Faaborg Byfoged 1733-1821

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1685-1822, Faaborg
© Lotte Brændegaard Hvid
www.virgo-fyn.dk

I 1733-65, II 1765-1801. III 1801-1820, samt skiftedokumenter 1664-1821, se bag i registret

Abrahamsdatter, Cathrine Elisabeth - II 250, enke efter Lars Bilthugger, gift med Anders Rose II 250
Abrahamsen, Henrich - drejer, II 285
Achton, Mette Christensdatter - i 185, 211, gift med Conrad Hansen Piil
Adamsen, Rasmus - svarrer, II 374
Alsing, Anna Margrethe - II 573, gift med Hans Kaster
Alsing, Morten Pedersen - købmand, I 334, hans hustru Mette Ananiasdatter I 190
Ammonsen, Ole - fhv. staldkarl hos kongen, II 417
Ananiasdatter, Mette - I 190, gift med Morten Pedersen Alsing
Ancher, Gunder - hans enke Maren ... I 230
Ancher, Søren Nielsen - handskemager, III 5, 6, gift med 1 Kirsten Henningsdatter II 272, gift med 2 Petronelle Sørensdatter - II 346
Andersdatter, Anne Margrete - jomfru, III 383
Andersdatter, Dorthea - II 439, enke efter felbereder Niels ...
Andersdatter, Karen - I 253, gift med Rasmus Pedersen Bierne
Andersdatter, Karen - II 363, gift med klejnsmed Oluf Madsen
Andersdatter, Maren - II 109, gift med Andreas Brønniche
Andersdatter, Marie - III 226, 241, gift med Jørgen Jacobsen Købmand
Andersen, Anders - skrædder, III 96, 118, 119
Andersen, Anders - øltapper, hans hustru Anne Catrine Nielsdatter III 175, 197, 202
Andersen, Axel - slagter, II 112, hans enke Karen Jørgensdatter II 356
Andersen, Hans - felbereder, I 175
Andersen, Johan - tinstøber, I 425
Andersen, Jørgen - brændevinsbrænder og værtshusholder, III 232
Andersen, Kield (Keil eller Key) - III 37, 39, hans hustru Maria Møller II 479
Andersen, Mads - pottemager, I 344
Andersen, Niels - hestemøller, II 97, hans enke Maren Jørgensdatter II 378
Andreisen, Hans Peiter - skipper, I 297, hans hustru Mette Jørgensdatter Brønniche I 160
Andresen, Nicolai - skipper, I 156
Appeldorn, Anna Cathrina - III 56, 62, enke efter Troye
Appeldorn, Kirsten - III 210, 211, 231, 257, 259, 260, 266, 280, 283, 284, 326, 327, 434, gift med Christian Buchholt
Asmuth, Wilhelm - lehandler III 246, 252
Avernache, Peder Rasmussen - baadfører, hans enke Dorothea Charlotte Amalie Sørensdatter II 440
Avernache, Peder Rasmussen - baadfører, II 369
Axelsdatter, Anna Maria - II 357, gift med skipper Johan Lefoli
Axelsdatter, Maren - arresteret, registrering II 374
Bager, Jesper Pedersen - sejlingsmand, II 269
Bang, Margrethe Cathrine - II 158, gift med Hans Winding
Bang, Niels Nielsen - bedemand, I 8
Bang, Niels Nielsen - bogbinder, II 128
Bansen, Margrethe Henriksdatter - I 92, gift med Hans Kiærumgaard
Barchmann, Niels Olsen - matros, hans hustru Vilhelmine Augusta Pedersdatter II 503, 533
Basmarch, Anna Cathrine Henriksdatter - II 150, gift med skrædder Frederich Bech
Bech, Jacob Poul - korporal, gift med 1 Margrethe Poulsdatter II 283, gift med 2 Anne Elisabeth Jacobsdatter I 410
Bech, Søren - skrædder, opbudsbo III 60, 63, 65, 69
Bendixen, Jens Rasmussen - skomager, I 213
Bendixen, Matthias Jensen - skomager, II 356
Bendixen, Rasmus Jensen, I 214
Bendtsdatter, Gertrud - III 227, 233, gift med snedker Hans Larsen Edsberg
Berntsdatter, Mette Marie - III 323, enke efter Jens Lund Kornmaaler
Bertelsdatter, Anne Marie - III 364, 365, gift med Peder Christopher Nielsen
Bianchi, Joseph - pensionist, III 292, testamente 299
Bierfreundt, Hermann Nicolai - betjent, III 33, 36, 38, hans hustru Anna Dorthea Repsøe II 548
Bierfreundt, Peder Jørgensen - skipper, hans hustru Anne Cathrine Mørch III 110
Bierne, Rasmus Pedersen - og hustru Karen Andersdatter I 253
Biil, Frederik - II 504, 505
Biil, Naaman - skrædder, hans hustru Cathrine Gottvald II 265, hans enke Regise Frederikke død 31.7.1822, 85 aar i Kerteminde, se skp.
Bilthugger, Jørgen Rasmussen - købmand, II 7, hans hustru Anne Cathrine Nielsdatter I 430
Bilthugger, Lars Rasmussen - købmand, II 99, 132, hans enke Catharina Elisabeth Abrahamsdatter II 250 (gift med 2 købmand Anders Rose)
Birch, Friderich - felbereder, II 356, gift med 1 Karen Jørgensdatter II 111, gift med 2 Karen Hansdatter II 386
Birkholm, Christen - skipper, hans hustru Maren Skiold III 437
Biørnøe, Lars Mikkelsen, bager, II 539, 540, 542, 543, 552, hans hustru Sidsel Marie Mortensdatter II 519, 524
Biørnøe, Michel Jørgensen - I 261, gift med 1 Maren Hansdatter I 188, gift med 2 Anne Jochumsdatter Schurman I 390 (gift med 2 købmand Jørgen Wilhelm)
Boemann, Abraham - handelsbetjent, III 164, 165
Boesen, Jens Iver - og hustru Ellen Nielsdatter Piilegaard, testamente II 138, 160, skifte II 267
Boldt, Hans Henrich - bager, hans hustru Anne Margrethe Cathrine Horne III 317, 343
Bolland, Christian - guldsmed, III 231
Borg, Hans Pedersen - murmester, I 49, hans enke Maren Simonsdatter I 85
Borre, Peder Larsen - felbereder, hans hustru Maren Jørgensdatter III 262, 301
Borstoff, ... - kaptajn, I 167
Brandenborg, Johan - skræddersvend III 249, 273
Brandt, Daniel - forh. toldbetjent i Nyborg, III 292
Brandt, Hans Danielsen - købmand, hans enke Karen Klepsing III 292
Brandt, Johan Henrik - afsk. greneder, III 268, 276
Brandt, Maria Lucretia Poulsdatter - I 51, gift med skipper Jørgen Mogensen
Breum, Christian Ulrich - handskemager, hans hustru Juliane Flemmer III 215, 217
Broch, Marker Hansen - felbereder I 402
Broch, Susanne Hermansdatter, I 284, II 176, enke efter Conrad Piil
Brodal, Emanuel - toldbetjent i København, III 238
Brolund, Christopher Hansen - byfoged, begr. 30.5.1738 i Ærøskøbing 77 aar, hans hustru Anne Jensdatter I 86
Bruun, Hans Larsen - skomager III 322
Bruun, Peder Jørgensen - skipper og hustru Anna Cathrine Vincentzen III 108, 124 (datter af Mette Poulsdatter og Wincents ... se Holstenshus skp. I 703)
Brylle, Johan Mortensen - II 196, bager Hans Krags stedsøn
Brylle, Morten Jørgensen - bager, II 101, hans enke Anna Johansdatter II 422, 464, 465, 466, 468, 469, 471, 472, 475, 476 (gift med 2 bager Hans Krag), (en søn hedder Kildgaard)
Brylle, Peder Mortensen - hans enke Karen Laursdatter II 102
Brønniche, Anders Andersen - købmand og skipper III 73, 74
Brønniche, Andreas - købmand, gift med 1 Maren Andersdatter II 109, gift med 2 Anna Pedersdatter Moesegaard III 56, 57, 58, 67
Brønniche, Hans Peter - købmand, II 554
Brønniche, Karen Rasmusdatter, I 324, enke efter Johan Lefolis
Brønniche, Mette Jørgensdatter - I 160, gift med Hans Peter Andersen
Braad, Peder Eriksen - skipper og købmand I 345
Braadt, Margrethe Pedersdatter - III 91, 93 enke efter Michael Michaelsen Krum
Braaker (eller Brochert), Christian - skomager, gift med 1 Anne Nielsdatter I 269, gift med 2 Justine Henriksdatter II 572, 573, 575, 576, III 36
Braaker, Hans - brændevinsbrænder, III 226, 227
Buch, Johannes Knudsen - snedker I 147
Buchholt, Christian - forvalter, forligelseskommissær og hustru Kirsten Appeldorn III 210, 211, 231, 257, 259, 260, 266, 280, 283, 284, 326, 327, 434
Buchholt, Magdalene Marie Johansdatter - I 299, gift med Morten Hansen Roe
Bul, Laurits Pedersen - I 166
Bul, Mette Maria Larsdatter - I 465, gift med Jacob Jørgensen Ploug
Bus, Henrik Henriksen - rebslager I 258, hans enke Karen Pedersdatter I 417 (gift med Peter Weiergang)
Bus, Maren Catharina - III 292, enke efter skomager Jens Ipsen
Busch, Jens Erreboe - by- og herredsskriver, birkedommer, II 469, 471, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 491, 482, 483, 485, 496 [der stod 491]
Busch, Peter Jensen - købmand, I 26, hans enke Anne Helvig Jacobsdatter I 37
Byemand, Hans - skipper, II 427
Bøving, Frans Johan Gerhardt - apoteker, II 446
Bøye, Anne Elisabeth - I 128
Bøye, Hans Hansen - købmand, hans hustru Anne Mortensdatter I 103
Calle, Niels Johansen (Kbg. har Niss Hansen) - skipper III 313, 318
Carlsdatter, Margrethe - III 50, gift med Jens Nybølle
Carlsen, Andreas - daglejer, hans hustru Jacobine Rasmusdatter III 424
Carstens, Claus - skipper, III 94, 95
Caspar, Hans - hans enke Ellen II 111
Caspers, Ellen - enke, II 111
Christensdatter, Anna Cathrine - I 418, gift med skipper Hans Hansen
Christensdatter, Birthe - I 182, gift med sadelmager Andreas Pedersen
Christensdatter, Birthe - II 461, gift med skipper Jacob Jørgensen
Christensdatter, Johanne - II 139, gift med Anders Pedersen Pottemager
Christensdatter, Johanne - II 447, enke efter skipper Peder Jacobsen Møller
Christensdatter, Maren - I 192, gift med Jørgen Marcussen Handskemager
Christensdatter, Margrethe - bevilling til at sidde i uskiftet bo II 376, gift med Hans Larsen
Christensdatter, Margrethe - II 424, gift med Hans Larsen Skipper
Christensen, Hans - skipper, II 420
Christensen, Hans - snedker, I 183
Christensen, Henrik - skomager, hans enke Eva Olesdatter II 140
Christensen, Jon - skomager, I 47
Christensen, Jørgen - hans enke Johanne Pedersdatter Mahl I 331 (børnene fører navnet Mahl)
Christensen, Peder - sadelmager, hans hustru Maria Rasmusdatter III 15
Christensen, Poul - gørtler, III 422
Christensen, Samson - I 78, hans hustru Johanne Johansdatter I 21
Christophersdatter, Anne Martine - III 292, enke efter degn Niels Jacobsen Lillelund
Christophersdatter, Helena Elisabeth - II 436, gift med Rasmus Simonsen Løndal
Christophersdatter, Margrethe - III 63, gift med Hans Jacob Wolter Skomager
Clausdatter, Christiane Sophie - I 140, gift med bødker Hans Olufsen
Clausen, Anne Sophie - bevilling til uskiftet bo II 369, gift med købmand Cornelius Jacobsen Ploug
Clausen, Christian - bager og hustru Ellen Drøsler, skilsmisseregistrering III 131
Clausen, Claus - murmester II 519, hans enke Anna Maria Hansdatter III 40, 44 (gift med murmester Peder Nielsen)
Clausen, Hans - murmester, hans enke Karen Ibsdatter I 104
Clausen, Johan Rasch - auditør, by- og herredsskriver, III 292
Clausen, Marie Cathrine - III 347, enke efter snedker Hans Gedde
Coppie, Johanne Cathrine - testamente III 298, gift med Jens Rasmussen Dyreborg
Dahl, Arnt - toldinspektør, kammerraad, III 348
Dahl, Mette Marie - slagterpige, III 249, 272
Dahl, Niels Nielsen - II 362
Dahl, Sigvart - skomagersvend III 62, 70
Danielsen, Wincentz - klejnsmed, III 282
Dedlan, Samuel Gotlieb - auditør og byfoged, III 12, hans enke Blanche Flora Cathrine Orning III 252
Dichmann, Johan - II 38
Dichmann, Jørgen Johansen - I 7, hans enke Karen ... I 95
Dichmann, Maria Clausdatter - I 218, gift med Morten Larsen Grif
Ditløfsen, Christen - I 257
Dreyer, Jørgen - organist, III 16
Drøsler, Ellen - og mand Christian Clausen Bager, skilsmisseregistrering III 131
Drøye, Didrik Martin - kobberfabrikant, hans enke Charlotte Amalie ... III 281
Dyreborg, Jens - købmand og brændevinsbrænder , III 292, testamente III 298
Dyreborg, Rasmus Jensen - købmand, hans hustru Karen Larsdatter II 444
Echen, Catharina Christensdatter - II 430, gift med skomager Peter Frederiksen
Echen, Christen Christensen - slagter, hans hustru Johanne Margrethe Larsdatter II 393
Echoff, Anne Kirstine Villumsdatter - jomfru, I 145
Echoff, Johan Didrich - hans enke Witte Michelsdatter I 182
Edsberg, Hans Larsen - snedker, III 235, 321, 329, 351, 371, hans hustru Gertrud Bendtsdatter III 227, 233
Ejler, Christopher - skrædder, I 209
Engberg, Dorthea Jacobsdatter - jomfru, II 153
Engberg, Jacob - prokurator II 156 (en søn død i Langsted i Verninge 1735), hans hustru Sophie Christence Schousboe I 181
Erdrup, Anna Magdalene Jørgensdatter - III 293, gift med Niels Jespersen Fylster
Erdrup, Jørgen Olsen - sømand, hans hustru Anna Kirstine Jørgensdatter II 451
Eriksen, Andreas - II 575
Erreboe, Anna Sophie - II 395, 422, gift med postmester Christian Hempel
Erreboe, Christian Christensen - købmand, II 286-324, + særskilt protokol, hans hustru Sophie II 184
Erreboe, Hans Christian - I 60, 68
Erreboe, Hans Jacob Christensen - I 188, 193
Faber, Henrik - I 460
Faber, Jørgen Naamansen - I 277
Faber, Nomen Henriksen - I 161, hans enke Anne Marie Jørgensdatter Mahl II 344 (gift med 2 købmand Lars Lindegaard)
Felbereder, Niels - hans enke Dorthe Andersdatter II 439
Fich, Rasmus Rasmussen - baadfører, daglejer, III 241, 258
Fich, Rasmus Rasmussen - baadfører, hans hustru Anna Maria Hansdatter II 363
Flemmer, Juliane - III 215, 217, gift med Christian Ulrich Breum
Flensborg, Jens Christian - tømmermester, II 419
Flensborg, Thomas - købmand, I 304
Fog, ... - kontrollør, hans enke Birgitte ... I 55
Foged (eller Fogt), Anders Clausen - I 296, hans enke Maren Nielsdatter I 203
Foged (eller Toft), Anders Clausen - I 296, hans enke Maren Nielsdatter I 303
Foged, Claus Andersen – I 312
Frandsdatter, Christiane - III 206, gift med snedker Michael Lange
Frandsdatter, Gertrud - II 435, gift med daglejer Hans Hansen
Frandsdatter, Karen - II 451, gift med 1 Hans Christian Snoer, gift med 2 Morten Wichmand
Frandsen, Niels - snedker, II 426, gift med 1 Anna Maria Jensdatter II 355, gift med 2 Maria Hansdatter II 458
Frederiksen, Johan Gotlieb - III 65
Fremming, Margrethe - III 268, 277, gift med Frederik Sigfred Sandager
Friderichsen, Jens - I 316
Friderichsen, Peter - skomager, vægter og arrestforvarer, III 126, 208, gift med 1 Catharina Christensdatter Echen II 430, gift med 2 Anne Cathrine Jensdatter
From, Peter - sejlmager, hans hustru Sophie Theresia Ziegler III 160
Fylster, Dorthea Cathrine Marie - III 90, 92, gift med skomager Jacob Meyer
Fylster, Jesper Hansen - II 250, hans enke Maren Pedersdatter II 570, III 4
Fylster, Niels Jespersen - skipper, hans hustru Anna Magdalene Jørgensdatter Erdrup III 293
Faaborg, Henning Jacobsen - paa Avernakø, præst, hans enke Anne Gertrud Næraae III 322
Faaborg, Niels Christensen - hans enke ... III 31, 33, 38, 41
Gabrielsen, Niels - bødker, hans hustru Karen Ludvigsdatter III 80
Gebel, Jørgen Henriksen - trompeter, III 168, 209
Gedde, Hans - snedker i Assens, hans enke Marie Cathrine Clausen III 347
Gevertsdatter, Maren - II 100, gift med Peder Henriksen Kiølle
Gierup, Peder Hansen - forh. skipper og skoleholder, II 369
Gittberg (Kbg. har Jegberg), Henriche - III 292, enke efter betjent Hans Hansen Møller
Golbech, Hans Christensen - hattemager, I 275
Golbech, Jacob - hans enke Dorthea Johansdatter I 370
Gotlob, Anna Margrethe - II 565, 567, 568, enke efter organist Ivar Friderich Schiøtz
Gottvald, Cathrine - II 265, gift med skrædder Naamen Biil
Gran, Peder Larsen - matros, III 218, 259, 332, gift med Jacobine Petrine Pedersdatter
Grif, Morten Larsen - hattemager, I 337, hans hustru Maria Clausdatter Dichmand I 218
Groth, Mette Marie - II 333, enke efter købmand Peder Trohnse
Grønbech, Otto Jensen - III 106, 107, 108
Grønhagen, Anna Elisabeth - II 543, gift med Niels Christensen Munch
Graae, Andreas Nielsen - købmand, I 337, 340
Graae, Bendix Nielsen - kludekræmmer, II 380, hans enke Anna Cathrine Nielsdatter (som afsindig i Odense Hospital) II 453
Graae, Niels Bendixen - skipper, III 111, 118, hans hustru Anne Marie Rasmusdatter Munch II 498
Graae, Niels Hansen - sadelmager, I 80, gift med 1 Anne Cathrine Andersdatter død 7.4.1824, hans enke Anne Cathrine Pedersdatter I 220
Guhl, Hans Jørgensen - skomager, hans hustru Maren Hansdatter III 45
Gunder, Maren - enke, I 230
Gyes, Niels Pedersen - skomager, III 48, 49
Haderslev, Hans Pedersen - skomager og politibetjent III 292
Haderslev, Peder - skomager, II 416
Hageman, Oluf - soldat, hans enke Anne Hansdatter I 89
Halmøe, Michel Eriksen - skipper, I 291
Hammerich, Jochum Christian - farver og hustru Anne Marie Holm III 169, 170, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 191, 195, 198, 199, 201, 204, 210, 218, 219, 224
Handskemager, Hans - hans enke Else Jensdatter I 101
Hansdatter, Anna - II 422, gift med Hans Jørgensen Milling
Hansdatter, Anna - III 21, 22, 27, gift med 1 Hans Haastrup, gift med 2 Just Hansen
Hansdatter, Anna Maria - II 363, gift med Rasmus Rasmussen Fich
Hansdatter, Anna Maria - III 40, 44, gift med 1 Claus Clausen, gift med 2 murmester Peder Nielsen
Hansdatter, Anne - I 89, enke efter soldat Oluf Hagensen
Hansdatter, Anne Cathrine - II 469, enke efter Christen Wending
Hansdatter, Bodel - I 217, gift med Hans Rasmussen Haastrup
Hansdatter, Bodil Marie - II 53, 54, 55, gift med felbereder Mads Hansen
Hansdatter, Else - I 11, gift med skomager Frederik Poulsen
Hansdatter, Else - III 227, gift med Bendt Bendtsen Iversen Snapmager
Hansdatter, Hedvig - III 121, 124, gift med Hans Nielsen Heeden
Hansdatter, Inger - II 383, enke efter Thron Olufsen Skipper
Hansdatter, Johanne - testamente, II 138, gift med Christian Ørsted
Hansdatter, Karen - II 366, enke efter Frederik Birch Felbereder
Hansdatter, Karen - II 374, enke efter Rasmus Jensen Bødker
Hansdatter, Karen - II 565, 572, enke efter Johan Wolradt Snoer
Hansdatter, Kirsten - II 184, gift med Jacob Harder Skrædder
Hansdatter, Kirstine Marie - II 267, Søren Werner Skomager
Hansdatter, Maren - I 188, gift med Michel Jørgensen Biørnøe
Hansdatter, Maren - I 339, gift med Hans Olufsen Bødker
Hansdatter, Maren - I 76, enke efter Lauritz Lauritzen
Hansdatter, Maren - III 45, gift med skomager Hans Jørgen Guhl
Hansdatter, Maria - II 458, gift med Niels Frandsen Snedker
Hansdatter, Maria Cathrine - II 508, gift med Hans Hansen Møller Betjent
Hansdatter, Marie Kirstine - III 279, gift med Jørgen Poulsen Harder
Hansdatter, Mette Marie - II 89, 91, 92, gift med Hans Matthiasen Bødker
Hansdatter, Sidsel - III 13, 20, gift med Hans Risting
Hansdatter, Sidsel Kirstine Hansdatter - III 353, 371, 382, gift med Rasmus Marcussen
Hansdatter, Volborg - I 452, gift med Peder Nielsen Korup
Hansen, Anna Margrethe - ugift, III 292 (købmand Corfitz Hansens søster)
Hansen, Bernt - landvæsenskommissær, III 109, 112, 116
Hansen, Christian - smedesvend, hans hustru Kirstine Marie Jacobsdatter III 212, 218
Hansen, Corfitz - købmand, skipper og brændevinsbrænder, III 272, 279
Hansen, Erik - væver, III 232
Hansen, Frederik - post, toldbetjent, III 358, 362, hans hustru Maren Rasmusdatter III 183, 185
Hansen, Hans - daglejer, I 216, hans enke Gertrud Frandsdatter II 435
Hansen, Hans - felbereder, I 445, hans hustru Maren Knudsdatter i 406
Hansen, Hans - skipper, II 31, hans hustru Anna Catharina Christensdatter i 418
Hansen, Hans - tjenestekarl, II 433
Hansen, Hans - tømmermand, II 216
Hansen, Hans - vejrmøller, II 130
Hansen, Just - skomager, hans hustru Anna Hansdatter III 21, 22, 27
Hansen, Jørgen - bager, hans enke Kirsten Pedersdatter I 177
Hansen, Mads - felbereder, II 375, hans enke Bodil Marie Hansdatter III 53, 54, 55
Hansen, Niels - handskemager I 82
Hansen, Otto - købmand, fallitbo III 336, 345, 358, 372, 380
Hansen, Peder - kornmaaler, hans enke Maren Madsdatter III 55
Hansen, Peder - købmand, I 196
Hansen, Peder - møllersvend, III 264, 274
Hansen, Poul Blankholm - ungkarl, fra Gerup, III 94
Hansen, Rasmus - daglejer, II 524
Hansen, Stabel - vægter, hans hustru Anna Catharina Schiøt II  538, 539
Hansen, Søren - skomager, II 551, 561, gift med Dorthe Marie Hansdatter (datter af skomager Hans Christian Jørgensen i Sønderby, se Frederiksgave skiftep. III 624)
Harboe, Jens Ibsen - skomager, III 88, (en søn kaldes Henrich Bus), hans enke Maria Cathrine Bus III 292
Harder, Jacob - skrædder, II 454, 455, hans hustru Kirsten Hansdatter II 184
Harder, Jørgen Poulsen - skipper og værtshusholder, hans hustru Marie Kirstine Hansdatter III 279
Harrebeck, Hans - skomager, III 422, hans hustru Anna Maria Pedersdatter III 164, 209
Hartz, Morten Pedersen - skipper, hans hustru Ellen Cathrine Kildegaard III 422, 442
Hasen, Otto - købmand, opbudsbo III 336, 345, 358
Heffert, Ide Dorthea - II 502, gift med Jørgen Christian Løndal
Heinrich (Kbg. Henriksen), Frands Anthon - købmand, III 292
Heintzelmann, Christian - konsumptionsinspektør, II 447, hans enke Cathrina Thorsen III 122, 207, hans svigermoder Dorthea Pedersdatter II 396, enke efter Thorsen
Heller, Henrich Rasmussen - II 544 (død 16.5.1781)
Hellesen, Niels - skipper, I 315 (gift med 10.8.1735 Skydebjerg kbg.), hans enke Berthe Lauritzdatter Lund II 421, III 55
Hempel, Anna Margretha - II 139, 421 + særskilt prot., gift med Jørgen Ploug
Hempel, Christian - postmester og distriktskirurg, III 132, 141, 143, 146, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 163, 165, hans hustru Anne Sophie Erreboe II 395, 422
Hempel, Simon - købmand, III 147
Hempel, Simon - postmester, hans hustru Anne Magdalene Jacobsdatter Pilegaard II 276
Henningsdatter, Kirsten - II 272, gift med Søren Ancher Handskemager
Henningsdatter, Maren - I 393, enke efter Henrik Sirachsen
Henningsen, Daniel Christian - forh. tjener paa Fjellebro, III 292
Henrichsdatter, Karen - III 96, gift med Jacob Svelmøe
Henrichsdatter, Maren - II 448, III 98, 100, 119, 130 gift med skipper Peder Jørgensen (Jensen)
Henrichsen, Abraham - drejer, hans hustru Anne Cathrine Nielsdatter II 66,70
Henriksdatter, Anna Kirstine - II 437, gift med Jens Christiansen Nyebølle
Henriksdatter, Justina - II 572, 573, 575, 576, III 36, enke efter Christian Braaker
Henriksen, Adolph – I 19
Henriksen, Henrik - rebslager, hans hustru Anne Cathrine Pedersdatter I 4
Henriksen, Jørgen - skipper og hustru Maren Madsdatter II 120
Heye, Anna Catharina - frk., III 292, testamente III 300
Heye, Anna Margrethe - III 227, 229, 237, 254, 275, 294, enke efter præst Abraham Volckersen
Hiort, Anne Margrethe Jensdatter - tjenestepige, I 159
Hiortholm, Peder - hans enke Dorthe Olufsdatter I 421
Hjelmkrone, Edvardine Christine - III 375, 377, 381, 384, 393, 420, 422, 424, 429, 437, 453, 454, 456, gift med Frederik Siegfried Sandagger
Hofman, Jacob - musikantsvend, hans hustru Dorthe Jørgensdatter I 169
Hofstad, Johan Christopher - betjent, II 495
Holgersen, Johan Henrik - snedker, II 180, hans hustru Mette Nielsdatter II 99
Holgersen, Knud - snedker, II 425
Holm, Anne Marie - III 169, 170, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 191, 195, 198, 199, 201, 204, 210, 218, 219, 224, gift med Jochum Christian Hammerich Farver
Holst, Jochum Friderich - tolder, I 404
Holst, Niels - tømmermester, hans hustru Maren Jensdatter III 432, 436, 437, 443, 446
Horn, Bernt Otto Friderich v. - oberst II 524
Horne, Anne Margrethe Cathrine - III 317, 343, gift med Hans Henrich Boldt
Horne, Christen - skipper og hustru Anne Marie Justdatter II 352
Horne, Eva Christensdatter - II 434, gift med Rasmus Mortensen Felbereder
Horne, Magdalene Cathrine - II 508, 511, 514, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 537, 538, gift med Christian Müller Købmand
Horne, Peder Hansen - skipper og købmand, II 390, hans hustru Anne Margrethe Michelsdatter i 184
Horne, Peder Nielsen - daglejer, I 460, hans hustru Sinder Pedersdatter I 449
Horne, Søren - skrædder, hans enke Anne Lindegaard II 562, 563, 564, 566
Hulevad, Jørgen Hansen (eller Marcussen) - skrædder, hans hustru Anna Maria Jensdatter Lund II 568
Huusfeldt, Niels - toldkontrollør, II 398, hans hustru Anne Sophie Christensdatter Svaller I 437
Hvalsøe, Anna Margrethe - II 37, gift med Jochum Krag
Hvalsøe, Anna Pedersdatter - I 420
Hvid, Jacob Goldbech Lykkesen - matros, II 273
Hvid, Lykke Eriksen - I 413
Hvid, Lykke Lykkesen - I 457
Høeg, Margretha Magdalena - II 272, gift med Christian Mølmarch Borgmester
Højbjerg, Hans Mortensen - hans hustru Kirsten Jørgensdatter I 256
Højer, Axel Feddersen - hans enke Margrethe Marie ... I 193
Høy, Caspar Didrich - hattemagersvend, II 110
Haagerup, Anne Marie Hansdatter - jomfru, II 113
Haagerup, Hans - sømand, II 147
Haagerup, Rasmus - skomager, hans hustru Karen Johansdatter Robe I 456,
Haastrup, Hans Rasmussen - skomager, i 34, hans enke Bodil Hansdatter I 217
Haastrup, Hans Rasmussen - skomagersvend, II 284, hans enke Anna Hansdatter III 21, 22, 27 (gift med 2 skomager Just Hansen)
Haastrup, Maren Kirstine - III 168, gift med skomager Hans Jacob Woller
Haastrup, Rasmus - skomager, hans hustru Mette Jensdatter Piilegaard II 283
Ibsdatter, Anna - II 392, gift med Jacob Tamdrup
Ibsdatter, Karen - I 104, enke efter Hans Clausen Murmester
Ibsdatter, Maren - I 263, gift med Hans Præstøe
Illum, Mads Frandsen - købmand, I 429, hans enke Anna Marie Henriksdatter Meyer II 39-92
Ipsen, Jens - skomager, hans enke Maren Catharina Buus III 292
Ipsen, Niels - købmand, II 160
Isac, Frank - jøde, testamente III 242
Isachsen, Hans - I 179
Isfron, Auchsman - bogbinder, III 95
Issenberg, Gregorius - glarmester, I 20
Iversen, Bendt Bendtsen - knapmager, hans hustru Else Hansdatter III 227
Jacobsdatter, Alhed - II 442, enke efter skrædder Søren Rosenlund
Jacobsdatter, Anna - II 395, enke efter skipper Michael Christiansen Mørch
Jacobsdatter, Anne Elisabeth - I 410, gift med Jacob Poul Bech
Jacobsdatter, Anne Helvig - I 37, enke efter Peder Jensen Busch
Jacobsdatter, Annee - I 412, gift med Morten Wichmand
Jacobsdatter, Kirstine Marie - III 212, 218, gift med Christian Hansen Smedesvend
Jacobsdatter, Maren - I 300, gift med Peder Jørgensen
Jacobsen, Jørgen - borgmester og postmester I 385
Jacobsen, Jørgen - købmand, hans hustru Marie Andersdatter III 226, 241
Jacobsen, Poul - købmand, III 67
Jacobsen, Ulrich - købmand, II 460, 461, 462, 467, hans hustru Bodil Jørgensdatter II 415
Jantzen, Tobias - birkedommer, III 66, 67, 69
Jensdatter, Anna - II 92, gift med Jørgen Rasmussen
Jensdatter, Anna Maria - II 355, gift med snedker Niels Frandsen
Jensdatter, Anna Marie - I 338, enke efter felbereder Jørgen Pedersen
Jensdatter, Anne - I 86, gift med byfoged Christopher Brolund
Jensdatter, Anne Dorthea - Arvs deling, I 264
Jensdatter, Anne Marie - hospitalslem i Jordløse, III 124, enke efter Jørgen Rasmussen
Jensdatter, Ellen - I 83, gift med Niels Pedersen Smed
Jensdatter, Kirsten - I 405, gift med Jacob Sørensen Hestemøller
Jensdatter, Maren - III 432, 436, 437, 443, 446, gift med Niels Holst Tømmermester
Jensen, Claus - købmand, I 459, 465, nogle børn føre navnet Groth andre navnet Jensen, hans enke Mette Marie Groth II 333 (gift med købmand Peder Trochman)
Jensen, Hans - røgter, III 167, 251
Jensen, Henrik - daglejer, I 433
Jensen, Jørgen - skrædder, I 223
Jensen, Niels - købmand, II 189
Jensen, Rasmus - bødker, gift med 1 Anne Nielsdatter I 182, gift med 2 Karen Hansdatter II 374
Jensen, Rasmus - træskomand, hans hustru Maren Jørgensdatter III 129, 207
Jeppesdatter, Kirsten - III 353, 363, 364, gift med Jens Henningsen Norup
Jochumsdatter, Anne Marie - II 30, gift med gørtler Sigvart Torsen
Jochumsdatter, Maren - II 93, enke efter Jens Krag
Jochumsdatter, Regine - II 347, enke efter Ole Pedersen Skomager
Joensdatter, Sidsel Eline - I 208, gift med 1 Christian Wichmand, gift med 2 Peder Nyeraad
Johansdatter, Anna - II 422, 464, 465, 466, 468, 469, 471, 472, 475, 476, gift med bager Hans Krag
Johansdatter, Dorthea - I 370, enke efter Jacob Goldbech
Johansdatter, Johanne - I 21, gift med Samson Christensen
Johansdatter, Maria - II 36, gift med Hans Rasmussen Skiold
Johansen, Andreas - skrædder, II 377
Johansen, Christiane - tjenestepige, III 119, 120
Johansen, Niels - afskediget rytter, III 53
Johansen, Rasmus - urmager, hans hustru Karen Mette Marie Storm III 348
Jonsdatter, Else - I 101, enke efter Hans Handskemager
Jostdatter, Mette Cathrine - II 146, gift med 1 Hans Christian Thorsen, gift med 2 Peder Kamp
Juel, Corfix - i Landet, degn, hans enke Birgitte Møller III 210, 211
Justdatter, Anne Marie - II 352, gift med skipper Christen Horne
Justesen, Hans - købmand, I 13, hans enke Sophia Christence Schousboe I 181 (gift med 2 Jacob Engberg)
Juul, Hans Nielsen - I 2
Juul, Maren Rasmusdatter - II 100, gift med Lars Sørensen
Jørgensdatter, Anna - III 173, 180, 205, gift med felbereder Peder Nielsen Østerbye
Jørgensdatter, Anna Hedvig - II 424, enke efter skipper Hans Mortensen
Jørgensdatter, Anna Kirstina - II 451, gift med Jørgen Olsen Erdrup
Jørgensdatter, Bodil - II 415, gift med købmand Ulrik Jacobsen
Jørgensdatter, Dorthe - I 169, gift med Jacob Hofmann
Jørgensdatter, Helvig – I 274
Jørgensdatter, Karen - II 111, gift med Friderich Birch Felbereder
Jørgensdatter, Karen - II 356, enke efter Axel Andersen Slagter
Jørgensdatter, Kirstine - III 97, 98, 118, gift med Jørgen Killerup Snedker
Jørgensdatter, Maren - I 408, gift med Anders Madsen Murmester
Jørgensdatter, Maren - II 378, enke efter Niels Andersen Hestemøller
Jørgensdatter, Maren - III 129, 207, gift med Rasmus Jensen Træskomand
Jørgensdatter, Maren - III 262, 301, gift med Peder Larsen Borre
Jørgensdatter, Maren - ugift, II 534
Jørgensen (Jensen), Peder - skipper og kromand III 98 ,100, 119, 123, 130, gift med Maren Henrichsdatter II 448 (gift med 1 Hans Milling)
Jørgensen, Hans - snedker, I 455
Jørgensen, Jacob - skipper, hans hustru Birthe Christensdatter II 461
Jørgensen, Jens - skrædder, II 197, gift med 1 Malene Thomasdatter I 140, gift med 2 Anne Mortensdatter II 387
Jørgensen, Joachim - parykmager, III 25, 29
Jørgensen, Jørgen - daglejer, II 439, gift med 1 Mette Pedersdatter II 273, gift med 2 Anne Marie Rasmusdatter II 498 (gift med 2 Niels Bendixen Graae)
Jørgensen, Kirsten - I 256, gift med Hans Mortensen Højbjerg
Jørgensen, Peder - bager, II 329
Jørgensen, Peder - felbereder, II 281, hans hustru Maren Nielsdatter I 276
Jørgensen, Peder - sømand, hans hustru Maren Jacobsdatter I 300
Jørgensen, Rasmus - handskemager, hans hustru Anna Rasmusdatter II 179
Jørgensen, Rasmus - købmand og skipper, fallitbo III 285, 286, 290, 305, 308, 310, 311, 316, dødsbo III 347, 368
Jørgensen, Tyge - skomager, II 443
Kabuse, August - vagtmester, II 392
Kallekoe, Peder Hansen - I 459
Kamp, Peder - skomager, II 448, hans hustru Mette Cathrine Jostdatter, II 146 (gift med 1 Hans Christian Thorsen Smed)
Kap, Hans Peter - mergelgraver, III 350, 422
Karup, Peder Nielsen - felbereder, hans hustru Voldborg Hansdatter I 452
Karup, Peder Pedersen - felbereder, hans enke Maren Larsdatter III 307, 319, 320, 354, 367
Kasemer (skrives i reglen Cormer), Gregorius - blikkenslager III 120, 156, hans hustru Anne Kirstine Nielsdatter III 78, 79, 85, 99 (gift med 1 Peder Østergaard Hattemager)
Kaster, Hans - kirkeværge III 292, hans hustru Anna Margrethe Alsing II 573
Kiellerup, Jørgen - snedker III 118, 120, 158, hans hustru Kirstine Jørgensdatter III 97, 98, 118
Kierteminde, Laurs Hansen - skibskarl I 273
Kildegaard, Anna Maria - jomfru, III 215, 216, 255, 256
Kildegaard, Ellen Cathrine - III 422, 442, gift med Morten Pedersen Hartz
Kildegaard, Jørgen Mortensen - bager II 552, 555 (faderen hedder Brylle)
Kiær, Christian Andreassen - skrædder, hans hustru Inger Pedersdatter Wendel II 398
Kiærumgaard, Hans - farver, hans hustru Margrethe Henriksdatter Bansen I 92
Kiøbenhafner, Peder Holgersen - skomager, hans hustru Kirsten Christensdatter Schousgaard I 146
Kiøbenhafner, Peder Holgersen - skomager, I 219
Kiølle, Peder Henriksen - skoleholder, hans hustru Maren Gevertsdatter II 100
Klepsing, Ernst - I 325
Klepsing, Karen - III 292, enke efter Hans Danielsen Brandt
Klepsing, Matthias Ernstsen - skipper, II 325
Knoph, Philip Wilhelm - konsumptionsbetjent III 72, 78, 79, 83, 208, hans hustru ... II 565, 566, 569, 570, 571, 572
Knudsdatter, Anna - II 151, gift med felbereder Niels Pedersen
Knudsdatter, Else Marie - I 314, gift med Jens Knudsen Bødker
Knudsdatter, Maren - I 406, gift med Hans Hansen Felbereder
Knudsen, Jens - bødker, hans hustru Else Marie Knudsdatter I 314
Kort, Matthias Henrich - kludehandler, III 269
Korthaue, Johan Christopher - II 463, hans hustru Anna Cathrine Olsdatter II 380
Kraft, Peder Christensen - guldsmed, I 306
Krag, Hans - bager, hans hustru Anna Johansdatter II 422, 464, 465, 466, 468, 469, 471, 472, 475, 476 (gift med 1 Morten Jørgensen Brylle), (hans stedsøn Johan Mortensen Brylle II 196)
Krag, Jens - hans enke Maren Jochumsdatter II 93
Krag, Jens - rebslagersvend, III 264, 273
Krag, Jochum Jensen - skipper, gift med 1 Anna Margrethe Hvalsøe II 37, gift med 2 Mette Maria Henrichsdatter Milling II 431
Krag, Niels Jensen - II 212
Krum, Michael Michaelsen - grovsmed, II 135, hans enke Margrethe Pedersdatter Braadt III 91, 93
Lang, Hans Jørgensen - murmester, III 152, 208, hans hustru Sophia Pedersdatter II 424
Lange, Hans Henrich - hattemager, II 200
Lange, Jesper - maler, hans hustru Dorthea Læssøe II 385
Lange, Jochum Schurman - hattemager III 95, hans hustru Anna Cathrine Hansdatter II 187
Lange, Johan - maler, overformynder, hans hustru Kirstine Rasmussen II 562
Lange, Michael - snedker, hans hustru Christiane Frandsdatter III 206
Langwitz, Simon Frederik - skorstensfejer, III 270, 331, 353, 368
Langaae, Henrik Jespersen - organist, I 256
Larsdatter, Anna - III 106, 107
Larsdatter, Johanne Margrethe - II 393, gift med slagter Christen Christensen Echen
Larsdatter, Karen - II 444, gift med Rasmus Jensen Dyreborg
Larsdatter, Maren - III 307, 319, 320, 354, 367, næste 65, enke efter Peder Karup Felbereder
Larsen, Hans - skipper, II 424, hans hustru Margrethe Christensdatter II 376
Larsen, Jens - købmand, I 289 (gift med 2 Vester Aaby 7.8.1748 enken Margrethe Lange)
Larsen, Peder - daglejer, II 149
Larsen, Peder - hans hustru Anna Pedersdatter I 328
Larsen, Rasmus - skipper, I 427, hans enke Karen Nielsdatter II 472
Lassen, Johannes Rasch - student og informator, III 129
Lauritzdatter, Else - I 330, gift med Christian Nielsen Handskemager
Lauritzdatter, Karen - I 260, enke efter Henrik Otto Pedersen
Lauritzdatter, Karen - I 418, enke efter Lauritz Pedersen Snedker
Lauritzen, Lauritz - (broderen fører navnet Hans L. Lund), hans enke Maren Hansdatter I 76
Laursdatter, Karen - II 102, enke efter Peder Mortensen Brylle
Laursen, Christen - I 278, sønnen fører navnet Erreboe
Laursen, Hans Christian - handskemager, hans hustru Kirsten Mortensdatter I 342
Laursen, Peder - skipper I 401
Lefoli, Johan - skipper, hans hustru Anna Marie Axelsdatter II 357
Lefoli, Johan - skomager, hans enke Karen Rasmusdatter Brønniche I 324
Lefoli, Mette Johansdatter - II 145, gift med Anders Andersen Wahl
Levin, David - jøde, I 414
Levin, Moses - jøde, I 414
Lillelund, Niels Jacobsen - degn paa Lyø, hans enke Anne Martine Christophersdatter III 292
Lillie, Erik - tømmermand og hustru I 215
Lindegaard, Anna - II 562, 563, 564, 566, enke efter Søren Horne Skrædder
Lindegaard, Lars - købmand, hans hustru Anne Marie Jørgensdatter Mahl II 344 (gift med 1 Nomen Faber)
Lindegaard, Michel Pedersen - hans hustru Susanna Christiansdatter Schrøder I 278
Lindegaard, Peder Hansen - hans enke Karen ... I 298
Lindegaard, Peder Pedersen - købmand, I 334, hans hustru Mette Kirstine Pedersdatter I 206
Lindemand, Johan - hattemagersvend, II 110
Ludvigsdatter, Karen - III 80, gift med Niels Gabrielsen Bødker
Lund, Anna Maria Jensdatter - II 568, gift med Jørgen Hansen Holevad
Lund, Berte Lauritzdatter - II 421, III 55, enke efter Niels Hellesen
Lund, Hans Lauritzen - købmand, I 9
Lund, Jens - kornmaaler, hans enke Mette Marie Berntsdatter III 323
Lund, Jens - smedemester, III 383
Lund, Maren Hansdatter - III 313, 314, enke efter Frederik Larsen Munch
Lundius, Peter - vægter, I 212
Lyeboe, Jørgen Rasmussen - II 347
Læssøe, Dorthea - II 385, gift med Jesper Lange Maler
Læssøe, Hans Sørensen - birkedommer, kirkeværge, I 141
Læssøe, Søren - forvalter, II 37
Løndal, Jørgen Christian - murmester, hans hustru Ide Dorthea Heffert II 502
Løndal, Jørgen Simonsen - murmester II 366, gift med 1 Mette Pedersdatter I 177, gift med 2 Karen Rasmudatter I 231
Løndal, Rasmus Simonsen - murmester III 14, hans hustru Helene Elisabeth Christophersdatter II 436
Madsdatter, Anne Marie - III 265, 301, 304, 306, 309, 310, 311, 328, 334, gift med smaahandler Henrik Mikkelsen
Madsdatter, Johanne - III 244, enke efter værtshusholder Gabriel Winther
Madsdatter, Maren - II 120, enke efter Jørgen Henriksen Skipper
Madsdatter, Maren - III 124, 125, 127, gift med Hans Christian Sørensen Skomager
Madsdatter, Maren - III 55, enke efter Peder Hansen Kornmaaler
Madsen, Anders - murmester, hans hustru Maren Jørgensdatter I 408
Madsen, Hans - felbereder, I 204
Madsen, Hans - sejlingsmand, II 346
Madsen, Lars - murmester, hans hustru Maren Rasmusdatter III 155, 157, 161, 162
Madsen, Oluf - klejnsmed II 396, hans hustru Karen Andersdatter II 363
Mahl, Anne Marie Jørgensdatter - II 344, gift med 1 Nomen Faber, gift med 2 Lars Lindegaard
Mahl, Johanne Pedersdatter - I 331, enke efter Jørgen Christensen (børnene fører navnet Mahl)
Mahl, Johanne Pedersdatter - jomfru, III 336
Mahl, Niels - skipper, II 416, 457
Mahl, Peder Jørgensen - vejer og maaler, I 293, hans enke Maren Nielsdatter Repsøe II 450
Manderupsdatter, Dorthe - I 257, gift med Niels Wiberg
Marcussen, Jørgen - handskemager, I 226, hans hustru Maren Christensdatter I 192
Marcussen, Rasmus - tømmermand, hans hustru Sidsel Kirstine Hansdatter III 353, 371, 382
Markorsen, Peder - skomager, hans hustru Maren Peitersdatter I 122
Markusdatter, Maren - gl. pige, II 460, 462, 463
Markussen, Hans - skipper, II 330, hans enke Anna Hedvig Jørgensdatter II 424
Matthiessen, Hans - bødker, hans hustru Mette Marie Hansdatter III 89, 91, 92
Menssing, Rudolph Bille v. - prokurator, III 102, 111, 117, 151, 161
Meyer, Anna Maria Henriksdatter - II 39-92, enke efter Mads Frandsen Illum
Meyer, Jacob Rasmussen - skomager, III 322, gift med 1 Thoerballine Sigvartsdatter Thorsen III 59, 60, gift med 2 Dorthea Cathrine Maire Fylster III 90, 92, oo3 (?) 1805 i Ugerslev Karen Nielsdatter
Michelsdatter, Anne Margrethe - I 184, gift med Peder Hansen Horne
Michelsdatter, Maren - I 228, gift med Hans Pedersen Milling
Michelsdatter, Witte (Vita?) - I 182, enke efter Johan Didrik Echoff
Michelsen, Lauritz - byskriver, hans enke Karen ... i 164 (børnene fører navnet Staal)
Mikkelsen, Henrik - smaahandler, III 225, hans enke Anne Marie Madsdatter III 265, 301, 304, 306, 309, 310, 311, 328, 334
Milling, Hans Henrich - II 483, 486, 487, 490, 491, 492, 495, 497, 501
Milling, Hans Pedersen - gift med 1 Maren Michelsdatter I 222, gift med 2 Maren Henrichsdatter II 448 (Peder Jørgensen Jensen)
Milling, Henrik Jørgensen - skipper, II 525, 527, 532, 534, 535, 536, hans hustru Anna Hansdatter II 422
Milling, Mette Marie Henrichsdatter - II 431, gift med Jochum Jensen Krag
Milling, Peder Michael - død i Kerteminde 1812
Moese, Rasmus Christophersen - i Slukefter, III 110
Moesegaard, Anna Pedersdatter - III 56, 57, 58, 67, enke efter Andreas Brønniche
Mogensdatter, Cathrine - ugift, I 46
Mogensen, Jørgen - skipper, hans hustru Maria Lucretea Poulsdatter Brandt I 51
Mogensen, Knud Nielsen - skipper, III 237, 238, 239, 242
Mogensen, Lars - daglejer, III 218, 220
Mortensdatter, Anne - I 103, gift med Hans Hansen Bøye
Mortensdatter, Anne - II 387, enke efter skrædder Jens Jørgensen
Mortensdatter, Anne Marie - I 190, gift med felbereder Christian Poulsen
Mortensdatter, Dorthe - I 36, gift med Peder Nielsen Hører
Mortensdatter, Kirsten - I 342, gift med Hans Christian Larsen Handskemager
Mortensdatter, Sidsel Marie - II 519, 524, gift med Lars Biørnøe
Mortensen, Hans - skibstømmermand, II 459
Mortensen, Hans - tjenestekarl, II 166
Mortensen, Rasmus - felbereder III 87, 89, 92, hans hustru Eva Christensdatter Horne II 434
Munch, Anna Maria Rasmusdatter - II 498, gift med 1 Jørgen Jørgensen, gift med 2 Niels Bendixen Graae
Munch, Frederik Larsen - sømand, III 292, hans enke Maren Hansdatter Lund III 313, 314
Munch, Frederik Lauritzen - konsumptionsbetjent, I 228
Munch, Jens Rasmussen - skibsmand, III 30, 32
Munch, Niels Christensen - gift med 1 Anna Elisabeth Grønhagen II 543, gift med 2 Ester Johanne Poulsdatter III 430, 432, 447
Munch, Niels Christian - skomager, III 347
Møller, Anders Hansen - kromand, II 442
Møller, Anna - testamente III 299, gift med Joseph Bianchi
Møller, Birgitte - III 210, 211, enke efter Corfix Juel Degn
Møller, Christian - købmand, hans hustru Magdalene Cathrine Horne II 508, 511, 514, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 537, 538
Møller, Christian Jensen - vejopsynsmand, II 550, 551, 561, III 13
Møller, Conradt Friderich v. - oberstløjtnant, III 11, 13
Møller, Hans Andersen - II 112
Møller, Hans Hansen - under-told-konsumptions-betjent, gift med 1 Maria Cathrine Hansdatter II 508, gift med 2 Henriche Gittberg (ell. Jegberg), III 292
Møller, Herløv - skomager, fallitbo III  314, 346, 358
Møller, Jeppe Jørgensen - skipper, II 372
Møller, Johan Henrich - guldsmed, III 25, 26
Møller, Lars - skipper, III 125, 127, 128, 151, 250
Møller, Lauritz Jørgensen - I 32
Møller, Maria - II 479, gift med Kield Andersen
Møller, Matthias Andersen - I 270
Møller, Peder Jacobsen - skipper, hans enke Johanne Christensdatter II 447
Møller, Peder Pedersen - skrædder, III 3
Møller, Rasmus Jensen - bager, hans hustru Ellen Olesdatter II 93
Møller, Rasmus Larsen - II 364
Møller, Riborg Kirstine - og mand købmand Christian Voigt, bevilling til uskiftet bo III 70, skifte III 372
Møller, Søren Jacobsen - II 98
Mølmark, Christian - kancelliraad, borgmester, bevilling til uskiftet bo II 272
Mørch, Anna Cathrina - II 167, gift med Hans Christian Zeuthen
Mørch, Anne Cathrine - III 110, gift med Peder Jørgensen Bierfreund
Mørch, Caspar Michaelsen - skipper, II 423
Mørch, Hans - hans hustru ... II 537
Mørch, Margrethe Kerstine - II 35, gift med Caspar Maas
Mørch, Michael Christiansen - skipper, I 451, hans enke Anna Jacobsdatter II 395
Maas, Caspar - hans hustru Margrethe Kirstine Mørch II 35
Maas, Caspar - II 346
Nellemann, Niels - landvæsenskommissær, hans enke Sara Maria ... II 510
Nicolaisen, Iver - sømand, III 47
Nielsdatter, Anna Cathrine - II 453, enke efter Bendix Graae
Nielsdatter, Anna Cathrine - III 66, 70, gift med drejer Abraham Henrichsen
Nielsdatter, Anne - I 182, gift med bødker Rasmus Jensen
Nielsdatter, Anne - I 269, gift med skomager Christian Braaker
Nielsdatter, Anne Cathrine - I 430, gift med bilthugger Jørgen Rasmussen
Nielsdatter, Anne Cathrine - III 175, 197, 202, gift med øltapper Anders Andersen
Nielsdatter, Anne Kirstine - III  78, 79, 85, 99, gift med 1 Peder Østergaard, gift med 2 Gregorius Kasemer
Nielsdatter, Elisabeth - enke, I 216
Nielsdatter, Else (Kbg. Ellen) Marie - tjenestepige, III 150
Nielsdatter, Karen - II 472, enke efter Rasmus Larsen Skipper
Nielsdatter, Kirsten - II 359
Nielsdatter, Kirsten - II 364, enke efter Hans Sørensen Vejrmøller
Nielsdatter, Maren - I 276, gift med Peder Jørgensen Felbereder
Nielsdatter, Maren - I 303, enke efter Anders Clausen Foged
Nielsdatter, Maren - II 195, gift med Mads Pommer
Nielsdatter, Maren - ugift, II 388
Nielsdatter, Margrethe - I 94, gift med Rasmus Olsen Skomager
Nielsdatter, Mette - II 99, gift med Johan Henrik Holgersen
Nielsen, Anders - daglejer, III 57
Nielsen, Anders - væver, III 202
Nielsen, Carsten - daglejer, II 566
Nielsen, Christian - grovsmed, III 10
Nielsen, Christian - handskemager, I 313, hans hustru Else Lauritzdatter i 330
Nielsen, Christian - kontrollør, I 106-122 (+ særskilt prot.)
Nielsen, Hans - forh. skipper, nu brændevinskarl, III 319, 353
Nielsen, Jens - snedker, hans hustru Anna Pedersdatter III 1
Nielsen, Niels - barber, III 438
Nielsen, Peder - daglejer, III 159, 161
Nielsen, Peder - hører, hans hustru Dorthe Mortensdatter I 36
Nielsen, Peder - murmester, hans hustru Anna Maria Hansdatter III 40, 44 (enke efter Claus Clausen)
Nielsen, Peder - væver, hans enke Dorthe I 225
Nielsen, Peder Christopher - murmester og værtshusholder, hans hustru Anna Maria Bertelsdatter III 364, 365
Nissen, Valentin - hattemager, II 506
Nordstrøm, Andreas - bendrejer, III 437, 438
Normand, Johannes - II 166, hans hustru Anna Rasmusdatter II 154
Normand, Peder Hansen - II 373
Norup, Jens Henningsen - guldsmed, hans hustru Kirsten Jeppesdatter III 353, 363, 364
Nother, Daniel - II 281
Nyebølle, Jens Christiansen - felbereder, bedemand, skrædder, politibetjent (samme person?), III 292, 308, gift med 1 Anna Kirstine Henrichsdatter II 437, gift med 2 Margrethe Carlsdatter III 50
Nyeraad, Peder - skomager, hans hustru Sidsel Eline Joensdatter I 208 (gift med 1 Christian Wichmann)
Næraae, Anna Helene - jomfru, III 205, 207
Næraae, Anne Gertrued - III 322, enke efter Henning Faaborg Præst
Næraae, Rasmus Pedersen - tømmermand III 165, 167, 209
Nør, Rasmus Christensen - hans hustru Anne Pedersdatter Svarrer I 280
Olesdatter, Ellen - II 93, gift med Rasmus Jensen Møller
Olesdatter, Eva - II 140, enke efter skomager Henrik Christensen
Olsdatter, Anna Cathrine - II 380, gift med Christopher Korthaue
Olsen, Hans - bødker, II 183, gift med 1 Christiane Sabine Clausdatter I 140, gift med 2 Maren Hansdatter I 339
Olsen, Johannes - snedker, I 255, hans hustru Gertrud Pedersdatter I 33
Olsen, Niels - gartner, hans hustru Ditlevine Johanne Rasmusdatter III 364, 382
Olsen, Niels - tjenestekarl, III 95
Olsen, Rasmus - skomager og hustru Margrethe Nielsdatter I 94, 396 (gift med i Orte 18.2.1739 Karen Larsdatter ...kilde
Olufsdatter, Anna - og mand Nicolai Pottermann III 23, 32, 35, 36, 37, 39, 43, 48, 49, 52
Olufsdatter, Anne - I 30, gift med Rasmus Lauritzen Staal
Olufsdatter, Dorthe - I 421, enke efter Peder Hiortholm
Olufsen, Tron - skipper, hans enke Inger Hansdatter II 383
Ommel, Jørgen - styrmand, III 292
Orning, Blanche Flora Cathrine - III 252, enke efter Samuel Dedlan
Ottesdatter, Henrikke Marie - III 292, enke efter Henrik Hansen Skomager
Ottesen, Christian - borgmester, I 60, børnene hedder Humble
Ottesen, Peder - skipper, I 453
Pade, Hans Johansen - købmand, fallitbo III 424, 431
Patermann, Nicolai - skrædder og hustru Anna Olufsdatter III 23, 32, 35, 36, 37, 39, 43, 48, 49, 52
Pedersdatter, Anna - I 328, gift med Peder Larsen
Pedersdatter, Anna - III 1, gift med snedker Just Nielsen
Pedersdatter, Anna - ugift, III 79, 80
Pedersdatter, Anna Hvalsøe - I 420
Pedersdatter, Anna Margrethe - testamente III 243, enke efter handskemager Christian Schmidt
Pedersdatter, Anna Maria - III 164, 209, gift med skomager Hans Harrebeck
Pedersdatter, Anne Cathrine - I 220, enke efter Niels Graae
Pedersdatter, Anne Cathrine - I 4, gift med rebslager Henrik Henriksen
Pedersdatter, Dorthe - II 395, enke efter ... Thorsen
Pedersdatter, Engel Cathrine - II 269, gift med Peder Pedersen Murmester
Pedersdatter, Gertrud - I 33, gift med Johannes Olsen
Pedersdatter, Johanne - ugift, III 436, 441
Pedersdatter, Karen - I 417, gift med 1 Henrik Bus, gift med 2 Peder Weiergang
Pedersdatter, Karen - II 363, gift med Jacob Rasmussen Sømand
Pedersdatter, Kirsten - I 177, enke efter Jørgen Hansen Beyer
Pedersdatter, Maren - I 224, gift med Hans Christian Thorsen Smed
Pedersdatter, Maren - II 570, III 4, enke efter Jesper Fylster
Pedersdatter, Marie - III 4, gift med 1 Oluf Thomsen, gift med 2 Knud Rosenlund
Pedersdatter, Mette - I 177, gift med Jørgen Simonsen Murmester
Pedersdatter, Mette - II 273, gift med Jørgen Jørgensen Daglejer
Pedersdatter, Mette Kirstine - I 206, gift med Peder Pedersen Lindegaard
Pedersdatter, Sinder - I 449, gift med Peder Nielsen Horne
Pedersdatter, Sophia - II 424, gift med Hans Lang Murmester
Pedersdatter, Wilhelmine Augusta - II 503, 533, gift med 1 Mads Resting, gift med 2 Niels Barchmann
Pedersen, Anders - pottemager, hans hustru Johanne Christensdatter II 139
Pedersen, Andreas - sadelmager og hustru Birthe Christensdatter I 182
Pedersen, Henrich Otto - i 212, hans enke Karen Lauritzdatter I 260
Pedersen, Ib - kludehandler, II 507
Pedersen, Jørgen - felbereder - hans enke Anna Maria Jensdatter I 338
Pedersen, Lauritz - hans enke Karen Lauritzdatter I 418
Pedersen, Niels - smed, I 186, hans hustru Ellen Jensdatter I 83
Pedersen, Ole - skomager, II 265, hans enke Regine Jochumsdatter II 347
Pedersen, Peder - murmester, hans hustru Engel Cathrine Pedersdatter II 269
Peitersdatter, Maren - I 122, gift med Peder Markman Skomager
Pelikan, Frands Joseph - krambodsvend, III 164, 168, 209
Petersen, Anna Maria - md. [madam] II 437, børnene hedder Ponsaing
Piil, Conrad Hansen - vejer og maaler, I 232, gift med 1 Mette Christensdatter Achthon I 185, 211, gift med 2 Susanna Broch I 284, II 176
Pilegaard, Anna Magdalene Jacobsdatter - II 276, enke efter Simon Hempel Postmester
Pilegaard, Ellen Nielsdatter - og mand Jens Iver Pedersen, testamente II 138, 160, skifte II 267
Pilegaard, Mette Jensdatter - II 283, gift med Rasmus Haastrup
Ploug, Cornelius Jacobsen - købmand, bevilling til uskiftet bo II 369, skifte III 93, 104, 155, hans hustru Anne Sophie Clausen II 369
Ploug, Hans Jacobsen - skibskaptajn, II 376
Ploug, Hans Pedersen - skipper, II 429
Ploug, Jacob Jørgensen - hattemager, II 269, hans hustru Mette Marie Larsdatter Bull I 465, gift med 2 12.4.1765 i Ærøskøbing med Anne Eriksdatter Thyge
Ploug, Jørgen Jacobsen - købmand, agent, III 155, 156, 158, 159, 160, død 1800, hans hustru Anna Margrethe Hempel II 139, 421 + særskilt prot.
Ploug, Karen Hansdatter - I 163, enke efter Niels Svelmøe, gift med Rasmus Staal
Ploug, Tønne Hansen - I 209
Pommer, Mads Pedersen - II 542, 545, 547, 549, hans hustru Maren Nielsdatter II 195
Pommer, Peder - skomager, I 205
Pontoppidan, Dorthe Dinesdatter - II 154, enke efter Niels Juel Schiønning
Poulsdatter, Ester Johanne - III 430, 432, 447, gift med kludesamler Niels Christensen Munch
Poulsen, Christian - felbereder, hans hustru Anne Marie Mortensdatter I 190
Poulsen, Frederik - skomager, hans hustru Else Hansdatter I 11
Poulsen, Johan Friderich - sadelmager, II 567, 569, hans hustru Elisabeth Rebekka Schiønsted i 420
Præstøe, Hans - hans hustru Maren Ibsdatter I 263
Præstøe, Johanne Hansdatter - tjenestepige, I 458
Præstøe, Lars Hansen - I 444
Radix, Catharina - enke, III 292
Rasmusdatter, Anna - II 154, gift med Johannes Normand
Rasmusdatter, Anna - II 179, gift med handskemager Rasmus Jørgensen
Rasmusdatter, Ditlevine Johanne - III 364, 382, gift med gartner Niels Olsen
Rasmusdatter, Jacobine - III 424, gift med Andreas Carlsen
Rasmusdatter, Johanne - enke, II 132
Rasmusdatter, Karen - I 231, gift med Jørgen Simonsen
Rasmusdatter, Karen - I 58, gift med Hans Sørensen Skomager
Rasmusdatter, Maren - III 155, 157, 161, 162, gift med Lars Madsen Murmester
Rasmusdatter, Maren - III 183, 185, gift med Frederik Hansen Post
Rasmusdatter, Maren - pige, II 576
Rasmusdatter, Maria - III 15, gift med Peder Christensen Sadelmager
Rasmussen, Christen - skipper, I 225
Rasmussen, Jacob - sømand, hans hustru Karen Pedersdatter II 363
Rasmussen, Jesper - matros, II 560, 563
Rasmussen, Jørgen - daglejer, hans hustru Anne Jensdatter II 92
Rasmussen, Jørgen - hans enke Anne Marie Jensdatter, hospitalslem i Jordløse, III 124
Rasmussen, Kirstine - II 562, gift med Johan Lange Maler
Rasmussen, Lars - matros, II 266
Rasmussen, Poul - væver, I 424
Rasmussen, Rasmus - daglejer, I 345
Rasmussen, Ulrich Diderich - skomager og hustru Else Sørensdatter II 167
Repsøe, Anders Nielsen - hans enke Johanne Kirstine ... II 22
Repsøe, Anna Dorthea - II 548, gift med Herman Nicolai Bierfreundt
Repsøe, Maren Nielsdatter - II 450, enke efter Peder Jørgensen Mahl
Richter, ... - parykmager, hans enke Maren ... III 71, 75, 77, 83, 84, 89
Risting, Hans - hans hustru Sidsel Hansdatter II 13, 20
Risting, Mads Rasmussen - skipper, II 378, hans enke Wilhelmine Augusta Pedersdatter II 503, 533 (gift med 2 Niels Olsen Bachmann)
Robe, Karen Johansdatter - I 456, gift med Rasmus Haagerup
Roe, Morten Hansen - I 423, hans hustru Magdalene Marie Johansdatter Buchholt i 299
Rose (eller Roes), Anders Olsen - købmand, II 433
Rose, Anders Olsen - hans hustru Cathrine Elisabeth Abrahamsdatter II 250 (gift med 1 Lars Bilthugger)
Rosenkilde, Jens - skrædder, II 35
Rosenlund, Knud - skrædder, III 6, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 22, hans hustru Marie Pedersdatter III 4
Rosenlund, Søren - skrædder, kæmner, II 347, hans enke Alhed Jacobsdatter II 442
Samuelsen, Anders - skytte paa Hvedholm, under.., II 571, 572
Sandagger, Frederik Sigfred - told- og konsumptionskasserer, gift med 1 Margrethe Fremming III 268, 277, gift med 2 Edvardine Christine Hjelmkrone III 375, 377, 381, 384, 393, 420, 422, 424, 429, 437, 453, 454, 456
Schambach, Christopher - arrestforsvarer, politibetjent, III 292
Scheel, md. - i Hospitalet II 464
Schiønning, Mette Cathrine - II 354, enke efter Caspar Ernst Smidt
Schiønning, Niels Juel - købmand, I 466, II 1, hans enke Dorthea Dinesdatter Pontoppidan II 154
Schiønsted, Elisabeth Rebekka - II 420, gift med Johan Frederik Poulsen Sadelmager
Schiøt, Anna Catharina - II 538, 539, gift med Stabel Hansen Vægter
Schiøtzler, Ivar Friderich - organist, II 423, hans enke Anna Margaretha Gotlob II 565, 567, 568 [IFS gift 24.9.1754 i Ærøskøbing med degnens datter i Rise]
Schmidt, Christian - handskemager, hans enke Anna Margrethe Pedersdatter III 243
Schousboe, Sophia Christence – I 181, gift med 1 Hans Justesen, gift med 2 Jacob Engberg
Schousgaard, Kirsten Christensdatter - I 146, gift med Peder Holgersen Kiøbenhafner
Schrøder, Susanna Christiansdatter - I 278, gift med 1 Jacob Ørsted, gift med 2 Michel Lindegaard
Schurman, Anne Jochumsdatter - I 390, gift med 1 Michel Biørnøe, gift med 2 Jørgen Wilhelm
Schurman, Jochum Nielsen - felbereder, I 336
Selmer, Jacob - gibsmager, I 162
Siersted, Niels - told- og konsumptionskasserer, II 507
Sigvart, Joseph - fabulet-kræmmer (tabulet-kræmmer), II 328
Simonsdatter, Maren - I 85, enke efter Hans Pedersen Borg
Sirachsen, Henrik - hans enke Maren Henningsdatter I 393
Skiold, Hans Rasmussen - skipper, hans hustru Maria Johansdatter II 36
Skiold, Maren - III 437, gift med Christen Birkholm Skipper
Smidt, Caspar Ernst - tolder, i 462, hans enke Mette Cathrine Schiønning II 354
Smidt, Christian Nielsen - II 569
Smidt, Ingeborg Cathrine - jomfru, III 19, 20
Smidt, Laurs Jørgensen - I 288
Snedker, Johan Henrik - II 564, 567
Snoer, Hans Christian - skomager, hans hustru Karen Frandsdatter II 451
Snoer, Johan Wolradt - II 376, hans enke Karen Hansdatter II 565, 572
Storm, Hans Poulsen - købmand, II 556, 557, 561, 562, 569, 573, 574, 575, III 60 (hans enke Dorthe Marie Helms død i Assens 28.2.1816)
Storm, Karen Mette Maria - III 348, gift med Rasmus Johansen Urmager
Strand, Christen Christensen - I 183
Styrckelsen, Thomas - skrædder, I 17
Staal, Rasmus Lauritzen - I 347, gift med 1 Anne Olufsdatter I 30, gift med 2 Karen Hansdatter Ploug I 163 (gift med 2 Niels Svelmøe)
Svaller, Anne Sophie Christensdatter - I 437, gift med Niels Huusfeldt
Svarrer, Anne Pedersdatter - I 280, gift med Rasmus Christensen Nør
Svelmøe, Jacob - hans enke Karen Henrichsdatter III 96
Svelmøe, Niels - hans enke Karen Hansdatter Ploug I 163
Sørensdatter, Dorothea Charlotte Amalie - II 440, enke efter Peder Avernache
Sørensdatter, Else - II 167, gift med Ulrich Didrich Rasmussen
Sørensdatter, Petronelle - II 346, gift med Søren Ancher Handskemager
Sørensen, Frederik - portbetjent, II 496, 497, 500
Sørensen, Hans - skomager, I 229, hans hustru Karen Rasmusdatter I 58
Sørensen, Hans - vejrmøller, hans enke Kirsten Nielsdatter II 364
Sørensen, Hans Christian - skomager, hans hustru Maren Madsdatter III 124, 125, 127
Sørensen, Jacob - hestemøller, II 331, gift med 1 Kirsten Jensdatter I 405, gift med 2 Dorthe Andersdatter (gift med 1 ... Hans Jørgensen i Dreslette, se Frederiksgave skiftep. III 42, 120)
Sørensen, Jochum - skomagermester, III 269
Sørensen, Lars - hans hustru Maren Rasmusdatter Juel II 100
Sørensen, Peter - smed, I 170, en søn og en broder hedder Fabricius, hans hustru Karen Christensdatter Schrøder I 23
Sørensen, Severin - skibskarl, I 305
Tamdrup (Tandrup), Jacob - hans hustru Anna Ibsdatter II 392
Tamdrup, Søren - kontrollør, I 221
Tamdrup, Søren - snedkermester, fallitbo III 365
Techus, Johan - II 479
Thoersen, Niels - toldbetjent i Svendborg, II 442
Thomasdatter, Anna Maria - III 221, 222, 223, gift med skrædder Jørgen Holevad
Thomasdatter, Malene - I 140, gift med skrædder Jens Jørgensen
Thomsen, Hans - II 385
Thorsen, Cathrine - III 122, 207, enke efter Christian Heinzehmann
Thorsen, Dorthea Pedersdatter - II 396, Chr. Heinzehmanns svigermoder
Thorsen, Hans Christian - smed, I 441, gift med 1 Maren Pedersdatter I 224, gift med 2 Mette Cathrine Jostsdatter II 146 (gift med 2 skomager Peder Kamp)
Thorsen, Niels - toldbetjent i Svenborg, II 442
Thorsen, Sigvart - gørtler, II 508, hans hustru Anna Maria Jochumsdatter II 30
Thorsen, Thoerhalline Sigvartsdatter - III 59, 60, gift med Jacob Meyer Skomager
Thronsdatter Maria Kirstina - jomfru, II 492, 493, 494, 503
Thronsen, Oluf - købmand, II 270, gift med 1 Catharina Maria Jacobsdatter Ørsted i 439, gift med 2 Marie Pedersdatter III 4 (gift med 2 Knud Rosenlund Skrædder)
Thygesen, Hans - skomager, III 71
Thygesen, Jørgen - skomager, III 336
Thønning, Peter Nicolai - II 561
Tillebek, Peder Hansen - matros, III 271, 371, 382
Tillebek, Rasmus Hansen - matros, III 283, 317, 325, 422
Tolstrup, Christian - kancelliraad, by- og herredsfoged, III 219, 220
Tommerup, Knud - løjtnant, III 351, 359, 427
Tommerup, Rasmus - I 25
Topp, Knud Hartvig, farversvend, hans hustru Maria Martine Weiergang II 559
Trohnsen, Peder - købmand, testamente II 199, hans hustru Mette Marie Groth II 333
Tronsen, Marie Kirstine - jomfru, II 492, 493, 494, 503
Tronsen, Oluf - købmand, II 270, gift med 1 Catharina Maria Jacobsdatter Ørsted I 439, gift med 2 Marie Pedersdatter III 4 (gift med 2 Knud Rosenlund Skrædder)
Tronsen, Peder - købmand, testamente II 199, hans hustru Mette Maria Groth II 333
Troye, Herman - hans enke Anna Catharina Appeldorn III 56, 62
Trynse, Hans Jørgensen - I 227
Trøjel, Peter Kofoed - dr., byfoged, II 450, 452, genpart af skiftet i sin helhed 1784-93, se Fyens Bispearkiv i Odense, Symne... og Stiftels  Le ... ...1786-1793
Tych, Johan Peter - trompeter, II 278
Vilhelmsen, Niels (Kbg. Jørgen) - sadelmagersvend III 84, 87, 88
Vincentzen, Anna Cathrine - III 108, 124, gift med Peder Jørgensen Bruun
Vinding, Anna - jomfru, III 125, 131
Vinding, Christen Hansen - II 481
Vinding, Christen Jørgensen - II 148, hans enke Anne Cathrine Hansdatter II 469
Vinding, Hans Christensen - købmand, II 439, hans hustru Margrethe Cathrine Bang II 158
Vinding, Hans Jørgen Hansen - II 481
Vinding, Jørgen Christensen - skipper, II 353
Voigt, Christian - købmand, bevilling til uskiftet bo III 70  
Voigt, Christian - købmand, hans enke Riborg Kirstine Møller III 372. Smlgn. foged
Volchersen, Abraham - præst i Kippinge, hans enke Anna Margrethe Heye III 227, 229, 237, 254, 275, 294
Voldtofte, Karen - I 210
Wahl, Anders Andersen - hans hustru Mette Johansdatter Lefoli II 145
Walløe, Inger Kirstine - jomfru, III 37
Walther, Edel Margrethe - Md. af København, I 318, 325
Weche, Johan Herman - af København, eftersøgning hos hans broder efter nogle af hans varer III 221
Weiergang, Maria Martine - II 559, gift med Knud Hartvig Topp
Weiergang, Peter - rebslager, II 29, hans hustru Karen Pedersdatter I 417 (gift med 1 Henrik Bees)
Welsch, Jacob Christophersen - pjaltehandler, II 438
Wendel, Inger Pedersdatter - II 398, gift med Christian Kiær Skrædder
Werner, Søren - skomager, hans hustru Maria Hansdatter II 267
Wiberg, Niels - hans hustru Dorthe Manderupsdatter I 257
Wichmand, Christian - i 154, hans enke Sidsel Elline Joensdatter I 208 (gift med 2 Peder Nueraad)
Wichmand, Morten Christensen - skipper, II 174, gift med 1 Anne Jacobsdatter I 412, gift med 2 Karen Frandsdatter II 451 (gift med 2 Hans Christian Snoer Skomager)
Wilhelm, Jørgen - II 413
Wilhelm, Jørgen - købmand, hans hustru Anne Jochumsdatter Schurman I 390 (gift med 1 Michel Biørnøe)
Winther, Gabriel - værtshusholder, hans enke Johanne Madsdatter III 244
Winther, Ole Mouritzen - vagtmester, II 186, h.e Maren ell. Anna ell. Karen (Kbg.), II 425
Winther, Thomas Jensen - felbereder, II 201
With, Peder Jensen - I 436
Wolder, Anna Cathrine Hansdatter - jomfru, I 96
Wolder, Hans Jacob - skomager, gift med 1 Margrethe Christophersdatter III 63, gift med 2 Maren Kirstine Haastrup III 168
Wolder, Kirstine Bertelsdatter - enke, II 172
Wulff, Bendix - hans hustru ... III 381
Wustland, Johan Henrich - væver, II 201
Zeuthen, Hans Christian - skrædder, II 331 (død i Svindinge Præstegaard 1743 begr. 20.3), gift med 1 Anna Cathrina Mørch I 167, gift med 2 Kirsten Larsdatter Staal, død i Gislev (gift med 2 ejer af Holmelund, Anders Schmidt fh. skrædder i Faaborg
Ziegler, Sophia Theresia - III 160, gift med sejlmager Peter From
Zimmermann, Niels Jørgen - kaptajn, III 253, 266
Øeboe, Jacob Hansen - II 420
Ørn, F. C. - toldinspektør, III 149, 150
Ørsted, Catharina Maria Jacobsdatter - I 439, gift med Ole Tronsen
Ørsted, Christian Schrøder Jacobsen - og hustru Johanne Hansdatter, testamente II 138
Ørsted, Jacob Jørgensen - købmand, I 132, hans enke Susanne Christiansdatter Schrøder I 278 (gift med 2 Michel Pedersen Lindegaard)
Østerbye, Peder Nielsen - felbereder, III 213, 215, 217, hans hustru Anne Jørgensdatter III 173, 180, 205
Østergaard, Peder Nielsen - hattemager, II 110, hans enke Anne Kirstine Nielsdatter III 78, 79, 85, 99 (gift med 2 Gregorius Kasemer Blikkenslager)