Bjerge-Aasum herreder 1798-1823

Afskrift af register til skifteprotokol
Bjerge - Aasum herreder 1798-1823
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Agre, Birte Sofie – Dømmestrup, pige, 8.1.1821, II 273, 282, 283, -L
Andersdatter, Anne – Bullerup, 11.3.1820, II 242, 253, gift med husmand Mads Ottesen
Andersdatter, Anne Marie – Over Holluf, 24.7.1815, II 61, gift med selvejergaardmand Anders Hansen
Andersdatter, Christiane – Kappendrup, 31.12.1822, II 361, 363, gift med selvejerhusmand, Mads Nielsen (gift 2 …)
Andersdatter, Johanne – Fravde, barn, 30.12.1820, II 272
Andersdatter, Johanne – Fravde, pige, 5.1.1821, II 273
Andersdatter, Johanne – Gelshuset ved Radstrup, tjenestepige, 15.6.1818, II 165
Andersdatter, Johanne – Højby Mark, barn, 7.10.1817, II 125
Andersdatter, Karen – Bullerup, 23.3.1820, II 236, gift med husmand Anders Andersen (gift 1 Karen Eriksdatter 29.12.1802, I 105, -L)
Andersdatter, Karen – Ladby, barn, 13.2.1819, II 195
Andersdatter, Karen Marie – Birkinge, 20.8.1807, I 279
Andersdatter, Karen Marie – Vester Kjærby, barn, 10.1.1821, II 273
Andersdatter, Kirsten – Birkinge, 27.10.1817, II 128, 129, gift 1 murermester Christian Andersen i Rynkeby, død 1788 (Skovsbo skiftep.), gift 2 skolelærer Niels Larsen, forhen gartner, Skovsbo
Andersdatter, Kirsten – Bovense, 3.5.1811, I 429, enke efter gaardmand Hans Gregersen
Andersdatter, Kirsten – Fravde, 11.3.1820, II 233, enke efter husmand, bødker Hans Andersen
Andersdatter, Kirsten – Hunslev, pige, 3.4.1820, II 236
Andersdatter, Kirsten – Kertinge, 5.8.1802, I 87, gift 1 Morten Clausen 26.10.1797, gift 2 husmand og tømmermand selvejer hans Andreasen
Andersdatter, Maren – Davinde, pige, 20.7.1821, II 290, -L
Andersdatter, Maren – Hunslev, 10.3.1819, II 197, gift med husmand Lars Nielsen 30.6.1820, II 253, gift 2 Maren Hansdatter
Andersen, Anders – Allerup, indsidder, hans hustru Anne Kirstine Jørgensdatter, 22.1.1816, II 72
Andersen, Anders – Blangsted Mølle, 5.9.1818, II 171, 176, 178, gift med Anne Catrine Stephansdatter
Andersen, Anders – Bullerup, husmand, gift 1 Karen Eriksdatter 29.12.1802, I 105, -L, gift 2 Karen Andersdatter 23.3.1820, II 236
Andersen, Anders – Over Holluf, dreng, 7.11.1820, II 269, 286
Andersen, Anders – Urup, husmand, 20.8.1817, II 119, 123, -L (testamente 4.9.1818, II 46), gift med Sidsel Olsdatter
Andersen, Casper – Dræby, husmand, hans hustru Karen Frandsdatter, 20.7.1822, II 336
Andersen, Christen – Bullerup Mark, barn, 22.12.1820, I 272, 273
Andersen, Christen – Kertinge Mark, boelsmand, 30.12.1822, II 328, 386 (hans forlovede Mette Andersdatter med ham har uægte datter)
Andersen, Christen – Munkebo, selvejergaardmand, (fhv. gaardmand i Over Kærby, Drigstrup), 2.12.1811, II 1, gift 1 Anne Jeppesdatter, gift 2 Karen Hansdatter
Andersen, Christen – Munkebo, Strandlyststed, selvejergaardmand, opbudsbo, 19.2.1806, I 233, 236, 246, 261, 294, 295
Andersen, Claus – Nørre Lyndelse, gaardmand, hans enke Karen Christensdatter, 23.7.1817, II 119
Andersen, Erich – Bullerup, indsidder, 7.8.1821, II 290, gift med bodil Henricksdatter 7.12.1810, I 395, 412, (gift 1 Clemen …)
Andersen, Espen – Revsvindinge Mark, husmand, 25.1.1810, I 360, 374, 389, gift med Elsebeth Jocumsdatter
Andersen, Hans – Fravde, bødker, husmand, hans enke Kirsten Andersdatter 11.3.1820, II 233
Andersen, Hans – Fravde, selvejergaardmand, hans hustru Dorte Hansdatter 18.5.1811, I 431 (gift 1 Hans …)
Andersen, Hans – Kertinge, selvejer, indsidder, hans hustru Anne Kirstine Gregersdatter, 18.2.1800, I 29
Andersen, Hans – Munkebo, matros, død for ca 8 aar siden, 23.1.1804, I 189, gift med Kirstine Pedersdatter
Andersen, Hans – Over Holluf, selvejergaardmand, hans hustru Karen Christensdatter, 4.9.1811, I 457 (gift 1 gaardmand Mads Pedersen)
Andersen, Hans – Pederstrup, Højrup Sogn, selvejergaardmand, 15.10.1810, I 384, 394, gift 1 …, gift 2 Gjertrud Jensdatter
Andersen, Hans – paa Bramstrup, smedesvend, 24.12.1821, II 309, -L
Andersen, Hans – Raagelund, selvejergaardmand, 4.12.1818, II 186, 197, gift med Karen Jørgensdatter død 9.6.1814
Andersen, Hans – Urup, gaardmand, 14.7.1809, I 352, gift med Anne Katrine Andersdatter
Andersen, Hans – Vester Kærby, barn, 1.1.1821, II 272
Andersen, Hans – Ørnfeldt, ungkarl, 9.12.1822, II 353, -L
Andersen, Isach – Hunslev, født 1804, gift med Barbara Pedersdatter 9.4.1812, II 6,12,16 (gift med Poul Poulsen død 1766)
Andersen, Iver – Dømmestrup, husmand, hans hustru Maren Nielsdatter 5.10.1821, II 301
Andersen, Jens – Freltofte Mark, aftægtsmand, 19.8.1820, II 263, gift med …
Andersen, Jesper – Munkebo, selvejer husmand og styrmand, 7.1.1803, I 95, gift med Anna Hansdatter
Andersen, Jørgen – barn, 25.5.1820, II 243
Andersen, Jørgen – Seden, gaardmand, 25.2.1812, II 4, gift med Maren Nielsdatter 31.1.1818, II 135, 144
Andersen, Lars – Bullerup, selvejer boelsmand, 30.9.1822, II 343, -L, gift med Kirsten Christensdatter (gift 1 Anders Madsen 6.5.1817, II 105, 113, gift 1 Maren Pedersdatter 18.8.1808, I 324, 329, gift 1 Hans …)
Andersen, Lars – Dræby, husmand, 22.4.1813, II 21, gift 1 Karen Hansdatter 22.7.1773, I 361 (Østergaard skiftep.), gift 2 Maren Rasmusdatter 27.12.1798, II 69 (Østergaard skiftep.), gift 3 Karen Jeronemusdatter
Andersen, Lars – Freltofte, boelsmand, hans hustru Karen Nielsdatter 31.12.1818, II 191, 192
Andersen, Lars – Holev, husmand, 13.10.1814, II 47, 128, gift med Anne Hansdatter
Andersen, Mads – Nørre Lyndelse, indsidder, hans hustru Anne Knudsdatter 20.7.1822, II 336
Andersen, Morten – Ullerslev, husmand og hustru Karen Nielsdatter (gift 1 Christen …), samt søn og datter 5.7.1808, I 322, 331, 386, +L
Andersen, Niels – Allerup, indsidder, hans hustru Anne Hansdatter 7.10.1818, II 177, 187
Andersen, Niels – Revsvindinge, selvejer gaardmand, 6.3.1807, I 283, gift 1 …, gift 2 Karen Jørgensdatter
Andersen, Ole – Ladby, gaardmand, 14.5.1811, I 429, 451, gift 1 Anne Larsdatter, gift 2 Anne Catrine Nielsdatter
Andersen, Otte – Birkum, gaardmand, 4.7.1802, I 86, gift med Maren Hansdatter
Andersen, Peder – Bovense, selvejer husmand, murermester, hans hustru Dorthe Jørgensdatter 3.1.1807, I 279, 280
Andersen, Peder – Dræby, selvejer gaardmand, 22.5.1819, II 198, 200, gift med Mette Kirstine Larsdatter
Andersen, Peder – Højby, husmand, 2.4.1823, II 374, gift med Anne Larsdatter
Andersen, Peder – Seden Mark, gaardmand, hans hustru Lene Hansdatter 9.1.1820, II 228, 234
Andersen, Peder – Vester Kærby, barn, 28.12.1820, II 272
Andersen, Poul – Møllegyde v. Ullerslev, husmand, gift 1 Margrethe Nielsdatter 22.11.1806, I 273
Andersen, Poul – Over Kærby, barn, død 1814, 20.7.1819, II 208 (søn af selvejer gaardmand Anders Christensen)
Andersen, Rasmus – Fravde, gaardmand, hans enke Maren Henriksdatter 16.7.1821, II 289
Andersen, Rasmus – Hudevad, ugift indsidder, testamente 3.6.1809, II 47, -L
Andersen, Rasmus – Hudevad, ungkarl, 4.10.1814, II 49, -L
Andersen, Rasmus – Kappendrup, ungkarl, 10.3.1802, I 73, -L
Andersen, Rasmus – Rønninge, selvejer gaardmand, 19.12.1811, II 2, gift med Anne Marie Mathiasdatter
Andersen, Vilhelm – Birketvedgaarden, Birkinge Sogn, gaardmand, 23.1.1818, II 135, 137, gift med Johanne Jørgensdatter
Andreasen, Hans – Kertinge, selvejer husmand og tømmermand, hans hustru Kirsten Andersdatter 5.8.1802, I 87 (gift 1 Morten Clausen 26.10.1797)
Andreasen, Herman Jansen – Marslev, tjenestekarl, 19.11.1819, II 224
Bagger, Frederik – Juelskov, etatsraad, død 1791, særskilt protocol
Bankemand, Lars Christensen – Højby, gaardmand hans hustru Else Marie Nielsdatter 8.9.1817, II 123, 127
Berentsen, Jørgen – Nørre Lyndelse Mark, hans hustru Abelone Larsdatter 13.8.1821, II 291
Berg, Anne Marie – Keirup, 22.10.1818, II 181, 189, -L, gift med forpagter Jørgen Pedersen (gift 1 …)
Berg, Anne Susanne – Kølstrup, 25.8.1817, II 120, -L, gift med præsten Peder Kryssing Tingberg 24.5.1818, II 150, 152, 156, 159, 164, 166, 169, 171, 174, 179, 185, 203, 218, 227, 237, 243, -L
Berg, Christiane – død paa Polsgaard i Jylland, jomfru, 23.9.1820, II 265, 288, -L
Bertelsen, Hans – Fravde Kærby, indsidder, hans hustru Sidsel Larsdatter 23.6.1818, II 164
Bolck, J. C. – Rynkeby, præst, hans hustru Marie Elisabeth Møller, 2.1.1818, II 134, 135, 148, 157, 163, 165, 183, 217
Bolsmand, Mette Rasmusdatter – Hudevad, 12.5.1817, II 105, gift med boelsmand Hans Knudsen
Brygmann, Casper Herman – til Østergsard, død 1781, gift 1 Ide Sophie Brockenhus v. Lövenhielm, gift 2 Henriette Scharlotte Nörkenkrone 8.3.1813, II 18
Bullerup, Rasmus Jensen – Seden, indsidder, 16.5.1818, II 150
Bülow, Ide Sophie v. – Vejrupgaard, 4.6.1801, I 47, 58, 63, 103, 106, 112, gift 1 major Borckenhuus Løvenhielm, gift 2 kammerherre Körbitz
Bødker, Anders Pedersen – Holev, husmand, 14.6.1822, II 328, gift med Maren Andreasdatter
Bødker, Andreas Christiansen – Birkinge, indsidder, hans hustru Anne Knudsdatter 9.6.1806, I 242
Bødker, Frederik Lorentzen – Kertinge, gaardmand, 13.5.1811, I 428, 454, gift med Maren Pedersdatter
Bødker, Hans Andersen – Fravde, husmand, hans enke Kirsten Andersdatter 11.3.1820, II 233
Bødker, Hans Andersen – Ore Mark, hans hustru Johanne Nielsdatter 25.8.1821, II 291, 301, gift 1 Erik …
Bødker, Hans Hansen – Ore Mark, hans hustru Johanne Nielsdatter 25.8.1821, II 291, 311, gift 1 Erik …
Bødker, Hans Larsen – Hunslev, husmand, hans hustru Maren Nielsdatter 7.1.1819, II 191, 195
Bødker, Peder Hansen – Dræby, 5.7.1822, II 333, gift med Maren Pedersdatter
Bødker, Peder Pedersen – Fravde Kærby, hans hustru Maren Madsdatter 1.11.1817, II 129, 130
Bødker, Poul Hansen – Bovense, selvejerhusmand, hans hustru Maren Hansdatter 3.5.1811, I 430
Bødker, Rasmus Rasmussen – Allerup, boelsmand, 1.5.1815, II 56, gift med Karen Larsdatter
Christensdatter, Birthe – Hesselnødstedet paa Kullerup Mark, 25.6.1810, I 375, gift med selvejer boelsmand Hans Danielsen
Christensdatter, Inger – Munkebo, 28.1.1811, I 413, enke efter Erik …
Christensdatter, Karen – Eskildstrup Mark, 17.10.1810, I 409, gift med selvejerhusmand Johan Georg Hæse (gift 2 …)
Christensdatter, Karen – Nørre Lyndelse, 23.7.1817, II 119, enke efter gaardmand Claus Andersen
Christensdatter, Karen – Over Holluf, 4.9.1811, I 457, gift 1 gaardmand Mads Pedersen, gift 2 selvejergaardmand Hans Andersen
Christensdatter, Karen – Sønder Næraa Mølle, 18.2.1812, II 29, gift 1 Jørgen …, gift 2 møller, aftægtsmand Anders Jensen
Christensdatter, Kirsten – Ferreslev, enke efter Thyge Jørgensen, aftægtscontract med sønnen gaardmand Knud Thygesen 30.1.1812, II 36
Christensdatter, Kirsten – Højby, 10.1.1816, II 70, 74, 130, gift med selvejergaardmand unge Peder Hansen (gift 2 Anne Kirstine Wilhelmsdatter 20.2.1817, II 98, 100, 130)
Christensdatter, Maren – Allerup, død for 15 aar siden, 23.9.1815, II 66, gift med indsidder Claus Jespersen 1.5.1817, II 105, 108
Christensdatter, Margrethe – Lunde Stedet, Kertinge Mark, tjenestepige, 12.8.1819, II 213, 216
Christensdatter, Marie – Fravde Mark, 24.1.1816, II 73, 75, enke efter husmand Hans Pedersen (enken har en uægte datter Johanne Pedersdatter)
Christensdatter, Mette – Tving, 24.5.1813, II 22, gift med boelsmand Peder Madsen 14.10.1817, II 126, 131, 145 (gift 2 Johanne Dorthea Christensdatter, gift 2 Peder Jacobsen fra Davinge)
Christensdatter, Sophie – Kertinge, 25.4.1896, I 238, gift med boelsmand Frederik Nielsen
Christensdatter, Valborg – Neder Holluf, 21.6.1821, II 286, gift med selvejergaardmand Hans Nielsen
Christensen, Anders – Bullerup, gaardmand, 22.4.1822, II 326, gift med Mette Nielsdatter
Christensen, Anders – Over Kærby, Drigstrup Sogn, hans hustru Karen Poulsdatter 16.2.1807, I 281
Christensen, Christen – Munkebo, husmand og snedker, 10.7.1822, II 336, 340, gift 1 Johanne Sørensdatter 23.1.1808, I 302, gift 2 Anne Marie Sørensdatter
Christensen, Hans – Birkinge, selvejergaardmand, hans hustru Maren Nielsdatter 9.5.1818, II 148, 156
Christensen, Hans – Højby, selvejergaardmand, 6.11.1822, II 349, gift med Sidsel Christensdatter (gift 2 …)
Christensen, Hans – Seden, barn, 4.1.1821, II 273
Christensen, Jørgen – Skiftemosehuset v. Langeskov Kro, Birkinge Sogn, 9.2.1818, II 135, 139, -L, hans hustru Maren Pedersdatter (Poulsdatter i skifteprot., Madsdatter i Kb.) 6.5.1817, II 105, 124 (gift 1 Peder Christensen 10.3.1787, I 322 Vejstrupgaard, gift 2 Niels Mortensen 19.5.1796, II 73, 75, 81, -L Vejstrupgaard)
Christensen, Jørgen – Østergaard, husmand, 6.2.1817, II 98 (vedkommer ikke dette Herreds Jurisdiktion)
Christensen, Lars – Højby, selvejergaardmand, 6.8.1820, II 258, 260, 264, gift med Mette Marie Madsdatter
Christensen, Morten – Seden, indsidder, hans stedsøn Andreas 17.1.1821, II 273
Christensen, Niels – Birkum, indsidder, hans hustru Maren Sørensdatter 29.2.1811, I 418, 420, 425, -L
Christensen, Niels – Kallehavehuset, Bolsted Mark, fhv. skovfoged, aftægtsmand, 14.3.1816, II 79, 92, gift med Maren Hansdatter 4.11.1817, II 129, 130
Christensen, Peder – Kølstrup, husmand, 30.6.1803, I 120, -L, gift med Anne Knudsdatter (gift 1 selvejerhusmand Niels Jacobsen 3.3.1802, I 70, 119, oo3 …)
Christensen, Peder – Seden, barn, 30.12.1820, II 272
Christensen, Peder – Seden, gaardmand, hans enke Malene Kirstine Hansdatter 13.5.1811, I 427, 433
Christensen, Rasmus – Højrup Mark, selvejer boelsmand, 19.7.1805, I 226, gift med Maren Ejlersdatter (født i Otterup, har sønnen Jens Rasmussen)
Christiansdatter, Dorthea – Fravde, har uægte barn Anne Dorthea, 20.12.1820, II 272
Christiansen, Hans – Birkum, boelsmand, hans hustru Susanne Jacobsdatter 26.12.1820, II 272, 275 (efterlod en uægte søn Anders Pedersen 4 aar)
Christiansen, Hans – Sønder Næraa, tjenestekarl, soldat, hans hustru tjenestepige Maren Hansdatter i Ore, 28.4.1805, I 225
Christiansen, Hans Christian – Bullerup, ungkarl, 21.11.1820, II 269
Christiansen, Knud – Birkum Mark, boelsmand, 22.5.1812, II 8, gift med Gjertrud Hansdatter
Christiansen, Rasmus – Fravde, husmand, 19.4.1823, II 377, gift med Karen Knudsdatter (gift 1 Christen …)
Christoffersdatter, Birthe Kirstine – Rynkeby, 8.5.1812, II 7, gift med selvejer boelsmand Søren Pedersen Smed
Christoffersdatter, Maren – Oure Mark, 14.9.1812, II 14, gift med selvejerhusmand, Rasmus Hansen
Clausdatter, Anne – Allerup Mark, 12.4.1810, I 368, enke efter Niels …
Clausdatter, Kirsten – Kertinge, 26.4.1820, II 239, 240, 241, enke efter gaardmand Niels Rasmussen
Clausdatter, Maren – Davinge, 4.4.1808, I 312, gift med indsidder Hans Johansen
Clausen, Morten – Kertinge, 26.10.1797, hans enke Kirsten Andersdatter 5.8.1802, I 87 (gift 2 Hans Andreasen)
Coppii, Frederik Christian – Fravdegaard, kunstdrejer, 10.4.1821, II 282, 284, 311
Danielsen, Hans – Hesselnødstedet, Kullerup Mark, selvejerboelsmand, hans hustru Birthe Christensdatter 25.6.1810, I 375
Davidsen, Jeppe – Nørre Lyndelse, tjenestekarl, 1.5.1817, II 105, 106, -L
Dedenroth, … – Hollufgaard, forpagter, hans hustru Karen Nielsdatter 13.3.1817, II 102, 106
Ditlevsen, Hans – Fravde, sognefoged og gaardmand, hans hustru Anne Hansdatter 28.3.1800, I 31
Dyhr, Claus Pedersen – Munkebo, husmand, hans hustru Christine Jensdatter 30.11.1820, II 269, 271, 273 (gift 1 købmand Jørgensen i Flensborg)
Ebeløe, Knud Larsen - Højby, tjenestekarl, 22.8.1818, II 170, 201, -L
Engelbredt, Erik – Hudevad, indsidder, skomager, hans enke Johanne Kathrine Knudsdatter 21.3.1814, II 35, 38, 50, 53, -L
Erichsdatter, Gjertrud – Bullerup, 7.3.1820, II 233, 236, gift 1 Niels Hansen død 1797, gift 2 Ole Larsen 1799 (Agedrup kirkebog), gift 2 husmand Ole Larsen 2.10.1822, II 344, -L
Erichsdatter, Hedevig Christine – Rynkeby, 5.10.1821, II 301, gift med husmand Mads Jacobsen
Erichsdatter, Karen – Bullerup, 29.12.1802, I 105, -L, gift med indsidder Anders Andersen
Erichsdatter, Karen – Lumby, Nørre Lyndelse, 12.6.1817, II 117, enke efter gaardmand Rasmus Madsen
Erichsdatter, Margrete – Ferreslev, 18.3.1816, II 79, gift med aftægtsmand Rasmus Hansen 25.3.1816, II 79
Erichsen, Hans – Lumby, Nørre Lyndelse, indsidder, hans hustru Kirsten Larsdatter 27.2.1811, I 418 (gift 1 Jesper Pedersen)
Erichsen, Hans – Aarslev Mark, boelsmand, hans hustru Karen Rasmusdatter 26.10.1810, I 364 (gift 1 husmand Rasmus Mortensen 23.2.1807, I 282)
Erichsen, Morten – Holev, aftægtsmand, 1.1.1801, I 39, gift med Maren Nielsdatter død 1812 (gift 1 Peder Hansen, Skovsbo skifteprot.)
Eriksdatter, Anne – Haundrup, 1.12.1808, I 332, gift med husmand Hans Thomsen
Eriksdatter, Anne – Lumby, 4.1.1821, II 272, 278, enke efter gaardmand Lars Madsen
Eriksdatter, Anne Catrine – Rynkeby, 8.6.1818, II 156, enke efter gaardmand Hans Rasmussen
Falcksdatter, Anne – Sønder Næraa, 31.10.1818, II 183, gift med aftægtsmand Niels Hansen 27.4.1818, II 146, 147 (gift 1 …)
Fik, Hartvig – Ullerslev, selvejerhusmand, væver, hans hustru Mette Marie Ottesdatter 4.7.1808, I 321, 330 (gift 1 Anders Pedersen, Sanderum)
Flykke, Jørgen Dinesen – fhv. gaardmand i Kissendrup, død  i Lysemosegaarden i Bogense Sogn, 5.8.1807, I 295, 302, 334, 348, 385, -L, enke efter Kirstine Poulsdatter, -L
Frandsdatter, Karen – Dræby, 20.7.1822, II 336, gift med husmand Casper Andersen
Frandsdatter, Sidsel – Dræby Fed, 3.7.1822, II 332, gift med boelsmand Niels Jensen
Frandsen, Hans – Eskildstrup, selvejergaardmand, hans hustru Katrine Hansdatter 27.5.1808, I 314, 323
Frederichsen, hans – Højby Mark, indsidder, 17.7.1818, II 166
Frederichsen, Johan – husmand, hans hustru Christiane Nielsdatter i Hunslev, 21.8.1817, II 119, 120, 122
Frederiksdatter, Anne Marie – Tving, pige, 29.12.1821, II 311, 330, -L
Frederiksdatter, Johanne – Fravde, barn, 8.12.1820, II 272
Frederiksen, Johan – Fravde Kærby, smed, hans ugifte datters barn Mette, 27.11.1820, II 269
Frederiksen, Peder – Eskildstrup Mari, indsidder, gift 1 Johanne Kirstine Johansdatter 1.2.1811, I 415, gift 2 …
Frederiksen, Peder – Ullerslev, husmand og skomager, hans hustru Mette Marie Hansdatter 9.5.1806, I 239
Friis, Knud Arild – Skellerup, sognepræst, 5.2.1811, I 414, 420, 434, 456, gift med Frederikke Margrethe Wamberg
Frisch, Hans Nielsen – Ferreslev, selvejergaardmand, 26.8.1817, II 122, 124, 128, gift 1 …, gift 2 Mette Margrethe Pedersdatter død 1805, 15.10.1806, I 266, 269
Godschesdatter, Anne – Sorte Lung, Nørre Lyndelse Sogn, 6.8.1821, II 289, 290, -L, gift med husmand Jens Rasmussen (gift 2 …)
Gotschalksen, Jens – paa Ulriksholm, tjenestekarl, 23.12.1805, I 223, 291, -L
Gregersdatter, Anne Kirstine – Kertinge, 18.2.1800, I 29, gift med indsidder og selvejer Hans Andersen
Gregersdatter, Karen – Drigstrup, 6.5.1818, II 148, 152, gift med annexbonde Søren Rasmussen
Gregersen, Hans – Bovense, gaardmand, hans enke Kirsten Andersdatter 3.5.1811, I 429
Grønbech, Jens Peter – Østergaard, tjenestekarl, 1.5.1819, II 198
Hansdatter, Abellone – Munkebo, pige, 9.4.1819, II 198 (efterlod sig en uægte datter)
Hansdatter, Anne – Allerup, 7.10.1818, II 177, 187, gift med indsidder Niels Andersen
Hansdatter, Anne – Allerup, barn, 2.12.1817, II 133 (død for 12 aar siden, 6 aar gl.)
Hansdatter, Anne – Allerup, barn, 21.8.1820, II 263
Hansdatter, Anne – Birkum, gift med selvejergaardmand Anders Rasmussen 11.2.1812, II 3, 6, 8, 10, -L
Hansdatter, Anne – Fravde Mark, 11.5.1815, II 57, gift med husmand Lars Rasmussen
Hansdatter, Anne – Fravde, 14.4.1801, I 42, gift med tjenestekarl Anders Jeppesen
Hansdatter, Anne – Fravde, 28.3.1800, V 31, gift med sognefoged, gaardmand Hans Ditlevsen
Hansdatter, Anne – Hunslev, barn, 13.12.1820, II 272
Hansdatter, Anne – Lumby (kb. Jensdatter), 23.12.1819, II 226, gift med Rasmus Hansen
Hansdatter, Anne – Over Holluf, 26.12.1817, II 134, gift med gaardmand Lars Pedersen
Hansdatter, Anne – Vester Kærby, 22.1.1820, II 228, 231, gift 1 Ole …, gift 2 gaardmand Jørgen Hansen
Hansdatter, Anne Kirstine – Dræby, 15.2.1823, II 364, 374, gift 1 Lars …, gift 2 husmand Jørgen Pedersen Krog
Hansdatter, Anne Marie – Kertinge, pige, 19.2.1818, II 135
Hansdatter, Bodil – Fravde Kærby, ….1818, II 66, -L, gift med selvejerhusmand Hans Jørgensen 28.12.1821, II 309, -L
Hansdatter, Bodil – Seden, pige, 30.3.1818, II 142, -L
Hansdatter, Caroline – Fravde, barn, 9.12.1820, II 272
Hansdatter, Cathrine – Eskildstrup, 27.5.1808, I 314, 323, gift med selvejergaardmand Hans Frandsen
Hansdatter, Dorthe – Fravde, 18.5.1811, I 431, gift 1 Hans …, gift 2 selvejergaardmand Hans Andersen
Hansdatter, Edel Kirstine – Ullerslev, 24.12.1806, I 277, gift med selvejerhusmand Jørgen Hansen Væver
Hansdatter, Eleonore – Neder Holluf, 9.1.1815, II 50, gift med boelsmand Mads Rasmussen
Hansdatter, Ellen – Birkinge, 28.3.1820, II 236, enke efter gaardmand Rasmus Nielsen
Hansdatter, Erne – Kølstrup, 6.4.1820, II 236, 239, gift med selvejergaardmand Niels Jørgensen
Hansdatter, Inger – Ferreslevgaard, aftægtskone, 5.10.1821, II 300, gift med Salomon Svendsen 7.3.1822, II 321
Hansdatter, Johanne – Davinge, indsidder, 16.11.1810, I 392, enke efter Ole Andersen 7.6.1800, II 68, 73 Sanderumgaard skiftep.
Hansdatter, Johanne – Højby, aftægtskone, 25.6.1821, II 286, enke efter gaardmand Hans Rasmussen (gift 1 …)
Hansdatter, Johanne – Kullerup Mark, 15.7.1809, I 353, gift med gaardmand Rasmus Larsen
Hansdatter, Johanne – Røjrup, 19.1.1822, II 316, gift med boelsmand Rasmus Jørgensen
Hansdatter, Karen – Bullerup, pige, 15½ aar, 16.1.1821, II 273
Hansdatter, Karen – Freltofte, 17.2.1819, II 195, 220, -L, gift med boelsmand Ole Rasmussen
Hansdatter, Karen – Lumby, 14.1.1822, II 314, -L, gift med selvejergaardmand Michel Nielsen (gift 2 …)
Hansdatter, Karen – Lumby, barn, 13.11.1817, II 130
Hansdatter, Karen – Munkebo, 9.9.1816, II 89, 93, enke efter skipper Jens Rasmussen Tornøe
Hansdatter, Karen – Over Kærby, 1.8.1814, II 46, gift med husmand Niels Rasmussen
Hansdatter, Karen – Seden, almisselem, 3.3.1818, II 139
Hansdatter, Kirsten – Skalkendrup, 22.11.1806, I 273, 281, gift 1 Peder …, gift 2 boelsmand Mads Pedersen
Hansdatter, Kirstine – Birkum, Fravde, 4.9.1818, II 171, enke efter gaardmand Peder Madsen
Hansdatter, Lene – Seden Mark, 9.1.1820, II 228, 234, gift med gaardmand Peder Andersen
Hansdatter, Malene Kirstine – Seden, 13.5.1811, I 427, 433, enke efter gaardmand Peder Christensen
Hansdatter, Maren – Birkum Mark, barn, 2.12.1820, II 270
Hansdatter, Maren – Bovense, 3.5.1811, I 430, gift med Poul Hansen Bødker
Hansdatter, Maren – Ferreslev, 27.6.1801, I 44, gift med indsidder Niels Stephansen
Hansdatter, Maren – Hunslev, barn, 22.1.1820, II 228
Hansdatter, Maren – Kallehavehuset, Rolsted Mark, aftægtskone, 4.11.1817, II 129, 130, enke efter skovfoged Niels Christensen 14.3.1816, II 79, 92
Hansdatter, Maren – Kølstrup Mark, fruentimmer, hendes uægte datter Anne Marie, 20.11.1820, II 269
Hansdatter, Maren – Munkbo, indsidderske, 5.9.1818, II 171, 176, enke efter Haagen Schiøt
Hansdatter, Maren – Neder Holluf, 21.5.1821, II 286, 291, gift med aftægtsmand Jens Hansen 8.8.1821, II 291
Hansdatter, Maren – Ore, tjenestepige, 28.4.1805, I 225, gift med tjenestekarl Hans Christiansen, Sønder Næraa
Hansdatter, Margrethe – Mosehuset, Flødstrup, 22.5.1810, I 374, 376, 390, gift 1 Anders …, gift 2 husmand Hans Nielsen Høyer 12.5.1810, I 372, 376, 390 (gift 1 …)
Hansdatter, Maria – Birkum, 12.7.1819, II 208, 212, 214, 217, 225, gift med selvejergaardmand Jacob Pedersen 27.10.1821, II 302 (konen har en uægte søn ungkarl Hans Hansen)
Hansdatter, Marie Kirstine – Urup, 24.5.1814, II 41, 44, gift med husmand, soldat Hans Erik Nielsen
Hansdatter, Mette – Fravde, 16.5.1815, II 58, gift med gaardmand Anders Jeppesen
Hansdatter, Mette – Seden, 2.1.1820, II 227, enke efter husmand Erich Pedersen 11.2.1818, II 135, 141 (gift 1 Mette …)
Hansdatter, Mette Kirstine – Birkum, Fravde, 12.2.1818, II 135, gift 1 Peder …, gift 2 boelsmand Jens Jacobsen 1.4.1820, II 236
Hansdatter, Mette Marie – Torup, Næraa Sogn, 5.12.1817, II 133, enke efter indsidder Mads Jørgensen
Hansdatter, Mette Marie – Ullerslev, 9.5.1806, I 239, gift med husmand og skomager, Peder Friderichsen
Hansen, Anders – Allerup, selvejerhusmand, 4.5.1818, II 147, 157, gift med Lene Rasmusdatter
Hansen, Anders – Fravde Mark, husmand, 10.4.1822, II 324, gift med Anne Jørgensdatter
Hansen, Anders – Freltofte Mark, barn, 21.10.1820, II 268
Hansen, Anders – Freltofte, boelsmand, hans hustru Anne Nielsdatter 1.10.1803 I 180, 184
Hansen, Anders – Hudevad, selvejergaardmand, 6.4.1822, II 323, o Marie Jacobsdatter
Hansen, Anders – Over Holluf, selvejegaardmand, hans hustru Anne Marie Andersdatter, 24.7.1815, II 61
Hansen, Anders – Urup, gaardmand, 10.8.1813, II 31, gift med Dorthe Nielsdatter
Hansen, Andreas – Kissendrup, husmand, 6.10.1810, I 382, gift med Marie Frandsdatter
Hansen, Bendix – Rynkeby, aftægtsgaardmand, 30.7.1815, II 62, 64, -L
Hansen, Christen – Allerup, husmand, hans hustru Engel Marie Hendriksdatter 20.8.1821, II 291
Hansen, Christen – Birkum, aftægtsmand, 12.5.1818, II 148
Hansen, Erich – Allerup, husmand, hans hustru Anne Larsdatter 20.4.1811, I 423
Hansen, Erik – Bullerup, Agedrup Sogn, husmand, 26.1.1818, II 135, 150, gift med Karen Jensdatter 25.1.1821, II 275
Hansen, Erik – Holev, tjenestekarl, 11.7.1809, I 352, 365, 370, -L
Hansen, Erik – Munkebo, husmand, hans enke Karen Rasmusdatter 7.11.1814, II 50 (gift 2 væver Jens Pedersen 21.6.1818, II 159)
Hansen, Frederik – Lumbyholm, Lyndelse Sogn, gaardmand, 22.10.1822, II 345, gift med Maren Christensdatter
Hansen, Frederik – Rønninge, hjulmand, hans enke Katrine Jensdatter 21.2.1803, I 110
Hansen, Hans – Agedrup, husmand, hans enke Elsebeth Jørgensdatter 27.10.1817, II 128
Hansen, Hans – Degnekærhuset, Birkum Mark, selvejerhusmand, 5.9.1820, II 263, 267, gift med Kirsten Pedersdatter
Hansen, Hans – Hunslev, tjenestekarl, ungkarl, 30.12.1822, II 360 (uægte søn af Maren Jensdatter nu gift med husmand Hans Hansen, Rueskovhus, Selleberg)
Hansen, Hans – Højby, indsidder, 15.5.1799, I 13, gift med Anne Sophia Michelsdatter
Hansen, Hans – Højby, indsidder, hans hustru Else Marie Pedersdatter 31.3.1820, II 236, 237, -L
Hansen, Hans – Ladby, husmand, hans hustru Anne Kirstine Nielsdatter 5.10.1821, II 299, 302 (gift 1 Hans Pedersen død 1790)
Hansen, Hans – Næraa Mark, 20.5.1823 II 381, gift med Anne Marie Pedersdatter
Hansen, Hans – Over Holluf, husmand, 6.8.1818, II 169, 191, gift med Karen Sørensdatter
Hansen, Hans – Rønninge, husmand, 18.10.1819, II 220, gift med Sophie Jørgensdatter
Hansen, Hans – Rønninge, selvejergaardmand, hans hustru Maren Sørensdatter 4.6.1799, I 15, 19, -L
Hansen, Hans – Vester Kærby, almisselem, 12.1.1821, II 273
Hansen, Jacob – Kertinge Mark, boelsmand, 28.6.1822, II 329, 360, gift med Marie Larsdatter
Hansen, Jens – Hunslev, dreng, 26.1.1819, II 192
Hansen, Jens – Kølstrup, aftægtsmand, 21.3.1817, II 104, 109
Hansen, Jens – Munkebo, hans hustru Kirstine Marie Knudsdatter (kaldes ogsaa Stine Rasmusdatter), 9.6.1808, I 317, 328 (gift 1 Peder …, gift 2 Jørgen …)
Hansen, Jens – Neder Holluf, aftægtsmand, 8.8.1821, II 291, gift med Maren Hansdatter 21.5.1821, II 286, 291
Hansen, Jens – Seden, degn og skolelærer, og hustru Anne Nielsdatter 7.2.1822, II 317, 319, 341
Hansen, Jens – Tving, selvejergaardmand, 16.6.1812, II 10, gift med Anne Jespersdatter
Hansen, Jens – ved Ørnfeldt, barn, 17.12.1820, II 272
Hansen, Johan Hendrich – Bramstrup Mølle, møllersvend, hans hustru Juliane Poulsdatter 23.8.1820, II 266, -L, død 11.5.1820
Hansen, Jørgen – Fravde, indsidder, 19.11.1818, II 186
Hansen, Jørgen – Neder Holluf, husmand, 7.1.1817, II 95, 97, gift med Anne Katrine Larsdatter
Hansen, Jørgen – Ullerslev, indsidder og hustru Karen Jensdatter 20.1.1807, I 278, 280, 285, 310, 320, -L
Hansen, Jørgen – Ulriksholm, staldkarl, 12.7.1818, II 165, 166, 188, -L
Hansen, Jørgen – Vester Kærby, gaardmand, hans hustru Anne Hansdatter 22.1.1820, II 228, 231 (gift 1 Ole Pedersen død 1798, Østergaard skiftep.)
Hansen, Knud – Fravde, gaardmand, hans hustru Dorthe Sørensdatter 23.5.1814, II 40
Hansen, Knud – Hunslev, husmand, 22.3.1818, II 142, 143, enke efter …
Hansen, Knud – Over Kærby Mark, selvejergaardmand, gift 2 Maren Nielsdatter 12.12.1822, II 353 (gift 1 Niels …)
Hansen, Lars – Avnslev, selvejerhusmand, hans hustru Anne Nielsdatter 8.10.1807, I 296
Hansen, Lars – Højrup Mark, selvejerboelsmand, hans hustru Maren Nielsdatter 2.11.1805, I 229
Hansen, Lars – Kallerupgaarden, Fravde Sogn, aftægtsmand, 17.2.1819, II 195, gift 1 …, gift 2 …
Hansen, Lars – Sønder Næraa, selvejergaardmand, hans hustru Maren Madsdatter 13.12.1810, I 396
Hansen, Mads – Marslev, 17.10.1798, I 4, gift med Anna Marie Knudsdatter
Hansen, Mads – Munkebo Mark, selvejergaardmand, hans hustru Mette Jensdatter 15.6.1810, I 374, 404
Hansen, Mads – Nørre Lyndelse, gaardmand, 3.6.1822, II 328, 348, 350, 378, 382, gift med Maren Hansdatter
Hansen, Mads – Tarup, aftægtsgaardmand, 7.10.1817, II 125
Hansen, Marqver - Vester Kærby, gaardmand, gift 1 Kirsten Andersdatter 18.2.1769, I 349, Østergaard skiftep., hans enke Dorthe Cathrine Larsdatter 12.2.1817, II 99, 112, 133
Hansen, Mathias – Torup Mark, boelsmand, 26.8.1822, II 339, gift med Anne Marie Hansdatter (gift 2 …)
Hansen, Morten – Bullerup, ungkarl, 12.5.1819, II 198
Hansen, Niels – Allerup Mark, husmand, 19.5.1809, I 349, gift med Kirsten Rasmusdatter
Hansen, Niels – Birkum, tjenestekarl, 23.12.1812, II 29, gift med Karen Larsdatter
Hansen, Niels – Ferreslev, gaardmand, 10.4.1815, II 55, gift med Karen Jørgensdatter
Hansen, Niels – Kertinge Mark, barn, 23.7.1819, II 208
Hansen, Niels – Over Holluf, boelsmand, 16.5.1817, II 108, 114, 122, gift med Maren Hansdatter
Hansen, Niels – Sønder Næraa, aftægtsmand, 27.4.1818, II 146, 147, gift 1 …, gift 2 Anne Falcksdatter 31.10.1818, II 183
Hansen, Niels – Vandkjærhuse, Højrup Mark, hans hustru Anne Margrethe Larsdatter 14.12.1810, I 403, 408
Hansen, Peder – Fravde, husmand, 16.9.1820, II 263, 266, gift med Anne Rasmusdatter
Hansen, Peder – Højby, husmand, hans hustru Amalie Larsdatter 27.11.1815, II 67
Hansen, Peder – Lumby, Lyndelse Sogn, selvejerboelsmand, 18.9.1815, II 65, gift med Gertrud Larsdatter
Hansen, Peder – Neder Holluf, indsidder, 30.11.1807, I 299, gift med Karen Larsdatter
Hansen, Peder – Revsvindinge, selvejergaardmand, gift 1 Anne Nielsdatter 7.5.1807, I 284, 294, gift 2 …
Hansen, Peder – Rønninge, indsidder, 12.8.1800, I 36, gift med Mette Hansdatter
Hansen, Poul – Kølstrup, boelsmand, 9.4.1814, II 36, gift med Marie Larsdatter
Hansen, Poul – Sentved, aftægtsgaardmand, 10.3.1810, I 362, 417, enke efter …
Hansen, Rasmus – Birkum, snedker og husmand, 22.3.1817, II 104, 109, gift med Mette Jørgensdatter
Hansen, Rasmus – Ferreslev, aftægtsgaardmand, 25.3.1816, II 79, gift med Margrethe Erichsdatter 18.3.1816, II 79
Hansen, Rasmus – Fravde, gaardmand, hans hustru Kirstine Marie Rasmusdatter 20.6.1814, II 41
Hansen, Rasmus – Lumby, aftægtsgaardmand, hans hustru Anne Jensdatter (Kbg.), 23.12.1819, II 226
Hansen, Rasmus – Mellem Mølle, tjenestekarl, 11.7.1818, II 165
Hansen, Rasmus – Neder Holluf, gaardmand, 4.12.1818, II 186, 187, gift 1 Gertrud Pedersdatter 7.2.1798 (Hollufgaard), gift 2 Marie Rasmusdatter
Hansen, Rasmus – Oure Mark, selvejerhusmand, hans hustru Maren Christoffersdatter, 14.9.1812, II 14
Hansen, Rasmus – Rynkebye, gaardmand, hans enke Maren Sørensdatter 18.5.1818, II 150
Hansen, Rasmus – Tingkærhuset ved Fravdegaard, og hustru Ellen Jensdatter 22.6.1805, I 215
Hansen, Reinholt – Over Kærby, husmand, gift 1 Kirsten Simonsdatter 29.10.1811, i 458, gift 2 Anne Nielsdatter 29.7.1816, II 89, 95
Hansen, Søren – Allerup, tjenestekarl, 31.10.1821, II 302, -L
Hansen, Søren – Hunslev, dreng, 28.6.1823, II 388 (stedsøn af husmand og smed Rasmus Poulsen, moderen Maren Nielsdatter)
Hansen, Søren – Kertinge, husmand og smed, 5.5.1815, II 57, gift med Anne Margrete Hansdatter (gift 2 …)
Hansen, Søren – Raagelund, boelsmand, 23.3.1821, II 280, 281, gift med Maren Clausdatter
Hansen, unge Peder – Højby, selvejergaardmand, gift 1 Kirsten Christensdatter 10.1.1816, II 70, 74, 130, gift 2 Anne Kirstine Wilhelmsdatter 20.2.1817, II 98, 100, 130
Hedemann, Sophia - Lundsgaard, grevinde, 18.2.1820, II 232, enke efter grev Ahlefeldt Laurvig
Heinen, Frederica Maria de – paa Ulriksholm, 13.2.1800, I 23, -L, enke efter Wenzel Friderich de Larsson
Heinen, Karen de – geheimeraadinde, død i Odense, 24.4.1801, I 115, enke efter Carl Adolph Linstow
Henningsdatter, Anne – Aarslev, og ægtefælle Rasmus Markusen 24.1.1811, i 411
Henningsdatter, Birthe Christine – Vester Kærby, 19.8.1806, I 244, gift med selvejergaardmand Jørgen Nielsen
Henrichsdatter, Bodil – Bullerup, 7.12.1810, I 395, 412, gift 1 Clemen …, gift 2 indsidder Erich Andersen 7.8.1821, II 290
Henrichsdatter, Engel Marie – Allerup, 20.8.1821, II 291, gift med husmand Christen Hansen
Henrichsdatter, Maren – Fravde, 16.7.1821, II 289, enke efter gaardmand Rasmus Andersen
Henrichsdatter, Maren – Freltofte, Nørre Lyndelse, aftægtskone, 7.6.1819, II 198
Henrichsen, Hans – Grønholtgaard, Bovense Sogn, selvejergaardmand, 4.12.1808, I 332, 334, 343, gift 1 Sofie Martinusdatter 11.3.1781, gift 2 Karen Rasmusdatter
Henrichsen, Hans – Rønninge, indsidder, skrædder, 15.1.1800, I 34, -L, gift med Mette Thomasdatter
Hindsesen, Hans – Fravde, gaardmand, 13.4.1819, II 198, 207, gift med Mette Hansdatter (gift 2 …)
Hjorth, Rasmus Hansen – Nørre Lyndelse, gaardmand, hans hustru Karen Madsdatter 5.12.1821, II 307, 381
Hjulmand, Frederik Hansen – Rønninge, hans enke Katrine Jensdatter 21.2.1803, I 110
Hjulmand, Hans Hansen – Højby, ejendoms husmand, 6.5.1799, I 11, gift med Maren Espensdatter
Hjulmand, Hans Jensen – Ørbæk, 17.4.1810, I 416, enke efter …
Hofmeister, Friderich Christian – Lille Rødløve ved Davinde, selvejerboelsmand, hans hustru Johanne Olsdatter 15.11.1798, I 7, 21, gift 2 1800 i Allerup
Holbeck, Andreas – Fravde Kærby, skomager, 25.3.1822, II 323, -L, gift med Birte Hansdatter
Hæse, Johan Georg – Eskilstrup Mark, selvejerhusmand, gift 1 Karen Christensdatter 17.10.1810, I 409, gift 2 …
Højer, Andreas – Vester Kærby, skolelærer, 10.10.1814, II 34, 48, -L, gift med Maren Johansdatter
Højer, Hans Nielsen – Mosehuset, Flødstrup Sogn, 12.5.1810, I 372, 376, 390, gift 1 …, gift 2 Margrethe Hansdatter 22.5.1810, I 374, 376, 390 (gift 1 Anders …)
Iversen, Rasmus – Sønder Næraa, smed, hans enke Marie Rasmusdatter 13.1.1821, II 273
Jacobsdatter, Anne – Birkum, 20.12.1820, II 272, 275, gift 1 Hans …, gift 2 aftægtsmand, Lars Rasmussen
Jacobsdatter, Karen – Allerup, 11.10.1816, II 89, 90, 104, 107, -L, enke efter husmand Hans Nielsen
Jacobsdatter, Maren – Bullerup, 10.5.1806, I 240, gift med boelsmand Hans Pedersen
Jacobsdatter, Susanne – Birkum, 26.12.1820, II 272, 275, efterlod en uægte søn Anders Pedersen 4 aar, gift med boelsmand Hans Christiansen
Jacobsen, Christen – Marslev, indsidder, hans hustru Gjertrud Nielsdatter 31.1.1813, II 18, 19
Jacobsen, Hans – Allerup Mark, boelsmand, 29.5.1818, II 152, 158, gift med Mette Nielsdatter
Jacobsen, Hans – Birkinge, selvejergaardmand, 21.11.1821, II 306, gift 1 …, gift 2 Else Wilhelmsdatter
Jacobsen, Hans Christian – Birkinge, indsidder, 10.2.1801, I 59, enke efter …
Jacobsen, Jens – Birkum, boelsmand, 1.4.1820, II 236, gift med Mette Kirstine Hansdatter 12.2.1818, II 135 (gift 1 Peder …)
Jacobsen, Jens – Ullerslev Mark, hans enke Kirsten Nielsdatter 29.10.1807, I 298, gift 2 selvejergaardmand Rasmus Rasmussen
Jacobsen, Mads – Rynkeby, husmand, hans hustru Hedevig Christine Erichsdatter 5.10.1821, II 301
Jacobsen, Niels – Kølstrup, selvejerhusmand, 3.3.1802, I 70, 119, gift med Anne Knudsdatter (gift 2 Peder Christensen 30.6.1803, I 120, -L, gift 3 ...)
Jacobsen, Niels – Ullerslev, selvejergaardmand, 2.9.1809, I 355, 356, gift med Maren Sørensdatter
Jacobsen, Peder – Birkinge, aftægtsgaardmand, 22.4.1820, II 237, 239, -L, enke efter …
Jensdatter (Kbg.), Anne – Lumby, 23.12.1819, II 226, gift med aftægtsgaardmand Rasmus Hansen
Jensdatter, Anne – Birkum, barn, 13.12.1820, II 272
Jensdatter, Anne – Rønningesøgaard, barn, 16.9.1820, II 263
Jensdatter, Appellone – Højdanshuset ved Urup, 8.6.1818, II 156, gift med aftægtsmand Hans Jespersen
Jensdatter, Catrine – Rønninge, 21.2.1803, I 110, enke efter hjulmand Frederik Hansen
Jensdatter, Christine – Munkebo, 30.11.1820, II 269, 271, 273, gift 1 Jørgensen, købmand i Flensborg, gift 2 husmand Claus Pedersen Dyhr
Jensdatter, Ellen – Tingkærhuset ved Fravdegaard, og ægtefælle husmand Rasmus Hansen 22.6.1805, I 215
Jensdatter, Ellen Anne Cathrine – Rønninge, 9.6.1806, I 241, gift med selvejergaardmand Hans Sørensen 3.4.1809, i 345, 359 (gift 1 …, oo3 Dorthe Pedersdatter 13.5.1809, I 348, 359)
Jensdatter, Johanne – Røjrup, 30.8.1813, II 31, gift med boelsmand Anders Pedersen
Jensdatter, Karen – Bullerup, Agedrup, 25.1.1821, II 275, gift med husmand Erik Hansen 26.1.1818, II 135, 150
Jensdatter, Karen – Revsvindinge, 14.9.1810, I 378, gift med selvejergaardmand, Hendrik Larsen
Jensdatter, Karen – Ullerslev, og ægtefælle indsidder Jørgen Hansen 20.1.1807, I 278, 280, 285, 310, 320, -L
Jensdatter, Kirsten – Galgehuset, fruentimmer, 17.10.1818, II 180, efterlod sig et uægte barn
Jensdatter, Maren – Radstrup, tjenestepige, 2.4.1818, II 143, 145, -L
Jensdatter, Mette – Munkebo Mark, 15.6.1810, I 374, 404, gift med selvejergaardmand Mads Hansen
Jensen, Anders – Hundslev, selvejergaardmand, 4.3.1806, I 236, gift med Ingeborg Christensdatter
Jensen, Christen – Birkum, gaardmand, 15.6.1816, II 88, gift med … bevilling til uskifte bo
Jensen, Christen - Neder Holluf, ungkarl, 21.10.1822,
Jensen, Frands - Radstrup, gaardmand, hans enke Anne Catrine Pedersdatter 27.10.1817, II 128, 132, 140
Jensen, Hans - Højby Mark, ungkarl, 10.7.1822, II 335, -L
Jensen, Hans - Keirupgaard, røgter, 28.11.1818, II 186
Jensen, Hans - Munkebo, hans hustru Maren Pedersdatter 17.1.1806, I 232
Jensen, Hans - Ullerslev, selvejerhusmand, slagter, hans hustru Edel Margrethe Pedersdatter 21.9.1809, I 357
Jensen, Hans - Ørbæk, hjulmand, 17.4.1810, I 416, enke efter ...
Jensen, Hans Jacob - Dræby, selvejergaardmand, 20.9.1805, I 217, gift med Abelone Marie Jensdatter
Jensen, Henrik - Kristinebjerghus ved Aarslev, boelsmand, soldat, død paa Langeland, 17.4.1809, I 346, 356, -L, gift med Karen Knudsdatter
Jensen, Jens - Marslev, ladefoged død 1795, hans enke Karen Johansdatter 23.6.1807, I 293
Jensen, Lars - Rønninge, barn, 2.7.1820, II 253
Jensen, Mads - Rynkeby, selvejergaardmand, 20.4.1808, I 312, 316, 318, gift med Anne Marie Hansdatter
Jensen, Morten - Radstrup, aftægtsmand, 17.10.1798, I 4, -L, enke efter Margrethe Pedersdatter (gift 1 Hans Andersen død 1759, Skovsbo skiftep.)
Jensen, Niels - Avnslev, gaardmand, hans enke (Ellen, Kbg.) Edel Poulsdatter i Aaskovgaard, 7.3.1810, I 362
Jensen, Niels - Dræby Fed, boelsmand, hans hustru Sidsel Frandsdatter 3.7.1822, II 332
Jensen, Niels - Dømmestrup, husmand og smed, gift 1 Marie Rasmusdatter 16.6.1823, II 384, gift 2 ...
Jensen, Niels - Kølstrup, selvejergaardmand, 3.5.1802, I 77, 91, enke efter ...
Jensen, Niels - Rynkeby, aftægtsmand, 24.7.1818, II 166
Jensen, Peder - Birkum, aftægtsmand, 17.2.1803, I 110, 119, gift 1 Karen Hansdatter (Ta... 1780, s 320), gift 2 Kirsten Hansdatter
Jensen, Peder - Rønninge, væver, hans enke Anne Poulsdatter 9.2.1814, II 34 (gift 1 Claus ...)
Jensen, Peder - Urup Mark - selvejergaardmand, hans hustru Kirsten Nielsdatter 25.6.1820, II 253
Jensen, Peder - Vindinge, indsidder, 23.6.1798, I 1, gift med Anne Poulsdatter (gift 1 Claus ...)
Jensen, Poul - soldat, 20.5.1822, II 327, -L
Jensen, Rasmus - Allerup, boelsmand, 3.7.1815, II 60, gift med Mette Madsdatter
Jensen, Rasmus - Birkum, aftægtsmand, 30.9.1817, II 124
Jensen, Rasmus - Bullerup, tjenestekarl, 1.2.1809, I 339, 388, -L
Jensen, Rasmus - Hunslev Mark, husmand, hans hustru Sophie Rasmusdatter 15.5.1819, II 198
Jensen, Rasmus - Røjrup, indsidder og soldat, 24.12.1806, I 276, gift med Anne Marie Pedersdatter
Jensen, Thage - Bregnør, gaardmand, hans hustru Gjertrud Jørgensdatter 14.6.1820, II 250, 257, -L
Jeppesdatter, Anne - Torup, indsidderske, 23.3.1821, II 279, -L
Jeppesen, Anders - Fravde, gaardmand, hans hustru Mette Hansdatter 16.5.1815, II 58
Jeppesen, Anders - Fravde, tjenestekarl, hans hustru Anne Hansdatter 14.4.1801, I 42
Jeppesen, Anders - Højby Mark, husmand, 5.1.1818, II 134, gift 1 ..., gift 2 Anne Marie Hansdatter
Jeppesen, Jørgen - Rolsted, tjenestekarl, 12.6.1815, II 59, -L
Jespersen, Anders - Munkebo, smed, og hustru Else Nielsdatter, skifte i levende live 9.3.1804, I 191
Jespersen, Claus - Allerup, indsidder, 1.8.1817, II 105, 108, gift med Maren Christensdatter død for 15 aar siden, 23.9.1815, II 66
Jespersen, Hans - Højdamshuset ved Urup, aftægtsmand, hans hustru Appellone Jensdatter 8.6.1818, II 156
Jespersen, Niels - Fravde Kærby, gaardmand, hans hustru Anne Dorthea Knudsdatter 3.5.1819, II 198, 219
Johansdatter, Anne Kirstine - Munkebo, 25.10.1806, I 270, 276, 284, 309, 319, -L, og ægtefælle skipper og husmand Ole Marcussen
Johansdatter, Johanne Kirstine - Eskildstrup Mark, 1.2.1811, I 415, gift med indsidder Peder Frederiksen (gift 2 ...)
Johansdatter, Karen - Marslev, indsidderske, 22.6.1807, I 293, enke efter Jens Jensen Ladefoged død 1795
Johansen, Hans - Davinge, indsidder, hans hustru Maren Clausdatter 4.4.1808, I 312
Johansen, Jens - Holev, husmand, hans hustru Maren Knudsdatter 9.1.1820, II 228, 252
Johansen, Mathias - fra Bevtofte Sogn, Haderslev Amt, død i Søby, kniplingskræmmmer, 28.7.1821, II 290
Johansen, Niels (Elias i Kb.) - Birkum, husmand, hans hustru Anne Catrine Nielsdatter 14.10.1816, II 89
Johnsen, Elias - Frederikslyst ved Ore Skov, skovfoged, ungkarl, 4.3.1809, I 341, 344, 377, -L
Juel, Carl - til Taasinge, geheimeraad og stiftsbefalingsmand, hans enke Amalia Christiane Raben 1.8.1803, I 121, 126, 182, 184, 196, 198, 209, 211, 212, 218, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 246, gift 2 Gregers Juel til Juelsberg 18.11.1777, N.T.A.skiftep. VI 157 (N.T.A. antagelig Nyborg-Tranekær Amt)
Juel, Gregers - geheimeraad til Juelsberg, hans enke Amalia Christiane Raben 1.8.1803, I 121, 126, 182, 184, 196, 198, 209, 211, 212, 218, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 246 (gift 1 Carl Juel til Taasinge)
Juel, Mathias - Drigstrup, ungkarl, 6.7.1821, II 287, -L
Jørgensdatter, Anne - Dræby, 1.2.1816, II 73, 77, gift 1 Mads ..., gift 2 smed Christopher Hansen
Jørgensdatter, Anne - Fravde Kærby, 3.11.1805, I 231, gift med selvejergaardmand Rasmus Pedersen
Jørgensdatter, Anne - Saaderup Mark, 2.12.1807, I 300, gift med boelsmand Jørgen Nielsen (gift 2 ...)
Jørgensdatter, Anne Kirstine - Allerup, 22.1.1816, II 72, gift med indsidder Anders Andersen
Jørgensdatter, Anne Marie - Sønder Næraa, 15.6.1819, II 201, 206, gift med selvejer møller Hans Christiansen
Jørgensdatter, Dorthe - Bovense, 3.1.1807, I 279, 280, gift med selvejerhusmand murermester Peder Andersen
Jørgensdatter, Elsebeth - Agedrup, 27.10.1817, II 128, enke efter husmand Hans Hansen
Jørgensdatter, Gjertrud - Bregnør, 14.6.1820, II 250, 257, -L, gift med gaardmand Thagge Jensen
Jørgensdatter, Karen - Aamosegaard, Mullerup Mark, 10.6.1808, I 318, 334, 340, -L, gift med aftægtsmand Niels Nielsen
Jørgensdatter, Maren - Fravde, 13.12.1813, II 33, gift 1 Hans ..., gift 2 gaardmand Niels Rasmussen
Jørgensdatter, Maren - Freltofte, 20.4.1811, I 423, gift med selvejergaardmand Rasmus Larsen
Jørgensdatter, Maren - Rønninge Mark, pige, 15.6.1820, II 250
Jørgensdatter, Margrete - Hundslev, 18.10.1798, I 47, gift 1 Rasmus ..., gift 2 Niels ..., gift 3 indsidder Peder Simonsen
Jørgensdatter, Mette - Birkum, barn, 9.1.1821, II 273
Jørgensen, Anders - Freltofte, gaardmand, hans hustru Anne Larsdatter 6.2.1818, II 135, 138
Jørgensen, Erik - Højby, barn, 12.1.1821, II 273
Jørgensen, Gotfred - Avnslev, selvejergaardmand, skifte i levende live 18.6.1805, I 214, gift med Mariane Rasmusdatter skifte 12.1.1793
Jørgensen, Hans - Allerup, tjenestekarl, ungkarl, 6.2.1817, II 98, 99, 111, -L
Jørgensen, Hans - Birkum, barn, 9.1.1821, II 273
Jørgensen, Hans - Fravde Kærby, selvejerhusmand, 28.12.1821, II 309, -L, gift med Bodil Hansdatter død 1818, II 66, -L
Jørgensen, Hans - Munkebo, gaardmand og indsidder, og hustru Anne Katrine Sørensdatter 7.11.1811, I 459
Jørgensen, Hans - Neder Holluf, aftægtsmand, 26.1.1809, I 338, gift med Anne Marie Olsdatter 31.12.1818, II 191, 193
Jørgensen, Hans - Søby, gaardmand, hans enke Maren Pedersdatter 5.10.1821, II 300
Jørgensen, Hans - Ullerslev, ungkarl, 9.12.1810, I 399, 455, -L
Jørgensen, Hans - Vester Kærby, fh. Munkebo Mark, murermester, 10.8.1812, II 12, 29, gift 1 Sidsel Marie Larsdatter 26.2.1802, I 66, gift 2 Marie Sophie Hansdatter
Jørgensen, Henrich - Torup, aftægtsmand, 28.3.1820, II 236, gift med ...
Jørgensen, Jacob - Røjrup, indsidder, 9.4.1800, I 32, -L, enke efter ...
Jørgensen, Jens - Hunslev Mark, husmand, 11.2.1822, II 318, gift med Gertrud Jensdatter
Jørgensen, Jørgen - Longbjerghuset i Rolsted, aftægtshusmand, 11.12.1822, II 353, gift med Anne Marie Jørgensdatter
Jørgensen, Jørgen - Munkebo, indsidder, 3.9.1817, II 122, 124, gift med Sidsel Maria Larsdatter
Jørgensen, Jørgen - Urup Mark, selvejerhusmand, 1.7.1812, II 11, 12, 15, gift med Sofie Frederikke Roed
Jørgensen, Knud - Munkebo, tjenestekarl, 4.12.1815, II 68, -L
Jørgensen, Lars - Bogense, aftægtsgaardmand, 6.3.1810, I 361, -L, enke efter Lisbeth Henriksdatter
Jørgensen, Lars - Bullerup, selvejerhusmand, hans hustru Kirstine Mathiasdatter 9.5.1820, II 241, 252
Jørgensen, Mads - Fravde, selvejergaardmand, 15.2.1799, I 8, 10, gift med Anne Christiansdatter
Jørgensen, Mads - Torup, Næraa Sogn, hans enke Mette Marie Hansdatter 5.12.1817, II 133
Jørgensen, Niels - Ferreslev, død i Nyborg, røgter og indsidder 7.10.1801, I 105, gift med Karen Rasmusdatter
Jørgensen, Niels - Kølstrup, selvejergaardmand, hans hustru Erne Hansdatter 6.4.1820, II 236, 239, 242
Jørgensen, Niels - Skovballe, selvjergaardmand, hans hustru Karen Rasmusdatter 19.1.1811, I 410
Jørgensen, Ole - Hunslev, selvejergaardmand, 2.9.1819, II 215, gift med Maren Hansdatter, har hensiddet i uskiftet bo siden 2.8.1809
Jørgensen, Peder - Freltofte Mark, indsidder, 2.12.1806, I 275, 359, gift med Mette Jensdatter
Jørgensen, Peder - Seden Mark, selvejerboelsmand, 30.7.1818, II 166, 177, gift med Maren Stephensdatter (gift 2 Christian Larsen)
Jørgensen, Peder - Aarslev, husmand, 14.5.1807, I 290, gift med Johanne Madsdatter 9.1.1811, I 406, 408, 411
Jørgensen, Poul - Kølstrup Præstegaard, tjenestekarl, 13.11,1813 II 32, -L
Jørgensen, Rasmus - Fravdegaard, ladefoged, ungkarl, 12.11.1821, II 305, 342, -L
Jørgensen, Rasmus - Røjrup, boelsmand, hans hustru Johanne Hansdatter 19.1.1822, II 316
Jørgensen, Rasmus - Aarslev Mark, indsidder, 22.1.1816, II 70, gift med Stine Jørgensdatter
Jørgensen, Søren - Hunslev, gaardmand, hans hustru Anne Olesdatter 8.1.1819, II 192, 225, 228
Kastrup, Louise - Rørbæk, jomfru, 8.6.1803, I 111, -L
Kisner, Poul - Langeskov Kro, gl. soldat, 4.9.1798, I 3, -L
Kjær, Peder Bernhard - Marslev, degn og skolelærer, død paa Broholm, 18.7.1820, II 256, 260, 263, gift med Laurine Friis
Klog, Jørgen Christian - sognepræst til Rynkeby og Revninge Menigheder og hustru Charlotte Amalie Lütken, testamente 15.4.1796, skifte 1815, II 69 [ingen dato]
Knudsdatter, Anne - Birkinge, 9.6.1806, I 242, gift med indsidder Andres Christiansen Bødker
Knudsdatter, Anne - Nørre Lyndelse, 20.7.1822, II 336, gift med indsidder Mads Andersen
Knudsdatter, Anne Dorthea - Fravde Kærby, 3.5.1819, II 198, 219, gift med gaardmand Niels Jespersen
Knudsdatter, Johanne Kathrine - Hudevad, 21.3.1814, II 35, 38, 50, 53, -L, enke efter skomager Erik Engelbredt
Knudsdatter, Karen - Fravde, 19.4.1823, II 377, gift 1 Christen ..., gift 2 husmand Rasmus Christiansen
Knudsdatter, Karen - Seden, konkursbo og skilsmisse med smeden Iver Madsen, 18.11.1805, I 219, 292
Knudsdatter, Kirstine Marie - Munkebo, kaldes ogsaa Stine Rasmusdatter, 9.6.1808, I 317, gift 1 Peder ..., gift 2 Jørgen ..., gift 3 husmand Jens Hansen
Knudsdatter, Maren - Birkinge, 9.3.1822, II 321, 327, gift med indsidder Christopher Nielsen
Knudsdatter, Maren - Holev, 9.1.1820, II 228, 252, gift med husmand Jens Johansen
Knudsen, Anders - Birkinge, indsidder, 17.4.1820, II 237, 239, gift med Sara Hansdatter
Knudsen, Hans - Holev, husmand, 21.6.1823, II 385, gift med Kirsten Isaksdatter
Knudsen, Hans - Hudevad, boelsmand, hans hustru Mette Rasmusdatter Bolsmd. 12.5.1817, II 105
Knudsen, Hans - Urup, ungkarl, 19.2.1816, II 77, 90, 92, -L
Knudsen, Jacob - Nørre Lyndelse, indsidder, hans hustru Dorthe Nielsdatter 28.12.1820, II 272, -L
Knudsen, Jørgen - Fravde, husmand, 1.7.1822, II 330, gift med Juliane Poulsdatter
Knudsen, Lars - Sønder Næraa, gaardmand, og hustru Anne Pedersdatter, bevilling til uskiftet bo 28.7.1815, II 69
Knudsen, Peder - Fravde Kærby, husmand, 16.9.1803, gift med Mette Nielsdatter 10.7.1820, II 254, 256
Knudsen, Peder - Kissendrup, husmand, 24.4.1808, I 327, 330, gift med Karen Larsdatter
Knudsen, Peder - Raagelund, Aasum Sogn, selvejergaardmand, 12.2.1816, II 77, 83, gift med Maren Rasmusdatter (gift 2 Peder Nielsen .. (Kb.))
Krag, Jørgen Pedersen – Dræby, husmand, hans hustru Anne Kirstine Hansdatter 15.2.1823, II 364, 374 (gift 1 Lars …)
Krag, Peder - Hunslev, indsidder, 11.11.1817, II 130
Krogh, Cecilia Dorthea - paa Ulriksholm, jomfru, 5.1.1817, II 101, 117, -L
Körbitz, ... - kammerherre, hans hustru Ide Sophie v. Bülow, paa Vejrupgaard, 4.6.1801, I 47, 58, 63, 103, 106, 112 (gift 1 major Brockenhuus Lövenhielm)
Langhof, Laurits - Nørre Lyndelse, præst, 4.10.1821, II 297, 303, 346, gift 1 Sara Frederikke Østrup, gift 2 Christiane Elisabeth f. Hvalsøe
Larsdatter, Abelone - Nørre Lyndelse Mark, 13.8.1821, II 291, gift med husmand Jørgen Berentzen
Larsdatter, Amalie - Højby, 27.11.1815, II 67, gift med husmand Peder Hansen
Larsdatter, Anne - Allerup, 20.4.1811, I 423, gift med husmand Erich Hansen
Larsdatter, Anne - Freltofte, 6.2.1818, II 135, 138, gift med gaardmand Anders Jørgensen
Larsdatter, Anne Dorthea - Vester Kærby, pige, 4.1.1821, II 272
Larsdatter, Anne Kirstine - Ulriksholm, 10.1.1822, II 314, gift med ladefoged Peder Pedersen
Larsdatter, Anne Margrete - Frørup, 2.1.1809, I 336, gift med aftægtsmand Thomas Thomsen
Larsdatter, Anne Margrethe - Vandkjærhuse paa Højrup Mark, 14.12.1810, I 403, 458, gift med indsidder Niels Hansen
Larsdatter, Dorthe Catrine - Vester Kærby, 12.2.1817, II 99, 112, 133, enke efter gaardmand Marqver Hansen
Larsdatter, Inger - Fravde Mark, barn, 18.11.1820, II 269
Larsdatter, Johanne - Dømmestrup, barn, 22.12.1821, II 309
Larsdatter, Karen - Allerup, indsidderske, 15.1.1822, II 315, 319, gift med skræder Lars Pedersen i Odense
Larsdatter, Karen - Ferreslev, almisselem, 13.11.1813, II 32, gift med almisselem Jesper Pedersen
Larsdatter, Karen - Fravde Mark, barn, 19.11.1820, II 269
Larsdatter, Karen - Hunslev, barn, 12.4.1819, II 198
Larsdatter, Karen - Sønder Næraa, aftægtskone, 21.4.1819, II 198, enke efter Hans ...
Larsdatter, Kirsten - Lumby, Nørre Lyndelse, indsidderske, 27.2.1811, I 418, 425, gift 1 Jesper Pedersen, gift 2 indsidder Hans Erichsen
Larsdatter, Maren - Davinge, 12.6.1820, II 250, 265, enke efter skræder Niels Madsen
Larsdatter, Maren - Dømmestrup, 3.3.1809, I 340, gift med gaardmand Lars Nielsen
Larsdatter, Maren - Fraugde, fruentimmer, hendes uægte søn Lars 19.11.1820, II 269
Larsdatter, Maren - Fravde, 29.1.1808, I 305, 311, gift med selvejergaardmand Jens Rasmussen (gift 1 Sidsel Larsdatter 4.5.1805, I 211)
Larsdatter, Maren - Freltofte Mark, 7.10.1819, II 220, 221, gift med boelsmand Niels Pedersen
Larsdatter, Marie - Rynkeby, 30.10.1817, II 129, gift med husmand Søren Olsen
Larsdatter, Mette - Vester Kærby Mark, barn, 6.1.1821, II 273
Larsdatter, Sidsel - Fravde Kærby, 23.6.1818, II 164, gift med indsidder Hans Bertelsen
Larsdatter, Sidsel - Fravde, 4.5.1805, I 211, gift med selvejergaardmand Jens Rasmussen (gift 2 Maren Larsdatter 29.1.1808, I 305, 311)
Larsdatter, Sidsel - Lumby Mark, pige, 29.3.1818, II 143, 145, 158, 226, 255, -L
Larsdatter, Sidsel Marie - Jørgensøhuset, paa Munkebo Mark, 26.2.1802, I 66, gift med husmand murermester Hans Jørgensen, senere Vester Kærby, 10.8.1812, II 12, 29 (gift 2 Maren Sophie Hansdatter)
Larsen, Anders - Munkebo Mark, selvejerhusmand, 3.7.1820, II 253, 257, 258, 263, gift med Anne Larsdatter
Larsen, Christen - Højby, barn, 15.1.1819, II 192, 237
Larsen, Christian - Kærby Mark, selvejerhusmand, 26.8.1822, II 339, gift med Gjertrud Larsdatter
Larsen, Christian - Seden, boelsmand, 27.6.1821, II 286, gift med Maren Stephansdatter
Larsen, Christian - Sønder Næraa, aftægtsmand, 30.5.1820, II 243
Larsen, Hans - Ladby, hans enke Anne Marie Poulsdatter 20.4.1818, II 146, 150
Larsen, Hans - Nørre Lyndelse, indsidder, hans hustru Maren Wernersdatter 14.5.1800, I 35
Larsen, Hans - Vester Kærby Mark, husmand, 31.1.1820, II 231, gift med ...
Larsen, Hendrik - Revsvindinge, selvejergaardmand, hans hustru Karen Jensdatter 14.9.1810, I 378
Larsen, Jacob - Allerup, almisselem, 27.6.1817, II 114
Larsen, Jens - Sønder Næraa, aftægtsgaardmand, 7.1.1819, II 192
Larsen, Jesper - Munkebo, husmand, hans enke Anna Catrine Poulsdatter 19.11.1819, II 224, 225
Larsen, Jesper - ved Bramstrup, husmand, 14.12.1821, II 308, 316, gift med Maria Larsdatter (gift 2 ...)
Larsen, Lars - Sophienlund, Rønninge Mark, husmand, 2.9.1806, I 264, gift med Sophie Nielsdatter
Larsen, Mads - Allerup, tjenestekarl, 11.3.1816, II 79, -L
Larsen, Mads - Seden, husmand, 17.6.1819, II 201, 223, gift med Anne Pedersdatter
Larsen, Niels - Birkende, skolelærer, hans hustru Kirsten Andersdatter 27.10.1817, II 128, 129 (gift 1 murermester Christian Andersen, Rynkeby død 1788 Skovsbo skifteprotokol)
Larsen, Niels - Kølstrup, gaardmand, afstaaelse, 14.12.1801, I 56, gift med Anne Jørgensdatter
Larsen, Niels - Seden, selvejerhusmand, 18.2.1822, II 319, gift med Kirsten Nielsdatter
Larsen, Niels - Saaderup, gaardmand, hans hustru Karen Nielsdatter 7.5.1811, I 426
Larsen, Niels - Urup Mark, selvejergaardmand, 1.5.1810, I 369, 371, gift med Anne Marie Olsdatter (gift 2 ...)
Larsen, Ole - Bullerup, husmand, 2.10.1822, II 344, - L, gift 1 Gertrud Eriksdatter 7.3.1820, II 233, 236 (gift 1 ...), gift 2 Susanne Margrete Pedersdatter 2.10.1822, II 344 (hustruen efterlod sig 2 uægte børn Peder 14 aar og Christian 8 aar)
Larsen, Peder - Birkum, indsidder, 27.5.1799, I 15, gift 1 Maren Hansdatter, gift 2 Maren Andersdatter
Larsen, Peder - Munkebo, aftægtsgaardmand, hans hustru Maren Nielsdatter 10.8.1809, I 353
Larsen, Peder - Seden, tjenestekarl, gift 1 Anne Catrine Mortensdatter 9.1.1822, II 313, død i Skibhusene i Odense 1821, gift 2 ...
Larsen, Peder - Urup, indsidder, skræder, og hustru Johanne Madsdatter 10.9.1808, I 325, 327, 334, 386, -L
Larsen, Poul - Birkum, selvejergaardmand, 30.8.1821, II 292, gift 1 Elisabeth Nielsdatter 28.5.1807 (Kb.), gift 2 Edel Larsdatter
Larsen, Rasmus - Freltofte, selvejergaardmand, hans hustru Maren Jørgensdatter 20.4.1811, I 423
Larsen, Rasmus - Kullerup Mark, gaardmand, hans hustru Johanne Hansdatter 15.7.1809, I 353
Larsen, Rasmus - Kølstrup, tjenestekarl, 8.1.1818, II 134
Larsen, Rasmus - Munkebo, husmand, hans hustru Anne Madsdatter 28.1.1811, I 413
Larsen, Søren - Kølstrup, husmand, hans hustru Anne Kirstine Rasmusdatter 23.5.1823, II 382
Larsen, Søren - Vilhelms Mølle, Birkinge Sogn, husmand, hans enke Maren Rasmusdatter 1.7.1822, II 330 (gift 1 Jørgen ...)
Larsen, Thor - hans enke Dorthe Tygesdatter, Dyrehavegaards Mark, 31.1.1811, I 419 (gift 1 Morten ...)
Lasson, Wenzel Friderich de - Ulriksholm, hans enke Frederikke Marie de Heinen 13.2.1800, I 23, -L
Laurvig, … Ahlefeldt – greve, hans enke Sophie Hedemann, død paa Lundsgaard 18.2.1820, II 232
Laurvig, Elsebeth Ahlefeldt – grevinde til Lundsgaard og Bjørnemose, 26.1.1803, I 96, 104
Lehn, Rasmus - Aarslev, sagfører, opbudsbo, 14.12.1805, I 220, 223, 243, 294, 349
Lemvigh, Christian - Rønningesøgaard, major, 29.1.1823, II 362, 366, 375, 379, 383, 389, -L, gift med Anne Catrine Rasch 17.5.1817, II 108, 111, -L
Leth, Kirsten Rasmussen - Klarskov, og ægtefælle inspektør Peder Leth, bevilling til uskiftet bo 17.5.1799, II 11
Leth, Peder - Klarskov, inspektør og hustru Kirsten Rasmussen Leth, bevilling til uskiftet bo 17.5.1799, II 11
Levring, Niels Pedersen - Langeskov Kro, krovært, 22.4.1803, I 106, 120, 126, 184, 193, gift med Anne Sofie Christensen
Linstov, Carl Adolf - geheimeraad, hans enke Karen Heinen, død i Odense, 24.4.1801, I 115
Lorentzen, Christian - Marslev Præstegaard, røgter, fh. Kertinge, 10.10.1818, II 186, 199, -L, gift med Kirsten Rasmusdatter 18.10.1798, I 5, 7, 10, -L
Lorentzen, Johannes Georg - fuldmægtig i Kolding, død i Munkebo Præstegaard, 21.9.1822, II 343
Lütken, Charlotte Amalie - og ægtefælle sognepræst til Rynkeby og Revninge Menigheder Jørgen Christian Klog, testamente 15.4.1796, skifte 1815, II 69
Lövenhielm, Brockenhuus – major, hans enke Ide Sophie v. Bülow paa Vejrupgaard, 4.6.1801, I 47, 58, 63, 103, 106, 112 (gift 2 kammerherre Körbitz)
Madsdatter, Anne - Birkinge, 22.6.1807, I 293, enke efter Jørgen Sørensen
Madsdatter, Anne - Munkebo, 28.1.1811, I 413, gift med husmand Rasmus Larsen
Madsdatter, Anne - Munkebo, 9.6.1808, I 317, 328, gift med selvejergaardmand Niels Nielsen
Madsdatter, Birthe - Aarslev Mark, 20.11.1810, I 393, 408, 411, enke efter Jørgen ... (en søn Peder Jørgensen død 1807 i Aarslev)
Madsdatter, Johanne - Urup, og ægtefælle indsidder, skræder Peder Larsen 10.9.1808, I 325, 327, 334, 386, -L
Madsdatter, Johanne - Aarslev Mark, 9.1.1811, I 406, 408, 411, gift med selvejerhusmand Peder Jørgensen 14.5.1807, I 290
Madsdatter, Karen - Nørre Lyndelse, 5.12.1821, II 307, 381, gift med gaardmand Rasmus Hansen Hjorth
Madsdatter, Maren - Fravde Kærby, 1.11.1817, II 129, 130, gift med Peder Pedersen Bødker
Madsdatter, Maren - Fravde Kærby, 6.7.1822, II 334, 337, -L, gift med husmand Christen Sørensen
Madsdatter, Maren - Sønder Næraa, 13.12.1810, I 396, gift med selvejergaardmand Lars Hansen
Madsdatter, Maren - Urtehuset ved Rørbæk, Flødstrup Sogn, indsidderske, 6.10.1810, I 383, enke efter Nicolaus Nielsen
Madsdatter, Maren (Pedersdatter, Poulsdatter) - Skiftemosehuset ved Langeskov Kro, Birkinge Sogn, 6.5.1817, II 105, 124, gift 1 Peder ..., gift 2 aftægtsmand Jørgen Christensen 9.2.1818, II 135, 139, -L
Madsen, Anders - Bullerup, boelsmand, 6.5.1817, II 105, 113, gift 1 Maren Pedersdatter 18.8.1808, I 324, 329 (gift 1 Hans ...), gift 2 Kirsten Christensdatter (gift 2 boelsmand Lars Andersen 30.9.1822, II 343, -L)
Madsen, Anders - Fravde Kærby, tjenestekarl, 15.6.1820, II 250, -L
Madsen, Christian - Allerup, indsidder, 2.12.1821, II 307, -L, gift med Anne Jensdatter
Madsen, Frederik - Kertinge Mark, selvejerhusmand, artillerist, død i Nyborg, 18.7.1814, II 45, gift med Karen Andersdatter
Madsen, Hans - Herrested, indsidder, 29.5.1807, I 291, gift med Margrethe Hansdatter
Madsen, Hans - Højby, selvejergaardmand, 15.10.1820, II 268, 275, 284, 285, -L, gift med Kirstine Rasmusdatter
Madsen, Hans - Højby, tjenestekarl, 2.4.1821, III 281, -L
Madsen, Hans - Kertinge, boelsmand, og hustru Gjertrud Petersdatter, testamente 31.5.1818, II 63, -L
Madsen, Hans - Munkebo, boelsmand, arrestant, vurderingsfa..rtg. 21.3.1815, II 53, 289, gift med Kirsten Jensdatter
Madsen, Hans - Munkebo, selvejerhusmand, 10.11.1820, II 269, 270, 274, 275, 278, 281, 289, 296, 312, 357, gift med Kirsten Jensdatter
Madsen, Hindse - Rønninge, hans hustru Anne Pedersdatter 29.10.1817, II 129
Madsen, Iver - Seden, smed, konkursbo, skilsmisse 18.11.1805, I 219, 292, gift med Karen Knudsdatter
Madsen, Jens - Røjrup, aftægtsmand, 30.11.1818, II 186
Madsen, Jesper - Hunslev, almisselem, 7.7.1819, II 208
Madsen, Jørgen - Ferreslev, selvejerhusmand, hans hustru Kirsten Salomonsdatter 1.6.1812, II 8
Madsen, Knud - Røjrup Mark, skomager, indsidder, 7.9.1818, II 171, 191, gift med ...
Madsen, Lars - Lumby, gaardmand, hans enke Anne Erichsdatter 4.1.1821, II 272, 278
Madsen, Lars - Rønninge, selvejergaardmand, 12.4.1813, II 26, gift med Anne Marie Jensdatter
Madsen, Niels - Dræby, matros, ungkarl, 26.11.1822, II 350, efterlod sig et uægte barn med pigen Karen Jørgensdatter i Kerteminde
Madsen, Niels - Holev, husmand, 13.3.1815, II 52, gift med Charlotte Pedersdatter
Madsen, Peder - Birkum, Fravde, gaardmand, hans enke Kirstine Hansdatter 4.9.1818, II 171
Madsen, Peder - Ladby, indsidder, almisselem, 18.2.1818, II 135, 141, gift med Karen Andersdatter
Madsen, Peder - Tving, boelsmand, 14.10.1817, II 126, 131, 145, gift 1 Mette Christensdatter 24.5.1813, II 22, gift 2 Johanne Dorthea Christensdatter (gift 2 Peder Jacobsen, Davinge)
Madsen, Rasmus - Lumby, Nørre Lyndelse, gaardmand, hans enke Karen Eriksdatter 12.6.1817, II 117
Madsen, Søren - Kappendrup, gaardmand, død 1808, hans enke Karen Simonsdatter 25.1.1816, II 73
Marcussen, Lars - Vester Kærby, selvejergaardmand, hans hustru Anne Marie Rasmusdatter 29.9.1818, II 176, 178, 184
Marcussen, Ole - Munkebo, skipper og husmand og hustru Anne Kirstine Johansdatter 25.10.1806, I 270, 276, 284, 309, 319, -L
Marcussen, Peder - Munkebo, husmand, 15.3.1823, II 373, -L, gift med Anne Catrine Rasmusdatter
Marcussen, Rasmus - Aarslev, gaardmand og hustru Anne Henningsdatter 24.1.1811, I 411, se ogsaa Vinding herred skiftep.
Martinusdatter, Sofie - Grønholtgaard, Bovense Sogn 11.3.1781, gift med selvejergaardmand Hans Henriksen 4.2.1808, I 332, 334, 343 (gift 2 Karen Rasmusdatter)
Mathiasdatter, Kirstine - Bullerup, 9.5.1820, II 241, 252, gift med selvejerhusmand Lars Jørgensen
Mathiasen, Anders - Bullerup, gift 1 Maria Kirstine Michelsdatter 14.5.1783 Østergaard skiftep. I 368
Melbye, Jacob - paa Bramstrupgaard, 7.3.1815, II 52, gift med Inger Pors
Milling, Henrik Rasmus - Kølstrup, dømt til slaveri paa livstid, hans hustru Karen Olesdatter, skifte i levende live med børnene 16.6.1819, II 201 (gift 2 ...)
Mortensdatter, Abelone - Vester Kærby, fruentimmer, hendes uægte søn Morten 11.1.1821, II 273
Mortensdatter, Anne - Vester Kærby, barn, 29.12.1820, II 272
Mortensdatter, Anne Catrine - Seden, død i Skibhusene 1821 i Odense, 9.1.1822, II 313, gift med tjenestekarl Peder Larsen (gift 2 ...)
Mortensdatter, Anne Margrete - Holev, og ægtefælle husmand Anders Pedersen, testamente 20.9.1810, II 42, -L
Mortensdatter, Christine - Munkebo, død 1820, jfr. Christine Jensdatter
Mortensen, Mads - Kølstrup, sevlejerhusmand, hans hustru Marie Olsdatter 24.5.1803, I 111
Mortensen, Peter - Dømmestrup, indsidder, 25.5.1817, II 112, 113, -L, gift med Birthe Jacobsdatter
Mortensen, Rasmus - Holev, gaardmand, hans hustru Karen Sørensdatter (eller Nielsdatter) 16.5.1818, II 150, 154
Mortensen, Rasmus - Aarslev Mark, husmand, 23.2.1807, I 282, gift med Karen Rasmusdatter 26.10.1810, I 364 (gift 2 boelsmand Hans Eriksen)
Munk, Jens Rasmussen - Seden, skipper og husmand 18.3.1822, II 322, -L, gift med Anne Marcusdatter
Murmester, Hans Jørgensen - Vester Kærby, fh. Munkebo Mark, 10.8.1812, II 12, 29, gift med Sidsel Marie Larsdatter, død i Munkebo Sogn, 26.2.1802, I 66, gift 2 Marie Sofie Hansdatter
Møller, Anders Andersen – Blangsted Mølle, hans enke Anne Marie Rasmusdatter 9.3.1822, II 321, 324, 332, 356
Møller, Anders Jensen – Sønder Næraa Mølle, aftægtsmand, hans hustru Karen Christensdatter 18.2.1812, II 29 (gift 1 Jørgen …)
Møller, Andreas Christian - Hunslev, uægte barn, 29.12.1821, II 310, 360, moderen Karen Hansdatter senere gift med boelsmand Jørgen Rasmussen
Møller, Hans Christian - død paa Bramstrup, fhv. bødker af Odense, 13.3.1807, I 307, enke efter ...
Møller, Hans Christiansen – Sønder Næraa, møller, selvejer, hans hustru Anne Marie Jørgensdatter 15.6.1819, II 201, 206
Møller, Hans Knudsen - Sønder Næraa, gaardmand, 24.2.1818, II 139, 174, gift med Maren Poulsdatter eller Frederiksdatter
Møller, Jens - Rynkeby Sogn, hans hustru Hildeborg Maria Broch 23.5.1819, II 198, 208, 212, -L
Møller, Lars Sørensen – Mellem Mølle, Rønninge, 18.9.1809, I 357, enke efter Anna Jørgensdatter død 1806
Møller, Marie Elisabeth - Rynkeby, 2.1.1818, II 134, 135, 148, 157, 163, 165, 183, 217, gift med præsten J. C. Block
Møller, Niels Christensen – Bierne Mølle, Rønninge, hans hustru Johanne Marie Nielsdatter 7.6.1799, I 16, 19, 21, 23
Møller, Niels Nielsen - Munkebo, husmand og styrmand, gift 1 Abelone Marie Rasmusdatter 8.2.1804, I 185, gift 2 Maren Nielsdatter 1.7.1805, I 216, 231
Møller, unge Anders Andersen - Blangsted Mølle, 5.9.1818, II 171, 176, 178, gift med Anne Catrine Stephensdatter
Mønster, Jørgen Frederiksen – Fravde, smed, 27.6.1820, II 253, 258, 260, 262, gift 1 …, gift 2 Marie Hansdatter
Nicolajsdatter, Johanne Marie - Kappendrup, indsidderske, 29.10.1816, II 81, 92, enke efter Johan Poulsen
Nicolajsen, Jacob - Rønninge, selvejerhusmand, skræder, 13.10.1801, I 60, gift med Karen Hansdatter
Nielsdatter, Anne - Avnslev, 8.10.1807, I 296, gift med selvejerhusmand Lars Hansen
Nielsdatter, Anne - Dømmestrup, aftægtskone, 3.9.1820, II 263, enke efter husmand Jens Pedersen
Nielsdatter, Anne - Freltofte, 1.10.1803, I 180, 184, gift med boelsmand Anders Hansen
Nielsdatter, Anne - Over Kærby, 29.7.1816, II 89, 95, gift med husmand Reinholt Hansen (gift 1 Kirsten Simonsdatter 29.10.1811, I 458)
Nielsdatter, Anne - Revsvindinge, 7.5.1807, I 284, 294, gift med selvejergaardmand Peder Hansen (gift 2 ...)
Nielsdatter, Anne – Seden, og ægtefælle degn og skolelærer Jens Hansen 7.2.1822, II 317, 319, 341
Nielsdatter, Anne Catrine - Birkum, 14.10.1816, II 89, gift med husmand Niels Johansen (Elias (Kb.))
Nielsdatter, Anne Kirstine - Davinge, 1.9.1816, II 89, 92, gift med indsidder Christen Sørensen (afdøde medbragte i ægteskabet en søn Mads Jørgensen 8 aar)
Nielsdatter, Anne Kirstine - Ladby, 5.10.1801, II 299, 302, gift 1 ..., gift 2 husmand Hans Hansen
Nielsdatter, Anne Kirstine - Vester Kærby, 20.3.1807, I 287, gift 1 Hans ..., gift 2 selvejergaardmand Hans Rasmussen (gift 1 ...)
Nielsdatter, Christiane - Hunslev, indsidderske, 21.8.1817, II 119, 120, 122, enke efter Johan Frederichsen
Nielsdatter, Dorthe - Holev, inderste, 8.1.1802, I 90, gift med inderste Marcus Pedersen 16.6.1801, I 43, 90
Nielsdatter, Dorthe - Nørre Lyndelse, 28.12.1820, II 272, -L, gift med indsidder Jacob Knudsen
Nielsdatter, Else Marie - Højby, 8.9.1817, II 123, 127, gift med gaardmand Lars Christensen Bankemand
Nielsdatter, Gjertrud - Marslev, 31.1.1813, II 18, 19, gift med indsidder Christen Jacobsen
Nielsdatter, Johanne - Ore Mark, 25.8.1821, II 291, 301, gift 1 Erik ..., gift 2 bødker Hans Andersen
Nielsdatter, Johanne - Røjrup, 21.6.1817, II 117, gift med aftægtsmand gamle Søren Pedersen
Nielsdatter, Johanne Lisbet - Birkum, 6.5.1818, II 148, 173, gift med selvejerhusmand Niels Rasmussen
Nielsdatter, Johanne Marie - Bierne Mølle, Rønninge, 7.6.1799, I 16, 19, 21, 23, gift med selvejer møller Niels Christensen
Nielsdatter, Johanne Marie - Ore Mark, barn, 15.1.1821, II 273, 308
Nielsdatter, Karen - Davinge, og ægtefælle smed Hans Hartvigsen i Gesinge paa Taasinge, 5.4.1815, II 54, 63, 66, 79, -L
Nielsdatter, Karen - Ferreslev, barn, 5.10.1821, II 300
Nielsdatter, Karen - Freltofte, 31.12.1818, II 191, 192, gift med boelsmand Lars Andersen
Nielsdatter, Karen - Hollufgaard, 13.3.1817, II 102, 106, gift med forpagter Dedenroth
Nielsdatter, Karen - Seden, almisselem, 22.6.1820, II 251, enke efter ...
Nielsdatter, Karen - Saaderup, 7.5.1811, I 426, gift med gaardmand Niels Larsen
Nielsdatter, Karen - Ullerslev, gift 1 Christen ..., og 2. ægtefælle husmand Morten Andersen samt søn og datter 5.7.1808, I 322, 331, 386, +L
Nielsdatter, Kirsten - Rønninge, 12.5.1817, II 106, 124, gift med boelsmand og væver Hans Sørensen
Nielsdatter, Kirsten - Seden, aftægtskone, 7.2.1820, II 231, enke efter Knud ...
Nielsdatter, Kirsten - Ullerslev Mark, 20.10. 1807, I 298, gift 1 Jens Jacobsen, gift 2 selvejergaardmand Rasmus Rasmussen
Nielsdatter, Kirsten - Urup Mark, 25.6.1820, II 253, gift med selvejergaardmand Peder Jensen
Nielsdatter, Maren - Birkinge, 9.5.1818, II 148, 156, gift med selvejergaardmand Hans Christensen
Nielsdatter, Maren - Dømmestrup, 5.10.1821, II 301, gift med husmand Iver Andersen
Nielsdatter, Maren - Hunslev, 7.1.1819, II 191, 195, gift med husmand Hans Larsen Bødker
Nielsdatter, Maren - Højrup Mark, 2.11.1805, I 229, gift med selvejerboelsmand Lars Hansen
Nielsdatter, Maren - Kertinge, 18.10.1798, I 6, gift med indsidder Hans Rasmussen
Nielsdatter, Maren - Munkebo, 1.7.1805, I 216, 231, gift med husmand og styrmand Niels Nielsen Møller (gift 1 Abelone Marie Rasmusdatter 8.2.1804, I 185)
Nielsdatter, Maren - Over Kærby, 12.12.1822, II 353, gift 1 Niels ..., gift 2 selvejergaardmand Knud Hansen
Nielsdatter, Maren - Rønninge, 27.1.1816, II 73, 89, 91, gift med smed Vilhelm Nielsen
Nielsdatter, Maren - Saurishus, Kølstrup Mark, 20.8.1818, II 170, -L, gift med husmand Niels Nielsen
Nielsdatter, Maren - Seden. 31.1.1818, II 135, 144, gift med selvejergaardmand Jørgen Andersen 25.2.1812, II 4
Nielsdatter, Maren - Aalykkehuset, Avnslev Sogn, 13.2.1806, I 233, gift med husmand Rasmus Pedersen (gift 1 Margrethe Pedersdatter 11.6.1805, I 213)
Nielsdatter, Margrete - Møllegyde ved Ullerslev, 22.11.1806, I 273, gift med husmand Poul Andersen
Nielsdatter, Marie - Munkebo, 10.8.1809, I 353, gift med aftægtsmand Peder Larsen
Nielsdatter, Mette - Fravde Kærby, 10.7.1820, II 254, 256, gift med husmand Peder Knudsen 16.9.1803
Nielsdatter, Mette - Ladby, barn, 17.10.1818, II 180
Nielsen, Anders - Bullerup, husmand, hans enke Anne Ottesdatter, almisselem, 26.5.1820, II 243
Nielsen, Anders - Drigstrup, husmand, 15.7.1814, II 45, gift med Karen Andersdatter
Nielsen, Anders - Ore, barn, 11.1.1821, II 273, 308
Nielsen, Anders - Røddestedet, Neder Holluf Mark, barn, 25.10.1820, II 269
Nielsen, Christopher - Birkinge, indsidder, hans hustru Maren Knudsdatter 9.3.1822, II 321, 327
Nielsen, Claus - Højby Mark, boelsmand, 20.3.1816, II 79, 85, gift med Anne Andersdatter
Nielsen, Claus - Kertinge, selvejergaardmand, 17.2.1800, I 26, 38, gift med Karen Larsdatter (gift 2 gaardmand Mads Nielsen)
Nielsen, Claus - Søllinge, husmand, 17.1.1805, I 209, 224, gift med Elisabeth Frederikka Pedersdatter
Nielsen, Frederik - Kertinge, boelsmand, hans hustru Sophie Christensdatter 25.4.1806, I 238
Nielsen, Hans - Allerup, husmand, hans enke Karen Jacobsdatter 11.10.1816, II 89, 90, 104, 107, -L
Nielsen, Hans - Fravde, selvejergaardmand, 10.6.1817, II 114, 141, gift med Kirsten Rasmusdatter
Nielsen, Hans - Neder Holluf, selvejergaardmand, hans hustru Valborg Christensdatter 21.6.1821, II 286
Nielsen, Hans - Rønninge, aftægtsmand, 20.7.1820, II 256, 259, -L, gift med Barbara Pedersdatter
Nielsen, Hans - Søby, husmand, hans hustru Karen Rasmusdatter 13.5.1810, I 405
Nielsen, Hans Erik - Urup, husmand og soldat, hans hustru Maren Kirstine Hansdatter 24.5.1814, II 41, 44
Nielsen, Jacob - Ørbæk, fhv. gaardmand og indsidder, hans hustru Karen Rasmusdatter 8.3.1804, I 186, 192
Nielsen, Jens - Kamstedet, Hunslev Mark, boelsmand, hans hustru Karen Marie Sørensdatter 8.1.1820, II 228, 229
Nielsen, Jeppe - Fravde Mark, husmand, 2.4.1821, II 281, gift med Maren Jensdatter
Nielsen, Jesper - Fravde Kærby, gaardmand, 26.4.1803, I 110, gift med Maren Hansdatter
Nielsen, Jørgen - Allerup, selvejerhusmand, hans hustru Mette Pedersdatter 26.8.1822, II 339
Nielsen, Jørgen - Mullerup, avlskarl, ungkarl, 18.8.1810, I 380, -L
Nielsen, Jørgen - Saaderup Mark, boelsmand, gift 1 Anne Jørgensdatter 2.12.1807, I 300, gift 2 ...
Nielsen, Jørgen - Urup, aftægtsmand, 19.5.1817, II 109, 112, stedsønnen Niels Larsen 1.5.1810, I 369, 371
Nielsen, Jørgen - Vester Kærby, barn, 4.1.1821, II 272
Nielsen, Jørgen - Vester Kærby, selvejergaardmand, hans hustru Bertha Christine Henningsdatter 19.8.1806, I 244
Nielsen, Lars - Dømmestrup, gaardmand, hans hustru Maren Larsdatter 3.3.1809, I 340
Nielsen, Lars - Fravde, barn, 9.12.1820, II 272
Nielsen, Lars - Hunslev, husmand, 30.6.1820, II 253, gift 1 Maren Andersdatter 10.3.1819, II 197, gift 2 Maren Hansdatter
Nielsen, Mads - Holev, selvejergaardmand, 25.3.1816, II 79, 84, gift med Marie Rasmusdatter
Nielsen, Mads - Kappendrup, selvejerhusmand, gift 1 Christiane Andersdatter 31.12.1822, II 361, 363, gift 2 ...
Nielsen, Mads - Kertinge, gaardmand, gift med Karen Larsdatter (gift 1 Claus Nielsen 17.2.1800, I 26, 38)
Nielsen, Mads - Ore, selvejer hjulmand, 22.2.1800, I 30, -L, gift med Johanne Nielsdatter
Nielsen, Mads - Seden, indsidder, 28.1.1819, II 192, gift med ...
Nielsen, Michel - Lumby, selvejergaardmand, gift 1 Karen Hansdatter 14.1.1822, II 314, -L, gift 2 ...
Nielsen, Nicolaus - Fløstrup, hans enke Maren Madsdatter 6.10.1810, I 383
Nielsen, Niels - Munkebo, selvejergaardmand, hans hustru Anne Madsdatter 9.6.1808, I 317, 328
Nielsen, Niels - Saurishus, Kølstrup Mark, husmand, hans hustru Maren Nielsdatter 20.8.1818, II 170, -L
Nielsen, Niels - Vester Kærby, barn, 30.10.1820, II 269
Nielsen, Niels - Aamosegaard, Mullerup Mark, aftægtsgaardmand, hans hustru Karen Jørgensdatter 10.6.1808, I 318, 334, 340, -L
Nielsen, Peder - Bullerup, ungkarl, 23.12.1820, II 272
Nielsen, Peder - Freltofte, seminarist, 27.11.1820, II 269, 295, -L (muligvis aflivet sig eller bortrømt)
Nielsen, Peder - Holev, Marslev Sogn, indsidder, hans hustru Kirsten Rasmusdatter 16.4.1807, I 287, 293, -L
Nielsen, Peder - Kølstrup, gaardmand, aftægtskontrakt med forældrene, gaardmand Niels Larsen og Anne Jørgensdatter 14.12.1801, I 56
Nielsen, Rasmus - Birkinge, gaardmand, hans enke Ellen Hansdatter 28.3.1820, II 236
Nielsen, Rasmus - Holev, barn, 2.9.1818, II 171
Nielsen, Rasmus - Hunslev, ungkarl, 1.7.1822, II 331, 351, -L
Nielsen, Rasmus - Vester Kærby, Agedrup, hans enke Mette Marie Rasmusdatter 26.2.1818, II 139
Nielsen, Rasmus - Vester Kærby, barn, 31.12.1820, II 272
Nyboe, ... - Rødding, degn, hans enke Inger Catrine Sadolin, død i Allerup, 1.8.1818, II 166
Nørkenkrone, Henriette Scharlotte - til Østergaard, 8.3.1813, II 18, gift med Casper Herman Brygmann død 1781 (gift 1 Ide Sophie Brockenhus v. Lövenhielm)
Olsdatter, Anne - Hunslev, 8.1.1819, II 192, 225, 228, gift med gaardmand Søren Jørgensen
Olsdatter, Anne - Urup, 19.10.1818, II 180, -L, gift med aftægtshusmand Rasmus Rasmussen
Olsdatter, Anne Marie - Neder Holluf, Fravde, 31.12.1818, II 191, 193, gift med gaardmand Hans Jørgensen 26.1.1809, I 338
Olsdatter, Johanne - Lille Rødløve ved Davinde, 15.11.1798, I 7, 21, gift med selvejer boelsmand Friderich Christian Hofmeister
Olsdatter, Karen - Kølstrup, skifte i levende live med børnene 16.6.1819, II 201, gift 1 Henrik Rasmus Milling (dømt til slaveri paa livstid), gift 2 ...
Olsdatter, Marie - Kølstrup, 24.5.1803, I 111, gift med selvejer husmand Mads Mortensen
Olsen, Jørgen - Dræby, indsidder og sølimit, 29.3.1820, II 236, 240, 242, gift med Kirstine Marie Pedersdatter (gift 2 ...)
Olsen, Lars - Allerup, husmand, 30.8.1819, II 214, 217, gift 1 ..., gift 2 Bodil Pedersdatter (iflg. kirkebogen 9.1.1807)
Olsen, Peder - Ingerlyst, Munkebo Sogn, fallitbo, 7.4.1818, II 143, 147, 155, 159, 166, 209, 221, 223
Olsen, Søren - Rynkeby, husmand, hans hustru Marie Larsdatter 30.10.1817, II 129
Ottesdatter, Anne - Bullerup, almisselem, 26.5.1820, II 243, enke efter husmand Anders Nielsen
Ottesdatter, Maren - Vester Kærby, Agedrup, almisselem 30.12.1818, II 186, enke efter Hans Pedersen
Ottesdatter, Mette Kirstine - Birkum, uægte barn, 16.12.1820, II 272
Ottesdatter, Mette Marie - Ullerslev, 4.7.1808, I 321, 330, gift 1 Anders Pedersen Sanderumgaard skiftep.?, gift 2 sevlejerhusmand og væver Hartvig Fik
Ottesen Mads - Bullerup, husmand, hans hustru Anne Andersdatter 11.3.1820, II 242, 253
Ottesen, Knud - Marslev, selvejergaardmand, 23.12.1822, II 354, gift med Anne Kirstine Adolphsdatter død ca 1808
Ottesen, Otte - Birkinge, aftægtshusmand, hans hustru Ide Louise Pedersdatter 6.1.1821, II 273
Pedersdatter, Anne - Rønninge, 29.10.1817, II 129, enke efter Hindse Madsen
Pedersdatter, Anne - Sønder Næraa, og ægtefælle gaardmand Lars Knudsen, bevilling til uskiftet bo 28.7.1815, II 69
Pedersdatter, Anne Catrine - Rostrup, 27.10.1817, II 128, 132, 140, enke efter gaardmand Frands Jensen
Pedersdatter, Anne Sofie - Højby, død i København, pige, 27.6.1821, II 287
Pedersdatter, Barbra – Hunslev, 9.4.1812, II 6, 12, 16, gift 1 Poul Poulsen død 1766, gift 2 Isack Andersen død før 1812
Pedersdatter, Bodil – Allerup, 23.6.1820, II 251, -L, enke efter husmand Lars Olesen iflg. Kb.
Pedersdatter, Dorte – Rønninge, 13.5.1809, I 348, 359, gift med selvejergaardmand Hans Sørensen 3.4.1809, i 345, 358 (gift 1 …, gift 2 Ellen Anne Catrine Jensdatter 9.6.1806, I 241)
Pedersdatter, Edel Margrete – Ullerslev, 21.9.1809, I 357, gift med slagter Hans Jensen
Pedersdatter, Else Marie – Højby, 31.3.1820, II 236, 237, -L, gift med indsidder Hans Hansen
Pedersdatter, Gjertrud – Kertinge, og ægtefælle boelsmand Hans Madsen, testamente 31.5.1815, II 63, -L
Pedersdatter, Ide Lovise – Birkinge, almisselem, 6.7.1821, II 273, gift med aftægtshusmand Otte Ottesen
Pedersdatter, Karen – Dømmestrup 7.5.1821, II 283, gift med selvejergaardmand Niels Rasmussen
Pedersdatter, Kirstine – Kølstrup, 11.10.1817, II 125, -L, gift med husmand Ole Pedersen
Pedersdatter, Maren – Bullerup, 18.8.1808, I 324, 329, gift 1 Hans …, gift 2 boelsmand Anders Madsen
Pedersdatter, Maren – Holev, pige, 15.1.1801, I 41, efterlod sig et spædbarn Anne Kirstine Knudsdatter
Pedersdatter, Maren – Mariesminde, Rønninge Sogn, 12.5.1821, II 284, gift med aftægtsmand Søren Rasmussen
Pedersdatter, Maren – Munkebo, 17.1.1806, I 232, gift med husmand Hans Jensen
Pedersdatter, Maren – Søby, 5.10.1821, II 300, enke efter gaardmand Hans Jørgensen
Pedersdatter, Maren (Poulsdatter, Madsdatter) – Skiftemosehuset, Birkinge Sogn v. Langeskov Kro, 6.5.1817, II 105, 124, gift 1 Peder …, gift 2 aftægtsmand Jørgen Christensen 9.2.1818, II 135, 139, -L
Pedersdatter, Margrethe – Aalykkehuset, Avnslev Sogn, 11.6.1805, I 213, gift med husmand Rasmus Pedersen (gift 2 Maren Nielsdatter 13.2.1806, I 233)
Pedersdatter, Marie – Birkum, barn, 13.12.1820, II 272
Pedersdatter, Mette – Allerup, 26.8.1822, II 339, gift med selvejerhusmand Jørgen Nielsen
Pedersdatter, Mette – Frørup, 1.5.1809, I 347, gift med indsidder Peder Rasmussen (gift 2 …)
Pedersdatter, Mette – Vester Kærby, 12.2.1817, II 99, 109, enke efter Jens Pedersen
Pedersdatter, Mette Margrete – Ferreslev, død 1805, 15.10.1806, I 266, 269, gift med selvejergaardmand Hans Nielsen Frisch 26.8.1817, II 122, 124, 128 (gift 1 …)
Pedersdatter, Susanne Margrete – Bullerup, og ægtefælle husmand Ole Larsen 2.10.1822, II 344, manden efterlod sig ingen livsarvinger, konen efterlod sig 2 uægte børn Peder 14 aar og Christian 8 aar
Pedersen, Anders – Fravde Kærby, boelsmand, 9.7.1822, II 335, gift med Catrine Pedersdatter
Pedersen, Anders – Gelshus under Selleberg, husmand, 4.12.1822, II 352, gift med Anne Andreasdatter
Pedersen, Anders – Holev, husmand og bødker, 14.6.1822, II 328, gift med Maren Andreasdatter
Pedersen, Anders – Holev, husmand og hustru Anne Margrete Mortensdatter, testamente 20.9.1810, II 42, -L
Pedersen, Anders – Røjrup, boelsmand, hans hustru Johanne Jensdatter 30.8.1813, II 31
Pedersen, Anders – Søllinge, husmand, 14.10.1807, I 297, 308, -L, gift med Anne Rasmusdatter
Pedersen, Christopher – Fravde Kærby, barn, 5.12.1820, II 270
Pedersen, Claus – Birkinge, aftægtsgaardmand, 31.5.1820, II 243
Pedersen, Erich – Seden, husmand, 11.2.1818, II 135, 141, gift 1 Mette …, gift 2 Mette Hansdatter 2.1.1820, II 227
Pedersen, gamle Søren – Røjrup, aftægtsgaardmand, hans hustru Johanne Nielsdatter 21.6.1817, II 117
Pedersen, Hans – Bullerup, boelsmand, hans hustru Maren Jacobsdatter 10.5.1806, I 240
Pedersen, Hans – Bullerup, selvejerhusmand, 7.2.1822, II 231, 235, 243, gift med Dorthe Hansdatter
Pedersen, Hans – Fravde Mark, husmand, hans enke Marie Christensdatter 24.1.1816, II 73, 75, enken har en uægte datter Johanne Pedersdatter
Pedersen, Hans – Keirup, ungkarl, 3.6.1821, II 294, -L
Pedersen, Hans – Vester Kærby, Agedrup, hans enke Maren Ottesdatter 30.12.1818, II 186
Pedersen, Jacob – Birkum, selvejergaardmand, 27.10.1821, II 302, gift med Maria Hansdatter 12.7.1819, II 208, 212, 214, 217, 225, har en uægte søn ungkarl Hans Hansen
Pedersen, Jacob – Frørup, tjenestekarl, 1.5.1809, I 347, -L
Pedersen, Jacob – Rønninge, aftægtsmand, hans hustru Maren Rasmusdatter 25.2.1818, II 139
Pedersen, Jens – Allerup, aftægtsmand, 8.11.1820, II 269
Pedersen, Jens – Dømmestrup, husmand, hans enke Anne Nielsdatter 3.9.1820, II 263
Pedersen, Jens – Kullerup, gaardmand, 27.4.1807, I 289, gift med Maren Pedersdatter, foruden ægte børn efterlod afdøde sig et uægte barn Anne Jensdatter 18 aar
Pedersen, Jens – Rynkeby, tjenestekarl, 8.11.1814, II 82, -L
Pedersen, Jens – Vester Kærby, husmand, hans enke Mette Pedersdatter 12.2.1817, II 99, 109
Pedersen, Jesper – Ferreslev, almisselem, hans hustru Karen Larsdatter 13.11.1813, II 32
Pedersen, Jesper – Lumby, Nørre Lyndelse, hans enke Kirsten Larsdatter 27.2.1811, I 418, 425 (gift 2 Hans Eriksen)
Pedersen, Jørgen – Keirup, forpagter, gift 1 Martha Leth død 1805 Schelenborg, gift 2 Anne Marie Berg 22.10.1818, II 181, 189, -L
Pedersen, Lars – død i Gjeldshus ved Ørnfeldt, 3.12.1817, II 133, hjemmehørende i Saltofte i Kærum
Pedersen, Lars – Lumby, selvejergaardmand, hans hustru Anne Rasmusdatter 10.6.1802, I 85
Pedersen, Lars – Over Holluf, gaardmand, hans hustru Anne Hansdatter 26.12.1817, II 134
Pedersen, Lars – Seden, husmand, 14.1.1820, II 228, 230, gift med Dorthea Knudsdatter
Pedersen, Lars – Vester Kærby Mark, barn, 11.12.1820, II 272
Pedersen, Mads – Ferreslev, almisselem og hustru Margrethe Poulsdatter 14.12.1805, I 221, -L
Pedersen, Mads – Over Holluf, gaardmand, hans enke Karen Christensdatter 4.9.1811, I 457 (gift 2 selvejergaardmand Hans Andersen)
Pedersen, Mads – Skalkendrup, boelsmand, hans hustru Kirsten Hansdatter 22.11.1806, I 273, 281 (gift 1 Peder …)
Pedersen, Marcus – Holev, indsidder, 16.6.1801, I 43, 90, gift med Dorthe Nielsdatter 8.1.1802, 90
Pedersen, Mathias – Dræby, ungkarl, 3.2.1820, II 231
Pedersen, Niels – Freltofte Mark, boelsmand, hans hustru Maren Larsdatter 7.10.1819, II 220, 221
Pedersen, Niels – Ore, Sønder Næraa, selvejerhusmand, 27.4.1819, II 198, 202, 222, gift med Anne Pedersdatter (gift 2 Rasmus Knudsen fra Vollerslev)
Pedersen, Ole – Kølstrup, husmand, hans hustru Kirstine Pedersdatter 11.10.1817, II 125, -L
Pedersen, Peder – Fravde Kærby, barn, 14.12.1820, II 272
Pedersen, Peder – Kappendrup, aftægtsgaardmand, 1.12.1806, I 274, -L, gift med Maren Poulsdatter
Pedersen, Peder – Kertinge, gaardmand, 14.8.1811, I 457, gift med Gjertrud Pedersdatter
Pedersen, Peder – Kissendrup, indsidder, 12.5.1803, I 109, 120, gift med Mette Kristoffersdatter
Pedersen, Peder – Raagelund, betler, født i Paarup, Ellinge Sogn, 6.10.1819, II 220
Pedersen, Peder – Ullerslev Mark, boelsmand, 16.10.1806, I 268, gift med Anne Poulsdatter
Pedersen, Peder – Ulriksholm, ladefoged, hans hustru Anne Kirstine Larsdatter 10.1.1822, II 314
Pedersen, Rasmus – Fravde Kærby, selvejergaardmand, hans hustru Anne Jørgensdatter 3.11.1805, I 231
Pedersen, Rasmus – Fravde, barn, 17.12.1820, II 272
Pedersen, Rasmus – Urup, selvejerboelsmand, 24.3.1817, II 104, 109, -L, gift med Dorthe Nielsdatter
Pedersen, Rasmus – Aalykkehuset, Avnslev Sogn, gift 1 Margrete Pedersdatter 11.6.1805, I 213, gift 2 Maren Nielsdatter 13.2.1806, I 233
Pedersen, unge Søren – Røjrup Mark, selvejergaardmand, 6.10.1819, II 220, 223, gift med Karen Rasmusdatter
Piil, Mads Hansen – Lumby, selvejergaardmand, 23.4.1802, I 75, gift med Anne Larsdatter
Poulsdatter (Pedersdatter?, Madsdatter?), Maren – Skiftemosehuset ved Langeskov Kro, Birkinge Sogn, 6.5.1817, II 105, 124, gift 1 Peder Christensen 10.3.1787 Vejrupgaard I 322, gift 2 Niels Mortensen 19.6.1746, Vejrupgaard II 73, 75, 81, -L, oo3 aftægtsmand Jørgen Christensen 9.2.1818, II 135, 139,-L
Poulsdatter, Mette – Birkinge, indsidderske, 28.5.1802, I 92, efterlod sig en datter Mette Katrine Madsdatter 11 aar gl.
Poulsen, Hans – Kappendrup, Skovhus ved Rolfsted, indsidder, hans hustru Bodil Marie Rasmusdatter 2.8.1811, I 455
Poulsen, Hans – Ullerslev, indsidder, 22.11.1809, I 358, -L, gift med Gjertrud Pedersdatter
Poulsen, Johan – hans enke Johanne Marie Nicolajsdatter, Kappendrup, 29.10.1816, II 91, 92
Poulsen, Johannes – Dræby, skipper (forlist), 24.10.1804, I 195, gift med Maren Pedersdatter (gift 2 …)
Poulsen, Jørgen – Avnslev Mark, boelsmand, 29.11.1808, I 331, gift med Maren Jensdatter
Poulsen, Jørgen – Birkum, ungkarl, 31.12.1822, II 360, -L, søn af Poul Larsen, stedfaderen gaardmand Ole Jørgensen
Poulsen, Lars – Hestehavehuset ved Kappendrup, husmand, død 1811, 20.2.1815, II 51, gift med Kirsten Christensdatter
Poulsen, Poul – Birkinge, annexbonde, 23.11.1818, II 186, 191, gift med Mette Mortensdatter
Poulsen, Poul – Hunslev, død 1766, gift med Barbara Pedersdatter 9.4.1812, II 6, 12, 16 (gift 2 Isack Andersen død før 1812)
Povlsdatter, Anne – Rønninge, indsidderske, 9.2.1814, II 34, enke efter 1. Jens …, 2. Peder Jensen
Povlsdatter, Anne Catrine – Munkebo, 19.11.1819, II 224, 225, enke efter husmand Jesper Larsen
Povlsdatter, Anne Marie – Ladby, indsidderske, 20.4.1818, II 146, 150, enke efter Hans Larsen
Povlsdatter, Ellen (Edel Kb.) – Aaskovgaard ved Avnslev, aftægtskone, 7.3.1810, I 362, enke efter gaardmand Niels Jensen
Povlsdatter, Giertrud – Avnslev, fruentimmer, 13.1.1809, I 337, 387, efterlod sig en uægte søn Jens Hansen
Povlsdatter, Juliane – Bramstrup Mølle, død 11.5.1820, 23.9.1820, II 266, -L, gift med møllersvend Johan Hendrich Hansen
Povlsdatter, Karen – Over Kærby, Drigstrup Sogn, 16.2.1807, I 281, gift med selvejergaardmand Anders Christensen
Povlsdatter, Margrete – Ferreslev, og ægtefælle almisselem Mads Pedersen 14.12.1805, I 221, -L
Raben, Amalie Christiane – Juelsberg, 1.8.1803, I 121, 126, 182, 184, 196, 198, 209, 211, 212, 218, 235, 236, 239, 240, 241, 246, gift 1 Carl Juel til Taasinge, gift 2 Gregers Juel til Juelsberg, 19.11.1777, N.T.A. skiftep. VI 157 [N.T.A antagelig Nyborg-Tranekær Amt]
Rasch, Anne Catrine – Rønningesøgaard, 17.5.1817, II 108, 111, -L, gift med major Christian Lemvigh 29.1.1823, II 362, 366, 375, 379, 383, 389, -L
Rasmusdatter, Abellone Marie – Munkebo, 8.2.1804, I 185, gift med husmand og styrmand Niels Nielsen Møller (gift 2 Maren Nielsdatter 1.7.1805, I 216, 231)
Rasmusdatter, Anne – Fravde Kærby, pige, 28.12.1822, II 355, -L
Rasmusdatter, Anne – Fravde, pige, 30.9.1820, II 266
Rasmusdatter, Anne – Lumby, 19.6.1802, I 85, gift med selvejergaardmand, Lars Pedersen
Rasmusdatter, Anne – Vester Kærby, 15.4.1822, II 326, enke efter gaardmand Jens Thomsen
Rasmusdatter, Anne Kirstine – Kølstrup, 23.5.1823, II 382, gift med husmand Søren Larsen
Rasmusdatter, Anne Marie – Blangsted Mølle, 9.3.1822, II 321, 324, 332, 356, enke efter møller Anders Andersen død 1791, skifte 28.10.1791, Hollufgaard II 329
Rasmusdatter, Anne Marie – Ulriksholm, kokkepige, 6.2.1818, II 135, -L
Rasmusdatter, Anne Marie – Vester Kærby, 29.9.1818, II 176, 178, 184, gift med selvejergaardmand Lars Marcussen
Rasmusdatter, Bodil Marie – Kappendrup Skovhus, Rolsted, 2.8.1811, I 455, gift med indsidder Hans Poulsen
Rasmusdatter, Dorthea – Allerup, pige, 27.5.1817, II 114
Rasmusdatter, Gjertrud Catrine – Allerup Mark, barn, 30.9.1820, II 266
Rasmusdatter, Karen – Dræby, 16.2.1822, II 319, gift med Peder Sørensen 11.11.1817, II 130, 134
Rasmusdatter, Karen – Hunslev, 4.3.1822, II 320, gift med gaardmand Hans Rasmussen
Rasmusdatter, Karen – Munkebo, 7.11.1814, II 50, gift 1 husmand Erik Hansen, gift 2 væver Jens Pedersen 21.6.1818, II 159
Rasmusdatter, Karen – Skovballe, 19.1.1811, I 410, gift med selvejergaardmand Niels Jørgensen
Rasmusdatter, Karen – Ørbæk, 8.3.1804, I 186, 192, -L, gift med fhv. gaardmand, indsidder Jacob Nielsen
Rasmusdatter, Karen – Aarslev Mark, 26.10.1810, I 364, gift 1 husmand Rasmus Mortensen 23.2.1807, i 282, ii2 boelsmand Hans Eriksen
Rasmusdatter, Kirsten – Birkinge, 7.3.1808, I 309, 311, enke efter Rasmus …
Rasmusdatter, Kirsten – Holev, Marslev, 16.4.1807, I 287, 293, -L, gift med indsidder Peder Nielsen
Rasmusdatter, Kirsten – Kertinge, 18.10.1798, I 5, 7, 10, -L, gift med indsidder, røgter Christian Lorentzen død i Marslev Præstegaard, 10.12.1818, II 186, 199
Rasmusdatter, Kirsten – Saaderup, 2.7.1811, I 453, gift med gaardmand Hans Simonsen
Rasmusdatter, Kirstine Marie – Fravde, 20.6.1814, II 41, gift med gaardmand Rasmus Hansen
Rasmusdatter, Maren – Rønninge, 25.2.1818, II 139, gift med aftægtsmand Jacob Pedersen
Rasmusdatter, Maren – Søby, indsidder, pige, 1.8.1805, I 227, -L
Rasmusdatter, Maren – Vilhelms Mølle, Birkinge Sogn, 1.7.1822, II 330, enke efter1 Jørgen …, enke efter husmand Søren Larsen
Rasmusdatter, Maria – Sønder Næraa, 13.1.1821, II 273, enke efter smed Rasmus Iversen
Rasmusdatter, Marie – Dømmestrup, 16.6.1823, II 384, gift med husmand og smed Niels Jensen (gift 2 …)
Rasmusdatter, Mette Marie – Vester Kærby, Agedrup, 26.2.1818, II 139, enke efter Rasmus Nielsen
Rasmusdatter, Rasmus – Søby, 13.5.1810, I 405, gift med husmand Hans Nielsen
Rasmusdatter, Sophie – Hunslev Mark, 18.5.1819, II 198, gift med husmand Rasmus Jensen
Rasmusdatter, Stine – Munkebo, kaldes ogsaa Kirstine Marie Knudsdatter, 28.4.1808, I 328, gift 1 Peder …, gift 2 Jørgen …, gift 3 husmand Jens Hansen
Rasmussen, Anders – Birkum, selvejergaardmand, hans hustru Anne Hansdatter 11.2.1812, II 3, 6, 8, 10, -L
Rasmussen, Anders – Davinge, 2.12.1809, I 358, gift med Anne Gregersdatter
Rasmussen, Anders – Højby, selvejergaardmand og hustru Johanne Larsdatter, skifte i levende live 25.4.1807, I 288
Rasmussen, Anders – Sønderskovgaard, Allerup Mark, gaardmand, 4.9.1820, II 263, 268, 361, gift med Anne Pedersdatter (gift 2 Niels Pedersen)
Rasmussen, Christen – Dømmestrup, ungkarl, indsidder, 16.11.1810, I 391, 424, -L
Rasmussen, Erich – Ore, selvejerhusmand, 24.5.1799, I 14, gift med Johanne Nielsdatter
Rasmussen, Erik – Bullerup, boelsmand, 2.5.1814, II 39, gift med Anne Kirstine Mathiasdatter
Rasmussen, Godske – Seden, gaardmand, 8.6.1808, I 316, 347, 385, 391, 400, II 27, 48, -L
Rasmussen, Hans – Hunslev, gaardmand, hans hustru Karen Rasmusdatter 4.3.1822, II 320
Rasmussen, Hans – Højby, gaardmand, gift 1 Anne Christensdatter, Hollufgaard skifte II 103, hans enke Johanne Hansdatter 25.6.1821, II 285
Rasmussen, Hans – Kappendrup, selvejergaardmand, 12.2.1820, II 231, 233, 240, gift med Karen Jørgensdatter
Rasmussen, Hans – Kertinge, indsidder, hans hustru Maren Nielsdatter 18.10.1798, I 6
Rasmussen, Hans – Rynkeby, aftægtsmand, 11.1.1816, II 70, gift med Anne Catrine Eriksdatter 8.6.1818, II 156
Rasmussen, Hans – Vester Kærby, selvejergaardmand, 13.3.1809, I 342, gift 1 Abel Cathrine Thomasdatter død 1789, Østergaard skiftep. II 12, gift 2 Anne Kirstine Nielsdatter 20.3.1807, I 287 (gift 1 Hans …)
Rasmussen, Jens – Fravde, selvejergaardmand, gift 1 Sidsel Larsdatter 4.5.1805, I 211, gift 2 Maren Larsdatter 29.1.1808, I 305, 311
Rasmussen, Jens – Sorte Lung, Nørre Lyndelse Sogn, husmand, gift 1 Anne Godschesdatter 6.8.1821, II 289, 290, -L (gift 2 …)
Rasmussen, Jørgen – Ladby, smed, 9.5.1818, II 148, 176, gift med Dorthea Hansdatter
Rasmussen, Jørgen – Seden, husmand, 29.12.1816, II 95, 96, gift med Maren Stephensdatter
Rasmussen, Jørgen – Selleberg, forpagter, 11.4.1813, II 20, 21, 23, 38, 39, 43, 81, 86, 104, 109, 114, -L
Rasmussen, Jørgen – Ullerslev Mark, selvejerboelsmand, 16.4.1810, I 367, gift med Catrine Marie Jensdatter
Rasmussen, Knud – Langeskov, 22.5.1811, I 422, gift med Anne Kirstine Rasmusdatter
Rasmussen, Lars – Birkum, aftægtsmand, hans hustru Anne Jacobsdatter 20.12.1820, II 272, 275 (gift 1 Hans …)
Rasmussen, Lars – Fravde Mark, hans hustru Anne Hansdatter 11.5.1815, II 57
Rasmussen, Lars – Kertinge, gaardmand, 12.1.1819, II 192, 193, gift med Maren Larsdatter
Rasmussen, Lars – Ullerslev Mark, ungkarl, 13.3.1810, I 363, 365, -L
Rasmussen, Mads – Neder Holluf, boelsmand, hans hustru Eleonore Hansdatter 9.1.1815, II 50
Rasmussen, Mads – Ullerslev, selvejerhusmand, 21.12.1804, I 197, gift med Maren Hansdatter
Rasmussen, Niels – Birkum, selvejerhusmand, hans hustru Johanne Lisbet Nielsdatter, 6.4.1818, II 148, 173
Rasmussen, Niels – Dømmestrup, selvejergaardmand, 23.1.1816, II 73, 76, 88, gift med Anne Sørensdatter
Rasmussen, Niels – Dømmestrup, selvejergaardmand, hans hustru Karen Pedersdatter 7.5.1821, II 283
Rasmussen, Niels – Ferreslev, aftægtsmand, 19.2.1821, II 276, -L
Rasmussen, Niels – Fravde, gaardmand, hans hustru Maren Jørgensdatter 13.12.1813, II 33 (gift 1 Hans …)
Rasmussen, Niels – Kertinge, gaardmand, hans enke Kirsten Clausdatter 26.4.1820, II 239, 240, 241
Rasmussen, Niels – Over Kærby, husmand, hans hustru Karen Hansdatter 1.8.1814, II 46
Rasmussen, Niels – Seden, selvejerhusmand, død for 8 aar siden, 8.2.1819, II 193, gift med Karen Madsdatter
Rasmussen, Ole – Freltofte, boelsmand, hans hustru Karen Hansdatter 17.2.1819, II 195, 220, -L
Rasmussen, Peder – Frørup, indsidder, gift 1 Mette Pedersdatter 1.5.1809, I 347, gift 2 …
Rasmussen, Peder – Lille Tornbjerge, Fravde, selvejergaardmand, 13.5.1805, I 212, gift 1 Maren Rasmusdatter død mellem 1881 og 1891, se Søbysøgaard skiftep. 1792, f. 60 og 62, gift 2 Anne Jensdatter
Rasmussen, Rasmus – Fravde, selvejergaardmand, 2.1.1816, II 70, 73, gift med Karen Johansdatter
Rasmussen, Rasmus – Ullerslev, Mark, hans hustru Kirsten Nielsdatter 29.10.1807, I 298 (gift 1 Jens Jacobsen)
Rasmussen, Rasmus – Urup, aftægtshusmand, hans hustru Anne Olsdatter 19.10.1818, II 180, -L
Rasmussen, Rasmus -. Munkebo Mark, husmand, opbudsbo 20.3.1821, II 279, 282, 296
Rasmussen, Søren – Drigstrup, annexbonde, hans hustru Karen Gregersdatter 6.5.1818, II 148, 152
Rasmussen, Søren – Mariesminde, Rønninge Sogn, aftægtsgaardmand, hans hustru Maren Pedersdatter 12.5.1821, II 284
Rasmussen, Søren – Neder Holluf, indsidder, 10.8.1821, II 291, 293, gift 1 …, gift 2 Margrete Corneliusdatter
Rasmussen, Peter Casper – Ullerslev Mark, husmand, 16.4.1810, I 366, gift med Karen Eriksdatter
Riffenstahl, Christian – Munkebo, sognepræst, 5.6.1815, II 59, gift med Anne Catrine Riber
Rosenkrantz, … - til Søbysøgaard, major, 16.8.1802, I 80
Rosenoer, Peiter – Røjrup, skomager, indsidder, 22.6.1803, I 188, gift 1 …, gift 2 Ane Jensdatter
Rosenørn, Cecilius v. – Ulriksholm, 13.7.1820, II 254, 262, 263, gift med Juliane Schach
Rundqvist, Isak – Bullerup, skrædder, husmand, bortrømt, opbudsbo 31.8.1812, II 13, 16, 24, 26, 49, 79, 84, 85, 86, hustruen Maren Jensdatter nu forlovet med Niels Rasmussen
Rødegaard, Marie Nielsdatter – Bullerup, og ægtefælle Anders Mathiasen 16.8.1822, II 337 (gift 1 Marie Kirstine Michelsdatter, Østergaard I 368)
Sadolin, Inge Catrine – Allerup, 1.8.1818, II 166, enke efter degnen Nyboe i Rødding
Salomonsdatter, Kirsten – Ferreslev Mark, 1.6.1812, II 8, gift med selvejerhusmand Jørgen Madsen
Schiøt, Haagen (Jens Christian (Kb.), Hans Erik (1787)) – Munkebo, hans enke Maren Hansen (Haagensdatter (kb.)), 5.9.1818, II 171, 176
Schmidt, Christian Frederik – general Have inspektør Rosenlund ved Ulriksholm, hans hustru madame Anne C. C. Voigt 19.5.1817, II 109, 119
Schmidt, Johan Gabriel – gæstgiver i Slesvig, opbudsbo 19.10.1820, II 268, 276, over et Torvemaal i Vilhelms Mose, Birkinge Sogn
Simonsdatter, Karen – Kappendrup, 25.1.1816, II 73, enke efter gaardmand Søren Madsen død 1808
Simonsdatter, Kirstine – Kærby, 29.10.1811, I 458, gift med selvejerhusmand Reinholt Hansen (gift 2 Anne Nielsdatter 29.7.1816, II 89, 95)
Simonsen, Hans – Saaderup, gaardmand, hans hustru Kirsten Rasmusdatter 2.7.1811, I 453
Simonsen, Peder – Hunslev, indsidder, hans hustru Margrete Jørgensdatter 18.10.1798, I 4, 7 (gift 1 Rasmus …, gift 2 Niels …)
Skrædder, Lars Pedersen – i Odense, hans hustru Karen Larsdatter, indsidderske i Allerup, 15.1.1822, II 315, 319
Skrædder, Niels Madsen - Davinge, hans hustru Maren Larsdatter 12.6.1820, II 250, 265
Smed, Anders Jespersen – Munkebo, og hustru Else Nielsdatter, skifte i levende live 9.3.1804, I 191
Smed, Christopher Hansen – Dræby, hans hustru Anne Jørgensdatter 1.2.1816, II 73, 77 (gift 1 Mads …)
Smed, Hans Hartvigsen – Davinge, smed i Gesinge paa Taasinge, og hustru Karen Nielsdatter 4.9.1815, II 54, 63, 66, 79, -L
Smed, Hans Jørgensen - Hunslev, 1.2.1813, II 17, gift med Maren Nielsdatter
Smed, Iver Madsen – Seden, konkursbo og skilsmisse 18.11.1805, I 219, 292, gift med Karen Knudsdatter
Smed, Jørgen Frederichsen Mønster – Fravde, 27.6.1820, II 253, 258, 260, 262, gift 1 …, gift 2 Marie Hansdatter
Smed, Jørgen Hansen – Kappendrup, 23.7.1819, II 208, 233, gift 1 Margrethe Wogensdatter 1.12.1806, I 275, -L, gift 2 Anne Andersdatter
Smed, Jørgen Rasmussen – Ladby, 9.5.1818, II 148, 176, gift med Dorthea Hansdatter
Smed, Niels Jensen – Dømmestrup, husmand og smed, gift 1 Marie Rasmusdatter 16.6.1823, II 384, gift 2 …
Smed, Rasmus Iversen – Sønder Næraa, hans enke Marie Rasmusdatter 13.1.1821, II 273
Smed, Rasmus Nielsen - Birkum, selvejerhusmand og smed, 27.6.1821, II 287, gift med Erne Caspersdatter
Smed, Søren Hansen – Kertinge, husmand, 5.5.1815, II 57, gift med Anne Margrethe Hansdatter (gift 2 …)
Smed, Søren Pedersen – Rynkeby, selvejerboelsmand, hans hustru Birthe Kirstine Christoffersdatter 8.5.1812, II 7
Smed, Vilhelm Nielsen – Rønninge, hans hustru Maren Nielsdatter 27.1.1816, II 73, 89, 91
Snedker, Christen Christensen – Munkebo, husmand og snedker, 10.7.1822, II 336, 340, gift med Anne Marie Sørensdatter
Snedker, Rasmus Hansen – Birkum, husmand og snedker, 22.3.1817, II 104,109, gift med Mette Jørgensdatter
Soelberg, Poul – Rynkeby, indsidder, 27.9.1808, I 326, gift med Johanne Hansdatter
Springer, Carl Philip – Allerup, skolelærer og kirkesanger, 17.2.1823, II 364, 376, gift med Ellen Cathrine Nielsdatter
Starup, Hans Christian – Kølstrup Sogn, degn, 13.4.1810, I 368, 385, gift med Anne Kirstine Bøg
Stephansen, Niels – Ferreslev, indsidder, hans hustru Maren Hansdatter 27.6.1801, i 44
Stephansen, Rasmus – Seden Mark, ungkarl, 2.11.1822, II 349
Storm, … - Ulriksholm, geheimeraadinde, 14.2.1805, I 198, 200, 210, 218, 246, 262, -L
Storm, Claus Christopher – Munkebo, barn, 17.1.1821, II 273
Svendsen, Salomon – Ferreslevgaard, aftægtsmand, 7.3.1822, II 321, gift med Inger Hansdatter, 5.10.1821, II 300
Sørensdatter, Anne Katrine – Munkebo, og ægtefælle gaardmand og indsidder Hans Jørgensen 7.11.1811, I 459
Sørensdatter, Dorthea – Fravde, 23.5.1814, II 40, gift med gaardmand Knud Hansen
Sørensdatter, Johanne – Munkebo, 23.1.1808, I 302, gift med selvejerhusmand Christen Christensen 10.7.1822, II 336, 340 (gift med Anne Marie Sørensdatter)
Sørensdatter, Karen – Holev, 16.5.1818, II 150, 154, -L, gift med gaardmand Rasmus Mortensen
Sørensdatter, Karen – Rønninge Mark, pige, 17.6.1820, II 250
Sørensdatter, Karen Marie – Kamstedet, Hunslev Mark, 8.1.1820, II 228, 229, gift med boelsmand Jens Nielsen
Sørensdatter, Maren – Birkum, 29.2.1811, I 418, 420, -L, gift med indsidder Niels Christensen
Sørensdatter, Maren – Rynkeby, 18.5.1818, II 150, enke efter gaardmand Rasmus Hansen
Sørensdatter, Maren – Rynkeby, tjenestepige, 29.8.1810, I 378, 383, -L
Sørensdatter, Maren – Rønninge, 4.6.1799, I 15, 19, -L, gift med selvejergaardmand Hans Hansen
Sørensen, Anders – Vester Kærby, barn, 10.10.1820, II 267
Sørensen, Christen – Davinge, hans hustru Anne Kirstine Nielsdatter 1.9.1816, II 89, 92 (afdøde havde før ægteskabet en søn Mads Jørgensen 8 aar)
Sørensen, Christen – Fravde Kærby, husmand, hans hustru Maren Madsdatter 6.7.1822, II 334, 337, -L
Sørensen, Hans – Allerup, husmand, 23.2.1805, I 198, gift med Anne Katrine Hendriksdatter
Sørensen, Hans – Rønninge, boelsmand og væver, hans hustru Kirsten Nielsdatter 12.5.1817, II 106, 124
Sørensen, Hans – Rønninge, selvejergaardmand, 3.4.1809, I 345, 359, gift 1 Anne Cathrine (Rønningssøgaard), gift 2 Ellen Anne Catrine Jensdatter 9.6.1806, I 241, oo3 Dorte Pedersdatter 13.5.1809, i 348, 359
Sørensen, Jørgen – Birkinge, hans enke Anne Madsdatter 22.6.1807, I 293
Sørensen, Jørgen – Elvedhuset, Rønninge Sogn, aftægtshusmand, 24.6.1817, II 117
Sørensen, Niels – Vester Kærby, barn, 10.10.1820, II 267
Sørensen, Peder – Dræby, husmand, 11.11.1817, II 130, 134, gift med Karen Rasmusdatter 16.2.1822, II 319
Sørensen, Peder – Frørup, husmand, 2.1.1809, I 337, gift med Mette Rasmusdatter
Sørensen, Peder – Rønninge, selvejergaardmand, 17.1.1817, II 97, 98, gift med Mette Mathiasdatter
Thagesdatter, Hans – Vester Kærby, barn, 1.1.1821, II 272
Thagesdatter, Karen – Vester Kærby, barn, 1.1.1821, II 272
Thomasdatter, Lisbeth – Avnslev, pige, 21.5.1810, I 373, efterlod sig en uægte datter Dorte Jørgensdatter
Thomasdatter, Maren – Davinge, indsidderske, enke, 27.6.1799, I 18, 22, -L
Thomsen, Hans – Avnslev, selvejergaardmand, 24.6.1811, II 451, gift 1 …, gift 2 Anne Marie Jensdatter
Thomsen, Hans – Haundrup, husmand, hans hustru Anne Eriksdatter 1.12.1808, I 332
Thomsen, Jens – Vester Kærby, gaardmand, hans enke Anne Rasmusdatter 15.4.1822, II 326
Thomsen, Thomas – Frørup, aftægtshusmand, hans hustru Anne Margrethe Larsdatter 2.1.1809, I 336
Thygesdatter, Dorthea – Dyrehavegaards Mark, enke, 31.1.1811, I 419, gift 1 Morten …, gift 2 Thor Larsen
Thygesen, Knud – Ferreslev, gaardmand, contrakt med moderen Kirsten Christensdatter 30.1.1812, II 36
Tingberg, Peder Kryssing – Kølstrup, præst, 24.5.1818, II 150, 152, 156, 159, 164, 166, 169, 171, 174, 179, 185, 203, 218, 227, 237, 243, -L, gift med Anne Susanne Berg 25.8.1817, II 120, -L
Tornøe, Anne Katrine – Seden, 26.6.1813, II 27, 48, -L, enke efter gaardmand Godske Rasmussen
Tornøe, Jens Rasmussen – Munkebo, skipper, hans enke Karen Hansdatter 9.9.1816, II 89, 93
Torup, Lars – Avnslev, degn og skolelærer, 6.5.1809, I 348, gift med Anne Elisabet …
Ulriksdatter, Anne Marie – Rynkeby, pige, 26.12.1817, II 134, -L
Vestermann, Henrik – Rønninge, 21.5.1799, I 14, gift med Ellen Christensdatter død 1792 (Odense Amt skiftep. VII 688)
Voigt, Anne C. C.  – Rosenlund ved Ulriksholm, 19.5.1817, II 109, 119, gift med generalhaveinspektør Christian Frederik Schmidt
Væver, Hans Sørensen – Rønninge, boelsmand og væver, hans hustru Kirsten Nielsdatter 12.5.1817, II 106, 124
Væver, Jens Pedersen – Munkebo, 21.6.1818, II 159, gift med Karen Rasmusdatter 7.11.1814, II 50 (gift 1 husmand Erik Hansen)
Væver, Jørgen Hansen – Ullerslev, selvejerhusmand, hans hustru Edel Kirstine Hansdatter 24.12.1806, I 277
Wenniche, Andreas – død paa Sanderumgaard, kgl. lakaj, boende i København, 8.12.1821, II 307, gift med Sara Catrine Herrestedt
Wernersdatter, Maren – Nørre Lyndelse, 14.5.1800, I 35, gift med indsidder Hans Larsen
Wilhelmsdatter, Anne Kirstine – Højby, 20.2.1817, II 98, 100. 130, gift med selvejergaardmand unge Peder Hansen (gift 1 Kirsten Christensdatter 10.1.1816, II 70, 74, 130)
Wogensdatter, Margrete – Kappendrup, 1.12.1806, I 275, -L, gift med smed Jørgen Hansen
Æbeløe, Knud Larsen – Højby, tjenestekarl, 22.8.1818, II 170, 201, -L
Æbeløe, Lars – Højby, indsidder, 16.12.1816, II 93, enke efter …