Graabrødre Hospitalskirke 1719-1816

Afskrift af register til skifteprotokol
Graabrødre Hospitalskirke skifteregister 1719-1816
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

 - Flere personer havde deres fæstebrev under Ryttergodset –

Andersdatter, Anna – Gundstrup (Krogsbølle), 26.8.1726, I 23, ~1 Knud …, ~2 Oluf Nielsen død for 4 uger siden, 8.5.1745, I 93, (~2 Anna Clausdatter 10.2.1748, I 102)
Andersdatter, Anna – Heden, 22.3.1777, II 64, ~ Søren Rasmussen 22.3.1777, II 65, (~1 Karen Erichsdatter 20.4.1770, II 4, ~2 Maren Larsdatter 1.4.1775, II 53, ~4 Anna Hansdatter)
Andersdatter, Anna – Køng Højrup, 22.6.1743, I 89, ~ Morten Jørgensen
Andersdatter, Karen – Brænderup, 14.1.1732, I 40, ~1 Peder …, ~2 Lauritz Jørgensen 30.6.1764, I 190, (~2 Anna Nielsdatter 3.5.1746, I 97, ~3 Elisabeth Andersdatter)
Andersdatter, Karen – Korup Trøstrup, 16.11.1774, II 49, aftægtsmand Otto Nielsen 27.7.1786, II 224
Andersdatter, Kirsten – Villestofte, Paarup, 27.6.1817, III 37, 40, 43, 48, 52, ~1 Hans Pedersen 1.6.1761, I 238, ~2 Lars Larsen 5.2.1813, III 29
Andersdatter, Maren – Vejrup, 23.5.1743, I 88, -L, ~ Paul Stephansen 7.10.1748, I 105, (~1 Maren Hansdatter 21.4.1733, I 49, ~3 Maren Pedersdatter 21.3.1721, I 171), (fader; Anders Rasmussen i Bubbel)
Andersdatter, Maren – Villestofte, 30.10.1782, II 115, ~ Peder Rasmussen 5.9.1781, II 93, (~1 Dorthea Jørgensdatter 10.11.1762, I 242, ~2 Anna Hansdatter 6.3.1773, II 42), ~2 Jørgen Hansen Lundsgaard
Andersdatter, Mette – Ladby, 5.4.1783, II 142, ~1 Rasmus Jensen 11.9.1762, I 178, -L, ~2 Marcus Nielsen
Andersdatter, Sidsel – uden St. Jørgens Port, 28.2.1757, I 153, ~1 Jørgen Hansen 9.6.1747, I 101, ~2 Marcus Pedersen
Andersen, Anders – ungkarl, Villestofte, 3.1.1787, II 229, –L, (moder; enke Gjertrud Jørgensdatter 16.12.1780, II 86, efter Anders Rasmussen 18.9.1779, II 79)
Andersen, Christopher – Skaarup, Skovby, 7.9.1764, I 193, ~ Maren Hansdatter, (~1 Rasmus Clausen 31.7.1749, I 115, –L)
Andersen, Hans – ungkarl, Møllegaard, Vigslev, 5.12.1740, I 203, –L, (forældre; enke Karen Sørensdatter 22.1.1732, I 195, efter Anders Rasmussen Sk. 23.5.1725)
Andersen, Hierre – uden Sct. Jørgens Port, 30.1.1777, II 61, ~ Anna Maria Marcusdatter, (~2 Rasmus Ibsen 10.4.1788, II 248, ~3 Volrath Bernhart Henrichsen 3.8.1797, II 303, 311, 319, 323)
Andersen, Jens – Baardesø, 26.4.1754, I 128, -L, ~ Anna Nielsdatter, (fader; Anders Jensen i Dalby)
Andersen, Jens – Mejlby, Kærum, 18.11.1719, I 2, ~ …
Andersen, Johan – møller, Favrskov Mølle, 20.7.1723, I 13, ~ Bodil Hansdatter
Andersen, Jørgen – Paarup, 7.9.1765, I 245, enke Anne Ibsdatter 3.8.1776, II 60, (~2 indsidder og landsoldat Hans Larsen i Snestrup)
Andersen, Knud – smed, Baardesø, 10.2.1748, I 103, ~ Anna Nielsdatter, (~1 smed Peder Nielsen 27.6.1741, I 73, ~2 smed Jørgen Hansen 20.4.1743, I 83)
Andersen, Lars – møller, Langsted Mølle, 25.8 1800, og hustru Karen Hansdatter 1800 26.8 II 361, 368
Andersen, Mads – aftægtsmand, Køng Højrup, 7.10.1727, I 31, ~ Anna Pedersdatter
Andersen, Niels – Baardesø, 6.6.1753, I 127, ~ Anna Nielsdatter
Andersen, Niels – enkemand, Gundstrup, 26.8.1726, I 26, efter Maren Olufsdatter 31.7.1723, I 17
Andersen, Peder – møller, Blangsted Mølle, 26.10.1745, I 94, ~1 Maren Ibsdatter 1.2.1738, I 62, (~1 Christen Christensen), ~2 Anna Nielsdatter 5.3.1763, I 178, (~2 møller Hans Lauritzen 12.10.1757, I 154, ~3 møller Anders Andersen)
Andersen, Rasmus – Næsbyhoved Broby, 13.7.1770, II 5, ~ Bodil Clausdatter 18.5.1784, II 163
Berensdatter, Elsa – indsidder, v/ Røde Mølle, Vigslev, 5.10.1788, II 254 –L
Biermann, Johan Henrich – indsidder, Allese, 27.4.1787, II 234, ~ Maren Hansdatter
Blesberg, Hans Hansen – Villestofte, 7.1.1775, II 50, ~ Karen Pedersdatter
Christensdatter, Apelone (Maren) – Trøstrup, 15.1.1759, I 226, ~1 Lars Hansen, skifte 4.5.1752, (~1 Apelone Pedersdatter, skifte 13.8.1748), ~2 Lars Jørgensen 8.5.1774, II 47
Christensen, Hans – enkemand, Kærbyholm, 19.6.1754, I 128, efter Anna Madsdatter 16.3.1736, I 56, –L
Christensen, Lars – Skovsgaard, Villestofte, skifte 29.5.1744, ~ Dorothea Hansdatter 3.4.1758, I 225, (~2 Hans Ibsen)
Clausdatter, Anna – Gundstrup, Hunstrup, 10.2.1748, I 102, ~1 Oluf Nielsen 8.5.1745, I 93, (~1 Anna Andersdatter 26.8.1726, I 23), ~2 Peder Pedersen 10.10.1759, I 156, (~2 Karen Mortensdatter)
Clausdatter, Bodil – enke, Næsbyhoved Broby, 18.5.1784, II 163, efter Rasmus Andersen 13.7.1770, II 5
Clausdatter, Maren – Gundstrup, 3.6.1757, I 154, 156, ~ Anders Nielsen 13.12.1759, I 158
Clausen, Rasmus – Skaarup, Skovby, 31.7.1749, I 115, -L, ~ Maren Hansdatter, (~2 Christopher Andersen 7.9.1764, I 193, -L)
Danielsdatter, Maren – ugift indsidder, Balslev, 9.6.1755, I 145, -L, (moder; enke Karen Rasmusdatter i Bred, efter Daniel …)
Ebbesdatter, Anna – Blangsted Mølle, 26.4.1777, II 65, ~ møller Anders Andersen, (~1 Anna Nielsdatter 5.3.1763, I 178)
Erichsdatter, Abel Cathrine – Korup, 30.4.1776, II 54, ~ Hans Nielsen Lund 1.3.1779, II 73, (~1 Anna Margrethe Rasmusdatter 28.1.1762, I 236, ~3 Catrine Jensdatter)
Erichsdatter, Karen – Heden, 20.4.1770, II 4, -L, ~1 Peder Hansen 29.8.1761, I 172, ~2 Søren Rasmussen 30.12.1777, II 65, (~2 Maren Larsdatter 1.4.1775, II 53, ~3 Anna Andersdatter 22.3.1777, II 64, ~4 Anna Hansdatter)
Erichsdatter, Maren – ugift kvinde, Heden, 15.2.1762, I 174, -L
Erichsen, Hans – ungkarl, Heden, 20.4.1770, II 3, -L
Erichsen, Peder – Drigstrup, 8.2.1762, I 173, ~1 Maren Hansdatter 3.11.1752, I 126, (~1 Hans Ibsen 18.5.1736, I 57), ~2 Dorothea Nielsdatter
Godtfredsdatter, Maren – Næsbyhoved Broby, 10.3.1803, III 5, ~1 Lars Rasmussen 11.3.1788, II 244, ~2 Hans Christophersen
Gram, Eberhard – enkemand og portner, Odense Graabrødre Hospital, 17.4.1772, II 24, efter Maren Hansdatter 6.12.1767, I 267
Gregersen, Lauritz – Gelsted, 5.5.1749, I 108, ~ Anna Nielsdatter, (~2 Mouritz Rasmussen 19.6.1751, I 121)
Grevel, Marcus Hansen – enkemand og portner, Odense Graabrødre Hospital, 16.3.1761, I 164, efter …
Grøn, Hans Jensen – Balslev, 17.2.1761, I 163, ~ Margaretha Rasmusdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Grøn, Jens Nielsen – Balslev, og hustru Anna Hansdatter 2.8.1740, I 69
Grøn, Maren Jensdatter – Mosegaard, Balslev, 21.9.1723, I 20, ~ Jørgen Lauritzen, (~2 Karen Hansdatter 26.6.1739, I 68)
Hansdatter, Anna – Balslev, og ægtefælle Jens Nielsen Grøn 2.8.1740, I 69
Hansdatter, Anna – Skovsgaard, Paarup, 13.7.1793, II 275, 291, ~ Hans Ibsen 24.12.1804, III 10, 13, 15
Hansdatter, Anna – Villestofte, 6.3.1773, II 42, ~ Peder Rasmussen 5.9.1781, II 93, (~1 Dorthea Jørgensdatter 10.11.1762, I 242, ~3 Maren Andersdatter 30.10.1782, II 115)
Hansdatter, Anna – Voldtofte, 20.2.1739, I 66, ~1 Hans Hansen 14.11.1732, I 41, ~2 Thor Pedersen
Hansdatter, Birtha – Tarup, Paarup, 20.3.1773, II 43, ~ Mads Jørgensen 21.1.1786, II 205, (~2 Karen Rasmusdatter)
Hansdatter, Cathrine – enke og opvarterske, Odense Graabrødre Hospital, 13.1.1798, II 310, 312, efter Anders …
Hansdatter, Dorothea – Skovsgaard, Villestofte, 3.4.1758, I 225, ~1 Lars Christensen, skifte 29.5.1744, ~2 Hans Ibsen
Hansdatter, Dorthea – Skovsgaard, 3.4.1799, II 338, ~ Søren Rasmussen
Hansdatter, Karen – enke, Lille Himmelstrup, 16.3.1799, II 333, 343, 346, efter Peder Madsen 12.1.1799, II 322, 333, 343, 346
Hansdatter, Karen – Korrup, 18.5.1799, II 341, 345, -L, ~ Thomas Rasmussen
Hansdatter, Karen – Langsted Mølle, 26.8.1800, II 361, 368, ~ møller Lars Andersen 25.8.1800, II 361, 368
Hansdatter, Karen – Mosegaard, Balslev, 26.6.1739, I 68, ~ Jørgen Lauritzen, (~1 Maren Jensdatter Grøn 21.9.1723, I 20)
Hansdatter, Karen – Paarup Kirkehus, skifte 29.3.1790, II 259, død for ca 3 aar siden, ~ Niels Pedersen
Hansdatter, Karen – Villestofte, 21.3.1758, I 220, ~ Rasmus Hansen 3.12.1771, II 13, (~2 Anna Nielsdatter)
Hansdatter, Karen – Villestofte, 5.12.1747, I 214, ~ smed Jørgen Nielsen
Hansdatter, Karen – Villestofte, gaardafstaaelse og aftægt 30.8.1763, I 243, ~1 Peder …, ~2 Hans Jørgensen
Hansdatter, Maren – Drigstrup, 23.6.1767, I 255, -L, ~ Niels Henrichsen
Hansdatter, Maren – Drigstrup, 3.11.1752, I 126, ~1 Hans Ibsen 18.5.1736, I 57, ~2 Peder Eriksen 8.2.1762, I 173, (~2 Dorothea Nielsdatter)
Hansdatter, Maren – Langsted, 18.10.1802, III 2, ~ Niels Andersen
Hansdatter, Maren – Morud Mølle, 19.4.1735, I 52, -L, ~ møller Jørgen Olsen
Hansdatter, Maren – Odense Graabrødre Hospital, 6.12.1767, I 267, ~ portner Eberhard Gram 17.4.1772, II 24
Hansdatter, Maren – Skaarup, Skovby, 25.4.1785, II 171, ~ Rasmus Christophersen
Hansdatter, Maren – Vejrup, 21.4.1733, I 49, ~1 Rasmus …, ~2 Poul Stephensen 7.10.1748, I 105, (~2 Maren Andersdatter 28.5.1743, I 88, ~3 Maren Pedersdatter 21.3.1761, I 171)
Hansdatter, Maren – Villestofte, 9.3.1792, II 260, ~ tømrermester Niels Jørgensen
Hansdatter, Mette – enke, Kildegaarden, Odense Vor Frue Sogn, 5.6.1815, III 43, 49, efter Rasmus Nielsen 7.2.1809, III 18
Hansen, Anders – Nørre Broby, 3.3.1779, II 72, ~ Mette Nielsdatter
Hansen, Anders – Skovsbo, Lumby, 2.5.1811, III 24, enke Elisabeth Henningsdatter 10.4.1816, III 50, 53
Hansen, Hans – Allese, 16.1.1805, III 11, 14, ~1 Anna Marie Nielsdatter 29.2.1800, II 350, ~2 Mette Hansdatter
Hansen, Hans – Voldtofte, 14.11.1732, I 41, ~ Anna Hansdatter 20.2.1739, I 66, (~2 Thor Pedersen)
Hansen, Jørgen – Broby, 7.7.1741, I 204, ~ Kirsten Pedersdatter
Hansen, Jørgen – Baardesø, Hunstrup, smed, 20.4.1743, I 83, død for 4 uger siden, ~ Anna Nielsdatter, (~1 smed Peder Nielsen 27.6.1741, I 73, ~3 smed Knud Andersen 10.2.1748, I 103, -L)
Hansen, Jørgen – Vor Frue Sogn, v/ Sct. Jørgen, 9.6.1747, I 101, ~ Sidsel Andersdatter 28.2.1757, I 153, -L, (~2 Marcus Pedersen)
Hansen, Knud – Gyndstrup, Hunstrup, 6.6.1750, I 116, 126, ~ Kirsten Nielsdatter
Hansen, Lars – Trøstrup, skifte 4.5.1752, ~1 Apelone Pedersdatter skifte 13.8.1748, ~2 Apelone (Maren) Christensdatter 15.1.1759, I 226, (~2 Lars Jørgensen 8.5.1774, II 47)
Hansen, Mads – enkemand, Lille Himmelstrup, Vigslev, 8.2.1759, I 231 se ogsaa Ryttergods skp., efter Dorthea Hansdatter skifte 13.7.1753 (Ryttergods skiftep.)
Hansen, Oluf – Næsbyhoved Broby, 30.8.1792, II 265, ~1 Margrethe Rasmusdatter 6.6.1786, II 222, ~2 Birthe Jacobsdatter 13.12.1786, II 227, -L, (moder; enke og indsidderske Maren Jensdatter efter Jacob …, i Allese), ~3 Maren Jacobsdatter)
Hansen, Peder – Heden, 29.8.1761, I 172, ~ Karen Erichsdatter 20.4.1770, II 4, (~2 Søren Rasmussen 30.12.1777, II 65)
Hansen, Rasmus – Villestofte, 3.12.1771, II 13, ~1 Karen Hansdatter 21.3.1758, I 220, ~2 Anna Nielsdatter
Hansen, Thomas – Næsbyhoved Broby, 11.7.1782, II 108, ~ Maren Nielsdatter 20.9.1785, II 178, -L
Henningsdatter, Elisabeth – enke, Skovsbo, Lumby, 10.4.1816, III 50, 53, efter Anders Hansen 2.5.1811, III 24
Henrichsdatter, Anna – Korup Trøstrup, 24.9.1785, II 196, -L, ~ Peder Jørgensen, reciprokt testamente
Henrichsen, Jeppe – v/ St. Jørgens Port, 27.4.1767, I 251, ~ Gjertrud Jørgensdatter 26.4.1783, II 145, (~1 Hans Sørensen 23.6.1751, I 122, -L), (moder; enke Anne Hansdatter efter Henrich Hansen i Tarup)
Henrichsen, Mads – Vejrup, Ingslev, 28.4.1764, I 185, ~ Kirsten Pedersdatter
Henrichsen, Volraht Bernhart – Gillestedgaard uden St. Jørgen, 3.8.1797, II 303, 311, 319, 323, ~ Anna Maria Marcusdatter, (~1 Hierre Andersen 30.1.1777, II 61, ~2 Rasmus Ibsen 10.4.1788, II 248)
Ibsdatter, Anna – Snestrup, 3.8.1776, II 60, ~1 Jørgen Andersen, Paarup, 7.9.1765, I 245, ~2 indsidder og landsoldat Hans Larsen, hans skifte se reg. til Odense Herred
Ibsdatter, Maren – Blangsted Mølle, 1.2.1738, I 62, ~1 Christen Christensen, ~2 møller Peder Andersen 26.10.1745, I 94, (~2 Anna Nielsdatter 5.3.1763, I 178)
Ibsen, Hans – Drigstrup, 18.5.1736, I 57, ~ Maren Hansdatter 3.11.1752, I 126, (~2 Peder Erichsen 8.2.1762, I 173)
Ibsen, Hans – indsidder, Trøstruphus, 24.12.1804, III 10, 13, ~1 Dorothea Hansdatter 3.4.1758, I 225, (~1 Lars Christensen skifte 29.5.1744), ~2 Anna Hansdatter i Skovsgaard, Paarup, 13.7.1793, II 275, 291
Ibsen, Niels – Allerup, 18.1.1764, I 184, ~ Anna Jørgensdatter
Ibsen, Rasmus – Gillestedgaard, uden St. Jørgen, 10.4.1788, II 248, ~ Anne Marie Marcusdatter, (~1 Hjerre Andersen 30.1.1777, II 61, ~3 Volrath Bernhart Henrichsen 3.8.1797, II 303, 311, 319, 323)
Jacobsdatter, Birthe – Næsbyhoved Broby, 13.12.1786, II 227, -L, ~ Oluf Hansen 30.8.1792, II 265, (~1 Margrethe Rasmussen 6.6.1786, II 222, ~3 Maren Jacobsdatter), (Birthe Jacobsdatters moder; enke og indsidderske Maren Jensdatter efter Jacob …  i Allese)
Jensdatter, Catharina – Lundsgaard, Trøstrup, 21.1.1793, II 267, ~1 Rasmus Jensen i Næsbyhoved Broby, 22.2.1766, I 248, ~2 Lars Andersen
Jensdatter, Johanne – Langsted, 13.3.1772, II 19, ~ Jørgen Pedersen 18.1.1782, II 99, (~1 Maren Rasmusdatter 8.6.1762, I 241, ~3 Anna Andersdatter)
Jensdatter, Katharina – Lundsgaard, Trøstrup Korup, 21.1.1793, II 267, ~1 Rasmus Jensen i Næsbyhoved Broby 22.1.1766, I 248, ~2 Lars Andersen
Jensdatter, Kirsten – Voldtofte, 17.2.1725, I 22, ~ Jørgen Sørensen
Jensdatter, Maren – uden St. Jørgen, 27.2.1799, II 331, 334, 340, 344, 348, ~ Jørgen Marcussen 13.7.1800, II 354, 364, (~2 Karen Pedersdatter)
Jensen, Rasmus – Allese, 30.3.1793, II 274, ~ Anna Steffensdatter
Jensen, Rasmus – Ladby, 11.9.1762, I 178, enke Mette Andersdatter 5.4.1783, II 142, -L, (~2 Marcus Nielsen)
Jensen, Rasmus – Næsbyhoved Broby, 22.2.1766, I 248, enke Catharina Jensdatter 21.1.1793, II 267, (~2 Lars Andersen i Lundsgaard, Trøstrup)
Jespersdatter, Karen – Rude, Vigslev, 8.7.1728, I 32, ~1 Hans …, ~2 Anders Hansen
Johansen, Knud – møller, Favrskov Mølle, 27.4.1741, I 75, ~ Karen Jørgensdatter
Johnsen, Peder – Regstruphus, Avnslev, 29.3.1741, I 71, II Anna Sophia Olufsdatter
Jonassen, Reinholt Johan – portner, Odense Graabrødre Hospital, 18.4.1790, II 258,-L, ~ Birtha Jespersdatter, reciprokt testamente
Jørgensdatter, Anna – Paarup, 14.12.1754, og ægtefælle Anders Rasmussen 12.2.1754, I 219
Jørgensdatter, Anna – uden St. Jørgens Port, enke, 16.6.1784, II 167, ~1 Niels Christensen, ~2 Rasmus Rasmussen
Jørgensdatter, Anna – ved St. Jørgen, Vor Frue Sogn, 7.3.1745, I 91, + gaardafstaaelse og aftægt, ~ Peder Nielsen Rødegaard
Jørgensdatter, Anne – uden St. Jørgens Port, 16.6.1784, II 167, ~1 Niels Christensen, ~2 Rasmus Rasmussen
Jørgensdatter, Anne – ved Paarup Kirke, 8.2.1810, III 19, ~1 Hans Rasmussen 18.6.1789, II 255, ~2 Anders Knudsen
Jørgensdatter, Anne Kirstine – ved Paarup Kirke, 8.2.1810, III 19, ~1 Hans Rasmussen 18.6.1789, II 255 (~1 Johanne Olesdatter 23.8.1787, II 243), ~2 Anders Knudsen
Jørgensdatter, Dorthea – Villestofte, 10.10.1762, I 242, ~1 Hans Nielsen, ~2 Peder Rasmussen 5.9.1781, II 93, (~2 Anna Hansdatter 6.3.1773, II 42, ~3 Maren Andersdatter 30.10.1782, II 115)
Jørgensdatter, Gjertrud – enke, Villestofte, 16.12.1780, II 86, efter Anders Rasmussen 18.9.1779, II 79
Jørgensdatter, Gjertrud – uden Sct. Jørgens Port, 26.4.1783, II 145, ~1 Hans Sørensen 23.6.1751, I 122, ~2 Jeppe Henrichsen 27.4.1767, I 251
Jørgensdatter, Karen – Mejlby, Kærum, 18.2.1744, I 96, ~ Anders Rasmussen
Jørgensdatter, Karen – Voldtofte, 22.1.1754, I 127, -L. ~ Peder Jensen
Jørgensdatter, Maren – enke, Svennebjærggaard v/ Villestofte, 3.3.1809, III 19, efter Søren Johansen
Jørgensen, Hans – Harendrup, 7.7.1760, I 161, ~1 Maren Pedersdatter 24.9.1726, I 27, ~2 Johanne Hansdatter
Jørgensen, Hans – Lundsgaard, Næsbyhoved Broby, 18.1.1796, II 282, 290, 293, ~1 …, ~2 …, ~3 Anne Knudsdatter 31.3.1769, I 278, ~4 Karen Nielsdatter 27.4.1787, II 236, ~5 Karen Nielsdatter
Jørgensen, Hans – ugift tjenestekarl, Næsbyhoved Broby, 23.9.1782, II 113, -L, (moder; enke Maren Larsdatter efter Jørgen …, ~2 Laurs Michelsen i Jullerup)
Jørgensen, Jørgen – Villestofte, 19.7.1774, II 49, -L, ~1 Anna Kirstina Larsdatter 29.5.1777, II 40, ~2 Kirstina Hansdatter, (fader; Jørgen Hansen i Højbjærg)
Jørgensen, Lars – enkemand, Trøstrup, 8.5.1774, II 47, efter Apelone (Maren) Christensdatter 15.1.1759, I 226, (~1 Lars Hansen skifte 4.5.1752)
Jørgensen, Lars – ugift tjenestekarl, Paarup, 30.10.1784, II 170, -L
Jørgensen, Lauritz – Brænderup, 30.6.1764, I 190, ~1 Karen Andersdatter 14.1.1732, I 40, (~1 Peder …), ~2 Anna Nielsdatter 3.5.1746, I 97, ~3 Elisabeth Andersdatter
Jørgensen, Laurs – Mygind, 23.10.1731, I 36, ~ Johanne Madsdatter
Jørgensen, Mads – enkemand, Tarup, 21.1.1786, II 205, ~1 Karen Rasmusdatter, ~2 Birtha Hansdatter 20.3.1773, II 43
Jørgensen, Niels – Aarslev, 10.1.1770, II 2, ~ Kirsten Rasmusdatter
Jørgensen, Peder – Avnslev, 25.6.1763, I 179, ~1 Karen Poulsdatter aftk. 10.11.1751, I 125, ~2 Anna Conradsdatter
Jørgensen, Peder – spædbarn, Langsted, 10.6.1772, II 24, -L, (fader; enkemand Jørgen Pedersen efter Johanne Jensdatter 13.3.1772, II 19)
Knudsdatter, Anne – Lundsgaard, Broby, 31.3.1769, I 278, ~ Hans Jørgensen 18.1.1796, II 282, 290, 292, (~1 …, ~2 …, ~4 Maren Nielsdatter 27.4.1787, II 236, ~5 Karen Nielsdatter)
Knudsdatter, Karen – enke og indsidderske, Allese, 18.1.1783, II 141, efter Peder …
Knudsdatter, Maren – ugift tjenestepige, Tarup, 4.5.1776, II 58, -L
Knudsdatter, Maren – Vejrup, 3.7.1742, I 87, ~ Jens Thuesen
Knudsen, Poul – Askeby, 23.1.1720, I 3, ~ Gjertrud …, + gaardafstaaelse og aftægt
Knudsen, Rasmus – Skovsbogaard, Lumby, 11.11.1768, I 269, ~1 Maren Henningsdatter, se Rytterg. Skiftep., ~2 Karen Pedersdatter 5.6.1769, I 282, (~1 Hans Bentsen … død 15.5.1754)
Larsdatter, Anna – Kærbyholm, Indslev, 20.4.1733, I 44, ~ Mads Rasmussen, (~2 Ellen Simonsdatter 23.1.1742, I 80)
Larsdatter, Anna – Ladby, 22.2.1799, II 327, ~ Ole Andersen
Larsdatter, Anna – ugift kvinde, Rodlund, Udby, 27.10.1759, I 157, -L
Larsdatter, Anna Kirstina – Villestofte, 29.5.1772, II 40, -L, ~ Jørgen Jørgensen
Larsdatter, Apolone – Rastrup, Skamby, 9.10.1731, I 35, -L, ~ Niels Pedersen
Larsdatter, Dorthea – Lille Himmelstrup, 17.12.1767, I 265, ~ Peder Madsen
Larsdatter, Maren – Heden, 1.4.1775, II 53, ~ Søren Rasmussen 30.12.1777, II 65, (~1 Karen Erichsdatter 20.4.1770, II 4, ~3 Anna Andersdatter 22.3.1777, II 64, ~4 Anna Hansdatter)
Larsdatter, Maren – Lille Travn, Vigslev, 14.11.1794, II 279, ~ Jørgen Pedersen
Larsen, Anders – Tarup, 15.3.1814, III 32, 39, 43, 44, -L, ~ Karen Madsdatter
Larsen, Hans – Køng Højrup, 9.11.1743, I 90, ~ Maren Madsdatter
Larsen, Hans – møller, Blangsted Mølle, død for ca 4 uger siden, 12.10.1757, I 178, enke Anna Nielsdatter 5.3.1763, I 178, (~1 møller Peder Andersen I 94, ~3 møller Anders Andersen)
Larsen, Lars – Møllegaard, Vigslev, 30.4.1774, II 46, ~1 Karen Sørensdatter 22.1.1732, I 195 (~1 Anders Rasmussen skifte 23.5.1725), ~2 Johanne Hansdatter
Larsen, Lars – Villestofte, 5.2.1813, III 29, enke Kirsten Andersdatter 27.6.1814, III 37, 40, 43, 48, 52, (~1 Hans Pedersen 1.6.1761, I 236)
Larsen, Peder – Lille Himmelstrup, 12.1.1799, II 322, 333, 343, 346, ~1 Dorthea Laursdatter 17.12.1767, I 265, ~2 Karen Hansdatter 16.3.1799, III 333, 343, 346
Larsen, Rasmus – ved Paarup Kirke, 20.3.1756, I 149, ~ Mette Nielsdatter
Larsen, Søren – Munkehus, Vigslev, 10.6.1773, II 43, -L, ~ Maren Andersdatter
Lauritzdatter, Anna – Kærbyholm, Indslev, 20.4.1733, I 44, ~ Mads Rasmussen, (~2 Ellen Simonsdatter 23.1.1742, I 80)
Laursdatter, Apelone – Rastrup, Skamby, 9.10.1731, I 35, -L, ~ Niels Pedersen
Lund, Hans Nielsen – Karup, 1.3.1779, II 73, ~1 Anna Margrethe Rasmusdatter 28.1.1762, I 236, ~2 Abel Cathrine Erichsdatter 30.4.1776, II 54, ~3 Cathrine Jensdatter
Madsdatter, Anna – Kærbyholm, 16.3.1736, I 56, ~ Hans Christensen 19.6.1756, I 128, -L
Madsen, Hans – indsidder, Paarup, 30.8.1766, I 248, -L, ~ Anne Pedersdatter
Madsen, Jørgen – Mygind, 26.1.1742, I 81, ~ Gjertrud Jensdatter
Madsen, Jørgen – barn 2 aar, Tarup, Paarup, 15.12.1773, II 50, -L, (fader; enkemand Mads Jørgensen efter Birtha Hansdatter 20.3.1773, II 43)
Marcussen, Jørgen – ved St. Jørgens Port, 13.7.1800, II 354, 364, ~1 Maren Jensdatter 27.2.1799, II 331, 334, 340, 344, 348, ~2 Karen Pedersdatter
Mortensdatter, Dorthea – Gundstrup, 21.10.1770, II 11, -L, ~ Oluf Nielsen
Nielsdatter, Anna – Blangsted Mølle, 5.3.1763, I 178, ~1 møller Peder Andersen 26.10.1745, I 94, (~1 Maren Ibsdatter 1.2.1738, I 62), ~2 møller Hans Lauritzen 12.10.1757, I 154, ~3 møller Anders Andersen død 1791, (~2 Anna Ebbesdatter 26.4.1777, II 65)
Nielsdatter, Anna – Brænderup, 3.5.1746, I 97, ~ Lars Jørgensen 30.6.1764, I 190, (~1 Karen Andersdatter 14.1.1732, I 40, ~3 Elisabeth Andersdatter)
Nielsdatter, Anna – Gelsted, 22.6.1762, I 177, -L, ~ Hans Rasmussen
Nielsdatter, Anna – Aarslev, 4.9.1798, II 314, ~ Niels Hansen
Nielsdatter, Anna Marie – Allese, 28.2.1800, II 350, ~ Hans Hansen 16.1.1805, III 11, 14, (~2 Mette Hansdatter)
Nielsdatter, Karen – Lundsgaard, Broby, 27.4.1787, II 236, ~ Hans Jørgensen 18.1.1796, II 282, 290, 293, (~1 …, ~2 …, ~3 Anne Knudsdatter 31.3.1769, I 278, ~5 Karen Nielsdatter)
Nielsdatter, Maren – enke, Næsbyhoved Broby, 20.9.1785, II 178, efter Thomas Hansen 11.7.1782, II 108, -L
Nielsdatter, Maren – indsidderske, ved Paarup Kirke, 23.5.1756, I 151, -L
Nielsen, Anders – enkemand, Gundstrup, 13.12.1759, I 158, efter Maren Clausdatter 3.6.1757, I 154, 156
Nielsen, Niels – Broby, 25.4.1744, I 207, ~ Kirsten Pedersdatter, + gaardafstaaelse og aftægt
Nielsen, Oluf – Gundstrup, død for 4 uger siden, 8.5.1745, I 93, ~1 Anna Andersdatter 26.8.1726, I 23, (~1 Knud …), ~2 Anna Clausdatter 10.2.1748, I 102, (~2 Peder Pedersen 10.10.1759, I 156, ~2 Karen Mortensdatter 22.3.1793, II 40 Einsidelsborg Skp.)
Nielsen, Otto – enkemand og aftægtsmand, Karup, Trøstrup, 27.7.1786, II 224, efter Karen Andersdatter 16.11.1774, II 49
Nielsen, Peder – Rastrup, 29.5.1797, II 297, ~ Kirsten Pedersdatter
Nielsen, Peder – smed, Baardesø, Hunstrup, død for 3 uger siden, 27.6.1741, I 73, ~ Anna Nielsdatter, (~2 smed Jørgen Hansen 20.4.1743, I 83, ~3 smed Knud Andersen 10.2.1748, I 103)
Nielsen, Rasmus – Kildegaarden, Odense Vor Frue Sogn, uskiftet bo, 7.2.1809, III 18, enke Mette Hansdatter 5.6.1815, III 43, 49
Olesdatter, Johanne – ved Paarup Kirke, 23.8.1787, II 243, ~ Hans Rasmussen 18.6.1789, II 255, (~2 Anne Kirstine Jørgensdatter 18.2.1810, III 19)
Olesdatter, Maren – Gundstrup, 31.7.1723, I 17, ~ Niels Andersen 26.8.1726, I 26
Olufsdatter, Mette – Trøstruphus, 25.2.1769, I 274, ~ Peder Hansen
Pedersdatter, Agnete – enke og indsidderske, Paarup, 14.4.1770, II 2, efter Christen …
Pedersdatter, Anna – Broby, 30.5.1747, I 211, og ægtefælle Lauritz Pedersen 13.9.1747, I 211, (trolovet med Cathrine Jensdatter)
Pedersdatter, Anna – Fangel, 5.11.1782, II 114, ~ Niels Nielsen
Pedersdatter, Elisabeth – ugift tjenestepige, Villestofte, 15.11.1783, II 160, -L, (forældre; Peder Pedersen og Karen Andersdatter)
Pedersdatter, Ellen – Brylle, 20.7.1747, I 216, ~ Christen Nielsen
Pedersdatter, Karen – enke, Skovsbogaard, Lumby, 5.6.1769, I 282, efter 1. Hans Bentsen, 2. Rasmus Knudsen 11.11.1768, I 269
Pedersdatter, Kirsten – Regstruphus, 2.8.1764, I 244, ~ Joen Pedersen
Pedersdatter, Maren – Harendrup, 24.9.1726, I 27, ~ Hans Jørgensen
Pedersdatter, Maren – Vejrup, 21.3.1761, I 171, ~1 Poul Stephansen 7.10.1748, I 105, (~1 Maren Hansdatter 21.4.1733, I 49, ~2 Maren Andersdatter 23.5.1743, I 88), ~2 Anders Hansen
Pedersdatter, Maren – Vejrup, 21.3.1761, I 171, ~1 Poul Stephensen 7.10.1748, I 105, ~2 Anders Hansen
Pedersdatter, Maren – Villestofte, 14.2.1780, II 83, -L, ~ Zacharias Hansen
Pedersdatter, Maria – ugift tjenestepige, Vejrup, 3.1.1756, I 149, -L
Pedersen, Anders – indsidder, Allese, 19.6.1784, II 168, ~ Anna Larsdatter
Pedersen, Anders – uden St. Jørgens, 19.5.1810, III 22, ~ Dorthea Svendsdatter
Pedersen, Hans – Villestofte, 1.6.1761, I 238, enke Kirsten Andersdatter 27.6.1814, III 37, 40, 43, 48, 52, (~2 Lars Larsen 5.2.1813, III 29)
Pedersen, Hans – Villestofte, 5.9.1783, II 147, ~ Dorthea Andersdatter
Pedersen, Jeppe – Allerup, 18.12.1748, I 107, ~ Gjertrud Lauritzdatter
Pedersen, Jørgen – Langsted, 18.1.1782, II 99, ~1 Maren Rasmusdatter afk. 8.6.1762, I 241, (~1 Peder Sørensen begr. 4.5.1721, ~2 Niels Jeppesen begr. 29.11.1736), ~2 Johanne Jensdatter 13.3.1772, II 19, ~3 Anna Andersdatter
Pedersen, Jørgen – Villestofte, 28.5.1757, I 221, ~ Anna Kirstine Madsdatter
Pedersen, Lauritz – Broby, 13.9.1747, I 211, ~ Anna Pedersdatter 30.5.1747, I 211, (hans trolovede Cathrine Jensdatter)
Pedersen, Peder – Gundstrup, 10.10.1759, I 156, ~1 Anna Clausdatter 10.2.1748, I 102, (~1 Oluf Nielsen 8.5.1745, I 93), ~2 Karen Mortensdatter 22.3.1793, II 40, 41, 44, 45, 48 Einsidelsborg skiftep.
Pedersen, Poul – enkemand, Avnslev, 11.8.1720, I 8, efter …
Pedersen, Rasmus – enkemand og indsidder, Trøstruphus, 18.5.1775, II 54, efter Anna Rasmusdatter 20.4.1775, II 53
Poulsdatter, Karen – Avnslev, 10.11.1751, I 125, ~ Peder Jørgensen 25.6.1763, I 179, (~2 Anna Conradsdatter)
Poulsen, Lauritz – Askeby, 13.10.1733, I 50, ~ Kirsten Rasmusdatter, (~2 Jens Jørgensen)
Rasmusdatter, Anna – Paarup, 20.5.1776, II 56, ~ Hans Jensen
Rasmusdatter, Anna – Trøstruphus, 20.4.1775, II 53, ~ indsidder Rasmus Pedersen
Rasmusdatter, Anna Margrethe – Korup, 28.1.1762, I 236, ~ Hans Nielsen Lund 1.3.1779, II 73, (~2 Abel Cathrine Erichsdatter 30.4.1776, II 54, ~3 Cathrine Jensdatter)
Rasmusdatter, Apelone – ved Paarup Kirke, 8.10.1767, I 264, ~ Hans Christian Rasmussen 13.5.1776, II 59, (~1 Mette Sørensdatter 1.1.1767, I 250, ~3 Anna Hansdatter)
Rasmusdatter, Maren – Langsted, Verninge, 8.6.1762, I 241, ~1 Peder Sørensen fæste under Odense Graabrødre, skifte 13.6.1721, VII 373 i Ryttergodset, ~2 Niels Ibsen fæste og skifte, se Ryttergodset, ~3 Jørgen Pedersen 18.1.1782, II 99 (~2 Johanne Jensdatter 13.3.1772, II 19, ~3 Anna Andersdatter)
Rasmusdatter, Margrethe – Næsbyhoved Broby, 6.6.1786, II 222, ~ Oluf Hansen 30.8.1792, II 265, (~2 Birthe Jacobsdatter 13.12.1786, II 227, ~3 Maren Jacobsdatter)
Rasmussen, Anders – Paarup, 12.2.1754, I 219, ~ Anna Jørgensdatter 14.12.1754, I 219
Rasmussen, Anders – ugift landsoldat, Villestofte, 22.12.1778, II 72, -L
Rasmussen, Anders – Villestofte, 18.9.1779, II 79, enke Gjertrud Jørgensdatter 16.12.1780, II 86
Rasmussen, Hans – ved Paarup Kirke, 18.6.1789, II 255, ~1 Johanne Olesdatter 23.8.1787, II 243, ~2 Anne Kirstine Jørgensdatter 8.2.1810, III 19, (~2 Anders Knudsen)
Rasmussen, Hans Christian – ved Paarup Kirke, 13.5.1776, II 59, ~1 Mette Sørensdatter 1.1.1767, I 250, ~2 Apelone Rasmusdatter 8.10.1767, I 264, ~3 Anna Hansdatter
Rasmussen, Lars – Næsbyhoved Broby, 11.3.1788, II 244, enke Maren Godtfredsdatter 10.3.1803, III 5, (~2 Hans Christophersen)
Rasmussen, Mouritz – Gelsted, 19.6.1751, I 121, -L, ~ Anna Nielsdatter, (~1 Lauritz Gregersen 5.5.1747, I 198), (moder; enke Kirsten Hansdatter efter Rasmus …, i Aalsbo)
Rasmussen, Niels – Brænderup, 30.5.1720, I 4, -L, ~ Karen Andersdatter, (moder; enke Sidsel …, efter Rasmus Nielsen)
Rasmussen, Niels – Villestofte, 3.6.1806, III 17, ~ Abelone Pedersdatter
Rasmussen, Peder – Villestofte, 5.9.1781, II 93, ~1 Dorthea Jørgensdatter 10.11.1762, I 242, (~1 Hans Nielsen), ~2 Anna Hansdatter 6.3.1773, II 42, ~3 Maren Andersdatter 30.10.1782, II 115, (~2 Jørgen Hansen Lundsgaard)
Rasmussen, Søren – Heden, 30.12.1777, II 65, ~1 Karen Erichsdatter 20.4.1770, II 4, (~1 Peder Hansen 29.8.1761, I 172), ~2 Maren Larsdatter 1.4.1775, II 53, ~3 Anna Andersdatter 22.3.1777, II 64, ~4 Anna Hansdatter
Ronander, Svend – død paa Vejlevgaard, 26.12.1754, I 133, ~ Maren Hansdatter i Nørre Broby
Schræp, Anders Hansen – uden St. Jørgens, 17.7.1769, I 284, ~ Maren Hierresdatter
Simonsdatter, Ellen – Kærbyholm, Ingslev, 23.1.1742, I 80, ~ Mads Rasmussen, (~1 Anna Lauritzdatter 20.4- 1733, I 44)
Simonsdatter, Karen – Kærbyholm, 5.5.1755, I 144, ~ Rasmus Madsen
Simonsdatter, Maren – Fangel, 29.9.1783, II 154, -L, ~ Peder Hansen, (moder; enke Sidsel Jørgensdatter efter Simon Olufsen, fæsteprotokol IV 79)
Steengradsdatter, Anne Marie – Nørre Broby, 22.2.1772, II 18, ~ fhv. gartner Henrich Wilhelm Schubarth
Stephansdatter, Maren – Villestofte, 10.12.1735, I 200, -L, ~ Peder Nielsen
Stephansen, Poul – Vejrup, 7.10.1748, I 105, ~1 Maren Hansdatter 21.4.1733, I 49, (~1 Rasmus …), ~2 Maren Andersdatter 28.5.1743, I 88, ~3 Maren Pedersdatter 21.3.1761, I 171, (~2 Anders Hansen, -L) (2’ hustrus fader Anders Rasmussen i Bubel)
Sørensdatter, Karen – Møllegaard, Vigslev, 22.1.1732, I 195, ~1 Anders Rasmussen skifte 23.5.1725, ~2 Lauritz Lauritzen 30.4.1774, II 46, (~2 Johanne Hansdatter)
Sørensdatter, Mette – ved Paarup Kirke, 1.1.1767, I 250, ~ Hans Christian Rasmussen 13.5.1776, II 59, (~2 Apelone Rasmusdatter 8.10.1767, I 264, ~3 Anna Hansdatter)
Sørensen, Hans – uden St. Jørgens Port ved Odense, 23.6.1751, I 122, ~ Gjertrud Jørgensdatter 26.4.1783, II 145, (~2 Jeppe Henrichsen skifte 27.4.1767, I 251)
Sørensen, Johan – Villestofte, 11.6.1771, II 8, ~ Karen Jørgensdatter
Top, Kirstina – enke og indsidderske, uden St. Jørgens, 18.12.1780, II 91, efter Mads …, (… O.V.F.)
Top, Lars Madsen – indsidder, St. Jørgens, 26.3.1777, II 64, ~ Maren Jensdatter
Wantinge, Christen Hansen – ugift landsoldat, uden St. Jørgens, 2.3.1778, II 69, -L
Winther, Fridericha Larsdatter – opvarterske, Odense Graabrødre Hospital, 11.3.1796, II 288, 296, +L