Kerteminde Byfoged 1773-1807

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1773-1807, Kerteminde
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

…, Anne Kirstine – 557, 559, gift med styrmand Stephan Olsen Bode
Albretsdatter, Kaabe – 147, enke efter Hans Olufsen Lind
Algreen, Oluf Tagesen – købmand, 156, 164, 183, 191, hans hustru Kirstine Margrethe Fich 77
Andersdatter, Anna Cathrine – 205, 214, gift med Henrik Hansen Skredder
Andersdatter, Anna Cathrine – 501, 552, gift med Niels Bjørnsen
Andersdatter, Dorthe – Salby, almisselem, 543
Andersdatter, Karen - 446, 453, gift med Anders Hansen Jyde
Andersdatter, Karen - 457, 460, gift med Johan Henrik Bøtker
Andersdatter, Maria - 501, 506, enke efter Fedder Ibsen
Andersen, Evart – told- og konsumptionsbetjent, 546, 548
Andersen, Jesper – vognmand, 87
Andreasdatter, Bodil – 56, gift med skrædder Albert Andersen Sperling
Andreasdatter, Engel Maria – 462, 463, gift med Erik Bom
Bagger, Charlotte Amalie – jomfru, 433, 435, 492
Bakke, Anders – fisker, hans hustru Margrethe Rasmusdatter 224
Bakke, Hans Pedersen – 260
Bakke, Kirsten – 231
Bakke, Rasmus – matros, gift 1 Maren … 233, gift 2 Abild Pedersdatter 341
Ballum, Erik – skibsmand, 220, hans enke Karen Olufsdatter 273
Ballum, Herman Jørgensen – hans hustru Agnete Joensdatter 561
Ballum, Jens- skibsmand, hans enke … 395
Ballum, Kirsten Eriksdatter, 279, 287, 295, 297, 308, enke efter skipper Lars Madsen
Ballum, Mette Jensdatter – 94, 116, 131, gift med matros Jacob Madsen
Baltzarsen, Baltzer – fisker, 300
Bang, Dorthea Jørgensdatter, 112, 132, 141, enke efter tolder Chr. Schou
Bang, Gedske Kirstine – jomfru, 517, 518
Bech, Hans – skipper, 442, 465, 466, 471
Becker, Johanne – 368, 370, gift med toldkasserer Tobias Naschou
Becker, Johanne Margrethe – 489, 495, gift med Lars Muus
Bendtz, Lars Christian – byfoged, 415, 423, 425, 427, 429, 430
Bendtz, Morten – borgmester, hans enke Sophia Carolina Müller 447, 448, 477, 513
Berg, Bartram – glarmester 151
Bering, Friderich v. – løjtnant, toldkontrollør, 315
Bielke, Anders Laursen – møllersvend, 236, 246
Bielke, Laurs Laursen – matros, 107
Bielke, Mette Frandsdatter – 285, gift med skomager Johan Pedersen Dehl
Bierrum, Johan Joachim – ridefoged paa Hverringe, 95, 97, 100, 103, 104, 105, 110,113
Biil, Peder Sørensen – 508, 512
Bircheroed, Jens – herredsskriver, hans enke Kirstine Reesen 119
Bjørn, Bodil – 243, enke efter Johan Post
Bjørn, Bodil Laursdatter - 215, 218, 223, gift med Niels Rask
Bjørn, Frands – hans hustru Kirsten Hansdatter 243
Bjørn, Knud – fisker, 99
Bjørn, Knud Martinussen – skibsmand, og hustru Eleonore …, skilsmisseskifte 557
Bjørnsen, Niels – told- og konsumptionsbetjent, hans hustru Anna Cathrine Andersdatter 501, 552
Boesen, Marie Cathrine – 202, gift med skipper Hans Jespersen
Bom, Dorthe Nielsdatter – 57, gift med Rasmus Jost
Bom, Erik Hansen – skomager, 241, hans hustru Engel Marie Andreasdatter 462, 463
Bom, Maren – 191, 199, 213, enke efter Hans Kragh
Bonnesen, Mads – raadstuetjener, 200, hans enke … 233
Bonnesen, Rasmus – guldsmed, 299, hans enke Kirstine Kølstrup 381
Borch, Petter Clausen – købmand, 340
Borre, Jørgen Jensen – konsumptionsbetjent, 233
Bote, Anne Magdalene – 89, enke efter vagtmester Rymker
Brackrad, Christian – felbereder, 90, 92, 111, hans hustru Karen Pedersdatter 46
Brinck, Anna Maria – jomfru, 323, 333
Brinck, Jacob Rasmussen – købmand, 314, 319, 342
Brockdorff, Wilhelm Theophilus v. Stieglitz – baron til Scheelenborg, 509, 510
Brockelman, Johan Georg v. – oberst, 78, 81
Bruun, Anne Marie Jørgensdatter – 31 fortsat fra forrige protocol, gift med Simon Ibsen
Bruun, Hans Otto – købmand, hans hustru Friderica Sophie Jæger 291
Bruun, Ole Frederik – maler, 561
Bærentsdatter, Frederikke – 92, gift med organist Niels Fischer
Bøttker, Johan Henrik – sadelmager, hans hustru Karen Andersdatter 457, 460
Cardinatz, Andreas – maler 237, hans enke Dorthe Jensdatter 427
Carlsdatter, Anne Marie – 273, enke efter Haagen Jensen
Carlsen, Niels – købmand, 151
Christensdatter, Anne – 153, enke efter Peter Witkon
Christensdatter, Anne – almisselem, 137
Christensdatter, Anne Dorthea – 550, gift med Andreas Gabriel Saxdorf
Christensdatter, Gertrud – 336, 375, gift med møller Niels Pedersen
Christensdatter, Maren - 274, enke efter møller Jens Pedersen
Christensdatter, Mette Cathrine - 86, enke efter Niels Holbech
Christensdatter, Volborg - 93, enke efter Alexanders Korff
Christensen, Bertel – snedker, 364
Christensen, Hans – hyrde paa Lungen, 112
Christensen, Jørgen – skomager, 46, hans enke Karen Qvist 375
Christensen, Matthias – tømmermand, hans hustru Anna Margrethe Knudsdatter 314
Christensen, Niels – snedker, 180, 197, hans hustru Maren Rasmusdatter 32, 33 (ogsaa kaldet Maren Jensdatter)
Christiansdatter, Bodil – 527, 552, enke efter Matthias Jensen
Christiansdatter, Dorothea – 140, 143, 145, enke efter Matthias Lind
Christiansdatter, Ingeborg – 521, gift med hyrde Hans Jensen
Christophersdatter, Elisabeth – 232, gift med Lorentz West
Christophersen, Peder – fisker, 183, hans enke Gertrud Hansdatter Maale 186, 198, 209 (mon han gift med 21.10.1746 i Ryslinge Karen Nielsdatter, da skomagersvend)
Christophersen, Søren – skipper, 251, 252
Clausdatter, Margrethe Vilhelmine - 382, gift med Hans Rasmussen Skiøtte
Clausen, Johan – kludesamler, 555, 556
Clausen, Morten – skomager, 477, 478
Collins (Colding?), Gertrud Nielsdatter – 48, 55, enke efter Ananias Norup
Dehl, Johan Pedersen – skomager, 459, hans hustru Mette Frandsdatter Bielke 285
Ditlevsdatter, Johanne – 394, gift med musketterer Jens Møller
Dorschin (eller Dorken), Cathrine – madame, 43
Dorschin, Catharina Fridericha – 283, 292, gift med tolder Fr. Ulr. Holst
Dorschin, Johanne Frederikke – 118, gift med tolder Fr. Ulr. Holst
Drabe (eller Draboe), Niels Hansen – rytter, murarbejder, gift 1 Christiane Jørgensdatter 330, gift 2 Anna Maria Cecilia Olufsdatter 365, gift 3 Johanne Klog 508, 511
Duch, Claus – forpagter paa Bøgebjerg, hans hustru Eleonora Friderica Christiana Jenssen 344
Edvartsdatter, Anna – 530, 531, enke efter Cort Rør
Eliasdatter, Anne – 65, 68, gift med Jens Nielsen Drejer
Eliassen, Elias – drejer, 505, 515
Emmingsdatter, Cathrine – 79, gift med bagersvend Laurs Pedersen
Eriksdatter, Karen - almisselem, 75, 76
Eriksen, Laurs – hans enke Angenete Madsdatter 238
Fakov, Christen Matthiassen – rebslager, 537, 538, 547
Fakov, Ditlev Matthiassen – handskemager, 547
Fakov, Matthias Christensen – snedker, 368
Feddersen, Andreas – fisker, 300, hans hustru Karen … 147
Fick, Kirstine Margrethe – 77, gift med Oluf Algreen
Fischer, Niels – organist og urmager, 257, 259, hans hustru Frideriche Bærentsdatter 92
Flade, … - degn, hans enke Johanne Catharine Holst 279
Fogt, Anne Marie Michelsdatter – 156, 159, 161, 170, gift med feltskær Anton Wilhelm Holtzapfel
Frandsdatter, Anne – 513, 552, enke efter Niels Væver
Frandsdatter, Karen - 109
Frederiksen, Bent – post og tømmermand, gift 1 Anne Poulsdatter 263, gift 2 Johanne Hansdatter 509, 511
Frederiksen, Christian – rytter, 138
Frost, Rasmus – 203
Gottfredsen, Christian – bødker og hustru Mette Madsdatter, skilsmisseskifte 428
Graae, Søren Eskildsen – købmand, hans hustru Kirsten Jørgensdatter 122, hans svigerinde Sara Jørgensdatter 133, 134, 145, 150
Guldager, Matthias Gottfredsen – snedker, 363, 374, hans hustru Anna Bolene Hansdatter 228
Hadersen, Iver Christian – handskemager, hans hustru Karen Johansdatter 137
Hansdatter, Anna Bolene – 228, gift med Matthias Gotfredsen
Hansdatter, Anna Maria – 147, 149, gift 1 Christen …, gift 2 Andreas Wahl
Hansdatter, Anna Maria – 467, 468, gift med Christen Hermansen
Hansdatter, Birthe – 311, enke efter Peder Rasmussen Fisker
Hansdatter, Dorothea – 464, 467, gift med skipper Hans Jespersen
Hansdatter, Dorthe – 554, gift med Hans Andersen Jyde
Hansdatter, Dorthea Barbara – 486, 487, gift med husmand Niels Jensen
Hansdatter, Ellen – tjenestepige, 486, 496
Hansdatter, Johanne – 509, 511, gift med Bent Frederiksen
Hansdatter, Karen - 256, 260, enke efter Hans Jacob Rytter
Hansdatter, Karen - 387, gift med matros Thomas Pedersen
Hansdatter, Kirsten - 153, gift med hyrde Bertel Hansen
Hansdatter, Kirsten - 243, enke efter Frands Bjørn
Hansen, Bertel – daglejer, hans hustru Anne Nielsdatter 86
Hansen, Bertel – hyrde paa Lungen, hans hustru Kirsten Hansdatter 153
Hansen, Christen – hyrde ved Bymarken, 136
Hansen, Christian Carl – 172, 173, 175, 185, 194, hans enke Mette Hansdatter Wederking 239, 240, 248
Hansen, Hans - smed, gift med 17.11.1780 i Flødstrup med Maren Jørgensdatter
Hansen, Hans – sømand, 539, 552, hans hustru Anna Margaretha Jacobsdatter 476, 480
Hansen, Henrik – skrædder, hans hustru Anne Cathrine Andersdatter 205, 214
Hansen, Jacob – snedker, 555, 556, hans hustru Maren Rasmusdatter 238
Hansen, Jens – kromand, 446, 507, hans hustru Birthe Margrethe Nielsdatter 297
Hansen, Niels – købmand, 524
Hansen, Peder – skomager, hans hustru Marie Magdalene Rasmusdatter 322, 327, 330
Hauffgaard, Christian – hattemager, 76
Heilmann, Christiane – 142
Heilmann, Jens – møller, hans hustru Maren Jensdatter 518, 526
Helgesen, Thor – afskediget underofficer, daglejer, 373
Henriksdatter, Volborg - 154, gift med Herman Schiøt
Henriksen, Rasmus – handskemager, 45, 46, 53, hans enke Margrethe Carlsdatter Kylle 181, 206
Hermansen, Christen – hans hustru Anna Maria Hansdatter 467, 468
Hintzpeter, Joachim – aftægtsmand paa Romsø, 489, 554
Holbech, Lars – baadfører, 540, 541
Holbech, Niels – drejer, 463, 464, 474, hans hustru Mette Cathrine Christensdatter 86
Holgersen, Mads – slagter 409
Holst, Frederich Ulrich – tolder, 451, gift 1 Johanne Frederikke Dorschin 118, gift 2 Catharina Friderikke Dorschin 283, 292
Holst, Johanne Catharine – 279, enke efter degn Flade
Holst, Rasmus Clausen – skomager, 443, 450
Holtzapfel, Anton Wilhelm – feltskær, 262, hans hustru Anne Marie Michelsdatter Fogt 156, 159, 161, 170
Hundertmarch, Jochum – afskediget dragon, 374
Huusfeldt, Søren Nicolai – købmand, senere konsumptionsbetjent 394, 395, 456, hans hustru Johanne Ibsdatter 228
Hytter, Martin – betjent, 177, hans enke Anna … 529, 552
Høgh, Hans Philip – hans hustru Else Pedersdatter 250
Høgh, Laurs Jostesen – skipper 148
Højer, Peder Hansen – handskemager, 45
Højer, Søren – hans enke Karen … 117
Haagensen, Jens – slagter, 266
Ibsdatter, Anne – 179, 196, enke efter Hans West
Ibsen, Anna Margrethe – jomfru, 150, 158
Ibsen, Fedder – skomager, 400, 401, hans enke Maria Andersdatter 501, 506
Ibsen, Simon – matros, 136, 145, hans hustru Anne Marie Jørgensdatter Bruun, 31 (fortsat fra forrige prot.)
Idon, Ditlev – trompeter, hans enke Mette Jacobsdatter 512
Isachs, Karen – 56, 57, 60, gift med skipper Christopher Sørensen
Jacobsdatter, Anna Margrethe – 476, 480, gift med Hans Hansen
Jacobsdatter, Christine – 199, gift med Nicolai Günther Taapken
Jacobsdatter, Mette - 512, gift med Ditlev Idon
Jacobsen, Baltzar – farversvend, 348
Jacobsen, Hans – skomager, 449, 468
Jensdatter, Anna (eller Karen?) – 457, 488, enke efter Martin Chr. Lidhoff
Jensdatter, Anne Marie – 526, enke efter Johannes Romsøe
Jensdatter, Christence – 152, gift med Matthias Pedersen
Jensdatter, Dorthe – 427, enke efter Andreas Cardinatz
Jensdatter, Karen (eller Anna?) - 457, 488, enke efter Martin Chr. Lidhoff
Jensdatter, Maren - 518, 526, gift med Jens Heilmann
Jensen, Elias – drejer, 52
Jensen, Hans – afskediget rytter, 238, hans enke Kirsten Sevalt 290, 294, 335
Jensen, Hans – grovsmed, fallitbo 435, 506
Jensen, Hans – hyrde, hans hustru Ingeborg Christiansdatter 521
Jensen, Hans – skomagersvend fra Æbeltoft, 170, 207
Jensen, Haagen – slagter, 238, hans enke Anne Marie Carlsdatter 273
Jensen, Jeppe – i Viby, hans enke Dorthe Nielsdatter 547
Jensen, Jørgen – murarbejder, registrering 516
Jensen, Jørgen Madsen – skipper, hans hustru Ellen Marie Madsdatter 527, 522
Jensen, Mads – musketterer, hans hustru Anna Kirstine Madsdatter 501, 552
Jensen, Matthias – hans enke Bodil Christiansdatter 527, 552 (gift med i Flødstrup 1756)
Jensen, Niels – selvejerhusmand, i Viby, hans hustru Dorthea Barbara Hansdatter 486, 487
Jensen, Peder – fisker, hans hustru Anne Thomasdatter 267
Jenssen, Eleonora Friderica Christiana – 344, gift med forpagter Claus Duch
Jespersen, Christen – skrædder, 72, 74, 78, 85
Jespersen, Hans – skipper, 534, 552, gift 1 Marie Cathrine Boesen 202, gift 2 Dorothea Hansdatter 464, 467
Jespersen, Joen – skibsmand, 80, hans enke Maren Arentsdatter Klink 320, 330
Joensdatter, Agnete – 561, gift med Herman Ballum
Joensen, Arent – lods, hans hustru Bodil Nielsdatter 478, 485
Joensen, Hans – hans enke Maren Pellesdatter 558
Joensen, Jesper – matros, 204, 208
Joensen, Oluf – skipper, hans hustru Ide Larsdatter Møller 184, 186
Johannesdatter, Martha - norske, 268
Johansdatter, Karen - 137, gift med Iver Hadersen
Johansdatter, Karen - 485, 487, gift med Jørgen Madsen
Johansen, Jens – bødker, 484, hans enke Christiane Hansdatter Rask 535, 536, 544
Jost, Rasmus – skomager, 388, hans hustru Dorthe Nielsdatter Bom 57
Jyde, Anders Hansen – hans hustru Karen Andersdatter 446, 453
Jyde, Hans Andersen – hans hustru Dorthe Hansdatter 554
Jydens, Lisbeth - 142
Jæger, Friderica Sophia – 291, gift med købmand Hans Otto Bruun
Jørgensdatter, Anna Cicilia – 386, gift med Jacob Rask
Jørgensdatter, Apolone Sophie – 120, gift med Hans Kierbye
Jørgensdatter, Christiane – 300, gift med Niels Drabe
Jørgensdatter, Kirsten - 122, gift med Søren Eschildsen Graae
Jørgensdatter, Sara - 133, 134, 145, 150
Jørgensen, Jørgine Sophia – jomfru, 299, 301, 303, 307, 311, 323, 348, 359
Jørgensen, Niels – fisker, 221, hans enke Cathrine … 232
Jørgensen, Poul – skibsmand, 86
Kastrup, Otto - købmand, testamente 44
Kielsen, ... - hans enke Marie Cathrine Thestrup 231
Kierby, Christen Larsen - 31
Kierby, Hans - skipper, 525, 528
Kierby, Hans - skipper, hans hustru Apolone Sophie Jørgensdatter 120
Kiersgaard, Vilhelm - told- og konsumptionsbetjent, hans hustru Juliane Margrethe Elisabeth ... 550, 551
Kind, Maren Arentsdatter - 154, 177, gift med felbereder Søren Andersen Roed
Klink, Maren Arentsdatter - 320, 330, enke efter Joen Jespersen
Klink, Peder Daniel - skipper, 257
Klog, Christine - 47, 49, gift med hattemager Frands Schiøt
Klog, Johanne - 508, 511, gift med Niels Drabe
Knudsdatter, Anna Margrethe – 314, gift med tømmermand Matthias Christensen
Knudsen, Hans - bødker, hans enke Anne Kirstine Nielsdatter 57
Kok, Berthe Cathrine - 232, enke efter Claus Mortensen
Korff, Alexander - købmand, 49, hans enke Volborg Christensdatter 93
Korff, Johan Christian - købmand, 231
Korff, Poul Friderich - købmand, 179
Kragh, Birthe Marie - 436, 438, 439, 440, 442, 451, enke efter Johan Otto Møhl
Kragh, Dorthea Hansdatter - 222, gift med Niels Rasmussen
Kragh, Hans - købmand, 33, 41, hans enke Maren Bom 191, 199, 213
Kragh, Johanne Kirstine - 540, gift med Valentin Sippel
Kragh, Michel Hansen - skipper, 215, hans enke Maren Rasmusdatter Møhl 369, 413
Kylle, Margrethe Carlsdatter - 181, 206, enke efter Rasmus Henriksen
Kølstrup, Kirstine - 381, enke efter guldsmed Rasmus Bonnesen
Larsdatter, Jensine – 402, gift med Lars Wendelboe
Larsdatter, Johanne – 538, 541, enke efter Gregers Nielsen
Larsdatter, Maren - inderste i Midskov, 472, 475
Larsdatter, Maren - inderste i Snave, 480, 482, 484
Larsdatter, Ursula - indsidderske i Mesinge, 520
Larsen, Hans - fisker, 294
Larsen, Jesper - skibsmand, 496
Larsen, Peder - fisker, 373
Laurentin, Christopher - studiosus, 373, 376, 412
Laursdatter, Sidsel - 224, 231, snedker ...
Laursen, Hans - rytter, hans enke Louise Olufsdatter 349
Laursen, Jens - glarmester, 185, 196
Laursen, Jesper - smed, 117, 122
Laursen, Lorentz - møller, 321, 338
Lidhoff, Martin Christopher - sadelmager, 272, 284, hans enke Karen (eller Anna?) Jensdatter 457, 488
Lind, Anna Cathrine - 525, 532, gift med Christopher Wendelboe
Lind, Hans Olufsen, - skipper, hans hustru Karen Albretsdatter 147
Lind, Matthias - tømmermand, hans enke Dorothea Christiansdatter 140, 143, 145
Lorentzen, Cathrine - 261, enke efter Herman Pedersen
Lung, Peder Christian - hans hustru Judithe Nielsdatter 514
Lütken, Johan Wilhelm - major, 380
Madsdatter, Angenete – 238, gift med Laurs Eriksen
Madsdatter, Anne Kirstine – 501, 552, gift med Mads Jensen Musketterer
Madsdatter, Anne Kirstine – 87, gift med Henrik Muus
Madsdatter, Bodil – 469, gift med snedker Morten Pedersen
Madsdatter, Ellen Marie – 522, 527, gift med skipper Jørgen Madsen Jensen
Madsdatter, Else – 525, 533, enke efter Hans Nielsen Glarmester
Madsdatter, Johanne – 147
Madsdatter, Maren - 430, 431, 432, 445, 454, gift med murmester Jacob Thomsen
Madsdatter, Mette - og mand bødker Christian Gottfredsen, skilsmisseskifte 428
Madsen, Jacob - matros, hans hustru Mette Jensdatter Ballum 94, 116, 131
Madsen, Jens - daglejer, 143
Madsen, Jens - matros, 74
Madsen, Jørgen - tjener, hans hustru Karen Johansdatter 485, 487
Madsen, Lars - skipper, hans enke Kirsten Eriksdatter Ballum 279, 287, 295, 298, 308
Madsen, Matthias - fattiglem, 534, 552
Madsen, Niels Christensen - 142, 190
Madsen, Thomas - almisselem i Mesinge, 542
Marquors, Karen - i Mesinge, 542
Martinussen, Hans - 515, 531
Matthiasdatter, Maria - 249
Meisner, Thomas - felbereder, 490
Michaelsen, Jacob - købmand, fallitbo 556
Michelsen, Christen - handskemager, 220, 230, hans enke Elisabeth Philipsdatter 311
Mincke, Johan Vilhelm - apoteker, 562
Moese, Jens - hans enke Maren Vogns 133
Mohr, Valentin - musketterer, 365
Mortensen, Claus - skomager 168, hans enke Berthe Cathrine Kok 232
Mortensen, Knud - slutter, hans hustru Gertrud Carlsdatter 546
Mullerup, Anna - 453, 455, 488, enke efter Peder Roholt
Muntersen, Laurs (Lars) - handskemager, 201, hans enke Anna Cathrine ... 505
Muus, Henrik - skipper, 243, 250, 351, 352, 365, 372, 389, gift 1 Anne Kirstine Madsdatter 87, gift 2 Anna Jørgensdatter Møller 527, 530, 545
Muus, Karen Henriksdatter - 535, 538, gift med skomager Johan Wilhelms
Muus, Lars - told- og konsumptionsbetjent, 5458, 551, hans hustru Johanne Margrethe Becker 489, 495
Müller, Sophia Carolina - 447, 477, 513, enke efter borgmester Morten Bendz
Møhl, Johan Otto Rasmussen - købmand, 278, hans enke Birthe Marie Kragh 436, 438, 439, 440, 442, 451
Møhl, Maren Rasmusdatter - 369, 413, enke efter Michel Kragh
Møhl, Rasmus Olsen - købmand, hans enke Kirsten Andersdatter Roed 123, 124, 127
Møller, Anne Jørgensdatter - 527, 530, 545, enke efter Henrik Muus
Møller, Ide Larsdatter - 184, 186, gift med Oluf Jensen
Møller, Jens - musketterer, hans hustru Johanne Ditlevsdatter 394
Møller, Karen - 273, enke efter kancelliraad Petersen
Møller, Morten - krigsraad, 264, 265, 268, 270, 271, 275, 276, 277, 279, 283, 284, 285, 288, 290, 293
Møller, Peder Laursen - parykmager, 328, 350, hans enke Anna Hansdatter Rask 395
Mørch, Matthias - konsumptionsbetjent, 454, 456, 460
Maale, Gertrud Hansdatter - 186 198, 209, enke efter Peder Christophersen
Naschou, Tobias - told - og konsumptionskasserer, hans hustru Johanne Becker 368, 370
Nielsdatter, Anne – 86, gift med daglejer Bertel Hansen
Nielsdatter, Anne Kirstine – 362, gift med Mads Steffensen
Nielsdatter, Anne Kirstine - 57, enke efter Hans Knudsen Bødker
Nielsdatter, Birthe Margrethe – 297, gift med kromand Jens Hansen
Nielsdatter, Bodil – 478, 485, gift med Arent Joensen
Nielsdatter, Dorthe – Viby, 547, enke efter Jeppe Jensen
Nielsdatter, Judithe – 514, gift med Peder Christian Lung
Nielsdatter, Karen - 553, gift med gaardmand Hans Poulsen, i Salby
Nielsdatter, Kirsten - 548, gift med matros Christen Nielsen
Nielsdatter, Sidsel - 221, enke efter matros Jacob Christensen Rue
Nielsen, Christen - matros, hans hustru Kirsten Nielsdatter 548
Nielsen, Gregers - paa Brolykke Mark, hans enke Johanne Larsdatter 538, 541
Nielsen, Hans - bødkersvend gift med 7.10.1750 i Ryslinge Karen Jørgensdatter (ingen skifte)
Nielsen, Hans - glarmester, 473, 474, 475, hans enke Else Madsdatter 525, 533
Nielsen, Jens - drejer, 410, gift 1 Anne Eliasdatter 65, 68, gift 2 Anne Kirstine ... 513, 552
Nielsen, Niels - bødker, 200, 205
Nielsen, Peder - møller, 550, 551
Nielsen, Rasmus - forrige gaardfæster 251
Nielsen, Søren - skrædder, 459
Nissenborg, Frederik Sørensen - 295
Norscla, Christen - skipper gift med Sara Madsdatter (søster til præsten Jens Morten Faber i Gislev)
Norup, Ananias - hans enke Gertrud Nielsdatter Collins 48, 55
Norup, Anna Dorthea - 241, enke efter Skrivers
Norup, Maren Ananiasdatter - 380, 382, 407
Næraae, Lars - hans hustru Maren ... 142
Olsen, Jacob - skibsmand, 483
Olufsdatter, Anna Maria Cecilia – 365, gift med Niels Drabe
Olufsdatter, Karen - 273, enke efter Erik Ballum
Olufsdatter, Louise - 349, enke efter rytter Hans Laursen
Olufsdatter, Mette Cathrine - 312, gift med rebslager Jens Pedersen
Pedersdatter, Abild – 341, gift med matros Rasmus Bakke
Pedersdatter, Anna Cathrine – 534, 552, enke efter toldbetjent Anders Rasmussen
Pedersdatter, Bodil – almisselem, 72
Pedersdatter, Else – 250, gift med Hans Philip Høgh
Pedersdatter, Johanne – 51, gift med Anders Peter Rue
Pedersdatter, Karen - 46, gift med Christian Brockrad
Pedersdatter, Karen - 504, gift med Niels Strand
Pedersen, Christian - matros, 394
Pedersen, Erich - registrering, 56
Pedersen, Henrik - bødker, hans enke Mette ... 243
Pedersen, Herman - hans enke Cathrine Lorentzen 261
Pedersen, Jens - møller, 245, hans enke Maren Christensdatter 274
Pedersen, Jens - møllersvend, registreringsforretning, 457
Pedersen, Jens - rebslager, hans hustru Mette Cathrine Olufsdatter 312
Pedersen, Laurits - bagersvend, hans hustru Cathrine Emmingsdatter 79
Pedersen, Matthias - matros, hans hustru Christence Jensdatter 152
Pedersen, Morten - snedker, hans hustru Bodil Madsdatter 469
Pedersen, Niels - matros, 257
Pedersen, Niels - møller, 387, 405, hans hustru Gertrud Christensdatter 336, 375
Pedersen, Thomas - matros, 398, hans hustru Karen Hansdatter 387
Pellesdatter, Maren - 558, enke efter Hans Joensen
Petersen, Frederik - kancelliraad, 107, hans enke Karen Møller 273
Petersen, Hans - told- og konsumptionsbetjent 553, 554
Philipsdatter, Elisabeth – 311, enke efter Christen Michelsen
Piil, Jens Hansen - 535, 552
Plueg, Henriette Elisabeth - 241, 254, enke efter kaptajn Pultz
Post, Johan – hans enke Bodil Bjørn 243
Poulsdatter, Anne – 263, gift med Bent Frederiksen
Poulsen, Clemmen - skomagersvend, 302
Poulsen, Hans - gaardmand i Salby, hans hustru Karen Nielsdatter 553
Pultz, Hans - tjenestekarl, 50
Pultz, Hans Friderich - kaptajn, 203, 230, hans enke Henriette Elisabeth Pflueg 241, 254
Pytte, Matthias Pedersen - 464, 507
Qvist, Karen - 375, enke efter skomager Jørgen Christensen
Rask, Anna Hansdatter - 395, enke efter parykmager Peder Møller
Rask, Christiane Hansdatter - 535, 536, 544, enke efter bødker Jens Johansen
Rask, Hans - skipper og købmand, 58, 63, 71
Rask, Jacob - baadfører, hans hustru Anne Cecilia Jørgensdatter 386
Rask, Jens Hansen - 523
Rask, Niels - matros, 376, hans hustru Bodil Laursdatter Bjørn 215, 218, 223
Rasmusdatter (ogsaa kaldet Jensdatter), Maren - 32, 33, gift med snedker Niels Christensen
Rasmusdatter, Julie Cathrine – indsidderske i Viby, 512
Rasmusdatter, Maren - 238, gift med snedker Jacob Hansen
Rasmusdatter, Margrethe - 224, gift med fisker Anders Bakke
Rasmusdatter, Marie Magdalene - 322, 327, 330, gift med skomager Peder Hansen
Rasmussen, Anders - told- og konsumptionsbetjent 487, 507, hans enke Anna Cathrine Pedersdatter 534, 552
Rasmussen, Bonne - hans enke ... 249
Rasmussen, Niels - købmand, 234, hans hustru Dorthea Hansdatter Kragh 222
Rasmussen, Peder - fisker, hans enke Birthe Hansdatter 311
Reesen, Kirstine - 119, enke efter Jens Bircheroed
Rode, Stephan Olsen - styrmand, hans hustru Anne Kirstine ... 557, 559
Rode, Søren Andersen - felbereder og hustru Maren Arentsdatter Kind 154, 177
Roed, Kirsten Andersdatter 123, 124, 127, enke efter Rasmus Møhl
Rohmann, Christian - rebslagersvend, 549
Roholt, Peder - i Lister i Norge, hans enke Anna Mullerup 453, 455, 488
Romsøe, Dorthe - almisselem, 78
Romsøe, Johannes - skibsmand, 526, -L, gift med Anne Marie Jensdatter
Rosenkrantz - Trine - 252
Rosenkrantz, Peter - aftakket rytter 183, hans hustru Benedicte Øllegaard 39
Rue, Anders Peter - matros, 62, 69, 82, hans hustru Johanne Pedersdatter 51
Rue, Hans Johansen - fisker, 41
Rue, Jacob Christensen - matros, 139, 145, hans enke Sidsel Nielsdatter 221
Rue, Maren Christensdatter - 91, 116, 119, 130
Rymker, ... - vagtmester, hans enke Anna Magdalene Bote 89
Rytter, Hans Jacob – hans hustru Karen Hansdatter 256, 260
Rørs, Cort - 477, hans enke Anna Edvartsdatter 530, 531
Raabeck, Sidsel Kirstine - ugift, 154
Sapel, Johan Alexander - kirurg, 351, 461
Saxdorf, Andreas Gabriel - snedkersvend, hans hustru Anne Dorthea Christensdatter 559
Schiøt(s), Frands - hattemager, hans hustru Christine Klog 47, 49
Schiøt, Herman - hans hustru Volborg Henriksdatter 154
Schmidt, Elisabeth - jomfru, 288
Schmidt, Nicolai - kontrollør, hans enke Anna Margrethe Wiborg 314, 315, 332, 356
Schou, Christian - tolder, hans enke Dorthea Jørgensdatter Bang 112, 132, 141
Schou, Hans Jensen - daglejer 433
Seltzer, ... - musketterer, hans enke Kirsten ... 548
Sewalt, Kirsten - 290, 294, 335, enke efter rytter Hans Jensen
Sippel, Valentin - hans hustru Johanne Kirstine Kragh 540
Sivert(sen?), Jørgen - hans enke Else Margrethe ... 179
Skiøtte, Hans Rasmussen - hans hustru Margrethe Vilhelmina Clausdatter 382
Skrivers, ... - hans enke Anne Dorthea Norup 241
Skrædders, Karen Jensdatter - 274
Sperling, Albrecht Andersen - skrædder, 146, hans hustru Bodil Andreasdatter 56
Sperling, Andreas Albrechtsen - skrædder, 193, 208
Steffensen, Mads - tjenestekarl, hans hustru Anna Kirstina Nielsdatter 362
Strand, Niels - skrædder, hans hustru Karen Pedersdatter 504
Strand, Thomas Nielsen - rytter, 143
Streets, Henrich - afskediget underofficer, 388
Sørensen, Christopher - skipper, 66, 70, 76, 83, 85, hans hustru Karen Isachs 56, 57, 60
Sørensen, Niels - hans enke Maren ... 154
Tange, Anna Nielsdatter - 199
Thestrup, Marie Cathrine - 231, enke efter Kielsen
Thomasdatter, Anne – 267, gift med Peder Jensen Fischer
Thomassen, Mads - murmester, 494
Thomassen, Thomas - rebslagersvend, 399
Thomsen, Jacob - murmester, hans hustru Maren Madsdatter 430, 431, 432, 445, 454
Trochmann, Torbiørn - købmand, fallitbo 497, 499, 502, 504, 519, 521, 522, 549
Tved, Helene Marie - madame, 225, 237
Tømmermand, Henrik – hans enke Kirsten … 243
Tønder, Sidsel Eriksdatter - 296, enke efter Niels Wendelboe
Taapken, Nicolai Günther - sergeant, siden købmand, 514, 517, gift 1 Christine Jacobsdatter, gift 2 Gertrud Marie Wortmann 559
Vogns, Maren - 133, enke efter Jens Moes
Væver, Niels - hans enke Anne Frandsdatter 513, 552
Wahl, Andreas - rytter, 143, gift 1 Agnethe Elisabeth ..., gift 2 Anna Maria Hansdatter 147, 149 (gift 1 Christen ...)
Wederking, Mette Hansdatter - 239, 240, 248, enke efter Christian Carl Hansen
Wendelboe, Anders Hansen - købmand, fallitbo 510
Wendelboe, Anders Nielsen - købmand, 466, 467, 495, hans hustru Jensine Larsdatter 402
Wendelboe, Christopher - købmand, hans hustru Anne Cathrine Lind 525, 532
Wendelboe, Hans - bager, 543
Wendelboe, Niels Andersen - 73, hans enke Sidsel Eriksdatter Tønder 296
West, Hans - hans enke Anne Ibsdatter 179, 196
West, Lorentz - 238, hans hustru Elisabeth Christophersdatter 232
Wiborg, Anna Margrethe - 314, 315, 332, 356, enke efter kontrollør Nicolai Schmidt
Wiborg, Oluf - hans hustru Abel Maria ... 288
Wilhelm, Johan - skomager, hans hustru Karen Henriksdatter Muus 535, 538
Wils, Karen - 231
Witkou, Christen Pedersen - rebslager 492, 493, 505, hans hustru Anna Margrethe ... 397
Witkou, Petter - rebslager, 57, hans enke Anne Christensdatter 153
Wortmann, Gertrud Marie - 559, enke efter Nicolai Günther Taapken
Øllegaard, Benedicte – 39, gift med Peter Rosenkrantz