Nyborg Byfoged 1647-1789

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1647-1789, Nyborg
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Register til Nyborg skifteprotokol no 12 1747-89 og skifteprotokol no 13 1771-89. F. 385 findes indført 3 Auktionsforretninger af 1778. Mellem aarene 1773 og 1778 findes kun et skifte af 1776. Antegnelse af amtmanden f. 74

..., Hans Jørgen - brobetjent, 84
..., Karen Marie 365, enke efter Peder Crone
..., Mads Anders - slagter 314
Abrahams, Marie - 350
Adler, Lorentz - sejlmager, 433
Andersdatter, Friderica - 319
Andersdatter, Maren - 15, enke efter Niels Hansen
Andersdatter, Maren - 389, gift med snedker Jens Truelsen
Andersen, Halwer - skibstømmermand, 189
Andersen, Iver - skibsmand, 146
Andersen, Peder - skipper, 438
Andersen, Peder - skovfoged, hans enke Anne Hansdatter 8
Arentzdatter, Mette Margrethe - 39
Asmussen, Stephanus - skomager, 339, oo1 Anna Margrethe Lengenken 116, oo2 Birthe Cathrine Arentsdatter Klinck
Bach, Mette Marie - testamente 444, skifte 474 fortsættes i næste protokol, gift med Johan Christian Wiinhall
Baggesen, Peder - garnisons auditør og vagtmester løjtnant, 375
Baggesen, Rasmus - bevilling til uskiftet bo 22
Baggesen, Rasmus - hans hustru Regina Bøiesen 147
Baltzersdatter, Johanne - 33, Frederik Lachedrups
Banegaard, Anders Christian Hansen - bager, 145
Bang, Jørgen - skibsmand, hans hustru ... 302
Barfoed, Knud - paa Apotheket, 348
Barfoed, Villads Christian - hans hustru Karen Pellesdatter 434
Barthel, Johan Jørgen - kirkevægter, 283
Bay, Maria Jensdatter - bevilling til uskiftet bo 389, gift med Jørgen Nielsen Maale
Beder, Peder - købmand, hans hustru Inger Tronsen 428
Berentsen, Hermann - stadstambour, hans hustru Kirsten Rasmusdatter 330
Berentz, Arent Larsen - bager, 182
Berg, Christopher - skibsskriver, 434
Bertelsdatter, Anna - bevilling til uskiftet bo 373, enke efter Niels Bøiesen Møller
Berthelsen, Jens - skibsmand, 315
Bierregrav, Karen - 196
Bild, Rasmus Madsen - 316
Biørnøe, Hans Michelsen - 371
Bolt, Christopher - drejer, 36
Bolt, Margrethe - 358, enke efter Peder Madsen Dyrhauge
Bredahl, Niels - Sr. 374
Brinchmann, Anna Margrethe - 368, gift med Christian From
Brinchmann, Joachim Gottlieb - brandinspektør, 426
Bruun, Peter Friis - kammerraad, landstingshører, 372
Bruun, Thomas Andersen - hans hustru Ellen Catharina Hansdatter 431
Bullerup, Apolone Jensdatter - 107, gift med skipper Hans Pedersen Lund
Burchardt, Abigael - 429, enke efter Meyer
Buss, Wilhelm - rebslager, hans hustru Anne Margrethe Goldbech 414
Buxla, Jørgen Nielsen - hans hustru Kirsten Frandsdatter 387
Buxla, Matthias - bevilling til uskiftet bo 218, skifte 387
Bülow, Christian v. - major og vicekommandant og frue 51
Bülow, v. - prøjsisk løjtnant, hans enke Caroline Vilhelmina 371
Bøiesen, Birgitte Kirstina - 22, gift med købmand Niels Tygesen
Bøiesen, Boe - overvejer og maaler, 219
Bøiesen, Bøie - sømand, 293
Bøiesen, Regina - 147, gift med Rasmus Baggesen
Christensen, Jens - postskipper, 361
Christensen, Niels - skipper, 25, gift med 13.12.1758 i Seden med Apolone Jensdatter, Bullerup (oo2 Hans Pedersen Lunde) 107
Christiansen, Lorentz - hans enke Birthe Hansdatter 176
Christiansen, Niels - hattemager, 203
Christiansen, Steen - 432
Christophersen, Hans - færgeløbsskipper, 459
Christophersen, Peder - færgeskipper se bd. 13. fol 46
Clausen, Erik - snedker, 118
Colling, Niels - rebslager, 98
Crone, Peder - skibs- og proviantskriver, 367
Dahl, Jens - underkonsumptionsbetjent, bevilling til uskiftet bo 468
Dissel, Frants - urmager, 444
Drejer, Hans Nielsen - hans hustru Anna Pedersdatter i Heslet, 468
Dressing - proviantinspektør bd. 13 fol 18
Dyrhauge, Anna Jensdatter - 415, gift med Jens Jørgensen Drejer
Dyrhauge, Jens Pedersen - skipper, oo1 ..., oo2 Dorthe Nielsdatter 341
Dyrhauge, Niels Jensen - skipper 6.10.1786, D
Dyrhauge, Niels Larsen - skipper, 148
Dyrhauge, Peder Madsen - skipper, hans enke Margrethe Bolt 358
Dyrhauge, Peder Nielsen - skipper, hans hustru Magdalene Jacobsdatter Møller 390
Døstrup, Peder Valdemar - fuldmægtig, 110
Echløw, Cathrine Marie Madsdatter - 465, gift med Rasmus Madsen
Echløw, Dorothea - 413, enke efter assessor Kallager
Eggers, Christence - 365, gift med Thomas Hauballie
Egløf, Mads Nielsen - 217
Ellebracht, Charlotte Amalia v. - frøken, 373
Elsmann, Petter - 374
Felding, Christian - konsumptionsbetjent, 426
Fent, Claus - skomager, 91
Flindt, Anna Dorothea - 386, gift med Joachim Gottlieb Brinchmann
Frandsdatter, Kirsten - 386, gift med Jørgen Nielsen Buxla
Frandsdatter, Kirsten - bevilling til uskiftet bo 376, enke efter Mathias (Matthias) Buxla
Friborg, Cecilie - 87, 305, 370, enke efter borgmester Anders Larsen
Friis, Bonne - underoffiver, 322
From, Christian - hans hustru Anna Margrethe Brinchmann 368
From, Peder - værtshusholder, 454
From, Rasmus - strandkontrollør, 13.2.1784, D, gift med Anne Sophie Møller
Golbech, Anna Margrethe - 414, gift med Wilhelm Buss
Graver, Hans Nielsen - 336
Gregersen, Christen - skomagersvend, 350
Graae, Anna Kirstine - bevilling til uskiftet bo 369, enke efter Villads Knudsen
Gundersen, Jesper - klejnsmedsvend, hans hustru Margrethe Lauritsdatter 151
Hamel (ell. Ramel), Anna Margrethe - 473, gift med Jacob Petersen Spindemester
Hammelev, ... - oberst, 383
Hansdatter, Anna - 464, gift med Anders Pedersen Hiort
Hansdatter, Anne - 8, enke efter skovfoged Peder Andersen
Hansdatter, Birthe - 176, enke efter Lorentz Christiansen
Hansdatter, Ellen Catharina - 431, gift med Thomas Andersen Bruun
Hansdatter, Elsebeth - 356, enke efter skibsmand Christopher Poulsen
Hansdatter, Gertrud - 374, gift med soldat Mads Hansen
Hansdatter, Kirsten - 358, gift med Anders Aarøe
Hansen, Anthonie - 205
Hansen, Hans - 197
Hansen, Hans - glarmester, 362
Hansen, Hans Henrich - hans hustru Cathrine Marie Jørgensdatter 324
Hansen, Jesper - skibsmand, 390, hans hustru Mette Pedersdatter 353
Hansen, Mads - soldat, hans hustru Gertrud Hansdatter 374
Hansen, Niels - 7
Hansen, Niels - 85, karl hos borgmester Hetting
Hansen, Niels - hans enke Maren Andersdatter 15
Hansen, Niels - ved Garnisons Kompagniet, hans enke Kirsten ... 100
Hansen, Rasmus - skibstømmermand, 365
Hansen, Rasmus - skipper, 171
Hansen, Søren - Skabos Huse, 323
Harboe, ... - kaptajn, hans enke Marianne Harboe bd. 13 fol 43
Harløv, Josias - skrædder, hans hustru Barbara Pedersdatter 409
Hauballie, Thomas - hans enke Christence Eggers 365
Henrichsen, Rasmus - murmester, 341
Hetting, Johannes - borgmester bevilling til uskiftet bo 75, 310 se ogsaa bind 13, fol 1
Hindtzdatter, Dorthe - 442, enke efter Jacob Poulsen
Hiort, Anders Pedersen - skibsmand, hans hustru Anna Hansdatter 464
Hiul, Hans Jørgensen - tømmermand, 466
Holm, Anna Judithe - enke, 469
Holm, Maria Kirstine - jomfru, 460
Holm, Thomas Nicolai - kirurg, 102
Holmsted, ... - kancelliradinde, 223, 74 og særskilt prot.
Holst, Andreas - købmand, 378
Holst, Peder Olsen - hans enke Anna Margrethe Pedersdatter 382
Hornemann, Daniel - raadmand og byskriver, bevilling til uskiftet bo 7, skifte 152
Høy, Birgitte Christine - 366
Høye, Jens - voldmester, hans hustru Anna Elisabeth Storm 355
Høye, Peder Jensen - skrædder, 432
Iversen, Peder - skipper, 150
Jacobsdatter, Maren - 324, enke efter konstabel Krøyer
Jacobsen, Poul - skibsmand, 170
Jakobsen, Niels - skipper, fra Aalborg, 438
Jensdatter, Anna - 323, gift med vægter Niels Nielsen
Jensdatter, Karen - tjenestepige, 126
Jensdatter, Kirsten - 352, enke efter Anders Michelsen
Jensen, Johan - daglejer, aftakket soldat, 349
Jensen, Knud - skibsmand, 431
Jensen, Lars - skibsmand, 359
Jensen, Morten - skomager, hans hustru Sidsel Cathrine Nielsdatter 186
Jensen, Peder - murmester, 306
Jensen, Søren - hans enke Maren Pedersdatter 321
Jeppesdatter, Karen - 438, enke efter Christian Felding
Jespersen, Bernt - og hustru Cathrina Andrea … testamente 385
Johansen, Jakob - klejnsmed, 336
Johansen, Rudolph - murmester 456
Justesen, Lars - 415
Juul, Lucius - skrædder og hustru Anna Rasmusdatter Lange 372
Jørgensdatter, Anna Maria - 365, gift med Niels Sprogø
Jørgensdatter, Apolone - testamente 385, gift med Jens Andersen Meilvang
Jørgensdatter, Cathrine Marie - 324, gift med Hans Henrik Hansen
Jørgensdatter, Cille Marie - 303, gift med kommandør Schmidt
Jørgensen, Christian - snedker, 324
Jørgensen, Hans - skipper, 26.12.1777, D, og hustru Anne Margrethe Jørgensdatter
Jørgensen, Jens - drejer, 355
Jørgensen, Jens - drejer, hans hustru Anna Jensdatter Dyrhauge 415
Jørgensen, Ole - bødker, 275, hans enke Anna Kirstina (Kirstine) ... 360 (295)
Kallager, ... - kancelliassessor, hans enke Dorothea Echløw 413
Kieler, E. - hans hustru Sidsel Pedersdatter 428
Kieler, E. - kæmner, hans hustru Birthe Marie Jensdatter Smit 390
Kier, Anders - grovsmed og hustru Anna Cathrine 295
Kier, Anders - købmand, 360
Kier, Anders Jacobsen - hans hustru … bevilling til uskiftet bo 203
Klampes, Karen - 165
Klinck, Rasmus Johansen - hans enke Maren Pedersdatter 323
Knudsdatter, Anna Kirstine - 18, gift med skipper Poul Nielsen
Knudsdatter, Karen - 307, gift med murmester Johan Lorentz
Knudsen, Claus - hattemager, 471
Knudsen, Rasmus - og hustru ..., delingsforretning bd. 13 fol. 22
Knudsen, Villads - hans enke Anna Kirstine Graae, bevilling til uskiftet bo 369
Kryssing, Dorthea Marie - 223, enke efter kancelliraad Holmsted
Krøl, Peder Andersen - købmand, 438
Krøyer, Hans - konstabel, hans enke Maren Jakobsdatter 324
Kæstner, Peder - 212
Kaas, Beate Helvig - 342, enke efter oberst de Place
Lachedrup, Friderich - skrædder, 47
Lachedrup, Friderich - skrædder, hans hustru Johanne Baltzersdatter 33
Lange, Anna Rasmusdatter - 373, gift med Lucius Juul
Lange, Anna Susanne Hansdatter - jomfru, 375
Lange, Anna Thomasdatter - 352, 391, gift med Knud Rasmussen Maale
Lange, Jacob Rasmussen - købmand, 102
Larsdatter, Anna - 127, enke efter Baltzer Sadelmager
Larsdatter, Anna Marie - 471, gift med murmester Niels Rasmussen
Larsdatter, Sidse - jomfru, 453
Larsen, Anders - borgmester, hans enke Cecilie Friborg 87, 305, 370
Larsen, Christen - hans enke Malena Sophie ... 432
Larsen, Christen - kornmaaler, 166
Larsen, Jens - købmand, hans hustru Anne Margrethe Pedersdatter 1 (fortsat fra forrige protokol)
Larsen, Mads - skovfoged, 117
Lauritsdatter, Margrethe - 151, gift med Jesper Gundersen
Lemming, Peder - købmand, 310
Lengerken, Anne Margrethe v. - 116, gift med Stephanus Asmussen
Lengerken, Johan v. - mester (kirurg??), 66
Lerche, Jacob Sørensen - borgmester, byfoged, 4.7.1772 D (hans hustru Anna Marg, Bosen xi 156, oo1 Peder Knudsen?)
Lillie, Albrecht - skrædder, hans hustru Anna Marie Nørup 179
Lind, Albret - skibsmand, 306
Lintrup (iflg. Wiberg), Anna Margrethe Pedersdatter - 382, enke efter Peder Olsen Holst
Lisberg, Niels - konsumptionsbetjent, 24.9.1788 D
Lorentz, Johan - murmester, hans hustru Karen Knudsdatter 307
Lund, Christen - hans enke Anne Magdalene 385
Lund, Friderica Sophie - 430, gift med skibsmand Rasmus Wit
Lund, Hans Pedersen - skipper, hans hustru Apolone Jensdatter Bullerup 107
Lunn, Hans - paa Holmen, 335
Løv, Lars Hansen - snedker, 339
Løve, Anna Dorothea - 385, gift med Hans Teisen
Løvenhielm, Vibeke Magdalene v. - 51, gift med major Christian v. Bülow
Madsen, Christen - skipper, 211
Madsen, Rasmus - skipper, hans hustru Anna Cathrine Rasmusdatter 437
Madsen, Rasmus - skipper, hans hustru Cathrine Marie Echløw 465
Mancinus, Johan Jochum - raadmand, 317
Mandal, Jørgen - skipper, 435
Mandal, Peder Pedersen - skibsmand, 437
Matthiassen, Christopher - daglejer, 356
Meilvang, Jens Andersen og hustru Apolone Jørgensdatter, testamente 385
Meyer, ... - frue, 444
Meyer, Bendix - skomager, hans hustru Edel Marie ... 433
Meyer, Burchardt - provincialmedicus og fæstningskirurg i Frederikshald, hans enke Abigael ... 429
Mikkelsdatter, Anna - 148, gift med skipper Jens Pedersen
Mikkelsen, Anders - 164
Mikkelsen, Anders - vognmand, hans enke Kirsten Jensdatter 352
Morsing, Henrich - postfuldmægtig, 455
Mortensen, Poul - 85, som tjener apothekeren
Munck, Hans Nielsen - 472 fortsættelse i prot. 1787-1823
Murmester, Hans Peter - 183
Møller, Edel Catharina - jomfru, 428
Møller, Gyde Bøiesen - 82, gift med borgmester Johannes Hetting
Møller, Ib - 117
Møller, Magdalene Jakobsdatter - 390, gift med Peder Dyrhauge
Møller, Niels Bøiesen - hans enke Anna Bertelsdatter bevilling til uskiftet bo 373
Møller, Poul - konsumptionsbetjent, 354
Mønnich, Christopher - raadstuetjener, 72
Maale, Anna Knudsdatter - 376, gift med Bertel Tronsen
Maale, Jørgen Nielsen - 389, gift med Marie Bay bd. 13 fol 32
Maale, Knud Rasmussen - købmand og hustru Anna Thomasdatter Lange 391, 352
Nielsdatter, Dorthe - 341, enke efter Jens Dyrhauge
Nielsdatter, Karen - 436, gift med hattemager Rasmus Ottesen
Nielsdatter, Maren - enke efter smed Peder Sørensen og søn Søren Pedersen 435
Nielsdatter, Sidsel Cathrine - 186, gift med Morten Jensen
Nielsen, Arved - 434
Nielsen, Christian - hattemager, 326
Nielsen, Hans - raadmand, 320
Nielsen, Mads Egløf - 217
Nielsen, Niels - vægter, hans hustru Anna Jensdatter 323
Nielsen, Peder - skibsmand, 321
Nielsen, Poul - skipper, 284, gift med Anne Kirstine Knudsdatter 18
Nielsen, Rasmus - skipper, 308
Nielsen, Rasmus - skipper, hans enke Volborg Poulsdatter 463
Nørup, Anna Marie - 179, gift med Albrecht Lillie
Olesdatter, Dorthe - pige, 95
Olsen, Abraham - hans enke Anne Margrethe Hansdatter bd.13 fol 20
Ottesen, Rasmus - hattemager, hans hustru Karen Nielsdatter 436
Pedersdatter, Anna - 468, gift med Hans Nielsen Drejer, Heslet
Pedersdatter, Anna Margrethe - 1 (fortsat fra forrige protokol), gift med købmand Jens Larsen
Pedersdatter, Barbara - 409, gift med Josias Harløv
Pedersdatter, Karen - 434, gift med Villads Christian Barfoed
Pedersdatter, Maren - 321, enke efter Søren Jensen
Pedersdatter, Maren - 323, enke efter Rasmus Klinck
Pedersdatter, Mette - 353, gift med Jesper Hansen
Pedersdatter, Mette Marie - 370, enke efter Samuel Skrædder
Pedersdatter, Sidsel - 428, enke efter Kieler
Pedersen, Anders - købmand, 129
Pedersen, Anders Christian - skipper, bev. til uskiftet bo 6, skifte 120
Pedersen, Christen - tjenestekarl, 76, tjenestekarl hos Peder Lemming
Pedersen, Christopher - skipper, 357
Pedersen, Henning - skibsmand, 169
Pedersen, Jens - skipper, hans hustru Anne Mikkelsdatter 148
Pedersen, Niels - bagerdreng, 371
Pedersen, Peder - skipper, hans hustru Anna Friderica ... 373
Pedersen, Søren - sømand og moder Maren Nielsdatter 435
Pedersen, Thomas - konsumptionsbetjent, 174
Pedersen, Villum - fæster i Heslet Huse, 441, oo1 ... 75, oo2 Karen Reinholtsdatter 181
Petersen, Jakob - spindemester, hans hustru Anna Margrethe Ramelsdatter (eller Hamelsdatter) 473
Piper, Johan Peter - 436
Place, de - oberst, hans enke Beate Helvig Kaas 342
Poulsdatter, Volborg - 463, enke efter skipper Rasmus Nielsen
Poulsen, Christopher - skibsmand, hans enke Elsebeth Hansdatter 245
Poulsen, Gregorius - skibsmand, 335
Qvandt, Henrich Daniel - apothekersvend 108
Ramel (eller Hamel), Anna Margrethe - 473, gift med spindemester Jakob Petersen
Ramus, Hans - amtsstuefuldmægtig, 373
Rasmusdatter, Anna Cathrine - 437, gift med skipper Rasmus Madsen
Rasmusdatter, Else - 45, enke efter blegmand Mikkel Rasmussen
Rasmusdatter, Karen - 320
Rasmusdatter, Kirsten - 330, gift med Hermann Berentsen
Rasmussen, Hans - 458
Rasmussen, Mikkel - blegmand, hans enke Else Rasmusdatter 45
Rasmussen, Niels - murmester og hustru Anna Marie Larsdatter 471
Rasmussen, Peder - skipper, 460
Rasmussen, Zacharias - 172
Reinholtsdatter, Karen - 181, gift med Villum Pedersen
Rentz, Ludvig - justitssergeant, 453
Roeland, Niels Pedersen - og hans enke Karen Dorothea ... 418 og særskilt prot.
Rohde, Ole Jørgensen - skibsmand 443
Rouchs, Maren - enke, 339
Sadelmager, Baltzer - hans enke Anna Larsdatter 127
Schiøt, Kirstine Sarbine Risbrech - 274, gift med Hans Teisen
Schmidt, Anne Marie - 96, enke efter løjtnant Wetke
Schmidt, Birthe Marie Jensdatter - 390, gift med Sr. Kieler
Schmidt, Christopher Otto - etatsraad, tolder og postmester, bevilling til uskiftet bo 21, skifte 414
Schmidt, Johan Caspar - kommandør, 423, gift med Cille Marie JØrgensdatter 303
Schrøder, Johan Diderich - tømmermand, 167
Schultz, Jens - skibsmand, hans hustru Talle Kirstine ... 359
Schumager, Sophia - 70
Skrædder, Samuel - hans enke Mette Marie Pedersdatter 370
Sprogøe, Niels Rasmussen - hans hustru Anna Maria Jørgensdatter 365
Storm, Anna Elisabeth - 355, gift med Jens Høye
Struck, Johan - parykmager, 349
Svitzer, Anne - 39
Sørensen, Hans - Heslet, 30
Sørensen, Peder - grovsmed og slagter, 77
Sørensen, Peder - smed, hans enke Maren Nielsdatter og søn Søren Pedersen 435
Sørensen, Poul - brobetjent, 177
Teisen, Engelbert - farver, 377
Teisen, Hans - farver, bevilling til uskiftet bo 385, 191, gift med Kirstine Sarbine Risbrech Schiøt 274 Anna Dorthea Løv
Tranekier, Hans Christiansen - klejnsmedsvend, 470
Tronsen, Bertel - købmand, bevilling til uskiftet bo 376 næste prot. 19, 27, 321
Tronsen, Hans Jørgen - 384
Tronsen, Inger - 428, gift med Peder Beder
Truelsen, Jens - snedker, hans hustru Maren Andersdatter 389
Tybesen, Hans - Heslet, 359
Tygesen, Niels - købmand, bevilling til uskiftet bo 7, skifte 206, 461, gift med Birgitte Kirstine Bøiesen 22
Vilhelmsen, Ole - 352
Waitløff, Hans - felbereder, bevilling til uskiftet bo 463
Wandel, Jacob - hans hustru Elisabeth Sophie ... 191
Wandel, Laurits Jacobsen - stadsmusikant, 438
Wegner (eller Weiner), Jacob Poulsen - 178
Wegner, ... - hans enke Dorthe Hendtzdatter 442
Wessel, ... - admiral, 332
Wetke, ... - løjtnant, hans enke Anna Marie Schmidt 96
Wiinhall, Johan Christian - gæstgiver og hustru Mette Marie Bach, testamente 444, skifte 474
Wit, Rasmus - skibsmand, 469, hans hustru Friderica Sophie Lund 430
Wit, Rasmus Andersen - kobbersmed, 457
Wæde, Matthias - skoflikker, 369
Østrup, Johan - rebslager, 445
Aabye, Laurits - justitsraad og amtsforvalter, 312
Aagesen, ... - regimentskvartermester, auktion efter ham, 385
Aarslef, Johan - hans enke Gunild Dorothea ..., bevilling til uskiftet bo, 470 (enken solgte ejendommen nr 243 i Nyborg i 1810 og boede da i Christiansfeld)
Aarøe, Anders - skipper, hans hustru Kirsten Hansdatter 358