Folketælling 1940, Graabrødre kloster / hospital

Navn / fødselsdag og aar / fødested / statsborgerforhold / civil stand / stilling i familien / erhverv

Odense Købstad, Graabrødre Plads 1, kælderen
Lindum, Andreas Andersen, 28.9.1888, Hundborg Sogn, Thisted Amt, dansk, gift, husfader, portner
Lindum, Johanne Kirstine Elisabeth, 28.5.1892, Hindbjerg Sogn, Thisted Amt, dansk, gift, husmoder, økonoma
Lindum, Else Johanne Topp, 2.11.1921, Vissenbjerg Sogn, Odense Amt, dansk, ugift, barn, husassistent
Schmidt, Sopfie, 7.7.1920, Allesø Sogn, Odense Amt, dansk, ugift, husassistent, husassistent
Møller, Caroline Amalie, 4.8.1887, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær

Odense Købstad, Graabrødre Plads 1, 1. etage
Aggeboe, Vilhelmine Adolphine Nathalia, 24.3.1849, København, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Andersen, Amalie Marie Margrethe, 27.5.1877, Snesere Sogn, Præstø Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Andersen, Anna Dorthea Marie, 22.12.1878, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Bjørnsen, Ingeborg Mathilde, 11.2.1871, København, dansk, pensionær, pensionær aldersrente
Bråkenhielm, Anna Marie Vilhelmine, 10.7.1870, Kåldalen, Halland, Sverige, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Burhøj, Valdborg Margrethe, 4.5.1923, Odense, dansk, ugift, medhjælper paa sygeafdeling, medhjælper paa sygeafdeling
Christensen, Anders Jørgen, 5.5.1868, Skalbjerg, Odense Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Christensen, Birgitte Kathrine, 8.7.1875, Vildbjerg sogn, Ringkøbing Amt, dansk, enke, pensionær, pensionær aldersrente
Christensen, Elise Marie, 27.7.1861, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Christensen, Johanne Rasmine, 7.1.1868, Rørup Sogn, Assens Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Christensen, Viggo, 24.3.1875, Bandholm Sogn, Maribo Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Christiansen, Ane Marie, 23.1.1858, Vejrum Sogn, Ringkøbing Amt, dansk, enke, pensionær, pensionær aldersrente
Christoffersen, Ane Marie, 2.11.1877, Gudbjerg, Svendborg Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Creutz, Martine Margrethe Beate, 9.1.1861, Brændeskov, Svendborg Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Danning, Signe Aas, 25.8.1878, Oslo, dansk, enke, pensionær, pensionær
Davidsen, Ellen Irene, 18.2.1906, Odense, dansk, ugift, gangjomfru, gangjomfru
Dorch, Caroline, 27.2.1863, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Geertsen, Marie Magdalene, 24.9.1875, Halsted Sogn, Maribo Amt, dansk, pensionær, pensionær
Hansen, Agnes Johanne Cathrine, 13.3.1887, Odense, dansk, ugift, logerende, logerende invaliderente
Hansen, Ane Cathrine, 23.2.1853, Gamtofte Sogn, dansk, enke, pensionær, pensionær aldersrente
Hansen, Ane Rasmine, 22.5.1873, Allerup, sønder Broby Sogn, Svendborg Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Hansen, Anna Marie, 29.7.1869, Lindknud Sogn, Ribe Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Hansen, Annette Nielsine Sofie, 28.10.1862, Odense, dansk, enke, pensionær, pensionær aldersrente
Hansen, Astrid Emilie, 9.3.1871, Odense, dansk, enke, pensionær, pensionær
Hansen, Hansine Christine, 24.8.1881, Odense, dansk, ugift, gangjomfru, gangjomfru
Hansen, Johanne Thomasine, 5.5.1871, Brylle Sogn, Odense, dansk, -, pensionær, pensionær aldersrente
Hindsgaul, Maren Kathrine, 5.11.1873, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Jensen, Lars Peter, 25.9.1857, Kallehave Sogn, Præstø Amt, dansk, enkemand, pensionær, pensionær aldersrente
Jensen, Nicoline, 27.5.1888, Haarslev, Odense Amt, dansk, ugift, gangjomfru, gangjomfru
Jørgensen, Karen Kirstine, 30.1.1866, Sanderum Sogn, Odense Amt, dansk, enke, pensionær, pensionær aldersrente
Jørgensen, Maren Cathrine, 25.8.1870, Vissenbjerg, Odense Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Jørgensen, Marie Antonie, 22.12.1881, Udby Sogn, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Lange, Anders Jacob, 11.4.1864, Brylle Sogn, Odense Amt, dansk, enkemand, pensionær, pensionær livrente
Larsen, Ane Marie, 12.12.1851, Fraugde Kærby, Odense Amt, dansk, enke, pensionær, pensionær aldersrente
Larsen, Henriette Mathilde, 22.8.1882, Thisted, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Larsen, Maren Kirstine, 31.12.1865, Vissenbjerg Sogn, Odense Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Larsen, Mathilde Camilla Laurine, 5.1.1862, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Larsen, Mathilde, 1.9.1871, Herrested, Svendborg Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Lausen, Hansine Hannibalda, 7.4.1860, Odense, dansk, enke, pensionær, pensionær aldersrente
Lehd, Camilla Nielsen, 22.7.1857, Odense, dansk, enke, pensionær, pensionær
Lind, Marie Vilhelmine, 6.6.1859, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Madsen, Anna Julie, 25.12.1877, Brylle Sogn, Odense Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Madsen, Karen Margrethe, 11.11.1858, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Madsen, Nathalie Magdalene Kirstine, 17.6.1884, København, dansk, ugift, pensionær, pensionær invaliderente
Mathiesen, Margrethe Laurine, 22.5.1871, Horsens, Skanderborg Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
May, Hansine Vilhelmine, 24.5.1874, Odense, dansk, enke, pensionær, pensionær invaliderente
Mellberg, Anna Emilie, 31.8.1855, København, dansk, enke, pensionær, pensionær aldersrente
Nielsen, Anna Kirstine, 30.10.1863, Brylle Sogn, Odense Amt, dansk, enke, pensionær, pensionær aldersrente
Nielsen, Emma Louise, 19.4.1860, København, dansk, enke, pensionær, pensionær pension
Pedersen, Anna, 8.6.1886, Turup, Assens Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Pedersen, Ida Sophie, 17.10.1891, Langaa, Svendborg Amt, dansk, -, gangjomfru, gangjomfru
Petersen, Anna Amalie, 29.5.1861, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Petersen, Anne Marie, 8.5.1868, Brylle, Odense Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Petersen, Helene Kirstine, 3.1.1876, Ærøeskøbing, Svendborg Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Petersen, Jacob, 30.10.1858, Fraugde Sogn, Odense Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær pension
Petersen, Karen Margrethe, 29.6.1864, Frøbjerg Orte, Odense Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Petersen, Karen, 31.8.1883, Svindinge Sogn, Svendborg Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Petersen, Kathrine Marie, 31.7.1872, Taars Sogn, Vendsyssel, Hjørring amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Petersen, Laurine, 12.9.1878, Gelsted, dansk, enke, sygeplejerske, sygeplejerske
Petersen, Maren Kirstine, 30.8.1868, Fangel, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Petersen, Maren, 14.3.1871, Brylle Sogn, Odense Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Poulsen, Jensigne Wilhelmine, 24.5.1899, Odense, dansk, ugift, gangjomfru, gangjomfru
Rasmussen, Ane Cathrine Johanne, 22.7.1870, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Rasmussen, Jørgen Christian, 10.5.1871, Nørre Lyndelse, Odense Amt, dansk, enkemand, gaardskarl, gaardskarl
Rasmussen, Maren Kirstine, 5.8.1874, Rynkeby Sogn, Odense Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Rasmussen, Niels Peder, 30.10.1866, Øster Hæsinge, Svendborg Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Scheuer, Anna, 23.10.1860, Odense, dansk, enke, pensionær, pensionær aldersrente
Seidelin, Christine Charlotte, 26.4.1858, Dreslette, Odense Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Svendsen, Christiane Jørgine, 4.9.1863, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Tornøe, Amalie Cathrine Ventzeline, 2.3.1863, Ringe, Svendborg Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Vestergaard, Marie Kristine, 13.4.1871, Odense, dansk, enke, pensionær, pensionær
Vigild, Søren Hermann, 4.11.1869, Vigerslev Sogn, Odense Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Winther-Jensen, Jens Rasmus, 18.12.1881, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær invaliderente
Øhrstrøm, Elna, 22.4.1868, Syby, Malmø Sogn, Sverrige, dansk, enke, pensionær, pensionær aldersrente
Aagaard, Anna Ursula, 23.9.1970, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente

Odense Købstad, Graabrødre Plads 1, 2. etage
Blad, Martine Adolfine Christofine, 18.10.1864, Vejle, dansk, enke, pensionær, pensionær pension
Bondo, Elisabeth Sophie, 29.10.1862, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Christensen, Camilla Mathilde Dorthea, 31.10.1862, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Damsgaard, Karen Sørine, 18.3.1869, Gaverslund Sogn, Vejle Amt, dansk, enke, pensionær, pensionær pension
Eriksen, Esther Karen Kirstine, 20.2.1882, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær pension
Hansen, Laura Frederikke, 12.11.1866, Svendborg, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Heerfordt, Henriette, 18.4.1869, Randers, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Jensen, Anna Kathrine, 23.6.1877, Rørup Sogn, Assens Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær
Lund, Anna Marie Rasmine Nielsine, 14.12.1861, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær pension
Møller, Ida Kirstine Margrethe, 19.1.1860, Odense, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Thomsen, Knudsigne Petrine Jørgine, 21.5.1874, Skaarup, Svendborg Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær aldersrente
Wendfeld, Anna Margrethe, 14.8.1864, Hoptrup, Haderslev Amt, dansk, ugift, pensionær, pensionær

Odense Købstad, Graabrødre Plads 1, Villa
Ritsing, Lorentz Nicolai, 24.2.1879, Diernisse Sogn, dansk, gift 9.9.1919, husfader, amtsraadssekretær og hospitalsforstander, stiftsamtskontoret
Ritsing, Emilie Margrethe, 31.7.1892, Faaborg, dansk, gift, husmoder, intet erhverv, ved kontorets pasning
Ritsing, Torben Clave, 7.6.1923, Odense, dansk, ugift, barn, intet erhverv
Ritsing, Poul Lorentz, 21.9.1928, Odense, dansk, ugift, barn, intet erhverv
Ritsing, Anne Lisbet, 14.12.1934, Odense, dansk, ugift, barn, intet erhverv
Bang, Karen Kirstine Larsen, 26.11.1901, Helnæs, dansk, ugift, husassistent, husassistent (fraværende Helnæs)
Schmidt, Johanne Hansine, 29.1.1923, Vejrup Sogn, Sønderjylland, dansk, ugift, husassistent, husassistent