Stenstrup, 1865-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1865-1891, Stenstrup sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1865, 2901, 1601, Jørgen Nielsen, huusmand og væver, 66, paa Snevren. Født sammesteds [der stod død 29.1. og begr. 16.1. må være omvendt?]
1865, 2401, 0202, Peder Andersen, gaardmand, 74, i Hundtofte
1865, 1203, 1803, Anders Nielsen, indsidder og forhen gartner paa Skjoldmose, 79, i Steenstrup
1865, 1803, 2503, Peder Hansen, aftægtshuusmand, 75, paa Hundtofte Mark. Født i Haarbye Sogn
1865, 0404, 1004, Anders Johansen, 1½, søn af murer Johan Andersen, paa Rødme Banke
1865, 1404, 2204, Anders Christensen, huusmand, 76, paa Longmosebjerg
1865, 0505, 0905, Simon Pedersen, almisselem, 93, i Steenstrup
1865, 1205, 1905, Jens Madsen og almisselem, 67, i Højrupgaards Huse
1865, 1205, 1905, Hans Urbansen, 1½, søn af indsidder Anders Urbansen, paa Løgeskov
1865, 1705, 2105, Peder Christensen, 6 dage, søn af indsidder Rasmus Christensen, i Hundtofte
1865, 1905, 2405, Christian Madsen, enkemand og huusmand i Steenstrup, 66, opholdt sig hos gjæstgiver Bekke
1865, 2205, 2505, Udøbt dreng, 9 uger, søn af huusmand Johan Hansen, af Steenstrup
1865, -, 0109, Dødfødt dreng, søn af murer Johan Andersen, paa Rødme Mark
1865, -, 0210, Dødfødt dreng, søn af ugift Rasmine Larsen, i Eskemosehuus
1865, 2811, 0612, Frands Hansen, gaardeier, 72, i Hundtofte. Født i Tved
1865, 0712, 1512, Christen Hansen, skrædder, 22, opholder sig i Ornebjerghuus. Født sammesteds. Søn af Hans Rasmussen
1865, -, 07011866, Dødfødt dreng, søn af huusmand og dagleier Jørgen Andersen, i Rødme
1866, 0301, 1001, Peder Nielsen, ungkarl, 32, opholdt sig hos sin moder gaardmand Niels Larsens enke, i Rødme. Født 16.5.1834 i Rødme
1866, 0502, 1302, Jørgen Andersen, aftægtshuusmand, 70, paa Hundtofte Mark. Født i Hillerslev
1866, 2102, 1702, Peder Rasmussen, 9 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Jeppesen, i Rødme
1866, 2402, 0303, Hans Jørgensen, ungkarl, 50, under et ophold hos sin broder Hans Rasmus Jørgensen, paa Staagerup Mark
1866, 0505, 1105, Anders Larsen, aftægtshuusmand, 61, paa Løgeskov. Født i Fleninge, Brahetrolleborg Sogn
1866, 1705, 2105, Jørgen Nielsen, 23 dage, søn af ugift qvinde Anne Sophie Jørgensen, i Hundtofte
1866, 2405, 0106, Niels Hansen, møllebestyrer, 38, paa Langhøje Mølle. Født i Egebjerg
1866, 1606, 2206, Peder Hansen, aftægtshuusmand, 74, paa Sandbjerg
1866, 1009, 1509, Anders Jørgensen, 6, søn af huusmand Jørgen Andersen og Hildeborg Jørgensen, paa Hundtofte Mark
1866, 0110, 0610, Niels Jørgen Andreas Andreassen, tjenestekarl, 34, i Hundtofte. Født sammesteds. Søn af Anne Marie Nielsdatter og Andreas Andersen
1866, -, 3010, Dreng, søn af murer Johan Andersen, paa Rødme Banke
1866, 0312, 1012, Isbrandt Bekker, gjæstgiver, 61, i Steenstrup. Født paa Holmelund
1867, -, 2201, Dødfødt dreng, søn af indsidder Anders Urbansen, paa Hundtofte Mark
1867, 2202, 0103, Jacob Vilhelm Nielsen, 2 og 3 maaneder, søn af gaardmand Niels Clausen, i Jensgaard. Født sammesteds
1867, 0206, 0606, Peder Hansen,1, søn af murer Hans Christiansen, i Nøisomhed ved Rødme
1867, 0606, 1106, Niels Rasmussen, tjente, 55, i Steenstrup Præstegaard. Tidligere bosiddende i Steenstrup
1867, 1306, 2106, Christen Hansen, 15, søn af boelsmand Hans Hansen, paa Rødme Mark. Født sammesteds
1867, 1906, 2406, Peder Henriksen, huusmand, 42, paa Snevren. Født sammesteds
1867, 2506, 0107, Mads Mortensen, husmand og tømrer, 68, ved Hundtofte. Født sammesteds
1867, -, 0409, Dødfødt dreng, søn af snedker Peder Jensen Loü, paa Hundtofte Mark
1867, -, 2310, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Jensen, paa Løgeskov
1867, 2611, 0312, Christen Jørgensen, aftægtsmand, 73, i Hedehuus. Født i Veistrup
1867, 0912, 161, Knud Pedersen, eier, 59, af Højrup Mølle. Født sammesteds
1868, 2302, 2602, Jens Nielsen, almisselem, 71, i Nøisomhed paa Rødme Mark
1868, 1303, 1703, Marius Madsen, 2½, søn af indsidder Christian Madsen, i Højrupgaards Huse. Født sammesteds
1868, 1903, 2203, Jørgen Jensen, almisselem og forhen tjenestekarl, 69, paa Rødme Mark. Født i Kirkeby
1868, 1004, 1604, Jørgen Jørgensen, 8, søn af dagleier Lars Jørgensen, ved Langeskov. Født i Steenstrup. Død i Falehuus
1868, 0105, 0805, Hans Hansen, 1½, søn af Christiane Madsen, Højrupgaardshuse og Lars Christian Hansen. Født sammesteds
1868, -, 2405, Dødfødt dreng, søn af huusmand Lars Pedersen, i Hundtofte
1868, 1206, 1806, Rasmus Jørgensen, husmand, 67, i Hundtofte. Født i Øster Aaby Mark
1868, 2110, 3010, Rasmus Larsen, husmand, 54, paa Hundtofte Mark i Skovlundhus. Født her i Sognet
1868, 2603, 0312, Hans Nielsen, 8 maaneder, søn af væver Hans Nielsen, paa Hundtofte Mark
1868, 1512, 1912, Knud Hansen, aftægtsmand, 74, i Steenstrup. Født i Dongs Højrup
1869, 0101, 0401, Peder Rasmussen, 4 dage, søn af Karen Kirstine Pedersen, i Steenstrup
1869, 0802 ,1302, Jens Pedersen, indsidder og dagleier, 58, i Grøndalshus. Sæde i Jernestrup i Julland
1869, 2003, 2403, Jørgen Nielsen, hjulmand, 22, tjener forpagteren paa Hvidkilde. Født i Rødme. Søn af Niels Jørgensen i Rødme
1869, 0303, 1003, Hans Hansen, 14 dage, søn af indsidder Hans Andersen, af Steenstrup
1869, 0904, 1404, Rasmus Rasmussen, 22, hos sin fader husmand Rasmussen, paa Hundtofte Mark. Født 17.12.1846 i Hundtofte
1869, 1004, 1704, Christen Rasmussen, enkemand, husmand og hjulmand, 79, i Hundtofte. Født i Steenstrup
1869, 2005, 2505, Jens Rasmussen, bødker og husmand, 57, i Lille Løitved. Født sammesteds
1869, -, 0907, Dødfødt dreng, søn af træskomand Hans Henning Jensen, i Fuglevangshuus
1869, 1207, 1707, Carl Peter Rosander, saddelmager og gaardmand, 67, i Hundtofte. Født i Svendborg
1869, 1307, 2107, Michael Rasmussen, aftægtshusmand og tømrer, 71, paa Løgeskov
1869, 1708, 2008, Jørgen Poulsen, 20, i Rødme. Født 9.3.1849 i Steenstrup. Søn af væver Poul Hansen
1869, 2109, 2609, Anders Johansen, 2, søn af husmand og murer Johan Andersen, paa Rødme Banke
1869, 3009, 0610, Christian Henrik Schwartz, skomager, 69, i Steenstrup. Født i Svendborg
1869, 3010, 0611, Niels Eriksen, 16, søn af smed Erik Hansen, paa Rødme Banke. Født sammesteds
1869, 2911, 0612, Fritz Carl Elias Jensen, 2½, søn af forpagter P. H. Jensen, i Steenstrup
1869, 1512, 2212, Johannes Peder Larsen, 3 og 9 maaneder, søn af murer Jens Larsen, i Rodkjær
1870, 2601, 0102, Hans Jensen, smedesvend, 25, hos sin moder i Steenstrup. Født i Egebjerg
1870, 0202, 1002, Frands Martin Knudsen, 9 maaneder, søn af husmand og skrædder Knud Jacobsen, i Dalshus
1870, 1103, 1603, Jacob Andersen, daglejer, 65, paa Hundtofte Mark. Født paa Snevren
1870, 3103, 1104, Hans Pedersen, gaardmand, 76, i Rødme. Født sammesteds
1870, 1704, 2504, Rasmus Pedersen, husmand, 64, paa Hundtofte Mark. Født i Lunde
1870, 2704, 0305, Niels Hansen, almisselem og indsidder, 54, paa Løgeskov. Født i Egense
1870, Mai, -, Knud Madsen, aftægtsmand, 79, paa Løgeskov. Født i Egense
1870, 2510, 2910, Anders Jensen, almisselem, 79, i Hundtofte Fattiggaard. Født i Dongs Højrup
1870, 1411, 1911, Søren Jørgensen, husmand og murer, 48, paa Lille Løjtved Mark
1870, 1911, 2511, Augustinus Tak, almisselem og tidligere skomager i Steenstrup, 82, Fattighuset i Hundtofte
1870, 2212, 2612, Rasmus Nielsen (Juul), enkemand, almisselem og før stenhugger boende i Høje, 76, Fattiggaarden i Hundtofte
1870, 2312, 2912, Hans Peder Larsen, 23, paa Longmosebjerg. Født sammesteds. Søn af husmand Lars Pedersen
1871, 1401, 2401, Adolf Ludvig Jensen, 9 maaneder, søn af Anne Marie Rasmussen, af Brændeskov. Født i Ringe
1871, 2301, 3001, Rasmus Hansen, almisselem, 72, i Højrupgaards Huse. Født i Holmdrup
1871, 0202, 1002, Niels Pedersen, almisselem, 77, i Hundtofte Fattiggaard
1871, 2102, 2602, Johan Peder Jørgensen, 8 maaneder, søn af ugift Maren Kristine Johansen, ved Steenstrup. Født sammesteds
1871, -, 1903, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Knud Christoffersen, paa Lille Løjtved Mark
1871, 2303, 2803, Lars Pedersen, 1½, søn af Anne Cathrine Larsen, paa Longmosebjerg. Født sammesteds
1871, 1304, 2004, Anders Caspersen, almisselem i Hundtofte Fattiggaard, 85, boede her i Lunde
1871, 2704, 0205, Jacob Hansen, 8 maaneder, søn af Anne Margrethe Jacobsen og Knud Hansen, paa Hundtofte Mark. Født sammesteds
1871, 0305, 1005, Hans Marius Larsen, 1½, søn af Lars Frisch, paa Løgeskov. Født sammesteds
1871, 0505, 1205, Jens Peder Knudsen, ½, søn af husmand Carl Christian Knudsen, i Hundtofte
1871, 1805, 2505, Niels Jacobsen, gaardmand og eier, 64, af Tønsbjerggaard. Født sammesteds
1871, 2005, 2505, Christen Christensen, 3 uger, søn af ugift Else Christine Christensen, i Hedehus
1871, 0906, 1406, Rasmus Margvard Rasmussen,17, søn af husmand Rasmus Jensen, paa Sandbjerg. Født sammesteds
1871, 1609, 2109, … Larsen, ½, søn af indsidder Rasmus Larsen, paa Rødme Mark
1871, 2509, 3009, Jesper Rasmussen, almisselem, 82, i Lille Løjtved. Født i Vester Skjerninge
1871, 2809, 0510, Henrik Pedersen, husmand, 78, paa Hundtofte Mark. Født i Hundtofte
1871, 0410, 0910, Søren Jensen, almisselem, 86, Hundtofte Fattiggaard
1871, 2210, 3110, Frederik Rasmussen, aftægtsmand, 83, paa Hundtofte Mark. Født i Hundtofte
1871, 2210, 3011, Rasmus Hansen, fhv. væver i Hundtofte og aftægtsmand, 83, i Hundtofte. Født sammesteds
1871, 0212, 0712, Hans Jørgensen, skrædder, 26, boende hos gaardmand P. Hansen, i Steenstrup. Født 16.1.1845 Ringe Mark, Boltinggaards Skov. Søn af boelsmand Jørgen Madsen
1871, -, 1012, Dødfødt dreng, søn af husmand og væver Hans Peder Knudsen, paa Hundtofte Mark
1871, 2012, 2612, Hans Peder Pedersen, 3, søn af husmand Anders Henrik Poulsen, paa Hundtofte Mark
1871, 2512, 3012, Hans Larsen, aftægtshusmand, 78, paa Hundtofte Mark
1871, 1812, 2412, Rasmus Johansen, nyfødt, søn af husmand Johan Andersen, paa Rødme Mark
1872, 2002, 2402, Hans Andersen, indsidder og daglejer, 55, boende i Steenstrup Fattighus. Født i Bobjerg
1872, 2003, 2703, Johan Madsen, husmand, 58, ved Steenstrup. Født i Skjerninge
1872, 1104, 1804, Lars Nicolaisen, aftægtshusmand, 84, i Ellehus. Født paa Hundtofte Mark
1872, 1804, 2604, Jørgen Larsen, gaardmand og eier, 63, af Julsbjergstedet paa Steenstrup Mark. Født i Vilstrup
1872, 0105, 0605, Hans Knudsen, væver, 52, boende i Steenstrup
1872, 1505, 2105, Hans Christensen, gaardmand, 87, i Steenstrup
1872, 2105, 2805, Hans Andersen, daglejer og indsidder, 60, i Steenstrup. Født i Lunde
1872, 0807, 1207, Anders Christensen, almisselem, 85, i Hundtofte Fattiggaard
1872, 1112, 1812, Anders Larsen, enkemand, almisselem og har været postbud i Odense, 88, i Stenstrup Fattighus. Født i Brudager
1872, 3007, 0608, Hans Rasmussen Thornfeldt, skrædder, 60, i Stenstrup. Født i Kjøbenhavn
1873, 0601, -, Dødfødt dreng, søn af Marie Kirstine Olsen, Stenstrup Mark
1873, 0202, 1002, Christian Anton Pedersen, husmand, 44, paa Lille Løjtved Mark, Frederiksminde
1873, 0602, 1302, Rasmus Johansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 74, Hundtofte. Født i Krarup
1873, 0702, 1702, Ole Thomsen, dagleier, 80, Løgeskov. Født i Stenstrup
1873, -, 2802, Dødfødt dreng, søn af skrædder Niels Jørgen Christensen, i Hedehus
1873, 2602, 0603, Anders Nielsen, træskomand og husmand, 47, i Stenstrup. Født paa Snevren
1873, 1903, 2503, Niels Peder Eriksen, 7, søn af indsidder Erik Larsen, paa Hundtofte Mark
1873, 2804, 0305, Jens Larsen, enkemand og tømrer,76, i Staagerup. Født sammesteds
1873, 3004, 0405, Bertel Christian Rasmussen, 1 time, søn af Bertel Christen Rasmussen, paa Løgeskov
1873, 2005, 2705, Anders Pedersen, husmand, 71, paa Løgeskov. Født i Lundby
1873, 2105, 2505, Rasmus Andersen, dagleier, 62, i Høgelundhus. Født paa Sandbjerg
1873, 2605, 3105, Hans Rasmus Hansen, 12 dage, søn af hørsvinger Niels Hansen, Ornebjerg
1873, 2806, 0507, Jens Johansen, gaardmand, 47, i Hundtofte. Født sammesteds
1873, 2307, 2807, Hans Nielsen, husmand, 85, paa Longmosebjerg. Født i Ubberup
1873, 1708, 2208, Christian Larsen, 8 dage, søn af husmand Lars Madsen, paa Longmosebjerg
1873, 1309, 1909, Klavs Mortensen, gaardmand, 48, i Rødme. Født i Kirkeby Sogn
1873, 1111, 1711, Peder Hansen, snedker og aftægtshusmand, 82, i Lykkehus i Stenstrup Sogn. Født i Skrøbeløv Sogn
1873, 1511, 2011, Enok Rasmussen, almisselem, 54, paa Hundtofte Fattiggaard. Født i Lunde
1873, 2811, 0412, Hans Hansen, boelsmand, 61, paa Rødme Banke. Født sammesteds
1873, 2612, 3012, Kristen Valdemar Kristensen, 5 uger, søn af ugift Karen Marie Hansen, i Mortensminde
1874, 0602, 1202, Nikolaj Hansen, indsidder og daglejer, 67, paa Løgeskov
1874, 0702, 1402, Niels Nielsen, enkemand, blind, aftægtshusmand og fhv. tømrer, 83, boende i Hundtofte
1874, 1502, 2002, Hans Kristian Nikolajsen, 9, søn af husmand Niels Nikolajsen, paa Løgeskov
1874, 1602, 2402, Niels Mortensen, enkemand og gaardmand, 84, i Rødme. Født sammesteds
1874, 1602, 2302, Niels Larsen, skomagersvend, 24, hos sin fader Lars Pedersen, paa Longmosebjerg. Født 2.10.1849 sammesteds
1874, 0604, 1104, Jens Nielsen, indsidder og almisselem, 76, i Stenstrup
1874, 1204, 1804, Jørgen Jørgensen, enkemand og husmand, 65, ved Lundsbro. Født i Vindinge
1874, 2904, 0305, Peder Pedersen, ½, søn af Anne Marie Hansen, paa Longmosebjerg. Født 14.10.1873 sammesteds
1874, 1805, 2305, Niels Lavrits Rasmussen, tjenestekarl, 19, hos sin fader husmand Rasmus Jensen, paa Sandbjærg. Født sammesteds
1874, 1106, 1606, Rasmus Rasmussen, 7, søn af ugift Mette Marie Andersen, af Stenstrup. Født sammesteds
1874, 2206, 2706, Anders Sten Hansen, enkemand, skomager og husmand, 67, i Stenstrup
1874, 0807, 1207, Jens Pedersen, 13, søn af tømrer Jens Pedersen, i Hundtofte. Født i Kirkeby
1874, 1608, 2108, Hans Rasmus Hansen, 5 dage, søn af hørbereder Niels Hansen, i Ornebjærghus
1874, 2808, 0409, Jørgen Madsen, indsidder, 48, paa Hundtofte Mark. Født i Ryslinge
1874, 0412, 1012, Lavrits Jørgensen,1, søn af indsidder Lars Jørgensen, i Højrupgaards Huse. Født sammesteds
1874, 1512, 2212, Hans Kristensen, murer og indsidder, 55, i Nøjsomhed paa Rødme Mark. Født i Diernisse
1875, 0103, 0803, Rasmus Jørgensen, 8, søn af husmand Knud Jørgensen, Hundtofte Mark
1875, 1103, 1803, Anders Hansen, almisselem og tidligere smed, 66, i Stenstrup. Født sammesteds
1875, 1504, 2104, Jørgen Andersen, almisselem og væver, 58, i Fattiggaarden. Født i Lunde
1875, 3004, 0705, Niels Marius Nielsen,2½, søn af husmand og væver Hans Nielsen, paa Hundtofte Mark
1875, 0805, 1405, Niels Hvem Jørgensen, 8 maaneder, søn af husmand Jørgen Jørgensen, i Lundsager
1875, 2205, 2905, Mads Kristensen, tømrer, 26, i Højrup Huse. Født 23.8.1848 sammesteds. Søn af Kristen Jensen
1875, 2805, 0306, Niels Henrik Henriksen, 2 dage, søn af snedker og husmand Morten Henriksen, Hundtofte Mark
1875, 1806, 2306, Hans Eggertsen, almisselem, 92, i Hundtofte Fattiggaard. Født her i Sognet
1875, 1806, 2306, Georg Tychsen Pedersen, arbejder, 40, opholder sig hos sin fader pensioneret skolelærer Pedersen, i Hundtofte. Født i Harritslev ved Flensborg
1875, 1010, 1610, Mads Christensen, enkemand og almisselem, 86, i Hundtofte Fattiggaard
1875, 2211, 2711, Mads Pedersen, ungkarl og murer, 34, boende i Stenstrup. Født i Løkkehus
1875, 0412, 1112, Peder Hansen, husmand, 57, paa Hundtofte Mark. Født i Snarup
1876, 1201, 2001, Jørgen Jørgensen, husmand, 46, paa Lundsager. Født i Hundtofte
1876, 1701, 2401, Niels Madsen, fæster, 68,af Marienlund. Født i Snarup
1876, 1102, 1802, Lars Hansen, tømrer, 39, boende i Stenstrup. Født i Tordengaarden, Sørup Sogn
1876, 1702, 2302, Jens Peder Jeppesen, 10 uger, søn af indsidder Anders Jeppesen, i Lille Løjtved. Født sammesteds
1876, 2202, 2802, Jesper Anton Andersen, 18 uger, søn af indsidder og hørbereder Hans Andersen, Stenstrup Fattighus
1876, 0203, 0903, Christen Andersen, hørbereder og husmand, 56, paa Hundtofte Mark. Født i Stenstrup
1876, 1804, 2504, Anders Juul, daglejer, 23, paa Løgeskov. Født 23.7.1852 paa Longmosebjerg. Søn af husmand Casper Juul
1876, 2505, 3105, Peder Jørgensen, enkemand og fæstehusmand, 71, i Fuglevængehus ved Langeskov. Født sammesteds
1876, 2208, 2808, Peder Andersen, ungkarl og husmand, 28, paa Hundtofte Mark, Løgeskov. Født i Ollerup. Søn af husmand Anders Pedersen
1876, 3010, 0611, Niels Thomsen, aftægtsmand, 82, i Margrethedal
1876, 0412, 0812, Dreng, døde strax, søn af indsidder Mads Hansen, i Lille Løjtved
1877, 0901, 1401, Johannes Hansen, 10 uger, søn af husmand Anders Hansen, i Ellehus
1877, -, 2802, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Nikolajsen, Løgeskov
1877, 0304, 1004, Mads Hansen, smedesvend, 25, hos sin fader smed Hans Madsen, paa Hundtofte Mark
1877, 1004, 1804, Hans Hansen, husmand, 69, paa Rødme Banke. Født i Ollerup Sogn
1877, 2704, 0405, Knud Henriksen, 16, søn af skrædder Hans Henriksen, paa Dyndet. Født sammesteds
1877, 0106, 0706, Henrik Peder Henriksen, 10½ maaned, søn af snedker og husmand Morten Henriksen, paa Hundtofte Mark
1877, 1006, 1406, Marius Christian Madsen, 10 timer, søn af urmager Hans Peder Madsen, i Stenstrup
1877, 2907, 0308, Christen Pedersen, aftægtsgaardmand, 95, i Hundtofte
1877, 3008, 0509, Lars Frederiksen, husmand, 75, paa Hundtofte Mark. Født i Vester Aaby
1877, 2710, 0311, Jørgen Hansen, stenhugger og husmand, 59, paa Hundtofte Mark. Født i Ryslinge
1877, 1011, 1611, Niels Nielsen, tjenestekarl, 24, i Marienlund. Født 25.6.1853 sammesteds
1877, 0612, 1312, Peder Olsen, husmand, 68, pa Rødme Banke. Født sammesteds
1877, 1212, 1912, Rasmus Pedersen,21, paa Rødme Banke. Født 4.5.1856 sammesteds. Søn af husmand Peder Jensen
1878, 1701, 2401, Hans Jensen, husmand, 34, paa Hundtofte Mark
1878, 2201, 2401, Niels Møller Jensen, 1 og 2 maaneder, søn af fhv. husmand Hans Jensen, paa Hundtofte Mark
1878, 0602, 1202, Anders Rasmussen, 18 uger, søn af indsidder Christian Rasmussen, i Stenstrup
1878, 2002, 2602, Hans Aagaard, entlediget skolelærer, før skolelærer og kirkesanger i Stenstrup, 72, i Svendborg
1878, 0203, 0803, Christen Andersen, indsidder og daglejer, 51, i Lille Løjtved. Født i Hals Sogn
1878, 0803, 1403, Hans Hansen, aftægtshusmand, 82, i Tuebjærg. Født i Ellehus
1878, 1003, 2003, Hans Casper Christian Antonsen, gift husmand og fhv. skrædder, 61, i Stenstrup. Født her i Sognet. Gift med jordemoderen
1878, 2304, 0105, Johan Andersen, husmand og murer, 49, paa Rødme Banke. Født sammested
1878, 2804, 0405, Rasmus Rasmussen, 9, søn af husmand Henrik Rasmussen, paa Hundtofte Mark
1878, 1505, 1905, Hans Frederik Rasmussen, 3 maaneder, søn af Maren Hansen, Højrupgaards Huse. Født i Kværndrup
1878, 0406, 1006, Henrik Ludvig Marius Henriksen, 1 maaned og 1 dag, søn af husmand og skrædder Niels Henriksen, i Longmosebjærg
1878, 2006, 2506, Niels Peter Petersen, proprietær og ejer, 57, af Løjtved
1878, 1907, 1307, Claus Pedersen, tjenestekarl og soldat, 26, i Nyborg. Født 13.1.1852. Søn af smed Peder Christiansen i Stenstrup
1878, 0811, 1511, Niels Jensen, 1 og 2 maaneder, søn af indsidder Hans Peder Jensen, af Møllebrohus
1878, 0812, 1312, Johannes Weinrich, murer, 57, paa Hundtofte Fattiggaard. Født ved Lunde
1878, 2512, 3112, Anders Jensen, gaardmand, 64, i Stenstrup. Født i Kirkeby
1879, 1201, 1701, Mads Madsen, husmand, 77, paa Stenstrup Mark. Født i Hundtofte
1879, 2302, 0303, Anders Larsen, indsidder og træskomand, 53, i Højrupgaards Huse. Født i Tange
1879, 1904, 2604, Niels Rasmussen, ugift aftægtsgaardmand, 77, i Stenbjerggaard. Født i Hundtofte
1879, 1904, 2504, Peder Pedersen, 11 maaneder, søn af husmand Niels Pedersen, paa Løgeskov. Født sammesteds
1879, 3004, 0705, Anders Hansen, gaardmand, 70, i Steenstrup. Født sammesteds
1879, 0505, 1205, Søren Nielsen, væver og husmand, paa Snevren. Født sammesteds
1879, 0805, 1505, Hans Jensen, 3½, søn af husmand Niels Jensen, paa Løgeskov
1879, 0606, 1206, Rasmus Larsen, murer og husfæster, 54, Lille Løjtved. Født i Kværndrup
1879, 0606, 1206, Christoffer Jensen, gaardmand, 57, paa Hundtofte Mark (Stensbjærggaard)
1879, 1006, 1606, Bertel Andersen, husmand og hørbereder, 65, i Hundtofte. Født i Rødskebølle.
1879, 1309, 1909, Peder Andersen, 7 dage, søn af pige Caroline Pedersen, af Dyndet. Født sammesteds
1879, 1611, 2411, Jens Peder Jakobsen, ungkarl, 22, Hundtofte. Født 1.7.1857 i Olde, Ærø. Søn af gaardmand Andreas Jakobsen
1879, 2712, 3112, Jørgen Christensen, daglejer, 60, i Stenstrup. Født her i Sognet
1880, 0201, 0801, Frands Iver Frandsen, 3½, søn af gaardmand Niels Frandsen, i Hundtofte. Født sammesteds
1880, 1801, -, Christen Jensen, 9 og 3 maaneder, søn af møllebygger Lars Jensen, Staagerup. Født sammesteds
1880, 1402, 2102, Povl Gotfred Rasmussen, ½, søn af husmand Bertel Christian Rasmussen, Løgeskov
1880, 0503, 1103, Niels Lund Nielsen, 6 uger, søn af kjøbmand Mikkel Nielsen, Løgeskov
1880, 1203, 1903, Hans Rasmussen, husmand, 59, paa Hundtofte Mark. Født i Kirkeby
1880, 1503, 2303, Jens Peder Andersen, husmand og daglejer, 37, paa Hundtofte Mark. Født i Store Rise paa Ærø
1880, 2605, 0106, Jens Jensen, indsidder og daglejer, 55, i Stenstrup. Født sammesteds
1880, 1607, 2107, Niels Claudius Henriksen, 10 maaneder, søn af snedker Morten Henriksen, paa Hundtofte Mark
1880, 1004, 1304, Christian Alsing, 3 og 11 maaneder, søn af forvalter Alsing, ved Skjoldemose. Født paa Skovsgaard, Ollerup Sogn
1880, -, 1508, Dødfødt dreng, søn af ugift Jensine Hansen
1880, 1508, 1908, Knud Christensen, tjenestekarl, 21, hos gaardmand Peder Christensen, i Hundtofte. Født 19.8.1859 i Østre Snestrup i Ørve Sogn, Hammerum Herred
1880, 2908, 0309, Hans Andersen, fattiglem, 71, paa Hundtofte Fattiggaard. Født her i Sognet
1880, 0609, 1009, Johanne Johannessen, aftægtshusmand, 82, paa Løgeskov. Født i Langaa
1880, 2111, 2611, Peder Jensen, husmand, 66, paa Rødme Banke. Født i Voermark
1881, 1501, 2201, Rasmus Andersen, aftægtshusmand, 80, i Ellehus. Født paa Snevren
1881, 0302, 0802, Hans Hansen, enkemand, forhen væver og kludesamler og nu fattiglem, 71, paa Hundtofte Fattiggaard. Født her i Sognet
1881, 0504, 1204, Niels Clausen, gaardmand, 59, Jensgaard. Født sammesteds
1881, 2205, 2705, Hans Vilhelm Nielsen, indsidder og daglejer, 47, paa Sandbjærg. Født paa Langeland
1881, -, 0906, Dødfødt dreng, søn af friskolelærer D. Olsen, i Lunde Friskole
1881, 1806, 2106, Viggo Langkilde, ½ dag, søn af forpagter Langkilde, paa Kroghenlund
1881, 0108, 0608, Niels Jensen, indsidder og daglejer, 52, paa Rødme Mark. Født i Stenstrup
1881, 2508, 3008, Niels Jørgen Christensen, husmand og skrædder, 51, i Hedehus. Født sammesteds
1881, 2010, 2310, Hans Eriksen Hansen, 1 time, søn af gaardmand Hans Eriksen, i Hundtofte
1881, 1611, 2211, Rasmus Nielsen, husmand, 42, paa Hundtofte Mark. Født paa Dong, Lunde Sogn
1881, 2311, 0112, Hans Christensen, aftægtshusmand, 81, paa Hundtofte Mark. Født i Ulbølle
1881, 0912, 1712, Peder Jensen, aftægtshusmand, 79, paa Sandbjærg. Født i Hillerslev Sogn
1881, 0111, 0511, Jens Pedersen, indsidder, 77, paa Langmosebjærg. Hjemmehørende i Ringe Sogn
1881, 2712, 3112, Peter Casper Alsing, forvalter paa Einsidelsborg, 42, paa Skjoldemose
1882, 0901, 1601, Hans Hansen, husmand og træskomand, 65, paa Rødme Banker. Født i Balen
1882, 2101, 2701, Lars Nielsen, fhv. husmand i Stærengen, 78, paa Hundtofte Fattiggaard. Født i Nybølle, Hillerslev Sogn
1882, 0603, 1403, Hans Eriksen, gaardmand, 56, i Hundtofte. Født sammesteds
1882, 0806, 1306, Peder Andersen, husmand, 68, paa Dyndet. Født paa Hundtofte Mark
1882, 0407, 1007, Rasmus Christensen, aftægtshusmand, 73, paa Rødme Banker. Født i Vester Aaby
1882, 1208, 1708, Ludvig Frederiksen, aftægtshusmand, 84, paa Snevren. Født i Vester Aaby Sogn
1882, 3108, 0609, Johan Jørgen Jakobsen, enkemand, tømrer og husmand, 63, paa Rødme Banker
1882, 1509, 2009, Hans Christian Larsen, 3 døgn, søn af husmand Rasmus Larsen, i Lerdalshus
1882, 2809, 0410, Niels Olsen, daglejer og indsidder, 48, i Højrupgaards Huse. Født i Øster Skjerninge
1882, 2211, 2911, Rasmus Rasmussen, husmand og tømrer, 64, paa Hundtofte Mark
1882, 1412, 2012, Niels Larsen, enkemand, husmand og daglejer, 71, paa Løgeskov. Født sammesteds
1883, 1401, 2001, Jørgen Frederik Mikkelsen, almisselem, 79, paa Hundtofte Fattiggaard
1883, 1602, 2102, Rasmus Hansen, indsidder, 76, i Stenstrup. Født i Kirkeby
1883, 2102, 2702, Jens Peder Knudsen, 6, søn af boelsmand Knud Christoffersen, i Spanghus. Født sammesteds
1883, 2402, 0203, Hans Carl Rasmussen, 11, søn af ugift indsidderske Mette Marie Andersen, i Møllebrohus. Født i Stenstrup
1883, 2802, 0303, Anders Olsen, ungkarl og skrædderlærling, 18, i Stenstrup. Født sammesteds
1883, 0203, 0903, Jens Pedersen, aftægtshusmand og snedker, 83, paa Hundtofte Mark. Født i Ulbølle Strandhuse
1883, 2802, 0603, Mads Rasmussen, møllersvend paa Egebjærg Mølle og indsidder, 30, paa Rødme Banke. Født i Staagerup, Ollerup Sogn. Søn af husmand R. Pedersen
1883, -, 1103, Dødfødt dreng, søn af ugift Regine Rosine Knudsen, i Stenstrup
1883, 2803, 0304, Christen Christensen, 17 døgn, søn af gaardmand Mads Christensen, i Stenstrup
1883, 2804, 0405, Morten Rasmussen, tjenestekarl, 37, hos sin svoger husmand Mads Rasmussen, paa Hundtofte Mark. Født sammesteds
1883, 2505, 3005, Hans Thorenfeldt Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af hørsvinger Niels Hansen, i Hundtofte. Født sammesteds
1883, 3105, 0506, Niels Rasmussen, træskokarl, 24, hos sin fader træskomand Peder Jensen, paa Løgeskov. Født sammesteds
1883, 0206, 0706, Rasmus Jørgensen, 3½, søn af indsidder Knud Jørgensen, i Hundtofte
1883, 2106, 2806, Jeppe Jensen, aftægtsgaardmand og smed, 79, i Hundtofte. Født sammesteds
1883, 2406, 2906, Peder Hansen, enkemand og gaardmand, 78, i Stenstrup. Født i Kværndrup
1883, 1507, 2107, Jørgen Anders Povlsen, ungkarl, 20, hos sin fader husmand Anders Henrik Povlsen, Hundtofte Mark
1883, 1010, 1510, Jens Nielsen, fhv. husmand, daglejer og nu aftægtshusmand, 75, paa Løgeskov
1883, 0611, 1411, Jesper Andersen, enkemand og aftægtshusmand, 73, paa Løgeskov. Født i Vejstrup
1883, 2011, 2411, Jørgen Peder Marius Rasmussen, 9 dage, søn af husmand Niels Christian Rasmussen, paa Hundtofte Mark
1883, 1411, 2211, Jeppe Andersen, husmand, 65, paa Løgeskov. Født i Voldstrup
1884, 1302, 1702, Hans Peder Erik Rasmussen, 3½, søn af husmand Hans Jørgen Rasmussen, Lille Løjtved
1884, 1703, 2403, Lars Madsen, aftægtshusmand og fhv. smed, 78, i Rødme. Født i Egeskov
1884, 0504, 1204, Hans Madsen, aftægtshusmand og forhen bødker, 84, i Stenstrup. Født sammesteds
1884, -, 2004, Dødfødt dreng, søn af snedker Peder Jensen, paa Hundtofte Mark
1884, 0305, 1005, Niels Sørensen, væver og husmand, 35, paa Snevren. Født sammesteds
1884, 1206, 1906, Hans Madsen, aftægtshusmand og fhv. smed, 70, paa Hundtofte Mark. Født i Egeskov
1884, 1206, 1906, Mathias Svendsen, aftægtshusmand, 81, paa Hundtofte Mark. Født i Ollerup
1884, 2706, 0307, Anders Hansen, lejer, 47, af Ellehus. Født i Bolinelund
1884, 0408, 0908, Niels Hansen, hørsvinger og indsidder, 47, i Hundtofte. Født i Stenstrup
1884, 2309, 2909, Rasmus Hansen, husmand og slagter, 52, i Ornebjerghus. Født sammesteds
1884, 1810, 2410, Peder Povlsen, particulier og fhv. gaard- og teglværksejer i Stenstrup, 63, boende i Svendborg, Pasop. Født i Ulderup Sundeved
1885, 1001, 1601, Hans Nielsen, aftægtshusmand, 72, paa Løgeskov. Født sammesteds
1885, 2201, 2701, Hans Albrekt Jakobsen, 9 dage, søn af husmand Jens Jakobsen, oaa Snevren. Født sammesteds
1885, 2302, 0303, Julius Vilhelm Seierup, sindssvag, 58, paa Fattiggaarden i Hundtofte. Født i Stenstrup
1885, 1703, 2203, Carl Valdemar Hansen, 12 døgn, søn af brændemester Anders Hansen, Stenstrup. Født sammesteds
1885, 1404, 2004, Niels Madsen Johannessen, 5½, søn af husmand Mikael Johannessen, paa Løgeskov. Født sammesteds
1885, 2404, 3004, Peder Andreassen, fattiglem og tidligere husmand i Højes Ris, 78, paa Hundtofte Fattiggaard
1885, 0105, 0605, Hans Jørgen Andersen, 3, søn af gaardmand Hans Andersen, Stenstrup. Født sammesteds
1885, 2805, 0506, Hans Olsen, aftægtshusmand, 78, i Lille Løjtved. Født her i Sognet
1885, 0506, 1106, Matthias Jokumsen, fattiglem og forhen husmand paa Løgeskov, 93, paa Hundtofte Fattiggaard
1885, 2607, 3107, Lars Andersen, fæstehusmand og murer, 82, paa Løjtved Mark. Født i Svindinge
1885, 0508, 1108, Matthias Olsen, leje husmand, 63, paa Hundtofte Mark. Født sammesteds
1885, -, 2709, Dødfødt dreng, søn af træskomand Rasmus Hansen
1885, 0510, 1210, Johan Pedersen, aftægtsgaardmand, 87, paa Hundtofte Mark, Trætteskov. Født sammesteds
1885, 0910, 1510, Hans Henriksen, gaardmand, 62, i Stenstrup. Født sammesteds
1885, 1112, 1712, Niels Rasmussen, 6, søn af husmand Mikael Rasmussen, paa Løgeskov
1886, 0901, 1601, Anders Klavsen, husmand, 54, paa Hundtofte Mark. Født i Jensgaard
1886, -, 2401, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Eriksen
1886, 1901, 2501, Karl Frederik Nielsen, 1, søn af husmand Hans Nielsen, Hundtofte Mark
1886, 2701, 0102, Anders Mortensen, ungkarl, skrædder og husmand, 52, i Hundtofte. Født paa Langeland i Sønderbro, Magleby Sogn
1886, 2202, 0103, Hans Jørgen Rasmussen, 15, søn af husmand Bertel Christian Rasmussen, paa Løgeskov. Født sammesteds
1886, 2303, 2903, Rasmus Pedersen, husmand, 27, paa Hundtofte Mark. Født i Brudager
1886, 1005, 1705, Hans Jacob Hansen, ungkarl, 22, paa Løgeskov. Født i Rynkeby, Ringe Sogn. Søn af husmand Hans Martin Jakobsen
1886, 1206, 1706, Jens Markvardsen, enkemand, fhv. indsidder og daglejer, 85, ophold hos indsidder Lars Christian Hansen, i Højrupgaards H., Født sammesteds
1886, 2206, 2706, Rasmus Peder Rasmussen, 3 maaneder, søn af ugift Maren Lavrine Larsen (Rørkjær) og Niels Rasmussen. Født i Rørkjær. I pleje hos husmand Lars Larsen i Stenstrup
1886, 1808, 2408, Karl Henrik Pedersen, 9 og 9 maaneder, søn af husmand Niels Pedersen, paa Hundtofte Mark. Født i Lille Løjtved
1886, 0209, 0709, Thorbjørn Albjerg, 73, ophold paa Hundtofte Fattiggaard mod betaling
1886, 3009, 0610, Johan Jeppesen, husmand, 61, paa Longmosebjerg. Født i Stenstrup
1886, 2510, 3010, Niels Peder Andersen, 5½ maaned, søn af indsidder Hans Andersen, paa Hundtofte Mark. Født sammesteds
1886, 2911, 0412, Erik Hansen, smed, 79, i Rødme. Født i Birkum
1887, 1201, 1801, Jørgen Knudsen, aftægtshusmand, 80, opholder sig hos søn skrædder Lars Jørgensen, Dyndet. Født i Egense, Norup Sogn
1887, -, 2603, Dødfødt dreng, søn af ugift Mette Marie Nielsen. Født paa Longmosebjerg
1887, 2003, 2603, Lars Larsen, husmand og arbejdsmand, 45, i Stenstrup. Født i Lamdrup, Gislev Sogn
1887, 2205, 2805, Knud Clemmensen, aftægtshusmand, 89, paa Hundtofte Mark. Født i Kværndrup
1887, 0106, 0706, Niels Rasmussen, fattiglem, 80, paa Hundtofte Fattiggaard. Født i Mellemhaven, Brahetrolleborg Sogn
1887, 2802, 0703, Søren Christian Sørensen, 10, søn af afgangne husmand Niels Sørensen og Maren Jensen, paa Snevren. Født sammesteds
1887, 1410, 2110, Jeppe Madsen, husmand, 77, i Stenstrup. Født sammesteds
1887, 3010, 0411, Hans Jensen, ½, søn af husmand og tømrer Lars Jensen, ved Stenstrup Station. Født sammesteds
1887, 0811, 1211, Anders Pedersen, fattiglem og forhen tækkemand paa Stenstrup Mark, 77, paa Hundtofte Fattiggaard. Født her i Sognet
1887, -, 1311, Dødfødt dreng, søn af indsidder Carl Sørensen, i Stenstrup
1887, 1512, 1812, Hans Christian Frederiksen, 6, søn af smed Peder Frederiksen, paa Rødme Banker. Født sammesteds
1887, 2712, 3112, Udøbt dreng, 14 dage, søn af ugift Karen Marie Madsen og ungkarl Peder Andersen. Født i Stenstrup
1888, 0201, 0701, Niels Jørgensen, husejer og arbejdsmand, 67, i Stenstrup. Født paa Snevren
1888, 2201, 2801, Rasmus Christensen, aftægtsgaardmand, 84, i Stenstrup. Født i Hillerslev
1888, 0502, 1102, Anders Jensen, gaardejer, 65, Jakobsminde. Født sammesteds
1888, 0802, 1502, Peder Clausen, ungkarl og døvstum, 68, ophold hos gaardmand Claus Nielsen, Jensgaard. Født sammesteds
1888, 0302, 1002, Jens Rasmussen, almisselem, 64, paa Fattiggaarden i Hundtofte. Født i Lunde
1888, 2402, 0203, Hans Henriksen, husmand og skrædder, 61, boende paa Dyndet. Født i Herringe
1888, 2602, 0303, Anders Henriksen, husfæster, 73, paa Snevren. Født i Dongshøjrup
1888, 1703, 2303, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 24, ophold hos gaardmand Anders Pedersen, i Stenstrup. Født i Lundsager. Hjemkommen fra Amerika
1888, 2404, 2804, Niels Larsen, arbejdsmand og forhen væver, 87, i Mellemby. Født paa Hundtofte Mark
1888, 2404, 2904, Thorvald Andreas Hansen, 1 og 9 maaneder, søn af landpost Knud Hansen, i Stenstrup. Født sammesteds
1888, 2604, 0305, Niels Hansen, ungkarl, 31, opholdt sig hos husmand Christen Hansen, paa Hundtofte Mark. Født sammesteds
1888, 0205, 0605, Axel Jeppesen, 7 maaneder, paa Løgeskov, søn af pige Ida Lindeberg, Egeskovgaard og ungkarl Hans Peder Jeppesen. Født paa Egeskov Teglværk
1888, 2504, 0305, Rasmus Lavrits Theodor Larsen Hansen, 2, i Lydinge, Brahetrolleborg Sogn, søn af Johanne Marie Hansine Hansen, paa Løgeskov
1888, 0405, 1005, Rasmus Jakobsen, 4 og 9 maaneder, søn af husmand Jens Jakobsen, paa Snevren. Født sammesteds
1888, 0505, 1105, Christian Thomsen, enkemand og husfæster, 83, paa Snevren. Født i Stenstrup
1888, 1905, 2505, Jens Nielsen, indsidder i Kirkeby, 70, under et ophold hos sin svigersøn væver Jens Povlsen. Født i Klavsbølle, Tullebølle Sogn paa Langeland
1888, 2705, 0106, Frederik Carl Christian Andersen, 6, søn af indsidder Hans Andersen, paa Hundtofte Mark. Født sammesteds
1888, 1106, 1606, Søren Henrik Hansen, 11½, i Ellested, Gislev Sogn, søn af indsidder Niels Hansen, Stenstrup. Født paa Løgeskov
1888, 0907, 1407, Carl Theodor Carlsen, 1, søn af husmand Niels Carlsen, paa Løgeskov
1888, -, 2907, Dødfødt dreng, søn af husmand Mads Bonde Frederiksen, i Stenstrup
1888, 1008, 1508, Hans Markvard Henrik Theodor Christen Nielsen, 25 dage, søn af husmand Hans Nielsen, Lerdalshus
1888, 2609, 0310, Marius Emil Larsen, 5 uger, søn af ugift Maren Kirstine Larsen, Højrupgaards H. Født sammesteds
1888, 3009, 0710, Hans Lavrits Rasmussen, 3 maaneder, søn af Anne Christine Madsen, af Avnslev, tjener paa Egeskov. I pleje hos husmand Johan Ernst Albrektsen, i Hundtofte. Født i Kværndrup
1888, 0511, 1211, Jens Johansen, 15, søn af gaardmand Offer Johansen, i Hundtofte, Født sammesteds
1888, 1811, 2411, Christen Larsen, enkemand og ejer, 91½, af Amalienlund. Født i Lindelse Sogn paa Langeland
1888, -, 2612, Dødfødt dreng, søn af tømrer Rasmus Eriksen, paa Løgeskov
1889, 1901, 2601, Peder Rasmussen, enkemand og husmand, 80, paa Hundtofte Mark. Født i Aastrup
1889, 2301, 3001, Christian Larsen, 15, søn af husmand Christian Larsen, i Ny Stenstrup. Født i L. Løjtved
1889, 2003, 2703, Jens Sofus Skjerning Knudsen, ungkarl, 21, Stenstrup Mark. Født i Dalshus. Søn af skrædder Knud Jakobsen, Stenstrup Mark
1889, 1304, 1704, Hans Henrik Rasmussen, avlskarl, 34, paa Skjoldemose. Født i Hundstrup Sogn
1889, 0306, 0706, Johan Vilhelm Larsen, 9 maaneder, hos Hans Ludvigsen, paa Snevren. Søn af ugift Maren Kirstine Larsen, tjener paa Holstenshus. Født i Højrupgaards H.
1889, 0707, 1307, Rasmus Jensen, fæstehusmand, 73, paa Sandbjerg. Født i Hillerslev
1889, 1807, 2207, Rasmus Hansen, 3 maaneder, søn af indsidder Hans Peder Hansen, Stenstrup. Født sammesteds
1889, 2907, 0308, Henrik Nielsen, almisselem og fhv. husmand paa Longmosebjærg, 85, hos sin søn husmand Niels Henriksen, Longmosebjærg. Født paa Løgeskov
1889, 3108, 0609, Ludvig Frederik August Rasmussen, sognepræst for Stenstrup og Lunde Menigheder, provst over Sunds Herred, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Født 28.8.1808
1889, -. 1311, Dødfødt dreng, søn af bager Marius Clausen, Ny Stenstrup
1889, 0212, 0912, Carl Theodor Carlsen, ½, søn af husmand Niels Carlsen, paa Løgeskov
1889, 2612, 3112, Valdemar Ohlrik, 6, søn af fhv. portør Ohlrik, opholdt paa Hundtofte Fattiggaard. Født i Kværndrup
1889, 2812, 01011890, Carl Johannes Klavsen, 2 dage, søn af husmand Hans Klavsen, paa Løgeskov
1890, 1301, 2001, Peter Heinrich Jensen, fhv. forpagter af Stenstrup Præstegaard, 58, i Stenstrup. Født i Mølby, Ulkebølle Sogn paa Als
1890, 0302, 0802, Rasmus Nielsen, enkemand, husmand og Dannebrogsmand, 65, i Egelund. Født i Egeskov, Kværndrup Sogn
1890, 0902, 1402, Klavs Christensen Hansen, aftægtshusmand, 75, hos husmand Jens Jakobsen, paa Snevren. Født paa Ærø
1890, 1502, 2102, Hans Christian Nielsen, aftægtshusmand og forhen tømrer, 78, i Styensborg i Stenstrup
1890, 0403, 1103, Jens Larsen, aftægtshusmand, tømrer og Dannebrogsmand, 75, i Grøndalshus
1890, 0503, 1103, Niels Lindskov Christiansen, 14 dage, søn af gaardmand Christian Lindskov Christiansen, Lerdalsgaard
1890, 1303, 2003, Niels Peder Nielsen, 17, i Gladsaxe Sogn, Lille Mosegaard. Søn af gaardmand Christen Nielsen, i Rødme. Født sammesteds
1890, 1803, 2403, Lars Peder Nielsen, 4 maaneder, søn af gaardmand Niels Nielsen, Stenstrup Mark
1890, 2003, 2603, Jørgen Christian Gotthelf Brehmer, ½, søn af kjøbmand E. Brehmer, i Hundtofte
1890, 1904, 2504, Christian Hansen, husmand og arbejder som daglejer paa Løjtved. 53, paa Hundtofte Mark
1890, 2204, 0105, Niels Christensen, husmand, 52, paa Hundtofte Mark
1890, 2504, 0305, Knud Jakobsen, husmand og skrædder, 68, ved Rødmevejen. Født i Kværndrup
1890, -, 1105, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Rasmussen, paa Hundtofte Mark
1890, 1305, 1805, Karl Theodor Rasmussen, 7 uger, søn af husmand Hans Jørgen Rasmussen, i Lille Løjtved
1890, 2805, 0406, Rasmus Henrik Rasmussen, ungkarl, 22, i Løgeskov. Søn af husmand Bertel Christian Rasmussen
1890, 3105, 0606, Lars Mathiassen, tjenestekarl. Søn af afgangne husmand Mathias Olsen, Hundtofte Mark
1890, 2606, 0307, Jens Lund Jensen, aftægtshusmand, 71, paa Longmosebjærg. Født i Ulbølle
1890, 1909, 2509, Hans Larsen Hansen, indsidder og daglejer paa Kroghuslund, 35 og 9 maaneder, i Stenstrup
1890, 1211, 1911, Rasmus Clausen, aftægtsgaardmand, 92, hos sønnen gaardmand Hans Rasmussen, i Rødme. Født sammesteds
1890, 1611, 1911, Knud Christian Hansen, 5 dage, søn af landpost Knud Hansen, i Stenstrup
1890, 1911, 2511, Knud Christian Knudsen, 15, søn af husmand Hans Peder Knudsen, paa Hundtofte Mark. Født sammesteds
1890, 0212, 0812, Jens Larsen Andreasen, stationsforvalter, 55, ved Stenstrup Station
1890, 1712, 2312, Peder Jeppesen, indsidder, 75, i Stenstrup. Født i Boltinggaards Skov
1890, 2912, 05011891, Hans Henriksen, indsidder og daglejer paa Løjtved, 71, i Sandbjærg
1891, 1801, 2601, Rasmus Larsen, landpost og husmand, 54, i Ny Stenstrup
1891, -, 2601, Dødfødt dreng, søn af Rasmine Marie Andersen, Hundtofte Mark og R. Hansen
1891, 1302, 2002, Theodor Larsen, ungkarl og sadelmagersvend, 19½, Ny Stenstrup. Søn af høker Christian Larsen
1891, 2802, 0403, Christian Løve Anderskov, 1, søn af indsidder Anders Løve Anderskov, Stenstrup
1891, 2702, 0603, Hans Pedersen, 1½, søn af husmand Niels Pedersen, Stenstrup Mark
1891, 0303, 1103, Peder Jensen, sadelmager og husmand, 60, i Lille Løjtved
1891, 0703, 1303, Johannes Alfred Larsen, 10 maaneder, søn af indsidder Rasmus Larsen, Stenstrup
1891, 1203, 1803, Olaf Ejnar Sejerup, 2, søn af handelsmand E. Sejerup, i Stenstrup
1891, 1103, 1703, Jens Rasmussen, 85, opholdt sig hos sin svigersøn indsidder Jens Peder Jørgensen, Højrupgaards Huse
1891, 1603, 21203, Christian Marius Christiansen, 2½, søn af indsidder Andreas Christiansen, Stenstrup
1891, 1603, 2003, Leo Valdemar Hansen, 1 og 4 maaneder, søn af bagersvend Hans Hansen, i Stenstrup
1891, 2303, 3003, Anders Jørgensen, 10 uger, søn af indsidder Johan Jørgensen, paa Hundtofte Mark
1891, 0304, 1004, Christen Theodor Pedersen, 2 uger, søn af væver Hans Peder Pedersen, paa Løgeskov
1891, 0504, 1004, Albrekt Christoffer Rasmussen, musikker og husmand, 76, i Stenstrup. Født i Vester Aaby
1891, 1204, 1804, Frits Jul Nielsen, 3½ maaned, søn af skolelærer J. Nielsen, i Stenstrup
1891, 1305, 1905, Lavrits Pedersen Rasmussen, husmand paa Snarup Mark, 31, hos sin fader husmand Christen Jørgensen Rasmussen, paa Hundtofte Mark
1891, 0606, 1106, Hans Henrik Lavrits Jensen, 4½ maaned, søn af Anne Dorthea Larsen og Hans Jensen. I pleje hos væver Hans Nielsen paa Hundtofte Mark
1891, 0906, 1506, Henrik Rasmussen, husmand, 64, paa Løgeskov. Født i Egeskov
1891, 0606, 1106, Søren Nielsen, enkemand og aftægtshusmand, 75, paa Løgeskov
1891, 1206, 1406, Dreng, ½ time, søn af husmand Hans Kr. Pedersen, i Hundtofte
1891, 2507, 3107, Peder Andersen, fæstehusmand, 81, paa Hundtofte Mark. Født sammesteds
1891, 0608, 1208, Christoffer Jørgensen, fhv. husmand og væver i Høje, 83, hos sin svigersøn maler Rudolfsen, Stenstrup
1891, -, 1510, Dødfødt dreng (tvilling), søn af snedker Peder Jensen, Hundtofte Mark
1891, -, 3110, Dødfødt dreng, søn af ugift Lene Christine Rasmussen, Hundtofte Mark
1891, 2810, 0511, Jens Peter Hansen, gift modelsnedker, 36, ved Langes Støberi, Svendborg (St. Hans Vej)
1891, 2911, 0512, Christian Christensen, 7, søn af brændemester Jørgen Christensen, Stenstrup
1891, 0912, 1712, Lars Madsen, gift husmand, 69, paa Langemosebjærg. Født i Krarup Sogn
1865, 0302, 1002, Anne Kirstine Jacobsen, pige, 29, opholdt sig hos sin fader husmand Jacob Jacobsen, paa Logeskov. Født i Dalby
1865, 0802, 1502, Cecilie Georgine Petersen f. Holm, enke, 68, boede i Skibhusene ved Odense. Proprietair Petersen paa Løjtved
1865, 0503, 1203, Anne Dorthea Pedersen, 4½ maaned, datter af indsidder Thomas Pedersen, paa Sandbjerg
1865, 2403, 0104, Abel Cathrine Rasmussen, enke, 75, ophold hos sin svigersøn Søren Nielsen, paa Snevren. Rasmus Mortensen ved Langeskov
1865, 0104, 0904, Maren Kirstine Nielsen, 8, datter af indsidder Niels Madsen, i L. Løjtved
1865, 0704, 1504, Anne Kirstine Hansen, 20, opholdt sig hos sin fader bødker Hans Madsen, i Steenstrup
1865, -, 2904, Dødfødt pige, datter af hjuulmand Anders Christensen, i Hundtofte
1865, 2704, 0505, Maren Madsen, 58, ved Lundsbro. Født i Egeskov. Huusmand Jørgen Jørgensen
1865, 2904, 0405, Anne arie Søverine Hasle, 7, hos Knud Rasmussen, paa Hundtofte Mark. Datter af skolelærer Hasle, i Kirkesøby
1865, 3004, 0705, Anne Marie Pedersen, 3½, datter af huusmand Peder Jensen, paa Logeskov
1865, 1805, 2405, Karen Christiansen, 22, hjemme hos moderen paa Logeskov. Datter af afgangne husmand og tømrer Christian Rasmussen
1865, -, 1907, Dødfødt pige, datter af træskomager Søren Nielsen, i Trætteskovhuus
1865, 1508, 2108, Mathine Jørgine Hansen, 27, paa Hundtofte Mark. Husmand Rasmus Andersen
1865, 1708, 2108, Anne Marie Pedersen, 11, datter af afgangne huusmand Peder Christensen, i Møllebrohuus
1865, 2508, 3108, Hansine Johansen, 4½, datter af huusmand og murer Johan Andersen, paa Rødme Banke
1865, 2312, 3012, Anne Cathrine Johansen, enke, 75, i Frederiksminde. Husmand Peder Hansen
1866, -, 0701, Dødfødt pige, datter af indsidder Anders Urbansen
1866, 2301, 3101, Marie Mikkelsen, 71, paa Logeskov. Født i Trunderup. Aftægtshuusmand Knud Madsen
1866, 3002, 1902, Anne Susanne Rasmussen, 7, datter af gaardmand Rasmus Pedersen Graa, i Leerdalsgaard
1866, 3003, 0604, Anne Rasmussen, 19, paa Logeskov. Født i Stubberup Sogn. Steddatter af huusmand Jacob Jacobsen
1866, 0704, 1404, Anne Christine Rue, 5 og 1 maaned, hos huusmand Jørgen Hansen Rue, paa Longmosebjerg. Født i Hillerslev. Datter af Mette Kirstine Hansen og Lavrits Boving.
1866, 1104, 1604, Caroline Petrea Emilie Seierup, 1½, datter af bager Niels Christian Carl Vest Sejerup og Anne Sophie Cathrine f. Partz, i Svendborg. Født i Kjøbenhavn
1866, 0205, 0605, Karen Nielsen, 1 uge, datter af Anne Sophie Jørgensen, i Hundtofte
1866, 0305, 0805, Anne Cathrine Andersen, 2½, datter af husmand Rasmus Andersen, paa Hundtofte Mark. Født sammesteds
1866, 2106, 2706, Johanne Mortensen, 52, i Skovlundhuus. Født i Mynderup. Huusmand Rasmus Larsen
1866, 1207, 1907, Anne Margrethe Nielsen, tjenestepige, 28, tjente gaardmand Rasmus Pedersen, paa Hundtofte Mark
1866, 2408, 3008, Anne Kirstin Pedersen, tjenestepige, 19, opholdt sig paa Sandbjerg. Født sammesteds
1866, 1710, 2310, Anne Madsdatter, enke, 78, i Eskemose. Jacob Hansen Hus v. Eskemose
1866, 1311, 2011, Maren Christensdatter, enke, 66, i Rødme. Født i Ellerup. Gaardmand Niels Larsen
1866, 1411, 2311, Anne Kirstine Henriksdatter, 9 maaneder, datter af huusmand Henrik Rasmussen, af Longmosebjerg
1866, 1812, 2412, Johanne Cathrine Christoffersen, 37, ved Kroghenlund. Født i Spang…
1867, 0101, 0601, Johanne Kirstine Nielsen, 8 dage, datter af væver Hans Nielsen, paa Hundtofte Mark
1867, 0601, 1301, Hansine Larsen, 3 og 8 maaneder, datter af avlskarl Lars Hansen Christensen, i Kroghenlund Skov. Født i Haagerup
1867, 1401, 2101, Karen Larsen, enke, 83, i Rødme. Født sammesteds. Aftægtsgaardmand Morten Larsen
1867, 1402, 2002, Caroline Jacobsen, 9 maaneder, datter af huusmand Jacob Andersen, paa Hundtofte Mark
1867, 0103, 0603, Kirsten Nielsen, fraskilt, 64. Født i Dongs Højrup. Afgangne skrædder Peder Nielsen
1867, 1003, 1603, Anne Jeppesen, 51, i Steenstrup. Født paa Tøistrup. Indsidder Niels Jørgens
1867, 0605, 1005, Anne Johanne Simonsen, ugift indsidderske, 51, i Steenstrup. Født sammesteds
1867, 1006, 1506, Anne Rasmussen, enke, 90, i Marienlund. Født i Hundstrup. Boelsmand Christen Nielsen
1867, 1106, 1706, Johanne Rasmussen, 69, i Staagerup. Født i Mynderup. Tømrer og huusmand Jens Larsen
1867, 0307, 0707, Maren Larsine Larsen, 17 dage, datter af huusmand og skrædder Frederik Ditlev Larsen, paa Steenstrup Mark
1867, 1110, 1710, Anne Dorthea Nielsen, 2, datter af huusmand Niels Jeppesen, paa Longmosebjerg
1867, 3010, 0411, Maren Eline Christensen, 9 maaneder, datter af Niels Jørgen Christensen Skrædder, i Hedehuus
1868, -, 1201, Dødfødt pige, datter af væver Lars Nielsen, paa Løgeskov
1868, 2103, 2703, Hansine Pedersen, 4, datter af huusmand Peder Jensen Løv, paa Hundtofte Mark
1868, 2503, 2903, Else Knudsdatter, enke og almisselem, 87. Født i Høje. Knud Nielsen
1868, 1205, 2005, Maren Hansen, enke, 75, i Steenstrup. Født i Kirkeby Sogn. Huusmand Jens Rasmussen
1868, 0506, 0906, Maren Dorthea Urbansen, 10, datter af indsidder Anders Urbansen, paa Hundtofte Mark
1868, 0406, 0906, Elfride Vilhelmine Randers, ugift, 21, opholdt sig hos jordemoder mad. Beck, i Odense. Født sammesteds
1868, 2206, 2706, Rasmine Hansen, 21, paa Hundtofte Mark. Født sammesteds. Datter af smed Hans Madsen
1868, 2907, 0208, Dorthea Eggert, enke og tidligere meierske, 80, paa Løjved. Meieriforpagter Eggert
1868, 2408, 2908, Christiane Mikkelsen, 51, i Steenstrup. Født paa Snevren. Indsidder Niels Christoffersen
1868, 1009, 1309, Mette Marie Andersen, 74, paa Hundtofte Mark. Født i Vester Skjerninge. Aftægtshuusmand Hans Larsen
1868, 1609, 2109, Vibekke Marie Thornfeldt, ugift sypige, 22, i Stenstrup. Datter af skrædder Thornfeldt
1868, 0110, 1010, Anne Cathrine Henriksen, 43, af Hundtofte. Gaardmand Hans Rasmussen
1868, 1211, 1911, Karen Hansen, 26, paa Hundtofte Mark. Født i Raarud. Huusmand og væver Hans Nielsen
1868, 1412, 0212, Bodil Pederline Erikgine Karen Marie Pedersen, 9 maaneder, datter af indsidder Peder Pedersen paa Hundtofte Mark
1869, 1701, 2301, Anne Marie Bang, 35, paa Hundtofte Mark. Født i Ringe Sogn. Indsidder Jens Frederik Christoffersen
1869, 1702, 2402, Christian Rasmussen, 17½, datter af Dorthea Jensen og Rasmus Christiansen, paa Højrupgaard Huse
1869, 3003, 0605 [antagelig 0604?], Anne Hansen, enke, 80, paa Hundtofte Mark. Gaardmand Rasmus Pedersen
1869, 0504, 1004, Anne Marie Hansen, pige, 23, tjener paa Hvidkilde. Datter af huusmand Hans Jacobsen i Lundsager
1869, 1104, 1704, Karen Kirstine Andersen, aftægtsenke, 67, i Lille Løjtved. Boelsmand Lars Eggertsen
1869, 1704, 2304, Johanne Sophie Nielsen, ½, datter af Kirstine Caspersen og Mads Nielsen. Født i Marienlund
1869, 0905, 1505, Anne Cathrine Rasmussen, 34, i Steensbjerggaard. Født sammesteds. Gaardmand Christoffer Jensen
1869, 2606, 0207, Karen Pedersen, 15, datter af huusmand Peder Jørgensen, i Steenstrup
1869, 2606, 0207, Maren Kirstine Jørgensen, 28, i Lundsbrosted. Født sammesteds. Datter af huusmand Jørgen Jørgensen
1869, 1610, 2310, Kirsten Jensen, 57, i Hundtofte. Født i Steenstrup. Huusmand og hørbereder Berthel Andersen
1869, -, 1311, Dødfødt pige, datter af indsidder Peder Knudsen, i Steenstrup
1869, 1112, 1612, Marie Rasmussen, 3 maaneder, datter af pige Karen Clausen, i Rødme. Født sammesteds
1869, 1812, 2712, Anne Larsen, 65, i Ellehuus. Huusfæster Rasmus Andersen
1869, 2612, 3112, Carlotte Lovise Iversen, enke, 66, i Hundtofte. Født paa Langeland. Huusmand Rasmus Jørgensen
1870, 0701, 1701, Barbara Kirstin Andersen, 54, paa Hundtofte Mark. Huusmand Knud Clemmensen
1870, 1301, 1801, Kirsten Hansdatter, enke, 89, paa Sandbjerg. Født i Steenstrup. Simon Pedersen
1870, 1301, 1801, Rasmine Jørgensen, 21, ved Sundsbro. Født sammesteds. Datter af huusmand Jørgen Jørgensen
1870, 0202, 0602, Anne Marie Hansen, 14 dage, datter af Anne Kirstine Hansen, i Højerupgaardshuse
1870, 2202, 0203, Jørgine Marie Kirstine Rasmussen, 2, datter af ugift Anne Cathrine Rasmussen, Højbjerghus. Født sammesteds
187, 2602, 0303, Rasmine Kathrine Andersen, 1 og 3 maaneder, datter af indsidder Hans Andersen, af Stenstrup Fattighus. Født i Vester Skjerninge
1870, 1803, 2603, Christiane Larsen, 13, datter af husmand Lars Madsen, paa Longmosebjerg. Født sammesteds
1870, 2803, 0304, Anne Marie Rasmussen,71, i Høirupgaards Huse. Indsidder Rasmus Hansen
1870, 0704, 1604, Sophie Madsen, 25, i Lykkenprøve paa Hundtofte Mark. Født i Sophienlyst. Datter af husmand Mads Hansen
1870, 0604, 1204, Anne Martine Marie Bekker,33, i Steenstrup. Født sammesteds. Datter af afgangne gjæstgiver Isbrandt Bekker
1870, 1104, 1904, Anne Margrethe Hansen, 48, i Stenstrup. Født i Haagerup. Indsidder Niels Jørgensen
1870, 1604, 2404, Anne Marie Pedersen, 4, datter af husmand og tømrer Peder Jensen Løv, paa Hundtofte Mark
1870, 1309, 2109, Anne Rasmusdatter, enke, 92, i Rødme. Født sammesteds. Gaardmand Jeppe Pedersen
1870, 1509, 2109, Johanne Dorthea Hansen, 1, datter af husmand Hans Hansen, paa Longmosebjerg
1870, 2209, 3009, Gertrud Marie Berthelsen, enke, 60, i Højrupgaardshuse. Født i Søndersø Sogn. Indsidder Hans Hansen
1870, 2409, 3009, Anne Marie Hansen, 55, i Stenstrup. Født paa Rødme Banke. Husmand Ped. Jørgensen
1870, 1710, 2710, Johanne Marie Hansdatter, enke, 76, paa Stenstrup Mark. Født i Hundtofte. Gaardmand Henrik Larsen
1870, 2310, 2910, Maren Hansen, 33, paa Longmosebjerg. Husmand Peder Jacobsen
1870, 3110, 0611, Hansine Kirstine Andersen, 3 uger, datter af tyende Claus Andersen, i Stenstrup
1870, -, 1111, Dødfødt pige, datter af murer Johan Andersen
1870, 1212, 1912, Anne Kirstine Jensen, pige, 49, tjener husmand Rasmus Jørgensen, paa Stagerup Mark. Født i Højrupgaardshuse
1870, 1912, 2712, Johanne Maren Margrethe Bekker f. Albjerg, enke, 59, i Stenstrup. Gjæstgiver Bekker
1870, 3112, 07011871, Mette Marie Nielsen, 41, paa Hundtofte Mark. Husmand og snedker Peder Jensen Løv
1871, 1401, 2201, Mette Marie Pedersen, 15 dage, datter af husmand og snedker Peder Jensen, paa Hundtofte Mark
1871, 0603, 1403, Karen Christine Pedersen, 21, paa Rødme Banke. Født sammesteds. Datter af husmand Peder Olsen
1871, 1903, 2803, Karen Johanne Jørgensen, 42, i Spanghus. Født i Kværndrup. Boelsmand Hans Christoffersen
1871, -, 0204, Dødfødt pige, datter af husmand Christen Jensen og Caroline Mortensen, i Steenstrup
1871, 0404, 1204, Maren Clausen, enke, 88, i Rødme. Født sammesteds. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1871, 1804, 2404, Inger Pedersen, 46, paa Løgeskov. Født i Sverrig. Dagleier Oluf Andersen
1871, 0205, 0905, Anne Marie Jette Johansen, 3 og 9 maaneder, datter af husmand Johan Jeppesen, paa Longmosebjerg. Født sammesteds
1871, 0205, 0905, Anne Dorthea Jeppesen, 2½, datter af husmand Niels Jeppesen, paa Longmosebjerg. Født sammesteds
1871, 0805, 1705, Laura Jensine Andersen, 1, datter af træskomand Anders Nielsen, i Steenstrup
1871, 1205, 1805, Karen Kirstine Mikkelsen, enke, og almisselem, 62, paa Fattiggaard. Født paa Snevren. Indsidder Jørgen Jørgensen i Hundtofte
1871, 1305, 2005, Karen Jensen, enke, 77, paa Hundtofte Mark. Født i Gudbjerg. Væver og husmand Hans Christian Rasmussen
1871, 2505, 3105, Anne Christensen, almisselem, 71, Hundtofte Fattigarbeidsanstalt. Mads Christensen
1871, 1506, 2306, Johanne Marie Nielsen, enke,73, paa Snevren. Født i Hundtofte. Aftægtshusmand Niels Sørensen
1871, 1606, 2206, Lise Christine Christensen, ugift,28, hjemme hos moderen Christen Jørgensens enke, i Hedehus
1871, -, 0206, Dødfødt pige, datter af ugift Anne Kirstine Pedersen, paa Hundtofte Mark
1871, 3006, 0607, Mette Marie Hartvigsen, almisselem, 76. Født paa Amalielund. Peder Larsen
1871, 0807, 1407, Marie Hansen, enke, 76, paa Hundtofte Mark. Født i Hundtofte. Indsidder Niels Mortensen i Høje
1871, 1807, 2207, Marie Hansen,29, paa Rødme Mark. Født i Brænderup. Indsidder og dagleier Rasmus Larsen
1871, 2507, 3107, Dorthea Amalie Rasmussen, 53, i Mellemby. Født i Løjtved. Indsidder Christoffer Isaksen
1871, 0608, 1108, Anne Margrethe Jensen, 36, i Ornebjerghus. Husmand og slagter Rasmus Hansen
1871, 0310, 1010, Simonine Elisabeth Rasmussen f. Ploug, 60. Sognepræsten og provst Rasmussen
1871, 0511, 1011, Anne Olsdatter, enke, 82, paa Fattiggaarden. Husmand Christen Christensen i Hundtofte
1871, 1811, 2311, Rasmine Kathrine Jeppesen, 63, i Steenstrup. Smed Anders Hansen
1871, 0112, 0812, Marie Sophie Pedersen, 14 dage, datter af husmand Niels Pedersen, paa Løgeskov
1871, 2612, 02011872, Anne Kirstine Rasmussen,71, paa Hundtofte Mark. Født i Giislev. Husmand og væver Mathias Svendsen
1872, 1501, 2201, Gjertrud Marie Larsen, 52, i Rødme. Født sammesteds. Hjulmand Niels Jørgensen
1872, 0403, 1103, Karen Johanne Pedersen, 35, i Fuglevanghus. Født sammesteds. Træskomand Hans Henning Jensen
1872, 1403, Marts, Johanne Kathrine Christensen, 22, paa Snevren. Født sammesteds. Datter af husmand Carl Christian Martin Pedersen
1872, 0706, 1306, Maren Knudsen, enke, 82, i Hundtofte. Gaardmand Peder Andersen
1872, 2908, 0309, Kirsten Rasmussen, 41, paa Rødme Banke. Født i Hundtofte. Husmand og murer Johan Andersen
1872, 1809, 2309, Dorthea Rasmussen, 1½, datter af husmand Jørgen Rasmussen, i Ellehus, Stenstrup Mark
1872, 2509, 0110, Johanne Hansdatter,75, i Stenstrup. Født i Tved. Gaardmand Rasmus Christensen
1872, 2709, 0110, Maren Hansen, 14 dage, datter af pige Anne Marie Hansen, i Stenstrup. Født sammesteds
1872, 0111, 1011, Anne Johanne Hansen, 2 dage, datter af husmand Thomas Hansen, paa Løgeskov
1873, 2103, 2903, Barbara Marie Nielsen, 32, paa Hundtofte Mark. Født paa Kværndrup Mark. Snedker og husmand Peder Jensen
1873, 0204, 1005, Jensine Rasmussen, 2 dage, datter af dagleier Hans Jørgen Rasmussen, i L. Løjtved
1873, 1904, 2604, Anne Andersen, 54, paa Snevren. Født sammesteds. Husmand Claus Christian Hansen
1873, 1305, 1805, Hansine Pedersen, 3½, datter af Anne Kathrine Pedersen, i Lundsbro. Født i Espe
1873, 2605, 3105, Nicoline Sørensen, 34, i Ellehus. Født i Egeskov. Husmand Jørgen Rasmussen
1873, -, 3105, Dødfødt pige, datter af Niels Olsen, i Hørupgaards Huse
1873, 2905, 0506, Karen Knudsen, 66, i Ormebjerghus. Født i Hundtofte. Husmand Mads Madsen
1873, 0106, 0506, Karen Dorthea Larsen, 34, Højrupgaards Huse. Indsidder Niels Olsen
1873, 0106, 0706, Maren Nielsen, 73, i Teglvængehus. Født i Krarup. Husmand og væver Ped. Jørgensen
1873, 0306, 0906, Mette Kirstine Frederiksen, 46, paa Løgeskov. Husmand Henrik Rasmussen
1873, 0406, 1006, Frederikke Hansen, 33, i Lille Løjtved. Født i Giislev. Husmand Niels Madsen
1873, 0706, 0906, Anne Kirstine Henriksen, 14 dage, datter af Henrik Rasmussen, paa Løgeskov
1873, 0606, 1206, Anne Kirstine Lovise Nielsen, enke og almisselem, 58, i Stenstrup, Stenstrup Fattiggaard
1873, 2306, 2806, Anne Susanne Rasmussen, aftægtsenke, 91, Leerdalsgaard. Født i Sternetense, Ulbølle Mark og Sogn. Gaardmand Peder Rasmussen Gran
1873, 0807, 1307, Dorthea Sophia Frederikke Larsen, 2 maaneder, datter af husmand Johan Christian Larsen, i Stenstrup
1873, 1307, 1807, Anne Madsen, 39, Løgeskov. Født i Høje. Husmand Niels Nicolaisen
1873, 2209, 2909, Maren Henriksen, 71, i Stenstrup. Født i Skovs Højrup. Skomager Anders Sten Hansen
1873, 1812, 2312, Maren Kirstine Hansen, 49, i Stenstrup. Husmand Johan Hansen
1874, 1901, 2501, Apollone Nikolajsen, 3, datter af husmand Niels Nikolajsen, paa Løgeskov
1874, 1502, 2002, Karen Hansen, enke, 79, Høje. Husmand Jørgen Rasmussen, Hundtofte
1874, 1503, 2003, Karen Kristiansen, tjenestepige, 25, Kroghenlund. Født paa Snevren. Datter af Kristen Thomsen
1874, 2703, 0304, Anne Marie Pedersen, enke, 82, paa Fattiggaarden. Født her i Sognet. Indsidder Niels Pedersen
1874, 2903, 0404, Mette Marie Nielsen, 73, L. Løjtved. Født i Heldager. Indsidder Hans Andersen
1874, -, 1604, Dødfødt pige, datter af Kristen Larsen, paa Hundtofte Mark
1874, 1304, 2004, Rasmine Katrine Kristensen, 1, datter af gaardmand Mads Kristensen, i Stenstrup
1874, 1904, 2704, Jørgine Rasmine Povlsen, 10 maaneder, datter af gjæstgiver Povlsen, i Stenstrup
1874, 1206, 1906, Johanne Marie Rasmussen, enke, 77, i Dysselbjerghus. Født i Søfelde. Husmand Peder Hansen
1874, 1806, 2406, Else Kirstine Jakobsen, 69, i Stenstrup. Gaardmand Anders Jensen
1874, 0507, 1107, Karen Dorthea Rasmussen, enke, 75, i Hundtofte. Født sammesteds. Gaardmand Johan Jensen
1874, 1907, 2407, Karen Johanne Hansen, ugift, 21, tjener hos husmand Peder Jørgensen, i Fuglevangshuset
1874, 0808, 1308, Frandsine Knudsen, 15, datter af husmand Knud Jakobsen, i Dalshus. Født sammesteds
1874, 0109, 0709, Karen Madsen, enke, 71, i Lille Løjtved. Født paa Hundtofte Mark. Urmager Peder Jensen
1874, 2209, 2709, Hansine Povlsen, 3 uger, datter af husmand Anders Henrik Povlsen, paa Hundtofte Mark
1874, 2110, 2810, Johanne Marie Hansen, enke, 58, i L. Løjtved. Født i Ollerup. Indsidder Hans Knudsen i Ollerup
1874, 2310, 2810, Lisbeth Hansen, enke, 75, paa Hundtofte Mark. Født i Egeskov. Husmand Jørgen Hansen
1874, 1911, 2611, Anne Marie Magdalene Rasmussen, 58, ved Skjoldemose. Født i Svendborg. Indsidder Kristen Nielsen
1874, 2711, 0112, Frederikke Sofie Sørensen, enke, 83, i Stenstrup. Indsidder Frands Sørensen i Kjærpan, Als
1874, 3112, 06011875, Birthe Katrine Rasmussen, ugift lem, 32, i Fattiggaarden. Født her i Sognet
1875, 1501, 2101, Udøbt pige, 10 timer, datter af ugift Anne Dorthea Jørgensen, paa Hundtofte Mark
1875, 3101, 0602, Kirsten Nielsen, 43, paa Løgeskov. Født her i Sognet. Indsidder Lars Frisch
1875, 0203, 0903, Karen Madsen, enke, 72, i Stenstrup. Født i Øster Skjerninge. Gaardmand Kristen Kristensen
1875, 0903, 1703, Anne Marie Martine Kristensen, 24 dage, datter af indsidder Mads Kristensen, i Mortensminde
1875, 1903, 2703, Anne Kirstine Rasmussen, enke, 85, paa Snevren. Født i L. Løjtved. Husmand Peder Hansen
1875, 2403, 3103, Mette Kirstine Nielsen, ejerinde af en gaard, 41, i Rødme. Født sammesteds
1875, 2803, 0504, Petrine Cesilie Andersen, 27, i Stenstrup. Født sammesteds. Datter af gaardmand Anders Hansen
1875, 0104, 0904, Sidsel Knudsen, enke, 79, i Spanghus. Født i Rønninge. Gaardmand Kristoffer Larsen
1875, 0904, 1604, Johanne Sørensen, enke, 85, i Langholmhus. Født i Tved. Husmand Frederik Rasmussen
1875, 0205, 0705, Karen Nielsen, 4, datter af husmand og væver Hans Nielsen, paa Hundtofte Mark
1875, 0506, 1106, Ellen Jakobsen, enke, 82, i Hundtofte Fattiggaard. Indsidder Anders Hansen (Dyr), i Lunde
1875, 2406, 3006, Rasmine Jakobsen, 8, datter af Anne Dorthea Andersen (nu gift med indsidder Kristian Rasmussen), i Stenstrup og Jakob Jakobsen
1875, 1907, 2507, Anne Dorthea Pedersen, 10, datter af husmand Hans Pedersen, i Dyssebjerg
1875, 0608, 1008, Anne Pedersdatter, enke, 72, Hundtofte Mark. Indsidder Niels Klemmensen
1875, 2209, 2809, Pouline Henriette Jensine Petersen f. Aagaard, 50, paa Løjtved. Proprietair Niels Peter Petersen
1875, 1111, 1811, Anne Johanne Jensen, 23, Rødme. Født i Hundtofte. Gaardmand Morten Klavsen
1875, 0912, 1612, Anne Kathrine Sørensen, ugift og levede af sin formue, 49, opholdt sig paa Fattiggaarden. Født i Kjær, Ulkebølle Sogn paa Als
1875, 2312, 2912, Mariane Pedersen, 50, i Fuglevanghus. Født i Rynkeby, Ringe Sogn. Indsidder Peder Andersen
1875, 2512, 2912, Rasmine Kathrine Andersen, 11 og 3 maaneder, datter af Mette Marie Andersen. Født i Hundtofte Fattiggaard
1876, 1401, 2201, Karen Pedersen, 71, Lundsager. Født i Højrup Mølle. Husmand og træskomand Hans Jakobsen
1876, -, 2501, Pige, datter af husmand Niels Nikolajsen og Anne Nielsen, Løgeskov
1876, 0902, 1602, Anne Martine Jette Johansen, 3, datter af husmand Johan Jeppesen, paa Longmosebjerg. Født sammesteds
1876, 2902, 0503, Josefine Marie Larsen, 2 timer, datter af husmand Hans Ditlev Larsen, Hundtofte Mark
1876, 2303, 2903, Anne Marie Poulsen, enke, 66, i Kirkeby. Født i Sørup. Skrædder Hans Thorenfeldt i Stenstrup
1876, 1604, 2404, Anne Hansen, enke, 78, Rødme. Husmand Hans Hansen
1876, 0305, 0805, Mette Kirstine Pedersen, 63, paa Løjtved Mark. Født i Kværndrup. Aftægtsmand Lars Mortensen
1876, -, 2105, Dødfødt pige, datter af indsidder Lars Jørgensen, i Højrupgaards Huse
1876, 2405, 0106, Karen Kirstine Olsen, 46, paa Sandbjerg. Født her i Sognet. Indsidder Rasmus Christensen
1876, 0407, 0807, Kirsten Jørgensen, enke, 81, i Stenstrup. Husmand Knud Hansen
1876, 0811, 1411, Anne Marie Kirstine Jørgensen, 20 uger, datter af husmand Hans Jørgensen, i Stenstrup
1876, 0711, 1511, Maren Jørgensen, ugift almisselem, 76, i Svendborg. Født i Stenstrup
1876, 1211, 1811, Anne Marie Hansen, enke og almisselem, 83, i Hundtofte Fattiggaard. Indsidder Jens Jensen af Høje
1876, 2211, 2811, Maren Nielsen, enke, 62, paa Hundtofte Mark. Født paa Løgeskov. Husmand Niels Hansen
1876, 0112, 0812, Anne Kristiansen, 58, i Mortensminde. Født i Hillerslev (?) Højrup. Indsidder Madsen (Jørgen)
1877, 1402, 2202, Anne Kristensen, 45, paa Hundtofte Mark. Født paa Rødme Banke. Husmand Hans Kristian Nielsen
1877, 0504, 1204, Karen Hansdatter, enke, 79, i Stenstrup. Født i Krarup. Indsidder Jesper Rasmussen
1877, 1304, 2004, Karen Knudsen, 40, Stenstrup. Født sammesteds. Husmand Hans Jørgensen
1877, 1705, 2205, Anna Hansen, sypige, 24, paa Fattiggaarden i Hundtofte
1877, 2105, 2605, Kirsten Rasmussen, 19, paa Sandbjærg. Født sammesteds. Datter af husmand Rasmus Jensen
1877, 2705, 0206, Kirsten Hansen, enke, 83, paa Hundtofte Fattiggaard. Hans Eggertsen
1877, 1606, 2206, Maren Nielsen, enke, 71, paa Løgeskov. Født i Gjerup. Husmand Anders Larsen
1877, 0407, 1207, Christiane Henriksen, enke, 57, paa Hundtofte Mark. Husmand Jakob Andersen
1877, 1107, 1607, Karen Nielsen, 9 maaneder, datter af gaardmand Christen Nielsen, i Rødme
1877, 2607, 0208, Marie Kirstine Jensen, enke, 65, i Fønsbjærggaard. Født i Bolinelund. Gaardmand Niels Jakobsen
1877, 2311, 0112, Maren Kirstine Rasmussen, 55, Stejsenborg. Husmand Hans Christian Nielsen
1877, 2912, 04011878, Karen Nielsen, enke, 66, i Møllebrohus. Født i Egense. Husmand Peder Christensen
1878, 2401, 2901, Udøbt pige, 8 dage, datter af Mette Kathrine Pedersen, i Stenstrup
1878, 2601, 0202, Anne Rasmine Kathrine Andersen, 1, datter af indsidder Hans Andersen, i Stenstrup
1878, -, 0302, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Nikolajsen, paa Løgeskov
1878, 1904, 2804, Anne Marie Jørgensen, 66, Højbjærghus. Født i Hjallese. Husmand Jørgen Nielsen
1878, 2804, 0405, Anne Dorthea Christiansen, ugift indsidderske og fattiglem, 78, i Stenstrup. Født sammesteds
1878, 1605, 2205, Sara Marie Larsen, enke, 74, paa Hundtofte Mark. Husmand Lars Frederiksen
1878, -, 2807, Dødfødt pige, datter af husmand Frederik Ditlev Larsen, Hundtofte Mark
1878, 2411, 3011, Petronelle Hansen, enke, 76, Julsbjærg. Født i Hundtofte. Gaardmand Jørgen Larsen
1878, 1012, 1712, Anne Marie Rasmussen, ugift, 37, i Kidhavehus. Født i Hundtofte. Datter af husmand Rasmus Mogensen
1878, 2212, 2812, Kathrine Frederikke Brandt, 24, i Stenstrup. Født i Ribe. Portner Carl Frederik Nikolaus Oelen
1879, 0401, 1001, Karen Offersen, 34, paa Hundtofte Mark. Født i Lunde Sogn. Husmand Hans Hansen
1879, 1001, 1701, Anne Margrethe Mortensen, enke, 66, Hundtofte Mark. Født i Dongs Højrup. Husmand Henrik Pedersen
1879, 2302, 0303, Maren Hansen, 51, i Rødme. Født i Egebjerg. Gaardmand Rasmus Jeppesen
1879, 2402, 0303, Maren Jensen, 64, ved Skjoldmose. Født i Maarum. Skovfoged Christian Johansen
1879, 1503, 2203, Anne Hansen, 62, Rødme Banke. Født i Rødme. Smed og husmand Erik Hansen
1879, 3103, 0704, Maren Kirstine Jakobsen, pige, 30. Født paa Hundtofte Mark. Datter af afgangne husmand Jakob Andersen
1879, 0904, 1504, Anne Marie Jensen, 68, paa Løgeskov. Født i Snarup. Indsidder Hans Hansen
1879, 1604, 2204, Anne Dorthea Jakobsen, enke, 86, Hundtofte Mark. Født i Vester Aaby. Tømrer Peder Marqvardsen
1879, 2704, 0305, Maren Poulsen, 56, paa Løgeskov. Født i Sødinge. Husmand Niels Larsen
1879, 2005, 2305, Hansine Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af husmand Rasmus Hansen, paa Løgeskov. Født 26.8.1877 sammesteds
1879, 2805, 0406, Kirstine Kathrine Voigt f. Ploug, enke, 76, i Stenstrup Præstegaard. Kjøbmand J. O. Voigt i Faaborg
1879, -, 1306, Dødfødt pige, datter af ugift Dorthea Hansen, paa Hundtofte Mark
1879, 2806, 0407, Dorthea Marie Hansen, enke og aftægtskone, 81, Hundtofte Mark. Født i Sørup. Husmand Rasmus Pedersen
1879, 0307, 0807, Hilda Kamilla Nielsine Pedersen, ½, datter af ugift Marie Andersen, tjener paa Egeskov og Hans Pedersen. Plejedatter af husmand Lars Nielsen, paa Longmosebjærg
1879, 0210, 0710, Anne Sofie Nielsen, 3, hos Christen Rasmussen, ved Skjoldemose. Datter af indsidder Mads Bonde Nielsen i Ulbølle
1879, 2711, 0312, Maren Hansen, 70, af Højrupgaards Huse. Født i Sandager, Gislev Sogn. Indsidder Jens Rasmussen
1879, 1012, 1612, Dorthea Pedersen, 60, Stenstrup. Født paa Amalienlund. Tømrer Christian Madsen
1879, -, 2612, Dødfødt pige, datter af indsidder Christen Hansen, Løgeskov
1880, 1601, 2501, Frederikke Margrethe Andersen Bødker, 8 uger, datter af indsidder Peder Andersen, Sandbjærg
1880, 2401, 3101, Karen Marie Jensen, 4 og 3 maaneder, datter af indsidder Hans Peder Jensen, i Møllebrohus
1880, 1604, 2004, Gjertrud Henriksen, enke og almisselem, 70, i Hundtofte Fattiggaard. Knud Nielsen
1880, 2304, 3004, Anne Kathrine Jensen, 3 maaneder, datter af husmand Niels Jensen, paa Løgeskov
1880, 0905, 1405, Anne Hansen, 68, af Højrupgaards Huse. Født i Kværndrup Sogn. Indsidder Jens Markvardsen
1880, 2405, 3105, Johanne Rasmussen, enke, 75, paa Rødme Banker. Født i Stoense paa Langeland. Bødker og husmand Hans Hansen
1880, 3006, 0507, Anne Kathrine Frederiksen, tjenestepige, 17, paa Løgeskov. Født i Sønder Højrup Sogn
1880, -, 0407, Dødfødt pige, datter af Marie Andersen, Hundtofte Mark
1880, 0509, 0909, Anne Rasmussen, enke og almisselem, 95, i Hundtofte Fattiggaard. Født i Kogsbølle. Anders Caspersen i Lunde
1880, 1609, 1909, Udøbt pige, 3 timer, datter af husmand Christen Christensen, Lundsbro
1880, 0911, 1411, Karen Johanne Christine Christensen, 4½ maaned, datter af ugift Marie Kirstine Henriksen, paa Hundtofte Mark og gartner Jørgen Christensen. Født i Espe
1881, 1401, 2301, Caroline Amalie Jørgensen, 2½, datter af indsidder og skrædder Martin Jørgensen, Hundtofte Mark. Født sammesteds
1881, 2701, 0102, Dødfødt pige, datter af proprietair Hans Johansen Kruuse, Løjtved
1881, 0602, 1202, Maren Christensen, enke, 82, Højrupgaards Huse. Født sammesteds. Indsidder Jens Madsen
1881, 1302, 1902, Karen Madsen, 62, i Hundtofte. Født i Ravndrup, Gislev Sogn. Indsidder Ib Christoffer Christensen
1881, 1503, 2203, Sidsel Rasmussen, enke, 79, paa Stenstrup Mark. Født i Egense Sogn. Snedker Peder Hansen
1881, 0304, 0904, Maren Madsen, 67, Højrupgaards Huse. Født i Egense Sogn. Indsidder Christen Jensen
1881, 0604, 1204, Betty Marie Mortensen, 18 døgn, datter af ugift Anne Marie Pedersen, Hundtofte Mark
1881, 0504, 1304, Anne Dorthea Jensen, 53, Løgeskov. Født i Tange, Krarup Sogn. Væver Lars Nielsen
1881, 0904, 1604, Anne Margrethe Nielsen, 64, Stenstrup. Født i Ellehusene. Indsidder Anders Isaksen
1881, 1704, 2304, Dorthea Jørgensen, enke, 75½, i Ellehus. Født i Sterreby, Hundstrup Sogn. Husmand Rasmus Jørgensen
1881, 1405, 2105, Karen Nielsen, 85, i Kroghenlund Skov. Født i Egeskov. Skovfoged Christen Jensen
1881, 2505, 0106, Anne Dorthea Andersen, enke, 84, paa Løgeskov. Født i Stenstrup Sogn. Husmand Mikael Rasmussen
1881, 1406, 1806, Caroline Cecilie Georgine Ludolfsen, 9½, datter af maler Hans Peder Ludolfsen, i Stenstrup
1881, 1307, 1607, Else Marie Christensen, 75, i Stenstrup. Født i Egebjærg. Aftægtshusmand og daglejer Johan Rasmus Hansen
1881, 3007, 0508, Johanne Margrethe Hansen, 16, datter af husmand Mads Hansen, Longmosebjærg. Født sammesteds
1881, 2409, 2909, Anne Kathrine Rasmussen, 42, i Egelund. Født sammesteds. Husmand Rasmus Nielsen
1881, 1010, 1710, Mette Sofie Hansen, 74, paa Løgeskov. Født i Kværndrup. Aftægtshusmand Jesper Andersen
1881, 0810, 1510, Lykke Elisabeth Charlotte Margrethe Bekker, 33, af Stenstrup Kro. Født sammesteds. Datter af afgangne ejer af Stenstrup Kro J. Bekker
1881, 2811, 0312, Anne Sørensen, enke, 74, i Hundtofte. Født i Øster Skjerninge Sogn (Balen). Gaardmand Christen Pedersen
1881, -, 2412, Dødfødt pige, datter af husmand Lars Nielsen, paa Hundtofte Mark (Løgeskov)
1882, 0203, 1003, Anne Dorthea Rasmussen, tjenestepige, 32, paa Sollerup. Født paa Sandbjærg. Datter af husmand Rasmus Jensen
1882, 1805, 2405, Anne Marie Knudsen, 21, i Agerlunde. Født i Dalshus (Stenstrup Mark). Datter af husmand Knud Jakobsen
1882, 1405, 2205, Maren Nielsen, enke, 85, i Egebjærg. Født i Hundtofte. Gaardmand Frands Hansen i Hundtofte
1882, 0106, 0706, Anne Dorthea Blender, 66, paa Rødme Banker. Født i Ærøskjøbing. Husmand Johan Jørgen Jakobsen
1882, 0306, 0806, Karen Kirstine Pedersen, 23, af Dyndet. Født i Lumby, Nørre Lyndelse Sogn. Skomager Jens Ditlev Pedersen
1882, 2506, 3006, Anne Marie Clausine Langkilde, 50, boede hos sin moder paa Kroghenlund. Datter af afgangne proprietair R. Langkilde
1882, 2507, 2907, Maren Christensen, enke, 80, i Hedehus. Født i Slæbæk. Husmand Christen Jørgensen
1882, 2508, 3008, Udøbt pige, datter af husmand Lars Hansen, paa Rødme Banker
1882, 0910, 1310, Anne Marie Christoffersen, 6 døgn, datter af pige Marie Christine Christoffersen, paa Fattiggaarden i Hundtofte. Født sammesteds
1882, 1510, 2010, Sara Rasmine Madsen, 2 uger, datter af Karen Marie Madsen, paa Hundtofte Mark
1882, 2510, 0111, Anne Madsen, enke, 75, i Stenstrup. Født i Svanninge Sogn ved Faaborg. Indsidder og kusk Niels Rasmussen
1882, 1511, 2211, Helga Frandsine Kirstine Knudsen, 3 maaneder, datter af indsidder Jørgen Knudsen, i Nu Stenstrup. Født sammesteds
1883, 0801, 1301, Maren Kirstine Hansen, 51, paa Fattiggaarden i Hundtofte. Født i Boltinggaards Skov. Urmager Jørgen Larsen i Voldstrup, Ringe Sogn
1883, 1401, 2101, Johanne Kathrine Olsen, 2, datter af afgangne indsidder Niels Olsen i Højrupgaards Huse. Født sammesteds
1883, 2601, 0202, Mette Kirstine Pedersen, enke, 64, i Stenstrup. Født i Højrup Mølle. Husmand Peder Hansen paa Hundtofte Mark.
1883, 3101, 0602, Barbara Marie Elisabeth Jensen, 5, datter af husmand og snedker Peder Jensen, Hundtofte Mark. Født sammesteds
1883, 1002, 1702, Trine Rasmussen, enke, 50, paa Hundtofte Mark. Født i Brudager. Gaardmand Hans Rasmussen
1883, 0803, 1403, Andrea Andersen, 4, datter af indsidder Hans Andersen, paa Hundtofte Mark
1883, 2303, 3003, Mette Kirstine Pedersen, enke, 43, i Lundsager. Født i Stenstrup. Husmand Jørgen Jørgensen
1883, 2703, 0304, Maren Thie Pedersen, tjenende, 66, i Højrup Mølle. Født sammesteds
1883, 0604, 1304, Anne Dorthea Nielsen, tjenestepige, 17, hos gaardmand Peder Johansen, Trætteskov
1883, 1406, 2006, Anna Cecilie Rasmussen, 6, datter af husmand og væver Jørgen Rasmussen, i Hundtofte
1883, 2206, 2906, Anne Kirstine Larsen, enke, 83, Hundtofte Fattiggaard. Fattiggaardslem Jørgen Frederik Mikkelsen
1883, 0807, 1207, Karen Johansen, 8½, datter af smed Andreas Johansen, i Hundtofte. Født paa Drejø
1883, 1210, 1910, Anne Vilhelmine Larsen, enke, 69, i Hundtofte. Boelsmand og saddelmager Rossander
1883, 2510, 3110, Anne Sofie Christensen, enke, 81, paa Hundtofte Fattiggaard. Daglejer Jørgen Hansen, Stenstrup Mark
1883, 0711, 1311, Maren Petersen, enke, 82, paa Løgeskov. Husmand Hans Nielsen
1883, 1811, 2511, Emmeli Marie Karin Tulborg, 48 dage, datter af ugift Marie Kirstine Kristoffersen, hos Hans Knudsen Banke, paa Stenstrup Mark. Født i Aggerlund
1883, 1512, 2212, Sidsel Jensen, 81, Rosenborg. Født i Albjærg, Oure Sogn. Husmand Peder Madsen
1884, -, 2201, Dødfødt pige, datter af ugift Hansine Marie Nielsen, paa Longmosebjærg
1884, -, 0903, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Nikolajsen, paa Løgeskov
1884, 1903, 2603, Dorthea Helene Langkilde f. Lollesgaard, enke, 76, Kroghlund. Født paa Langeland. Proprietair R. Langkilde
1884, 1404, 1904, Mette Dorthea Frederiksen, 40, i Hedehus. Født i Ryslinge. Husmand og tømrer Peder Jensen
1884, 0605, 1105, Grethe Jensen, 3 uger, datter af husmand og tømrer Peder Jensen, i Hedehus
1884, 1005, 1605, Birgitte Sofie Larsen, enke, 82, Tuebjærghus. Født i Longelse Sogn paa Langeland, Husmand Hans Hansen
1884, 2105, 2705, Birthe Marie Christensen, 27, i Hundtofte. Født sammesteds. Tømrer Anders Henrik Andersen
1884, 3105, 0606, Anne Marie Jørgensen, 27, opholder sig hos sin morbroder gaardmand Anders Pedersen, i Stenstrup. Født sammesteds
1884, 2106, 2806, Karen Rasmussen, enke, 77, i Rødme. Født i Mynderup. Smed Lars Madsen
1884, 3006, 0407, Anne Margrethe Weinrich, enke, 83, paa Fattiggaarden i Hundtofte. Født i Lunde. Murer Hans Jakob Hansen i Høje
1884, 0308, 0808, Anne Andersen, 83, i Mellemby. Født paa Taasinge. Husmand og væver Niels Larsen
1884, 2808, 0409, Sara Kirstine Andersen, 50, paa Hundtofte Mark. Født paa Kværndrup Vænge. Husmand Anders Henrik Povlsen
1884, 0209, 0609, Anne Ludvigsen, 12½, datter af husmand Hans Ludvigsen, paa Snevren. Født sammesteds
1884, 0509, 1009, Maren Oline Marie Olsen, 2, datter af indsidder og maskinarbejder Christen Olsen, i Stenstrup. Født i Egebjerg
1884, 2009, 2509, Phileppine Kirstine Seierup f. West, enke, 81, i Stenstrup. Født i Svendborg. Skolelærer og kirkesanger Seierup
1884, 2309, 2809, Henriette Frandsine Frederiksen, 12 dage, datter af husmand Christian Vilhelm Frederiksen, paa Rødme Banker
1885, 2201, 2801, Jutta Christine Henriette Hansen, 10, datter af formand (banevogter) Herman Martin Hansen, Sandbjærg. Født i Herrested Sogn
1885, 0302, 0802, Olga Hermanda Dagmar Hansen, 2, datter af banevogter Herman Martin Hansen, af Sandbjærg. Født sammesteds
1885, 1902, 2402, Vilhelmine Alma Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af røgter paa Løjtved Hans Hansen, boende i Snedkerhus. Født i Gjæstelev
1885, 2602, 0603, Johanne Marie Gotliebsen, 70, Hundtofte Mark. Født i Brahetrolleborg. Husmand Hans Jørgensen
1885, 0703, 1303, Anne Marie Hansen, 13 maaneder, datter af husmand Lars Hansen, paa Rødme Banker. Født sammesteds
1885, 1203, 2003, Johanne Frederikke Christine Andersen Bøllemose, enke og indsidderske, 68, paa Løgeskov. Født i Rynkeby, Ringe Sogn. Murer Jens Christensen, Stenstrup
1885, -, 0604, Dødfødt pige, datter af pige Regine Rosine Knudsen, Stenstrup
1885, 2704, 0405, Anne Sofie Knudsen, 66, Bolinelund. Født sammesteds. Gaardmand Jakob Jensen
1885, 1605, 2105, Caroline Amalie Jørgensen, 4, datter af skrædder Martin Jørgensen, Lille løjtved. Født her i Sognet
1885, 3005, 0406, Rasmine Madsen, 35, i Hundtofte Fattiggaard. Født i Møllegaard, Lunde Sogn. Datter af indsidder Mads Hansen
1885, 0309, 0609, Hulda Marie Hansen, 14 dage, datter af husmand Niels Hansen, paa Hundtofte Mark
1885, 1309, 1909, Mette Rasmussen, 70, paa Longmosebjærg. Født i Findinge, Espe Sogn. Husmand Lars Pedersen
1885, 0510, 1110, Nielsine Christine Mathilde Andersen, 3 uger, datter af Johanne Andersen, tjener paa Fjellebro. Plejefader husmand Lars Nielsen paa Longmosebjærg. Født i Espe
1885, 1910, 2610, Anne Marie Nielsen, 37, paa Rødme Banker. Født i Kirkeby Sogn. Husmand Frederik Rasmussen
1885, 2611, 0212, Christiane Esbensen, 55, paa Stenstrup Mark. Født i Staagerup, Ollerup Sogn. Husmand og væver Hans Knudsen
1885, 0112, 0712, Anne Madsen, enke, 84, i Svendborg. Født i Vester Skjerninge Sogn. Bødker og husmand Hans Madsen i Stenstrup
1885, 1510, 2310, Maren Henningsen, enke, 85, hos sønnen husmand Henrik Rasmussen, paa Hundtofte Mark. Født i Ellerup, Gudbjerg sogn. Husmand Rasmus Madsen, Bøllemose
1885, 1712, 2312, Johanne Sofie Clementsen, enke, 90½, paa Snevren. Født i Kværndrup. Husmand Jørgen Nielsen
1885, 1812, 2312, Johanne Marie Sofie Rasmussen, 3 og 3 maaneder, datter af husmand Mikael Rasmussen, Løgeskov
1886, 1901, 2401, Anna Abelone Mathilde Klavsen, 7 maaneder, datter af husmand Hans Klavsen, Løgeskov
1886, 1701, 2501, Caroline Sofie Sørensen, 2, datter af afgangne husmand og væver Niels Sørensen, paa Snevren
1886, 2402, 0403, Karen Johanne Hansine Rasmine Kamilla Henriette Pedersen, 8 maaneder, datter af ugift Anne Marie Rasmussen, Sandbjærg. Født sammesteds
1886, 1803, 2403, Mette Kirstine Andersen, 32, Højrup Mølle. Født i Jakobsminde. Møller Peder Knudsen
1886, 1404, 2104, Nielsine Madsen, 56, i Rødme. Født her i Sognet (Hundtofte). Husmand Jørgen Andersen
1886, 3005, 0406, Anne Marie Nielsen, ugift, 86, paa aftægt hos gaardmand Niels Jensen, i Hundtofte. Født sammesteds
1886, 2006, 2606, Johanne Hansen, 43, i Løgeskov. Født i Øster Skjerninge. Husmand Bertel Christian Rasmussen
1886, 0207, 0607, Marie Rasmine Klavsine Jensen, 7 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Johansen Jensen, i Hundtofte. Født sammesteds
1886, 1307, 1907, Karen Hansen, enke, 86, hos Morten Hansen, paa Hundtofte Mark. Født i Tved. Husmand Hans Mortensen, Bobjærg Mark
1886, 0303, 0803, Marie Elisabeth Andersen, enke, 64, i Nøjsomhed, Rødme Mark. Murer Hans Christiansen
1886, -, 1808, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Christensen, paa Hundtofte Mark
1886, 1209, 1709, Kirsten Hansen, 58, Longmosebjærg. Født i Kragsbjærg. Husmand Johan Jeppesen
1886, 0412, 1012, Karen Christiansen, 34, paa Dyndet. Født i Egense. Lejehusmand Peder Pedersen
1886, 2512, 3112, Andreassine Rasmussen, 54, i Ny Stenstrup. Født paa Gudbjærg Skov. Slagter Lars Pedersen
1886, 3012, 07011887, Anne Kathrine Nielsen, 43, i Hundtofte. Født i Lunde. Smed og gaardmand Henrik Jeppesen
1886, 3112, 08011887, Elise Knudsen, sypige, 30, hos forældrene paa Stenstrup Mark. Født i Dalshus. Datter af husmand Knud Jakobsen
1886, 3112, 08011887, Maren Christiansen, enke, 81, i Stenstrup. Født sammesteds. Indsidder Jens Jensen
1887, 0801, 1301, Mette Marie Pedersen, enke, 68, hos sin søn i Ny Stenstrup. Født i Gjæstelev. Husmand Anders Rasmussen i Kværndrup
1887, 0801, 1301, Anne Dorthea Mathiassen, fattiglem, 85, paa Hundtofte Fattiggaard. Fhv. indsidder og fattiglem Frederik Vilhelm Jakobsen paa Hundtofte Mark
1887, 1201, 1801, Maren Kirstine Nielsen, 3½ uge, datter af gaardmand Klavs Nielsen, Jensgaard
1887, 1501, 2201, Anne Sofie Rasmussen, 44, Møllebrohus. Født i Mynderup. Skrædder Martin Jørgensen
1887, 0702, 1402, Anne Jensen, ugift indsidderske, 75, hos husmand Lars Hansen, Stenstrup Mark. Født i Haagerup
1887, 1903, 2603, Dorthea Larsen, 49, paa Løgeskov. Født i Egeskov. Husmand Anders Henriksen
1887, 2502, 0303, Maren Nielsen, enke, 86, paa Hundtofte Fattiggaard. Født i Lunde Sogn. Indsidder Jørgen Jørgensen i Lunde
1887, 2503, 3103, Else Marie Madsen,79, paa Snevren. Født i Vesterhæsinge. Husmand Christian Thomsen
1887, 0104, 0704, Mariane Sofie Povlsen, 7 maaneder, datter af husmand og væver Jens Povlsen, i Stenstrup. Født sammesteds
1887, 0704, 1304, Vilhelmine Marie Markvardsen, fattiglem, 73, paa Hundtofte Fattgigaard. Født i Odense. Tækkemand og fattiglem Anders Pedersen
1887, 1404, 2004, Nikoline Klavsine Henriksen, 1, datter af husmand og snedker Morten Henriksen, paa Hundtofte Mark
1887, 1804, 2504, Karen Kirstine Jørgensen, 67, i Grøndalshus. Født i Brudager Sogn. Husmand og tømrer Jens Larsen
1887, 2604, 0205, Anne Margrethe Elisabeth Hansen, 38, opholdt sig hos sin moder fhv. jordemoder Rasmine Antonsen, i Stenstrup. Født sammesteds
1887, 0705, 1505, Lavra Margrethe Hansen, 3 dage, datter af ugift Hansine Hansen, i Ellehus
1887, -, 3005, Dødfødt pige, datter af husmand R. Nielsen, paa Løgeskov
1887, 2006, 2406, Inger Jensen, enke og fattiglem, 83, paa Hundtofte Fattiggaard. Født 1804 i Høje. Indsidder Jens Nielsen, Stenstrup
1887, 2408, 2908, Maren Jensen, 72, Dyndet. Født i Espe. Husmand Christen Hansen
1887, 2410, 3110, Kirstine Jørgensen, enke, 75, i Stenstrup. Født i Heden, Nørre Søby Sogn. Gaardmand Anders Hansen
1887, 1811, 2411, Kirsten Knudsen, 32, Stenstrup. Født paa Rødme Mark. Indsidder Karl Sørensen
1887, 0510, 0910, Anne Sofie Marie Prebia Madsen, 6 uger, datter af ugift Karen Marie Frederikke Nielsen, Egebjerg Mark og husmand Peder Madsen. Født sammesteds
1887, 2612, 3112, Mette Marie Jensen, 5, datter af husmand Hans Jørgen Jensen, paa Longmosebjærg. Født sammesteds
1888, 1001, 1601, Mette Kirstine Mathia Knudsen, 1 og 10 maaneder, datter af møller Peder Knudsen, Højrup Mølle
1888, 2401, 3001, Sidsel Hansen, ugift, 70, paa Fattiggaarden i Hundtofte. Født i Lunde Sogn
1888, 0202, 0802, Madsine Lavrine Madsen, ½, datter af indsidder Lars Madsen, paa Løgeskov. Født sammesteds
1888, 0802, 1402, Johanne Marie Larsen, 77, Amalienlund. Født i Lindelse Sogn. Gaardejer Christen Larsen
1888, 0803, 1403, Anne Marie Pedersen, enke, 76, i Stenstrup. Født paa Amalienlund. Huslejer Hans Andersen i Stenstrup
1888, 2504, 2904, Maren Jensine Jakobsen, 5 og 9 maaneder, datter af husmand Jens Jakobsen, paa Snevren. Født sammesteds
1888, 0505, 1205, Mette Kathrine Pedersen, enke, 74, i Stenstrup. Født i Kværndrup. Husmand Jeppe Madsen
1888, 1405, 2105, Hansine Kathrine Albrektsen, 8, datter af husmand Johan Ernst Albrektsen, i Hundtofte. Født sammesteds
1888, 0705, 1205, Anne Dorthea Thomsdatter, enke, 90, i Sandbjærg. Født i Stenstrup. Husmand Peder Jensen
1888, 2905, 0406, Maren Rasmussen, enke, 87, hos sin svigersøn husmand R. Nielsen. Født i Brahetrolleborg Sogn. Husmand Rasmus Christensen i Egelund
1888, 1406, 2006, Kirsten Rasmussen, 54, Rørkjær. Født i Tørringe, Sønder Broby Sogn. Husmand og murer Jens Larsen
1888, 2102, 2702, Johanne Jørgensen, ugift almisselem, 36, paa Hundtofte Fattiggaard. Født i Egense
1888, 1007, 1707, Johanne Pederline Rasmussen, 67, i Stenstrup. Født sammesteds. Husmand Rasmus Larsen
1888, 2508, 3108, Johanne Marie Anne Kirstine Povline Rasmussen, 11½, datter af husmand Bertel Christian Rasmussen, paa Løgeskov. Født sammesteds
1888, 2808, 0309, Johanne Marie Hansen, 68, paa Hundtofte Mark. Født i Tved. Husmand Peder Andersen
1888, 1803, 2203, Caroline Weinrichsdatter, enke og almisselem, 74, paa Hundtofte Fattiggaard. Født i Lunde Sogn. Murer Peter Hansen af Lunde
1888, 2904, 0505, Anne Sofie Frederiksen, 85, paa Hundtofte Mark. Født i Gallehave(?) i Sverrig. Husmand Peder Rasmussen
1888, 2812, 03011889, Karen Kirstine Jensen, 12, datter af tømrer Lars Jensen, i Ny Stenstrup. Født paa Snevren
1889, 0403, 1203, Anne Sofie Olsen, enke, 85, hos sin svigerdatter indsidder Niels Olsens enke, Højrupgaards Huse. Indsidder Ole Larsen i Øster Skjerninge
1889, 1503, 2103, Anne Kirstine Jørgensen, 45, i Stenstrup. Født i Hundtofte. Indsidder Jørgen Christian Hansen
1889, 2704, 0305, Maren Pedersen, enke, 86, paa Snevren. Født i Brahetrolleborg Sogn. Husmand Ludvig Frederiksen
1889, -, 2804, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Christian Pedersen, i Hundtofte
1889, 2005, 2705, Anne Martine Helene Flaskjær, 11, datter af Maren Pedersen og Christen Flaskjær, paa Longmosebjærg. Født sammesteds
1889, 2805, 0206, Johanne Emilie Hansen, 10 dage, datter af ugift Anne Marie Hansen, paa Løgeskov. Født sammesteds
1889, 2705, 3105, Karen Jensen, enke, 79, paa Stenstrup Station. Født 22.3.1810 i Hammerholdt, Herlev Sogn, Frederiksberg Amt. Kroejer L. Andreasen i Løvind, Jylland
1889, 1606, 2206, Madseline Larsen, tjenestepige, 20, paa Longmosebjærg. Født sammesteds. Datter af husmand Lars Madsen
1889, 0807, 1307, Anne Marie Andersen, enke, 69, paa Rødme Banker. Født sammesteds. Husmand Rasmus Christensen
1889, 2107, 2607, Ida Christine Jensen, 1 og 9 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Johansen Jensen, i Hundtofte. Født sammesteds
1889, 2008, 2608, Anne Kathrine Rasmussen, 47, Skovlundhus. Født sammesteds. Husmand Mads Rasmussen
1889, 1410, 2110, Karen Jensen, enke, 72, ophold paa Fattiggaarden i Hundtofte. Født i Egeskov. Husmand Jens Hansen i Højes Øis
1889, 0711, 1311, Sofie Kathrine Jørgensen, 34, Ny Stenstrup. Født i Lunde. Bager Marius Clausen
1889, 1112, 1812, Anne Kirstine Jørgensen, tjenestepige, 19, hos kapellan P. Nielsen, i Stenstrup. Datter af husmand Hans Christian Jørgensen, Bregninge i Tanderup Sogn
1890, 0701, 1401, Gjertrud Marie Hansen, ugift pige og ernærede sig ved høkerhandel, 72, i Stenstrup. Født sammesteds
1890, 0202, 0802, Kamilla Sofie Rasmussen, 2 maaneder, datter af husmand Niels Rasmussen, Løgeskov. Født sammesteds
1890, 0302, 0802, Anne Marie Hansen, 7, datter af indsidderske Sofie Hansen, paa Løgeskov. Født i Kværndrup
1890, 1402, 2002, Eleonore Kirstine Hansen (tvilling), 3 maaneder, datter af bager Hans Hansen, Stenstrup
1890, 1903, 2703, Inger Margrethe Larsen, 57, i Ellehus. Husmand Lars Hansen
1890, 2004, 2804, Anne Larsen, enke, 60, paa Hundtofte Mark. Født sammesteds. Husmand Christian Anton Pedersen
1890, 2604, 0105, Karen Andersdatter, enke, 85, Skjoldemose Skov
1890, 0705, 1305, Kirstine Hansen, 75, Mellemby. Husmand Jens Nielsen
1890, 2804, 0505, Anne Marie Andersen, 69, paa Hundtofte Mark. Aftægtsmand Søren Nielsen
1890, 1706, 2306, Maren Pedersen, 36, paa Longmosebjærg. Født i Bobjærg. Husmand Hans Hansen
1890, 1002, 1702, Karen Henriksen, gift, 71, Lysebjærg. Husmand Jens Christiansen
1890, 2210, 2710, Anne Cathrine Henriksen, 73, Stenstrup. Landpost E. Lindblad
1890, 2610, 0111, Anne Margrethe Madsen, enke, 83, hos sin søn skrædder Niels Henriksen, paa Longmosebjærg. Aftægtshusmand Henrik Nielsen
1890, -, 2612, Dødfødt pige, datter af bager Hans Hansen, i Stenstrup
1891, 1501, 2201, Hansine Rasmussen, 17, datter af skomager Hans Rasmussen, paa Hundtofte Mark. Født sammesteds
1891, 0902, 1602, Karen Dorthea Andersen, enke, 80, paa Løgeskov. Husmand Jeppe Andersen
1891, 2302, 2802, Johanne Kirstine Rasmussen, 4, datter af husmand Niels Peder Rasmussen, Sandbjærg
1891, 1703, 2503, Maren Kirstine Hansen, 46, paa Staagerup Mark. Husmand Anders Andersen
1891, 2303, 3103, Lavra Kirstine Nielsen, 5 maaneder, datter af gaardmand Niels Nielsen, paa Stenstrup Mark
1891, 0704, 1504, Johanne Marie Pedersen, 73, i Hundtofte. Aftægtsgaardmand Morten Hansen
1891, 2705, 0306, Dorthea Hansen Thomsen, 27, Margrethedal. Født sammesteds. Datter af gaardmand og sognefoged Thomas Nielsen
1891, 3005, 0206, Johanne Alsing, 8, datter af forvalter C. Alsing, paa Skjoldemose. Født sammesteds
1891, 1206, 1606, -, Udøbt pige, 18 døgn, datter af indsidder Lars Madsen, paa Løgeskov
1891, 1808, 2208, Anna Kirstine Nielsen, 2, datter af Karen Marie Magdalene Nielsen og nu gift med Hans Pedersen, paa Hundtofte Mark
1891, 2108, 2708, Caroline Hansen, 1 og 4 maaneder, datter af husmand Hans Peder Hansen, af Stenstrup
1891, 1109, 1809, Mette Marie Jørgensen, 64, paa Snevren. Husmand Carl Christian Martin Pedersen
1891, 1011, 1611, Maren Andersdatter, enke, 76, opholdt sig hos sin svigersøn Peder Hermansen, paa Stenstrup Mark. Husmand Christian Rasmussen paa Løgeskov