Middelfart Byfoged 1625-1729

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1625-1729, Middelfart
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Tallene ved I henvise til Skifternes Numre i Protokollen, ved de andre Bind henvise de til Folio. I 1625-1691, II 1695-1712, III 1711, 1729

..., Hans – væver, I 54
..., Henrich – møller, I 86, hans enke Karen … I 111
..., Johan Gotfred – apoteker, I 256
..., Karen – I 111, enke efter Henrich Møller
Andersdatter, Anna – III 479
Andersdatter, Anne – I 231, gift med Christopher Tiesen Smed
Andersdatter, Fridericha Amalia – III 266, gift med Peiter Christian … III 270
Andersdatter, Karen – I 286, gift med Hans Skibsbygger
Andersdatter, Karen – II 19, gift med Tyge Pedersen Kraft
Andersdatter, Karen – III 410, gift med Peder Rasmussen Møller
Andersen, Jacob – hans hustru Magdalene Hansdatter I 127
Andersen, Jørgen – fisker, I 93
Andersen, Lauge – hans enke Anne Nielsdatter II 325
Andersen, Lauge – I 194
Andersen, Mads – I 81
Andersen, Michel - III 314
Andersen, Niels - hans hustru Kirsten Rasmusdatter I 41
Andersen, Niels - skrædder, hans hustru Karen Jensdatter III 37
Andersen, Niels - smed og hustru Apollone ... I 229
Andersen, Poul – snedker og glarmester, III 347
Andersen, Rasmus – I 221
Andersen, Rasmus – skrædder, I 192
Andersen, Roland – borgmester, hans hustru Karine Borchenfeldt I 190
Ankersdatter, Mette - I 304, gift med Hieronymus Langemach
Ankersen, Peder - I 89, 99
Asperup, Jørgen Nielsen – I 209
Aufdiener, Maren Hansdatter – I 163, 164, gift med Hans Wichmand
Badsker, Jørgen – hans hustru … I 105
Balslev, Peder Hansen – og hustru Ellen … I 257
Bang, … - I 29, hans enke Birgitte I 57
Bang, Birgitte – I 57
Bang, Cecilia Catharina Nielsdatter – II 194, gift med Michel Jensen
Bang, Claus Madsen – borgmester, hans enke Anne … I 242
Bang, Lorentz Clausen – borgmester, II 28
Bang, Niels Hansen – byfoged, III 322
Bang, Niels Hansen – hans hustru Karen Pedersdatter I 289
Bang, Peder – III 396
Barner, Nicolai – af Fredericia, III 403
Baysen, Peder – I 265
Bendsen, Søren - forsvunden, I 61
Berentsen, Christen – fisker, hans hustru Margrethe Rasmusdatter II 38, gift 2 Anne Lauritzdatter III 31
Bierg, Anders Nielsen – byfoged, I 129, hans enke Karen Hansdatter I 143
Biermand, Rasmus Nielsen – felbereder og hustru Anna Hansdatter I 193
Bloch, Jacob Clausen – dansk skoleholder, II 312
Bolt, Anna Matthiasdatter – III 7, gift med Michel Sørensen
Bolt, Matthias – borgmester II 88, gift med Sybille Meinertsdatter 31.5.1730, IV 19
Bolt, Matthias – raadmand gift 1 Margrethe Nielsdatter III 352, 22.1.1732, IV 52
Borchersdatter, Maren – I 115
Borckenfeldt, Hans – I 87
Borckenfeldt, Johan – raadmand, I 230
Borckenfeldt, Karine – I 190, enke efter Roland Andersen
Borring, Jens Hansen – hans hustru Karen Jørgensdatter III 436
Borring, Jens Lauritzen – III 474, hans hustru Anne Cathrine Rasmusdatter II 316
Borring, Lauritz – I 264
Brandrup, Jørgen Jørgensen – hans hustru Karen Madsdatter III 490
Bredsløf, Hans Jensen – III 262
Bredsløf, Jens Sørensen – skomager, overformynder, III 225, 236, gift 1 Anne Rasmusdatter II 213, gift 2 Anne Hansdatter II 318
Bro, Peder Nielsen – I 191, hans hustru Sidsel Knudsdatter I 151
Brun, Niels Pedersen - II 228
Bryller, Peder Sørensen – farver, hans hustru Birgitte Jacobsdatter From III 516 (gift 1 Christen From)
Bundesen, Frands – glarmester, I 315
Butzøe, Hans Andersen – I 159
Bødker, Peder - hans hustru Anne Jensdatter I 40
Bødker, Rasmus – hans hustru Keloff I 2
Carstensen, Fabian – hans hustru Maren Hansdatter I 272
Christensdatter, Anne – I 314
Christensdatter, Edel – pige, I 313
Christensdatter, Inger – I 152, gift med raadmand Svend Pedersen
Christensdatter, Maren – II 284, gift med Niels Pedersen Fjeldsted
Christensdatter, Margrethe – I 149, gift med Lauritz Knudsen
Christensdatter, Mette - I 173, gift med Hans Nielsen Hattemager
Christensdatter, Mette - I 303, gift med Jørgen Knudsen Snedker
Christensen, Jacob – buntmager, hans hustru Johanne Pedersdatter I 280
Christensen, Mads – fisker, og hans søn son druknede I 260
Christensen, Niels - død i Kgl. Majts. tjeneste, III 17
Christensen, Niels - I 130
Christensen, Peder - færgemand, I 300
Christensen, Peder - hans hustru Margrethe Nielsdatter I 241
Christophersdatter, Anne – III 37, gift med Jørgen Rasmussen Bødker
Clausdatter, Anne – II 7, gift med Gøde Hansen
Clausen, Claus – hattemager, I 97
Clausen, Morten - III 350
Clausen, Peder - I 83, hans hustru Johanne Rasmusdatter I 108, 110, hans datter Kirstine, værgemaal I 141
Clemendsen, Søren - forsvunden, I 68, hans hustru Maren Poulsdatter I 65
Clemmendsen, Michel - I 243
Clemmendsen, Rasmus – bødker, I 135
Colding, Hans Hansen – færgemand, hans hustru Maren Lauritzdatter II 286
Damman, Hans – smed, I 268
Damman, Hans Olufsen - smed II 270
Damman, Karen Christensdatter – II 242
Damman, Oluf Hansen - II 221
Dineses, Anna Maria – III 396
Ditlefsen, Bartram – bødker, II 82, -L, hans enke Apollone Jørgensdatter II 234, -L
Dyr, Hans Olsen – I 66
Dyr, Kirsten – I 91, 98
Ebbesen, Peder - I 121A, 134
Envoldsdatter, Anneche – III 383, gift 1 Henrik Torborg, gift 2 Peder Henriksen
Envoldsdatter, Karen – II 273, gift med Borcher Erichsen
Envoldsdatter, Margrethe – I 216, gift 1 Jacob Frandsen, gift 2 Jep Hansen Juel
Envoldsen, Corfitz – I 266
Erichsen, Claus – farver, II 275
Eriksdatter, Anne – II 305, enke efter Niels Hansen Smed
Eriksdatter, Johanne – II 302, gift med Gregers Hansen Smed
Eriksdatter, Karen – I 250, gift med Jacob Jochumsen Schiøtte
Eriksen, Borcher – hans hustru Karen Envoldsdatter II 273
Eriksen, Thomas - bager, II 147
Eriksen, Torsten - skrædder, hans hustru Karine Pedersdatter I 187
Farsøn, Peder - I 11
Fieldsted, Niels Pedersen – hans hustru Maren Christensdatter II 284
Fostermoders, Kirstina – fattiglem, III 427
Frandsdatter, Karen – I 59, enke efter Iver Ibsen Fænøe
Frandsen, Anders - smed, I 78
Frandsen, Henrich – I 296
Frandsen, Jacob – hans hustru Margrethe Envoldsdatter I 216
Friis, Herman – borgmester, I 210, hans enke Lisbeth Hansdatter I 253
Friis, Jacob Lauritzen – II 324
Friis, Knud Larsen – III 486
Friis, Knud Lauritzen – visiterer og hustru Gertrud Michelsdatter I 305
Friis, Lauritz Falchorsen – II 294, hans enke Margrethe Nielsdatter III 352 (gift 2 raadmand Matthias Bolt)
From, Birgitte Jacobsdatter – III 516, gift med Peder Sørensen Bryller
Fænø, Iver Ibsen – I 38, hans enke Karen Frandsdatter I 59
Fænø, Jep Nielsen – hans hustru Maren Henriksdatter I 175
Gamborg, Christen Madsen – I 204
Giødesdatter, Maren - II 210
Giødstrup, Niels Christensen – hr., I 148
Gosmann, Anna Barbara Johansdatter – II 148, gift med Jep Hansen Juel
Gotfred, Johan – apoteker, I 256
Gregersen, Peder - I 34
Hansdatter, Anna – I 193, gift med felbereder Rasmus Nielsen Biermand
Hansdatter, Anna – III 430, gift med Rasmus Sørensen Svendstrup
Hansdatter, Anne – I 182, gift med Mads Sørensen
Hansdatter, Anne – II 318, gift med Jens Sørensen Bredsløf
Hansdatter, Anneche – I 240, gift med Christopher Rasmussen
Hansdatter, Dorthe – pige, I 199
Hansdatter, Gye – III 26, 29, gift med Rasmus Sørensen Svendstrup
Hansdatter, Karen – I 143, enke efter Anders Nielsen Bierg
Hansdatter, Kirsten – I 251, gift med Christen Sørensen Klejnsmed
Hansdatter, Lisbeth – I 253, enke efter Herman Friis
Hansdatter, Magdalene – I 127, gift med Jacob Andersen
Hansdatter, Maren – I 237, gift med Christen Jensen Voller
Hansdatter, Maren – I 272, gift med Fabian Carstensen
Hansdatter, Maren – I 277, gift med Gabriel Sørensen
Hansdatter, Maren – I 320, gift med Hans Lauritzen Strib
Hansen, Anders - fisker, I 217
Hansen, Anders - II 208
Hansen, Christen – skomager, I 39, hans enke Mette … I 58
Hansen, Claus – 24.7.1725, III 464, gift med Maren Nielsdatter
Hansen, Claus – hattemager, I 51, hans enke Magdalene Jacobsdatter I 122 (gift 2 hattemager Hans Nielsen)
Hansen, Erik – kræmmer, I 224
Hansen, Gregers – smed, gift 1 Johanne Eriksdatter II 302, gift 2 Anne Hansdatter 22.1.1748, v 4
Hansen, Gøde – hans hustru Anne Clausdatter II 7, gift 2 Else Nielsdatter II 73
Hansen, Hans – felbereder, II 146
Hansen, Hans – felbereder, III 433
Hansen, Hans – fisker, I 145
Hansen, Hans – fisker, I 80
Hansen, Hans – III 516, søn af felbereder Hans Hansen
Hansen, Hans - smed, II 52, hans enke Anne Eriksdatter II 305
Hansen, Jacob – hans hustru Anne Nielsdatter I 281
Hansen, Jacob – spillemand, I 220
Hansen, Jep – fisker, I 309
Hansen, Jep – I 48 (smlgb. Juel), gift 1 Karen Madsdatter I 25, værgemaalet for hans børn I 168 ...
Hansen, Jørgen – hans hustru Maren Fostermoder I 10
Hansen, Lauritz – skrædder II 2
Hansen, Mads – hans enke Lisabeth … I 137
Hansen, Mads – smed, I 225
Hansen, Niels - skomager, hans hustru Abel Henrichsdatter I 274
Hansen, Oluf - spillemand, I 64
Hansen, Poul – smed, I 137b, 138, 139
Hansen, Rasmus – hattemager, II 202
Hattemager, Arent – I 81
Hattemager, Poul – og hustru … I 16
Haurum, Peder Rasmussen – III 438, gift med Kirsten Mortensdatter Schielde 21.1.1743, IV 355
Henningsen, Niels - I 170
Henrichs, Karen – I 113
Henrichsdatter, Abel - I 274, gift med Niels Hansen skomager
Henrichsdatter, Mette - værgemaal, I 142
Henrichsen, Nis - skomager, III 343
Henrichsen, Peder - skomager, 28.3.1742, IV 298, hans hustru Annecke Envoldsdatter Bang III 383
Henricksdatter, Maren – I 175, gift med Jep Nielsen Fænøe
Henriksen, Jens – skrædder, III 312
Hermansdatter, Karen – I 63
Holbech, Peder Rasmussen – registrering III 53, 55, 57
Holst, Jørgen Knudsen – II 67
Holst, Lars – III 317, hans enke Karen Jørgensdatter III 419
Høeg, Karen Hansdatter, II 325, gift med Peder Ibsen Kræmmer
Haagensdatter, Anne – tjenestepige, III 224
Haard, Hans Andersen – fisker, hans hustru Apollone Nielsdatter II 308
Ibsdatter, Anne – I 238, gift med byskriver Rasmus Jensen
Ibsen, Anders – fisker, I 322
Ibsen, Anders – I 178, hans hustru Maren Jensdatter I 154
Ibsen, Hans – raadmand, I 8 [smlgn. Juel]
Ibsen, Niels - I 22, 24
Ibsen, Peder - i Vestergade, hans hustru Maren ... I 239
Ibsen, Peder - kræmmer, hans hustru Karen Hansdatter Høeg II 325
Ibsen, Rasmus – byfoged og enke Anne Pedersdatter Padeholm II 224
Iversen, Anders – hans hustru Anna Ulfsdatter II 209
Iversen, Niels - skomager, II 308
Iversen, Peder - I 323
Iversen, Peder - skomager, hans enke Maren Pedersdatter III 411
Jacobsdatter, Anna – III 349
Jacobsdatter, Ingeborg – II 210, gift med Otto Johansen
Jacobsdatter, Magdalene – I 122, gift 1 Claus Hansen, gift 2 Hans Nielsen Hattemager
Jacobsdatter, Mette - I 55, gift med Søren Mortensen
Jacobsen, Hans – skibsbygger, I 321, hans hustru Karen Andersdatter I 286
Jacobsen, Oluf - III 427, gift med Cathrine Poulsdatter 31.10.1747, IV 467
Jacobsen, Søren - kedelsmed, I 184
Jensdatter, Anne – I 40, gift med Peder Bødker
Jensdatter, Karen – II 4, gift med Anders Poulsen Visiterer
Jensdatter, Karen – III 167, enke efter Jørgen Jochumsen Rodenborg
Jensdatter, Karen – III 37, gift med Niels Andersen Skrædder
Jensdatter, Maren – I 154, gift med Anders Ibsen
Jensdatter, Margrethe - I 121, gift med Knud (Hans?)  Nielsen
Jensen, Christen – maler, hans hustru … I 60
Jensen, Hans – kobbersmed, hans hustru Maren Nielsdatter I 226b
Jensen, Hans – paa Seiberg, I 252
Jensen, Henrich – I 298
Jensen, Jens – skrædder, III 480, gift med Anne Nielsdatter 9.6.1742, IV 254
Jensen, Jens – vognmand, 13.1.1731, IV 44, hans hustru Anne Pedersdatter III 420
Jensen, Mads – I 168a
Jensen, Michel - gift 1 Kirsten Nielsdatter I 319, gift 2 Cecilia Catharina Nielsdatter Bang II 194, gift 3 Magdalene Carstensdatter Wolf II 235
Jensen, Niels - byskriver, I 125, 128
Jensen, Niels - I 219
Jensen, Niels - skomager, I 103, 106
Jensen, Ole - fisker, hans hustru Boeld Nielsdatter I 316
Jensen, Oluf - I 162
Jensen, Peder - fisker, hans hustru Maren Rasmusdatter I 317
Jensen, Peder - raadmand og byfoged, I 30
Jensen, Peder - styrmand, I 295
Jensen, Rasmus – byskriver, I 223, gift 1 Anne Villadsdatter I 172, gift 2 Anne Ibsdatter I 238
Jensen, Rasmus – hans hustru Ursula … I 52
Jepsdatter, Margrethe - I 6, enke efter Peder ...
Johansen, Otto - hans hustru Ingeborg Jacobsdatter II 210
Juel, Hans – borgmester, hans enke Karen Madsdatter III 73
Juel, Hans Hansen – II 278
Juel, Jep Hansen – hans enke Margrethe Envoldsdatter I 216 (gift 2 Jacob Frandsen)
Juel, Jep Hansen – I 206, hans hustru Mette … I 44
Juel, Jep Hansen – købmand og kirkeværge, II 244, gift 1 Anna Barbara Johansdatter Gosmann II 148, gift 2 Kirsten Mortensdatter (gift med i Lunde (Sydfyn))
Juel, Jep Pedersen – hans hustru Mette Mortensdatter II 313
Juel, Jørgen Hansen - II 18
Juel, Mads Pedersen – III 226 (hans kaldes i skifteprot. Willer, men er borgmester Herman Willers stesøn)
Juel, Niels Jensen – raadmand, overformynder, I 195, hans hustru Maren Staffensdatter I 116
Jyde, Christen Christensen – hans hustru Johanne Pedersdatter I 205
Jyde, Hans Ibsen – III 198
Jyde, Hans Sørensen – hans hustru … I 117
Jyde, Jep – I 293
Jydemand, Søren Nielsen – I 208
Jørgens, Maren – fostermoder, I 10
Jørgensdatter, Anne – II 86, enke efter Christen Voller
Jørgensdatter, Apollone – II 234, enke efter Bartram Ditlefsen
Jørgensdatter, Boel – III 51, enke efter vognmand Niels Nielsen
Jørgensdatter, Karen – III 419, enke efter Lars Holst
Jørgensdatter, Karen – III 436, gift med Jens Hansen Baaring
Jørgensdatter, Mette - I 227, gift med Hans Nielsen Billedhugger
Jørgensen, Christen – I 234
Jørgensen, Claus – i Søndergade, I 282
Jørgensen, Envold – I 226, gift 1 Anne I 56, gift 2 Margrethe … I 228
Jørgensen, Hans – bødker, III 215
Jørgensen, Hans – I 290
Jørgensen, Jesper – hans hustru Anne Pedersdatter I 183
Jørgensen, Jesper – hans hustru Magdalene Nielsdatter I 131
Jørgensen, Lauritz – I 73
Jørgensen, Mads – I 35
Jørgensen, Peder - post, II 68
Jørgensen, Poul – I 19, søn af skomager Jørgen Poulsen
Jørgensen, Søren - skomager I 318, gift med Anne Jensdatter
Jørgensen, Søren - væver, III 33 (død i Ejby)
Keloff, Rasmus – bødker, hans hustru … I 2
Kier, Peder – I 1, 7, 13
Kindstrup, Niels – I 126
Kindstrup, Niels – raadmand, I 299
Knudsdatter, Dorthe – II 308, gift med handskemager Peder Pedersen
Knudsdatter, Karen – II 64, enke efter Anders Michelsen
Knudsdatter, Maren – I 180, gift med Jens Sørensen Klejnsmed
Knudsdatter, Sidsel - I 151, gift med Peder Nielsen Bro
Knudsen, Jørgen – skrædder, I 20
Knudsen, Jørgen – snedker, hans hustru Mette Christensdatter I 303
Knudsen, Lauritz – møller, I 153, gift med Margrethe Christensdatter I 149, hans svigermoder Karen Madsdatter I 71
Knudsen, Niels - hans hustru ... I 124A
Knudsen, Peder - hans hustru Anne Sørensdatter I 156
Knudsen, Peder - I 186
Koch, Iver Hansen – I 161
Koch, Niels Pedersen – III 418, gift med Cathrine Rasmusdatter 17.1.1739, IV 191
Koch, Peder Jensen – hans hustru Anne Nielsdatter I 249
Koch, Peder Nielsen – I 288
Koch, Thomas – hans enke Birgitte … I 155
Krafft, Hans Pedersen – I 203
Krafft, Hans Poulsen – II 60
Krafft, Peder Tyge – III 497, datteren Karen skifte 1763, v 236, hans hustru Anna Pedersdatter III 386
Krafft, Tyge Pedersen – hans hustru Karen Andersdatter II 19
Krag, Anders – I 107
Langemach, Hieronymus – tolder, hans hustru Mette Ankersdatter I 304
Lauritzdatter, Anne – III 31, gift med fisker Christen Berntsen
Lauritzdatter, Karen – I 32, gift med Knud Mortensen
Lauritzdatter, Maren – II 286, gift med Hans Hansen Colding
Lauritzen, Anders – i Smedegade, I 267
Lauritzen, Hans – i Vestergade og hustru … I 150
Lauritzen, Jens – byfoged, I 166, sønnen Henrich Jensen Lückow
Lauritzen, Jens – færgemand, I 158
Lauritzen, Jørgen – i Vestergade, I 171
Lauritzen, Niels - fra Jylland, II 10
Lauritzen, Peder - raadmand og hustru Karen Pedersdatter I 214
Laursdatter, Anna – III 424, gift med avlsmand Rasmus Sørensen
Laursen, Henrich – klejnsmed, I 62
Lime, Mads Mortensen – præst i Middelfart, I 189
Lollike, Niels Pedersen – I 247, 287
Lunde, Peder Jensen – I 165
Lückow, Henrich – byskriver, I 259
Lückow, Henrich – raadmand, I 37
Løg, Lauritz Giertsen – I 292, hans hustru Karen Nielsdatter I 248
Madsdatter, Else – I 244, gift med Peder Terkelsen
Madsdatter, Johanne – fostermoder, III 412
Madsdatter, Karen – I 128b, gift med Henrich Sørensen
Madsdatter, Karen – I 71, Laurs Knudsen Møllers svigermoder
Madsdatter, Karen – III 490, gift med Jørgen Jørgensen Brandstrup
Madsdatter, Karen – III 73, enke efter borgmester Hans Juel
Madsdatter, Karin – I 25, gift med Jep Hansen
Madsdatter, Mette - I 132, gift med Hans Madsen Smed
Madsen, Anders – handskemager, I 308
Madsen, Anders – skinder, hans hustru … I 70, 75, gift 2 Bodel Pedersdatter I 213
Madsen, Christen – bager og overformynder, I 211
Madsen, Christen – I 112
Madsen, Hans – smed og hustru Mette Madsdatter I 132
Madsen, Jens – I 74
Madsen, Jørgen – hans hustru Dorthe Nielsdatter I 102
Madsen, Jørgen – I 69
Madsen, Niels - fisker og hustru Ingeborg Nielsdatter I 261
Madsen, Peder – bager og overformynder, hans hustru Anne Rasmusdatter III 203
Madsen, Søren – skinder og hustru Bodel ... I 176
Madses, Kirsten – i Vestergade, I 276
Matthiasdatter, Dorothea – III 311
Meyer, Niels - byfoged, I 26
Michelsdatter, Gertrud – I 305, gift med Knud Lauritzen Friis
Michelsdatter, Gunde – i Vestergade, I 174
Michelsdatter, Karen – I 307, gift med Hans Rasmussen II 301
Michelsen, Anders – hans enke Karen Knudsdatter II 64
Michelsen, Christian – sadelmager, III 45
Michelsen, Hans – umyndig, III 220
Michelsen, Jacob – hans enke Dorthe Nielsdatter III 39
Michelsen, Jørgen – III 389, hans hustru Maren Tygesdatter II 23
Michelsen, Poul – skrædder, hans hustru Pernille Pedersdatter I 47
Michelsen, Steffen - hans hustru Mette Nielsdatter II 59
Michelsen, Søren - købmand, III 122, hans hustru Karen Pedersdatter II 42
Mortensdatter, Maren – II 302, gift med Søren Nielsen Fisker
Mortensdatter, Mette - II 313, gift med Jep Pedersen Juel
Mortensen, Jacob – hans enke Maren … II 216
Mortensen, Knud – hans hustru Karen Lauritzdatter I 32
Mortensen, Peder - I 271, hans hustru Mette Nielsdatter I 245
Mortensen, Søren - I 96, hans hustru Mette Jacobsdatter I 55
Mouritzdatter, Mette - I 215, gift med raadmand Staffen Staffensen
Murmester, Claus – i Smedegade, I 285
Møller, Niels - I 104, hans enke Maren ... I 109
Nielsdatter, Anne – I 249, gift med Peder Jensen Koch
Nielsdatter, Anne – I 281, gift med Jacob Hansen
Nielsdatter, Anne – II 268, gift med slagter Hans Rasmussen
Nielsdatter, Anne – II 325, enke efter Lauge Andersen
Nielsdatter, Apollone – II 308, gift med fisker Hans Andersen Haard
Nielsdatter, Boeld – I 316, gift med fisker Ole Jensen
Nielsdatter, Dorthe – III 39, enke efter Jacob Michelsen
Nielsdatter, Else _ II 73, gift med Gøde Hansen
Nielsdatter, Gye – II 25
Nielsdatter, Ingeborg – I 261, gift med Niels Madsen Fisker
Nielsdatter, Karen – I 248, gift med Lauritz Løg
Nielsdatter, Kirsten – I 319, gift med Michel Jensen
Nielsdatter, Kirsten – III 393, gift med Peder Nielsen
Nielsdatter, Magdalene – I 131, gift med Jesper Jørgensen
Nielsdatter, Maren – I 226b, gift med Hans Jensen Kobbersmed
Nielsdatter, Maren – II 57
Nielsdatter, Maren – III 303, gift med Peder Pedersen Wifling
Nielsdatter, Margrethe - I 241, gift med Peder Christensen
Nielsdatter, Margrethe - III 352, gift 1 Lars Friis, gift 2 Matthias Bolt
Nielsdatter, Mette - I 245, gift med Peder Mortensen
Nielsdatter, Mette - I 302, gift med Hans Vognmand
Nielsdatter, Mette - II 59, gift med Steffen Michelsen
Nielsdatter, Mette - III 261, gift med Corfits Nielsen
Nielsen, Corfitz – hans hustru Mette Nielsdatter III 261
Nielsen, Hans – billedhugger, I 310, hans hustru Mette Jørgensdatter I 227
Nielsen, Hans – hattemager, I 173, gift 1 Magdalene Jacobsdatter I 122, gift 2 Mette Christensdatter I 173
Nielsen, Hans – I 145b
Nielsen, Hans – I 198
Nielsen, Hans – og hustru Anna … I 120
Nielsen, Hans – vognmand, I 275
Nielsen, Hans (Knud?) – hans hustru Margrethe Jensdatter I 121
Nielsen, Jacob – skrædder, hans enke Apollone Olufsdatter II 193
Nielsen, Jens – (hos Wiborg tilnavnet Ore), kapellan, I 160
Nielsen, Knud – hans hustru Margrethe Jensdatter I 121
Nielsen, Mads – II 72
Nielsen, Morten - smed, I 201
Nielsen, Niels - hans enke Else Olufsdatter III 51
Nielsen, Niels - skomager, II 11
Nielsen, Niels - vognmand, III 47, hans enke Boel Jørgensdatter III 51
Nielsen, Oluf - vognmand, II 217
Nielsen, Peder - bedemand, hans hustru Kirsten Nielsdatter III 393
Nielsen, Peder - I 129B
Nielsen, Peder - kræmmer, I 41
Nielsen, Rasmus – korporal, II 293
Nielsen, Rasmus – skomager, III 501, 509
Nielsen, Søren - fisker, hans hustru Maren Mortensdatter II 302
Nielsen, Søren - I 122A
Nielsen, Thomas - byfoged, I 236
Oesede, Bernt v. - visiterer, I 235
Olesdatter, Karine – pige, I 177
Olsen, Peder - i Vestergade, hans hustru ... I 306
Olsen, Søren - skomager, I 90, 92
Olufsdatter, Apollone – II 193, gift med skrædder Jacob Nielsen
Olufsdatter, Apollone – II 51
Olufsdatter, Else – III 452, enke efter Niels Nielsen
Olufsdatter, Maren – I 45, gift med Lauritz Pedersen
Olufsdatter, Sidsel - II 238, gift 1 Peder …, gift 2 Iver Pedersen
Olufsen, Knud – I 100, 101
Olufsen, Oluf - hans hustru Maren Pedersdatter II 219
Olufsen, Peder - II 161, hans hustru Anne Hansdatter Juul 5.12.1752, v 93
Ore, Jens Nielsen - kapellan, I 160
Padeholm, Anne Pedersdatter, II 224, enke efter byfoged Rasmus Ibsen
Palles, Anne Pedersdatter – II 233
Pallesen, Peder - I 15
Pedersdatter, Anna – III 386, gift med Peder Kraft
Pedersdatter, Anna – III 466, gift med Iver Pedersen
Pedersdatter, Anne – I 183, gift med Jesper Jørgensen
Pedersdatter, Anne – I 297, gift med Peder Strarup
Pedersdatter, Anne – III 420, gift med vognmand Jens Jensen
Pedersdatter, Bodel – I 213, gift med Anders Madsen Skinder
Pedersdatter, Dorthe – I 196, skibsbyggers …
Pedersdatter, Johanne – I 205, gift med Christen Christensen Jyde
Pedersdatter, Johanne – I 280, gift med Jacob Christensen Buntmager
Pedersdatter, Johanne – III 21, gift med Samuel Samuelsen Snedker
Pedersdatter, Karen – I 214, gift med raadmand Peder Lauritzen
Pedersdatter, Karen – I 289, gift med Niels Hansen Bang
Pedersdatter, Karen – II 42, gift med Søren Michelsen
Pedersdatter, Karine – I 187, gift med Torsten Erichsen Skrædder
Pedersdatter, Kirsten – I 133, gift med Lauritz Thygesen
Pedersdatter, Kirsten – I 291, gift med Jørgen Pedersen Væver
Pedersdatter, Kirsten – III 263, gift med matros Jørgen Torsen
Pedersdatter, Kirsten – III 40, gift med byskriver Niels Pedersen
Pedersdatter, Kirstine – værgemaal, I 141, datter af Peder Clausen
Pedersdatter, Maren – I 311, enke efter Peder Poulsen
Pedersdatter, Maren – II 219, gift med Oluf Olufsen
Pedersdatter, Maren – III 411, enke efter Peder Iversen Skomager
Pedersdatter, Mette - 'Kroget Mette', II 282
Pedersdatter, Pernille – I 47, hans hustru Poul Michelsen Skrædder
Pedersen, Christen – I 36
Pedersen, Hans – I 124
Pedersen, Hans – I 33
Pedersen, Iver – 19.12.1737, IV 150, gift 3 Sybille Pedersdatter
Pedersen, Iver – gift 1 Sidsel Olufsdatter II 238 (gift 1 Peder …), gift 2 Anna Pedersdatter III 466
Pedersen, Jep – I 140, 169, og hustru …
Pedersen, Jørgen – handskemager, III 483, gift med Elisabeth Margrete Henriksdatter 24.5.1764, v 256
Pedersen, Jørgen – væver, II 328, hans hustru Kirsten Pedersdatter I 291, gift 2 Anne Michelsdatter
Pedersen, Lauritz – byfoged, I 146
Pedersen, Lauritz – felbereder, III 222
Pedersen, Lauritz – hans hustru Maren Olufsdatter I 45
Pedersen, Mads – III 524
Pedersen, Morten - I 181
Pedersen, Niels - bager, II 295, hans hustru Karen Poulsen Borre 19.2.1728, IV 1
Pedersen, Niels - byskriver, hans hustru Kirsten Pedersdatter III 40
Pedersen, Niels - fisker, III 494
Pedersen, Niels - I 157
Pedersen, Niels - I 18  
Pedersen, Niels - I 188
Pedersen, Niels - svenske, II 35
Pedersen, Niels Lassen - II 232, stesøn af Herman Willer
Pedersen, Ole - grovsmed, I 212
Pedersen, Peder - handskemager, I 273, hans hustru Dorthe Knudsdatter II 308
Pedersen, Peder - II 39
Pedersen, Peder – III 232
Pedersen, Peder - ladefoged, I 294
Pedersen, Rasmus – fisker, III 536
Pedersen, Saxe – skrædder, III 1, 5
Pedersen, Svend - raadmand og tolder, og hustru Inger Christensdatter I 152
Pougl, Hans – sporemager, III 413
Poulsdatter, Anne – I 43
Poulsdatter, Gertrud – I 19
Poulsdatter, Maren – I 65, gift med Søren Clemendsen
Poulsen, Anders – snedker, III 227
Poulsen, Anders – visiterer, hans hustru Karen Jensdatter II 4
Poulsen, Morten – I 207
Poulsen, Peder – I 218, 239B, hans enke Maren Pedersdatter I 311
Poulsen, Rasmus – I 130k
Paasche, Hans - I 50
Paasche, Karen - i Armhuset, I 85
Rasdatter, Karen – pige, I 301 [der stod Rasdatter]
Rasmusdatter, Anne – I 232, gift med Hans Jensen Tuusen
Rasmusdatter, Anne – II 213, gift med Jens Sørensen Bredsløf
Rasmusdatter, Anne – III 203, gift med bager Peder Madsen
Rasmusdatter, Anne Cathrine – II 316, gift med Jens Lauritzen Borring
Rasmusdatter, Johanne – I 108, 110, enke efter Peder Clausen
Rasmusdatter, Karen – III 218
Rasmusdatter, Kirsten – I 41, gift med Niels Andersen
Rasmusdatter, Maren – I 317, gift med Peder Jensen Fisker
Rasmusdatter, Margrethe - II 38, gift med Christen Berentsen
Rasmussen, Anders – skrædder, I 263
Rasmussen, Christen – skomager, I 123
Rasmussen, Christopher – hans hustru Anneche Hansdatter I 240
Rasmussen, Hans – i Vestergade, I 279, gift med Binette Giertsdatter
Rasmussen, Hans – II 209
Rasmussen, Hans – møller, I 114
Rasmussen, Hans – slagter, II 301, gift 1 Karen Mikkelsdatter I 307, gift 2 Anne Nielsdatter II 268
Rasmussen, Jørgen – bødker, hans hustru Anne Christophersdatter III 37
Rasmussen, Knud – II 57
Rasmussen, Niels - hans hustru ... I 136
Rasmussen, Niels - hattemager, III 12
Rasmussen, Peder – møller, hans hustru Karen Andersdatter III 419
Rasmusses, Maren – I 67
Riber, Jørgen – I 119
Rodenborg, Jørgen Jochumsen – overformynder, III 57, hans enke Karen Jensdatter III 167
Rolandsen, Johan – borgmester, I 269
Rybierg, Lauritz – I 82
Rybierg, Niels – præst, I 17
Samuelsen, Samuel – snedker, hans hustru Johanne Pedersdatter III 21
Saxesen, Lauritz – slagter, II 315
Schamelsen, Peder – I 49
Schielde, Anne Pedersdatter – II 71
Schilde, Peder Jensen – I 5, 9
Schiøtte, Jacob Jochumsen, hans hustru Karen Eriksdatter I 250
Seehrs, Hans Hansen - I 179
Seiberg, Jens Hansen - hans hustru ... I 42
Seiberg, Morten - I 233
Skolemester, Oluf - I 88
Skomager, Dines – II 283
Skomager, Karen – I 118
Smerling, Margrethe Christensdatter - III 119
Snedker, Jesper – I 283, hans hustru Margrethe Sørensdatter I 254
Soel, Maren Hansdatter - III 513, gift med Hans Henrich Torborg
Staffens, Inger – I 222, raadmand Staffen Staffensens moder
Staffensdatter, Maren – I 116, gift med Niels Jensen Juel
Staffensen, Staffen - I 46, hans enke Inger ... I 222
Staffensen, Staffen - raadmand, overformynder, afleverer overformynderiet I  F53, skifte I 284, gift 1 Mette Mouritzdatter I 215
Staffensen, Søren - I 46
Steenberg, Didrik - I 94
Strarup, Peder - smed, hans hustru Anne Pedersdatter I 297
Strib, Hans Lauritzen - hans hustru Maren Hansdatter I 320
Svendsen, Niels - avlsmand, hans hustru Maren Jacobsdatter III 532
Svendstrup, Rasmus Sørensen - gift 1 Gye Hansdatter III 26, 29, gift 2 Anne Hansdatter III 430
Sønderborg, Niels - 12.11.1655, I 167, vedr. hans børns arvemidler
Sørensdatter, Anna – I 156, gift med Peder Knudsen
Sørensdatter, Anne – tjenestepige, II 215
Sørensdatter, Karen – fattiglem, III 417
Sørensdatter, Margrethe - I 254, gift med Jesper Snedker
Sørensen, Anders – i Vestergade, I 4
Sørensen, Christen – bager, I 312
Sørensen, Christen – klejnsmed, hans hustru Kirsten Hansdatter I 251
Sørensen, Gabriel – hans hustru Maren Hansdatter I 277
Sørensen, Henrich – og hustru Karen Madsdatter I 128b
Sørensen, Jens – I 27
Sørensen, Jens – klejnsmed, hans hustru Maren Torsdatter I 180, gift 2 Maren Knudsdatter I 180
Sørensen, Mads – byfoged, raadmand, I 84, en af hans paarørende I 31
Sørensen, Mads – død i Kongelig Majestæts tjeneste III 25
Sørensen, Mads – hans hustru Anne Hansdatter I 182
Sørensen, Mads – I 76
Sørensen, Mads – skinder og hustru … I 79
Sørensen, Michel - 19.10.1740, IV 227, gift 1 Anna Matthiasdatter Bolt III 7, gift 2 Anne Marie Conesdatter
Sørensen, Morten - II 211
Sørensen, Niels - badskær, hans hustru Maren ... død 1626, D
Sørensen, Niels - glarmester, I 144
Sørensen, Peder – købmand, III 454
Sørensen, Peder – svensk, I 258
Sørensen, Rasmus – avlsmand, hans hustru Anna Laursdatter III 424
Sørensen, Rasmus – hans hustru Karen Tygesdatter I 131
Sørensen, Rasmus – I 270
Terchelsen, Peder – overformynder, I 246, hans hustru Else Madsdatter I 244
Teussen, Hans – hans hustru Mette … I 23
Thomesen, Hans – I 95
Thuesen, Jørgen – hans hustru … I 14
Thygesdatter, Karen – I 131, gift med Rasmus Sørensen
Thygesen, Lauritz – raadmand, overformynder, kvitterer overformynderiet I 160b, skifte I 185, hans hustru Kirsten Pedersdatter I 133
Tiisen, Christopher – smed, I 262, hans hustru Anne Andersdatter I 231
Torborg, Hans Henrich - skomager, 19.5.1739, IV 197, gift 1 Maren Hansdatter Soel III 513, gift 2 Anne Madsdatter
Torborg, Henrich - skomager, II 140, hans enke Anneche Envoldsdatter III 383 (gift 2 skomager Peder Henriksen)
Torsdatter, Maren – I 180, gift med Jens Sørensen Klejnsmed
Torsen, Jørgen – matros, hans hustru Kirsten Pedersdatter III 263
Tuusen, Hans Jensen - I 278, hans hustru Anne Rasmusdatter I 232
Tygesdatter, Maren – II 23, gift med Jørgen Michelsen
Tygesen, Knud – skomager, I 53
Tygesen, Mogens - paa Pløseskilde, I 255
Ulfsdatter, Anna – II 209, gift med Anders Iversen
Vest, Jørgen - raadmand, I 214B (en søn er Mads Bang i Borreby Mølle)
Villadsdatter, Anne – I 172, gift med byskriver Rasmus Jensen
Voller, Christen Jensen - gift 1 Maren Hansdatter I 237, gift 2 Anne Jørgensdatter II 86
Voller, Ole Jensen - byfoged, I 200
Wichmand, Hans - hans hustru Maren Hansdatter Aufdiener I 163, 164
Wifling, Peder Pedersen - konsumptionsforpagter, hans hustru Maren Nielsdatter III 303
Willer, Herman - købmand, hans enke Anne Hansdatter Juul 5.12.1752, v 93, stesøn Niels Lassen Pedersen II 232, stesøn Mads Pedersen Juel (kaldet Willer) III 226
Winchel, Jens Christensen - III 505
Wolf, Magdalene Carstensdatter - II 235, gift med Michel Jensen
Wulff, Niels - I 72
Aarøe, Hans Hansen - I 202
Aarøe, Kirsten Pedersdatter - II 299