Assens Byfoged 1702-1735

Afskrift af register til skifteprotokol
Byfoged 1702-1735, Assens
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Fortegnelse over skifter uden for skiteprotokollen 1702-35, nr. 1-114

…, Elsabeth – 1728, Handskemagers
…, Magdalene … - 1721, Timmermands
…, Maren … - 1722, Dams
…, Maria … - 1728, soldaterkone
Andersen, Anders – 1731, bødkersvend
Andersen, Hans – 1732, smed
Andersen, Jens – 1730, glarmester, hans hustru Bodel …
Andersen, Jens – 1732, avlskarl
Andersen, Jens – 1732, glarmester
Andersen, Peder – 1729
Andersen, Waldemar Gusta – 1723, hans hustru Karen Christiansdatter
Bartram, Johan – 1722, amtsforvalter
Bille, Hans – 1727
Bolt, Jørgen Jensen – 1730, hans hustru Karen Madsdatter
Christophersdatter, Anne – 1729
Christophersen, Hans – 1732
Christophersen, Niels – 1725
Christophersen, Rasmus – 1728, hans hustru Anne Christophersdatter
Clausen, Henning – 17426, hans hustru Sara Rasmusdatter
Dam, Christopher Lausen – 1723
Donst, Arent Johansen – 1733
Eigerup, Peder Pedersen – 1728
Eliassen, Niels – 1733, slagter
Fanesmed, Hans Jochum – 1725, hans enke Maren Hansdatter
Felbereder, Lars Jensen – 1730, hans hustru Kirsten Bertelsdatter
Felbereder, Peder Pedersen – 1723, hans hustru Elisabeth Madsdatter
Hallen, Rasmus Rasmussen – 1723, opbudsbo
Hallen, Rasmus Rasmussen – 1725, dødsbo
Ham … von – 1724, hans enke Marie …
Handskemager, Lorentz Larsen – 1721, hans hustru Bodel Hansdatter
Hansen, Anders – 1727
Hansen, Christen – 1728, hans hustru Kirstine Olufsdatter
Hansen, Christen – 1733
Hansen, Henrik – 1724
Hansen, Lauge – 1728, borgmester
Hansen, Morten – 1725, hans hustru Karen Madsdatter
Hansen, Morten – 1729
Hansen, Rasmus – 1727, hans hustru Sidsel Lauritsdatter
Hattemager, Johannes – 1724
Hattemager, Johannes – 1726, hans enke Maren Henriksdatter
Hellenes, Peder Andersen – 1725
Hellenæs, Hans Larsen – 1728
Hingsen, Christen Andersen – 1731, hans hustru Maren Hansdatter
Hoff, Frederik Simon – 1730, snedker
Jensdatter, Anne – 1723, Hjulmands
Jensdatter, Maren – 1728, Kleinsmeds
Jensen, Anders – 1723, hans enke Johanne Jacobsdatter
Jensen, Daniel – 1729
Jensen, Jens – 1726
Jensen, Mads – 1724, hans enke Karen Andersdatter
Justesen, Jørgen – 1735, hans hustru …
Jæger, Johan Friderich – 1727, hans enke Helvig Hansdatter
Jørgensen, Albret – 1724, felbereder, hans hustru Maren Jensdatter
Jørgensen, Jens – 1721, hans hustru …
Jørgensen, Jens – 1723
Kandestøber, Jørgen – 1728, hans hustru …
Kierumgaard, Jens – 1728, hans enke …
Kierumgaard, Jørgen Madsen– 1722, komsumptionsforvalter, hans hustru Mette Lauritsdatter
Knap, Jørgen Pedersen – 1723
Knudsen, Henrik – 1734
Kudsk, Johan – 1725
Kylling, Simon Jensen – 1705
Kylling, Thomas Andersen – 1729, søemand
Kypke, Peter Petersen – 1720
Lange, Jørgen – 1721, urtegaardsmand
Larsen, Lars – 1711, bager
Larsen, Niels – 1728, vognmester
Lydersen, Lars – 1726, skomager
Madsen, Anders – 1723, bager
Madsen, Anders – 1726, bager, hans enke Anne Catharina …
Madsen, Marcus – 1702, hans hustru Mette Hansdatter
Madsen, Niels – 1729, bødker
Mathiassen, Cort – 1735, skrædder
Michelsen, Hans – 1725, hans enke Maren …
Mulvad, Jens – 1728, svensk postmester
Møller, Matthias Jespersen – 1730, hans enke Karen Christensdatter
Nielsdatter, Susanne – 1723
Nielsen, Hans – 1724, tøffelmager
Nielsen, Poul – 1726, hans hustru Anne Selgekone
Olufsen, Andreas – 1729, skomager
Paulin, Hans Christian – 1725, færgemand
Pedersen, Christen – 1729, skomager Anne Lauritsdatter
Pedersen, Hans – 1728, skomagersvend
Pedersen, Lars – 1730
Pedersen, Niels – 1724, hans enke Anne …
Petters, Christian – 1728, musikant
Rasmussen, Hans – 1720, hans hustru Syeborg Ibsdatter
Rasmussen, Hans – 1724, træskomand
Rasmussen, Henning – 1729
Rasmussen, Lars – 1704, handskemager
Rebslager, Jacob Rebslager – 1729, hans hustru …
Rebslager, Peder Sørensen – 1725
Saltofte, Hans Andersen – 1732
Schiørring, Peder Sørensen – 1725
Schiørring, Peder Sørensen – 1726, hans enke Elisabeth Madsdatter
Simonsen, Simon – 1732, postrider
Skipper, Lars Jørgensen – 1730, hans hustru …
Skrædder, Lars Hansen – 1723, hans hustru Anne Eriksdatter
Slette, Hans Pedersen – 1727
Smed, Anders – 1731, hans enke Anne …
Snedker, Anders – 1726, hans enke Johanne …
Sparre, Niels Pedersen – 1726
Storm, Lars Nielsen – 1730, hans hustru Maren …
Storm, Mette Larsdatter – 1728
Storm, Niels Nielsen – 1722
Storm, Peder Eilersen – 1718, skomager
Stougaard, Christen Andersen – 1726
Sørensdatter, Bodil – 1726, gift med Matthias Handskemager
Tarm, Peder Jepsen – 1729
Thomassen, Jens – 1729, væver
Thomsen, Jens – 1726, væver, hans hustru …
Thorsager, Hans Nielsen – 1725, tolder
Torø, Hans Eriksen – 1727
Turup, Niels Nielsen – 1730, hans hustru …
Væver, Lars Hansen – 1720, hans hustru Mette Jensdatter Drud
With, Christopher – 1727