Folketælling 1916, Graabrødre kloster / hospital

Navn / fødselsdag og aar / civil stand / stilling i familien / erhverv

FT-1916, Odense Købstad, Graabrødre Plads 1, hospitalet, forstanderbolig
Engeltoft, Peder Thorning, 22.7.1850, gift, husfader, hospitalsforstander m.m.
Engeltoft, Helene Sophie Amelie, 28.3.1860, gift, husmoder
Engeltoft, Jens Christian Thorning, 28.6.1884, ugift, søn, kontorist, Graabrødre Hospital
Pedersen, Mette Kirstine, 7.8.1891, ugift, tjenestetyende

FT-1916, Odense Købstad, Graabrødre Plads 1, Klostret, kjælder
Christiansen, Eva Louise, 2.12.1803, ugift, slægtning af gangkone
Hansen, Hans Peter Lauritz, 26.3.1893, ugift, søn, bankassistent, Handelsbanken i Odense
Hansen, Karen Christine, 14.5.1896, ugift, datter
Hansen, Knud, 15.6.1838, gift, husfader, portner og graver, Graabrødre Hospital
Hansen, Meta Kirstine, 1.6.1850, gift, husmoder
Petersen, Anna Hansine Jakobine Margrethe f. Rasmussen, 18.12.1865, fraskilt, gangkone i Klosteret, Graabrødre Kloster
Rasmussen, Anna Kirstine, 12.7.1894, tjenestetyende

FT-1916, Odense Købstad, Graabrødre Plads 1, Klostret, stuen
Christiansen, Anna Cathrine Dorothea, 24.2.1845, ugift, pensionær
Frandsen, Anna Bertha Amalie, 28.5.1854, ugift, pensionær, fhv. lærerinde
Gravenhorst, Christiane Sørine, 9.7.1850, ugift, pensionær
Hansen, Charlotte Mathea, 2.3.1847, ugift, pensionær
Hansen, Johanne Marie Dorthea, 22.10.1848, ugift, pensionær
Hein, Marie Cecilie Vilhelmine, 18.5.1835, ugift, pensionær
Helfach, Marie Nielsine, 16.11.1845, ugift, pensionær
Hinrichsen, Ottomine, 25.3.1845, ugift, pensionær
Krüger, Frederikke Theodora Louise, 29.5.1834, ugift, pensionær
Møller, Augusta Petrine f. Tamm, 26.1.1859, enke, pensionær
Schewing, Elisa Cathrine, 2.7.1845, ugift, pensionær
Thomsen, Constance Sophie Leopoldine, 13.3.1834, ugift, pensionær

FT-1916, Odense Købstad, Graabrødre Plads 1, Klostret, 1. sal
Blædel, Anna Elisabeth, 28.6.1849, ugift
Gredsted, Louise Sophie Helene, 27.5.1852, ugift, pensionær
Jastrau, Bertha Agathe f. Nielsen, 24.3.1867, enke, kontorist
Lange, Tobia, 23.3.1842, ugift
Lund, Laura Sophie Olavia, 26.5.1855, ugift, fhv. skolebestyrerinde
Maegaard, Thora Camilla f. Landkilde, 5.7.1842, enke
Nielsen, Emilie Kirstine, 15.7.1839, ugift, pensionær
Nommels, Ida Nina Frederikke, 10.7.1853, ugift, pensionær
Pedersen, Kirstine Marie, 19.4.1856, ugift, pensionær
Scharff, Edel Vela, 17.9.1827, ugift
Windfeld, Anna Margrethe, 14.8.1864, ugift
Østergaard, Eleonora Marie, 28.3.1843, ugift, pensionær

FT-1916, Odense Købstad, Graabrødre Plads 1, Klostret, kvisten
Pedersen, Karen Margrethe, 29.7.1864, ugift, gangpige i Klostret, Graabrødre Hospital

FT-1916, Odense Købstad, Graabrødre Plads 1, Hospitalet
Andersen, Frands, 19.12.1842, ugift, optaget i Hospitalet, fhv. husejer
Andersen, Hulda Edvardine Cathrine Talbotine, 15.3.1847, ugift, optaget i Hospitalet
Bundegaard, Maren Johanne f. Madsen, 29.5.1844, enke, optaget i Hospitalet
Christensen, Adolphine f. Frandsen, 2.2.1847, enke, optaget i Hospitalet
Christensen, Hans – 21.12.1867, ugift, optaget i Hospitalet, fhv. kontorist
Christensen, Karen, 15.2.1846, ugift, optaget i Hospitalet
Christensen, Rudolf Vilhelm Peter, 20.10.1846, enkemand, optaget i Hospitalet, fhv. tobaksarbeider
Christensen, Vilhelmine Josephine Therese f. Staalborg, 6.1.1837, enke, optaget i Hospitalet
Christiansen, Hans, 27.2.1842, enkemand, optaget i Hospitalet, fhv. klodsemager
Eibye, Laura Kirstine f. Juel, 29.11.1843, enke, optaget i Hospitalet
Ernst, Anna Dorthea f. Jessen, 23.3.1823, enke, optaget i Hospitalet
Feldthusen, Ane f. Sørensen, 17.11.1837, enke, optaget i Hospitalet
Frederiksen, Simon, 16.10.1839, optaget i Hospitalet, fhv. hjulmand
From, Frederik Carl Christian la Motte, 1.3.1860, ugift, optaget i Hospitalet, fhv. bud
From, Sophie Dorthea, 29.1.1850, ugift, optaget i Hospitalet
Gierahn, Christiane Marie Julie f. Ahrens, 25.12.1843, enke, optaget i Hospitalet
Hansdatter, Karen, 16.5.1834, ugift, optaget i Hospitalet
Hansen, Ane Kirstine, 10.7.1832, ugift, optaget i Hospitalet
Hansen, Birthe Cathrine, 22.4.1848, ugift, optaget i Hospitalet
Hansen, Caroline Marie f. Andersen, 27.2.1845, enke, optaget i Hospitalet
Hansen, Hansine f. Christiansen, 29.3.1840, enke, optaget i Hospitalet
Hansen, Hansine f. Lund, 26.10.1840, enke, optaget i Hospitalet
Hansen, Maren Christine Marie f. Jensen, 1.8.1859, enke, optaget i Hospitalet, syerske
Hansen, Marie Magdalene f. Andersen, 31.8.1830, enke, optaget i Hospitalet
Høgh, Rasmus Iversen, 20.2.1845, enkemand, optaget i Hospitalet, fhv. bødker
Haarslev, Marie Magdalene, 17.2.1839, ugift, optaget i Hospitalet
Jensen, Ane Kirstine f. Jørgensen, 17.3.1850, enke, optaget i Hospitalet
Jensen, Ane Marie, 1.5.1839, ugift, optaget i Hospitalet
Jensen, Ane Marie, 11.6.1840, ugift, optaget i Hospitalet
Jensen, Caroline Mathilde, 19.11.1849, ugift, optaget i Hospitalet
Jensen, Maren, 18.9.1849, ugift, optaget i Hospitalet, syerske
Jørgensen, Ane Marie f. Rasmussen, 17.6.1841, enke, optaget i Hospitalet
Jørgensen, Søren, 10.12.1855, ugift, optaget i Hospitalet, fhv. trætøihandler
Kildegaard, Sørine Rasmussen, 8.6.1855, ugift, optaget i Hospitalet, fhv. sygepleierske
Larsen Hans, 30.11.1853, ugift, optaget i Hospitalet
Larsen, Adolf Ludvig Føhns, 15.9.1833, ugift, optaget i Hospitalet, fhv. skomagersvend
Larsen, Ane Marie f. Pedersen, 30.9.1847, enke, optaget i Hospitalet
Larsen, Ane Marie f. Petersen, 22.3.1851, enke, optaget i Hospitalet
Larsen, Claus, 15.2.1936, enkemand, optaget i Hospitalet, fhv. smed
Larsen, Johan Nicolai, 13.4.1860, ugift, optaget i Hospitalet, fhv. smed
Larsen, Lars, 15.6.1832, enkemand, optaget i Hospitalet, fhv. gaardbestyrer
Madsen, Adolphine Grahamine f. Rasmussen, 12.2.1860, enke, optaget i Hospitalet
Madsen, Ane Kirstine, 23.8.1844, ugift, optaget i Hospitalet
Martens, Elna Andrea Henriette Maginie Margrethe f. Andersen, 9.8.1837, enke, optaget i Hospitalet
Nicolaisen, Johanne Cathrine f. Petersen, 27.2.1839, enke, optaget i Hospitalet
Nielsen, Herman, 25.7.1832, enkemand, optaget i Hospitalet, fhv. landpost
Nielsen, Knud, 11.5.1870, ugift, optaget i Hospitalet, fhv. tjenestekarl
Nielsen, Rasmine, 6.7.1843, ugift, optaget i Hospitalet
Olsen, Peter Anton, 3.3.1839, enkemand, optaget i Hospitalet, fhv. skomager
Pedersen, Anna f. Larsen, 16.1.1844, enke, optaget i Hospitalet
Pedersen, Maren, 8.9.1836, ugift, optaget i Hospitalet
Pedersen, Peder, 16.3.1835, enkemand, optaget i Hospitalet, fhv. væver
Pedersen, Sidse f. Larsdatter, 3.12.1833, enke, optaget i Hospitalet
Poulsen, Hansine Marie f. Olsen, 2.2.1838, enke, optaget i Hospitalet
Rasmussen, Johan Henrik, 18.6.1838, enkemand, optaget i Hospitalet, fhv. vognmand
Rasmussen, Maren, 14.11.1849, ugift, optaget i Hospitalet
Storm, Hans Hansen, 28.4.1841, enkemand, optaget i Hospitalet, fhv. tjenestekarl
Sørensen, Ane Marie, 29.1.1842, ugift, optaget i Hospitalet, fhv. sygepleierske
Sørensen, Rasmine Marie, 19.9.1853, ugift, optaget i Hospitalet, fhv. sygepleierske
Thuge, Heinrich Christian Ferdinand, 19.4.1833, ugift, optaget i Hospitalet, fhv. bagersvend

FT-1916, Odense Købstad, Graabrødre Plads 1, Hospitalet Doctors Boder
Andersen, Ane Marie f. Hansen, 24.11.1840, enke, optaget i Hospitalet
Christensen, Jacobine f. Pedersen, 19.12.1835, enke, optaget i Hospitalet
Christiansdatter, Ane Johanne, 18.6.1828, ugift, optaget i Hospitalet
Friis, Bodil Kirstine, 9.8.1839, ugift, optaget i Hospitalet
Hansen, Anna Marie Christine f. Bondesen, 2.5.1859, enke, optaget i Hospitalet
Hansen, Hansine Amalie f. Jørgensen, 3.6.1850, enke, optaget i Hospitalet
Ibsen, Karen Kirstine f. Jørgensen, 12.10.1845, enke, optaget i Hospitalet
Jensen, Christine, 29.9.1823, ugift, optaget i Hospitalet
Jørgensen, Severine Hansine Sophie f. Larsen, 12.2.1852, enke, optaget i Hospitalet
Knudsen, Helle Marie f. Ahlbjerg, 11.9.1848, enke, optaget i Hospitalet
Petersen, Svend Eivind Helmuth, 20.12.1811, ugift, optaget i Hospitalet
Simonsen, Ane Marie f. Jørgensdatter, 29.1.1828, enke, optaget i Hospitalet

Hansen, Ane Cathrine, 23.2.1853, enke, logerende, sygeplejerske
Hansen, Hansine Christine, 24.8.1881, ugift, gangpige i Hospitalet, Graabrødre Hospital
Johansen, Hedevig Sophie Helene f. Meyland, 7.6.1864, enke, sygeplejerske i Hospitalet, Graabrødre Hospital
Larsen, Maren Cathrine, 8.6.1866, ugift, gangpige i Hospitalet, Graabrødre Hospital
Mortensen, Thomas, 18.1.1867, ugift, gaardskarl i Hospitalet, Graabrødre Hospital
Pedersen, Maren, 14.3.1878, ugift, gangpige i Hospitalet, Graabrødre Hospital