Nyborg Byfoged 1664-1758

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1664-1758, Nyborg
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Samt til løse skifter, der ikke ere indførte i skifteprotokoller 1653-1669 m.v. I 1664-1669, II 1669-1677, III 1677-1688, IV 1688-1691, V 1691-1694, VI 1694-1699, VII 1699-1705, VIII 1710-1717, IX 1715-1729, X 1726-1735, XI 1735-1758

…, Maren – tjenestepige, XI 168, tjenestepige hos skrædder Niels Holm
…, Karen - I 135, enke efter Oluf (Ole) Væver
Adriansen, Willum – hans enke Dorthe Thomasdatter III 263
Albretsen, Hans – væver og hustru Maren … VI 103
Altenaw, Jacob – og hustru Maria Boldt I 151
Ame, Jacob Hansen – III 64
Andersdatter, Anne – IX 422, enke efter auditeur Søren Lerche
Andersdatter, Barbara – V 370
Andersdatter, Else – II 50, gift med slagter Reinholt Kamp
Andersdatter, Johanne - VIII 148, gift med rokkedrejer Laurits Pedersen
Andersdatter, Johanne Marie - X 98, gift med skipper Morten Olsen Roede
Andersdatter, Karen - I 82, gift med snedker Jens Jørgensen
Andersdatter, Karen – VII 210, gift med bødker Christian Nielsen
Andersdatter, Karen – VIII 174, gift med vognmand Simon Andersen
Andersdatter, Karen – X 116, gift med skoflikker Søren Petersen
Andersdatter, Kirsten – II 339, gift med skomager Hans Christophersen
Andersdatter, Kirsten – III 75, gift med Jacob Rensberg
Andersdatter, Maren – III 325, gift med bager Laurits Tønnesen
Andersdatter, Maren – IX 400, enke efter vognmand Arent Hansen
Andersdatter, Maren – Laurits Tønnesen Bagers hustru, III 325
Andersdatter, Maren – V 361, gift med vognmand Peder Andersen
Andersdatter, Maren – XI 39, gift med murmester Knud Knudsen
Andersdatter, Margrete – II 164, gift med glarmester Casper Brandt
Andersdatter, Margrete – Jørgen Thomsen Holsts hustru, XI 372
Andersdatter, Margrete – XI 291, enke efter klejnsmed Johan Henrik Knabe
Andersdatter, Margrete – XI 374, gift med Jørgen Thomesen Holst
Andersdatter, Sara - X 407, gift med Gullak Jetmundsen
Andersen, Anders – skrædder III 183
Andersen, Augustinus – kandestøber II 45, hans hustru Kirsten Brun I 135
Andersen, Bertel – smed, IV 152
Andersen, Christen – hattemager, hans hustru Mette Jensdatter VI 332
Andersen, Claus – grovsmed II 318, hans hustru Barbara Pedersdatter I 68
Andersen, Dines - og hustru Karen Jensdatter 1665
Andersen, Gregers – kirkeskriver III 85
Andersen, Hans – bager XI 356, 482
Andersen, Hans – hattemager III 353, hans enke Karen Pedersdatter VII 266
Andersen, Hans – skoflikker VII 392
Andersen, Jens – brandinspecteur Mancins karl XI 141
Andersen, Jens – skipper X 314, hans enke Karen Jensdatter XI 192
Andersen, Jørgen – bødker XI 376
Andersen, Jørgen – vognmand VIII 6
Andersen, Knud – hans enke Sidsel I 135
Andersen, Laurits (Lars, Laurs) – vognmand, hans hustru Gjertrud Lauritsdatter X 341
Andersen, Morten – bager 1659
Andersen, Niels – Sandager, hans hustru Sophie Nielsdatter VIII 234
Andersen, Niels – slagter XI 213, hans hustru Cathrine Thomasdatter XI 158
Andersen, Peder – hans hustru X 137
Andersen, Peder – hyrdemand XI 564, hans hustru Anne Larsdatter XI 103
Andersen, Peder – rebslager III 83
Andersen, Peder – skipper XI 1, hans hustru Karen Christensdatter X 243
Andersen, Peder – skrædder II 42
Andersen, Peder – tjente raadmand Antoni Hansen VII 366
Andersen, Peder – vognmand, VIII 100, gift 1 Maren Andersdatter V 361, gift 2 Maren Jensdatter VI 447
Andersen, Rasmus – klejnsmed, hans hustru Barbara Nielsdatter XI 422
Andersen, Rasmus – XI 417
Andersen, Simon – bager, hans hustru Johanne Madsdatter VI 393
Andersen, Simon – vognmand, IX 301, hans hustru Karen Andersdatter VIII 174
Andreasdatter, Elisabeth (jfr. Lisabeth) – X 1, gift med glarmester Jens Lutterman
Avlskarl, Hans Jensen – vognmand, hans enke Anne Hansdatter II 244
Bachers, Susanne – VI 311, enke efter handelsmand Laurits Jørgensen Hind
Bager, Frants Lauritsen – hans hustru Gjertrud Rasmusdatter III 251
Balber, Peter Cortsen – hans hustru Kirstine Preinche II 129
Barfoed, Christen Rasmussen – IX 420
Basse, Peder Pedersen – rebslager, hans hustru Birgitte Svennisdatter IX 183
Bech, Mikkel Svendsen – snedker, hans hustru Anne Nielsdatter X 15
Behn, Andreas – feltskjær, hans hustru Augusta Maria Detlofsdatter VI 354
Bek, Mogens – skibsmand, XI 106
Bendixdatter, Kirsten – IX 281, gift med hattemager Anders Cortsen
Bendixdatter, Sidsel – X 216, gift med skipper Niels Lauritsen Dyrhauge
Bendsen, Jens – felbereder, V 50
Berentsen, Hans – skibsmand, hans hustru Maren Nielses XI 96
Berentsen, Jørgen – toldbetjent, II 167
Bergmann, Hans – amtsforvalter og hustru Anne Cathrine Clausdatter XI 527
Bertelsdatter, Anne – XI 356, gift med skrædder Ulrik Sørensen
Bertelsen, Bartholomæus – justitsraad og amtsforvalter, hans hustru Cathrine Marie Brandt XI 528
Bertelsen, Hans – hans enke Margrete Hansdatter Friis VII 212
Bertelsen, Jens – skibsmand, hans hustru Birthe Rasmusdatter XI 416
Bertram, Niels – raadmand, III 284
Bertram, Sidsel Nielsdatter – død i Christiania, VI 309
Bierfreund, Simon Jacobsen – skomager, XI 66
Bierg, Niels – consumptionsbetjent, IX 429
Biist, Peder Andersen – farversvend, IX 367
Bild, Mads Rasmussen – XI 182
Bitner, Frederik – smed, III 411
Boch, Jacob Hansen – IV 324
Boesen (Bojesen, Boisen), Bo – obervejer og maaler, gift 1 Cathrine Marie Pedersdatter X 138, gift 2 Birgitte Cathrine Lemming XI 283, 376, gift 3 Dorthe Cathrine Madsdatter Møller XI 529
Boesen, Christen – hans enke Birgitte Pedersdatter 1669
Boesen, Niels – raadmand, 1653
Boldt, Anna Christophersdatter – XI 77, enke efter Laurits Clausen
Boldt, Christopher – barber, II 247
Boldt, Maria – I 151, gift med Jacob Altenaw
Boldt, Maria – II 84, gift med postmester Carsten Wulff
Boldt, Matthias – captain og inspecteur udi Bælt, II 52
Bondorph, Hans Olsen – dansk skoleholder, X 69
Borcher, Clausen – VI 210
Borchersen, Eiler – farver og hustru Karen Christiansdatter V 143
Brandt, Beate – VII 157, gift med bendrejer Niels Nielsen
Brandt, Casper – glarmester, gift 1 Maren Jacobsdatter I 96, gift 2 Margrete Andersdatter II 164
Brandt, Cathrine Marie – XI 528, gift med justitsraad og amtsforvalter Bartholomæus Bertelsen
Brandt, Peter (Peder) – fhv. capitain under Dronningens Livregiment, dragoner, I 109, hans enke Karen … IV 205
Brunou, Elisebeth Madsdatter – X 154, gift med skrædder Peder Andersen Flint
Bruns, Kirsten – I 135, gift med kandestøber Augustinus Andersen
Bruun, Christian – toldinspecteur, gift 1 Cathrine Gjertrud Wæber XI 517, gift 2 Else Nicoline Larsen XI 530, 563
Bruun, Else – XI 253, enke efter raadmand Ole Faber
Bruun, Jørgen – toldinspecteur, hans enke Anna Margrete Friis XI 360
Bruun, Thomas Nissen – organist, XI 520, hans hustru Anna Margrete Sackmand X 23
Brygner, Nicolai Philip – skarpretter (begr. i Faaborg 25.3.1709, 49 aar)
Buch, Jacob Hansen – IV 324
Buchslaarsdatter, Karen – IX 412, gift med skomager Mads Nielsen
Buf, DitleV – constabel, hans enke Anna Hansdatter XI 107
Bull, Jens Hansen – snedker, hans hustru Ernegat Frederiksdatter III 215
Busk, Peter – toldinspecteur, I 124
Buxsla, Matthias – klejnsmed, VI 289, hans enke Gedske Poulsdatter VIII 265
Buxslasdatter, Karen – IX 412, gift med skomager Mads Nielsen
Buxslasen, Buxsla – død som soldat i Rensborg, XI 211
Bysvends, Maren – V 225
Baadsmand, Jens – I 96
Carstensdatter, Angenete – III 404, gift med Hans Henrik Schneter
Caspersdatter, Ide – IV 193, gift med lieutenant Jørgen Stademand
Christens, Maren – enke, I 95
Christensdatter, Anne – X 226, gift med sadelmager Lorents Christiansen
Christensdatter, Anne Marie – XI 389, gift med skibsmand Ole Matthiesen
Christensdatter, Karen – III 98, gift med sadelmager Isak Andersen
Christensdatter, Karen – X 243, gift med skipper Peder Andersen
Christensdatter, Kirsten – II 219, enke efter guldsmed Rasmus Madsen I 136
Christensdatter, Kirsten – VIII 97, gift med fisker Mikkel Hansen
Christensen, Anders – tømmermand, hans hustru Birgitte Rasmusdatter II 97
Christensen, Christen – natmand, XI 402
Christensen, Christen – skrædder, II 194, hans hustru Anna Jensdatter II 114
Christensen, Hans – hattemager, III 339, hans hustru Johanne Sørensdatter III 50
Christensen, Hans – skomager, III 187, hans hustru Karen Hansdatter III 47
Christensen, Jens – handelsmand, IV 207, hans datter Karen Jensdatter IV 347
Christensen, Jens – skibsmand, hans hustru Mette Margrete … XI 497
Christensen, Jes – væver, IX 49, hans hustru Anna Kirstine Davidsdatter V 317
Christensen, Laurits – skrædder, II 150
Christensen, Lorents – sadelmager, XI 463
Christensen, Mourits – 1665
Christensen, Niels – ladefoged, V 314
Christensen, Niels – skibsmand, hans hustru Apollone Lauritsdatter XI 261 (30 no 1 1742??)
Christensen, Niels – skrædder, III 168
Christensen, Niels – vognmand, XI 466
Christensen, Peder – hans hustru Gjertrud Hansdatter XI 432
Christensen, Villum – V 17
Christiansdatter, Karen – V 143, gift med farver Eiler Borchersen
Christiansen, Lorents – sadelmager XI 437, 463, hans hustru Anna Christensdatter X 226
Christophersdatter, Anne (Anna) – IX 346, enke efter vognmand Jørgen Hansen
Christophersdatter, Johanne – V 166
Christophersdatter, Johanne – VI 349, gift med vægter Peder Thomesen
Christophersdatter, Maren – III 341, gift med Mads Pedersen Grubbe
Christophersen, Hans – i Hesled, fisker, VIII 301, hans hustru Maren Nielsdatter VIII 238
Christophersen, Hans – skomager, VIII 335, hans hustru Kirsten Andersdatter II 339
Christophersen, Hans – vognmand, V 267
Christophersen, Jens – organist, II 306
Christophersen, Jesper – kornmaaler, IX 65
Christophersen, Peder – skrædder, VI 8, hans hustru Magdalene Mikkelsdatter III 436
Christophersen, Poul – skibsmand, X 247, hans hustru Anna Nielsdatter X 54
Clausdatter, Anne Cathrine – XI 527, gift med amtsforvalter Hans Bergmann
Clausdatter, Cathrine – VIII 293, enke efter skibsmand Bertel Hansen
Clausdatter, Marie (Maria) – III 403, enke efter byfoged Laurits Hansen
Clausen, Borcher – VI 210
Clausen, Hans – maler, II 44
Clausen, Laurits – IX 416, hans enke Anna Christophersdatter Boldt XI 77
Clausen, Matthias – rebslager, VI 320
Clemensdatter, Anne – 1660, gift med Henrik Thiell
Clemensdatter, Karen – V 214, enke efter Laurits Simonsen Faaborg
Clemensdatter, Margrete – I 144, gift med handelsmand Peder Cloumand
Conradsdatter, Sara Christine – VIII 160, skarpretter Gottfried Mülhausen
Conrath, Johan – klokker og bogbinder, I 128, hans hustru Else Püchenhouffuer I 5
Corneliusdatter, Anne Cathrine – XI 299, gift med skomager Claus Fendt
Corneliussen (Cornelsen), Abraham – III 63
Corneliussen, Jacob – hans enke Karen Hansdatter IV 135
Corneliussen, Poul – hans enke Margrete Matthiasdatter Foss VIII 396
Cornelsen, Abraham – III 63
Cortsen, Anders – hattemager, hans hustru Kirsten Bendixdatter IX 281
Danielsdatter, Lucretia – fattig pige, I 119
Danielsen, Peder – hans enke Birgitte (Birthe) … IX 384
Davidsdatter, Anne Kirstine – V 317, gift med væver Jes (Jens) Christensen
Davidsen, Rasmus – tømmermand, VI 469
Detlofsdatter, Augusta Marie – VI 354, gift med feltskjær Andreas Behn
Dideriksen, Carsten – III 58, hans enke Barbara Pedersdatter V 249
Dideriksen, Claus – II 100
Dideriksen, Herman – III 55
Dideriksen, Steffen (Stephan, Staffen) - skomager X 208
Dinesdatter, Anna – fattig pige, II 111
Dons, Jens Bertelsen – fra Jylland, IX 261
Dreier, Laurs Pedersen – X 221
Dreyer, Anthoni Hansen – raadmand, IX 86, hans hustru Anna Cathrine Ruben VI 275
Dyrhauge, Jens Nielsen – skipper, XI 153
Dyrhauge, Niels Lauritsen – skibsmand, gift 1 Maren Jensdatter IX 405, gift 2 Sidsel Bendixdatter X 216, oo3 Lisabeth Jacobsdatter XI 83
Eichlow (Eglev), Mads Pedersen – X 170, hans enke Anna Knudsdatter X 217
Eilersen, Hans – skrædder VIII 224, hans enke Karen Hansdatter IX 59
Enevoldsdatter, Kirsten – V 9, enke efter skrædder Rasmus Pedersen
Engelstrup, Magnus – klejnsmed, IX 223
Eriksdatter, Barbara – XI 424, gift med felbereder Christopher Rasmussen
Eriksdatter, Elisabeth – V 180, gift med byskriver Mads Hansen
Eriksdatter, Johanne – IV 318, gift med Mads Eriksen
Eriksen, Bernt – pottemager, hans hustru Anne Jørgensdatter II 308
Eriksen, Hans – skibsmand, XI 285
Eriksen, Hans – skipper, V 364
Eriksen, Mads – skipper, V 345, hans hustru Johanne Eriksdatter IV 318
Ernstdatter, Anne Dorthea – XI 256, gift med smed Peder Sørensen
Ernstsen, Ernst – slagter, hans hustru Dorthea Hansdatter VI 16
Ernstsen, Mathias – slagtern hans enke Karen Hansdatter begr. i Frørup
Eskilds(Eskels)datter, Anne – I 15, enke efter skrædder Oluf Madsen
Faber, Ole – raadmand XI 246, gift med Else Bruun XI 253
Fabricius, … - auditeur, hans enke Anna Marie Jacobsdatter XI 279
Fehe, Morten – hans hustru Maria Thempelmand I 88
Feigenbaum, Jacob – major, hans hustru Elisabeth Ottesdatter III 379
Fendt, Claus - skomager, hans hustru Anna Cathrine Corneliusdatter XI 299
Fibiger, Georg - instrumentist, IV 305
Fibiger, Matthias - raadmand, XI 217, gift 1 Karen Bertramsdatter Treven IX 250, gift 2 Anna Cathrine Morville X 92
Fischer, Christen Nielsen – Heslet, X 143
Flint, Peter Andersen - skrædder, XI 504, gift 1 Anna Kirstine Hansdatter IX 199, gift 2 Elisabeth Madsdatter Brunou X 154
Floris, Eilert - premierlieutnant af Flaaden, hans hustru Anna Nielsdatter VII 98
Fogedsvends, Magdalene – III 169
Fogt, Sigismund - guldsmed XI 385
Foss, Margrete Matthiasdatter - VIII 396, enke efter Poul Corneliussen
Frandsen, Anders – IV 150
Frandsen, Rasmus - VI 263
Frantsdatter, Maren – II 160, enke efter Anders …
Frantsen (Frandsen), Anders - IV 150
Frederiksdatter, Ernegat - III 215, gift med snedker Jens Hansen
Frederiksdatter, Ernegat, III 215, gift med snedker Jens Hansen
Frederiksen, Jesper - 'hæderlig vellærd' II 202
Freuntner, Hans - sadelmager V 211
Friis, Anna Margrete - XI 360. enke efter toldinspecteur Jørgen Bruun
Friis, Christen - skarnager VI 358 [der stod skarnager??]
Friis, Margrete Hansdatter, VII 212, enke efter Hans Bertelsen
Frisenborg, Niels Jensen - ungkarl, VIII 1
Frisk, Peder Nielsen - skipper, X 357 og særskilt protokol
Fristrup, Peder Christensen - brolægger, VII 377, gift 1 Anna Jensdatter V 245, gift 2 Anne Jørgensdatter VIII 248
Funch, Hans - snedker, hans hustru Abel Cathrine Nicolasdatter III 348
Faaborg, Laurits Simonsen – skomager, III 209, hans enke Karen Clemensdatter V 214
Faaborg, Mads Pedersen – II 309
Gasse, Peder - II 2
Giessenbihr, Anna Marie - XI 302, gift med brandinspecteur Johan Jochum Mancinus
Giessenbihr, Conrad - hans hustru Anna Poulsdatter V 106
Giessenbihr, Elisabeth Conradsdatter - IX 239, gift med Frants Ovesen
Giessenbihr, Søren - feltskjærsvend, IX 117
Godsman, Jacob - major, V 228 (a)
Gomme, Dorthe Pedersdatter - III 149, gift med skipper Peder Pedersen
Gomme, Jens Jensen - IX 357
Gomme, Jens Pedersen - skibsmand, IX 155
Gomme, Karen Pedersdatter - IX 368, gift med skipper Anders Jensen
Gomme, Peder Jensen - druknet paa sejlads i Aarhus, X 245
Gomme, Peder Pedersen - III 321, hans enke Bodil Hansdatter V 100
Graver, Christopher - I 123
Gravers, Johanne - I 143
Gregersen, Jesper - 11.9.1680, III 170
Grubbe, Jens - 3.3.1682, særskilt protokol
Grubbe, Mads Pedersen - og hustru Maren Christophersdatter III 341
Guldager, Bertel Jacobsen - snedker, XI 333
Guldberg, Jacob Dinesen - amtsforvalter, hans enke Anna Beate Skeel X 10 (bev. til uskiftet bo)
Gundersen, Anders - bager, VI 170
Gustavsen, Johan - fremmed rejsende, skoflikker, XI 397
Hagen, Ditmar - Stadens vagtmester, gift 1 Anne Nielsdatter IX 17, gift 2 Gjertrud Hansdatter IX 271
Hammer, Niels Lauritsen - forpagter paa Raschenberg, hans hustru Alhed Dorthea Kaas IX 31
Hansdatter, Anna - III 17, gift med Søren Lauritsen
Hansdatter, Anna - XI 107, enke efter constabel DitleV Buf
Hansdatter, Anna Christine - IX 337, gift med bødker Christian Nielsen
Hansdatter, Anna Kirstine - IX 199, gift med skrædder Peter Andersen Flint
Hansdatter, Anna Marie - VII 181, gift med bager Christen Christensen Löwer
Hansdatter, Anne – 1662, enke efter Peder Jensen
Hansdatter, Anne – II 244, enke efter vognmand Hans Jensen Avlskarl
Hansdatter, Anne – II 334, gift med vognmand Rasmus Jørgensen
Hansdatter, Anne – III 17, gift med Søren Lauritsen
Hansdatter, Anne – VI 401, gift med maler Hans Jensen
Hansdatter, Anne - X 159, enke efter murmester Peder Jensen
Hansdatter, Anne – XI 107, enke efter constabel DitleV Buf
Hansdatter, Anne Christine – IX 337, gift med bødker Christian Nielsen
Hansdatter, Anne Helene – VI 335, gift med barber Christian Romul
Hansdatter, Anne Kirstine – IX 199, gift med skrædder Peter Andersen Flint
Hansdatter, Anne Kirstine – VIII 29, tjenende oberstinde Pultz paa Rygaard
Hansdatter, Anne Marie – VII 181, gift med bager Christen Christensen Löwer
Hansdatter, Anne Marie – XI 501, gift med skipper Rasmus Larsen Lang
Hansdatter, Birgitte – XI 492, enke efter Hans Poulsen
Hansdatter, Bodil – V 100, enke efter Peder Gomme
Hansdatter, Dorthea – VI 16, gift med slagter Ernst Ernstsen
Hansdatter, Dorthea – XI 98, gift med møller Matthias Hansen
Hansdatter, Gjertrud - besovet pige, VIII 54
Hansdatter, Gjertrud - fh. husholderske i Kullerup Præstegaard X 209, gift med Henrik Wolmar paa Christianshavn
Hansdatter, Gjertrud - IX 271, gift med byens vagtmester Ditmar Hagen
Hansdatter, Gjertrud - XI 42, gift med skipper Arne Jacobsen
Hansdatter, Gjertrud - XI 432, gift med Peder Christensen
Hansdatter, Helvig - II 119, gift med handelsmand Niels Thomsen
Hansdatter, Inger - VIII 141, gift med vognmand Arent Hansen
Hansdatter, Johanne - i Fleskholms Hus, XI 190, gift med Hans Jochumsen
Hansdatter, Johanne - VII 258, gift med hattemager Laurits Pedersen
Hansdatter, Johanne - XI 190, gift med Hans Jochumsen i Fleskholms Hus
Hansdatter, Karen - død 1706, enke efter tolder Rasmus Poulsen
Hansdatter, Karen - III 171, gift med handskemager Peder Lambertsen
Hansdatter, Karen - III 47, gift med skomager Hans Christensen
Hansdatter, Karen - IV 135, enke efter Jacob Corneliussen
Hansdatter, Karen - IV 59, enke efter skrædder Hans Eilersen
Hansdatter, Kirsten - fattig gammel kvinde, II 193
Hansdatter, Maren - I 122, gift med Niels Christensen Scherning
Hansdatter, Maren - II 253, gift med hattemager Poul Hansen
Hansdatter, Maren - III 24, gift med Peder Nielsen
Hansdatter, Maren - III 72, gift med Hans Justesen
Hansdatter, Margrete - IX 358, gift med afsk. constabel Abraham Tønnesen
Hansdatter, Regine - X 322, gift med Søren Poulsen
Hansdatter, Susanne - III 408, gift med baadsmand Peder Hansen
Hansen, Albret – væver, II 9
Hansen, Anders – felbereder, gift 1 Kirsten Rasmusdatter V 296, gift 2 Maren Lauritsdatter VIII 354
Hansen, Anders – hattemager, V 1
Hansen, Anders – kjøbmand, X 348
Hansen, Anders – ungkarl, IV 90
Hansen, Arent – vognmand, IX 277, gift 1 Inger Hansdatter VIII 141, gift 2 Maren Andersdatter IX 400
Hansen, Bertel – skibsmand, VIII 88, hans enke Cathrine Clausdatter VIII 293
Hansen, Christopher – tømmermand, III 455
Hansen, Claus – bødker, V 315
Hansen, Claus – skipper, IV 28, gift 1 Anne Nielsdatter II 270, gift 2 Karen Rasmusdatter IV 364
Hansen, Cornelius – IV 83
Hansen, Erik – skipper, X 36, gift med Kirsten Rasmusdatter XI 17
Hansen, Erik – visiterer, III 151
Hansen, Hans - blytækker, III 79
Hansen, Hans - glarmester, hans hustru Mette Cathrine Rasmusdatter XI 499
Hansen, Hans - maler, VIII 243
Hansen, Hans - skipper, XI 170, hans hustru Anna Jacobsdatter X 31
Hansen, Jens - snedker og drejer, XI 512
Hansen, Just (Jost) - skræddersvend, død i Kjøbenhavn, VII 195
Hansen, Jørgen - bødker, X 281
Hansen, Jørgen - død 17.. i Kerteminde, vognmand, hans enke Anna Christophersdatter IX 346
Hansen, Knud - bager, V 282, hans hustru Birgitte Nielsdatter II 132
Hansen, Laurits – forrige provincialfiscal, hans enke Maren … I 121
Hansen, Laurits (Lars, Laurs) – bygfoged III 46, hans enke Marie Clausdatter III 403
Hansen, Mads - byskriver og hustru Elisabeth Henriksdatter V 180
Hansen, Mads - skibsmand, IX 172
Hansen, Mads den ældre - II 212, hans enke Karen Nielsdatter II 270
Hansen, Mikkel - fisker, hans hustru Kirsten Christensdatter VIII 97
Hansen, Niels - bagersvend, I 72
Hansen, Niels - klejnsmed, II 91
Hansen, Niels - skipper, XI 486
Hansen, Oluf - hjulmand, III 314
Hansen, Oluf - ungkarl, III 276
Hansen, Peder - baadsmand, hans hustru Susanne Hansdatter III 408
Hansen, Peder - grovsmed, hans hustru Mette Staffensdatter VI 371
Hansen, Peder - klokker og bedemand, VII 347
Hansen, Peder - skibsmand, hans hustru Johanne Mandal X 322
Hansen, Peder - skrædder, hans hustru Birgitte Mikkelsdatter II 268
Hansen, Peder - snedker, IX 163
Hansen, Peder - vognmand, hans hustru Hilleborg Hieronymusdatter II 357
Hansen, Poul - hattemager III 329, hans hustru Maren Hansdatter II 253
Hansen, Rasmus - bødker, V 314
Hansen, Rasmus - 'døve Rasmus', I 94
Hansen, Rasmus - skipper, hans hustru Kirsten Thomasdatter Mynster (Mønster) XI 126
Hartvigsdatter, Else – VI 177, gift med urtegaardsmand Søren Pedersen
Hein, Anne Poulsdatter - VIII 42, gift med byskriver Niels Jørgensen
Henriksdatter, Anne – I 144, gift med skrædder Hans Krag
Henriksdatter, Anne - tjenestepige hos raadmand Niels Jensen, I 34
Henriksen, BendIX – hattemager, V 57, gift 1 Kirsten Jensdatter IV 59, gift 2 Kirsten Rasmusdatter V 226
Henriksen, Niels - felbereder, hans hustru Karen Jensdatter XI 195
Henriksen, Niels - vejer, maaler, vrager og havnefoged IX 114, hans enke Karen Sørensdatter XI 214
Herling, Mikkel - skomager, XI 275
Hey, Anna Marie - X 149, gift med stadschirurg Johan von Lengerken
Hieronimussen, Christopher – skipper, hans hustru Maren Mikkelsdatter VII 242
Hieronymusdatter, Dorthea – V 322, enke efter skipper Peder Madsen
Hieronymusdatter, Hilleborg, II 357, gift med vognmand Peder Hansen
Hieronymussen, Christopher - skipper, hans hustru Maren Mikkelsdatter VII 242
Hille, Jens Nielsen - III 203
Hind, Laurits Jørgensen - handelsmand, hans enke Susanne Bacher VI 311
Hindsen, Mads - IV 275
Hinsdatter, Maren - XI 73, gift med skibsmand Gregorius Poulsen
Holm, Anders Pedersen - X 153
Holm, Niels - skrædder, XI 111
Holm, Thomas Nicolai - stadsfeltskjær, hans hustru Cathrine Lucie Lengerken XI 419, 468
Holmer, Hans Pedersen - raadmand, hans hustru Anne Margrete Nielsdatter IX 81 (borgmester Hans Holmers enke Frederikke Amalie Caspersdatter begr. 23.1.1739, 70 aar i Rønninge)
Holst, Jørgen Thomesen - hans hustru Margrete Andersdatter XI 372
Hyrdemand, Niels - hans enke Anna Lauritsdatter I 119
Høy, Jens - og hustru … III 170
Høye, Laurits Nielsen - III 245
Haagensen, Benjamin – consumptionsbetjent, XI 329
Ibsen, Hans - fogedsvend, III 174
Ibsen, Peder - raadmand, hans enke Bodil Marquorsdatter VI 342
Jacobsdatter, Anna - X 31, gift med skipper Hans Hansen
Jacobsdatter, Anna Marie - XI 279, enke efter auditeur Fabricius
Jacobsdatter, Anne – I 2, enke efter Peder Valter
Jacobsdatter, Anne – X 31, gift med skipper Hans Hansen
Jacobsdatter, Anne Marie – XI 279, enke efter auditeur Fabricius
Jacobsdatter, Cathrine – XI 540, gift med gamle Jørgen Jørgensen Thurøe
Jacobsdatter, Kirsten - III 278, gift med skrædder Henrik Viser
Jacobsdatter, Lisabeth - XI 83, gift med skipper Niels Larsen Dyrhauge
Jacobsdatter, Maren - I 96, gift med glarmester Casper Brandt
Jacobsdatter, Margrete - III 137, gift med skipper Jørgen Mortensen
Jacobsdatter, Margrete - VII 197, gift med Jost Vilhelm Koch
Jacobsen, Arne – skipper, XI 44, hans hustru Gjertrud Hansdatter XI 42
Jacobsen, Christen – handelsmand, VIII 214, hans hustru Gjertrud Knudsdatter V 66 (datter af byskriver i Svendborg Knud Jensen og Marie Andersdatter, sp. 1988, side 122, søster i Herfølge v. Køge,)
Jacobsen, Hans - grovsmed, XI 23, gift 1 Maren Rasmusdatter VI 85, gift 2 Anna Marie Olsdatter VI 361, gift 3 Karen Matthiesdatter XI 556 (MR gift 1.7.1696 i Ollerup)
Jacobsen, Holluf - af Tommerup, X 286
Jacobsen, Isak - sadelmager og hustru Karen Christensdatter III 98
Jacobsen, Oluf - felbereder, III 456, hans hustru Karen Pedersdatter I 85
Jacobsen, Peder - handelsmand, III 2
Jensdatter, Anna - II 265
Jensdatter, Anna - III 114, gift med skrædder Christen Christensen
Jensdatter, Anna - IX 210, gift med vognmand Niels Rasmussen
Jensdatter, Anna - V 245, gift med Peder Christensen Fristrup
Jensdatter, Anna ('Anna Klokkers') - I 127
Jensdatter, Anna ('lamme Anna') - I 134
Jensdatter, Anne – II 114, gift med skrædder Christen Christensen
Jensdatter, Anne – II 265
Jensdatter, Anne – IX 210, gift med vognmand Niels Rasmussen
Jensdatter, Anne – kaldet Anna Klokkers I 127
Jensdatter, Anne – kaldet lamme Anna I 134
Jensdatter, Anne – XI 528, gift med Hans Henrik Schneiderwind
Jensdatter, Anne (Anna) – V 245, gift med Peder Christensen Fristrup
Jensdatter, Dorthea – V 268, gift med Søren Rynkeby
Jensdatter, Karen - 1665, gift med Dines Andersen
Jensdatter, Karen - IV 286, gift med hyrdemand Rasmus Rasmussen
Jensdatter, Karen - IV 347, sal. Jens Christensens datter
Jensdatter, Karen - X 277, gift med handskemager Johan Jørgen Nielsen
Jensdatter, Karen - X 421, gift med klejnsmed Johan With
Jensdatter, Karen - X 49, gift med skibsmand Reinholt Torbensen
Jensdatter, Karen - XI 192, enke efter skipper Jens Andersen
Jensdatter, Karen - XI 195, gift med felbereder Niels Henriksen
Jensdatter, Kirsten - IV 59, gift med hattemager BendIX Henriksen
Jensdatter, Kirsten - pige, XI 419
Jensdatter, Maren - III 42, gift med kornmaaler Jørgen Nielsen
Jensdatter, Maren - IX 405, gift med skibsmand Niels Lauritsen Dyrhauge
Jensdatter, Maren - VI 447, gift med vognmand Peder Andersen
Jensdatter, Mette - VI 332, gift med hattemager Christen Andersen
Jensdatter, Mette - VII 205, gift med skipper Jørgen Jensen
Jensdatter, Sophie - XI 382, til huse hos skibsmand Peder Nielsen Dyrhauge
Jensen, Abel – hans enke Mette … II 240
Jensen, Anders – skipper, hans hustru Karen Pedersdatter Gomme IX 368
Jensen, Bertel – skibsmand, hans hustru Gjertrud Poulsdatter X 199
Jensen, Christian – hattemager, gift 1 Anne Staffensdatter IX 264, gift 2 Maren Nielsdatter XI 410
Jensen, Hans - maler, gift 1 Anna Rasmusdatter III 360, gift 2 Anne Hansdatter VI 401, gift 3 Kirsten Lauritsdatter VII 368
Jensen, Hans - skomager, V 331
Jensen, Jens - vognmand, XI 547
Jensen, Jørgen - skipper, hans hustru Mette Jensdatter VII 205
Jensen, Lambert - borgmester, II 346
Jensen, Mads - grovsmed, II 205
Jensen, Mikkel - skomager, VI 461
Jensen, Morten - snedker, IV 344
Jensen, Niels – Frisenborg, ungkarl, VIII 1
Jensen, Niels - raadmand, II 52, 114 og særskilt prototokol, hans enke Karen Wandel III 196 og særskilt protokol
Jensen, Peder - hans enke Anne Hansdatter 1662
Jensen, Peder - kæmner, V 190, hans hustru Karen Madsdatter II 341
Jensen, Peder - murmester, IX 131, hans enke Anne Hansdatter X 159
Jensen, Peder - skipper, V 40
Jensen, Peder - skrædder, hans hustru Dorthe Rasmusdatter X 202
Jensen, Søren - skrædder, VII 385
Jespersdatter, Anne – XI 515, gift med Ole Jonsen
Jespersdatter, Johanne - I 36, gift med skoflikker Erik Rasmussen
Jespersdatter, Karen - X 65, gift med vægter Søren Larsen
Jespersen, Lauge - klejnsmed, VII 54, hans hustru Karen Madsdatter III 344
Jespersen, Morten – baadsmand paa et Flensborg skib, VI 96
Jespersen, Niels - III 169
Jespersen, Peder - skibsmand, hans hustru Maren Madsdatter X 183
Jespersen, Rasmus - skibsmand, X 87
Jetmundsen, Gullak - XI 435, hans hustru Sara Andersdatter XI 407
Jochumsdatter, Marie - VI 100, gift med murmester Claus Nielsen
Jochumsen, Hans - hans hustru Johanne Hansdatter i Fleskholms Hus, XI 190
Johansen, Jacob - klejnsmed, hans hustru Karen Madsdatter XI 553
Johansen, Mikkel - II 221
Johansen, Peder - grovsmed, IX 117
Jonsen, Ole - og hustru Anne Jespersdatter XI 515
Jungshoved, Anne Cathrine Andersdatter - XI 544, gift med bødker Ole Jørgensen
Justdatter, Karen – III 364, gift med vognmand Rasmus Jørgensen
Justes (Jostes) datter, Dorthe - III 81, gift med væver Peder Sørensen
Justesdatter, Karen - III 364, gift med vognmand Rasmus Jørgensen
Justesdatter, Karen – V 91, gift med vognmand Daniel Pedersen
Justesen (Jostsen), Hans - V 1, gift 1 Karen Rasmusdatter III 14, gift 2 Maren Hansdatter III 72
Jørgensdatter, Anna Cathrine - X 44, gift med skibsmand Johan Larsen Klamp
Jørgensdatter, Anna Cathrine - XI 321, enke efter consumptionsbetjent Niels Poulsen
Jørgensdatter, Anne – II 308, gift med pottemager Bernt Eriksen
Jørgensdatter, Anne – VIII 11, gift med Oluf Mortensen Roed
Jørgensdatter, Anne – VIII 248, enke efter Peder Christensen Fristrup
Jørgensdatter, Anne Cathrine – X 44, gift med skibsmand Johan Larsen Klamp
Jørgensdatter, Anne Cathrine – XI 321, enke efter consumptionsbetjent Niels Poulsen
Jørgensdatter, Karen - VIII 338, gift med Oluf Mortensen Roede
Jørgensdatter, Maren – III 236, enke efter snedker Jørgen …
Jørgensdatter, Mette - XI 513, gift med skibsmand Hans Sørensen
Jørgensdatter, Sara - III 175, gift med skomager Laurits Christensen Kjerteminde
Jørgensen, Christen – II 257
Jørgensen, Hans - murmester VII 135
Jørgensen, Hans - skipper, hans hustru Anne Sørensdatter XI 550
Jørgensen, Jens - snedker, hans hustru Karen Andersdatter I 82
Jørgensen, Mads - skipper, IX 102
Jørgensen, Mikkel - blegmand, hans enke Maren Nielsdatter VII 177
Jørgensen, Mikkel - hans hustru Anna Nielsdatter II 136
Jørgensen, Niels - byskriver, IX 331, hans hustru Anne Poulsdatter Hein VIII 42
Jørgensen, Ole - bødker, hans hustru Anne Cathrine Andersdatter Jungshoved XI 544
Jørgensen, Peder - ungkarl, III 281
Jørgensen, Rasmus - vognmand, V 29, gift 1 Anne Hansdatter II 334, gift 2 Karen Jostdatter III 364
Jørgensen, Søren - fisker, I 134
Kall, Jørgen - raadmand, I 38
Kamp, Reinholt - slagter, III 459, hans hustru Else Andersdatter II 50
Kield, Hans Knudsen – vognmand, IV 54
Kiempe, Peder – forulykket paa Færgefartøj ved Korsør, VIII 3
Kiempe, Poul Hansen – baadsmand, X 123
Kjerteminde, Laurits Christensen – skomager, hans hustru Sara Jørgensdatter III 175
Klahne, Jørgen – hans hustru Maren Pedersdatter I 104
Klamp, Johan – XI 180
Klamp, Johan Hansen – V 169
Klamp, Johan Larsen – skibsmand, hans hustru Anna Cathrine Jørgensdatter X 44
Klamp, Mads – skibsmand, XI 178
Klejnsmed, Abraham Pedersen – XI 139, gift 1 Marie Mathiesdatter VI 219, gift 2 Cathrine Mortensdatter X 242
Klepsing, Ernst – slagter, IV 167, hans enke Maren … IX 39
Klepsing, Matthias Ernstsen – slagter, XI 128
Klinck, Johan Hansen – skibsmand, død paa Færgemakken ’Den flyvende Fisk’ i Kgl. Maj. Tjeneste ved Greifswald, VIII 144
Klokkers, Anna – I 127
Knabe, Johan Henrik – klejnsmed og hans enke Margrete Andersdatter XI 291
Knudsdatter, Anna – X 217, enke efter Mads Pedersen Eglev
Knudsdatter, Anna Cathrine – XI 501, gift med skipper Poul Nielsen
Knudsdatter, Anne – X 217, enke efter Mads Pedersen Egelev
Knudsdatter, Anne (Anna) – XI 501, gift med skipper Poul Nielsen
Knudsdatter, Anne Kirstine – XI 528, gift med skipper Poul Nielsen
Knudsdatter, Gjertrud – V 66, gift med handelsmand Christen Jacobsen (datter af byskriver i Svendborg Knud Jensen og Marie Andersdatter, søster i Herfølge v. Køge, SP 1988, side 122)
Knudsdatter, Maren – II 332, gift med vognmand Anders Knudsen
Knudsdatter, Maren – IX 83, gift med skibsmand Poul Nielsen
Knudsdatter, Sinde – VI 287, gift med skomager Morten Pedersen
Knudsen, Anders – vognmand, VII 40, hans hustru Maren Knudsdatter II 332
Knudsen, Bjørn – III 114
Knudsen, gamle Knud – murmester, fh. konstabel, hans enke Anne Pedersdatter VIII 232
Knudsen, Knud – murmester XI 52, gift 1 Maren Andersdatter XI 39, gift 2 Anne Pedersdatter VIII 232
Knudsen, Mads – klejnsmed, XI 452
Knudsen, Poul – uhrmager, VIII 221
Knudsen, yngre Knud – murmester XI 51, hans hustru Maren Andersdatter XI 39
Koch, Jost Vilhelm – hans hustru Margrete Jacobsdatter VII 197
Kock, Peder Poulsen – skibstømmermand, IX 262
Koldevig, Tyge – III 205
Kolding, Hans Hansen – II 205
Krag, Hans – skrædder, hans hustru Anna Henriksdatter I 144
Kudsk, Hans Nielsen - skomager VII 72, gift 1 Sidsel Sørensdatter III 26, gift 2 Anna Pedersdatter IX 178
Kudsk, Mads Nielsen – skomager, VII 125, hans moder Mette Madsdatter I 37
Kudsk, Mikkel Lauritsen – vognmand, V 337, hans hustru Johanne Nielsdatter IV 203
Kühl, Hans Matthiesen – X 325
Köpcke, Kirstine Thomasdatter – VII 1, gift med handelsmand Wulf Christian Schmechel
Kaas, Alhed Dorthea - IX 31, gift med forpagter paa Raschenberg Niels Lauritsen Hammer
Ladefoged, Niels Christensen – V 314
Lambertsdatter, Kirsten – III 264, gift med raadmand Hans Witt
Lambertsen, Peder – dansk skoleholder, III 52
Lambertsen, Peder – handskemager, VI 306, hans hustru Karen Hansdatter III 171
Lang, Rasmus Larsen – skipper og hustru Anne Marie Hansdatter XI 501
Lange, Christen Mortensen – skrædder, XI 297
Lange, Mads Thomesen – XI 166
Larsdatter, Anne – XI 103, gift med Peder Andersen Hyrdemand
Larsdatter, Anne Dorthea – XI 32, klejnsmed Johan With
Larsdatter, Maren – XI 116, gift med rebslager Jørgen Mikkelsen
Larsen, Else Nicoline – XI 530, 563, gift med toldinspecteur Christian Bruun
Larsen, Jens - kjøbmand, hans hustru Anne Margrete Pedersdatter XI 566
Larsen, Rasmus – felbereder, XI 58
Larsen, Søren - vægter, hans hustru Karen Jespersdatter X 65,
Laurits (Lars, Laurs)datter, Anna (Anne) – I 119, enke efter hyrdemand Niels …
Laurits (Lars, Laurs)datter, Anne – XI 103, gift med hyrdemand Peder Andersen
Lauritsdatter, Anna Dorthea – XI 32, gift med klejnsmed Johan With
Lauritsdatter, Anne Margrete – XI 562, gift med Villads Pedersen
Lauritsdatter, Apellone (Apollonia) – XI 261, gift med skibsmand Niels Christensen
Lauritsdatter, Bodil – II 99, stifdatter af felbereder Søren Nielsen
Lauritsdatter, Elisabeth – IX 42, gift med skibsmand Jacob Matthiasen
Lauritsdatter, Gjertrud - X 341, gift med vognmand Laurits Andersen
Lauritsdatter, Kirsten – VII 368, gift med maler Hans Jensen
Lauritsdatter, Maren – III 191, gift med skoflikker Peder Nielsen
Lauritsdatter, Maren – VIII 169, gift med skibsmand Peder Madsen
Lauritsdatter, Maren – VIII 354, gift med felbereder Anders Hansen
Lauritsdatter, Maren – XI 116, gift med rebslager Jørgen Mikkelsen
Lauritsdatter, Sidsel – II 313, gift med slagter Mads Rasmussen
Lauritsen (Larsen, Laursen), Casper – bøssemager, V 269
Lauritsen (Larsen, Laursen), Ouge – vognmand, VIII 185
Lauritsen, Casper – bøssemager, V 269
Lauritsen, Eskild – handskemager VIII 296, hans hustru Maren Pedersdatter VIII 77
Lauritsen, Frants - bager, hans hustru Gjertrud Rasmusdatter III 251
Lauritsen, Isak - bøssemager, VIII 114
Lauritsen, Mikkel Kudsk – vognmand, V 337, hans hustru Johanne Nielsdatter IV 203
Lauritsen, Morten – tømmermandsvend, X 206
Lauritsen, Niels – handskemager, IX 21
Lauritsen, Niels – vognmand, II 161, hans hustru Sara Rasmusdatter II 48
Lauritsen, Ouge - vognmand, VIII 185
Lauritsen, Peder – rokkedrejer, VIII 349
Lauritsen, Peder – skibsmand, VIII 308
Lauritsen, Rasmus – III 257
Lauritsen, Søren – hans hustru Anna Hansdatter III 17
Lauritsen, Søren – VII 354
Lauritsen, Søren – vægter, hans hustru Karen Jespersdatter X 65
Laursdatter, Anne Margrete – XI 562, gift med Villads Pedersen
Laursen, Morten – tømmermand, svend, X 206
Lehe, Peder Pedersen – skipper X 79
Lemming, Birgitte Cathrine – XI 283, 376, gift med obervejer og maaler Bo Boesen
Lengerken, Cathrine Lucie von – XI 419, 468, gift med stadsfeltskjær Thomas Nicolai Holm
Lengerken, Johan – stadschirurg, hans hustru Anna Marie Hey I 149
Lerche, Jacob – raadmand og byfoged, hans hustru Anne Marg. Bosen XI 156 (gift 1 Peder Knudsen)
Lerche, Knud Pedersen – hans hustru Ane Nielsdatter XI 208
Lerche, Lorents Nicolai – VII 364
Lerche, Søren – auditeur og enke Anna Andersdatter IX 422
Lindschouff, Niels Christensen – III 168
Loesen, Margrete Elisabeth – VI 157, gift med tobakspinder Jacob Palmand
Lorentz, Nicolaus – hans enke Margrete I 37
Lund, Hans Hansen – skibsmand, XI 282, hans hustru Anneken Pedersdatter XI 109
Lutterman, Jens – glarmester, X 288, hans hustru Elisabeth Andreasdatter X 1
Løv, Jens Hansen – snedker, XI 349, gift 1 Maren Olufsdatter XI 91, gift 2 Anne Marie Rasmusdatter
Löwer, Christen Christensen – bager, hans hustru Anna Marie Hansdatter VII 181
Madsdatter, Ane Helvig – XI 148, enke efter Peder Møller
Madsdatter, Anne – II 330, gift med bager Laurits Tønnesen
Madsdatter, Anne – IX 321, enke efter Thomas Rasmussen
Madsdatter, Anne Helvig – XI 147, enke efter Peder Møller
Madsdatter, Elisabeth – X 308, i madame Holmers Hus
Madsdatter, Johanne - VI 393, gift med bager Simon Andersen
Madsdatter, Johanne - XI 88, enke efter byskriver Arent Simonsen
Madsdatter, Karen – II 341, gift med kæmner Peder Jensen
Madsdatter, Karen – III 344, gift med klejnsmed Lauge Jespersen
Madsdatter, Karen – XI 553, gift med klejnsmed Jacob Johansen
Madsdatter, Kirsten – II 241, gift med guldsmed Mads Rasmussen
Madsdatter, Kirsten – VII 143, gift med vognmand Anders Nielsen
Madsdatter, Magdalene – VIII 161, gift med Reinholt Torbensen
Madsdatter, Maren – X 183, gift med skibsmand Peder Jespersen
Madsdatter, Maren – X 205, enke efter baadsmand Clemend Mikkelsen
Madsdatter, Mette – I 37, skomager Mads Nielsen Kudsks moder
Madsdatter, Mette – V 202
Madsdatter, Thyre – 1669, gift med raadmand Knud Wulff
Madsen, Christen – Sproe, skipper, forulykket til søs, X 255, gift med Marie Christensdatter Pram IX 385
Madsen, Niels – tømmermand, X 238
Madsen, Oluf – skrædder, hans enke Anne Eskelsdatter I 15
Madsen, Peder – skibsmand, gift 1 Maren Lauritsdatter VIII 169, gift 2 Anne Nielsdatter VIII 257
Madsen, Peder - skipper, død i Norge, og enke Dorthea Hieronymusdatter V 322, hans datter Hilleborg Dorthea Pedersdatter VI 458
Madsen, Peder – skipper, XI 201
Madsen, Peder – skomager, III 443
Madsen, Rasmus – guldsmed, I 136, hans enke Kirsten Christensdatter II 219
Madsen, Tønne – borgmester, VI 180, hans hustru Kirstine Jensdatter Rosenberg IV 326
Madsen, Villads – slagter, VI 176
Madses, Kirsten – I 122
Mancinus, Johan Jochum – brandinspecteur, hans hustru Anna Marie Giessenbihr XI 302
Mandal, Peder Hansen – skibsmand, X 11, hans enke Johanne Pedersdatter X 322
Marquorsdatter, Bodil – VI 342, enke efter raadmand Peder Ibsen
Marstrand, Oluf – vægter II 148
Matthiasdatter (Matthiesdatter), Karen – XI 556, enke efter grovsmed Hans Jacobsen
Matthiasdatter, Kirsten – pige, VI 97
Matthiasdatter, Marie – VI 219, gift med klejnsmed Abraham Pedersen
Matthiasen (Matthiesen), Buxsla – VIII 311, gift 1 Johanne Rasmusdatter VII 395, gift 2 Apollonia Pedersdatter VIII 311
Matthiasen, Buxsla – VIII 311, gift 1 Johanne Rasmusdatter VII 395, gift 2 Apollinia Pedersdatter VIII 311
Matthiasen, Carsten – Heslet, X 215
Matthiasen, Hans – V 178
Matthiasen, Jacob - skipper, X 196, hans hustru Elisabeth Lauritsdatter IX 42
Matthiasen, Ole – skibsmand, hans hustru Anne Marie Christensdatter XI 389
Matthiasen, Poul – slagter, VIII 340
Matthiasen, Steen – bager, hans enke Else … IX 384
Matthiesdatter, Karen – XI 556, enke efter grovsmed Hans Jacobsen
Matthiesdatter, Kirsten – pige, VI 97
Matthiesdatter, Marie – VI 219, gift med klejnsmed Abraham Pedersen
Matthiesen, Hans - VI 178
Matthiesen, Steen - bager, hans enke Else ... IX 384
Middelfart, Lars Andersen – skibsmand, hans hustru Maren Pedersdatter XI 496
Mikkels, Kirsten – I 94
Mikkelsdatter, Birgitte – II 268, gift med skrædder Peder Hansen
Mikkelsdatter, Magdalene – III 436, gift med skrædder Peder Christophersen
Mikkelsdatter, Maren – VII 242, gift med skipper Christopher Hieronymussen
Mikkelsdatter, Sidsel – X 132, gift med skibsmand Peder Steffensen
Mikkelsen, Clemen – skibsmand, X 13, gift med Maren Madsdatter X 205
Mikkelsen, Jørgen - rebslager, hans hustru Maren Larsdatter XI 116
Mikkelsen, Jørgen - vognmand, II 107
Mikkelsen, Jørgen Daniel - skrædder, XI 20
Mikkelsen, Magdalene – III 436, gift med skrædder Peder Christophersen
Mikkelsen, Palle – bager, V 353
Mogensen, Anders – skrædder, II 111
Mogensen, Søren – XI 200
Mortensdatter, Barbara – XI 461, gift med kobbersmed Ole Sederstrøm
Mortensdatter, Cathrine – X 242, gift med klejnsmed Abraham Pedersen
Mortensen, Christen – skrædder, hans hustru Anne Dorthea Rasmusdatter X 65
Mortensen, Daniel – skomager, VII 415
Mortensen, Jacob - hans enke Mette ... XI 295
Mortensen, Jørgen - skipper og hustru Margrete Jacobsdatter III 137
Mortensen, Peder – skomager, VIII 56
Mortensen, Rasmus – felbereder, V 231, hans enke Maren Sørensdatter VI 66
Morville, Anne Cathrine – X 92, gift med raadmand Matthias Fibiger
Munster, Hans – hans hustru Mette Simonsdatter II 93
Mühlhausen, Gotfred – skarpretter, XI 267, gift 1 Sara Christine Conradsdatter VIII 160, gift 2 Gjertrud Seidler XI 122
Mülhausen, Frederik Gotfred – død paa Henrejsen til Vestindien, XI 494
Mynster (Mønster), Kirsten Thomasdatter – XI 126, gift med skipper Rasmus Hansen
Mynster, Jacob Pedersen – skibsmand, X 235
Møller, Christopher – privl. musikant, VII 340
Møller, Dorthe Cathrine Madsdatter – XI 529, gift med obervejer og maaler Bo Boesen
Møller, Hans Christophersen – XI 343, hans hustru Maren Nielsdatter X 20
Møller, Matthias Hansen – XI 205, hans hustru Dorthea Hansdatter XI 98
Møller, Peder – hans enke Ane Helvig Madsdatter XI 148
Møller, Rudolph – købmand, III 71 og hustru Karen Nielsdatter og særskilt prot.
Maar, Christen Pedersen – skomager, V 75
Maar, Jacob – skibsmand, V 213
Nauring, Peder – hans enke Maren … V 165
Nicolasdatter, Abel Cathrine – III 348, gift med snedker Hans French
Nicolaus, Lorentz – hans enke Margrete … I 37
Nielsdatter, Ane – XI 208, gift med Knud Pedersen Lerche
Nielsdatter, Anna – VII 98, gift med premierlieutenant af Flaaden Eiler Floris
Nielsdatter, Anna – X 54, gift med skipper Poul Christophersen
Nielsdatter, Anne – II 136, gift med Mikkel Jørgensen
Nielsdatter, Anne – II 270, gift med skipper Claus Hansen
Nielsdatter, Anne – IX 17, gift med Stadens vagtmester Ditmer Hagen
Nielsdatter, Anne – VII 98, gift med premierlieutenant af Flaaden, Eilert Floris
Nielsdatter, Anne – VIII 257, gift med skibsmand Peder Madsen
Nielsdatter, Anne – X 15, gift med snedker Mikkel Svendsen Bech
Nielsdatter, Anne – X 54, gift med skipper Poul Christophersen
Nielsdatter, Anne – XI 208, gift med Knud Pedersen Lerche
Nielsdatter, Anne (Anna) – X 15, gift med snedker Mikkel Svendsen
Nielsdatter, Anne Margrete – IX 81, gift med raadmand Hans Pedersen Holmer
Nielsdatter, Barbara – XI 422, gift med klejnsmed Rasmus Andersen
Nielsdatter, Birgitte – II 132, gift med bager Knud Hansen
Nielsdatter, Ellen – II 152, gift med skrædder Gregers Poulsen
Nielsdatter, Ellen – IV 350, gift med skibsbygger Thomas Sørensen
Nielsdatter, Johanne - IV 203, gift med vognmand Mikkel Lauritsen Kudsk
Nielsdatter, Karen – II 270. enke efter Mads Hansen
Nielsdatter, Karen – III 378, gift med vægter Hans Nielsen
Nielsdatter, Lene – V 206, enke efter skrædder Casper Sørensen
Nielsdatter, Maren – III 249, gift med skomager Laurits Pedersen
Nielsdatter, Maren – VI 407, gift med raadmand Peder Sørensen
Nielsdatter, Maren – VII 177, enke efter blegmand Mikkel Jørgensen
Nielsdatter, Maren – VIII 209, gift med fhv. vægter Hans Rasmussen
Nielsdatter, Maren – VIII 238, gift med fisker Hans Christophersen, i Hesled
Nielsdatter, Maren – X 20, gift med møller Hans Christophersen
Nielsdatter, Maren – XI 410, gift med hattemager Christian Jensen
Nielsdatter, Sidsel – VI 309, Bertram, død i Christiania
Nielsdatter, Sophie – VIII 234, gift med Niels Andersen Sandager
Nielsen, Anders – byfoged, III 217
Nielsen, Anders – kæmner og overformynder, XI 241
Nielsen, Anders – procurator, enke Karen Pedersdatter Trellund XI 456
Nielsen, Anders – vognmand, VII 271, hans hustru Kirsten Madsdatter VII 143
Nielsen, Andreas – II 136
Nielsen, Christen – bødker, XI 149, gift 1 Karen Andersdatter VIII 210, gift 2 Anna Christine Hansdatter IX 337
Nielsen, Christen – bøssemager, I 113
Nielsen, Christen – færgeløbsskipper, XI 364
Nielsen, Christian – bødker, XI 149, gift 1 Karen Andersdatter VIII 210, gift 2 Anna Christine Hansdatter IX 338
Nielsen, Claus – murmester, hans hustru Marie Jochumsdatter VI 100
Nielsen, Espen – baadsmand, død paa Flaaden, VIII 212
Nielsen, Hans - hans hustru Karen Rasmusdatter i Skaboeshuse, XI 35
Nielsen, Hans - skibsmand, II 159
Nielsen, Hans - skipper, XI 387
Nielsen, Hans - vægter, III 433, hans hustru Karen Nielsdatter III 378
Nielsen, Hans Christian - færgeløbsskipper, XI 389
Nielsen, Henrik - III 317
Nielsen, Jens - hans hustru Margrete Sophie Zachariasdatter XI 107
Nielsen, Johan - handelsmand, II 282
Nielsen, Johan - væver, II 12
Nielsen, Johan Jørgen - handskemager, XI 187, hans hustru Karen Jensdatter X 277
Nielsen, Jørgen - hattemager, hans hustru Maren Olufsdatter VI 330
Nielsen, Jørgen - kornmaaler, III 65, hans hustru Maren Jensdatter III 42
Nielsen, Jørgen - snedker, II 351
Nielsen, Jørgen - V 167
Nielsen, Laurits – vognmand, III 328
Nielsen, Mads – kudsk, VII 125
Nielsen, Mads – skomager, hans hustru Karen Buchslaarsdatter IX 412
Nielsen, Mads – ungkarl, V 279
Nielsen, Marcus – V 14
Nielsen, Niels – bendrejer, hans hustru Beate Brandt VII 157
Nielsen, Niels – stodderfoged, i 122
Nielsen, Niels – toldbetjent, III 31
Nielsen, Peder - Fleskholms Hus, XI 156
Nielsen, Peder - hans hustru Maren Hansdatter III 24
Nielsen, Peder - skoflikker, III 221, hans hustru Maren Lauritsdatter III 191
Nielsen, Peder - vognmand, II 149
Nielsen, Poul - raadmand og hustru Else Tygesdatter III 414
Nielsen, Poul - skibsmand, hans hustru Apellone Pedersdatter III 410
Nielsen, Poul - skibsmand, hans hustru Maren Knudsdatter IX 83
Nielsen, Poul, skipper, hans hustru Anna Cathrine (el. Kirstine) Knudsdatter XI 501, 528
Nielsen, Rasmus - hattemager, III 336
Nielsen, Rasmus - I 156
Nielsen, Rasmus - murmester, VI 452
Nielsen, Samuel - skrædder, XI 541
Nielsen, Søren - felbereder, hans stifdatter Bodil Lauritsdatter II 99
Nielses, Karen - fattig, VI 319
Nielses, Maren – XI 96, gift med skibsmand Hans Berentsen
Norsk, Laurits Madsen - omkommen paa Søen, V 103
Nymand, Jørgen - skrædder, IX 107
Oldenborg, Claus - apotheker, X 299
Oldtfader, Peter - conducteur, II 356
Olsen, Jørgen - skibsmand, XI 450
Oluf (Ols)datter, Anna Marie - VI 361, gift med grovsmed Hans Jacobsen
Olufsdatter, Maren – VI 330, gift med hattemager Jørgen Nielsen
Olufsdatter, Maren - XI 91, gift med snedker Jens Hansen Løv (gift 2 Anne Marie Rasmusdatter)
Olufsen (Olsen), Christian - skomager, VIII 379
Olufsen, Iver - bagersvend, IX 229
Olufsen, Jørgen - skibsmand, XI 450
Olufsen, Peder - vognmand, VII 127
Ottesdatter, Elisabeth - III 379, gift med major Jacob Feigenbaum
Ottesdatter, Margrete Marie – XI 173, gift med Peder Jensen Skov
Ovesen, Frants - hans hustru Elisabeth Conradsdatter Giessenbihr IX 239
Palmand, Jacob - tobakspinder og hustru Margrete Elisabeth Loesen VI 157
Pedersdatter, Ane Marie - XI 163
Pedersdatter, Anna - IX 178, enke efter skomager Hans Nielsen Kudsk
Pedersdatter, Anne – II 167, gift med Laurits Pedersen Svarrer
Pedersdatter, Anne – IX 178, enke efter skomager Hans Nielsen Kudsk
Pedersdatter, Anne – VIII 232, enke efter murmester Knud Knudsen
Pedersdatter, Anne (Anna) Margrete - XI 566, gift med kjøbmand Jens Larsen
Pedersdatter, Anne Marie – XI 163
Pedersdatter, Anneken – XI 109, gift med skibsmand Hans Hansen Lund
Pedersdatter, Apollone – III 410, gift med skibsmand Poul Nielsen
Pedersdatter, Apollonia - VIII 311, enke efter Buxsla Matthiasen
Pedersdatter, Barbara – I 68, gift med smed Claus Andersen
Pedersdatter, Barbara – V 249, enke efter Carsten Dideriksen
Pedersdatter, Birgitte – 1669, enke efter Christen Boesen
Pedersdatter, Cathrine Marie – X 138, gift med Bo Boesen
Pedersdatter, Hilleborg Dorthea - VI 458, gift med skipper Peder Madsen
Pedersdatter, Johanne - X 322, enke efter skibsmand Peder Hansen Mandal
Pedersdatter, Karen – I 85, gift med felbereder Oluf Jacobsen
Pedersdatter, Karen – II 132, enke efter skrædder Anders Mogensen
Pedersdatter, Karen – IX 69, gift med vognmand Anders Pedersen
Pedersdatter, Karen – VII 266, enke efter hattemager Hans Andersen
Pedersdatter, Karen – VII 297, gift med slagter Simon Rysler
Pedersdatter, Karen – VII 306, enke efter raadmand Søren Thomesen
Pedersdatter, Maren - I 104, gift med Jørgen Klahne
Pedersdatter, Maren – VII 361, gift med skomager Morten Pedersen
Pedersdatter, Maren – VIII 77, gift med handskemager Eskild Lauritsen
Pedersdatter, Maren – XI 496, gift med skibsmand Lars Andersen Middelfart
Pedersdatter, Mette – V 339, gift med slagter Laurits Pedersen
Pedersdatter, Mette – VI 398
Pedersdatter, Nille - fattig, I 93
Pedersen, Abraham - klejnsmed XI 139, gift 1 Maren Matthiesdatter VI 219, gift 2 Cathrine Mortensdatter X 242
Pedersen, Anders – vognmand, hans hustru Karen Pedersdatter IX 69
Pedersen, Christen – vognmand, VIII 130
Pedersen, Daniel – vognmand, VI 18, hans hustru Karen Justesdatter V 91
Pedersen, Hans - bager, III 376
Pedersen, Henrik - kirkeskriver og hans enke Anne Hansdatter Tule VI 224
Pedersen, Jens - vognmand, XI 441
Pedersen, Jørgen - vognmand, III 196
Pedersen, Laurits – hattemager, XI 143, hans hustru Johanne Hansdatter VII 258
Pedersen, Laurits – rokkedrejer, hans hustru Johanne Andersdatter VIII 148
Pedersen, Laurits – skipper 1660
Pedersen, Laurits – skomager, hans hustru Maren Nielsdatter III 249
Pedersen, Laurits – slagter, hans hustru Mette Pedersdatter V 339
Pedersen, Laurits - svarrer, hans hustru Anna Pedersdatter II 167
Pedersen, Lorents - kirkevægter, IX 11
Pedersen, Mads – kaldet Tømmermand, II 131
Pedersen, Mikkel – skipper, V 96
Pedersen, Morten – skomager, gift 1 Sinde Knudsdatter VI 287, gift 2 Maren Pedersdatter VII 361
Pedersen, Niels – hattemager, VIII 272
Pedersen, Niels – skipper, VII 424
Pedersen, Niels – vognmand, V 356
Pedersen, Peder - hattemager, VI 377
Pedersen, Peder - hyrdemand, X 105
Pedersen, Peder - skipper, hans hustru Dorthe Rasmusdatter Gome VIII 149
Pedersen, Rasmus - skrædder, III 357, hans enke Kirsten Enevoldsdatter V 9
Pedersen, Søren - urtegaardsmand, hans hustru Else Hartvigsdatter VI 177
Pedersen, Thomas - hans hustru Dorthea Philipsdatter XI 86
Pedersen, Villads - hans hustru Anne Margrete Laursdatter XI 562
Petersen, Lorents – kirkevægter, IX 11
Petersen, Søren - skoflikker, hans hustru Karen Andersdatter X 116
Philipsdatter, Dorthea - XI 86, gift med Thomas Pedersen
Piil, Anders Mortensen - klokker og bogbinder, IV 351
Poulsdatter, Anne – I 144, Jørgen Mortensens svigermoder
Poulsdatter, Anne – V 106, gift med Conrad Giessenbihr
Poulsdatter, Frouche - VIII 140, gift med vægter Berent Striker
Poulsdatter, Gedske - VIII 265, enke efter Matthias Buxsla
Poulsdatter, Gjertrud - X 199, gift med skibsmand Bertel Jensen
Poulsdatter, Marie Cathrine – IX 344, stifdatter af smed Peder Sørensen
Poulsen, Christopher – XI 552
Poulsen, Gregers - skrædder, II 313, hans hustru Ellen Nielsdatter II 152
Poulsen, Gregorius - skibsmand, hans hustru Maren Hinsdatter XI 73
Poulsen, Hans - skibsmand, XI 300, hans enke Birgitte Hansdatter XI 492
Poulsen, Niels – bortebleven paa Søen paa Rejsen til Bergen, XI 260
Poulsen, Niels – consumptionsbetjent, XI 176, hans enke Anna Cathrine Jørgensdatter XI 321
Poulsen, Niels – VI 102
Poulsen, Søren - consumptionsforvalter XI 138
Poulsen, Søren - hans hustru Regine Hansdatter X 322
Poulsen, Søren - handelsmand, hans hustru Birgitte Christensdatter Wulf VI 454
Pram, Marie Christensdatter, IX 385, gift med skipper Christen Madsen Sproe
Preinche, Kirstine - II 129, gift med Peter Cortsen Balber
Prippe, Jens - hans enke Kirstine ... X 9
Püchenhouffer, Else - I 5, gift med klokker og bogbinder Johan Conrat
Rasch, Claus - politimester, hans hustru Elisabeth Schæffer 16.5.1693, særskilt prot.
Rasmusdatter, Anne – III 360, gift med maler Hans Jensen
Rasmusdatter, Anne Dorthea – X 65, gift med skrædder Christen Mortensen
Rasmusdatter, Birgitte – II 97, gift med tømmermand Anders Christensen
Rasmusdatter, Birgitte – XI 416, gift med skibsmand Jens Bertelsen
Rasmusdatter, Dorthea – X 202, gift med skrædder Peder Jensen
Rasmusdatter, Gjertrud - III 251, gift med Frants Lauritsen
Rasmusdatter, Johanne - VII 395, gift med Buxla Matthiesen
Rasmusdatter, Karen - III 14, gift med Hans Justesen
Rasmusdatter, Karen – IV 364, enke efter skipper Claus Hansen
Rasmusdatter, Karen – Skaboshuse, XI 35, gift med Hans Nielsen
Rasmusdatter, Kirsten – V 226, gift med hattemager BendIX Henriksen
Rasmusdatter, Kirsten – V 296, gift med felbereder Anders Hansen
Rasmusdatter, Kirsten – XI 17, enke efter Erik Hansen
Rasmusdatter, Maren – II 97
Rasmusdatter, Maren – VI 85, gift med grovsmed Hans Jacobsen
Rasmusdatter, Mette Cathrine – XI 499, gift med glarmester Hans Hansen
Rasmusdatter, Sara - II 48, gift med vognmand Niels Lauritsen
Rasmussen, Anders – klejnsmed, VIII 197
Rasmussen, Christopher – felbereder, hans hustru Barbara Eriksdatter XI 424
Rasmussen, Erik – skoflikker, hans hustru Johanne Jespersdatter I 36
Rasmussen, Hans - remsnider, III 409
Rasmussen, Hans - tømmermand, VI 285
Rasmussen, Hans - vægter X 128, hans hustru Maren Nielsdatter VIII 209
Rasmussen, Laurits – skibsmand, VII 33
Rasmussen, Mads – guldsmed, hans hustru Kirsten Madsdatter II 241
Rasmussen, Mads – slagter, hans hustru Sidsel Lauritsdatter II 313
Rasmussen, Morten – felbereder, VIII 22
Rasmussen, Niels - murmester, hans hustru Sara Beate Adamsdatter Østrup XI 284
Rasmussen, Niels – vognmand, XI 471, hans hustru Anna Jensdatter IX 210
Rasmussen, Oluf - ungkarl, VII 47
Rasmussen, Peder - 1666
Rasmussen, Peder - blegmand, II 280
Rasmussen, Peder - vognmand, IV 276
Rasmussen, Rasmus - hyrdemand, VI 141, hans hustru Karen Jensdatter IV 286
Rasmussen, Rasmus - murmester XI 161
Rasmussen, Thomas - skipper IX 138, hans enke Anna Madsdatter IX 321 (børnene kalder sig senere Lange)
Rasmussen, Willum - skibsmand, druknet paa Trondhjems Bugt, XI 448
Refsøe, Peder Nielsen - skipper, X 328
Rensberg, Jacob - og hustru Kirsten Andersdatter III 75
Rhoed, Anders Hansen - felbereder, X 163
Rindbech, Jørgen Jensen - byskriver, X 189
Ritter, Elias - væver, VI 222
Roede, Jørgen - skibsmand, XI 185
Roede, Morten Olsen - skipper, hans hustru Johanne Marie Andersdatter X 98
Roede, Oluf Mortensen - XI 132, gift 1 Anne Jørgensdatter VIII 11, gift 2 Karen Jørgensdatter VIII 338
Romul, Christian - barber, hans hustru Anne Helene Hansdatter VI 335
Rosenberg, Kirstine Jensdatter - IV 326, gift med borgmester Tønne Madsen
Rotkop, Anders Nielsen - III 408
Ruben, Anna Cathrine - VI 275, gift med raadmand Antoni Hansen Dreyer
Rynkeby, Søren - hans hustru Dorthe Jensdatter V 268
Rysler, Simon - slagter, hans hustru Karen Pedersdatter VII 297
Sackmand, Anna Margrete - X 23, gift med organist Thomas Nissen Brun
Samsing, Mikkel - V 15
Sandager, Niels Andersen - hans hustru Sophie Nielsdatter VIII 234
Scheffer, Elisabeth - 16.5.1693, gift med politimester Claus Rasch (særskilt prot.)
Scheffer, Jacob Andersen - raadmand, II 14
Scherning, Niels Christensen – hans hustru Maren Hansdatter I 122
Schmechel, Wulf Christian - broder til præsten Johan Schmechel, Drejø (Sunds Herreds skift.), handelsmand, hans hustru Kirstine Thomasdatter Køpike VII 1
Schneidewind, DitleV Henrik - hans hustru Anne Jensdatter XI 528
Schneter, Hans Henrik - hans hustru Angenete Carstensdatter III 404
Schøller, Frederik - hans hustru Ellen Sørensdatter VIII 20
Sederstrøm, Ole - kobbersmed, hans hustru Barbara Mortensdatter XI 461
Seiler (Seidler), Christian - skarpretter, XI 490
Seiler, Gjertrud - XI 122, gift med skarpretter Gotfried Mülhausen
Senden, (Zenten), Johan von - skomager IX 1
Senden, Henrik Johan von - blikmagersvend, IX 354
Simonsdatter, Mette – II 93, gift med Hans Munster
Simonsen, Arent – byskriver, hans enke Johanne Madsdatter XI 88
Simonsen, Jens - II 276
Skeel, Anna Beate - X 10, enke efter amtsforvalter Jacob Dinesen Guldberg
Skibbyggers, Maren – II 45
Skov, Peder Jensen - hans hustru Margrete Marie Ottesdatter XI 173
Smed, Jørgen - hans enke Anna (Anne) ... III 185
Snedker, Ertmand – IV 76
Snedker, Jørgen - hans enke Maren Jørgensdatter III 236
Snog, Laurits Nielsen - handelsmand, 1666
Sproe, Christen Madsen – skipper, forulykket til søs X 255, hans hustru Marie Christensdatter Pram IX 385
Sprow, Frants Nielsen - I 74
Stademand, Jørgen (Gregorius) - lieutenant V 171, hans hustru Ide Caspersdatter IV 193
Staffensdatter, Anne – IX 264, gift med hattemager Christian Jensen
Staffensdatter, Mette – VI 371, gift med grovsmed Peder Hansen
Statsen, Lorents – XI 511
Steffens (Staffens)datter, Anne - IX 264, gift med hattemager Christian Jensen
Steffensdatter, Mette - VI 371, gift med grovsmed Peder Hansen
Steffensen, Peder - skibsmand, forulykket under Langeland, X 415, hans hustru Sidsel Mikkelsdatter X 132
Stenhuggers, Johanne - II 240
Stricker, Berent - vægter, hans hustru Frouche Poulsdatter VIII 140
Stub, Peder Hansen - hattemager, III 224
Svenborg, Laurits Hansen – skipper, IX 360
Svennisdatter, Birgitte – IX 183, gift med rebslager Peder Pedersen
Svin (Suin), Karen - I 93
Svin, Christen Pedersen – snedker, 1664
Sørensdatter, Anne – XI 550, gift med skipper Hans Jørgensen
Sørensdatter, Dorthea – IV 95, gift med handelsmand Peder Jensen Wit
Sørensdatter, Ellen – VIII 20, gift med Frederik Schøller
Sørensdatter, Johanne - III 50, gift med hattemager Hans Christensen
Sørensdatter, Karen – XI 214, enke efter vejer og maaler Niels Henriksen
Sørensdatter, Maren – VI 66, enke efter felbereder Rasmus Mortensen
Sørensdatter, Marie – XI 399, gift med tømmermand Hans Sørensen
Sørensdatter, Sidsel - III 26, gift med skomager Hans Nielsen Kudsk
Sørensen, Casper – skrædder, III 463, hans enke Lene Nielsdatter V 206
Sørensen, Hans - skibsmand, hans hustru Mette Jørgensdatter XI 513
Sørensen, Hans - tømmermand, hans hustru Marie Sørensdatter XI 399
Sørensen, Matthias – knapmager, X 237
Sørensen, Peder - raadmand, hans hustru Maren Nielsdatter VI 407
Sørensen, Peder - smed, hans hustru Anna Dorthea Ernstdatter XI 256
Sørensen, Peder - væver, VI 351, hans hustru Dorthe Justesdatter III 81
Sørensen, Rasmus - baadsmand af Samsø, druknet, VI 348
Sørensen, Thomas - skibsbygger, hans hustru Ellen Nielsdatter IV 350
Sørensen, Ulrik - skrædder, hans hustru Anna Bertelsdatter XI 356
Sørensen, Willum - VI 179
Thempelmand, Maria - I 88, gift med Morten Fehe
Thidebor, Hans - glarmester, 1665
Thiell, Henrik - og hustru Anne Clemmensdatter 1660
Thomasdatter, Cathrine – XI 158, gift med slagter Niels Andersen
Thomasdatter, Dorthe - III 263, enke efter Willum Adriansen
Thomasdatter, Dorthea – III 263, enke efter Willum Adriansen
Thomasen, Zacharias - sadelmager, IX 147
Thomesen, Peder - vægter og hustru Johanne Christophersdatter VI 349
Thomsen, Acharias - sadelmager, IX 147
Thomsen, Christen – grovsmed, XI 287
Thomsen, Jens - stadscapitain, I 119
Thomsen, Morten – skibsmand, X 74
Thomsen, Niels – handelsmand, hans hustru Helvig Hansdatter II 119
Thomsen, Peder - vægter og hustru Johanne Christophersdatter VI 349
Thomsen, Søren - klokker, III 230
Thomsen, Søren - raadmand, II 52, 93 og særskilt prot., hans enke Karen Pedersdatter VII 306
Thomsen, Willum - slagter, II 262
Thuesen, Oluf - II 277
Thurøe, gamle Jørgen Jørgensen - XI 542, hans hustru Cathrine Jacobsdatter XI 540
Tielsen, Søren - felbereder, IV 1
Top, Anna Charlotte - XI 475, gift med stadsmusikant Jacob Lauritsen Wandel
Torbansen (Torbensen), Reinolt - skibsmand, gift 1 Magdalene Madsdatter VIII 161, gift 2 Karen Jensdatter X 49
Trellund, Karen Pedersdatter - XI 456, enke efter procurator Anders Nielsen
Treven, Karen Bertramsdatter - IX 250, gift med kirkeskriver Matthias Fibiger
Tule, Anne Hansdatter - VI 224, enke efter kirkeskriver Henrik Pedersen
Turmann, Jochum Larsen - skipper, X 411
Tygesdatter, Else – III 414, gift med raadmand Poul Nielsen
Tønnesen, Abraham – aftakket constabel og hustru Margrete Hansdatter IX 358
Tønnesen, Laurits – bager, VII 76, gift 1 Anna Madsdatter II 330, gift 2 Maren Andersdatter III 325
Valter, Peder - hans enke Anne Jacobsdatter I 2
Vent, Claus - sergeant, VIII 193
Vilhelmsen, Henrik - væver, XI 335
Viser, Henrik - skrædder, hans hustru Kirsten Jacobsdatter III 278
Væver, David – hans enke, fattig Sophie … VII 49
Wandel, Jacob Lauritsen - stadsmusikant XI 530, (1757), hans hustru Anna Charlotte Top XI 475 (1749)
Wandel, Karen - III 196 og særskilt prot., enke efter raadmand Niels Jensen
Wandel, Laurits Jacobsen - stadsmusikant, X 299 (musikant for Nyborg, begr. 18.2.1757 i Bjerreby, Taasinge)
Wendsel, Philip - tinstøber, IX 217
Wentler, Anthoni - skjærsliber, XI 332
Wigand, Christian - raadmand, IV 294
Wilhelmsen, Henrik – væver, XI 335
Wit (Witt, With), Claus - mønsterskriver, hans enke Margrete ... VI 344
Wit, Dorthe Margrete Clausdatter - VII 67
Wit, Hans - radmand, 20.1.1685 i særskilt prot., hans hustru Kirsten Lambertsdatter III 264
Wit, Johan - klejnsmed, XI 183, gift 1 Karen Jensdatter X 421, gift 2 Anna Dorthea Larsdatter XI 32
Wit, Kirsten Hansdatter - III 392
Wit, Peder Jensen - handelsmand VI 105, hans hustru Dorthe Sørensdatter IV 95
Witkou, Mikkel - IX 365
Wolmar, Henrik - paa Christianshavn, hans hustru Gjertrud Hansdatter fhv. husholderske i Kullerup Præstegaard, X 209
Wulf (Wulff), Birgitte Carstensdatter - VI 454, gift med handelsmand Søren Poulsen
Wulf (Wulff), Carsten - postmester, IV 177, hans hustru Maria Boldt II 84
Wulf, Cornelius - mag. rector, I 25
Wulf, Johannes - postmester, VI 38
Wulf, Knud - raadmand, hans hustru Thyre Madsdatter 1669
Wæber, Cathrine Gjertrud - XI 517, gift med toldindspecteur Christian Bruun
Zachariasdatter, Margrethe Sophie – XI 107, gift med Jens Nielsen
Zachariasen, Rasmus - fisker udi Fleskholm, VIII 155
Zenten, (Senden), Johan von - skomager, IX 1
Zenten, Henrik Johan von - blikmagersvend, IX 354
Ømand, Jep Rasmussen - I 104
Østrup, Sara Beate Adamsdatter - XI 284, gift med murmester Niels Rasmussen
Aagesen, Claus – proviantskriver, hans enke Anna Kirstine XI 442
Aare, Christen Larsen – skipper, XI 369