Nyborg Byfoged 1789-1799

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1789-1799, Nyborg
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

..., Johan - 11.8.1821, 622 søn af skipper Peder Aarslev
Aagesen, ... - mynsterskriver, hans enke Inger Bentzen 29.5.1799, 164, 166, 180
Aagesen, Niels - matros, gift 1 Karen Sørensdatter 19.3.1795, 83, gift 2 Anne Marie Nielsdatter 4.1.1809, 303
Aarslev, Anders - købmand, fallitbo, 19.11.1820, 587, 594, 600, 603, 605, 609, 612
Aarslev, Anders - toldbetjent, 29.12.1815, 410, 411, gift med Christiane Lovise ...
Abrahamsen, Niels - underofficer 30.12.1814, 402
Adler, Lorentz - sejlmager, hans enke Maren Nielsdatter 30.12.1790, 20, 21, 25, 35, 36
Ahrensbach, Anne Marie Gregoria - 18.9.1811, 336, gift med apoteker Johan Peter Rieffesthal
Ahrensbach, Peter Mathias - præst i Tangerup, hans enke Giertrud Grethe Godsche 3.8.1814, 395, 396, 403, 404
Albech, Dorthea - 11.4.1818, 459, 485, gift med toldkasserer Klauman
Albertsen, Jørgen - skibsmand, hans enke Johanne Larsdatter 6.12.1818, 494
Andersdatter, Karen - 27.5.1820, 581, gift med vognmand Peder Iversen 17.7.1792, 52, 65
Andersdatter, Margrethe - 24.1.1823, 661, enke efter skomager Hans Hansen, fortsat i næste prot. fol. 8
Andersdatter, Margrethe Catrine - 9.4.1794, 72, gift med skibsmand Johan Peter Martinussen
Andersdatter, Zidsel Kirstine - ugift, 13.3.1792, 51
Andersen Peder - vognmand, 22.6.1798, 140, 141, 148
Andersen, Anders - 20.2.1819, 514, skilt fra Anne Cathrine Jørgensdatter
Andersen, Anders - tjenestekarl, 29.5.1799, 163, 168
Andersen, Hans - vægter, 10.5.1820, 567, 576, gift med Johanne Marie ...
Andersen, John - matros, 19.3.1811, 327, 342
Andersen, Niels - skræders barn Maren Kirstine 5.3.1821, 606
Andersen, Niels - værtshusholders barn Julius August 10.9.1822, 651
Andersen, Rasmus - gaardskarls barn Peder 11.6.1822, 646
Andreasdatter, Anne Kirstine - tjenestepiges barn Anders 15.8.1822, 650
Andreasdatter, Karen Marie - 14.9.1807, 284, 287, gift med stolemager Johan Follert 30.12.1814, 402
Andreasen, Anne Kirstine - ugift, hendes uægte barn Pouline 25.2.1822, 638
Andreasen, Asmus - soldat, 9.3.1820, 559
Anthon, Christopher - skibsmand, 17.5.1813, 370, 375, gift 1 Maren Jørgensdatter, gift 2 Maren Knudsdatter
Arv, Marie - 26.9.1816, 416, 425, enke efter købmand Skive, Sjælland
Assentorp, Hans Christiansen - konstabel, 27.5.1819, 526
Aster, Chr. Gottlieb - løjtnant, bevilling for enken Anne Marie ... død 1825, 6.3.1807, 280
Baagø, Jørgen - tjenestekarls barn Ludvig 18.10.1821, 625
Bachmann, Jacob - gift med Dorthea ..., samfrændeskifte 17.4.1821, 609
Bagenkop, Christen Jacobsen - styrmand, 19.10.1808, 299, 314, gift med ...
Bagger, Hans Christian - matros, hans hustru Anne Marie Elisabeth Holm 1.7.1822, 647, 659
Baltzersen, Jens - 19.5.1819, 526
Bang, Claus - kaptajn og toldkasserer, 21.12.1805, 249, 253, 259, 276, gift 1 Eriche Pontoppidan, gift 2 Pallene Urne Rosenvinge 7.12.1812, 359, 373
Bang, Jørgen - skibsmand, 18.10.1792, 54, gift med Helvig Sophie ...
Barfoed, Anne Kirstine - 22.2.1794, 71, gift med skomager Anders Nielsen
Bast, Anne - fattiglem, 10.1.1821, 603
Bauer, Johan - soldat, 16.11.1805, 247
Baumann, ... - soldat, 2.6.1809, 309, 315
Bay, Johan Jørgen - rebslager 13.7.1807, 282, 287, gift med Anne Kirstine Bus
Beck, Christen - skomager, 20.11.1792, 54, gift med Karen Thomasdatter
Beck, Jens - møller, fh. Faurskov Mølle, Kerte, 14.1.1811, 323, gift med Maren Cathrine Mortensdatter 27.12.1821, 633 (fortsat fol 8 næste prot.)
Beck, Maren Catharine - 6.4.1818, 459, gift med købmand Lars Henrik Klemme 8.5.1818, 459 (testamente)
Beck, Ole Cosmus - købmand, hans hustru Sophie Lovise Charlotte Hunnæus 10.10.1807, 286, 308
Beck, Ole Ludvig Sophus - købmand, opbudsbo 29.4.1819, 519, 525, 527, 544, 632
Beck, Søren Luntrup - byfoged, 11.5.1811, 325, 326, 327
Becker, C. - handelsmand i Kiel, hans hustru Dorthea Charlotte Louise Frederikke Langeland 18.9.1819, 544, 550
Becker, Gotlob von - oberst, 23.12.1803, 225
Becker, Johan - soldat, 31.12.1807, 287, gift med Christiane Larsdatter
Beichmann, ... - kaptajns barn Amalie Marie Andrea 9.7.1821, 619
Bentzen, Inger - 29.5.1799, 164, 166, 180, enke efter mynsterskriver Aagesen
Berg, Hans Henrik Snedker - gift med Maren Jacobsdatter 7.4.1804, 230 testamente
Berger, ... - løjtnant, hans enke ... 22.7.1792, 53, 70
Berger, Elisabeth Kirstine - jomfru, 18.11.1795, 96, 136
Berlin, Johan - tjener, 21.3.1800, 184, 203
Bielke, Bendix - handskemager, hans hustru Sophie Theodorsdatter 21.12.1821, 633, 638
Bielke, Michael Christensen - hattemager, 22.1.1802, 206, 210, 224, gift med Anne Kirstine Larsdatter 12.7.1802, 210, 224
Bild, Mads Rasmussen - skibsmand, gift med Marie Roland 31.8.1802, 234 testamente
Bild, Niels - skræder, 2.4.1798, 138
Biørn, Peder - skipper, 1.8.1814, 394, 395, gift med Johanne ...
Biørnes, Jens Olsen - 8.3.1802, 207, gift med Johanne Margrethe Jørgensdatter
Birck, ... - købmands barn Frederiche Wilhelmine Kirstine 8.9.1821, 623
Birkenæs, Abraham Nielsen - matros, 24.6.1808, 293, 314, 635
Block, Margrethe Kirstine - jomfru, 17.2.1807, 278
Block, Severin Janus - klokker, hans enke Frederikke Elisabeth Schonning 30.11.1810, 324 uskiftet bo
Bødker, Jens Jacobsen - 12.8.1820, 577
Bøhm, Marie Magdalene - 9.5.1816, 412, 425, gift med materialskriver Johan Benjamin Koch 17.11.1812, 358
Bøling, Christen Larsen - matros, 1.1.1811, 323, 342
Bonnesen, Andreas - skibsbygger, opbudsbo 3.1.1819, 502, 506, 513, 552
Bonnesen, Bonne - hans enke Regine Sophie Pedersdatter 13.5.1805, 240
Bonnesen, Peter Adam - skibstømrer 4.11.1810, 321, 332, gift 1 Karen Hansdatter 14.3.1803, 215 (datter af husmand Hans Poulsen i Flødstrup, Skovsbo skiftep. 1783), gift 2 Dorthe Christine Jacobsdatter (egen note hedder hun Pedersdatter)
Borch, Hans Christian - maler, 29.12.1805, 250, 275, gift med Maren Elsman 18.1.1799, 149
Borring, Anna Marie - jomfru, 14.1.1822, 635
Borring, Hans Christian - glarmester, hans hustru Karen Pedersdatter … 1.11.1800, 191 (gift med 12.10.1799 Flødstrup)
Bøy, Peder Nielsen - værtshusholder og urtegaardsmand, 8.5.1812, 347, gift med Anne Cathrine Holgersdatter
Boyesen, Gyde - 30.4.1798, 139, 140, enke efter birkedommer Høyer
Boyesen, Søren - byfoged, 22.4.1798, 139, gift med ...
Boysen, Cathrine Marie - 15.2.1818, 452, enke efter forpagter Theisen
Braad, Karen - 23.5.1796, 110, 112, 124, enke efter apoteker Rieffestahl
Brandt, C. M. - sergent, 16.7.1822, 649
Brasch, Vilhelmine Henriche - 4.3.1811, 325, 366, gift med auditør og amtsforvalter Rasmus Crone
Braun, Johan Gotlieb - skipper, 23.11.1808, D.
Bredahl, Hans - kammerraad, 9.1.1805, 239 + særskilt prot.
Brinck, Andreas Christian v. - løjtnant, gift med Birgitte Hansen 31.5.1800, 309 testamente
Brønstrup, Jens - soldat, 6.10.1810, 321
Brorsen, Barbara - jomfru, 5.4.1822, 639, 648
Brünnick, ... - drejers, barn Elsine Martine 29.5.1822, 645
Brünnick, Casper Frederik - vejopsynsmand, 7.7.1801, 199, 200, 203, 205, gift 1 Christiane Halvorsdatter 31.10.1798, 145, gift 2 Danile Becher
Bruun, Anders Larsen - kommissær, 2.1.1818, 445
Bruun, Andreas - 21.4.1793, 57, -L
Bruun, Andreas Palm - postmester, 27.12.1799, 180, gift med ...
Bruun, Ludolph Conrad - skibskaptajn, 30.12.1814, 402
Bruun, Niels - korporal, 8.2.1821, 604
Bruun, Thomas - islandsk købmand, 6.6.1796, 112, 136
Brydegaard, Hans - sagfører, 12.8.1816, 412, gift med Riborg Sophie ...
Buchvald, ... - hans enke Mariane Schønning, 27.12.1797, 132, 161, 171
Buchvald, Christiane - jomfru, 23.11.1808, 301, 314, 337
Buhnes, ... regimentskirurg 11.3.1820, 560, 601
Bunche, Christen - skibsmands barn 22.7.1822, 650
Busch, ... - bogbinder, hans hustru Maren Ulits 3.6.1814, 390, gift 1 bogbinder Heide 19.10.1807, 305
Busch, ... - Lykkesholm, forvalter, 5.3.1813, 367, 368, 384, 388, gift med Mette Marie Bødker
Bütticher, Hans - soldat, 11.12.1812, 363
Byding, Hans - soldat, 13.4.1812, 347, 364
Carstensen, Niels Mathias - rebslager, 7.8.1807, 282, 296, gift 1 Birthe Margrethe Jantzen 15.4.1795, 85, 94, gift 2 Maren Pedersdatter
Carstensen, Peder - sergent, 24.8.1810, 320
Christensdatter, Anne - 16.11.1805, 247, 256, gift med telegrafassistent Poul Jensen 10.7.1813, 374, 402
Christensdatter, Marie Cathrine - 21.3.1821, 608, gift med smed Hans Thomsen
Christensen, Bertel - skipper, 23.9.1817, 285, 296, 314, gift med Johanne Cathrine Nielsdatter Schytte
Christensen, Gravers - matros, 3.2.1813, 366
Christensen, Hans - matros, 19.1.1814, 391, 402
Christensen, Hans - skipper, 20.1.1791, 30, 31, -L
Christensen, Jens - konstabel, hans hustru Kirstine Hjort 21.10.1812, 356, 358
Christensen, Lars - fra Bregnemose, soldat, 11.12.1812, 364, 366
Christensen, Peder - matros, 22.2.1802, 205, gift med Anne Marie ...
Christensen, Peder - skibsmand, hans enke Karen Eriksdatter 15.5.1794, 73, 81
Christiansdatter, Anne Elisabeth - 29.4.1820, 566, gift med brændevinsbrænder Christen Pedersen
Christiansen, Anders - smedesvend, 15.11.1810, 322, gift med ...
Christiansen, Peder - skibsmand, 6.9.1808, 296, gift med Dorthea Johansdatter
Christophersen, Hans - skibsmand, hans enke Anne Kirstine Lerche 10.8.1795, 95, 122
Christophersen, Jens - skibsmand, 9.10.1793, 62, 63, 64, gift med Johanne Margrethe Jørgensdatter
Christophersen, Kirstine Marie - 28.10.1813, 382, 383, 384, 387, gift med skipper Jens Møller 28.10.1814, 398
Christophersen, Peder - færgeskipper, 28.12.1791, 48
Christophersen, Poul - hans hustru Karen Jørgensdatter 30.1.1798, 134, 137 (gift 1 Mads Eckløf Nielsen)
Christophersen, Søren - brændevinsbrænder, 22.7.1817, 427, 428, gift med Johanne Justesdatter
Cicignon, Hans - kammerherre, 22.3.1815, 404, 408, 419
Clausdatter, Mette Marie - barn, 23.3.1795, 84
Clausen, Hans - soldat, 17.9.1812, 353
Coccius, ... - musketer, 24.6.1810, 319
Crone, Rasmus - auditør og amtsforvalter, gift 1 Vilhelmine Henriche Brasch 4.3.1811, 325, 366, gift 2 Anne Frederikke Lønborg 10.8.1819, 541
Dahl, Jens - konsumtionsbetjent, 25.1.1821, 603, gift med Gertrud Pedersdatter 8.4.1792, 48
Dahl, Stener H. - skræder, fallitbo 19.4.1803, 218, 220, 224
Dahr, Christian - murer, opbudsbo 14.2.1803, 214, 215, 228, 509, 515, 568
Dahr, Jacob Encke - ungkarl, 4.6.1821, 612
Dahr, Johan Adam - sergent, 27.12.1803, 249, gift med Cathrine ...
Dalberg, Erik - soldat, 26.11.1807, 286
Dauslund, Anders Pedersen - soldat, 21.12.1811, 340, 363
Debel, Søren Christensen - matros, 29.8.1810, 320, 332
Decker, Mathias - soldat, 9.11.1810, 322
Degensen, Lars - soldat, 23.4.1812, 347, 363
Dejean, Jean - soldat, 7.2.1806, 256 gift med Lisbeth Margrethe ...
Dimer (Thimer), Johan Georg - soldat, 31.12.1807, 287
Dinesen, Søren - daglejer, 29.5.1810, 316
Ditz, Andreas - justitssergent, 20.5.1821, 610, 611
Døchmann, ... - soldat, 12.8.1811, 331, 343
Drejøe, Niels Jensen - matros, 9.5.1811, 328, -L
Dresing, ... - proviantinspektør, 24.12.1791, 47, gift med ...
Dyhrhauge, Hans Sørensen - skipper, 22.10.1802, 213
Dyhrhauge, Jens - færgeløbsmatros, 7.12.1802, 213, gift med Anne Margrethe Pedersdatter
Dyhrhauge, Ole Pedersen - forvalter 20.6.1814, 392
Dyhrhauge, Peder - færgeløbsskipper, 22.9.1812, 353, 355, gift med Marie Jørgensdatter (Johansdatter)
Dyhrhauge, Peder Larsen - skibsmand, 17.11.1790, 16, 18, 47, gift med Anne Marie Hansdatter
Dyreborg, Hans Jørgen - matros, 7.10.1813, 376, 402
Ebell, Ernst Frederik - major, gift med Christiane Lovise Rolff, testamente 10.10.1791, 293, 463, 477
Eckløv, Marie Elisabeth - 13.2.1823, 661, enke efter skibsmand Christen Jacobsen 28.11.1808, 302, 314, gift 1 skibsmand Jens Jensen
Egense, Niels Nielsen - jæger, 17.2.1809, 305
Eibye, Hans Knudsen - soldat, 12.7.1809, 311
Elsmann, Maren - 18.1.1799, 149, gift med maler Hans Christian Borch 29.12.1805, 250, 275
Encke, Jacob - murer, 6.10.1818, 487, 654
Erhardt, ... v. - løjtnant, 15.4.1809, 307, 315
Eriksdatter, Karen - 15.5.1794, 73, enke efter skibsmand Peder Christensen
Eriksen, Lars - tjenestekarl, 29.9.1817, 437, gift med Anne Margrethe Rasmusdatter
Eriksen, Niels - soldat, 2.7.1811, 330, 343, 401
Faaborg, Cathrine Elisabeth - 5.10.1802, 213 (bevilling), enke efter voldmester Rasmussen
Fischer, Hedevig - jomfru, 3.3.1821, 605
Fischer, Johan - tambour, 6.9.1811, 334, 343
Fischer, Jørgen - skoflikker, gift med Maren Hansdatter, skilsmissebo 25.5.1807, 281, 282
Fischer, Peder - organist, 18.6.1816, 413, gift med Gertrud Cathrine ...
Fjellerup, Mikkel Christophersen - soldat, 3.7.1811, 330
Fjellerup, Mikkel Christophersen - soldat, 3.7.1811, 330
Fleuru, ... - kommandørsergent, 20.11.1809, 312, 342, 363, 638, gift med Marianne Simonsdatter (se Odense Amt skp. I 202, R I 222)
Fløcke, Christian - Frørup, gaardmand, hans enke Anne Nielsdatter 31.12.1808, 303, 315
Foersom, Anne Cathrine - 24.1.1806, 251, gift med færgeløbskasserer Niels Møller
Foldsted, Jochum - købmand, 4.12.1816, 418, 423, 450, 457, gift med Karen Jørgensdatter
Follert, Johan - stolemager, 30.12.1814, 402, gift med Karen Marie Andreasdatter 14.9.1807, 284, 287
Fox, Thedeos - soldat, 27.11.1807, 287
Franck, Hans - daglejer, 27.1.1817, 422, gift med Karen Nielsdatter
Frankenberg, Frederik - stenhugger, hans hustru Anne Marie Nielsdatter 23.12.1801, 205
Fraun, ... - slagters barn Henrik Martin Diedrich 11.3.1822, 638
Frederiksen, Jørgen - tømrer, 13.7.1799, 172, gift med Maren Jensdatter
Friborg, Elisabeth - 18.8.1818, 41, enke efter toldinspektør Guldborg, Amager
Frichmann, Frantz - soldat, 22.2.1806, 257
Fricke, ... - tømrers barn 14.4.1823, 663
Friis, Anne Dorthea - 18.11.1817, 440, gift med købmand Peder Severin Velling, fallitbo 13.12.1817, 441, 446, 515, 532
Friis, Hans - bager, hans hustru Mette Hedevig Theisen 31.10.1808, 299
Friis, Johan Frederik - krigskommissær, 30.4.1808, 292, 293, 294, 295, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 316
Frisch, Niels - skræder, hans enke Zidsel Nielsdatter 20.5.1820, 571
Froen, Maren - 22.7.1814, 392, 393, 399, 436, gift med købmand Christian Ditlev Oxenbølle
Ganner, Øllegaard - 4.5.1805, 244, 245, enke efter Niels Thygesen
Gebaur, Christopher - tjener, 10.9.1792, 53
Gierløv, Birte - 13.12.1811, 339, gift med tømrer Johan Opelt
Giøngstrup (Tydentvist), Jens Nielsen – soldat, musketer, 6.8.1812, 352, 359, gift med Anne Hansdatter (se ogsaa Lunde Sk. Sk. skp. ?.? 1812, I 72 og Odense Sk. L. Sk. skp ?.7.1812, 456)
Gislinge, Christen Pedersen - matros, 30.12.1814, 402
Godske, Gertrud Grethe - 3.8.1814, 395, 396, 403, 404, enke efter præst i Tanderup Peter Mathias Ahrensbach
Goldschmidt, Jette - 10.12.1821, 633, 636, gift med købmand Bendix Koppel
Gøltz, ... - soldat, 19.6.1809, 310
Gramstrup, Jørgen Hansen - soldat, 17.2.1809, 304
Graver, Jens Hansen - vognmand, 9.10.1812, 356, 357, 365, gift 1 Maren Jørgensdatter 1.6.1809, 308, 309, gift 2 Maren Ibsdatter
Gregoriusen, Jacob - skipper, hans hustru Karen Olufsdatter 3.4.1792, 51, 55
Griese, Lars Christensen - soldat, 15.9.1813, 376, 402
Grim, Lars Christensen - matros, ugift, 15.9.1813, 376, 402
Grønbech, Niels - parykmager og toldbethjent, 6.4.1812, 346, 347, gift med Christiane Røsler
Grynnerup, Niels Ernst - matros, 4.9.1811, 333, 343
Gudberg, Nicolai - pottemager, hans svigermor Karen Qvist 4.12.1806, 274
Guldberg, ... - toldinspektør paa Amager, hans enke Elisabeth Friborg 18.8.1818, 481
Gullachsen, Jepmund - matros, 5.12.1810, 322, 340, gift 1 Anne Cathrine Nielsdatter 10.4.1794, 72, gift 2 Maren Nielsdatter 23.12.1811, 341
Gyldenkrone, ... - Sorø, baron, 29.1.1820, 554, vurderingsforretning hos enkebaronessen
Haars, Christopher - soldat, 4.2.1806, 253
Haase, Peder - tambour, 14.1.1806, 251
Hagelberg, Johan - soldat, 17.2.1809, 305, 315
Hagen, Anders - snedker, hans hustru Anne Charlotte ... 7.1.1823, 658, 662
Halck, Dorthe Marie - 18.11.1812, 358, gift med matros Lauridts Andersen Odense
Halck, Mathias Hansen - skomager, hans hustru Birte Catrine Arentsdatter Klinck 10.9.1796, 117, 118
Halck, Stephanus Mathiesen - politibetjent, 14.9.1807, 285, 287, gift med Ane Jensdatter Dyrhauge
Halvorsdatter, Christiane - 31.10.1798, 145, gift med Casper Brünnick
Hansdatter, Anne - 18.2.1799, 150, 182, gift med skibsmand Anders Madsen
Hansdatter, Anne - 8.6.1822, 645, 660, gift med sejlmager Niels Rasmussen Sprogøe 6.6.1814, 390, 396, 399
Hansdatter, Anne Marie - 16.12.1800, 193, gift med drejer Niels Nielsen
Hansdatter, Barbara Birgitte - 5.10.1791, 49, enke efter Cay Teisen
Hansdatter, Birthe Marie - 22.3.1806, 258, gift med snedker Johannes Klemmensen
Hansdatter, Karen - 14.3.1803, 215, gift med skibstømrer Peder Bonnesen
Hansdatter, Kirstine - pige, 14.3.1799, 158, 182
Hansdatter, Kirstine Marie - pige, 10.11.1798, 146
Hansdatter, Maren - 10.9.1810, 320, gift med hattemager Niels Jensen
Hansdatter, Maren - pige, 24.10.1821, 626, 630, 636, +L
Hansdatter, Margrethe - 24.12.1791, 47, enke efter Abraham Olsen
Hansdatter, Margrethe - 8.10.1813, 376, 377 (testamente), e.e Rasmus With
Hansdatter, Marie - 19.7.1821, 620, enke efter Hans Justesen
Hansen, Abraham - 11.2.1819, 513
Hansen, Frederik - soldat, 9.5.1812, 349, 363
Hansen, Hans - skomager, hans enke Margrethe Andersdatter 24.1.1823, 661 (ny prot. fol. 8)
Hansen, Hans - soldat, 3.7.1811, 330, 331
Hansen, Hans - værtshusholder, gift med Maren Ibsdatter, testamente 16.12.1814, 401
Hansen, Jens - hans enke Birthe Cathrine Jensdatter 8.7.1822, 647
Hansen, Jess - underofficer, 24.4.1811, 328, 342
Hansen, Knud - gartner, 4.7.1816, 413, 424
Hansen, Knud - tjenestekarl, 25.9.1790, D, -L
Hansen, Niels - skibsmand, 16.4.1791, 34
Hansen, Niels - skovfoged, 4.10.1811, 335, gift med Karen Olsdatter
Hansen, Niels - værtshusholder, 4.3.1806, 257, gift med Ane Christensdatter
Hansen, Peder - købmand, hans hustru Maren Lund 26.6.1822, 647, 649
Hansen, Peder - skibstømrer, 22.7.1819, 534, 543, gift med Judithe Marie Pedersdatter
Hansen, Rasmus - Heslet, fisker, 25.1.1815, 410, gift med Anne Margrethe Nielsdatter 10.6.1815, 410
Hansen, Rasmus - kornmaaler og værtshusholder, 18.9.1799, 178, gift med Apolone Andersdatter
Harboe, Frantz - kaptajnløjtnant, hans enke Dorthe Marie Hornemann 28.12.1791, 48
Harndrup, Anders Jørgensen - soldat, 16.7.1812, 350
Haurvig, Iver Olsen - matros, 29.7.1809, 311, 315
Hay, Christian Mortensen - strandkontrolør, konkurs 9.3.1781, D, Ærøskøbing, skifte 5.1.1810, 313, 325, gift 1 Anne Pedersdatter Stage, gift 2 Anne Faber, gift 3 Anne Sophie Steinstrup
Hee, Jacob - adjunkt, hans hustru Anne Nicoline Svitzer, samfrændeskifte 5.9.1808, 297
Hee, Jens Christian - søn af Jacob Hee (ovennævnte), arv efter enkefru Svitzer 11.4.1821, 608, 654, (Jacob Hee blev senere møller i Jylland)
Heltofte, Hans Eskildsen - soldat, 19.9.1811, 335, 343
Hemmershøj, Philip Madsen - soldat, 15.1.1820, 551
Henningsen, Henning - toldbetjent, ungkarl, 11.9.1811, 334, 337, 364, 366
Henningsen, Lars - lods, 14.9.1819, 543, 548, gift med Elisabeth Nielsdatter
Henningsen, Maren - 4.3.1808, 288, 294, gift 1 Peder From, gift 2 Knud Lerche
Henningsen, Peder - skibsmand, 29.5.1795, 89, 104, gift 1 ..., gift 2 Sophie Theodorusdatter
Henriksdatter, Else Cathrine - 30.5.1791, 35, gift med skibsmand Erik Lykke Hviid
Hermann, Peder Hansen - rebslagersvend, 26.8.1822, 650
Hermansen, Marthe - pige, 24.2.1807, 279, 287
Herslev, Knud Nielsen - soldat, 17.9.1812, 353
Hesle, Peder Hansen - skibsmand, 27.4.1820, 566
Hetting, Johannes - borgmester, 30.8.1791, 38
Heyde, Rudolph - bogbinder, 27.2.1809, 305, gift med Maren Ulitz
Hirsch, W. v. - kaptajn, 27.9.1814, 397, gift med Laurine Melson
Hjort, Anders Pedersen - skibsmand, 3.11.1803, 224, 234
Hjort, Kirstine - 21.10.1812, 356, 358, gift med konstabel Jens Christensen
Hjort, Søren Christiansen - farversvend, 13.5.1805, 244, 287
Høegh, Jacob Sørensen - skomager, gift med Else Dorothea Jensdatter, testamente 3.3.1798, 359
Hohendorph, ... - oberstløjtnant, 31.10.1791, 41, 58, 59, 62, 64, 68, 70
Holberg, Anne - 27.4.1820, 566, gift med pens. underofficer Adam Oberhausen
Holgersen, Anne Kirstine - 17.11.1813, 383, 385, 387, gift med bødker Peder Zentgraff
Holle, Hans Gotfred - murer, 31.12.1814, 403, gift med Maren Jørgensdatter
Holm, Anne Dorthe - 27.6.1819, 466, 532, 535, 546, 592, 653, enke efter skomager Hans Christian Pedersen
Holm, Anne Marie Elisabeth - 1.7.1822, 647, 659, enke efter matros Hans Christian Bagger
Holm, Christopher - telegrafbestyrer og krigsraad, 12.6.1816, 412, 413, gift med ...
Holm, Lars Andersen - teglmester, 12.7.1799, 173, 175, 182
Holm, Peder Christian - soldat, 12.4.1810, 318, 342
Holmboe, Otte Rasmussen - tjener, 19.10.1810, 322, 342, gift med ...
Holmgreen, Lise - pige, 1.8.1822, 650
Holst, Frantz - gæstgiver, 27.3.1817, 423, 428, gift 1 Volborg Kirstine Thorbjørnsen 25.10.1813, 377, 389, gift 2 Adelheid Larsen
Holst, Niels - fra Aarhus, skipper, 25.12.1811, 341
Hommel, ... v. - oberstløjtnants barn Juliane Sara Erika 10.4.1821, 608
Hornemann, Dorthe Marie Danielsdatter - 28.12.1791, 48, enke efter kaptajnløjtnant Frantz Harboe
Hou, Jens Sørensen - matros, 4.9.1811, 333, 343
Hou, Ole Olsen - matros, 13.9.1811, 335, 343
Høyer, ... - birkedommer, hans enke Gyde Bogense 30.4.1798, 139, 140
Hunæus, Sophie Lovise Charlotte - 10.10.1807, 286, 308, gift med købmand Ole Cosmus Bech
Hunderup, Niels Hansen - soldat, 2.7.1811, 330, 343
Hunderup, Niels Hansen - soldat, 2.7.1811, 330, 343
Hviid, Erik Lykke - skibsmand, hans hustru Else Cathrine Henriksdatter 30.5.1791, 35
Hviid, Sophie Amalie - 18.4.1800, 185, gift med prokurator Hans Frederik Schou
Ibsen, Jens - maler, 2.3.1798, 137, 138, 161, 203, 205
Iversen, Peder - vognmand, 17.7.1792, 52, 65, gift med Karen Andersdatter 27.5.1820, 571
Jacobsen, Christen - skibsmand, 28.11.1808, 302, 314, gift med Marie Elisabeth Eckløv 13.2.1823, 661 (gift 1 skibsmand Jens Jensen 9.11.1791, 49)
Jacobsen, Christen - styrmand, 19.10.1808, 299, 314
Jacobsen, Jacob Tandrup - bødker, gift med Maren Jørgensdatter Møller, testamente 3.9.1814, 414
Jacobsen, Jens - skibsmand, 29.5.1795, 90, 104, gift med Maren Elisabeth Boldt
Jacobsen, Peder - tjenestekarl, 12.7.1802, 210, 217
Jacobsen, Poul - hans enke Johanne Rasmusdatter 3.1.1792, 50
Janscha, Mathias - justitssergent og stokhusforvalter, 13.5.1806, 260, 275
Jantzen, Birthe Margrethe - 15.4.1795, 85, 94, gift med rebslager Niels Mathias Carstensen 7.8.1807, 282, 296 (gift 2 Maren Pedersdatter)
Jensdatter, Anne - 9.6.1815, 405, gift med skibsmand Hans Jepmundsen
Jensdatter, Birthe Cathrine - 8.7.1822, 647, enke efter Jens Hansen
Jensdatter, Ellen Cathrine - 15.10.1793, 63, gift med skipper Hans Pedersen Lund
Jensdatter, Mette - 19.12.1820, 601, gift med tømrer Anders Nielsen
Jensdatter, Sidsel - 6.5.1796, 109, 112, gift med købmand Bertel Larsen 10.2.1799, 149, 160, 162
Jensen, Anders - skippers søn 24.5.1821, 611
Jensen, Christen - styrmand, 13.4.1807, 279, 287
Jensen, Eiler - smed, 19.4.1818, 459, gift med ...
Jensen, Hans - Aalehuset, husmand, 17.5.1810, 318, gift med Gertrud Olufsdatter
Jensen, Hans - matros, 30.1.1810, 315
Jensen, Jacob - kleinsmed, hans hustru Anne Pedersdatter 4.8.1814, 395, 399
Jensen, Jens - skibsmand, 9.11.1791, 49, gift med Marie Elisabeth Eckløv (gift 2 matros Christen Jacobsen 28.11.1808, 302, 314)
Jensen, Niels - hattemager, hans hustru Maren Hansdatter 10.9.1810, 320
Jensen, Ole - hjulmand, 29.3.1823, 662
Jensen, Poul - telegrafassistent, 10.7.1813, 374, 402, gift 1 Elisabeth Susanne Steen 22.7.1803, 221, gift 2 Anne Christensdatter 16.11.1805, 247, 256, gift 3 Anne Kirstine Sørensdatter
Jensen, Søren - matros, 4.9.1811, 333, 343
Jenstrup, Jens Chr. Jensen - stykkusk, 16.4.1811, 327, 342 (jfr. Jastrup)
Jepmundsen, Hans - skibsmand, hans hustru Anne Jensdatter 9.6.1815, 405, gift 2 Margrethe Hansdatter (datter af gaardmand Hans Hansen, Fløstrup, Skovsbo skp. iii 49)
Jespersdatter, Anne Kirstine - gældsbo 31.7.1801, 199, enke efter væver Rasmus Nielsen
Jespersdatter, Johanne - pige, 7.9.1793, 59, 63
Jespersen, Christen - vognmand, 18.10.1797, 130, gift med Ellen Hansdatter død 1783
Jespersen, Søren - fhv. postfører, hans hustru Anne Marie Olsdatter 29.4.1822, 643
Johansen, Hans Christian - matros, 27.6.1811, 329, 343
Johansen, Johan Henrik - soldat, 31.12.1811, 344
Johansen, Johannes - skipper, 3.5.1819, 523, 541, gift med Maren Kildorff
Johansen, Rasmus - soldat, 26.11.1807, 286
Jøhren, ... - underofficer, 18.7.1812, 351, 363
Jørgensdatter, Johanne Regine - 25.11.1808, 301, gift med snedker Jacob Jørgensen
Jørgensdatter, Karen - 3.10.1812, 354, 358, gift med daglejer Anders Jensen Møller
Jørgensdatter, Karen - 30.1.1798, 134, 137, gift med Poul Christophersen
Jørgensdatter, Maren - 6.6.1809, 308, 309, gift med vognmand Jens Hansen Graver 9.10.1812, 356, 357 (gift 2 Maren Ibsdatter)
Jørgensen, Hans - daglejer, hans enke Malene Gertrud Thomesdatter 25.7.1804, 236, 287
Jørgensen, Jens - kornmaaler, 18.5.1822, 644, 658, gift med Maren Hansdatter
Jørgensen, Mads - vognmand, 28.4.1797, 126, 161, 178, gift med Anne Dorthea Jacobsdatter
Jørgensen, Niels - røgter, 7.10.1801, 203, gift med ...
Justesdatter, Anne - hendes uægte barn 14.3.1823, 662
Justesen, Hans - hans enke Maren Hansdatter 19.7.1821, 620
Jydens, Johanne - fattiglem, 18.4.1821, 610
Kasendor (Kastendik) ... - soldat 15.5.1810, 319
Kastrup, Ulrich - guldsmed, gift med Mette Sophie Wisch 25.9.1821, 624, 629, 655, testamente 3.5.1792, 214
Keiser, Sophie Magdalene - 12.2.1820, 559, 573, enke efter køkkenmester Svendborg
Kieler, Eiler - konsumtionsbetjent, hans hustru Volborg Kirstine ... 30.12.1814, 402 (Eiler og Jørgen Kielers moder Abelone Mortensdatter, skifte 7.12.1806 Sunds-Gudme Herreds skiftep. II 67, 73, 77)
Kieler, Jørgen - konsumtionsbetjent, 28.7.1801, 199, 200, 211, gift med Anne Margrethe Nielsdatter 4.7.1801, 198 (Eiler og Jørgen Kielers moder Abelone Mortensdatter, skifte 7.12.1806 Sunds-Gudme Herreds skiftep. II 67, 73, 77)
Kiellerup, Rasmus Hansen - rendemester, 27.9.1817, 437, gift med Sophie Andersdatter
Kiertinge, Frederik Madsen - underkonstabel, 28.1.1814, 387
Kildborg, Morten Mogensen - sømand, 3.3.1823, 662, 663, gift med Sophie Kirstine Nielsdatter
Kiølstrup, Henrik Rasmussen - slave, 22.4.1823, 663
Kisbye, Peter Bernhardt - skoleelev, 7.7.1790, 15
Klaumann, ... - toldkasserer, krigskommissær, hans hustru Dorthe Albech 11.4.1818, 459, 485
Klemme, Lars Henrik - købmand, gift med Marie Catharine Beck 6.4.1818, 459, testamente 8.5.1818, 459, fallitbo 12.6.1821, 614, 616, 620, 623, 625, 633, 640, 647, 657
Klemme, Ludvig - gæstgiver, hans barn 23.2.1821, 602, hans hustru Adelheide Larsen 6.9.1822, 651, 654
Klemmesen, Johannes - snedker, hans hustru Birthe Marie Hansdatter 22.3.1806, 258
Klidt, Anders Christensen - soldat, 3.11.1811, 338, 344
Klinck, Birthe Cathrine Arentsdatter - 10.9.1796, 117, 118, gift med skomager Mathias Hansen Halck
Klubien, Ludvig - ugift, fuldmægtig, 15.7.1820, 574, 631
Knoblov, Ernst Gotfred - ritmester, 11.11.1812, 357
Knudsdatter, Ellen Marie - 12.11.1811, 334, gift med slagter Mads Larsen
Knudsdatter, Johanne - 18.11.1804, 236, 252, 257, 274, enke efter skibsmand Mads Andersen
Knudsen, Christen - jæger, 7.8.1810, 319, gift med Anne Pedersdatter
Knudsen, Hans - murersvend, 20.7.1820, 575
Knudsen, Niels - daglejer, 16.5.1820, 567, gift med Abelone Jacobsdatter
Knudsen, Rasmus - matros, 7.10.1814, 398, gift med Kirsten Rasmusdatter
Knudsen, Rasmus - og hustru delingsforretning 11.6.1791, 36, 37
Kock, Johan Benjamin - materialskriver, 17.11.1812, 358, gift med Marie Magdalene Bøhm 9.5.1816, 412, 425
Kock, Rasmus Larsen - soldat, 4.9.1811, 333
Kockisius, ... - soldat, 24.6.1810, 319
Kohas, ... - soldat, 16.7.1810, 319
Koller, Johan Frederik - købmand, 14.8.1793, 58, 60, 61, 62, 68, 79, 80, 106, gift med Maren From
Koppel, Bendix - købmand, hans hustru Jette Goldtschmidt 10.12.1821, 633, 636
Kots, Christian Gottlieb - matros, 6.11.1811, 338, 363
Kragh, Anne Margrethe - 18.2.1791, 31, 32, 39, enke efter justitsraad Peder Saxesen
Kragh, Christian - hattemager, fallitbo 14.3.1805, 241, 252, 257, 280
Kraul, Andreas Gottlieb - underofficer, 25.4.1811, 328, 343
Kreutzer, ... - skomager hans hustru Sara Nielsdatter 11.11.1807, 286 (gift 1 slagter Niels Lund)
Laaen, Jens Andersen – soldat, musketer, 29.7.1809, 311, 315
Labedoskis, … - soldat 27.5.1807, 281
Læger, Anders Nielsen - væver, 4.5.1812, 347, gift med Anne Cathrine Rasmusdatter 4.7.1815, 406
Langeland, Dorthea Charlotte Louise Frederikke – 18.9.1819, 544, 550, gift med handelsmand C. Becher i Kiel
Langstedt, Hanne – testamente 24.10.1812, 550, 551, gift med skolelærer Christian Schmidt
Langstedt, Margrethe Frederikke – 12.5.1809, 307, gift med skolelærer Christian Schmidt (gift 2 Hanne Langstedt)
Larsdatter, Abelone – 1.4.1822, 639, 643, enke efter brændevinsbrænder Johan Gotfred Pedersen
Larsdatter, Anne Dorthea – 31.12.1814, 403, 404, gift med skipper Hans Villumsen
Larsdatter, Anne Elisabeth – 28.6.1804, 235, gift med skibsmand Hendrik Meyer
Larsdatter, Inger – 1.6.1797, 164, gift med skipper Peder Winkler
Larsdatter, Johanne – 6.12.1818, 494, enke efter skibsmand Jørgen Albertsen
Larsdatter, Karen – pige, 15.8.1799, 173, +L
Larsdatter, Karen – pige, 6.8.1797, 128, 129, 154, 161, 179
Larsdatter, Malene – 19.11.1804, 237, 245, enke efter Christian Peitsch
Larsdatter, Maren - 23.10.1820, 580, 589, 641, 650, enke efter sadelmager Johan Daniel Lausen død 1798
Larsdatter, Maren - 7.10.1814, 397, enke efter skibsmand Peder Lund
Larsen, ... - Marie ... 25.6.1822, 646
Larsen, ... vagtmester i Odense, hans enke Bodil Marie ... 25.6.1822, 646
Larsen, Adelheide - 6.9.1822, 651, 654, gift med gæstgiver Ludvig Klemme
Larsen, Bertel - købmand, 10.2.1799, 149, 160, 162, gift med Sidsel Jensdatter 6.5.1796, 109, 112
Larsen, Charlotte Dorthea - hendes barn Lars Christian ... 2.10.1822, 652
Larsen, Johan Daniel - sadelmager, død 1798, hans enke Maren Larsdatter 23.10.1820, 580, 589, 641, 650
Larsen, Lars - daglejer, hans enke Maren Rasmussen 25.11.1822, 657
Larsen, Mads - slagter, hans hustru Ellen Marie Knudsdatter 12.9.1811, 334
Larsen, Maren - 23.10.1820, 580, 589, 641, 650, enke efter sadelmager Larsen
Larsen, Niels - kornmaaler, 20.3.1804, 229, 239, gift med Johanne Jensdatter
Larsen, Niels - sergeant, 26.11.1811, 338, 361, gift med Dorthea Rasmusdatter
Larsen, Peder - sergeant, 27.5.1819, 526
Lauesen, Martin Christoffer - kæmner, 6.9.1811, 333, 338, 345, 412, gift med Anne Marie Bøtcher
Laurvig, Wilhelm Carl Ferdinand Ahlefeldt - greve, hans frue Edel Dyre Løvenhielm 12.9.1806, 283
Lemming, Søren – transportforvalter, 18.1.1808, 450, gift med Anne Marie …
Lentzing, … - soldat hans enke Marie … 25.8.1818, 481, 494
Leonhard, Hans Henrik – soldat, 10.8.1810, 320, 342
Lerche, Anne Kirstine – 10.8. 1795, 95, 122, enke efter skibsmand Hans Christophersen
Lerche, Knud – lodsoldermand, 6.10.1808, 299, 302, 311, gift med Maren Henningsen 4.8.1808, 288, 294 (gift 1 Peder From)
Lillie, Albrect – skrædder, gift med Anne Christensdatter, testamente 25.4.1794, 233
Lindhardt, Benjamin – købmand, gift med Mette Margrethe Olsdatter, testamente 12.8.1812, 352
Lønborg, Anne Frederikke - 10.8.1819, 541, gift med auditør, amtsforvalter Rasmus Crone
Löppenthin, Johannes Nicolai - testamente 4.9.1815, 408, 410, -L
Lorentzen, Gutharen – matros, 29.5.1811, 328, 343
Lorentzen, Lorentz – soldat, 24.8.1810, 320, 342
Løve, Anne Dorthea - 28.12.1793, D, gift med farver Hans Teisen 3.7.1794, 74, 76, 80, 90, 93
Løvenhielm, Edel Dyre v. - 12.9.1806, 283, gift med greve Wilhelm Carl Ferdinand Ahlefeldt Laurvig
Lüders, Peter - gæstgiver, køb- og handelsmand, gift med Anne Elschen Bremer Bonsach, testamente 29.1.1780, 229
Lund, Christian – bøssemager, hans enke Ane Kirstine … 7.6.1821, 612
Lund, Hans Pedersen – skipper, 3.4.1798, 138, 140, 142, gift med Ellen Cathrine Jensdatter 15.10.1793, 63
Lund, Maren – 26.6.1822, 647, 649, gift med købmand Peder Hansen
Lund, Niels Christian - slagter, 16.3.1799, 159, gift med Sara Nielsdatter død 1807 (gift 2 skomager J. F. Kreutzer)
Lund, Peder - skibsmand, 6.9.1808, 296, 314, gift med Maren Laursdatter 7.10.1814, 397
Lundgren, Christian Frederik – handskemagersvends barn, 6.4.1821, 608
Lundorph, Marie Kirstine - enke efter musikant Wandall, testamente 9.11.1799, 241
Luun, Arent - købmand, 18.7.1808, 294, 298, gift med Marie Kirstine Wegener
Maale, Jørgen Nielsen - skipper, hans enke Marie ... 13.12.1790, 18, 29, 45, 46
Maale, Rasmus - skibsmand, 28.10.1813, 382, gift med Christine Andersdatter
Madsen, Anders - skibsmand, hans hustru Anne Hansdatter 18.2.1799, 150, 182
Madsen, Jørgen - lods, 14.1.1819, 506
Madsen, Peter - slave, 20.9.1822, 652
Madsen, Rasmus - skipper, 27.5.1795, 86, 91, 93, 102, 106, 115, gift med Hedevig Sophie Duck
Mærsk, Jens Larsen - matros, 11.9.1813, 376
Mahl, Anne Sabine - jomfru, 28.4.1795, 86, 89
Marcus, Abraham - 7.7.1795, 94, 108, 111, 116, 117, 119, gift med Githe Leitzer
Marold, Johan Henrik - overtoldbetjent, 27.2.1822, 638, gift med ...
Martinussen, Johan Peter - skibsmand, hans hustru Margrethe Cathrine Andersdatter 9.4.1794, 72
Mathiasdatter, Else Cathrine - 17.9.1798, 144, 158, 161, 183, gift med skovfoged og husmand Hans Martinussen
Mengel, Jon - matros, 16.4.1814, 388, 402
Meyer, Henrich - skibsmand, hans hustru Ane Elisabeth Larsdatter 28.6.1804, 235
Michelsen, Jacob - gift med Hedevig Sophie Larsdatter, testamente 28.12.1798, 150
Michelsen, Jens - slagter, fallitbo 1.6.1804, 232, 245
Mogensdatter, Maren - 9.8.1822, 650, enke efter skolelærer Peter Wenzel
Mohr, Christen - murer, 28.2.1812, 344, 346, gift med Sophie Roeland
Mohr, Niels Christensen - matros, 30.1.1815, 404, 410
Mohr, Rudolph - murer, hans barn 20.10.1822, 653
Møller, Anders Jensen - daglejer, hans hustru Karen Jørgensdatter 3.10.1812, 354, 358
Møller, Andreas - købmand, gift med Caroline Sophie Wolck, samfrændeskifte 8.3.1811, 327, 320
Møller, Andreas - tjenestekarl, 8.1.1821, 602, 607
Møller, Christian - underofficer, 8.7.1811, 330, 343
Møller, Jens - skipper, 28.10.1814, 398, gift med Kirstine Marie Christophersen 28.10.1813, 382, 383, 384, 387
Møller, Jochum - raadstuetjener, 28.12.1798, 146, 158, 179
Møller, Maren Cathrine - 27.12.1821, 633, ny prot. fol 8, enke efter møller Bech
Møller, Marie Helene - 12.9.1799, 177, gift med byskriver Nielsen 9.6.1800, 185, 186, 190, 194, 204, 210, 235, 246, 247
Møller, Nicolai - tømrer, 10.2.1810, 315, 364
Møller, Niels - færgeløbskasserer, hans hustru Anne Cathrine Foersom 24.1.1806, 251
Møller, Niels Pedersen - købmand, 9.6.1806, 260, gift med Karen Jørgensdatter - fallitbo 18.4.1804, 229, 230, 231, 233, 235, 236, 237, 238, 244, 245, 246, 247, 251
Møller, Peder Nielsen - 14.3.1796, 103, 128, gift 1 Christiane Sørensdatter 31.8.1789, 15, gift 2 Dorthe Marie Roeland, separeret
Møller, R. - købmand, fallitbo 4.5.1818, 460, 463, 472 ogsaa under Vinding Herred
Mortensen, Hans Peter - kornmaaler, 24.6.1822, 646, gift med Ane Charlotte ...
Mortensen, Lars - matros, 30.12.1814, 402
Müller, Sabine Marie - 19.12, 1816, 421, enke efter David Møller
Mummesen, Peder - soldat, 4.8.1822, 650
Mundtlev, Andreas - afsk. sergeant, 19.10.1820, 580, gift med ...
Mylius, Carl v. - løjtnant, 8.2.1819, 509, 526
Næve, Andreas – skrædder, 6.5.1796, 109, gift med Cathrine Marie Bertelsen
Næve, Cecilie Cathrine – pige, 18.7.1820, 575
Nielsdatter, Anne - 31.12.1808, 303, 315, enke efter gaardmand Christian Fløcke, Frørup
Nielsdatter, Anne Cathrine - 10.4.1794, 72, gift med skibsmand Jepmund Gullachsen (gift 2 Maren Nielsdatter 23.12.1811, 341)
Nielsdatter, Anne Cathrine - 26.4.1790, 14, 17, enke efter skipper Rasmus Sprogøe
Nielsdatter, Anne Margrethe - 10.6.1815, 410, gift med fisker Rasmus Hansen Heslet 25.1.1815, 410
Nielsdatter, Anne Margrethe - 4.7.1801, 198, gift med konsumtionsbetjent Jørgen Kieler 28.7.1801, 199, 200, 211
Nielsdatter, Anne Marie - 23.12.1801, 205, gift med stenhugger Frederik Frankenberg
Nielsdatter, Kirsten - 9.1.1799, 147, gift med bødker Andreas Pedersen
Nielsdatter, Maren - 23.12.1811, 341, enke efter matros Jepmund Gullachsen (gift 1 Anne Cathrine Nielsdatter 10.4.1794, 72)
Nielsdatter, Maren - 30.12.1791, 20, 21, 25, 35, 36, enke efter sejlmager Lorentz Adler
Nielsdatter, Maren - 4.12.1811, 339, gift med skibsmand Peder Hansen Steen
Nielsdatter, Mette - 10.12.1822, 656, gift med hjulmand Jørgen Nielsen
Nielsdatter, Sara - 11.11.1807, 286, gift med skomager Kreutzer, gift 1 slagter Niels Lund
Nielsen, Abraham - matros, 24.6.1808, 293, 314, 635 (jfr. Birkenæs)
Nielsen, Anders - fattiglem, 4.9.1821, 622
Nielsen, Anders - skomager, hans hustru Anne Kirstine Barfoed 22.2.1794, 71
Nielsen, Anders - tømrer, hans hustru Mette Jensdatter 19.12.1820, 601
Nielsen, Andreas - soldat, 25.8.1806, 260, 275, gift med Anne Marie Jensdatter
Nielsen, Christen - skibsmand, 17.11.1820, 586, 603, gift med Margrethe Dyrhauge
Nielsen, Folmer - sømand, 13.5.1813, 370, gift med Mette Kirstine Rasmussen
Nielsen, Hans - husmand i Heslet, 16.2.1795, 82, gift med Dorthe Pedersdatter
Nielsen, Hans - soldat, 4.9.1811, 333
Nielsen, Jørgen - hjulmand, hans hustru Mette Nielsdatter 16.12.1822, 651
Nielsen, Jørgen - købmand, hans enke Hylleborg Marie ... bev. 9.5.1807, 281
Nielsen, Lars - færgeløbskasserer, testamente 13.2.1767, 192, 193
Nielsen, Laurberg - skibsmand, 14.5.1800, 184
Nielsen, Marie C. - jomfru, 4.12.1805, 248
Nielsen, Nicolai - matros, 16.9.1803, 246, gift med Charlotte Amalie Rasmusdatter
Nielsen, Niels - drejer, hans hustru Ane Marie Hansdatter 16.12.1800, 193
Nielsen, Ole - færgeskipper, 18.1.1820, 271, gift med ...
Nielsen, Ole - fyrværker, 19.3.1811, 327, 342, 363
Nielsen, Poul - byskriver, 12.9.1799, 185, 186, 190, 194, 204, 210, 235, 246, 247, gift med Marie Helene Møller 12.9.1799, 177 (Poul N. død 9.6.1800)
Nielsen, Poul - skipper, 17.2.1813, 366, gift med Karen ...
Nielsen, Rasmus - færgeløbsskipper, 7.11.1814, 399, gift med Birgitte …
Nielsen, Rasmus – skovløbers barn 31.5.1822, 645
Nielsen, Rasmus - væver, hans enke Anne Kirstine Jespersdatter 31.7.1801, 199 (gældsbo)
Norberg, Jens – murer, 10.12.1804, 238, 244, 332, 333, gift med Anne Dorthea Kullerup
Nyborg, Niels – skomagersvend, 12.12.1821, 633, (Niels Andersen, skomager, død 1.12.1821 (?) se Kb.)
Nyholm, Christoffer – pastor, hans enke Berte Jacobine Winfeldt 6.7.1821, 619
Oberhaüsen, Adam – pens. underofficer, hans hustru Anne Holberg 27.4.1820, 566
Odense, Laurits Andersen - matros, hans hustru Dorthe Marie Klink 18.11.1812 358
Oldenborg, Gottlieb – underofficer 30.7.1808, 299
Olling, Rasmus Pedersen – soldat 21.12.1811, 340
Olsdatter, Anne Marie – 29.4.1822, 643, gift med postfører Søren Jespersen
Olsen, Abraham – hans enke Margrethe Hansdatter 24.12.1791, 47
Olsen, Hans – matros, hans barn 6.4.1822, 640
Olsen, Hans – tjenestekarl, 24.2.1821, 633
Olsen, P. – brændevinsbrænder, fallitbo 11.4.1818, 458, 462
Olufsdatter, Karen – 3.4.1792, 51, 55, gift med skipper Jacob Gregoriussen
Opelt, Johan – tømrer, hans hustru Birthe Gierløv 13.12.1811, 339
Ørbech, Thomas Jensen - skipper, 30.12.1792, 56, 70
Ørslev, Knud Hansen - soldat, 26.7.1811, 331, 343
Ørsted, Jens Jacobsen - soldat, 13.7.1812, 350, 363
Orup, Christian – gartner, hans enke Anne Pedersdatter 28.1.1818, 451
Ossedahl, … - soldat 21.6.1810, 319
Osten, Johan Vilhelm v.d. – major, 19.11.1793, 65, 66, 83
Ostermann, … - soldat, 17.2.1809, 304, 315
Ottesen, Niels – 24.3.1810, 316
Oxenbølle, Christian Ditlev – købmand, hans hustru Maren From 22.7.1814, 392, 393, 399, 436
Patermann, Karen – 19.12.1816, 422, 425, enke efter skræder og soldat Tobias Weichel 28.5.1812, 349, 350, (gift 1 …)
Pedersdatter, Anne – 28.1.1818, 451, enke efter gartner Christian Orup
Pedersdatter, Anne – 4.8.1814, 395, 399, gift med kleinsmed Jacob Jensen
Pedersdatter, Anne Margrethe - 30.12.1814, 402, gift med sergeant Peder Sabel (Zal)
Pedersdatter, Gertrud - 8.4.1792, 48, gift med konsumtionsbetjent Jens Dahl
Pedersdatter, Karen - 1.11.1800, 191, gift med glarmester Hans Christian Borring
Pedersdatter, Kirstine - 17.4.1793, 56, 72, enke efter skipper Christopher Pedersen
Pedersdatter, Maren - 11.2.1799, 150, 182, gift med murer Martin Zillinka
Pedersdatter, Regine Sophie - 13.3.1805, 240, enke efter Bonne Bonnesen
Pedersen, Andreas - bødker, hans hustru Kirsten Nielsdatter 9.1.1799, 147
Pedersen, Christen - brændevinsbrænder, senere værtshusholder, opbudsbo 26.5.1818, 463, 464, 471, 485, 523, skifte 12.2.1822, 637, gift med Ane Elisabeth Christiansdatter 29.4.1820, 566
Pedersen, Christen - vognmand, 28.10.1819, 545, 555, gift med Mette Marie Hansdatter
Pedersen, Christian - soldat, 27.5.1807, 281
Pedersen, Christian - voldmester, 23.9.1812, 354, 361
Pedersen, Christopher - skipper, hans enke Kirstine Pedersdatter 17.4.1793, 56, 72
Pedersen, Hans - skræder, hans barn Maren 7.3.1821, 606
Pedersen, Hans Christian - skomager, 27.5.1818, 466, gift 1 Anne Marie Smidt død 26.6.1803, testamente 1.9.1797, 222, gift 2 Anne Dorthea Holm 27.6.1819, 532, 535, 546, 592, 653
Pedersen, Henning - urmagers barn 16.4.1821, 609, 30.6.1821, 618
Pedersen, Hieronimus - soldat, 30.11.1822, 654
Pedersen, Johan Gotfred - skipper og brændevinsbrænder 30.10.1819, 545, 548, gift med Abelone Larsdatter 1.4.1822, 639, 643
Pedersen, Laurtiz - soldat, 17.2.1809, 304, 315
Pedersen, Peder - brændevinsbrænder 17.1.1818, 448, gift med Karen Poulsdatter
Pedersen, Peder - slagter, hans hustru Johanne Rasmusdatter 18.1.1791, 32, 134
Pedersen, Thomas - gartner, 19.3.1820, 561, 602
Peitsch, Christian - hans enke Malene Larsdatter 19.11.1804, 237, 245
Peitsch, Poul Christian - felbereder, 28.2.1808, 288, 298,gift med Anne Marie Waitløv 23.6.1809, 310, testamente 11.7.1805, 284
Pessel, Christiane - pige, hendes barn 15.7.1821, 620
Phillipsdatter, Marie - 21.11.1796, 119, enke efter skibsmand Jørgen Torøe død 1757
Phillipsen, Thomas - skomager, 8.2.1821, 604, gift med ...
Poulsen, Bertel - ugift, gartner, 28.1.1819, 507, 511
Poulsen, Niels - købmand, skipper, 14.12.1795, 97, 104, 111, 121, 125, 128, gift med Anne Munck
Poulsen, Peder Andersen - ungkarl, 23.6.1821, 616, -L
Quilfeldt, Adolph Friderich - kgl, svensk kurer, 16.4.1814, 388, 400
Qvist, Poul - Ørbæk, husmand, hans enke Karen Hansdatter 4.12.1806, 274
Raht, Diederich - gennemrejsende haandværkssvend 8.1.1820, 550
Rasmusdatter, Johanne - 18.1.1791, 32, 134, gift med slagter Peder Pedersen
Rasmusdatter, Johanne - 3.1.1792, 50, enke efter Poul Jacobsen
Rasmusdatter, Maren - 18.7.1812, 351, gift med skibsmand Peder Larsen Svalbe 4.1.1797, 123
Rasmusdatter, Margrethe - pige, 11.7.1820, 574
Rasmussen, ... - voldmester, hans enke Cathrine Elisabeth Faaborg 5.10.1802, 213, bevilling til uskifte bo (gift med 9.4.1796 i Gudbjerg, degnen Faaborgs datter)
Rasmussen, Hans - skipper, 31.7.1795, 95, gift med Karen Poulsdatter
Rasmussen, Hans - ungkarl, 12.8.1817, 434
Rasmussen, Jens - skibsmand, 14.9.1807, 284, 287, gift med Anne Margrethe Lorentzdatter
Rasmussen, Mads - skibsmand, hans enke Johanne Knudsdatter 18.9.1804, 236, 252, 257, 274
Rasmussen, Maren - 25.12.1822, 657, enke efter daglejer Lars Larsen
Rasmussen, Niels - skibsmand, 19.7.1821, 620
Rasmussen, Ole - matros, 30.12.1814, 402
Rasmussen, Rasmus - ungkarl, 5.12.1816, 419
Ratsach, Christian Carl - pens. kirurg, 12.3.1818, 458, 490
Reinau, Jochum - murer, hans hustru Anne Kirstine Svecker 3.12.1805, 248
Rieffesthal, Johan Balthasar - apoteker, hans enke Karen Braad 23.5.1796, 110, 112, 124
Rieffesthal, Johan Balthasar - barn 2.4.1803, 217, 318
Rieffesthal, Johan Peter - apoteker, hans hustru Anne Marie Gregoria Arensbach 18.9.1811, 336
Rist, Karen - gift med regimentskvartermester Wolck, samfrændeskifte 4.2.1813, 386
Rohde, Ulrich Andreas - ugift, rektor, 25.11.1816, 418, 420, 421, 443
Roholdt, Lovise - jomfru, 6.4.1818, 459
Roland, Anders Christian - styrmand, 17.12.1792, 69
Rønne, ... - soldat 4.11.1810, 322
Rosenvinge, Pouline - 7.12.1812, 359, 373, gift 2 kaptajn, toldkasserer Claus Bang 21.12.18054, 249, 250, 253, 259, 276 (gift 1 Eriche Pontoppidan)
Røsler, ... - skarpretter, hans enke Elisabeth 10.3.1812, 346
Rotarp, Jørgen Jensen - soldat, 24.4.1811, 328, 343
Rudolph, Johan Conrad Christoffer - premierløjtnant, 10.1.1811, 323, 324, 331, 339, 345
Rudolph, Johan Henrik - soldat, 6.2.1822, 637
Rudolphsdatter, Karen - 28.6.1811, 329, gift med tjener Niels With
Rue, Jens - skipper, 29.12.1815, 410
Rye, Ole - gæstgiver, 6.12.1799, 191, 208, gift med Volborg Kirstine Thorbjørnsen
Rynkeby, Erik Hansen - soldat, 31.12.1811, 344
Sabel (Zal?), Peder - sergeant, hans hustru Anne Margrethe Pedersdatter 30.12.1814, 402, død 19.6.
Sallinge, Hans Clausen - soldat, 17.9.1812, 353
Samuel, Joseph - købmand, fallitbo 16.3.1819, 516, 518
Saxesen, Peder - justitsraad, hans enke Anne Margrethe Krag 18.2.1791, 31, 32, 39
Scheel, Benedicte Dorothea - jomfru, 28.6.1816, 555, 643
Schiønnemann, Johan Frederik - regimentskirurg, 29.7.1818, 479, gift med Sophie Olsen
Schiøtt, Frederik August - pens. matros, 9.1.1823, 659, ny prot. fol 19
Schiøtt, Mathias - præst til Snøde, hans enke Frederikke Lovise Smidt 24.8.1815, 406, 414
Schiøtt, Niels Sørensen - skibsmand, 9.8.1803, 222, gift med Anne Cathrine Poulsdatter 6.1.1818, 448, 450, 479, 482
Schmidt, Christian - skolelærer, gift 1 Frederikke Langstedt 12.5.1809, 307, gift 2 Hanne Langstedt 24.12.1812, 550, 551 testamente
Schmidt, Frederikke Lovise – 24.8.1815, 406, 414, enke efter præst til Snøde Mathias Schiødt
Schmidt, Martinus - snedker, hans enke Engel Cathrine Wolffsdatter 2.5.1796, 107, 110, 116
Schmidt, Niels Hansen - toldbetjent, 29.12.1815, 410, 411, gift med Karen Anthoni
Schmidt, Vilhelm Ferdinand - urmager, fallitbo 31.1.1804, 228, 239
Schøller, Georg - soldat, 2.6.1809, 309, 315
Schonau, Anthon - skoflikker, 28.1.1805, 240, gift med Maren Hansdatter
Schønning, Mariane - 27.12.1797, 132, 161, 171, enke efter Buchvald
Schou, Hans Frederik - prokurator, hans hustru Sophie Amalie Hviid 18.4.1800, 185
Schrøder, Elisabeth - 6.9.1798, 143, 161, 239
Schrøder, Jens - matros, 31.12.1811, 344
Schrøder, Johan Christopher - løjtnant, 3.5.1803, 218, 220, 227, gift med Sara Hansen
Schumacher, Jacob - soldat, 2.6.1809, 309, 315
Selinge, Martin - hans hustru ... 17.3.1800, D
Simonsen, Christian - havnefoged 29.3.1797, 126, 161, 182
Simonsen, Christian - soldat, 27.5.1807, 281
Skibelund, Thomas - soldat, 9.11.1814, 399, 402
Skiellerup, Anders Rasmussen - soldat, 5.6.1811, 328, 343
Skiellerup, Anders Rasmussen - soldat, 5.6.1811, 328, 343
Skive, ... - Sjælland, købmand, hans enke Marie Arv 26.9.1816, 416, 425
Skytte, Niels Sørensen - hans enke Anne Cathrine Poulsdatter 6.1.1818, 448, 450, 479, 482 (jfr. Schiøtt)
Slecier, Henrik Busse - soldat, 6.9.1811, 334, 343
Soel, Georg - soldat, 26.11.1807, 286
Søndahl, ... - forvalter, hans enke Ane ... 13.11.1818, 491
Sørensdatter, Christiane - 31.8.1789, 15, gift med Peder Nielsen Møller (gift 2 Dorthe Marie Roland separeret)
Sørensdatter, Karen - 19.3.1795, 83, gift med matros Niels Aagesen
Sørensen, Hans Christian Ludvig Ancher - 21.7.1812, 351
Sørensen, Jesper - fh. artillerist, hans barn Johanne 22.3.1822, 639
Sørensen, Peder - felbereder, 30.3.1820, 561, 566, gift med Cathrine Elisabeth Brinckmann
Sørensen, Peder - fuldmægtig, 22.5.1801, 195, 197, 216
Sørensen, Peder - vægter, gift med Mette Jørgensdatter, testamente 9.6.1800, 319
Speich, Christian - skomagersvend, 6.5.1820, 566
Sperling, Albrecht - skræder, 25.6.1811, 329, gift med Anne Dahl
Sprogøe, Hans Ib - skipper, hans enke Malene Wickmann bev. 20.3.1811, 327  
Sprogøe, Niels Rasmussen - sejlmager, 6.6.1814, 390, 396, 399, gift med Anne Hansdatter 8.6.1822, 645, 660
Sprogøe, Rasmus - sejlmager, 18.10.1820, 579, 583, 586, 604, 627
Sprogøe, Rasmus - skipper, h.e Anne Cathrine Nielsdatter 26.4.1790, 14, 17
Starup, Søren Thomsen - soldat, 9.7.1811, 331, 343
Steen, Elisabeth Susanne - 22.7.1803, 221, gift med telegrafassistent Poul Jensen 10.7.1813, 374, 402
Steen, Peder Hansen - skibsmand, hans hustru Maren Nielsdatter 4.12.1811, 339
Steenbuch, Peder Christensen - matros, 22.2.1802, 205, gift med Anne Marie Nielsdatter
Steenmagle, Hans Jensen - soldat, 17.9.1814, 398, 402
Steinhardt, Ludvig - soldat, 29.4.1806, 259
Steinhauer, Mathias - murersvend, 9.5.1798, 139
Stenmagle, Hans Jensen - soldat, 17.9.1814, 398, 402
Stilling, ... - konstabel, hans enke Giertrud ... 15.11.1793, 64, 66, 80
Strauss, Chr. Frederik - maler, 30.10.1819, 545, 546, 577
Sublef, Jørgen Frederik - fuldmægtig, 9.1.1809, 303, 306, gift med Marie Elisabeth Møller, død i Rise 1828 (gift 2 snedker M. Bjørnø Lange i Maribo)
Suhr, O. B. - agent, fallitbo 20.7.1817, 426, 427, 430, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 453, 474, 480, 504, 530, 533, 548, 553, 592
Svalbe, Peder Larsen - skibsmand, 4.1.1797, 123, gift med Maren Rasmusdatter 18.7.1812, 351
Svecker, Anne Kirstine - 3.12.1805, 248, gift med murer Jochum Reinau
Svendborg, ... - køkkenmester, hans enke Sophie Magdalene Keiser 13.2.1820, 559, 573
Svitzer, Anne Nicoline - gift med adjunkt Jacob Hee, samfrændeskifte 5.9.1808, 297
Svitzer, Jacob - toldinspektør, ugift, 12.10.1816, 416, 423
Svitzer, Jens Taulo - kammerraad, toldinspektør, 28.3.1818, 491, 494, 500, 561, 608, 651, 652
Svitzer, Peder - købmand, 3.5.1811, 328, 329 gift med Anne Kirstine Aarlev
Syss, Wolfgang - piber, 30.6.1806, 260, gift med Marie Kirstine ...
Tandrup, Jacob Jacobsen - bødker, gift med Maren Jørgensdatter Møller, testamente 3.9.1814, 414
Teisen, ... - forpagter, hans enke Cathrine Marie Boyesen 15.2.1818, 452
Teisen, Anders - farver, fallitbo 3.7.1799, 168, 170, 174, 189
Teisen, Cay - hans enke Barbara Birgitte Hansdatter 5.10.1791, 49
Teisen, Hans - farver, 3.7.1794, 74, 76, 80, 90, 93, hans hustru Anne Dorthea Løve 28.12.1793, D
Teisen, Mette Hedevig - 31.10.1808, 299, gift med bager Hans Friis
Tengelund, Anders Christian - underofficer, 10.9.1792, 53, 70
Theilgaard, ... - guldsmed, hans barn 15.4.1823, 663
Thiner, Johan Georg (jfr. Dimer) - soldat, 31.12.1807, 287
Thøgesen, Jørgen - soldat, 14.5.1812, 349, 363
Thomasdatter, Malene Gertrud - 25.9.1804, 236, 287, e.e daglejer Hans Jørgensen
Thomsen, Christian - skibsmand, 4.4.1821, 608
Thomsen, Hans - smed, hans hustru Marie Cathrine Christensdatter 21.3.1821, 608
Thomsen, Lars - smed, 14.9.1807, 284, gift med Maren Kirstine Nielsdatter
Thomsen, Niels - husmand, skovfoged, 10.11.1812, 357, 372, gift med Johanne Marie Hansdatter
Thomsen, Niels - soldat, 20.12.1821, 633
Thønnesen, Jørgen - soldat, matros, 20.7.1812, 351, 363
Thorberg, Vilhelm Anton - organist, 20.7.1818, 479, 486, gift med Christiane Petrine Brandt
Thorbjørnsen, Volborg Kirstine - 25.10.1813, 377, 389, gift med gæstgiver Frantz Holst 27.3.1817, 423, 425 (gift 2 Adelheid Larsen)
Thorstens, Jens - matros, 24.6.1811, 328, 342
Thygesen, Ane - 16.11.1818, 491, 494, 500, 561, 608, 651, 652, gift med kammerraad og toldinspektør Jens Taulo Svitzer 28.8.1789, 204 bevilling
Thygesen, Niels - hans enke Øllegaard Ganner 4.5.1805, 244, 245
Tiereborg, Jens Larsen - soldat, 19.5.1812, 349, 350
Tiereborg, Jens Larsen - soldat, 19.5.1812, 349, 350
Titcken, Niels Giævertsen - grøndlandsk missionær, død 26.6.1795, 26.11.1797, 131, gift med Birthe Cathrine ...
Tobøll, Niels Hansen - soldat, 20.7.1811, 331, 343
Todt, Christian - soldat, 27.5.1807, 281
Tollufsen, Ole - daglejer, 13.12.1817, 442, gift med Else Marie Henningsen
Top, Niels - kleinsmed, fallitbo 20.5.1801, 196, 212, 213, 214, 223
Torøe, Jørgen - skibsmand, hans enke Marie Phillipsdatter 21.11.1796, 119
Torøe, Jørgen Jørgensen - skibsmand, 28.5.1795, 87, gift med Anne Dorthe Blankholm
Torp, Sofie Jensdatter - pige, bev. 31.8.1792, D (død 1757)
Trefort, Diderich Ernst - kompagnikirurg, 2.5.1809, 307, 315
Trepka, Simon v. - major, 13.2.1795, 81, 84, 86, 107, gift med ...
Trold, Anne Regise Sophie - 16.5.1796, 103, gift med vagtmester Trypsching (gift 2 Marie Bærentsen)
Tronsen, Bertel - købmand, 23.12.1790, 19, 27, 32 fortsat fra forrige prot.
Trypschin(g)ck, Carl - vagtmester, senere raadstuetjener, 18.10.1800, 191, 223, gift 1 Anne Regise Sophie Trold 16.3.1796, 103, gift 2 Marie Bærentsen
Ulits, Maren - 3.6.1814, 390, gift med bogbinder Busch
Ulrichsen, Søren - skrædder, 24.8.1790, D gift med Anne Bart
Velling, Peder Severin - købmand, fallitbo 13.12.1817, 440, 446, 515, 532, gift med Anne Dorthea Friis 18.11.1817, 440
Vett, Dorthea Margrethe født Sekmann - etatraadinde, 11.1.1809, 304, 352
Vogeler, ... - soldat, 17.2.1809, 304, 315
Vogensen, Jens - underkirurg, 10.7.1816, 414, gift med ...
Waitløv, Anne Marie - 23.6.1809, 310, gift med felbereder Poul Christian Peisch 28.8.1808, 288, 298, testamente 11.7.1805, 284
Waltersdorph, Michel v. - generalmajor, 20.9.1807, 285, 286
Wandall, ... - musikant, hans enke Marie Kirstine Lundorph 9.11.1799, 241, testamente
Wegner, Rasmus Poulsen - færgeløbsmatros, 16.11.1797, 132, 161, 182
Weichel, Tobias - soldat og skræder, 28.5.1812, 349, 350, gift 1 Cathrine Magdalene Petersen død 23.5.1795, gift 2 Karen Patermann 19.12.1816, 422, 425
Weile, Peder Christensen - ungkarl, testamente 11.12.1817, 449
Wenzel, Peter - skolelærer, hans enke Maren Mogensdatter 9.8.1822, 650
West, Hans - bødker, 8.5.1812, 348, 362, gift med Else Cathrine Stup
Westergaard, Johan Jacob - underkirurg, 20.3.1814, 387, 402
Wickmann, Lars - skipper, 2.2.1807, 278, 279, 280, gift med ..., gift 2 Anne Cathrine ...
Wickmann, Malene - 20.3.1811, 327 bevilling, enke efter skipper Hans Ib Sprogøe
Wilens, Ane - 31.1.1809, 304, 315
Wilens, Johan Christian - gørtler, gift med Gertrud Hansdatter 31.12.1815, 410, bevilling
Wilensen, Jesper - skibsmand, 1.11.1822, 653, 654, gift med Sophie ...
Willumsen, Hans - skipper, hans hustru Anne Dorthea Larsdatter 31.12.1814, 403, 404
Wilnau, Salomon - købmand, fallitbo 23.2.1802, 206, 208
Wilnau, Salomon Israel - købmand, bevilling 23.12.1815, 410, 606, gift med Rosa ...
Winckler, Johan - skibsmand, 22.2.1806, 256, gift med Anne Kirstine Sørensdatter
Winckler, Peder - skipper, hans hustru Inger Larsdatter 1.6.1799, 164
Winfeldt, Berte Jacobine - 6.7.1821, 619, gift med pastor Christoffer Nyholm
Winhall, Johan Chr. - og hustru 1-13 og forrrige protokol
Winther, Carl - handelsmand, 6.1.1813, 368, testamente
Wisch, Mette Sophie - 25.9.1821, 624, 629, 655, enke efter guldsmed Ulrich Kastrup 3.5.1792, 214, testamente
With, Conrad - matros, 10.8.1810, 320, 342
With, Niels Hansen - tjener, fh. skomager, hans hustru Karen Rudolphsdatter 28.6.1811, 329
With, Rasmus - hans enke Margrethe Hansdatter 8.10.1813, 376, 377 testamente
Wivel, Adam Frederik - købmand, 2.6.1818, 466, 468, 476, 482, 483, 489, 501, 506, 524, 540, 542, 569, 572, 575, 619, 628, gift med Bolette Marie Aarslev
Wivel, Peter Julius Emil - barn, 22.1.1821, 603
Wolck, Berthel - regimentskvartermester, by- og herredsskriver, gift 1 Karen Rist bevilling 15.3.1802, 208, samfrændeskifte 4.2.1813, 386
Wolck, Caroline Sophie - samfrændeskifte 8.3.1811, 327, enke efter købmand Andreas Møller
Wolff, Christian Frederik - 18.10.1791, 38, gift med Maren Henningsdatter
Wolffsdatter, Engel Cathrine - 2.5.1796, 107, 110, 116, enke efter snedker Martinus Smith
Worm, Claus Christian - stadsmusikant, gift med Mette Marie Kamp 18.8.1801, 204 testamente
Worm, Jens Frederik - købmand, 23.12.1813, 386
Wulff, Frederik - soldat, 13.5.1806, 260, -L
Würmfeldt, Berte Jacobsen - 6.7.1821, 619, gift med pastor Christoffer Nyholm
Zal (Sabel), Peder - sergent, hans hustru Anne Margrete Pedersdatter 30.12.1814, 405 (død 19.6)
Zeigler, Joh. Frandts - købmand, fallitbo 19.3.1806, 257, 258, 260, 261, 288, skifte 5.10.1822, 652, 653, gift med Anne Henrikke ...
Zeiler, Christian Frederik - gartner, 5.4.1808, 289, 293, 315
Zentgraff, Johannes Balthazar Kilian - skræder, 25.3.1810, 316
Zentgraff, Peder - bødker, hans hustru Anne Kirstine Holgersen 17.11.1813, 383, 385, 387
Zeuten, Johan v. - skibsmand, 28.12.1797, 132, 161
Zillincke, Martin - murer, hans hustru Maren Pedersdatter 11.2.1799, 150, 182
Zimmermann, Johan Georg - gift med Marie Magdalene Smith, testamente 28.12.1791, 306
Aarslev, Rasmus Hansen - tjenestekarls tvillinger 26.3.1822, 639