophie Jensdatter XVI 204
Orgelmester, Henrik – III 81
Otte, Hans – sadelmager, IX 405
Ottendal (Odendal), Johan – VII 418
Ottendal, Niels Andersen – X 61
Overformynder, Jens Madsen – IX 443
Overformynder, Niels Christensen – hans hustru Mette Hansdatter VII 614
Ovesdatter, Cathrine – IX 453, gift med Søren Lauritsen Blytækker Skomager
Pagendarm, Otte – handelsmand, VII 310
Pedersdatter, Anna – XIV 347, enke efter Rasmus Sørensen Daglejer
Pedersdatter, Anna (Anne) Lena – XIII 262, gift med Jacob Pedersen Slagter
Pedersdatter, Anna Margrete – XIV 214, gift med Christian Zachariesen Getreuer Maler
Pedersdatter, Anne – IV 194
Pedersdatter, Anne – IV 538, enke efter Jacob Jacobsen Wolf Lector
Pedersdatter, Anne – IX 377, gift med Laurits Pedersen Murmester
Pedersdatter, Anne – IX 85, datter af Julius Rommel Skrædder
Pedersdatter, Anne – IX 95, gift med Julius Rommel Skrædder
Pedersdatter, Anne – VI 58, enke efter Anders Hansen
Pedersdatter, Anne – VII 215, gift med Nicolaus Lorentzen Badskjær
Pedersdatter, Anne – X 114, gift med Hans Rasmussen Soderup
Pedersdatter, Anne – X 134, gift med Søren Lauritsen Handskemager
Pedersdatter, Anne – X 62, gift med Niels Krag Slagter
Pedersdatter, Anne – XIII 325, gift med Hans Jensen Træskomand
Pedersdatter, Anne – XIV 347, enke efter Rasmus Sørensen Daglejer
Pedersdatter, Anne – XVI 385, enke efter Anders Nielsen Knapmager
Pedersdatter, Anne – XVI 43, gift med Niels Jørgensen
Pedersdatter, Anne Cathrine – XVI 96, gift med Wilhelm Valentinsen
Pedersdatter, Anne Margrete – XIV 214, gift med Christian Zachariesen Getreuer Maler
Pedersdatter, Elisabeth – X 292, gift med Henrik Henriksen Sværdfeger
Pedersdatter, Else – V 245, gift med Henrik Torkelsen
Pedersdatter, Else – VIII 251, gift med Peder Jørgensen Vikkelsø
Pedersdatter, Else – X 205, gift med Laurits Lauritsen Sadelmager
Pedersdatter, Gjertrud – XII 348, gift med Hans Petersen Felbereder
Pedersdatter, Ingeborg – I 60, gift med Christoffer Rade
Pedersdatter, Ingeborg – VII 270, gift med Jørgen Wichmand Raadmand
Pedersdatter, Johanne – XVI 275, gift med Mogens Mogensen
Pedersdatter, Karen – III 192, gift med Hans Christensen Kræmmer
Pedersdatter, Karen – IX 192, gift med Niels Christensen
Pedersdatter, Karen – IX 251, gift med Peder Nielsen Lime Vognmand
Pedersdatter, Karen – IX 365, gift med Anders Hansen Vibe Skomager 388
Pedersdatter, Karen – V 1, enke efter Rasmus Andersen Kræmmer
Pedersdatter, Karen – V 133, enke efter Peder Skinder
Pedersdatter, Karen – VI 495, enke efter Claus Jacobsen
Pedersdatter, Karen – VII 109, 388, gift med Laurits Hansen Forstander
Pedersdatter, Karen – X 159, gift med Peder Eriksen
Pedersdatter, Karen – X 271, gift med Claus Jespersen Klejnsmed
Pedersdatter, Karen – XI 122, gift med Arent Christiansen Bager
Pedersdatter, Karen – XI 45, gift med Niels Bertelsen Snedker
Pedersdatter, Karen – XI 81, gift med Sivert Mortensen Sadelmager
Pedersdatter, Karen – XI 88, gift med Laurits Olufsen Vognmand
Pedersdatter, Karen – XII 215, enke efter Jens Andersen Rebslager
Pedersdatter, Karen – XIV 78, enke efter Poul Hansen Skomager
Pedersdatter, Karen – XV 45, gift med Niels Bertelsen Snedker
Pedersdatter, Karen – XVI 152, enke efter Terkel Lauritsen
Pedersdatter, Kirsten – 1621, gift med Søren Ebbesen
Pedersdatter, Kirsten – IX 454, gift med Christen Rasmussen Tømmermand
Pedersdatter, Kirsten – VII 544, gift med Jep Madsen Bager
Pedersdatter, Kirsten – XII 163, hans hustru ell. enke efter Knapmagers
Pedersdatter, Kirsten – XII 175, gift med Rasmus Thuesen Hattemager
Pedersdatter, Kirsten – XII 202
Pedersdatter, Kirsten – XII 346, enke efter Niels Iversen Skrædder
Pedersdatter, Kirsten – XVI 66, gift med Gabriel Gregersen Bødker
Pedersdatter, Lisbeth – VII 501, gift med Erik Andersen Skrædder
Pedersdatter, Magdalene – V 189, gift med Henrik Caspersen Skomager
Pedersdatter, Magdalene – X 73, gift med Johan Zacharisen Maler
Pedersdatter, Maren – IV 36
Pedersdatter, Maren – IV 86, gift med Hans Jørig Svitzer
Pedersdatter, Maren – VI 509, gift med Peder Nielsen Skovsgaard Vognmand
Pedersdatter, Maren – VII 61, gift med Hans Iversen Hattemager
Pedersdatter, Maren – XI 111, gift med Anders Nielsen Krag Slagter
Pedersdatter, Maren – XII 61, gift med Hans Iversen Hattemager
Pedersdatter, Maren – XIII 322, gift med Søren Nielsen
Pedersdatter, Maren – XVI 465, Albret Christensen Træskomand
Pedersdatter, Margrete – VII 144, gift med Adam Rasmussen
Pedersdatter, Marie – XIII 373, gift med Laurits Isaksen Skrædder
Pedersdatter, Mette – VI 586, gift med Laurits Anders Skaaning Skomager
Pedersdatter, Mette – VI 602, gift med Peder Rasmussen Maler
Pedersdatter, Mette – VII 256, gift med Hans Madsen Fogedsvend
Pedersdatter, Mette – VIII 312, enke efter Henrik Johansen
Pedersdatter, Mette – XI 79, gift med Hans Lauritsen Heider Sværdfeger
Pedersdatter, Sidsel – IX 374, gift med Niels Ibsen
Pedersdatter, Sophie – XII 51, 242, gift med Jørgen Hansen Kjøbhandelsmand
Pedersen, Anders – murmester, VI 42
Pedersen, Anders - møller, hans hustru Ageta Hansdatter XII 348
Pedersen, Anders – skinder, VI 113
Pedersen, Anders – skolemester, hans hustru Maren Lauritsdatter XI 212
Pedersen, Bonde – urtegaardsmand, IX 168
Pedersen, Christen – guldsmed, I 53
Pedersen, Christen – hattemager, IX 379
Pedersen, Christen – kandestøber, IV 25, gift 1 Dorette Poulsdatter III 31, gift 2 Margrete Nielsdatter IV 25
Pedersen, Christen – possementmager, III 1
Pedersen, Christen – XIII 92
Pedersen, Claus – hattemager, IX 170
Pedersen, Claus – skriver, II 223
Pedersen, Claus – vognmand, X 121
Pedersen, Clemend – I 71
Pedersen, Frederik – VIII 236, hans hustru Anne Eggertsdatter VI 141
Pedersen, Hans – drejer, XI 41
Pedersen, Hans – hans hustru Elisabeth Knudsdatter Krag XI 372
Pedersen, Hans – hjulmand, hans hustru Bodil Hansdatter VI 25
Pedersen, Hans – remsnider, 1588
Pedersen, Hans – skomager, hans hustru Pernille Jensdatter XVI 389
Pedersen, Hans – tømmermand, XIII 345, gift 1 Dorthe Rasmusdatter XII 34, gift 2 Anna Knudsdatter XIII 288
Pedersen, Hans – XIII 231, hans hustru Elisabeth Knudsdatter Krag XI 372
Pedersen, Jacob – IX 403
Pedersen, Jacob – skrædder, gift 1 Karen Madsdatter X 384, gift 2 Elsebeth Jacobsdatter XII 152
Pedersen, Jacob – slagter, XIV 257, hans hustru Anna Lena Pedersdatter XIII 262
Pedersen, Jens – murmester, hans hustru … 1613
Pedersen, Jesper – møller, i Pjente Mølle, hans hustru Anne Jørgensdatter V 179
Pedersen, Jørgen – bysvend, hans enke Bodil Rasmusdatter XII 365
Pedersen, Jørgen – kræmmer, I 233
Pedersen, Jørgen – ridefoged, II 345
Pedersen, Jørgen – VI 120
Pedersen, Knud – tømmermand, VI 449
Pedersen, Laurits – fhv. rytter, XIII 329
Pedersen, Laurits – forhenværende rytter, XIII 329
Pedersen, Laurits – murmester, hans hustru Anne Pedersdatter IX 377
Pedersen, Laurits – XVI 317
Pedersen, Mads – felbereder, VII 426
Pedersen, Mads – IV 328
Pedersen, Mikkel – IV 300
Pedersen, Morten – grydestøber, I 125, hans hustru Karen Henriksdatter I 48
Pedersen, Mourits – XIV 5
Pedersen, Niels – skomager, hans hustru Anna Kirstine Arentsdatter XV 152
Pedersen, Oluf – snedker, XI 206
Pedersen, Peder – bødcher, urtegaardsmand, XIV 202, gift 1 Anne Hansdatter IX 124, gift 2 Anna Petersdatter IX 186, gift 3 Kirsten Rasmusdatter XIII 271
Pedersen, Peder – skrædder, IX 380
Pedersen, Rasmus – grovsmed og hustru Karen Rasmusdatter XV 103
Pedersen, Rasmus – handskemager, VIII 210
Pedersen, Rasmus – rendemester, XIII 334, hans hustru Ingeborg Ibsdatter IX 276
Pedersen, Svend – professor, IV 231
Pedersen, Søren – garver, IX 35
Pedersen, Søren – guldsmed, hans hustru Karen Thomasdatter XIII 10
Pedersen, Søren – ringer, VII 329
Pedersen, Thomas – hans enke Kirsten Nielsdatter IX 96
Pedersen, Tyge – vognmand, XII 135
Pederssdatter, Kirsten – VII 544, gift med Jep Madsen Bager
Petersdatter, Anna – IX 186, gift med Peder Pedersen Bødcher Urtegaardsmand
Petersdatter, Anne (Anne)– X 62, gift med Niels Krag Slagter
Petersdatter, Cathrine – VII 175, gift med Oluf Hansen Bager
Petersen, Erik – pottemager, X 145
Petersen, Hans – felbereder, hans hustru Gjertrud Pedersdatter XII 348
Petersen, Johan – knapmager og hustru Karen Sørensdatter VI 595
Petersen, Rasmus -  oculist og broksnider, XI 115
Philipsen, Laurits – felbereder, hans hustru Anna Cathr. Hansdatter XV 311
Pilegaard, Pernille Pedersdatter – XIV 14, gift med Christian Ulrik Bles
Pommer, Frederik Gramberg – skomager, XVI 310
Poppe, Johan Harm – sværdfeger, XIV 1
Possementmager, Christen Pedersen – III 1
Possementmager, Hans – hans enke Bold Knudsdatter XIV 34
Possementmager, Hans Eiler – X 210
Possementmager, Jørgen Hansen – gift 1 Sophie Rasmusdatter XIII 278, gift 2 Anne Mortensdatter XV 2
Post, Rasmus Pedersen – slagter, hans hustru Maren Hansdatter IX 428
Pottemager, Bartholomæus – hans hustru Marie Madsdatter XIV 270
Pottemager, Erik Petersen – X 145
Pottemager, Hans Hansen Mule – VII 102
Pottemager, Hans Knudsen – XIII 287, hans hustru Maren Nielsdatter X 291
Pottemager, Hans Nielsen – VIII 299, hans hustru Maren Clausdatter VIII 203
Pottemager, Hans Nielsen – XIV 9
Pottemager, Jacob Hansen – XVI 7, gift 1 Mette Rasmusdatter XIV 339, gift 2 Kirstine Hansdatter XV 63
Pottemager, Jens Andersen - XIII 90
Pottemager, Joseph Madsen – XIV 284, gift med Marie Christensdatter XIII 275
Pottemager, Laurits Christensen – XIII 318, hans hustru Anne Madsdatter X 71
Pottemager, Peder – I 49
Pottemager, Peder Jensen – hans hustru Ingeborg Hansdatter XIII 267
Pottemager, Rasmus Andersen – XIII 48
Poulsdatter, Anne – fostermoder, VII 45
Poulsdatter, Birgitte – VI 496, gift med Knud Nielsen
Poulsdatter, Dorette – III 31, gift med Christen Pedersen Kandestøber
Poulsdatter, Dorite – I 175, enke efter Laurits Grommesen
Poulsdatter, Dorthea – III 31, gift med Christen Pedersen Kandestøber
Poulsdatter, Karen – XV 80, gift med Samuel Grubbe
Poulsdatter, Kirsten – IX 343, gift med Niels Gertsen (Giertsen) Kandestøber
Poulsen, Anders - tjenende Niels Buchholt, XI 185
Poulsen, Anders – XI 185, tjenende Niels Buchholt
Poulsen, Daniel – XIV 196
Poulsen, Hans – fra Laaland, IX 54
Poulsen, Hans – remmer, IV 210
Poulsen, Jesper – klejnsmed, IV 530
Poulsen, Jørgen – kræmmer, VI 294, hans hustru Karen Jensdatter II 251
Poulsen, Knud – vognmand, VI 421
Poulsen, Søren – bøssemager, XII 230
Press, Ingvart Sigvartsen – contrafejer, XII 309
Procurator, Hans Lauritsen – XIII 208
Procurator, Hans Nielsen - X 136
Procurator, Rasmus Nielsen – XI 69, hans enke Mette Laursdatter XII 185
Procurator, Søren Christensen – XIII 125, 353
Procurator, Søren Rasmussen Lund – VIII 228, hans hustru Karen Hansdatter VII 569
Professor, Svend Pedersen – IV 231
Proschwitz, Anna Cathrine von – IX 157, gift med Otto von Oesede Postmester
Provstegaard, Anders Hansen – XII 348
Provstegaard, Anders Hansen – XII 348
Paaske, Laurits – byfoged, hans hustru Karen Nielsdatter 1592
Paaske, Margrete – XVI 238, gift med Adrian Hansen Bødker
Rades, Christoffer – hans hustru Ingeborg Pedersdatter I 60
Rafsted, Jens Fridlefsen – skomager, IV 261
Randers, Matthias Jensen – kæmner, XVI 301
Rasmusdatter, Anne – III 71, gift med Knud Glarmester
Rasmusdatter, Anne – V 232, gift med Anders Mortensen Badskjær
Rasmusdatter, Anne – VII 525, gift med Rasmus Ibsen Minche
Rasmusdatter, Anne – VIII 17, gift med Peder Hansen Hunderup
Rasmusdatter, Anne – XIII 321, gift med Jørgen Andersen Hvellinge
Rasmusdatter, Anne (Anna) – VII 525, gift med Rasmus Ibsen Minche
Rasmusdatter, Apelone – II 170
Rasmusdatter, Bodil – VI 47, gift med Knud Jensen Murmester
Rasmusdatter, Bodil – XII 365, enke efter Jørgen Pedersen Bysvend
Rasmusdatter, Dorete – VIII 247, gift med Hans Hermandsen Skrædder
Rasmusdatter, Dorthe – XII 34, gift med Hans Pedersen Tømmermand
Rasmusdatter, Dorthea – VIII 247, gift med Hans Hermansen Skrædder
Rasmusdatter, Dorthea – XII 34, gift med Hans Pedersen Tømmermand
Rasmusdatter, Elisabeth – XVI 323, gift med Hans Mikkelsen
Rasmusdatter, Ingeborg – XII 314, gift med Jacob Brochmand
Rasmusdatter, Inger – V 114, gift med Jesper Jensen
Rasmusdatter, Karen – I 155, gift med Hans Madsen Bager
Rasmusdatter, Karen – V 157, gift med Rasmus Christensen Knivsmed
Rasmusdatter, Karen – XV 103, gift med Rasmus Pedersen Grovsmed
Rasmusdatter, Karen – XV 78, enke efter Rasmus Madsen Bager
Rasmusdatter, Karen – XVI 284, gift med Niels Rasmussen Vognmand
Rasmusdatter, Karen – XVI 374, gift med Thomas Blangsted
Rasmusdatter, Kirsten – VI 530, gift med Hans Hansen Hunderup
Rasmusdatter, Kirsten – VII 51, gift med Morten Jørgensen
Rasmusdatter, Kirsten – XIII 271, gift med Peder Pedersen Bødker
Rasmusdatter, Maren – IX 330, gift med Niels Frantsen Skrædder
Rasmusdatter, Maren – XI 62, gift med Christen Christensen Lougmand
Rasmusdatter, Maren – XII 223, gift med Anders Jensen Guldsmed
Rasmusdatter, Mette – IX 100, gift med Mads Thomasen
Rasmusdatter, Mette – IX 424, gift med Christen Christensen
Rasmusdatter, Mette – XIV 339, gift med Jacob Hansen Pottemager
Rasmusdatter, Mette – XV 138, enke efter Peder Mikkelsen
Rasmusdatter, Mette – XVI 41, gift med Peder Hansen Handskemager
Rasmusdatter, Sophie – XIII 278, gift med Jørgen hansen Possementmager
Rasmussen, Adam – i Møllegaard og hustru Margrete Pedersdatter VII 144
Rasmussen, Anders – vagtmester, gift 1 Anne Andersdatter X 104, gift 2 Maren Mortensdatter XII 12
Rasmussen, Christen – skomager, XV 59
Rasmussen, Christen – tømmermand, X 40, hans hustru Kirsten Pedersdatter IX 454
Rasmussen, Christian – maler, hans hustru Anne Jørgensdatter VIII 172
Rasmussen, Dines – IV 524
Rasmussen, Hans – kromand, hans hustru Maren Hansdatter XVI 23
Rasmussen, Hans – maler, IX 3
Rasmussen, Hans – XIV 328
Rasmussen, Iver – hans hustru Ingeborg Andersdatter XIV 54
Rasmussen, Jens – urtegaardsmand, VIII 226
Rasmussen, Jørgen – mester, hans enke Karen … 1595
Rasmussen, Jørgen – skinder, 1609
Rasmussen, Jørgen – skomager, VII 438
Rasmussen, Jørgen – vognmand, hans hustru Anne Mikkelsdatter VI 518
Rasmussen, Knud – skomager, IX 450
Rasmussen, Laurits – hyrde, hans hustru Karen Hansdatter VIII 34
Rasmussen, Laurits – vognmand, hans hustru Maren Hansdatter X 100
Rasmussen, Mikkel – XI 93
Rasmussen, Niels – handskemager, IX 470, hans enke Dorethe Ibsdatter X 17
Rasmussen, Niels – skipper, hans hustru Karen Erlandsdatter XIV 212
Rasmussen, Niels – skomager, XIII 291, hans hustru Maren Nielsdatter XIII 5
Rasmussen, Niels – vognmand, hans hustru Karen Rasmusdatter XVI 284
Rasmussen, Peder – bødker, VII 429
Rasmussen, Peder – bødker, XIII 77, hans enke Mette Hansdatter XIII 61
Rasmussen, Peder – hans hustru Dorette Hansdatter IV 33
Rasmussen, Peder – hans hustru Karen Andersdatter VI 432
Rasmussen, Peder – handskemager, XIII 21
Rasmussen, Peder – kjedelsmed, hans hustru Maren Jespersdatter V 32
Rasmussen, Peder – maler, hans hustru Mette Pedersdatter VI 602
Rasmussen, Peder – sejermager, IV 522
Rasmussen, Peder – skomager, VIII 239
Rasmussen, Peder – skriver i St. Knuds Kloster, II 18
Rasmussen, Peder – slagter, hans hustru Karen Hansdatter XIV 337
Rasmussen, Peder – vognmand, hans hustru Lene Lauritsdatter V 38
Rasmussen, Rasmus – skoflikker, hans enke Margrete …, X 37
Rasmussen, Simon – XII 156
Ravn, Peder Jespersen – guldsmed, IX 358, hans enke Christense Mikkelsdatter XI 98
Rebslager, Anders Hansen – hans hustru Ingeborg Steffensdatter VI 326
Rebslager, Jens Andersen – hans enke Karen Pedersdatter XII 215
Reimer, Morten Clausen – landstingshører, IX 154
Reiniche, Tobias – bøssemager, hans hustru Karen Baltzersdatter X 379
Rembeetz, Hans – IV 264
Remmer, Hans Ditlevsen – I 185
Remmer, Hans Poulsen – IV 210
Remmer, Marcus Steffensen – VIII 89
Remsnider, Hans Pedersen – 1588
Remsnider, Marcur Tomesen – 1575
Rendemester, Mads Jensen – VIII 200
Rendemester, Rasmus Pedersen – XIII 334, hans hustru Ingeborg Ibsdatter IX 276
Revninge, Niels Rasmussen – 1707
Riber, Edvard – kjøbmand, hans hustru Sophie Amalie Nielsdatter XV 270
Riber, Laurits Olsen – skrædder og hustru Cathrine Jacobsdatter VI 321
Richter, Ambrosius – XII 145
Richter, Andreas Carl – byskriver i Thisted, hans enke Mette Andreasdatter Holst XVI 124
Ridefoged, Erik Olsen – 1625
Ridefoged, Jørgen Pedersen – II 345
Riis, Jacob Sørensen – skræder, XII 294
Rinckenis, Anne – I 70, Hans Jensen Skomagers moder
Ringer, Søren Pedersen – VII 329
Roede, Jacob Henriksen – skrædder, IV 397, hans hustru Maren Nielsdatter VII 516
Roede, Laurits Nielsen – X 198
Roese, Hans Pedersen – hans hustru Birgitte Nielsdatter X 150
Rohrn, Christopher – bartskjær, I 190
Rommel, Julius – skrædder og hustru Anne Pedersdatter IX 85
Rose, Hans – XVI 338, hans enke Maren Jensdatter XVI 339
Rose, Niels Knudsen – hans hustru Birgitte Hansdatter IV 70
Rose, Peder Hansen - XVI 466
Rosenberg, Marie Jensdatter – XI 365, gift med Jørgen Barchhausen Herredsfoged
Rosenvinge, Henrik Jørgensen – raadmand, hans enke Maren Hansdatter XI 295
Rosenvinge, Jens Mogensen – raadmand, II 112
Rosenvinge, Jørgen Mogensen – borgmester, II 127
Rostes, Karen – XIII 330, enke efter Anders Hansen Slagter
Rotgetter, Hans – XV 308
Rotgietter, Morten Jacobsen – VIII 201
Roy, Hans Adamsen – XVI 376
Rude, Mikkel Nielsen – danske skolemester, hans hustru … XI 72
Rupe, Johan Adolph – hans hustru Else Clausdatter Giise XIII 365
Rust, Hans – guldsmed, IX 150
Rust, Jesper – guldsmed, XVI 58
Rust, Susanne Marie – XV 318, gift med Claus Pedersen Holm
Rytter, Ditlev Petersen – X 209
Rytter, Johan – byfoged, II 443
Rytter, Knud Christensen – hans hustru Bodil Lauritsdatter VII 538
Rømer, Kirsten Jensdatter – X 173, gift med Poul Hansen
Rønnebæk, Herman – bogbinder, II 310
Raadmand, Christen Hansen – X 212, hans enke Anne Jacobsdatter XVI 259
Raadmand, Claus Frederiksen – IX 87
Raadmand, Erik Jørgensen – hans hustru Anna Wichmand III 254
Raadmand, Erik Nielsen – IX 102
Raadmand, Hans Dinesen – og hustru Karen Clausdatter 1584-86
Raadmand, Hans Lauritsen – 1571
Raadmand, Hans Mikkelsen – I 208, hans enke Anne Jespersdatter VI 160
Raadmand, Hans Nielsen – 1624
Raadmand, Henrik Clausen – VI 395, hans enke Gjertrud Mortensdatter VIII 254
Raadmand, Jørgen Mortensen – IV 140
Raadmand, Mads Hansen – VII 561
Raadmand, Matthias Dideriksen – II 325
Sadelmager, Claus – hans enke Bodil … XIII 3
Sadelmager, Hans Knudsen – XVI 280
Sadelmager, Laurits Lauritsen – XIV 325, hans hustru Else Pedersdatter X 205
Sadelmager, Marcus Matthiesen – og hustru Elisabeth Johansdatter VI 500
Sadelmager, Poul Jørgensen – IX 479
Sadelmager, Sivert Mortensen – XVI 387, hans hustru Karen Pedersdatter XV 81
Salamons, Maren – soldaterkvinde, XIV 27
Salbye, Morten Hansen – hans hustru Mette Hansdatter XIV 144
Salmager, Hermandt – hans hustru Anne Lauritzdatter 1592
Salomons, Maren – soldaterqvinde, XIV 27
Samsing, Hans Christensen – X 243
Samsing, Hans Hansen – XII 261
Samsing, Peder – II 176
Samuelsdatter, Barbara – XIV 218, gift med Søren Jensen Kudsk
Sandersen, Siak – knapmager, VI 427
Sanderum, Hans Madsen – XIV 345, hans hustru Karen Lauritsdatter XI 76
Savmand, Jost Lauritsen – VIII 37
Schare, … - lieutenant, hans enke Anna Christina … XIII 87
Schmit, Henrik – sergent, hans hustru Ingeborg Knudsdatter XII 281
Schougaard, Johan – familie- og folkeskatsforpagter XIV 135
Schrep, Peder Jensen – XII 8
Schrep, Rasmus Nielsen – XIII 40
Schult (Schuldt), Christopher – dr.med., V 211, hans enke Anne Willumsdatter VI 195
Schult, Claus – skomager, I 177
Schult, Hans – badskjær, I 167
Schult, Jochum – sadelmager, IX 360, hans hustru Anniken Griisen VII 146
Schütz, Otte Friderich – hans hustru Anne Lauritsdatter XIV 111
Schönthier, Andreas – bartskjær, XI 191
Schönthier, Christopher – badskjær, IX 70
Schaarup, Christen Hansen – ihjelstukken af en rytter, XV 158, hans hustru Karen Jensdatter XIV 32, 241
Seeblad, Antoni Ottesen – byfoged, VII 546
Seeblad, Karen Richertsdatter – II 127, gift med Jørgen Mogensen Rosenvinge
Seeblad, Otte Knudsen – borgmester, I 241
Seeblad, Richert Knudsen – raadmand, hans enke Lisbeth Bager II 225
Seilitz, Adam Gotfried – bogbinder, XV 373
Sejermager, Bo Hansen – hans hustru Elisabeth Leonhardsdatter IX 277
Sejermager, Peder Rasmussen – IV 522
Selmer, Magdalene – IX 292, gift med Jost Stangenberg Buntmager
Sergiants, Anna (Anne) – XIII 266
Sibbern, Caspar – uhrmager, hans hustru Maren Hansdatter XV 254
Siim, Johanne Andersdatter – X 1, enke efter hr. Hans Juel fra Skaane
Simensen, Mads – V 79
Simonsen, Anders - VII 17, hans hustru Karen Nielsdatter VI 522
Simonsen, Gregorius – bogbinder, III 151
Simonsen, Hans – drejer, XIII 34, gift 1 Marie Danielsdatter IX 409, gift 2 Elisabeth Hansdatter X 263
Simonsen, Hans – vognmand, XIII 15
Simonsen, Mads – V 79
Simonsen, Niels – snedker, VIII 206
Simonsen, Poul – bøssemager, gift 1 Maren Jørgensdatter VII 13, gift 2 Karen Madsdatter XII 176
Sinke, Mikkel – VII 579, hans enke Margrete … IX 19
Sirach, Morten Hansen – væver, XVI 316, hans hustru Elsebeth Jochumsdatter XIII 72
Sivertsen, Simon – bogbinder, II 201
Skalbjerg, Niels Pedersen – II 75
Skinder, Anders Pedersen - VI 113
Skinder, Jørgen Rasmussen – 1609
Skinder, Peder – hans enke Karen Pedersdatter V 133
Skinder, Peder Ibsen – VI 65
Skinder, Peder Madsen – hans hustru Mette Lauritsdatter VI 67
Skinder, Peter Jørgen – VI 547, hans hustru … II 105
Skinder, Rasmus Sørensen – II 302
Skipper, Anders Jensen – X 177
Skipper, Niels Rasmussen – hans hustru Karen Erlandsdatter XIV 212
Skoflikker, Laurits – hans enke Birgitte Hansdatter XIII 327
Skoflikker, Laurits Hansen – XII 6
Skoflikker, Rasmus Rasmussen – hans enke Margrete … X 36
Skolemester, Anders Pedersen - hans hustru Maren Lauritsdatter XI 212
Skomager, Anders Hansen Vibe – hans hustru Karen Pedersdatter IX 365
Skomager, Anders Jørgensen – IV 269
Skomager, Anders Nielsen – hans hustru Else Nielsdatter XIV 333
Skomager, Bertel Hansen – XIII 326
Skomager, Christen Christensen – hans hustru Rebekka Jacobsdatter XIV 21
Skomager, Christen Eilersen, XIII 270
Skomager, Christen Jensen – VII 462
Skomager, Christen Nielsen Bogense – XIV 197
Skomager, Christen Rasmussen – XV 59
Skomager, Christian Andersen – XIV 194
Skomager, Christopher Hansen – XI 202
Skomager, Christopher Jørgensen – II 95
Skomager, Christopher Nielsen – hans hustru Anne Hansdatter VI 262
Skomager, Erik Engelbretsen – hans hustru Anne Cathrine Matthiasdatter XIII 339
Skomager, Erik Hansen – og hustru (el. enke) Anne … II 279
Skomager, Gregers Mikkelsen – XV 57
Skomager, Hans Hansen Lindegaard – hans hustru Anne Cathrine Henriksdatter X 120
Skomager, Hans Jensen – hans hustru Johanne Jensdatter I 68, hans moder Anne Rinckenis I 70
Skomager, Hans Larsen – XVI 287
Skomager, Hans Nielsen – hans hustru Kirsten Jørgensdatter From XI 80
Skomager, Hans Olufsen Winter – XIV 282
Skomager, Hans Pedersen – hans hustru Pernille Jensdatter XVI 389
Skomager, Henrik Caspersen – hans hustru Magdalene Pedersdatter V 189
Skomager, Jacob Jørgensen – X 123, hans enke Barbara Matthiasdatter XI 178
Skomager, Jens Bertelsen – hans hustru Karen Christophersdatter VII 170
Skomager, Jens Clausen Hind – XIV 75
Skomager, Jens Nielsen – II 172
Skomager, Jesper Jacobsen Faaborg – og hustru Anne Marie Hansdatter IX 469
Skomager, Josias Frantsen – hans hustru Karen Jacobsdatter Faaborg XI 82
Skomager, Jørgen Andersen – IV 108
Skomager, Jørgen Andersen – VI 482, hans hustru Margrete Nielsdatter VI 339
Skomager, Jørgen Christophersen – XI 244
Skomager, Jørgen Jacobsen – IV 73
Skomager, Jørgen Nielsen – V 21
Skomager, Jørgen Rasmussen – VII 438
Skomager, Knud – hans enke Anne … VI 570
Skomager, Knud Rasmussen – IX 450
Skomager, Laurits Andersen – hans hustru Gye Jørgensdatter V 62
Skomager, Laurits Andersen Skaaning – og hustru Mette Pedersdatter VI 586
Skomager, Mads Mikkelsen – hans hustru Karen Andersdatter I 271
Skomager, Mads Tønnesen – II 165, 212, hans enke Anne … III 9
Skomager, Mogens Gudmandsen – hans hustru Anna Isaksdatter XV 177
Skomager, Niels Mikkelsen – VII 240
Skomager, Niels Pedersen – hans hustru Anna Kirstine Arentsdatter XV 152
Skomager, Niels Rasmussen – XIII 291, hans hustru Maren Nielsdatter XIII 5
Skomager, Niels Rasmussen Bødcher – hans hustru Anne Nielsdatter XIV 190
Skomager, Niels Rasmussen Lucas – hans hustru Bodil Ibsdatter XIV 349
Skomager, Peder Christensen – X 252
Skomager, Peder Hansen – XV 295
Skomager, Peder Jørgensen – IV 120
Skomager, Peder Mortensen Nyborg – XIV 7
Skomager, Peder Pedersen Wikkelsø – XIV 263
Skomager, Peder Rasmussen – VIII 239
Skomager, Peder Sørensen – XVI 214
Skomager, Poul Hansen – XIII 276, hans enke Karen Pedersdatter XIV 78
Skomager, Rasmus Christensen Løchesen – XI 168
Skomager, Rasmus Lykkesen – II 273
Skomager, Rasmus Pedersen Flint – XIII 282
Skomager, Rasmus Sørensen Lucas – XIV 334, hans enke Johanne Bertelsdatter XVI 378
Skomager, Suene Ibsen – 1595
Skomager, Søren Lauritsen Blytækker – hans hustru Cathrine Ovesdatter IX 453
Skomager, Søren Lucassen – XV 371
Skomager, Thomas Hansen – VI 81
Skomager, Wit Poulsen – XV 242
Skomagersvend, Laurits Nielsen – XI 355
Skomagersvend, Peter Valentinsen – XIV 228
Skotte, Jacob – hattemager, hans hustru Anne Clausdatter VII 607
Skotte, Rasmus – skomager, hans hustru Margrete Baltzersdatter XIV 57
Skoubo (Schobe), Fabian Lauritsen - II 362
Skouboe (Skaabe), Laurits – hans hustru Anne … II 21
Skovsgaard, Christen Sørensen – VIII 41, hans hustru Anne Steffensdatter VII 248
Skovsgaard, Hans Nielsen – VI 607
Skovsgaard, Niels Hansen – VIII 216
Skovsgaard, Peder Nielsen Vognmand – hans hustru Maren Pedersdatter VI 509
Skovsgaard, Rasmus Nielsen – VII 39
Skrep (Schrep), Laurits Jensen – XIII 356
Skrep, Peder Jensen – XII 8
Skrep, Rasmus Nielsen – XIII 40
Skriver, Claus Pedersen – II 223
Skriver, Peder Mortensen – 1575
Skriver, Peder Rasmussen – i Sct. Knuds Kloster, II 18
Skrædder, Christen Jensen Lønborg – IX 462
Skrædder, Christen Jørgensen – VI 569
Skrædder, Christen Mortensen – IX 435
Skrædder, Christian Jensen – IX 400, hans enke Kirsten Mogensdatter X 34
Skrædder, Claus Jørgensen – V 74
Skrædder, Dominicus Nichelsen – XII 35
Skrædder, Erik Andersen – og hustru Lisabeth Pedersdatter VII 501
Skrædder, Hans Gregersen – hans hustru Johanne Christiansdatter XV 68
Skrædder, Hans Hansen – hans hustru Elisabeth Lauritsdatter X 277
Skrædder, Hans Hermansen – XII 46, gift 1 Dorete Rasmusdatter VIII 247, gift 2 Maren Hansdatter XIV 91
Skrædder, Hans Jacobsen – XIV 266
Skrædder, Hans Jensen – hans hustru Anne Jørgensdatter VII 182
Skrædder, Hans Jensen Wendelbo – XI 312, hans hustru Karen Madsdatter ibid (xi 312)
Skrædder, Hans Jørig – hans enke Vivike Jonasdatter VIII 307
Skrædder, Hans Knudsen – hans hustru Ellen Christensdatter VIII 300  
Skrædder, Hans Mortensen – XV 150
Skrædder, Hans Møgelkjær – IX 347
Skrædder, Hans Olsen – VI 391
Skrædder, Henrik Christensen – og hustru Anne Tygesdatter VI 159, hustru Anne Nielsdatter II 446
Skrædder, Jacob Pedersen – gift 1 Karen Madsdatter X 384, gift 2 Elsebeth Jacobsdatter XII 152
Skrædder, Jacob Pedersen Urne – XV 131
Skrædder, Jacob Riis Sørensen – XII 294
Skrædder, Jens Ibsen – VII 78, gift 1 Vivike Ditlevsdatter IV 257, gift 2 Kirsten Eskilsdatter V 87
Skrædder, Jens Jørgensen – XIV 253, hans hustru Helle Hansdatter XI 305
Skrædder, Jens Nielsen – VI 440
Skrædder, Johan Baltzersen – VII 604
Skrædder, Knud Olsen (Olufsen) – gift 1 Anne Jacobsdatter XII 358, gift 2 Karen Olufsdatter XIV 100
Skrædder, Laurits – hans hustru Marie Pedersdatter XIII 373
Skrædder, Laurits Iversen – VII 119
Skrædder, Laurits Olsen Riber – og hustru Cathrine Jacobsdatter VI 321
Skrædder, Morten Matthiesen – hans hustru Margrete Jensdatter XVI 206
Skrædder, Niels – hans enke Anna Jørgensdatter XII 159
Skrædder, Niels Frantsen – XIV 17, hans hustru Maren Rasmusdatter IX 330
Skrædder, Niels Iversen – hans enke Kirsten Pedersdatter XII 346
Skrædder, Niels Jørgensen Bogense – hans hustru Elsebe Jochumsdatter XIV 222
Skrædder, Niels Jørgensen Harboe – XI 135
Skrædder, Niels Kielsen – XIII 301
Skrædder, Niels Lauritsen – hans hustru … I 117
Skrædder, Nikkel – II 105
Skrædder, Oluf Bentsen – XVI 116
Skrædder, Oluf Hansen – IX 119, hans hustru Maren Eriksdatter VII 206
Skrædder, Peder Iversen – IX 376
Skrædder, Peder Jensen – V 204
Skrædder, Peder Nielsen – og hustru Anne Hansdatter X 324
Skrædder, Peder Olsen (Olufsen) – XVI 406, hans hustru Maren Hansdatter Norsk XII 165
Skrædder, Peder Pedersen – IX 380
Skrædder, Poul Tommesen – IV 38
Skrædder, Rasmus Laursen – IV 295
Skrædder, Rasmus Nielsen – XVI 120
Skrædder, Rasmus Olsen – gift 1 Marie Christendsdatter XIV 91, gift 2 Anne Hansdatter XIV 238
Skrædder, Søren Godskesen – X 128
Skrædder, Tønne Jensen – VII 599
Skræp, Laurits Jensen – XIII 356
Skuldt, Christian – kjedelsmed, VIII 90
Skutte, Hans – maler, hans hustru Margrete Christensdatter IV 489 (NB 490)
Skøtte, Ebbe Sørensen – I 143
Skaabe (Skoube), Laurits – hans hustru Anne … II 21
Skaaning, Laurits Andersen – skomager og hustru Mette Pedersdatter VI 586
Skaarup, Christen Hansen – ihjelstukken af en rytter, XV 158, hans hustru Karen Jensdatter XIV 32, 241
Slagter, Anders Andersen – XIV 320
Slagter, Anders Hansen – X 149, hans enke Karen Rostes XIII 330
Slagter, Anders Madsen – XV 199
Slagter, Gert Gertsen – VIII 13, hans hustru Karen Nielsdatter VII 294
Slagter, Hans Jørgensen og hustru Maren Jensdatter VII 151
Slagter, Hans Nielsen – IX 434, hans enke Maren Andersdatter IX 435
Slagter, Jacob Knudsen – hans hustru Maren Hansdatter XIV 226
Slagter, Jacob Lassen Borch – XI 253, hans hustru Kirsten Josephsdatter X 135
Slagter, Jacob Pedersen – XIV 257, hans hustru Anna Lena Pedersdatter XIII 262
Slagter, Jørgen Nielsen – hans hustru Maren Hansdatter XIII 166
Slagter, Knud Knudsen – h.e Margrete Mikkelsdatter XIV 226
Slagter, Laurits Christensen – XIV 30
Slagter, Laurits Hansen – XIII 14
Slagter, Niels Andersen – XIV 352
Slagter, Peder Lauritsen – hans hustru Johanne Hansdatter XIV 97
Slagter, Peder Lauritsen – VI 87
Slagter, Peder Rasmussen – hans hustru Karen Hansdatter XIV 337
Slagter, Rasmus Pedersen Post – hans hustru Maren Hansdatter IX 428
Slagter, Svend Jørgensen – IX 2
Slagter, Søren Ibsen – II 321
Slesvig, Jørgen – væver, VI 443, hans hustru Maren Christensdatter VI 375
Smed (?), Laurits – 1603
Smed, Hans Caspersen – VI 300
Smed, Hans Madsen – IX 281, hans hustru Karen Sørensdatter VII 555
Smed, Jens Hansen - VI 71
Smed, Jørgen Christensen – VIII 30
Smed, Laurits Eriksen – X 105
Smel, Valentin Jochim Henrik – organist ved St. Knuds Kirke, XII 149
Snedker, Christopher Christensen – hans hustru Apelone Lauritsdatter XIII 122
Snedker, Dines Andersen – og hustru Dorete Bertelsdatter VI 582
Snedker, Hans Andersen – 1618
Snedker, Jacob Ibsen – hans enke Anne Hansdatter X 318
Snedker, Jacob Jephtasen – X 174, gift med Anne Hansdatter
Snedker, Jacob Jørgensen – IX 426
Snedker, Jens Lauritsen – XIII 331
Snedker, Laurits Christensen – XIV 219
Snedker, Ludvig Hansen – I 135
Snedker, Matthias Geertsen (Gerhard) – VIII 38, hans hustru Anne Jensdatter V 42
Snedker, Niels Bertelsen – hans hustru Karen Pedersdatter XI 45
Snedker, Niels Hjeresen – X 132
Snedker, Niels Simonsen – VIII 206
Snedker, Oluf Pedersen – XI 206
Snedker, Søren Jacobsen – VIII 208
Snedker, Søren Jensen – gift 1 Maren Nielsdatter XIII 212, gift 2 Anna Cathrine Christophersdatter XV 112
Snedker, Thomas Henriksen – VIII 212
Snoreqvinde, Maren – XIV 14
Soderup, Hans Rasmussen – hans hustru Anne Pedersdatter X 114
Sommer, Nicolai – guldsmed, VIII 292
Sommerfeld, Hans – skalmejeblæser ved fynske Nationalregiment, hans enke Karen Nielsdatter XIII 61
Sperling, Hans Hansen – VI 491
Spikerman, Ludvig – karethmager, X 146
Stangenberg, Jobst – buntmager, X 160, hans hustru Magdalene Selmer IX 292
Starup, Hans – skrædder, hans hustru Maren Christensdatter VI 92
Steffensdatter, Anne – VII 248, gift med Christen Sørensen Skovsgaard
Steffensdatter, Else – I 205, gift med Marcur Lauritsen
Steffensdatter, Gjertrud – VI 559, gift med Christian Berendt Bager
Steffensdatter, Ingeborg – VI 326, gift med Anders Hansen Rebslager
Steffensen, Marcus – remmer, VIII 89
Steffensen, Peder – vognmand, IX 257, hans hustru Anne Knudsdatter VII 124
Steffensen, Peder – X 151
Stenvinchel, Frants von – VII 533
Stephensen, Peder – X 151
Ster, Frants Pedersen – hans hustru Anne Nielsdatter XIII 219
Stiftsskriver, Hans Brodersen – VII 444, hans enke Mette Willumsdatter VIII 107
Stiftsskriver, Rasmus Andersen – IX 131
Stodderfoged, Søren Knudsen – IX 451
Storm, Jens Nielsen – hans hustru Birgitte Jensdatter XV 197
Stub, Hans Iversen – hattemager, VIII 256
Stær (Ster), Frants Pedersen – gift 1 Ellen Olufsdatter XII 38, gift 2 Anne Nielsdatter XIII 219
Suur, Arent – væver, IX 375
Svabe, Hans – IX 387
Svane, Abraham Nielsen – orgelbygger XVI 21, død i Svendborg
Svare, Jep – hans enke Maren … XIV 171
Svarer, Thomas Hansen Blangsted – gift 1 Maren Nielsdatter XIV 331, gift 2 Karen Rasmusdatter XVI 374, gift 3 Ingeborg Jacobsdatter
Svarrer, Oluf Andersen – XVI 321
Svarver, Erik Mikkelsen – hans hustru Maren Mogensdatter VI 388
Svarver, Jens Mortensen – VI 115
Svarver, Johan Knudsen – VI 380
Svarver, Laurits Nielsen – XVI 384
Svarver, Rasmus Hansen – hans hustru Johanne Jacobsdatter XV 1
Svendsdatter, Else – X 83, enke efter Hans Rasmussen Kraft
Svens, Jens Hansen – III 69
Svensk, Svend Laursen – XVI 272
Svitzer, Anthoni Johansen – VI 33, hans enke Maren Jacobsdatter VIII 44
Svitzer, Hans Jørig – hans hustru Maren Pedersdatter IV 86
Svitzer, Jacob Andersen Handelsmand – X 94, hans enke Susanne Eriksdatter XIII 235
Svitzer, Jens Jørgensen – VIII 222
Svitzer, Peder Jørgensen – hans hustru Anne Johansdatter VIII 303
Svitzer, Peter Jørgensen – IX 399, hans hustru Anne Johansdatter VIII 303
Sværdfeger, Christen Lauritsen – hans enke Barbara Hansdatter X 158
Sværdfeger, Hans Hansen – I 163, hans enke Birgitte … I 190
Sværdfeger, Hans Lauritsen (Laursen) – og hustru Kirstine Nielsdatter XII 194
Sværdfeger, Hans Lauritsen Heider – hans hustru Mette Pedersdatter XI 79
Sværdfeger, Henrik Henriksen – XIII 190, hans hustru Elisabeth Pedersdatter X 292
Sværdfeger, Jørgen Nielsen – VI 367, hans enke Johanne Sørensdatter IX 390
Sværdfeger, Laurits Nielsen – IX 180, hans enke Margrete Lauritsdatter X 141
Sværdfeger, Niels – hans enke Margrete … VI 260
Syndermand, Henrik – i Rendsborg, I 136
Sørensdatter, Anna Margrete – XVI 291, gift med Peder Jørgensen Greve
Sørensdatter, Birgitte – 1602, gift med Peder Hansen Ladmager
Sørensdatter, Birgitte – XIII 137, gift med Peder Hansen Wosemose Herredsskriver
Sørensdatter, Else – IX 381, gift med Hieronymus Christiansen Handelsmand
Sørensdatter, Johanne – IX 390, enke efter Jørgen Nielsen Sværdfeger
Sørensdatter, Johanne – XI 186, gift med Peder Nielsen Klejnsmed
Sørensdatter, Karen – VI 595, gift med Johan Petersen Knapmager
Sørensdatter, Karen – VII 555, gift med Hans Madsen Smed
Sørensdatter, Kirsten – IV 80, gift med Jørgen Jørgensen
Sørensdatter, Maren – III 49, gift med Erik Nielsen Byfoged
Sørensdatter, Maren – XIII 45, gift med Jens Jensen Vagt
Sørensen, Christen – I 137
Sørensen, Christen – IV 138
Sørensen, Christen – vognmand, XII 132
Sørensen, Eiler – i Ny Møllegaard, IX 37, hans enke Kirsten Hansdatter IX 286
Sørensen, Henrik – klokkestøber, XII 343
Sørensen, Jacob Riis – skrædder, XII 294
Sørensen, Jens – guldsmed, IV 314
Sørensen, Jens – hans hustru Inger Lauritsdatter VII 139
Sørensen, Jens – ladefoged, IX 294
Sørensen, Mikkel – træskomand, VII 255
Sørensen, Niels – IX 110
Sørensen, Peder – skomager, XVI 214
Sørensen, Rasmus – daglejer og enke Anna Pedersdatter XIV 347
Sørensen, Rasmus – skinder, II 302
Tagesen, Peder – hans hustru Margrete Lauritsdatter XVI 324
Tallerup, Laurits Pedersen – vognmand, hans hustru Kirsten Tommesdatter VII 540
Tallerup, Oluf Pedersen – vognmand, VII 594
Terkel, Peter – I 200
Thomasdatter (Tommesdatter), Anne – X 329, gift med Jesper Hansen
Thomasdatter, Birgitte – XIII 120, gift med Jesper Hansen Felbereder
Thomasdatter, Karen – XIII 10, gift med Søren Pedersen Guldsmed
Thomasdatter, Kirsten – VII 540, gift med Laurits Pedersen Tallerup Vognmand
Thomasdatter, Maren – X 122
Thomasdatter, Margrete – X 43, gift med Christen Pedersen Eggertsen
Thomasen (Thomæsen, Thommesen, Thomsen), Hans – aftakket rytter, XIII 145
Thomasen (Thomæsen, Thommesen, Thomsen), Niels – handskemager XVI 256
Thomasen, Lennert – I 109
Thomasen, Mads – kæmner, X 78, hans hustru Mette Rasmusdatter IX 100
Thomasen, Marcus – remsnider, 1575
Thomasen, Niels – guldsmed, XV 149
Thomasen, Poul – skrædder, IV 38
Thomasen, Søren – murmester, hans hustru Dorete Hansdatter IV 214
Thomasen, Thomas – felbereder, X 31, hans enke Margrete Olufsdatter XII 142
Thomesen, Hans – aftakket rytter, XIII 145
Thrane, Oluf – felbereder, XIV 174
Thuesen, Rasmus – hattemager, XIII 127, hans hustru Kirsten Pedersdatter XII 175
Tiberg, Anne – XI 72, gift med danske skolemester Mikkel Nielsen Rude
Tingstævner, Karen Hansdatter – XIII 270
Tobakspinders, Elsebeth Lassens– XII 309
Tobiasen, Christian – hans hustru Anne Henriksdatter XIV 199
Tolder, Mads Hansen – VI 12
Tollelund (Tolderlund), Mads Hansen – hans hustru Karen Koch II 76, dræbt af manden
Tollelund, Niels Hansen – XV 110
Tommesdatter, Kirsten – VII 540, gift med Laurits Pedersen Tallerup Vognmand
Tommesen, Lennert – I 109
Top, Rasmus Hansen – snedker, XII 19
Torkelsen, Henrik – hans hustru Else Pedersdatter V 245
Torp, Matthies – handelsmand, hans hustru Karen Eilersdatter X 46
Troelsen, Hans – hans hustru Anne Frantsdatter VII 242
Trommeters, Karen – II 233
Trondhjem, Johan – skomager, XVI 219, hans hustru Dorthea Frederiksdatter XVI 208
Trædrejer, Jens Jørgensen – hans hustru Maren Knudsdatter XI 294
Trædrejer, Jep Madsen – XIII 313, hans hustru Kirsten Hansdatter XI 288
Træskomager, Jørgen Andersen Hvelling – XIV 208, hans hustru Anne Rasmusdatter XIII 321
Træskomager, Rasmus Knudsen – hans hustru Gjertrud Andersdatter X 371
Træskomand, Albret Christensen – hans hustru Maren Pedersdatter XVI 465
Træskomand, Anders Andersen – X 129
Træskomand, Hans Jensen – XVI 278, hans hustru Anne Pedersdatter XIII 325
Træskomand, Knud Lauritsen – VII 434, hans enke Maren Hansdatter IX 125
Træskomand, Mikkel Sørensen – VII 255
Træskomand, Niels Christensen – hans hustru Bodil Hansdatter XVI 70
Træskomand, Peder Madsen – II 388, hans hustru Anne Hansdatter
Tuese, Peder – daglejer, hans hustru Karen Jensdatter XVI 40
Tusch, Mikkel – billedhugger, XVI 372
Tygesdatter, Anne – VI 159, gift med Henrik Christensen Skrædder
Tækkemand, Peder Jensen – III 249
Tøffelmager, Hans – 1602
Tømmermand, Christen Rasmussen – X 40, hans hustru Kirsten Pedersdatter IX 454
Tømmermand, Hans Andersen – XII 151, hans enke Karen Ibsdatter XII 146
Tømmermand, Hans Pedersen – XIII 345, gift 1 Dorthe Rasmusdatter XII 34, gift 2 Anne Knudsdatter XIII 288
Tømmermand, Henrik – hans enke Mette … XIV 13
Tømmermand, Jørgen Borchersen – XIV 65
Tømmermand, Jørgen Christensen – X 159
Tømmermand, Jørgen Mortensen – XI 166
Tømmermand, Knud Pedersen – VI 449
Tømmermand, Mads Rasmussen Blangsted – VIII 162
Tømmermand, Niels Hansen – ihjelstukken af en murmestersvend, I 173
Tømmermand, Niels Jørgensen – hans hustru Gjertrud … II 92
Tønnesen, Mads – skomager, II 165, 212, hans enke Anne … III 9
Tørstensdatter, Gjertrud – XI 290, gift med Mads Christensen Ladefoged
Tøxen, Thomas – handelsmand og hustru Karen Jørgensdatter VII 335
Taarup, Hans Pedersen – hans hustru Maren Christensdatter XV 89
Ulrik, Hans – guldsmed, VII 178, undveget
Urne, Jacob Pedersen – skrædder, XV 131
Urne, Peder Ibsen – hans hustru Anne Hansdatter V 82
Urtegaardsmand, Hieornymus Hansen – IX 369, gift 1 Anne Nielsdatter VI 454, 478, gift 2 Johanne Gertsdatter VIII 248
Urtegaardsmand, Jens Rasmussen – VIII 226
Urtegaardsmand, Laurits Christensen – hans hustru Anne Jørgensdatter XII 147
Urtegaardsmand, Peder Pedersen Bødcher – XVI 202, gift 1 Anne Hansdatter IX 124, gift 2 Anna Petersdatter IX 186, gift 3 Kirsten Rasmusdatter XIII 271
Urtegaardsmand, Søren – hans enke Apelone Hansdatter XIV 229
Vagt, Jens Jensen – hans hustru Maren Sørensdatter XIII 45
Vagt, Knud Jensen – XIII 338
Vagt, Niels Hansen – X 132
Vagt, Rasmus Knudsen – XIII 151
Vagtmester, Anders Rasmussen - gift 1 Anne Andersdatter X 104, gift 2 Maren Mortensdatter XII 12
Valentinsen, Peter – skomagersvend, XIV 228
Valentinsen, Wilhelm – hans hustru Anne Cathrine Pedersdatter XVI 96
Varde, Jens Christensen – skomager, hans hustru Anne Andersdatter IV 225
Vedsker, Mads Sørensen – skrædder, XV 70
Vibe, Anders Hansen – skomager, hans hustru Karen Pedersdatter IX 365
Vikkelsø, Peder Jørgensen – handelsmand, XII 332, hans hustru Else Pedersdatter VIII 251
Vikkelsø, Peder Pedersen – skomager, XIV 263
Villadsdatter, Maren – XIV 192, gift med Christian Eubel Hattemager
Villadsen, Matthies – stadscapitain og handelsmand, X 232
Villadsen, Peder – hattemager, XIII 242
Villestofte, Andreas Hansen – XIV 20
Vind, Anders – hans enke Johanne Jensdatter XIII 267
Vintapper, Hans Hansen – I 64
Visiteret, Cort Andersen – X 372
Vognmand, Christen Sørensen – XII 132
Vognmand, Claus Pedersen – X 121
Vognmand, Eiler Olufsen – IX 446
Vognmand, Gregers Madsen – XI 256
Vognmand, Hans Andersen – IX 114
Vognmand, Hans Dinesen – VII 512
Vognmand, Hans Lauritsen – hans hustru Kirsten Lauritsdatter XI 196
Vognmand, Hans Madsen – VI 392
Vognmand, Hans Simonsen – XIII 15
Vognmand, Jens Ibsen – hans hustru Aplone Madsdatter VIII 161
Vognmand, Jørgen Andersen – VI 386
Vognmand, Jørgen Andersen – XVI 247
Vognmand, Jørgen Hansen – X 249
Vognmand, Jørgen Ibsen – IX 55
Vognmand, Jørgen Rasmussen – hans hustru Anne Mikkelsdatter VI 518
Vognmand, Knud Poulsen – VI 421
Vognmand, Laurits (Laurs, Lars) Hansen – VII 100    
Vognmand, Laurits Christensen – hans hustru Maren Hansdatter XV 286
Vognmand, Laurits Olufsen – XI 259, hans hustru Karen Pedersdatter XI 88
Vognmand, Laurits Pedersen Tallerup - hans hustru Kirsten Tommesdatter VII 541
Vognmand, Laurits Rasmussen – hans hustru Maren Hansdatter X 100
Vognmand, Mads Frantsen – IX 195
Vognmand, Niels Rasmussen – hans hustru Karen Rasmusdatter XVI 284
Vognmand, Oluf Madsen – vognmand, X 288, hans enke Mette Andersdatter X 381
Vognmand, Oluf Pedersen Tallerup – VII 594
Vognmand, Oluf Pedersen Winter – XI 215, hans hustru Anne Madsdatter X 99
Vognmand, Peder Clausen – VIII 204
Vognmand, Peder Hansen - XI 109
Vognmand, Peder Nielsen – IX 174
Vognmand, Peder Nielsen Lime – X 362
Vognmand, Peder Nielsen Skovsgaard – hans hustru Maren Pedersdatter VI 509
Vognmand, Peder Rasmussen – hans hustru Lene Lauritsdatter V 38
Vognmand, Peder Steffensen Kjerteminde – IX 257, hans hustru Anne Knudsdatter VII 124
Vognmand, Rasmus Adamsen – XIV 47
Vognmand, Rasmus Andersen – XIII 127
Vognmand, Tyge Pedersen – XII 135
Vognsvend, Jørgen Christensen – VII 262
Voigt, Christopher Mikkelsen – XIV 84
Voigt, Mikkel – klejnsmed og hustru Maren Jensdatter XIII 355
Volmer, Henrik – buntmager, VII 393, hans hustru Memarike Jørgensdatter V 123
Vægter, Hans Lauritsen – XV 7
Væver, Claus Jacobsen – hans hustru Mette Lauritsdatter VIII 164
Væver, Hans Jacobsen – XIII 52
Væver, Hans Nielsen – I 153
Væver, Hans Nielsen – VIII 178
Væver, Hans Olufsen – XIII 171
Væver, Jochum Willumsem – VII 264
Væver, Johan Laursen – hans hustru Maren Jensdatter XIII 133
Væver, Jørgen Slesvig – VI 443, hans hustru Maren Christensdatter VI 375
Væver, Morten Hansen Sirach – hans hustru Elsebeth Jochumsdatter XIII 72
Væver, Niels Hansen – hans hustru Karen Hansdatter XIV 300
Væver, Niels Jacobsen – IV 502
Væver, Niels Jensen – IX 152, gift 1 Karen Olufsdatter VII 331, gift 2 Karen Hansdatter XII 42
Væver, Oluf Andersen – XII 41
Wagner, Jochum – skarpretter, XIV 103, hans hustru Maria Geltzner XII 159
Warberg, Johan Laursen – væver, XVI 92
Wendelbo, Hans Jensen – skrædder og hustru Karen Madsdatter XI 312
Werchmester, Henrik – handelsmand, hans hustru Dorette Knudsdatter Blanchenborg XI 170 (HW død i Fjellerup Præstegaard i Fjelsted 1703)
Wernersen, Claus – kopsætter, XII 341
Westermand, Gert – vognmand, XVI 201
Westkier, Christen Sørensen – hans hustru Dorthe Hansdatter XVI 19
Wichmand, Anne Bertelsdatter – III 254, gift med Erik Jørgensen Raadmand
Wichmand, Bertel – kjøbhandler, II 119
Wichmand, Hans – raadmand og hustru Elisabeth Eriksdatter X 183
Wichmand, Jørgen – raadmand, IX 335, hans hustru Ingeborg Pedersdatter VII 270
Wiis, Hans – XI 100
Wilhelm, Mourits – lademager, VII 267
Willadsen, Matthias – stadscapt. og handelsmand, X 232
Willumsdatter, Anne – VI 195, enke efter dr. Christoffer Schultz (Schult)
Willumsdatter, Maren – XIV 340, gift med Peder Knudsen Felbereder
Willumsdatter, Mette – VIII 107, enke efter Hans Brodersen
Willumsen, Jochum – væver, VII 264
Winter, Christen Lauritsen – XVI 111
Winter, Hans Olufsen – skomager, XIV 282
Winter, Laurits – hans hustru Mette Mortensdatter XVI 83
Winter, Oluf Dinesen – vognmand, IX 248
Winter, Oluf Pedersen – vognmand, XI 215, hans hustru Anne Madsdatter X 99
Winter, Peder Jørgensen – hans hustru Anne Marie Hansdatter XVI 357
Winter, Rasmus Olufsen – vognmand, VII 30, gift 1 Karen Eriksdatter II 220, gift 2 Margrete Christensdatter VI 275
Wit, Poulsen … - skomager, XV 242
With, Gunder Fochsdatter – XI 2, gift med Niels Mule (gift 1 IX .3 ulæseligt)
Wolf, Christopher Jacobsen – apotheker, hans hustru Ottilia Augustinidatter Ebel IV 93
Wolf, Jacob Jacobsen – lector, III 91, hans enke Anne Pedersdatter IV 538
Wolf, Johan – X 193
Wosemose, Peder Hansen – herredsskriver, gift 1 Birgitte Sørensdatter XIII 137, gift 2 Elsebeth Thomasdatter Købker XIV 24
Wreeds, Kirsten Sørensdatter – I 92
Wulf, Otto – XVI 72
Yde (Jyde), Laurits Nielsen – II 83 [der stod Nielsen Laurits, Yde (Jyde)]
Zacharisen, Johan – maler, hans hustru Magdalene Pedersdatter X 73
Øgler, Cathrine Bendixdatter – X 349, gift med Henrik Høne Gjæstgiver
Ørsted, Søren Hansen – farver, XI 130
Aalborg, Søren – snedker, hans enke Maren … VI 439 (1651-60)
Aasum, Knud Laursen – IV 507 (1645-46)