Kerteminde Byfoged 1635-1744 (1753)

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1635-1744 (1753), Kerteminde
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Registret omfatter følgende protokoller og dokumenter, side 1-38 1635-1744 (53) 1 protokol 1650-1710 (53) samt dokumenter 1635-44 (div. aar], side 39-70 1773-1807 - 2 bind, side 71-124 1807-1832 - 1 bind

..., Anne Dorthe - 20.8.1743, D, enke efter Morten Morville
..., Hans - smed, 5.2.1651, 3, gift 1 ..., gift 2 Anne ...
..., Margrethe - 4.1.1673, 152, gift med eller enke efter ? ... Bonde
Abrahamsdatter, Bodil - 17.1.1701, 444, -L, gift med skrædder Jørgen Larsen 9.2.1703, 580, -L
Andersdatter, Kirsten - bevilling til uskiftet bo 27.4.1753, 617, prot. 1650-1710, gift 1 felbereder Peder Mikkelsen død 1729, gift 2 Rasmus Olesen død 1753
Andersen, Jacob - 8.9.1660, 56, gift med Anne Jørgensdatter 8.9.1660, 56 (gift 1 Mikkel Carstensen)
Andersen, Jens - vægter, 3.8.1683, 334, gift 1 ... død 1670, gift 2 Maren Larsdatter 14.10.1691, 336
Andersen, Mads - skomager 6.3.1685, 230, gift 1 Anne Madsdatter 10.10.1681, 208, gift 2 Karen Hansdatter
Andersen, Rasmus - væver, hans hustru Maren Rasmusdatter 22.11.1708, 596
Annaniasdatter, Anne Kirstine - 31.8.1701, 449, 511, gift med handelsmand Jørgen Larsen 27.10.1700, 435
Bager, Anders Jespersen - raadmand, død ca 1677, gift med Anne Pedersdatter Norup, død 1706, skifte 11.7.1707, 556 (gift 2 borgmester Peder Nielsen død 1706, skifte 11.7.1707, 556, -L)
Bager, Annanias Jespersen - hans enke Sidsel Hansdatter bevilling til uskiftet bo 29.5.1688, 280
Bager, Hans Jørgensen - gift 1 Maren Pedersdatter 2.5.1681, 199, gift 2 Karen Jensdatter 5.3.1697, 381
Bager, Hans Rasmussen - bager og hustru Gye Carstensdatter 14.3.1660, 60
Bager, Hilleborg Marie Rasmussen - og ægtefælle Peder Christian Schiøtz bevilling til uskiftet bo 1.10.1719, konf. 24.3.1731, D
Bager, Jesper Jacobsen - bager?, 17.1.1672, 190, gift med Dorthea Hansdatter 28.2.1681, 190
Bager, Maren Andersdatter - 14.1.1707, 546, gift med Aage Pedersen Syv (gift 1 Maren Knudsdatter 17.9.1673, 154, -L, gift 2 Karen Larsdatter 13.8.1685, 237)
Bager, Ole - tolder, død 1660, 16.12.1664, 136, gift med Karen Larsdatter 26.1.1685, 224 (gift 2 Hans Nielsen Older død 1706, skifte 16.1.1708, 584, -L, gift 2 Karen Christensdatter, gift 2 Ole Hansen Berendtsen)
Bager, Poul Jespersen - handelsmand, 1.12.1698, 397, gift 1 Kirsten Henriksdatter 14.8.1682, 221, gift 2 Anne Sophie Hansdatter
Bagge, Hans Jacobsen - hans hustru Ingeborg Byrresdatter 4.1.1699, 401, -L
Bagge, Jacob Jørgensen - hans hustru Kirsten Hansdatter 2.12.1700, 446
Bagge, Lars Jørgensen - 29.5.1686, 251, gift med Karen Larsdatter
Ballum, Lars Hansen - raadmand, 9.2.1666, 84, gift med Anne Nielsdatter 21.11.1707, 586 (gift 2 byfoged Hans Hansen Ugge død 1685, skifte 6.8.1688, 281)
Bast, Hans Pedersen - 3.11.1697, 385, gift med Anne Henriksdatter
Bast, Mads Pedersen - 11.6.1635 D, gift 1 Maren Larsdatter 15.3.1633, gift 2 Margrethe Bertelsdatter
Bendtsdatter, Anne - 24.7.1673, 156, gift 1 Niels Pedersen Vognberg 29.11.1656, 25, 139, 148, gift 2 tolder Christen Poulsen, gift 3 Hans Eriksen
Bendtsdatter, Anne - 5.4.1665, 132, gift med Peder Madsen Holm (1679), 12.3.1680, 288 (gift 2 Anne Christensdatter)
Berendsen, Hans Rasmussen - hans hustru Karen Olesdatter 5.5.1704, 504
Berendsen, Jacob - 8.1.1666, 97, gift med Barbara Hansdatter
Berendsen, Lars Rasmussen - 17.1.1694, 353, gift 1 Maren Pedersdatter 18.6.1672, 147, gift 2 Ingeborg Larsdatter 12.9.1677, 186, gift 3 Barbara Pedersdatter
Berendtsen, Ole Hansen - gift med Karen Christensdatter (gift 1 Hans Nielsen Odder død 1706, 16.1.1708, 584, -L, gift 1 Karen Larsdatter 26.1.1685, 224, gift 1 tolder Ole Bager død 1660, 16.12.1664, 136)
Bloch, Martinus Hansen - 18.10.1698, 395, gift 1 Karen Pedersdatter 6.2.1689, 314, gift 2 Anne Jacobsdatter
Boesen, Peder - 25.11.1695, 365, gift med Anne Mathiasdatter
Bogensøe, Jens Nielsen - hans hustru Karen Nielsdatter død 1680, 12.2.1685, 256
Bondes ... - hans hustru eller h.e ? Margrethe ... 4.1.1673, 152
Bredal, Elisabeth Jørgensdatter - 2.9.1702, 480, gift med korporal Christian Nielsen
Bredal, Elisabeth Jørgensdatter - 2.9.1702, 480, gift med korporal Christian Nielsen
Brixdatter, Karen - 8.7.1684, 244, gift med snedker Mathias Fallentinsen 7.7.1705, 523 (gift 2 Karen Ditlevsdatter 12.1.1705, 522)
Bruun, Jens Madsen - 21.5.1674, 162, 164, gift med Abelone Mikkelsdatter 31.10.1674, 162, 164
Buck, Mikkel Mikkelsen, gift med Anne Olesdatter 7.11.1707, 584 (gift 1 Anders ...)
Burreneus, Johan Rudolph - toldforvalter, borgmester, gift med Karen Poulsdatter (gift 1 tolder Jørgen Carstensen 19.7.1661, 65)
Byrresdatter, Ingeborg - 4.1.1699, 401, -L, gift med Hans Jacobsen Bagge
Carstensdatter, Gye - og ægtefælle Hans Rasmussen Bager 14.3.1660, 60
Carstensen, Jørgen - tolder, 19.7.1661, 65, gift med Karen Poulsdatter (gift 2 toldforvalter og borgmester Rudolph Burreneus)
Carstensen, Mikkel - raadmand, hans enke Anne Jørgensdatter 8.9.1660, 56 (gift 2 Jacob Andersen 8.9.1660, 56)
Christensdatter, Johanne - 28.4.1694, 357, enke efter Søren Gregersen
Christensdatter, Karen - 24.2.1686, 247, gift med Hans Christensen Rasch 23.7.1704, 508 (gift 2 Karen Jensdatter)
Christensdatter, Kirsten - 18.5.1702, 467, gift med handelsmand Lorents Slott
Christensdatter, Mette - 24.4.1694, 357, enke efter Jens Koch, gift 1 Peder ...
Christensen, Christen - snedker, 17.4.1686, 245, gift med Karen Nielsdatter
Christensen, Niels - hans enke Ellen Olesdatter 11.9.1695, 363
Christensen, Niels - snedker, 20.12.1703, 501, gift med Bodil Johansdatter
Christensen, Peder - bytjener, 18.5.1692, 339
Christensen, Peder - skrædder, 26.5.1707, 554, gift med Anne Pedersdatter
Christensen, Poul - raadmand, 6.8.1657, 38, gift med Birgitte Bagger
Clausen, Baltzar - rebslager, gift 1 Birgitte Olesdatter 12.11.1691, 337 (gift 1 skomager Hans Andersen Ladbye 19.1.1682, 250, gift 1 ...), gift 2 Kirsten Pedersdatter 20.10.1696, 383 (gift 1 Peder ...)
Clausen, Claus - glarmester, 8.11.1692, 376
Clausen, Jørgen - hans hustru Maren Jensdatter 22.11.1700, 412, -L
Clausen, Peder - skrædder, 20.12.1669, 123, gift med Karen Knudsdatter
Danielsdatter, Sophie - 10.1.1707, 544, -L, gift med svarrer Poul Olesen
Ditlevsdatter, Karen - 12.1.1705, 522, gift med snedker Mathias Fallentinsen 7.7.1705, 523 (gift 1 Karen Brixdatter 8.7.1684, 244)
Drigstrup, Jens Larsen - gift 1 Kirstine Hansdatter 31.3.1733, D, gift 2 Frederikke Christiane Gebhart 28.3.1740, D, -L
Emanuelsdatter, Cathrine - 30.3.1694, 359, gift 1 skrædder Hans Olesen 8.6.1689, 339, gift 2 skomager Rasmus Eriksen
Eriksen, Hans - gift med Anne Berendsdatter 24.7.1673, 156, gift 1 Niels Pedersen Vognberg 29.11.1656, 25, 139, 148, gift 2 tolder Christen Poulsen
Eriksen, Rasmus - bødker, hans hustru Anne Rasmusdatter 11.4.1709, 610
Eriksen, Rasmus - skomager, hans hustru Cathrine Emanuelsdatter 30.3.1694, 359 (gift 1 skrædder Hans Olesen 8.6.1689, 339)
Eskildsen, Carl - 29.1.1707, 550, -L, gift med Karen Nielsdatter
Eskildsen, Lars - hans enke Ingeborg Jensdatter 7.6.1687, 264
Espersen, Lars - gift med Karen ... (gift 1 skibsbygger? Simon ... 3.10.1651, 4)
Evertsen, Jacob - og hustru ... 7.2.1650, 1
Faber, Rasmus Hansen - kleinsmed, 13.11.1708, 611, gift 1 Anne Hansdatter 2.3.1676, 168, gift 2 Barbara Olesdatter
Fallentinsen, Mathias - snedker, 7.7.1705, 523, gift 1 Karen Brixdatter 8.7.1684, 244, gift 2 Karen Ditlevsdatter 12.1.1705, 522
Fischer, Peder Hansen - fisker?, 22.12.1698, 402, gift med Anne Jensdatter 7.6.1707, 556
Frandsdatter, Maren - 10.12.1685, 241, gift med Peder Jespersen
Frandsen, Christen - 7.4.1687, 278, gift med ...
Frandsen, Lars - 16.6.1696, 376, -L, gift med Kirsten Pedersdatter
Gebhart, Frederikke Christiane - 28.3.1740, D, -L, gift med Jens Larsen Drigstrup (gift 1 Kirstine Hansdatter 31.3.1733, D)
Giødesen, Jens - 4.10.1661, 80, gift med Karen Knudsdatter 18.5.1685, 246 (gift 2 Poul Jensen Møller 7.3.1687, 262, -L)
Glambeck, Anders Nielsen - hans enke Kirsten Jørgensdatter 29.11.1690, 334
Gotrup, Niels Larsen - overformynder, 5.2.1655, 18, gift med Sidsel Eliasdatter (gift 2 Kaj Henriksen)
Gregersdatter, Karen - 12.9.1687, 266, -L, gift med Lars Hansen Vibye 23.7.1684, 213, -L
Gregersen, Søren - hans enke Johanne Christensdatter 28.4.1694, 357
Groth, Peder Jensen - hans hustru Anne Pedersdatter 7.4.1687, 271
Gundersen, Morten - og hustru Anne Pedersdatter 5.2.1655, 12
Hansdatter, Anne - 2.3.1676, 168, gift med kleinsmed Rasmus Hansen Faber 13.11.1708, 611 (gift 2 Barbara Olesdatter)
Hansdatter, Anne - 9.9.1700, 407, gift med Erik Jørgensen Møller 21.10.1700, 411
Hansdatter, Anne - og ægtefælle skrædder Hans Hansen Tiil ?.?.1660, 57
Hansdatter, Dorthea - 28.1.1690, 333, gift 1 Jens Sørensen 7.6.1664, 97, gift 2 hattemager Jørgen Rolluf
Hansdatter, Dorthea - 28.2.1681, 190, gift med Jesper Jacobsen Bager 17.1.1672, 190
Hansdatter, Ellen - 8.11.1655, 33, gift med Lars Pedersen
Hansdatter, Karen - 8.8.1670, 139, gift med Mads Poulsen 1.6.1668, 138
Hansdatter, Kirsten - 2.12.1700, 446, gift med Jacob Jørgensen Bagge
Hansdatter, Kirsten - 2.6.1660, 54, gift med skipper Hans Knudsen
Hansdatter, Kirsten - 30.3.1694, 356, gift med bødker Hans Mikkelsen 29.4.1698, 391 (gift 1 Marie Madsdatter 28.11.1690, 333, gift 3 Maren Jensdatter)
Hansdatter, Kirstine - 31.3.1733, D, gift med Jens Larsen Drigstrup (gift 2 Frederikke Christiane Gebhart 28.3.1740, D, -L)
Hansdatter, Maren - 1.6.1685, 233, -L, enke efter Anders Nielsen Schou
Hansdatter, Maren - 27.10.1690, 331, gift med skrædder Jacob Pedersen 13.5.1699, 404 (gift 2 Maren Larsdatter)
Hansdatter, Maren - 4.5.1680, 188, gift 1 Hans ..., gift 2 Søren Olesen Holm 21.10.1686, 262 (gift 1 ...)
Hansdatter, Marie - ugift, 6.12.1669, 123
Hansdatter, Tammer - 25.11.1700, 445, gift med bartskær Elias Nielsen 1.8.1703, 485
Hansen, Christen - rebslager, 15.12.1686, 260, gift 1 Maren Nielsdatter 17.4.1684, 261, gift 2 Anne Pedersdatter
Hansen, Hans - betjener, 15.8.1690, 332, -L, gift med Mette Nielsdatter
Hansen, Hans - bødker, 15.2.1661, 77, 78, gift med Maren Hansdatter (jfr. Hans Hansen Svendsen)
Hansen, Hans - felbereder, 18.6.1685, 233, gift med Karen Christensdatter
Hansen, Hans - urtemand, hans hustru Karen Rasmusdatter 24.8.1688, 285
Hansen, Lars - kirkeværge, 23.5.1660, 69, gift med Karen Nielsdatter 13.10.1700, 423 (gift 2 handelsmand og overformynder Christen Jensen 13.10.1700, 423)
Hansen, Niels - byfoged, 25.8.1666, 93, 104, gift 1 Sidsel Jensdatter 27.7.1660, 67, gift 2 Anne Marcusdatter
Henriksdatter, Kirsten - 14.8.1682, 221, gift med handelsmand Poul Jespersen Bager 1.12.1698, 397 (o2 Anne Sophie Hansdatter)
Henriksen, Kaj - gift med Sidsel Eliasdatter (gift 1 over formynder Niels Larsen Gotrup 5.2.1655, 18)
Herre, Hans Andersen - 30.3.1660, 63, gift med Johanne Gabrielsdatter
Hieresdatter, Margrethe - 8.2.1689, 287, gift med raadmand Lars Mikkelsen Leermand 10.6.1706, 530 (gift 2 Abel Marie Christensdatter)
Hof, Hans Andersen - 26.3.1698, 388, gift med Ellen Stephansdatter 5.12.1694, 362
Holbeck, Jens Nielsen - 4.12.1684, 217, gift 1 ..., gift 2 Karen Jensdatter 4.12.1684, 217
Holbeck, Niels Jensen - 4.10.1704, 509, gift med Johannes Jensdatter
Holm, Anders Nielsen - handelsmand, 19.12.1693, 349, gift med Thyre Jensdatter
Holm, Mads Pedersen - 8.5.1661, 83, gift 1 ..., gift 2 Karen Madsdatter 24.5.1672, 146, -L
Holm, Peder Madsen - død 1679, 12.3.1680, 288, gift 1 Anne Bendtsdatter 5.4.1665, 132, gift 2 Anne Christensdatter
Holm, Søren Olesen - 21.10.1686, 262, gift 1 ..., gift 2 Maren Hansdatter 4.5.1680, 188 (gift 1 Hans ...)
Holst, Niels Hansen - 14.7.1655, 17, gift med Barbara ...
Hoppensack (Hoppensade), Peder - 25.5.1694, 360, gift med Maren Henriksdatter
Høgh, Haagen - hans hustru Ellen Jacobsdatter 2.8.1683, 235
Jacobsdatter, Anne - og ægtefælle Mads Tønnesen 20.2.1660, 139
Jacobsdatter, Anne Marie - 29.10.1700, 415, gift 1 Mathias von Vesten 26.11.1695, 365 (gift 1 Kirsten Larsdatter 8.10.1686, 253), gift 2 Niels Mortensen 14.8.1703 487
Jacobsdatter, Ellen - 2.8.1683, 235, gift med Haagen Høgh
Jacobsen, Hans - kleinsmed, hans hustru Abelone Nielsdatter 1.8.1670, 125, 129
Jacobsen, Mikkel - bødker, 4.10.1680, 211, gift med Mette Madsdatter
Jacobsen, Rasmus - 31.7.1693, 344, gift med Dorthea Jensdatter 15.1.1707, 545 (gift 2 skrædder Jens Jensen)
Jensdatter, Anne - 7.6.1707, 556, gift med fisker? Peder Hansen Fischer 22.12.1698, 402
Jensdatter, Dorthea - 15.1.1707, 545, gift 1 Rasmus Jacobsen 31.1.1693, 344, gift 2 skrædder Jens Jensen
Jensdatter, Ingeborg - 7.6.1687, 264, enke efter Lars Eskildsen
Jensdatter, Johanne - og ægtefælle Rasmus Marcussen 2.3.1660, 80
Jensdatter, Karen - 4.12.1684, 217, gift med Jens Nielsen Holbeck 4.12.1684, 217 (gift 1 ...)
Jensdatter, Karen - 5.3.1697, 381, gift med Hans Jørgensen Bager (gift 1 Maren Pedersdatter 2.5.1681, 199)
Jensdatter, Maren - 22.6.1700, 442, -L, gift med Jørgen Clausen
Jensdatter, Maren - 30.3.1642, D, gift med smed Erik Jensen
Jensdatter, Mette - 22.2.1661, 71, gift 1 Jens ..., gift 2 Evert ..., gift 3 raadmand Hans Nielsen
Jensdatter, Sidsel - 20.3.1672, 144, gift med svarrer Niels Olesen 27.6.1698, 392 (gift 2 Kirsten Pedersdatter 6.9.1673, 152)
Jensdatter, Sidsel - 27.7.1660, 67, gift med byfoged Niels Hansen 25.8.1666, 93, 104 (gift 2 Anne Marcusdatter)
Jensen, Christen - handelsmand, overformynder, 13.10.1700, 423, gift med Karen Nielsdatter 13.10.1700, 423 (gift 1 kirkeværge Lars Hansen 23.5.1660, 69)
Jensen, Erik - smed, hans hustru Maren Jensdatter 30.3.1642, D
Jensen, Jens - skrædder, hans hustru Dorthea Jensdatter 15.1.1707, 545 (gift 1 Rasmus Jacobsen 31.1.1693, 344)
Jensen, Niels - svarer, 2.12.1664, 81, gift med Bodil Nielsdatter 18.11.1672, 150
Jeppesdatter, Anne -  8.3.1662, 79, gift med Jørgen Madsen Møller
Jeppesdatter, Mette - 7.7.1693, 341, gift 1 Peder ..., gift 2 handskemager Rasmus Mikkelsen
Jeppesen, Hans - 25.1.1683, 271, gift med Elisabeth Jørgensdatter
Jeppesen, Jørgen - 5.10.1689, 312, gift med Johanne Andersdatter
Jeppesen, Niels - murermester, 1.6.1702, 478, -L, gift med Anne Andersdatter
Jeppesen, Peder - skrædder, 23.5.1685, 240, gift med Gjertrud Henriksdatter
Jespersen, Hans - 19.7.1699, 180, gift med Anne Henriksdatter
Jespersen, Peder - hans hustru Maren Frandsdatter 10.12.1685, 241
Johansdatter, Dorthea - 16.11.1695, 364, -L, gift med bartskær Thomas Vejmer
Johansdatter, Karen - 27.6.1650, 18, gift med Hans Jørgensen
Johansen, Hans - bager, 30.3.1700, 407, -L, gift med Maren Eriksdatter
Johansen, Mogens - byskriver, 30.3.1694, 361, enke efter ...
Justsdatter, Elisabeth - 10.4.1689, 295, -L, gift med Eberhart Thilberg 18.7.1688, 278, -L
Jørgensdatter, Anne - 8.9.1660, 56, gift 1 Mikkel Carstensen, gift 2 Jacob Andersen 8.9.1660, 56
Jørgensdatter, Kirsten - 29.11.1690, 334, enke efter Anders Nielsen Glambeck
Jørgensen, Anders - 6.12.1693, 346, gift med Maren Handsdatter
Jørgensen, Hans - hans hustru Karen Johansdatter 27.6.1650, 18
Jørgensen, Lars - 3.8.1688, 280, gift med Margrethe Hansdatter
Jørgensen, Niels - felbereder, død 1660, 7.2.1670, 125, gift med ..., gift 2 felbereder Johan Thomæsen
Kiert, Hans Pedersen - 24.4.1686, 248, gift med Anne Jensdatter
Kiert, Peder Hansen - 19.2.1707, 551, gift med Karen Jespersdatter
Knudsdatter, Karen - 18.5.1685, 246, gift 1 Jens Giødesen 4.10.1661, 80, gift 2 Poul Jensen Møller 9.3.1687, 262, -L
Knudsdatter, Kirsten - 21.3.1709, 598, -L, gift med Søren Knudsen 28.5.1688, 275, -L
Knudsdatter, Maren - 17.9.1673, 154, -L, gift med Aage Pedersen Syv (gift 2 Karen Larsdatter 13.8.1685, 237, gift 3 Maren Andersdatter Bager 14.1.1707, 546)
Knudsen, Hans - skipper, hans hustru Kirsten Hansdatter 2.6.1660, 54
Knudsen, Hans Hansen - 31.8.1698, 406, Anne Christensdatter
Knudsen, Søren - 28.5.1688, 275, -L, gift med Kirsten Knudsdatter 21.3.1709, 598, -L
Koch, Jens - hans enke Mette Christensdatter 24.4.1694, 357 (gift 1 Peder ...)
Koch, Simon Hansen - 26.3.1672, 145, 167, gift med Maren Pedersdatter
Ladbye, Hans Andersen - skomager, 19.1.1682, 250, gift 1 ..., gift 2 Birgitte Olesdatter 12.11.1691, 337 (gift 2 rebslager Baltzar Clausen, gift 2 Kirsten Pedersdatter 20.10.1696, 383, gift 1 Peder ...)
Lahr, Johan von - badskær, 31.7.1669, 135, gift med Karen Pedersdatter 28.5.1668, 134 (gift 1 Christopher ...)
Langemach, Otto Jensen - raadmand, kirkeværge, 22.11.1700, 461, gift med Marie Cathrine Nielsdatter 17.9.1708, 601
Larsdatter, Anne - 20.9.1654, 24, gift med Anders Nielsen Norschov
Larsdatter, Anne - 8.2.1707, 552, gift med snedker Christen Mathiassen
Larsdatter, Ingeborg - 12.9.1677, 186, gift med Lars Rasmussen Berendsen 17.1.1694, 353 (gift 1 Maren Pedersdatter 18.6.1672, 147, gift 3 Barbara Pedersdatter)
Larsdatter, Ingeborg - 22.4.1699, 403, -L, gift med borgmester Otto Poulsen død 1671 (gift 1 Mette Mikkelsdatter 10.7.1656, 28)
Larsdatter, Karen - 13.8.1685, 237, gift med Aage Pedersen Syv (gift 1 Maren Knudsdatter 17.9.1673, 154, -L, gift 3 Maren Andersdatter Bager 14.1.1707, 546)
Larsdatter, Karen - 26.1.1685, 224, gift 1 tolder Ole Bager død 1660, 16.11.1664, 136, gift 2 Hans Nielsen Odder død 1706, 16.1.1708, 584, -L (gift 2 Karen Christensdatter, gift 2 Ole Hansen Berendtsen)
Larsdatter, Karen - 7.3.1684, 212, gift med Hans Madsen
Larsdatter, Kirsten - 8.10.1686, 253, gift med Mathias von Vesten 26.11.1695, 365 (gift 2 Anne Marie Jacobsdatter 29.10.1700, 415, gift 2 Niels Mortensen 14.8.1703, 487)
Larsdatter, Magdalene - ugift, 13.10.1698, 393, -L
Larsdatter, Maren - 14.10.1691, 336, gift med vægter Jens Andersen 3.8.1683, 334 (gift 1 ... død 1670)
Larsdatter, Maren - 9.8.1709, 600, -L, gift med Peder Lindenberg
Larsdatter, Maren - og ægtefælle Abraham Sørensen 8.10.1692, 342
Larsen, Christopher - skomager, 17.4.1700, 409, Dorthea Nielsdatter
Larsen, Hans - byfoged, 11.10.1669, 122, gift med Karen Christensdatter
Larsen, Hans - skrædder, 28.2.1698, 386, gift med Margrethe Melchiorsdatter
Larsen, Hans - urtegaardsmand, 22.6.1707, 569, gift 1 ..., gift 2 Maren Jacobsdatter
Larsen, Jens - glarmester, 10.1.1707, 583, gift med Anne Henriksdatter
Larsen, Jesper - 25.4.1709, 599, gift med Anne Hansdatter
Larsen, Johan - 30.4.1694, 358, -L, gift med Dorthea Sørensdatter
Larsen, Jørgen - handelsmand, 27.10.1700, 435, gift med Anne Kirstine Annaniasdatter 31.8.1701, 449, 511
Larsen, Jørgen - skrædder, 9.12.1703, 580, -L, gift med Bodil Abrahamsdatter 17.1.1701, 444, -L
Leermand, Lars Mikkelsen, raadmand, 10.6.1706, 530, gift 1 Margrethe Hieresdatter 8.2.1689, 287, gift 2 Abel Marie Christensdatter
Leermand, Mikkel - raadmand, død 1684, 26.1.1688, 272, gift med Karen Larsdatter
Lindenberg, Peder - hans hustru Maren Larsdatter 9.8.1709, 600, -L
Madsdatter, Anne - 10.10.1681, 208, gift med skomager Mads Andersen 6.3.1685, 230 (gift 2 Karen Hansdatter)
Madsdatter, Karen - 24.5.1672, 146, -L, gift med Mads Pedersen Holm 8.5.1661, 83 (gift 1 ...)
Madsdatter, Marie - 28.11.1690, 333, gift med bødker Hans Mikkelsen 29.4.1698, 391 (gift 2 Kirsten Hansdatter 30.3.1694, 356, gift med 3 Maren Jensdatter)
Madsen, Anders - 3.11.1697, 385, gift med Johanne Pedersdatter
Madsen, Hans - hans hustru Karen Larsdatter 7.3.1684, 212
Madsen, Johan - tolder, 14.6.1675, 170, gift 1 Bodil Svendsdatter 3.4.1674, 157, gift 2 Margrethe Jensdatter
Madsen, Jørgen - 1727, D, gift med Sara Brock (gift med 1 købmand Oluf Berentsen)
Madsen, Jørgen - møller, 15.7.1665, 118, gift 1 Anne Jeppesdatter 8.3.1662, 79, gift 2 Maren Rasmusdatter
Malmøe, Bendt Jensen - byfoged, 26.6.1704, 505, -L, gift med Maren Nielsdatter
Marcussen, Rasmus - og hustru Johanne Jensdatter 2.3.1660, 80
Mathiassen, Christen - snedker, hans hustru Anne Larsdatter 8.2.1707, 552
Mikkelsdatter, Abelone - 31.10.1674, 164, gift med Jens Madsen Bruun 21.5.1674, 162, 164
Mikkelsdatter, Gjertrud - 3.6.1652, 1, gift med Jacob Nielsen
Mikkelsdatter, Mette - 10.7.1656, 28, gift med borgmester Otto Poulsen, død 1671 (gift 2 Ingeborg Larsdatter 22.4.1699, 403, -L)
Mikkelsen, Hans - bødker, 29.4.1698, 391, gift 1 Marie Madsdatter 28.11.1690, 333, gift 2 Kirsten Hansdatter 30.3.1694, 356, gift 3 Maren Jensdatter
Mikkelsen, Jacob - bødker, 21.9.1661, 149, gift med Maren Rasmusdatter
Mikkelsen, Knud - skomager, 25.6.1690, 336, gift med Maren Nielsdatter
Mikkelsen, Peder - felbereder, død 1729, gift med Kirsten Andersdatter bevilling til uskiftet bo 27.4.1753, 617 (prot. 1650-1710), (gift 2 Rasmus Olesen død 1753)
Mikkelsen, Rasmus - handskemager, hans hustru Mette Jeppesdatter 7.7.1693, 341 (gift 1 Peder ...)
Moisen, Lars Hansen - hans hustru Maren Nielsdatter 29.12.1653, 5 (gift 1 købmand Hans ...)
Mortensen, Hans - og hustru Elisabeth Stephansdatter 13.6.1681, 200
Mortensen, Niels - 14.8.1703, 487, gift med Anne Marie Jacobsdatter 28.10.1700, 415 (gift 1 Mathias von Vesten 26.11.1695, 365, gift 1 Kirsten Larsdatter 8.10.1686, 253)
Mortensen, Peder - ugift, 22.9.1683, 218, -L
Mortensen, Villum - byfoged, 5.8.1687, 266, gift med Maren Andersdatter 13.8.1685, 237, gift 3 Maren Andersdatter Bagger 14.1.1707, 546
Morville, Morten - hans enke Anne Dorthea ... 20.8.1743, D
Mose, Claus Jensen - 29.11.1700, 446, gift med Kirsten Jørgensdatter
Muus, Lars - købmand, 18.12.1742, D, gift med Elisabeth Kirstine Henriksdatter
Møller, Erik Jørgensen - møller (?), 21.10.1700, 411, gift med Anne Hansdatter 9.9.1700, 407
Møller, Jesper Christensen - møller?, 23.4.1685, 236, gift med Kirsten Hansdatter
Møller, Jørgen Madsen - 15.7.1665, 118, gift 1 Anne Jeppesdatter 8.3.1662, 79, gift 2 Maren Rasmusdatter
Møller, Poul Jensen - 9.3.1687, 262, -L, gift med Karen Knudsdatter 18.5.1685, 246 (gift 1 Jens Giødesen 4.10.1661, 80)
Møller, Rasmus Madsen - møller, 28.6.1706, 543, gift med Anne Andersdatter
Maale, Hans Nielsen - hans hustru Karen Pedersdatter 2.10.1704, 509
Nielsdatter, Abelone - 1.8.1670, 125, 129, gift med kleinsmed Hans Jacobsen
Nielsdatter, Abelone - og ægtefælle væver Peder Nielsen 26.11.1697, 384
Nielsdatter, Abigael - 3.10.1684, 258, gift med vejer og maaler Anders Clausen
Nielsdatter, Anne - 12.6.1699, 405, gift med Jens Nielsen 27.4.1702, 471 (gift 2 Karen Mathiasdatter)
Nielsdatter, Anne - 21.11.1707, 586, gift 1 raadmand Lars Hansen Ballum 9.2.1666, 84, gift 2 byfoged Hans Hansen Ugge, død 1685, 6.7.1688, 281
Nielsdatter, Anne Beate - barn, 11.12.1705, 524
Nielsdatter, Bodil - 18.11.1622, 150, gift med svarer Ole Jensen 2.12.1664, 81
Nielsdatter, Gjertrud - død 1686, 9.4.1690, 315, gift med tolder Bertram Treven (1688) 9.4.1690, 315
Nielsdatter, Ingeborg - 18.3.1668, 119, enke efter Henrik Vittenkamp
Nielsdatter, Karen - 13.10.1700, 423, gift 1 kirkeværge Lars Hansen 23.5.1660, 69, gift 2 handelsmand og overformynder Christen Jensen 13.10.1700, 423
Nielsdatter, Karen - død 1680, 12.2.1685, 256, gift med Jens Nielsen Bogensøe
Nielsdatter, Maren - 17.4.1684, 261, gift med rebslager Christen Hansen 15.12.1686, 260 (gift 2 Anne Pedersdatter)
Nielsdatter, Maren - 29.12.1653, 5, gift 1 Hans ..., gift 2 Lars Hansen Moisen
Nielsdatter, Maren - og ægtefælle Lars Clausen Yde, død 1679, 30.8.1688, 286
Nielsdatter, Marie Cathrine - 17.9.1708, 601, gift med raadmand, kirkeværge Otto Jensen Langemack 22.11.1700, 461
Nielsen, Christen - skibsbygger, 29.2.1668, 102, gift 1 Anne Rasmusdatter 9.11.1665, 96, gift 2 Anne Sørensdatter 22.7.1670, 128, -L
Nielsen, Christen - ugift, 3.10.1691, 337
Nielsen, Christian - korporal, hans hustru Elisabeth Jørgensdatter Bredal 2.9.1702, 480
Nielsen, Elias - bartskær, 1.8.1703, 485, gift med Tammer Hansdatter 25.11.1700, 445
Nielsen, Hans - raadmand, hans hustru Mette Jensdatter 22.2.1661, 71 (gift 1 Jens ..., gift 2 Evert ...)
Nielsen, Jacob - hans hustru Gjertrud Mikkelsdatter 3.6.1652, 1
Nielsen, Jens - 27.4.1702, 471, gift 1 Anne Nielsdatter 12.6.1699, 405, gift 2 Karen Mathiasdatter
Nielsen, Peder - borgmester, død 1706, 11.7.1707, 556, gift med …, gift 1 raadmand Anders Jespersen Bager død ca 1677
Nielsen, Peder - væver, og hustru Abelone Nielsdatter 26.11.1697, 384
Norschou, Rasmus Nielsen - 3.2.1685, 228, gift med Anne Larsdatter
Norschov, Anders Nielsen - hans hustru Anne Larsdatter 20.9.1654, 24
Norup, Anne Pedersdatter - død 1706, 11.7.1707, 556, gift 1 raadmand Anders Jespersen Bager død 1677, gift 2 borgmester Peder Nielsen, død 1706, 11..1707, 556, -L
Odder, Hans Nielsen - død 1706, 16.1.1708, 584, -L, gift med Karen Larsdatter 26.1.1685, 224 (gift 1 tolder Ole Bager død 1660, 16.12.1664, 136), gift 2 Karen Christensdatter (gift 2 Ole Hansen Berendtsen)
Olesdatter, Anne - 7.11.1707, 584, gift 1 Anders ..., gift 2 Mikkel Mikkelsen Buck
Olesdatter, Birgitte - 12.11.1691, 337, gift 1 skomager Hans Andersen Ladbye 19.1.1682, 250 (gift 1 ...), gift 2 rebslager Baltzar Clausen (gift 2 Kirsten Pedersdatter 20.10.1696, 383, gift 1 Peder ...)
Olesdatter, Ellen - 11.9.1695, 363, enke efter Niels Christensen
Olesdatter, Karen - 5.5.1704, 504, gift med Hans Rasmussen Berendsen
Olesen, Christopher - 15.10.1691, 406, gift med Ellen Hansdatter
Olesen, Niels - svarer, 27.6.1698, 392, gift 1 Sidsel Jensdatter 20.3.1672, 144, gift 2 Kirsten Pedersdatter 6.9.1673, 152
Olesen, Poul - svarer, hans hustru Sophie Danielsdatter 10.1.1707, 544, -L
Olesen, Rasmus - død 1753, gift med Kirsten Andersdatter, bevilling til uskiftet bo 27.4.1753, 617 (prot. 1650-1710), (gift 1 felbereder Peder Mikkelsen død 1729)
Olsen, Hans - skrædder, 8.6.1689, 339, gift med Cathrine Emanuelsdatter 30.3.1694, 359 (gift 2 skomager Rasmus Eriksen)
Pedersdatter, Anne - 7.4.1687, 271, gift med Peder Jensen Groth
Pedersdatter, Anne - og ægtefælle Morten Gundersen 5.2.1655, 12
Pedersdatter, Barbara - 10.9.1652, 12, gift med unge Lars Pedersen 21.4.1654, 62 (gift 2 Maren Mogensdatter)
Pedersdatter, Karen - 2.10.1704, 509, gift med Hans Nielsen Maale
Pedersdatter, Karen - 28.5.1668, 134, gift 1 Christopher ..., gift 2 badskær Johan von  Lahr 31.7.1669, 135
Pedersdatter, Karen - 6.2.1689, 314, gift med Martinus Hansen Bloch 18.10.1698, 395 (gift 2 Anne Jacobsdatter)
Pedersdatter, Kirsten - 20.10.1696, 383, gift 1 Peder ..., gift 2 rebslager Baltzar Clausen (gift 1 Birgitte Olesdatter 12.11.1691, 337, gift 1 skomager Hans Andersen Ladby 19.1.1682, 250, gift 1 ...)
Pedersdatter, Kirsten - 6.9.1673, 152, gift med svarrer Niels Olesen 27.6.1698, 392 (gift 1 Sidsel Jensdatter 20.3.1672, 144)
Pedersdatter, Maren - 18.6.1672, 147, gift med Lars Rasmussen Berendsen 17.1.1694, 353 (o2 Ingeborg Larsdatter 12.9.1677, 186, gift 3 Barbara Pedersdatter)
Pedersdatter, Maren - 2.5.1681, 199, gift med Hans Jørgensen Bager (gift 2 Karen Jensdatter 5.3.1697, 381)
Pedersdatter, Maren - 28.11.1661, 73, gift med bødker Rasmus Pedersen
Pedersen, Hans - hattemager, 12.9.1707, 582, gift med ... Madsdatter
Pedersen, Hans - skrædder, 20.2.1697, 382, -L, gift med Karen Nielsdatter
Pedersen, Hans - vognmand, 14.2.1701, 445, gift med Johanne Sørensdatter
Pedersen, Jacob - klokker, 15.5.1682, 210, Karen Pedersdatter
Pedersen, Jacob - skrædder, 13.5.1699, 404, gift 1 Maren Hansdatter 27.10.1690, 331, gift 2 Maren Larsdatter
Pedersen, Johan - smed, 13.1.1707, 546, gift med Barbara Pedersdatter
Pedersen, Lars - hans hustru Ellen Hansdatter 8.11.1655, 33
Pedersen, Rasmus - bødker, hans hustru Maren Pedersdatter 28.11.1661, 73
Pedersen, Stephan - hans hustru Margrethe Sørensdatter 27.9.1700, 408 (gift 1 skrædder Peder Christensen Rasch 16.7.1687, 265)
Pedersen, unge Lars - 21.4.1654, 62, gift 1 Barbara Pedersdatter 10.9.1652, 12, gift 2 Maren Mogensdatter
Plesner, Bendix - handelsmand, 26.3.1708, 589, gift med Dorthea Andersdatter Bager
Poulsen, Christen - tolder, hans enke Anne Berentsdatter 24.7.1673, 156 (gift 1 Niels Pedersen Vognberg 29.11.1656, 25, 139, 148, gift 3 Hans Eriksen)
Poulsen, Lars - 13.9.1655, 20, -L, gift med Karen ...
Poulsen, Mads - 1.6.1668, 138, gift med Karen Hansdatter 8.8.1670, 139
Poulsen, Otto - borgmester, død 1671, gift 2 Mette Mikkelsdatter 10.7.1656, 28, gift 2 Ingeborg Larsdatter 22.4.1699, 403
Quist, Niels Pedersen - hans hustru Maren Rasmusdatter 9.7.1708, 596
Rasch, Hans Christensen - 23.7.1704, 508, gift 1 Karen Christensdatter 24.2.1686, 247, gift 2 Karen Jensdatter
Rasch, Hans Christensen - 23.7.1704, 508, gift 1 Karen Christensdatter 24.2.1686, 247, gift 2 Karen Jensdatter
Rasch, Niels Pedersen - hans hustru ..., 21.1.1652, 5
Rasch, Peder Christensen - skrædder, 16.7.1687, 265, gift med Margrethe Sørensdatter 27.9.1700, 408 (gift 2 Stephan Pedersen)
Rasmusdatter, Anne - 11.4.1709, 610, gift med bødker Rasmus Eriksen
Rasmusdatter, Anne - 9.11.1665, 96, gift med skibsbygger? Christen Nielsen 29.2.1668, 102 (gift 2 Anne Sørensdatter)
Rasmusdatter, Gjertrud - 24.3.1698, 387, -L
Rasmusdatter, Karen - 24.8.1688, 285, gift med Hans Larsen Urtemand
Rasmusdatter, Maren - 22.11.1708, 596, gift med væver Rasmus Andersen
Rasmusdatter, Maren - 9.7.1708, 596, gift med Niels Pedersen Quist
Rasmussen, Børge - 21.5.1701, 448, gift med Anne Christensdatter
Rasmussen, Jacob - bødker, hans hustru Dorthea Sørensdatter 8.8.1696, 379
Raun, Hans Rasmussen - 30.5.1693, 345, gift med Anne Rasmusdatter
Roedsteen, Ingeborg - ugift, 6.6.1688, 292, -L
Rolluf, Jørgen - hattemager, gift med Dorthea Hansdatter 28.1.1690, 333 (gift 1 Jens Sørensen 7.6.1664, 97)
Rommel, Poul Poulsen - maler, 20.2.1708, 589, gift med Birthe Isachsdatter
Rue, Niels Hansen - 3.11.1697, 385, -L, gift med Maren Nielsdatter
Rønnov, Knud Knudsen - borgmester, død 1684, 16.5.1689, 298, gift med Cathrine Hansdatter
Samsing, Hans Jensen - 27.6.1683, 256, gift med Johanne Christensdatter
Schiøtz, Peder Christian - og hustru Hilleborg Marie Bager, bevilling til uskiftet bo 1.10.1719, kont. 24.3.1731, D
Schmidt, Jens Rasmussen - kleinsmed, 15.11.1703, 500, gift med Maren Pedersdatter
Schou, Anders Nielsen - hans enke Maren Hansdatter 1.6.1685, 233, -L
Skibsbygger, Simon - 3.10.1651, 4, gift med Karen ... (gift 2 Lars Espersen)
Slott, Lorents - handelsmand, hans hustru Kirsten Christensdatter 18.5.1702, 467
Smed, Hans - 5.2.1651, 3, gift 1 ..., gift 2 Anne ...
Stephansdatter, Elisabeth - og ægtefælle Hans Mortensen 13.6.1681, 200
Stephansdatter, Ellen - 5.12.1694, 362, gift med Hans Andersen Hof 26.3.1698, 388
Stephansen, Hans - 3.11.1700, 414, -L
Svendsdatter, Bodil - 3.4.1674, 157, gift med tolder Johan Madsen 14.6.1675, 170 (gift 2 Margrethe Jensdatter)
Svendsen, Hans Hansen - bødker, 15.2.1661, 77, 78, gift med Maren Hansdatter (jfr. Hans Hansen)
Svendsen, Niels - handelsmand, 27.8.1700, 410, gift med Magdalene Mathiasdatter
Syv, Aage Pedersen - gift 1 Maren Knudsdatter 17.9.1673, 154, -L, gift 2 Karen Larsdatter 13.8.1685, 237, gift 3 Maren Andersdatter Bager 14.1.1707, 546
Sørensdatter, Anne - 22.7.1670, 128, -L, enke efter skibsbygger? Christen Nielsen 29.2.1668, 102 (gift 1 Anne Rasmusdatter 9.11.1665, 96)
Sørensdatter, Dorthea - 8.8.1696, 379, bødker Jacob Rasmussen
Sørensdatter, Margrethe - 27.9.1700, 408, gift 1 skrædder Peder Christensen Rasch 16.7.1687, 265, gift 2 Stephan Pedersen
Sørensen, Abraham - og hustru Maren Larsdatter 8.10.1692, 342
Sørensen, Christen - 4.10.1702, 479, gift med Maren Andersdatter
Sørensen, Hans - vægter,21.7.1686, 249, gift med Sidsel Madsdatter
Sørensen, Henrik - raadmand, 8.4.1657, 41, gift med Engel ...
Sørensen, Jens - 7.6.1664, 97, gift med Dorthea Hansdatter 28.1.1690, 333 (gift 2 hattemager Jørgen Rolluf Nielsen)
Sørensen, Niels - 17.7.1683, 340, gift med Karen Hansdatter
Sørensen, Thomas - vognmand, 29.11.1700, 447, gift med Maren Rasmusdatter
Thiill, Hans Hansen - skrædder og hans hustru Anne Hansdatter ?.?.1660, 57
Thilberg, Eberhart - 18.7.1688, 278, -L, gift med Elisabeth Justsdatter 10.4.1689, 295, -L
Thomassen, Hans - 8.8.1671, 191, Maren Frandsdatter
Thomsen, Johan -. felbereder, gift med ... (gift 1 felbereder Niels Jørgensen død 1660, 7.2.1670, 125)
Thule, Søren Hansen - handelsmand, 24.5.1689, 307, gift med Anne Jacobsdatter
Treven, Bertram - tolder, død 1688, 9.4.1690, 315, gift med Gjertrud Nielsdatter død 1686, skifte 9.4.1690, 315
Tønnesen, Mads - og hustru Anne Jacobsdatter 20.2.1660, 139
Tønnesen, Ole - 10.11.1694, 361, gift med Maren Henriksdatter
Ugge, Hans Hansen - byfoged, død 1685, 6.8.1688, 281, gift med Anne Nielsdatter 21.11.1707, 586 (gift 1 raadmand Lars Hansen Ballum 9.2.1666, 84)
Veghorst, Vilhelm - raadmand, 25.4.1703, 482, gift med Kirsten Andersdatter Bagger
Vejmer, Thomas - bartskær, hans hustru Dorthea Johansdatter 16.11.1695, 364, -L
Vesten, Mathias von - 26.11.1695, 365, gift 1 Kirsten Larsdatter 8.10.1686, 253, gift 2 Anne Marie Jacobsdatter 29.10.1700, 415 (gift 2 Niels Mortensen 14.8.1703, 487)
Vibye, Lars Hansen - 23.7.1684, 216, -L, gift med Karen Gregersdatter 12.9.1687, 266, -L
Vingaard, Frands Hansen - skomager, 3.7.1671, 139, gift med Dorthea Thomasdatter
Vittenkamp, Henrik - hans enke Ingeborg Nielsdatter 18.3.1668, 119
Vittenkamp, Niels Henriksen - ugift, billedsnider, 4.6.1660, 59, 94, -L
Vognberg, gl. Niels Pedersen - 9.7.1671, 166, gift med Cathrine Dideriksdatter
Vognberg, unge Niels Pedersen - 29.11.1656, 25, 139, 148, gift med Anne Berentsdatter 24.7.1673, 156 (gift 2 tolder Christen Poulsen, gift 3 Hans Eriksen)
Yde, Lars Clausen - og hustru Maren Nielsdatter død 1679, 30.8.1688, 286